Page 1

PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC I DE QUALITAT 17-N VAGA I MANIFESTACIÓ - Atacs a la Universitat Pública: •

Augment progressiu de les taxes universitàries i retallades en l'ensenyament públic. La situació econòmica de la Universitat és prou dolenta, d'una banda per la falta d'un bon

finançament per part de la Generalitat i d'altra, per l'actitud passiva dels rectorats davant aquesta deficiència. A aquesta actitud passiva, cal sumar la retallada, per part del Consell de Govern, de 14 milions d'euros del pressupost per a l'actual curs 2011-2012. Agreuja el problema existent al País Valencià la falta de destinació de recursos, per part de l'Estat espanyol, a la despesa pública. sent una de les més baixes de la Unió Europea. Malgrat la pèssima situació que pateix la Universitat pública, la Generalitat Valenciana, lluny de defensar-la, retalla en recursos i professorat i centra els seus esforços en finançar universitats privades i concertades. Tot i que aquesta situació ja la patíem en anys anteriors a les reformes educatives actuals, ara es veu agreujada per aquestes reformes i pel context de crisi en què ens trobem, mitjançant el qual els governs neoliberals se n'aprofiten per a fer-nos creure que cal retallar en despesa pública. Les conseqüències d'aquestes retallades es troba reflexada en l'augment de taxes (un 7% aquest curs), l'enduriment de règims de permanència, les retallades de professorat, serveis i ajudes a l'estudi.

1


Estratègia Universitària 2015 Quan parlem d'E2015 ens referim ni més ni menys que la continuació del procés de

Bolonya. Aquesta estratègia vol ser l'aplicació de l'Espai Europeu d'Ensenyament a les universitats de l'Estat Espanyol. E2015 es fonamenta en 4 eixos fonamentals : governament, finançament, excel·lència i avaluació, que passarem a analitzar. •

Governament: En un primer lloc trobem la tendència ja visible d’enfortiment dels òrgans rectorals i els consells socials enfront uns claustres cada cop més testimonials. EU2015 busca uns consells socials (anomenats Juntes de Govern) al capdavant de les universitats com a dissenyadors de l’estratègia, els quals nomenaran un rector amb plens poders que dirigirà sense cap tipus de control democràtic.

Finançament: Mentre els governs ofeguen financerament les universitats, s’obri la porta al capital privat. D’aquesta forma es traurà autonomia a les universitats i se les sotmetrà als propietaris de capital, els quals a la vegada formaran part dels consells socials governant les institucions. Convertides les universitats en empreses on s’inverteix capital, la seua activitat perdrà el sentit no comercial. Davant la manca de finançament induïda, s’imposen reestructuracions financeres. Per una banda s’exprimeix més al personal, reduint les plantilles, tot augmentant-ne les tasques i eliminant l’estabilitat que els treballadors tenien com a funcionaris fins ara. Per altra es carrega als estudiants les despeses dels centres, ja siga a través d’externalitzacions de serveis o a l’augment continuu de taxes. També es redueixen activitats poc rentables econòmicament i es castiga als repetidors eliminant-los les subvencions a les matrícules.

Excel·lència Internacional: Les noves universitats han de competir a nivell internacional per aconseguir capital, estudiants i personal. També han de vendre els seus serveis a les empreses. És per això que es preveu impulsar, com a altres estats d’Europa, la creació de “Campus d'Excel·lència Internacional” per a les universitats més competitives. En aquesta

2


línia es constituirà una línia d’universitats d’elit, fet en sí qüestionable davant la manca de finançament. El paper social d’aquests espais és també qüestionable. Ara bé, per a les empreses serà un espai idoni per utilitzar el capital humà i físic de les institucions públiques, així com impulsar negocis lucratius utilitzant la ciència i la tecnologia com a motor econòmic. •

Avaluació: Per tal de garantir l’evolució de les universitats en la línia projectada per EU2015 (mercantilització, privatització, elitització, eficiència econòmica), el capital i el govern reforcen les estructures de control de l’activitat de les universitats.

Estratègia Universitat 2015 és una declaració de guerra al concepte d’Universitat Pública. És la cristal•lització de la ideologia neoliberal en el camp de l’educació superior, representa els interessos d’una minoria dominant i té com a paradigma el model de Califòrnia, un model on la universitat és un engranatge més per a la maximització de beneficis i els estudiants som xifres d’un balanç comercial. Al moviment estudiantil se’ns presenta un repte important, i no serà fàcil enfrontar-nos al front comú que estan construint els diversos partits polítics, els rectors i els lobbys empresarials. És imprescindible reanimar la lluita i portar l’Estratègia 2015 al centre del debat públic, identificant a la vegada la nostra lluita amb la lluita contra el desballestament de l’Estat del Benestar i les retallades sociolaborals. Des de la lluita haurem de reivindicar i construir espais de debat públic on fer sentir la nostra veu i desemmascarar aquesta contrareforma.

#TOTES AL CARRER #NINGÚ A CASA #NINGÚ A LES AULES És per això, que cal que ens mobilitzem, i només amb l'acció a les aules i als carrers podrem fer front aquesta nova ofensiva neoliberal que vol acabar amb tots els serveis públics i fer-nos pagar més del que paguem per ells.

3

Ofensiva neoliberal a la Universitat  
Ofensiva neoliberal a la Universitat  

Ofensiva neoliberal a la Universitat amb l'EU2015