Page 1


ARTIST

LIVIA COLOJI OANA CAMBREA SUPER BOGDAN RADU POPESCU


...... 6 ...................... 22 ...................................... 38 .................................................... 52

Andrei Nicolescu - interviuri/ interviews Andrei Ogradă - traduceri/ translations - editorial design Vian - interviuri/ interviews - editorial design


EDITORIAL

Am ajuns la numărul 4. V-am prezentat până acum ceea ce nouă ni s-a părut interesant. Nu am reușit să introducem în revistă tot ce ne-am fi dorit, dar credem că suntem pe drumul cel bun și ne încântă faptul că în jurul proiectului s-a format această comunitate. Deși nu am spus asta, sperăm că este evident, highpixel este mai mult decât o revistă, este o platforma care vă stă la îndemână și începând cu acest număr vă propunem un “+” de informație. Stați cu ochii pe pagina de facebook sau pe blog pentru mai multe. Highpixel este revista voastră, dacă sunteți interesați să contribuiți cu orice fel de material legat de subiect. Așteptăm mailurile voastre pe oricare din adresele membrilor echipei.

Vian - vian.peanu@highpixel.ro Andrei - andrei.ograda@highpixel.ro Ruka - ruka.furtuna@highpixel.ro


We’ve reached our 4th number. So far the content was mainly what appealed to us. We couldn’t get all the stuff that we wanted in, but believe we’re on the right track, and it pleases us that a community was build around this project. Although it wasn’t said before, we hope it’s obvious that highpixel is more than a magazine, it’s a platform which is at your service and beginning with this number we present you with a “+” of information. Watch the facebook page or the blog for more. Highpixel is your magazine, if you’re interested in contributing with any kind of material on the subject. We’re looking forward to receveing your mails.“Instead of getting tired of drawing, I just can’t stop.”


LIVIACOLOJI

Vian: Spune-ne câte ceva despre experiența ta. Cum ai început? Livia: Nu pot să spun cu exactitate care a fost primul pas și nici nu cred că s-a încheiat această perioada de început. Am 13 ani de scoală de arte plastice și, undeva pe drum, s-a întâmplat să-mi dau seama că ilustrația mi-ar placea cel mai mult. Poate din păcate, poate din fericire n-am știut și n-am putut să fac asta de prima dată, așa că am lucrat la început ca designer, apoi ca designer și ilustrator de-odată și, de-abia acum, ca ilustrator full time. Până la urmă cred că a fost “din fericire” pentru că în acea perioadă am invățat lucruri foarte bune fără de care nu m-aș fi putut descurca azi. Mi-au luat câtiva ani să-mi construiesc un portofoliu de lucrări și de clienti și să pot renunța la statutul de angajat. Nu cred că spun nimic nou. Din ce-am citit, multi ilustratori au procedat la fel și cred că acesta este cel mai sigur traseu. Chiar ieri, am văzut pe un portal foarte cunoscut ilustratorilor un sondaj care cerea acest număr de ani de “tranziție”. Patru ani, câti miau trebuit mie, s-au dovedit a nu fi chiar așa de mulți cum credeam. __

8


LIVIACOLOJI

10


Vian: Talk a bit about your background. How you got started in the field? Livia: I can’t say for sure where I took the first step and I still think this period isn’t over yet. Behind me I have 13 years of art school and, somewhere on the way, I realized that illustration is the answer for me. By misfortune, or for the better, I didn’t know, nor couldn’t do this from the beginning. So I worked as a designer, then also illustration and, only now, as a full time illustrator. Looking back, I think it was for the better, ‘cause I’ve learned a lot that helps me work today. It took some years to build a good portfolio, get the clients and drop the employee status. Yet, this is nothing new. From what I’ve read, a lot of illustrators started out the same and I belive this to be the safest way. Just the other day I’ve seen online this question about how many years it takes. Four, in my case, proved to be not such a very long time.


LIVIACOLOJI

V: Ce te motivează în continuare? L: Cred că sunt foarte puțini oameni care fac exact ceea ce-și doresc și, din fericire, eu fac parte din grupul lor. N-am fost întotdeauna așa de norocoasă, așa că știu diferența și mi-e suficient. __ V: Poți să ne descrii procesul creativ pe care îl adopți când lucrezi la un proiect? L: Etapele sunt foarte clare și cred că toți ilustratorii procedează, în linii mari, la fel. Orice proiect începe cu un brief, de preferință cu unul care conține toate informațiile necesare. De la cele referitoare la numărul de ilustrații, la dimensiune și până la ce se urmărește a fi transmis și cărei categorii. Uneori cerințele sunt precise, alteori libertatea este mai mare. Depinde mult de natura proiectului și de oamenii cu care lucrezi. După brief pregătesc 1-2 schițe. Complexitatea și numărul schițelor depinde, din nou, de proiect. Uneori sunt desene foarte elaborate, alteori sunt schițe rapide, în funcție de ceea ce trebuie clarificat. Schițele se discută, se modifică, se îmbunătățesc până se ajunge la un desen final. Mai apoi trec la “colorat”, urmând o altă serie de corecturi dacă este cazul. În paralel, se desfășoară toată munca de “birou” - contracte, facturi ș. a. m. d.; mai puțin placută, dar absolut necesară. __

12


LIVIACOLOJI

14


V: What keeps you motivated? L: I suppose there aren’t to many people doing exactly what they want and, happily, I belong to those that do. I wasn’t always this lucky, so I know the difference and it’s all I need. The stages are very clear and I think that all illustrators do basically the same. There’s a brief, it would be best to have all the necessary info. From the number of illustrations, the needed dimensions, to what it has to say and to whom. Sometimes it is very precise, occasionally it is loose. It all depends on the nature of the experiment and the people you are working with. After the brief I prepare 1 or 2 sketches. The complexity and the number of sketches, again, depends on the project. They could be very complex, other times they’re more rough, it’s all related to what needs to be clarified. Then, sketches are discussed, changed, made better till we reach the final drawing. When I get to coloring, following an other series of modifications where necessary. In the mean time, there’s a lot of paper work to be done: contracts, bills and so on; less pleasant, but essential.


LIVIACOLOJI

V: Cum ți-ai descoperit stilul? L: Nu cred că am încă un stil bine definit. E un work in progress. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le dezvolt, sper să și reușesc. Mi-ar plăcea să se vadă că sunt din țara asta, că am măcar un ușor iz balcanic. Sper să apară proiectul potrivit care să mă introducă în așa o stare. Nu mi-e frică de această cautare de stil (sau de stiluri), mi-e frică că nu am timp să o fac și mi-e și mai frică de momentul în care nu voi mai avea motiv să o fac. V: La ce lucrezi acum? Proiecte viitoare? L: Sunt destul de aglomerată și s-ar putea să ajung până la sfarșitul anului să dorm cu capul pe birou și cu creionul în mână. În viața personală trec printr-o perioadă foarte neagră așa că-mi prinde foarte bine să mă concentrez pe desenat. Deci nu mă plâng.Cu puțin noroc, anul viitor voi avea încă cinci cărți pentru copii publicate în România și în alte câteva țări din Europa.

16


V: How did you find your style? L: I don’t believe I have a very defined style. It’s a work in progress. There are many things that I would like develop upon, I hope I’ll achieve that. I would like for it to be clear that I’m from this country, or at least my work to have a Balkan scent to it. Hope that that project would appear and put me i this state. I’m not afraid of this search for style (or styles), I’m only afraid that I won’t have time and it scares me the moment when I won’t have a reason to do it. V: What are you working on now? Future projects? L: I’m pretty busy and the end of the year might find me sleeping with my head on my desk and the pencil in my hand. My personal life is a bit bitter right now, it’s good for me to focus on drawing. So I’m not complaining. With some luck, next year I’ll have another five books for children published in Romania and a few other European countries.


LIVIACOLOJI

V: Care a fost cel mai greu proiect la care ai lucrat? L: Nu pot să precizez un proiect anume. Se întâmplă de câteva ori pe an să încerc ceva foarte dificil și, din fericire, până acum s-a întamplat să-mi și reușească. Sper să fie tot așa. __ V: Cântecul preferat? Cum i-ai transimte mesajul pe cale vizuală? L: Poate asta ar putea fi cel ma dificil proiect la care am lucrat! În primul rând pentru că n-am un cantec favorit, am o mulțime de cântece de la o mulțime de formații. Încercați să vă imaginați cum ar suna Nick Cave, The Smiths, Editors, The Horrors, Franz Ferdinand, DeVotchKa, Interpol, Portishead, Arcade Fire, Travis, Balanescu Quartet, Massive Attack, The Knife, She Wants Revenge, Bat For Lashes, The Verve, The Walkmen, Siouxsie And The Banshees, James, Deine Lakaien, National, Joy Division, Beirut, Coldplay, Block Party, Clair Obscur, The Maccabees, Polarkreis 18, Simian Mobile Disco, Wolf Parade, Depeche Mode, Eddie Vedder, Gustavo Santaolalla și mulți alții, transpuși în cărți pentru copii sau în ilustrații pentru felicitări. O provocare serioasă, nu!? __ V: Să presupunem că mâine te trezești și nu mai ești o artistă vizuală, compui muzică. Cum ar suna muzica ta? L: Dacă aș avea aceleași lucruri în cap, probabil aș compune cântece cu rățuște, pisici, ursuleți etc, în timp ce aș asculta formațiile de mai sus. Ar fi în marea majoritate cântece pentru copii, perfecte pentru un spectacol la grădi. Dacă, totuși, aș putea să mă trezesc o persoană complet diferită, aș putea probabil să am și alte idei și atunci, după toți cei enumerați, mi-ar plăcea să fiu the next best thing of indie music. Ar fi destul de bine, nu?. __ V: Ai ilustratori români preferați? Sunt destul de mulți. Lista a început în copilărie cu Livia Rusz, a cam rămas în standby în anii ‘90 dar a început să crească vertiginos în ultimii ani. Nu dau nume că sigur mi-ar scăpa cineva și mi-ar părea rău dar sunt, în general, oameni tineri și foarte tineri care sunt convinsă că vor face o treaba extraordinară în domeniu. __ V: Unde iți putem găsi lucrările? L: În cărți, în reviste, pe felicitări, pe materiale publicitare, pe insigne, pe bijuterii și pe semne de carte (mai nou), uneori în galerii și, nu în ultimul rând, la mine pe site: www.illustration.ro.

18


V: What was the most difficult project you worked on? L: There isn’t a particular one. It happens a couple of times a year to try something challenging and, so far, it worked out well. Hope it won’t change. V: Your favorite song. How would you convey its message through digital visual art? L: This may be the most difficult project yet. Firstly because I don’t have one favorite song, there are a lot from all these bands. Try imagining how the sounds of Nick Cave, The Smiths, Editors, The Horrors, Franz Ferdinand, DeVotchKa, Interpol, Portishead, Arcade FIre, Travis, Balanescu Quartet, Massive Attack, The Knife, She Wants Revenge, Bat For LAshes, The Verve, The Walkmen, Siouxsie And The Banshees, James, Deine Lakaien, National, Joy Division, Beirut, Coldplay, Block Party, Clair Obscur, The Maccabees, Polarkreis 18, Simian Mobile Disco, Wolf Parade, Depeche Mode, Eddie Vedder, Gustavo Santaolalla and many others would look like in a childrens book or in illustrations for greeting cards. A real chalenge, don’t you think? V: Let’s say tomorrow you wake up and you’re not a visual artist anymore, you’re a composer. How will your music sound? L: If I’d have the same things in my head, I would probably write songs with ducklings, cats, plush bears, etc. while listening to the above mentioned. Mostly they’d be children songs, perfect for a show at the kindergarten. If, still, I could wake up a completely different person, I’d probably also have different ideas and then, after all the afore listed, I would like to be the next best thing in indie music. That would rock, no?


LIVIACOLOJI

20


V: Any Romanian illustrators you like? L: There are more than few. The list started in childhood with Livia Rusz, it went into stand-by through the 90’s, but it got crowded in the last years. I won’t name anyone, cause surely I’d miss someone and it would make me feel bad, but they’re mostly young or very young professionals which I’m convinced would do a great job in the business. V: Where can we find your art? L: In books, magazines, on greeting cards, advertising materials, pins, jewelry, book sings (most recently), sometimes in galleries and on my website: www.illustration.ro


You have the finished drawing in front of you. Now take out all the colors, erase all the lines the pencil left on the paper. Burn the sketches! What are you left with? Only the idea matters, if that’s missing, everything else falls. Just as easy you can turn off the light and leave the room. You ain’t said nothing...


OANACAMBREA

Vian: Spune-ne câteva lucruri despre tine. Cum ai început? Oana: Am luat contact cu această lume datorită unui prieten care este pasionat de fotografie și care iși posta imaginile pe deviantART. Tot uitându-mă pe site am descoperit fotomanipularea și Photoshop-ul în care ulterior am început să lucrez. Am încercat cam toate tool-urile și efectele disponibile și încetîncet s-au materializat ideile pe care le aveam. De ceva timp am început să mai deschid și alte programe precum Corel Draw, Fireworks, InDesign etc. __ V: Lucrezi de doar trei ani acum, totuși lucrările tale sunt mai bune decât ale altor designeri cu tot atâta experiență. Ce crezi că a determinat această creștere abruptă? O: Hmmm, probabil pentru că învăț destul de repede și pentru că majoritatea imaginilor pe care le realizez sunt ceva mai mult decât eyecandy, deseori chiar opusul. Am observat că trend-ul ăsta cu numeroase elemente și explozii de culoare a luat amploare și mi se pare că de multe ori nu spune mare lucru, este doar de decor, sper să nu jignesc pe nimeni spunând asta... __

24


OANACAMBREA

26


Vian: Talk a bit about your background. How you got started in the field? Oana: I’ve stumbled upon this through a friend who was into photography, he used to upload his stuff on devART. Browsing around I got hooked by photomanipulation, I’ve discovered Photoshop and eventualy I started working. I played with almost all the tools and effects and slowly my concepts started to come together. Since a while now I also use some other software as well like Corel, Fireworks, InDesign, etc.


OANACAMBREA

V: Ce te motivează? O: Nevoia de a exprima ce gândesc și faptul că oamenii sunt receptivi. Cred că sunt doua motive puternice care stau în picioare în fața oricui. __ V: Poți să ne descrii procesul creativ pe care îl adopți când lucrezi la un proiect? O: În general, totul pornește de la o idee. În funcție de ce vreau să fac, încep să caut sau să fac fotografii și schite pe hârtie pe care apoi le editez, le decupez, desenez peste. Având atâta libertate de a schimba lucrurile și de a le reface, tind să experimentez și să deviez destul de mult de la imaginea la care mă gândesc inițial. Uneori, însă, pornesc pur și simplu de la o poză sau un desen și văd ce iese. Mă joc. __ V: La ce lucrezi acum? Proiecte viitoare? O: Deocamdată am în proiect design-ul site-ului personal pe care l-am neglijat până acum. Mai lucrez la câteva imagini personale, o coperta de carte pentru cineva din afara României și îmi doresc ca în curând să reușesc să pun la punct o expoziție personală. __

28


OANACAMBREA

30


V: You have only been designing for about three years and your skill level is already above the average designers. Why do you believe you caught on and flourished into such an amazing designer so quickly? O: Hmm, it may be because I’m a fast learner and most of my images are something more than eye-candy, many times the exact opposite. I’ve seen this trend grow, I mean lots of elements and exploding colors, but to me it doesn’t say much, it’s just for show, I hope I’m not hurting no one by saying this...


OANACAMBREA

32


V: What keeps you motivated? O: The need to express what I’m thinking and the fact people are open to it. I think this two reasons are strong enough for anyone. V: Could you describe for us your typical ‘start to finish’ workflow when working on a design? O: Usually it all starts with an idea. Depending on what I want to do, I start by searching, or taking some photos and sketching on paper. I edit this then, trace it, draw over. Having so much freedom to change and redo, I tend to experiment and drift away from the original image I had in mind. Still sometimes I just go with a picture or drawing and see where it gets me. I play. V: What are you working on now? Future projects? O: For now I’m designing my own website, which I’ve negelcted till now. There are also some personal works in the making, a book cover for someone outside Romania and really wish that I can put together a personal show.


OANACAMBREA

V: Care a fost cel mai greu proiect la care ai lucrat? O: N-aș putea spune că am avut prea multe proiecte mari fiind “tânără” în domeniu, dar cred că cel mai solicitant a fost un proiect intern pentru Coca-Cola. __ V: Cântecul preferat? Cum i-ai transimte mesajul pe cale vizuală? O: Aș putea da mai multe exemple, dar primul care îmi vine în minte este Saeglopur - Sigur Ros, piesa căreia deja i-am asociat o ilustrație. __ V: Să presupunem că mâine te trezești și nu mai ești o artistă vizuală, compui muzică. Cum ar suna muzica ta? O: Haha, destul de grea întrebarea... Cred că ar fi ceva experimental, asemănător cu Portishead, Boards of Canada, Burial... __ V: Ai designeri români preferați? O: Îi apreciez foarte mult pe Matei Apostolescu, Radu Pop și Sorin Bechira. Și mai sunt câțiva... __ V: Unde iți putem găsi lucrările? O: Peste tot pe internet. Mai ales pe la ruși, aparent le place să facă reclamă :)) Iar pe viu, sunt expuse câteva printuri pe canvas la Galeria de Artă Digitală 115, în București. __ www.cutteroz.carbonmade.com/ www.cutteroz.deviantart.com/ www.behance.net/cutteroz www.myspace.com/cutteroz

34


OANACAMBREA

36


V: What was the most difficult project you worked on? O: I couldn’t say I had too many big projects, being “young” in the business, but the most demanding I think was one internal project for Coca Cola. V: Your favorite song. How would you convey its message through digital visual art? O: There are so many, but the first that comes to mind is Sæglopur by Sigur Ros, I alredy have made an illustration for this song. V: Let’s say tomorrow you wake up and you’re not a visual artist anymore, you’re a composer. How will your music sound? O: Haha, pretty hard question... I think it would be something experimental, like Portishead, Boards of Canada, Burial... V: Any Romanian designers you like? O: I appreciate a lot Matei Apostolescu, Radu Pop and Sorin Bechira. And a few more... V: Where can we find your art? O: All over the internet. Especially on russian websites, apparently they like to spread the word :)) In the flesh you find a few hanging on the walls of 115 Gallery, in Bucharest.


SUPER MASTER GHETTO BLASTER


SUPERBOGDAN

Vian: Cum ai început? Bogdan: Ei bine, totul a început când eram mici. Eram în fiecare zi, toată ziua afară. Ieșeam cu prietenii și ne jucam în jurul blocului sau în parc. Țin minte că odată am luat camera panoramică cu mine și am ieșit în parc cu sora mea și un prieten. Am făcut câteva poze cu noi stând pe iarbă, alergând sau urcându-ne în copaci. A fost frumos, eram copii. Apoi a urmat o pauză, până la liceu, când, pentru patru ani, împreună cu câțiva colegi am fotografiat tot ce făceam. La sfârșitul liceului, tata mi-a cumpărat un Canon 400D pe care îl mai folosesc și acum. Am avut multe camere de atunci, și digitale și pe film. __ V: La ce lucrezi acum? B: Acum, mă distrez cât pot de tare, doar asta trebuie să faci la vârsta mea. Mă rog, ar trebui să faci asta la orice vârstă. Pe lângă, lucrez ca graphic designer. __ V: Ce te inspiră? B: Viața, în mare parte. Așa cum e ea. Așa cum o văd. Oameni, lucruri, lucrurile dintre oameni.

40


SUPERBOGDAN

42


Vian: How did you start? Bogdan: Well, it all started back in the day. I was everyday, all day outside. I used to go outside with my friends and just play around my block or in the park. I remember that one time I grabbed my panoramic camera and went in the park with my sister and a friend. I took photos of us running, sitting in the grass, climbing trees and all that. It was fun, we were kids :) I took a brake for a while ‘til highschool, when for 4 years me and some of my classmates just took photos of everything we did. After I finished highschool, my dad bought me a Canon 400D that I still have it and I still shoot with it. Since then I had many cameras, both digital and film. V: What are you working on now? B: Right now, I’m just having the time of my life, ‘cause that what you should do at my age. Well, that’s what you should do at any point in your life :) Besides that, I work as a graphic designer.


SUPERBOGDAN

V: Poți să ne descrii procesul creativ pe care îl adopți când lucrezi la un proiect? B: Până acum, nu am abordat fotografia ca pe un proiect. Prefer să iau instantanee, scurte clipiri cu camera. Nu m-am dat în vânt niciodată după reguli. Nu am aranjat imaginile. Orice îmi sare în ochi, trebuie imortalizat. Curat, neatins, asa cum e. __ V: Fotografi preferați? B: Henri Cartier-Bresson, Terry Richardson, Chadwick Tyler, Knotan, Guy Aroch și mulți alții. Dar nu mă concentrez pe ce fac alții, încerc să îmi spun povestea în felul meu. __ V: Cum vezi viitorul? B: Viitorul sună bine. Viitorul e într-o ceață mov. Nu știu, chiar nu știu. Trăiesc acum, încerc să depășesc trecutul și nu mă gândesc la viitor. __ V: Ce îți place cel mai mult să faci? B: Să trăiesc. Îmi place să mă distrez, îmi place de mine și de ceilalți. Iubesc muzica, iubesc vara, iubesc preludiul și iubesc noaptea. Cel mai mult îmi place să mă simt bine.

44


SUPERBOGDAN

46


V: What inspires you? B: Mostly life. Life as it is. Life as I see it. People, things, things between people. V: Could you describe for us your typical ‘start to finish’ workflow when working on a project? B: Until now I’ve never thought of photography as a project. I’m more about taking snapshots, quick glimpses with my camera. I have never been that keen of rules. I never staged my photos. Whatever catches my eye, I got to have it. Pure, untouched, as it is.

V: Any favourite photographers? B: Henri Cartier-Bresson, Terry Richardson, Chadwick Tyler, Knotan, Guy Aroch and many more. But I don’t focus on other photographers, I try to tell my own story in my own way. V: How do you see the future? B: The future is bright. The future is purple hazed. I don’t know, I really don’t. I live in the present, I try to overcome the past and don’t think about the future. V: What’s your favourite thing to do? B: Live. I enjoy having fun, I enjoy myself and the presence of others. I love music, I love the summer, I love foreplay and I love the night. Mostly, I love having a good time.

V: What is the last book you bought/read? B: I’m not so much into reading books. I never knew what I should read, I’ve never spent time in a library. I don’t watch TV, I don’t stop at newspaper stands. I do my reading over the Internet :)


SUPERBOGDAN V: Care e ultima carte pe care ai cumparat-o/ citit-o? B: Nu mă omor cu cititul. Nu am stiut niciodată ce ar trebui să citesc, nu am stat niciodată într-o bibliotecă. Nu mă uit la TV, nu mă opresc să cumpăr ziarul. Citesc pe internet. __ V: Ce iți place cel mai mult la munca/ stilul tău de viață? B: Faptul că sunt eu, numai eu. Adică mă reprezintă pe mine și câte puțin din toate și nu invers. Nu trebuie să mă gândesc prea mult. Nu sunt nevoit să îmi fac planuri, nu îmi place să fac planuri. Mă relaxez și totul iese. Asta nu însemnă că sunt leneș sau retardat, doar că iau lucrurie așa cum sunt și le trec prin mine. Oricum ar fi, la sfarșitul zilei nu îmi doresc decât mai mult. __ V: Ce te motivează? B: Hm... Totul și nimic. Cum am mai spus, iau lucrurile cum vin și nu le las să mă schimbe. Mă schimb prin ele. Mă inspir din cotidian. __ V: Unde iți putem găsi fotografiile? B: Pe contul meu de Flickr, user - superbogdan. __

48


SUPERBOGDAN

50


V: What do you like most about your work/way of life? B: The fact that it’s all me. I mean, it’s me and a little bit of everything and not the other way around. I don’t have to think too much about things. I don’t have to make plans, I don’t like to make plans. I just sit back, relax and everything just comes out. That doesn’t mean I’m lazy or retarded, it means that I take things as they are and just put them in my perspective. Either way, at the end of the day I find myself wanting more. V: What keeps you motivated? B: Hm, what keeps me motivated? Everything and nothing. As I said before, I take things as they are, and I never let them change me. I change myself through them. I keep myself motivated through the things that happen to me daily. V: Where can we find your photos? B: You can find them on my Flickr account, user – superbogdan.


“I like how it came out & if it pleases me it’s enought to make me happy & that’s how I feel.”


RADUPOSE

Andrei: Spune-ne câteva lucruri despre tine. Cum ai început? Radu: Am absolvit Liceul de arte din Ploieşti şi momentan sunt student la Facultatea de Arhitectură Ion Mincu din Bucureşti. Liceul a fost startul meu în grafică. Am făcut patru ani studii de artă tradiţională şi arhitectură, după care mi-am ramificat experienţa în mai multe branşe; graffiti, artă digitală, fotografie şi arhitectură. __ A: Ce ai făcut în ultima vreme? Lucrezi la ceva anume? R: Sunt în perioada de concursuri pe mai multe fielduri, fotografie de fashion, ilustraţie şi design. Chiar acum particip la expoziţia aka concursul de afiş plus expoziţia de artă fotografică în cadru cineMAiubit, ediţia a 14-a. Şi sper ca entry-ul meu să fie foarte bine primit. __ A: Ce-ţi doreşti să mai realizezi? R: Sunt multe lucruri, încerc să-mi fac un plan mai specific. Cel mai important acum e să îmi termin proiectul pentru un concurs internaţional de fotografie de modă. __ A: Care este ultima carte pe care ai cumpărat-o/ citit-o? R: Lynch on Lynch. Editor Chris Rodley. __ A: Ce te-a atras cel mai mult către acest stil de viață/ muncă? R: Îmi oferă satisfacţie şi nu mă văd făcând altceva. __

54


RADUPOSE

56


Andrei: Tell us a bit about yourself. How did you start? Radu: I’ve finished the Arts High school in Ploiesti and right now I am studying Architecture at Ion Mincu College in Bucharest. High school got me started in graphics. I’ve learned for four years about traditional art and architecture, after that I’ve broaden my horizon following graffiti, digital arts, photography and architecture. A: What have you been up to lately? Are you working on something right now? R: I’m busy with contests on different fields like: fashion photography, illustration and design. At the moment there is a contest/ show for poster design and art photography by CINEMAIUBIT, it’s 14th edition. I hope my entry will be welcomed. A: What do you still want to accomplish? R: A lot, I’m trying to come up with a more detailed plan. Most important for now is to finish my project for an international fashion photography contest. A: Which is the last book you read/ bought? R: Lynch on Lynch. Editor — Chris Rodley. A: What has drawn you to this way of life/ work? R: It offers me satisfaction and I don’t see myself doing anything else.


RADUPOSE

A: Cum te descurci financiar ca artist grafic? R: Nu mi-am pus problema pentru că nu am avut motive să o fac. Nu am nici experienţa unui job în acest domeniu, iar tot ce am lucrat până acum a avut un singur scop, să-mi demonstrez mie că sunt în stare de ceva frumos. Şi sunt. __ A: Ce te inspiră? R: Tot. __ A: Ce muzica asculti? R: Rolling Stones, Bob Dylan, Beatles, Jimi Hendrix, Ella Fitzgerald, Louis Prima, Frank Sinatra, Billie Holyday, Duke Ellington. __ A: Filme preferate? R: Everyone says I love you, Pulp Fiction, A Clockwork Orange, Death Proof, Mister Lonely, Wild at Heart, Big Fish, Blue Velvet, Buffalo’ 66, The Shining __ A: Artişti favoriţi? R: Foarte mulţi, dar Picasso a fost unul singur. __ A: Cum te vezi în viitor? R: Îmi e greu să răspund. Eu nu reuşesc decât să mă văd terminând următorul proiect la care lucrez. __ A: Ce îţi place să faci în timpul liber? R: Să mă uit la filme, şi crede-mă că văd multe filme. __ A: Ce e important pentru tine? R: Actul de creaţie, ce se întâmplă înainte ca produsul să fie finit. 58


RADUPOSE

60


A: How do you manage financially as an graphic artist? R: I’ve never had such a problem. No reason to. Neither do I have the experience of a job in this domain, and all my works so far have one thing in common: to prove to myself that I’m capable of doing something beautiful. And I am. A: What inspires you? R: Everything. A: What music do listen to? R: Rolling Stones, Bob Dylan, Beatles, Jimi Hendrix, Ella Fitzgerald, Louis Prima, Frank Sinatra, Billie Holyday, Duke Ellington. A: How about movies? R: Everyone says I love you, Pulp Fiction, A Clockwork Orange, Death Proof, Mister Lonely, Wild at Heart, Big Fish, Blue Velvet, Buffalo’ 66, The Shining. A: Favorite artists? R: Many, but Picasso was only one. A: How do you see yourself in the future? R: Hard to tell. I don’t see myself finishing the next project. A: How do you spend your free time? R: I watch movies, and believe me I see a lot. A: What’s important to you? R: The creative process, what happens before the final product.


RADUPOSE

A: Ce vrei să mai obţii? R: Un Oscar. __ A: Ceva în încheiere? R: Este un băiat, iese din cameră să se joace. Când deschide uşa, el vede lumea. Cum iese pe uşă el, cauzează o reflecţie. Maleficul s-a născut. Răul s-a născut şi l-a urmărit pe băiat. __

62


RADUPOSE

64


A: What’s your goal? R: Get an Oscar. A: Something before the curtains? R: There is a boy, he comes out of the room to play. Upon opening the door, the world reveals itself to him. As he steps outside through the door a reflection happens. Evil was born. Evil was born and followed the boy.


highpixel #4  

Ladies and gents, here we go again. Oana Cambrea, Livia Coloji, Super Bogdan & Radu Pose. Enjoy!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you