__MAIN_TEXT__

Page 63

sztuka podkreślania

staff Brave Festival

technical staff

brave festival

klub festiwalowy

organizator

Mecenas główny

beneficjent

www.bravefestival.pl

wrocław, 2-8 lipca 2011

Maska/Mask

www.wroclaw.pl

zrealizowano ze środków Miasta wrocławia, Ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego, polskiego instytutu sztuki filMowej Mecenat

patronat honorowy

Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego

przy wsparciu

Sektora Kultury Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury

sponsor

partnerzy

współpraca

patronat Medialny

Marszałek województwa dolnośląskiego rafał jurkowlaniec

prezydent Miasta wrocławia rafał dutkiewicz

centruM festiwalowe

klub festiwalowy

PUZ ELZ

ADIO

S AXI

196 29

Brave Festival

Zakres prac: realizacja wszystkich elementów graficznych dla 7 edycji festivalu, w 2010 roku budowa strony www festiwalu

63

Profile for Agencja Highlite

Portfolio Highlite PR  

Portfolio Highlite PR  

Profile for highlite
Advertisement