__MAIN_TEXT__

Page 53

PR kultury

sztuka podkreślania

wielopłaszczyznowa komunikacja wszelkich obszarów działalności Instytutu (działalność artystyczna, naukowa, wydawnicza, edukacyjna, Międzynarodowy Festiwal Teatralny, Teatr ZAR)

zbudowanie relacji z mediami i rozszerzenie komunikacji na różne typy mediów, nie tylko media branżowe

ponad 100 publikacji w prasie

w ciągu roku (obecność w najważniejszych tytułach prasowych o zasięgu ogólnopolskim – Zwierciadło, Existance, Fakt, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Teatr, Didaskalia)

nowi odbiorcy

działalności Instytutu Grotowskiego

1 milion złotych

ponad ekwiwalentu reklamowego z publikacji w prasie i internecie

organizacja wydarzeń towarzyszących

kompleksowa (wystawa sztuki, flashmob, działania ambientowe)

aktywizacja i wzrost liczny fanów na Facebooku

o ponad 300% w ciągu niespełna 9 miesięcy

Instytut im. J. Grotowskiego – 2012/2013 Teatr. Działalność badawcza. Edukacja. - instytucja kultury realizująca przedsięwzięcia artystyczne i badawcze

Zakres prac: doradztwo wizerunkowe, pełna obsługa Media Realtions dla instytucji kulturalnej oraz organizowanych przez nią wydarzeń i festiwali, obsługa marketingowa festiwalu „Świat miejscem prawdy”, pozyskiwanie partnerstw, organizacja działań ambientowych, obsługa Social Media.

53

Profile for Agencja Highlite

Portfolio Highlite PR  

Portfolio Highlite PR  

Profile for highlite
Advertisement