__MAIN_TEXT__

Page 50

PR kultury

wpisanie festiwalu na mapę najważniejszych imprez kulturalnych w Polsce, poprzez komunikację skierowaną do mediów ogólnopolskich I zagranicznych

ponad W wyniku działań komunikacyjnych po 9. edycji Brave Festival w mediach pojawiło się ponad

900 publikacji*

5.5 miliona złotych wynosi ekwiwalent reklamowy z publikacji na temat Brave Festival oraz Brave Kids,

6 radiowych audycji na żywo,

reportaże I programy telewizyjne poświęcone tematyce festiwalowej, realizowanych z Wrocławia, z miejsc festiwalowych (TVP2, TRÓJKA, RADIO RAM, RADIO WROCŁAW) Pozyskanie z dużymi, komercyjnymi podmiotami, w efekcie stworzonej i wdrożonej strategii marketingowej festiwal odniósł sukces frekwencyjny (na tydzień przed festiwalem wysprzedano bilety na większość wydarzeń, a w trakcie festiwalu sale były wypełnione po brzegi)*

specjalnych partnerstw barterowych

unikatowego wizerunku

budowa Brave Festival i Brave Kids jako dwóch, silnie ze sobą powiązanych projektów, z których każdy ma swoją tożsamość, odrębne idee i cele. ponad 90 dziennikarzy i fotoreporterów z redakcji i agencji ogólnopolskich i lokalnych akredytowanych i obecnych w trakcie 9. edycji festiwalu we Wrocławiu* * dane z sierpnia 2013

Brave Festival – 2009/2013 Rytuały. Obrzędy. Tradycje. Muzyka, Teatr. Filmy. Warsztaty - międzynarodowy festiwal przeciw wypędzeniom z kultury

50

Zakres prac: pełna obsługa PR i marketingowa, a w tym: opracowanie strategii komunikacyjnej, opracowanie budżetu i jego realizacja, kontaktowanie podwykonawców, pełne opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, obsługa Media Relations, Social Media, pozyskanie partnerstw

Profile for Agencja Highlite

Portfolio Highlite PR  

Portfolio Highlite PR  

Profile for highlite
Advertisement