Page 28

eventy

WWW.YOUTUBE.COM/ WATCH?V=ZVAW-BBBGB4

bardzo nietypowe

28

• • • •

bo odbywające się przy udziale między innymi wodolotu, awionetki, Junaków, peletonu rowerowego i zabytkowej syrenki. A wszystko to, by za pomocą unikatowej sztafety wesprzeć ideę realizacji europejskiego korytarza transportowego CETC Route 65, który przebiega przez wszystkie województwa Polski Zachodniej. Oryginalne środki lokomocji zostały połączone z… działaniami lobbingowymi wśród władz miejskich i wojewódzkich, leżących na trasie korytarza.

zakres prac: koncepcja, określenie środków komunikacji i ich darmowe pozyskanie na rzecz inicjatywy, pozyskanie pisemnego poparcia dla inicjatywy wśród wszystkich władz wojewódzkich oraz miejskich leżących na trasie rajdu, nagłośnienie medialne wydarzenia, zaangażowanie lokalnych społeczności w udział w wydarzeniu, koordynacja przebiegu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, realizacja filmu i fotoreportażu dokumentujących wydarzenie

Portfolio Highlite PR  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you