Page 1

08 Novemer 2018 Jr/Yr 15 No. 44 Tel: 013 235 2287 Faks: 013 235 3076 P.B. 4418 Lydenburg 1120 info@highlandspanorama.co.za

What, where and when on tourism

Glencore commits to entrepreneurs

Page 3

THE complaints about the never ending foul smelling raw sewerage in Extension 2 and 6, Thaba Chweu Municipality, is again falling on deaf ears. Over the years there have been several attempts from private companies, government and the local municipality to fix the problem once and for all. But during the past two weeks, the constant health hazard that the residents closest to the sewerage have to endure has again risen to new heights. Everyone in town knows the sewerage spill, just on the left hand side after the bridge towards Mashishing. Residents have again contacted the newspaper to see if there is any resolution for them. According to the Thaba Chweu Municipality the sewage system has a number of problems, including a sewage pump that needs repair,

leaking, blocked, damaged pipelines and valves and blocked manholes. The main cement pond in the sewage works often overflows, which results in raw sewage leaking into the nearby river. A few years ago a local mine and private contractors repaired the reticulation system and the sewage works and hired specialised machinery from Johannesburg to clear the blocked manholes. The problems at this specific sewerage point is that as development increases the outfall sewerage also increases. The expected high rate of residential development earmarked for Lydenburg in the near future has resulted in the urgent upgrading of all water and sanitation infrastructure, in order to accommodate any future development. Thaba Chweu has reiterated over the years that they have budget and capacity issues that prevent them from replacing the old infrastructure.


02

08 November 2018

AfriForum het sy nasionale veldtog teen wanbesteding in die gesondheidsektor vandag van stapel gestuur. As deel van dié veldtog sal die burgerregteorganisasie in die volgende week al nege provinsies besoek, waartydens strafregtelike klagtes ingevolge Artikel 86(1) van die Openbare Finansiëlebestuurswet, 1999 (Wet no. 1 van 1999) teen nege hoofde van die provinsiale gesondheidsdepartemente ingedien sal word. Hierdie nege departemente was almal skuldig aan onreëlmatige, vrugtelose, verkwistende en ongemagtigde besteding, met altesaam meer as R10 miljard se verkwisting in die 2016/2017-finansiële jaar. Hierdie inligting is uit die departemente se jaarverslae bekom. “AfriForum is van mening dat die misbruik van belastingbetalers se geld 'n nasionale

krisis is. Dit is tyd dat belastingbetalers druk op die Nasionale Vervolgingsgesag plaas om voorbeelde te maak van departementshoofde wat nie hul pligte, soos vervat in die Wet, nakom nie. Hulle is van die grootste skuldiges in die misbruik van belastingbetalers se geld,” sê Monique Taute, AfriForum se hoof van veldtogte. Die klagtes teen die departementshoofde is op hul beweerde finansiële misbruik ingevolge die Wet gebaseer. “Hulle moet onreëlmatige, ongemagtigde, vrugtelose en verkwistende besteding voorkom en skuldige partye aanspreeklik hou. Dit is egter duidelik uit die departemente se jaarverslae dat hierdie verantwoordelikhede glad nie nagekom word nie,” sê Wico Swanepoel, AfriForum se regsadviseur vir plaaslike korrupsiesake. AfriForum wil die publiek aanmoedig om die nodige druk op die Nasionale Vervolgingsgesag te plaas deur 'n SMS met hul naam na 45344 te stuur (R1) of Dr. Karen Kromhout BChD (Pret) die klagtes op Dr. Auke van der Meulen BChD (Pret) AfriForum se webtuiste by Dr. Leanda Meyer BChD (Pret) www.stopkorrupsie.c Bronwen Rall - Oral Hygienist o.za te onderteken. www.mysmile.co.za www.afriforum.co.z Cnr Church & Viljoen Street (Opposite Medical Centre) Tel : 013 235 1983 / 013 235 4563 a

Nat babas ELKE intelligente mens weet dat as ’n baba nat is, dit gewoonlik aan een kant van die baba gebeur. Dit is selde anders. Dienooreenkomstig word planne gemaak om die baba droog te hou (doeke ens.) Dit bring my by Thaba Chweu Munisipaliteit. Elke waterpyplyn in die dorp bars of lek nie gereeld nie. Sekere waterlyne lek of bars egter gedurig. Dit is net ’n paar dele van die totale pypnetwerk. Wanneer die wind waai of dit reën net ’n paar druppeltjies, gaan die krag by spesifieke plekke af. Dit is baie min dat die hele sisteem afgaan en as dit gebeur is dit elke keer op dieselfde plekke. In die meeste gevalle is dit altyd dieselfde lyn wat afgaan, terwyl die res goed werk. Nou is my punt: Kyk na die baba. Ons Munisipale tegniese hoofde en werkers weet watter waterlyne en kraglyne of punte pla. Dit is die swak plekke of nat kant van die baba in die sisteem. En TCM ruil gereeld die doek om, soos vir ’n baba. Maar dit is nie ’n baba nie. Doeke omruil en pleisters plak werk nie. Dit is swak skakels in

die sisteem of netwerk. Hierdie swak plekke is bekend en tegnies is daar opsies of maniere om die

swak plekke te versterk. As ’n bepaalde skakel met die geringste reën of wind breek, hoe moeilik kan dit wees om daardie skakel te versterk? Dit vereis dalk net ’n dikker draad, beter (dikker) pyp, sterker “fuse” of die verwydering van boomtakke of wortels (die oorsaak). By paaie is die oopmaak van stormwater afleiers gewoonlik die oplossing as dit reën. Is die elektrise skakelaars waterdig? Is die bepaalde koppeling sterk genoeg? Ek weet ’n elektrisiën sal vir my sê daar moet vir veiligheid stroombrekers wees. Natuurlik. Maar waarom vind die probleem altyd op dieselfde plek plaas? Tegnies is daar ’n rede. Daardie redes of swak plekke is bekend. Maak dan tog net die probleemareas behoorlik reg!

Help met Kerspartytjie vir kinders wat reeds min het RATA se jaarlikse Kersuitstappie word beplan vir 7 Desember vir 60 behoeftige kinders. Dit gaan plaasvind te Kromklip vakansieoord net buite Lydenburg. Hierdie geleentheid vind plaas een keer per jaar en dis een van min kanse wat die kinders net ontspanne in 'n vry omgewing kan wees en vir 'n dag van hul sorge kan vergeet. Sonder skenkings en die bydrae van die gemeenskap kan ons nie hierdie partytjie aanbied en hul kinderharte verbly deur dit moontlik te maak vir hulle om vir een dag uit hul negatiewe huislike omstandighede te neem en hul kans te gee om "kind" te wees vry van bekommernisse nie.

Granite Cobbles & Paving Direct from Factory

Indien moontlik doen RATA hiermee 'n beroep op die gemeenskap om jul hande en harte oop te maak met enige van die volgende: worsbroodjies, "cupcakes" , koeldrank, ysies, spookasem, skyfies en enige iets wat lekker is en wat jul dink die kinders gaan geniet. Indien u kan help of 'n bydrae kan maak skakel ons asb op 013 235 2847 of kom besoek ons te Viljoenstraat 36, Lydenburg.

OP 10 November 2018 bied Rehobot Gemeente vir die vierde agtereenvolgende jaar 'n geestelike konferensie aan. Elke jaar groei die belangstelling in hierdie dag en kom gesinne en mense van oor Mpumalanga en verder vir die dag bymekaar. Valma Strydom en haar span dames werk hard om 'n dag saam te stel wat geestelike inspirasie en motivering bied. Die oggend begin met past. Wessel du Bruyn, hierdie jong man het 'n sterk woordbediening met die oog op bemoediging, versterking en motivering. Vanuit sy gemeente in Pretoria het hy ook reeds bewys dat sy bediening baie sterk fokus op die genadegawes van gesondmaking. Die tweede sessie gaan hy dan ook wy aan die bediening aan siekes. Janine Price gaan deur lof en aanbidding die gehoor lei in woord en sang. Janine was vir etlike jare die lof en aanbiddingsleier by Rhema Randburg waarna sy vir drie jaar as leier ook by Hillsong Australia gedien en bedien het. Hierdie dag sluit middagete in en ook 'n tyd van saam wees en saam deel met ander gelowiges. Alle belangstellendes kan vir Lavon van Niekerk op 072 219 3704 of Valma Strydom op 083 653 9464 kontak, kaartjies is beskikbaar teen R150 Past. Wessel du Bruyn per persoon.


08 November 2018

Here are from left (back) Mr Mkhabela, Mr M. S. Mathebula (LED Co-ordinator), Mr T. Nksoi (LED), Ms Baile Mphahele (VPK Project Co-ordinator), Mrs M. Mahlangu (LED), Mrs Etli van der Merwe (Chairperson, Lydenburg Mashishing Business Chamber) and Ms Tshepo Mokoena (MTPA). The group that is here to tell tourists more about the history of Mashishing In the future tourists and visitors to K.K. Kgole, Suzan Sthobejane, Irene Tonga, Mashishing can get first hand information Spencer Mampho, M.B. Moteno, T.V. about the town from trained tourist Mkhabela, Dorah Shabalala, Thabo Mzimba, Kgothatso Mokoena, Frank Makome, Lerato officials. This ‘Walking Tourism Info Centre’ is an Moreme, Bridgett Mkhiza, Pretty Utla and initiative by the Department of Tourism and Faith Sibanda. will locally be supported by the Mpumalanga They have all been in training since August to learn about the Lydenburg history and Tourism and Parks Agency. Look out for these tourism ambassadors, they interesting stories to tell visitors and tourists. will be at different places, like Checkers, the The group is currently employed for nine Lydenburg Museum, the Wimpy-crossing months by the Department of Tourism. ~ Michelle Boshoff etc. They are O.E. Malope, C.N. Ndlovu,

Bome ontwortel in storm Verlede Woensdag het dit 15mm by die Visserye gereën. ’n Baie sterk wind het gewaai en van die bome is ontwortel en takke is gebreek wat die uitgangsroete versper het. Op die foto staan Frik Rousseau en regs Joseph Mbiba

Best Price. Best Quality All the Write Stuff... Big Prizes to be WON! LYDENBURG 013 235 1486 sales@4ucomputers.co.za

Christine

l

BURGERSFORT 013 231 8008 4uburg1@4ucomputers.co.za

Deborah


08 November 2018


08 November 2018

Modelle gaan kuier by Rusoord en Soli Deo Gloria

Modelle van die Designer Models het by die Rusoord Tehuis vir Bejaardes (bo) gaan kuier en pakkies uitgedeel. Op die groepfoto bo, van links is Janaè Labuschagne, Jáni Stickling Miss MWI Beauty 2018/19, me. Maureen Brink, Adonai Swanepoel Finalis van Elite Beauty SA 2019 en Toddler and Tween of the World 2019 en Nicole Botha Miss MWI Teen SA 2018/19.

Almal geniet die lekkergoed

Van links is Nicole Botha, Adonai Swanepoel en Jáni Stickling by die Soli Deo Gloria Sentrum

Adonai Swanepoel deel pakkies uit.

AUCTION / VEILING DATUM: 28 NOVEMBER 2018 TYD: 10H00 80 KANTOOR STRAAT LYDENBURG VERSKEIDENHEID MEUBLEMENT / VARIETY OF FURNITURE TERME: 1. Streng Kontant 2. 15% BTW word bygereken 3. Goedere word “VOETSTOOTS” verkoop 4. Koper moet voor die veiling registreer (soos bepaal deur FICA Wet 38 van 2001) 5. Registrasie fooi van R300.00 betaal AVR Afslaer/ Auctioneer Tel: 013 235 1877 Fax: 013 235 3669 (Verw/Ref: emer/J064)

November

November


08 November 2018

THE Local Enterprise Development (LED) Hub in Mashishing was launched on Thursday 1 November. It is a Glencore Ly d e n b u r g S m e l t e r i n i t i a t i v e i n partnership with Regoapele Capital. The hub exists to stimulate a sustainable local economy by fostering inclusive small business development and growth, supporting entrepreneurship, and encouraging an economically active community that contributes to the local economy. It also serves as the touch point between the Smelter and the local communities of Mashishing and surrounding areas, having the vision for it to be a greater collaboration together with big business and local government in Lydenburg. The Hub provides entrepreneurs a shared working space that allows them to focus on building their businesses and fulfilling their daily business activities in an enabling, productive, shared environment. Committed small businesses that are quartered at the hub have access to serviced office facilities, business support services and entrepreneurial development. Access to information and skills development are key to both SMEs and job seekers alike, and the Hub provides access to information and advice. Using a long-term lens, Regoapele Capital works with SMEs, deploys dedicated

resources to the businesses that will coordinate and implement management, operational and technical interventions to deliver business improvements, growth, and value creation in small growing businesses. Services offered at the Hub include: • SMME Start-up Advice • Business Registration Services • Statutory Compliances • Board Advisory • Local Database Registration • Business Consultations and Diagnostic Assessments • Business Needs Analysis • Business and Careers Skills Development • Business Development • Business Management and Administration Solutions • Bookkeeping, Accounting & Tax Services • Mentoring & Coaching • Financial Planning & Literacy • Serviced Offices for business activities • Boardroom and training room facilities • Shared Services • Facilitating access to funding for qualifying SMEs • Job Seekers: Local employment opportunities notification • Local Support Advice: Information on business associations, support organisations, and special interest groups - Michelle Boshoff

Mr Steve Makgoba (Glencore), Katlego Kenosni (CEO Regoapele Capital) and Mr Conroy van der Westhuizen (General Manager Glencore Lydenburg Smelter).

Program Facilitator at the event.

The team that will be working at the Hub is from left: Gerald Motau (Business Analyst / Advisor), Otukile Mmosmori (Chief Business Developer), Katlego Kemosni (CEO Regoapele Capital), Conroy van der Westhuizen (General Manager, Glencore Lydenburg Smelter), Timothey Ncongwane (Centre Manager) and (front) Charity Moela (Administration).

Mr Stephen Makgoba (Glencore) hands over the keys of the new Hub to Katlego Kenosni (CEO Regoapele Capital),

The talented band ‘Lyt Tones’ gave everyone a wonderful performance and created warmth even though it was a cold, rainy morning.


08 November 2018

68 with the products being advertised, as well as regularly maintain a minimum number of pages. The papers consistently publish acceptable quality of reproduction in order to attract, first and foremost local advertising. The circulation figures of our ry by

Mr Arashaad Saint, General Manager

CAPRO – as it is known is a shortened name for Central Advertising & Public Relations Office, for the Provincial Press of South Africa. This key role player in print media was born in 1950, and thus celebrates 68 years of existence. For the first time in history the small and mostly rural newspapers had a body which could promote them at advertising agencies, government institutions and big national companies. As Mr. Rishaad Mahomed (Capro Chairperson of the Board), once said “As far as the future is concerned, Capro is very optimistic… in years to come Capro needs to stay a relevant player in the industry. This will depend largely on the dynamics of the various members and how well they cope with changes. In this instance, Capro is extremely lucky in that it represents publishers who are also independent thinkers…the same style of independent thinking and the quest for excellence reflects in Capro...for over 60 years the company had to continuously adapt and re-invent itself to stay relevant in the industry. The company succeeded in doing this because it is in touch with the market”. Capro takes pride in the remarkable progress made through linking up advertisers with their target audience and adding value to community press. With over 68 years of our expertise we have pioneered to ensure that: Our newspapers have sound editorial environment and layouts are compatible The appointment of the new General Manager – Mr. Arashaad Saint, in March 2018, with his inherent capacity for sales along with a high level of professionalism, has seen Capro reshaping its relevance in terms of corporate identity and strengthened relationship with its clients. “I am delighted to have been granted this fantastic opportunity and I am very excited to face what is ahead in the future. I am privileged and honoured to be working with a team who has stood the test of time. I cannot believe that some employees have been in the organization for 30 years, this certainly is a remarkable achievement”. Together we will take Capro to greater heights.

publications are verified in the industry by trusted, accredited and professional auditors. The publishers stay in touch with advertisers through heightened use of social media platforms. What all this means to our highly valued advertisers is that, by advertising in

Capro represented publications - they benefit through making seamless, meaningful connections with their target audience through a one-stop shop.


08 November 2018

This prime advertising space is available. Contact us on 013 235 2287 for a special deal that will help you grow your business.

WITH a firm belief that there’s no substitute for cubic inches or supercharging, New Jersey tuner Yenko has developed its own 6,8-litre V8 engine for the recently revealed Chevrolet Camaro SS. Based on the car’s stock 6,2-litre V8, this custom-built engine can be specified with either Stage 1 or 2 modifications, both of which imbue the already formidable muscle car with some serious firepower. Stage 1 sees the addition of a high-output supercharger, forged aluminium pistons and upgrades to the fuel injection system bump the car’s power output up to 623 kW (that’s 283 kW more than the Camaro SS it is based on). To cope with this additional grunt, Yenko offers a heavy-duty transmission on the options list. But if this isn’t quite enough power for you, then an even wilder upgrade is available. Cue the Stage 2 modification. Here the supercharger’s displacement grows by 20%, contributing to 25% more boost than the Stage 1 modification. The result is a whopping 745 kW channelled to the rear wheels via a six-speed manual ‘box. A custom-built

WIELE WHEELS (Motoring) andrec@intekom.co.za 083 626 6305

THE refreshed Kia Grand Sedona has arrived in South Africa, with the local arm of the Korean brand also taking the opportunity to revise the line-up. Interestingly, the SX trim level has been discontinued, while a new “feature-rich” EX+ grade has been added to the range. The 3,3-litre V6 petrol engine is no longer offered. The updated Grand Sedona features a revised front bumper design (complete with the latest version of the brand’s trademark grille), restyled headlamps and a new LED daytime running light signature on high-spec models. Round back, you’ll find new rear bumpers and revised taillamps. Inside, the Grand Sedona gains what Kia describes as “subtle upgrades” to its interior, including a redesigned facia and an updated instrument cluster. A new seven-inch touchscreen is also included. The base EX trim level features manual air-conditioning, automatic headlamps, electrically adjustable (and heated) side mirrors, rear parking sensors, 17-inch alloys and rear-sited USB ports. EX models come as standard with a seven-seat configuration, but an 11-seat option is available “on special order”, with a four-month lead time. Meanwhile, the new EX+ model (available only in eight-seat configuration) gains automatic dual-zone air-conditioning, auto-folding

stainless steel exhaust system is also included in this manual transmissiononly upgrade. Both of these models feature carbon fibre bonnets, an array of Yenko badges and decals, and ride on 20-inch torque-thrust-styled wheels wrapped in Michelin PS4S performance rubber ( 295/30 up-front and 305/30 at the rear). Inside, the front occupants are held in place by heavily bolstered Recaro seats. The Stage 1 and Stage 2 Yenko Camaro will be limited to just 25 units apiece and will only be available in the USA and Canada. Interestingly enough, owing to California’s strict emission regulations, it’s illegal to drive the Yenko Camaro on the road but trailering it to a racetrack and unleashing all those horses is absolutely fine. Author: Marius Boonzaier -carmag.co.za

side mirrors (with integrated side indicators), an auto-dimming rearview mirror, front and rear parking sensors, front foglamps, glove-box cooling, leather upholstery and a wireless smartphone charger. The touchscreen is upgraded to an eight-inch colour arrangement (with satellite navigation). The flagship SXL is offered exclusively in seven-seat form, and adds keyless entry (with push-button start), blind spot detection, a two-part sunroof, LED headlamps, LED foglamps, LED taillamps, a smart powered tailgate, dual electric sliding doors, electric adjustable for the front seats and rear seat-heating. Power still comes from Kia’s familiar 2,2-litre turbodiesel engine, which in this instance offers 147 kW and 440 N.m. Like the latest Sorento, this engine is paired with a new eight-speed automatic transmission (replacing the previous six-speed item). An unlimited kilometre/five-year warranty as well as a five-year/100 000 km service plan are included as standard. Ryan Bubear - Carmag.co.za


08 November 2018

09

Ford Mustang Bullitt INTRODUCING the long-awaited facelifted version of the current Mustang to the South African market early next year will be this, the 2019 Ford Mustang Bullitt. Inspired by the 1968 movie – which contains one of the greatest chase scenes of all times with Steve McQueen behind the wheel of a Mustang – the Bullitt features a Dark Highland Green paint job with chrome accents, a set of Recaro Ebony Black leather-trimmed seats and unique green accent stitching. Included in this is, of course, a thumping V8. The 5,0-litre, naturally aspirated unit has been stroked to produce 353 kW and 570 Nm of torque. Ford South Africa will import the Bullitt in limited numbers. Pricing and spec levels will be confirmed closer to the time. CAR’s technical editor Nicol Louw is currently on the international launch. Article written by Nikesh Kooverjee - carmag.co.za

Ford GT production continues WHEN the Ford GT was revealed early in 2015, the Blue Oval brand announced it would build just 1 000 units. But now, claiming “overwhelming” demand, the American manufacturer has decided to up the supercar’s total production number to 1 350 units. “The response to our Ford GT has been unprecedented, with demand outstripping supply more than six-to-one,” said Hermann Salenbauch, director,

DE GRAAF UNDER-CAR 8 Breytenbach Street, Lydenburg

013 235 1086 013 492 1871 degraaflydenburg@webmail.co.za

Ford Performance. “By extending the Ford GT production run for a limited period, we’re able to maintain the exclusivity of the ultradesirable supercar while offering the ownership experience to a greater number of customers.” The high demand persists despite the 482 kW / 746 Nm 3,5-litre twin-turbo V6 supercar (which we drove in the United States back in May 2017) costing approximately $450 000 (R6,5 million). Ford says it will re-open the “final owner application process” for select global markets on 8 November 2018, with prospective owners having the chance to submit their applications for a period of 30 days. Previous unsuccessful applicants, the brand says, need to confirm or modify their original application to be considered in this latest window. The company also recently announced a new Ford GT Heritage Edition model that celebrates the 50th anniversary of the 1968 and 1969 Le Mans-winning Ford GT40 with a limited-edition Gulf Oil tribute racing livery, including a Heritage Blue and Heritage Orange paint scheme. Article written by Nikesh Kooverjee carmag.co.za

Ford Ranger 2.2 TDCI 4x2 XL DOUBLE CAB M/T NOW FROM ONLY

R339 900

*T’s & C’s Apply. When financed on Ford OPTIONS through Ford CREDIT

FSP 10677

Cnr. Voortrekker & Viljoen StreetsLydenburg mcgeesales@mcgee.co.za McGee's Burgersfort Tubatse Mall 0132317274

An Authorised Financial Services Provider


08 November 2018 HALFDAG POS BESKIKBAAR Halfdag pos beskikbaar vir 'n dame by SANMOS DRAWINGS • Moet eie vervoer hé , • Moet gewone kantooradmin kan doen , • Moet QUICKBOOKS kan werk , • Moet volledig tweetaallig wees , • Moet netjiese persoon wees , Moontlike kandidate sal vir 'n onderhoud genooi word . Geen kansvatters nie Stuur CV na: sanmos@telkomsa.net

Dr. Wilmar Trümpelmann B.Sc (Agric) B.VSc Dr. Jannie Steyn B.VSc Dr. Gustav Trümpelmann B.VSc De Beerstr 38, Tel: 013 235 3039 / 082 897 4966 Spreekure/ Consulting Hours: Ma-Vry / Mon - Fri: 08:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 Sat: 09:00 - 12:00 Kantoorure: 08:00 - 17:00

Skakel vir afspraak/ Phone for appointment

DIENSTE/ SERVICES A1 LOCK & KEY. Centurion gate motors & remotes & security - 013 235 3976

P C r e p a i r s , maintenance, u p d a t i n g o r purchasing new hardware and software, virus removals, networks, call outs etc. Jacques 071 268 9211 / Pierre 079 881 1932

G.A PIENAAR & K I E : I n k o m s t e - MOTOR DIENSTE/ AUTO SERVICES belastingopgawes 2018. 1 September 31 Oktober R1089. ATLAS PANEEL013 235 4774 K L O P P E R S AK JEWELS 013 235 G e a k k r e d i t e e r . Kontak: 013 235 1075 3423/ 082 454 8382 ROX INTERIORS Upholstery, carpets, A U T O H A U S E N curtaining, Blinds & SMART 013 235 2721/ 082 554 8293 Gifts. 072 222 5566 JOVEL AUTOM A T I S E R I N G MOTORS TE KOOP/ CARS FOR SALE Accessories for gates & garage doors. 39 Rensburg street. 079 I BUY VEHICLES for 490 9183 cash. 082 646 6735 L AW N C A R E : voeding, onkruid, EK KOOP BYNA plaagbeheer en A L L E m o t o r s , aanplant van nuwe bakkies, kombi’s & dubbelcabs vir gras. 061 542 9934 kontant. Ek is bereid om op te tel. Skakel Unis 082 959 9120/ VUURWAPEN Aflam 072 203 1614 OPLEIDING/ FIREARM TRAINING MOTORHUUR/ CAR HIRE ALL FIREARM COMPETENCY training & accredited L Y D E N B U R G shooting range. Paul VEHICLE HIRE- car Zorn. 083 641 7275 & van rentals. 013 235 1780 GESONDHEID/ HEALTH TROETELDIERE/ PETS DIEETKUNDIGE, Lydenburg. 084 708 PETS CORNER - 013 4263 235 2658 ART/ FRAMING JADE ART & FRAMING 013 235 1241/ 082 337 6927 SKOONMAAK/ CLEANING

DOGGY IN THE WINDOW parlour. 53 Viljoen St. Rowena 083 326 0941

TE HUUR/ TO RENT

FLATS TO RENT 1 r o o m b a c h e l o r, Lydenburg. Contact SKOONMAAK VAN 082 460 3000 MATTE, meubels, motors en droogsuig 3 SLK HUIS TE v a n o o r s t r o o m d e HUUR R5000 p/m. matte. Martie 082 951 Krugerspost, 20km 7494 vanaf Lydenburg op Ohrigstadpad. Skakel 082 253 4525 REKENAARS/ COMPUTERS 2 SLK WOONSTEL TE HUUR R5000 p/m. Krugerspost, I.T.@Large - for all 2 0 k m v a n a f

L y d e n b u r g o p of the Sheriff of the O h r i g s t a d p a d . Court for Lydenburg Skakel 082 253 4525 & Burgersfort Area, 80 Kantoor Street, 3 S L K H U I S Lydenburg. 2. LYDENBURG R5700 Registration as a p / m , v a n a f 1 buyer is a preDesember. Kontak requisite subject to Evelien 082 786 1651 specific conditions, inter alia: a) In B A C H E L O R accordance with the W O O N S T E L Consumer Protection Act 68 of 2008. b) Lydenburg R2600 FICA-legislation: p/m. 079 624 9486 requirement of proof of ID and residential 1 BEDROOM FLAT address c)Payment Sterkspruit plots. of registration of Lydenburg R3500 R300.00 in cash. d) p/m. Available 1 R e g i s t r a t i o n December. 060 603 Conditions DATED at 7194 LYDENBURG on this the 01ST day of NOVEMBER 2018. AKKOMODASIE/ CCMA WITBANK ACCOMODATION OFFICE p/a Sheriff Lydenburg & Burgersfort Area 80 K L I T Z - G R A S Kantoor Street C H A L E T S - Lydenburg Tel: (013) A c c o m m o d a t i o n , 235 1877 / Telefax: c h a p e l & Ve n u e (013) 235 3669 Ref. facilities, boma/braai M1809/256 -Spitbraai for hire 013 235 2758 KENNISGEWINGS/ NOTICES I N T H E COMMISSION FOR C O N C I L I AT I O N MEDIATION AND A R B I T R AT I O N H E L D A T JOHANNESBURG C A S E N O : MP3797/2017 In the matter between: JACQUES DU P L E S S I S APPLICANT and B I L N O R ENGINEERING RESPONDENT NOTICE OF SALE IN EXECUTION In pursuance of an award certified in terms of Section 143 of the Labour Relations Act on 22 May 2018, in the CCMA against the Respondent and u n d e r a n Enforcement of Award, the movable property listed hereunder will be sold in execution on 28 NOVEMBER 2018 at 10h00 by the Sheriff LY D E N B U R G & BURGERSFORT AREA, at 80 KANTOOR STREET, LYDENBURG, to the highest bidder: 1 X QUANTUM BUS T E R M S & CONDITIONS: 1. The Rules of the auction is available 24 hours before the auction and can be inspected at the office

KERKE/ CHURCHES Anglican Church Lydenburg. Sun. 08:30. Tel. 013 235 1 9 1 9 . • Gereformeerdekerk Lydenburg. Sondae 09:30. Tel. 013 235 4391. •Hervormde-kerk Lydenburg. Son. 09:30 en 18:00. Tel. 013 235 3554 • Methodist Church Lydenburg: Sunday service 08:30, Sunday School 08:30 Tel. 013 235 2936 • NG Moederg e m e e n t e Lydenburg. Sondae 09:30. Tel. 013 235 3101.• NG-kerk Lydenburg Suid. Sondag 09:00. Tel. 013 235 3329. • Volle Evangeliekerk. Sondae: Oggenddiens met kinders 10:00, Aanddiens 18:00. Woensdae 19:00 midweekdiens, J e u g d i e n s Saterdae 18:00. Tel. 013 235 2711/ 084 688 5007. Past. Andre Hanekom. • ELROHI - Die Gemeentes van C h r i s t u s Rensburg-str.41, Ly d e n b u r g . Sondagoggende 1 0 : 0 0 & Sondagskool

1 0 : 0 0 , Sondagaand:18:0, Woensdagoggend 1 0 : 0 0 S u s t e r s b i d u u r, Woensdagaand 1 9 : 0 0 Gemeentebiduur, Vrydagaand: 19:00 Jeug. Pastoor Thys & Tryna Taljaard 082 905 9070/ 083 641 2088 • New Apostolic Church. Sun. 09:00 Wed. 19:30. Grant Roode 082 886 2934 • R e h o b o t Gemeente (AGS van SA). Sondae 09:00 (kinder-kerk), Dinsdag Biduur 19:00 Woens. sel 19:00, Vry. Jeug 18:30. Kerkkantoor: 013 235 4905. • Lewende Woord Lydenburg. Sondae 0 9 : 0 0 . Nuwekerkgebou langs Laske Nakke 013 235 2463. • Mooi Hawens Evangelisasie Sentrum (PPK). W o . 1 0 : 0 0 vrouediens, biduur 1 9 : 0 0 . Sondagskool 08:45, diens So. 10:00 en 18:00. Past. Wouter Deysel: 072 183 0004 en past. Jaco Deysel: 082 338 1570. • Lydenburg

Baptist Church / Baptiste Kerk co / hv Simmond en De Souzastrate Pastor / Ds Kallie Fourie 082 9285075 lydenburgbaptiste @isat.co.za Sunday mornings 09:30 Sondag oggend 09:30.• Shalom Church Centre. Services Coromandel. Sunday School 10:00, church s e r v i c e 11 : 0 0 . Skhila Sunday School 10:00 and church service 11 : 0 0 . P a s t o r J o h a n n e s Ramashala: 073 569 0635 or 073 4 2 0 7 9 5 4 . •Lydenburg Sewende Dag Adventiste Kerk. Elke Sabbat (Saterdag) by die Baptiste Kerk, De Souza straat. Diensorde: 09:30 Sabbatskool Program; 10:00 -

L e s s t u d i e (Bespreking); 11:00 - Erediens. #Lydenburg Sewende Dag Adventiste Kerk Kontak Leraar de Nysschen 084 554 5899 / Pieter Briel 082 904 3748 • Volle Evangelie Kerk - Burgersfort . Diens Tye - 9:00 Sondae Oggende Aand Diens - Op Aanvraag Kontak Pastoor Pieter Grundlingh 082 724 4499/ 076 533 7836 • AGS Bethesda S t e e l p o o r t dienstye Sondag 09:00 en 18:00. Kerk str 1 Gedeelte 14 Plaas Goudmyn, Steelpoort. Kontak 087 808 5604. • Lewende Waters P i n k s t e r Bediening. Sondae:09:00 Sondagskool,

082 924 9292

SEMENT BOUSTENE MAXI STENE PLAVEISEL VLOERTEËLS MUURTE ËLS STEPPING STONES VERTOONLOKAAL BY BLOU MUUR 4KM UIT LYDENBURG OP DIE DULLSTROOMPAD

Burgersfort 087 151 1034 Lydenburg 087 802 7054

BEN 082 408 2798 SOPHIA 076 677 7362

(Reg No: NCRDC 487)

Registered Debt Counsellor

1 0 : 0 0 Oggenddiens, ou k e r k i e b y W e n a k k e r , K e r k s t r a a t Lydenburg, Past Skeen 083 294 3878. • Harvester Reformational C h u r c h Lydenburg, Sundays: 10h00. Chris Cordier 082 448 2658 • EvangeliesGereformeerde Kerk: Sondae om 0 9 h 0 0 b y L y d e n b u r g Akademie Skool (CVO Skool) C.S Linde 083 302 4926.

For all your washing & dry cleaning needs Tel : 013 235 3976 Fax : 086 511 0521 29 Lange Street, Lydenburg

ONS KOOP, VERKOOP & LAY-BUY MEUBELS, ELEKTRIESE TOERUSTING & ENIGE HUISHOUDELIKE ITEMS!

• Alle loodgieter werk • Instandhouding • Solar Sisteme • Water-suiwering sisteme • Bou werk en instandhouding

Tiaan Dippenaar 076 629 7605 tiaandippenaar1@gmail.com

MAMA JANE 076 741 7781 TRADITIONAL HEALER LOST LOVER SPELL CASTER

FINANCIAL

* Do you want to get married? * To get pregnant in 60 Days * You want to stop a Divorce? * Suspect your partner is having an affair * Heal your relationship * Cream to enlarge * Create trust in your relationship * Want your son / daughter to stop smoking, drinking & drugs * Love potion and to re-unite with ex-love spell

* Looking for job? * Increase your income status? * Boost your business? * To get more customers? * To get rid of bad debt * Want to buy or sell property? * To get a loan but are blacklisted? * Get a job but doesn’t last long?

An Entrepreneurs true success story

It was on a weekend when we played the lotto & casino, and we were so surprised to see the results, we had won! Finally we discovered the truth that mama was really a godsend to us because she brought ever lasting mama Jane’s happiness to our lives.

After working for 15 years, I expected to live a better life on retirement & do business, but that only happened for a few years. My business was successful at the beginning, but suddenly started collapsing & I lost all my money, my wife disrespected me & my marriage started collapsing, I visited many prophets for help to fix both my marriage & business but nothing changed till I met mama Jane. I was touched by the testimonials from many people (on radio & local paper) she had helped before.

Today we are running a very successful business in town and I can’t stop thanking mama for the free super magic ring and money wallet that changed our lives. Even though others failed to fix your problems, this may be your last chance to break through no matter what problem you’re facing in life.

FIND MAMA JANE IN BURGERSFORT AND IN LYDENBURG


Nuus / News

08 November 2018

Pieter 083 274 1986

Gerda 079 515 7799

Andreas 082 574 7394

Madelein 082 560 4981

Safe, secure, centrally located and affordable! Quick Sell Realty brings you this ideal lock up and go unit, priced to sell. The unit offers two decent sized carpeted bedrooms, main with airconditioning, one full bathroom including a shower, large open-plan tiled lounge and dining room. The unit also offers a private, established garden space. Phone today to schedule your viewing! Price R550 000 Contact Fanie du Toit 072 317 3959

Sewe dinge wat jy moet weet as jy wil bou of opknap ’n Boukonsultant deel sewe kennerswenke oor hoe om jouself, jou huis en jou beursie op hierdie groot veranderinge voor te berei. 1. Maak seker dat jy weet wat die planne en spesifikasies behels Hierdie dokumente is die basis vir al die werk wat gedoen gaan word, en dit sal teleurstelling voorkom as jy presies verstaan wat dit alles insluit. Moenie huiwer om ‘n tweede paar oë in te roep nie. 2. Wees voorbereid op al die kostes Baie van die kostes wat by die bouproses betrokke is, word nie deur 'n verband gedek nie. Stel 'n vaste begroting op en hou daarby. Hierdie begroting behoort ook vir diverse kostes voorsiening te maak. 3. Moenie vooruit betaal nie Maak 100% seker dat jy slegs vir werk betaal wat afgehandel is. Voorbetalings is baie gevaarlik en behoort nooit gedoen te word nie. Stem hoogstens in om óf 50% vooruit te betaal óf materiaalkostes te dek.

4. Vra vir 'n voltooiingsdatum Maak seker dat die ooreenkoms 'n gespesifiseerde voltooiingsdatum insluit en dat daar bepaalde riglyne vir uitstel is. Indien moontlik, kan die ooreenkoms boetes insluit indien die projek onnodig sloer. 5. Wees deeglik wanneer jy jou foutlys opstel Sommige items sal nie deur die waarborg gedek word indien hulle nie op jou foutlys verskyn nie. 6 . Ve r m y i n f o r m e l e o f m o n d e l i n g e ooreenkomste Maak seker dat elke ooreenkoms tussen jou en die bouer gedokumenteer en deur albei partye onderteken word. 7. Hou rekords Hou volledige rekords van die hele proses, insluitende foto's en alle kommunikasie tussen jou en die bouers. Dit gaan jou baie handig te pas kom indien enige probleme opduik. www.goeiehuishouding.co.za

VOLENTE DEO The Property Shop *Sentraal geleë 3 Slaapkamer woonstel met 2 badkamers. R8085 pm *Baie ruim 3 Slaapkamer plaashuis,( ongeveer 10km uit die dorp) 2 badkamers, en 1 motorhuis met woonstel. R8650 pm *Verskeie kantoor spasies te huur in Viljoen straat

Kontak ons gerus vir nog huur eiendomme VERHURINGS: INA 082 898 5272 VERKOPE: HENRY 074 589 0204 www.deovolenteproperties.co.za Facebook page : Deo Volente Properties Tel: (013) 235-1102, deovolprops@lantic.net

Erich Venter : 082 904 8587 Bcom Regte(UP) NQF 5


Highlands Panorama News holds accredited membership of the following bodies / Highlands Panorama Nuus is ’n geakkrediteerde lid van die volgende organisasies:

08 November 2018

ASSOCIATION OF

INDEPENDENT PUBLISHERS

vir Gemeenskapsjoernaliste of Community Journalists

MONITORING SA

Member of

MEDIA REPRESENTATIVES

Director / Direkteur: Andre Coetzee 083 626 6305 Editor / Redakteur: Michelle Boshoff Nuus: 082 450 4876 Advertensies / Advertising: Reinet Bell 082 450 4875 Rekeninge / Accounts: Jill Du Preez 013 235 2287 Grafies / Graphics: Anandi van der Merwe 013 235 2287 Website / Webtuiste: Tienie Steyn Email: info@ highlandspanorama.co.za

Copyright exists on all material published in the Highlands Panorama. Written permission must be obtained to use it in any form. Kopiereg bestaan op alle materiaal in die Highlands Panorama. Skriftelike toestemming moet vir enige gebruik daarvan bekom word. Owners/Eienaars: Highlands Panorama cc/bk. (CK 2006 / 199045/23) Office/Kantoor: 65 ViljoenStr/str 65 (C/o - h/v Viljoen- & Jansen-Str’s/str’e); PO Box/Posbus 4418, LYDENBURG, 1120

Printed by Lowveld Media, 12 Stinkhout Crescent, Nelspruit

T

HE Modikwa marathon team participated in this past weekend's Soweto Marathon, the peoples race. Of the 17 runners that entered, 11 managed to complete the marathon, half marathon and 10km race. The athletes who took part said the race was like always, well organised and the route took them through the heart of Soweto, for instance late Pres. Nelson Mandela's house. They said the race was challenging but they all manage to finish with respectable times. Violet Mabitla ran her very first Soweto and competed in the 42.2km marathon, she qualified for next year's Comrades marathon, the team members are very proud of this female runner doing so well. Rudolph Mokgomola ran the 21.1 km half marathon, this was his first Soweto, he was very happy and thankful to have completed the race – he said the last uphill to the FNB Soccer city stadium was almost his downfall. Rudolph Well done to all the successful runners, the team is looking forward to the Bela-Bela race Mokgomola took later in the month, this is also a qualifier race, part in his very first for the runners that want to better their Soweto marathon, he ran the 21.1km seeding times for Comrades half marathon.

The Modikwa Marathon Club runners at the Old Mutual Soweto Marathon. From left to right are: Capri Maluleke, Mokaila Tjie, Violet Mabitla, Albert Tshosago and Jeffery Nkuna.

Nuwe hoofleiers by die laerskool Baie geluk aan ons 6 Hoof Leiers vir 2019 van die Laerskool Lydenburg, Willem Botha, Christi van Wyk, Liam van Rooyen, Elandri Els, Londani Niyathikazi en Jana Labuschagne.

Nog foto’s van L/s Burgersfort se Colour Fun Day

08 Novemer 2018 Jr/Yr 15 No. 44  

08 Novemer 2018 Jr/Yr 15 No. 44

08 Novemer 2018 Jr/Yr 15 No. 44  

08 Novemer 2018 Jr/Yr 15 No. 44

Advertisement