Page 1

• Windows • Shower • Patio • Mirrors • Motor Windshields Glasfit is contracted to all Insurances

17 Mei / May 2018 Jr/Yr 15 No. 19 Tel: 013 235 2287 Faks: 013 235 3076 P.B. 4418 Lydenburg 1120 info@highlandspanorama.co.za

Glencore Lydenburg Smelter empowers locals G

LENCORE Lydenburg Smelter recently embarked on a project with the primary objective of developing and supporting the Thaba Chweu community by investing in the local community. Pothole repairs were identified as one of the needs in the community. Through adverts local entrepreneurs were invited to submit proposals to become business owners of the two companies. Conditions attached to the submissions were that these entrepreneurs must be black, female owned companies. Two companies, Frenzaas Pty Ltd (owned by Julia Sitole) and Lomalay Pty Ltd (owned by Lorraine Nagel) were chosen. They were provided with training, vehicles and equipment and furthermore, two months of payroll and operational finance. Further education and training, empowering local enterprises and the project must be sustainable. Each company has seven employees and they are now busy fixing the streets in Lydenburg Mashishing by repairing potholes. Glencore Lydenburg Smelter invites any local businesses and individuals to engage with these two companies to ensure they becom sustainable. ~ Reinet Bell

Louis van Rhyn (Glencore Lydenburg Smelter Works Manager ), Julia Sitole (Frenzaas), Conroy vd Westhuizen (Glencore Lydenburg Smelter GM), Lorraine Nagel (Lomalay) and Rembu Matodze (Glencore Lydenburg Smelter Works Manager)

Lorraine Nagel (Lomalay), Louis van Rhyn (Glencore Lydenburg Smelter Works Manager) and Julia Sitole (Frenzaas Pty Ltd)

Rembu Matodzi handing over the keys to Lorraine Nagel

Lydenburg,CNR Voortrekker & Viljoen Str, 013 235 2381, Stephen: 079 500 4597 www.Longtomnissan.co.za


02

17 Mei / May 2018

Groot botsing, ernstige beserings TYDENS verlede week se Algemene Jaarvergadering van die LMBC Sakekamer, was daar 'n lewendige bespreking oor die nuwe elektrisiteitsmeters. Daar is verskeie klagtes, verhale en gerugte oor die proses tans in omloop. Persone wat die nuwe meters weier, word gedreig dat hulle krag binne 24 uur afgeskakel sal word. Volgens Mnr Gravett Herbst mag dit wel gebeur, maar die regsimplikasie hiervan is onbekend. Wat wel in die verlede gebeur het, is dat sodra al die meters vervang is, kan die kontrak met die vorige diensverskaffer opgeskort word. In effek beteken dit dat jy oor 'n paar maande waarskynlik nie meer krag op jou ou nommer of kaart sal kan koop nie. Heelwat mense kla dat die meters te vinnig “loop” en hulle dus nou baie meer krag verbruik. Dit is skynbaar so dat 'n 7% heffing van toepassing is ten bate van die Chinese maatskappy en Thaba Chweu Munisipaliteit. Tel hier die verhoogde BTW by en jy kry al klaar minder eenhede as tevore, vir dieselfde geld. Ons het ervaring van die meters wat by die Highlands Panorama en by die eienaar se woonhuis installeer is. In beide gevalle het verbruik nie werklik toegeneem vergeleke met die vorige meters nie. Die norme vir huishoudings is skynbaar dat 'n klein huishouding wat met gas kook en nie swaar elektriese toestelle gebruik nie, sowat 25 eenhede per dag behoort te OP die hoek van Viljoen- en Maasdorpstraat tydens die ongeluk. Die ongeluk het verbruik. 'n Groter huishouding se verbruik is sowat 30 tot 40 eenhede per dag. het mnr. M. van den Berg omstreeks 14h26 plaasgevind by die robot en 'n Thaba Chweu Daar is egter mense wat beweer dat hulle normale huishouding nou meer as 70 werksbakkie was betrokke. Mnr van den Berg is eenhede per dag verbruik. Dit is duidelik nie reg nie en hulle behoort die saak te op 10 Mei ernstige beserings opgedoen na die staatshospitaal geneem vanwaar die rapporteer en iemand te kry om werklike vebruik te monitor en indien die helikopter (16h08) hom na Milpark Hospitaal in meter foutief blyk te wees, moet hulle aandring daarop dat dié foutiewe meters Johannesburg geneem het. Terwyl verkeers- en omgeruil word. polisiebeamptes die verkeer probeer reguleer Daar is ook klagtes oor SABS sertifikate, kalibrasie sertifikate en sogenaamde het, het nog twee voertuie gebots. Hoofoorsake COC sertifikate, wat nie beskikbaar is nie. Dit mag 'n effek hê op jou vir ongelukke in en buite ons dorp is 95% toe te versekering, sou 'n brand ontstaan. Antwoorde hierop is ontwykend en spekulatief. skryf aan verontagsaming van verkeersreels. Hierdie robot sowel as die een by Lydenburg Dit blyk ook dat die huidige proses 'n geweldige aantal gebrugde meters in die Hoërskool en stopstrate in die algemeen is hoë dorp ontbloot en dat boetes en agterstallige kragrekenings gehef word. Gevalle is bekend waar eienaars tot R 100 000 moet opdok. Hierdie proses sal dié risiko areas. onwettige praktyk hokslaan en behoort 'n beduidende verskil aan Thaba Padverbruikers van ons dorp slaan geen ag op Chweu se inkomste te maak. spoed en verkeersreëls nie en dis gewoonlik die Dit is baie duidelik dat daar baie vrae en ongelukkigheid oor die proses bestaan wetsgehoorsames wat die slegste afkom van die en dat Thaba Chweu ernstig in gebreke gebly het om inwoners behoorlik in te ongelukstonele af. Reinet Bell lig en die proses volledig te verduidelik. Die bewerings dat meters nie by Mashishing installeer word nie, is volgens Mnr. Herbst onwaar. Wat wel erg problematies is, is dat meters nie by opslaanhuise (informele behuising) installeer kan word nie, omdat die huisie Dr. Karen Kromhout BChD (Pret) vandag bestaan en Dr. Auke van der Meulen BChD (Pret) more weg is. Dr. Leanda Meyer BChD (Pret) Verbruikers word ook daarop gewys dat Bronwen Rall - Oral Hygienist glyskale bestaan en www.mysmile.co.za Cnr Church & Viljoen Street dat afhangende van (Opposite Medical Centre) Tel : 013 235 1983 / 013 235 4563 hoeveel krag jy op 'n keer aankoop en of jy meer as een keer per maand koop, jou eenheidskoste duurder is. 'n Verduideliking van hoe dit presies werk moet ook deur TCM beskikbaar gemaak word. Ons doen die volgende wenke aan die hand: Vervang jou elektriese waterverhitter met gas of sonkrag of skakel hom af of installeer 'n t y d s k a k e l a a r. J o u ketel, stoof, mikrogolf en enige elektriese verwarmers vreet krag. Vervang al jou gloeilampe met LED gloeilampe. Skakel elektriese toestelle af wanneer jy dit nie direk gebruik nie. Dit sluit Tv's en ligte in. Koop komberse en trek warm aan i.p.v. om verwarmers te gebruik. Selfs gasverwarmers is duur om aan die gang te hou. Intussen hou ons die p r o s e s m e t belangstelling dop en sal inligting indien dit beskikbaar raak, met lesers deel. Andre Coetzee.

BERNINA


17 Mei / May 2018

‘Lekker rus’ Captain after 37 years in force

Van die vroeë leraars ds. Albert Boshoff

Ds. Schalk en me. Lettie van Schalkwyk.

Prof. Johan Bosman vanaf 2006 tot 2010

Op Sondag 24 Januarie 1988 is die gemeente Lydenburg gestig. Die lidmaattal was met stigting ongeveer 46 persone. Aan die begin het die gemeente Sondae in die Siësta-saal (nou Laske Nakke) eredienste gehou. Aangesien daar Saterdagaande in die saal partytjies gehou is moes daar Sondag-oggende eers skoongemaak word voordat die eredienste gehou kon word. Die aanddienste en die bidure is sommer van huis tot huis gehou en omdat die predikante wat in die kerkverband diens gedoen het nog skaars was, moes die ouderlinge leespreke lewer. In geval van begrafnisse het die NG Moedergemeente hul kerksaal beskikbaar gestel vir dienste. Omdat die situasie by die Siësta saal al hoe meer onuithoudbaar geword het, het die gemeente toestemming verkry om in die Hoërskool saal oggenddienste te hou Die geesdrif by die lidmate was hoog en is daar gou alreeds begin om fondse in te samel om 'n eie kerk te bou. Op 24 Januare 1989 is die eerste stene gekoop en in Junie 1989 is die bouplanne goedgekeur. Die bouery het gevorder namate die fondse ingekom het en is daar binne die beskikbare fondse gebly. Die gebou is voltooi sonder dat daar een enkele keer skuld gemaak is. Die gemeente moes in 1999 hul kerkgebou vergroot en om daarvoor fondse in te samel het die susters vir verskeie troue en ander funksies kos gemaak en bedien. Baie leraars het in die gemeente kom uithelp en vanaf 1 Febr. 1991 tot Julie 1992 was ds. Albert Boshoff die gemeente se eerste voltydse leraar. Vanaf Jan 1993 tot Junie 1995 het dr JD Malan as emeritus leraar (afgetrede leraar) uitgehelp. Van Julie 1995 tot 23 Maart 2001 het ds. MJ van Schalwyk as voltyds se leraar gedien en vanaf 19 Aug. 2001 tot 30 Nov. 2003 het ds. Gideon Grobler die in die gemeente gedien. Hierna het dr Willie Burger vanaf 5 Junie 2004 tot 29 Jan 2006 as voltydse leraar gedien en prof. Johan Bosman vanaf 2006 tot 2010. Op 1 November 2011 is ds. Carl Vermaak as leraar bevestig en is tans nog die leraar. Na 30 jaar is die gemeente nog steeds lewend aktief besig om die Evangelie te verkondig. Om dit te regkry moet ons ook maar fondse insamel. Op 25 en 26 Mei hou die gemeente DV hulle 30 Jaar Dankbasaar op die terrein van die NG Moedergemeente se saal. Ty d e n s d i e geleentheid gaan daar op die Vrydag a a n d ' n sangkompetisie wees. Ons is met die kompetisie op soek na die STEM VAN LY D E N B U R G . Vanaf 17:00 kan enige individu kom inskryf met twee liedjies wat gesing kan word. Saterdag sal ons vanaf 08:30 ons jaarlikse basaar hou waar daar o.a. skyfen boog skiet kompetisie met groot pryse gehou word. Goeie vleis teen billike pryse sal beskikbaar wees asook al die ander tradisionele basaar lekkernye.

Trent Sinclair - Manager – Mount Anderson Water Reserve, writes: As a few may know, Captain Koos Helberg recently took some hard earned pension money and retired from active service! Captain Helberg has been one of our Lydendurg police captains for more than 20 years, and been in the police force for 37 years. Many of the businesses will remember him as the local Liquor Captain Koos Helberg. Thank you for your service, from the licence officer. Captain Highlands Panorama team Helberg served our community to the strictest ethics, standards and morals. Captain Helberg was what SAPS strives to epitomise, namely, to be honourable, strict, disciplined but always fair. His leadership, friendly face at road blocks and testing crime scenes, will surely be missed. As friends of the community we would like to thank you Captain Helberg for your uncompromising commitment, passion and years of community protection. To Marie his wife , we would like to thank you for supporting and encouraging him through years of tough times. This all unselfishly allowing your husband to PROTECT AND SERVE us. Thank you Marie. So what does the retired Captain Koos Helberg do now? No he didn't buy a cottage on the coast and call it “Moeg ge ploeg”. Koos is a master boiler maker. He welds, designs and constructs anything you can imagine from metal. Marie jokes and said, “now I see even less of him,” Captain Koos , Marie Helberg! Your community thank and salute you. Lekker rus!

STEELPOORT •Address: Bergsering Str. - Unit 3 - Steelpoort •Tel: 013 230 9738

Vrydag 25 Mei: Kerrie en Rys te koop vanaf 17:00 Inskrywing vir sang kompetisie vanaf 17:00 DM020140099839GA

(Inskrywings vorms vir die sang kompetisie is beskikbaar by The Music Shop bo by Checkers Sentrum)

Sang vanaf 18:00

ALMAL IS WELKOM! Navra: kontak Andre: 076 072 2000

BASAAR 26 Mei vanaf 08:30 by NG Moedergemeente terrein


17 Mei / May 2018 Highlands Panorama News holds accredited membership of the following bodies / Highlands Panorama Nuus is ’n geakkrediteerde lid van die volgende organisasies:

Former beautiful municipality has now seen corruption scandals on a scale never seen before Mr Joel (Pompies) Letwaba from Lydenburg writes: It is no exaggeration that Thaba Chweu Municipality is on the brink of catastrophe because of political interference from Bohlabela Bushbuckridge region. Since the advent of democracy in 1994, our former beautiful municipality has seen corruption scandals on a scale never seen before. This arrogant behaviour resulted in our municipality being crowned a mecca of corruption, a title the municipality has successfully defended for nine years. The mammoth task bestowed on me by the name that is above every name, is to explain why I say the region that is much saturated in the gospel of tribalism is responsible for the demise of TCM. The current capable executive mayor is deployed of the same region which is riddled with fraud and corruption. Meaning she takes good and extremely bad orders from the same region. Refusal to

ASSOCIATION OF

INDEPENDENT PUBLISHERS

vir Gemeenskapsjoernaliste of Community Journalists

MONITORING SA

Member of

MEDIA REPRESENTATIVES

D

IE Strelitzia-tak het weer baie goed gedoen by die 2018 konferensie. Heleen de Bruyn, Heather Aspeling en Dorie v/d Ley het weer uitgeblink met hulle artikels. Prestasies is soos volg: Heleen de Bruyn het 1ste plekke behaal in blommerangskikking middelbaar en skets-hande Die tak het ook 'n sertifikaat gekry vir die tak met die meeste lede teenwoordig asook 2de plek vir tak album. Heather Aspeling het 1ste plekke behaal in fotografie - streek, blommerangskikking - beginners en handvlyt - “photo transfer”, en 2de plek in fotografie -provinsiaal en rekenaar ontwerp -verjaarsdag kalender. Die dames het die dag baie geniet en lekker deelgeneem aan al die aktiwiteite.

Printed by Lowveld Media, 12 Stinkhout Crescent, Nelspruit

‘n Gratis patrookmaak demonstrasie deur die bekende Ralph Lutterloh is volgende week by Bernina in Lydenburg. Gaan lees meer oor die Ralph Lutterloh patrone op www. lutterloh.com In twee ure kan jy leer hoe om jou eie patrone te maak wat netjies pas vir jou spesifieke lyf. Dit vind op Vrydag 25 Mei plaas vanaf 10:00 tot 14:00. RSVP met Johan en Petro voor 16:00 op Dinsdag 22 Mei.

Learn how to make your own patterns with world renowned Ralph Lutterloh in Lydenburg next week CHOOSING and making your own patterns, is the ideal way to create your individual style and achieve consistently proper fitting garments. The Lutterloh System® is the perfect solution for today's busy sewer. Fashion conscious sewers from around the world have been using this system for decades, beginners and professionals alike. The Lutterloh System® is quick and easy to learn. Astonishingly simple, you need only two measurements to make a perfectly fitting pattern every time.

Director / Direkteur: Andre Coetzee 083 626 6305 Editor / Redakteur: Michelle Boshoff Nuus: 082 450 4876 Advertensies / Advertising: Reinet Bell 082 450 4875 Rekeninge / Accounts: Jill Du Preez 013 235 2287 Grafies / Graphics: Anandi van der Merwe 013 235 2287 Website / Webtuiste: Tienie Steyn Email: info@ highlandspanorama.co.za

Copyright exists on all material published in the Highlands Panorama. Written permission must be obtained to use it in any form. Kopiereg bestaan op alle materiaal in die Highlands Panorama. Skriftelike toestemming moet vir enige gebruik daarvan bekom word. Owners/Eienaars: Highlands Panorama cc/bk. (CK 2006 / 199045/23) Office/Kantoor: 65 ViljoenStr/str 65 (C/o - h/v Viljoen- & Jansen-Str’s/str’e); PO Box/Posbus 4418, LYDENBURG, 1120

succumb to such inhumane orders is a recipe of being recalled from the office. The bible in the book of Hosea chapter 4

verse 6, the sovereign Lord speaks of a nation that rejects knowledge, hence knowledge is power. [My people perish because of lack of knowledge].The accounting officer, or the municipal manager, is the engine of every successful municipality hence is expected to take orders from the executive mayor. Remember those inhumane orders of fraud and corruption from your region. Refusal to succumb to the order is a motion of no confidence directed by the region. Therefore, insults and all sorts of humiliation directed to the two innocent offices are most unfortunate to the extreme. The real actor at play of this evil and brutal drama is the region, firing dirty shots from behind. TCM is the only municipality that has experienced sixteen municipal managers in a period of five years. It is an inescapable fact that swimming pools on our roads are as the result of projects deliberately directed to their villages at the expense of our Lydenburg town. The eleven stages of forensic report which the esteemed office of the MM has started implementing, is critical of uneducated personnel in high positions at the tax payers money without any shame. That is the reason Bohlabela Bushbuckridge region is opposed and victimising those in favour of the full implementation of the report. In my closing statement, let us all join hands regardless of colour, creed and sex, declare and decree that it is time to move out of Bushbuckridge region.

Bernina vier ook hul 125ste bestaansjaar nasionaal hierdie jaar. Maar op 7 en 8 Junie word dit deur die Lydenburg-tak gevier (wat hierdie jaar ook 19 jaar oud is). Daar is ’n uitstalling by Laske Nakke en daar word gedemonstreer hoe om kwilte met liniale en omkapmasjiene te bewerk. Die uitstalling is vir almal vanaf 14:00 tot 18:00 Donderdag 7 Junie en 14:00 tot 17:00 Vrydag 8 Junie. • Vir die groot Ralph Lutterloh demonstrasie en die viering in Junie skakel 013 235 4778. Onthou om te bespreek vir volgende Vrydag.

Kinderbeskermingsweek 2018 word die jaar gevier tussen 28 Mei en 1 Junie Agter links: Heleen de Bruyn, Heather Aspeling, Voor links: Petro Botha, Elise de Wet en Dorie v/d Ley.

Jona 2:7: Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by U gekom, in u heilige tempel. Onse Vader ons dank U dat U dié red wat terugkeer na U toe - Amen.

VERSKOON my gebruik van hierdie lelike woord, maar ek sal verduidelik: Die Handboek vir die Afrikaanse Taal (HAT) definieer ook nie dié woord nie. Te ordentlik. My oorlede pa, wat ’n baie groot Ford aanhanger was en Fairlane’s gery het, was lief vir al sy Fords, met een uitsondering. Hy het die eienaar van ’n Cortina “Big Six” met moerasgras op die paneelbord, ’n plastiese lemoen op die “aerial”, gesweisde wye wiele, ’n

DIS algemene wenke aan die kinders en sal help om weer bietjie die kollig te plaas om die beskerming van kinders in ons plaaslike gemeenskap. Wenke om jouself veilig te hou. Groepe is altyd veiliger. Stap verkieslik saam met 'n 2de persoon selfs al is hy/jy jonger as jy. • Stap altyd regop en kyk om jou rond. • Stap altyd dieselfde roete skool toe en terug, maak seker jou ouers en vriende ken ook die roete. • Stap altyd in oop, besige areas met goeie sigbaarheid.• Vermy slote, nou gangetjies ,verlate parkeerareas en verlate geboue • Verkry altyd toestemming voor jy saam met 'n ander persoon gaan. • Maak seker jou ouers is altyd bewus van jou doen en late. • Vermy kort paadjies en om na skemer te stap. • Vermy

raserige uitlaatsisteem en ’n rokende V6 enjin, ’n gomgat genoem. En die motor is ’n “rook en kook”. Maar daar is geen beter definisie van ’n gomgat as die van baie politici nie. Laat ek verder verduidelik: Dit is nou norm vir ’n burgermeester, minister of president, om sodra hy / sy aan bewind kom, daardie stoel te bly beset. Afrikaleiers was daar baie. Kabila, Ghadaffi, Kaunda en natuurlik Mugabe en andere. Hier by ons was dit Zuma. En Patricia De Lille. En Supra Mahumapelo. Noem maar op, elke provinsie en munisipaliteit sit vol van hulle.

lang praatjies met vreemdelinge, en uitgee van persoonlike inligting aan vreemdelinge. • Moet nooit geskenke of geld van enige ander persoon aanvaar sonder toestemming nie. • Leer jou telefoon nomer, adres en ook die nommer van 'n tweede "veilige" volwassene soos 'n oupa/ouma. • Leer ken die "veilige" plekke in jou omgewing, 'n veilige plek is die huise van vriende (wie jou en jou ouers ken) skole, winkels, biblioteke, die polisiestasie en die brandweerstasie. Onthou: wees wakker en bedag. Stap met doelgerigdheid, wees bewus van wat om jou aangaan, beskerm jouself en stap slim. Indien u enige vrae het rondom die beskerming van kinders of betrokke wil raak kontak die RATA kantore gerus tydens kantoor ure op 0 13 235 2847.

Hulle word verdink van korrupsie en bedrog. In die ou dae sou ’n politikus in skaamte bedank, al is daar net halwe gerugte van kwaaddoenery. Maar hierdie huidige politici ken geen skaamte nie. Hy / sy word afgedank en weggejaag. Maar hulle sit. Die mense (kiesers) betoog en brand, die politieke partye dreig en hou vergaderings en dissiplinêre prosesse, maar hulle sit. Kompleet asof hulle agterente met “superglue” aan hulle stoele vasgegom is. Soos plakkers. Kry dié mense dan nie die boodskap nie? Die mense hou nie van julle nie. Gaan weg. Of moet ek nog ’n leliker woord wat met ’n F begin, gebruik? Dit my liewe vriende, is die definisie van ’n gomgat. Vasgegom in sy of haar stoel of amp.


17 Mei / May 2018

AFTER a raffle competition during the big Eskom crisis last year, Estralita School received a cash donation from Pick n Pay. The tickets of the raffle were bought by their shoppers, they donated a stove as prize and Mr Izak van der Linde was the lucky winner.

The additional cash donation was very unexpected during the handing over last week since Pick n Pay already donated a stove as the prize in the raffle. The raffle was to buy petrol for the generator after the schools’ hostel was in dire straights without power. Estralita School luckily already had a generator but no funds for petrol. Mines and the Lydenburg Mashishing Business Chamber members immediate stepped in to help the school with extra funds. “After I made the first call to then chairman Mr Leon de Jager, a drum of petrol, was delivered within an hour. The children had to sit in the dark when Eskom decided to cut off Lydenburg’s electricity in October 2017 and the load shedding made it extremely difficult for us to supervise and look after the children,” said Mrs H. Swanepoel, Mrs. H. Swanepoel receiving a cash donation from Pick headmaster of Estralita. ~ Michelle Boshoff n Pay represented by Mr Gerhard Potgieter.

From left are Mr Ben Booysen, Mrs Mabel Mabelane (HOD), Mrs H. Swanepoel (headmaster of Estralita School), Mrs Louise Kruger (teacher at Estralita School and organiser), Mrs Mary Modisha (Student Governing Body), Mr Katlego D. Tshehla (Pick n Pay), Thabitha Nyalungu (HOD); (front): Mr Isak van der Linde (winner of stove) and Mr. Gerhard Potgieter (Pick n Pay).

l


17 Mei / May 2017

Sakekamer gee terugvoer oor verskeie projekte by Algemene Jaarvergadering - kies bestuur Nuwe sakekamerkomitee

’n Nuwe bestuur is ook vir die LMBC verkies. Hulle is: Mohammed Cassim, Gerda Whitehorn, Wessel Davel, Charlene Coetzee, Pat Zietsman, Andre Coetzee, Francois Vermeulen, Etli van der Merwe, en Andre Hanekom. Afwesig Lorraine Motau

John Skosana

Hans Steenekamp, Wessel Davel, Pieter Botha. fotos: Gerda Whitehorn en Frik Rousseau.

Die grootste huidige krisis is die padnetwerk in die dorp Bespreek vroeg vir Oefening Ramkat VANJAAR se SAJWC (SA Jagters en Wildbewaringsvereniging)kamp “Oefening Ramkat” vind plaas vanaf 17 Augustus tot 19 Augustus 2018. Die kamp beloof hope pret en avontuur tesame met waardevolle informasie vir die kinders. Die kamp word weer te Boskamp, net buite Burgersfort gehou. The camp is designed for individuals aged from 10 to 17 (school going). The weekend consists of individual and group performance with prizes up for grabs. Hierdie kamp fokus op alle aspekte van etiese jag. Dit sluit in praktiese skiet en oorlewingstegnieke. Koste per leerling vir die hele naweek beloop slegs R350. Vir meer inligting kan u gerus vir Carel Klopper 082 635 3178 (Lydenburg Area) of Hannes Venter 082 601 4170 (Burgersfort Area) skakel.

DIE Lydenburg / Mashishing Sakekamer (LMBC) het verlede Woensdagaand hulle algemene jaarvergadering by NG Suid gehou. Die vergadering was goed bygewoon en terugvoer is oor verskeie sake gegee. Die Chairman’s Circle word goed deur groot besighede en die myne ondersteun en hulle dien as trustees wat besluit hoe die sakekamer die fondse moet bestee. Deur lede betrokkenheid is meer as R 1 miljoen bestee om te verseker dat die waterwerke sal bly werk indien Eskom kragvoorsiening sou afskakel (Glencore). Sowat R 240 000 is bestee aan die opgradering van die Rooidraai substasie. Daar is ook reeds sowat R 1 miljoen bewillig om te verseker dat die dorp se rioolaanleg bly funksioneer. Fondse is ook bewillig om sekere straatkruisings wat deur vragmotors vewoes word met plaveiwerk te herstel. Die privaatsektor het egter ’n voorwaarde dat die plaaslike TCM Munisipaliteit bydra op ’n Rand vir Rand basis. Deur o.a. die Sakekamer se tedoen, is die Eskom beurtkrag sedert Januarie afgeweer. Die hofsaak hervat op 31 Julie en TCM en Eskom moet met ’n aanvaarbare terugbetalingsplan vorendag kom. Wat die toekoms na Julie inhou, is onbekend. Die grootste huidige krisis is die padnetwerk in die dorp. Die oorhandiging van sekere strate aan SANRAL om die R37 vanaf Burgersfort na die Longtompas te verbind, bly problematies. Hierdie goedkeurings moet deur TCM en die Provisie gedoen word en vorder nie. Daar is ook geen aanduiding dat TCM die dorp se strate sal herstel en waar hulle befondsing hiervoor gaan kry nie. Die voorsitter, Etli Van Der Merwe, het ook die Lydenburg P.R.I.D.E projek bekend gestel, waarvolgens spesiale vullisdromme in die sentrale sakegebied geplaas gaan word, deur besighede wat sulke dromme “aanneem”. Sekere besighede is genader om vullissakke en beskermende oorklere te skenk en die presiese model vir hoe die projek se werkers bestuur sal word, word tans oorweeg. Prokureur Hans Steenekamp het gepraat oor die moontlikheid om staats- of munisipale amptenare in hulle persoonlike hoedanigheid aan te kla oor korrupsie en / of gebrekkige dienslewering. Dit behels ’n redelike proses maar is doenbaar. Charlene Coetzee het pragtige terugvoer oor die jaarlikse bergfietswedren by Gustav Klingbiël aangebied en Gerda Whitehorn het terugvoer gegee oor die dorp se sakegids. Andre Hanekom het terugvoer gegee oor die sakekamer se webtuiste en ’n algemene bespreking oor die nuwe elektrisiteitsmeters het gevolg. (Sien aparte berig). ’n Nuwe bestuur is ook vir die LMBC verkies. Hulle is: Etli Van der Merwe, Mohammed Cassim, Gerda Whitehorn, Wessel Davel, Charlene Coetzee, Pat Zietsman, Andre Coetzee, Francois Vermeulen, Andre Hanekom en Lorraine Motau. Die LMBC verwelkom en het elke sakeman / vrou in die dorp se deelname nodig, ter wille van die hele gemeenskap. Andre Coetzee

Entheos Christian School girls participated in regional netball Entheos Christian S c h o o l g i r l s participated in Regional Netball on Saturday 5th May in Ermelo. A lot of fun was had and they achieved 3rd place overall. Well done girls!! Photo Back from left: Beunice Sutherland, Lethabo Sewele, Simone van Staden, Thabile Sewele, Ayanda Mnisi. Front Phemelo Tsalong and Busisiwe Magagula.


17 Mei / May 2018 Ons open 05:45 in die oggende, sluit 17:15. Ons is oop gedurende skoolvakansies, wel gesluit op Publieke Vakansiedae en so ook 'n gedeelte van Desember maand. Ons neem leerlinge in so jonk as 4 maande oud tot 5 jaar, Ons bied nie Gr. R aan nie. Ons bied wel Naskool Nasorg vir Gr. R - 3 aan.

Christiaan 082 808 9345 Lydenburg Douw 082 808 9348 Burgersfort

25 Kerk Street, Lydenburg, Tel: 013 235 1956 lydenburg@diydepot.co.za

Tel: 013 235 2674/1432 Fax: 013 235 2085 admin@hanasmica.co.za

50 Lange Street, Lydenburg

BUILD, PAINT & HARDWARE

076 786 3936 enhance the feel of your home...

DID YOU KNOW...

Lien Katrien gee klasse waar sy jou stap vir stap wys hoe om hierdie mooi ou hoedebokse te maak sowel as hoe jy te werk gaan met prente “transfer”.

Who knew that at Top Carpets, Lydenburg you not only get tiles, blinds, wooden flooring and carpets but wallpaper too? You choose your wallpaper and they will install it for you!

DIY Depot in Lydenburg is not only a hardware store but you can spoil yourself too with these amazing one of a kind beads and scarves.

Everybody in town knows that you go to Hanas Mica for all your building supplies, but have you had a look at their lighting section? Remember that they also deliver and that they are open from 07:30 Monday through to Saturday.

Xtreme Lifestyle Warehouse can help you spruce up your curtain track with these beautiful clip-on covers. They are available in grey, bronze and mahogany and come in sizes of up to 3.5m long x 8.5cm wide. Lydenburg Stoffeerders is alom bekend vir hul gehalte stoffeerwerk, materiaal blindings, tent verlengings en bakkie “canopy”. Hoekom nie daardie ou verweerde stoel vir hulle neem, jou kleurskema weergee en ook so 'n pragstuk in jou huis hê waaroor baie gesprekke kan gaan nie?


17 Mei / May 2018

This prime advertising space is available. Contact us on 013 235 2287 for a special deal that will help you grow your business.

WIELE WHEELS (Motoring) andrec@intekom.co.za 083 626 6305

Geringe oplewing in voertuigverkope This simple ckeck could save you money VOLGENS Maroela media is April altyd ’n swak maand vir verkope weens die baie vakansiedae. In totaal is 36 346 verkoop, wat ’n verbetering van 1 260 verkope is, vergeleke met April 2017. Motors het beter gevaar, maar bakkies minder goed. Ford kom derde in met 3 570 verkope, waarvan 2 372 aan Ranger te danke was. Nissan lê in die vierde plek met 3 403 eenhede. Vir Nissan het die NP 200 met 1 058 en Datsun Go met 447 die beste gevaar. Vyfde plek behoort aan Hyundai met 2 633 verkope (Grand i10 - 1 013 en Creta - 611). Renault lê sesde met 1 611. Isuzu het met een reeks goed gedoen met 1 310 en Kia maak die top 10 lys vol met 1 304 verkope (Picanto 798, Rio met 246 en Sportage met 114 eenhede). Die top 10 vervaardigers was: 1. Toyota - 8 213 2. VW - 6 261 3. Ford - 3 570 4.Nissan - 3 403 5. Hyundai - 2 633 6. Renault - 1 611 7. BMW - 1 393 8.Mercedes Benz - 1 385 9. Isuzu - 1 310 10. Kia - 1 304 Maroela Media

ONE common mistake could be raising your fuel bill – and putting you in danger. A simple, free safety check at your local petrol station could reduce your fuel bill – and potentially save your life, says Jeff Osborne, Head of Gumtree Automotive. "It's estimated that at least a quarter of drivers have one or more under-inflated tires on their vehicle. This is not only dangerous, but wasteful." Under-inflated tires burns off more fuel because it increases their rolling resistance. A study in Canada showed that almost 643 million litres of fuel is wasted each year simply because of improper inflation. Under-inflating your tires creates excessive heat build-up which can wear your tires down and even cause the tire to blow out. "The other risk factor is weight. If your tires aren't inflated properly, your car can't carry as much weight as before. It also makes it more dangerous to drive over potholes, or in adverse weather conditions, like flooding." Tire checks are easy to do, even for the layman. Your manufacturer's handbook should provide a recommended measurement for your tire known as psi or bar. A car loses two psi of air per month, more in warmer weather. (The number provided on your tire only indicates the maximum amount of air your tire will

hold.) You can test the psi of your car tires with a simple gauge, or ask your local garage to do it for you. "Over-inflated tires are equally dangerous, because they wear unevenly and ride harshly. Some manufacturers recommend inflating tires unevenly for the front and back wheels, so take note of that." Many modern cars have a tire-pressure monitoring system, but you still have to perform manual checks as these lights only come up when the tire is down 25-35% of recommended pressure. "It's important to also pay attention to your tires' "wear bars". You will spot these when your tire tread is worn, which can cause you to lose your grip," says Osborne. "Make a habit of checking your tires every time you pull into a service station. It could save your life and relieve pressure on your wallet." via email


17 Mei / May 2018

09

Skrywer gelukkig met sy Kuga PIET Swart van Ohrigstad skryf dat hy al 36 jaar Mercedes Benz voertuie ry en nog steeds een het. Sowat drie jaar gelede het hy ’n 2 liter diesel Ford Kuga by McGee Ford in Lydenburg gekoop. Hy skryf dat die Titanium met Driver Assistance Pack ’n uitstekende voertuig is. Die bestuurs-hulpmiddels en veiligheidskenmerke werk goed, veral die aanpasbare togbeheerstelsel, wat onder andere volgafstande handhaaf en blinde kolle uitwys. Piet noem dat hy onlangs weer ’n soortgelyke diesel Kuga gekoop het en rapporteer sy brandstofverbruik op die langpad teen 125 km/u is so laag as 6.2 liter per 100 km, oftewel 16 km per liter. Piet sê dat die twee Kuga’s algeheel probleemvry is. Hy is in besonder vol lof vir die spesiale vriendelike en hulpvaardige diens wat hy van McGee Ford Lydenburg se personeel ontvang. Volgens hom is die Ford Kuga uitstekende waarde vir geld. Highlands Panorama Nuus.

Limited run V12 Vantage V600 AS you might have noticed, this isn’t the latest Aston Martin Vantage, which was revealed late in 2017. Paying homage to the 1998 Vantage V600, the British automaker has created this rather intimidating model, which it calls the V12 Vantage V600.

DE GRAAF UNDER-CAR 8 Breytenbach Street, Lydenburg

013 235 1086 degraaflydenburg@webmail.co.za

The brand’s special personalisation service, “Q by Aston Martin”, received a customer commission for a limited run of 14 (seven coupés and seven roadsters) V12 Vantage V600s, all to be based on the previous-generation model. The resulting variant boasts a carbon-fibre exterior and various details that pay homage to the 1998 model, including the side-strakes and that bulging bonnet. The grille has been darkened as well, while the rear diffuser is finished in carbon-fibre and frames a quadexhaust system. The aggressive image is completed by a set of centre-lock forged-and-machined alloy wheels. Inside, you’ll find a collection of carbonfibre and anodised aluminium trims pieces, as well as a set of lightweight seats that bear a new perforation pattern. A hand-crafted “saddle leather” armrest and machined manual gear shifter round off the upgraded cabin. And the V12 under the bonnet? Well, this engine boasts 441 kW (or 600 PS, to match the number found on its badge), delivered to the rear axle via a seven-speed dogleg manual gearbox. Front and rear dual independent wishbone suspension fitted with a three-stage adaptive damping system is also included. carmag.co.za

FSP 10677

Cnr. Voortrekker & Viljoen StreetsLydenburg mcgeesales@mcgee.co.za McGee's Burgersfort Tubatse Mall 0132317274

An Authorised Financial Services Provider


17 Mei / May 2018

57 Kerk St Lydenburg 013 235 4132 / 013 235 2555 After Hours: 076 053 7178 082 883 5342

Dr. David Huchzermeyer; Dr. Jac Brink; Dr Brian Chester-Browne; Dr Hestia Brink; Dr. Philippa Colly www.sterkspruitveterinaryclinic.co.za

DIENSTE/ SERVICES L A U N D RY / WASSERY A1 - For all your washing & dry cleaning. 013 235 3976

Skakel 082 253 4525 MOTOR DIENSTE/ AUTO SERVICES ATLAS PANEELKLOPPERSG e a k k r e d i t e e r. Kontak: 013 235 3423/ 082 454 8382

G.A. PIENAAR & KIE: Boekhouers en A U T O H A U S E N Pastel agent. 013 SMART 013 235 235 4774 2721/ 082 554 8293 AK JEWELS 013 235 1075

B A C H E L O R MOTORS TE W O O N S T E L KOOP/ CARS FOR Lydenburg. R2500 SALE p/m. 079 624 9486

ROX INTERIORS Upholstery, carpets, curtaining, Blinds & Gifts. 072 222 5566 I BUY VEHICLES for cash. 082 646 4U TRAILER HIRE, 6735 Lydenburg. Call 076 448 9814/ 060 482 9002 MOTORHUUR/ D I E B O O M CAR HIRE DOKTER :back with a vengeance! Sny van bome (tree L Y D E N B U R G felling), roll-on-lawn VEHICLE HIRE- car for Africa, kaggel en & van rentals. 013 v u u r m a a k h o u t . 235 1780 Pecan nut bome. 082 702 1420 TROETELDIERE/ PETS GESONDHEID/ HEALTH & PETS CORNER FITNESS 013 235 2658 DIEETKUNDIGE, Lydenburg. 084 708 4263 ART/ FRAMING JADE ART & FRAMING 013 235 1241/ 082 337 6927 SKOONMAAK/ CLEANING SKOONMAAK VAN MATTE, meubels, motors en droogsuig van oorstroomde matte. Martie 082 951 7494 REKENAARS/ COMPUTERS I.T.@Large - for all p c r e p a i r s maintenance, updating hardware and software, virus removals, networks, call outs etc. Jacques 071 268 9211 / Pierre 079 881 1932

GROOT 3 SLK HUIS, 2 badk, groot kombuis, sit-eetk, opwask, dubbel toesluit garage. Tuin omhein. Water en ligte ingesluit. Krugerspost, 20 km vanaf Lydenburg op Ohrigstad pad. R 7000 p/m. Skakel Johan 082 253 4525

2 SLK WOONSTEL te huur. R4400 p/m + deposito. 0829243532 3 SLK , 2 BADK huis, Lydenburg. Beskikbaar 1 Junie. R5700 pm. 082 786 1651

AKKOMODASIE/ ACCOMODATION

KLITZ-GRAS CHALETS Accommodation, chapel & Venue f a c i l i t i e s , boma/braai DOGGY IN THE Spitbraai for hire WINDOW parlour. 013 235 2758 53 Viljoen St. Rowena 083 326 0941 KENNISGEWINGS/ NOTICES EIENDOM TE KOOP/ PROPERTY FOR SALE KENNISGEWING: d i e ondergenoemde P L O T T E E N voertuie sal deur PLASE dringend Steelpoort Diesel b e n o d i g d e u r verkoop word na 30 Huizemark om te dae vanaf eerste b e m a r k . S k a k e l plasing van die asseblief 061 999 advertensie om die 7996 / 076 654 5583 besigheid se kostes te dek sowel as stoorgelde vir die afgelope 3 jaar as EIENDOM TE die eienaars nie die HUUR/ rekenings kom PROPERTY TO betaal nie. Nissan RENT NP 200 LDV Reg: F G H 6 6 8 M P, Toyota D4D LDV 1 SLK EN 2 SLK Reg: HJY 595 MP, W O O N S T E L L E Tata truck 709E ( R 2 5 0 0 p m e n Turbo Reg: HBS R3500 p/m), water 138 MP. Kontak en ligte ingesluit, Steelpoort Diesel direkte Eskom krag. by 013 230 9115 vir Krugerspost, 20km verdere inligting. vanaf Lydenburg op Ohrigstadpad.

KERKE/ CHURCHES

•Anglican Church Lydenburg. Sun. 08:30. Tel. 013 235 1 9 1 9 . • Gereformeerdekerk Lydenburg. Sondae 09:30. Tel. 013 235 4391. •Hervormde-kerk Lydenburg. Son. 09:30 en 18:00. Tel. 013 235 3554 • Methodist Church Lydenburg: Sunday service 08:30, Sunday School 08:30 Tel. 013 235 2936 • NG Moederg e m e e n t e Lydenburg. Sondae 09:30. Tel. 013 235 3101.• NG-kerk Lydenburg Suid. Sondag 09:00. Tel. 013 235 3329. • Volle Evangeliekerk. Sondae: Oggenddiens met kinders 10:00, Aanddiens 18:00. Woensdae 19:00 midweekdiens, J e u g d i e n s Saterdae 18:00. Tel. 013 235 2711/ 084 688 5007. Past. Andre Hanekom. • ELROHI - Die Gemeentes van C h r i s t u s Rensburg-str.41, Ly d e n b u r g . Sondagoggende 1 0 : 0 0 & Sondagskool 1 0 : 0 0 , Sondagaand:18:0, Woensdagoggend 1 0 : 0 0 S u s t e r s b i d u u r, Woensdagaand 1 9 : 0 0 Gemeentebiduur, Vrydagaand: 19:00 Jeug. Pastoor Thys & Tryna Taljaard 082 905 9070/ 083 641 2088 • New Apostolic Church. Sun. 09:00 Wed. 19:30. Grant Roode 082 886 2934 • R e h o b o t Gemeente (AGS van SA). Sondae 09:00 (kinder-kerk),

Dinsdag Biduur 19:00 Woens. sel 19:00, Vry. Jeug 18:30. Kerkkantoor: 013 235 4905. • Lewende Woord Lydenburg. Sondae 0 9 : 0 0 . Nuwekerkgebou langs Laske Nakke 013 235 2463. • Mooi Hawens Evangelisasie Sentrum (PPK). W o . 1 0 : 0 0 vrouediens, biduur 1 9 : 0 0 . Sondagskool 08:45, diens So. 10:00 en 18:00. Past. Wouter Deysel: 072 183 0004 en past. Jaco Deysel: 082 338 1570. • Lydenburg Baptist Church / Baptiste Kerk co / hv Simmond en De Souzastrate Pastor / Ds Kallie Fourie 082 9285075 lydenburgbaptiste @isat.co.za Sunday mornings 09:30 Sondag oggend 09:30.• Shalom Church Centre. Services Coromandel. Sunday School 10:00, church s e r v i c e 11 : 0 0 . Skhila Sunday School 10:00 and church service 11 : 0 0 . P a s t o r J o h a n n e s Ramashala: 073 569 0635 or 073 420 7954. • A.G.S Steelpoort. Sondagoggend 09:00, aande 18:00, W o e n s d a e selgroep 18:30. Past Beukes: 083 2 9 1 8 0 0 5 / kerkkantoor:087 8 0 8 5604.•Lydenburg Sewende Dag Adventiste Kerk. Elke Sabbat (Saterdag) by die

(Reg No: NCRDC 487)

Registered Debt Counsellor 082 924 9292 Burgersfort 087 151 1034 Lydenburg 087 802 7054

Baptiste Kerk, De Souza straat. Diensorde: 09:30 Sabbatskool Program; 10:00 L e s s t u d i e (Bespreking); 11:00 - Erediens. #Lydenburg Sewende Dag Adventiste Kerk Kontak Leraar de Nysschen 084 554 5899 / Pieter Briel 082 904 3748 • Volle Evangelie Kerk - Burgersfort . Diens Tye - 9:00 Sondae Oggende Aand Diens - Op Aanvraag Kontak Pastoor Pieter Grundlingh 082 724 4499/ 076 533 7836 • Burgersfort AGS Gemeente, elke Sondag om 09:00, selgroep elke Woensdag om 18:00. Pastoor Leon Labuschagne 084 512 9046 Kerkkantoor 087 808 5604. • Lewende Waters P i n k s t e r Bediening. Sondae:09:00 Sondagskool, 1 0 : 0 0 Oggenddiens, ou k e r k i e b y W e n a k k e r , K e r k s t r a a t Lydenburg, Past Skeen 083 294 3878. • Harvester Reformational Church Lydenburg,

Sundays: 10h00. Chris Cordier 082 448 2658 • EvangeliesGereformeerde Kerk: Sondae om 0 9 h 0 0 b y L y d e n b u r g Akademie Skool (CVO Skool) C.S Linde 083 302 4926

Keys (cut) Remotes Locks Safes Gate Motors (Centurion) 29 Lange Street, Lydenburg Tel: 013 235 3976 Faks: 086 511 0521 Navrae: Noemie,Tinkie, Dolla

Herstelwerk op alle huishoudlike toestelle, soos yskaste, stowe, ketels, jy noem dit. C.O. inspeksies op instalasies van persele. Verkope van elektriese goedere.

39 Rensburgstr Lydenburg Gerrie 082 898 0563

SEMENT BOUSTENE MAXI STENE PLAVEISEL VLOERTE Ë LS Ë LS MUURTE STEPPING STONES VERTOONLOKAAL BY BLOU MUUR 4KM UIT LYDENBURG OP DIE DULLSTROOMPAD BEN 082 408 2798 SOPHIA 076 677 7362

Tel : 013 235 1711 * Faks: 013 235 3107 www.ganda.co.za e-pos: gertandreelek@lantic.net Posbus 1159 Kantoorstraat 24 Lydenburg

Installering, Instandhouding, Herstel van Huishoudelikeware, Huisbedrading, Pompe en Elektriese groothandelaar


Nuus / News

17 Mei / May 2018

House of the week

If space is your criteria, then this family home is what is required. Situated in an upmarket secure estate this home is low maintenance and in immaculate condition. Open plan living areas include a lounge, dining room / entertainment area with built in braai and sliding door to include outside living. The kitchen has granite tops, gas hob, built- in oven and separate scullery / laundry. Three bedrooms all with adequate built- in cupboards. Main bedroom is spacious with more cupboards than the norm. Two stylish bathrooms, main -en suite. Double automated garage with direct access to the house. Alarm system with outside beams and electricity switch over to generator. A must see property. Call Henry at Deo Volente Properties on 013 235 1102 or 074 589 0204.

VOLENTE DEO The Property Shop Ruim 2slk woonstel in veilige kompleks met 2 bdk, oop plan sit en eetkamer, kombuis, 1 toesluit m/huis en 1 afdak parkering. Ongelukkig geen diere toegelaat – R6700 2 slk woonstel met 1 bdk, leefarea, kombuis en motor afdak. Loop afstand vanaf Pick n Pay – R5000 3 slk meenthuis met ruim leef areas, 2 bdk, dubbel m/huis en klein erf in veilige kompleks – R8000

Kontak ons gerus vir nog huur eiendomme VERHURINGS: SONE 082 898 5272 VERKOPE: HENRY 074 589 0204 www.deovolenteproperties.co.za Facebook page : Deo Volente Properties Tel: (013) 235-1102, deovolprops@lantic.net

Erich Venter : 082 904 8587 Bcom Regte(UP) NQF 5


17 Mei / May 2018

Golfing for charity

Ponki Holane (1st), Patrick Morgadi (2nd) and Tshepo Malatji (3rd), Kevin Paul (Nearest to the pin).

Highlands Gate Competition: Gideon Du Preez (1st), Andrè van der Veen (2nd), Ryno Le Grange (3rd and nearest the pin) and Johan Kruger WBHO Sponsor for the day.

NEW developments are taking place within the Gophers organization. We have said farewell to Wayne Leash from the Committee due to his business commitments in Rustenburg and have welcomed Pieter Van Vuuren (Atlas) in his place who will be looking after the fixtures and venue allocations. He has also committed himself to raise charity funds by arranging and sale of Gophers golf shirts for the members. Any company associated with a Gophers member can have their company logo embroidered on the shirt sleeve for a small contribution. Details can be obtained from Piet at 082 454 8382. Gophers are also offering local companies, as part of our second initiative, the opportunity to support our cause and in return, receive an advertising and promotion possibility for their company at a Gophers Golf Day and prize giving function.

An application for this can be e-mailed to Bruce at jamesfamily@lantic.net or phone 082 801 6821. Gophers would like to thank Johan Kruger of WBHO Booysendal, for their support and teams submitted at the Highlands Gate game held on 15 April. First prize went to Gideon du Preez, followed by Andre van Veen and Ryno le Grange (jnr) who also had the most accurate shot of the day on the short hole. In the other match that was held at Chrome Club in Steelpoort on 6 May, the winner was Ponki Holane followed by Patrick Morgadi and Tshepo Malatji with the nearest the pin going to Kevin Paul. Dates for our next two fixtures are 3 June at Pilgrims Rest and 1 July at Lydenburg Golf Course with entry fee of R170 per player and meeting time of 07h30. An official handicap is not required to participate as the focus is to raise charity funds for a local recipient and to

2018 05 17  

17 Mei / May 2018 Jr/Yr 15 No. 19

2018 05 17  

17 Mei / May 2018 Jr/Yr 15 No. 19

Advertisement