Page 1


 CD player Player

Sim Audio AMR CD 77 Moon CD 5.3RS

Ψηφιακός οπτιμισμός -του Β. Μαρκουλάκη-

-Η AMR είναι μια εταιρία που μόνο σα νεογέννητη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Με λιγότερο από δύο χρόνια παρουσίας στην αγορά, κάνει τη έκπληξη παρουσιάζοντας τουλάχιστον μια συσκευή - το CD 77 που δοκιμάζουμε - που όχι μόνο κοιτά στα ίσα τον ανταγωνισμό, αλλά αποδεικνύει πως όπου συνδυάζεται το πάθος, η εδραιωμένη γνώση και η High End θεώρηση, το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον αξιοπρόσεκτο.

Ο

ι κ.κ P. Wayne, V. Luke και T. ‘Όμως η πραγματική έκπληξη έρχεται Loesch, κάθε ένας από τη όταν “απασφαλίσεις” τη συσκευασία, μεριά του είχε εμπλακεί στο όπου εκτός του CD αντικρίζεις ένα κόσμο της ηχητικής αναπαραγωγής και τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής και των επιχειρήσεων. Για χρόνια δούλευαν μεταλλικό περίβλημα και ένα σετ σ τον α π α ι τ η τ ι κό χώ ρ ο το υ επάργυρων καλωδίων (interconnect επαγγελματικού ήχου (οι δύο εξ’ και ρεύματος) της AMR που θα αυτών) ενώ παράλληλα είχα και το μπορούσε άνετα να κοστίζει ένα μικρόβιο των ιδιοκατασκευών. Έτσι, τετραψήφιο νούμερο. «σαν έτοιμοι από καιρό», όταν Το ίδιο το CD θα μπορούσε να αποφάσισαν να ιδρύσουν τη δική τους χαρακτηρισ τεί σαν επιβλητικό. εταιρία κατασκευής συσκευών υψηλής Κατασκευασ μέ νο α πό χον τρό πιστότητας είχαν είδη απόλυτα αλουμίνιο, με το δίσκο να φορτώνεται κατασταλαγμένη άποψη για το πώς στο πάνω μέρος του και να στερεώνεται π ρέπει να είναι μια σ υσκευ ή από ένα πανέμορφο clamp και τις αναπαραγωγής ήχου για φιλόμουσους. τετράγωνες οπές (3 ανά πλευρά) Αυτή η άποψη, πέρα από τις εκατέρωθεν της υποδοχής του δίσκου σχεδιαστικές λεπτομέρειες, φαίνεται που δίνουν οπτική πρόσβαση στο να έχει και ένα άψογο περιτύλιγμα που ε σ ω τ ε ρ ι κ ό τ η ς σ υ σ κ ε υ ή ς δημιουργεί ιδιαίτερα θετική αίσθηση (εξασφαλίζοντας και την ψύξη των και αποκλείεται να μην προκαταβάλει λυχνιών), δύσκολα θα αφήσει θετικά οποιονδήποτε έχει εμπλακεί αδιάφορο κάποιο λάτρη της υψηλής στο κόσμο της υψηλής πιστότητας, ενώ πιστότητας. ακόμα και από τη συσκευασία Η παρουσία του CD 77 ολοκληρώνεται δημιουργείται η αίσθηση πως η AMR με την ευμεγέθη οθόνη στη πρόσοψη αντιμετωπίζει τον μουσικόφιλο της συσκευής, κάτω από την οποία καταναλωτή παραπάνω από σοβαρά. υπάρχουν τα μεγάλα μεγέθους κουμπιά μέσω των οποίων εκτελούνται οι βασικές λειτουργίες ανάγνωσης του Εκ της συσκευασίας τον …λέοντα δίσκου και ενεργοποίησης της Όταν το CD 77 κατέφθασε στα συσκευής, ενώ το χαραγμένο λογότυπο γραφεία του περιοδικού δημιούργησε της εταιρίας στην πάνω αριστερή γωνιά αίσθηση χωρίς καν να βγει από τη α π λ ά ε π ι β ε β α ι ώ ν ε ι π ω ς ο συσκευασία του. Ο λόγος δεν ήταν κατασκευαστής δεν είχε διάθεση για άλλος από ένα επαγγελματικών τσιγκουνιές. προδιαγραφών flight case που Αντίστοιχα στο πίσω μέρος του CD διευκολύνει σημαντικά την ασφαλή θα βρείτε δύο σ τερεοφωνικές μεταφορά του CD player που είναι αναλογικές εισόδου (balanced με κάτι παραπάνω από βαρύ (28kg για βύσματα τύπου Canon και απλές με CD θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επίχρυσους ακροδέκτες RCA πολύ και σαν υπερβολή). καλής ποιότητας) καθώς και μια θύρα

High Fidelity

High Fidelity 27


 CD player Player

Sim Audio AMR CD 77 Moon CD 5.3RS

Ψηφιακός οπτιμισμός -του Β. Μαρκουλάκη-

-Η AMR είναι μια εταιρία που μόνο σα νεογέννητη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Με λιγότερο από δύο χρόνια παρουσίας στην αγορά, κάνει τη έκπληξη παρουσιάζοντας τουλάχιστον μια συσκευή - το CD 77 που δοκιμάζουμε - που όχι μόνο κοιτά στα ίσα τον ανταγωνισμό, αλλά αποδεικνύει πως όπου συνδυάζεται το πάθος, η εδραιωμένη γνώση και η High End θεώρηση, το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον αξιοπρόσεκτο.

Ο

ι κ.κ P. Wayne, V. Luke και T. ‘Όμως η πραγματική έκπληξη έρχεται Loesch, κάθε ένας από τη όταν “απασφαλίσεις” τη συσκευασία, μεριά του είχε εμπλακεί στο όπου εκτός του CD αντικρίζεις ένα κόσμο της ηχητικής αναπαραγωγής και τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής και των επιχειρήσεων. Για χρόνια δούλευαν μεταλλικό περίβλημα και ένα σετ σ τον α π α ι τ η τ ι κό χώ ρ ο το υ επάργυρων καλωδίων (interconnect επαγγελματικού ήχου (οι δύο εξ’ και ρεύματος) της AMR που θα αυτών) ενώ παράλληλα είχα και το μπορούσε άνετα να κοστίζει ένα μικρόβιο των ιδιοκατασκευών. Έτσι, τετραψήφιο νούμερο. «σαν έτοιμοι από καιρό», όταν Το ίδιο το CD θα μπορούσε να αποφάσισαν να ιδρύσουν τη δική τους χαρακτηρισ τεί σαν επιβλητικό. εταιρία κατασκευής συσκευών υψηλής Κατασκευασ μέ νο α πό χον τρό πιστότητας είχαν είδη απόλυτα αλουμίνιο, με το δίσκο να φορτώνεται κατασταλαγμένη άποψη για το πώς στο πάνω μέρος του και να στερεώνεται π ρέπει να είναι μια σ υσκευ ή από ένα πανέμορφο clamp και τις αναπαραγωγής ήχου για φιλόμουσους. τετράγωνες οπές (3 ανά πλευρά) Αυτή η άποψη, πέρα από τις εκατέρωθεν της υποδοχής του δίσκου σχεδιαστικές λεπτομέρειες, φαίνεται που δίνουν οπτική πρόσβαση στο να έχει και ένα άψογο περιτύλιγμα που ε σ ω τ ε ρ ι κ ό τ η ς σ υ σ κ ε υ ή ς δημιουργεί ιδιαίτερα θετική αίσθηση (εξασφαλίζοντας και την ψύξη των και αποκλείεται να μην προκαταβάλει λυχνιών), δύσκολα θα αφήσει θετικά οποιονδήποτε έχει εμπλακεί αδιάφορο κάποιο λάτρη της υψηλής στο κόσμο της υψηλής πιστότητας, ενώ πιστότητας. ακόμα και από τη συσκευασία Η παρουσία του CD 77 ολοκληρώνεται δημιουργείται η αίσθηση πως η AMR με την ευμεγέθη οθόνη στη πρόσοψη αντιμετωπίζει τον μουσικόφιλο της συσκευής, κάτω από την οποία καταναλωτή παραπάνω από σοβαρά. υπάρχουν τα μεγάλα μεγέθους κουμπιά μέσω των οποίων εκτελούνται οι βασικές λειτουργίες ανάγνωσης του Εκ της συσκευασίας τον …λέοντα δίσκου και ενεργοποίησης της Όταν το CD 77 κατέφθασε στα συσκευής, ενώ το χαραγμένο λογότυπο γραφεία του περιοδικού δημιούργησε της εταιρίας στην πάνω αριστερή γωνιά αίσθηση χωρίς καν να βγει από τη α π λ ά ε π ι β ε β α ι ώ ν ε ι π ω ς ο συσκευασία του. Ο λόγος δεν ήταν κατασκευαστής δεν είχε διάθεση για άλλος από ένα επαγγελματικών τσιγκουνιές. προδιαγραφών flight case που Αντίστοιχα στο πίσω μέρος του CD διευκολύνει σημαντικά την ασφαλή θα βρείτε δύο σ τερεοφωνικές μεταφορά του CD player που είναι αναλογικές εισόδου (balanced με κάτι παραπάνω από βαρύ (28kg για βύσματα τύπου Canon και απλές με CD θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επίχρυσους ακροδέκτες RCA πολύ και σαν υπερβολή). καλής ποιότητας) καθώς και μια θύρα

High Fidelity

High Fidelity 27


 CD player

Ayon CD 3

High Fidelity

High Fidelity


 CD player

Ayon CD 3

High Fidelity

High Fidelity


 Transport CD player Player& Μετατροπέας D/A

Sim Audio AMR Advance CD MCD403 77 Moon CD&5.3RS DAC MDA503

Ρουά - Ματ -του Π.Παναγόπουλου-

-Η έλευση του ψηφιακού αυτού σετ ήταν αναμενόμενη και μάλιστα με αγωνία, από αυτούς που είχαν «επενδύσει» στις κινήσεις της μεγάλης Γαλλικής εταιρίας. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο, (ούτε ακόμα πιστεύω και από τους πιο υποψιασμένους), ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Σ

την υψηλή πιστότητα υπάρχουν πολλοί τρόποι για την επίτευξη ενός στόχου, δύο όμως είναι οι δρόμοι που συνήθως ακολουθούνται. Ο ένας δρόμος είναι να κοιτάς την «κορυφή», να θέτεις ένα όριο αρκετά πιο χαμηλά, ανάλογα πάντα με τις δυνάμεις σου, (να σημαδεύεις δηλαδή κάπου στο μέσον, κοιτώντας όμως πάντα την κορυφή) και κατόπιν χωρίς φυσικά να πετυχαίνεις τον στόχο σου, να ορίζεις και ένα α ν ά λ ο γ ο κό σ τ ο ς (σ υ ν ή θ ω ς δυσανάλογο) για αυτή σου την προσπάθεια. Ο άλλος τρόπος είναι να σημαδεύεις κατευθείαν στην κορυφή, (έχοντας όμως ορίσει εκ των προτέρων το κόστος της προσπάθειάς σου) και απλά εκ των υστέρων να ανακαλύπτεις ότι η σφαίρα σου έπεσε λίγο πριν φτάσει στην κορυφή, πετυχαίνοντας έτσι με το παραπάνω τον στόχο της και μάλιστα χωρίς να έχεις ορίσει ένα δυσανάλογο κόστος για αυτή σου την προσπάθεια. Η πρώτη λύση είναι η εκ του ασφαλούς ενδεδειγμένη και αυτή που εφαρμόζουν οι περισσότεροι. Η δε ύ τ ε ρ η είναι σα φ ώς η π ιο παρακινδυνευμένη, αλλά και η πιο προκλητική. Εάν αποτύχει, όλοι οι οπαδοί του ενδεδειγμένα «ασφαλούς», θα χαμογελάσουν ειρωνικά για τον φιλόδοξο αυτόν «άφρονα» που τόλμησε το «ακατόρθωτο» και τελικά «απέτυχε», εφόσον αποδεικνύεται εμμέσως πλην σαφώς ότι τα ημίμετρα πάντα ζουν και βασιλεύουν! Εάν πάλι, η προσπάθεια τού φιλόδοξου αυτού «άφρονα» πετύχει, απλά θα κάνουν πως δεν την είδαν!!! Πως δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Αυτό έχει γίνει πολλές φορές κατά το παρελθόν και συμβαίνει ακόμα. Στο σημείο αυτό

High Fidelity

είναι που βρίσκεται η ουσία, αλλά και όλο το νόημα. Το γιατί, αν και είναι νομίζω αυτονόητο, θα το δούμε αμέσως πιο κάτω. Η Advance είναι μια εταιρία που δεν νομίζω ότι χρειάζεται πλέον συστάσεις. Είναι επίσης μια εταιρία που μας έχει σ υνηθίσει σ τις εκπλήξεις. Τις ευχάριστες, εννοείται. Η Γαλλική εταιρεία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις δύο, το πολύ τρεις κατασκευάστριες που μπορούν, αλλά έχουν και την διάθεση να μας προσφέρουν τον απόλυτο λόγο Τιμής προς Απόδοση. Για να είμαι πιο ακριβής, θα μπορούσα να πω και χωρίς μάλιστα να θεωρηθώ καθόλου υπερβολικός, ότι η Advance εγκαινίασε στην αγορά του Hi Fi δύοτρία εντελώς καινούργια δεδομένα. Το ένα από αυτά, το πιο βασικό, είναι ένας συνδυασμός πρωτόγνωρος μέχρι την προ Advance εποχή και αφορά την αυστηρότατη γραμμή παραγωγής και ελέγχου. Οι Γάλλοι είχαν ένα τολμηρό project στο μυαλό τους, το οποίο όμως έπρεπε να εφαρμοστεί με ακρίβεια χιλιοστού. Όταν αποφάσισαν, για περιορισμό του κόστους να μεταφέρουν την παραγωγή τους στην Κίνα, ήταν επίσης αποφασισμένοι να μην αφήσουν τους Κινέζους να πάρουν ούτε ανάσα. Με λίγα λόγια, από ό’τι φαίνεται τους έχουν πάντα υπό αυστηρή παρακολούθηση. Παρά τις όποιες δυσκολίες αυτό κρύβει, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τελικά η επιμονή (ή μήπως εμμονή;) των Γάλλων κατάφερε να νικήσει. Οι τιμές κρατήθηκαν σε απίστευτα χαμηλά επίπεδα, ενώ οι συσκευές είναι όχι μόνον στην ουσία αλλά και στην πράξη Γαλλικές, καθώς οι εξ ανατολών συνεργάτες προφανώς, απλά... τις High Fidelity 43


 Transport CD player Player& Μετατροπέας D/A

Sim Audio AMR Advance CD MCD403 77 Moon CD&5.3RS DAC MDA503

Ρουά - Ματ -του Π.Παναγόπουλου-

-Η έλευση του ψηφιακού αυτού σετ ήταν αναμενόμενη και μάλιστα με αγωνία, από αυτούς που είχαν «επενδύσει» στις κινήσεις της μεγάλης Γαλλικής εταιρίας. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο, (ούτε ακόμα πιστεύω και από τους πιο υποψιασμένους), ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Σ

την υψηλή πιστότητα υπάρχουν πολλοί τρόποι για την επίτευξη ενός στόχου, δύο όμως είναι οι δρόμοι που συνήθως ακολουθούνται. Ο ένας δρόμος είναι να κοιτάς την «κορυφή», να θέτεις ένα όριο αρκετά πιο χαμηλά, ανάλογα πάντα με τις δυνάμεις σου, (να σημαδεύεις δηλαδή κάπου στο μέσον, κοιτώντας όμως πάντα την κορυφή) και κατόπιν χωρίς φυσικά να πετυχαίνεις τον στόχο σου, να ορίζεις και ένα α ν ά λ ο γ ο κό σ τ ο ς (σ υ ν ή θ ω ς δυσανάλογο) για αυτή σου την προσπάθεια. Ο άλλος τρόπος είναι να σημαδεύεις κατευθείαν στην κορυφή, (έχοντας όμως ορίσει εκ των προτέρων το κόστος της προσπάθειάς σου) και απλά εκ των υστέρων να ανακαλύπτεις ότι η σφαίρα σου έπεσε λίγο πριν φτάσει στην κορυφή, πετυχαίνοντας έτσι με το παραπάνω τον στόχο της και μάλιστα χωρίς να έχεις ορίσει ένα δυσανάλογο κόστος για αυτή σου την προσπάθεια. Η πρώτη λύση είναι η εκ του ασφαλούς ενδεδειγμένη και αυτή που εφαρμόζουν οι περισσότεροι. Η δε ύ τ ε ρ η είναι σα φ ώς η π ιο παρακινδυνευμένη, αλλά και η πιο προκλητική. Εάν αποτύχει, όλοι οι οπαδοί του ενδεδειγμένα «ασφαλούς», θα χαμογελάσουν ειρωνικά για τον φιλόδοξο αυτόν «άφρονα» που τόλμησε το «ακατόρθωτο» και τελικά «απέτυχε», εφόσον αποδεικνύεται εμμέσως πλην σαφώς ότι τα ημίμετρα πάντα ζουν και βασιλεύουν! Εάν πάλι, η προσπάθεια τού φιλόδοξου αυτού «άφρονα» πετύχει, απλά θα κάνουν πως δεν την είδαν!!! Πως δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Αυτό έχει γίνει πολλές φορές κατά το παρελθόν και συμβαίνει ακόμα. Στο σημείο αυτό

High Fidelity

είναι που βρίσκεται η ουσία, αλλά και όλο το νόημα. Το γιατί, αν και είναι νομίζω αυτονόητο, θα το δούμε αμέσως πιο κάτω. Η Advance είναι μια εταιρία που δεν νομίζω ότι χρειάζεται πλέον συστάσεις. Είναι επίσης μια εταιρία που μας έχει σ υνηθίσει σ τις εκπλήξεις. Τις ευχάριστες, εννοείται. Η Γαλλική εταιρεία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις δύο, το πολύ τρεις κατασκευάστριες που μπορούν, αλλά έχουν και την διάθεση να μας προσφέρουν τον απόλυτο λόγο Τιμής προς Απόδοση. Για να είμαι πιο ακριβής, θα μπορούσα να πω και χωρίς μάλιστα να θεωρηθώ καθόλου υπερβολικός, ότι η Advance εγκαινίασε στην αγορά του Hi Fi δύοτρία εντελώς καινούργια δεδομένα. Το ένα από αυτά, το πιο βασικό, είναι ένας συνδυασμός πρωτόγνωρος μέχρι την προ Advance εποχή και αφορά την αυστηρότατη γραμμή παραγωγής και ελέγχου. Οι Γάλλοι είχαν ένα τολμηρό project στο μυαλό τους, το οποίο όμως έπρεπε να εφαρμοστεί με ακρίβεια χιλιοστού. Όταν αποφάσισαν, για περιορισμό του κόστους να μεταφέρουν την παραγωγή τους στην Κίνα, ήταν επίσης αποφασισμένοι να μην αφήσουν τους Κινέζους να πάρουν ούτε ανάσα. Με λίγα λόγια, από ό’τι φαίνεται τους έχουν πάντα υπό αυστηρή παρακολούθηση. Παρά τις όποιες δυσκολίες αυτό κρύβει, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τελικά η επιμονή (ή μήπως εμμονή;) των Γάλλων κατάφερε να νικήσει. Οι τιμές κρατήθηκαν σε απίστευτα χαμηλά επίπεδα, ενώ οι συσκευές είναι όχι μόνον στην ουσία αλλά και στην πράξη Γαλλικές, καθώς οι εξ ανατολών συνεργάτες προφανώς, απλά... τις High Fidelity 43


 Μετατροπέας D/A

Kondo KSL - DAC

High Fidelity

High Fidelity


 Μετατροπέας D/A

Kondo KSL - DAC

High Fidelity

High Fidelity


 Ηχεία CD player Προενισχυτής Player βάσης & τελικός ενισχυτής

Sim Audio AMR Aesthetix ProAc CD Responce Calypso 77 MoonDCD &Two Atlas 5.3RS

Παραδοσιακή συνταγή -του Π. Παναγόπουλου-

-Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν παραδοθεί στις εύκολες λύσεις, κάποιοι εξακολουθούν να ανθίστανται. Δεν είναι λίγο εξάλλου την σήμερον ημέρα να υποστηρίζει κάποιος ότι τα ηχεία του είναι Αγγλικά και να το εννοεί.

Π

ολύ χα ρακ τη ρισ τικός ο πρόλογος, πλην όμως πιστεύω απόλυτα αντιπροσωπευτικός. Εάν κάτσουμε να μετρήσουμε πόσα από τα μηχανήματα υψηλής πιστότητας που φτάνου ν σ τα χέ ρια μ ας προέρχονται από την χώρα στην οποία είδε για πρώτη φορά το φως της ημέρας η έδρα της εταιρεία τους, ζήτημα είναι εάν τώρα πια θα θυμηθούμε κάποιες λίγες δεκάδες ονόματα. Και δεν αναφέρομαι βέβαια σε νέες εταιρείες, αλλά σε εκείνες τις «αρχαίες» που, με την παρουσία τους και φυσικά τις δημιουργίες τους έγραψαν την ιστορία της Υψηλής Πιστότητας με χρυσά γράμματα. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες, είτε εν μέρει, είτε καθ’ ολοκληρίαν, ανήκουν πλέον σε Ανατολικούς κολοσσούς, οι οποίοι αγόρασαν κατά βάση τα ιστορικά τους ονόματα. Ο λόγος βέβαια που έγινε αυτό είναι αρκετά απλός, καθώς τα ονόματα αυτά έχουν πλέον κυριολεκτικά καταγραφεί στο DNA των μουσικόφιλων. Η μετακίνηση αυτή, (όπως εξάλλου έχω κατά επανάληψη αναφέρει), δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι κακό. Κάθε άλλο, θα έλεγα για τις πιο πολλές των περιπτώσεων. Εκεί που τα πράγματα μπερδεύονται, είναι όταν οι εξ ανατολών «κληρονόμοι-μεταπράτες» αρχίζουν τα «πειράματα», πιστεύοντας ότι εκτός από αντιγραφείς μπορούν να είναι και δημιουργοί! Ειδικά σε ότι αφορά τα ηχεία δεν το συζητάμε. Εάν δεν υπάρχει πίσω από την σχεδίαση και την δημιουργία των ηχείων κάποιας Κινέζικης (ή εκ των γύρω περιοχών) εταιρείας τουλάχιστον ένας Joe D` Ap-

High Fidelity

polito, τότε τα πράγματα ξεφεύγουν πέρα από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα δημιουργίες που απλά.... δε ν ακούγον ται. Δεν θα ήθε λα να α να φ ε ρ θ ώ σ ε σ υ γ κε κ ρ ι μ έ ν α παραδείγματα, αυτό πάντως που σας υπογράφω είναι ότι η ακρόαση τέτοιων η χείων α π οτ ε λ εί π ρ α γ μ α τικά τραυματική εμπειρία! Έτσι λοιπόν, ένα ηχείο που στο πίσω μέρος του αναγράφει Proudly Made in England και το εννοεί, διαθέτει, όπως και να το κάνουμε, εκ των προτέρων μια άλλη αύρα. Είναι αυτό που λέμε, «Εγγλέζος με τη βούλα». Σπάνια περίπτωση βέβαια αυτή, ειδικά όμως για την ProAc ισχύει απόλυτα. Ο κος Stewart Tyler που βρίσκεται πίσω από όλες τις δημιουργίες της ProAc μόνον τυχαίο πρόσωπο δεν είναι. Διαθέτει μια τεράστια προϊστορία στον χώρο, καθώς πριν δημιουργήσει την δικιά του εταιρεία (στις αρχές της δεκαετίας του 80), εργαζόταν για λογαριασμό της ATC. Σε αυτόν οφείλεται εξάλλου η πρώτη «μορφή» των περίφημων ATC 50 και ATC 100, τα οποία σφράγισαν ανεξίτηλα με την παρουσία τους τον κόσμο των επαγγελματικών ηχείων (και όχι μόνον), αλλάζοντας πολλές μέχρι τότε λανθασμένες «πάγιες» αντιλήψεις. Αποχωρώντας από την ATC, o Tyler εξακολούθησε να χρησιμοποιεί μέχρι και πρόσφατα κάποια από τα περίφημα μεγάφωνά της σε πολλές από τις δικές του κατασκευές. Έτσι, το τεράστιο Response 4 έμεινε για πάντα στην μνήμη μας σαν ένα ηχείο που ελάχιστα σημερινά μπορούν, όχι απλά να το συναγωνιστούν, αλλά ούτε καν να το High Fidelity 61


 Ηχεία CD player Προενισχυτής Player βάσης & τελικός ενισχυτής

Sim Audio AMR Aesthetix ProAc CD Responce Calypso 77 MoonDCD &Two Atlas 5.3RS

Παραδοσιακή συνταγή -του Π. Παναγόπουλου-

-Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν παραδοθεί στις εύκολες λύσεις, κάποιοι εξακολουθούν να ανθίστανται. Δεν είναι λίγο εξάλλου την σήμερον ημέρα να υποστηρίζει κάποιος ότι τα ηχεία του είναι Αγγλικά και να το εννοεί.

Π

ολύ χα ρακ τη ρισ τικός ο πρόλογος, πλην όμως πιστεύω απόλυτα αντιπροσωπευτικός. Εάν κάτσουμε να μετρήσουμε πόσα από τα μηχανήματα υψηλής πιστότητας που φτάνου ν σ τα χέ ρια μ ας προέρχονται από την χώρα στην οποία είδε για πρώτη φορά το φως της ημέρας η έδρα της εταιρεία τους, ζήτημα είναι εάν τώρα πια θα θυμηθούμε κάποιες λίγες δεκάδες ονόματα. Και δεν αναφέρομαι βέβαια σε νέες εταιρείες, αλλά σε εκείνες τις «αρχαίες» που, με την παρουσία τους και φυσικά τις δημιουργίες τους έγραψαν την ιστορία της Υψηλής Πιστότητας με χρυσά γράμματα. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες, είτε εν μέρει, είτε καθ’ ολοκληρίαν, ανήκουν πλέον σε Ανατολικούς κολοσσούς, οι οποίοι αγόρασαν κατά βάση τα ιστορικά τους ονόματα. Ο λόγος βέβαια που έγινε αυτό είναι αρκετά απλός, καθώς τα ονόματα αυτά έχουν πλέον κυριολεκτικά καταγραφεί στο DNA των μουσικόφιλων. Η μετακίνηση αυτή, (όπως εξάλλου έχω κατά επανάληψη αναφέρει), δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι κακό. Κάθε άλλο, θα έλεγα για τις πιο πολλές των περιπτώσεων. Εκεί που τα πράγματα μπερδεύονται, είναι όταν οι εξ ανατολών «κληρονόμοι-μεταπράτες» αρχίζουν τα «πειράματα», πιστεύοντας ότι εκτός από αντιγραφείς μπορούν να είναι και δημιουργοί! Ειδικά σε ότι αφορά τα ηχεία δεν το συζητάμε. Εάν δεν υπάρχει πίσω από την σχεδίαση και την δημιουργία των ηχείων κάποιας Κινέζικης (ή εκ των γύρω περιοχών) εταιρείας τουλάχιστον ένας Joe D` Ap-

High Fidelity

polito, τότε τα πράγματα ξεφεύγουν πέρα από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα δημιουργίες που απλά.... δε ν ακούγον ται. Δεν θα ήθε λα να α να φ ε ρ θ ώ σ ε σ υ γ κε κ ρ ι μ έ ν α παραδείγματα, αυτό πάντως που σας υπογράφω είναι ότι η ακρόαση τέτοιων η χείων α π οτ ε λ εί π ρ α γ μ α τικά τραυματική εμπειρία! Έτσι λοιπόν, ένα ηχείο που στο πίσω μέρος του αναγράφει Proudly Made in England και το εννοεί, διαθέτει, όπως και να το κάνουμε, εκ των προτέρων μια άλλη αύρα. Είναι αυτό που λέμε, «Εγγλέζος με τη βούλα». Σπάνια περίπτωση βέβαια αυτή, ειδικά όμως για την ProAc ισχύει απόλυτα. Ο κος Stewart Tyler που βρίσκεται πίσω από όλες τις δημιουργίες της ProAc μόνον τυχαίο πρόσωπο δεν είναι. Διαθέτει μια τεράστια προϊστορία στον χώρο, καθώς πριν δημιουργήσει την δικιά του εταιρεία (στις αρχές της δεκαετίας του 80), εργαζόταν για λογαριασμό της ATC. Σε αυτόν οφείλεται εξάλλου η πρώτη «μορφή» των περίφημων ATC 50 και ATC 100, τα οποία σφράγισαν ανεξίτηλα με την παρουσία τους τον κόσμο των επαγγελματικών ηχείων (και όχι μόνον), αλλάζοντας πολλές μέχρι τότε λανθασμένες «πάγιες» αντιλήψεις. Αποχωρώντας από την ATC, o Tyler εξακολούθησε να χρησιμοποιεί μέχρι και πρόσφατα κάποια από τα περίφημα μεγάφωνά της σε πολλές από τις δικές του κατασκευές. Έτσι, το τεράστιο Response 4 έμεινε για πάντα στην μνήμη μας σαν ένα ηχείο που ελάχιστα σημερινά μπορούν, όχι απλά να το συναγωνιστούν, αλλά ούτε καν να το High Fidelity 61


 Monitor CD player Προενισχυτής Ηχεία Player βάσης ηχείο & ραφιού τελικός ενισχυτής

Sim Audio AMR Aesthetix ProAc Stirling CD Responce Broadcast Calypso 77 MoonDCD BBC &Two Atlas 5.3RS LS3/5a V2

Η αξία του Κλασικού -του Γ. Καλίτση-

-Εάν υπάρχει ένα ηχείο που βγήκε νικητής στην μάχη με τον χρόνο, αυτό είναι το BBC monitor LS3/5a. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που μπορεί να αμφιβάλει για αυτό.

Α

λήθεια, ποιό άλλο ηχείο με τον ίδιο κωδικό, αλλά και με την ίδια βάση σχεδίασης αλλά και κατασκευής βρίσκεται στην παραγωγή επί σαράντα ολόκληρα χρόνια; Η απάντηση είναι κανένα! Ή μάλλον, ένα. Το μικροσκοπικό monitor BBC LS3/5a που πρωτοείδε σήμα στους ακροδέκτες του στα τέλη της δεκαετίας του 60 και ήταν μια παραγγελία του βρετανικού ερτζιανού κολοσσού BBC. Το ηχείο αυτό, που βγήκε επισήμως για πρώτη φορά στο εμπόριο το 1975, σε διάφορες παραλλαγές και από αρκετές εταιρείες, παράγεται ακόμα μέχρι και σήμερα, γεγονός που καταδεικνύει ότι για τον άνθρωπο, για τις εποχές στην ιστορία και τον παράγοντα χρόνο, υπάρχουν «αξίες» οι οποίες θεωρήθηκαν και θεωρούνται ακόμα και σήμερα σταθερές. Για ιστορικούς και μόνον λόγους θα αναφέρω ότι το πρώτο LS3/5a του εμπορίου ανήκε στην Rogers, αν και στην σχεδίαση και κατασκευή του είχαν συνεργαστεί εξίσου η Harbeth και η Spendor. Περισσότερα από 60.000 ζεύγη είχαν πουληθεί μέχρι και το 1988, όπου 43.000 από αυτά ανήκαν στην Rogers. Ακολούθησαν όπως ήταν επόμενο και διάφορες άλλες εταιρείες όπως η KEF, η Audiomaster, η Goodmans, παρουσιάζοντας την δικιά τους εκδοχή μέχρι και το 1993. Δεν έλειψαν φυσικά η Spendor και η Harbeth, παρουσιάζοντας το ίδιο πάντα project με τον ίδιο κωδικό και ελάχιστες παραλλαγές. Τα μεγάφωνα που χρησιμοποιούσε πάντα το θαυμάσιο αυτό ηχείο, μέχρι αυτά βέβαια να καταργηθούν το 1992, ήταν το μιντ – γούφερ της KEF Β110 και το τουίτερ Τ27. Με αυτή την μορφή το μικρό αυτό monitor, που μάλλον ήταν το πρώτο του είδους του, καθιερώθηκε για πάντα στις συνειδήσεις των μουσικόφιλων για περισσότερες από μια γενιές. Η σταθερή αυτή ηλεκτροακουστική αξία εμφανίζεται και πάλι τελευταία από την Stirling, η οποία κάνει ό’τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να μείνει πιο κοντά στο πρώτο εκείνο ηχείο, που η αλήθεια είναι ότι, όσο περνούσαν τα χρόνια και εν τη απουσία των αυθεντικών μεγαφώνων, έφτασε να θυμίζει ελάχιστα εκείνη την πρώτη έκδοση. Η Stirling προσπαθεί να μείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πρωτότυπο και για να σας πω την αλήθεια τα καταφέρνει τόσο καλά, ώστε όταν έφτασε στα χέρια μου, νόμιζα ότι επρόκειτο για εκείνο το παλιό γνωστό και αγαπημένο! Δεν μιλάμε απλά για ομοιότητες, αλλά για καταστάσεις οι High Fidelity

High Fidelity 69


 Monitor CD player Προενισχυτής Ηχεία Player βάσης ηχείο & ραφιού τελικός ενισχυτής

Sim Audio AMR Aesthetix ProAc Stirling CD Responce Broadcast Calypso 77 MoonDCD BBC &Two Atlas 5.3RS LS3/5a V2

Η αξία του Κλασικού -του Γ. Καλίτση-

-Εάν υπάρχει ένα ηχείο που βγήκε νικητής στην μάχη με τον χρόνο, αυτό είναι το BBC monitor LS3/5a. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που μπορεί να αμφιβάλει για αυτό.

Α

λήθεια, ποιό άλλο ηχείο με τον ίδιο κωδικό, αλλά και με την ίδια βάση σχεδίασης αλλά και κατασκευής βρίσκεται στην παραγωγή επί σαράντα ολόκληρα χρόνια; Η απάντηση είναι κανένα! Ή μάλλον, ένα. Το μικροσκοπικό monitor BBC LS3/5a που πρωτοείδε σήμα στους ακροδέκτες του στα τέλη της δεκαετίας του 60 και ήταν μια παραγγελία του βρετανικού ερτζιανού κολοσσού BBC. Το ηχείο αυτό, που βγήκε επισήμως για πρώτη φορά στο εμπόριο το 1975, σε διάφορες παραλλαγές και από αρκετές εταιρείες, παράγεται ακόμα μέχρι και σήμερα, γεγονός που καταδεικνύει ότι για τον άνθρωπο, για τις εποχές στην ιστορία και τον παράγοντα χρόνο, υπάρχουν «αξίες» οι οποίες θεωρήθηκαν και θεωρούνται ακόμα και σήμερα σταθερές. Για ιστορικούς και μόνον λόγους θα αναφέρω ότι το πρώτο LS3/5a του εμπορίου ανήκε στην Rogers, αν και στην σχεδίαση και κατασκευή του είχαν συνεργαστεί εξίσου η Harbeth και η Spendor. Περισσότερα από 60.000 ζεύγη είχαν πουληθεί μέχρι και το 1988, όπου 43.000 από αυτά ανήκαν στην Rogers. Ακολούθησαν όπως ήταν επόμενο και διάφορες άλλες εταιρείες όπως η KEF, η Audiomaster, η Goodmans, παρουσιάζοντας την δικιά τους εκδοχή μέχρι και το 1993. Δεν έλειψαν φυσικά η Spendor και η Harbeth, παρουσιάζοντας το ίδιο πάντα project με τον ίδιο κωδικό και ελάχιστες παραλλαγές. Τα μεγάφωνα που χρησιμοποιούσε πάντα το θαυμάσιο αυτό ηχείο, μέχρι αυτά βέβαια να καταργηθούν το 1992, ήταν το μιντ – γούφερ της KEF Β110 και το τουίτερ Τ27. Με αυτή την μορφή το μικρό αυτό monitor, που μάλλον ήταν το πρώτο του είδους του, καθιερώθηκε για πάντα στις συνειδήσεις των μουσικόφιλων για περισσότερες από μια γενιές. Η σταθερή αυτή ηλεκτροακουστική αξία εμφανίζεται και πάλι τελευταία από την Stirling, η οποία κάνει ό’τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να μείνει πιο κοντά στο πρώτο εκείνο ηχείο, που η αλήθεια είναι ότι, όσο περνούσαν τα χρόνια και εν τη απουσία των αυθεντικών μεγαφώνων, έφτασε να θυμίζει ελάχιστα εκείνη την πρώτη έκδοση. Η Stirling προσπαθεί να μείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πρωτότυπο και για να σας πω την αλήθεια τα καταφέρνει τόσο καλά, ώστε όταν έφτασε στα χέρια μου, νόμιζα ότι επρόκειτο για εκείνο το παλιό γνωστό και αγαπημένο! Δεν μιλάμε απλά για ομοιότητες, αλλά για καταστάσεις οι High Fidelity

High Fidelity 69


 Προενισχυτής CD player Player & τελικός ενισχυτής

Sim Audio AMR Aesthetix CD Calypso 77 Moon CD & Atlas 5.3RS

Η επιστροφή του High End -του Ν. Κορακάκη-

-Ήταν μεγάλη μας τιμή που ο κύριος Jim White επέλεξε το High Fidelity για την πρώτη παγκόσμια δοκιμή του τελικού Atlas και την πρώτη πανευρωπαϊκή δοκιμή του προενισχυτή Calypso. Τον ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανε και εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ για τις ευχάριστες ώρες μουσικής απόλαυσης που μου χάρισε με τις υλοποιήσεις του.

Δ

εν μπορώ να γνωρίζω την δική σας άποψη, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι οι καλύτερες υλοποιήσεις στο χώρο του High End audio, τόσο σε θέματα ποιότητας κατασκευής και υλικών, όσο και σε θ έ μ α τ α η χ η τ ι κ ή ς α π ό δ ο σ η ς, λανσαρίστηκαν κάπου στα μέσα στη δεκαετία του 90’. Βλέπετε, τότε δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η μεγάλη εισβολή των κινέζικων προϊόντων στις αγορές το υ δ υ τικο ύ κό σ μ ο υ κα ι οι κατασκευαστές κάποιων luxury προϊόντων είχαν ακόμα αρκετά περιθώρια κέρδους, όπου μέρος αυτών διέθεταν στην έρευνα και την ανάπτυξη. Από εκείνα τα χρόνια έως και σήμερα, οι περισσότερες εταιρίες κατασκευής ηχητικών συσκευών υψηλής πιστότητας, δυστυχώς έγραψαν στα παλαιά τους υποδήματα τον παράγοντα εξέλιξη και άρχισαν σιγά - σιγά να επικεντρώνονται στο πως οι συσκευές τους θα διατηρήσουν τις ίδιες ηχητικές επιδόσεις με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος κατασκευής. Και όπως καταλαβαίνετε, τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν ποτέ να ήταν θετικά μετά από μια ολόκληρη δεκαετία γεμάτη ανεπαίσθητες βελτιώσεις, ασήμαντα ρεκόρ και πολύ πολύ λίγες εξαιρέσεις, που από μόνες τους δεν κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον ολόκληρης της αγοράς του High End audio, δίνοντας το δικαίωμα στη μίζερη βιομηχανία του MP3, των σκληρών δίσκων και των I-Pods, να καυχάται για τα υψηλά επίπεδα “τιμής προς απόδοση” που έχει επιτύχει. Και εδώ που τα λέμε, όταν οι πραγματικά

High Fidelity

καλέ ς συσκευέ ς μουσικής αναπαραγωγής του σήμερα, ξεκινάνε από 20000 και 30000 ευρώ, πως είναι δυνατόν να δώσεις έστω και μια μικρή γεύση από την μαγεία σ τους φιλόμουσους καταναλωτές. Όταν παλαιότερα με 6000 ευρώ είχες την ευκαιρία να αγοράσεις έναν Sonic Frontiers Line 3 ή έναν Audio Research LS-25, φτάνοντας το προενισχυτικό σου στάδιο σε κορυφαία ηχητικά επίπεδα, τώρα για τις ίδιες ηχητικές επιδόσεις θα πρέπει να πληρώσεις τα διπλά και μερικές φορές τα τριπλά. Επειδή όμως η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία… για ρίξτε μια ματιά στη συνέχεια αυτού του άρθρου. Η Καλυψώ Όπ ως μ πορείτε και εσείς να διαπιστώσετε από τις φωτογραφίες, η νέα αυτή αμερικανική υλοποίηση θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει το β ρ α β ε ί ο το υ ο μ ο ρ φ ότ ε ρ ο υ προενισχυτή της αγοράς. Τα βαριά μαύρα κομμάτια αλουμινίου που αποτελούν το σασί του Calypso, συνδυάζονται άριστα με την επίσης αλουμινένια πρόσοψη ουδέτερου χρώματος, συνθέτοντας ένα από τα ομορφότερα πλαίσια που έχω δει ως σήμερα σε συσκευή audio. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχία της Aesthetix είναι ότι το συγκεκριμένο σασί, πέρα από την ξεχωριστή ομορφιά του, σου δημιουργεί και μια έντονη αίσθηση στιβαρότητας, η οποία σας πληροφορώ ότι δεν είναι απλά φαινομενική. Ο Calypso είναι πραγματικά μια solid-as-arock συσκευή, με ποιότητα κατασκευής που θα ζήλευαν ακόμα και κάποιες εξωτικές υλοποιήσεις της υπέρ-υψηλής High Fidelity 75


 Προενισχυτής CD player Player & τελικός ενισχυτής

Sim Audio AMR Aesthetix CD Calypso 77 Moon CD & Atlas 5.3RS

Η επιστροφή του High End -του Ν. Κορακάκη-

-Ήταν μεγάλη μας τιμή που ο κύριος Jim White επέλεξε το High Fidelity για την πρώτη παγκόσμια δοκιμή του τελικού Atlas και την πρώτη πανευρωπαϊκή δοκιμή του προενισχυτή Calypso. Τον ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανε και εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ για τις ευχάριστες ώρες μουσικής απόλαυσης που μου χάρισε με τις υλοποιήσεις του.

Δ

εν μπορώ να γνωρίζω την δική σας άποψη, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι οι καλύτερες υλοποιήσεις στο χώρο του High End audio, τόσο σε θέματα ποιότητας κατασκευής και υλικών, όσο και σε θ έ μ α τ α η χ η τ ι κ ή ς α π ό δ ο σ η ς, λανσαρίστηκαν κάπου στα μέσα στη δεκαετία του 90’. Βλέπετε, τότε δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η μεγάλη εισβολή των κινέζικων προϊόντων στις αγορές το υ δ υ τικο ύ κό σ μ ο υ κα ι οι κατασκευαστές κάποιων luxury προϊόντων είχαν ακόμα αρκετά περιθώρια κέρδους, όπου μέρος αυτών διέθεταν στην έρευνα και την ανάπτυξη. Από εκείνα τα χρόνια έως και σήμερα, οι περισσότερες εταιρίες κατασκευής ηχητικών συσκευών υψηλής πιστότητας, δυστυχώς έγραψαν στα παλαιά τους υποδήματα τον παράγοντα εξέλιξη και άρχισαν σιγά - σιγά να επικεντρώνονται στο πως οι συσκευές τους θα διατηρήσουν τις ίδιες ηχητικές επιδόσεις με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος κατασκευής. Και όπως καταλαβαίνετε, τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν ποτέ να ήταν θετικά μετά από μια ολόκληρη δεκαετία γεμάτη ανεπαίσθητες βελτιώσεις, ασήμαντα ρεκόρ και πολύ πολύ λίγες εξαιρέσεις, που από μόνες τους δεν κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον ολόκληρης της αγοράς του High End audio, δίνοντας το δικαίωμα στη μίζερη βιομηχανία του MP3, των σκληρών δίσκων και των I-Pods, να καυχάται για τα υψηλά επίπεδα “τιμής προς απόδοση” που έχει επιτύχει. Και εδώ που τα λέμε, όταν οι πραγματικά

High Fidelity

καλέ ς συσκευέ ς μουσικής αναπαραγωγής του σήμερα, ξεκινάνε από 20000 και 30000 ευρώ, πως είναι δυνατόν να δώσεις έστω και μια μικρή γεύση από την μαγεία σ τους φιλόμουσους καταναλωτές. Όταν παλαιότερα με 6000 ευρώ είχες την ευκαιρία να αγοράσεις έναν Sonic Frontiers Line 3 ή έναν Audio Research LS-25, φτάνοντας το προενισχυτικό σου στάδιο σε κορυφαία ηχητικά επίπεδα, τώρα για τις ίδιες ηχητικές επιδόσεις θα πρέπει να πληρώσεις τα διπλά και μερικές φορές τα τριπλά. Επειδή όμως η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία… για ρίξτε μια ματιά στη συνέχεια αυτού του άρθρου. Η Καλυψώ Όπ ως μ πορείτε και εσείς να διαπιστώσετε από τις φωτογραφίες, η νέα αυτή αμερικανική υλοποίηση θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει το β ρ α β ε ί ο το υ ο μ ο ρ φ ότ ε ρ ο υ προενισχυτή της αγοράς. Τα βαριά μαύρα κομμάτια αλουμινίου που αποτελούν το σασί του Calypso, συνδυάζονται άριστα με την επίσης αλουμινένια πρόσοψη ουδέτερου χρώματος, συνθέτοντας ένα από τα ομορφότερα πλαίσια που έχω δει ως σήμερα σε συσκευή audio. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχία της Aesthetix είναι ότι το συγκεκριμένο σασί, πέρα από την ξεχωριστή ομορφιά του, σου δημιουργεί και μια έντονη αίσθηση στιβαρότητας, η οποία σας πληροφορώ ότι δεν είναι απλά φαινομενική. Ο Calypso είναι πραγματικά μια solid-as-arock συσκευή, με ποιότητα κατασκευής που θα ζήλευαν ακόμα και κάποιες εξωτικές υλοποιήσεις της υπέρ-υψηλής High Fidelity 75


 Προενισχυτής CD player Player & Τελικός τελικός ενισχυτής

Sim Audio AMR Aesthetix Hegel CD P4A Calypso 77 Moon MkII &CD &Mkll Atlas 5.3RS

Full Power -του Β. Μαρκουλή-

-Ενώ η επέλαση των «ψηφιακών» ενισχυτών συνεχίζεται, υπάρχουν κάποιες εταιρίες που επιμένουν να διατηρούν “ατεμάχιστο” το μουσικό σήμα και ακολουθούν την παλιά καλή συνταγή που επιβάλει, για έναν ενισχυτή, να διαθέτει θηριώδες τροφοδοτικό, σεβαστό βάρος και επιβλητικές διαστάσεις. Η Hegel ακολουθεί αυτή τη κλασική συνταγή και το αποτέλεσμα τη δικαιώνει.

Ο

ι Βορειοευρωπαίοι συνδυάζουν με επιτυχία το ορθολογιστικό πνεύμα και την παράδοση σ το τομέα της τεχνολογίας με τη γενικότερη κουλτούρα και καλλιέργεια. Σαν απόρροια αυτού του χαρακτήρα και οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου που σχεδιάζουν διακρίνονται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, από μια ορθή τεχνική αίσθηση αλλά και από σεβασμό, τόσο ως προς την αισθητική, όσο και προς την πιστότητα της αναπαραγωγής, δηλώνοντας με σαφήνεια πως ρέπουν προς το δυναμισμό και την πιστή αναπαραγωγή παρά προς τη ρομαντική παράθεση της μουσικής. Ο κ. Bent Holter, σχεδιαστής και ιδιοκτήτης της Νορβηγικής Hegel, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να κα θ ι ε ρ ω θ ε ί σ το χώ ρ ο τ ω ν κατασκευαστών, ενώ τα δημιουργήματά του είναι καθρέπτης του εαυτού του. Έτσι, χαρακτηρίζονται όχι μόνο από άψογη τεχνική εκτέλεση αλλά και από ένα σπινθηροβόλο πνεύμα. Eνώ αδιαφορεί για το αν γίνεται αποδεκτό ή όχι, τελικά έχει το δικό της κοινό αλλά και - το πιο σημαντικό- το σεβασμό όλων. Ο προενισχυτής ανήκει στη κατηγορία των βαρέων-βαρών του είδους του. Με χοντρή αλουμινένια πρόσοψη, πλαϊνά αλουμινένια καπάκια και ένα βαρύ στρατζαριστό σασί δείχνει και είναι ιδιαίτερα στιβαρός. Στη πρόσοψή του κυριαρχεί στο κέντρο το κουμπί που τον φέρνει στην ζωή, ενώ εκατέρωθεν αυτού είναι παραταγμένα ο ατέρμων επιλογέας εισόδου

High Fidelity

(αριστερά) και το ρυθμιστικό της ηχητικής έντασης. Η λιτή όσο και σοβαρή πρόσοψη κερδίζει μια αίσθηση αέρα χάρις στο καμπύλο προφίλ της. Στο πίσω μέρος του προενισχυτή θα βρείτε 6 εισόδους στάθμης γραμμής, εκ των οποίων η μια είναι balanced, ένα σετ εισόδων εξόδων για σύνδεση συσκευής εγγραφής και δύο ζεύγη στερεοφωνικών εξόδων, εκ των οποίων το ένα είναι balanced. Η ποιότητα των RCA ακροδεκτών είναι καλή, ενώ αυτή των ισορροπημένων συνδέσεων είναι πολύ καλή. Ο προενισχυτής της Hegel δείχνει τα δόντια του μόλις ξεβιδώσεις τις έξι βίδες που συγκρατούν το αλουμινένιο καπάκι του. Η σημασία που έχει δοθεί σε κάθε σημείο του κυκλώματος δείχνει την ιδιαίτερα σοβαρή προσέγγιση του κυρίου Holter σε θέματα κυκλωματικής σχεδίασης. Ξεκινώντας από το στάδιο της τροφοδοσίας, η τάση οδεύει από το ενσωματωμένο στο ρευματολήπτη φίλτρο σε ένα κυκλικό μετασχηματιστή (με τέσσερα ανεξάρτητα τυλίγματα) που δίνει, αρχικά, τάση σε τρία συμμετρικά κυκλώματα ανόρθωσης εξομάλυνσης. Κάθε ένα από τα κυκλώματα εξομάλυνσης χρησιμοποιεί δύο πυκνωτές των 10.000μF (συνολική χωρητικότητα στο πρώτο στάδιο εξομάλυνσης 60.000μF) που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογή σε ηχητικά κυκλώματα. Ακολουθούν τέσσερα συμμετρικά σταθεροποιημένα τροφοδοτικά που υλοποιούνται γύρω από γραμμικούς σταθεροποιητές της σειράς LM 317/337, ενώ ένα πέμπτο κύκλωμα σταθεροποίησης τροφοδοτεί τα High Fidelity 85


 Προενισχυτής CD player Player & Τελικός τελικός ενισχυτής

Sim Audio AMR Aesthetix Hegel CD P4A Calypso 77 Moon MkII &CD &Mkll Atlas 5.3RS

Full Power -του Β. Μαρκουλή-

-Ενώ η επέλαση των «ψηφιακών» ενισχυτών συνεχίζεται, υπάρχουν κάποιες εταιρίες που επιμένουν να διατηρούν “ατεμάχιστο” το μουσικό σήμα και ακολουθούν την παλιά καλή συνταγή που επιβάλει, για έναν ενισχυτή, να διαθέτει θηριώδες τροφοδοτικό, σεβαστό βάρος και επιβλητικές διαστάσεις. Η Hegel ακολουθεί αυτή τη κλασική συνταγή και το αποτέλεσμα τη δικαιώνει.

Ο

ι Βορειοευρωπαίοι συνδυάζουν με επιτυχία το ορθολογιστικό πνεύμα και την παράδοση σ το τομέα της τεχνολογίας με τη γενικότερη κουλτούρα και καλλιέργεια. Σαν απόρροια αυτού του χαρακτήρα και οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου που σχεδιάζουν διακρίνονται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, από μια ορθή τεχνική αίσθηση αλλά και από σεβασμό, τόσο ως προς την αισθητική, όσο και προς την πιστότητα της αναπαραγωγής, δηλώνοντας με σαφήνεια πως ρέπουν προς το δυναμισμό και την πιστή αναπαραγωγή παρά προς τη ρομαντική παράθεση της μουσικής. Ο κ. Bent Holter, σχεδιαστής και ιδιοκτήτης της Νορβηγικής Hegel, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να κα θ ι ε ρ ω θ ε ί σ το χώ ρ ο τ ω ν κατασκευαστών, ενώ τα δημιουργήματά του είναι καθρέπτης του εαυτού του. Έτσι, χαρακτηρίζονται όχι μόνο από άψογη τεχνική εκτέλεση αλλά και από ένα σπινθηροβόλο πνεύμα. Eνώ αδιαφορεί για το αν γίνεται αποδεκτό ή όχι, τελικά έχει το δικό της κοινό αλλά και - το πιο σημαντικό- το σεβασμό όλων. Ο προενισχυτής ανήκει στη κατηγορία των βαρέων-βαρών του είδους του. Με χοντρή αλουμινένια πρόσοψη, πλαϊνά αλουμινένια καπάκια και ένα βαρύ στρατζαριστό σασί δείχνει και είναι ιδιαίτερα στιβαρός. Στη πρόσοψή του κυριαρχεί στο κέντρο το κουμπί που τον φέρνει στην ζωή, ενώ εκατέρωθεν αυτού είναι παραταγμένα ο ατέρμων επιλογέας εισόδου

High Fidelity

(αριστερά) και το ρυθμιστικό της ηχητικής έντασης. Η λιτή όσο και σοβαρή πρόσοψη κερδίζει μια αίσθηση αέρα χάρις στο καμπύλο προφίλ της. Στο πίσω μέρος του προενισχυτή θα βρείτε 6 εισόδους στάθμης γραμμής, εκ των οποίων η μια είναι balanced, ένα σετ εισόδων εξόδων για σύνδεση συσκευής εγγραφής και δύο ζεύγη στερεοφωνικών εξόδων, εκ των οποίων το ένα είναι balanced. Η ποιότητα των RCA ακροδεκτών είναι καλή, ενώ αυτή των ισορροπημένων συνδέσεων είναι πολύ καλή. Ο προενισχυτής της Hegel δείχνει τα δόντια του μόλις ξεβιδώσεις τις έξι βίδες που συγκρατούν το αλουμινένιο καπάκι του. Η σημασία που έχει δοθεί σε κάθε σημείο του κυκλώματος δείχνει την ιδιαίτερα σοβαρή προσέγγιση του κυρίου Holter σε θέματα κυκλωματικής σχεδίασης. Ξεκινώντας από το στάδιο της τροφοδοσίας, η τάση οδεύει από το ενσωματωμένο στο ρευματολήπτη φίλτρο σε ένα κυκλικό μετασχηματιστή (με τέσσερα ανεξάρτητα τυλίγματα) που δίνει, αρχικά, τάση σε τρία συμμετρικά κυκλώματα ανόρθωσης εξομάλυνσης. Κάθε ένα από τα κυκλώματα εξομάλυνσης χρησιμοποιεί δύο πυκνωτές των 10.000μF (συνολική χωρητικότητα στο πρώτο στάδιο εξομάλυνσης 60.000μF) που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογή σε ηχητικά κυκλώματα. Ακολουθούν τέσσερα συμμετρικά σταθεροποιημένα τροφοδοτικά που υλοποιούνται γύρω από γραμμικούς σταθεροποιητές της σειράς LM 317/337, ενώ ένα πέμπτο κύκλωμα σταθεροποίησης τροφοδοτεί τα High Fidelity 85


 Προενισχυτής & μονοφωνικοί Τελικοί ενισχυτές

Unison Research Mystery Two & Smart 845

High Fidelity

High Fidelity


 Προενισχυτής & μονοφωνικοί Τελικοί ενισχυτές

Unison Research Mystery Two & Smart 845

High Fidelity

High Fidelity


 Τελικοί CD Player ενισχυτές

Sim Audio Thorens TEM3200 Moon CD 5.3RS

Reise, reise! -του Γιάννη Καμαρινού-

-Οι μονομπλοκ τελικοί της Thorens πέρα από την ξεχωριστή εμφάνιση χαρακτηρίζονται και από μια ενδιαφέρουσα κυκλωματική υλοποίηση που τους προσδίδει ένα πρωτοτύπο, όσο και ενδιαφέρον, ηχητικό χαρακτήρα.

H

ermann Thorens… Ένα όνομα μυθικό για το χώρο του ήχου, οικιακού και επαγγελματικού, με πλήθος εφευρέσεων και κατασκευών, χωρίς τις οποίες το στερεοφωνικό μας σύστημα δεν θα είχε τη σημερινή του μορφή. Πίσω στο 1882, στο St.Croix, στην όμορφη Ελβετία, έμελλε να ξεκινήσει μια ιστορία με πολλές συγκινήσεις αλλά και σκαμπανεβάσματα. Κάνοντας μια μικρή αναδρομή, πίσω στο χρόνο, δεν μπορούμε παρά να μην αναφέρουμε ορισμένα σημεία: κατασκευή μουσικών κουτιών το 1883, φωνογράφο του Edison το 1903, εφεύρεση του μοτέρ απευθείας οδήγησης το 1928 και ένα χρόνο αργότερα εφεύρεση του πρώτου ηλεκτρικού πικάπ, βασισμένο εξολοκλήρου στις αρχές του μαγνητισμού. Η εταιρία επέζησε των δύο παγκόσμιων πολέμων και στα τέλη του ’40 ξεκινάει την παραγωγή πικάπ, κεφαλών αλλά και εξοπλισμού κοπής δίσκων. Το ΄54 παρουσιάζει τον μηχανικό βραχίονα Thorens-Rivera και το ’62 το μοντέλο TD224 (πικάπ με δυνατότητα εναλλαγής δίσκων) που αποτελεί τον προπομπό των θρυλικών TD150 και TD125. Η δεκαετία του ’70, βρίσκει την εταιρία, που έχει ήδη μετακομίσει τη γραμμή παραγωγής της στη Γερμανία, στο απόγειό της, με πλήθος προϊόντων, περιλαμβάνοντας τα διάσημα πικάπ, δέκτες, κασετόφωνα, ηχεία και κεφαλές! Η δεκαετία κλείνει με το state-of-the-art μοντέλο Reference. Η δεκαετία του ΄80 επιφυλλάσει μερικά ακόμα θρυλικά μοντέλα, με κορυφαία τα Prestige, TD226, TD2001 και το επαγγελματικό TD520, το οποίο ακόμα λειτουργεί σε διάφορα σοβαρά ραδιοφωνικά στούντιο ανά τον κόσμο! Βέβαια, η δεκαετία του ’90 επιφέρει και τους πρώτους κλυδωνισμούς. Η εισαγωγή του cd player και των mini συστημάτων… Η Thorens μετακομίζει ολοκληρωτικά στο Lahr της Γερμανίας και παρότι διατηρεί το κύρος της ανάμεσα στους επίμονους audiophiles και ηχολήπτες, ακολουθεί την πτωτική πορεία πλείστων όσων ευρωπαίων κατασκευαστών… Και το 2002 ανακοινώνει πτώχευση. Και ενώ η audio κοινότητα θεωρεί ότι η Thorens πέρασε στην ιστορία, εμφανίζονται δύο μυστήριοι κύριοι, οι Frank Bloehbaum και Heinz Rohrer και αναλαμβάνουν την αναβίωσή της! Τυπικά, η έδρα της (νέας) Thorens είναι πάλι η Ελβετία, ωστόσο η γραμμή παραγωγής αλλά και η πλειοψηφία των αποφάσεων λαμβάνονται στο Malmsheim

High Fidelity

High Fidelity 101


 Τελικοί CD Player ενισχυτές

Sim Audio Thorens TEM3200 Moon CD 5.3RS

Reise, reise! -του Γιάννη Καμαρινού-

-Οι μονομπλοκ τελικοί της Thorens πέρα από την ξεχωριστή εμφάνιση χαρακτηρίζονται και από μια ενδιαφέρουσα κυκλωματική υλοποίηση που τους προσδίδει ένα πρωτοτύπο, όσο και ενδιαφέρον, ηχητικό χαρακτήρα.

H

ermann Thorens… Ένα όνομα μυθικό για το χώρο του ήχου, οικιακού και επαγγελματικού, με πλήθος εφευρέσεων και κατασκευών, χωρίς τις οποίες το στερεοφωνικό μας σύστημα δεν θα είχε τη σημερινή του μορφή. Πίσω στο 1882, στο St.Croix, στην όμορφη Ελβετία, έμελλε να ξεκινήσει μια ιστορία με πολλές συγκινήσεις αλλά και σκαμπανεβάσματα. Κάνοντας μια μικρή αναδρομή, πίσω στο χρόνο, δεν μπορούμε παρά να μην αναφέρουμε ορισμένα σημεία: κατασκευή μουσικών κουτιών το 1883, φωνογράφο του Edison το 1903, εφεύρεση του μοτέρ απευθείας οδήγησης το 1928 και ένα χρόνο αργότερα εφεύρεση του πρώτου ηλεκτρικού πικάπ, βασισμένο εξολοκλήρου στις αρχές του μαγνητισμού. Η εταιρία επέζησε των δύο παγκόσμιων πολέμων και στα τέλη του ’40 ξεκινάει την παραγωγή πικάπ, κεφαλών αλλά και εξοπλισμού κοπής δίσκων. Το ΄54 παρουσιάζει τον μηχανικό βραχίονα Thorens-Rivera και το ’62 το μοντέλο TD224 (πικάπ με δυνατότητα εναλλαγής δίσκων) που αποτελεί τον προπομπό των θρυλικών TD150 και TD125. Η δεκαετία του ’70, βρίσκει την εταιρία, που έχει ήδη μετακομίσει τη γραμμή παραγωγής της στη Γερμανία, στο απόγειό της, με πλήθος προϊόντων, περιλαμβάνοντας τα διάσημα πικάπ, δέκτες, κασετόφωνα, ηχεία και κεφαλές! Η δεκαετία κλείνει με το state-of-the-art μοντέλο Reference. Η δεκαετία του ΄80 επιφυλλάσει μερικά ακόμα θρυλικά μοντέλα, με κορυφαία τα Prestige, TD226, TD2001 και το επαγγελματικό TD520, το οποίο ακόμα λειτουργεί σε διάφορα σοβαρά ραδιοφωνικά στούντιο ανά τον κόσμο! Βέβαια, η δεκαετία του ’90 επιφέρει και τους πρώτους κλυδωνισμούς. Η εισαγωγή του cd player και των mini συστημάτων… Η Thorens μετακομίζει ολοκληρωτικά στο Lahr της Γερμανίας και παρότι διατηρεί το κύρος της ανάμεσα στους επίμονους audiophiles και ηχολήπτες, ακολουθεί την πτωτική πορεία πλείστων όσων ευρωπαίων κατασκευαστών… Και το 2002 ανακοινώνει πτώχευση. Και ενώ η audio κοινότητα θεωρεί ότι η Thorens πέρασε στην ιστορία, εμφανίζονται δύο μυστήριοι κύριοι, οι Frank Bloehbaum και Heinz Rohrer και αναλαμβάνουν την αναβίωσή της! Τυπικά, η έδρα της (νέας) Thorens είναι πάλι η Ελβετία, ωστόσο η γραμμή παραγωγής αλλά και η πλειοψηφία των αποφάσεων λαμβάνονται στο Malmsheim

High Fidelity

High Fidelity 101

High Fidelity 17  
High Fidelity 17  
Advertisement