Page 1

Orientering til samarbejdspartnere, kunder og pressen

Ryslinge, den 26. oktober 2010

HigherLearning, kursusvirksomheden ved Ryslinge Højskole, og MJ-Consult.dk ved Mona Jensen indgår strategisk samarbejde om udvikling og eksekvering af kurser rettet mod ledere og medarbejdere på det private og offentlige arbejdsmarked. Baggrunden er et ønske fra HigherLearnings side om at styrke fokus på virksomhedens interpersonelle relationer og HR i kursusudbuddet. Samtidig giver samarbejdet Mona Jensen fra MJ-Consult.dk mulighed for at videreudvikle dele af hendes koncept inden for de helt specielle rammer, som HigherLearnings forankring i Ryslinge Højskoles læringsmiljø giver. ”Vi går ind i dette samarbejde med begejstring og forventning”, udtaler Rasmus Dahlberg, kursuschef ved HigherLearning. ”Der er efter min mening et behov for og et ønske om stadig opkvalificering af de ledelses- og samarbejdsmæssige kompetencer hos medarbejdere på alle niveauer i de frie skoler, hvor vi jo har vores forankring, og det samme behov ser vi på mange andre arbejdspladser, private såvel som offentlige. Her på Ryslinge Højskole kan vi tilbyde et unikt og spændende supplement til de mange muligheder, der allerede findes, fordi vi bygger på 150 års højskoletradition for læring.” Målet med samarbejdet er at sikre et højt kvalificeret fagligt indhold i kurserne uden at gå på kompromis med den menneskelige nærhed og det intense samvær, som typisk karakteriserer højskolemiljøet. Kurserne, som afholdes i de historiske omgivelser på Ryslinge Højskole, grundlagt i 1866, indledes således altid med en klassisk morgensamling, hvor Højskolesangbogen og en historisk fortælling giver den optimale start på dagen for både deltagere og undervisere. ”Grundlæggende omkring mit virke handler det om at sætte lyset på kommunikation, vækst og udvikling, personligt såvel som jobmæssigt. Fokus er, at selvindsigt og gensidig respekt er forudsætningen, og da dette er en vigtig del af højskolebevægelsens værdigrundlag, finder jeg kombinationen af moderne leder- og medarbejderudvikling og højskolen oplagt”, pointerer Mona Jensen, som er uddannet proceskonsulent, certificeret coach og har mange års erfaring som leder i det private, projekter i det offentlige og som selvstændig ledelseskonsulent i eget regi. Det første kursus i fælles regi afholdes den 1.-2. december med opfølgning den 14. december 2010 under overskriften ”Styrk dig selv!” Målet med dette kursus er at give ledere, mellemledere og medarbejdere i skoleverdenen øget selvindsigt og redskaber til at kommunikere bedre, skabe øget udvikling og udvikle stærkere relationer på arbejdspladsen. Kurset omfatter bl.a. en DiSC personadfærdsprofil. Dette kursus udbydes igen i januar til en bredere kreds af ledere og medarbejdere i erhvervslivet. Læs mere på www.higherlearning.dk og www.mj-consult.dk. Kontakt os venligst for yderligere informationer om samarbejdet og de enkelte kursustilbud. Med venlig hilsen

Rasmus Dahlberg Kursuschef, HigherLearning Mobil 3070 3992

Mona Jensen MJ-Consult.dk Mobil 2448 4025

Højskolen 1 5856 Ryslinge + 45 6267-1020 info@higherlearning.dk www.higherlearning.dk

HigherLearning indgår samarbejde med MJ-Consult.dk!  

Læs pressemeddelelsen om samarbejdet mellem MJ-Consult.dk ved Mona Jensen og HigherLearning, kursusvirksomheden ved Ryslinge Højskole.

HigherLearning indgår samarbejde med MJ-Consult.dk!  

Læs pressemeddelelsen om samarbejdet mellem MJ-Consult.dk ved Mona Jensen og HigherLearning, kursusvirksomheden ved Ryslinge Højskole.