Page 1

expanding experiences

THIN 345 ALPINE WHITE UltraThin LED / L C D / Plasm a w a n dste un •

Sc herm gro otte (Min. - M a x.): 32 ñ 55 " / 81 ñ 140 c m

M a xim a al g ewic ht: 25 kg / 55 lbs

Ka ntelb ereik: 20 °

Dra aib ereik: 180 °

Min. afst a n d tot d e w a n d ( m m ): 35 m m

VESA m ont a g e g a ten: 100x100m m tot 600x400m m

G ara ntie: Levensla n g e g ara ntie

Besc hikb are kle uren: Wit, Zilver / Aluminium

H a a l e e n e nt ert a in m e nt-erv a rin g in h uis w a a r t o p d esi g n ers o v er d e h e l e w ere l d j a lo ers o p zijn, m e t d e o n d ersc h e i d e n THIN 345 a l p in e w hit e ultr a p l a tt e w a n dst e u n v o or LED- / L C D- e n p l a sm a sc h erm e n. Als u d e b est m o g e lijk e fl e xi b ilit e it wilt h e b b e n tij d e ns h e t kijk e n e n o p zo e k b e nt n a a r e e n w a n dst e u n d i e n e t zo fr a a i is o ntw orp e n a ls u w fl a tscre e n, d a n is d it d e juist e k e uz e v o or u. C re ë er e e n h e l d er d esi g n v o or u w fl a tscre e n in d e w o o n k a m er, th uisb iosc o o p of sl a a p k a m er. D e z e st e u n b e h o ort t ot d e V o g e l's TURN pro d u c t e n.


expanding experiences

THIN 345 ALPINE WHITE UltraThin LED / L C D / Plasm a w a n dste un

D e z e w a n dst e u n v o or LED- / L C D- e n p l a sm a sc h erm e n is d e win n a a r v a n h e t presti g i e uz e RED D O T D esi g n A w a rd , d e m e est in vlo e drijk e o n d ersc h e i d in g o p h e t g e b i e d v a n d esi g n, e n g e e ft zo d o e n d e e e n e l e g a nt a c c e nt a a n u w k a m er e n e nt ert a in m e nt-syst e e m . Hij k a n u w fl a tscre e n m e t g e m a k t ot e n m e t 180 gr a d e n dr a a i e n (90 gr a d e n n a a r lin ks e n 90 gr a d e n n a a r re c hts) e n 20 gr a d e n n a a r v ore n k a nt e l e n, zo d a t i e d ere e n v a n uit e lk e p ositi e e e n p erf e c t zi c ht h e e ft. Hij is vrijw e l o nzi c ht b a a r, m e t sl e c hts 3.5 c m tusse n d e TV e n d e m u ur. E e n k a b e lo p b ergsyst e e m zorg t erv o or d a t u d e k a b e ls ni e t zi e t. M e t d e g e ïnt e gre erd e w a t erp a s e n b o orsj a b lo o n k u nt u d e w a n dst e u n v o or LED/ L C D- e n p l a sm a sc h erm e n pro b l e e m lo os inst a ll ere n. G esc hikt v o or sc h erm form a t e n v a n 32 t ot e n m e t 55 in c h (81 t ot e n m e t 140 c m ), m e t e e n m a xi m a l e sc h erm d ikt e v a n 4.5 c m .

Kenmerken • Speciaal voor ultraplatte TV's • Minimale afstand tot muur • Ervaar het beste zicht, waar ook in uw kamer • Vooral gebruikt voor woonkamer, thuisbioscoop en slaapkamer • Voor gebruik om een hoek of in een kast • Cable Inlay System, verberg uw kabels • Rechte montage gegarandeerd dankzij de handige niveau-afstelling • Alle wandmontagematerialen met inbegrip van: schroeven en fischer® pluggen Children’s room

Home cinema

Workspace

Bathroom

Bedroom

Livingroom

Kitchen

Outdoors

Logistieke inform atie • Maat pakket: 416x730x76 mm • Gewicht: 6 kg / 14 lbs • EAN Code: 8712285321726

WWW.VOGELS.COM

Version: 08/03/2012 Subject to printing errors, technical and price amendments

• Alle montagematerialen voor de TV inbegrepen: M4, M5, M6 en M8 bouten

Vogels's Thin 345 Alpine-White  

Brochure van de Vogels's Thin 345 nu ook in Alpine-White.