Page 1

Chung cư mini Nhật Tảo II - Thôn Nhật Tảo, Đông Ngạc, Từ Liêm Diện tích (m2) Ký Chức năng sử Vị trí STT DT DT hiệu dụng (tầng) Tổng lửng sàn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1PK, 3PN, 2WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 3PN, 2WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC 1PK, 2PN, 1WC, 1 bếp, 1 BC

Đơn giá/m2 (ĐV: triệu đồng)

Giá bán (ĐV: triệu đồng)

1

30

44

74

12

888

1

30

44

74

12

888

2

47

15.2

714.4

2

47

15.2

714.4

2

47

15.2

714.4

2

47

15.2

714.4

3

47

14.7

690.9

3

47

14.7

690.9

3

47

14.7

690.9

3

47

14.7

690.9

4

47

14.2

667.4

4

47

14.2

667.4

4

47

14.2

667.4

4

47

14.2

667.4

5

47

13.8

648.6

5

47

13.8

648.6

5

47

13.8

648.6

5

47

13.8

648.6

6

47

13.3

625.1

6

47

13.3

625.1

6

47

13.3

625.1

6

47

13.3

625.1

Chung cư mini Nhật Tảo  

Vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, gần chợ, bến xe......