Page 1

Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH R3 RX 10K

100K R5 1K

7

+12V C3

0.1uF C1

3 +

R1 1K

MIC

C2

D1 1N4007

C5

U1

D3

6

LM741

LED

1uF

4

2 -

0.1uF

R2 100K

R4

C6 10uF

C4 D2

-12V

VR1 25K

0.1uF

Q1 2,7K

1N4007

6,8 - 22uF

C1815

+12V

VAC

6

R6 1K

1 2

8 DSCHG

7

OUT

U2 NE555 TRG CV

GND

4

5

RELAY

CLK

3

Q R

2

3

THR

C8

5

4013

4

4

U3A

4,7K

Motor

3

D

VCC

Q

1

1

C1815

50K 5

RST

S

R7

VR2

103

2 6 10uF

C7


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Bách Khoa Online Giao lưu - Học hỏi - Chia sẻ kinh nghiệm của các thế hệ sinh viên Bách Khoa hutonline.net


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

U1 CD4047

OSC

AST

RST -T

10

14

13

3

9

R5 1K

15

6 LED DO

R6 100K

R7 220

CD4017

CLK

Q1

2

Q3 C1061

Q0 RST

13

R3 2,2K

RX +T RET

5

R2 1K

2 8 12

Q

+

RCC

Q2 A1015

1Ohm/1W

U2

C10 C9 100uF/16V

Motor 100nF

|

R4 1M

MAT THU

Q2

VSS

3

Q

R8 4

8

100nF

7

+6V

C10 100nF

1N4007 D1

VDD

C1

11

CP1

CX

AST

VDD

100uF/16V

1 C2

C9

4

14

R1 100

GND

ON/OFF

C3 10uF

16

1N4007

100uF/16V

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

R1 100

R2 100

R3

1N4007

C1

0.1uF/250Vac

MẠCH ĐÈN GIÁNG SINH

C2

DZ

220uF

R4

10K

100K

0.1uF

C4 47uF

R5

R6

R7

100K

10K

10K

C5 47uF

Q3 C1815

C1815

1N4007

Q1

220Vac

LAMP

1N4007

C3

BT136

Q2 C1815 LED

5,6V

MẠCH TẠO XUNG 1KHz

MT1

MT2


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CHỐNG TRỘM XE HƠI


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH HEADPHONE KHÔNG DÂY

MẠCH BÁO TRỘM XE


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN QUẠT BẰNG REMOTE TIVI


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐÓNG MỞ CÁC THIẾT BỊ GIA ĐÌNH BẰNG REMOTE TIVI

MẠCH ĐÈN NGỦ MINI


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BÁO SỤT ÁP NGUỒN AC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CHUÔNG BÁO TRƯỜNG HỌC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH KHOÁ SỐ ĐIỆN TỬ


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐỊNH THỜI


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BẢO VỆ QUÁ ÁP


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BÁO TRỘM BẰNG HỒNG NGOẠI


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BÁO SỐ CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN KHI ĐI VẮNG


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH HIỂN THỊ SỐ BÀI HÁT


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MÁY GIẶT


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC CÔNG SUẤT NHỎ

MẠCH BÁO TRỘN Ở CỬA NHÀ


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH TRÒ CHƠI AI NHANH TAY

MẠCH DÒ TÌM ĐỨT MẠCH


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH THU PHÁT ÂM THANH KHÔNG DÂY


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH KHOÁ SỐ

MẠCH TẠO TIẾNG CHUÔNG DING-DONG


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH 12 BÀI NHẠC ĐIỀU KHIỂN BẰNG REMOTE TIVI +5V R1 U100

A1013 Q1

1N4148

4 1N4148

13 UM 3481

R3 1K MAT THU

47p C2

12 15 11 7

6

5

9

R4

14

100K

Q4

4Ohm/0.5W

2

D2

16

R2 2,2K

8

D1

3

100

R5 100 C1061

C1 O.1


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ

MẠCH BÁO THỨC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ĐIỆN THẾ CHUẨN DC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH INVERTER

MẠCH SẠT ĐIỆN THOẠI


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ TẢI BẰNG HỒNG NGOẠI


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

ĐIỀU KHIỂN TẢI AC BẰNG HỒNG NGOẠI


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CẢM BIẾN SIÊU ÂM


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CHỌN KÊNH VIDEO/SOUND


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BÁO ĐỘNG


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH MẮC ĐIỆN THOẠI SONG SONG


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐÈN CHẠY VÒNG


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CHUÔNG CỬA


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CẢNH BÁO NGUỒN AC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH NHÂN ÁP


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐÈN SÁNG THEO NHẠC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CẢNH BÁO XE DÙNG LED


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH HIỂN THỊ SỐ CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI GỌI TỚI

MẠ CH ĐIỀ U KHI ỂN ĐỘN G CƠ DC MẠ CH BÁO CÓ TRỘ M TÚI XÁCH


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH SẠT ĐIỆN THOẠI


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

GAME XÚC SẮC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH NHẠC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH GAME VUI ĐỂ HỌC


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH GAME


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

.

MẠCH ĐÈN CHẠY


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BÁO CÓ NGƯỜI ĐI VÀO CỬA


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com R6 100

R8 330

R7 1K

R9 1K

D2

4 OUT

R3

THR

VCC

OUT 2 Q2

R7

NE555

2,2K

C2383

GND

6

DSCHG

Q1 C1815

TRG CV

2 1K

7

R5 2,2K 3

6

R4 4,7K

Q3

THR

C1 103

2

3

1K

LS1

VR3 5K

NE555

5

C3 1uF

1 R11

Q1

100 C2383 D4

C4 470uF C5 103

1

5

R5

UM66

R10

TRG

C1815 C2 0.01

U2

GND

DSCHG

CV

VCC

7

D3 LED

RST

8

U1

8

VR1 50K

C5 470uF

VR2 1M

3

MAT THU

4

D1

RST

RESET

1

R1 1K

+5V

8Ohm/0,5W

+12V

3,3V

100 Ohm/1W

MẠCH BÁO SỤT ÁP NGUỒN DC +12V VR1 100K

LED

6 Q1

THR

8 VCC

4 RST

NE555

RST OUT

100K VR4

2 6

TRG THR

LS1

3

NE555 R7 2,2K

8Ohm/0,5W

TRG

1M

1K R6

GND

2

4

3

CV

R3 4,7K

OUT

DSCHG

Q2 A1013

C1 1uF

103

C2 1uF

C2383

1

5,1V

5

D7

LM741

DSCHG

VR3

U3 7

GND

4

3 +

6

10K

R5

1

10K

7 U1

5

2 -

1N4148

VR2

VCC

100K

CV

R4

8

U2

R2 1K 7

R1 1K

103


Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

cac mach dieu khien  

cac mach dieu khien

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you