Page 1

pomlad/poletje 2009

glasilo skupine Hidria IMP Klima

Univerza v Mariboru: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, HoÄ?e

1.

partner

1


Uvodnik

Pa smo vstopili v dolgo pričakovano pomlad. Zima je bila dolga in negotova, zato smo veseli pomladanskih sončnih žarkov. Nekateri smo z mislimi že na morju, a druga polovica leta je še vedno uganka, saj izjav o gospodarski krizi, ki naj bi dosegla dno ravno v tem času, še ni konca. Pa vendar prihajajo tudi optimistični impulzi, ki govorijo o pozitivnih kazalcih, zato se mi držimo le teh. Našo pozitivno energijo smo usmerili tudi v prenovljeni Partner. Naša želja je, da se bralcu podoba in vsebina sporočila vtisneta v spomin na prijazen in enostaven način. Pregledna in kakovostna informacija s ciljem dosega želene publike je poslanstvo glasila Partner, ki ga krojimo, spoštovani parner - tudi z vašo pomočjo! TANJA TOMINEC urednica

POGLED V PRIHODNOST

T

ako današnji uvodnik namenjam prihodnosti, saj smo že pred koncem prejšnjega leta vsi ugibali, kaj nam bo prineslo letošnje. V okviru naših srečanj s partnerji se veliko pogovarjamo in izmenjujemo izkušnje. V anketi, ki smo jo izvedli na seminarju PURES 10. februarja na Hidria Inštitutu Klima v Godoviču, ste udeleženci podali nekaj zanimivih misli na vprašanje Kaj nam prinaša letošnje leto? Na kaj pomislimo, ko je govora o dinamiki? Če pogledamo v slovar slovenskega knjižnega jezika, je dinamika opredeljena kot spreminjanje kakega družbenega pojava pod vplivom razvojnih sil; razgibanost, gibanje. Večina anketiranih je to obrazložila z izločitvijo slabih, s še večjim konkurenčnim bojem na trgu, manjšo kupno močjo, previdnostjo pri investicijah, z možnostjo za razvoj novih produktov, novimi tržnimi prijemi, z več časa za samoizobraževanje in podobno. Največ poudarka v naši dejavnosti se obeta področju obnovljivih virov energije in prav tukaj večina vidi nove razvojne, tržne in konkurenčne možnosti. Anketa je tudi pokazala, da projektanti pri načrtovanju KGH rešitev raje dajo prednost kakovostnim izdelkom ter s tem pogojeni ceni, kot da bi na primer odločitev prepuščali investitorju. Slednje potrjuje našo pravilno usmerjenost v razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo, ustreznimi certifikati, s katerimi je zagotovljena višja kakovost med tehnično enakimi izdelki ter z meritvami, ki jih pod-

pirajo testiranja. Nabiranje samih certifikatov ni merilo za kakovost, ampak so pomembni za nadgradnjo inovativnih rešitev. Pred kratkim so nas obiskali tudi študenti 3. in 4. letnika Fakultete za strojništvo – smer energetika in procesna tehnika, kjer so se spoznali z našimi razvojnimi programi in Inštitutom. Tudi študente smo povabili k izpolnitvi ankete, s katero smo prejeli povratne informacije o njihovi usmeritvi in pričakovanjih glede zaposlitve. Več kot polovica študentov, ki so odgovorili na anketo, vidi največjo perspektivo na področju obnovljivih virov energije, saj se mladi zavedajo pomembnosti pri iskanju novih okolju prijaznih rešitev, potreb po zmanjšanju fosilnih goriv in emisij CO2 v okolje. Drugi največji potencial pa vidijo v razvoju tehnično dovršenih in izpopolnjenih rešitev za klimatske naprave ter ogrevanje in hlajenje. Večina si želi delati na področju razvoja in konstruiranja, na drugem mestu je delo v laboratoriju (meritve in testiranja), na tretjem pa je področje prodaje in trženja. Zanimiv je tudi podatek, v katerem okolju si želijo dolgoročno razvijati svojo kariero: na prvem mestu je okolje, ki ga nudi mednarodno proizvodno-trgovsko podjetje, na drugem – zanimivo! – je zasebno podjetništvo, na tretjem so univerze in institucije, na četrtem pa javna – državna uprava. Pravo nasprotje od ekonomistov, ki vidijo največ perspektive v javno/državni upravi! ☺

Kot zadnjo zanimivost navajam še razvrstitev ključnih kompetenc, pomembnih pri načrtovanju kariere: večini študentov predstavljata delovno okolje in dobri odnosi s sodelavci najpomembnejšo vlogo, medtem, ko so osebni dohodek opredelili kot pomemben faktor pri zaposlitvi, a ne najpomembnejši. Manjšina študentov pa je izpostavila po pomembnosti kot glavna dejavnika pri načrtovanju kariere možnost napredovanja in možnost strokovnega izobraževanja. No, upajmo, da se jim bodo želje uresničile. Kako se razvija naša življenjska pot, pa vemo vsak zase. Vsak čas predstavlja nove situacije, zato ni enotnega recepta, ki bi s čarobno formulo ozdravil današnjo krizo. Imamo pa voljo, ki naj nam bo popotnica tudi za naprej. Naša želja je, da z boljšo notranjo organiziranostjo spodbujamo inovativno razmišljanje zaposlenih, ki se kaže predvsem v večji učinkovitosti storitev do partnerjev. Izzivi, ki so pred nami, so v zagotavljanju napredka, nenehnega izobraževanja in dokazovanja v praksi. Tudi z glasilom Partner sledimo tem ciljem. Hvala vsem, ki sodelujete pri oblikovanju člankov, hkrati pa vabim, da se nam pridružite tudi vsi ostali. Smo na vezi …

Lep sončni pozdrav Tanja Tominec

PARTNER, informativni časopis. Izdajatelj: Hidria IMP Klima d.o.o., Godovič 150, 5275 Godovič. Tel.: 05 374 30 00. Fax: 05 374 30 83. Urednica: Tanja Tominec. Naslovnica: Posestvo Pule, foto: Blaž Jereb. Oblikovanje in tisk: Gaya Cerkno. Naklada: 1.700 izvodov. Letnik X, št. 1/2009, pomlad/poletje 2009. Glasilo je objavljeno tudi na naših spletnih straneh: http://www.hidria-imp-klima.si/glasiloPartner.asp

2

KLIMA TEMPERATURA

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (OVE)

VEČJI IZKORISTEK VEČJA UČINKOVITOST

IZBORNI PROGRAM

KAKOVOST CERTIFIKAT

save

PRIHRANEK DENARJA/ENERGIJE


Tekst: dr. ERIK PAVLOVIČ

Novosti

KAJ PRINAŠAJO NOVOSTI?

direktor, Hidria Inštitut Klima d.o.o.

save

V

zadnjem četrtletju smo končali kar nekaj razvojnih projektov, katerih rezultati so bili predstavljeni na Frankfurtskem sejmu ISH v drugem tednu marca. Novosti se nanašajo na programe Klima, Energetika in Požarna zaščita. Na programu prezračevalnih sistemov smo predstavili tri nove linijske difuzorje. LD-18 spada v klasično družino linijskih difuzorjev in je primerljiv z obstoječim linijskim difuzorjem LD-14. Celotni koncept delovanja novega linijskega difuzorja je povsem nov (sestavljen samo iz dveh stranskih profilov in sredinskega) in je rezultat inovativnega pristopa k reševanju izzivov pri hlajenju in ogrevanju. Vsi redi in dolžine sovpadajo s standardnimi dolžinami ostalih linijskih difuzorjev. Prednost difuzorja je tudi v novi obliki. Ostala dva nova linijska difuzorja spadata v družino tako imenovanih linijskih šobnih difuzorjev in za svoje delovanje uporabljata posebno oblikovane plastične usmerjevalne šobe. LD-19 uporablja element, ki je uporabljen tudi pri modelu OD-15, LD-20 pa vsebuje povsem novo izpihovalno, ročno nastavljivo šobo z izstopnim premerom 20 mm. Na področju variabilne regulacije pretoka zraka (VAV regulacije) smo predstavili novo generacijo elektronskega regulatorja pretoka ERP-3N (element z žaluzijami), kjer smo dosegli zelo natančno nastavljanje in reguliranje pretoka zraka, predvsem z uvedbo novega, izboljšanega večtočkovnega senzorja za zaznavanje statičnega in dinamičnega tlaka. Izboljšana je tudi konstrukcija ohišja. Družino VAV regulacije dopolnjujejo izdelki elektronskih regulatorjev tlaka ERT, ki delujejo na podobnih principih kor ERP, vendar izredno natančno regulirajo tlak v prostoru (nadtlak ali podtlak). Družino VAV dopolnjujejo tudi novi mehanski regulatorji pretoka, okroglega ali pravokotnega tipa. V sklopu VAV regulacije smo razvili tudi nov difuzor OD-17, ki je po funkcijah soroden OD-14, zagotavlja pa konstantnost hitrosti izpihovanega zraka iz difuzorja ne glede na to, da se spreminja pretok na priključku. Takšni difuzorji so primerni za vgradnjo v visoko zahtevne in nadstandardne, predvsem komercialne prostore. Program prezračevalnih elemen-

ELEKTRONSKI REGULATOR TLAKA ERT-1 Med novostmi bi posebej izpostavili enote za regulacijo pretoka zraka, ki so hkrati tudi enote za uravnavanje nadzorovane tlačne razlike. Za uravnavanje in vzdrževanje ustrezne tlačne razlike smo na novo razvili enote ERT-1, ki jih do sedaj nismo imeli v ponudbi. ERT-1 je namenjen za regulacijo tlaka v prostoru ali v kanalski mreži. Glede na zahteve omogoča natančno regulacijo nadtlaka ali podtlaka. Naprava avtomatsko nastavlja kot lamele dušilnega elementa, da se doseže zahtevano tlačno razliko. Področje uporabe je na primer zagotavljanje podtlaka v kadilnicah, toaletnih prostorih, kuhinjah ipd; ali pa zagotavljanje nadtlaka v operacijskih dvoranah, farmacevtski industriji ipd. Glede na vrsto statičnega tlačnega senzorja se lahko regulira tlačno razliko do 600 Pa. ERT-1 je narejen iz okroglega ohišja, zrakotesne lopute, tlačnega senzorja tlaka, krmilnika tlačne razlike in elektropogona. Ohišje z zrakotesno loputo je na razpolago v desetih dimenzijah in je opcijsko lahko izolirano s 50 mm kamene volne, ki je zaščitena z dodatnim plaščem iz pocinkane pločevine. Priključka imata gumijasto tesnilo, ki preprečujeta puščanje na spojih med ERT-1 in priključnima kanaloma. ERT-1 omogoča nadzorovano regulacijo tlačne razlike, kot tudi popolno zaprtje zrakotesne lamele lopute. Popolnoma zaprta loputa zagotavlja zrakotesnost Razreda 4 po standardu EN 1751:1998. ERT-1 in je na voljo s pogonsko krmilnimi komponentami proizvajalcev Belimo1 in Siemens1. Pri izboru komponent Belimo pa so na razpolago tudi hitrovrteči pogoni, ki potrebujejo za 90° rotacijo dušilne lopute samo 2,5 s oziroma 4 s. PRINCIP DELOVANJA Statični tlačni senzor meri tlačno razliko med kanalom in referenco ali med prostorom in referenco. Informacija o tlačni razliki je posredovana v krmilnik tlačne razlike, ki nadzira delovanje elektropogona, da ta zavrti zrakotesno loputo v položaj, ki omogoča zagotavljanje zahtevane tlačne razlike. ERT-1 lahko deluje na dva različna načina: • Uravnavanje konstantne tlačne razlike (Constant Pressure Control), • Uravnavanje variabilne tlačne razlike (Variable Pressure Control), ki se jo lahko nastavlja z analognim krmilnim signalom 0 – 10 V DC ali 2 – 10 V DC. 1) Dobavitelja sta navedena po abecednem vrstnem redu.

tov smo razširili s ponudbo novih difuzorjev, ki se razlikujejo predvsem s stališča novih oblik in novih rešitev prezračevanja prostorov. Na programu naprav za ogrevanje in hlajenje smo predstavili prvo generacijo aktivnih hladilnih gredi, standardnih dolžin in širin, primernih za vgradnjo v spuščen strop. Ponudbo talnih konvektorjev smo razširili s talnim konvektorjem za hlajenje s 4-cevnim sistemom z večjimi hladilnimi močmi, predvsem z novim, večjim tipom ventilatorja

in večjo višino konvektorja (180 mm), ki je bolj primerna za vgradnjo v dvojne pode. Razvoj pa poteka tudi na kanalskih ventilatorskih konvektorjih visokega eksternega tlaka, zračnih zavesah in nadgradnji industrijskih grelnikov zraka. Na programu Požarne zaščite je novost nova loputa PL-19 in PL-20 (pravokotni in okrogli tip), ki je trenutno v fazi testiranja in certificiranja po novi evropski normi EN 1366, ki je še bolj striktna in glede lopute tehnično zahtevnejša.

3


Novosti

save

Tekst: MARJAN HRIBLJAN, dis direktor, program Klimatske naprave in Hladilna tehnika

Vra~anje odpadne toplote (zunanja temp. ≤ 9 °C)

Maksimalna hitrost

f-Pref

[m/s]

[-]

η [%]

ΔP [Pa]

A

≤ 1.8

≤ 0.90

≥ 71 %

≤ 280

RAZRED

B

≤ 2.0

≤ 0.95

≥ 64 %

≤ 230

C

≤ 2.2

≤ 1.00

≥ 55 %

≤ 170

D

≤ 2.5

≤ 1.06

≥ 45 %

≤ 125

E

≤ 2.8

≤ 1.12

≥ 36 %

≤ 100

F

Brez omejitev

PREVERJENO IN DOKAZANO Kaj pomeni EUROVENT certifikat za klimatsko napravo?

V

leto 2009 smo vstopili bogatejši za EUROVENT certifikat, pridobljen za klimatske naprave Klimair2. To pomeni, da Hidriine naprave izpolnjujejo zahteve standardov EN 1886 in EN 13053, kjer so bili v okviru EUROVENT certifikacije izvedeni zahtevni testi toplotnih, zvočnih, mehanskih in termodinamičnih karakteristik. Slednje omogoča primerljivost s podobnimi izdelki v svetu. Eurovent certifikat tako potrjuje kakovost tehničnih karakteristik klimatskih naprav Hidria. Po tehnični kakovosti se klimatske naprave Klimair2 uvršča na nadpovprečno raven v svetovnem merilu, kar je razvidno tudi iz seznama certificiranih izdelkov, vključenih v Eurovent združenju, ki so v vsakem trenutku razvidni na njihovi uradni spletni strani. Hidria IMP Klima nadaljuje z razvojnimi aktivnostmi; trenutno smo v pridobivanju EUROVENT certifikata za klimatski napravi Optima in TopAir.

4

KAJ POMENI EUROVENT CERTIFIKAT? Eurovent Certification je ustanova, ki združuje več proizvodnih programov in s tem več proizvajalcev na področju prezračevanja in klimatizacije. Trenutno lahko proizvajalci certificirajo svoje izdelke v 16 različnih programih, od ventilatorskih konvektorjev in vodnih hladilnikov, do toplotnih prenosnikov in klimatskih naprav. Ustanova sodeluje z enajstimi različnimi neodvisnimi laboratoriji po vsej Evropi. Zgodba je zelo preprosta: smisel vključitve proizvajalca v program je zagotovitev kupcu, da so vse tehnične karakteristike, ki jih navaja proizvajalec v katalogih in izbornih programih resnične ter preverjene. Vse to se izvaja z rednimi meritvami v neodvisnih laboratorijih, pravila si postavljajo proizvajalci sami, programa se lahko udeleži vsak proizvajalec. Hidria je med 43 proizvajalci iz celega sveta, ki ima pridobljen EUROVENT certifikat. Da pa se EUROVENT pri klimatskih napravah ne opira samo na obstoječe standarde, dokazuje dejstvo, da stopijo v letošnjem letu v veljavo povsem prenovljena pravila, ki na novo definirajo energijske razrede klimatskih naprav. Glede na svetovne in evropske smernice, ki nas zavezujejo k boljši energetski učinkovitosti v vseh pogledih, EUROVENT v enakem duhu daje kupcu pomembno dodano vrednost. Navsezadnje stopi v Sloveniji v veljavo s 1. 7. 2009 novi PURES, ki v veliki meri določa, da bo upo-

raba klimatskih naprav z boljšo energetsko učinkovitostjo obveza. Kaj to na kratko pomeni za klimatske naprave? Uporabljati naprave, ki bodo imele visok izkoristek vračanja toplote ter nizko električno odjemno moč glede na pretok zraka (SFP razred). To se opredeljuje v 6-ih razredih: A, B, C, D, E in F. Z uvedbo šestih energijskih razredov bo lahko uporabnik zlahka uvrstil oz. opredelil izbrano klimatsko napravo. Pomembno je tudi to, da direktiva upošteva različne klimatske razmere po vsej Evropi. To pomeni, da isto lestvico upoštevamo v Španiji, kot tudi na Švedskem. Razred A pomeni največji izkoristek, razred F nima omejitev. V tabeli so razvidne tehnične meje med posameznimi razredi glede na hitrost zraka skozi presek klimatske naprave, glede na SFP faktor (razmerje med odjemno električno močjo ter pretokom zraka), glede na izkoristek vračanja odpadne toplote ter glede na zračni padec tlaka. To pomeni, da bo lahko uporabnik izbiral med različnimi razredi celo pri istem proizvajalcu. Proizvajalec pa je obvezan, da bo z etiketo na klimatski napravi dokazoval energijski razred. Prehodno obdobje velja do konca leta 2009, od takrat naprej pa je uporaba novih razredov obvezna, seveda za proizvajalce, ki posedujejo EUROVENT certifikat.


save

Tekst: TOMAŽ DREMELJ, dis vodja razvoja, program Klimatske naprave in Hladilna tehnika

Slika levo: Korito za zbiranje kondenzata. Slika desno: Ohišje klimatske naprave TopAir

NAPRAVA ZA ZAHTEVNE OBJEKTE Klimatska naprava TopAir

T

opAir je klimatska naprava z novim ohišjem in predstavlja nadgradnjo klimatskih naprav družine Klimair2. Primerna je predvsem za zahtevnejše objekte, npr. v farmacevtski industriji, za plavalne bazene, bolnišnice ter za zunanjo postavitev. Naprava je bila prvič predstavljena na letošnjem sejmu ISH v Frankfurtu.

PO ČEM SE ODLIKUJE NAPRAVA? • Po tesnosti: vrata in pokrovi so izvedeni z dvojnim tesnjenjem, s čimer zagotavljamo kakovostno tesnitev naprave. Za toplotno in zvočno izolacijo uporabljamo mineralno volno gostote 100 kg/m3, ki je izvedena s pravokotno orientiranimi vlakni glede na površino. Volna je z obeh strani lepljena na plašč pokrova, kar daje pokrovom ustrezno mehansko stabilnost. • Izpolnjuje visoke zahteve standarda DIN EN 1886: glede na toplotno prehodnostni koeficient se naprava uvršča v razred T2, glede na faktor toplotnih mostov pa v razred TB2. • Tehnična dovršenost: nova izvedba korita za zbiranje kondenzata z naklonom proti odtoku zagotavlja kvaliteten iztok kondenzata, kar je pri higienik izvedbi zelo pomembno. Vodila za hladilnike in eliminatorje vodnih kapljic so nameščena v koritu in se enostavno izvlečejo, zaradi česar je čiščenje korita povsem enostavno. • Visoka kakovost: izpolnjene so vse zahteve standardov VDI 3803 in VDI 6022. • Lastnosti: zaradi kakovostne izdelave ohišja z ravnimi in gladkimi notranjimi površinami, brez utorov in ostrih robov, napravo odlikujejo odlične mehanske lastnosti ter toplotna in zvočna izolacija.

VELIKOSTI IN IZVEDBE Obdržali smo vseh 36 velikosti čelnih presekov, za volumske pretoke zraka od 1.000 do 100.000 m3/h, na zahtevo kupca pa lahko izdelamo naprave tudi za večje volumske pretoke. Ogrodje naprave, pokrovi in vrata so izvedeni s tako imenovano prekinitvijo toplotnega mostu med notranjimi in zunanjimi površinam, s čimer zmanjšamo transmisijske izgube skozi ohišje naprave. S tem preprečujemo tudi pojav kondenzacije na zunanjih površinah naprave, kar je pereč problem predvsem pozimi, ob nizkih zunanjih temperaturah in ob visoki relativni vlagi v prostoru, kjer je klimatska naprava postavljena.

5


Reference Tekst: DUŠKO ŽERAJIČ, udis Neoplan d.o.o. Novo mesto

6


P

roizvodni del objekta je sestavljen iz treh programskih in enega funkcionalnega sklopa. V sredini objekta se nahaja skladišče višine 18 m. Nad proizvodno-skladiščnimi prostori pa je tehnična etaža z laboratoriji, ki se funkcionalno povezuje s poslovnim delom. Prav razvejana specifičnost objekta določa različne klimatske sisteme glede na tehnološke zahteve, kot so kontaminacijska ogroženost, kvaliteta (razred) filtriranja, nadtlaki/podtlaki prostorov, temperature, relativne vlažnosti, ipd. V prvi vrsti je pomembna klasifikacija prostorov – cone čistosti, saj gre za proizvodnjo zdravil. V galenskem laboratoriju so prostori klasificirani kot R1, R2, R3, pri čemer: • R1 klasifikacija označuje čiste prostore, ki ustrezajo razredu ISO8 po standardu ISO14644; • R2 klasifikacija označuje čiste prostore, v katerih sta kontrolirani temperatura in vlaga, ne pa tudi tlačne razmere in število delcev v zraku. Zahtevano je primarno preoblačenje osebja. Temperatura se vzdržuje v obsegu 20 do 25 °C, vlaga pa v obsegu 30 do 60 % RH. • R3 klasifikacija pa predstavlja praktično vse druge proizvodne prostore, kjer ni posebnih zahtev glede čistosti in se v njih le vzdržuje primerne delovne pogoje. Pri režimih obratovanja sistem glede na posamični prostor omogoča do 4 obratovalne režime: - delovni oziroma In Operation z normalno vlažnostjo zraka – vsi prostori - delovni oziroma In Operation z nizko vlažnostjo zraka (suhi režim). Nekateri prostori zaradi tehnoloških postopkov potrebujejo suho klimo. V času, ko v prostoru ne potrebujemo suhe klime, je potrebno režim preklopiti nazaj na normalno delovanje. Suhi režim je po količini dovedenega zraka enak normalnemu. - pralni režim. Po količini dovedenega zraka je enak reduciranemu. Odvodi na odpraševalnik so zaprti. Pri pralnem režimu v ročni pralnici je obratovanje z nazivnim volumskim pretokom zraka in zrak se takrat odvaja z ločenim ventilatorjem direktno v okolje. Relativna vlaga v pralnem režimu se ne regulira. - reducirani režim: vsi prostori razen prostorov z minimalnimi izmenjavami zraka. V reduciranem režimu deluje sistem z zmanjšanimi volumskimi pretoki zraka. Tudi lopute za lokalni odvod se zaprejo. Normalni in reducirani režim prostora se izbere z digitalnim signalom iz CNS, ki krmili nastavitve prostorskih dovodnih volumskih regulatorjev pretoka zraka. V prostorih, kjer se vršijo tehnološki postopki s topili (eksplozijsko nevarni prostori) je izvedena zaščita z

TOVARNA S PARKOM NA STREHI POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKT MARIFARM V MARIBORU Novi objekt je sestavljen iz poslovnega dela na severu in proizvodno-skladiščnega na jugu. Podkleteni del objekta je naravno prezračevan, poslovni pa se razteza v štirih nadstropjih, kjer so na različnih nivojih umeščene pisarne s komunikacijami, čajna kuhinja, večnamenski prostor z razdelilno kuhinjo, ki služi hkrati tudi kot prostor za organizacijo javnih predavanj, konferenčnih dogodkov, predstavitev, ipd. Posebnost je odprtost na pohodno streho objekta, ki služi kot terasa.

PL 15 Ex

7


8

BESEDA ARHITEKTA IN INVESTITORJA

indikacijo SEM preko ustrezno vgrajenih in kalibriranih detektorjev hlapov. Avtomatska stalna detekcija eksplozijskih koncentracij hlapov pri ustrezno določenih mejah samodejno vključi sistem prezračevanja v teh prostorih v delovni režim (maksimalni pretoki zraka). Odvod zraka iz Ex prostorov je narejen v Ex izvedbi. Na kanalih za dovod zraka v te prostore so vgrajene plinotesne lopute v Ex izvedbi. Na odvodnih sistemih iz Ex ogroženih prostorov je predvidena mehanska kontrola pretoka odvedenega zraka z merilnimi zaslonkami in tipali diferencialnega tlaka, ki so vezani na sistem alarmiranja in varovanja. Glede na imisije in porabo zraka je recirkulacijsko razmerje najmanj 20 %. Pralnice in Ex prostori imajo 100 % sveži zrak. Enako tudi prostori R3, v katerih temperaturo vzdržujemo z ventilatorskimi konvektorji in z dovodom zraka le nadomeščamo porabljen zrak. Pomembni dejavnik je tudi kontaminacijska ogroženost proizvodnih prostorov, ki je eliminirana z ustreznim prezračevanjem. Dovod zraka zagotavljajo stropni vrtinčni difuzorji, ki imajo vgrajen absolutni filter razreda H14 s tesnilnim gelom, odvod zraka pa je izveden pri tleh in pod stropom v pralnicah, ter nad stroji z večjo emisijo toplote. Vgrajene so jeklene rešetke Hidria s čelno masko iz nerjaveče pločevine in filtrom G3. Sistem upravljajo klimatske naprave, ki dobavljajo svež zrak. Za vsak razred čistosti prostorov so vgrajeni recirkulacijski klimati Hidria z dovodnimi in odvodnimi ventilatorji. Za prostore s suhim režimom se zrak dodatno pripravi v klimatu s sušilnim kolesom. Na vpihovalnih mestih v prostore s klasifikacijo R1 je terminalna HEPA filtracija H13. Vpihovalna mesta prostorov klase R2 in R3 so brez terminalne filtracije. Za prostore klase R2 je končna filtracija EU 9 locirana v klimatu. Za prostore klase R3 je v klimatu končna filtracija R6. Za lokalno odpraševanje so predvideni suhi odpraševalniki. Odvod zraka iz Ex prostorov s 100 % svežim zrakom se zagotavlja z odvodnimi klimati v Ex izvedbi, medtem ko so na dovodu v prostore z Ex cono 1 in 2 vgrajene plinotesne lopute v Ex izvedbi z elektromotornim pogonom. Celoten sistem je krmiljen prek računalnika in povezan v centralno nadzorni sistem. Avtomatska regulacija z nadzorom in varovanjem sestoji iz regulacijskih krogov: - avtomatska regulacija (ogrevanje, hlajenje, parno vlaženje, regulacija nadtlakov, pretokov ...) - nadzor (zamazanosti filtrov, delovanja dovodnega in odvodnega ventilatorja, temperatur, relativnih vlažnosti in tlačnih razmer v prostorih) - varovanje (zaščita proti zamrznitvi in pregrevanju elementov, požarna zaščita ...).

Gašper Medvešek, u.d.i.a. PLAN B d.o.o. Maribor

Objekt Marifarm je bil za člane skupine, ki smo se ukvarjali s projektom, prva izkušnja s področja projektiranja farmacevtskih tovarn. Na uvodnih sestankih smo ob omejitvah, ki so nam jih posredovali tehnologi, dokaj kmalu ugotovili, da pri obravnavani nalogi ne bo t. i. prostora za običajne arhitekturne rešitve. Tehnološko so bili prostori prilagojeni delovnim procesom, temu so sledile logične postavitve instalacij in v veliki meri tudi odprtine na fasadi. Od prvega trenutka naprej smo se tako soočili z izzivom, kako izvesti projektantske rešitve, ki bodo podpirale tehnologijo v funkcionalno – izvedbenem smislu in hkrati ustvarile tovarni dodano vrednost, ki bi zagotavljala kvalitetno bivanje zaposlenim in obiskovalcem. Olajševalna okoliščina za nas je bila, da je bil v programskem smislu v celotnem kompleksu predviden tudi poslovni del, ki smo ga umestili na vhod lokacije, njegovo zadnje nadstropje pa namenili uporabi restavracije z manjšo predavalnico. Tako se nam je porodila ideja, da funkcionalni del tovarne (spodnje etaže) oblikujemo v skladu z vsemi tehnološkimi zahtevami, streho tovarne z restavracijo nad poslovno hišo pa izvedemo kot park, ki bo služil delavcem tovarne v odmorih in predstavitvi zdravilnih rastlin poslovnim partnerjem, ki se sicer uporabljajo pri proizvodnji zdravil v spodnjih etažah. Tovarna je v programskem smislu razdeljena na višji poslovni del s pisarnami in nižji proizvodni del s skladiščem v sredini. Nad celotno proizvodno etažo se nahaja tehnološka etaža z vsemi potrebnimi napravami, pod celotno površino tovarne pa so umeščena parkirna mesta za zaposlene.

Aleš Rajšp, vodja tehničnega sektorja, Marifarm d.o.o. Vse aktivnosti so se odvijale v okviru terminskega plana, tako med drugim tudi dokončanje sejne sobe na vrhu upravnega dela. Otvoritev nam v tem kontekstu predstavlja čas, ki zaključi del zgodbe in sledi dobro zastavljenim in pravočasno izpolnjenim delom. Narava našega dela ne dopušča zastojev ali napak oziroma morajo biti te zminimalizirane. Ta kriterij zadovoljimo s kvalitetno opremo, ki smo jo vgrajevali v celoten sistem na tehničnem kot tudi proizvodnem nivoju. Iz tega razloga je odločitev za izbor Hidriine opreme popolnoma ustrezala našim pogojem in zahtevam.

Pisarne, restavracija in hodniki razreda čistosti R2 in R3 se hladijo in ogrevajo s 4-cevnimi ventilatorskimi konvektorji – parapetne izvedbe in delujejo na obtočni zrak. Dovod svežega zraka v prostore je izveden ločeno s klima sistemom, visokoregalno skladišče je ogrevano toplozračno, ostali prostori pa imajo vgrajene pločevinaste radiatorje. Za ogrevanje objekta skrbijo trije kondenzacijski toplovodni kotli kapacitete po 787 kW in dva parna kotla za zagotavljanje nasičene vodne pare tlaka p = 3 barg. Temperaturni sistem tople vode je 70/50 °C. Za zagotavljanje nasičene vodne pare tlaka 3 barg, za vlaženje zraka in tehnološke porabnike sta predvidena parna kotla kapacitete po 1800 kg/h pare. Kotlarna obratuje na zemeljski plin. Sistem hlajene vode VHL je namenjen za napaja-


nje klimatizacijskih naprav in bo glede na vrsto tehnologije deloval poleti in pozimi. Vgrajena sta hladilna stroja s centrifugalnimi kompresorji in vodno hlajenimi kondenzatorji, vsak kapacitete 2050 kW. Skupna kapaciteta hladilne postaje je 4100 kW. Za pripravo hladilne vode sistema 29/35 °C – VST sta vgrajena dva hladilna stolpa odprte ležeče izvedbe. V normalnem režimu obratovanja deluje vsak hladilni stroj s svojim hladilnim stolpom. V primeru okvare pa je možen ročni preklop na drugačno vezavo. V sistemu VST je vgrajeno tudi avtomatsko razsoljevanje vode z vzdrževanjem predpisane električne prevodnosti vode. Stolpna voda se shranjuje v rezervoarju V=10 m3 in se dodatno filtrira s povratno izpiralnim filtrom s časovno in tlačno avtomatiko.

HOTEL EUROPE

UNIVERZIJADA BEOGRAD 2009

Tekst: Edina Čančar, Hidria BH d.o.o.

Tekst: Zorica Vojinović, Hidria Beograd d.o.o.

Hotel Evropa v Sarajevu je bil zgrajen daljnega leta 1882, tako da vsebuje pridih orientalske in evropske kulture. V središču mesta s svojim razkošnim izgledom privlači številne poglede. V njem so bili vedno nastanjeni najvišji gosti Sarajeva; od politikov, športnikov, filmskih zvezdnikov, do gospodarstvenikov. Danes, po 126. letih tradicije, je urejen po najvišjih storitvenih standardih. Široko ponudbo zagotavlja 160 luksuzno opremljenih sob, 10 apartmajev, od tega štirje predsedniški, štiri kongresne dvorane, pa tudi wellness ponudba – bazen, solarij, savne in masažni prostori. Za ugodje skrbi prek 800 distributivnih elementov, več kot 200 ventilatorskih konvektorjev ter 20 ventilatorjev. Sistem vzdržuje deset klimatskih naprav in štirje hladilni agregati.

Za razliko od Slovenije, kjer še ni znana usoda Univerzijade v Mariboru za leto 2013, bo Beograd letos julija gostil 25. letno univerzijado. Zato so zgradili novo Univerzitetno vas imenovano Beleville, prenavljajo pa se tudi številni športni in drugi objekti. Ocenjujejo, da bo “sprememba imidža” stala dobrih 300 milijonov evrov, a bo mesto pridobilo številne rekonstrukcije komunikacijske in cestne infrastrukture ter moderniziralo 36 objektov. V sklopu prenove so tudi objekti Beograjskega sejmišča. V razstavnih halah se bodo odvijale različne dejavnosti. Hidria bo tako “prisotna” na Univerzijadi v tekmovanju namiznega tenisa, saj je naša distributivna oprema vgrajena v hali št. 1, ki se prenavlja za ta namen.

Prvi hotel na Hrvaškem, ki je del hotelske verige Radisson SAS. Leta 2010 mu bo predvidoma sledil drugi, hotel Regent.

HOTEL VRTOVI SONCA, ORAŠAC Tekst: Nermin Osmanović, Uniklima d.o.o.

H

otel kategorije 5* se nahaja 10 kilometrov severno od Dubrovnika in je nova investicija mednarodne hotelske verige Radisson SAS. Skupna vrednost projekta je 170 mio EUR. Hotel se nahaja ob morju v sklopu turističnega kompleksa Dubrovniški vrtovi sonca in bo končan predvidoma jeseni letos. Imel bo 200 sob in 207 apartmajskih rezidenc, kongresni center za tisoč oseb, wellness in spa center, športni center ... Postavitev dvoran je vertikalna; vhodna dvorana in avla sta v obliki črke V, spodnji del je kaskadni, z vmesnim prostorom, namenjenim javni uporabi. Vse sobe imajo pogled na morje in minimalno 34 m2 površine, predsedniški apartma pa meri kar 135 m2 površine. Novi cvet na Jadranu krasijo Hidriine naprave … Vsekakor nimamo čarobne paličice ali skrivne formule uspeha, obstajata pa znani tržni postavki: ponudba in povpraševanje. V tem primeru je kupec iskal celovito ponudbo, ki jo je bilo potrebno podkrepiti s stalnim svetovanjem in pojasniti vse vidike ponudbe. Pri realizaciji tega posla gre za timsko delo različnih strokovnjakov, ki jih odlikujejo odlične pogajalske sposobnosti s tehničnim predznanjem, kakor tudi visoka kakovost proizvodov in storitev. Seveda so bile prisotne tudi težave, a te so sestavni del

vsakega posla. Zato pa smo tukaj mi, da jih odstranimo in zagotovimo realizacijo projekta. Ves trud je bil poplačan v trenutku, ko je osem natovorjenih tovornjakov krenilo iz Uniklime z opremo v vrednosti 230.000 €. Hidria ni med najcenejšimi proizvajalci opreme za klimatizacijo, saj se po kakovosti uvršča v sam vrh evropskih proizvajalcev. Z maksimalno podporo, koordiniranim pristopom, resnostjo obdelave ponudb ter zaupanjem v svojo znamko, oblikujemo vrhunski prodajni tim. Z optimizacijo pokrivamo vse segmente sistemskih rešitev, s klimatsko napravo Optima z debelino stene 33 mm pa smo zadeli v polno. Ponudbo zaokrožujejo kanalski prenosniki toplote, frekvenčni regulatorji pretoka in kanalski dušilniki zvoka. Tako smo dosegli zastavljeni cilj: dobaviti Hidriino opremo in prodreti na hrvaško tržišče. Glede na to, da na Hrvaško prihajajo vedno večji svetovni investitorji, med katere se uvršča tudi luksuzna veriga Radisson SAS, je ta referenca za nas izrednega pomena. Novi predsednik Združenih držav Amerike, Barack Obama, je postal prepoznaven po izjavi “Yes, we can!”. Verjamemo, da to ni samo floskula, ampak je uresničljivo. Potrebno je samo zavihati rokave in usmeriti energijo v pravo smer.

9


Aktualno Tekst: MATIJA PUŠ Hidria inženiring d.o.o.

BORUT NOVŠAK EVJ Elektroprom d.o.o.

POTENCIAL RAZVOJA OVE Ogrevanje s kotli na lesno biomaso v kombinaciji s sončnimi kolektorji

G

10

lede na različno stopnjo izpolnjevanja zahtev po čim večji uporabi obnovljivih virov v Sloveniji, so oblike uporabe različno razvite. Nekatere tehnologije so že razvite in jih je možno razširiti (male hidroelektrarne, sončni kolektorji). Nekateri potenciali za OVE še niso izkoriščeni (bio-plin, biodizel), mnoge možnosti pa se razvijajo (geosonda, vetrnice). Lesna biomasa se energetsko izkorišča v relativno velikem obsegu, a na osnovi starih tehnologij z nizkim izkoristkom pretvorbe primarne v končno energijo. Razvoj tehnologije bo zagotovo prinesel boljše rešitve. Tako ima npr. v Sloveniji večina kotlov okrog 50 % izkoristek, nekateri proizvajalci v Sloveniji pa že ponujajo 97 % izkoristek. Nasploh je prav področje oskrbe s toploto glavni vir emisij toplogrednih plinov v energetiki, po drugi strani pa so trenutno v Sloveniji glede na naravne in tehnološke potenciale na tem segmentu največje možnosti za razvoj in tržni prodor obnovljivih virov energije (sončna energija, biomasa, geotermalna energija) ter zmanjšanje škodljivih emisij. Vse bolj se uveljavlja tudi kombinacija sončnih kolektorjev s kotli na biomaso, ki jo predstavljamo v tokratnem članku. Na voljo pa so tudi v kombinaciji s kotli

save

SSE 1

na kurilno olje, zemeljski oz. utekočinjen naftni plin. V Sloveniji imamo zaradi relativno ugodnih klimatskih pogojev (predvsem v Primorski regiji, a tudi v ostalih področjih) veliko potenciala za koriščenje lesne biomase kot vira energenta, kot tudi termosolarnih sistemov. Kotli na lesno biomaso pripomorejo k ohranjanju okolja, saj ne onesnažujejo zraka in ne spuščajo večjih količin CO2 v okolje. Poleg tega je sedaj posluževanje omenjenih kotlov prijazno do uporabnika in popolnoma avtomatizirano (razen pri kotlih na polena). Za lesno biomaso se kot gorivo uporablja polena, sekance, pelete ali brikete. PRIMER UPORABE KOTLA NA PELETE, Z OCENO INVESTICIJE IN POVRAČILOM STROŠKOV Kotli na pelete so tehnološko razviti in kvalitetni izdelki, katerih cene za stanovanjske hiše znašajo od 4.000 do 15.000 €. Cena je odvisna od znamke kotla, izvedbe inštalacije in seveda od dodatne opreme. Glede na prostor in želje stranke se lahko kotlom doda tedenski zalogovnik. Polnjenje je ročno ali avtomatsko (poteka s cisterno). Celoten postopek zgo-


Primer iz prakse

revanja in dodajanja energenta poteka popolnoma avtomatsko in je odvisen od nastavitve avtomatike. Če ogrevanju stanovanj s kotli na lesno biomaso dodamo sončne kolektorje, se stroški ogrevanja še dodatno zmanjšajo. Sistemi ogrevanja na lesno biomaso ob pomoči dogrevanja s sprejemniki sončne energije so namreč zelo smotrna kombinacija. Oba sistema potrebujeta zalogovnik toplote za akumulacijo zbrane toplote, komfortnega delovanja, ko ima uporabnik avtomatizirano delovanje, ter za varovanje sistema pred pregretjem. Sprejemnike sončne energije se namesti na streho ali katero drugo sončno lego ter preko obtočne črpalke poveže v zalogovnik. Sam princip delovanja je zasnovan tako, da ko je na voljo dovolj sončne energije, primarno deluje termosolarni sistem, po potrebi oziroma ko sonce ne more zagotoviti vseh zahtev po toploti v objektu, pa se vključuje lesna biomasa. Prednost tako zasnovanega sistema je tudi v tem, da v poletnih mesecih, ko je potreba le po topli sanitarni vodi in s tem zmanjšana potreba po energiji za njeno pripravo, ter je na voljo dovolj sončnega sevanja, lahko s termosolarnim sistemom, navezanim na zalogovnik, zagotovimo vse potrebe po topli vodi. Tako dodatno zmanjšamo porabo primarnega energenta in prihranimo pri stroških za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode.

Tekst: EDO BAHČ, udis BAHČ d.o.o.

PRIMER IZRAČUNA POVRAČILA INVESTICIJE za primer kotla na pelete, če z njim zamenjamo obstoječi kotel na ELKO. Letna poraba ELKO objekta je npr. 2.500 l. Razmerje kurilnosti med ELKO in peleti je 1:2, kotli pa imajo podoben izkoristek. • cena ELKO v času pisanja članka = 0,63 €/l, • cena pelet = 210 €/t. • 2.500 l ELKO = 5.000 kg pelet • letni stroški ELKO: 2.500 l • 0,63 €/l = 1.575 € • letni stroški pelet: 5.000 kg • 210 €/t = 1.050 € Letni prihranek znaša tako 525 €. Investicija v kotel na pelete BIODOM 27 z enostavno montažo znaša okoli 5.000,00 €. Povratek investicije v 9-ih letih (to je brez upoševanja sredstev EkoSklada). Če na zgoraj naveden primer dodamo elemente solarnega sistema samo za pripravo tople sanitarne vode, se nam investicija v celotno kotlovnico poveča za okvirno 2.500,00 €. V to povišanje cene so všteti sprejemniki sončne energije, solarna črpalčna enota, povezovalne cevi ter ves droben material skupaj z montažo. Prihranek na letnem nivoju: 380 l ELKO * 0,63 €/l = 239,4 € Investicija v termosolarni sistem priprave tople sanitarne vode se torej povrne v 9 letih. Če pa upoštevamo še nepovratna sredstva s strani države prek EkoSklada, kjer povrnejo do 25 % celotne investicije v solarni sistem, pa se ta doba vračila občutno skrajša, na 7 let. Povedati moramo, da je trenutna cena ELKO na trgu zelo nizka, kar pomeni nekoliko daljše dobe vračila pri izračunih v primerjavi z ELKO. Glede na napovedi strokovnjakov, da naj bi cena nafte spet kmalu začela rasti, je investicija v kotle na lesno biomaso skupaj s termosolarnimi sistemi pametna odločitev, ki nam dolgoročno prinaša prihranke in je okolju prijazna rešitev.

IMPULZI

Poslovna stavba Primorje d.d. in klimatska naprava Hidria Maja 2008 je bila dokončana prestižna poslovno-upravna stavba vodilnega gradbenega sistema v državi Primorja d.d. iz Ajdovščine. Stavba arhitekta prof. Borisa Podrecce odseva tehnološki in poslovni ugled in je drugačna – spodbuja domišljijo, je varčna in funkcionalna ter impulzna.

H

iša je pilotni projekt z uporabo geotermalne energije, ima poseben sistem zračenja, hlajenja in ogrevanja, ki se na področju visokogradnje šele uvaja. Številne novosti so bile uporabljene tudi pri gradnji. Objekt je srednje težke konstrukcije, s fasado iz stekla in kamna. Steklene površine so izvedene z dvojnim refleksnim steklom s plinskim polnjenjem. Hidria je dobavila celovito paleto naprav za ogrevanje in hlajenje ter klimatizacijo. Ogrevanje in hlajenje je izvedeno z dvema toplotnima črpalkama, od katerih ima vsaka po dve stopnji in v celoti pokrivata potrebe po ogrevanju. Vgrajena toplotna moč je 152 kW , ki rabi pri maksimalni obremenitvi do 39 kW električne moči. Vgrajenih je 28 zemeljskih sond globine 120 m v skupni dolžini 3360 m. Prostori so ogrevani in hlajeni s hladilnimi gredami, konvektorji in radiatorji, v pritličju pa je vgrajen sistem talnega ogrevanja in hlajenja. Za klimatizacijo skrbita posebni izvedbi klimatske naprave, opisani v nadaljevanju. Tovrsten sistem je prvič realiziran v praksi in z meritvami spremljamo njegovo delovanje. Gre za dva klimata, z dvostopenjsko rekuperativno enoto s ploščnim rekuperatorjem, za vračanje toplote odpadnega

11


zraka v zimskem režimu in indirektnim “adiabatnim “ hlajenjem v poletnem režimu. Ventilatorji klimata so opremljeni s frekvenčno regulacijo in tlačnimi tipali za regulacijo na konstantni tlak v kanalih. V klimat sta vgrajena hladilni agregat z direktno ekspanzijo (DX), z možnostjo dogrevanja svežega zraka z odpadno kondenzacijsko toploto, in pršilni sistem za indirektno adiabatno hlajenje svežega zraka. Dovod zraka je preko hladilnih gred. Vse grede so opremljene z ročno regulacijsko loputo za nastavitev pretočnih količin. Klimatski napravi sta povezani s centralno nadzornim sistemom. Funkcije upravlja CNS in so rezultat našega skupnega uspešnega sodelovanja: proizvajalec - izvajalec CNS-a – projektant. POSEBNA REŠITEV Potreba po povezavi klimatskih naprav v centralno nadzorni sistem se je pokazala, ker vgrajene hladilne grede za ogrevanje in hlajenje niso sledile potrebam po prostorih. Ob spremembi števila prisotnih in ob vklopu vgrajenih pisarniških naprav (računalniki, tiskalniki in druga oprema) je temperatura hitro narasla. Vgrajena regulacija po prostorih in odzivnost hladilnih gred je bila prepočasna. Problem je nasto-

pil predvsem v dopoldanskem času, ko je bilo potrebno prostor zjutraj segreti, ko pa je bil segret na želeno temperaturo, se je zaradi vpliva sonca začel pregrevati prek nezasenčenih steklenih površin. K reševanju problema smo pristopili tako, da smo skušali zagotoviti vpihovalni zrak takšne temperature, da se najbolj kritičen prostor ne bo pregreval. Odvodni zrak je bil pokazatelj povprečne temperature v stavbi. PROGRAMSKA PODPORA Krmilne in regulacijske funkcije na klimatski napravi: • regulacija temperature oziroma vlage; • javljanje motenj razdeljeno na A-alarm in B-alarm, prikazano preko LED diod in/ali s tekstom na zaslonu. Za daljinsko javljanje skupne motnje pripravljen brezpotencialni izhod; • ročno posluževanje; • varnostne funkcije vezane na požarno centralo, ki v primeru alarma izklopijo ventilatorje. Primer vgrajene klimatske naprave v Primorju je vzorčni primer, kako lahko s sodelovanjem in izkušnjami proizvajalca opreme z izvajalcem CNS in projektantom uspešno vzpostavimo sistem tudi za najzahtevnejše primere.

Slika levo: na sliki so prikazane možnosti upravljanja s klimatsko napravo preko CNS. Glede na zunanjo temperaturo lahko nastavimo po vremensko vodeni krivulji želeno temperaturo vpiha. To temperaturo lahko še znižamo za želeno vrednost, kar nam omogoča hitrejše reagiranje ob povišani temperaturi. Nastavimo lahko vrednost, pri kateri temperaturi naj se temperatura vpiha zniža in za koliko. Prek CNS nastavimo tudi temperaturo, pri kateri naj se režim ogrevanja prestavi v režim hlajenja in obratno. Izberemo lahko ročni ali avtomatski režim delovanja. Slika desno: šestdnevni zgornji diagram prikazuje potek zunanje temperature, temperature vpihovalnega zraka in temperature odvodnega zraka. Spodnji diagram prikazuje želeno temperaturo ogrevanja in hlajenja po vremensko vodeni krivulji.

KLIMATSKA NAPRAVA 1

• volumski pretok zunanjega zraka 9235 m3/h • volumski pretok odpadnega zraka 8120 m3/h Obratovanje pozimi • stopnja vračanja senzibilne toplote (temp.) 73 % • temp. zunanjega zraka za enoto -7 °C • grelna moč s priključkom na TČ 16,4 kW Obratovanje poleti • stopnja vračanja senzibilne hl. energije (temp.) 86 % • temp. zunanjega zraka za enoto 32 °C KLIMATSKA NAPRAVA 2

• volumski pretok zunanjega zraka 6950 m3/h • volumski pretok odpadnega zraka 6690 m3/h Obratovanje pozimi • stopnja vračanja senzibilne toplote (temp.) 69 % • temp. zunanjega zraka za enoto -7 °C • grelna moč s priključkom na TČ 32,9 kW

12

Obratovanje poleti • stopnja vračanja senzibilne hl. energije (temp.) 81 % • temp. zunanjega zraka za enoto 32 °C


direktor, Hidria Inštitut Klima d.o.o.

Trendi in smernice

Tekst: dr. ERIK PAVLOVIČ

POVZETEK KONGRESA REHVA 2009 Kot vsako leto je bila tudi letos organizirana skupščina Evropske zveze združenj za klimatizacijo, gretje in hlajenje (REHVA – Federation of European heating and air-conditioning associations). Tokratna, že 53. skupščina je potekala od 13. do 16. maja v Amsterdamu na Nizozemskem. Hidria je aktivna in podporna članica REHVA združenja, zato so pridobljene aktualne informacije o dogajanju pri oblikovanju novih smernic, ki bodo veljale v Evropi, pomembne.

P

o pregledu poslovnega poročila s finančnim izkazom je bil sklenjen dogovor s sodelujočimi združenji (Eurovent – Mednarodno združenje proizvajalcev sistemov klimatizacije, ogrevanja in hlajenja, IIR – Mednarodni Inštitut za hlajenje, ASHRAE – Ameriško združenje inženirjev za hladilno, ogrevalno in klimatizacijsko tehnologijo) o nadaljnjem sodelovanju na svetovnem trgu. Tehnologija in obligacije po državah se spreminjajo z veliko hitrostjo in proizvajalci bomo morali zagotoviti ustrezne rešitve. Tudi sama nacionalna združenja (v Sloveniji SITHOK) bodo morala biti še bolj aktivna pri oblikovanju predlogov in analiz, ki se bodo potem posredovala in vključila v osnutke legislative v Bruslju. Kar je že novo in bo kmalu zahtevano na trgu, so energetske izkaznice za klimatske naprave (tu je visok SFP zelo pomemben), okna in ostale podobne gradbene materiale. Trendi kažejo povečano uporabo shranjevanja toplote v masi gradbene konstrukcije stavbe, s kombinacijo učinkovitega prezračevalnega sistema, ki je integriran v gradbeni del stavbe (podhlajevanje betonskih plošč ponoči). To so lahko posebne izvedbe prezračevalnih elementov, ki jih razvija tudi Hidria, ali posebne izvedbe hladilnih gredi, ki zrak v prostor vpihujejo direktno ob strop in tako odvajajo/dovajajo toploto v betonsko maso. V takem primeru mora biti strop prost vseh nanosov in elementov, zato se tukaj pojavi problem instalacij svetilnih in zvočno-izolacijskih elementov. Novosti pri Euroventu so, da bodo razširili programe certifikacij tudi na Roof Top enote, VRF sisteme, hladilne stropove (niso isto kot hladilne gredi) in male toplotne črpalke, ki se uporabljajo v prvi vrsti v privatnem sektorju. Naslednji trend v Evropi (vsaj v zahodnih državah) bo tako imenovano hibridno prezračevanje, ki je kombinacija naravnega in prisilnega prezračevanja. V prehodnih letnih časih je za hlajenje stavb primerna temperatura zunanjega zraka, zato je po energetski učinkovitosti primerno ta zrak čimbolj izkoristiti, vendar bo del naravnega prezračevanja vseeno močneje kontroliran kot pri odpiranju oken (razvijajo se posebni

sistemi, ki se jih vgrajuje pod okno, če gre za decentralizirano vpihovanje svežega zraka v prostor). Lep primer negativne reklame je značilna stolpnica – cigara v Londonu, za katero trdijo, da ima naravno prezračevanje, v realnosti se pa naravno prezračuje samo nekaj ur na leto, za ostali del leta pa za prezračevanje poskrbi čez 100 klimatskih enot. O hladilnih gredeh, za katere obstaja tudi priročnik REHVA, je bilo veliko povedanega, saj rešitev ni zanimiva samo za skandinavske temveč tudi za druge države. Tu moramo odkrito priznati, da so hladilne gredi zelo učinkovite naprave, vendar jih moramo uporabiti z vso resnostjo. Primerne so namreč za klasične pisarniške prostore, v katerih so delovna mesta določena z lego pohištva, vsekakor pa niso primerne za sejne sobe in predavalnice, ker je fluktuacija potrebe po hladu, predvsem pa po svežem/primarnem zraku zelo velika. V tem primeru so primerni VAV sistemi (elektronska regulacija pretoka ali tlaka). V stavbah se porabi več kot 50 % primarne energije, zato je potrebno potenciale za izboljšanje iskati predvsem v razsvetljavi (potrebno je izkoriščati čim več naravne svetlobe), v prezračevanju (VAV sistemi, uporaba materialov z nizko stopnjo onesnaževanja z vonjavami, hladilni agregati z visokimi izkoristki, hibridna ventilacija, rekuperacija in naravno hlajenje vode) in v generaciji/ pridobivanju energije. V maju 2010 bo v mestu Antalya, Turčija, potekala 10. Svetovna REHVA konferenca s področja klimatizacije, gretja in hlajenja (www.clima2010.org). To bo v zadnjih treh letih največji svetovni dogodek (presega konference, ki jih organizira ASHRAE), kjer bodo zbrani najboljši strokovnjaki in proizvajalci KGH opreme. Pričakuje se čez 1.500 udeležencev z vsega sveta in Hidria bo tudi med njimi.

13


10. 2. 2009

Post festum

Hidriina akademija izobraževanj je predstavila Programske novosti in Hidriine rešitve, vezane na novi pravilnik o prezračevanju PURES. “Seminar, ki ga je vzorno organizirala Hidria IMP Klima, je po mojem mnenju zelo uspel, saj smo se srečali stari in mladi projektanti in izmenjali vse dobro in slabo o PURES-u. Ker je interes države, da PURES dobro zaživi, bomo vse pripombe smiselno upoštevali, ko bomo objavili čistopis, potreben zaradi nekaterih tiskovnih napak. Ob tem moram reči, da sem bil izjemno vesel številnih vprašanj udeležencev, ki se zavedajo pomembnosti enostavnih rešitev za učinkovito rabo energije v stavbah. Pohvaliti moram tudi zelo uspešne predstavitve novih proizvodov

Hidria IMP Klime, ki se je na zahteve pravilnika takoj odzvala s svojimi novimi izdelki. Posebej naj omenim odlično rešitev hranilnika toplote in pribora za širšo uporabo SSE, novosti pri klimatih, avtomatizaciji in distribuciji zraka, seveda še posebej klimat z rekuperacijo zraka, s katerim bo mogoče zagotavljati visoko kakovost zraka v prezračevanih prostorih pri pogojih, ki jih zahteva PURES (> 65 % rekuperacije toplote). Upam, da bo takih seminarjev, ki morajo biti visoko strokovni in družabno prijetni, še več. Na koncu pa moram pohvaliti tudi neumorno organizatorko seminarja, vsem znano Tanjo Tominec”. prof. dr. Peter Novak, Energotech d.o.o.

INOVACIJSKI FORUM

17. 3. 2009

Na Hidria Inšitutu Klima se je odvijal 4. inovacijski forum Hidria. Vsebina foruma se je nanašala na inovacijsko kulturo družbe, od tega kako inovativni smo, do skrajšanja časa od inovacije do njenega vstopa na trg, ter predstavitve različnih projektov. Na forumu sta svoje izkušnje predstavila tudi zunanja gosta iz družb A. T. Kearney in Danfoss Trata. Hidria je podelila nagrade in priznanja inovatorjem leta, avtorjem najboljših koristnih predlogov ter najboljših diplomskih del v letu 2008. Nagrado in priznanje za 2. mesto v ka-

tegoriji izdelki in storitve so prejeli tudi zaposleni Hidria Inštituta Klima: Samo Venko, dr. Erik Pavlovič in Andraž Maček. Gre za razvoj izdelka elektronskega regulatorja pretoka ERP-3N, katerega inovacijo predstavlja nov način umerjanja izdelka, ki namesto dveh ur in pol potrebuje samo 8 minut. Izdelek je tudi energetsko izredno učinkovit, saj zagotavlja dovajanje količin zraka, ki so dejansko potrebne.

14

ne prioritete poslovanja. Z uvedenim sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu se učinkovito obvladujejo tveganja, ki so jim zaposleni izpostavljeni pri svojem delu. Izpolnjevanje zahtev standarda OHSAS 18001 zaposlenim zagotavlja varno in zdravo delo, visoke zahteve pa vključujejo tudi skrb za varnost in zdravje poslovnih partnerjev, s čimer se Hidria IMP Klima uvršča korak pred konkurenco.

ARHITEKTURNA DOGODKA

19. in 21. 5. 2009

3. 4. 2009

3. aprila je v Sarajevu potekala jubilejna slovesnost ob 10. obletnici uspešnega delovanja družbe Hidria BH. V desetletju delovanja je prodaja Hidriine družbe v Sarajevu zrasla kar za 30-krat in tako predstavlja prevladujoč tržni delež, saj obvladuje kar 65 % celotnega tržišča. Hidria danes v Bosni in Hercegovini zaposluje 120 sodelavcev, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, načrtovanjem, prodajo in servisom KGH sistemov ter prodajo električnih ročnih orodij. Jubilejne slovesnosti se je udeležilo več kot 200 udeležencev, ki so sodelovali v družbeno odgovorni akciji Hidrie, s katero so se zbirala sredstva za sarajevski Center “Vladimir Nazor” – izobraževalni center za otroke z motnjami v duševnem razvoju, avtizmom in cerebralno paralizo.

Pod naslovom Energetski izziv – naš odziv je Hidria IMP Klima skupaj s partnerji MIK Celje, Intra lighting Nova Gorica, Fragmat TIM Laško in Energotech Ljubljana organizirala arhitekturna dogodka, na katerem so bile obravnavane celovite energetsko učinkovite rešitve, vezane na novi pravilnik PURES (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah). Predstavljene novosti vplivajo na načrtovanje zgradb, kar arhitektom

20. in 21. 4. 2009

HIDRIA BH PRAZNOVALA 10. OBLETNICO DELOVANJA


SPOMLADANSKA SEJMA

marec

Obiskovalci si ogledajo sejme z namenom primerjave ponudbe različnih ponudnikov ter si na ta način ustvarijo pregled tržišča. Razstavljajoča podjetja pa se predstavljajo s ciljem vzpostavitve kontaktov s potencialnimi partnerji, večje prepoznavnosti blagovne znamke in z namenom izmenjave informacij. Gledano v splošnem, sejmi pripomorejo k transparentnosti trga. Tako Hidria vedno izkoristi sejme za predstavitev novitet, zato sta bila marčevska sejma DOM in ISH odlični izhodišči. Sejem DOM v Ljubljani je bil namenjen

predstavitvi celovitih termosolarnih rešitev, sejem ISH pa novostim s področja klimatizacije, gretja in hlajenja. Sejem je bil tudi dobro izhodišče za druženje s strokovnjaki. Na seminarju na temo Klimatske naprave za pripravo zraka, ki smo ga izvedli v sodelovanju z vodilno evropsko institucijo na področju certificiranja, družbo Eurovent Certification, se je zbralo več kot 50 strokovnjakov iz različnih držav Evrope.

DVOČLANSKO POSLOVODSTVO

april 2009

Zaradi intenzivnega razvoja in širitve dejavnosti je Hidria IMP Klima okrepila vodstvo družbe. Sedaj skupino 18 družb, ki zaposluje preko 700 sodelavcev, vodi dvočlansko poslovodstvo z glavnim direktorjem Ivanom Rupnikom in direktorjem Stanetom Uršičem. V novem poslovodstvu, ki v svetu predstavlja uveljavljen način vodenja gospodarskih družb, bo Ivan Rupnik odgovoren za vodenje poslovanja celotne skupine ter področje prodaje in marketinga, Stane Uršič pa bo prevzel odgovornost za organizacijo proizvodnih procesov. Novo poslovodstvo se bo skupaj s so-

Ivan Rupnik

Stane Uršič

delavci celotne skupine Hidria IMP Klima v prihodnje osredotočalo na razvoj inovativnih, energetsko učinkovitih rešitev za klimatizacijo, gretje in hlajenje, krepitev in večanje tržnih deležev na vseh ključnih tržiščih, ter razvoj štirih kompetenčnih centrov v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Rusiji in na Poljskem, ki bodo nudili tehnično, kadrovsko in servisno podporo vsem prodajnim družbam Hidrie v Evropi.

11. srečanje energetskih menedžerjev Dnevi energetikov 2009 je letos potekalo pod naslovom Tehnološke in poslovne možnosti za uveljavljanje energetske učinkovitosti. Novih izzivov, ki terjajo izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj energetskih menedžerjev, je vedno več. Hidria se tako pridružuje izmenjavi izkušenj domačih in tujih strokovnjakov, ki spodbujajo k stalnim energetsko učinkovitim rešitvam. Z dobrim energetskim menedžmentom se zagotavlja varnost

CERIFIKAT OHSAS 18001 podjetij, zanesljivo energetsko oskrbo ter učinkovito rabo energije, ki pomeni manj emisij v okolje in večje prihranke. Hidria je predstavila novosti s področja obnovljivih virov energije in klimatske sisteme z visokimi izkoristki ter enote za vračanje energije iz odpadnega zraka. Na konkretnem primeru iz prakse smo prikazali pozitivno uporabniško izkušnjo, ki temelji na toploti, pridobljeni iz sončne energije in energetsko učinkovitih prezračevalnih napravah.

24. 4. 2009

DNEVI ENERGETIKOV PORTOROŽ

V mesecu aprilu je Hidria IMP Klima s pridobljenim certifikatom OHSAS 18001 postala nosilka vseh treh mednarodnih, v podjetjih najbolj ključnih in cenjenih certifikatov: ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. S pridobljenim certifikatom smo tako pridružili maloštevilnim slovenskim podjetjem, ki skrb za varnost in zdravje zaposlenih postavljajo med glav-

in projektantom predstavlja dodaten izziv, kako zadostiti pogojem iz pravilnika PURES na način zagotavljanja učinkovite rabe energije, upoštevajoč ugodje v prostorih ter ekonomski in estetski vidik. Dogodka sta se odvila na dveh lokacijah, prvega je gostil Hidria Inštitut Klima v Godoviču, drugega pa družba MIK v Vojniku. Srečanja so se udeležili arhitekti, energetski svetovalci in načrtovalci interierja.

obvestila napovedujemo

HIDRIINA AKADEMIJA IZOBRAŽEVANJ

V prvem polletju smo na skupnih srečanjih s partnerji, ki so bila organizirana z namenom izobraževanja in izmenjave izkušenj, prišli do ugotovitev, da so prav premišljene dolgoročne rešitve tiste, ki zagotavljajo uporabniku ugodje in lastnikom resnično predstavljajo ekonomske prednosti z vidika manjše porabe energije in večjih izkoristkov. ZAKAJ AKADEMIJA? – • Kdo je zaupnik investitorja? • Ali s svojimi storitvami soustvarjate najvišjo kakovosti bivanja? • So prednosti v povezovanju s partnerji priložnost za pridobitev posla? • Je znanje pogojeno s ceno? Če ste vsaj 2 x odgovorili z DA, potem je odgovor na vprašanje Zakaj akademija znan! Ker nam akademija omogoča poiskati skupne odgovore še na mnogo več vprašanj. Pridružite se nam! Informacije: tanja.tominec@hidria.com GODOVIČ – SEPTEMBER 2009: Obveščamo vas, da je aprila napovedan seminar na temo požarne varnosti prestavljen na september.

15


Sejem DOM, ki je potekal marca, je bil uvod v našo akcijo izbora HIDRIINEGA NAJ INŠTALATERJA 2009 Kriteriji, po katerih bomo izbrali Hidriinega naj inštalaterja, so: • realizirani promet v obdobju od 1. januarja 2009 do 30. oktobra 2009, • strokovnost, kakovost dela, • pohvale in kritike kupcev, • udeležba na Hidriinih izobraževanjih. Na zaključnem srečanju bomo novembra 2009 razglasili tri najboljše inštalaterje in podelili privlačne nagrade. Akcija velja za obstoječe pogodbene partnerje in nove, ki se nam boste pridružili tekom leta. Pravkar pa smo pripravili dodatne ugodnosti za pogodbene inštalaterje:

akcijo - 10 % + dogovorjeni rabat od 15. do vključno 30. junija 2009. Zagotovite si najugodnejšo ponudbo in sodelujte v akciji!

Z veseljem sodelujem v akciji izbora Naj Hidriin inštalater 2009 in kot je razvidno iz povpraševanj investitorjev, je zanimanja po solarnih sistemih veliko.

Dantes Trošt s.p.,

oŒ‡•Œ„ꇭ’­’­±êu„’•ˆ™„ꦱꡪªªês˜…„‘„

montaža ogrevalnih naprav, Ajdovščina

Prve sončne kolektorje smo vgradili pred 25 leti. Na trgu sta bila dva glavna ponudnika, takratni IMP in hrvaški proizvajalec. Vgradilo se je veliko število kolektorjev, ki se jih sedaj – zadnje tri leta, intenzivno zamenjuje z novimi sistemi. Vmes pa je bilo zatišno obdobje, ki je trajalo kar eno desetletje. Ozaveščenost mladih se je močno dvignila in vsak graditelj individualne stanovanjske hiše si danes želi vgraditi sistem, ki bo pokrival tako ogrevanje bivalnih prostorov, kot pripravo tople sanitarne vode. Večina se odloča za talno ogrevanje v kombinaciji s hranilnikom toplote. Tako smo v zadnjih

dveh letih, odkar smo pooblaščeni Hidriin inštalater, vgradili največ kombiniranih sistemov za dogrevanje prostorov in pripravo tople vode. Naši uporabniki so s sistemi Hidria zadovoljni, mi, kot pooblaščeni servis, pa tudi nimamo pripomb in dobro sodelujemo. Dodatno le ojačamo konstrukcijo pri postavitvi kolektorjev na strehi pod kotom 45°, ker tukaj piha močna burja in je to potrebno. Z veseljem sodelujem v akciji izbora Naj Hidriin inštalater 2009 in kot je razvidno iz povpraševanj investitorjev, je zanimanja po solarnih sistemih veliko.

k}vquhêhrjpqh· ìp…’•ê¹oŒ‡•ŒŒ‘ê‘„êŒ‘–—„„—ˆ•ê¢ªª©º ìêw’“˜–—ꝄꌑO—„„—ˆ•ˆê¾¡ªÜê ’‡ê¡¥­ê‡’꣪­ê¦­ê¢ªª©êÐꓒŠ’‡…ˆ‘Œê•„…„—

zŒ–—ˆ–Žˆê–’„•‘ˆê•ˆOŒ—™ˆ p‘‰’•„†Œˆ®êl®ê–’‘†ˆÍ‹Œ‡•Œ„­†’êêê{® ª¡ê£ªªê¥¢ê¡¥êê ššš­‹Œ‡•Œ„­†’

16

Vsak delavnik od 08h-18h

PARTNER pomlad-poletje 2009  
PARTNER pomlad-poletje 2009  
Advertisement