Page 63

Vse, ki vas zanima delo v dinamičnem visoko tehnološkem inovativnem okolju in želite s svojim znanjem, odgovornostjo in kompetentnostjo prispevati k razvoju novih trendov in rešitev na področju avtomobilskih in industrijskih tehnologij, vabimo, da se nam pridružite.

Revijo Hidria izdaja: Hidria d.o.o., Nazorjeva 6a, 1000 Ljubljana, podružnica Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija. Revijo brezplačno prejmejo vsi zaposleni v družbah korporacije Hidria, vsa gospodinjstva v občini Idrija, poslovni partnerji, štipendisti in drugi zainteresirani partnerji.

Uredniški odbor: Erik Blatnik,Tanja Kenda, Renato Leoni, Boštjan Tušar, Robert Zabukovec Urednik fotografije: Robert Zabukovec

Naslovnica: Visoko tehnološka proizvodnja svečke s senzorjem tlaka Optymus, foto: Iztok Hvala Naslov uredništva: Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija, Slovenija

Oblikovanje: Gorazd Rovina /vizualgrif d.o. o. Tisk: GRAFIKA SOČA Naklada: 6.600 izvodov

Spletni naslov: www.hidria.si Na spletnih straneh Hidrie najdete vse dosedanje številke revije Hidria.

Želite brezplačno prejemati revijo Hidria? Revijo Hidria brezplačno prejemajo vsi zaposleni v Hidriinih družbah ter vsa gospodinjstva v idrijski občini. Radi jo prebirajo tudi naši poslovni partnerji. Če revije še ne prejemate, pa bi jo v prihodnje želeli, nam pišite na naslov Hidria d. o. o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija, s pripisom »Za revijo Hidria« ali po elektronski pošti na naslov: info@hidria.com.

Profile for Hidria

Revija Hidria 29, zima 2016  

Revija Hidria 29, zima 2016  

Advertisement