Page 55

NAŠA BARVITOST ŽIVLJENJA | HIDRIA | 29

>> D  omen Prezelj predano, potrpežljivo in z neizmerno iznajdljivostjo ter strokovnostjo že 15 let vodi idrijske godbenike kot umetniški vodja.

>> T  robenta, arhiv in žar – tri ljubezni predvodnika Borisa Peternelja.

>> K  o se v note zapičita dva Ježa.

Življenje je pravljica, smo si rekli in marca za predsednika izvoli-

Arhivar je človek, ki mora imeti uho za note, in trobentač Boris

li botra Ježa. Jakob je novo vlogo vzel resno in se na vse pretege

Peternelj ga prav gotovo ima. Seznam spravljenega gradiva je

lotil organiziranja. Čeprav je bila prva prava preizkušnja zanj kar

pravkar podaljšal na 1400, od česar je kar okrog 200 koračnic, ki

velik zalogaj, to je majski nastop godbe v Evropskem parlamen-

so mu kot predvodniku še zlasti pri srcu. Zapuščino Ludvika Čibeja

tu, je naloge, kot so naročilo prevoza, rezervacija nastanitve, skrb

nadaljuje tudi s svojstvenim humorjem. Funkciji arhivarja pa na

za številne mladoletne člane, nenehno štetje petdesetih glav in

rednih letnih pripravah – te običajno potekajo ob koncih tedna,

marsikateri drug »hakeljc«, mirno prestal. Celo več! Veseli se že

kakšen mesec pred zimskim koncertom – in poletnem pikniku

naslednjih gostovanj spomladi v Beogradu in jeseni v francoskem

doda še vlogo mojstra za žar.

Aumetzu. K uigranosti pa na svoj način prispeva prav vsak od ostalih članov Zakaj bi bilo preprosto, če zmoremo zapleteno? Zmoremo pa

godbe. Uigranost in seveda kakovost sta tisti vrlini, ki godbenike

zaradi predanosti, potrpežljivosti, pa tudi igrive iznajdljivosti in

vežeta. Zaradi njiju se za prihodnost ene najstarejših godb na pi-

strokovnosti našega umetniškega vodje, Domna Prezlja. Koncert

hala na svetu ni bati.

za koncertom nam in publiki odkriva globine glasbe, nas s tem izobražuje in bogati. 55

Profile for Hidria

Revija Hidria 29, zima 2016  

Revija Hidria 29, zima 2016  

Advertisement