Page 1

Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

1

6.1 Cadangan Ke Arah Pembentukan Malaysia LORD BRASSEY Kerajaan British menggabungkan Sarawak dan Sabah dengan Negeri-2 Melayu dan Negeri2 Selat

SIR MALCOLM MAC DONALD Sarawak, Sabah, Singapura Brunei dan Persekutuan tanah Melayu digabungkan. Huraikan Cadangan ke arah pembentukan Malaysia Ms 137

DATO ONN JAAFAR Persekutuan Tanah Melayu dinamai Malaysia dan British akan menggabungkan Sarawak, Brunei, Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.

LEE KUAN YEW Mendesak British berunding dengan Tunu Abd. Rahman menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja.

Jelaskan reaksi Tunku Abdul Rahman terhadap pembentukan Malaysia. Tidak bersetuju dengan pendapat Lee Kuan Yew kerana berlaku ketidak seimbangan penduduk. Mei 1961 bersetuju dengan gagasan Malaysia . Menghaharapkan pembentukan Mlaysia menjamin kedudukan politik yang lebih kukuh Mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan social. Pembentukan Malaysia juga memerlukan kerjasama British dengan rakyat tempatan.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

2

6.2 FAKTOR PEMBENTUKAN MALAYSIA a. Apakah perkembangan di Singapura yang membimbangkan Lee Kuuan Yew?

Barisan Sosialis yang memenagi pilihan raya Hong Lim Singapura 1961. Pengaruh Barisan Sosialis melemahkan parti pimpinan Lee Kuan Yew. Menngugat rancangan Britih untuk memberi kemerdekaan Singapura.

Ms 139-140 POLITIK

b. Nyatakan factor ancaman komunis yang membimbangkan pemimpin Singapura dan Tanah Melayu. PTM mempunyai pengalaman dalam membenteras Komunis semenjak Darurat sehingga 1948 Ancaman komunis juga wujud di Sarawak Penyertaan Singapura, Sarawak dan Sabah, mampu menjadi benteng ancaman komunis.

c. Apakah faedah yang diperolehi oleh Sabah, Sarawak dan Brunei apabila menyertai Malaysia? Mepercepatkan kemerdekaan kerana belum mampu berkerajaan sendiri Menjamin kemerdekaan yang lebih awal. Menikmati pebangunan social ekonomi dan politik.

d. Apakah yang anda faham dengan proses dekolonisasi British? Hampir kesemua negara di asia Tenggara berjaya mendapatkan kemerdekaan. 1960, PBB mengusulkan agar tanah jajahan dimerdekakan. Kejayan pembentukan Malaysia diharap memberikan kestabilan politik dan menghalang penyebaran pengaruh komunis. British memastikan kepntingan pengkalannya di Singapura terkawal.

Ms 140

EKONOMI

a. Berikan faktor penubuhan Malaysia dari aspek ekonomi.

Mewujudkan satu pasaran yang luas utuk pelaburan dan industri pertanian. Memanfaatkan keistimewaan sumber negeri. Tanah Melay(bijih timah dan getah), Sarawak dan Sabah( balak), Brunei(minyak)

Ms 140 SOSIAL

a. Nyatakan faktor sosial dalam penentu pembentukan Malaysia Mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan kaum dengan memasukkan 6.3 Reaksi Pembentukan Malaysia Sarawak, Sabah,Terhadap dan Brunei.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

3

Reaksi dalam Negeri .Berikan reaksi rakyat PTM? Kebanyakkan parti politik bersetuju dengan cadangan penubuhan Malaysia tetapi terdapat perbezaan pendapat tentang pelaksanaannya

Persekutuan Tanah Melayu ms 141

Cadangan PAS/ Barisan Sosialis Meminta idea ini dirundingkan dahulu di kalangan penduduk PTM.

Reaksi UMNO Menyetujui gabungan dengan Sarawak, Sabah, Brunei tanpa Singapura.

Singapura

a. Berikan pendirian L.K.Yew dan Partinya [PAP] Berhasrat bergabung dengan PTM Bimbang dengan parti berhakluan kiri yang kuat Beliau sendiri ingin mempertahankan kedudukannya Majlis Undangan Negeri singapura meluluskan usul ini.

ms 142 b. Reaksi pembangkang[Barisan Sosialis] Mengatakan pembentukan Malaysia satu bentuk penjajahan baru Meminta pandangan rakyat Singapura diambil terlebih dahulu Satu referendum berhubung persoalan dan syrat penggabungan diadakan. Pengundi memilih penggabungan mengikut kerajaan Singapura.

Sarawak ms 142-143

PARTI PBRS/SUPP PANAS SNAP BERJASA

PEMIMPIN Ong Kee Hui Dato Bandar Haji Mustapha Stepehen Kalong Ningkan Abdul rahman Yaakob &

PESAKA

Abdul Taib Mahmud Temunggung Jugak Anak Barieng

AHLINYA Cina/ Melayu Melayu Iban Berbilang kaum, majoriti Melayu dan Melanau Cina

Kesemua parti mernyokong kemasukan ke dalam Malaysia walaupun peringkat awal mene tang kerana ingin merdeka.  Hanya SUPP yang terus menentang  PANAS,SNAP.BERJASA SCA dan PESAKA membentuk Perikatan Sarawak.  Gabungan ini berjuang ke arah menyokong Sarawak menyertai Malaysia dan 6.3 Reaksi Terhadap Pembentukan MalaysiaReaksi dalam Negeri menyekat pengaruh SUPP.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia PARTI UNKO USNO PASOK

Sabah ms 143-144

PEMIMPI Donald Stephen Datu Mustapha Datu Harun G.S Kundang

4 AHLINYA Kadazan Orang Islam Kadazan

MOMUGUN BERSATU Khoo Siak Chew Cina DEMOKRATIK Peter Chin Cina  Parti UNKO,USNO, Parti Pasok Momugun, BERSATU dan DEMOKRATIK,membentuk parti Perikatan Sabah.  Kesemua parti di Sabah menyokong penyertaan Sabah ke dalam Malaysia.  Parti Perikatan Sabah telah mengemukakan tuntun mengandugi 20 syarat yang dikenali sebagai Perkara 20.  Tuntutan ini diterima oleh Sarawak.  Tuntutan dimasukkan kedalam Perlembagaan Malaysia.  Menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan Malaysia yang baru.  Tuntutan melindungi hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak.  Hak ini dikenali sebagi hak wilayah asingan:[ senaraikan] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ketua Negeri Bahasa Kebangsaan Agama Islam Kedudkan istimewa penduduk asal negeri dan hal ehwal imegresen Kerakyatan Peruntukan kewangan Pelajaran

a. Sultan yang menyokong gagasan Malaysia o Sultan Omar Ali Saifuddin. b. Mengapa A.M Azhari[PRB] menentang ? o Matlamat untuk menubuhkan Persekutuan Borneoiatu Kerajaan Kalimantan Utara terdiri daripada Sabah, Sarawak dan Brunei. o Menaggap gagasan Malaysia satu bentuk neokolonisme. Brunei ms 145-146

c. Apakah tindakan A.M.Azhari ? o Melancarkan pemberontakan di beberapa Bandar di Sarawak, Sabah dan Brunei. o Pemberontakan dilancarkan apabila MMUndangan Negeri dan Sultan Brunei menangguhkan keputusan tentang gagasan Malaysia. o Azhari dan penyokongnya mendapat bantuan daripada Imdonesia dan Filipina. d. Nyatakan kesan pemberontakan ini? o Pemberontakan berjaya dipatahkan oleo pihak British. o Azhari tidak dapat ditangkap sewaktu di Manila. o Azhari mendapat perlindungan politik di Indonesia.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

5

Reaksi terhadap Pembentukan Malaysia Reaksi Negara Luar INDONESIA [ms 146-147] a. Jelaskan reaksi Indinesia mengenai gagasan Malaysia? Pada peringkat awal tiada reaksi. 1962, Indonesia mendakwa Pembentukan Malaysia merupakan bentuk neokolonialisme. Pandangan disuarakan oleo Parti Komunis Indonesia dan memoengaruhi Soekarno yang mengisytiharkan dasar konfrontasi. Perinkat awal berlaku serangan terhadap kapal2 nelayan Tanah Melayu. Pencerobohan udara tetapi kerajaan tidak mengambil tindakan. Apabila serangan dilancarkan melaui Johor, Sarawak dan sabah Malaysia bertindak balas. b. Apakah yang anda faham mengenai konsep Ganyang Malaysia?[sudut maklumat] Dasar Indonesia untuk memusnahkan pembentukan Malaysia Tindakan menghantar pengintip untuk memusnahkan gagasan Malaysia secara sulit c. Nyatakan tindakan yang diambil oleh kerajaan Malaysia terhadap tindakan Indonesia. Malaysia meminta bantuan Negara Komanwel seperti Britain, New Zealand, Kanada dan Australia. Malaysia mempunyai perjanjian pertahanan dengan Britain. Tunku Abd Tahaman menghantar bantahan rasmi kepada setiausaha PBB Indonesia tidak mengancam dari segi ekonomi kerana menjejaskan mereka sendiri. Indonesia juga memburukkan nama Malaysia di Negara Afro-Asia dan negara Dunia Ketiga. Tun Abdul Razak mengadakan lawatan ke beberapa buah negara Afrika bagi menjelaskan kedudukan sebenar. d.Nilaikan sejauhmana hubungan tegang antara Indonesia dan Malaysia. Berlaku pemberontakan bersenjata di Indonesia. Jeneral Soeharto telah menggulingkan Jeneral Soekarno Soeharto menghantar Adam Malik untuk memelihara hubngan baik Indonesia-Malaysia. Ogos 1966, berakhirlah konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia

FILIPINA [ms 148] Apakah tuntutan rasmi Filipina terhadap Malaysia? Presiden Macapagal menuntut Sabah pada Jun 1962 secara rasmi. Mendakwa Sabah masih di bawak milik Kesultanan Sulu. Ini berdasarkan perjanjain Sulytan Jamalul Alam dan Baron Von Overback. Oveback kemudiannya menjual kepada Alfrent Dent yang memperoleh Piagam Diraja British. Syarikat ini dikenali sebagai Syarikat British Utara Boeneo (SBUB) SBUB memerintah Sabah sehingga kedatangan Jepun. 1946, SBUB menyerahkan Sabah kepada kerajaan British. Pajakan tamat setelah disytiharkan oleo Sultan Ismail Kiram Januari 1958. Jun 1966 Filifina mengiktiraf penubuhan Malaysia. Hubungan dijalin melalui MAPHILINDO antara kedua-dua negara.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

6

Langkah-Langkah Pembentukan Malaysia (ms 149)

Apakah usaha T.A. Rahman

Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)

Peranan JPPK

Mesyuarat JPPK

Ahli Jawatankuasa JPPK

Mengadakan lawatan ke Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia Rundingan diadakan anatar ]egawai kanan PTM dengan pegawai2 British dari Sarawak, Sabah dan Singapura.

Ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961. Dipengerusikan oleh Donald Stephens.

Menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia. Mengumpulkan pandangan penduduk Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia.

Mesyuarat sebanyak empat kali di Jesselton(sabah), Kuching(Sarawak), Kuala Lumpur dan Singapura. Brunei menghantar pemerhati menghadiri tiga mesyuarat terakhir. Bersepakat mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold yang dibentuk kerajaan British. Memorandum berkaitan pandangan dan pendapat Sarawak dan sabah dimasukkan ke dalam perlembagaan baru.

Senarai Ahli Jawtankuasa: Tunku Abdul Rahman, Ong Yoke Lin, Khir Johari (PTM Lee Kuan Yew (Singapura) Tun Datu Mustapha Datu Harun(Sabah)


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

7

Senaraikan anggota suruhanjaya Cobbold Lord cobbold Sir Anthony Abel Sir David Watherston Dato’ Wong Pow Nee Tan Sri Ghazali Shafie

Nyatakan tujuan suruhanjaya ini ditubuhkan Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah. membuat penilain dan mengemukakan cadangan kepada British menerima memorandum oleo pelbagai pertubuhan

SURUHANJAYA COBBOLD (ms 150)

Nyatakan laporan suruhanjaya Cobbold tentang pendpadapat Sarawak dan Sabah Satu pertiga pendduduk menyokong tanpa syarat satu per tiga menyokong dengan syarat kepentingan mereka harus dilindungi satu per tiga menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia

Apakah cadangan suruhanjaya Cobbold. Perlembagaan Malaysia harus berasaskan Perlembagaan PTM. Sarawak dan sabah diberi kuasa mentukan dasar imegresennya Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. jaminan terhadap hak dan kedudukan peribumu Sarawak dan Sabah. Pemberian nama Malaysia dan tarikh penubuhannya.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

8

Anggota Wakil-wakil dari Persekekutuan Tanah Melayu, Britain, Sarawak dan Sabah.

Pengerusi Lord Landsdowne dan dinatu oleh Tun Abdul Razak Jawatankuasa Antara kaum (JAK) (ms 150-151)

Mengunjungi Mengunjungi Sabah dan Sarawak bagi menerangkan penubuhan Malaysia

Mesyuarat Brmesyuarat sebanyak 24 kali bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke

dalam Persekutuan Malaysia

Kepentingan Membincangkan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah

Tentangan Tentangan Indonesia dan Filipina menyulitkan pembentukan Malaysia.

Perjumpaan Perjumpan tiga pihak telah diadakan antara Malaysia, Indonesia dan Filipina .

Sidang kemuncak Ketua kerajaan diadakan TARahaman, Soekarno dan Macapagal MAPHILINDO Hasil rundingan MAPHILINDO telah ditubuhkan

PBB Ketiga-tiga bersetuju mencari penyelasaian dengan bantuan PBB

Perwakilan Perwakilan Malaysia ke PBB telah dibentuk oleh Setiusaha Agung PBB, U Thant

Wakil Beliau menghantar wakilnya Lawrence Michalmore dari Amerika Syarikat bersama tujuh orang wakil- bagi meninjau pendapat Sarawak dan Sabah.

Tentangan Indonesia dan Filipina (ms 151)


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

9

Bersetuju Majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai persekutuan dan Malaysia

Fikiran Menjelang lawatan PBB, rakyat mengubah fikran untuk menyertai Malaysia

Usaha Merupakan usaha kerajaan dan parti perikatan yang memenangi pilihanraya

Pendapat rakyat Sarawak dan Sabah (ms 151-152)

Enggan Penduduk Sarawak dan Sabah enggan menganggotai Filipina dan Indonesia

Tunda Tarikh penubuhan Malaysia terpaksa ditunda pada 16 September 1963

Laporan Ini disebabkan laporan daripada PBB tidak dapat disiapkan serta tentangan Indonesia dan Filipina berterusan

Brunei Brunei telah menarik diri pada saat-saat akhir


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

10

PERJANJIAN MALAYSIA 1963 Ditandatangani di London 9 Julai 1963. Ratu Elizebeth II memperkenankan Akta Malaysia yang teal diluluskan oleh Parlimen British. Disusuli dengan kelulusan Parlimen Tanah Melayu, Dewan Perhimpunan Singapura, majlis Undangan Sarawak dan Majlis Undangan Sabah. Yang di-Pertuan Agong teal memperkenankan Akta Malaysia 16 September 1963, Negara Malayisa ditubuhkan dengan rasminya.

Akta Malaysia Akta yang memperuntukkan penggabungan negerinegeri berkenaan yang seterusnya dinamai Malaysia

INTI PATI PERJANJIAN MALAYSIA 1963 Semua urusan hal ehwal luar adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan

Hari Malaysia Hari perisytiharan pembentukan Malaysia pada agama lain bebas diamalkan. 16 September 1963. Penetapan tarikh ini adalah Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsan tetapi bahasa Inggeris dan bahasa berdasarkan keputusan setiausaha PBB dan lain boleh digunakan. dipersetujui oleo kerajaan Sarawak dan Sabah, bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas Britsh, Singapura, Sarawak dan Sabah. Hari Malaysia

Agama Islam merupakan agama persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah tetapi

Sarawak dan Sabah diberikan kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam. Sarawak memperoleh 24 kerusi, Sabah 16 kerusi dan Singapura 15 kerusi bagi perwakilan Parlimen. Rakyat bumiputera Sarawak dan Sabah mendapat taraf yang sama dengan orang Melayudi Persekutuan Tanah Melayu.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

11

KUIZ Cari nama tokoh-tokoh yang terlibat dalam cadangan pembentukan Malaysia di bawah. Z

I

A

N

A

F

E

N

D

I

N

O

M

U

B

R

A

S

S

E

Y

K

U

N

T

A

S

E

M

B

I

L

U

N

A

S

U

B

C

E

N

D

O

P

U

L

R

N

N

D

O

D

L

E

L

O

L

O

N

G

A

O

K

U

O

N

N

A

S

I

M

A

N

L

D

I

A

N

H

U

K

U

A

N

G

B

O

M

I

S

A

T

Y

E

W

I

A

K

H

I

R

H

U

L

U

A

I

N

B

A

R

A

Y

A

N

G

D

A

I

J

R

A

M

A

B

Y

E

W

H

O

C

K

B

E

L

A

J

A

R

M

E

M

O

U

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

12

KUIZ [TEKA SILANG KATA] 2

4 1

3 5

6 7

Soalan. 1. Gerakan berhaluan kiri di Singapura. 2. Ancaman yang membimbangkan para pemimpin di Asia Tenggara. 3. Sebuah negeri di kepulauan Borneo yang belum mampu berkerajaan sendiri. 4. Satu usaha pihak British terhadap negara-negara kecil yang belum membangun. 5. Kerjasama yang diperlukan antara pemimpin dalam bidang ekonomi. 6. Sumber kekayaan negeri sabah dan Sarawak. 7. Faktor pengimbang jumlah dan kadar pertumbuhan penduduk

UJI MINDA: SEMPUNAKAN HARI INI DALAM SEJARAH HIDUP MU U R I E P

N N

U G I

A D

N

A P

I

T G

B

U

G

M

B

N

M

A


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

R

A

M

N

N

R

F

R

N

A

B

A

R

R

U

B

A A

G U

M

A I

E E

H

13

O T

O

O

N

N

A

K

N

I

E


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

14


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

15


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

16


Sejarah Tingkatan 5: Bab 6 –Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

17

Nota bab6  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you