Page 1

Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

1

LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA a.Nyatakan sejarah sistem politik masyarakat Melayu Tradisional. [ms 65]

KerajaanDalam kerajaan Melayu tradisional telah muncul kerajaan disebabkan adanya raja.KedudukanKedudukan raja begitu tinggi dan istimewa dalam sesebuah kerajaan.TanggungjawabRaja bertanggungjawab memberikan perlindungan politik dan menjamin keselamatan rakyat yang mendiami wilayah kekuasaanya.BalasanSebagai balasan, rakyat yang mendiami wilayah raa akan menerima dan mengakui kekuasaan raja.SetiaKesetiaan rakyat terhadap rajanya inilah yang menentukan sempadan kerajaan atau wilayah yang diperintah raja tersebut.KuatKerajaan yang kuat akan menakluk atau menaungi kerajaan yang lemah untuk mengembangkan empayarnya.MelakaContoh kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai banyak negeri taklukan dan naungan.

Politik Melayu

b.Jelaskan penjajahan kuasa Barat mengubah konsep kerajaan dan negeri masyarakat Melayu tradisional. [ms 65-66]

NegeriBagi masyarakat Melayu negeri bererti kawasan, misalnya negeri laut, negeri Bernam, dan negeri Krian.PerjanjianPerjanjian antara sebuah kerajaan Melayu dengan kuasa asing, keseluruhan kerajaan telah disebutkan sebagai negeri dengan segala jajahan takluknya.Campur Konsep kerajaan/ negeri

tanganSetelah campur tangan British di Semenanjung Tanah Melayu, setiap kerajaan Melayu merujuk

sebagai

kerajaan.LuputKonsep

negeri.SempadanBritish kerajaan

beransur

telah

menetapkan

luput

dan

sempadan

digantikan

dengan

setiap konsep

negeri.M.UnionPengenalan gagasan Malayan Union 1946 di Tanah Melayu unuk membina sebuah negara dan bangsa moden ditentang oleh orang Melayu.PTMPersekutuan Tanah Melayu 1948 pula telah menggabungkan semua negeri Melayu dalam sebuah pentadbiran pusat.MunculPada tahun 1957 Persekutuan Tanah melayu muncul sebagai sebuah negara baru yang merdeka.BergabungPersetujuan negeri Sarawak dan Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah melayu telah mewujudkan negara Malaysia yang berdaulat.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

2

c. Bagaimanakah Pembinaan Bangsa Malaysia terbentuk? [ms 66] Bangsa Malaysia

Dr.M Sekumpulan Berbilang Malaysia

Ciri-ciri Bangsa Malaysia

Berlainan Bahasa Perjuanga n

Dikemukakan oleh Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohammad dalam ucapan beliau di Majlis Perniagaan Malaysia pada 28 Februari 1991. Konsep bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan atau warganegara sesebuah negara. Konsep bangsa Malaysia merupakan konsep baru bagi rakyat berbilang kaum di negara ini. Apabila Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957 dan Malaysia dibentuk pada 16 September 1963,lahirlah negara dan bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum yang berlainan bahasa, budaya, kepercayaan dan pendapat tentang keduniaan. Bangsa Malaysia dibentuk melalui penggunaan satu bahasa kebangsaan serta pengamalan kebudayaan kebangsaan dan rukun negara dalam kehidupan. Pembentukan Bangsa Malaysia merupakan hasil perjuangan kemerdekaan, pengisiaan kemerdekaan dan pengekalan kemerdekaan.

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA a. Huraikan sejarah Pembentukan nehgara dan bangsa di Eropah.[67]

Negara/ Bangsa Eropah

ModenMerujuk kepada pembentukan negara bangsa moden di Eropah.IdeaIdea ini tercetus di Barat pada penghujung abad ke-18 dan ke-19 ekoran tercetusnya, Revolusi Inggeris 1688,Perang Kemerdekaan Amerika 1176, dan Revolusi Perancis 1789.HakKetika ini muncul idea tentang hak rakyat, kerajaan perlembagan dan negara bangsa moden.BangsaPembentukan negara moden ini adalah mengikut sempadan rumpun bangsa bagi menggantikan bentuk negara feudal.NasionalismePetumbuhan nasionalisme meperlihatkan bibit kelunturan entity politik berasaskan keagamaan dan kemunculan idea negara bangsa.AncamKebangkitan nasionalisme telah mengancam empayar Austria, Rusia dan Turki yang mempunyai penduduk berbilang bangsa.MatlamatPenyatuan dan pembentukan negara bangsa merupakan matlamat akhir para nasionalis.

b. Jelaskan kesan Perang Dunia Pertama dalam pembentukan negara Bangsa Eropah.[67-68]

Keasn PD 1

PD IPerang Dunia pertama tercetus 1914-1918 berakhir dengan kekalahan Jerman dan sekutunya.DamaiDi Perancis, Persidangan Damai Paris telah mencapai kesepakatan malalui Deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson.PrinsipDeklarasi ini telah mencadangkan dua prinsip iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan prinsip sempadan negara berasaskan bangsa.KesanKesannya empayar Austria-Hunggary dan Turkey yang mengalami kekalahan telah dibahagi-bahagikan.KemerdekaanIni menyebabkan pelbagai golongan etnik dan bangsa beroleh kemerdekaan.BaruMuncullah negara bangsa baru di Eropah ; Czechoslavakia, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania,Poland dan Yugoslavia. Yugoslavia terdiri daripada Serbia, Slovenia,Montenegro, Croatia,dan Bosnia Harzegovina]


Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa PEMBENTUKAN NEGARA-NEGARA BANGSA

3

ITALI

ItaliItali pada mulanya terbahagi kepada beberapa buah wilayah.UtaraDi utara, wilayah Venetia dan Lambardy dikusai Austria.MenyatukanOrang Itali mahu menyatukan wilayah2 mereka di bawah sebuah pemerintahan dan menghalau orang Autria dari Bumi Itali.Real politikDengan menggunakan amalan real politk[sm] ,Count Camillo Benso di Cavour[CCBdC] betusaha menyatukan Itali menjadi sebuah negara.MenyatukanCCBdC menyatukan Itali dengan pemerintahan monarki.KerjasamaBelaiu bekerjasama dengan Napoleon III [pemerintah Perancis] bagi menentang Austria pada tahun 1960.BantuanDengan bantuan Napoleon III, Austria berjaya detewaskan.PungutanCCBdC mendapat pungutan suara dan sokongan majority rakyat untuk menyatukan Itali.

JERMAN

Real politikOtto Edward Von Bismarck juga mengamalkan realpolitik dan politik darah dan besi unuk menyatukan negara ini 1871.TaktikBismarck telah menggunakan pelbagai taktik seperti tipu helah, pemalsuan dokumen,provokasi, penipuan dan ugutan untuk mencetuskan peperangan.MatlamatMatlamatnya untuk menyatukan Jerman.DictatorRakyat Jerman bersedia menerima sistem kediktatoran yang dianjurkan oleh Bismarck untuk menyatukan Jerman.MembenciBismarck telah menggunakan isu membenci kuasa asing untuk memenangi dan membangkitkan rakyat Prussia di medan tempur.

MADINAH MadinahPembentukan kerajaan Islam di Madinah merupakan satu contoh malaui prinsip Islam.PerlembagaanNabi Muhammad s.a.w menyusun perlembagaan dahulu sebelum mengasaskan kerajaan Islam Madinah.PiagamPiagam Madinah berjaya menyatukan penduduknya yang berbilang kaum iaitu Yahudi, Kristian dan Arab.DiplomasiDiplomasi, musyawarah dan permuafakatan, baginda berjaya membentuk kerajaan Islam Madinah.AmalanPembentukan kerajaan Islam madinah disebabkan amalan kerjasama dan permuafakatan antara pemimpin dengan pemimpin dan antara pemimpin dengan rakyat.DicontohiAmalan ini patut dicontohi untuk menjamin keutuhan negara dan bangsa. CIRI-CIRI NEGARA BANGSA [ms 73-74]


Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

Negara -Negara ialah wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah yang berwibawa.-Negara Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah.-Negara juga merujuk kepada institusi pemerintahan yang tersusun yang bertanggungjawab membuat dan melaksanakan keputusan politik serta menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan.

Bangsa -Sekumpulan manusia yg mendiami sesbuah wilayah serta yang mempunyai persamaan bahasa, adat resam, kesenian, dan pengalaman sejarah.Idea bangsa kini sering digunakan oleh negara kita untuk melahirkan perasaan bersatu padu dikalangan rakyat yang berbilang kaum demi membentuk bangsa Malaysia yang kukuh.

Kerajaan -Kerajaan ialah institusi pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara.Kerajaan merangkumi semua badan yang membuat, mentafsirkan dan melaksanakan dasar-dasar tersebut.Kerajaan juga bertindak sebagai pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat sesebuah negara.-Kerajaan kita merujuk kepada 3 badan iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman.

Perlembagaan -Perlembagaan merupakan peraturan tertinggi sama ada bertulis atau tidak bertulis yang menjadi rujukan dan panduan bagi

mentadbir

dan

memerintah

sesebuah

negara.-

Perlembagaan merupakan peraturan bertulis tertinggi yang didokumenkan dan dijadikan rujukan untuk mentadbir negara.-Perlembagaan

bertujuan

memberikan

perlindungan kepada rakyat negara ini.

jaminan

4


Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

5

KESULTANAN MELAYU MELAKA ASAS PEMBENTUKAN NEGARA DAN BANGSA Pengenalan/Latar Belakang [ms 74] Asas Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15 merupakan asas pembinaan negara dan bangsa kita. Sejarah Peraturan dan peradaban kenegaraan kerajaan tercatat dalam sejarah Melayu atau Melayu Salatus Salatin karangan Tun Sri Lanang yang merupakan dokumen histriografi Melayu terpenting. Masyarakat KMM telah mempunyai masyarakat yang tersusun, berperaturan serta mempunyai sistem pentadbiran dan politik tersendiri. Warisan KMM banyak meninggalkan kesan dan warisan sosiopolitik dalam sistem pemerintahan negara kita pada hari ini.

Ciri-ciri negara dan Bangsa dalam Kesaultanan Melayu Melaka [ms 75,76,77,78] Wilayah Pengaruh Wilayah Pengaruh Lingkungan Empayar

Setiap negara mempunyai wilayah iaitu kawasan tempat tinggal rakyat dan sempadannya yang diterima umum. Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. KMM mempunyai kawasan lingkungan pengaruh yang luas walaupun sempadannya tidak ditetapkan semapadan negara moden. Empayarnya meliputi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan seluruh Timur Sumatera.

Kedaulatan kuasa Kedaulatan Pemerintah Hak Bebas Raja Mewakili

Merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah dan kekuasaan ini tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak. Kedaulatan merujuk kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara atau pemerintah. Negara atau pemerintah boleh menggunakan segala kuasa yang dimilikinya untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang. Ini bermakna negara berkenaan mempunyai hak milik terhadap rakyatnya. Kedaulatan memastikan sesebuah negara itu bebas daripada campurtangan, paksaan, taklukan atau penjajahan kuasa asing. Di zaman KMM juga kedaulatan dirujuk terus kepada raja yang memerintah. Raja yang memerintah mewakili negeri atau kawasan pemerintahan.

Lambang Negara Symbol B. Melayu Pemerintahan Kebesaran

Lambang negara merupakan symbol /tanda yang menjadi identity sesebuah negara. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan lambang penyatuan negara bangsa. Sistem pemerintahan beraja, adat istiadat Melayu, bahasa melayu, dan agama Islam warisan yang dikekalkan sejak zaman KMM hingga hari ini. Kebesaran Sultan dan Kesultanan Melayu Melaka juga dilambangkan dengan alat regalia, nobat, warna, bahasa, undangg-undang,protocol dan adapt istiadat istana.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

6

Keunggulan Undang2 Penguatkuasaan Penguatkuasaan undang-undang merupakan cara formal untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah diwartakan. Memelihara Undang-undang dicipta untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Unggul Keunggulan undang-undang menentukan struktur kerajaan, kehakiman,bahasa, agama, dan kerakyatan diterima oleh masyarakat. Undang2 Pada zaman KMM terdapat dua sumber undang-undang bertulis yang dipengaruhi oleh hokum adapt tempatan dan agama Islam iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. HKM Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal meyentuh bidang kuasa raja dan pembesar serta pantang larang dikalangan anggota masyarakat. Hukuman Hukum Kanun Melaka turut menyatakan hukuman terhadap kesalahan jenayah awam, undang-undang keluarga dan sebagainya. UULM Undang-undang Laut Melaka berkaitan dengan tatacara pelayaran di laut seperti tanggungjawab pengawal kapal, atur cara pelayaran, perniagaan, bidang kuasa nakhoda kapal dan hukuman bagi kesalahan jenayah.

Rakyat Penduduk Terikat Taat Tanda

Rakyat ialah seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah Mereka terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan dalam wilayah tersebut. Zaman kesultanan Melayu Melaka rakyat bertanggungjawab untuk mentaati raja yang memerintah. Sebagai tanda ketaatan, rakyat bersedia mempertahankan negara, menghadiri adapt istiadat kerajaan, mengadakan gotong royong, kerahan tenaga dan sebagainya.

Kerajaan Badan Wujud Dibantu Tonggak Fortfolio Pembesar 4

Kerajaan badan yg diberikan kuasa menguruskan pentadbiran, menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dan menjalin hubungan diplomatic dengan negara lain. Pada masa dahulu kerajaan hanya wujud apabila adanya raja. Zaman KMM raja atau sultan dibantu oleh Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana. Mereka menjadi tonggak institusi kerajaan yang memerintah. Mereka diberi fortfolio mengikut bidang tugas masing-masing iaitu diistana, didarat, dilaut, disekitar Melaka dan jajahan takluk Melaka. Sistem Pembesar Empat lipatan menjamin kesentosaan sistem pemerintahan beraja dan kerajaan Melaka.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

7

WARISAN NEGERI-NEGERI MELAYU MELAKA a. Huraikan bentuk sistem pemerintahan neger-negeri Melayu,berdasarkan sistem warisan pemerintahan Kesultanan Melayu [ms 80] Asas Gelaran Jurai Putera Adik Pembesar 4 Beza Undang2 Disalin Pahang

Kerajaan Johor, Perak dan Pahang diasaskan oleh kerabat diraja Melaka. Kesemua pemerintah negeri tersebut menggunakan gelaran Sultan pada awal nama masing-masing mencontohi sultan Melaka. Sistem pewarisan tahta negeri-negeri tersebut mementingkan jurai keturunan sebelah bapa. Putera sulung sultan dengan permaisurinya berpeluang mewarisi tahta kerajaaan. Sekiranya sultan tidak mempunyai putera, adik lelaki sultan boleh mewarisi tahta tersebut. Johor, Perak, dan Pahang mengamalkan sistem Pembesar Empat lipatan seperti yang diamalkan di Melaka. Perbezaannya hanya pada gelaran pembesarnya mengikut dan penyesuaian dan keadaan tempatan Warisan Kesultanan Melayu Melaka dapat dilihat dalam kitab undangundang bagi Johor, Perak dan pahang. Ketiga-tiga undang-undang itu disalin dan dipinda berdasarkan Hukum Kanun Melaka untuk disesuaikan dengan unsure tempatan. Contohnya, undang-undang Pahang yang dususun oleh Sultan Abdul Ghapur Muhaiyuddin Syah pada tahaun 1596 angat dipengaruhi ileh Hukum Kanun Melaka. JOHOR

Nyatakan isi kandungan undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor. [ms 81-82] Raja Larang Menteri Besar MMK MN Jemaah Menteri Bangsa Pegawai Persidangan

Mengikut undang-undang Tubuh Kerajaan Johor, raja hendaklah berbangsa Melayu Melayu, lelaki, beragama Islam dan waris pemerintah Johor. Raja, Menteri dan Jemaah Pangkuan Negeri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa atau kerajaan lain. Raja berhak memilih Menteri Besar, manakala jawatan naob Menteri Besar ditentukan oleh Jemaah Menteri denga perkenan raja. Maj.Messy.Kerajaan dibahagikan dua, iaitu Majlis negeri yang mempunyai kuasa perundangan dan Jemaah Menteri yang mempunyai kuasa pelaksanaan. Majlis Negeri dipengerusikan oleh Menteri Besar sebagai Yang Dipertua dan berfungsi membantu Raja dan Jemaah Menteri dalam mentadbir negeri dan rakyat yang termaktub dalam fasal 49 perlembagaan berkenaan. Jemaah menteri pula terdiri daripada lapan hingga dua belas orang pegawai kanan kerajaan yang menjadi Ahli Majlis Negeri. Mereka ini berbangsa Melayu, beragama Islam dan merupakan rakyat Johor. Setiap pegawai kerajaan yang dilantik menjadi Menteri mesti mengangkat sumpah dan memberikan taat setia kepada raja serta kerajaan Johor. Persidangan Jemaah Menteri diadakan sebulan sekali dan pada bila-bila masa sahaja apabila dikehendaki oleh Raja atau diminta oleh Menteri Besar atau Naib Menteri Besar atau dengan permintaan tiga orang ahli jemaah Menteri


Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

8

KELANTAN Jelaskan sistem pentadbiran Jemaah Menteri Kelantan. [ms82-83] Sultan Muhammad I Melantik Bentuk Lapan Tugas Perubahan Singkir Kukuh

Sistem Jemaah Menteri di Kelantan talah diamalkan sejak pemerintahan Sultan Muhammad I [1801-1836] Sultan Muhammad telah melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbiran baginda. Sultan Muhammad II [1836-1886] pula telah membentuk Sistem Jemaah Menteri bagi melicinkan pentadbiran dan pemerintahan Kelantan. Terdapat lapan badan Jemaah Menteri dan setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar. Setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing. Sejak 1842 beberapa perubahan berlaku dalam struktur pentadbiran Kelantan. Sultan Muhammad II telah menyingkirkan kerabat diraja yang terlibat dalam pertikaian merebut kuasa dan menggantikannya dengan golongan pembesar yang bergelar Nik dan Wan. Golongan pembesar ini membantu mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad II dengan meberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada baginda. (Rajah Jemaah Menteri Kelantan: Jawatan dan Tugas rujuk halaman 84) TERENGGANU

Huraikan system pentadbiran undang-undang tubuh kerajaan Terengganu.[ms84,85,86] Sultan Zainal Sultan Zainal Abidin III meluluslan Undang-undang Tubuh Kerajaan Abidin Terengganupada tahun 1911. Dikenali Dikenali sebagai Ittiqan-ilmuluk bi-ta’dil il-suluk yang bermaksud keyakinan kepada pemerintah yang bedasarkan keadilan. Monarki Masih mengamalkan sistem monarki dengan memberikan kedudukan yang istimewa kepada agama Islam, iaitu sebagai agama negeri. Corak Pemerintahan beraja di Terengganu bercorak Raja berperlembagaan. Pemerintah Pemerintah terengganu mesti beragama islam, berbagsa Melayu, lelaki dan merupakan waris Sultan yang memerintah Terengganu. Dibantu Sultan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri. Menteri Menteri yang menganggotai Mesyuarat Kerajaan mestilah beragama Islam, berbangsa Melayu, rakyat Terengganu serta mengaku taat setia kepada Sultan dan kerajaan. MMK Majlis mesyuarat kerajaan diketuai oleh Menteri Besar yang dilantik Sultan. JM Jemaah menteri pula berhak memilih Naib Menteri Besar setelah diperkenankan oleh Sultan. Tanggungjawab Ahli Mesyuarat Kerajaan bertanggungjawab membantu Sultan dan Jemaah Menteri untuk mentadbir negeri, menggubal undang-undang dan peraturan negeri dan menjaga kebajikan rakyat, keamanan negeri dan menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri lain. Dilarang Waris Sultan atau menteri dilarang mengkhianati pemerintah negeri dan ditegah daripada menyerahkan negeri kepada kuasa lain. [petikan sebahagian kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu; rujuk ms 86]


Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

9

NEGERI SEMBILAN Huraikan Prinsip Demokrasi dalam Perlembagaan Negeri Sembilan [ms 87-89]

Sembilan

Negeri Sembilan terdiri daripada sembilan buah negeri iaitu Sungai Ujong, Rembau, Johol, Jelebu,Jempol, seri Menanti, Inas, Terachi dan Gunung Pasir. Perpatih N.Sembilan mengamalkan sistem pemerintahan berdasarkan adat Perpatih iaitu kedaulatan berada ditangan rakyat. Lantikan Mengikut hierarki, perlantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah, iaitu Anak Buah,diikuti oleh Buapak, Lembaga dan Undang yang kemudiannya melantik Yang Dipertuan Besar. YDB YDBesar merupakan pemerintah tertinggi tetapi baginda tidak berhal melantik pembesar. Pembesar Perlantikan pembesar dibuat oleh Undang, Lembaga,Buapak dan Anak Buah. Keputusan Setiap keputusan yang dibuat adalah berdasarkan perundingan baginda dengan Undang. Bahagi N.Sembilan dibahagikan kepada beberapa daerah atau jajahan yang disebut luak. Luak Empat luak yang utama ialah Rembau, sungai Ujong, Jelebu dan Johol. Undang Ketua setiap luak ialah Undang dan mereka dipilih oleh Lembaga. Tanggungjawab Undang dipertanggungjawabkan untuk memilih YDBesar. Lembaga Di bawah Undang ialah Lembaga dan Lembaga ini dipilih oleh Buapak. Suku Lembaga ialah ketua suku anggota masyarakat. Tanggungjawab Setiap Lembaga bertanggungjawab terhadap suku masing-masing. Memilih Lembaga berkuasa memilih individu yang layak menjadi Undang Buapak Buapak merupakan Ketua Perut dan setiap anggota Perut dikenali sebagai Anak Buah. Rujukan Buapak menjadi tempat rujukan bagi setiap masalah, khususnya yang berkaitan dengan adat. Agihan Sistem ini tidak mengamalkan kuasa mutlak tetapi mengagihkan kuasa tersebut kepada individu mengikut peringkat.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

10


Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

11


Sejarah Tingkatan 5: Bab 3- Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

12

Nota bab3  
Advertisement