Page 1

Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH

Bagaimanakah gerakan ini bermula? [ms 29] MulaGerakan pemimpin tempatan ini bermula pada awal kedatangan British ke Malaysia.ReaksiGerakan ini merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada di cerobohi dan dikuasai oleh orang luar.TerlibatPemimpin yang terlibat seperti Penghulu Dol Said,Dato’ Maharaja Lela, Rentap dan Mat Salleh.

b. Huraikan faktor-faktor penentangan pemimpin tempatan terhadap British. [ms30-31]

a. Dasar Penaklukan Politik Terikat Paksa Tentang Dasar penaklukan British terhadap Negeri-negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Penguatkuasaan politiknya menjadi luas dan kawasan itu akan terikat dengan perintah dan peraturannya. Misalnya, British mendapat Melaka daripada Belanda, Naning dipaksa menjadi jajahan takluknya dan membayar ufti. Penghulu Dol Said menentang kehendak British itu dan berlakulah b.Ekploitasi Ekonnomi peperangan. Kuasai Perjanjian Dibenarkan Marah British berhasrat untuk menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingan mereka. Perkara ini dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai oleh mereka dengan pemimpin tempatan. Saudagar dari Negeri-negeri Selat dibenarkan menjalankan perlombongan dan perdagangan bijih timah. Hal ini telah menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British

1


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

c. Perlaksanaan pentadbiran Barat Paksa Sistem IzinBritish juga telah memaksakan sistem pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan. British memperkenalkan system cukai, undang-undang dan peraturanperaturan tanah bagi mendapat hasil yang maksimum. Contohnya di Terengganu ,penentangan berlaku kerana setiap tanah yang hendak dibuka mestilah mendapat keizinan British dan dikenakan cukai tanah. Peraturan ini sangat bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat d.Campurtangan British dalam adat resam tempatan sebelum ini. Campur Nilai Birch Penentangan juga berlaku kerana campurtangan Britis terhadap adat resam tempatan. British memaksatempatan merekakehilangan menerimakuaasa nilai-nilai British yang amat e. Pembesar bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan. J.W.W.Birch Hilang telah campurtangan dalam adapt resam amalan menggunakan orang suruhan. Dilantik Kuasa Tentang Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh Pemimpin tempatan juga kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran terhadap kawasan dan anak buah mereka. Kebanyakkan pemimpin tempatan telah dilantik oleh Sultan ataupun masyarakatnya untuk mentadbir kawasannya. f. Kesulitan tersebut penduduk tempatan mereka berkuasa untuk menjaga hal Perlantikan membolehkan ehwal daerahnya seperti soal pentadbiran, perundangan, ekonomi dan Sokongan social. Setia Kesulitan penduduk tempatan Penentangan pemimpin tempatan mendapat sokongan anak buah mereka yang tertekan dengan undang British yang menyulitkan. Kesetiaan kepada pembesar tempatan sebagai ketua juga mendorong mereka memberikan kerjasama untuk menentang British.

2


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

3

PERISTIWA PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN a. Jelaskan penentangan oleh Penghulu Dol said di Naning .[ms31-32] DOL SAID DI NANING Mengapa?

Akibatnya

Apa kesannya?

WilayahBeliau menentang kerana tidak bersetuju dengan tindakan British meletakkan Naning sebagai sebahagian daripada wilayah mereka yang menjadi takluknya.Ingkar Penghulu Dol Said (PDS) mengingkari arahan menghantar satu per sepuluh hasilnya sebagai ufti kepada negeri Melaka.TenteraAkibatnya British menghantar tenteranya untuk menakluki Naning pada tahun 1831 dan ditentang oleh PDSBantuanPDS mendapat bantuan daripada Yam Tuan Ali dari Rembau,Syed Shaban,Penghulu Remai dan Rechat,,Dato’Kelana Sg Ujong dan Penghulu Gemenceh berjaya mengalahkan 150 tentera pimpinan Kapten Wyllie yang berusaha menawan Taboh dalam daerah Naning.SerangPada akhir tahun 1832, British dengan 1200 tentera menyerang sekali lagi Naning.DibantuPDS dengan pengikutnya tidak dibantu oleh sesiapapun.BerjayaPasukan British berjaya mengalahkan tentera PDS.SerahPDS terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka.

b. Huraikan penentangan di Sarawak oleh Linggir,Rentap,dan Syarif Masahor .[ms33-34-35] LINGGIR DI SARAWAK Mengapa?

TentangLinggir pemimpin Kaum Iban di Saribas menentang Penaklukan James Brooke pada tahun 1849 dengan menyerang kapal Nemesis di Batang Lupar.BalasSerangan ini merupakan tindak balas terhadap langkah James Brooke dan Kapten Farquhar menghalang pelayaran mereka di sungai Saribas.TewasBagaimanapun, Linggir dan pengikutnya tewas adalam pertempuran tersebut.

Apa kesannya? RENTAP DI SARAWAK Mengapa?

Akibatnya

Apa kesannya?

HapusRentap menentang James Brooke pada tahun 1853 kerana bertindak menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang yang dianggap sebagai LanunSerangRentap menyerang pasukan James Brooke di Kubu Nangan Skrang bagi menghalang kezaliman James Brooke.Usir Rentap dan pengikutnya berjaya mengusir James Brooke tetapi tentera Jmaes Brooke bertindak membakar kampong mereka.UndurRentap dan pengikutnya berundur ke Bukit sadok dan diserang oleh James Brooke.TewasJames Brooke berjaya menewaskan Rentap pada tahun 1861LemahRentap terpaksa berundur ke Ulu Sungai Entabai dan serangannya semakin lemah.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

4

SYARIF MASAHOR Mengapa?

Akibatnya

TolakSyarif Masahor (SM) dan Datu Patinggi Abdul Gapur(DPAG) menolak penguasaan James Brooke (JB) di Sungai Rajang pada tahun 1857.HilangMereka kehilangan kuasa memungut cukai dan pengaruh terhadap penduduk tempatan.KubuJB membina kubu di Kanowit dan diserang oleh SMSerangSM dan DPAG telah menyerang JB di Kuching.GagalBagaimanapun serangan meraka gagal.LariSM melarikan diri ke Brunei tetapi diserahkan oleh Sultan Brunei kepada British di Singapura.DitahanDPAG melarikan diri ke Betawi tetapi berjaya ditahan oleh Belanda dan diserahkan kepada James Brooke.

Apa kesannya?

c. Galurkan penentangan Mat Salleh di sabah terhadap Syarikat Borneo Utara British [SBUB] . [ms35-36] MAT SALLEH Mengapa?

Akibatnya

Apa kesannya?

PemerintahMat Salleh ialah pemerintah Tambunan dan Sungai Sungut.HirauPihak SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh.MendudukiSBUB menduduki kawasan pengaruh Mat Salleh dan melaksanakan cukai kepala dan surat perahu.KasarPegawa-pegawai SBUB juga bersikap kasar kepada penduduk tempatan.BerbincangMat Salleh telah ke sandakan untuk berbincang dengan SBUB 1895 tetapi tidak di layan.SerangSebaliknya Gabenor Beufort telah menyerang dan membakar kampung Mat salleh dan memaksanya melarikan diri.Mengejut1897 Mat Salleh dan pengikutnya membuat serangan mengejut ke atas kubu SBUB di Palau Gaya.DamaiEkoran peristiwa tersebut SBUB menyediakan pelan damai dengan menyerahkan Tambunan kepada Mat Salleh.MungkirSBUB mungkir janji dan menyebabkan Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUBDibalasSerangan ini dibalas oleh pasukan tentera SBUB dengan meyerang kubu Mat Salleh.TewasBeliau akhirnya tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

5

d. Jelaskan sebab-sebab penentangan dato Maharajalela terhadap British ?[ms37] DATO MAHARAJALELA Mengapa?

MungkirResiden memungkiri fungsinya sebagai penasihat seperti yang termaktub dalam perjanjian Pangkor 1874.CukaiPara pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka.PenguasaanPara pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasan mereka CampurPara pembesar menolak campur tangan British dalam adapt resam dan hal ehwal tempatanmenghormatiJ.W.W Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu.

Lengkapkan Peristiwa penentangan di Perak.[ms 38]

Tarikh

Akibatny a

Tema Tandatangan Bantahan Mesyuarat Membunuh

Menyerahkan

Pembunuhan Serangan

Apa kesanny a?

Bicara / Hukuman

Peristiwa[Huraian] Perjanjian Pangkor ditandatangani oleh Sultan Abdullah dan Sir Andrew Clarke. Bantahan terbuka oleh Sultan Abdullah, Dato’ Maharaja Lela dan pembesar Melayu Perak yang lain terhadap campur tangan British. DML membuat kubu di Pasir Salak. Mesyuarat DML dan pembesar Melayu di Durian Sebatang menentang undang-undang British. DML bersetuju mengambil tanggungjawab membunuh JWW Birch selepas bermesyuarat dengan Sulatan Abdullah dan pembesar di Belanja. Sultan Abdullah memberitahu rancangan tersebut kepada Sultan Ismail. Walaupun DML melakukan penentangan,Sultan Abdullah terpaksa menyerahkan Perak kepada British.Mat arshad orang suruhan British dibunuh oleh penduduk tempatan semasa menampal poster cukai di Pasir Salak. Pembunuhan JWW Birch oleh seputum, Pandak Lam, dan lain-lain lagi atas arahan DML di sungai Perak, Pasir Salak. Pihak British dengan 5000 orang tenteranya melancarkan serangan terhadap Pasir Salak dan kawasan-kawasan yang terlibat. Dato sagor dan DML melarikan diri ke Kota Lama Perbicaraan diadakan di Matang, Perak. Hakimnya ialah Raja Idris.Manakala penasihat perbicaraan iah Frank Swettenhem. DML bersama-sama Dato’ Sagor, Pandak Lam,Seputum dan Pandak Indut dijatuhi hukuman gantung. Sultan Ismail dibuang negeri ke Johor.Sultan Abdullah,Menteri Ngah Ibrahim,Syahbandar,dan laksamana pula dibuang negeri ke Pulau Seychelle. Dengan itu, Perak dapat dikuasai sepenuhnya oleh British.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

6

e. Penentangan di Negeri Sembilan. [ms 39-40] YAMTUAN ANTAH/ DATO’ SYAHBANDAR SUNGAI UJONG[DSSU] Mengapa?

Akibatnya

DilakukanPenentangan terhadap British dilakukan oleh Yam Tuan Antah Sri Menanti(YTA) dan Dato’Syahbandar Sungai Ujong, iaitu Abdullah Tunggal. (DSSU).KemasukanKedua-duanya menentang kemasukan British ke Sungai Ujong.EngganDSSU enggan menandatangani perjanjian dengan British pada 21 April 1874.MempelawaDSSU juga menentang Dato Kelanan Sungai Ujong (DKSU) iaitu Syed Abdul Rahman yang mempelawa British untuk campur tangan dalam pertikaian mereka.BerebutKedua-dua pemimpin tempatan ini berebut kawasan sempadan untuk mengenakan cukai kepada pedagang bijih timah dari Negeri-negeri Selat.MengalahkanDengan kerjasama British DK Syed Abdul Rahman berjaya mengalahkan dato’ Syahbandar Abdullah Tunggal untuk menguasai sungai Ujong.BerundurDSSU terpaksa berundur ke Selangor dan kembali semulas ke Sungai Ujong untuk menandatangani perjanjian dengan British pada tahun 1874.MeletakDSSU bersetuju meletakkan jawatan dan berhijrah ke SingapuraMenguasaiDK Syed Abdul Rahman dapat menguasai seluruh sungai Ujong tetapi tertakluk di bawah penguasaan British.

Apa kesannya?

.Penentangan di Pahang [MS41-42]DATO’ BAHAMAN Mengapa?

Bersatu Pada

tahun

1888 beberapa

orang pembesar

bersatu melawan penguasaan

British.MenolakApabila JP Rodgers dilantik sebagai residen pertama, Dato’ Apa kesannya?

Bahaman[DB} menolak penguatkuasaan undang-undang yang bertentangan dengan adat resam dan sistem politik tempatan seperti sistem kehakiman,pemungutan hasil

Akibatnya [SIRI PEPERANGAN DATO BAHAMAN]

tanah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar.MenghakisUndang-undang tersebut telah menghakis kuasa Dato’ Bahaman sebagai Orang Kaya Setia Perkasa Pahlawan Semantan.RakanDB dan rakan-rakannya seperti Tok gajah dan Imam Rasul bersatu

menentang

British

selama

lima

tahun.Siri

penentangan

rujuk

ms

40.PerlindunganDB dan rakan-rakan mendapat perlindungan daripada penduduk dan pembesar Terengganu dan Kelantan.MenetapDB menetap di Hulu Kelantan manakala Tok Gajah dan keluarganya menetap di Hulu Terengganu.Berpindah1896, DB berpindah

ke

Bangkok

dan

diberikan

perlindungan

politik

oleh

Raja

Chulalongkorn.Sara hidupDB menetap di Chieng Mai dan diberikan wang sara hidup


sebanyak 1000 baht dan meninggal dunia di sana.

Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

7

Penentangan di Kelantan. [ms 41-42]TOK JANGGUT Mengapa?

PenasihatPenentangan berlaku di Pasir Puteh apabila sistem penasihat British diperkenalkan pada tahun 1910.MemaksaBreitish memaksa penduduk tempatan menerima sistem cukai yang diperkenalkan.MembantahTok Janggut membantah perlaksanaan sistem ini dan enggan membayar cukai.DilayanBantahannya tidak

Akibatnya

dilayan oleh Pegawai daerah Pasir Puteh.MenangkapSebaliknya pihak polis diarahkan untuk menangkap Tok Janggut tetapi gagal.Bersetuju1915, Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Haji Said, Che Ishak serta rakyat bersetuju menyerang Pasir Puteh dan berjaya mendudukinya.KerajaanSebuah kerajaan telah

Apa kesannya?

dibentuk dengan Engku Besar Jeram sebagai Raja,Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Che Ishak sebagai Pegawai Daerah.Nama SultanDengan menggunakan nama Sultan Kelantan British membawa masuk tentera dari Negeri Selat dengan

Penentangan di Terengganu. [ms 42-43-44]]HAJI LIMBONG [HARL]memulakan Kapal Perang H.M.S CadmusABDULRAHMAN mendarat di Tumpai.SeranganBritish Mengapa?

seranganAbdul pada Rahman bulan Mei1915 Saring.SenjataSerangan British British tersusun dan UlamaHaji Limbong di [HARL] seorang ulama menentang kerana moden tidakpenggunaan berpuas senjata hati dengan

melumpuhkan Tok janggut tanah dan sistem cukai perjuangan dan undang-undang

pengikutnya.TerkorbanTokmengetuai janggut terkorban mayatnya diarak ke tanah seluruh British.MembersihkanHARL penduduk dan kampung membersihkan di pecan Kota Bharu di gantung di pasar malam dalam keadaan kepala300 ke Kuala Telemong tanpasebelum menghiraukan peraturan tanah British.Berkumpul1925 bawah dan kaki ke atas sebagai amaran kepadatanah masyarakat tempatan berani orang penduduk kampong berkumpul dan membuka milik Tengku Nikyang Maimunah Akibatnya

British. ibn menentang Sultran Zainal Abidin III.MeliputiTanah ini meliputi kawasan dari Lubuk Batu hingga Kampung Pelam.BimbangHal ini membimbangkan British, tetapi dengan jasa baik Tengku Nik Maimunah, mereka dapat disuraikan.MelancarkanKemarahan penduduk menyebabkan mereka melancarkan penentanag bersenjata pada Mei 1928.BengunanKumpulan menyerang bangunan kerajaan di Kuala Berang berjaya mendudukinya.ArahanKumpulan di Kuala Telemong bersiap sedia menunggu arahan

Apa kesannya?

untuk menentang British.Nama SultanBritish menggunakan kuasa dan nama Sultan Terengganu dengan menghantar tiga orang pembesar untuk menawan semula Kuala Berang .DerhakaCara ini memudahkan British kerana rakyat Melayu tidak akan menderhaka kepada Sultan.TumpasSepasukan polis seramai 25 orang menyerang Kuala


mengorbankan sebelas orang.DiserangHARL telah diserang oleh 50 orang polis yang dibawa dari Singapura.DibuangHARL berjaya ditahan dan dibuang negeri ke Makkah. Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua 8 GERAKAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA a. Huraikan factor-faktor pemangkin nasinalisme a.Pengenalan sistem politik Barat [ms45-46] PerkenalSir Andrew Calrke telah memperkenalkan sistem politik Barat dan memusnahkan sistem politik Tradisional.Ambil alihResiden mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan.PencenPembesar diberi pencen dan diganti oleh pegawai British.MencabarPerubahan ini mencabar amalan tradisi dan menjatuhkan maruah orang tempatan.

b.Perkembangan sistem pendidikan [ms46] PendidikanSistem pendidikan Inggeris dan Vernakular melahirkan golongan intelek Melayu yang memperjuangkan bangsanya.SumbanganMereka sedar perlunya sumbangan tenaga dan fikiran untuk meyedarkan bangsanya.IdeaMereka menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British.

c. Dasar British [ms46-47] GalakBritish menggalakkan sesiapa sahaja datang melabur, berniaga berdagang,bekerja dan menetap di Tanah Melayu.AsingRamai orang asing telah datang dan menetap di sini.ImigranKemasukan orang asing meningkatkan jumlah imigran dan menimbulkan persaingan kepada penduduk Tanah Melayu.MenguasaiImigran menguasai ekonomi dalam perlombongan bijih timah, perladangan getah dan perniagaan.PertanianOrang Melayu kekal dengan pertanian padi yang tidak dimajukan oleh British.

d. Pendudukan Jepun [ms47-48] KonsepPihak Jepun dengan konsep Kawasan Kemakmuran Asia telah menekankan kebebasan negara-negara Asia.KerjasamaJepun menggalakkan orang tempatan bekerjasama dengannya dan berjanji akan memerdekakan mereka.KekejamanKesengsaraan hidup akibat kekurangan makanan dan ubat ubatan serta kekejaman pentadbiran Jepun.ZalimBagi mereka semua penjajah tetap zalim dan menekan kehidupan orang tempatan.MUApabila British memperkenalkan Malayan Union 1946 tentangan orang Melayu amat jelas tidak mahu dijajah.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

e.Penguasaan Parti Komunis Malaya [ms 48] SemangatPenguasaan PKM selama 14 hari pada tahun 1945 membangkitkan semangat menentang penjajahan dan memulakan penyebaran idealogi komunis.MenguasaiPKM telah menguasai balaibalai polis dan memerintah dengan kejam.MembunuhMereka membunuh dan mengkap sesiapa sahaja yang dianggap sebagai penyokokong Jepun.PerkaumanGerakan ini telah mencetuskan konflik perkauman.TerbunuhBanyak orang Melayu terbunuh dan rumah mereka dibakar oleh anggota PKMDibalasSerangan mereka telah dibalas oleh orang Melayu di Perak, Johor, N.Sembilan dan Pahang.

f. Kemunculan Mesin cetak [ms 48] CetakKemunculan mesin cetak telah memberikan kesan kepada penyebaran ilmu pengetahuan dan mendorong penentang terhadap British.IdeaMalalui buku, akhbar, majalah, kitab agama dan lain-lain, idea menetang penjajah itu dapat disebarkan.

g. Gerakan Pan-Islamisme Sedunia [ms 48] IntelektualMerupakan gerakan intelektual Islam seluruh dunia membangkitkan Islam menentang penjajahan Barat .DidokongGerakan didokong oleh pelajar Islam seluruh Dunia.SMAbduhGerakan Reformis Islam yang dimulakan oleh Syeikh Muhammad Abduh, pensyarah Universiti al-Azhar Mesir telah tersebar luas.Cara hidupBeliau mejelaskan bahawa Islam ialah cara hidup yang menekankan kepentingan dunia dan akhirat.SebarTulisan SMA ini disebarkan dalam majalah al-Manar.ArabGerakan Wahabi yang berlaku di Arab Saudi juga mendesak matlamat yang sama

h. Kesedaran Politik Serantau [ms48-49] GeografiIndonesia amat rapat dengan T.Melayu, telah mempengaruhi gerakan nasionalisme di T.Melayu.MatangKesedaran politik dan pendidikan Indonesia lebih matang melahirkan ramai golongan intelektual.BacaanAda yang menjadi penulis besar dan karya mereka telah menjadi bacaan masyarakat di T.Melayu terutama yg. berpendidkan vernakular Melayu. TersebarIdea kebebasan politik dan penentangan terhadap penjajahan dalam tulisan mereka tersebar luas dapat dihayati oleh masyarakat tempatan.PenerimaanKemasukan orang Indonesia ke Tanah Melayu memudahkan penerimaan unsur kegiatan nasionalisme Indonesia di Tanah Melayu.

9


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

10

GERAKAN ISLAH DALAM MENINGKATKAN MINDA BANGSA a. Apakah yang anda faham mengenai gerakan Islah?[ms49] MembetulkanGI merupakan gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam.PendorongPendorong gerakan ini ialah Shekh Tahir Jalaludin, Syed Syeikh al-Hadi dan Dr. Burhanuddin al-Helmy.DikenaliGolongan ini dikenali sebagai Kaum Muda.AkhbarAkhbar dan majalah yang terkenal seperti al-Imam, Neracha, Idaran zaman dan Pengasuh telah menjadi saluran gerakan.

b. Berikan hasrat Kaum Muda dalam meningkatkam minda Bangsa.[ms 49] IdeaKaum Muda menyampaikan idea mereka dan menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia.MemajukanGesaan mereka untuk memajukan okonomi, pendidikan, politik dan social orang Melayu.MengkritikMereka berusaha menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Islam.MengkritikMereka turut mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu.

c. Jelaskan reaksi Kaum Tua terhadap Gerakan Islah dan halangan yang dihadapi oleh Kaum Muda. [ms 50] DitentangGerakan Kaum Muda ini ditentang oleh kaum Tua yang terdiri daripada alim ulama.MenguasaiGolongan Tua telah menguasai masyarakat dengan fahaman mereka bahawa Islam itu adalah tentang akhirat.Fardhu ainMereka juga menekankan fardhu ain sahaja sehingga amat sukar untuk Kaum Muda menpengaruhi masyarakat Melayu.BergerakGerakan Kaum Muda dapat bergerak dengan baik di Negeri-negeri Selat sahaja.UndangBeberapa undang-undang telah dikeluarkan oleh Negeri-negeri Melayu bagi menghalang pengaruh Kaum Muda.DakwahUndang-undang ini tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran Sultan.RisalahUndang-undang ini juga tidak membenarkan risalah dan buku Kaum Muda dibawa masuk ke negeri-negeri tersebut

d. Jelaskan peranan madrasah sebagai saluran gerakan idea Kaum Muda[ms50] MadrasahGerakan Kaum Muda telah mendirikan beberapa buah madrasah.PendidikanMadrasah ini menjalankan sistem pendidikan Islam yang meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat, seperti pendidikan fardhu ain,Ilmu Hisab, dan bahasa Inggeris.PerempuanMadrasah memberi peluang kepada pelajar perempuan mendapat pendidikan.MenghalangTernyata tekanan British dan Kaum Tua tidak dapat menghalang sepenuhnya Gerakan Islah dalam Masyarakat Melayu terutamanya dalam bentuk pendidikan.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

11

Akhbar, Majalah,dan Novel:Penggerak Kesedaran Kebangsaan. Akhbar [Pengenalan][ms50] Peranan Akhbar,majalah dan novel memainkan peranan penting dalam melahirkan semangat kebangsaan. Za’ba Penulis akbar yang terkenal pada tahun 1920-an termasuklaklah Zainal Abidin bin Ahmad [Za’ba]. Wartawan Pada tahun 1930-an muncl wartawan seperti Dato’ Onn Jaafar dan Abdul Rahim Kajai. Tulisan Tulisan mereka membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri dan bersatu padu. Kritik Mereka mengkritik dasar-dasar British yang menekan orang Melayu. Sarawak Di Sarawak, penulis-penulisnya juga memainkan peranan yang sama. Persoalan Persoalan tentang social atau pendidikan, ekonomi dan politik bertujuan menyedarkan dan memajukan bangsa Melayu. Contoh Warta Malaya, Lembaga Malaya, Majlis, Utusan,Warta Negara dan fajar Sarawak. a. Tulis sebuah esei tentang peranan akhbar sebagai agen nasionalisme? Sosial / pendidikan.[ms51] Tinggi Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu. Perempuan Menggalakan pendidikan untuk anak perempuan. Negatif Menyeru orang Melayu supaya meninggalkan sikap negatif memilih kejara dan tidak mahu berusaha. Tabungan Menggalakkan tabungan dikalangan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak. Kemahiran Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan dan kerja tangan. B.Inggeris Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan orang Melayu. Taraf Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberikannya nilai ekonomi. B.Melayu Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran British. Islam Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam. Nilai Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu Ekonomi. [ms51] Syarikat Menggalakkan syarikat kerjasama. Dagang Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana hal ini mengancam ekonomi tempatan. Niaga Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu. Jual Melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka. Jimat Menyeru orang Melayu supaya berjimat cermat. Kampung Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur. Politik. [ms51] Kurang Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Laksana Mengkritik para pembesar dan Raja-Raja Melayu kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat. Pilih kasih Menolak dasar pilih kasih Britis dalam pentadbiran kerajaan. M.A.S Menuntut diadakan Malay Administration Service [M.A.S] untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan. Pertubuhan Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu supaya bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan Tuntutan Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan. Majalah [Pengenalan][ms 52] Bangkit Majalah juga memainkan peranan penting dalam mebangkitkan semangat kebangsaan orang tempatan. Malalui Majalah memfokuskan persoalan untuk memajukan bangsa melalui rencana dan puisi yang disiarkan. Jumlah Sehingga tahun 1940-an, terdapat sebanyak 120 buah majalah yang pelbagai corak diterbitkan.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua Isu Terkenal

12

Majalah-majalah ini menyentuh isu kemajuan bangsa dalam pendidikan, ekonomi, bahasa, sastera serta politik anti penjajahan dan orang asing. Antara majalah yang terkenal termasuklah Majalah Guru [1924], Pengasuh [1918], dan Bulan Melayu[1930an]

a. Jelaskan peranan akhbar dalam membangkitkan semangat kebangsaan orang tempatan. Majalah Guru : Pengarangnya : Muhammad Dato’ Muda Linggi, Yusf ahmad dan Mohd Sidin Rashid.[ms 52] Pendidikan Pendidikan anak-anak Melayu Perpaduan Menyeru perpaduan di kalangan orang Melayu. Cinta Meniupkan semangat cinta akan negara dan menentang penjajahan. Taraf Membaiki taraf hidup orang Melayu. Bahasa Memajukan bahasa dan sastera Melayu. Guru Menggalakkan perpaduan di kalangan guru sebagai pemimpin bahasa. Pengasuh : Pengarangnya: Dato’Nik Mohammad. Progresif Membincangkan tentang soal pentafsiran Islam yang progresif bagi kemajuan ummah. Pendidikan Menggalakkan pendidikan di kalangan orang Melayu. Bidang Memperluas ilmu dalam semua bidang. Orang Islam Memberikan pentafsiran kepada persoalan orang Islam Sifat Menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk Bulan Melayu : Pengarangnya : Zainon Sulaiman. Guru Menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu Johor. Pendidikan Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri. Sopan Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan Budaya Timur. Obor Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa. Novel [Pengenalan] [ms 53] semangat Penulisan novel mula berlaku pada awal abad ke-20, tetapi menjadi rancak pada tahun 1930-an dengan membawa mesej2 yang jelas tentang semangat kebangsaan yang patut dimilik oleh generasi muda Melayu. Tentang Sikap menentang penjajah dalam apa bentuk sekalipun adalah dituntut untuk membela maruah bangsa. Posistif Wanita juga digalakkan mempunyai sikap positif untuk memajukan diri bagi membentuk dan membangunkan bangsa. Mesej Mesej-mesej ini jelas dalam novel seperti Keris Melaka, Putera Gunung Tahan,Anak Mat Lela Gila dan Melor Kuala Lumpur. a. Huraikan kepentingan novel pada abad ke-20 dalam merancakkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Keris Melaka : Pengarang : Ahmad Bakhtiar. Penjajah Semangat perjuangan menentang penjajah Barat seperti Portugis Tokoh Menghargai sumbangan tokoh-tokoh seperti Kesultanan Melayu Melaka seperti Hang Tuah. Sejarah Menggunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedoman untuk mendorong semangat perjuangan bangsa bagi generasi muda. Anak Mat Lela Gila: Pengarang : Ishak Haji Muhammad. Muda Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

13

Warisan Menghargai warisan bangsa sendiri. Cinta Mencintai tanah air. Maruah Menolak kesenangan demi maruah bangsa. Putera Gunung Tahan : Pengarang: Ishak haji Muhammad. Pemuda Semangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah bangsa. Cinta Mencintai tanah air. Boleh Berasa bangga dengan kebolehan sendiri. Gadis Seorang gadis tempatan yang menolak cinta pegawai penjajah kerana tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa Melor Kuala Lumpur Pengarang : Harun Aminurrashid. Emansipasi Emansipasi atau kebebasan wanita dalam menntukan hala tuju kehidupannya. Moden Wanita yang mementingkan pendidikan moden untuk kebaikan dirinya. Negatif Membuang pandangan negatif menghalang kemajuan bangsa.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

14

Perjuangan Nasionalis oleh Persatuan-Persatuan Melayu. [ms54-57] a. Bincangkan Perjuangan persatuan-persatuan Melayu dalam arus perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu? .Kesatuan Melayu singapura [ms54-55] TubuhKMS ditubuhkan pada tahun 1926 di Singapura.PengasasPengasasnya Mohammad Eunos Abdullah, Tengku kadir Ali dan Embok Suloh.Didukung Didukung mereka yang berpendidikan Inggeris dan bertujuan untuk menjaga kepentingan sosioekonomi penduduk Melayu Singapura.WakilMuhammad Eunos Abdullah menjadi wakil KMS dalam pentadbiran British.DilantikBeliau dilantik menjadi Ahli Majlis perundangan Negeri-negeri Selat sebagai wakil orang Melayu.KebajikanMelalui desakannya, kebajikan orang Melayu Singapura mendapat perhatian British.PenempatanAntara kejayaan beliau termasuklah memperoleh sebuah kawasan penempatan khas bagi orang Melayu Singapura.MendorongKeberkesanan perjuangan telah mendorong Persatuancawangannya sahabaT PenadiMalaysia{PASPAM}[ms55] penubuhan Melaka, P.Pinang. Za’baDitubuhkan pada tahun 1934 dan dipimpin oleh cerdik pandai Pulau Pinang termasuklah S.M Zainal Abidin B.A..kenalPenubuhannya bertujuan untuk menggalakkan ahlinya berkenal-kenal dan bertukar pendapat bagi memajukan diri dan bangsa.PerpaduanMenggalakkan perpaduan dikalangan orang Melayu diseluruh Semenanjung Tanah Melayu.

Persatuan Negeri-2MelayuBersekutu [ms 55] NegeriDitubuhkan di Perak [1937] , Selangor [1938] , Negeri Sembilan [1938] , dan Pahang [1938].GabungObjektif utama penubuhan persatuan negeri ini adalah untuk menggabungkan tenaga inetelektual Melayu.NasibMembincangkan nasib orang Melayu dalam soal ekonomi, pendidikan dan perkhidmatan kerajaan.PerpaduanCara ini perpaduan orang Melayu dapat digalakkan.

Persatuan di Sarawak [ms55] MiriPersatuan Melayu Miri ditubuhkan pada tahun 1936.PengaruhPenubuhan ini diikuti oleh Persatuan Melayu Sarawak pada tahun 1939, hasil daripada pengaruh persatuan-persatuan negeri negeri di Semenanjung.GagalIdea penubuhan Persatuan Melayu Sarawak timbul sejak 1937 tetapi gagal dilaksanakan kerana dibantah oleh Brooke.Datu PatinggiHanya dengan naungan daripada Datu Patinggi Abang Abdillah, Brooke bersetuju mendaftarkannya.TujuanTujuan, mengeratkan perpaduan Melayu,menggalakkan pendidikan,menjaga budaya dan maruah bangsa serta menegakkan ajaran Islam.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

Perjuangan persatuan-persatuan Melayu dalam arus perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu?

Persatuan di Sabah.[ms55-56] Persatuan di Sabah [ms 55-56] MenonjolKesedaran berpersatuan di Sabah tidak menonjol.CawanganTerdapat cawangan Persatuan Sahabat Pena iaitu di Jesselton [Kota Kinabalu]. Labuan dan Tawau.MiripKegiatannya mirip kegiatan persatuan di Semenanjung. AnggotaAngota-anggotanya terdiri daripada peniaga kecil, pegawai rendah kerajaan dan guru sekolah Melayu.TersebarKegiatan berpersatuan tidak tersebar ke kawasan pedalaman kerana kesulitan perhubungan dan taraf pendidikan yang masih rendah.

Kongres Melayu ms56-57] KemuncakDiadakan pada tahun 1939 dan 1940 merupakan kemuncak kesedaran kebangsaan orang Melayu menjelang Perang Dunia Kedua.KemunduranSoal kemunduran orang Melayu dalam pendidikan dan ekonomi serta layanan pilih kasih British kepada anak negeri telah dibincangkan.DisokongKongres ini dosokong oleh golongan intelek dan akhbar-akhbar Melayu.MengatasiResolusi kongres ini menggambarkan perpaduan Melayu untuk mengatasi permasalahan sosioekonomi dan politik mereka yang amat lemah.KenegerianAkhirnya orang Melayu dapat mengatasi perasaan kenegerian yang memisahkan mereka.

Kesatuan Melayu Muda [ms 56 ] SeparaKMM ialah pertubuhan separa politik yang ditubuhkan pada tahun 1939.PemimpinPemimpinnya ialah Ibrahim Haji Yaakob, merupakan wartawan akhbar Majlis, di Kuala Lumpur.IlhamNama KMM diilhamkan oleh Sultan Djenain, iaitu pelarian politik Indonesia.PerpaduanObjektif utama KMM adalah untuk menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung dan meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu.DaftarKesatuan ini didaftarkan oleh Mistapha Hussein, Naib Ketua KMM pada bulan disember 1940.PolitikBagaimanapun tujuan penubuhan KMM adalah lebih bersifat politik.KerjasamaDengan inisiatif Ibrahim Haji Yaakob, KMM bekerjasama dengan Jepun pada akhir tahun 1940 untuk menghalau British dari Tanah Melayu.PropagandaAntara tindakannya termasuklah menjadikan KMM salah sebuah badan propaganda Jepun, membeli Warta Malaya sebagai alat propaganda anti Britishdan mengelilingai tanah Melayu untuk mencari sokongan.PenyokongMaahad II Ihya Assyarif di Gunung semanggol, Perak menjadi penyokong KMM dengan menyediakan kader-kader yang dikenali sebagai tentera semut untuk menentang British.DitangkapIbrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan lebih kurang 150 orang penyokong KMM ditangkap oleh British pada akhir tahun 1941 kerana kegiatan tersebut.PenjaraMereka dipenjarakan di Changi, singapura.

15


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

16

Gerakan Nasionalisme semasa Pendudukan Jepun [ms 57-58] Jelaskan kebangkitan penentangan penjajahan Jepun Di Tanah Melayu.[ms 57-58] TekananLatar belakang. Kesedaran semangat kebangsaan Tanah Melayu Menghadapi tekanan semasa pendudukan Jepun antara 1941 -1945.DasarJepun menjalankan dasar pemerintahan ketenteraan. Akhbar Mengharamkan semua akhbar yang diterbitkan sebelum itu. Nama Menukarkan nama akhbar tempatan kepada nama Jepun seperti, Malai Shimbun untuk Utusan melayu. Sekolah a. Jelaskan kebangkitan penentangan penjajahan Jepun di Tanah Melayu Semua sekolah menggunakan bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar dan nilai budaya Jepun diperkenalkan.

SekatPemerintahan Jepun telah menyekat kebebasan bersuara penduduk Tanah Melayu.BebasJepun hanya memberikan kebebasan kepada pertubuhan yang menyokongnya dan yang bergerak di bawah penguasaanya.

Barisan Pemuda Perak [Pro-Jepun] BoestamamBarisan Pemuda Perak [pro-Jepun] Ahmad Boestamam telah menubuhkan Barisan pemuda Perak bagi menyatukan pemuda-pemuda Melayu.LatihMereka dilatih berkawad sebagai tentera sukarela Jepun.

Pariti Komunis Malaya [Anti-Jepun] GerakanPKM [anti-Jepun] Akibat tekanan Jepun, gerakan bawah tanah menentang Jepun telah berlaku.TubuhParti Komunis Malayu telah menubuhkan Malayan People’s Anti-Japanese Army[MPAJA] untuk menentang Jepun.DisokongOrganisasi ini disokong oleh British yang memberikan bantuan senjata.GerilaMereka bekerjasama menjalankan perang gerila terhadap Jepun.TigaPasukan Bintang Tiga juga ditubuhkan dengan ahlinya terdiri daripada tiga kaum penting di Tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan India.

Force 136/Wataniah Pahang Anti-Jepun] ForceForce 136 danWataniah Pahang [anti-Jepun] Dikalangan orang Melayu ditubuhkan Force 136 dan pasukan wataniah di Pahang.AnggotaKeanggotaan Force 136 adalah kecil dan terdiri daripada pegawai-pegawai tadbir Melayu yang bekerjasama dengan tentera British.GerilaPasukan ini bergerak secara gerila di hutan dan aktif di Kedah, Johor dan Pahang.SukarelaPasukan Wataniah Pahang merupakan pasukan sukarela menentang Jepun.AnggotaAnggotanya terdiri daripada guru, pegawai tadbir kerajaan dan orang kampong yang sedar tentang penindasan Jepun.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

17

Kes. Melayu Muda/KMM [Pro-Jepun] Merdeka KMM [pro-Jepun] Menjelang akhir pendudukan Jepun, usaha untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia telah dijalankan.MemintaIbrahim haji Yaakob telah meminta Jepun memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu bersama-sama Indonesia.RayaIni sesuai dengan matlamat perjuangan asal KMM untuk menubuhkan negara Melayu Raya atau Indonesia Raya. Slogan Slogan dan cita-cita politik sebahagian kecil orang Melayu. Gemilang Mereka mahu menghidupkan semula kegemilangan empayar Melayu seperti Majapahit, Srivijaya atau empayar Melaka. Idea Idea negara besar Melayu ini telah dimulakan di maktab Perguruan Sultan Idris oleh Abdul hadi Hassan, pensyrah Ilmu Tawarikh [Sejarah] di Maktab tersebut

Kes Rakyat Indonesia [Pro-Jepun] Penubuhan Kesatuan Rakyat Indonesia[KRIS] [pro-Jepun] KRIS telah ditubuhkan sebagai badan yang melaksanakan tugas penubuhan negara Melayu Raya atau Indonesia Raya. K.LumpurKongres pemuda KRIS diadakan di Kuala Lumpur bagi membincangkan persediaan kemerdekaan dengan Indonesia.IsytiharWalaupun Indonesia mengisytiharkan kemerdekaannya pada 17 Ogos 1945 tetapi kerana kekalahan Jepun yang mendadak, Soekarno telah mengisytiharkan kemerdekaannya lebih awal iaitu pada 15 Ogos 1945.BatalIni menyebabkan persidangan KRIS di Kuala Lumpur dibatalkan.BerlindungIbrahim haji Yaakob, isterinya dan orang kananya telah berlindung di Indonesia.GagalDengan itu, kemerdekaan di bawah Indonesia dalam gagasan Melayu Raya atau Indonesia Raya telah gagal.KuasaiBritish kembali menguasai Tanah Melayu pada bulan September 1945.


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

18


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

19


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

20


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

21


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

22


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

23


Sejarah Tingkatan 5: Bab 2 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

24

Nota bab2  
Nota bab2  
Advertisement