Page 1

GeĂŻntegreerde proef 2018-2019

- A long life with LongVida -

Hicham Faouzi Boekhouden - Informatica H. Pius X - Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen


Geintegreerde proef 2018-2019

- A long life with LongVida -

Hicham Faouzi Boekhouden - Informatica H. Pius X - Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen


Woord vooraf Voor alle leerlingen van het zesde middelbaar TSO is de geïntegreerde proef een belangrijk onderdeel van hun opleiding. Ook ik kreeg aan het einde van mijn secundair onderwijs de mogelijkheid om hier aan deel te nemen. De GIP is een vakoverschrijdende proef, waarbij we, ons managementteam, een fictief bedrijf leiden en zo al van de praktijk kunnen proeven. Op deze manier kunnen we onze vaardigheden verder ontwikkelen en kennis maken met enkele aspecten van het bedrijfsleven. Gedurende dit schooljaar heb ik met Adam El Mahtouchi, Maret Khassanovna en Melissa Yakici de leiding genomen over een bedrijf, LongVida, dat gespecialiseerd is in het produceren en verkopen van e-bikes en rugzakken. In het kader van dit fictief bedrijf werkten we aan opdrachten die we kregen voor vakken zoals seminarie, bedrijfseconomie, Frans, Engels, godsdienst en informatica zoals het maken van een analyse van de jaarrekening, website, businessplan, waarbij we advies en tips kregen van onze coördinatoren. Dit eindwerk is een geheel van al die opdrachten. Graag zou ik een bijzonder woord van dank willen richten tot enkele personen die me de afgelopen maanden begeleid en gesteund hebben. Eerst en vooral zijn dit mijn GIPcoördinatoren Anja Faber, Erik Walgraef en Annelies Van Haegenbergh. Ik wil mijn mentor, Immele Bosman, bedanken voor haar advies en uitgevoerd correctiewerk. Mijn teamleden bedank ik voor hun motivatie en medewerking. Zonder hun bijdrage zou het tot een goed einde brengen van dit eindwerk zeker niet gelukt zijn. Mijn leerkracht Nederlands, Birgit Bellens, wil ik zeker en vast bedanken voor alle tips en advies die ze heeft gegeven bij het opstellen van de GIP en uiteraard ook voor het verbeteren van deze bundel, zonder haar zou ik niet tot dit mooie einde zijn gekomen. Tenslotte zou ik ook mijn ouders willen bedanken voor al de steun die ze me hebben gegeven. Met deze bundel hoop ik de lezer een interessant verslag te brengen van mijn geïntegreerde proef. Veel leesplezier!


Inhoudsopgave WOORD VOORAF.................................................................................................................................... 3 INLEIDING ............................................................................................................................................... 7 1. 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.5. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.2. 5. 5.1.

SEMINARIE ................................................................................................................................... 9 NAAM, LOGO EN HUISSTIJL ............................................................................................................. 10 NAAM ........................................................................................................................................ 10 LOGO ......................................................................................................................................... 11 HUISSTIJL .................................................................................................................................... 11 SJABLOON ................................................................................................................................... 12 OPSTART TOPTEAM ...................................................................................................................... 13 ANALYSE CIJFERS .......................................................................................................................... 13 SWOT-ANALYSE RONDE 3 ............................................................................................................... 16 KAPITAALVERHOGING.................................................................................................................... 17 SHAREHOLDERANALYSE.................................................................................................................. 21 BEDRIJFSECONOMIE .................................................................................................................... 27 ANALYSE VAN DE CONCURRENT ....................................................................................................... 28 ONZE CONCURRENT: IBIKE .............................................................................................................. 28 VERTICALE ANALYSE ...................................................................................................................... 29 HORIZONTALE ANALYSE ................................................................................................................. 33 ANALYSE VAN DE JAARREKENING ..................................................................................................... 36 VERTICALE ANALYSE ...................................................................................................................... 36 HORIZONTALE ANALYSE ................................................................................................................. 39 MASTERPLAN 2020 ...................................................................................................................... 41 FRANS .......................................................................................................................................... 43 PREPARATION DE L’ANNONCE D’EMPLOI POUR UN(E) ASSISTANT(E) ....................................................... 44 ASSISTANT ADMINISTRATIVE(VE) .................................................................................................... 45 BROCHURE FRANÇAIS .................................................................................................................... 46 ENGELS ........................................................................................................................................ 47 BUSINESS IDEA ............................................................................................................................. 48 COMPANY OBJECTIVES ................................................................................................................... 49 RISK ANALYSIS.............................................................................................................................. 50 PRODUCT DESCRIPTION.................................................................................................................. 51 OWNERSHIP, MANAGEMENT AND PERSONNEL .................................................................................... 54 MARKETS AND MARKETING............................................................................................................ 55 FINANCIAL FORECASTS ................................................................................................................... 56 PROMOTION PLAN ........................................................................................................................ 58 GODSDIENST ............................................................................................................................... 61 DEONTOLOGISCHE CODE ................................................................................................................ 62


5.1.1. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN ................................FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. BESLUIT ................................................................................................................................................ 65 LITERATUURLIJST .................................................................................................................................. 66 BIJLAGEN .............................................................................................................................................. 68


Inleiding Begin dit schooljaar richtten mijn team en ik een fictief bedrijf op na het spel TopTeam georganiseerd door de Thomas More hogeschool. In dit spel waren er drie ronden, drie boekjaren, waarin elke groep een keuze maakte in welk departement er geïnvesteerd zou worden. Zo waren er verschillende departementen waarin we konden investeren: marketing, productie en verkoop van de producten. Dit spel was een inleiding op de geïntegreerde proef. We kregen in de les seminarie de opdracht om een fictief bedrijf op te richten dat ons team “LongVida” noemde. LongVida is gespecialiseerd in het produceren en verkopen van e-bikes en rugzakken. We bestaan uit een team van 4 personen, waarbij ieder een eigen functie heeft. Melissa Yakici werd aangesteld als commercieel directeur, Adam El Mahtouchi is de technische, financiele directeur en Maret Guelogaeva administratief directeur. Ikzelf vervulde de taak als CEO van LongVida. De functiebepaling gebeurde op basis van onze eigenschappen en vaardigheden. De eerste opdracht werd uitgelegd tijdens de les seminarie. We maakten een berekening van de eindvoorraad en de leverbetrouwbaarheid aan de hand van de gegeven cijfers. De tweede opdracht voor het vak seminarie was het kiezen van een naam, logo en huisstijl. Verder hadden we ook de opdracht gekregen om een SWOT-analyse te maken over het bedrijf waarvan we de gegevens verwerkten. Na deze opdrachten was er nog een presentatie waarbij we een kapitaalverhoging mochten voorstellen aan enkele potentiële aandeelhouders. Als laatste opdracht voor seminarie stelden we nog een andere presentatie op waarbij we een selectie maakten van enkele beursgenoteerde bedrijven die goederen produceren of diensten leveren met betrekking tot groene energie. We kregen ook opdrachten voor de taalvakken. Voor Frans kregen wede opdracht om een brochure op te maken waarbij we enkele producten voorstelden en deze ook een beetje aantrekkelijk maakten door er een promotie aan toe te voegen. Verder was er nog een opdracht waarbij we een vacature opstelden voor de functie verkoopmanager. Het vak Engels had ook twee taken. De eerste taak bestond uit het opstellen van een businessplan en de tweede taak uit het opmaken van een promotieplan. Natuurlijk kregen we ook een opdracht voor het vak bedrijfseconomie, wat in mijn richting een hoofdvak is. Hiervoor maakten we twee analyses, één van een concurrent en één van ons eigen bedrijf. Voor informatica maakten we een webshop. Dit is de enige opdracht die u niet in de bundel kan terugvinden. Ten slotte schreven we voor godsdienst een deontologische code. Deze bundel maakt een geheel van al deze opdrachten. U vindt er ook een literatuurstudie en bijlage in terug. Ik neem u bij deze graag mee op een terugblik van wat voor mij een leerrijke reis was.


1. Seminarie

9


1.1 Naam, logo en huisstijl De bedoeling van een naam, logo en een huisstijl is om je als bedrijf te onderscheiden van je concurrenten. Zonder deze drie elementen kan je niet bestaan als een onderneming. Daarom was onze allereerste opdracht bij het vak seminarie, het creëren van een originele naam en logo. Zo ontstond ’LongVida’.

1.1.1 Naam Als een onderneming die E-bikes en rugzakken aanbiedt hebben wij gekozen voor een neutrale, ingetogen naam: LongVida. Consumentenpsychologen ontdekten dat het van groot belang is hoe een merknaam van je tong rolt. Ook de klank en de betekenis kan dat versterken. Dat vonden we het belangrijkste bij het kiezen van onze naam. Een merknaam zou zoveel mogelijk zintuigen moeten prikkelen. Dat kan door klank, kleur,… Wij hebben ons meer gefocust op de kleur. Ons logo bestaat merendeels uit grijs, wat vooral een neutrale, onopvallende kleur is. Hiermee benadrukken we extra de zon, die een felle, gele kleur heft. Dit is het element dat de mensen zullen onthouden. De zon staat symbool voor het optimisme en de focus op het milieu van ons bedrijf, zodat mensen bij het horen van “LongVida” direct een goed gevoel krijgen. Als starter is het belangrijk dat onze merknaam en producten meteen een plaatsje veroveren in het collectieve geheugen van onze (potentiële) klanten. Zo vroegen we eens aan onze omgeving wat zij vinden van ‘LongVida’. Daaruit bleek dat het een zeer vrolijke, sympathieke en harmonieuze merknaam is. Hoe komen we nu op de naam ‘LongVida’? We hebben een samenstelling gemaakt van 2 woorden. ‘Long’ en ‘Vida’. ‘Long’ staat voor Lang in het Engels en ‘Vida’ voor leven in het Spaans. Met lang leven bedoelen we dat onze producten lang in het leven van onze klanten zullen blijven. Onze fietsen en rugzakken zijn van hoge kwaliteit waardoor ze een lange levensduur garanderen. De naam heeft nog een tweede betekenis. Onze LongVida e-bikes en rugzakken (zowel de standaard als de luxe rugzak) kunnen ook gebruikt worden voor lange afstand reizen, fietstochten etc. Je kan er dus lang mee leven! Zo klinkt het ook in de LongVida slogan: a long life with LongVida. Bij het kiezen van een naam voor je onderneming moet je natuurlijk ook nagaan of de naam al in gebruik is. Zo merkten we op, na het raadplegen van de KBO, dat de naam ‘LongVida’ uniek is. Vervolgens hebben we onze merknaam laten deponeren voor een bedrag van 248 euro, zodat die voortaan beschermd is. Hiermee is de naam dus gebruiksklaar voor ons.

10


1.1.2 Logo

Zoals eerder vermeld bestaat ons logo uit een lange weg “zonder einde” en een zon met daarnaast de naam van onze onderneming, LongVida. We hebben de zon in haar gewoonlijke, gele kleur ontworpen zodat de mensen iets alledaags kunnen koppelen aan onze onderneming. Onze producten zijn ook goed voor dagelijks gebruik. We moeten ook herkenbaarheid creëren bij klanten en prospecten door een goed en consequent logo te kiezen. We zullen dit logo ook nodig hebben op onze facturen, e-mails, visitekaartjes, … Het logo zal er ook voor zorgen dat we ons visueel kunnen onderscheiden van onze concurrenten. Voordat je een logo ontwerpt kun je even kijken naar de logo’s van die van je concurrenten waarna je kan vergelijken en de juiste keuzes kunt maken. Uiteraard is de belangrijkste factor het overtuigen van mogelijke klanten voor onze onderneming, de kwaliteit van onze producten. We moeten rekening houden met wat ons logo uitstraalt. Klanten zullen kopen bij bedrijven die hen vertrouwen inboezemen. Een beter, professioneler en betrouwbaarder logo zal een prospect snel binnenhalen.

1.1.3 Huisstijl De huisstijl van onze onderneming gaat samen met ons logo, geel en donkergrijs. Klanten leggen ook direct een link met de kleuren van LongVida, zo creëren wij een band met mensen. De kleur geel straalt een warm gevoel uit en met onze gele zon voel je de warmte. Het grijs geeft de luxe van onze producten, en het doelbewust zijn van ons team weer.

1.1.4 Ons Team

11


1.1.5 Sjabloon

H. Piustien X – Instituut Abdijstraat 128 2020 ANTWERPEN 15 mei 2019

Voorbeeld Sjabloon

BTW NR: BE 0258.654.666 – IBAN: BE10 6511 6375 5204 - +32 486 55 74 89 – info@longvida.be 12


1.2

Opstart TopTeam

Als tweede opdracht hebben we samen met enkele andere scholen deelgenomen aan een simulatiespel in de Hogeschool Thomas Moore. Later moesten we aan de hand van jaarrekeningen een analyse maken van enkele cijfers. Op basis van de verkregen rapporten hebben we vervolgens een eindverslag opgesteld en doorgestuurd naar de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Rob Frederix.

1.2.1 Analyse cijfers Aantal maanden eindvoorraad Berekening (standaard) Eindvoorraad in eenheden Vraag in Januari in eenheden Aantal maanden eindvoorraad

= = =

3 990 383 10,42 maanden.

Berekening (luxe) Eindvoorraad in eenheden Vraag in Januari in eenheden Aantal maanden eindvoorraad

= = =

545 213 2,56 maanden.

Beoordeling Het herstructueren van de standaard productie van 3 naar 2 machines met een productie van 2000 eenheden zal ervoor zorgen dat onze voorraad opmerkelijk vermindert en dat onze productiekosten per eenheid daalt. De De De De

huidige productie in eenheden standaard nieuwe productie in eenheden daling van de productie in eenheden nieuwe eindvoorraad in eenheden

= = = =

7 4 7 3

500 000 500 – 4 000 = 3 500 990 – 3 500 = 490

De nieuwe eindvoorraad voor de standaard productie = 490/383 = 1,28 maanden

Maandvoorraad 0,18

15,80%

0,16 0,14 0,12

11,99%

0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00

Standaard

Luxe

13


Productiekost per eenheid Berekening (standaard) (2 500 euro * 25,8) * 3

= 25,8 euro

7 500 Berekening (luxe) (1 400 euro * 31,50) * 2

= 31,5 euro

2 800

Beoordeling Bij de standaard rugzakken produceren we zo laag mogelijk, vergeleken met de luxe rugzakken, voor een optimale afzet. Een lage productiekostprijs is zeer belangrijk voor het resultaat die we hebben op het einde van het boekjaar.

Leverbetrouwbaarheid Berekening (standaard) 4 884 4 884

x100

= 100%

Berekening (luxe) 2 556 2 556

x100

= 100%

Beoordeling In de huidige bedrijfswereld zou de leverbetrouwbaarheid boven de 98% moeten liggen. Die van ons bedraagt 100% wat dus het consumentenvertrouwen zal stimuleren. Zo stellen wij al onze klanten tevreden. We kunnen dit aan de consument duidelijk maken door advertenties te maken over onze leverbetrouwbaarheid.

14


Marktaandeel omzet Berekening (standaard) 307 932 2 568 281

x100

= 11,99%

Berekening (luxe) 255 600 1 617 351

x100

= 15,80 %

Beoordeling We hebben een vrij laag marktaandeel maar dat betekent niet dat we slecht scoren in onze markt. Als we meer winst hadden gemaakt haalden we een veel hoger marktaandeel. We konden o.a. kosten besparen bij de productie van onze rugzakken.

Marktaandeel 18,00%

15,80%

16,00% 14,00% 12,00%

11,99%

10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Standaard

Luxe

15


1.2.2 Swot-analyse ronde 3 STERKTES

ZWAKTES

Ø Goede communicatie (Teamwork)

Ø Zich overschatten

Ø Hulp vragen

Ø Geen inzicht

Ø Kwamen goed overeen

Ø Verbanden leggen tussen

Ø Doorzettingsvermogen

concurrentie en eigen cijfers was

Ø Van negatief naar positief

moeilijk

eindresultaat

Ø Resultaten van concurrenten

Ø Segmenten (standaard & luxe)

inschatten Ø

Ongeduldig (willen te snel resultaat zien)

BEDREIGINGEN Ø Veel concurrentie Ø Fouten Ø Teveel voorraad

KANSEN Ø Volgend jaar hogere resultaten & sterker marktaandeel Ø Ervaringen opdoen Ø Vragen stellen Ø Uitbreiding van bedrijf Ø Hoge reclamekosten Ø Concurrentie is even onervaren als ons grote afzetmarkt

16


1.3 Kapitaalverhoging Het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering was een opdracht die we in groepjes van twee moesten uitvoeren. Hierbij hebben we geprobeerd de aandeelhouders te overtuigen dat een kapitaalsverhoging voor LongVida efficient en noodzakelijk was.

17


18


19


20


1.4 Shareholderanalyse De laatste opdracht voor het vak seminarie was een individuele opdracht, waarbij we een aandeelhoudersanalyse uitvoerden. De bedoeling was om 2 Ă 3 beursgenoteerde bedrijven, met een groene achtergrond te vinden en vervolgens de huidige en potentiĂŤle aandeelhouders proberen te overtuigen, om te investeren in deze ondernemingen.

21


22


23


24


25


26


2. Bedrijfseconomie

27


2.1. Analyse van de concurrent Concurrentie is de essentie van een vrije en gezonde markt. Het zorgt voor een voortdurende ontwikkeling en verbetering van de aangeboden diensten en producten. Maar concurrentie kan je ook te slim af zijn, bijvoorbeeld door stappen zetten die je zelf nog niet aandurfde of niet kon. Daarom is het belangrijk om je concurrenten te onderzoeken en ze goed te kennen. Dit zal je als bedrijf helpen om je concurrenten voor te blijven en onverwachte wendingen in het bedrijf te vermijden. Zoals men zegt, is kennis macht.

2.1.1.

Onze concurrent: Ibike

In Antwerpen is Ibike de voornaamste concurrent van LongVida. Het is een Antwerpse winkelketen die bestaat sinds 2011 en die vooral elektrische fietsen aanbiedt. Het bedrijf heeft 7 vestigingen in en rond Antwerpen met in totaal 15 voltijdse werknemers: Ø Antwerpen Ø Brasschaat Ø Berchem Ø Deurne Ø Eilandje Ø Ekeren Ø Wilrijk Het bedrijf heeft ook een website waar je uitgebreide informatie kan vinden over het bedrijf zelf, zijn producten en waar men advies kan krijgen om de ideale fiets te vinden. De website dient niet als webshop, wat de klanten niet de mogelijkheid geeft voor online aankopen. Maar zo zal Ibike al hun klanten in hun winkels kunnen ontvangen en persoonlijk advies kunnen geven. Het assortiment van Ibike bestaat uit elektrische fietsen, klassieke fietsen en alle accessoires die je voor een fiets nodig hebt. Ze bieden fietsen van verschillende merken aan en werken samen met verschillende bedrijven. In elke winkel van Ibike kunnen klanten terecht met al hun technische problemen. Bovendien kunnen ze daar elke fiets voor aankoop uittesten en professioneel advies krijgen.

28


2.1.2.

Verticale analyse

De liquiditeit De liquiditeit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De belangrijkste reden om de liquiditeit te berekenen is om inzicht te geven of het bedrijf over voldoende liquide middelen beschikt om al zijn kortlopende schulden te betalen. Bij de beoordeling van de liquiditeit wordt er onderscheid gemaakt tussen de liquiditeit in ruime en enge zin. De liquiditeit wordt als goed beschouwd als deze ratio gelijk of groter is dan één. Het bedrijf is dan in staat om al zijn schulden op korte termijn af te betalen. Liquiditeit in ruime zin (Current ratio) Bij deze berekening worden alle vlottende activa meegerekend inclusief de voorraden. Dit kan zorgen voor een misleidend beeld, omdat vlottende activa in zijn geheel nooit gebruikt kunnen worden voor de directe afbetaling van schulden. Berekening Vlottende activa Current ratio => Schulden < 1 jaar + overlopende rekeningen € 3 064 139,40 Current ratio 2017 Ibike =>

= 1,14 € 2 686 823,16

Beoordeling

Liquiditeit in enge en ruime zin

1,40 1,20

1,33

1,26

1,14

1,00 0,80 0,60 0,40

0,39

0,33

0,29

0,20 0,00 2015 Liquiditeit in ruime zin

2016

2017

Liquiditeit in enge zin

Op de grafiek kunnen we zien dat de liquiditeit van Ibike de laatste drie jaar gedaald is van 1,33 naar 1,14. Dit komt door de stijging van de schulden op korte termijn.

29


Liquiditeit in enge zin (Quick ratio) In tegenstelling tot de current ratio houdt de liquiditeit in enge zin er wel rekening mee dat voorraden niet meetellen voor de afbetaling van schulden. Hierdoor krijg je een realistischer beeld over de financiële toestand van het bedrijf. Berekening Vlottende active – voorraden Quick ratio => Schulden < 1 jaar + overlopende rekeningen € 3 064 139,40 - € 2 028 312,55 Quick ratio 2017 Ibike =>

= 0,39 €

€ 2 686 823,16

Beoordeling

Liquiditeit in enge en ruime zin 1,40

1,33

1,26

1,14

1,20 1,00 0,80 0,60

0,39

0,33

0,29

0,40 0,20 0,00 2015

Liquiditeit in ruime zin

2016

2017

Liquiditeit in enge zin

De liquiditeit in enge zin bedraagt opmerkelijk veel minder dan de liquiditeit in ruime zin. Wat als oorzaak heeft dat de vlottende activa grotendeels bestaan uit voorraden. De quick ratio is wel in de laatste 3 jaar gestegen van 0,29 tot 0,39 wat voornamelijk komt door de stijging van de liquide middelen.

30


Solvabiliteit Deze ratio is zeer belangrijk voor een bedrijf, bij het aangaan van een lening bij de bank. Het geeft namelijk weer of het bedrijf in staat is zijn schulden op korte én lange termijn te betalen en hoeveel van het totaal vermogen van het bedrijf door vreemd vermogen wordt vertegenwoordigd. Een goede solvabiliteit ligt rond de 0,5 en betekent dat de helft van alle bedrijfsmiddelen gefinancieerd werd met eigen vermogen. Berekening Eigen vermogen Solvabiliteit => Totaal passiva € 597 269,21 Solvabiliteit 2017 Ibike =>

= 0,18 € 3 371 779,36

Beoordeling We zien tussen de boekjaren 2015 en 2017 een forse daling van de solvabiliteit. Dit komt door de vermeerdering van schulden in het bedrijf zowel op korte als op lange termijn. IBike heeft een zeer zwakke solvabiliteit en wordt bijna volledig gefinancieerd door vreemd vermogen. Op de tweede grafiek ziet men dan ook de evolutie van de schuldgraad van het bedrijf. De schuldgraad is gestegen, wat samenhangt met de gedaalde solvabiliteit.

Solvabiliteit 40,00%

32,58%

30,00%

26,48% 17,71%

20,00% 10,00% 0,00% 2015

2016

2017

Solvabiliteit

Schuldgraad 100,00% 80,00%

67,42%

73,52%

82,29%

60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2015

2016 Schuldgraad

2017

31


Rentabiliteit op eigen vermogen De rentabiliteit van een bedrijf kan zéér interessant zijn voor investeerders. Aan de hand van deze ratio kunnen mogelijke investeerders inschatten wat een investering in een bepaald bedrijf zou kunnen opbrengen. De norm voor een acceptabele rentabiliteit ligt tussen de 5% en 10%. Bij een hoge rentabiliteit betekent het dan ook dat het een risicovolle investering is. Op deze manier proberen bedrijven bij risicovolle investeringen toch investeerders aan te trekken. Berekening Resultaat na belastingen Rentabiliteit =>

* 100 Eigen vermogen € 29 078,78

Rentabiliteit 2017 Ibike =>

* 100 = 4,87% € 597 269,21

Beoordeling

REV 16,00%

14,02%

14,00% 12,00% 10,00%

9,04%

8,00%

4,87%

6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2015

2016

2017

REV

We zien een negatieve trend over de afgelopen drie jaar. De rentabiliteit heeft een flinke daling ondergaan van 10% in het jaar van 2016 tot 2017. Dit ligt aan de daling van het resultaat van het bedrijf. Ibike heeft momenteel een redelijk zwakkere rentabiliteit. Maar als je de cijfers van het bedrijf bekijkt kan je zien dat het bedrijf nog steeds een goed resultaat heeft en dat de daling komt door de toename van de belastingen en financiële kosten.

32


2.1.3.

Horizontale analyse

EBIT/EBITDA EBIT ofwel Earnings Before Interest and Taxes wordt gelijkgesteld aan de operationele winst of verlies. Er wordt gemeten wat het resultaat is uit de normale bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat de financiële resultaten niet worden meegerekend. Rente en belastingen worden namelijk niet als operationele resultaten gezien, omdat ze niet direct te maken hebben met kosten die je moet maken om een bepaalde omzet te behalen. EBITDA ofwel Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, wordt gelijk gesteld aan de EBIT waarbij de niet-kaskosten, onder andere de afschrijvingen en waardeverminderingen niet worden verrekend als een kost. Berekening EBIT =>

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting – financiële opbrengsten + financiële kosten

EBIT Ibike 2017 =>

€ 80 242,73

- € 102 790,65 + € 102 457,50 = € 79 909,58 EBITDA =>

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting – Financiële opbrengsten + Financiële kosten + Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa + Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen

EBITDA Ibike 2017 =>

€ 79 909,58 + € 90 196,57 = € 170 106,1

33


Beoordeling EBIT en EBITDA zijn beiden na een flinke stijging in 2016 gedaald in 2017. De winst voor belastingen blijft bij de EBIT vóór het verrekenen van de financiële kosten en opbrengsten ongeveer hetzelfde als erna, terwijl de afschrijvingen en waardeverminderingen zorgen voor een sterke stijging van de winst bij de EBITDA.

EBIT & EBITDA € 250 000,00 197 682,54 € 200 000,00

170 106,15

151 974,07 € 128 046,72

€ 150 000,00 € 92 302,02

€ 79 909,58

€ 100 000,00 € 50 000,00 €2015

2016

2017

`= EBIT (operationeel resultaat of courant resultaat) `= EBITDA (operationele cashflow of bedrijfscashflow)

34


Cashflow De kasstroom, ook cashflow genoemd, is het geld dat een onderneming werkelijk heeft verdiend. Het wordt berekend door de som van het resultaat en de afschrijvingen oftewel niet kaskosten. Bedrijven die over voldoende kasstroom beschikken, zijn in staat om hun financiële verplichtingen zoals het afbetalen van schulden op korte termijn na te komen of hebben nog ruimte om investeringen te doen. Berekening Cashflow => Bedrijfsresultaat na belastingen + niet kaskosten Cashflow Ibike 2017 => € 29 078,78 + € 90 196,57 = € 119 275,35 Beoordeling

Cashflow € 160 000,00

€ 149 287,07

€ 140 000,00 € 120 000,00

€ 119 275,35 € 103 859,22

€ 100 000,00 € 80 000,00 € 60 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 €2015

2016

2017

Cashflow

Ook de cashflow was in het jaar 2016 een stuk hoger dan in 2017. Maar over het algemeen gezien heeft Ibike de afgelopen drie jaar een positieve cashflow met een hoogtepunt in 2016. Conclusie Ibike heeft drie boekjaren met heel wat stijgingen en dalingen achter de rug en hoewel sommige cijfers riskant lijken is het over het algemeen een sterke concurrent die al meer naambekendheid, kennis en ervaring heeft dan LongVida.

35


2.2 Analyse van de jaarrekening LongVida heeft drie boekjaren achter de rug en om in de verre en nabije toekomst positief te blijven presteren en waar nodig onze strategie aan te passen hebben we besloten om onze cijfergegevens grondig te analyseren. Het kritisch bekijken van onze jaarrekening zal ons inzicht geven of het mogelijk is om onze doelstellingen te behalen. Zo zullen wij onze klanten producten van de béste kwaliteit aanreiken. Zelfkennis is namelijk het begin van elke wijsheid. In deze analyse zullen we de volgende aspecten bekijken en beoordelen: Ø Horizontale analyse Ø Verticale analyse Ø Masterplan voor 2020

2.1.4

Verticale analyse

Liquiditeit De liquiditeit in ruime zin van LongVida bedroeg het laatste boekjaar 9,19, wat zeer goed is. Ons bedrijf heeft de afgelopen drie jaar een stevige buffer opgebouwd waardoor we onvoorziene situaties goed kunnen opvangen. Momenteel is LongVida dan ook in staat om zijn schulden op korte termijn 9 keer af te betalen alleen al met de vlottende activa. De liquiditeit in enge zin ligt telkens iets lager, wat natuurlijk komt door de voorraden die niet in rekening worden genomen. Maar dan nog behoudt LongVida een zeer sterke liquiditeit. Zelfs zonder de vorraaden zouden wij onze schulden op korte termijn 6 keer kunnen terug betalen. Beide ratio’s zijn de afgelopen drie boekjaren positief geëvolueerd en op het moment zeer sterk.

Liquiditeit in enge en ruime zin 10,00

9,19

9,00

7,27

8,00 7,00

6,44

5,54

5,37

6,00 5,00

3,82

4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2015

2016 Liquiditeit in ruime zin

2017

Liquiditeit in enge zin

36


Solvabiliteit

€ 29.646.000,00

Solvabiliteit 2017 =>

€ 49.934.000,00

= 59,37%

De solvabiliteit van LongVida in het boekjaar 2017 bedraagt 59,37 %. Als je het vergelijkt met de algemeen aanvaarde norm van 30%, is dit meer dan voldoende. Dit betekent dat ons bedrijf op lange termijn in staat is om zijn schulden aan de schuldeisers af te betalen. De schuldgraad bedroeg in dat zelfde boekjaar 40,63 %, wat betekent dat ongeveer 40 % van het totaal vermogen van LongVida vreemd vermogen is. Dit cijfer zou beter kunnen zijn maar voor een jong bedrijf is dit al redelijk goed. Over het algemeen gezien heeft LongVida de afgelopen drie jaar een positieve solvabilitet. Enkel in het jaar 2016 was er een kleine daling van zo’n 3 %. Dit kwam vooral door de toename van het vreemd vermogen en nieuwe leningen. Maar dit hebben we het jaar daarop terug goedgemaakt met een nog hogere stijging van de solvabiliteit. Deze cijfers zullen vast en zeker LongVida ten goede komen bij het aangaan van nieuwe leningen en het overtuigen van financiële organisaties.

Solvabiliteit 100,00% 80,00%

58,92%

60,00%

56,47%

59,37%

40,00% 20,00% 0,00% 2015

2016

2017

Solvabiliteit

Schuldgraad 100,00% 80,00% 60,00%

41,08%

43,53%

40,63%

40,00% 20,00% 0,00% 2015

2016

2017

Schuldgraad

37


Rentabiliteit € 1.602.000,00 Rentabiliteit 2017 =>

€ 29.646.000,00

= 5,40%

Voor de rentabiliteit heeft ons bedrijf een negatieve evolutie achter de rug, wat betekent dat we voor de inbreng van elke euro jaar na jaar minder geld terug krijgen. Maar aangezien de zeer lage rentevoeten die op het moment actueel zijn voor risicoloze investeringen, is een rentabiliteit van 5,4% meer dan goed. Bij de analyse van onze concurrent hebben we ook gezien dat Ibike ongeveer dezelfde rentabiliteit heeft voor het laatste boekjaar. Daarom is het verbeteren van onze rentabilitiet één van de voornaamste doelstellingen van LongVida voor de volgende boekjaren.

RTV 10,00 %

8,84 %

8,00 %

7,50 % 4,93 %

6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % 2015

2016

2017

RTV

REV 10,00%

8,87%

9,04%

8,00% 5,40%

6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2015

2016

2017

REV

38


2.1.4.

Horizontale analyse

EBIT/EBITDA Als we kijken naar de EBIT zien we dat deze in 2017 extreem gedaald is met zo’n 3 miljoen euro.Deze daling heeft als oorzaak de vermindering van de winst, de financiële kosten én opbrengsten van dat boekjaar. Als gevolg is dan ook de EBITDA van 2017 sterk afgenomen, ten opzichte van het boekjaar 2018.

EBIT & EBITDA €10.000.000,00

8.189.000,00

7.671.000,00

€8.000.000,00 €6.000.000,00 €3.839.000,00 €4.000.000,00

€3.715.000,00

€2.000.000,00

4.774.133,00

€319.133,00

€2015

2016

2017

`= EBIT (operationeel resultaat of courant resultaat) `= EBITDA (operationele cashflow of bedrijfscashflow)

Cashflow Cashflow 2017 => € 1 602 000,00 + € 4 455 000,00 = € 6 057 000,00 De cashflow bedraagt voor het boekjaar € 6 057 000,00. Er was duidelijk een hoogtepunt in het jaar 2016. Dit komt door de hoge winst van dat jaar. Over het algemeen is ook de cashflow van LongVida positief, wat wil zeggen dat de inkomende kasstromen aanzienlijk hoger zijn dan de uitgaande.

Cashflow € 8.000.000,00 € 7.000.000,00

€ 7.013.000,00 € 6.110.000,00

€ 6.057.000,00

€ 6.000.000,00 € 5.000.000,00 € 4.000.000,00 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.000.000,00 €2015

2016

2017

Cashflow

39


Nettobedrijfskapitaal Nettobedrijgskapitaal 2017 => €18 879 000,00 - € 2 055 000,00 = € 16 824 000,00 Het nettobedrijfskapitaal van LongVida bedroeg in het laatste boekjaar € 16.824.000,00. We kunnen concluderen dat we een sterke liquiditeitspositie hebben en onverwachte financiële situaties goed kunnen opvangen. LongVida zou deze positieve cijfers van het nettobedrijfskapitaal samen met de sterke solvabiliteit kunnen gebruiken om een lening aan te gaan bij de bank om bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Zoals al eerder vermeld zou dit geen impact mogen hebben op onze solvabiliteit, die redelijk sterk is. Het nettobedrijfskapitaal van LongVida is doorheen de drie boekjaren positief geëvolueerd. De daling van het vreemd vermogen op korte termijn verklaart dit.

Nettobedrijfskapitaal €16.824.000,00

€18.000.000,00

€15.448.000,00

€16.000.000,00 €14.000.000,00 €12.000.000,00

€11.149.000,00

€10.000.000,00 €8.000.000,00 €6.000.000,00 €4.000.000,00 €2.000.000,00 €2015

2016

2017

Nettobedrijfskapitaal

40


2.1.5.

Masterplan 2020

Voor elk bedrijf is het belangrijk om toekomstgericht te denken. Daarom is het noodzakelijk om een masterplan op te stellen waarbij we onze doelstellingen vastleggen. Met dit masterplan willen we onze plannen uistippelen voor 2020. LongVida is dan ook vastberaden om deze voornemens te realiseren en de nodige inspanningen hiervoor te leveren. Ons bedrijf is in vergelijking met onze Belgische concurrenten eerder een klein fietsbedrijf. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat we tegen 2020 naast onze tegenstanders staan. Als we naar onze cijfers kijken van het laatste boekjaar, zien we dat deze cijfers positief zijn: we zijn in staat om onze schulden op korte en lange termijn te betalen met onze vlottende activa. Dat kan men afleiden uit onze positieve solvabiliteit en liquiditeit. Op dit moment zijn we met weinig personeel. Daarom is onze eerste doelstelling het uitbreiden van ons bedrijf. Dat willen we doen door meer personeel aan te werven voor ons bedrijf. In boekjaar 2011 hadden we 141 werknemers. In het boekjaar 2012 hadden we 137 personeelsleden. Dat komt omdat we in boekjaar 2011 personeelsleden moesten ontslaan wegens verschillende financiële moeilijkheden in ons bedrijf. Gelukkig verbeterde de financiële toestand van LongVida door de jaren heen en waren er voldoende mensen geïnteresseerd om te komen werken bij ons. Tegen 2020 daarentegen willen we uiteindelijk nog 300 personeelsleden aanwerven omdat we namelijk internationaal zouden willen gaan met ons bedrijf. Dat zal ervoor zorgen dat wij ons klantenbestand en onze grenzen zullen uitbreiden tot internationaal niveau. Duurzaamheid en duurzaam ondernemen zijn ook zeer belangrijke doelstellingen voor ons. Daarom hebben we onszelf als doel gesteld om in 2020 een verminderde CO²-uitstoot van 25% te behalen en ons afval met 15% te verlagen. Bovendien willen we in 2020 ook geen chemische stoffen meer gebruiken in onze productieketen. Wat elektriciteit betreft, willen we ervoor zorgen dat alles op zonne-energie draait. Dat willen we doen door zonnepanelen in onze fabrieken te installeren. Het aanschaffen van zonnepanelen zal er eveneens voor zorgen dat onze energiefactuur fors zal dalen. Wij hopen dat we dan tegen 2020 een enorme voorsprong zullen hebben op onze concurrenten. Wat we ook zeker willen realiseren is om tegen 2020 onze winst te verhogen met 20 percent. Door onze winst te optimaliseren zullen potentiële investeerders meer interesse krijgen in LongVida. Door het aantrekken van potentiële investeerders hopen we dan weer meer winst te kunnen realiseren. Daarvoor moeten we meer produceren én meer verkopen door middel van een lichte prijsdaling van onze producten.

41


42


3. Frans

43


3.1. Préparation de l’annonce d’emploi pour un(e) assistant(e) 1)

Liste de toutes mes activités et responsabilités dans l’exercice de ma fonction • • • • • •

Gestion et coordination du programme et des activités du directeur commercial Prendre des notes aux réunions, élaborer et distribuer le rapport, suivre des points d’action Prendre soin de la correspondance du directeur commercial Assurer le suivi des dossiers alloués afin de réduire la charge de travail du directeur commercial Guider un certain nombre de personnel administratif, formant ainsi une bonne équipe fonctionnelle Préparation pratique et suivi des réunions (Conseil d’Administration, Comité de Direction, …) et dossiers, afin d’assurer la bonne communication avec les directeurs

2) Sélection d’activités et responsabilités essentielles Toutes les tâches les plus importants sont dans 1). 3) La dénomination du poste. Le nom de la fonction est ‘directeur adjoint des ventes’. 4) Enumérez les tâches essentielles de l’assistant L’assistant doit aider le directeur commercial avec sa gestion et la coordination du programme et l’activités. Il doit aussi rapporter aux des réunions, élaborer et distribuer le rapport et suivre des points d’action. Il doit aussi prendre soin de la correspondance du directeur commercial. 5) Décrivez le profil auquel doit répondre le sollicitant pour être sélectionné pour le poste : formation (études), expérience, capacités ou compétences, caractéristiques de personnalité... • • • • • •

Maîtrise/Expérience dans un environnement international Langues : bilingue (néerlandais/français) avec une bonne connaissance de l’anglais Informatique: connaissance du programme ‘Office’ Précis et organisé Communiquer couramment et avoir l’esprit d’équipe Sincère, digne de confiance et discret

44


3.2.

Assistant administrative(ve)

Notre entreprise, LongVida, se spécialise dans la production et la vente d’e-bikes et sac à dos. Nous garantissons toujours un produit de qualité, un service irréprochable et de confiance. Pour renforcer notre équipe actuelle, nous recherchons un Assistant administratif(ve) qui est passionne, communicatif, dynamique et social.

LongVida est à la recherche d’un Directeur adjoint des ventes. (H/F) Nous sommes l’entreprise LongVida, une entreprise très innovante. Nous produisons des Ebikes et des sacs à dos. Nous avons besoin d’un assistant pour le directeur des ventes. LongVida cherche quelqu’un pour assister le PDG de notre firme

Les tâches principales pour cet emploi sont les suivantes : •

Gestion et coordination du programme et des activités du directeur commercial

Prendre des notes aux réunions, élaborer et distribuer le rapport, suivre des points d’action

Prendre soin de la correspondance du directeur commercial

Assurer le suivi des dossiers alloués afin de réduire la charge de travail du directeur commercial

Guider un certain nombre de personnel administratif, formant ainsi une bonne équipe fonctionnelle

Préparation pratique et suivi des réunions (Conseil d’Administration, Comité de Direction, …) et dossiers, afin d’assurer la bonne communication avec les directeurs

Votre profil: •

Maîtrise/Expérience dans un environnement international

Langues : bilingue (néerlandais/français) avec une bonne connaissance de l’anglais

Informatique: connaissance du programme ‘Office’

Précis et organisé

Communiquer couramment et avoir l’esprit d’équipe

Sincère, digne de confiance et discret

Horaires et avantages sociaux : Vous devez toujours être disponible, chaque jour les heures varient. Vous recevez une voiture de la firme. Si vous êtes intéressé, contactez-nous : Faouzi Hicham, PDG de LongVida 0484 61 20 83 – info@longvida.be

45


3.3. Brochure franรงais

46


4. Engels

47


4.1.

Business idea

Company Our business is called LongVida. It is a small company which sells backpacks and e-bikes. The products we sell are of a high quality and produced in a very ecological way. We try to sell good quality products for a reasonable price. Our main product line is intended for average long-distance travelers, these products have a long lifetime. We also have a slightly more expensive line aimed at the more demanding, adventurous travelers. These products, the backpacks, are luxury products. Name For the name of our company we have chosen for LongVida. “Long“ refers to the long lifetime products we sell, and “Vida” means life in Spanish which emphasizes again that our products have a long lifetime. We produce our own ecological products included the batteries for our e-bikes. Logo Our logo consists of a long road” without an end” and a sun with the name of our company, LongVida, next to it. We designed the sun in her usual yellow color so that the people can associate our company with something commonplace. We must also create visibility with customers and prospects by a good and consistent logo. Also, do we need this logo on our invoices, emails, business cards, ... The logo will also ensure that we can visually stand out from our competitors. Before you design a logo, you can have a look at the logos of your competitors, compare them and make the right choices. Obviously the most important factor in convincing potential customers for our company is the quality of our products. In addition, we also care about our image: Customers will buy their products at companies that inspire confidence. In this business plan we will present you our business idea, company objectives, risk analysis, product description, ownership, management a personnel, markets and marketing and financial forecasts.

48


4.1.2.

Company objectives

Profitability We maintain profitability which means that we make sure that we are staying ahead of the costs of doing business. We focus on controlling costs in both production and operations while maintaining the profit margin on products sold. Customer Service Keeping our customers happy is a primary objective of our company. We give our customers various services. Customers can bring their old bike to let it restore or get an ebike instead. If they choose the second option, they must pay less for their e-bike. Because as a bike store we create of the old bike a new e-bike. We also give our customer a chance to test our e-bikes out for 2 hours, so they can experience the quality as well as possible. Maintain Financing Even a company with good cash flow like us, needs financing contacts in the event that capital is needed to expand the organization. Maintaining our ability to finance operations means that we can prepare for long-term projects and address short-term needs such as payroll and accounts payable. Marketing Marketing is more than creating advertising and getting customer input on product changes for our company. It is understanding consumer buying trends, being able to anticipate product distribution needs and developing business partnerships that help our company to improve market share.

49


4.1.3.

Risk analysis

SWOT We have made a SWOT analysis to help us develop a strong business strategy by making sure we’ve considered all of our business’s strengths and weaknesses as well as the opportunities and threats we possibly could face in the marketplace. The strength of our company is that we produce e-bikes with the best quality and service. We make sure that we always use the best products and threat respect for our employees and environment. The environment is the most important aspect for us. We also work a lot on the environment. We do this by buying durable batteries for our bikes, we buy environmentally friendly machines, … We are also young team. That is why we should motivate each other and so we can gain experience to grow the business. Our weakness is that we have little experience, but we are learning the business. One of the best opportunities for us is that we can work with other companies after we have a name recognition. The main threat we have is competition. At this moment we have a couple of competitors. Our goal is to become the best and to beat all our competitors. That’s our team spirit.

Strengths

v v v v v v v v

Good communication Sustainable products Unique concept with vision Large target group Good service High quality products Dynamic team Environmentally friendly

Weaknesses

v v v

Little advertising No name recognition Young team/55 little experience v Lots of competition v A lot of costs

Opportunities

v Rapid development in the market v Cooperation with other companies v Technological developments v Cycling to work required

Threats

v

New competition in the market v Competitor develops new products v Loss of customers due to high prices and competitors

50


4.1.3.

Product description

We offer our customers e-bikes of the best quality in all possible colors and sizes so that everyone can find a suitable model at LongVida. In addition to our e-bikes, there are also handy, but also stylish backpacks available in our range. Some of our main products are presented below You can divide our assortment into 2 classes. The basic products that are suitable for everyone and the luxury products for the customers who are willing to pay a little bit more for an even better quality.

v A highly recommended bike in our basic collection is the LongVida cosmo comfort city bike. The luxurious silver color ensures this ebike class. Not only beautiful inside, but also from the outside. Due to the low placement of the engine, you experience excellent road holding. Made for the daily trip in the city or the long journey

v The highlight in the luxury collection is the Superior Vida. The bike is equipped with the versatile Bosch Active Line Plus mid-engine. Move your boundaries and go outside your comfort zone. The low weight of the engine ensures that it is time for a comfortable ride. Thanks to the many gears and smart innovations, the Superior Vida is the ultimate bike to enjoy. Endless touring, without worries.

51


52


v To make the ride even more comfortable on our e-bikes, you can also hire handy backpacks at LongVida. The two must-haves that we definitely recommend are the LongVida simple black and the LongVida leather backpacks. With these stylish but most important handy backpacks you have everything you need at hand.

53


4.1.4.

Ownership, management and personnel

LongVida is a Ltd with 36 200 shares. This means that our company's equity is owned by our shareholders. The board of directors represents them in our company. Currently the value of our share is 847,03 EUR per share. To have a strong company you need a strong group of motivated people who are good at what they do and such a group we have for sure at LongVida. Last year we worked together as a team in a mini-enterprise, so we know out of experience who is best for which job.

v Hicham Faouzi is the CEO of Longvida. He is the external representation of the company at conferences and shareholders meetings. Together with the other members of the board, they discuss the missions and strategies of the company.

v El Mahtouchi Adam is our financial director. He is very capable and precise when it comes to numbers. Thanks to him our accounting is always up to date. He manages the financials and the cash flow of our company.

v Our administrative director is Maret Khassaova. She is precise and organized. She manages the schedules, deadlines and make sure to stay on top of our administrative paperwork. Maret had gained a lot of experience in the administrative department during the years, she worked in many companies.

v And finally, is Melissa Yakici, our commercial director. She develops marketing strategies for new and exciting products. She always comes up with ideas to make Longvida well known to all target groups. Her specialty is to create catchy slogans, logoâ&#x20AC;&#x2122;s and commercial spots.

54


4.1.5.

Markets and Marketing

Our potential customer group consists mainly of young adults, who we want to encourage to choose more often the bike over the car as a means of transport to anywhere. With the LongVida e-bikes this will be faster and easier than ever before. Which will ensure that even the older generation can use our products in their daily routine and move around the city without problems. This way we want to reduce the cars, traffic jams and exhaust gases in our city together with our customers. As a socially responsible company, we aim for a green LongVida in a green city. LongVida will be participating in an exciting, growing market. Electric bikes have seen an explosive growth in the world over the past few years. In the Antwerp area there are several companies that specialize in the sale of bicycles, electric bicycles and electric scooters. the biggest competitors of LongVida are stores such as IBike, De Geus, Ecomobiel and Decathlon. They own a bigger market share than us and they are stable companies without any major weaknesses at this moment. They are very good in marketing, Research and Development, which makes them more known than us.

Luckily LongVida provides an ecological production process and has recently received an exceptional award for taking care of the environment. Although we are a young start-up company with little experience, the energetic team of LongVida is fully engaged in distinguishing our company from our competitors. For example, we have already designed bicycles in cooperation with Samsung that use green Samsung SDI batteries. Our company mainly wants to distinguish itself on an ecological level. To get other people to do something you first and foremost have to set a good example yourself, that's why we offer all our employees and their own LongVida e-bikes that they can use for all their needs, both for work and in their free time. Our staff members make sure that it will make us more known and mainly to maintain a presence within the electric bikes business and a close relationship to customers.

55


In the future we plan to invest more in the marketing research and development of LongVida to continue to surprise our customers by bringing better and more ecological products to the market.

4.1.6.

Financial forecasts

LongVida is reasonably healthy. We had a few problems with our liquidity, which wasn’t in a good state. We weren’t able to pay our short-term debts. On the other hand, every year our solvency is more than 50%, which means we have more equities than debts. The solvency ratio shows the balance between our equity and the total capital of the company. This is a very important ratio. If we want to get a loan from the bank, the bank will ask about our solvency, so they can see if we are able to pay our debts back. If this number is below 33,33% we won’t be able to take a loan if needed.

FINANCIAL FORECAST 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Year 1

Year 2 current ratio

quick ratio

Year 3 solvency

We initiated a capital increase of € 1 050 000 which was accepted by our staff members. This brings our equity to a higher rate, which also leads to an increase of our profit. We want to buy a new building to house our stock. This expense involves a lot of costs, but we calculated that we will have more profits than costs at the end of the year. Because we will produce more.

56


profits €3.500.000,00

€3.245.716,00

€3.000.000,00 €2.500.000,00

€2.539.000,00 €2.278.000,00

€2.000.000,00

€1.602.000,00

€1.500.000,00 €1.000.000,00 €500.000,00 €year 11

year 12

year 13

(forecast)year 14

As you can see was our profit in year 12 on its highest level. In year 13 it decreased with almost one million euro. If our capital increase is a success, we should go to profit of almost 3,2 million euro, which means that year 14 will be a successful year for LongVida.

equity €32.000.000,00 €30.696.000,00

€31.000.000,00 €29.646.000,00

€30.000.000,00 €29.000.000,00

€28.095.000,00

€28.000.000,00 €27.000.000,00 €26.000.000,00

€25.670.000,00

€25.000.000,00 €24.000.000,00 €23.000.000,00 year 11

year 12

year 13

(forecast)year 14

The equity of LongVida also has a well-beloved future. Each year our equity increases with more than one million euro. Because our capital increases our equity is more than 3 million euro which means LongVida has a healthy financial situation.

57


4.2. Promotion plan Target costumers LongVida is a company that sells e-bikes to people. This means that the people we want to target obviously are bicycle lovers. Our target group are people from 18 and above, because a 70-year-old man can ride a bicycle as well as an 18 year old. We want to reach these people trough internet promotion but also with celebrities. We’re reaching to students because the internet is their life these days, there is no doubt that they won’t see our e-bikes. Students also prefer to be quick at their destination, so that’s why they could be interested in our e-bikes. We also want to reach to adults because a e-bike can be handy for them. If they have a children’s seat it can be very drive a bike. In this case they can use the e-bike. Actually, it’s a 2 in 1 bike. You can turn of the battery and then it’s a normal bike so u can choose when to use it as an e-bike. For the older people they can use the e-bike if their legs are tired. Then they don’t have to pedal that much and still be quicker. Promotional tactics In this section I will describe how we will promote the company. As I mentioned the internet is everything these days. People use their phones, play video games, search the web and watch YouTube videos. Like I say, they watch videos. We will create a unique video about our company that will go viral. People will share with their friends and will recognise the logo when they walk on the streets. The video will go as follow: 3 friends are going to school on their normal bikes, suddenly the fourth friend joins them with her LongVida ebike. She tells her friends how useful it is and how fast but mostly that it is a 2 in 1 bike! (You can’t hear her talk, there will be music playing). In the next scene a mother is bringing her kid to the kindergarten, as she cycles, she is getting tired because the kids seat is to heavy for the bike. Arriving at the kindergarten she sees another mom riding the e-bike. The mother goes to her and asks for information and the next thing she does is buying the e-bike from our site. In the last scene you see an old man cycling his normal bike just for sport. When he reaches his limit, he is unable to drive back home because he hasn’t got any energy, so he calls a taxi to bring him home. While driving he sees an even older man as him driving a bike and isn’t getting tired at all. Stopping at the red light he drops his window and asks the old man about the bike to which the man answers ‘a long life with LongVida, with this bike I can stay healthy and don’t have to worry about getting tired and not getting home’. The man calls his wife an says she must buy an e-bike immediately.

58


Costs It wonâ&#x20AC;&#x2122;t be an expensive cost because we only have to make the video. The sharing part is completely free because we will encourage the viewers to share the video. We bought a camera, to film everything, which costed 1500 euro. Itâ&#x20AC;&#x2122;s a high-quality camera. And we also paid a producer 200 euro to assemble the video. Defence of the plan With this plan we achieve a few objectives, such as attaining a larger market share and increasing our brand awareness. The whole team supports this idea. Our main objective is to increase our revenue with this plan. From this we can conclude that this is going to be a profitable, sustainable investment.

59


60


5. Godsdienst

61


5.1. Deontologische Code Begrip MVO is een vorm van ondernemen waarbij een oraganisatie de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschapij en het milieu. MVO is gericht op duurzaamheid, waarbij de economische prestaties (profit), de sociale kant (people) en de ecologische randvoorwaarden (planet) tegen elkaar worden afgewogen. Deze 3 zaken worden ook wel de ‘triple P bottomline’ genoemd. De drie dimensies beïnvloeden elkaar, vullen elkaar aan en komen soms met elkaar in conflict. Het zoeken naar een evenwicht is dan ook één van de grote uitdagingen in MVO. Ook Longvida wil een steentje bijdragen voor een beter milieu. Dit zullen wij niet doen om enkel rekening te houden met onze winst, maar ook met het milieu, de maatschappij en ons personeel. Wij proberen ook om onze producten zo duurzaam mogelijk te maken.

Profit Onze financiële prestaties zijn niet het enige wat van belang is, maar ook de ecologische effecten ervan op de omgeving. Door winst te maken, kunnen wij investeren in het milieu en de mens. Longvida werkt als ecologisch bedrijf op groene energie. Sinds de opkomst van duurzame energieopwekking is het een stuk voordeliger geworden: de maandelijkse prijzen voor groene energie zijn langzaam evenredig aan het worden met de normale energie soort. Dat betekent dat we maandelijks zowel geld kunnen besparen en tegelijkertijd ons inzetten voor een beter milieu. Longvida is niet enkel actief in België, maar ook in andere Europese landen. Dat betekent dus dat we goederen moeten leveren aan het buitenland. Ook dit willen we op een milieuvriendelijke manier doen. De beste oplossing hiervoor is het elektrificeren van ons wagenpark. Deze elektriciteit wordt dan opgewekt op een duurzame manier, door middel van windmolens en zonnepanelen. Al onze producten zowel e-bikes als rugzakken zijn gemaakt van ecologisch materiaal. We maken alleen gebruik van wat de natuur ons te schenken heeft. Dit moet natuurlijk wederzijds zijn, daarom planten wij voor elk verkocht product een boom zowel in Vlaanderen als in het subtropische noorden van Ecuador. Hiervoor werken we samen met de organisatie genaamd BOS+, die onder andere al jaren partner is van Telenet. Met een bedrag van 10 000 euro kan je, hun de mogelijkheid geven om 1 ha bos aan te leggen in het tropisch regenwoud. LongVida is een groen bedrijf en op deze manier uiten we dit zowel in het productieproces en de bedrijfscultuur, maar ook in de betrokkenheid van osn bedrijf bij andere maatschappelijk relevante doelstellingen, zoals het aanplanten van een bos.

62


People De bevolking is voor ons het fundament van ons bestaan. Als bedrijf kunnen we enkel groeien als we dit samen met onze klanten, leveranciers, werknemers en partners doen. LongVida staat open voor vorming, innovatie en onderwijs. We wilen dat er voor iedereen gelijke kansen zijn om zich te ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken, investeert ons bedrijf in onderwijs zowel hier als in Afrikaanse en Aziatische landen. Zo kunnen wij samen met onze klanten en werknemers werken aan een betere toekomst voor ons allemaal. In heel wat Afrikaanse landen hebben de inwoners nog te weinig toegang tot primaire zorg en degelijk onderwijs. LongVida is onlangs beginnen samenwerken met de Universiteit van Leuven, die meerdere fondsen heeft waarmee ze actief het onderwijs in deze landen bevorderen en steunen. Door de lokale bevolking de toegang te geven tot kennis en opleiding, zal de meerderheid van de bevolking in staat zijn om hun problemen op te lossen. Voor elk verkocht product doneren wij

€3,00 aan deze fonds. Het afgelopen jaar had

LongVida een afzet van ruim 5000 eenheden. Onze leveranciers representeren deels wie wij als bedrijf zijn. We vinden het dan ook zeer belangrijk in welke werkomstandigheden de werknemers van onze leveranciers, onderdelen produceren voor de producten van LongVida. Daarom ondertekenen alle bedrijven waarmee we rechtstreeks samenwerken een gedragscode, waarin we een akkoord sluiten om bij het productieprocess de mensenrechten en regels van de Internationale Arbeidsorganisatie te respecteren en op te volgen. In grote lijnen is de essentie van dit contract om geen kinderen te werk te stellen. Als duurzame onderneming willen we het beste voor onze klanten en ons personeel. Longvida kent geen verschil tussen mensen. Daarom vinden wij het belangrijk dat zowel mannen als vrouwen gelijke kansen krijgen op de werkvloer. Gezondheid en veiligheid spelen

hierbij

een

hoofdrol.

We

voorzien

voor

al

onze

werknemers

een

veiligheidsverzekering en een hospitalisatieverzekering. Daarnaast hebben we ook een jaarlijkse opleiding i.v.m veiligheid op het werk. Het afgelopen jaar heeft LongVida 300 000 euro geinvesteerd in opleidingen binnen het bedrijf. Een tweede aspect dat ook zeer belangrijk is, is dat al onze werknemers, onafhankelijk van hun afkomst gelijke kansen krijgen. We organiseren een maandelijkse reünie voor het personeel van LongVida. Tijdens dit kleine evenement kunnen ze elkaar beter leren kennen en bespreken hoe we het als één geheel beter kunnen doen. Zo hebben ook onze werknemers inspraak en zullen ze meer begrip hebben voor elkaars verschillen. De diversiteit in ons bedrijf is onze sterkte.

63


Planet Planet in LongVida houdt in: aandacht voor milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven, nu en in de toekomst. Wij leveren een positieve bijdrage aan het milieu door de verduurzaming van de productieprocessen. Door te investeren in energiebesparende systemen minimaliseren wij het energieverbruik op jaarbasis met circa 10 procent, een reductie van 5 procent CO2 uitstoot. Met de restwarmte van de machines verwarmen wij de productiehal en het magazijn. Al onze verlichtingen zijn vervangen door energiezuinige ledlampen. Ons afval wordt voor 96 procent gescheiden en herbruikt. Papier, karton, folie en palletstraps alles heeft zijn eigen plaats. Hoe beter het afval gesorteerd is, hoe beter het gerecycleerd kan worden. Daarnaast zijn wij FSC gecertificeerd waardoor behoud en duurzaam bosbeheer wordt gestimuleerd. Ook kunnen we als bedrijf drukwerk laten verpakken in milieuvriendelijke PLA of BIO folie en worden post en pakketten door onze Co2 neutrale postverzending milieuvriendelijk verzonden. Verder wordt ons oude kantoormeubilair bij vervanging niet zomaar in de container gegooid, maar wordt er juist een nieuwe bestemming gevonden. Ook meubilair dat simpelweg niet meer voldoet of ingezet kan worden, wordt niet zomaar bij het afval gezet. In dergelijke gevallen scheiden we het meubilair op grondstofniveau en worden deze grondstoffen op de markt aangeboden. LongVida is dus niet alleen gedreven door economische beweegredenen, maar ook ecologische factoren nemen wij mee in onze advisering

64


Besluit Het maken van deze GIP was een mooie en leerrijke ervaring waarbij mijn teamgenoten en ik de kans kregen om te ervaren hoe het eraan toegaat in een echt bedrijf. Het was zonder twijfel de grootste uitdaging van mijn middelbare schoolcarrière. Dit project heeft me geholpen om mijn schrijf- en spreekvaardigheden te verbeteren. De belangrijkste competenties waarin ik ben gegroeid zijn positief omgaan met kritiek, georganiseerd werken, niet te snel tevreden zijn en nooit de moed opgeven. Tijdens mijn verdere studies zullen deze punten zeker van pas komen en dat heb ik te danken aan deze GIP. Met trots kan het LongVida team zeggen dat ons bedrijf 3 prachtige boekjaren achter de rug heeft. Het laatste jaar zagen we een lichte daling van het bedrijfsresultaat. Dit is te wijten aan het maken van investeringen en daling van de bedrijfsopbrengsten. Mijn teamgenoten en ik konden heel goed zien hoe het eraan toe gaat in het bedrijfsleven. Van moeilijke beslissingen maken, prachtige resultaten bekomen, tot in een moeilijke situatie zitten en er als één team uit komen en elkaar ten alle tijden steunen. Als CEO van LongVida had ik veel verantwoordelijkheid en taken die ik optimaal moest uitvoeren, zoals de leiding nemen en taken verdelen. In het begin stond ik niet stevig in mijn schoenen maar naarmate de tijd vorderde ik als bedrijfsleider en stond ik altijd klaar voor mijn collega’s. Het samenwerken verliep in het begin moeizaam. We hadden vaak moeilijkheden met het strikt opvolgen deadlines en het organiseren van onze taken. Hierdoor kwamen we vaak tijdsnood en werden taken soms lastminute afgewerkt. Na verloop van tijd begrepen we dat onze aanpak en werkwijze niet efficiënt waren en reorganiseerden we ons. Zo groeiden we als team naar elkaar toe en leerden we goed samenwerken. Ik ben zeer tevreden over het geleverde resultaat en hoop zo mijn laatste jaar tot een goed einde te brengen. Als CEO van LongVida zou ik mijn eindwerk willen afsluiten door u te bedanken voor de interesse en tijd die u nam bij het lezen van mijn GIP.

65


Literatuurlijst Seminarie •

Beursduivel, NIKE, internet, 28/11/2018, (https://www.beursduivel.be/AandeelKoers/330016967/Nike.aspx).

Engie Electrabel, Energie besparen, internet, 28/11/2018, (https://www.engieelectrabel.be/nl/business/energie-besparen).

Bedrijfseconomie •

Ibike, internet, 03/02/2019, (https://www.Ibike.com/nl-be).

VANZADELHOFF., Ibike, koning der fietsen, internet, 14/12/2016, (https://mens-ensamenleving.infonu.nl/internationaal/111018-Ibike-koning-der-fietsen.html).

Frans •

A.S.

Adventure,

Trekingrugzakken,

internet,

25/01/2019,

(https://www.asadventure.com/nl/uitrusting/rugzakken/trekkingrugzakken.html). •

GOBE-Trotting, Le sac à dos de voyage, internet, 25/01/2019, (https://www.globetrotting.com/sac-a-dos-de-voyage).

Engels •

A.S.

Adventure,

producten,

internet,

20/11/2018,

(https://www.asadventure.com/nl.html?amc_cid=ps_b&gclid=CjwKCAjwycfkBRAFEiw AnLX5IeLtkEN6I9OqP9v6rDTQ_VUgKn0G7cVt607IUjwAFa6yoC8ulHlJkhoCwx4QAvD_ BwE&gclsrc=aw.dsà). •

JOHN,

C.,

How

to

write

a

promotion

plan?,

internet,

18/01/2019,

(https://smallbusiness.chron.com/write-promotional-plan-25525.html).

Godsdienst •

MVO check, Wat is MVO, internet, 14/03/2019, (https://www.mvocheck.nl/ppp.php).

MVO Vlaanderen, People – Planet – Profit? Pleasure!, internet, 15/03/2019, (https://www.mvovlaanderen.be/inspiratie/people-%E2%80%93-planet%E2%80%93-profit-pleasure).

Andere •

Financieel rapport GIP boekjaar 2011, intern document, 03/10/2018.

Financieel rapport GIP boekjaar 2012, intern document, 03/10/2018.

Financieel rapport GIP boekjaar 2013, intern document, 03/10/2018.

66


FABER, A., VANHAEGENBERHG, A,. WALGRAEF, E,. GIP handleiding, geraadpleegd op 12 september 2018

KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN, Rapporteren, 20/02/2019

67


Bijlagen Jaarrekening Boekjaar 11

68


69


70


71


72


73


Jaarrekening boekjaar 12

74


75


76


77


78


79


80


81


Jaarrekening boekjaar 13

82


83


84


85


86


87


88


89


90


91

Profile for Hicham Faouzi

GIP Hicham Faouzi  

GIP Hicham Faouzi  

Advertisement