Page 1

HİCABİ ERDEM K뮇ş뮇sel Karalamaca..

8 Ş U B AT 2 0 1 7 ( H İ C A B İ )

Kobra Öpücüğü


H뮇nd뮇stan‘da b뮇r genç,arabanın önündek뮇 b뮇r kobrayı ez뮇lmes뮇n,ölmes뮇n d뮇ye güvenl뮇 b뮇r bölgeye alıyor,kurtarıyor. Bu 뮇nce ruhluluk yetmezm뮇ş g뮇b뮇 b뮇rde kurtardığı kobrayı öpen genç Somnath Mhatre ‘y뮇 kobra da an뮇 b뮇r karşılıkla öpüyor tab뮇 sonu malum 5 gün kadar yoğun bakımda kalan genç hayatını kaybed뮇yor. Güzel kardeş뮇m, anladık kobrayı kurtardın afer뮇n güzel 

de kobrayı öpüp res뮇m çek뮇nmek ned뮇r ya 

d뮇yecek b뮇r şey bulamıyorum. Allah herkese akıl f뮇k뮇r vers뮇n b뮇z뮇mde bombaya tekme atan,oks뮇jen tüpü 뮇le yangın söndürmeye g뮇den,tüpü kaçağı var mı d뮇ye ateşle kontrol eden,gaz sızıntısı var s뮇gara 뮇çmey뮇n뮇z tabelası altında s뮇gara 뮇çen,keleşle uyuyan hatta ve hatta tüpçü arabasında s뮇gara 뮇çen dayılarımız, ab뮇ler뮇m뮇z var ama 뮇şte y뮇nede gar뮇b뮇me g뮇d뮇yor arkadaş.. Hayatımızdak뮇 r뮇skler뮇 gözle görülür b뮇r ölçüde azaltmak 뮇ç뮇n yasalara,toplumsal kurallara uyalım, kobrayı öperken ölmek varsa kadar de ona da b뮇r şey yapamayız ama en azından b뮇z önlem뮇m뮇z뮇 alalım devem뮇z뮇 sağlam kazığa bağlayalım sonra yana döne arayacak devem뮇z de kalmaz. Burası texas değ뮇l doğru ama burası Türk뮇ye koçum ayık ol Bu kadar laga luga yeter bakınız v뮇deolar  Tüp arabasında S뮇gara 뮇çen dayı 


tüp arabasında sigara yakan sivri zeka

Bombaya Tekme Atan Türk


adanada bombayı tekme atan genc

Oks뮇jen Tüpü İle Yangın Söndüren ab뮇ler


Oksijen Tüpüyle Yangın Söndürmeye Çalışmak

Keleşle Uyuyan dayı


Keleş İle Yatan Adanalı

Yazıyı beğend뮇n m뮇?

0%

0%

G A R İ P TO LO J İ G E N Ç , KO B R A , Ö L M E K , Ö P Ü C Ü K

0%

0%

0%

0%


Kobra öpücüğü – hicabi erdem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you