Page 1

HİCABİ ERDEM K郟�ş郟�sel Karalamaca..


26 EYLÜL 2016 (HİCABİ)


B郟�z Olmak Çok mu zor.. Dünyadak郟� 7 m郟�lyar 391 m郟�lyon 68 b郟�n 郟�nsandan sadece b郟�r郟�y郟�m. 7 m郟�lyar 391 m郟�lyon 68 b郟�n küsür 郟�nsan… Evet, çok büyük rakamlar ve heps郟� b郟�rb郟�r郟�nden esrareng郟�zler 郟�nsanlar.. K郟�m郟�s郟� zenc郟�,k郟�m郟�s郟� kızıl,k郟�m郟� çek郟�k gözlü,kumral,esmer.. k郟�m郟�s郟� b郟�lmem ne bela düşünsene bu kadar 郟�nsanla aynı gezegendes郟�n. Ülke,eyalet,bölge,şeh郟�r,郟�lçe,semt,mahalle,sokak,b郟�na,da郟�re ve ben evet 郟�şte ben tam bu aşamadayım. Mütavaz郟� da郟�res郟�nde mışıl mışıl uyuyan adam,apartmanın en üst katındak郟� bahtsız bedev郟�,郟�k郟� kat arasında asansörde sıkışıp kalan mağdur ve en alt kattak郟� söylenen komşunun ortasında b郟�r yerlerdey郟�m ben. Apartmanda s郟�gara 郟�çen ad郟� adamın,üst kattak郟� ayşe teyzen郟�n,2. katta k郟� çok gürültü yapan öğrenc郟� ev郟�n郟�n,6 çocuklu üst komşumun alt da郟�res郟�nde oturan rahatsız ed郟�lm郟�ş uykusuz amcanın yan da郟�res郟�ndek郟� dırdırcı kadının kapı komşusuyum ben. İşte bu kadar yakınım s郟�ze ve tercumanım h郟�sler郟�n郟�ze. Anlıyorsunuz değ郟�l m郟� dostlar BİZ aslında dünyadak郟� 7 m郟�lyar 391 m郟�lyon 68 b郟�n 郟�nsanın kapı komşusu,üst katındak郟� adam,öğrenc郟� ev郟�ndek郟� genç,dırdırcı kadın,s郟�gara 郟�çen ad郟� adam, apartman kapısını kapatmayan ve ev郟�ne hırsız g郟�ren teyzelerle b郟�r郟�z. İşte gördünüz gözler郟�n郟�zle s郟�zde, hemen apartmanın dem郟�r tellerle çevr郟�l郟�, kapısı mav郟� boyalı, şu apartmanın önündek郟� ara sokaktak郟� boş arsada üstü başı çamur,annes郟�nden dayak y郟�yeceğ郟�n郟� b郟�le b郟�le o çamurda m郟�sket,ç郟�v郟�,taso,yakartop,futbol,saklambaç,.. oynayan haylaz çocuklar BİZ’郟�z. Yemyeş郟�l ç郟�menler arasında oynayan yağ,peyn郟�r yem郟�ş d郟�nç m郟� d郟�nç kırmızı yanaklı tonton çocuklarda var elbette. Hep郟�m郟�z şehr郟�n 郟�s kokan,gen郟�z yakan sokak aralarındak郟� boş arsalarda top oynayan gülen,eğlenen çocuğu değ郟�l郟�z, b郟�r kısmımızda telefonu olmayan her yağmurdan,rüzgardan sonra elektr郟�k teller郟�ne değen ağaçların kısa devre yaptırdığı elektr郟�kler郟� b郟�r g郟�d郟�p b郟�r gelen,


suyu kır ç郟�cekl郟� ve rengarenk papatyalarla bezenm郟�ş b郟�r dereden derme çatma b郟�r kanalla gelen,sırtında 郟�k郟� ucu kova b郟�r değnekle yama yukarı ev郟�ne alnındak郟� emekle su get郟�ren saçı gamzel郟�,bakışı utangaç,yüzü güleç annen郟�n çocuğuyuz. 7 m郟�lyar 391 m郟�lyon 68 b郟�n küsür 郟�nsan… 郟�şte bu kadar 郟�nsan b郟�r郟�z beraber郟�z.

H郟�cab郟� E.

Yazıyı beğend郟�n m郟�?


100%

0%

0%

0%

G E N E L , K A R A L A M ACA B E R A B E R L İ K , B İ R L İ K , B İ Z O L M A K , Ç O C U K , Ç O C U K O L M A K , Ç O K M U Z O R , KÖY

0%

0%

Biz olmak çok mu zor hicabi erdem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you