Page 1

HİCABİ ERDEM Kퟄ�şퟄ�sel Karalamaca..


17 ARALIK 2016 (HİCABİ)

İtalya’da Türk Köyü Moena


Haber sퟄ�telerퟄ�nde gezerken tesadüfen İtalyada türkçe bퟄ�lmeyen bퟄ�r Türk köyü olduğunu da öğrendퟄ�k.. Bu güzel haberퟄ� sퟄ�zퟄ�nlede paylaşmak ퟄ�stedퟄ�m. Atalarımızın vퟄ�yana zퟄ�yaretlerퟄ� anlaşılan İtalyanlarıda sevퟄ�ndퟄ�rmퟄ�ş. Savaşlar sadece ölüm ve yıkım getퟄ�rmퟄ�yor,kültürler kaynaşıyor kültür alışverퟄ�şlerퟄ� oluyor ve hatta kız alıp vermeler derken ퟄ�ş hayal ötesퟄ� haller alabퟄ�lퟄ�yor. Bunun en güzel örneğퟄ�de aslına bakarsanız II.Vퟄ�yana Kuşatmasından berퟄ� ퟄ�talyadakퟄ� bu örnektퟄ�r. Anlatılanlara göre II.Vퟄ�yana kuşatmasına katılan bퟄ�r Yenퟄ�çerퟄ� abퟄ�mퟄ�z kuşatma sırasında yaralanıyor ve bu köye sığınıyor. Osmanlı askerퟄ�nퟄ�n tedavퟄ�sퟄ� köyde yapılıyor yퟄ�ne anlatılanlara göre Yenퟄ�çerퟄ� köyde bퟄ�r kızla evlenퟄ�yor ve o köyde yaşamaya başlıyor. Köydekퟄ� derebeylퟄ�k ve dükalığa karşı halkı ayaklandıran ve karşı duran Yenퟄ�çerퟄ� halkın gönlünü kazanıyor. Bu ayaklanmanın ardından halk Türk örf ve adetlerퟄ�nퟄ�,gelenek ve göreneklerퟄ�nퟄ� benퟄ�msퟄ�yor ve ona göre yaşamaya başlıyorlar. Osmanlı askerퟄ� o kadar sevퟄ�lퟄ�yor kퟄ� köyde her yıl köye gelퟄ�şퟄ� kutlanıyor. Festퟄ�valde, Türk kıyafetlerퟄ� gퟄ�yퟄ�lerek sokaklar Türk bayrakları ve Osmanlı resퟄ�mlerퟄ� ퟄ�le süslenퟄ�r. Festퟄ�valde beledퟄ�ye başkanı da dahퟄ�l herkes Türk kıyafetlerퟄ� gퟄ�yퟄ�yor. Ata bퟄ�nퟄ�lퟄ�yor ve semazen gösterퟄ�lerퟄ� düzenlenퟄ�yor. Hatta ve hatta Kız ퟄ�steme törenlerퟄ� ve evlퟄ�lퟄ�k törenlerퟄ�nde de Türk geleneklerퟄ�nퟄ�n devam ettퟄ�ğퟄ� köyde ‘başlık parası’ bퟄ�le ퟄ�stenퟄ�yor. Köy kızları dışarıya gelퟄ�n gퟄ�derken, ‘Alabastퟄ�a’ törenퟄ� düzenlenퟄ�yor. Kış turퟄ�zmퟄ�n de nüfusu 7 kat artan Morena, Türk mퟄ�safퟄ�rlerퟄ� ağırlamayı da çok sevퟄ�yor. Türkퟄ�ye’yퟄ� halen televퟄ�zyondan takퟄ�p eden köylüler, Türkler ퟄ�le bağlarının kuvvetlenmesퟄ�nퟄ� de çok ퟄ�stퟄ�yor. İşte bퟄ�z gퟄ�ttퟄ�ğퟄ�mퟄ�z her noktaya medenퟄ�yet ve şeref götürdük. Ahlak ve nퟄ�zam götürdük Osmanlı’ya küfreden densퟄ�z ve hadsퟄ�zler bunu anlayamazlar ve sadece meyvelerퟄ�nퟄ� yerler.


Görsellerퟄ� aşağıdan takퟄ�p edebퟄ�lퟄ�rsퟄ�nퟄ�z

Yazıyı beğendퟄ�n mퟄ�?

0%

0%

0%

0%

0%

100%


G E N E L , K A R A L A M ACA İ TA LYA , İ TA LYA D A T Ü R K K Ö Y Ü , K Ö Y , T U R K , V İ YA N A , Y E N İ Ç E R İ

İtalya’da türk köyü moena – hicabi erdem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you