Page 1

VITENSENTERET Nyskapende innen helse og teknologi


Hvorfor er et slikt senter viktig? Vi blir flere som trenger hjelp og færre som kan hjelpe. Fortsetter vi å drive helsesektoren etter samme modell som nå, vil verferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag kollapse. Teknologi må utvikles og implementeres for å redde situasjonen. Helsetjenestene må organiseres og gjennomføres på en ny måte.Dette må også reflekteres i utdanningene.


MÅL:

ETABLERE ET NASJONALT LEDENDE FOU- OG INNOVASJONSSENTER FOR HELSE OG TEKNOLOGI


Vitensenteret blir et viktig sted for innovasjon, forskning og læring. Det skal bli et levende og leveringsdyktig senter som skal: •

DET HANDLER OM Å SE MULIGHETENE

Sikre rekruttering til helsefagene og øke interessen for jobb i kommunehelsetjenesten Utvikle helsefagene utfra samfunnets behov gjennom tverrfaglig samarbeid mellom helse og teknologi i første rekke, men også andre med relevante fagområder Være en arena for FoU/innovasjonsprosjekter mellom akademia, offentlig sektor, næringsliv og tjenestemottakere. Være en testarena for nye teknologiske løsninger innen helse og omsorg og for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.


VITENSENTERET

VITENSENTERET SKAL BLI: • En arena for forskning • En arena for innovasjon • En arena for samhandling mellom akademia, offentlig sektor og næringsliv • Et nettverk innen helseteknologi • En arena for rekruttering av studenter • En arena for etter- og videreutdanning

FORSKNING, FORMIDLING, TESTING OG UNDERVISNING Vitensenteret i helse og teknologi skal sette fokus på formidling av kunnskap, forskning og innovasjon innen helse. Simulering og bruk av digitale medier blir en viktig læringsform i vitensenteret. Simulering er en opplevelsesbasert læringsform som virker særdeles motiverende og gjør formidlingen effektiv. Vitensenteret må formidle viktigheten av samarbeide og forskning på tvers av fagområder. Områder knyttet til anatomi og fysiologi, helse og teknologi, helse og IKT, helse og ergonomi, helse og livsstilssykdommer, helse og mestring, helse og media er aktuelle innholdskomponenter. Spesielle regionale utfordringer innen helse er relevant å ta med. Dette vil være et tilsvar til de fremtidige utfordringene i Helse-Norge. Vitensenteret må også inspirere ungdom til å satse på helse- og teknologiutdanninger. Vitensenteret kan ha et folkehelseperspektiv. Helsepersonell kan få etterog videreutdanning relatert til folkehelse her. Senteret kan også gi opplæring til befolkningsgrupper med livsstilsykdommer, diabetes og kols.


ET LEVENDE VITENSENTER


VITENSENTERET

I Buskerud har vi jobbet flere år for å få på plass en arena hvor akademia, offentlig sektor, næringsliv og brukere kan møtes for samhandling. Sammen skal vi utvikle løsninger som gjør oss bedre i stand til å møte de utfordringene helsevesenet og velferdssamfunnet står overfor i de kommende årene. Første fase i utviklingen av denne felles arenaen som vi kaller ”Vitensenter for forskning og innovasjon innen helse og teknologi” blir fullført i 2012. Da står en helselab klar hvor vi kan teste ut ulike løsninger for Helse-Norge,blant annet nye pasientforløp. Det vil også bli innredet en leilighet for utprøving av nye løsninger. I tillegg til helselaben er det ønskelig at Vitensenteret rommer innovasjonsprosjekter for helse og teknologi i samarbeid med næringslivet. Senteret skal være et sted for utvikling av utdanningstilbud som møter den nye helsevirkeligheten. Opplæring av ansatte i kommuner og rekruttering av helsepersonell er andre områder Vitensenteret kan romme.

INNHOLD KAN BLI: • • • • • •

Helselab (åpner 2012) Preklinikk (åpner 2012) Karrierelab Lærings- og mestringssenter Folkehelsesenter Newton og naturfagrom


PAPIRBREDDEN2 Det perfekte stedet 책 planlegge et nytt vitensenter


VITENSENTERET


188 200

500

225

2300

451 400

10E16 S R KLA !!! AV DØR GG AN VE VER ING LE TN ADE 5) -0 SLU AS TIL ED F -55-01 M 10 HD E 0 (S

13001S

SENGEROM 5 47 m² PREKLINIKK

2500

451

3173

1492

10x21M 13028-1 B30 30dB

100

Preklinikk Hovedlager_Skap

IV-06-01 (B) 44dB EI60

70

2006

Hylle Hovedlager Preklinikk

2553

13027

1010

4650

430

2018

987

500

1008

565

435 466

2068

DD

2

1492

1008

Utv. utsparing 1108x1876 UK utv. utsparing C+ 10,338

VD - Innsetting Glassfelt A

421

500

421

1158

4400

5300

100 526

IV-06-01 (B) 44dB EI60 Whiteboard

IV-04-01 (B) EI60

100 1281

IV-11-01

1001

IV-32-01

70

13509

713

200

10X21M 13508-7

2180

70 IV-03-01(B) EI60

IV-03-01(B) EI60

113

1310

900

900

900

430128

5000

13011

(Utsparing dekke) 7930

Granitt 7.9x1.7m

CELLEKONTOR 18 m² DISP.

178

D-01-01-V 8x21M

10x21M 13509-2 B30

IV-03-01(B) EI60

1010

816

900

1042

375

IV-skjørt 01 2400 mm ofg

IG-01-01 24dB

430 128

900

1042

430 128 900

2614 7968 8500

DK-01-01-H (A)

10x21M 13012-1 25dB

2500

13012

70

D

10x21M 13013-1 25dB

2500

13013

1

CELLEKONTOR 9 m²

2430

70

1478

CELL

952

70

Studieplasser

7918

987

1008

992

2614

1158

421 451

4 Sokkeldetalj 01 - Akse A/3

1492

508

2098

Utv. utsparing 1108x1876 UK utv. utsparing C+ 10,338

Utv. utsparing 608x1876 UK utv. utsparing C+ 10,038

421

500

421

658

992

Innv. UK innv

V-02

492x1700

1158

508

Innv. utsparing 508x1716 UK innv. utsparing C+ 10,388

V-02

992x1700

372 8800

992

Innv. utsparing 508x1716 UK innv. utsparing C+ 10,088

UK innv. utsparing C+ 10,388

V-01

Utv. utsparing 2048x2106 UK utv. utsparing C+ 10,018

200

A50-01-4

492 1008 20 Innv. utsparing 1008x1716

V-03

1992x2050

Utv. utsparing 1108x1876 UK utv. utsparing C+ 10,338

466 421

2008 Innv. utsparing 2008x2066 UK innv. utsparing C+ 10,038

V-01

2614

DK-01-01-H (A)

CELLEKONTOR 9 m²

4752

992x1700

3

1042

10x21M 13011-1 25dB

Innv. utsparing 1008x1716 UK innv. utsparing C+ 10,388

200

64

IV-11-01

WC 6 m² PREKLINIKK

IVS-01-01(4.etasje) 37dB Gipsvegger

IV-06-01 44dB

TRAPP 28 m²

100

987

421 466

70

795x795

13505

2231

IV-01-01

Tralle lintøy

2535

D-12-01-H (B)

IV-37-01 (B) EI60

1199

Brannskap, innfelt

D-15-01-H

8x21M 13508-1

1010

D-01-01-H

70

SJAKT 3 m²

GARDEROBE 30 m²

100

IV-30-01

1526

250

13304 Area ønskes leiet av HIBU.

1226

63

63 810

13508

WC - KORRIDOR Redundant Room

63 810

70

550

810

63 111

810

81

810

810 63

IV-01-01

IV-01-01

BK 2 m² PREKLINIKK

IV-01-01

1135

64

IV-10-01

100 100 600 600

70 1420 100 1420

IV-30-01

100

13506

375

70

13017

V-01

Utv. utsparing 1108x1876 UK utv. utsparing C+ 10,038

1158

178 100

13400

Innv. utsparing 1008x1716 UK innv. utsparing C+ 10,388

992x1700

8300

A50-01-21

2213

992x1700

466 421

300

DISP. 8 m²

70

V-01

400

2500

13008

2430

Innv. utsparing 1008x1716 UK innv. utsparing C+ 10,088

1942

Utv. utsparing 1108x1876 UK utv. utsparing C+ 10,038

13 87

(Utsparing dekke) 2095

2500

13007

CELLEKONTOR 9 m² PREKLINIKK

70

10x21M 13008-1 25dB

8x21M 13508-2

70

13504

IV-01-01

D-01-01-H

WC 2 m² PREKLINIKK

1461

8x21M 13508-6

DK-01-01-H (A)

3689

2439

65

1091

OVERVÅKNING 9 m² PSYKISK HELSE

DK-01-01-H (A)

8x21M 13508-3

D-01-01-H

816

10x21M 13509-1 B30

3130

KORRIDOR 31 m² PREKLINIKK

716

1650

500

2487

1500

13006

190

10x21M 13007-1 25dB

1010 D-12-01-H (B)

200

13507

WC 2 m² PREKLINIKK

2219

IV-skjørt 01 (B) 2400 mm ofg

IV-skjørt 01 2400 mm ofg

128 DK-01-01-V (A)

1420

100

1042

13x21M 13010-2

8x21M 13508-5

916

IVS-01-01(4.etasje) 37dB Gipsvegger

673

IV-01-01

13503

D-01-01-H

1585

IVS-01-01(4.etasje) 37dB Gipsvegger

900

13x21M 13010-1

8x21M 13508-4

13502

IV-10-01

DG-04-01-V

DG-04-01-H

2150

250

IV-30-01

WC 2 m² PREKLINIKK

203 267 70 70 267

673 1310

1715

13501

WC 2 m² PREKLINIKK D-01-01-V

600

1225 350

17x21M 13009-2 B30

190

DD-21-01 (B)

13009

KORRIDOR 17 m² PREKLINIKK

70

WC 2 m² PREKLINIKKD-01-01-V

600

KOPIMASKIN

1100

1390

2030

1042

600

70 219

13202 EL 1 m²

324 300

1200

IV-03-01(B) EI60

IV-37-01 (B) EI60

IV-03-01(B) EI60

65

1396

421

700

100

HEIS 03 6 m²

IVS-01-01(4.etasje) 37dB Gipsvegger

2496

888

V-01

1158

Preklinikk Skyllerom urent_tralle

Farget glassvegg 3.etg

150

13200

1800

430 430 128

IVS-01-01(4.etasje) 37dB Gipsvegger

10x21M 13006-1 30dB

900

13005

DK-02-01-H (A)

IV-37-01 (B) EI60

IV-03-01(B) EI60

1024

13010

948

1200 IG-02-01 (B) 34dB EI30

IV-06-01 44dB

1042

IV-08-01 50-55dB

Farget glassvegg 3.etg

10x21M 13005-1 30dB

SAMTALE MM. 15 m² PSYKISK HELSE

421

1200

IG-03-01(B) EI30

1420

1200

70 254 267 70

1200

468 Preklinikk Minikjøkken v sengerom 1+2

1216

96

896

IG-01-01 24dB

3800

DK-02-01-H (A)

1008

1200

1095

1200

18x21M 13031-6 F30S

96

200 274

3550

1042

IV-skjørt 01 2600 mm ofg

1350

992x1700

CC

250 2520

15

239

250

250 265

1008

Innv. utsparing 1008x1716 UK innv. utsparing C + 10,350

13x21M 13203-2 B30

1010

1492

IV-04-01 (B) EI60

508

421 658

V-02

492x1700

Innv. utsparing 508x1716 UK innv. utsparing C + 10,052

Utv. utsparing 608x1876 UK utv. utsparing C + 10,014

421 500

524

IV-06-01 (B) 44dB EI60

421 1158

V-01

992x1700

Utv. utsparing 1108x187 6 UK utv. utsparing C + 10,312

DGA-01-01-V (B)

500

421

10x21M 13009-1 B60

Innv. utsparing 1008x1716 UK innv. utsparing C+ 10,088

500

1842 DKGD-02-01-H (B)

602

2965

250 500 300

1195

1144 500 360 542

4558

860

10x21M 13024-1 B60

IV-04-01 (B) EI60

SJAKT 02 8 m²

250

100

1010 D-13-01-H (B)

IV-skjørt 01(B) 2400 mm ofg

2965

D-13-01-H (B)

Lager 4 m²

13031

KORRIDOR 88 m² PREKLINIKK

MYLDREAREAL UTSTILLING STUDIEPLASSER 67 m²

200316

13032

430

860

526

Preklinikk Skyllerom rent_overskap

10x21M 13025-2 B60

IG-02-01 (B) IV-skjørt 01 (B) 34dB 2400 mm ofg EI30

250

1735

2383

5700 500

1042

Preklinikk Lintøylager_hylle

2730

rent_overskap

1010 D-13-01-V (B)

10x21M 13025-1 B60

70 221

SLUSE 10 m²

500

1200

Preklinikk 844 Skyllerom100

1320

D-13-01-H (B)

13201

13203

8000

135

TRAPP 02 20 m²

250

500

1200

100

1320

467

1010

LINTØYLAGER 12 m² PREKLINIKK

Preklinikk Lintøylager_hylle

3535

513

10x21M 13026-1 F30 30dB

4800

1425

280

100 DK-03-01-V (AB)

13024

Preklinikk Skyllerom rent_overskap

1320

13x21M 13100-1 F30S

50

274 376

DGA-02-01-V (B)

13100

13x21M 13203-1 B30

4365

430

DGA-01-01-H (B)

1210

Preklinikk Skyllerom urent_skittentøy_søppel

500

Brannskap, innfelt

1800

IV-skjørt 01 (B) 2400 mm ofg

96

IV-06-01 (B) 44dB EI60

IV-skjørt 01 (B) 2400 mm ofg

3600

IG-02-01 (B) 34dB EI30

1717

ENHET 1 96 m² PREKLINIKK

Preklinikk Skyllerom rent_Benk med skap

3175

13x22M 13031-7

13022S SKYLLEROM 20 m² PREKLINIKK

Overskap avventes

350

2904

YDG-11-01-H

VAKTROM 20 m² PREKLINIKK

795 100 795x795

Preklinikk Lintøylager_hylle

13025

Preklinikk Skyllerom urent_skylleromsbord

13026

9x21M 13023-1

Preklinikk Skyllerom rent_Skap

Preklinikk Skyllerom urent_bekkenkoker

10x21M 13030-1 B60

100

100

IV-skjørt 01 (B) 2600 mm ofg

1800 1250

A50-01-S3

Preklinikk Skyllerom urent_instrumentkoker

D-13-01-V (B)

2553

IV-04-01 (B) EI60

IV-05-01 (B) 37dB EI60

1231

IV-01-01

D-09-01-H

1839

IV-04-01 (B) EI60

963

100

16

Farget glassvegg 3.etg

IV-04-01 (B) EI60

DATAROM 12 m²

IV-06-01 (B) 44dB EI60

4598

1310

DK-03-01-V (AB)

1042

Sengerom 2

910

1119

713

126

13030

IV-06-01 (B) 44dB EI60

4689 929

IG-02-01 (B) 34dB EI30

IV-06-01 44dB

2640

10x21M 13029-1 B60

13x21M 13031-2 B30

1010 1674

2900

13023S

ENHET 2 96 m² PREKLINIKK

D-13-01-H (B)

Stue

10x21M 13031-1 F30 30dB

Sengerom 3

513 100

DG-01-01-V (B)

13004

IV-05-01 (B) 37dB 16 EI60

28

3280

10x21M 13027-1 30dB

1717

100

1150 2500

Balkong

3

Sengerom 6 + leilighet (eks. bad) ENHET 3 32 m² PREKLINIKK

1000

D-14-01-V (A)

KORRIDOR 17 m² PREKLINIKK

100

IV-04-01 (B) A66-01-07 EI60

435

1350

Leilighet, inkl. bad = 48 m²

2800

IV-06-01 44dB

2628 100

Kjøkken

S RE KLA !!! AV DØR GG N VE VERA ING LE TN DE 5) SLU ASA -0 TIL ED F -55-01 M HD10 E 0 (S

70 1010

13029

HOVEDLAGER 19 m² PREKLINIKK

2515 IV-01-01

1501 .0

Whiteboard

70

IV-04-01 (B) EI60

70

IV-06-01 (B) 44dB EI60

789

BAD 6 m² PREKLINIKK

6076

IV-01-01

IV-01-01

595

70

IV-01-01

dusjrobot

1010

2500

1244

1337

13003

10X21M 13004-2

303

2350

Sengerom 4

63

595

IV-01-01

D-15-01-V

35

IV-01-01

Medisinskap

S IV-01-01 RE !!! KLAD-11-01-V AV DØR10x21M GG AN 13004-1 VE VER ING LE 1010 313 TN DE 5) SLU ASA -0 TIL ED F -55-01 M HD (SE

VD - Veggoppbygging Akse CC

35

1334

3049

2541

SOVEROM 13 m² PREKLINIKK

Hylle2 Hovedlager Preklinikk

A50-01-05

2350

IV skjørt 01 2963 mm ofg

Preklinikk Hovedlager_Skap

13002

VD - Gesims Balkong Akse CC

5860

IV-06-01 44dB

1603

Stein i sidesmyg kappes 115mm innerst i møte med glassfasade

3 A66-01-02

Farget glassvegg 3.etg

IV-06-01 44dB

10x21M 13002-1 30dB

1010

A50-01-S1

1000

IV-15-01 (B) EI60

1049

D-14-01-V (A)

Veggoppbygning Akse AA

2350

13028

KJØKKEN 14 m² PREKLINIKK

D-17-01-H (AB)

200316

500 327

2700

3594

508

1010

IV-06-01 (B) 44dB EI60

S RE KLA !!! AV DØR GG AN VE VER ING LE TN ADE 5) -0 SLU AS TIL ED F -55-01 M HD10 E 0 (S

2175

500 421

Innv. utsparing 508x1716 UK innv. utsparing C + 10,350

V-02

492x1700

Utv. utsparing 608x1876 UK utv. utsparing C + 10,312

225 421 122

658

2700

430

230

2008

V-03

1992x205 0

Innv. utsparing 2008x2066 UK innv. utsparing C + 10,002

2300

Utv. utsparing 2048x210 6 UK utv. utsparing C + 9,993

2098

2300

2116

600

500

171

100

492x1700

Utv. utsparing 608x1876 UK utv. utsparing C+ 10,338

356 486

658

Utv. u UK utv

421 421

521

5 Veggoppbygging A A50-01-S2


VITENSENTERET

I 2012 ER FØRSTE DEL AV VITENSENTERET FERDIG:

TESTLEILIGHET PREKLINIKK SENGEPOST

Preklinikk og testleilighet i Papirbredden II.

AUDITORIUM SKYLLEROM, LINTØYLAGER RØNTGEN SIMULERINGSROM PSYKISK HELSE

1000

KONTORER

2800

Section 3 A50-01-06

2800 50

2640 70

2600 5914

2600

IV-01-01

1000

S RE KLA !!! AV DØR GG AN VE VER ING LE TN ADE 4) -0 SLU AS TIL ED F -55-01 M HD 19 (SE

444 2658

Sengerom 1

0

IV-07-01 48dB

1010

740 1320

IV-10-01

1199

10x21M 13031-4 B30 30dB

150 100

Preklinikk Røngenrom_skap

1810

300

185

TRAPP 01 25 m²

64

13302

1920

13300 70

210 100

DD-12-01-H (AB) 18x21M 13031-5 B30 30dB

2775

HEIS 02 4 m²

Tralle lintøy

0

Røntgen

13019S

ENHET X 39 m² PREKLINIKK

13301

1950

SJAKT 3 m²

1715

2700

13x21M 13300-1 B30S

13304

et av HIBU.

150 200

DGA-03-01-H (B)

IV-05-01 (B) 37dB EI60

3580

2140

1800 250

Tavle Farget glassvegg 3.etg

250 100

1135

64

D-17-01-V (AB)

3050

10x21M 13020-1 B30 40dB

548

535

375

70

25

816

IV-07-01 48dB

D-18-01-H (AB)

795

IV-05-01 (B) 37dB EI60

1010

1 (B) ofg

1703 IV-07-01 48dB

1010

10x21M 13031-3 B30 30dB

2219

795x795

Prefabelement 265mm+30mm

100

SIMULERING 18 m² PREKLINIKK

1010

6545

IV-05-01 (B) 37dB EI60

HEIS 01 3 m²

2279

Farget glassvegg 3.etg avsluttes mot skjørt

IV-skjørt 01 2400 mm ofg

96

D-01-01-V 8x21M

100 500 95 200

S RE KLA !!! AV DØR GG AN VE VER ING LE TN ADE 5) SLUFAS 01-0 IL T ED -55M HD (SE

100

916

D-17-01-V (AB)

76

IV-06-01 (B) 44dB EI60Brannskap, innfelt

100

Preklinikk Minikjøkken v sengerom 1+2

13020S

IV-08-01 50-55dB

1866

10x21M 13021-1 B30 40dB

1771 IV-05-01 (B) 37dB EI60

100

D-18-01-H (AB)

468

S RE KLA !!! AV DØR GG AN VE VER1500 ING LE TN ADE 5) -0 SLU AS TIL ED F -55-01 M HD E (S

5002

3733

KONTROLL 13 m² PREKLINIKK

1022 06

2400

1500

13021S

2400

275

100

IV-07-01 (B) 48dB EI60

13018U

2725

5300

IV skjørt 01 2963 mm ofg

300

m2

UNDERVISNINGSROM 78 m² PREKLINIKK

1715

250

IVS-01-01(4.etasje) 37dB Gipsvegger

Gipsvegger

2500

13013

2500

13014

CELLEKONTOR 9 m²

1478

430 128

10x21M 13014-1 25dB

900

70

430 128

10x21M 13015-1 25dB

2500

13015

CELLEKONTOR 9 m²

952

1042 DK-01-01-H (A)

947

1042

70

1010

421

DK-01-01-H (A) 10x21M 13016-1 25dB

2565

13016

CELLEKONTOR 9 m²

2430

IV-05-01 (B) 37dB EI60

1042 DK-01-01-H (A)

Preklinikk Preklinikk Preklinikk Klasserom_Glasskap Klasserom_Glasskap Klasserom_Glasskap

1800

430 128 900

10x21M 13013-1 25dB

CELLEKONTOR 9 m²

2430

70

IV-skjørt 01 2400 mm ofg

IV-07-01 (B) 48dB EI60

1042 DK-01-01-H (A)

IVS-01-01(4.etasje) 37dB Gipsvegger

900

IVS-01-01(4.etasje) 37dB Gipsvegger

01

10x21M 13017-2 B30 30dB

2885

17x21M 13017-1 B30

D-17-01-V (AB) IV-skjørt 01 2400 mm ofg

325

EL 1 m²

DD-21-01 (B)

350

1086

1320

2452

26 74

163 992

992

Innv. utsparing 508x1716 UK innv. utsparing C+ 10,388

tsparing 508x1716 utsparing C+ 10,088

V-02

1008

100

658

508

500

421

658

992 596

2008 396

V-01

992x1700

Utv. utsparing 608x1876 UK utv. utsparing C+ 10,338

421

8500

5

Innv. utsparing 1008x1716 UK innv. utsparing C+ 10,388

492x1700

Utv. utsparing 1108x1876 UK utv. utsparing C+ 10,338

1158

1008

V-02

992x1700

421 421

521

1992

Innv. utsparing 508x1716 UK innv. utsparing C+ 10,388

V-01

492x1700

Utv. utsparing 608x1876 UK utv. utsparing C+ 10,338

356 486

1492

Innv. utsparing 1008x1716 UK innv. utsparing C+ 10,388

V-02

492x1700

tsparing 608x1876 utsparing C+ 10,038

658

508

421

Utv. utsparing 1108x1876 UK utv. utsparing C+ 10,338

500

500

421

1158

100 356 516 521

A50-01-S2

508

508

500

500

421

658

550

V-02

492x1700

492x1700

Utv. utsparing 608x1876 UK utv. utsparing C+ 10,038

451

1546

Innv. utsparing 508x1716 UK innv. utsparing C+ 10,388

V-02

V-03

1992x2050

Utv. utsparing 2048x2106 UK utv. utsparing C+ 10,018

2098

1992

Innv. utsparing 508x1716 UK innv. utsparing C+ 10,088

8950

6

Veggoppbygging Akse A

1992

Innv. utsparing 2008x2066 UK innv. utsparing C+ 10,038

225 500

508

421

Utv. utsparing 608x1876 UK utv. utsparing C+ 10,338

500

500

421

658

421

500 358

4965

IV skjørt 01 2963 mm ofg

375

750

816

2150

IV-03-01(B) EI60

13303

96

13x21M 13300-2 B30S

250

DGA-03-01-V (B)

500 385 1471

7


HVEM HVA HVOR

HELSELAB M/ TESTLEILIGHET

PREKLINIKK

H

HIBU OSLOFJORDALLIANSEN FoU/innovasjon Rekruttering av studenter Helse- og teknologiutdanninger Videreutdanninger

BR


VITENSENTERET

INVESTORER NÆRINGSLIV

FoU/innovasjon Helse og omsorg Velferdsteknologi/E-helse Teknologibedrifter

KOMMUNER

FoU/innovasjon Helse og omsorg Rekruttering/videreutdanning Undervisning grunnskole Helsearbeider

VITENSENTER FOR HELSE OG TEKNOLOGI

SYKEHUS

FoU/innovasjon Vestre Viken helseforetak Helse Rekruttering Videreutdanning Helsearbeider

BRUKER

BFK

FoU/innovasjon Folkehelseansvar Undervisning videregående


I Buskerud er vi sterke büde innen helse og teknologi. Her er bedriftene og organisasjonene som foreløpig er med i utviklingen av Vitensenteret.

BUSKERUD, TEKNOLOGI & HELSE


VITENSENTERET

UTDANNING TEKNOLOGI HELSE HELSE OG TEKNOLOGI

n

on Ja

S

ECT A

s ktper Konta

S BTEK A

Leif person

t

Kontak

rud

Nørste

n

ter Støle

on Pet taktpers

H AS Kon

CARETEC

Quist

ing Henn

avik

n Jonas Ha

taktperso RGE AS Kon

VITHEIA NO

uan

erson Benedicte Ra

aktp MULTICONSULT Kont

ELKO Kontaktperson Nils Magnus Hagen NORCHIP AS Kontaktperson Frank

MEKTRON AS K

ontaktperson

POSICOM

SYNERG

ktperson

I HELSE

HØGS

KOLEN

VEST

AS Konta

RE V

IKEN

tperson

ERUD

HELS

EFOR

Konta

ETAK

Egil Utheim

Ragnvald

Kontak

I BUSK

Karlsen

Otterlei

Roger G

jøvåg

ktper

Kont

son Ja

aktp

nne D

erso

n He

ugsta

idi O

d

rmst

ad


SKREDDERSYDDE ROBOTLØSNINGER

BO HJEMME?


VITENSENTERET

TEKNOLOGI ER FREMTIDENS HJELPENDE HÅND Gjennom samarbeid med teknologibedrifter og helsefaglige miljøer skal vi utvikle flere gode løsninger. Målet er at flere skal kunne bo trygt hjemme lenger.


VITENSENTERET

VI MÅ TENKE NYTT FOR Å LYKKES! Utfordringer i Helse-Norge Kunnskap om helse og behov for helsetjenester er i fokus. I media er det daglig artikler om helse, livsstil og sykdom. Det brukes nå 195 milliarder kroner på helsetjenester i Norge. Kunnskap om helse er økende, samtidig er også forbruket av helsetjenester stigende. Sterk vekst i antall eldre over 80 år vil gi økende behov for omsorgsstjenester. St meld. Nr. 25 “Mestring, muligheter og mening” beskriver knapphet på omsorgsytere som én av fremtidens viktigste utfordringer.

Fra myndighetene signaliseres at forebyggende helsearbeid skal prioriteres, likeledes samhandling mellom helsetjenestens ulike nivåer. Ny tenkning må til skal en lykkes i dette. I St.melding nr. 7 “Et nyskapende og bærekraftig Norge” stadfestes det behov for innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Det er nødvendig med forskning, verdiskapning og styrking av innovasjonsevnen innen sektoren. For å komme videre med disse utfordringene i Drammensregionen, må det derfor etableres en arena hvor ulike fagmiljø og brukergrupper kan møtes og utvikle konkrete løsninger sammen. Drammensregionen skulle ha de beste forutsetninger for å utvikle et slikt senter. Med HiBu, Drammen kommune, Vestre Viken helseforetak, Papirbredden Innovasjon, Arena Helse, fylkeskommunen, helsebedrifter og næringsliv burde en lykkes i å samle kreftene.


Vitensenter i helse  
Vitensenter i helse  

Vitensenteret - nyskapende innen helse og teknologi - kommer på Papirbredden i Drammen i 2012. Det nye vitensenteret på Papirbredden i Dra...

Advertisement