Page 1

KONFERANSE: Pleie og omsorg i et nordisk perspektiv – personalressurser, arbeidsmiljø og kontekstuelle faktorer. Det nordiske forskernettverket NICCON Network* arrangerer en åpen konferanse tirsdag 5. juni 2012 ved Høgskolen i Buskerund, Papirbredden, Drammen

NICCON Network


PROGRAM: TIRSDAG 5. JUNI Kl 9.00 – 10.00

Registrering og kaffe

Kl 10.00 - 10.10 Velkomstord av nettverkets leder, professor, prodekan for forskning Lisbeth Fagerström, Høgskolen i Buskerud Kl 10.10 – 10.30 Aktuelle utfordringer for ledere innen helsetjenesten

v/ Leder for NSF’s Landsgruppe av sykepleieledere (NSFLSL) Anne Moi Bø, Stavanger, Norge Kl 10.30 - 11.15 Nurse staffing and outcomes - results from a Finnish multisite study

v/ PhD, Senior University Lecturer Pirjo Partanen, University of Eastern Finland Kl 11.15 - 12.00 Erfaringer i Norge med det finske pasientklassifiseringsverktøyet RAFAELA v/ Postdok forsker Marit Anderssen, Rikshospitalet i Oslo Kl 12.00-12.45

Experiences of the RAFAELA system at Reykjavik University Hospital, Iceland v/ Projectleader Gunnar Helgasson

Kl 12.45 - 13.45 Lunsj


Kl 13.45 – 14.15

“Rett pasient, på rett tid og rett plass” – presentasjon av prosjektresultat fra utviklingsprosjekt i hjemmesykepleien.

v/ Prosjektleder Helen Kristiensen, Drammen kommune. Kl 14.15 – 14.45

Tidsstudier inom äldreomsorgen – hur använder vårdpersonalen sin tid?

v/ Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Med. Dr. Kajsa Thorsell, Hässleholm kommun, Sverige Kl 14.45 – 15.15

Vurdering av pleiepersonalets arbeidsmiljø

v/ Stipendiat, utviklingssykepleier Hanne Mainz, Århus University Hospital, Danmark Kl 15.15 – 15.50

Paneldiskusjon mellom dagens forelesere og deltakare

Kl 15.50 – 16.00

Konferansen avsluttes

PRAKTISK INFORMASJON: Konferanseavgift: 800 kr, inklusiv lunsj og kaffe. Påmelding senest 21. mai 2012 til professor Lisbeth Fagerström, email: lisbeth.fagerstrom@hibu.no eller til førstesekretær Ann Katrin Pedersen, email: Ann.Katrin.Pedersen@hibu.no.


Nursing sensitive outcome indicators Infections, falls, pressure ulsers, mortality, patients satisfaction etc. Nurses jobsatisfaction

* The Research Network for Nursing Intensity, Competency, Context and Outcome in the Nordic Countries Hensikten med det nordiske nettverket er: 1. 책 utvikle forskningsbasert kunnskap om pasientbehov, antall sykepleierressurser og kompetanse samt kontekstuelle faktorer for betydningen p책 kvalitet/effekt av sentrale resultat innen helsetjenesten; 2. 책 implementere denne kunnskapen og dermed bidra til utvikling av kvalitet i helsetjenesten.

NICCON Network konferanse  

Pleie og omsorg i et nordisk perspektiv - personalressurser, arbeidsmiljø og kontekstuelle faktorer.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you