Page 1

2013

Hei du, hva er dine tanker for fremtiden? Veronica, Michael, Kristine, Syver og Siri, stude

www.hials.no

nter


2


innhold Velkommen som student i Ålesund Bachelorstudier Biologiske fag Biomarin Innovasjon Bioteknologi Bioingeniør

4

6 8 10 12

Ingeniørfag 14 Automatiseringsteknikk 16 Dataingeniør 18 Byggingeniør 20 Produkt- og systemdesign 22 Skipsdesign 24 Forkurs 26 Y-veien 26 Tresemesters studieordning 26 Helsefag 28 Sykepleie 30 5 studenter om Høgskolen i Ålesund

32

Maritime fag Nautikk Shipping og logistikk

34 36 38

Økonomisk-administrative fag Eksportmarkedsføring Handels- og serviceledelse Innovasjonsledelse og entreprenørskap Internasjonal logistikk Økonomi og administrasjon

40 42 44 46 48 50

ettårige studier Medisinsk og marint årsstudium 52 Shippingledelse 52 Økonomi og ledelse 52 Studier i utlandet

54

MASTERstudier Produkt- og systemdesign 56 Skipsdesign 56 Internasjonal business og markedsføring 56 Avansert klinisk sykepleie 56 Simulering og visualisering 56 Videreutdanning 58 5 du møter på Høgskolen 60 Ålesundkalender 62

3


velkommen

som student i ålesund Det er ikke bare nærheten til Norges vakreste by*, den storslåtte naturen og havet. En fordel med en mindre høgskole er den gode kontakten med faglærere, og samholdet studentene imellom. En annen er Høgskolens unike relasjoner til næringslivet i regionen. Resten foreslår vi at du finner ut selv! Vi er opptatt av nærhet og har kort avstand fra foreleser til student. Du vil oppleve en imøtekommende høgskole med et nært studiemiljø og god kontakt mellom studentene. Nærhet til en dynamisk maritim industri er også essensiell. Som student er du tett på både teori og praksis, og du kan knytte gode forbindelser både profesjonelt og privat. De fleste av våre studier er sterkt praktisk orienterte, med gruppearbeid og prosjektoppgaver. For de maritime utdanningene har vi i tillegg et av verdens mest avanserte simulatorsentre som gir studentene mulighet til å trene på reelle maritime operasjoner. Ålesund er Norges fiskerihovedstad, med flere rederier, stor fiskeindustri og god kompetanse innen eksport. Møbelindustrien har tyngdepunkt på Sunnmøre, med en stor del av den norske møbelproduksjonen. Høgskolen i Ålesund huser også en av landets største sykepleierutdanninger. Fadderordning Studentene har utviklet en aktiv og velorganisert fadderordning. Det viktigste en fadder gjør er å ta imot og ta vare på dere som er Høgskolens nye studenter ved semesterstart. Det innebærer alt fra det sosiale og praktisk informasjon til å danne gode relasjoner mellom Høgskolen i Ålesund og de nye studentene. Du kan lese mer om fadder på www.fadderweb.com Ålesund studentsamfunn (ÅSS) ÅSS arbeider i hovedsak med å arrangere forskjellige sosiale arrangementer på det nyåpnede studenthuset Banken. I det daglige vil styret i ÅSS, Banksjefen (lederen for studenthuset), og de frivillige bankfunksjonærene fylle Banken studenthus med ulike typer aktiviteter. Studenthuset i Ålesund har fått navnet Banken, fordi lokalene opprinnelig var en ekte sparebank.

finner du friluftsgruppe, dykkergruppe, kristen idrettskontakt (KRIK), tennistrening, motorsykkelgruppe, surfegruppe, fotball, filmgruppe, kampsporttrening og mye mer. Gruppene er drevet av engasjerte ildsjeler som arrangerer en rekke arrangement gjennom hele året for at du skal få en så flott studiefritid som mulig. ÅSS har også en god del utstyr til utlån/ leie til en meget billig penge. På lageret har vi blant annet klatreutstyr, førstehjelpsutstyr, turutstyr og brettspill. Mer informasjon: www.aass-hials.no Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS) SFS er studentenes egen service- og velferdsorganisasjon. De gir økonomisk støtte til ulike studentlag og organisasjoner ved Høgskolen i Ålesund og driver kantinen, bokhandelen, boligutleie, barnehage, helsetjeneste, trening og båt-, kajak- og hytteutleie. For ytterligere informasjon om SFS sine tilbud, se www.studentsamskipnaden.no Næringslivsutvalget (NLU) Medlemmene i NLU planlegger og arrangerer Arbeidslivsdagen. Målsetningen er å øke studentenes muligheter til å etablere kontakt med fremtidige arbeidsgivere før de er uteksaminert fra Høgskolen i Ålesund. Nettside: www.nlu.no START HIALS Studentene i Start Hials arrangerer Gründerdagen og Innovasjonsforum. De jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter i Norge. www.starthials.no Studentparlamentet (SPÅ) SPÅ er drevet av studentene, og arbeider for studentenes faglige, økonomiske, kulturelle og sosiale interesser. Studentparlamentet er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon, og er Høgskolens fremste samarbeidspartner i saker som gjelder studentenes interesser. www.studparl.no

ÅSS har også flere undergrupper som jobber for at studentene skal få et tilbud av aktiviteter utenom skoletiden. Her * The Times, 23.05.09

Godt å vite Gå inn på www.hials.no/opptak for mer informasjon om søknadsprosess og opptakskrav. Under www.hials.no/studentvelferd kan du lese mer om tilbudene fra studentsamskipnaden. Felles event-portal for studentorganisasjonene i Ålesund: www.sials.no

4

Følg oss på Facebook! Høgskolen i Ålesund/ Aalesund University College

Følg oss på twitter! http://twitter.com/hials


5


biologiske fag Biomarin Innovasjon Bioteknologi Bioingeniør

6

8 10 12


En gang nysgjerrig – alltid nysgjerrig

7


bachelor

Biomarin innovasjon ”Se mulighetene og gjør noe med dem”! Dette studiet gir deg kunnskap om ressurser fra havet, og hvordan disse utnyttes og bidrar til økt verdiskaping via næringsutvikling og forretningsdrift. Biomarin industri utnytter marine ressurser innen havbruk, fiskeri, matproduksjon, helsekost og eksport. Hva lærer du? Du får bred kunnskap om anvendelse av marint råstoff i en forretningsmessig sammenheng. Du skal kunne reflektere over hvordan marine ressurser kan utnyttes kommersielt på en etisk og bærekraftig måte. Du lærer om innovasjonsprosesser, produktutvikling, markedsføring og hvordan starte egen bedrift. Du får kjennskap til bedrifter lokalt og markeder nasjonalt og globalt innen biomarin sektor. Organisering Det første året får du grunnleggende innføring i fag som kjemi, matematikk, marinbiologi og økologi. Innovasjonsfag første studieår er innovasjonsledelse og innføring i produktutvikling. Det er ekskursjoner i de marine fagene og bedriftsbesøk i faget bransjelære. I andre studieår har du fagene biomarin verdiskaping og forskning, og mikrobiologi og hygiene. Innovasjonsfagene er innovasjonsprosesser og entreprenørskap med Venture Cup, bedriftsøkonomi og regnskap. Tredje studieår velger du mellom studentbedrift med forprosjekt og innovasjonsprosjekt eller skrive en bacheloroppgave. Bacheloroppgave inneholder ofte laboratoriearbeid og er i mange tilfeller et samarbeidsprosjekt med en ekstern bedrift. I femte semester har du mulighet for studieopphold i utlandet. Høgskolen i Ålesund har utvekslingsavtaler med universiteter og høgskoler i Europa og USA. Aktuelle yrker Utdanning innen innovasjon og nyskaping er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye

og etablerte virksomheter. Biomarin industri omfatter alle bedrifter som utnytter marine ressurser. Dette inkluderer bedrifter innen havbruk, fiskeri, foredling, bioteknologi, leverandører av varer og tjenester, eksport, forskningsinstitusjoner og offentlige institusjoner. Biomarin sektor er regnet som en av de næringssektorer der Norge har de fremste vekstmuligheter i fremtiden. Du blir kvalifisert til å starte egen bedrift, eller til stillinger som utviklingsleder, driftsleder, konsulent, produksjonsleder og kvalitetsleder. Veien videre Hvis du ønsker å føre forretningsideen din videre etter studiet, kan det skje i samarbeid med Kunnskapsparken Ålesund, vegg i vegg med Høgskolen. Studiet gir det teoretiske grunnlaget for mastergradsstudier i Norge eller i utlandet. Studentbedrifter Studenter ved Høgskolen i Ålesund deltar hvert år i prestisjetunge konkurranser. Fire år på rad har studentbedrifter gått videre fra NM til EM for studentbedrift, og hvert år har de vært på premiepallen. Mange studentbedrifter velger å realisere planene sine med å starte egen bedrift etter studiet. Y-veien - for deg med fagbrev Opptak til Y-veien krever yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minimum 12 måneder relevant praksis. Relevant fagbrev vil være fagbrev akvakultur, fiske og fangst, kjemi og prosess og matfag med retning kokk/servitør og industriell matproduksjon. Andre fagbrev kan også være aktuelle.

Godt å vite Alternative studieløp: Y-veien, se side 26.

Opptakskrav: Kravkode: Generell studiekompetanse (GENS)

8

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadskode: se www.hials.no/biomarin Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180 www.hials.no/biomarin www.h ials.no/biomarin


Hvis du kan tenke deg å starte for deg selv er studen tbedrift en lærerik prosess. Ved Høgskolen kan du vinne økonomisk støtte til oppstart og dermed realisere planene dine. Tonje Frøystad Garvik, tidligere student HiÅ

9


bachelor

Bioteknologi Bioteknologi er teknologi som bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille flere nyttige produkter innen medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost. Bioteknologi kan løse mange av de utfordringene samfunnet har innen mat- og medisinproduksjon, ressursforvaltning og miljø. Hva lærer du? Du får bred teoretisk og praktisk kunnskap om generelle bioteknologiske prinsipper og teknikker, og moderne instrumentelle analyser. Du får god trening i laboratoriearbeid som gjør at en får kompetanse til å jobbe sikkert og selvstendig. Du får blant annet lære å dyrke celler, dyrke og identifisere bakterier og virus, utføre protein- og fettanalyser og lære om DNA-teknikker. Du lærer å skrive en prosjektoppgave som kan være en del av et større forskningsprosjekt. Ved Høgskolen i Ålesund forskes det på utvikling av bioteknologiske prosesser som blant annet kan forhindre begroing av installasjoner i havet, identifisere patogene organismer og produsere helsefrembringende marine oljer og proteiner.

Anne-Mari SIMONNES Vitenskaplig assistent, Vaxxinova

Organisering I det første studieåret får du grunnleggende kunnskap i kjemi, mikrobiologi, biokjemi, matematikk og statistikk. I studiets andre år får du bred innføring i bioteknologi, cellebiologi, genteknikk og instrumentell analyse. I tredje studieår får du flere spesialfag innen bioteknologi som gir kompetanse i bioteknologiske teknikker og bruk av bioinformatiske verktøy. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som kan utføres i samarbeid med næringslivet eller andre forsknings- og undervisningsinstitusjoner.

Som student har du mye frihet til å styre din egen hverdag, det gir deg mulighet til å bli kjent med mange kjekke folk. I tillegg utvikler en seg gjennom de utfordringene man får på skolebenken og på labben. Jo lengre en kommer ut i studiet, jo mer interessant blir det. Høydepunktet ble bacheloroppgaven som ble skrevet i samarbeid med Møreforsking og Patogen AS. Dette var utrolig læringsrikt og krevende. Noe av det beste med å studere i Ålesund er det nære samarbeidet mellom Høgskolen og næringen i regionen.

Aktuelle yrker Du kan få ulike typer jobber innen bioteknologiske bedrifter, næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri. Du kan f.eks. jobbe med kvalitetssikring og med ulike laboratorieoppgaver. Veien videre Etter fullført bachelorutdanning i bioteknologi kan du søke masterstudier ved flere høgskoler og universitet i Norge og utlandet.

Da jeg var ferdig på videregående var jeg litt usikker på hva jeg skulle gjøre videre. Jeg visste at jeg fant bioteknologi og genteknologi veldig spennende siden jeg hadde vært gjennom fagene i biologien. Jeg manglet noe kompetanse i forhold til opptakskravene, men fikk opparbeidet dette gjennom Høgskolens sommerkurs i matematikk. Deretter begynte jeg rett på marin bioteknologi. Ålesund er en trivelig studentby. Her er mange små gater, koselige kaféer, høye fjell, flotte dykkermuligheter, surfing og ikke minst uteliv.

I dag er jeg ansatt på et forskningsprosjekt med tittelen ”Dyrking av celler og virus til vaksineproduksjon” for firmaet Vaxxinova og er veldig fornøyd med dette. I tillegg er jeg masterstudent i bioteknologi ved UMB og skriver masteroppgave for firmaet jeg er ansatt i. Jeg vil på det varmeste anbefale å studere bioteknologi. Det er en bransje i stor utvikling som trenger kompetente utdannede folk nå, og ikke minst i fremtiden.

Godt å vite Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R1 eller S1+S2 og enten R1+R2 / Fysikk 1+2 / Kjemi 1+2 / Biologi 1+2 / Informasjons-teknologi 1+2 / Geofag 1+2 / Teknologi og forskningslære 1+2 (REALFA)

10

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/biotek


Anne-Mari SIMONNES Vitenskaplig assistent, Vaxxinova

Det beste med å studere i Ålesund er den gode kontak ten mellom studenter og faglærere. Det er høy faglig kompetanse ved Høgskolen, moderne laboratorier og et godt samarbeid med aktører i næringen. Jeg gikk rett ut i jobb etter studietiden. Richard Torrissen, ACD Pharmaceuticals AS

11


bachelor

bioingeniør Dette er veien til et spennende og variert yrke for deg som liker å jobbe med medisinsk laboratorieteknologi. Mangfoldet av praktiske oppgaver gjør studietiden ekstra attraktiv og du blir godt forberedt til arbeidslivet. Ta siste semester i utlandet om du ønsker det. Hva lærer du? I studiet lærer du blant annet å: • påvise sykdom ved å analysere kroppsvæsker og annet biologisk materiale • påvise sykdom ved mikroskopering av celle- og vevsprøver • påvise bakterier, parasitter, sopp, virus og antistoff mot disse • analysere medikamenter i kroppsvæsker i forbindelse med forgiftninger, rusmisbruk og for fastsetting av riktig medika mentdose • tappe blod og framstille blodprodukter • analysere ved hjelp av molekylærbiologiske metoder. Utdanningen foregår i nært samarbeid med praksisfeltet og du får tidlig innblikk i bioingeniøryrket. Organisering Fra første studieår vil du, i tillegg til basalfag, få teoretisk og praktisk innføring i medisinske laboratoriefag. Studiet er organisert i de fire hovedretningene i bioingeniørfaget: medisinsk biokjemi, patologi, medisinsk mikrobiologi og blodbank.

industri, medisinsk tekniske firmaer, næringsmiddelkontroll, veterinærmedisin og oljeindustrien er også aktuelle arbeidsplasser. Veien videre Etter endt bachelorutdanning finnes det flere videreutdanningstilbud i medisinske laboratoriefag. Universiteter og høgskoler i inn- og utland tilbyr mastergrader i relevante fagområder. Det er også mulighet for spesialisering internt i sykehuslaboratoriene. Ida Haldogard Bjørkli Bioingeniør, Haukeland Universitetssykehus Jeg valgte bioingeniørutdanningen i Ålesund hovedsakelig fordi jeg manglet realfag for å kunne begynne på utdanningen. Høgskolen i Ålesund var den eneste høgskolen i Norge som kunne tilby meg et sommerkurs der jeg fikk den kompetansen jeg trengte slik at jeg kunne begynne rett på utdanningen uten å bruke et ekstra år på dette.

Intern og ekstern praksis ved sykehuslaboratorier er en vesentlig del av utdanningen. Utdanningen gir 180 studiepoeng, hvorav 90 studiepoeng baserer seg på medisinske laboratorieemner. Bestått eksamen kvalifiserer til å søke om autorisasjon og den beskyttede yrkestittelen bioingeniør.

Jeg jobber nå på laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland Universitetssykehus. Etter endt utdanning ved Høgskolen i Ålesund følte jeg meg godt forberedt på arbeidslivet. Vi hadde ofte øvelser på laboratoriene og jeg fikk blant annet mye erfaring rundt blodprøvetaking. Dette er viktig siden man i arbeidslivet starter med det allerede de første ukene.

Aktuelle yrker Din kunnskap og kompetanse som bioingeniør blir best utnyttet der det er behov for en kombinasjon av medisinsk kunnskap og laboratoriefag. De fleste bioingeniører arbeider i medisinske laboratorier der de har ansvar for håndtering av pasientprøver fra de blir bestilt til resultatet foreligger. Forskningslaboratorier, medisinsk teknisk og farmasøytisk

Siden Høgskolen ikke er så stor får man god kontakt med lærerne, noe som er positivt både faglig og miljømessig. Som student i Ålesund var jeg så heldig å få bo på Gåseid studentboliger. Dette ga meg mulighet til å bli kjent med mange nye mennesker fra hele Norge. Mine tre år i Ålesund har vært minnerike år som jeg kommer til å ha med meg resten av livet.

Godt å vite Forkurs, se side: 26. Sommerkurs, se www.hials.no/biologiskefag

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R1 eller S1+S2 og enten Fysikk 1 / Biologi 1 / Kjemi 1 (BIOI)

12

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/bio


Her på Høgskolen er det akkurat passe stort til at man er synlig i mengden. Dessuten er de ansatt e motiverte og hjelpsomme, og stiller alltid opp når vi trenger gode råd og veiled ning.

Ida Haldogard Bjørkli Bioingeniør, Haukeland Universitetssykehus

Trine Linn Uhlen, student HiÅ

13


ingeniørfag Automatiseringsteknikk 16 Dataingeniør 18 Byggingeniør 20 Produkt- og systemdesign 22 Skipsdesign 24 Forkurs 26 Y-veien 26 Tresemesters studieordning 26

14


En gang ingeniør – alltid ingeniør

15


bachelor i ingeniørfag

Automatiseringsteknikk Vil du være med på å forenkle hverdagen? Automatiske systemer kommer inn i styring av alle typer produkter og produksjonssystemer. Automatiseringsteknikk er et framtidsrettet studium som gir deg mange jobbmuligheter. Hva lærer du? Du lærer hvordan du kan bruke en datamaskin til å måle temperatur og hastighet, utvikle styringssystemer og instrumentere maskiner og prosesser. Du utvikler forståelsen av både datateknikk og mekaniske systemer. Du blir en allsidig ingeniør og kan tilpasse deg mange typer bransjer. Du lærer å forstå og ta hensyn til brukernes behov. Ved automasjonsstudiet er både lærere og elever aktivt med i utviklingen av moderne simulatorer Organisering Normert studietid er tre år. Første studieår gir et grunnlag i viktige emner som matematikk og fysikk i tillegg til at du lærer å bruke datamaskiner til å gjøre beregninger og målinger. Andre året er mer rettet mot tekniske spesialemner innenfor fagområdet, som industrielle styringer og reguleringsteknikk. I det tredje studieåret lærer du å se tingene i sammenheng og utvikle komplette løsninger på reelle problemstillinger. Studiet avsluttes med en selvstendig bacheloroppgave, som ofte utføres i samarbeid med en industribedrift. Undervisningsformene veksler mellom forelesninger, laboratoriearbeid og prosjektoppgaver. Høgskolen har et utbredt samarbeid med bedrifter på Nordvestlandet der du kan gjennomføre bacheloroppgaven eller et praksisprosjekt. Typiske bacheloroppgaver kan omhandle kamerasyn/bildebehandlig, automatisk fiskeoppdrett, simulering av hurtigbåt eller miniundervannsbåt, styring og instrumentering i skip og industri. Aktuelle yrker Mange av våre ingeniører får jobb i de maritime bedriftene i regionen. Der arbeider de med teknologi og problemstilinger rettet mot skip/offshore- og oljebransjen internasjonalt. Du kan jobbe med produktutvikling, vedlikehold eller markeds-

føring/salg innenfor industribedrifter eller hos utstyrsleverandører. Det er også jobber innen data- og elektronikkbransjen, helsetjenesten og forskning. Det er stort behov for automasjonsingeniører og gode karrieremuligheter. Veien videre Vi regner med at ca 25 % av våre studenter tar videre utdanning til en mastergrad. De aller fleste tar mastergradsutdanningen i teknisk kybernetikk ved NTNU i Trondheim. Det er også mulig å ta en videreutdanning i prosessautomatisering ved Høgskolen i Telemark. Høgskolen har kontakt med flere utenlandske universiteter. Øystein Kjelsvik Ingeniør TTS, Offshore handling Equipment Jeg studerte automasjon Y-veien, og opplevde at min bakgrunn med fagbrev gav meg et fortrinn både i studiene og i den senere jobbsøkingen. Høgskolen i Ålesund legger vekt på nærhet, man blir engasjert og involvert i forelesningene, og får personlig hjelp og veiledning av lærerne. Årlig arrangeres det arbeidslivsdager hvor næringen presenteres. Det var under et slikt arrangement jeg ble oppfordret til å sende inn søknad til min arbeidsgiver, TTS. Arbeidet mitt i TTS består blant annet av testing av elektriske og mekaniske funksjoner og linken mellom disse og aktuell software for kraner, helikopterdekk og annet høyaktuelt utstyr til offshore og marine operasjoner. Serviceoppdrag på utstyr ombord i båter og oljerigger verden rundt gjør også at arbeidshverdagen alltid er spennende. Rett etter ansettelse fikk jeg og en annen nyutdannet student ansvaret for å testkjøre en offshore kran beregnet for løft av laster opp til 70 tonn. Dette sier litt om ansvarsøkningen en kan få fra å være fagarbeider til å bli utdannet ingeniør.

Godt å vite Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R1+R2 og Fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole ihht rammeplan 98/99 eller Forkurs for ingeniørutdanning. Søkere med nyere teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning 2003) vurderes induviduelt (HING)

16

Forkurs, TRES og Y-veien, se side: 26 Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april www.hials.no/automasjon Studiepoeng: 180


I teknologibedriftene er det ingeniørene som utgjør bedriftens kompetanse. Derfor er ingeni øryrket forholdsvis trygt også i vanskelige tider.

Øystein Kjelsvik elin hestmann vinjeriu TTS – Offshore handling Equipment Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Ottar Osen, faglærer HiÅ

17


Bachelor i ingeniørfag

Dataingeniør I et moderne samfunn er velfungerende datasystemer et must og både næringslivet og offentlig forvaltning har derfor stort behov for velkvalifiserte dataingeniører. Innenfor fagområdet er det stadig noe nytt som skaper mange spennende muligheter for innovasjon. Hva lærer du? Du lærer hvordan datamaskinene fungerer med sine operativsystemer og nettverk, og får god innføring i ingeniørfag. Videre vil du lære programmering og hvordan mennesker samarbeider om å lage nye systemer og utnytte dem effektivt. Høgskolen i Ålesund er kjent for sine avanserte visuelle simulatorer innen krevende maritime operasjoner. Datamiljøet og det maritime miljøet ved Høgskolen samarbeider aktivt om forskning og utvikling for å realisere denne teknologien. Organisering Spesialisering Valgfagene og bacheloroppgaven i siste studieår gir deg muligheter for spesialisering i ulike retninger. Ingeniørstudiet er tilrettelagt for å ta et halvår (5. semester) ved et annet studiested i Norge eller i utlandet. Sikker drift Her legges det vekt på det på hvordan bedriftens datasystemer skal organiseres for å gi stabile og sikre tjenester. Dette vil være naturlige valg hvis du ser for deg en framtid som system-administrator og IT-sjef. Programmering og systemutvikling Tenker du deg en framtid som programmerer og systemutvikler, har du muligheten til å lære mer om disse emnene. Grafisk databehandling Visualisering handler om å vise informasjon fra datamaskinene slik at den blir synlig og forståelig for mennesker. Dataspill er en velkjent anvendelse, men det blir mer og mer vanlig innenfor andre fagområder som maritim industri, geologi, medisin, klima og miljø.

Aktuelle yrker Mange av våre nyutdannede blir ansatt i dataavdelinger og kan da senere bli IT-leder. Virksomheter som lager programvare vil gjerne ansette data-ingeniører som programmerere, systemutviklere eller prosjektledere. Høgskolen i Ålesund ligger midt i verdens største maritime klynge og har tett samarbeid med spennende bedrifter i denne bransjen. Veien videre Høgskolen i Ålesund planlegger et masterprogram i simulering og visualisering. Du kan og søke opptak til diverse masterstudier i Norge eller utlandet. Monica Juliebø Fagkonsulent, Digital kvalitet Jeg tok dataingeniørutdanning i voksen alder, og jeg hadde en utrolig fin tid på Høgskolen i Ålesund. Jeg kom godt overens med mine medstudenter, og engasjerte meg også i studentpolitikken. Det som gjør Høgskolen så spesiell er nærheten til de ansatte. Hadde vi spørsmål eller problemer sto kontordørene alltid åpne for oss. Jeg jobber nå som fagkonsulent i Digital Kvalitet. Jeg er med på å innføre kvalitets- og internkontrollsystem, hovedsakelig i offentlig sektor. Det innebærer at jeg reiser rundt i hele landet og holder kurs, både faglig og i datasystem. Jeg har hatt stor nytte av studiet mitt i min nåværende jobb, og vil spesielt oppfordre jenter til å søke på bachelor i ingeniørfag, data.

Godt å vite Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R1+R2 og Fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole ihht rammeplan 98/99 eller Forkurs for ingeniørutdanning. Søkere med nyere teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning 2003) vurderes individuelt (HING)

18

Forkurs, TRES og Y-veien, se side: 26 Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/data


Monica Juliebø Fagkonsulent, Digital kvalitet

Høgskolen i Ålesund har et mer praktisk rettet fokus

enn det man finner på andre universiteter og høgsk

oler. Julian Klock, studerer til sivilingeniør ved NTNU

19


bachelor i ingeniørfag

Byggingeniør Vær med på å forme samfunnet rundt deg. Bygninger, broer, offshorekonstruksjoner og veier skapes av byggingeniører, og med vår allsidige bachelorgrad er du godt rustet til å møte kravene fra en moderne infrastruktur. Jobb selvstendig og fleksibelt under studiene, med erfarne forelesere som støtte. Hva lærer du? Du lærer mye om infrastruktur i samfunnet, samspillet mellom planlegging, beregning og dimensjonering, og du får en omfattende datakompetanse. Du lærer å samarbeide med andre, markedsføre prosjektene dine, og du får inngående kunnskap om ulike materialer, som tre, stål og betong. Byggingeniøren er opptatt av å finne gode løsninger på utfordringer innen energi og miljø, og på avanserte tekniske konstruksjoner i små og store bygge- og planleggingsoppgaver. Organisering Studiet går over tre år og du oppnår graden bachelor i ingeniørfag, bygg. Første året har du en del basisfag, andre studieåret velger du en fordypning, innen planlegging/vei/ vann/infrastruktur eller innen konstruksjon. Planlegging/vei/vann/infrastruktur innebærer fordypning innen planlegging, prosjektering og drift av tekniske anlegg som veier, vannforsyningsanlegg, arealplanlegging og regulering. Konstruksjon innebærer fordypning innen styrkeanalyse og dimensjonering av byggverk som bygninger og kaier. Sentrale fagområder er bygningsmateriale, beregning av laster og påkjenninger på byggverk. I studiet er det lagt særlig vekt på å bruke relevante dataverktøy innenfor alle fagområder. Du vil både få tradisjonell undervisning med laboratorieøvinger og jobbe med selvstendige prosjekter. Studiet avsluttes ved at studentene gjennomfører en bacheloroppgave i samarbeid med offentlige etater, eller private firma. Du vil få tett oppfølging hele veien.

Godt å vite Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R1+R2 og Fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole ihht rammeplan 98/99 eller Forkurs for ingeniørutdanning. Søkere med nyere teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning 2003) vurderes individuelt (HING)

20

Aktuelle yrker Byggingeniørene kan jobbe i bedrifter og entreprenørselskaper som planlegger og bygger hus, broer, veier, vann og avløp over hele verden. Byggingeniørens arbeidsdag er variert, selvstendig og skapende, og du jobber både ute og inne. Det er stort behov for byggingeniører. Veien videre Studiet er tilrettelagt for videre utdanning til mastergrad. Som bachelor i ingeniørfag bygg fra Høgskolen i Ålesund kan du starte direkte på det fjerde studieåret på NTNU. En mastergrad i simulering og visualisering vil tilbys ved Høgskolen i Ålesund. Elin Kumlin Avdelingsingeniør Statens vegvesen På Høgskolen i Ålesund er det er lett å bli kjent med både medstudenter og forelesere. Der er også et aktivt studentliv rundt Høgskolen, med et uttall aktiviteter og organisasjoner å ta del i. I byggingeniørstudiet legges det opp til en bred basiskunnskap, der man er innom både planleggings-, konstruksjons- og vegfag. Det gjør at man får en forståelse for hele fagfeltet og lettere ser hvordan ting henger sammen. Siste året har man store muligheter til å selv påvirke sine interesseområder, både gjennom valgfag og tema på hovedprosjektet. Som byggingeniør er jobbmulighetene mange. Selv begynte jeg som ingeniør i Statens vegvesen. Her arbeider jeg som byggeleder på vegprosjekter og har daglig stor nytte av kunnskapen som jeg har fått av mine år på Høgskolen.

Forkurs, TRES og Y-veien, se side: 26 Fordypning: Planlegging, vei, vann, infrastruktur eller Konstruksjon Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/bygg


Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten utdan

ningen min fra Høgskolen i Ålesund.

Elin Kumlin elin hestmann vinjeriu Avdelingsingeniør Statens vegvesen Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Christina Veddegjerde-Langvatn, varehussjef Maxbo

Ålesund

21


Bachelor i ingeniørfag

Produkt- og systemdesign Vær med på å skape fremtidens produkter! I hverdagen bruker vi tusenvis av løsninger utviklet av ingeniører innen produkt- og systemdesign. Vi legger stor vekt at du skal tenke annerledes, utvikle dine egne ideer og realisere dem gjennom praktisk arbeide – i hovedvekt rettet mot offshorenæringen. Hva lærer du? Som ingeniør innen produkt- og systemdesign blir du produktutvikler eller konstruktør i mekanisk og mekatronisk industri. Du kan for eksempel arbeide med nye stolløsninger, få roboter til å utføre arbeid på et skipsdekk, eller utarbeide en ergonomisk skipsbro. Dette er en utdanning som gir rom for å arbeide med ulike typer oppgaver. Du lærer å utvikle dine egne ideer og realisere disse gjennom bygging av prototyper. Du får undervisning i konstruksjon, analyse og dimensjonering av maskinelementer og systemer. Du blir motivert til å tenke annerledes, finne nye løsninger, og du får tett oppfølging av faglærerne på Høgskolen. Organisering Produktutvikling, formgiving og design, maskinteknikk, innovasjon og entreprenørskap er sentrale tema og fellesnevnere gjennom hele studiet. Første året har felles undervisning med Skipsdesign, der fagkombinasjonen består av grunnleggende kunnskap og metodikk. Fra andre studieår blir det fordypning innen produktog systemdesign. For at undervisningen skal være mest mulig relevant og effektiv, blir avansert dataverktøy benyttet i svært stor grad gjennom hele studiet. Det gjelder både 3-D grafisk verktøy og teknisk programvare som anvendes på ingeniørfag. Aktuelle yrker Du vil kunne arbeide innen et stort spekter av bedrifter som mekanisk industri, designfirma, konsulentselskap, engineering og verft. Bransjen i regionen er internasjonal og åpner for arbeid i hele verden. Høgskolen i Ålesund har et tett samarbeid med den maritime næringen på Møre, en næring som er ledende i verden innen maritim teknologi og operativ drift.

Veien videre Du kan bygge ut studiet til et mastergradsstudium i produktog systemdesign ved Høgskolen i Ålesund. Det vil også kunne være mulig å søke opptak til fjerde året på NTNU eller tilsvarende studietilbud i inn- og utland som fører frem til en mastergrad i løpet av fem år. Agathe Kalvatn Ingeniør, Hydrostatikk og stabilitet, Ulstein & Solution Design AS Motivasjonen for å starte på dette studiet fikk jeg fra nærmiljøet her på Sunnmøre. Det er så mange spennende muligheter i denne marine klyngen vi har rundt oss her! Under studietiden lærte vi blant annet om ulike produktutviklingsmetoder og viktigheten av design. Vi fikk jobbe med praktiske oppgaver og prøvde ut ulike tilvirkningsmetoder, blant annet utviklet vi en stor trykkompensert proporsjonal hydraulikkventil under hovedprosjektet vårt. Nå er jeg ingeniør ved Ulstein Design & Solution AS. Jeg har fattet spesiell interesse for skipsfaget, og har i denne sammenheng nå arbeidet ved hydrostatikk og stabilitet på skip i et par år. Jeg har fått muligheten til å gjennomføre en mastergrad ved Høgskolen i Ålesund gjennom bedriften jeg jobber ved. Dette gir meg en unik sjanse til å tilegne meg mer kunnskap. Årene på Høgskolen i Ålesund har både gitt meg den kompetansen jeg trenger og mange nye venner. Gjennom studentbedrift og praktiske oppgaver ble vi en godt sammensveiset gjeng som fremdeles holder kontakten.

Godt å vite Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R1+R2 og fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole ihht rammeplan 98/99 eller forkurs for ingeniørutdanning. Søkere med nyere teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning 2003) vurderes individuelt (HING)

22

Forkurs, TRES og Y-veien, se side: 26 Masterprogram i produkt- og systemdesign, se side: 56 Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/produkt


Ålesund kan by på høy kompetanse innen marint eknikk, både ved høgskolen og i regionen ellers. Sånn sett er byen midt i smørøyet!

Agathe Kalvatn Aspirant, Ulstein Design AS

Elin Støbakk, Prosjektingeniør Rolls Royce

23


Bachelor i ingeniørfag

Skipsdesign Fra joller til skip – bak enhver vellykket flytende konstruksjon står det en skipsdesigner. Og her er det mulig å gjøre fremskritt som kommer hele verden til gode. Om du skulle lure, kan vi forsikre deg om at Høgskolen i Ålesund har utrolig god kontakt med det maritime miljøet på Sunnmøre. Hva lærer du? Som skipsdesigner kan du være med på å utvikle komplette sjøbaserte løsninger; fra enkle fritidsbåter via kommersielle handelsfartøyer til komplekse offshoreskip og flytende plattformer. Dette gir muligheter til arbeid med ytre formgiving og design, utvikling av tekniske løsninger eller produksjon, og ikke minst samhandlingen mellom aktivitetene. Sentrale fagområder er utforming og prosjektering av skip, dimensjonering av skrog, hydrostatikk og stabilitet, marin hydrodynamikk og bruk av nye materialer som plastkompositter. Organisering Første året er felles, der fagkombinasjonen består av grunnleggende kunnskap og metodikk. Fra andre studieår velger du fordypningskunnskap innen skipsdesign, men du står også fritt til å velge produkt- og systemdesign. For at undervisningen skal være mest mulig relevant og effektiv, blir avansert dataverktøy benyttet i svært store grad gjennom hele studiet. Det gjelder både 3D grafisk verktøy og teknisk programvare som anvendes på ingeniørfag. Aktuelle yrker Din fremtidige arbeidsgiver vil oftest være et engineeringfirma eller verft, men kan også være institusjoner som rederi, klasseselskaper (Det norske Veritas) og myndigheter. Som skipsdesigner har du også et utmerket utgangspunkt dersom du tenker deg en internasjonal karriere. Veien videre Du kan bygge ut studiet til et mastergradsstudium i produktog systemdesign eller et mastergradsstudium i skipsdesign, begge tilbudt ved Høgskolen i Ålesund. Det vil også kunne være mulig å søke opptak til fjerde året på NTNU eller tilsvarende studietilbud i inn- og utland som fører frem til en mastergrad i løpet av totalt fem år.

Lars Erik Nygård Prosjektingeniør – Subsea Structures Bandak Engineering AS Mine arbeidsoppgaver består i konseptutvikling og dimensjonering av undervanns stålstrukturer for olje- og gassproduksjon. Levetiden på en slik struktur kan være 50 år, og størrelsen varierer fra 20 tonn for en rørtilknyttingsramme til 1000 tonn for en større produksjonsmanifold. Jeg har en bachelorgrad i skipsdesign, og fra studiet vil jeg trekke fram den gode kombinasjonen mellom teoretiske og praktiske øvinger som gjorde at studenthverdagen ble allsidig og ikke minst interessant. Vi fikk anvende teorien vi hadde tilegnet oss til å løse praktiske problemer relatert til design av marine konstruksjoner. Dette har i stor grad bidratt til at jeg nå kan ta selvstendige design- og dimensjoneringsbeslutninger i min nåværende jobb. Høgskolen i Ålesund har flinke og engasjerte forelesere, og jeg husker tilbake på en fin studietid på Høgskolen. God variasjon i valgbare emner gjorde at jeg kunne planlegge deler av studiet ut fra mine interesser og ønsker. Selv om jeg ikke jobber direkte med design av skip, mener jeg at spesialiseringen jeg har fått innen skipsdesign godt kan overføres til design av flytende plattformer og undervannstrukturer, da konstruksjonsprinsipper og påvirkninger fra havmiljøet er generelt ganske like. Etter at jeg kom ut i jobb har jeg hatt ønske om å bygge videre på min bachelorgrad, og jeg er derfor i gang på det nyoppstartede masterstudiet innen skipsdesign ved Høgskolen i Ålesund. Jeg har en avtale med min arbeidsgiver som gjør at jeg kan ta studiet på deltid ved siden av jobben. Både Bandak og jeg drar nytten av at jeg utdyper min, og dermed bedriftens faglige dybde.

Godt å vite Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R1+R2 og Fysikk 1 eller toårig teknisk fagskole ihht rammeplan 98/99 eller Forkurs for ingeniørutdanning. Søkere med nyere teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning 2003) vurderes individuelt (HING)

24

Masterprogram i Skipsdesign, se side: 56 Forkurs, TRES og Y-veien, se side: 26 Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/skip


Den unike samarbeidet mellom skipsdesignere, verft og rederier samt utstyrsprodusenter i det maritim e miljøet på Nordvestlandet, fører til imponerende nyskapninger innen skipsin dustrien.

Lars Erik Nygård Prosjektingeniør – Subsea Structures Bandak Engineering AS

Arne Jan Sollied, studieleder

25


tre alternative veier til

BACHELORstudier Har du fagbrev, mangler du forkunnskaper i realfag, eller har du yrkesutdanning og praksis og trenger grunnlag for høyere teknisk utdanning? Så lenge du har motivasjonen tilbyr vi løsninger som passer for deg. forkurs Forkurs for ingeniørutdanning er spesielt rettet inn mot personer med yrkesutdanning og praksis, som ønsker å ta høyere teknisk utdanning. Utvalget av fag, vinkling av stoff og undervisningsmetoder er tilpasset dette. Gjennom innhold og arbeidsformer gir forkurset et godt grunnlag for høyere teknisk utdanning, samtidig som det gir en god plattform for det yrket studentene skal ut i. Forkurset er arbeidskrevende. Vi råder deg til å friske opp kunnskapene dine i matematikk på forhånd.

Godt å vite Oversikt over relevante fagbrev og søknadsskjema finner du på www.hials.no/yvei Ingeniørutdanninger, se side: 14 Maritime utdanninger, se side: 34 Biomarin innovasjon side: 8 Søknadsfrist: 1. juni

Organisering • Fysikk 6 t/uke i høstsemesteret og 8 t/uke i vårsemesteret • Matematikk 10 t/uke • Norsk inkludert sidemål 8 t/uke • Engelsk 4 t/uke • Teknologi og samfunn 4 t/uke

Tresemesters studieordning Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og/eller fysikk, tilbyr Høgskolen deg en tresemesters studieordning (TRES). Gjennom denne ordningen kvalifiserer du til opptak til ingeniørutdanning.

Søkere med studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag i videregående skole, kan søke om fritak i enkeltfag. Med generell studiekompetanse vil du kunne søke om fritak i fagene norsk, eng-elsk og samfunnsfag. Dokumentasjon må vedlegges.

Organisering TRES-ordningen har et faglig innhold som tilsvarer matematikk i videregående skole på nivå med R1 og R2, og fysikk på nivå med fysikk 1. De som fullfører og består TRES vil være kvalifisert til opptak på ingeniørutdanninger.

Godt å vite Forkurset er godkjent for studielån i Lånekassen.

TRES-studentene følger den vanlige utdanningen i tre år, men du starter studiet i sommermånedene. TRES er et intensivt opplegg som krever stor studieinnsats.

Ingeniørutdanninger, se side: 14. Opptakskrav: VG1 og VG2 (tidligere GK og VK1) for yrkesfaglig utdanningsprogram eller grunnskole og minimum fem års yrkespraksis/utdanning eller generell studiekompetanse Søknad: lokal søknad, søknadsskjema på www.hials.no/forkurs Søknadsfrist: 15. april www.hials.no/forkurs Y-veien – for deg med fagbrev Y-veien er et tilbud som retter seg til søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning, relevant fagbrev og minimum 12 måneder relevant praksis. Ved Høgskolen i Ålesund kan disse kandidatene starte direkte på en treårig bachelorutdanning. Studiene det gjelder er: nautikk, automatiseringsteknikk,

26

bygg, data, skipsdesign, produkt- og systemdesign og biomarin innovasjon. Søkere som får tilbud om opptak til y-veien begynner studiet allerede i sommermånedene.

Godt å vite Flere opplysninger om TRES-studiene og lokalt søknadsskjema finner du på siden www.hials.no/tres Ingeniørutdanninger, se side: 16 Søknadsfrist: Se www.hials.no/tres


Forkurset gir et meget godt grunnlag for ü lykkes med ingeniørstudiet. Det krever motivasjon, men du belønnes med god studieteknikk og tett klassesamhold. Knut Hellen, studieleder

27


helsefag Sykepleie 30

28


En gang sykepleier – alltid sykepleie

r

29


bachelor i helsefag

sykepleie Liker du utfordringer i møte med mennesker? Da kan sykepleierutdanningen være noe for deg. Høgskolen i Ålesund utdanner dyktige sykepleiere i nær kontakt med praksisfeltet. Du kan også ta deler av studiet i utlandet. Hva lærer du? Gjennom sykepleierutdanningen vil du bli kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle deler av helsetjenesten. Pleie, omsorg og behandling er hovedområder innenfor sykepleierens kompetanse. Sykepleiere skal også ha kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid, forskning og fagutvikling, organisering, ledelse og helsepolitikk. Høgskolen i Ålesund utdanner dyktige sykepleiere i nært samarbeid med praksisfeltet, noe som bidrar til at vi hele tiden er oppdatert på utviklingen i helsetjenesten. De faglig ansatte er opptatt av at du som student hos oss skal lære faget både gjennom teori- og praksisstudier. Du vil bli veiledet og får tett oppfølging gjennom hele studiet. Organisering Etter fullført treårig sykepleierutdanning oppnår du autorisasjon som sykepleier. Første året er konsentrert om eldre i sykehjem og den generelle sykepleien. Andre året rettet mot kommunehelsetjenesten. Det omfatter hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid, psykiatri og psykisk helsearbeid. Tredje året er konsentrert om sykepleie innenfor spesialisthelsetjenesten med hovedvekt på medisinsk og kirurgisk sykepleie. Ved sykepleierutdanningen legger vi vekt på studentaktive læringsmetoder. Øving i klinikklaboratorium og bruk av avanserte pasientsimulatorer er sentralt i dette. Hvert semester gjennomføres det praksisstudieperioder. Høgskolen har avtale med de fleste kommuner på Sunnmøre og med Helse Møre og Romsdal, og tilbyr praksisplasser i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, psykisk helsevern og i andre institusjoner. Ønsker du å ta deler av utdanningen i utlandet, har Høgskolen samarbeid med universiteter i Australia, USA, Skottland, Etiopia og de nordiske landene.

Godt å vite

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS)

30

Aktuelle yrker Sykepleiere er etterspurte arbeidstakere og arbeider i alle deler av helsetjenesten. Som sykepleier har du også ha mange internasjonale arbeidsmuligheter. Veien videre Høgskolen tilbyr videreutdanninger innenfor en rekke sykepleie- og tverrfaglige retninger som helsesøsterutdanning, anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie, rehabilitering, veiledningspedagogikk, ledelse i helse- og sosialtjenesten. Høgskolen vil og tilby masterprogram i avansert klinisk sykepleie. Ann-Christin Korsedal Intensivsykepleier, Nordre Sunnmøre Ambulanse, avd. Ørskog Jeg begynte å jobbe som nyutdannet sykepleier i den prehospitale tjenesten. Arbeidet i ambulansen er spennende, svært utfordrende til tider og ikke minst uforutsigbart. Det er ett minisykehus på hjul, og man lærer å ta hurtige avgjørelser og arbeide selvstendig. En møter mennesker i alle situasjoner i livet, i kriser, sorg og gleder. Det blir forventet at vi kan hjelpe og at vi ikke går utover våre kompetanseområder. I de årene jeg har vært i ambulansetjenesten har det vært en økt utvikling faglig og medisinteknisk. Mange av de akutte sykdomstilstandene blir i dag stabilisert og startet behandling for ute, med hjelp av medikamenter og medisinteknisk utstyr. Kravene og ansvaret til ambulansepersonellet har økt i takt med denne faglige opprustningen. Dette førte til at jeg valgte å ta videreutdanning. I videreutdanningen ved Høgskolen i Ålesund fikk jeg det faglige påfyllet og løftet jeg var ute etter, og samtidig mange gode og svært lærerike praksisperioder ved Ålesund sykehus. Jeg vil anbefale flere å ta videreutdanning i intensivsykepleie som har brede kompetansemål i rammeplanen/fagplanen.

Videreutdanning, se side: 58 Bioingeniør, se side: 12 Masterprogram i Avansert klinisk sykepleie, se side 56 Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180 www.hials.no/sykepleie


Ann-Christin Korsedal elin hestmann vinjeriu Intensivsykepleier, Nordre Sunnmøre Ambulanse, Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen avd Ørskog

Som sykepleier må du være omgjengelig, snarrå dig, selvstendig og ta ledelse i kritiske situasjoner. Du må like å arbeide med mennesker, og være i stand til å vise ansvar og omsor g. Det er en flott utdanning som gir meg utrolig mange muligheter for fremtiden. Solveig Ullaland, student HiÅ

31


Lise Grimen Innovasjonsledelse og entreprenørskap Alder: 22 Hjemby: Ålesund Det å drive studentbedrift ga oss en unik mulighet til å prøve ut en idé i virkeligheten, men innenfor trygge rammer. Høgskolen er svært dyktige på dette området, både gjennom veiledere, forelesere og mentorer. Gjennom prosessen har jeg lært mye om meg selv og hvor viktig det er med et godt nettverk.

Andreas Vartdal Produkt- og systemdesign Alder: 21 Hjemby: Ålesund Det beste med studiet så langt er produktutvikling hvor vi hele tiden trigges til å være innovative og skape nye og nyttige produkter. I tillegg har vi noen praktiske prosjekter i dette faget, og så langt har vi designet og laget pussemaskiner og motorsykler.

Tarjei Tennebø Sykepleie Alder: 22 år Hjemby: Ålesund Fadderuken 1.året var et høydepunkt. Fadderuken var velorganisert og hadde et variert program, noe som gjorde at man lett kunne skape gode relasjoner til medstudentene gjennom å ha det gøy sammen. I et studie der samarbeid er en viktig faktor, var dette en perfekt måte å starte studiene på.


5 studenter om høgskolen i Ålesund

Christian Remøy Nautikk Alder: 22 år Hjemstad: Herøy Som ein ekte sunnmøring set eg veldig pris på den store kurspakken vi har fått på Høgskolen. Pakken gjer oss fleksible og attraktive i arbeidsmarkedet.

Marie Humberset Bioingeniør Alder: 21 år Hjemby: Volda Det kjekkaste eg har opplevd i mitt første studieår som bioingeniør er å få “leike” CSI-team. Vi fekk ein case med ulike mistenkte med alibi og motiv, og samanlikna DNA frå åstaden opp mot DNA frå dei mistenkte, for å finne den skuldige. Ellers er det veldig kjekt å ta blodprøve og analysere dei, og lære om kva som skjer i kroppen.


maritime fag Nautikk 36 Shipping og logistikk 38

34


En gang kaptein – alltid kaptein

35


bachelor

nautikk Grunnen til å velge å ta en bachelor i nautikk på Høgskolen i Ålesund kan være så enkel at vi har verdens mest moderne maritime simulatorer. Det teller vel også litt at samarbeidet med regionale rederier er så godt at de garanterer kadettplass etter gjennomført treårig studium? Hva lærer du? Studiet i nautikk legger vekt på fag som navigasjon, styring og drift av skip, maritime operasjoner og skipstekniske fag som konstruksjon, stabilitet og lasting/lossing av skip. En skipsfører er den administrative lederen ombord i et fartøy. Dette krever også kunnskaper i ledelse og økonomi. I tredje studieår kan du blant annet spesialisere deg innenfor dynamisk posisjonering, hurtigbåt eller offshoreoperasjoner. Organisering For å løse det første navigatørsertifikatet er kravet 12 måneder fartstid ombord med en opplæring som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Høgskolen samarbeider med rederier om å stille kadettplasser til rådighet for studenter. For de studentene som følger skolens kadettopplegg er det lagt inn seilingsperioder i sommerferiene mellom første og andre studieår og mellom andre og tredje studieår. De resterende månedene opptjenes etter fullført studium. Målsettingen med dette opplegget er at en student skal kunne løse sertifikat klasse 3 etter fire år fra studiestart. Med et klasse 3 sertifikat vil du kunne gå selvstendige navigasjonsvakter om bord i skip uansett størrelse og fartsområde. Aktuelle yrker Etter at du har gått gradene ombord og tjent opp nok fartstid, kan du løse dekksoffiser klasse 1 sertifikat. Dermed har du “lappen” på alle typer skip. Du kan være fører på skip i utenriksfart, på handelsskip, cruiseskip, fiskebåter og på skip i kystfart eller offshoretjeneste. Med praksis fra ledende stillinger om bord vil du ha muligheter til gode jobber innenfor utstyrsindustrien, klassifikasjonsselskaper, rederiorganisasjoner og offentlig virksomhet på land.

Veien videre Det er mulig å bygge på studiet i nautikk med masterstudier innenfor Shipping og nautikk både i inn- og utland. Eksempler er nautikkstudiet ved NTNU, logistikkstudiet i Molde og International Shipping and Logistics Management ved Plymouth University i England. Jetmund Fure Grøtting Tidligere nautikkstudent Etter lærlingetid hjå Solstad Offshore ASA vart eg lysten på meir kunnskap og fleire utfordringar. Valet falt på bachelorutdanninga i nautikk sidan eg med fagbrevet mitt kunne gå Y-vegen. Eg vart spesielt interessert i Høgskolen etter å ha sett simulatortilbodet ved skulen. Studentene på nautikk nyttar simulatorane til å manøvrere i mange spennande og utfordrande farvatn. Simulatorane blir og nytta under hurtigbåt-, kystnavigasjon og offshoremanøvreringskurs, som er nokre av dei mange kursa ein får tilbod om under studietida. Utanom dette får ein tilbod om kurs i Dynamisk Posisjonering (DP) som gjer deg meir ettertrakta i arbeismarkedet. Eg jobbar som førstestyrmann ombord på Normand Artic som seglar i Nordsjøen. Dette er eit av dei nye og spanande forsyningsfartøya som opererer på spotmarkedet i Nordsjøen. Det er et gassdrive fartøy bygd hos STX Langsten i Tomrefjorden. Her får eg utfordre meg og bygge på kunnskap som eg tileigna meg gjennom skulegangen ved HiÅ. Det er kort vei til høgfjell for skikjøring eller fjellturar, samstundes som du bur heilt nær sjøen. Dette var midt i blinken for meg som elskar sjøen. Dykking, segling og vindsurfing er berre nokre av dei uendeleg mange mulegheitene.

Godt å vite Forkurs, se side: 26 Y-veien, se side: 26 Opptakskrav: Generell studiekompetanse. I tillegg er søkere med bestått teknisk fagskole / bestått forkurs for ingeniørutdanning kvalifisert. (MARTE)

36

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/nautikk


Har du eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev og ønsker å bli styrmann, overst yrmann eller skipsfører? Da er Y-veien et tilbud for deg. Se hials.no/yvei for mer informasjon.

Jetmund Fure Grøtting elin hestmann vinjeriu Tidligere nautikkstudent Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Hans Petter Hildre, dekan HiÅ

37


bachelor

shipping og logistikk Shipping er en av verdens mest spennende bransjer – spesielt på land. Med dette studiet får du en allsidig maritim bakgrunn. Du vil og nyte godt av Høgskolens tette bånd til den store, regionale og verdensomspennende maritime næringen. Hva lærer du? Med studiet i shipping og logistikk får du inngående kunnskap om skip og skipsoperasjoner, blandet med økonomifag. Du får også en spesialisering på befraktning, havneoperasjoner og logistikk i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Shipping og logistikk passer også godt for erfarne dekksoffiserer som ønsker å kvalifisere seg til arbeid på land, eller som føler behov for faglig oppdatering for å løse de stadig økende administrative oppgaver om bord. Studiet gir en dypere innsikt i hele transportkjeden. I tillegg gir det nyttig praksis og rammebetingelser for de som ønsker å spesialisere seg mot rederidrift, skipsmeglervirksomhet, og banker, forsikringsselskaper, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart. Organisering Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Molde. Etter tre års fullførte studier oppnår du en bachelorgrad i Shipping og Logistikk, som vil gi en god bakgrunn for å løse problemstillinger knyttet koordinering og effektivisering i verdi- og transportkjeder. Resten av studiet er satt sammen av fag fra studiet i nautikk og økonomisk-administrative studier ved Høgskolen i Ålesund. Aktuelle yrker Du behøver ikke utdanne deg til sjøkaptein for å jobbe innenfor den maritime næringen. Maritim næring har mange arbeidsplasser på landjorden som er svært sentrale for at den maritime næringen kan utvikle seg ytterligere. Veien videre Med bachelorgrad i shipping og logistikk kan du ta masterstudier innenfor shipping eller logistikk både i inn- og utland.

Eksempler er masterstudier ved Høgskolen i Molde og International Shipping and Logistics Management ved Plymouth University i England. Therese Zahl Remøy Farstad shipping Shipping og logistikk på Høgskolen i Ålesund er et unikt studietilbud i Norge. Siden jeg er oppvokst på Sunnmøre, var en maritim utdanning en naturlig vei å gå for meg. Det beste ved studiet var de varierte fagene. Studiet er satt sammen av relevante fag og man har dermed muligheten til å søke jobber i de fleste enheter i maritime bedrifter etter endt utdanning. Ålesund er en liten by, men samtidig er det mye som skjer her. Utelivet er bra, og naturen med sjø og Sunnmørsalpene er like utenfor stuedøren. En fordel med å studere på en såpass liten høgskole som i Ålesund er det nære forholdet til foreleserne, døren står åpen, og det er lett å ta kontakt. Nå jobber jeg på Farstad Shipping, på HSEQ-avdelingen. Stillingstittelen er HSEQ project assistant, og jeg jobber hovedsakelig med å utvikle styrende dokumenter, i tillegg til å være med på utviklingen og implementeringen av nytt dokumentstyringssystem. Nye studenter bør absolutt vurdere å dra på utveksling under studiet. Jeg kan anbefale Hogeschool Rotterdam, men det finnes også andre gode alternativer. I tillegg er det nyttig å engasjere seg i høgskolens studentorganisasjoner. Du vil bli kjent med fantastiske mennesker og ha det gøy, for det er mye mer interessant å gå på Høgskolen når du har oversikt over alt som skjer.

Godt å vite

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS)

38

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april www.hials.no/shippinglog Studiepoeng: 180


Studiet egner seg godt for den som ønsker ledend e stillinger i internasjonal handel, industri og offent lig tjenestevirksomhet som er brukere av skipsfartstjenester.

Therese Zahl Remøy elin hestmann vinjeriu Farstad shipping Mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen

Stig Arne Skjerven, studiesjef HiĂ…

39


økonomisk-administrative fag Eksportmarkedsføring 42 Handels- og serviceledelse 44 Innovasjonsledelse og entreprenørskap 46 Internasjonal logistikk 48 Økonomi og administrasjon 50

40


En gang sjef – alltid sjef

41


bachelor

eksportmarkedsføring Kan du tenke deg å kombinere salg eller markedsføring med språk? Studiet gir deg muligheten til å jobbe internasjonalt og innenfor alle bransjer. Vi har tett samarbeid om utveksling med en rekke universiteter i fire verdensdeler. Hva lærer du? Eksportmarkedsføringsstudiet er en treårig bachelorutdanning som gir deg en unik mulighet til å kombinere markedsføring, språk, ledelse og økonomifag. Høgskolen i Ålesund er en av to høyere utdanningsintsitusjoner som tilbyr dette studieprogrammet. Studiet gir fordypning innenfor internasjonal markedsføring. Selv om mange av problemstillingene bedriftene står overfor er generelle, vil fiskeri- og oppdrettsnæringen og eksport av fisk og fiskeprodukter tillegges spesiell vekt. Dette er Norges nest største eksportnæring, etter olje og gass. Flere av emnene på tredje året undervises på engelsk. Organisering Første studieåret gir deg basiskunnskaper i fagområdene marked, økonomi og adferd. I andre året videreføres flere av fagene fra første året. I tillegg kan du velge et fremmedspråk. Tredje studieår gir deg fordypning i internasjonal markedsføring og markedsanalyse. I femte semester velger mange studenter å ta ett semester i utlandet, ved samarbeidende universitet i Belgia, Finland, Frankrike, Kina, Litauen, Portugal, Spania, Storbritannia, Tanzania, Thailand, Tyskland, Ungarn, USA eller Østerrike. Aktuelle yrker Med en bachelor i Eksportmarkedsføring kan du blant annet jobbe med markedsføring, internasjonal handel og med eksport. Veien videre Etter tre år ved eksportmarkedsføringsstudiet i Ålesund kan du søke opptak til masterutdanning ved høgskoler og universitet i Norge eller i utlandet. Høgskolen i Ålesund har avtale med Suffolk University i Boston om direkte overgang til MBAprogram.

Christine Løvold Tidligere student, eksportmarkedsføring Ålesund er en av landets vakreste byer og kan by på festivalliv, friluftsaktiviteter og et rikt sosialt liv i helgene. Størrelsen på byen og det rikholdige næringslivet gjør at det er lett å bygge et nettverk, både profesjonelt og personlig. Høgskolen i Ålesund er en relativt liten høgskole, hvilket medfører at en blir raskt og godt kjent med både medstudenter og forelesere. Denne nærheten skaper gode læringsrammer og bidro til et meget godt miljø i og utenfor forelesningene. Høgskolen har tette bånd til regionens eksportnæring, noe som gir en unik innsikt og læringsutbytte for eksportmarkedsføringstudenter. Denne styrken forsterkes gjennom karrieredager og messer, bedriftsbesøk og gjesteforelesere med lang erfaring fra næringslivet. Som en del av min bachelorgrad, fikk jeg anledning til å utveksle til University of California, San Diego. Utvekslingsoppholdet kan oppsummeres som ett av høydepunktene i studietiden. Muligheten til å studere i et internasjonalt miljø, kombinert med reiser på kryss og tvers langs USAs vestkyst, gjorde utslag både faglig og opplevelsesmessig. Det faglige utbyttet og den internasjonale erfaringen jeg opparbeidet meg gjennom studiene ved Høgskolen i Ålesund, ga meg et godt grunnlag for videre studier på masternivå ved Norges Handelshøyskole. Studiets faglige nivå og søkelys på lokalt næringsliv og praksis, i tillegg til det gode studentmiljøet, gjør at jeg i aller høyeste grad vil anbefale studier ved Høgskolen i Ålesund.

Godt å vite

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS)

42

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/em


Veilederen min fra Høgskolen i Ålesund er fortsat

Christine Løvold Tidligere student Eksportmarkedsføring

t en av dem jeg kan ringe til dersom jeg trenger

gode råd. Øyvind Reed, tidligere student HiÅ

43


bachelor

handels- og serviceledelse Frister det å jobbe som butikksjef, senterleder eller markedskonsulent? Studiet passer for deg som vil jobbe innenfor de mange og varierte handels- og servicenæringene. Dette bachelorstudiet er utviklet i samarbeid med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, som i dag heter Virke. Hva lærer du? Studiets overordnede mål er å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste ledere som viser evne og vilje til en reflektert holdning til handels- og servicenæringen, medarbeidere og kunder. Utdanningen gir deg kompetanse - teoretisk og praktisk som fremtidig leder i en bransje med store etiske, faglige og menneskelige utfordringer. Etter tre års fullførte studier oppnår du graden bachelor i Handels- og serviceledelse. Organisering Det er lagt opp til praksis i studiet. Første studieår gir deg en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomi, ledelsesfag og forståelse av handels- og servicenæringene. I andre studieår videreføres fagene fra første år. I tillegg kommer språkfag og strategi og metodefag. Studiets tredje år gir fordypning i handelsrettede fag. Det er lagt til rette for internasjonal studentutveksling i femte semester. Aktuelle yrker Du kan få jobb innenfor de mange og varierte handels- og servicenæringene. Eksempler på yrker er butikksjef, senterleder, markedskonsulent, innkjøpssjef, salgssjef og kjedeleder. Veien videre Studiet kvalifiserer til å søke opptak på mastergradsstudier innenfor handels- og serviceledelse, organisasjons- og ledelsesfag, og markedsføringsfag.

Ingvild Rødset Logistikkmedarbeider, Tyrholm & Farstad Jeg valgte handels- og serviceledelse siden det var et litt annerledes studie. Det var helt nytt og virket spennende. Studiet kombinerer teori og praksis, noe som passet meg utmerket. Studiet hadde et nært samarbeid med næringslivet, noe som gjorde det enda mer attraktivt. Næringslivet ønsker selv flere kompetente arbeidstakere innen dette feltet, og jeg så mange muligheter for jobb etter endt studie. Det beste ved studiet må være at emner og problemstillinger i undervisningen gikk så direkte inn mot problemstillinger aktuelt for næringslivet. Jeg merket det godt da jeg jobbet med bacheloroppgaven. Tilbakemeldingene fra personer i bedriften jeg arbeidet mot var positive, ja de var faktisk overrasket over hvor godt problemstillinger fra studiet passet inn i hverdagen hos dem. Det tette forholdet mellom studentene og studieveiledere opplevde jeg også som svært positivt. Jeg opplevde Høgskolen som en liten smeltedigel av mange interessante fag og miljøer. Jeg har fått mange gode venner som betyr mye for meg, og de sosiale aktivitetene sammen med de andre studentene er noe jeg vil huske resten av livet. Til nye studenter anbefaler jeg å jobbe mye siden ingenting kommer gratis på en høgskole. Ellers er det viktig å nyte tiden som student siden det er en fantastisk tid! Nå jobber jeg i Tyrholm & Farstad som logistikkmedarbeider i båtavdelingen. Jeg har mange forskjellige arbeidsoppgaver, blant annet avlaster jeg befrakterne med papirarbeid, fortoller varer, fakturerer, oppretter dokumenter slik at varene kan hentes ut, pluss mye annet. Jeg lærer til stadighet noe nytt, så dagene er sjeldent like, og jeg trives veldig godt.

Godt å vite

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS)

44

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/hsl


Når Virke har engasjert seg så sterkt i å få til denne utdanningen i Ålesund, er det nettopp med tanke på det store behovet for utdanning til forskjellige næringer, den faglige kvaliteten på økonomi- og administrasjonsutda nninge ne ved Høgskolen og det konstruktive samarbeidet høgskolen allerede har med næringslivet.

Ingvild Rødset Logistikkmedarbeider, Tyrholm & Farstad

Inger Lise Blyverket, Virke

45


bachelor

innovasjonsledelse og entreprenørskap Har du lyst til å være med å skape fremtidens næringsliv? Samfunnet trenger mennesker som deg, med ideer, kreativitet og pågangsmot. Gjennom studiet vil du lære å håndtere spennende utfordringer innen utvikling og innovasjon. Hva lærer du? Du vil opparbeide deg nødvendig kompetanse innen områdene administrasjon, entreprenørskap og innovasjon slik at du kan starte opp og drive en virksomhet. Du får solid kunnskap innen fagområder som økonomi og ledelse, inkludert markedsføring, mediekunnskap og markedskommunikasjon. Videre vil du få kunnskap innen metode for systematisk produktutvikling og entreprenørskap. Organisering Studiet går over tre år, hvert av årene er delt i to semestre. Undervisningen består av forelesninger, gruppeøvinger, seminarer og intensivkurs. Tredje studieår går i hovedsak med til utvikling studentbedrift, der grupper arbeider sammen med veiledere fra Høgskolen og Kunnskapsparken i Ålesund, og har mentor fra næringslivet. Aktuelle yrker Du skal etter endt studium være i stand til å starte og drive din egen bedrift. Studiet gir kunnskap om hvordan du driver nyskaping i eksisterende virksomheter eller i helt nye. Du får en grunnleggende kompetanse i økonomisk-administrative fag som gjør deg kvalifisert til stillinger i privat og offentlig virksomhet. Veien videre Hvis du ønsker å føre forretningsideen videre etter studiet, kan det skje i samarbeid med Kunnskapsparken. Studiet gir det teoretiske grunnlaget for mastergradsstudier i Norge eller i utlandet. STUDENTBEDRIFTER Studenter ved Høgskolen i Ålesund deltar hvert år i prestisjetunge konkurranser. Tre år på rad har studentbedrifter gått

videre fra NM til EM for studentbedrift, og hvert år har de vært på premiepallen. Mange studenter velger å realisere planene sine med å starte egen bedrift etter studiet. Silje Mathisen Forretningsutvikler, Innomarin Å studere i en by som Ålesund er unikt og spesielt. Mange kjenner hverandre og nærhet til medstudenter og omgivelsene står høyt i fokus. Høgskolen er veldig god på nettverksbygging og ligger midt i den maritime klyngen på Sunnmøre, med det nyoppførte maritime kompetansesenter bare et steinkast unna. Her befinner også Ålesund Kunnskapspark seg, som har et særdeles nært samarbeid med Høgskolen, spesielt innen innovasjonsledelse og entreprenørskapsstudiet. I Ålesund finner man opplevelser til enhver årstid. Her kan man surfe, dykke, klatre, være med på all slags idrett eller “supe” kaffi på en av byens mange koselige kaféer. Ikke minst finner man Sunnmørsalpene og fantastiske skianlegg i umiddelbar nærhet. Det beste og mest spennende ved hele studietiden var å etablere en studentbedrift. Jeg har vært så heldig å få videreføre studentbedriften, og sammen med to medstudenter valgte vi å danne Innomarin AS. Herfra har veien bestått av mye hardt arbeid, mange oppturer og noen få nedturer. Høgskolen og Kunnskapsparken har vært nære støttespillere for oss hele veien, og har gitt oss motivasjon og nettverk som er nødvendig for å nå målene våre. Jeg kan trygt si at jeg hadde aldri vært der jeg er i dag hadde det ikke vært for Høgskolen i Ålesund. Du kan bli hva enn du vil her i verden, og ved å velge Høgskolen i Ålesund som ditt studiested kommer du langt på vei.

Godt å vite

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS)

46

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/ie


Silje Mathisen Forretningsutvikler, Innomarin

Jeg skal skape nye muligheter i nĂŚringslivet og

nye arbeidsplasser til samfunnet. Dette har jeg drømt

om hele livet! Magnus Andersen, student Innovasjonsledelse og entreprenørskap

47


bachelor

internasjonal logistikk Liker du å planlegge, har praktisk sans og tar raske beslutninger? I logistikkbransjen finner du den beste løsningen for kundene ut fra krav til levering og pris. Mye av undervisningen foregår som praktisk gruppearbeid i samarbeid med lokalt næringsliv. Hva lærer du? Norske bedrifter har ofte en utfordring ved at det som regel er lang vei til markedet. I europeisk målestokk konkurrerer vi med bedrifter som kanskje bare ligger en times biltur på den tyske motorveien unna sin kunde. En produsent hjemmehørende på den norske vestkysten må levere den samme varen, med samme presisjon, uten noe tillegg i pris!

for arbeid med logistikk- og markedsføringsspørsmål i ulike bransjer og næringer.

I logistikkfaget lærer du å sørge for at forsyningene kommer fram billigst mulig til rett tid og til rett sted. Studiet konsentrerer seg om internasjonal logistikk og logistikkutfordringer knyttet til utgående logistikk, med vekt på bransjer som fiskeri, oppdrett og møbel. I tillegg vil du få generelle økonomiog administrasjonsfag.

Liban Gulaid Student, internasjonal logistikk

Organisering Studiet går over tre år, hvert av årene er delt i to semestre. Studiet inneholder tradisjonelle emner innen økonomi og administrasjon, samt et innslag av logistikkfag hvert semester. Det er lagt til rette for internasjonal studentutveksling i femte semester med universiteter og høgskoler i Europa, USA og Asia.

Internasjonal logistikk er interessant, utfordrende og globalt rettet. Jeg ønsker å jobbe i utlandet etter endt studie, og føler at dette studiet gir meg den rette kompetansen for å finne en slik jobb.

Undervisningsformen er hovedsaklig forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. Det legges opp til bedriftsbesøk og gjesteforelesere fra lokalt næringsliv. Noen av emnene i tredje studieår kan bli forelest på engelsk. I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses, eventuelt presenteres. Aktuelle yrker Du finner aktuelle jobber innen innkjøps- og forsyningsledelse, salg og markedsføring, samt logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon. Studiet egner seg også

Veien videre En bachelorgrad i internasjonal logistikk åpner for videre mastergradsstudier ved Høgskolen i Molde, men også ellers i Norge og i utlandet.

Jeg valgte å studere i Ålesund fordi Høgskolen i Ålesund tilbyr, i samarbeid med Høgskolen i Molde, et meget godt utdanningstilbud innen logistikk.

Jeg har tidligere jobbet i Forsvaret og fikk god innsikt i hva logistikk omhandler, og hvilke utfordringer man kan møte. Undervisningene er varierte med blant annet bedriftsbesøk, gjesteforelesere og gruppeoppgaver, som et tillegg til teorien. Den varierende undervisningsformen har gjort meg mer delaktig i forelesningene. Ålesund er en flott by som er rik på vakker natur. Fjorder og fjell er i umiddelbar nærhet til Høgskolen og boligen, og gjør Ålesund til en motiverende by å studere i. Studentlivet ved Høgskolen, kombinert med trivelige kafeer og hyggelige mennesker, har gjort det lett for meg å trives på det sosiale og personlige plan.

Godt å vite

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS)

48

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/log


Det er veldig lett å få nye venner på høgskolen. Siden vi har forelesninger sammen med flere forskje llige klasser, blir du raskt kjent med andre også utenfor din egen studieretning.

Liban Gulaid Student, Internasjonal logistikk

Ole Petter Anfinsen, student HiÅ

49


bachelor

økonomi og administrasjon Dette er studiet som kvalifiserer deg både direkte til arbeidslivet og til videre studier. Du får en praktisk rettet solid utdanning som er ettertraktet både i offentlig virksomhet og privat næringsliv. Ta gjerne et semester i utlandet. Hva lærer du? Økonomi, metode og adferdsfag er sentrale i studiet. Du skal kunne ivareta spesialist- og rådgivningsoppgaver innenfor økonomiske, administrative og markedsføringsmessige arbeidsområder i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. Du lærer å forstå og selv bli i stand til å fatte beslutninger i private og offentlige organisasjoner. Organisering Studiet går over tre år, hvert av årene er delt i to semestre. Første studieår får du en grunnleggende innføring i økonomisk-administrative fag. Andre studieår videreføres fagområdene metode, økonomi og adferdsfag, i tillegg til språk. Tredje året gir fordypning i økonomi og markedsrelaterte emner. Det er lagt til rette for internasjonal studentutveksling i femte semester med universiteter og høgskoler i Europa, USA og Asia. Undervisningsformen er hovedsakelig forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. Det legges opp til bedriftsbesøk og gjesteforelesere fra lokalt næringsliv. Noen av emnene i tredje studieår undervises på engelsk. Aktuelle yrker Med en bachelor i økonomi og administrasjon har du en solid utdanning som er ettertraktet både i næringslivet og offentlig virksomhet. Du er kvalifisert til jobber innen alt fra markedsføring og administrasjon til regnskap og økonomi. Veien videre Etter fullført studium kan du søke opptak til mastergradsstudier ved høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Blant annet er det mulig å søke opptak til toårige mastergradsstudier i økonomi og administrasjon (siviløkonomiutdanning).

Eivind Brekke Tidligere student økonomi og administrasjon Tiden jeg tilbragte ved Høgskolen i Ålesund var opplevelsesog lærerik. Ålesund by har en unik nærhet til både natur og næringsliv, og gir mulighet til å velge mellom friluftsliv og byliv. På Høgskolen er det et godt og aktivt studentmiljø som gir et spennende mangfold på tvers av de ulike studieretningene. Samtidig gir det tette klassemiljøet en anledning til å raskt bli kjent med medstudentene og stifte gode vennskap. Studiet har dyktige og motiverende lærere og er praktisk anvendt opp i mot regionens yrende næringsliv. Gjennom et variert studieprogram med høy faglig kvalitet, vil en bachelorgrad i økonomi og administrasjon gjøre deg attraktiv og klar for arbeidslivet eller videre studier. For meg ga det et solid fundament for å fordype meg i videre studier ved NHH. Jeg vil også særlig fremheve den tette kontakten mellom studentene og de ansatte. Du møter sjelden en lukket dør, og forelesere og ansatte er behjelpelige med både faglige og praktiske problemstillinger – de er genuint opptatt av studentenes beste. Gjennom Høgskolen i Ålesunds utvekslingsavtaler får en mulighet til å skaffe seg internasjonal erfaring gjennom utvekslingsopphold ved ulike destinasjoner. Jeg studerte et semester i San Diego, California, hvilket var et uforglemmelig og faglig berikende studieopphold. Inspirerende forelesere, et godt studentmiljø, og byens kulturtilbud gjorde mine år som student minnerike. Jeg tror også du vil trives som student ved Høgskolen i Ålesund!

Godt å vite Masterprogram i internasjonal business og markedsføring, se side 54

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS)

50

Søknad: www.samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. april Studiepoeng: 180

www.hials.no/okadm


Utdanningen min har gitt meg en plattform med stor faglig bredde. Studiet gir gode muligheter til å arbeide i et internasjonalt miljø hvor en kan ta del i et vidt spekter av oppga ver - avhengig av interesse, personlighet, motiva sjon og evner.

Eivind Brekke Tidligere student Økonomi og administrasjon

Glen Bradley, tidligere student ved HiÅ

51


Mulighet til å velge ett år av gangen

Ettårig studium På et intensivt år kan du sanke verdifulle opptakspoeng og basiskunnskap på veien mot å bli lege, tannlege, veterinær, leder, eller ansatt innen shipping. Velg mellom tre praktiske og spennende studier som du også kan bygge videre på om du ønsker det. MEDISINSK OG MARINT ÅRSSTUDIUM Du får grunnleggende innføring i emner som cellebiologi, ernæring, biokjemi og generell kjemi. Du kan også velge mellom fag som mikrobiologi, anatomi og zoologi. Laboratoriearbeid og feltarbeid inngår som en viktig og vesentlig del av de fleste emnene i studiet. Undervisningsformen er forelesninger, gruppeøvinger, laboratorieøvinger og individuelle regneøvinger i utvalgte fag. Du vil oppleve engasjerte forelesere og du får god oppfølging og støtte gjennom hele studiet. Etter fullført studium kan du søke opptak til andre studier ved høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Du kan bygge årsstudiet ut til en bachelorgrad i biologi eller kjemi. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R1 eller S1+S2 og enten R1+R2 / Fysikk 1+2 / Kjemi 1+2 / Biologi 1+2 / Informasjonsteknologi 1+2 / Geofag 1+2 / Teknologi og forskningslære 1+2 (REALFA) www.hials.no/medmar

Shippingledelse Du får en god innføring i shipping, logistikk, økonomi- og markedsføringsfag, i tillegg til metodefag som matematikk og statistikk. Slik vil du utvikle god kompetanse til å arbeide med ulike funksjoner i en shippingorganisasjon.

Med dette studiet får du et godt grunnlag for videre studier innen logistikk og shipping, samt det økonomisk-administrative fagområdet. Hvis du senere søker deg inn på et studium i marin transport, vil du få godkjent 60 studiepoeng fra dette studiet. Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS) www.hials.no/shippingok

ØKONOMI OG LEDELSE Studiet er tilrettelagt for deg som ønsker en innføring i økonomi og ledelse som kan kombineres med andre studier eller yrker. Fagområdene i dette årsstudiet er nyttige i de fleste yrkessammenhenger og gir ettertraktet kompetanse for fremtidige ledere og mellomledere. Studiet er en kombinasjon av økonomisk-adminstrative studietilbud ved Høgskolen. Du får en innføring i økonomiske, markedsmessige og adferdsmessige emner. Hvis du etter ett år finner ut at en økonomiutdanning passer for deg, kan du søke opptak til andre året ved Høgskolen i Ålesunds treårige bachelorgradsstudium i eksportmarkedsføring eller økonomi og administrasjon. Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS) www.hials.no/okled1

Studietilbudet er spesielt egnet for de som ønsker mer utdanning for å kvalifisere seg for en stilling på land. Du lærer blant annet om markedsføring, shipping, grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og havneoperasjoner.

Godt å vite Søknad: samordnaopptak.no Søknadsfrist: 15. April Studiepoeng: 60

52

www.hials.no/medmar www.hials.no/shippingledelse www.hials.no/okled1


Økonomi og ledelse har et godt faglig opplegg for et årsstudium, med svært kompetente lærere . Høgskolen legger vekt på at studentene skal få komme med innspill på hvorda n studiene skal legges opp, slik at tilbudet kontin uerlig blir forbedret. Torry Larsen, tidligere student ved HiÅ

53


samarbeid over hele verden

STUDIER I UTLANDET Vi lever i et globalt samfunn med stadig større grad av internasjonalt samarbeid. Høgskolen i Ålesund har samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner på alle kontinent, og deltar i ulike internasjonale utvekslingsprogram. Du kan og følge Høgskolens studietilbud i utlandet. STUDIEOPPHOLD I UTLANDET Personlige og faglige utfordringer, språkkunnskaper, internasjonalt kontaktnett, forståelse for andre kulturer, internasjonal erfaring. Som student har du en unik mulighet til å bo en periode i et annet land, og ved Høgskolen i Ålesund kan du ta deler av utdanningen din i utlandet. Vi har mange utvekslingsavtaler med universiteter rundt omkring i verden og deltar i utvekslingsprogrammer som sikrer deg et faglig godt studieopphold. Utenlandsoppholdet varer vanligvis fra tre til fem måneder, og du behøver ikke reise langt for å oppleve en annen verden. Kanskje et opphold i ett av våre nordiske naboland kan by på muligheter du ikke har tenkt på? Europa byr også på et mangfold av spennende kulturer, eller tiltrekkes du av mer oversjøiske destinasjoner som USA, Australia, Kina og Thailand? Kombiner studiet og nye, personlige erfaringer med språkopplæring, og du får en tilleggskompetanse som blir lagt merke til på jobbmarkedet. Du kan blant annet benytte deg av høgskolens Erasmusavtaler og få ekstra stipend i forbindelse med utenlandsoppholdet. Internasjonal erfaring og utdanning verdsettes av stadig flere arbeidsgivere, og du vil ha et konkurransefortrinn i kampen om de spennende jobbene. SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE Gateway College tilbyr studier over hele verden, og etter flere av disse kan du fortsette på en bachelorgrad ved Høgskolen i Ålesund. Dette gjelder spesielt på våre studier som

eksportmarkedsføring, økonomi og administrasjon, handelsog serviceledelse og innovasjonsledelse og entreprenørskap. Høgskolen i Ålesund leverer studieprogrammet til følgende studier i utlandet: Fransk i Paris (30 stp) Fransk språk og kultur er for deg som kan lite eller ingen fransk fra før. Du får en grundig innføring i fransk grammatikk, historie, litteratur og samfunnsforhold. Fransk med kunsthistorie er for deg som kan noe fransk fra før. I tillegg til å bli trygg i språket, får du en dypere forståelse for franske samfunnsmessige og kulturelle forhold. Undervisningen foregår i et gammelt teater som er tegnet av Gustave Eiffel. I tillegg til tradisjonell klasseromsundervisning, arrangeres det utflukter knyttet til studiets faglige innhold. Spansk i Mexico (30 stp) Spansk 1 er studiet for deg som er nybegynner. Etter endt studium i Spansk 1 kan du starte på et semester til og Spansk 2. Språk er en viktig nøkkel til kulturforståelse. Å lære spansk gjør deg i stand til å kommunisere med befolkningen, samtidig som du lærer å kjenne dette fargerike landet. Størsteparten av verdens spansktalende befolkning lever i Latin-Amerika, og Mexico er det landet i verden som har det største antallet spansktalende. Studiestedet Playa del Carmen byr på asurblått hav, hvite strender, historiske Mayaruiner og et trivelig studiemiljø.

www.hials.no/sprak www.hials.no/utveksling

Godt å vite

På www.hials.no finner du oversikt over alle internasjonale universiteter og høgskoler vi har avtaler med.

54

www.gatewaycollege.no


Bruk også studietiden ved Høgskolen i Ålesund

til å ta et semester i utlandet hos våre samarbeiden

de universiteter og høgskoler. Åse Mørkeset, dekan

55


Utvid kunnskapen din

masterprogram En masterutdanning gir større valgmuligheter og tilgang til stillinger hvor du har mer makt og innflytelse over arbeidet ditt. Masterstudier gir deg dypere kunnskap og forståelse i faget ditt, og er en investering du vil få glede og nytte av resten av livet. Produkt- og systemdesign Studiet er rettet mot design av skipsutstyr og maritime systemer. Du blir utfordret i å utvikle nye løsninger som skaper sikkerhet og som møter dagens miljøkrav, og du lærer om avanserte systemer som inkluderer roboter, kraner og vinsjer i et komplekst samspill med brukere. Fagene består blant annet av materialteknologi, maskinerisystemer, produktutviklingsmetodikk og markedsorientering. Skipsdesign Med en mastergrad i skipsdesign får du hevet kompetansen din innenfor de klassiske områdene hydrostatikk, stabilitet og hydrodynamikk. For å skape nye produkter lærer du å forstå markedet ditt, du har fag som industriell design, og det brukes mye tid på Computer Aided Engineering (CAD). Du skal kunne gjennomføre hydrodynamiske bevegelsesanalyser av et skip for å evaluere operabiliteten, og du lærer om lean production og marine- og subseaoperasjoner.

Kjerneområdet er internasjonal business med fokus på skaping av verdier og konkurransekraft på globale markeder. Følgende fagområder inngår i studiet: Forretningsdrift, organisering og ledelse, markedsføring, foretaksstrategi, corporate governance ut fra internasjonale tilnærminger, næringsøkonomi og globale kundeverdier. Andre semester kan du studere ved en av våre utenlandske samarbeidspartnere. I fjerde og siste semester utarbeides mastergradsavhandlingen. All undervisning foregår på engelsk.

Undervisningen foregår på engelsk, og du vil nyte godt av et internasjonalt studiemiljø. Det tette samarbeidet med verdens største maritime klynge gjør studiene unike.

Opptakskrav: Bachelor innen økonomisk-administrative fag. Velg mellom erfaringsbasert eller disiplinorientert masterprogram.

Opptakskrav produkt- og systemdesign og skipsdesign: Bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin eller marintekniske fag eller tilsvarende utdanning. Velg mellom disiplinbasert eller erfaringsbasert masterprogram. www.hials.no/mscskipsdesign www.hials.no/mscprodukt

www.hials.no/mscibm

Simulering og visualisering NY! Nordvestlandet er preget av eksportrettede og ingeniørintensive maritime og marine næringer. Dette har vært rammen for utiklingen av et enestående nytt simulatormiljø og studietilbud ved Høgskolen i Ålesund. Det er lagt opp til felles emner det første året og valgbare emner andre studieåret. Du kan tilpasse utdanningen etter interesse og ingeniørfaglig bakgrunn. Studiet passer således for IKT-studenter som vil utvikle neste generasjon simuleringsteknologi, og for ingeniører med maritim og med byggteknisk bakgrunn, som vil innføre ny teknologi i sine fagområder. Informasjon om oppstart på www.hials.no Opptakskrav: Bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende utdanning. Søknadskode: Se www.hials.no/visualisering

56

Internasjonal business og markedsføring Med en mastergrad i Internasjonal business og markedsføring vil du bli i stand til å se muligheter for å påvirke organisasjonens handlingsrom og prestasjoner, og du vil arbeide med praktiske problemstillinger som markeds- og strategiplaner, ulike kundeanalyser, markedsføring, ledelse og kultur.

Avansert klinisk sykepleie NY! Mastergradsstudiet gir deg kompetanse i avansert sykepleie til kritisk syke pasienter - i ulike faser av pasientforløpet og i ulike kontekster. Du blir kvalifisert for klinisk arbeid i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Helsepolitiske reformer, ny forskning og teknologi setter stadig nye krav til sykepleieren. Etter fullført mastergrad vil du kunne ta et utvidet ansvar for omsorg og behandling av den kritisk syke pasienten. Informasjon om oppstart på www.hials.no Opptakskrav: To års relevant praksis etter fullført bachelorgrad i sykepleie eller annen helsefaglig bachelorutdanning med tilsvarende innhold i aktuelle fagområder. www.hials.no/mastersykepleie


Maritime industry has always been a field of intere st for me. Ă…lesund, being a big cluster of maritime industry, is the main reason I opted this location for my higher education. Amrinder Singh, masterstudent HiĂ…

57


økt kompetanse

videreutdanninger Er du klar for nye utfordringer? Høgskolen i Ålesund tilbyr ulike helsefaglige og tverrfaglige videreutdanninger på heltid og deltid. Studiene passer for personer i mange ulike jobbsituasjoner og faser av livet. SYKEPLEIE HELTID Anestesisykepleie (90 stp) Studiet gir kompetanse til å arbeide som anestesisykepleier i blant annet intensiv- og operasjonsavdelinger. Barnesykepleie (90 stp) Studiet gir spesialkompetanse til arbeid med barn og ungdom fra 0-18 år som er akutt og kritisk syke, eller som lever med kronisk sykdom/funksjonsnedsetting. Intensivsykepleie (90 stp) Innebærer sykepleie til de mest utsatte pasientene og deres pårørende. Operasjonssykepleie (90 stp) Studiet kvalifiserer til arbeid som operasjonssykepleier med ansvar for pasienter som gjennomgår ulike former for kirurgisk behandling. SYKEPLEIE DELTID Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil (60 stp - 2 år) Er du sykepleier med ønske om å jobbe tett på barn, unge og familier? Med fokus på folkehelsearbeid gir studiet kompetanse i å arbeide helsefremmende og sykdomsforebyggende. Kreftsykepleie (60 stp - 2 år) Er du sykepleier som ønsker å arbeide innen kreftomsorgen? Studiet gir bred kompetanse i å utøve kreftsyklepleie og deres pårørende. TVERRFAGLIGE VIDEREUTDANNINGER Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering del I og II (30+30 stp) Studiet gir kunnskap om og innsikt i rehabiliterings- og habiliteringsarbeid. Del II bygger på del I og gir fordypning i ulike områder innen rehabilitering og habilitering.

Ledelse i helse- og sosialtjenesten (30 stp – 1 år): Ønsker du perspektiv, kunnskaper og verktøy som er nødvendig i lederroller? Studiet gir grunnlag for økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Studiet alternerer mellom de tre høgskolene i fylket. PROSJEKTLEDELSE (15 stp) Deltidsstudium spesielt godt egnet for deg som skal i gang med eller har startet et prosjekt. Tre samlinger à tre dager. MERKEVAREBYGGING (7,5 stp) Hvordan sørge for at din bedrift har et godt omdømme? Det er nyttig for alle bedrifter å kjenne til hvordan man etablerer og bevarer sin merkevare. Elise Kvalsund Intensivsykepleier ved Barne- og ungdomsklinikken, Ålesund sykehus Jeg hadde lyst på faglig påfyll og nye utfordringer og valgte videreutdanningen intensivsykepleie ved Høgskolen i Ålesund. Høgskolen i Ålesund har et godt fagmiljø innenfor videreutdanningene i sykepleie. Jeg opplevde å være del av et engasjerende og lærerikt miljø, så det var veldig kjekt å være student igjen. Både teorien på høgskolen og praksisstudiene på sykehuset var av god kvalitet. Videreutdanningen åpnet for nye muligheter innen sykepleiefaget, og veien videre ble betraktelig lettere. Jeg fikk fast stilling allerede under i utdanningen, og flere interessante oppgaver. Ellers har jeg også gjennom praksisstudier knyttet kjennskap til andre avdelinger på sykehuset, noe som jeg nå drar nytte av i form av ekstravakter.

Veiledningspedagogikk del I og II (30+30 stp) Studiet gir innføring i ulike tilnærminger til veiledning, med fokus på studenter og yrkesliv. Del II bygger på del I og gir videre innføring i veiledningsstrategier og anvendelsen av disse.

For mer informasjon: www.hials.no/videreutdan

ning

58


Med auka kompetanse kjem større tryggleik. Med større tryggleik kjem dei rikgtige avgjerslene, og trivselen aukar. Ei vidareutdanning kan gi deg ei stødigare plattform å stå på, nye vener og ein ny giv i arbeidslivet.

Elise Kvalsund Intensivsykepleier ved Barne- og ungdomsklinikken, Ålesund sykehus

Randi Tafjord, høgskolelektor HiÅ

59


Arne Jan Sollied Programansvarlig Skipsdesign/ høgskolelektor Jeg har lang erfaring fra bransjen både fra min tid i Det Norske Veritas og gjennom oppdrag for industrien. Over tid har jeg opparbeidet et betydelig nettverk av kontakter innen bransjen. Dette kommer til uttrykk i en relevant og praktisk tilnærming til ingeniørutdanningen som gir troverdighet blant studentene.

Arnt Myrheim-Holm Høgskolelærer, kaptein på Geo Atlantic Underviser i simulator, navigasjon, drift og vedlikehold, sjøtransport. Høgskolen har fem fullt funksjonelle skipsbroer hvor mange havner, vær og forhold kan simuleres. I nautikkstudiet får studentene risikofritt prøve ut teorier i praksis, og de trener på å forstå, navigere og manøvrere mange typer skip. Jeg har lang erfaring som kaptein på moderne skip i komplekse operasjoner, og jeg vet hvor viktig det er med skips- og verftsbesøk. Samtidig inviterer vi kapteiner og loser, og andre relevante gjesteforelesere.

Bjørn Magne Hatlø Programansvarlig Innovasjonsledelse og entreprenørskap/høgskolelektor Formålet med bachelorstudiet i Innovasjonsledelse og entreprenørskap er å styrke skaperånd og legge tilrette for innovasjon i et stadig mer konkurranseutsatt næringsliv. Fremtiden skapes av motiverte personer med ideer og gode verktøy. Vi leverer verktøyene gjennom teoretisk og praktisk læring, der ideene får store muligheter til å utvikle seg inn mot et konkurransedyktig næringsliv.

60


5 du møter på høgskolen

SAHAR OLSEN Overingeniør, bioingeniørutdanningen Stikkord for mine undervisningstimer er forutsigbarhet, medbestemmelse og trivselsfaktor. Studentene har elektronisk tilgang til alt materiell i forkant av undervisningen. På laboratoriet oppfordrer jeg studentene til å planlegge sine egne oppgaver. De arbeider i eget tempo, og gjerne til musikk. Jeg holder meg kontinuelig oppdatert for å opprettholde en høy faglig kvalitet.

Sven Inge Molnes Høgskolelektor Underviser i sykepleie, førstehjelp og medisinsk behandling. Jeg bruker simulering som pedagogisk metode. Ved å benytte fullskalasimulering kan jeg tilrettelegge læringssituasjon så virkelig som mulig. Læring handler både om relevans og realisme. Når jeg benytter avanserte pasientsimulatorer i undervisningen blir treningen virkelighetsnær, noe som gjør at studentene er svært fornøyd med undervisningen.

61


Ålesundskalender 2013 Januar Nyttårsball Februar Bjorlitur Alperittet Arbeidslivsdagen Mars Gründerdagen Fylkesmesse for studentbedrifter Ålesund Teaterfestival

62

April Eksamen NM i studentbedrifter

Juli Båtfestival Sommerfest på Giske

Oktober Halloween Oktoberfest

Mai Valg SPÅ, NLU, ÅSS, FADDER Russefest Eksamen Ålesund Maraton

August Matfestival Jugendfest Fadderperiode Studiestart Trappeløpet

November Eksamen Nissefest Skisesongen starter

Juni Midtsommer Jazz Norgesløpet (veteranbil) Marinemesterskapet EM i studentbedrifter Jentebølgen Eksamen

September Kick-off Ungjazz Innovasjonsforum

Desember Eksamen Ålesund Nyttårsmaraton


63


Fo to : To n y H a l l , A . Pe d ers e n , K ri s ti n Stø y l e n , P O D y bv i k , G. So l evå g , N C E Ma r i ti m e , G. W a n g e n , Te rje Ra k ke /N ord ic L ife /Fjord Norwa y, U ls te in , Fa rs t a d , Ve g ve s e n e t , B ou rb on , G a te wa y C ollle g e E L LE m E L LE w w w . el le mel l e.n o

Hei, hvis du ikke har bestemt deg for Høgskolen i Ålesund enda, så er det bare å begynne forfra igjen og igjen og igjen - helt til du har skjønt det. Ikke gi deg!

Høgskolen i Ålesund Larsgårdsveien 2 6025 Ålesund

Tlf. +47 70 16 12 00 Faks +47 70 16 13 00

Følg oss på Facebook! www.facebook.com/hials

studentservice@hials.no www.hials.no

Følg oss på twitter! http://twitter.com/hials

Studiekatalog 2013  

Presentasjon av studietilbud ved Høgskolen i Ålesund

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you