__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr. 245  •  NOVEMBER 2015

Svømmehallen som kursussted

Verdens bedste udendørs idrætsanlæg

22

Green Key klar med spændende kurser i 2016

38

Udnyt alle kvadratmeter i anlægget

12


Lindholm

Maskiner a s

Stort varelager og hurtig levering af tilbehør og reservedele

Lindholm Eco Icebreaker Miljøvenligt tømiddel til kunstgræsbaner

Lindholm Eco Icebreaker er et miljømærket tømiddel, der ikke belaster kunstgræsbanen eller den omkringliggende natur. Lindholm Eco Icebreaker anvendes til forebyggelse og bekæmpelse af rimfrost, is og let sne på kunstgræsbaner. Kan med fordel også anvendes på stier og gangarealer til og fra omklædningsrum.

Fordele ved Lindholm Eco Icebreaker: • Lindholm Eco Icebreaker optør ligeså effektivt som vejsalt

• Forårsager ikke rust på traktorer, redskaber og maskiner

• Miljøvenligt, ingen forurening af grundvandet

• Skader ikke brugernes tøj og fodtøj

• Skader ikke beplantning og dyreliv ved kunstgræsbanen

• Svanemærkning, garanti for skånsomt produkt

Komplet maskinprogram til pleje året rundt af græs og kunstgræs – ring og hør om de mange muligheder!

lindholmmaskiner.dk info@lindholmmaskiner.dk T: +45 7244 1112


Odsherred  |  NYT ANLÆG

Spændende anlæg på vej efter påsat brand Projektet Borren i Højby skal bygges tæt på byens centrum. Anlægget skal via idræt og kultur samle byens børn og voksne – både på organiseret og uorganiseret niveau.

E

t nyt idræts- og kulturanlæg er på vej i Højby i Odsherred. Byens idrætshal nedbrændte i 2013, og i stedet for at genopføre hallen har lokale kræfter kæmpet for at få midler og mulighed for at bygge en helt nyt anlæg i tættere på bymidten, end den gamle hal lå. Sammen med Odsherred Kommune blev det besluttet at opføre anlægget tæt på byens centrum. På den måde kommer idrætshallen meget tættere på indbyggernes dagligdag og skaber nyt liv inde i byen. Og når 10 millioner støttekroner fra Lokale og Anlægsfonden lægges sammen med Odsherred Kommunes budget på 35 millioner, er finansieringen på vej til de 65,5 millioner kroner, projektet kommer til at koste.

Som et gammelt fælled

Det nye anlæg får navnet Borren og skal bygges op omkring tanken om et gammelt byfælled. Borren får et markant arkitektonisk udtryk med et tag, der så at sige svæver over bygningens forskellige elementer. Omdrejningspunktet bliver idrætsbanen Arenaen, der bliver det store åbne rum i hallen – svarende til den indre byfælled. Selve banen bliver nedsænket, så den ligger en meter under niveauet fra hallens indgang, og den kan via et stort gardin opdeles i to mindre dele, så flere aktiviteter kan foregå på banen samtidig. Den nedsænkede bane fremhæver de mange andre aktiviteter rundt om

banen, så der skabes stor synlighed om alt, hvad der foregår samtidig i hallen. Nye muligheder

Med Borren får Højbys idræts- og kulturliv også helt nye muligheder for at samles og dele store oplevelser. Hvor den gamle idrætshal næsten kun var til idræt, så bliver Borren et sted, hvor mange flere indbyggere kan samles både formelt og uformelt om mange flere af fritidslivets aktiviteter. I alt kommer projektet til at koste 65,5 millioner kroner at etablere. Odsherred Kommune støtter projektet.

Det kommende anlæg Borren i Højby får et markant arkitektonisk udtryk med et tag, der så at sige svæver over bygningens forskellige elementer. Illustration: BBP Arkitekter.

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

3


Ny t

ba

INDHOLD

Indhold  5

Der har aldrig været større fokus på branchen

 6

Jammerbugt den første vandsikre kommune

12

Sådan ser fremtidens sportshaller ud Legionella-problem løst

18

Nyt lysanlæg giver anerkendelse

22

Danmark er verdens bedste til udendørs idrætsbyggeri

24

Når en helikopter nødlander i bassinet

30

Kræver blækspruttearme at lede Skærbæk Kursus- og Fritidscenter

36

Skal dit svømmebad have en badeassistent?

38

Gang i Green Key i 2016

39

Nyt om navne

40

Kurser/temadage 2016

43

Udlejningspriser på HI’s feriehuse

tu

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

rb

m sla

d oxiperm-anlæ me g

Fri f o

Dan ma rk

45 Leverandørregister

amme tag og le de r

e

en erd v r

s bedste ti l ud en

22

dø r

14

ggeri tsby dræ si

44 Hovedbestyrelse

n

s d er

30

io

4 

18

Me ge

14

b ne

a nde lys nlæg e d ry


LEDER

LEDER af formand Jørgen Mosbæk

Der har aldrig været større fokus på branchen Der skal et professionelt setup i hallerne til at få det bedste ud af frivilligheden.

O

pmærksomheden om driftsvilkår vedrørende idrætsanlæggene har aldrig været større. Sidste skud er Syddansk Universitets store projekt omkring driftsvilkårene, hvor ambitionen er, at halvdelen af landets kommuner skal kortlægges. HI deltager i følgegruppen, og vi er glade for at kunne følge projektet tæt og komme med input hertil. Projektet skal løbe over flere år. Ude omkring i landet er der også stor fokus på driftsvilkårene. Desværre er det ofte med den tilgang, at der skal spares og spares. Vi ved alle udmærket, at den kommunale økonomi er presset, men jeg vil godt advare imod, at det alene er regnearkene, der bestemmer, hvordan idrætsanlæggenes driftsvilkår skal hænge sammen. Der er nemlig rigtig mange ”regnskaber”, der bestemmer, hvilket output, der er fra et idrætsanlæg, en boldbane, en svømmehal og så videre. Her tænker jeg på, at der ikke laves regnskaber over opgaver som kontakt til rodløse børn og unge, støtte af fællesskaber og foreninger, ramme om ældres liv og motionsvaner osv. Ofte hører man elitesportsfolk fortælle om, at deres barndomsliv i og omkring idrætshallen har været afgørende for, at idræt og sport kom til at fylde så meget i deres liv – hallen var ofte deres andet hjem.

Professionelt setup som ramme

Anlæg uden ansatte kan ikke give det samme output, som der hvor man møder rigtige mennesker. Det kan godt være, det ikke kan lade sig gøre alle steder, men man stikker blår i øjne og ører, hvis man mener, at det er lige så godt eller bedre end ”i gamle dage” på dette punkt.

Redaktion: JJ Kommunikation ApS Trekroner Centervej 57, 1. tv 4000 Roskilde Tlf. 4659 0550 info@jjkommunikation.dk Annonceansvarlig: Mediapunktet Anita Rasmussen Tlf. 5117 1424 ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk

Layout og ombrydning: JJ Kommunikation ApS Forsidefoto: Lars Horn Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Forretningsudvalget: Formand Jørgen Mosbæk HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1. 2680 Solrød Strand Tlf. 5614 7444 Fax 5614 5372 jm@h-i.dk

Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden (tidligere chef for Orange scene, Roskilde festival) sagde meget tydeligt på vores årsmøde i maj, at ”det er så vigtigt, at der bag ved frivilligt foreningsarbejde står en professionel organisation for at få det bedste ud af frivilligheden og give frivilligheden de bedste rammer for at udfolde sig.” Mange politikere taler om frivillighed, som noget der er helt nyt og lige opfundet. De danske idrætshaller har om nogen arbejdet sammen med frivillige altid – det er simpelthen en del af vores DNA. Nogle steder tror man, at frivillige skal gøre rent, være livreddere, ja simpelthen være frivillige medarbejder til alle tænkelige praktiske gøremål grundet i regnearkets røde tal. Dette er bare et skråplan, der dræner al energi fra det centrale: At være en god idrætsudøver, træner eller leder og være med til at aktivere mennesker til det gode liv.

Næstformand: Karl-Åge Søltoft Ringsted Idrætsanlæg Tværalle 8 4100 Ringsted Tlf. 2329 2306 kst@ringsted.dk

Jan Frederiksen Haraldslund Vand- og Kulturhus, Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf. 2520 6770 jfr-kultur@aalborg.dk

FU-repræsentanter: Carsten Clemmensen Bornholms Idrætsområder Torneværksvej 1 3700 Rønne Tlf. 3018 1758 Carsten.Clemmensen@brk.dk

Valdemar Haumand Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2 8500 Grenaa Tlf. 2137 5344 vh@grenaa-ic.dk

Dette blad er sendt til PostDanmark i uge 47 og er udsendt til medlemmer samt abonnenter. Oplag: 1.600. Næste nummer udkommer i uge 7, 2016 – og stof og annoncer skal være indleveret senest 22. januar 2016. HI Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren www.h-i.dk idræt • kultur • fritid Nummer 245 

5


SIKKERHED  |  Vandsikker kommune

Jammerbugt den første vandsikre kommune I et pilotprojekt sammen med Rådet for Større Badesikkerhed er der sat fokus på vand- og badesikkerhed i Jammerbrugt Kommune – både i naturen og i svømmehallen. Flere kommuner arbejder også med at blive vandsikre.

Af Annika Ipsen

D

en nordjyske Jammerbugt Kommune er som den første danske kommune certificeret som ’Vandsikker Kommune’. I et pilotprojekt med Rådet for Større Badesikkerhed er der udviklet et koncept for, hvordan

kommuner nu kan sætte arbejdet med vand- og badesikkerhed i en struktur. Rådet for Større Badesikkerhed har udviklet konceptet – sammen med Jammerbugt Kommune – for at skabe et komplet overblik over kommunens sikkerhed i forskellige vandområder som havne, strande, søer, åer og svømmehaller.

»Kommunen skal ikke bruge en frygtelig masse penge på at blive certificeret. Men ved at få sat fokus på vand- og badesikkerheden på tværs af kommunen har man bedre mulighed for at prioritere sine investeringer,« fortæller Sven Hedegaard, der er formand for Rådet for Større Badesikkerhed. På tværs af Jammerbugt Kommune

I juni blev Jammerbugt Kommune, som den første danske kommune, certificeret ’Vandsikker Kommune’. Det skete på Gjøl Havn, hvor havnens brugere var mødt op.

6 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid


Sådan ser redningsstationen fra Thorup Strand ud. I løbet af få minutter kan køre redningsbåden i vandet og redde sejlere og nødlidende i vandet.

har embedsmandsværket og andre interessenter sat sig ned for at få et overblik over, hvor der kan være farer og lokaliseret forbedringer i forhold til risici omkring vand- og badesikkerheden.

Det har kommunalbestyrelsen så taget stilling til. Handler om at få et arbejdsredskab

Certificeringen gør, at kommunen kan

træffe de rigtige beslutninger og tiltag for at kunne imødekomme borgernes og turisters krav om sikkerhed ved deres fritidsaktiviteter i, ved og på vand. Mange af de ting, der indgår i en certificerin-

Netværk med branchen på Foodexpo Tre værdifulde dage 6.-8. marts 2016 i MCH Messecenter Herning. Læs mere og print dit gratis adgangskort på foodexpo.dk Følg os på

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

7


SIKKERHED  |  Vandsikker kommune

gen har kommunen allerede styr på. Derfor handler det mere om at få et arbejdsredskab til at få sat sikkerheden i system. »Vi siger ikke helt firkantet, hvad den enkelte kommunen skal gøre – eller forventer, at de har en plan, der er tip-top beskrevet. Hver kommunen skal i bund og grund finde ud af, hvad de på sigt vil – en beskrivelse af prioritering og sikkerhedsrisici,« forklarer Sven Hedegaard. Sammenhængskraft en sidegevinst

Rådet for Større Badesikkerhed udarbejder en rapport – og så skal den pågældende kommune nedsætte en permanent styregruppe til konsekvensbehandling, indstilling og implementering af rapportens konklusioner. I Jammerbugt Kommune har beredskabschef Per Højriis Vedsted været ankermand på at koordinere indsatsen blandt alle interessenter. Han er imponeret over den dynamik og den sammenhængskraft, projektet har givet på tværs af kommunen. »Det har været alt fra frivillige surfere, vinterbadere og kajakroere til skole-

at tale om vandsikkerhed for det hele menneske. Vi har taget udgangspunkt i de gode eksempler. For eksempel at børnehaver tager ud til en sø og taler om at sikkerhed ved vandet,« siger Per Hver kommunen skal i bund og Højriis Vedsted og fortgrund finde ud af, hvad de på sigt sætter: vil – en beskrivelse af prioritering »Vi skal tænke sikkerhed og sikkerhedsrisici. ind som en rød tråd, der begynder i børnehaven, Sven Hedegaard, formand for Rådet fortsætter i skolen og ud i for Større Badesikkerhed idrætslivet, hvis man senere i livet dyrker sport som tværs og i en helhed – og det har som svømning, vandski eller sejlsport. Alle en sidegevinst skabt samhørighed og skal føle sig trygge og sikre i nærheden dynamik,« fortæller en begejstret Per af vand.« Højriis Vedsted. ledere, børnehaveledere, folk fra haller og idrætsklubber og så hele den administrative del. Vi har sammen arbejdet på

Konkrete idéer Borgerne skal føle sig trygge

Beredskabschefen fortæller, at Jammerbugt Kommunen har 95 kilometer kystog fjordlinje. Man er gået ind i projektet ’Vandsikker Kommune’ for at have fokus på sikkerhed, da det kan skabe bedre muligheder for foreningslivet i kommunen, det kan give børnene kendskab til og tryghed ved vandet, og endeligt kan sikkerheden tiltrække flere turister. »Fordi vi har søer, fjord, hav og vand i svømmehaller, så har det givet mening

Gjøl Havns nye vinterbader-badebro med skiltet om ikke at springe på hoved i vandet.

8 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

At have embedsmænd, foreninger, skoler, børnehaver, søsportsklubber og svømmebade siddende omkring det samme bord, har givet en masse gode ideer. For eksempel at holde en ’Vandsikker Dag’ én gang om året, som kan afholdes ved fjorden, havet eller en sø. »Det her kan jo nemt blive en skrivebordsøvelse. Derfor skal vi have planlagt at få idéerne ud at leve i kommunen. Derfor er vores lille minisekretariat med de forskellige ambassadører grundlaget


UDSTYR TIL DIN HAL... PR. STK.

Minibander Minibander til opdeling af idrætshaller til f.eks. 3v3 fodbold. H:37xB33xL300 cm. Minibanden på 300 cm kan med fordel bruges til at skærme af for håndboldmålene i begge ender. Varenummer: VS312252

PR. STK.

1.299. Excl. moms

1.599. Excl. moms Bandemål incl. net Bandemål til hallen måler 1 meter i højden, 2 meter i bredden og er 30 cm dyb. Målet kan anvendes til mange forskellige former for boldspil i hallen. Nettet spændes fast til septrene med velcro, og vægtkanten i bunden af nettet sørger for at bolden bliver på banen. Nettet er lavet i hvid nylon. 5 cm masker og vægtkant i bunden. Målene er lavet i aluminium, så vægten er lav. inkl. ½ beslag til bunden af septere. H:100xB200xD30 cm. Varenummer: VS3813047

2 stk. Håndboldnet incl. 2 stk. fangnet Når du søger net til dit håndboldmål kan det være ideelt samtidig at montere et fangnet, så bolden ikke springer tilbage.Derfor kan det være hensigtsmæssigt at ophænge et fangnet bag mållinien. Afstanden mellem mållinien og fangnettet bør være ca. 70 cm dog ikke under 60 cm. Sættet indeholder: • 2 stk. håndboldnet - alumål D95/95 cm. 5 mm rundflettet hvid nylon, 6 cm. masker. Passer til målstørrelse: 300x200 cm, Dybde: 125/125 cm • 2 stk. fangnet til alumål, Størrelse: H204xL312 cm, 4 mm hvid nylon, 12 cm masker. Varenummer: VS3053056 Pr. sæt 5.598,00

NU PR. SÆT

2.999. Excl. moms Scan QR-koden og se det store sortiment indenfor udstyr til hallen.

WWW.A-SPORT.DK


SIKKERHED  |  Vandsikker kommune

for, at budskaberne skal spredes til deres egne kolleger, så vi får indarbejdet nogle arbejdsgange, hvor der tænkes i vand- og badesikkerhed,« siger Per Højriis Vedsted. Der er også i arbejdet blevet fokuseret på de børn, der ikke kan svømme 200 meter. Derfor har svømmeundervisningen været i fokus, så undervisningen netop skal gribe de børn, der ikke kan svømme. Tænker i et langt perspektiv

Ejendomsforvaltningen er sekretariat og koordinerer arbejdet, og for Jammerbugt Kommune betyder det, at der nu er løbende fokus på vand- og badesikkerhed. Og hvert andet år skal der recertificeres af Rådet for Større Badesikkerhed. »Vi skal ikke have store røde skilte og blinkende lygter, der skal minde om, at vi er en vandsikker kommune. Det her handler om det store perspektiv med

Beredskabschef Per Højriis Vedsted: »Vi skal tænke sikkerhed ind som en rød tråd, der begynder i børnehaven, fortsætter i skolen og ud i idrætslivet, hvis man senere i livet dyrker sport som svømning, vandski eller sejlsport.«

rene strande og vandsikkerhed, der helt sikkert også har markedsføringsværdi for os. Nu skal vi arbejde med idéerne, så vi kan blive recertificeret om to år,« fastslår Per Højriis Vedsted. Rådet for Større Brandsikkerhed satser på at få flere kommuner certificeret – og gerne forskellige størrelser og typer af kommuner, så konceptet hele tiden kan udvikle sig. I første omgang tager Rådet for Større Brandsikkerhed fat i de kommuner, som selv er interesseret i en certificering som ’Vandsikker Kommune’.

Certificering som ’Vandsikker Kommune’ • For at en kommune kan blive certificeret ’Vandsikker Kommune’ af Rådet for Større Badesikkerhed, skal der sættes ind på otte områder, hvor af flere eksisterer i forvejen. • Der skal være en organisering af sikkerhedsarbejdet. • Risikovurdering af vandområder og steder, hvor folk bader: Havne, strande, badelande, svømmehaller, søer og åer. Foretages mindst hvert andet år. • Sikkerhedsarbejdet skal ind i beredskabsplanen. • Svømmeundervisning til alle kommunens børn. • Retningslinjer for badeudflugter: Når kommunens institutioner eksempelvis tager børn med til stranden, skal der være regler for opsyn, lærernes kvalifikationer etc. • Reglerne for sikkerhed i offentlige badeanlæg skal efterleves. • Redningsudstyr opstilles alle relevante steder. • Information til alle borgere og turister om vand- og badesikkerhed. Rådet for Større Badesikkerhed har lavet baderåd for sommerog vinterbadning.

thHI_3.indd10 1   Nummer 245 idræt • kultur • fritid

06/11/15 08.46


Attraktiv leasing Inkl. All-Risk forsikring

af møbler & inventar

Fordele ved leasing • Få leveret i 2015, start betaling i 2016 • Sæsonvariable ydelser - Tilpas betalingerne i takt med dine indtægter • Inklusiv 3 års All-Risk forsikring

el

mp ekse

50.000 = 1.743/måned Ved løbetid på 36 mdr.

Se vores store udvalg af borde & stole på zederkof.dk

Zederkof har i mange år været totalleverandør til professionelle. Med andre ord har vi kun produkter, som er udviklet og produceret til at blive brugt igen og igen. For dig som kunde giver det dig en lang række fordele. Du ved altid at produkter fra Zederkof har en robust indbygget holdbarhed og gennemtænkt funktionalitet, som sikrer dig optimal udnyttelse af produktet i mange år. Derfor lover vi også altid minimum 3 års garanti på vores produkter.

Prins Christians Kvarter 28 • 7000 Fredericia • +45 89 12 12 00 • www.zederkof.dk • info@zederkof.dk


MULTIFUNKTIONER  | Nytænkning

Sådan ser fremtidens sportshaller ud Den klassiske hal med 20 gange 40 meters gulv og to omklædningsrum er umoderne. Leverandør oplever stor interesse for multifunktionelle idrætshaller fra både offentlige og private aktører.

S

temningen i barndommens lokale idrætsforenings hal husker de fleste tilbage på med rendyrket nostalgi. Hele søndage der blevbrugt svedende på banen eller heppende på tribunen. Men hallen, som vi kender den, er på vej til at uddø. Nutidens idrætscentre skal kunne rumme flere muligheder, end et rektangulært trægulv byder på. En af Danmarks største leverandører af idrætsprojekter oplever en markant efterspørgsel på multifunktionelle haller til forskellige former for sport og bevægelse. »I de seneste år er både de private og offentlige kunder begyndt at se vores katalog som et ideark i stedet for en liste af endelige løsninger. Kunderne efterspørger særligt multihaller, der med et legende tilsnit kan skabe bedre forhold til forskellige grupper af idrætsformer. Den klassiske hal skal gentænkes, fordi den byder på alt for meget død-

plads. Nu skal der skabes små rum til fysisk udfoldelse – eksempelvis ved at bruge væggene til forskellige stationer til styrketræning og motorik,« siger fortæller Lucinde Albrecht, projektdesigner ved Virklund Sport. 30 millioner til gode ideer

At idrætsforeninger og andre aktører ønsker den gammeldags hal forvandlet til en udfordrende multihal, bevidner Lokale- og Anlægsfondens nye indsats, ”Nye tider – Nye haller”. Fonden har sat 30 millioner kroner på højkant til de mest kreative og interessante bud på morgendagens idrætshal. Virklund Sport blev kort tid efter igangsættelsen af konkurrencen kontaktet i forbindelse med et projekt, der forsøger at få del i midlerne til en ny hal. »Vi har fået de første forespørgsler, men forventer os langt flere i de kommende måneder. Det er tydeligt, at idrætsforeninger og skoler gerne vil

Den klassiske hal med 20 gange 40 meters gulv og to omklædningsrum er umoderne – i dag skal der mere til, mener Lucinde Albrecht, projekt-designer ved Virklund Sport.

12 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid


Fremtidens haller  |  MULTIFUNKTIONER

sige farvel til de gamle haller og har brug for inspiration. Vi lægger vægt på at være med til at skabe unikke idrætshaller, og vi stiller de spørgsmål, som guider kunderne til den optimale halløsning,« siger Lucinde Albrecht. Verdens mest tilgængelige multihal

Et af de seneste projekter, som Virklund Sport har været involveret i fra ide til eksekvering, er Muskelsvindfondens skelsættende multihal ved feriecenteret Musholm på Storbæltskysten ved Korsør. Idrætshallen er målrettet bevægelseshæmmede børn og voksne og byder blandt andet på en stor klatrevæg, svævebane og klatrenet helt oppe under loftet. Virklund Sports tekniske afdeling har derudover specialudviklet en hæve-sænke-bænk til omklædningsrummene, der gør det nemmere for kørestolsbrugere at være mobile og selvhjulpne. »Vi har haft et fortrinligt samarbejde med Virklund Sport. Rådgivningen omkring kvalitetsudvikling og forædling af idrætsudstyret har været god. I samarbejde med arkitektfirmaet har Virklund Sport fundet de løsninger, der tilsammen gør Musholm til verdens mest tilgængelige feriecenter for

Virklund Sport har designet Muskelsvindfondens skelsættende multihal ved feriecenteret Musholm på Storbæltskysten.

børn og voksne med muskelsvind og andre handicap,« fortæller Henrik Ib Jørgensen, som er direktør for Muskelsvindfonden.

Totalleverandør af:

Alle typer lyskilder El materiel Kontor-, Arbejdsplads- og institutionsbelysning Armaturgitre efter mål Batterier Projekter og energioptimering

EL-ENGROS · TOTAL LEVERANDØR · INTET SALG TIL PRIVATE

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

13


LEGIONELLA  | Glostrup

Legionella-problem løst Driftleder i Glostrup Idrætsanlæg, Michael Simonsen, har længe kæmpet med bioslim i vandrørene. Nu mener han, han har fundet en løsning, og den kan alle medlemmer af Green Key lære mere om på en temadag i april 2016.

Af Lotte Overbjerg

D

er var for meget bioslim i vandrørene i idrætsanlæggene i Glostrup Kommune – derfor har driftleder Michael Simonsen afprøvet er oxiperm-anlæg i Glostrup Svømmehal. Et oxiperm-anlæg renser badevandet med bittesmå doser af klor, og målinger før og efter, systemet blev sat i drift, viser, at anlægget virker. »Legionella er i alt vand, det er en naturlig del af fødekæden. Men når det kommer ind i et lukket rørsystem med temperaturer mellem 25 og 45 grader og med meget bioslim, kan man få problemer med legionella,« fortæller Michael Simonsen. Bioslim er det stads, der sidder i vand-

tode er at køre med høje fremløbstemperaturer på over 55 grader, fordi det varme vand dræber bakterierne. En nyere metode er at anvende et oxiperm-anlæg. Oxiperm-anlægget i Glostrup Svømmehal er sat op nede i teknikkælderen, hvorfra det sender små doser af klor ind i vandet. Doserne er så små, at de Vi har generelt haft problemer ikke kan lugtes men store med slim og stoppede filtre i nok til at dræbe bakterierne. Afhængig af hvor meget svømmehallen, så vores nye bioslim, man har i rørene, erfaringer tyder på, at vi bør vil det tage op til ni måneanskaffe flere oxiperm-anlæg. der at få renset systemet Michael Simonsen, for slim. driftleder, Glostrup Kommune. »Derefter holdes bioslim nede, og man slipper for tilstoppede filtre i bruserne,« siger Michael Simonsen, der nu har fået Forskellige metoder helt styr på vandkvaliteten. Der er forskellige måder at bekæmpe leOxiperm-anlægget i Glostrup Svømgionella på. Den hidtil mest brugte memehal har kostet 80.000 kroner, og her-

rørene, som legionellabakterierne trives rigtig godt i under de rette temperaturforhold. Det gælder om at få slimen fjernet og køre med høje fremløbstemperaturer og eventuelt tilføje et oxiperm-anlæg, så der ikke er gode trivselsmuligheder for bakterierne.

Fakta om bioslim • Bioslim er det geléagtigt bakterielag, der sidder på indersiden af vandhaner og rør. • Det er ikke blot ulækkert at få med ud i drikkevandet – det kan også være sundhedsskadeligt. • Bioslim er blandt andet hjemsted for den farlige legionellabakterie, der i værste tilfælde kan give legionærsyge. I tre år har Glostrup Svømmehal haft et oxiperm-anlæg installeret, og driftleder Michael Simonsen har nu fået minimeret mængden af bioslim i rørene.

14 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid


Michael Simonsen, driftleder i Glostrup Svømmehal, har taget initiativ til en temadag i Green Key, hvor deltagerne vil høre mere om brug og resultater af et oxiperm-anlæg, lige som de kommer til at se et anlæg i drift.

Vinter tilbud

Scan og se mere - eller ring 61 61 10 71

- med ekstraordinært lave priser • Brusepaneler • Armatur med sensor • Priser fra kun 1.995,- kr. Tandrup Water Solutions A/S Gydevang 1 • 3450 Allerød • Tlf.: 48 17 22 82 www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk www.tandrupwatersolutions.dk idræt • kultur • fritid Nummer 245 

15


LEGIONELLA  | Bekæmpelse

man i stedet for de store varmtvandstanke kan bruge vekslere, der varmer vandet, når der er brug for det. Det vil give en bedre økonomi på lang sigt, fordi du ikke skal opbevare og vedligeholde det varme vand, og man skal ikke rense tankene en gang om året,« fortæller Michael Simonsen. Han nævner fodboldomklædninger, der måske kun bruge otte måneder om året, som et sted, der kunne have økonomisk og miljømæssig glæde af varmevekslere i stedet for varmtvandstanke. Temadag

For en sikkerheds skyld har Michael Simonsen og personalet i Glostrup Svømmehal bygget et ventilationsskab rundt om oxiperm-anlægget. Derved er der ingen generende dampe fra væskerne, og man risikerer ikke at vælte spandene.

udover påregner Michael Simonsen driftudgifter på cirka 18.000 kroner om året til service og tilpasning af styresystem og syreforbrug. Alle anlæg gennemgås

Glostrup Svømmehal har afprøvet oxiperm-anlægget i tre år, og driftlederen er nu gået i gang med at vurdere, om kommunens andre anlæg skal have et lignende anlæg. Michael Simonsen er netop nu ved at få taget prøver i alle kommunens anlæg for at danne sig et billede – disse målinger vil fremover blive gentaget en gang om året. »Vi har generelt haft problemer med slim og stoppede filtre i svømmehallen, så vores nye erfaringer tyder på, at vi bør anskaffe flere oxiperm-anlæg, hvis vi har problemer med bioslim,« siger Michael Simonsen. Han vurderer desuden, at de fleste anlæg ude i landet formentlig har samme problemer med bioslim, som giver stoppede filtre og problemer med badevandet. »Badekulturen har ændret sig over årene – der er ikke så mange, der bruger hallernes bad, og vi sparer mere på vandet, end vi gjorde for år tilbage. Det betyder, at vi rent faktisk har for store varmtvandstanke rundt omkring. Vi arbejder nu på en anden løsning, hvor

16 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

Der har gennem tiden været afprøvet mange metoder til at holde bioslim nede. Mange har forsøgt sig med regelmæssige gennemstrømning af varmt vand, men det er ifølge Michael Simonsen ikke særligt økonomisk. UV-stråling har også været brugt, men her er problemet, at det kun er det vand, der løber forbi lyset, der renses – det forhindrer ikke, at slimen sætter sig længere oppe af rørene. Derfor mener Michael Simonsen, at et oxiperm-anlæg er den bedste løsning, der findes på markedet nu. Han har taget initiativ til en temadag i Green Key, hvor deltagerne vil høre mere om brug og resultater

Fakta om Legionella Legionella i vandrørene kan blandt andet bekæmpes med: • Udslamning af varmtvandssystemet med efterfølgende gennemskylning med 70°C varmt vand • UV-stråler • Oxiperm-anlæg

af et oxiperm-anlæg, lige som de kommer til at se et anlæg i drift. »Det er et problem, de fleste af os har i vores anlæg, så vi er nød til at gøre noget ved det,« siger Michael Simonsen.

Temadag Michael Simonsen arbejder på at arrangere en temadag i april 2016 om vandkvalitet og legionella. Dagen arrangeres i samarbejde med Krüger Vandbehandling og Teknologisk Institut. »Vi har mistanke om, at rigtig mange anlæg rundt om i landet har for meget bioslim i deres vandrør, og derfor sætter vi fokus på problemet i Green Key,« fortæller Michael Simonsen, driftleder i Glostrup Idrætsanlæg. »Vi skal høre en masse om oxipermanlæg og bekæmpelse af bioslim. Vi skal se på, hvilke systemer, man kan bruge for at bekæmpe og holde bioslim nede, og der bliver fokus på vandprøver,« fortæller Michael Simonsen.


IDRÆTSUDSTYR

FODBOLDMÅL

INDRETNING

SPORTSGULV

HEJSE-FOLDEVÆGGE

TRIBUNER

SERVICE OG MONTAGE

EN KOMPLET IDRÆTSLEVERANDØR RANTZOWS SPORT ER DIN KOMPLETTE IDRÆTSLEVERANDØR. Hos os finder du alt fra den mindste bold, til store komplette idrætsprojekter, både indendørs og udendørs. I mere end 85 år har vi haft egen produktion i Norden, 20 års samarbejde på sportsudstyr og levering til idrætshaller i Danmark, samt 11.000 produkter på lager. Det betyder, at du kan stole på god rådgivning og det udstyr du har brug for. Rantzows Sport i Danmark indgår i Kerko Sport Group, en koncern med virksomhed i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Letland og Storbritannien. Koncernen arbejder med udvikling, produktion og salg af sportsudstyr samt indretning af idrætshaller. Tilsammen udgør vi en af Europas ledende leverandører af sportsudstyr, med ca. 160 medarbejdere. Et nært samarbejde med vore leverandører, fremstående idrætseksperter, arkitekter og designere gør, at vi kontinuerligt kan tilbyde et bredt produktsortiment.

www.rantzows.dk | Tlf. 71 99 83 41


LED-BELYSNING  |  Nykøbing Falster

Nyt lysanlæg giver anerkendelse Nykøbing Falster Hallen har netop installeret et nyt banebrydende lysanlæg. Eksperterne var fra start skeptiske, men projektet lykkedes, og hallen har modtaget stor ros for anlægget.

Af Lotte Overbjerg – Foto Ove Stoffregen

D

er er kommet godt blus på lyset i Nykøbing Falster Hallen – hallen har netop fået opsat et lysanlæg, der er det første af sin art i Danmark og som har overrasket eksperterne. Anlægget er blandt de bedste på markedet og som lever op til alle krav fra tv-selskaberne. »Vi har længe haft brug for mere lys i vore opvisningshal – her havde vi kun en gennemsnit på 550 lux, og det var for lidt til tv-transmission af vores kampe i damernes bedste håndboldliga og også til de store arrangementet og konferencer,

som vi gerne vil kunne live-streame,« fortæller Hans-Henrik Hansen, der er leder i Guldborgsund Hallerne. Flere bekymringer

Det er Højager Belysning A/S og Philips A/S, der har leveret anlægget, og det er monteret af Idestrup El. »Det særlige med Nykøbing Falsters Hallens nye lysanlæg er, at det er LED-belysning. Da vi først fremlagde ideen om at oplyse en hel hal med LED, var der skepsis fra eksperterne på TV2, som skulle godkende anlægget til brug under tv-kampe,« fortæller Søren S. Stage-Madsen, projektchef fra Højager Belysning A/S.

Han forklarer, at mange ikke troede, at udviklingen på LED var kommet så langt, at det kunne lade sig gøre, og man var bange for, at lyset ville blive for koldt, og endelig var der usikkerhed omkring lyset frekvens, når der skulle laves super slow billeder af sekvenser af kampene. Alle bekymringer var dog grundløse, og Nykøbing Falster Hallen modtog stor ros, da de skruede op for lyset, da kvindernes håndboldliga startede i september. TV2 som konsulenter

På grund af usikkerheden valgte Hans-Henrik Hansen Højager Belysning A/S til at stå for opgaven med at levere

Højager Belysning har leveret LED-lys til Nykøbing Falster Hallen. På grund af hallens konstruktion er armaturerne nød til at sidde på bestemte kabelskinner i løftet. Og for at dække hele gulvet ensartet var man nød til at kombinere to forskellige slags armaturer fra Philips.

18 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid


Nykøbing Falster Hallen  | LED-BELYSNING

det nye lysanlæg – dertil blev TV2 koblet på som konsulenter til endelig godkendelse af lysanlægget. Højager Belysning har stor erfaring i lysanlæg i sportshaller, svømmehaller og isstadions, men Nykøbing Falster Hallen var alligevel en spændende udfordring. »Hallen er konstrueret på en måde, der gør, at armaturerne er nød til at sidde på bestemte kabelskinner i loftet. Og for at dække hele gulvet ensartet var vi nød til at kombinere to forskellige slags armaturer, da det var vigtigt, at bruge armaturer, der fuldstændig dækkede vores krav,« forklarer Søren S. Stage-Madsen. Kan indstilles individuelt

Hallens gamle lysanlæg kunne lyse cirka 550 lux, men der var brug for 1200 lux for at få en tv-godkendelse. »Vi har opsat en anlæg på 12,5 kilowatt, og det kan leveres 1400 lux som nyt anlæg, og efter 50.000 til 70.000 timer har vi i vores lysberegning kalkule-

Vi realiserer de største ønsker om en unik vandlegeplads, der gør svømmehaller og poolområder enestående. Vi skaber smukke faciliteter til vandleg, der fører familier sammen til sjov og stressfri leg. Alt sammen gennem

ret, at vi med en vedligeholdelsesfaktor på 0,8, har mistet cirka 20 procent. Når vi dæmper på lysanlæg, forventes en længere levetid end de 50.000 timer, helt op til 70.000 timer,« siger Søren S. Stage-Madsen og tilføjer: »Der er installeret en større effekt i hallen, med det nye LED-lys, men optimeret styring på det nye anlæg gør, at vi kan tilpasse efterløbstider på bevægelses- og tilstedeværelsessensorer og lysmængder meget bedre, end på det gamle anlæg og derved opnå en besparelse.« Hallen vil spare 11.000 kroner om året på elektricitet med det nye anlæg. Desuden kan amaturene indstilles individuelt, så der kan være knald på i den ene ende af hallen og mindre lys på den anden ende. »Det bliver en fordel, når vi eksempelvis afholder konferencer, hvor der skal lys på talerstolen, og ikke så meget på tilskuerne,« forklarer Hans-Henrik Hansen.

Har du lyst til at se og høre mere? HI arrangerer en tur til Nykøbing Falster Hallen til marts.

Programmerbare armaturer

Armaturerne kan naturligvis programmeres, så de leverer forskellige lysmængder henover dagen. »Hvis vi har skoleidræt om formiddagen, behøver vi kun 350 lux, og så kan vi tidsindstille anlægget til at skrue op til aktiviteter om aftenen, hvis det er nødvendigt,« forklarer Hans-Henrik Hansen. Der er også fejlfinder på amaturene, så der ryger en sms afsted, hvis der er en fejl. »Dette er særligt brugbart på nød- og panikbelysningsanlægget, som vi også

EN REN KILDE TIL SJOV

vandets fantastiske egenskaber.

Verdens førende producent af vandleg med mere end 6.000 installationer verden over. (+45) 7022 2628

info@vortex-intl.dk

VORTEX-INTL.DK

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

19


Nykøbing Falsters håndboldkvinder spiller i den bedste række, og deres kampe bliver jævnligt tv-transmitteret. Derfor var der behov for et gennemført lysanlæg i hallen.

har sat op. Desuden føres der elektronisk log, så personalet i hallen kan følge med i forbruget over timer, dage og uger. Dermed kan man fange, hvis lyset af en eller anden grund, skulle stå tændt, når der ikke er folk i hallen,« fortæller Søren Stage-Madsen. For at optimere energibesparelsen, er der bevægelses- og tilstedeværelsessensor i anlægget. Dette bevirker, at når der ikke har været aktivitet i hallen i ti minutter, drosles lyset automatisk ned til eksempelvis 10 procent. Til gen-

gæld tænder det prompte, når en person igen går ind på gulvet. Lysflimmer og super slow

En af de ting, der bekymrede TV2-folkene i projektets startfase var, om kameraerne ville opfange lysets frekvens og flimre. »Men det har ikke været noget problem. LED flimrer en million gange i sekundet mod kun 50 gange med det gamle anlæg, så det ses ikke – heller ikke på super slow-billeder. Desuden har vi fået ros for ensartetheden i lysmængden – i stort set alle haller er der ellers en lille smule forskel på niveauet fra hjørnerne og ind til midten – det er det, der hedder luminansspring. Det gør, at kamerafolkene skal tilpasse deres blænde efter, hvor på banen de filmer. Det problem har vi ikke med det nye anlæg,« siger Søren S. Stage-Madsen. Spændende proces

Leder af i Guldborgsund Hallerne, Hans-Henrik Hansen, er godt tilfreds med Nykøbing Falster Hallens nye lysanlæg, som er betegnes som et af de bedste i landet.

20 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

Hele processen har været spændende – både for leverandør og kunde. »Det er fremtidens sportsbelysning, vi her ser starten på,« siger Søren StageMadsen fra Højager Belysning A/S. Leder Hans-Henrik Hansen indrømmer også, at han havde kriller i maven, mens processen stod på. »Det var lidt nervepirrende at lægge hal til dette helt nye forsøg, men jeg var helt tryg ved eksperterne hos Højager

Belysning og Philips – samtidig var det rart at have TV2 med hele vejen, så de kunne se, hvordan projektet udviklede sig. Det er med stolthed, at vi i dag kan sige, at vi har et af landets bedste lysanlæg, der vil tilfredsstille arrangører af alle de arrangementer, vi får i hallen fremover,« siger Hans-Henrik Hansen. Der er desuden leveret effektbelysning i form af som blandt andet bruges i forbindelse med indløb i hallen, når der er håndboldkampe, ved highlights og til kampe og stævner. Lysanlægget i Nykøbing Falster Hallen har kostet 700.000 kroner.

Det nye lysanlæg • Pris: 700.000 kroner • Kapacitet: 12,5 kilowatt • Årlig besparelse på elektricitet: 11.000 kroner • Leverandør: Højager Belysning • Installation: Idestrup El


Banetove

Startskamler

Swedish Goggles

Competitor banetove anvendt til de fleste OL, WM, og EM. Fås i følgende varianter tilpasset dit bassin.

Malmsten Startskamler udført i pulverlakeret rustfrit stål, forberedt for tidtagning.

Verdens mest kopierede svømmebriller. Vær sikker på at få de originale.

• Malmsten Startskamle Standard • Malmsten Startskamle Trackstart

• Swedish Goggles Jewel Collection • Swedish Goggles Metallic • Swedish Goggles Anti-Fog • Swedish Goggles Standard

• Competitor Gold Ø 150mm • Competitor Standard Ø 100mm

www.malmsten.com

lml-sport.dk Tlf.: +45 8693 3922

SPORTSLAKERING.DK • • • •

AFSLIBNINIG LAKERING OPSTREGNING VEDLIGEHOLDELSE

Vi bringer hal- og gymnastiksale op på mærkerne. Vi afsliber, opstreger og lakerer 1000 m2 på under en uge.

Helsingforsgade 23 • 8200 Århus N • Tlf. 86163688 • www.sportslakering.dk • info@ag-gulvservice.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

21


ANERKENDELSE  |  Udendørs anlæg

Danmark er verdens bedste til udendørs idrætsbyggeri To idrætsanlæg i Odense og Aalborg er blevet belønnet med medaljer fra Den Internationale Olympiske Komite og den Internationale Association for Sports and Leisure Facilities.

A

rkitekterne har simpelthen redefineret de grundlæggende bevægelser i løb, spring og kast og givet dem mange nye variationer i et nyt, attraktivt og udfordrende miljø, der stimulerer brugerens sanser. Så fin en udtalelse gav juryen til et nyt udendørs atletikanlæg ved Syddansk Universitet i

Odense, der netop har vundet en guldmedalje. Guldmedaljen er blandt andet vundet i konkurrence med byggeriet fra VM i fodbold i Brasilien og Vinter-OL i Rusland og uddeles kun til helt særlig idrætsarkitektur. Ud over guldmedaljen har det danske arkitektfirma Keingart

også vundet bronzemedalje for et nyskabende, indendørs motoriklandskab i Tornhøjhallen i Aalborg. Tilgang og ideer på forkant

Maria Keinicke og Flemming Overgaard fra arkitektfirmaet Keingart er meget stolte over de to medaljer.

Det nye atletikstadion i Odense giver helt nye muligheder.

22 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid


Udendørs anlæg  |  ANERKENDELSE

»Vi har gennem de seneste otte år stræbt efter at skabe sanselige rammer for idræt og bevægelse, som gør det sjovt at være fysisk aktiv på nye måder. Priserne viser, at vores tilgang og idéer er på forkant – også i et internationalt perspektiv,« siger de to. Også på Syddansk Universitet er der glæde: »På Campus Odense har vi i fællesskab etableret et verdensklasseanlæg, som overbevisende demonstrerer, hvordan nytænkende fysiske rammer kan inspirere til fysisk aktivitet hos en meget bred brugerskare. Det har fået stor bevågenhed fra byens borgere,« siger forskningsleder Jens Troelsen og institutleder Jørgen Povlsen fra Syddansk Universitet. Brugertal fordoblet

Tornhøjhallen stod færdig i 2012, og den Det nye udendørs atletikanlæg ved Syddansk Universitet i Odense er tegnet af det danske arkitektfirma Keingart og har netop vundet en guldmedalje.

omfattende fornyelse har haft stor effekt. »Vi har fået en helt ny brugergruppe, som afspejler bydelens sammensætning meget bedre end før. Hallen er blevet multifunktionel og åben over for langt flere forskellige aktiviteter. Takket være ombygningen og en stor investering fra kommunens side i forhold til den sociale indsats, så er antallet af brugere af hallen fordoblet. At projektet nu får denne fornemme arkitektpris, er vi meget stolte af,« siger Mads Duedahl, rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune. Støtte fra Lokale og Anlægsfonden

Projekterne er udvalgt i skarp konkurrence med 125 markante og banebrydende projekter fra hele verden. Bag begge de danske prisvindende projekter er støtte fra Lokale og Anlægsfonden, der også har været med til at udvikle dem.

»Vi er stolte af at have været med til at skabe fundamentet for, at dansk idrætsarkitektur er blandt den bedste i verden. Den olympiske guldmedalje til Keingart for det eksperimenterende at-

Arkitekterne har simpelthen redefineret de grundlæggende bevægelser i løb, spring og kast. Juryen i forbindelse med guldmedaljen til et udendørs atletikanlæg ved Syddansk Universitet.

letikanlæg ved SDU i Odense er et stærkt bevis på, hvad vi formår i Danmark på dette område. Bronzemedaljen til den mindre udvidelse af Tornhøjhallen i Aalborg er egentlig et lige så stærkt bevis på, hvad Keingart og andre danske idrætsarkitekter kan. Her er der skabt fantasirige og overraskende løsninger i samspil med de mindre rammers nødvendighed – både fysisk og økonomisk,« siger Esben Danielsen, der er direktør i Lokale og Anlægsfonden.

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

23


24 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid


????  |  ???

Når en helikopter nødlander i bassinet En gang om ugen bliver tre baner i Sæby Svømmebad ryddet for motionister, elitesvømmere og andre badegæster. I stedet bliver en helikopter hejst ned i bassinet – Sæby Svømmebad samarbejder nemlig med det maritime uddannelsescenter i Frederikshavn om sikkerhedsog overlevelseskurser for folk, der arbejder til søs.

Når det maritime uddannelsescenter MARTEC lejer sig ind hos Sæby Svømmebad, bruger de blandt andet en metalkonstruktion, der skal ligne en helikopter. Kursisterne skal øve sig i at komme ud af en helikopter, der er styrtet i havet.

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

25


AKTIVITETER  | Kurser

Af Lotte Overbjerg – Foto Lars Horn

D

er bliver hverken trænet brystsvømning eller rygcrawl, når MARTEC overtager bassinet i Sæby Svømmehad – MARTEC er det maritime uddannelsescenter i Frederikshavn, der blandt andet udbyder maskinmesteruddannelsen og HF Søfart. Og MARTEC og svømmehallen har lavet en aftale om, at kursisterne bruger svømmehallens bassin til overlevelseskurser. »Jeg kommer selv fra den maritime

verden, og da jeg startede i svømmehallen i 2007, undrede det mig, at der kun var et sted i Danmark, nemlig i Esbjerg, hvor man har indendørs træningsfaciliteter til søfolk,« siger Kim Kupetz, driftleder i Sæby Svømmebad. Derfor indgik Sæby Svømmebad en aftale med MAARTEC om udlejning af bassinet til sø-redningsøvelser. Medbringer selv udstyr

Når der er redningsøvelser i højsæsonen, kan kursisterne også forvente tilskuere, fordi badegæsterne jo synes, det ser spændende ud. Kim Kupetz, driftleder i Sæby Svømmebad.

Aftalen betyder, at cirka en gang om ugen – alt afhængig af travlheden i offshore-branchen – bliver tre baner i hallens 25 meter-bassin reserveret til kurser. Svømmebadet bruges til et kursus, der hedder Underwater Emergency Training. Her skal deltagerne lære at evakuere sig selv og andre ud af en helikopter, ser er nødlandet eller styrtet ned i vandet. MARTEC har selv leveret udstyret, der blandt andet består af en metalkonstruktion, der ligner en helikopter, en 5,5 meter høj platform, som kursisterne kan springe i vandet fra, samt kraner, overlevelsesdragter med mere. Helikopterstyrt i svømmehallen

MARTEC har selv leveret udstyret, der blandt andet består af en metalkonstruktion, der ligner en helikopter.

Sæby Svømmebad udlejer baner til kurset Underwater Emergency Training.

26 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

På den 5,5 meter høje platform er der sat en evakueringsstrømpe og helikopter-attrappen, som kan simulere et helikopterstyrt i vand, hvor kursisterne så træner evakuering. »Man bliver sænket ned under vand og skal frigøre sig og evakuere helikopter-attrappen uden at gå i panik. Selv om man kun er 10 centimeter under overfladen, tænker man faktisk ikke på dybden. Det handler om at komme ud på en enkelt vejrtrækning,« siger Mia Aubertin, der er underviser på MARTEC. I en anden øvelse bliver helikopterattrappen vendt 180 grader rundt, så kursisterne skal frigøre sig og komme ud af helikopteren, mens den ligger på hovedet – en øvelser, der er ret relevant, da en helikopter i virkelighedens verden vil rulle rundt ved kontakt med vand. »Man skal kunne overvinde sig selv, når verden bogstaveligt bliver vendt på hovedet, og på den måde får man afprøvet sine stærke og svage sider mentalt set,« siger Mia Aubertin.


Kurser  |  AKTIVITETER

OUTDOOR SCOREBOARD NHA3308T Dimensions: 300x85x8 cm Weight: 51 Kg Game time (99:99): 33 cm digits Textline (20 characters): 21 cm Team scores (99-99): 33 cm digits Readability (m): 200 Kursusdeltagerne skal lære at evakuere sig selv og andre fra en nedstyrtet helikopter.

Multisport Electronic Scoreboards NHA3308T

H

• Scoringsanlæg fra Nautronic • Ure- og uranlæg

G

• Tilbehør og reservedele • Service og vedligeholdelse

NA2130T

NS 2030

Wireless control panel, Naucon-1000

Håndværkervangen 4 3550 Slangerup

Tlf. 47 38 03 03 Fax: 47 38 01 03

The NTxx30/31 model is an indoor multi sport scoreboard. This makes it a very common used scoreboard in sport halls where different kind, of sports are played. All systems have a last minute count-down mode in tenths of seconds, as well as digital timeout timers. Each scoreboard features a digital time-of-day clock, when scoreboard is not in use for a game. More than one scoreboard can be operated from one control panel. Four-sided scoreboards are also delivered on request and in most cases custom requirements can be accommodated.

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

27


AKTIVITETER  | Kurser

Vandkvalitet i fokus

Driftleder Kim Kupetz er glad for aftalen. Han kan ikke sige, præcis hvor meget hallen tjener på aftalen, da det afhænger af antallet af kurser. Desuden benytter MARTEC jævnligt hallens konferencelokaler, ligesom de 12 til 16 mand, der er på et hold til tider skal bespises med morgenmad og frokost. Kim Kupetz største bekymring, da aftalen bliv indgået, var vandkvaliteten. »MARTEC har tidlige afholdt deres redningsøvelser i havnebassinet – derfor var det naturligvis vigtigt for mig, at udstyret blev rengjort ordentligt, inden det kom ind i hallen,« fortæller han. MARTEC måtte desuden ud og finde en speciel leverandør til deres helikopter-attrap – Kim Kupetz ville nemlig ikke have en helikopter, der styres med olie-hydraulik ned i bassinet. »Hvis der røg en slange, og vi fik olie ud i vandet, måtte vi jo lukke bassinet og smide en million liter vand direkte i kloakken – det måtte ikke ske. Heldigvis fandt MARTEC en leverandør, hvor der er monteret flydepontoner under skroget, og hvor det altså er luftpuder og ikke hydraulik, der drejer helikopteren rundt,« forklarer Kim Kupetz. Turistattraktion

Ud over indtægterne får udlejning får Sæby Svømmebad også en lille smule sjov ud af at opbevare noget af MARTECs udstyr. Når kurset er overstået, hejses helikopteren op under loftet med en kran, og så hænger den der til næste gang, den skal bruges. »Vores nye gæster skal altid hen og se på helikopteren og spørger selvfølgelig, hvad det er. Når der er redningsøvelser i højsæsonen, kan kursisterne også forvente tilskuere, fordi badegæsterne jo synes, det ser spændende ud,« fortæller Kim Kupetz. Samtidig har svømmehallen mulighed for at bruge MARTECs fem meter høje platform til udspring ved særlige lejligheder. »Men kun under opsyn,« tilføjer Kim Kupetz, der slår fast, at udstyret altså ikke er lejetøj.

28 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

MARTEC måtte finde en helikopter-attrap, der ikke blev styret med hydraulik.

Kurserne tiltrækker nysgerrighed fra andre gæster, der lige skal se, hvad der sker.

Svømmehallen er et godt og trygt sted at vænne sig til dykkerudstyr.


Vær go’ ved dig selv Mie Ø. Nielsen, Landsholdssvømmer


PROFIL  | Skærbæk

Kræver blækspruttearme at lede Skærbæk Kursusog Fritidscenter Skærbæk Kursus- og Fritidscenter har fem ben at stå på – et feriecenter, et kursuscenter, et aktivitetscenter, et sportscenter og et kulturhus. Det kræver sin mand at styre og holde liv i multihuset hele året.

Af Annika Ipsen – Foto Skærbæk Kursus- og Fritidscenter

30 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

S

kærbæk Kursus- og Fritidscenter en nærmest en lille by i sig selv. Her holdes familiefester, træningslejre, ferier i feriehuse, ferniserin-

ger og kurser. Det kræver en ildsjæl at styre en palet med badeland, fitnesscenter, legeland, badminton- og tennisbaner, basketball, fodbold, bordtennis


Skærbæk  |  PROFIL

hockey, bowling, skydebaner, spillemaskiner, dampbad, spa, kunst, restaurant og julekoncerter med Stig Rossen. Søren Hansen har haft jobbet som leder i 18 år i huset, der har åbent 362 dage om året og åbner hver dag klokken 5.30 og lukker tidligst lige før midnat. Tungen skal holdes lige i munden, når medarbejderne, der arbejder i toeller treholdsskift, skal ledes i den mange-facetterede forretning. Alligevel får Søren Hansen det til at lyde meget enkelt. »Det gælder om at få sammensat det rigtige hold med folk, der er indstillet på at arbejde, mens mange andre har fri. Jeg har afdelingsledere til at styre for eksempel regnskab, køkken, service og rengøring – og så går jeg efter folk, der ligesom mig selv, brænder for det her sted,« siger Søren Hansen, der har lidt

Søren Hansen har haft jobbet som leder i 18 år. Før det var han blandt andet indkøbschef i Ecco, hvor han rejste meget. Han har derfor en god ballast som købmand og det at møde folk. Og selvom hans arbejdsdag tit er meget lang, er han og familien glade for, at han i det nuværende job hver dag sover i sin egen seng.

af en blækspruttefunktion for de 32 fastansatte medarbejdere. En af Skærbæks fyrtårne

Med så mange års erfaring kender han alle knopskydningerne i det, han selv kalder multihuset. Skærbæk Kursus- og Fritidscenter har med sine godt 500.000 gæster om året stor betydning for Skærbæk, der har 3.000 indbyggere. Lokalområdet bakker meget op omkring centret.

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

31


PROFIL  | Skærbæk

»Meget er centreret omkring Skærbæk Kursus- og Fritidscenter. Gæsterne ligger mere end en million kroner i byens butikker – hvor vi har en række specialbutikker og fire dagligvarebutikker, der holder liv i området. Uden at overdrive kan man sige, at vi er en af fyrtårnene i Tønder Kommune,« fortæller Søren Hansen stolt. Skærbæk Kursus- og Fritidscenter ligger tæt på sønderjyske turistattraktioner som Rømø, Ribe og Tønder, Vesterhavet, Nationalpark Vadehavet og Hjemsteds Oldtidspark. Ud over centrets aktiviteter som

32 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

badeland med spa med mere, bowling og sportsaktiviteter tiltrækker naturen og de øvrige attraktioner i området en del turister.

Det gælder om at få sammensat det rigtige hold med folk, der er indstillet på at arbejde, mens mange andre har fri. Jeg går efter folk, der ligesom mig selv, brænder for det her sted. Søren Hansen, leder, Skærbæk Kursus- og Fritidscenter.

Holder liv i centret hele året

Det handler for Søren Hansen og hans medarbejdere om at få fordelt gæsterne over hele året. »Feriecenteret er der mest gang i i efterårs- og vinterferien og selvfølgelig i sommerferien. Kursus- og konferenceaktiviteterne har vi hele året – nogle hvor vi selv står for teambuilding-arrangementerne og andre, hvor vi hyrer eksterne specialister ind,« fortæller Søren Hansen. Der er også meget sport i centret – dels klubber der lejer sig ind – og så holder Dansk Håndboldforbund og også DBU forskellige landsholdssamlinger i Skærbæk. Der er også nordtyske og nor-


Skærbæk  |  PROFIL

ske klubber, der bruger centret til træningslejre. »Så rykker vi lidt rundt på de lokale foreninger, så vi alle kan være her. For dykkerklubben, svømning, gymnastik, håndbold og fodbold med flere er fleksible, hvis her skal spilles landsholdskampe eller Flying Super Kids kommer forbi,« påpeger Søren Hansen. Kulturhuset med kunstnerhuset, teaterforening, foredrag og koncerter trækker også et godt publikum til centret. Her er det en støtteforening, der er med til at arrangere aktiviteterne. »Det er nødvendigt for os at have gang i alle fem ben af vores forretning for at sikre, at der er aktiviteter hele året rundt. Det er vores filosofi, at der hvor folk er, kommer der flere folk til,« konstaterer lederen af Skærbæk Kursus- og Fritidscenter.

Afhængig af lokale klubber og turister

En del af driften af multicentret er afhængig af de lokale klubber, som blandt andet omfatter alt fra sport som fodbold, badminton, håndbold, bowling, svømning til teater, pensionistforening, Tidens Kvinder, ungdomsklubber og banko. »Vi lever til dels af den leje, vi får ind fra alle de lokale foreninger og klubber. Og når for eksempel børnetallet falder, så er vi også sparringspartnere sammen med klubberne, så de fortsat udvikler sig,« siger Søren Hansen. Feriecentret er selvfølgelig også en god indtægtskilde med restaurant, café og hallerne. Derfor er der gennem tiden også opbygget et godt køkken, der både kan lave nærende mad til træningslejre og gourmetmad til andre gæster.

KVALITETSNET DER FANGER Din net leverandør til: Fodbold, Håndbold Badminton,Tennis Volleyball, basketball afskærmningsnet samt mange andre net og specielle løsninger

Toosholmvej 9 7700 Thisted Tlf 97 93 84 50 norvo@norvosportsnet.dk www.norvosportsnet.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

33


PROFIL  | Skærbæk

Satser på øget turisme

Turisterne deler sig i flere målgrupper. Børnefamilierne fylder meget i højsæsonen, men der er også gruppen over 60 år, der går efter naturoplevelserne og gerne vil en tur ned over den tyske grænse i ydersæsonen eller midt på ugen. De fleste turister er danskere og den næststørste gruppe er hollændere – derefter kommer der nordmænd, svenskere og tyskere. Der er for eksempel lavet badelandsaftaler med sommerhusejere på Rømø, så turisterne her kan bruge svømmehallen. »Vi mødes hver år med alle udlejningsbureauer og turistbureauer i området, så deres personale ved alt om, hvad vi kan tilbyde. Vi laver også selv et feriekatalog – og gør alt for at pleje alle vo-

34 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

res interessenter,« siger Søren Hansen og fortsætter: »Vi satser på, at turismen vil blive endnu større. Derfor skal vi også hele tiden have penge til at vedligeholde og udvikle centret. Vi har heldigvis en god bestyrelse og et forretningsudvalg med dygtige erhvervsfolk, som vi hele tiden sparrer med om forretningsudvikling.« Skal besættes med ildsjæle

Søren Hansen er ikke i tvivl om, at det handler om at give gæsterne en god service – uanset om de er lokale sportsfolk, en lokal mor, der går til babysvømning med sin baby, folk i træningslejrene, erhvervsfolk på kursus, gæsterne til de kulturelle arrangementer eller turisterne. »Der er brugt 200.000 kroner på at sende personalet på servicekurser, så de kan give gæsterne en unik oplevelse.

De skal helst gå ud herfra og have gået en bedre oplevelse, end de regnede med, da de gik ind ad døren,« siger Søren Hansen. Bevidstheden om, at gæsterne og aktiviteter skal være mangeartede for at sikre centrets overlevelse er stor. »Det er jo ikke et 8 til 16-job, så det handler om at have ildsjæle, som mig selv, til at arbejde her. Derfor forsøger jeg at motivere mine kolleger, for som leder kan jeg ikke klare det hele selv. Jeg skal agere gennem mine medarbejdere. De skal træffe beslutninger og gøre det, de synes er mest rigtigt – og skulle det gå galt, så snakker vi om, hvordan vi undgår, at det sker igen,« siger Søren Hansen om sin ledelsesstrategi. Han uddelegerer masser af ansvar og sørger for at være synlig over for kollegerne. »Vores strategi er, at vi skal gøre det,


Skærbæk  |  PROFIL

vi arbejder med i dag, endnu bedre,« fastslår han. En rummelig arbejdsplads

Det er altafgørende at have et godt samarbejde med Tønder Kommune – og der er et tæt samarbejde med jobcentret, da Skærbæk Kursus- og Fritidscenter også er en rummelig arbejdsplads. »Vi har folk i jobtræning, løntilskud og i praktik. Vi gør dem klar til at tage del i et almindeligt ansættelsesforhold. Vi ligger midt i et smørhul tæt på den tyske grænse og Nationalpark Vadehavet, som er blevet en del af UNESCOs verdensarv. Vi har til dato ikke haft svært ved at skaffe medarbejdere, og derfor føler vi også et ansvar. Vi har faktisk flere ansat nu, som er startet i løntilskud,« fortæller Søren Hansen.

Skærbæk Kursus- og Fritidscenter • Skærbæk Kursus- og Fritidscenter består af fem ben; et feriecenter, et kursus- og konferencecenter, et aktivitetscenter, et sportscenter og et kulturcenter. • Grundstenen til multihuset blev etableret i maj 1997, da Skærbæk Kommune byggede en ny svømmehal. Før det var det en traditionel hal med en tilhørende svømmehal. Der blev så bygget et cafeteria og et bowlingcenter i den gamle svømmehal – og siden år 2000 er der kommet flere og flere knopskydninger på. • Der er 70 feriehuse, som er ejet af private investorer, masser af lækre møde- og konferencesale, et stort køkken, restaurant og en ekstra træningshal og en teatersal. • Stedet har mere end 500.000 gæster om året, hvor de 40.000 overnatter som turister, konferencefolk, private, sportsfolk eller virksomheder. • Skærbæk Kursus- og Fritidscenter er dels ejet af Tønder Kommune og dels af centeret selv. Centret er også delt op i en foreningsdel, som driver hallerne og svømmehallerne, en erhvervsdrivende Fond, der står for alt det kommercielle som cafeteria, restaurant Staffeli og køkkenet. Der er også et kunstnerhus med værksteder, der lige nu har en stor grænse udstilling med tyske og danske kunstnere og kunsthåndværkere. • Skærbæk Kursus- og Fritidscenter overtog for halvandet år siden driften af Hjemsted Oldtidspark, som består af en aktivitetspark, et museum og et cafeteria. • Der er 32 fastansatte i Skærbæk Kursus- og Fritidscenter – og to-tre årsværk som afløsere ved større arrangementer. I Hjemsted Oldtidspark er der to en halv fastansatte og cirka to årsværk som sæsonansatte.

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

35


UDDANNELSE  | Svømmebadsassistent

Skal dit svømmebad have en badeassistent? 1. december er frist for at få elever med på Hold 6 på uddannelsen som badeassistent, som starter med praktikophold i svømmebadet den 14. december

Af Erling Madsen

D

et er tid til at tilmelde sig uddannelsen til svømmebadsassistent. »Når jeg taler med repræsentanter for svømmebadene, så er tilbagemeldingen, at det er godt at være professionel og at have en uddannelse i ryggen,« siger uddannelseskoordinator Pia Bech fra Erhvervsskolen Nordsjælland. Vejen til at blive professionel i et svømmebad går via uddannelsen til svømmebadsassistent – og der er al mulig grund til at sætte fokus på, om der i de enkelte svømmebade er livreddere, som gerne vil opgraderes via uddannelsen, eller der er behov for at søge elever udefra. Sidste frist for tilmelding af elever er 1. december 2015. Eleven skal ansættes i svømmebadet den 14. december og indleder sit uddannelsesforløb med praktik i svømmehallen indtil

første skoleophold på Erhvervsskolen i Hillerød den 11. januar 2016. På Dansk Svømmebadsteknisk Forenings hjemmeside findes en komplet oversigt over praktik- og skoleophold. Engagerede medarbejdere

Det er det sjette hold af badeassistenter, der nu starter. Det betyder, at når Hold 4 slutter af i december 2015, er der uddannet omkring 100 badeassistenter efter uddannelsen, som Dansk Svømmebadsteknisk Forening og HI har været initiativtagere til. Initiativet skete efter ønske fra svømmebade, der har erkendt, at den gammeldags livredder med fløjten i dag er afløst af en servicemedarbejder, som tager sig af alt fra livredning over rengøring til igangsætning af events. Derfor var der brug for en formaliseret uddannelse, så medarbejderne kan leve op til gæsterne forventninger. »Vi hører også, at det er nogle engagerede medarbejdere, som vender tilbage til svømmebadene. Dén viden, de får, gør, at de medvirker til, at gæsterne får en positiv oplevelse,« siger DSF’s formand Carsten Larsen.

Uddannelsen indeholder Uddannelsen til badeassistent indeholder bland andet undervisning i: • Erhvervslivredning • Rengøring og hygiejne • Håndtering af farlige kemikalier • Anatomi • Kommunikation og kundeservice • Svømmeinstruktion John B. Nielsen var én af første af de snart 100 uddannede badeassistenter. Da han blev færdig, blev han i Hillerød Svømmehal interviewet til radiokanalen P4 København af Mikkel Tofte Jørgensen.

36 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

• Konflikthåndtering • Eventplanlægning og afvikling


Svømmebadsassistent  |  UDDANNELSE

Carsten Larsen glæder sig også over en ekstra effekt, som har vist sig: »Mange af de uddannede badeassistenter er gået videre til lederstillinger – enten, der hvor de er uddannet eller i andre svømmebade. Det viser også, at de uddannede er eftertragtede,« mener Carsten Larsen.

ring af farlige kemikalier, anatomi, kommunikation, kundeservice, svømmeinstruktion, konflikthåndtering, salgsteknik og eventplanlægning og afvikling. Uddannelsen er tilrettelagt, så der er mulighed for at supplere med kortere kurser og eksempelvis blive fitnessinstruktør, svømmetræner og eventkoordinator.

På hj www emmesiden .sv under ommebad Uddan menupun .dk ktet nelse inform findes me re a badea tion om ssiste ntuddan nelse n.

Unik, faglig bredde

Det første hold startede i 2011, og uddannelsen veksler mellem skoleophold (25 uger i alt) og arbejdet hjemme i svømmebadet. Tre fjerdedele af uddannelsen foregår i svømmebadet, så eleverne kommer hyppigt hjem med nye impulser. Da kursisterne spænder fra nogle helt nye assistenter til assistenter med mange års erfaring i at arbejde i et svømmebad, er det et godt sted at udveksle erfaringer. Uddannelsen udmærker sig samtidig ved en unik, faglig bredde: Blandt elementerne er uddannelse til erhvervslivredder, rengøring og hygiejne, håndte-

Fakta om uddannelsen til badeassistent • Uddannelsen, der startede op i 2011, er blevet til efter initiativ fra Svømmebadsteknisk Forening og HI. • Uddannelsen veksler mellem skoleophold (25 uger i alt) og arbejdet hjemme i svømmebadet. • Tilmeldingsfrist til Hold 6 er 1. december 2015.

Vi tager slæbet Vi tager slæbet for sporten..! for sporten..! 5 år s d i ve garant Pur s t r spo ng lakeri

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Mange års erfaring problemløsere -Vi er er Deres garanti for håndværksHar De et gulvproblem? mæssigt, korrekt udført arbejde. Spørg os - vi løser alle opgaver.

Vi er problemløsere Vi kommer overalt Har De et gulvproblem?

Vi er altid er for stort Spørg os -parate! vi løserIntet alle opgaver. - intet er for småt!

Vi kommer overalt Reperation Vi er altid parate! Intet er for stort - defekte parketstave, bøsninger intet er for småt! og beslag m.m udskiftes eller Reperation repareres. - defekte parketstave, bøsninger og beslag m.m udskiftes eller repareres.

Tlf.: 75 15 79 00 sportslakering@ytzen.dk Tlf.: 75 15 79 00 www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING •

sportslakering@ytzen.dk www.ytzengulvservice.dk OPSTREGNING AF BANER

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

37


GREEN KEY

Gang i Green Key i 2016 Markedsføringsdag 19. april I Green Key-konceptet findes der en række tilbud, anlæggene kan bruge til at promovere og brande sig med – det kaldes en markedsførings-værkstøjskasse. Den 19. april er der arrangeret et møde med miljøchef i Horesta, Michael Holt Jensen, hvor han vil fortælle, hvordan de forskellige værktøjer kan bruges. »Michael Holt Jensen har blandt andet gode råd til, hvordan man kan tilpasse de enkelte værktøjer til sin virksomhed, hvordan man kan sætte sit eget logo på og så videre,« fortæller Michael Simonsen. Det er Horesta, der står for Green Keys sekretariat, og mødet er også en god mulighed for medlemmerne til at møde folkene bag og høre mere om, hvad Green Key kan bruges til.

To-dages tur til jyske frontløbere Årets to-dages tur 5.-6 oktober 2016 kommer til at gå til en række jyske anlæg, der alle har markeret sig på miljødelen. Turbussen kommer til at standse ved Erritsø-Hallen, ved Arena Syd i Vamdrup, ved Vejen Idrætscenter og endelig i Skærbæk Kursus- og Fritidscenter. »I Skærbæk skal vi høre om, hvordan et stort center med både hal, svømmehal, restaurant, kunstnerhus, konferencedel og ferieboliger under et bliver drevet. Skærbæk Kursus- og Fritidscenter er en helt særlig konstellation, som jeg tror, vi andre kan lære meget af,« siger Michael Simonsen. Turen kommer til at foregå i september eller oktober.

Kursus for miljø-medarbejdere Afholdes 2. marts i Fredericia.

Hvad er Green Key? En international miljømærkning med garanti for høj kvalitet og miljøhensyn. Globalt er over 2.200 virksomheder certificereret, og alene i Danmark har over 75 idrætsanlæg tilsluttet sig ordningen. Green Key-certificeringen er din sikkerhed for • Miljørigtig ledelse • Personaleinddragelse • Information til gæster • Kontrol af vandforbrug • Grøn vask og rengøring • Godkendt håndtering af affald • Reducering af energiforbrug

38 

Nummer 245

74 Arena Midt 73 Arena Syd 72 Augustenborghallerne 71 Avedøre Idrætscenter 70 Avedøre Stadion 69 Bagsværd Stadion 68 Bagsværd Svømmehal 67 Dansborghallen 66 Ejby Hallen Engelsborghallen 65 Erritsø Hallen 64 Forum Horsens 63 Fredericia Idrætscenter 62 Frederikssund Svømmehal 61 Frederiksværk Hallen 60 Frederiksværk Svømmehal 59 Frihedens Idrætscenter 58 Furesøbadet 57 Gladsaxe Sportscenter 56 Glostrup Idrætspark 55 Glostrup Svømmehal 54 Hallerne i Nykøbing S 53 Havdruphallen 52 Hedensted Centret 51 Helsingør Hallerne 50 Helsingør Svømmehal 49 Holte Hallerne 48 Hundested Hallen 47 Hvidovre Stadion 46 Hvissinge Hallerne 45 Ishøj Idræts- og Fritidscenter 44 Ishøj Svømmehal 43 Jersie Hallen 42 Køge Svømmeland 41 Lalandia 40 Lysholmbadet 39 Maglegårdsbadet 38 Maribo Hallerne 37 Maribo Svømmehal 36 Nakskov Svømmehal 35 Nordfalster Svømmecenter 34 33 Næstved Hallerne 32 Ringsted Idrætscenter Ringsted Svømmehal 31 Roskilde Badet 30 29 Rødovre Skøjtearena Rødovre Stadionhal 28 Rødovrehallen 27 Rønne Idrætshal 26 Rørvig Hallen 25 24 Sankt Jørgens Badet Skærbæk Fritidscenter 23 Slangerup Idrætsanlæg 22 Smørum Idrætscenter 21 Snekkersten Idrætscenter 20 Solrød Idrætscenter 19 Strandmarkens Fritidscenter 18 Svebølle- og Firhøjhallen 17 Svømmecenter Falster 16 Svømmehallen i Nykøbing S 15 Sydthy Kur- og Svømmebad 14 Sæby Svømmebad 13 Søndervangshallen 12 Tarm Idrætscenter 11 Tinglev Fritidscenter 10 Uvelse Fritids Center 9 Vejen Idrætscenter 8 Vestbad I/S 7 Viborg Svømmehal 6 Viby Sj. Idrætscenter 5 Vipperød Hallen 4 Værløse Svømmehal 3 2 Halsnæs Hallerne Antvorskovshallen 1


NYT OM NAVNE

Mærkedage 50 år

60 år

75 år

Margit Nielsen

Andreas Hansen

Eigil Nielsen

Alf Christensen

John Møller-Nielsen

85 år

Solrød Idrætscenter 02/11-2015

Bylderup Idrætscenter 01/11-2015

Silkeborg Kommune 08/12-2015

31/12-2015

Torben Munk Hansen Stendyssehallen 10/12-2015

tidl. Skave-Hallen 14/10-2015

Johannes Hansen

70 år

28/10-2015

Hans Jørn Kjøller

Ole Küitse

tidl. Jyllingehallen 03/12-2015

Rene Ørum Nielsen

tidl.Højreby Hallen 18/10-2015

Pia Nüchel, OddenseHus

Truels Vestergaard Nielsen

Lars Schlaikjer, Haslev Hallerne

Ernst Rahbek

Tunehallerne 21/11-2015

Aasiaat Timersortarfiat 22/10-2015 Ravnsborghallen 23/11-2015 Ådalshallen 25/10-2015

Nye medlemmer

Arne Ovgaard

Anders Claus Jensen, Nordfalsters Idræts- og Kulturcenter

Knud Nielsen

tidl. Greve Idræts Center 27/12-2015

Claus Kristensen, Gandrup Hallen

William H.K. Bjarkam

Ib Frederiksen, Thyhallenes Svømmecenter

tidl. KFUM-Hallen 28/11-2015

Vandbesparende bruseløsninger m.v. til både renoveringsopgaver og nye anlæg NDFORBRUGET

VA SPAR OP TIL 50% PÅ Tempomix brusepanel

Tempo Soft tappeventil

Tempostop bruseventil

Tempostop servanteventil Tempostop Sporting

CMA er eksperter i løsninger til fælles badeanlæg i skoler, sportshaller, svømmehaller m.v.

Indbygningsmodel

GRATIS - uforbindende rådgivning om vandbesparelse og produktvalg

Alstrup Alle 2 - 8361 Hasselager www.cma-armatur.dk

86 28 77 66 idræt • kultur • fritid Nummer 245 

39


Kurser/temadage 2016 Tilmelding til arrangementerne foregår enten via HI’s hjemmeside h-i.dk eller ved at sende en mail til post@h-i.dk.

NYT

Vi tilb Vandb yder nu udv idet ehan Vandb dlingskursu ehand s. li Sæt de rfor kr ng 3. y ds 10. marts 2016.

Arrangement

Sted

Dato

Green Key kursus For Green Key certificerede anlæg, hvor der er nye miljømedarbejdere, eller hvor det er lang tid siden, miljømedarbejderen har deltaget i et kursus.

Fredericia Idrætscenter

2. marts

Teknisk Vandbehandling modul 3 Kurset tager udgangspunkt i mulighederne for optimering af deltagernes egne anlæg. Kursister fra Modul 1 & 2 får her en mere dybdegående information om moderne vandbehandling med teoretisk viden og praktiske øvelser

10. marts

ERFA-møde Green Key Fokus på branding af anlæggets miljøpolitik

København

19. april

ERFA-møde Skøjtehalsledere og ansatte

Tyskland

3.-4. maj

Ansvar af drift På baggrund af de to brande i Vig og Jyllinge afholder vi en temadag, hvor vi sætter fokus på ansvar og lovkrav. F. eks. er anlægget forsikret korrekt, brandforskrifter, bygningskrav, lovpligtige syn med mere.

Sjælland

10. maj

Årsmøde Udstilling og Generalforsamling

Vingsted

31. maj-1. juni

Nyt om kunstgræs Kendes endnu ikke Nyheder indenfor kunstgræs, hvilke typer skal man vælge, hvordan skal de plejes året rundt? Erfaringer med kunstgræs fra første generation til nu.

9. juni

Vandbehandling 1

Kendes endnu ikke

14. juni

ERFA-møde Green Key Besøge relevante anlæg – set med Green Key øjne

Syddanmark

5.-6. oktober

Vandbehandling 2

Kendes endnu ikke

15. november

Campus 2016 Erfaringsdeling for branchen

Kendes endnu ikke

2. november

40 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid


VI VASKER DINE GULVE

KA GULVSERVICE

INDEN VI LAKERER DEM

FORVENT BLOT LIDT MERE!

Vi har en specialudviklet gulvvasker med ekstra sug, så vi sikrer at dine gulve er helt rene og tørre inden vi lakerer dem!

FRISK DIT HALGULV OP

KLARE LINJER

Vi kigger gerne forbi, vurderer dit gulv og rådgiver dig. Så kan vi give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få gulvet behandlet.

– det kan de fleste forholde sig til.

UNDGÅ LAKBINDINGER Ved at rulle lakken på med vores metode bevares den naturlige bevægelse, selv under store forandringer i luftfugtigheden.

Vi er et team af professionelle hånd­ værkere med mange års erfaring på området.

Super tilfreds med arbejdet og god vejledning for efterfølgende vedligehold.

MØD OS PÅ STAND 108A Vi står klar med ekstra gode messetilbud!

www.ka-gulv.dk

Brian Larsen, Arena Syd

– forvent blot lidt mere!

En effektiv højttalerløsning til haller Ascon har over en årrække udviklet en højttalerløsning til haller, baseret på et eller flere centrale clustre af højtydende kvalitetshøjttalere. Vi har udviklet et raffineret ophæng og beslag, sådan at vi i dag tilbyder en professionel totalløsning, som kan levere det krævede lydtryk overalt i hallen, med det fleksible clusterophæng som et væsentligt element.

THORNDAHLSVEJ 3

9200 AALBORG SV

TLF.: 98 18 50 66

ASCON@ASCON.DK

WWW.ASCON.DK

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

41


LANDSDÆKKENDE NETVÆRK for idrætshaller, sportscentre og svømmehaller i Danmark Professionelt netværk hvor du får input, sparring og konkrete fordele. Netværk er meget værdifuldt og ekstremt vigtigt. ConnectSport og dets medlemmer er aktive og vil sammen flytte hinanden og branchen. • • • • • • • • •

Årlige netværksmøder. Sparring med andre i netværket. Konkrete besparelser på musik og events. Medlemsnyt. Tilbud om uddannelse, kurser, arrangementer o. lign. Indkøbs‑ og leverandøraftaler. Mulighed for at benytte rabatordninger. Vi udfordrer hinanden og leverer kvalitetsindspark. Kommerciel sparring og eventoplæg.

Det er igennem ConnectSport’s netværk, du har adgang til masser af værktøjer og muligheder for at skabe en endnu bedre situation og resultater. Networking er ikke en smart trend, men en måde at tænke og arbejde på, som er kommet for at blive.

Ønskes medlemsskab eller drøftelse så kontakt:

Peter Mejer Mortensen E‑mail: pm@connectsport.dk Tel.: 2477 4503

www.connectsport.dk


FERIEHUSE

Udlejningspriser på HI’s feriehuse

Sauna Damp Fitness

Bønnerup Strand HI har et dejligt feriehus ved Bønnerup Strand, der ligger i det skønne område på Djursland, huset er på 80 m2, og der er plads til 8 personer fordelt i 4 dobbeltværelser. Højsæson Hele uger Weekend Ekstra dage

uge 01-26

uge 27-32

uge 33-52

2.150,00 1.150,00

3.400,00

2.150,00 1.150,00

300,00

Sauna

Vi kan hjælpe med alt fra renoveringer til komplette nye projekter, Fokus på funktion, økonomi og design. Saunaovne på el og gas gør, at vi kan hjælpe med alt fra den lille klassiske sauna til store event-gussaunaer med opmurerede saunaovne.

300,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr)

Marielyst På den naturskønne ø Falster ligger HI’s feriehus på 134 m2 i Marielyst. Der er plads til 12 personer med 8 sengepladser, fordelt i 4 værelser samt en hems til 4 børn. Dampbad

Højsæson Hele uger Weekend Ekstra dage

uge 01-26

uge 27-32

uge 33-52

3.550,00 1.975,00

6.550,00

3.550,00 1.975,00

400,00

I færdige sektioner med fliser eller i plast giver mulighed for at tilpasse dampbadet til alle placeringer. Med teknik fra de førende producenter, kan vi løse enhver opgave.

400,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr)

Booking: Foregår gennem et online booking system via HI’s hjemmeside: www.h-i.dk henholdsvis Bønnerup eller Marielyst. Her kan du finde lige præcis hvilke uger, weekender eller dage, der er ledige. Det er også muligt at maile din ansøgning om leje af feriehusene til HI’s sekretariat på e-mail: post@h-i.dk. Der er inkluderet rengøring i lejepriserne. Lejeperioder: For begge feriehuse gælder det, at højsæsonen kun udlejes som hele uger.

Resten af året finder udlejningen sted i den rækkefølge, bestillingerne indløber og kan udlejes som enkelt dage, weekender (fredag kl. 12.00-søndag kl. 15.00) eller som hele uger samt i to sammenhængende uger (lørdag kl. 15.00-lørdag kl. 11.00). Prøv som noget nyt, at invitere jeres personale på en weekendtur til feriehusene, her kan I uforstyrret få afholdt jeres personalemøde o.l.

Fitnessudstyr

Løb op på toppen af Frihedsgudinden med Stairmaster Stepmill og træn med biomekanik i særklasse med Nautilus styrketræningsudstyr. Uanset hvad du har brug for, har vi et godt bud på løsningen.

I har også mulighed for at leje feriehusene ud til jeres ansatte. 700 m 2 butik & showroom Mileparken 30 • 2730 Herlev Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

43


HOVEDBESTYRELSE – OMRÅDEFORMÆND ???  | ???? 01-København/Køge Bugt

06-Fyn

12-Østjylland

Kai Strandgaard Hansen Ishøj Idræts- og Fritidscenter Vejledalen 17, 2635 Ishøj Tlf. 4373 4083 Mail: ksh@ishoj.dk

Hans Nygaard Nielsen Aarup Fritidscenter Ormehøjvej 4, 5560 Aarup Tlf. 6443 3555 Mail: mail@aarup-fritidscenter.dk

Niels-Jørn Mogensen Voldum-Hallen Voldum Rudvej 42, 8370 Hadsten Tlf. 8649 1500 Mail: voldum@vhallen.dk

02-Nordsjælland

07-Sønderjylland

14-Nordjylland

Kaare R. Jacobsen Frederikssund-Hallen Kalvøvej 13, 3600 Frederikssund Tlf. 4731 2800 Mail: kjako@frederikssund.dk

Erik Gade Augustenborg Hallen Kettingevej 19 A, 6440 Augustenborg Tlf. 7447 1666 Mail: erik@augustenborghallen.dk

Jan Frederiksen Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf.nr. 99 31 67 50 Mail: jan.frederiksen@aalborg.dk

03-Nordvestsjælland

08-Sydjylland

Aage Lauridsen Svinninge Sports Center Halvej 1, 4520 Svinninge Tlf. 5926 5016 Mail: aage.karin@gmail.com

Jørgen Thorlund Jepsen Ribe Fritidscenter og Svømmebad Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe Tlf: 7542 2562 Mail: jtj@ribefritidscenter.dk

04-Sydsjælland/Møn

09-Vestjylland

05-Lolland/Falster

Per Maretti Hansen Svømmecentret Nordvestbadet Nylandsvej 80, 8600 Silkeborg Tlf. 8682 7642 Mail: per.hansen@silkeborg.dk 11-Nordvestjylland

Bjarne Simonsen Guldborgsund Hallerne Nr. Boulevard 4A, 4800 Nykøbing F. Tlf. 25 18 20 85 Mail: bsim@guldborgsund.dk

44 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

Peter Jørgensen Nexø Hallen Stadionvej 22, 3730 Neksø Tlf. 5649 2218 Mail: nexoehallen@mail.tele.dk Senior-Udvalget

Henvendelse til sekretariatet. 10-Midtjylland

Peder Stig Jørgensen Haslev Svømmehal Sofiendalsvej 42 B, 4690 Haslev Tlf: 5636 4570 Mail: pejo1@faxekommune.dk

15-Bornholm

Henvendelse til sekretariatet.

Peder Jensen Formand Tlf: 4580 4850 Mail: p.jensen@comxnet.dk


LEVERANDØRREGISTER ????  |  ??? Adgangskontrol

Scan Agentur Gejlåvej 12 6340 Kruså Tlf. + 45 74 67 00 50 e-mail: mail@scan-agentur.dk www.scan-agentur.dk Anlægsgartner

Malmos A/S Hovedgaden 92, Ubby 4490 Jerslev Tlf: 59 59 53 42 www.malmos.as Bundsugere

Nordteknik Stjernevej 8 3100 Hornbæk Fax: 49 70 81 87 Tlf: 49 70 81 82 www.nordteknik.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Fitnessudstyr

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

EASYFOOD A/S Albuen 39 6000 Kolding Fax: 76 30 87 01 Tlf: 76 30 87 00 www.easyfood.dk

Farm Frites/ MW Foodcircle Halsmose 22 Postboks 5600 Faaborg Tlf: 32461794

PEDAN A/S Københavnsvej 224 4600 Køge Tlf: 56 65 64 65 www.pedan.dk

Prodana Seeds A/S Højmevej 12 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld 40 21 02 14 Søren Drejer 40 21 02 13 www.prodana.dk

Idrætsudstyr

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Gulvafdækning

Sunstill Langgade 17, Lund 8700 Horsens Fax: 86 92 45 54 Tlf: 86 92 45 73 www.sunstill.dk

Gulvservice

MedicSport A/S Industriparken 25 2750 Ballerup Fax: 39 55 19 87 Tlf: 39 55 19 97 www.medicsport.dk

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK-6330 Padborg Tlf. 74 67 08 08 Fax 74 67 08 90 www.emarker.dk

Fødevarer

Café udstyr

KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 8210 Århus V Fax: 86 24 83 00 Tlf: 86 24 84 00 www.kenstorkoekken.dk

Gødning

Europlay Industrivej 16 6630 Rødding Tlf. 75364822 Fax: 75364821 e-mail: jpb@europlay.dk

A.G. Gulvservice ApS Helsingforsgade 23 8200 Århus N Tlf: 86 16 36 88 www.ag-gulvservice.dk

LML sport Snovdrupvej 9 8340 Malling Fax: 86 93 22 25 Tlf: 86 93 39 22 www.lmlsport.dk

Ytzen Sportslakering Helgolandsgade 28 6700 Esbjerg Tlf: 75 15 79 00 Mail: sportslakering@ytzen.dk www.ytzen.dk

Rantzows Sport Vitavej 71 8300 Odder Tlf: 71 99 83 41 Mail: info@rantzows.dk www.rantzows.dk

Trafik og Fritid ApS Lunderskovvej 7, Veerst 6600 Vejen Fax: 75 38 97 95 Tlf: 75 38 99 11 www.trafik-fritid.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

­Idrætsbelægning

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

OSCON ApS Walgerholm 7 Jonstrup 3500 VÆRLØSE Tlf.: 2080 8450 www.oscon.eu

Polytan GmbH International House 305 Center Boulevard 5 DK-2300 København S www.polytan.dk Kontor+45 3247 3260 - kunstgræs forlænger sæsonen

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

45


LEVERANDØRREGISTER ???  | ???? Informationssystemer

HVL-Gruppen Valhøjvej 18 2500 Valby Telefon: 33 25 35 40 Email: salg@hvl-gruppen.dk Web: www.hvl-gruppen.dk

Kunstige planter

Hilmars ApS Brårupgade 16 7800 Skive Tlf: 97 52 85 20 www.hilmars.dk

Messetæpper

Messetæpper ApS Hesselbjergvej 9 5953 Tranekær Fax: 62 55 12 09 Tlf: 62 55 12 07 www.messetaepper.dk

Møbler

Streamline ApS Kirke Værløsevej 16 3500 Værløse Fax: 44 48 02 10 Tlf: 44 48 00 95 www.streamline.dk

Linjemaling Klorelektrolyser

Nordteknik Stjernevej 8 3100 Hornbæk Fax: 49 70 81 87 Tlf: 49 70 81 82 www.nordteknik.dk Konfekture & ­Drikkevarer

Sügro Danmark A/S Bugattivej 18 7100 Vejle Fax: 75 63 09 40 Tlf: 75 63 09 60 www.sugro.dk Sügro Nord Kjeldsmarkvej 3-9 7600 Struer Tlf: 97 85 11 00 mail: nord@sugro.dk Sügro Syd Bugattivej 18 7100 Vejle Tlf: 73 56 16 66 mail: syd@sugro.dk Sügro Sjælland Greve Main 23 2670 Greve Tlf: 43 99 38 10 mail: greve@sugro.dk Sügro Bornholm Ved Lunden 18 3700 Rønne Tlf. 56 95 33 85 choko.bornholm@get2net.dk

Kunstgræsfodboldbaner

Polytan GmbH International House 305 Center Boulevard 5 DK-2300 København S www.polytan.dk Kontor+45 3247 3260 - kunstgræs forlænger sæsonen

46 

Nummer 245 idræt • kultur • fritid

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK-6330 Padborg Tlf. 74 67 08 08 Fax 74 67 08 90 www.emarker.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Lydanlæg

Ascon Trading A/S Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV Fax: 98 18 88 32 Tlf: 98 18 50 66 www.ascon.dk Unico Gruppen Søndergade 107 6600 Vejen Tlf: 75 36 57 79 mail: post@unico-gruppen.dk www.unico-gruppen.dk

Motionsudstyr

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Multi- og squashbaner

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

Messestande

PH-Service Hesselbjergvej 9 5953 Tranekær Fax: 62 55 12 09 Tlf: 62 55 12 07 www.phservice.dk

THORSØ A/S Håndværkervej 1 8881 Thorsø Telefon: 86 96 60 75 www.thorsoe-moebler.dk

Your Brand Industrivej 16 6630 Rødding Tlf. 75364822 www.your-brand.dk E-mail: jpb@your-brand.dk

Rengøringsartikler

VESTERGAARD Skolevej 9, Nustrup 6500 Vojens Fax: 74 87 15 07 Tlf: 74 87 12 60 www.vestergaard-nustrup.dk

Rengøringsmaskiner

Maskiner

Lindholm Maskiner a/s Industrivej 10 A 5492 Vissenbjerg Tlf: 72 44 11 12 info@lindholmmaskiner.dk www.lindholmmaskiner.dk

Zederkof A/S Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia Tlf: 89 12 12 00 www.zederkof.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Merkurvej 1 4700 Næstved Fax: 55 73 34 14 Tlf: 20 10 88 57 www.sssdk.dk Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Teglvænget 63 7400 Herning Fax: 97 22 54 44 Tlf: 97 12 30 30 www.sssdk.dk


LEVERANDØRREGISTER ????  |  ??? Rullegræs

Prodana Seeds A/S Højmevej 12 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld 40 21 02 14 Søren Drejer 40 21 02 13 www.prodana.dk

Sauna

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Scener & Tribuner

Laiderz Sportsfaciliteter Aps International House Center Boulevard 5, 305 DK-2300 København S Kontor/office: +453247 3260

Sunstill Langgade 17, Lund 8700 Horsens Fax: 86 92 45 54 Tlf: 86 92 45 73 www.sunstill.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Skabe og Værdiopbevaring

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Sportsgulve

Skilteløsninger

Jan Schmidt Design – totale skilteløsninger til svømme- og idrætsanlæg m.fl. Maribovej 15 6000 Kolding Tlf: 75 52 45 00 mail: post@jsr.dk www.jsr.dk

Vvs-armaturer o.l.

CMA Armatur A/S Alstrup Alle 2 8361 Hasselager Fax: 86 28 77 68 Tlf: 86 28 77 66 www.cma-armatur.dk VVS – Vand- og ernergi­ besparende løsninger

Promotec Scandinavia ApS Virksundvej 110 A, DK-8831 Løgstrup +45 40455995 www.promotec.dk

Scoringstavler

ELTIME A/S Håndværkervangen 4 3550 Slangerup Fax: 47 38 01 03 Tlf: 47 38 03 03 www.eltime.dk

Nørvo Sportsnet A/S Toosholmvej 9 Nr. Vorupør 7700 Thisted Fax: 97 93 83 94 Tlf: 97 93 84 50 www.norvosportsnet.dk

Tandrup Water Solution A/S Gydevang 1 3450 Allerød Tlf.: 48 17 22 82 E-mail: tws@tandrup.dk www.tandrupwatersolutions. dk

OSCON ApS Walgerholm 7 Jonstrup 3500 Værløse Tlf.: 2080 8450 www.oscon.eu

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

Sportsnet

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Vandbehandlings­ leverandør

Aqua Wellness Fuglebækvej 2 A 2770 Kastrup Tlf: 29 44 65 46 www.aquawellness.dk

Annoncer og optagelse i leverandørregistret: Anita Rasmussen • AR@mediapunktet.dk • Tlf. 5117 1424

idræt • kultur • fritid Nummer 245 

47


Vi løser opgaver, hver dag! Montører med mange års

Danmarksvej 34 • 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 22 00 • www.tress.dk

Al henvendelse til: HI Sekretariatet Solrød-Centeret 571, 2680 Solrød Strand

SORTERET MAGASINPOST SMP

erfaring, er din sikkerhed.

Profile for HI

Idræt kultur fritid nr 5 2015 web  

Idræt kultur fritid nr 5 2015 web  

Profile for hi279
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded