__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr. 250  • NOVEMBER 2016

HI-medlemmer fra hele landet var samlet til Campus 2016 for at netværke, dele erfaringer og få ny viden.

Læs om partnerskab og efteruddannelse

6

Regler for kommunale tilskud

13

Få flere sponsorater i hallen

22


Lindholm

Vi stikke r dybere

Maskiner a s

Lindholm Eco Icebreaker Miljøvenligt tømiddel til kunstgræsbaner

Lindholm Eco Icebreaker er et miljømærket tømiddel, der ikke belaster kunstgræsbanen eller den omkringliggende natur. Lindholm Eco Icebreaker anvendes til forebyggelse og bekæmpelse af rimfrost, is og let sne på kunstgræsbaner. Kan med fordel også anvendes på stier og gangarealer til og fra omklædningsrum.

Fordele ved Lindholm Eco Icebreaker: • Lindholm Eco Icebreaker optør ligeså effektivt som vejsalt

• Forårsager ikke rust på traktorer, redskaber og maskiner

• Miljøvenligt, ingen forurening af grundvandet

• Skader ikke brugernes tøj og fodtøj

• Skader ikke beplantning og dyreliv ved kunstgræsbanen

• Svanemærkning, garanti for skånsomt produkt

Komplet maskinprogram til pleje året rundt af græs og kunstgræs – ring og hør om de mange muligheder!

lindholmmaskiner.dk info@lindholmmaskiner.dk T: +45 7244 1112


LEDER

LEDER af formand Jørgen Mosbæk

Fokus på hallernes økonomi Som det fremgår af artiklen om Bjert Hallens udfordringer i forhold til SKAT (s. 14), er der større og større fokus på hallernes aktiviteter og på, hvorledes disse bliver håndteret af hallerne. Det gælder ligeledes Konkurrencestyrelsen, som tidligere i år har sat fokus på det samme emne med en lidt anden vinkel.

P

å Campus 2016 – som det fremgår af artiklen side 12 – fokuserer BDO også på hallernes økonomi i forhold til de kommunale tilskud og hvilke konsekvenser, det har for, hvorledes kommercielle tiltag håndteres. Alt i alt er der fokus på os, og vi må i fælleskab få afklaret, hvordan vi bedst håndterer udfordringerne. Jeg håber, at skatteministeren vil drøfte udfordringerne omkring SKAT med os for at skabe bedst mulig forståelse for de vilkår, der er for at drive selvejende institution i Danmark. Vi kommer helt sikkert til at høre mere om det i den kommende tid.

Ny områdestruktur

Nu begynder de nye områder at tilbyde møder med mere rundt om i landet. Jeg vil godt sige tak til områdeledelserne for den proces, der er gennemført og for, at de nu er i gang med at arbejde i den nye struktur. Vi havde i september det første Hovedbestyrelsesmøde, hvor der var en rigtig god stemning og et fælles ønske at få strukturen godt fra start. Der skal her lyde en stor opfordring til alle medlemmer at bakke op om de nye områders aktiviteter og komme med jeres input til, hvad I ønsker, der skal ske i områderne og i HI generelt.

Redaktion: JJ Kommunikation ApS Trekroner Centervej 57, 1. tv 4000 Roskilde Tlf. 4659 0550 info@jjkommunikation.dk Annonceansvarlig: Mediapunktet Anita Rasmussen Tlf. 5117 1424 ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk

Layout og ombrydning: JJ Kommunikation ApS Forsidefoto: HI Campus 2016 af Lars Møller Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Forretningsudvalget: Formand Jørgen Mosbæk HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1. 2680 Solrød Strand Tlf. 5614 7444, Fax 5614 5372 jm@h-i.dk Næstformand: Henrik Høy-Caspersen Idrætshallerne i Halsnæs Kommune Stadionvej 40 3390 Hundested Tlf.nr. 60 23 07 01 hebc@halsnaes.dk

OPRÅB om Svømmebadsassistentuddannelsen

Denne uddannelse har nu kørt som en prøveuddannelse i en årrække. Der skal være 20 elever for at oprette et hold. Det kniber p.t. med, at der er nok tilmeldte. DERFOR – kære svømmehalsledere: Det er meget vigtig, at vi får dette hold igangsat, da vi i styregruppen for uddannelsen er klar til at søge om permanent-gørelse af uddannelsen. Det kan vi ikke, hvis der ikke er igangsat et hold. Når der er sket en permanentgørelse, vil vi kunne udbyde efteruddannelse andre steder i landet og dermed gøre adgangen til uddannelse væsentlig bedre end i dag. Se mere på: www.ESnord.dk

FU-repræsentanter: Carsten Clemmensen Bornholms Idrætsområder Torneværksvej 1 3700 Rønne Tlf. 3018 1758 Carsten.Clemmensen@brk.dk Valdemar Haumand Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2 8500 Grenaa Tlf. 2137 5344 vh@grenaa-ic.dk

Dette blad er sendt til PostDanmark i uge 47 og er udsendt til medlemmer samt abonnenter. Oplag: 1.600. Næste nummer udkommer i uge 7, 2017 – og stof og annoncer skal være indleveret senest 23. januar 2017. HI Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren www.h-i.dk idræt • kultur • fritid Nummer 250 

3


tf

10

Fl o

Indhold

m

d HI’s Campu e ve s2 d 01 mø 6

re

INDHOLD

10

Godt engagement på Campus 2016

12

Hold styr på tilskuddene

14

SKAT dræber frivilligheden i Bjert

18

HI’ere til stor hjælp for forskning

20

Spændende fremtid for HI’s nye områder

22

Gode råd til, hvordan man får sponsorer til hallen

27

Der følger ansvar med stillingen som halinspektør

Sk al

Renovering giver tid til uddannelse

kat eft er 45 års f s e rita tal e ge b lse

 6

14

31 HI’s Senior Tour 2016 – tre dage med oplevelser og hygge 35

Nyt sekretariat for Rådet for Større Badesikkerhed

37

Green Key på efterårstur

38 Mærkedage

sponsorer

39

Udlejningspriser på HI’s feriehuse

38

ERFA-møde for GREEN KEY 5.-6. oktober 2016

Ren

ha lg i

r ve

e fl er

40 Hovedbestyrelse

22

41 Leverandørregister

lin

Ka rr

– fra sygeplejers ke ti l ha

ift esk r ie

ktør spe

27 4 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid


D E Vandbesparende H Y N brusepaneler Miljørigtigt produkt: Markedets laveste forbrug!

• VANDBESPARENDE - Nu kun 6 ltr. vand i minuttet - uden at gå på kompromis med komforten - On/off knap gør det muligt at afbryde skyl før normal tid er udløbet • JUSTERBART OPHÆNGSBESLAG Nyt, fleksibelt ophængsbeslag gør det muligt at justere fikseringshøjden, så det er let at montere selv på vægge, som kun er delvist beklædt med fliser - eller med hensyn til fuger • TELESKOP-KOBLING Ny, unik teleskop-kobling gør det let at montere og servicere panelet specielt ved installationer med faste rør • HYGIEJNESKYL Automatisk skyl kan aktiveres med flere intervaller - for at undgå stillestående vand og dermed reducere risikoen for legionella og andre uønskede bakterier • EASY CLEAN BRUSEHOVED Kalkaflejringer og andre småpartikler enten skylles ud eller kan masseres væk, så evt. tilstopning undgås. Hvis nødvendigt kan si-pladen let udskiftes på få minutter • ROBUST KVALITET Panelerne er udført i solide materialer med anti-vandal brusehoved • DANSK PRODUKT De nye brusepaneler er udviklet og produceret i Danmark Den nye generation af brusepaneler leveres både til forblandet vand og med indbygget eller synlig termostat. Se mere på www.tandrupwatersolutions.dk

Distrikschef, rådgivning og konsulent: Henrik G. Christensen   Tlf. 61 61 10 71 • hgc@tandrup.dk

Tandrup Water Solutions A/S • Gydevang 1 • 3450 Allerød Tlf.: 48 17 22 82 • www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk


PARTNERSKAB  | Uddannelse

Renovering giver tid til uddannelse Ishøj Svømmehal og Vestbadet i Brøndby har indgået en bytteaftale, der er til gavn for begge svømmehaller. Mens Ishøj Svømmehal er lukket for renovering, udlånes medarbejderne til Vestbadet, og den dobbelte mængde personale giver luft til, at alle medarbejdere kan komme på videreuddannelse.

Af Lotte Overbjerg

M

ens håndværkerne knokler med renoveringen i Ishøj Svømmehal, knokler svømmehallens medarbejdere på skolebænken. Selvom svømmehallen er lukket for renovering de næste måneder, er der masser at gøre for personalet – de er nemlig både på uddannelsesophold på AMU Nordsjælland og på udveksling. Ishøj Svømmehal og Vestbadet i Brøndby har nemlig indgået en samarbejdsaftale, der giver vidensdeling og kompetenceløft til alle medarbejdere – og samtidig sikrer, at Ishøj svømmehal kan holde på dem i renoveringsperioden. Mens Ishøj Svømmehal renoveres frem til februar, bliver medarbejderne udlånt til Vestbadet, hvor de skifter mellem at være på uddannelse og dække ind, når Vestbadets medarbejdere er på skolebænken. »Det fungerer rigtig godt, og både samarbejdet med kollegerne i Vestbadet og skoleforløbene er lærerige,« fortæller Daniella Kapetanaki, der til daglig er ansat i Ishøj Svømmehal.

Vi har ansvar for at give vores medarbejdere et kompetenceløft, og dette er en glimrende mulighed, der forhåbentligt kan inspirere andre anlæg til at finde alternative løsninger i en travl hverdag, siger Kai Strandgaard Hansen, idrætsinspektør i Ishøj Kommune.

Når Vestbadet i Brøndby til foråret skal renoveres bliver medarbejderne dels sendt på efteruddannelse og dels sendt til Ishøj Svømmehal, hvor de afløser medarbejdere herfra, der skal videreuddannes.

6 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid


Uddannelse  |  PARTNERSKAB

Der er ikke meget vandplask over Ishøj Svømmehal i øjeblikket, til gengæld bliver der tid til masser af hjernegymnastik, når Ishøj Svømmehals medarbejdere bruger renoveringsperioden til efteruddannelse.

»På det første skoleforløb har emnet været erhvervsrengøring, og selvom vi arbejder med rengøring til dagligt, er der masser af lære om eksempelvis produkter, ergonomi og effektivitet,« fortæller Daniella Kapetanaki, som nu er tilbage på arbejde, mens en gruppe andre kolleger er på skole.

Alt afprøves i praksis

Også Louis Eriksen, teknisk servicemedarbejder fra Vestbadet, er glad for den fælles efteruddannelse. »Det er godt, at vi lærer tingene sammen, så vi får fælles rutiner. Det giver en god kontinuitet, at vi for eksempel gør rent på samme måder og giver de

samme beskeder til vores besøgende. Desuden lærer vi praktiske ting, vi selv kan bruge direkte, for eksempel hvordan man forholder sig ergonomisk korrekt, når man gør rent,« siger Louis Eriksen. »Det er altid godt at have noget ekstra på cv’et, så det gavner både arbejds-

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

7


PARTNERSKAB  | Uddannelse

bruge lukkeperioden på efteruddannelse til medarbejderne. »Vi har ansvar for at give vores medarbejdere et kompetenceløft, og dette er en glimrende mulighed, der forhåbentligt kan inspirere andre anlæg til at finde alternative løsninger i en travl hverdag. Også souschef i Vestbad Preben Rasmussen er glad for ordningen. »Det fungerer rigtig godt og bare det, at vores medarbejdere går og snakker om det daglige arbejde, kan give inspiration til nye og bedre måder at arbejde på,« siger Preben Rasmussen, der desuden er glad for, at ingen medarbejdere mister deres arbejde som følge af renoveringen. Vestbad renoveres

Daniella Kapetanaki er en af de medarbejdere fra Ishøj Svømmehal, der videreuddanner sig, imens hendes arbejdsplads renoveres.

pladserne og os selv, at vi bliver dygtigere,« tilføjer han. Hans kollega fra Ishøj Svømmehal Daniella Kapetanaki forudser allerede en god gevinst. »Det tegner rigtig godt for de efterfølgende forløb. Desuden er det godt, at vi kommer tilbage på arbejdet og kan afprøve de nye teknikker, som vi har lært sammen med de andre kursusdeltagere. Der er gode muligheder for at følge op, evaluere og få implementeret nye metoder sammen,« forklarer Daniella Kapetanaki. Hun ser frem til de følgende skoleforløb, der indeholder emner som kommunikation, service og fødevarehåndtering.

Når medarbejderne er på skole, lærer de en masse om blandt andet rengøring, produkter, sikkerhed, kundeservice og konflikthåndtering, og derudover har de to anlæg investeret i uddannelsesforløb hjemme i bassinerne, hvor medarbejderne uddannes som instruktører i svømning, babysvømning og aqua-fitness. Ishøj Svømmehal forventes at være klar til februar, og så er det Vestbads tur til at tømme bassinerne og påbegynde den helt store renovering. Her skal betonkonstruktioner og vandbehandlingsanlæg opdateres, der skal bygges nyt stort varmtvandsbassin til genoptræning, babysvømning og nyt dybvandsbassin med udspring og klatrevæg til brug for svømme- og dykkertræning. Desuden skal omklædningsområdet udvides med blandt andet familie- og handicapomklædningskabiner.

Bare det, at vores medarbejdere går og snakker om det daglige arbejde, kan give inspiration til nye og bedre måder at arbejde på. Preben Rasmussen, souschef, Vestbad.

Alle lærer noget

Ishøj Svømmehal har været lukket siden i sommer, og vand og badegæster er erstattet af håndværkere, der skal gøre hallen mere indbydende og børnevenlig. »Vi skal blandt andet have lagt fliser i bunden af bassiner, og håbet er, at de kan holde i mindst 30 år. Desuden bliver springbassinet omdannet til et legeområde og morskabsbassin med rutsjebane for børn og voksne,« siger idrætsinspektør i Ishøj Kommune Kai Strandgaard Hansen, der fik ideen til at

8 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid

Vestbad lukker ned for motionscenter og 50 meterbassin i perioden fra januar 2017 til maj 2018. Nyt motionscenter forventes klar til januar 2018. I forbindelse med ombygning køres alternativ drift med undervisning, motionscenter, cafe og lidt offentligt åbent i badeland. Mens renoveringen foregår, vil Vestbads personale tage uddannelse og hjælpe til i Ishøj Svømmehal frem til sommerferien, så hver medarbejder når over 20 ugers uddannelse.


PAS GODT PÅ DIN KROP OG MUSKLER*

– PERFEKT EFTER TRÆNING

*Arla MOVE® er rig på protein, som hjælper med at vedligeholde og øge muskelmassen.


HI  | Campus

Godt engagement på Campus 2016 HI’s Campus i Middelfart var en succes med ivrig deltagelse og gode tilbagemeldinger fra deltagerne. HI’s sekretariat har fået bekræftet, at campus er et vigtigt arrangement for branchen og ser allerede frem til Campus 2017.

D

er var godt gang i både oplægsholdere og tilhørere, da over 100 HI-medlemmer 2. november var samlet til årets campus i Middelfart. Emnerne strakte sig lige fra kompetenceudvikling og sikkerhedskrav til CTS-løsninger, tilskudsregler og svømmebadsbekendtgørelsen. »Det var en rigtig god dag, og jeg vil gerne takke de fremmødte for deres engagement og nysgerrighed – de deltagendes medvirken er med til at sætte standarden for et seminar, og HI’s Campus 2016 var helt sikkert en succes,« siger formand for HI Jørgen Mosbæk.

under Rasmus Duus’ oplæg – han repræsenterede BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og fortalte om forskellene på, hvordan kommunale og selvejende institutioner må bruge deres tilskud. »Det var et rigtig godt oplæg, der gav en livlig diskussion, og emnet er langtfra udtømt, så det skal vi tage op igen senere,« siger Jørgen Mosbek.

De gode debatter bekræfter netop, hvorfor det er så vigtigt, at HI’s medlemmer møder op til campus. »Det er her, vi får de gode snakke, det er her, vi hører erfaringer fra kolleger i hele landet, og så er det selvfølgelig her, vi får eksperternes syn for sagen,« siger HI-formanden, der allerede via tilbagemeldinger fra deltagerne er begyndt at samle ideer til Campus 2017.

Gode debatter

Formanden fortæller, at flere emner gav rigtig gode diskussioner, både i løbet af oplægget og i pauserne. Blandt andet blev mange holdninger givet til kende

Mærkeordning

H Over 10 0

10 

I-medlem

mer var sa

mlet ti

Nummer 250 idræt • kultur • fritid

2016 i M l C a mp u s

iddelfart

2 . n o ve m

ber.

en God Adga

ng var et af em nerne, her ved Ulla Kr amer.


Campus  |  HI

Flere af

de diskussio emnerne gav go

ner, som blev fo

. rtsat i pauserne

HI’s form a god del nd Jørgen Mos b æ k va i diskus r glad fo sionern e på Ca r, at me mp u s 2 dlemme 016. rne tog

Campus er en dag, der

primært består af rel

evante faglige oplæg

.

g er n Delta

Årets cam

pus besto

d af fi

ed oplæ re spor m

g samt fæ

llesoplæg

e er e delt

er o faring

g vide

n und

er

er o og eft

plægg

ene.

.

n Peter Mejer Mortense

var blandt oplægsho

lderne på årets campu

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

11

s.


Rasmus Duus fra det statsautoriserede revisionsselskab BDO på podiet med et par huskeregler til de fremmødte halinspektører og deres kolleger.

Hold styr på tilskuddene Hvilke kommunale tilskud må vi bruge til hvilke aktiviteter i vores anlæg? Det kan være en jungle at finde ud af reglerne, og derfor gav director Rasmus Duus fra BDO Advisory gode råd om emnet på HI’s Campus 2016.

Af Lotte Overbjerg

O

plægget om anvendelse af kommunale tilskud skabte stor spørgelyst på Campus i Middelfart i starten af november, fordi der findes forskellige opfattelser af reglerne, og derfor gik Rasmus Duus fra det statsautoriserede revisionsselskab BDO på podiet med et par huskeregler til de fremmødte halinspektører og deres kolleger. Problematikken ligger i, at en kommune ikke må engagere sig i kommercielle aktiviteter – heller ikke via de kommu-

12 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid

nale haller eller selvejende haller, der modtager kommunale tilskud. De selvejende haller må altså gerne varetage kommercielle aktiviteter i driften – det skal blot ske uden indblanding af kommunale tilskudsmidler. »Kommunale haller eller selvejende haller, der modtager et kommunalt tilskud, må som udgangspunkt ikke bruge de kommunale midler til kommercielle aktiviteter,« forklarer Rasmus Duus. Et eksempel kunne være et cafeteria, som får tilskud og samtidig tilbyder mad ud af huset – her er det afgørende, at cateringvirksomheden ikke drives med

direkte såvel indirekte kommunal støtte via det kommunale tilskud, da det er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Eller hvis en hal har møde- og festlokaler tilknyttet, som udlejes til private virksomheder, må tilskuddet ikke bruges her, da det konkurrerer med anden privat lokaleudlejning. Gælder også for selvejende

Rasmus Duus lagde vægt på, at reglen om at kommunale tilskud ikke må anvendes til kommercielle aktiviteter også gælder de selvejende haller – et faktum, der medførte flere spørgsmål fra salen.


Campus  |  HI

»Hvis hallen får et kommunalt Annonce.pdf 1 23/04/15 tilskud, 10.59 må tilskuddet kun anvendes til lovlige kommunale formål – uanset om hallen er selvejende. Det betyder, at kommunen samtidig er forpligtiget til at føre tilsyn med, at tilskuddet alene anvendes til lovlige kommunale formål. Derfor er det også formålstjenesteligt, hvis hallerne i stigende grad kan dokumentere, at det kommunale tilskud ikke er anvendt til at støtte kommercielle aktiviteter – direkte såvel som indirekte,« fortalte Rasmus Duus. Han understregede, at han er af den overbevisning, at hallerne ikke bevidst benytter tilskuddene ulovligt, men at der i nogen haller er en risiko for, at tilskuddene anvendes til at understøtte driften af kommercielle aktiviteter. Derfor anbefaler han også, at hallerne gør sig overvejelser om deres brug af kommunalt tilskud i hallernes drift. »Man bør kunne vise, at de aktiviteter, som kommunens tilskud er brug til, ikke er konkurrenceforvridende. Og man bør aktivt forholde sig til, hvorvidt de

aktiviteter, man har i sin hal, er kommercielle eller ej. I det omfang der er kommercielle aktiviteter i hallen, bør man adskille disse ud fra en totaløkonomisk betragtning. Altså bør hallen kunne dokumentere, at de kommercielle arrangementer, man har – som for eksemKommunale tilskud må ikke pel udlejning af festlokaler til kommerbruges til kommercielle DEN NYEcateringvirksomhed TS 200 OG PS 312 cielle aktiviteter, el- SOM ET ULTRA KOMPAKT SYSTEM aktiviteter – heller ikke i ler lignende, løber rundt uden kommuselvejende haller. nalt tilskud,« forklarede Rasmus Duus på HI’ s Campus.

En succeshistorie fortsættes

C

Uudtømt emne

Rasmus Duus fortalte, at han ikke mener, der er haller, der bevidst har overtrådt reglerne. Men de mange spørgsmål fra salen bekræftede både ham og HI-formand Jørgen Mosbæk i, at emnet er relevant, og at det ikke er udtømt. »Det var et rigtig interessant oplæg, som er meget relevant for vores medlemmer, og jeg er overbevist om, at vi er nødt til at gå mere i dybden med emnet ved en senere lejlighed,« siger Jørgen Mosbæk.

Reglerne om brugen af kommunale tilskud står ikke skrevet i loven, men følger retspraksis i den uskrevne kommunalfuldmagt.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NÅR LYDEN SKAL VÆRE Array i skøn I Vertical TOP forening med den velkendte PowerSub

Kabinettet i Vertical Array systemet står mål med de højeste standarder når det gælder lydkvalitet – selv under ekstreme lydtryk. I samspil mellem den faceliftede PowerSub 312 og den helt nye Vertical Array TS 200, tilbyder vi altså her et kompakt system der nådesløst slår luften ud af konkurrenterne, mens det arbejder sig gennem job efter job, på bedste Dynacord vis.

Sub 312 1 stk. Power 0 20 S 2 stk. T

Endnu mere b u 1 stk. Sub 11 nd? 2

,- hal6.675,Kontakt os for en løsning 29.99til5din THORNDAHLSVEJ 3

|

9200 AALBORG SV

|

TLF.: 98 18 50 66

|

ASCON@ASCON.DK

|

WWW.ASCON.DK

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

13


SKATTESMÆK  | Bjert

SKAT dræber frivilligheden i Bjert Efter en gennemgang af Bjert Hallens regnskab slår SKAT nu fast, at hallen som noget nyt skal betale skat. Regningen spænder ben for det frivillige arbejde i hallen og stopper udviklingen i lokalområdet, vurderer halinspektøren.

Af Cecillie Fabritius Andersen

S

KAT har foretaget en rutinemæssig gennemgang af Bjert Hallens regnskaber og konkluderer, at hallen fremover skal betale skat, fordi den kan betragtes som en virksomhed. Derfor skal hallen nu til at betale skat af

eventuelt overskud, hvilket er nyt for hallen, der altid har betragtet sig selv som en almennyttig institution og aldrig førhen har betalt skat i de 45 år, som hallen har eksisteret. »I 1995 opkøbte vi det gamle Bjert

Halinspektøren og hans kolleger har altid opfattet hallen som en almennyttig institution, der bidrog positivt til lokalsamfundet Bjert, og gjorde det muligt, at de lokale kunne dyrke alt fra skydning og badminton til basket og håndbold.

14 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid


Bjert  |  SKATTESMÆK

SKAT konkluderer efter en gennemgang af regnskaberne, at Bjert Hallen skal betale skat. Halinspektør Keld Venø frygter, at det vil gå ud over antallet af arrangementer og ramme de frivillige.

Mejeri, der stod bygninger, og der er tomt og etablerefaktisk ikke beHvis dine tiltag i hallen har erhvervsmæssig de tre lejligheder i grænsninger for, karakter som eksempelvis udlejning af et 1996. Når man gør hvor mange år frem lokale, er man skattepligtig, og det betyder, det, så kommer vi må hensætte. Så at man skal indgive selvangivelse. man over i en anom vi nogensinde den skattemæssigkommer til at betale Keld Venø , halinspektør. kategori. Her har til SKAT, tvivler jeg om hallen reelt kommer til at betale der været nogle forhold, vi ikke har væfaktisk på. Men vi er forpligtet til at ret opmærksomme på i forbindelse med skat af deres overskud fra lejlighederne. indgive selvangivelse,« siger halinspekMåske kommer pengene til at gå til at indberette selvangivelse, fordi vi ikke tøren, der hellere ville have brugt penadministration og revisortimer – penge har set os selv som erhverv,« forklarer gene på udvikling og de frivillige kræfder før gik til udvikling og vedligeholdel- ter i Bjert Hallen. halinspektør Keld Venø. se af hallens arealer. Keld Venø og hans kolleger har altid »Vi skal nu have en revisor til at udar»Vi har lov til at hensætte større beopfattet hallen som noget positivt for bejde en selvangivelse for os, og det er løb til eksempelvis vedligehold og nye lokalsamfundet i Bjert og ikke som en dyre penge, som vi kunne have sparet konkurrence eller trussel mod erhvervslivet i området. SKAT rammer de frivillige

Indtægterne fra de tre lejligheder betyder, at Bjert Hallen er skattepligtig, slår konklusionen fra SKAT fast. For Keld Venø er SKAT’s afgørelse bekymrende, da Bjert Hallen, på samme måde som andre haller, er afhængig af at kunne tjene penge ud over det kommunale tilskud. Halinspektør Keld Venø tvivler dog på,

Bjert Hallens økonomi • Hallen er selvejende, og den største indtægtskilde er kommunalt tilskud efterfulgt af halleje fra foreninger. • Bjert Hallens økonomi bliver herudover suppleret af arrangementer, der er drevet af frivillige kræfter. • Hallen har haft overskud de seneste to år.

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

15


SKATTESMÆK  | Bjert

og brugt på udvikling og nye aktiviteter for hallens besøgende og frivillige,« vurderer Keld Venø. Han frygter, at antallet af arrangementer vil falde, når der fremover skal betales skat af overskuddet ved arrangementer i hallen. »SKAT dræber det frivillige arbejde i hallen, når vi nu skal til at betale skat af vores arrangementer – for kan det så betale sig at yde en frivillig indsats i hallen? Hvis ikke lokalsamfundet i Bjert er med til at supplere vores økonomi, så kan vi ikke udvikle os,« siger han og understreger, at hallen kun får det i tilskud, der skal til for at det kan hænge sammen økonomisk. Alt andet skal de hente i lokalsamfundet og selv tjene ved siden af. »Jeg undrer mig derfor over, om lovgivningen er sakket bagud i forhold til den udvikling og de tanker, vi gør os i de lokale idrætshaller og de tiltag, vi gør for at kunne tjene penge, så vi har til drift og vedligehold fremover.« Foreslår en bagatelgrænse

Halinspektøren slår fast, at SKAT lige nu spænder ben for udviklingen i de lokale idrætshaller, der selv tjener penge, fordi overskuddet oprindeligt var med til at gøre mulighederne for aktiviteter i lokalområdet bedre. Han foreslår derfor en bagatelgrænse. »Der er en bagatelgrænse inden for mange andre områder, så måske er det også værd at tænke ind her, og eksempelvis gøre de første 100.000 kroners indtjening skattefri. På den måde ville SKAT ikke spænde ben for vores arbejde og give os mulighed for at udvikle vores haller,« siger Keld Venø. Minister inviterer til møde

SKAT kan ikke udtale sig om den verserende sag, der i første omgang har skabt undren hos både sportshallernes brancheforening, Bjert Hallens bestyrelse og det lokale folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V). Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er blevet spurgt, om han vil tage initiativ til at ændre reglerne, så hallen kan fritages fra at skulle betale skat. I sit svar skriver skatteministeren, at han ikke kan gå ind i den konkrete sag, men at loven generelt siger, at en selv-

16 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid

Halinspektør Keld Venø frygter, at antallet af arrangementer vil falde, når der fremover skal betales skat af overskuddet.

ejende institution »er skattepligtig af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed«, og at det har været sådan siden 1960. Han mener ikke, at det vil være rimeligt at ændre på hallernes skattepligt. »Flere af hallernes skattepligtige aktiviteter kan konkurrere med tilsvarende aktiviteter, der tilbydes af private aktører, og en skattefritagelse af idrætshallerne vil kunne anses for at være konkurrenceforvridende i forhold til private aktører«, skriver Karsten Lauritzen i sit svar. Her konstaterer han desuden, at kendskabet til reglerne ikke er særligt udbredt, hvorfor han vil tage sagen op senere.

Overskuddet fra arrangementer har vedligeholdt hallen

De sidste fire år har frivillige medhjælpere i Bjert Hallen arrangereret ’Bierfest’, og hallen har haft overskud de seneste to år. Pengene fra arrangementet er gået til drift og vedligeholdelse af faciliteter i hallen. »Før betragtede vi os selv som en almennyttig institution, og dermed var vi frataget moms og skat. Men med den nye afgørelse fra SKAT, betyder det, at vi nu også skal afregne moms, og så er der pludselig ikke meget tilbage til udvikling og vedligeholdelse af hallen,« konstaterer Keld Venø.

Idrætshal med mange muligheder • Bjert Hallen har en skydekælder med ni skydebaner på 15 meter samt et klublokale. • Hallen rummer en håndboldbane, to minihåndboldbaner og en indendørs fodboldbane. • Fem badminton-, to volleyball-, en international basket- og to basket træningsbaner. • Motionscenter på cirka 100 kvadratmeter med alverdens udstyr.


JEG ER MED I HVAD ER DINE

SUPERKRÆFTER? #jegermediconnectsporthvaderdinesuperkræfter? Om vi gir en kop kaffe? Det kan du tro, vi gør! Vi elsker selv en god kop kaffe. Og hvis du faktisk slet ikke er til kaffe, har vi også te! Så kom endelig forbi eller lad os besøge dig.

Peter Mejer Mortensen E-mail: pm@connectsport.dk Tel.: 2477 4503

www.connectsport.dk


FORSKNING  |  Drift af anlæg

HI’ere til stor hjælp for forskning Landets halinspektører har gjort et godt stykke arbejde med at dele viden og erfaringer til et nyt forskningsprojekt om drift og ledelse i danske idrætsanlæg.

Af Lotte Overbjerg

D

e ledende medarbejdere i landets idrætsanlæg spiller en vigtig rolle i et forskningsprojekt om idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering. Og HI’s medlemmer har været rigtig gode til at dele deres viden og svare på spørgsmål i forbindelse med projektet, siger tovholder Evald Iversen fra Syddansk Universitet i Odense. »Det er utrolig vigtigt, at vi får svar ind fra anlæggene og både kommuner og halinspektører har været en uvurderlig hjælp,« siger Evald Iversen. Med projektet håber Evald Iversen og hans kollega Jens Høyer-Kruse at finde svar på, hvilken betydning det offentlige tilskud har for driften af danske idrætsanlæg, samt hvilken betydning ledelsen har for driften. »Der er lavet mange mindre analyser i kommunerne om emnet tidligere, men vi mener, der er brug for en dybdegåen-

de undersøgelse med et forskningsmæssigt afsæt for at få et mere endeligt og klarere resultat. Denne undersøgelse bliver både geografisk bred og dybdegående,« siger forskeren. Flot svarprocent

I løbet af 2016 har forskerne sendt spørgeskemaer ud til 50 kommuner, og alle har svaret. Derudover har 1081 anlæg fået tilsendt et spørgeskema, og her er der kommet hele eller delvise svar retur fra 90 procent af anlæggene.

Om forskningsprojektet • Forskningsprojektet om idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering nu og i fremtiden udføres af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet i Odense. • Projektet har fået støtte fra TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden, og det er en del af et større samarbejde med Idrættens Analyseinstitut om forskning i og formidling af viden om idrætsfaciliteter. • Evald Iversen kan kontaktes på eiversen@health.sdu.dk for spørgsmål eller tilføjelser til projektet. HI er med som observatør i et forskningsprojekt om idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering, der udføres af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet i Odense.

18 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid


Drift af anlæg  |  FORSKNING

»Den høje svarprocent er bedre end forventet, så det er meget positivt for projektet. Det viser også, at både anlæg og kommuner er interesseret i at få svar på undersøgelsen,« siger Evald Iversen. Han og Jens Høyer-Kruse er nu ved at bearbejde alle svarene, og de vil fremlægge fase 1 af projektet til februar.

derfor er det HI’s opgave at sørge for, at resultatet og anbefalingerne i rapporten bliver så virkelighedsnært og realistisk som muligt. Det er os, der kender hverdagen ude i anlæggene, og HI’s medlemmer har mange års erfaring med forskellige ledelsesmodeller, som vi vil stille til rådighed for projektgruppen. HI vil være en interesseret og realistisk observatør i dette projekts følgegruppe,« siger Jørgen Mosbæk.

Bedre udnyttelse af faciliteterne

I løbet af foråret 2017 vil de to forskere koncentrere sig om projektets anden fase, der handler om udnyttelse af faciliteterne og brugertilfredshed. Til denne del havde de bedt kommunerne selv melde sig som deltagere – håbet var, at 15 til 20 kommuner meldte sig, men tallet endte på 25 – fortæller en meget tilfreds forsker. Målet med denne del af projektet er at samle viden om og råd til, hvordan man som kommune og anlæg indretter sig bedst for at opnå højere benyttelse og brugertilfredshed. NHA3308T »Jeg er glad for de mange positive tilbagemeldinger, og jeg Dimensions: 300x85x8 cm ser dem som et tegn på, at mange har brug for viden om bruWeight: 51 Kg gernes holdninger og om, hvordan de får belægningsprocenGame time (99:99): 33 cm digits ten i vejret,« siger Evald Iversen. Textline (20 characters): 21hallens cm og anlæggenes fyHan vil også sætte fokus på, hvad Team scores (99-99): 33 cm digits siske tilstand betyder for brugerne. Readability (m): 200 Evald Iversen er glad for, at HI spiller en aktiv rolle i projektet som observatør, og formand Jørgen Mosbæk er glad for medlemmernes store opbakning. »Undersøgelsen omhandler vores medlemmers hverdag, og

OUTDOOR SCOREBOARD

Den typiske halinspektør I forbindelse med undersøgelsen er forskerne kommet frem til, at den gennemsnitlige HI’er er • Mand • Midt i 50’erne • Har en baggrund med håndværk eller anden praktisk erfaring • I forhold til andre decentrale velfærdsinstitutioner har HI’erne i mindre grad gennemgået en lederuddannelse

Multisport Electronic Scoreboards NHA3308T

H

• Scoringsanlæg fra Nautronic • Ure- og uranlæg

G

• Tilbehør og reservedele • Service og vedligeholdelse

NA2130T

NS 2030

Wireless control panel, Naucon-1000

Håndværkervangen 4 3550 Slangerup

Tlf. 47 38 03 03 Fax: 47 38 01 03

The NTxx30/31 model is an indoor multi sport scoreboard. This makes it a very common used scoreboard in sport halls where different kind, of sports are played. All systems have a last minute count-down mode in tenths of seconds, as well as digital timeout timers. Each scoreboard features a digital time-of-day clock, when scoreboard is not in use for a game. More than one scoreboard can be operated from one control panel. Four-sided scoreboards are also delivered on request and in most cases custom requirements can be accommodated.

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

19


OMRÅDERNE  | Status

Spændende fremtid for HI’s nye områder De fem nye områder under HI har nu konstitueret sig og hver valgt en formand og en områdeledelse. Alle områder er nu i gang med at planlægge aktiviteter, der kan inspirere, oplyse og dygtiggøre områdets medlemmer. Desuden er det blevet besluttet, at Jørn Juul, Forum Horsens, skal repræsentere områderne i HI’s forretningsudvalg.

Område 1 

København og Køge, Nordsjælland og Bornholm

Netværksgrupper er vigtige I område 1 arbejdes der på at få dannet en række netværksgrupper – eksempelvis med medarbejdere fra svømmehaller, enkeltmandsbetjente haller og udendørsområder, så alle medlemmer får et tilhørsforhold. »Alle medlemmer skal have et netværk, som de kan gå til, og hvor de føler, de hører hjemme. Derfor er det vigtigt, at vi få dannet nogle grupper for anlæg, der har noget til fælles, så ingen drukner i mængden,« forklarer Kai Strandgaard Hansen. Derudover er området ved at udarbejde et årshjul med arrangementer med emner, som medlemmerne beslutter i fællesskab. »Det kunne for eksempel være lovstof, ventilation, sikkerhed eller Green Key,« siger Kai Strandgaard Hansen, der lægger vægt på, at det er op til medlemmerne at vurdere, hvad der er brug for. Målet med at forberede arrangementerne måneder i forvejen er, at HI-medlemmer fra hele landet skal have mulighed for at deltage.

Område 2 

Områdeformand Kai Strandgaard Hansen, Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Sydsjælland, Nordvestsjælland og Lolland/Falster

Fokus på rekruttering og sikkerhed Område 2 er allerede kommet godt fra start med et interessant medlemsmøde i midten af november, hvor et af emnerne var sikkerhed. »Jeg tror, der er mange der er i tvivl om, hvem der egentlig har ansvaret for sikkerheden omkring træningsmaskiner og andet materiel, der bliver brugt i hallerne – derfor var det et oplagt emne at samles om,« fortæller Ebbe Edvardsen. Desuden blev der på første møde sat fokus på rekruttering – hvordan kan man som halinspektør hjælpe klubber og foreninger med at skaffe medlemmer, og hvordan får medlemmerne i område 2 fat på de halinspektører i området, der endnu ikke er medlemmer af HI. Det er blevet besluttet, at der afholdes to eller tre medlemsarrangementer i område 2 om året – næste fællesarrangement bliver til april.

20 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid

Områdeformand Ebbe Edvardsen, Rudbjerghallen.


Område 3 

Syd og Sønderjylland og Fyn

Hvad er mulighederne med ConnectSport? ConnectSport kommer formentlig til at spille en væsentlig rolle i område 3’s møder fremover. Områdeformand Jørgen Thorlund Jepsen mener, det vil være oplagt at udnytte ConnectSports erfaring og ressourcer til at afholde arrangementer og netværksmøder for medlemmerne. »Vi er spændte på at se, hvad de kan tilbyde, og hvad vi som medlemmer kan få ud af at bruge dem. Det vigtigste er, at vi får afholdt nogle møder, som ikke kræver for meget tid at planlægge, men som alligevel er på et vist niveau, så medlemmerne har lyst til at deltage og samtidig får noget faglig viden med hjem,« siger Jørgen Thorlund Jepsen, område 3, der i øjeblikket er i dialog med ConnectSport og snarest mulig vil orientere medlemmerne om mulighederne.

Område 4 

Områdeformand Jørgen Thorlund Jepsen, Ribe Fritidscenter og Svømmebad.

Vestjylland, Midtjylland og Østjylland

Temaopdelte møder Midt i november afholdt område 4 deres første reelle medlemsarrangement. Her var emnet bredt, og der var blandt andet oplæg om pension og gode erfaringer fra Hedensted Centeret, hvor centerchef Peter Nielsen fortalte under overskriften ’Hvad gør vi, når foreningerne ikke længere kan fylde vores haller?’. Fremover vil medlemsmøde i område 4 dog blive med smallere temaer, siger Jørn Juul. »Vi er så mange anlæg samlet nu, at det er muligt at arrangere møder kun for tørhaller og kun for haller og udendørsanlæg. Vi skal udnytte, at området er blevet større, og vi tror, medlemmerne får mere ud af, at vi arrangerer møder, der specifikt henvender sig til deres form for arbejdsplads i stedet for at prøve at male med for bred en pensel,« siger Jørn Juul. Næste arrangement bliver i foråret, hvor medlemmer fra tørhaller og svømmehaller altså inviteres til hvert sit arrangement.

Område 5 

Områdeformand Jørn Juul, Forum Horsens.

Nordvestjylland og Nordjylland

Talentpleje og assisterende halinspektører Ved område 5’s første områdemøde slår man to fluer med et smæk, idet mødet holdes i Arena Nord 16. december kl. 9.00. Mødet efterfølges af afskedsreceptions for Bjarne Leander, der går på efterløn. »På første møde skal vi have klarlagt, hvad det er medlemmerne efterspørger, men vi har allerede mange gode forslag til emner, der kan tages op. Blandt andet skal vi rundt i detailhandlen for at finde leverandører, der eventuelt kan introducere nye produkter til os, og vi skal snakke rekruttering til områderne,« siger Jan Frederiksen. Derudover har områdebestyrelsen planer om at sætte fokus på assisterende halinspektører, der bliver en stillingsbetegnelse, vi kommer til at møde oftere. »Et andet punkt, vi skal diskutere med vores medlemmer, er talentpleje. I vores branche er der tendens til, at unge iderige medarbejdere bliver headhuntet til eksempelvis kommercielle arbejdspladser som fitnesscentre. Hvad gør vi for at holde på de dygtige medarbejdere, der kan bidrage med ideer og udvikling?«

Områdeformand Jan Frederiksen, Haraldslund Vand- og Kulturhus.

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

21


Gode råd til, hvordan man får sponsorer til hallen 22 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid


Det er svært for mange idrætshaller at skaffe sponsoraftaler. Særligt hvis hallen ikke har et kendt trækplaster, der kan lokke tilskuere og sponsorer til og få hallen eksponeret i medierne. I Sønderborg har man fundet en løsning. Her gælder det om at tænke i nye baner, være kreativ og vaske væggene fri for graffiti, når sponsorjagten går i gang.


SPONSORER  |  Gode råd

derfor skulle gentænke, hvordan man normalt ville kontakte sponsorerne. Vi er nemlig afhængige af pengepræmier til vores konkurrencer, fordi vi har skatere, der i forvejen får alt bevordan indgår du som halinspektør en sponsoraftale? talt,« fortæller hun. Og hvad skal du være opmærksom på? I Sønderborg For at Mette Lauridsen og hendes kolleger skal kunne tilSkatehal har halinspektør Mette Lauridsen tænkt nyt, trække de største skatere til Sønderborg Skatehal, er de nødt og netop dét giver nu hallen flere sponsorer. til at have gode pengepræmier til konkurrencerne, og det Før var alle undervægge i hallen fyldt med graffiti, men med kræver sponsorerer. initiativ fra halinspektøren blev væggene for blot tre måneder »Jeg har sagt til sponsorerne, at for hver gang vi har et ofsiden ryddet og malet over. fentligt arrangement, hvor der kommer folk udefra, så skal de »Der var pænt graffiti, vi havde i hallen, det var ikke ’humgive tusind kroner i pengepræmier. Det betyder, at deres bug-graffiti’. Men efter det er malet over, fremstår hallen pæsponsorbidrag er delt op på tre konkurrencer om året i stedet nere og mere indbydende, og det tror jeg er vigtigt i forhold for et samlet beløb,« forklarer Mette Lauridsen. til at kunne tiltrække sponsorer. Det er vigtigt, at hallen fremHalinspektøren håber, at det nye tiltag vil give positiv restår indbydende for sponsorerne, så de har lyst til at få deres spons blandt sponsorerne, og de kan se, at de får noget ud at reklame op hos os,« siger reklamere i hallen. halinspektør Mette Laurid»Jeg håber, strategien virsen. ker, så vi på længere sigt Jeg tror, at vejen til sponsorerne kan hæve priserne en smuer kombinationen mellem god Tænk nyt le,« siger hun og understreomtale i pressen og en pæn og Halinspektøren kan se, at ger, at idéen er meget ny, og indbydende hal. beslutningen om at male det derfor stadig er på forgraffitien over allerede har søgsbasis. Mette Lauridsen, halinspektør, givet flere sponsorer til halSønderborg Skatehal. Sponsorer i rampelyset len. At finde sponsorer til Indtil videre lader det dog hallen er dog i sig selv et til, at strategien i Sønderborg virker efter hensigten. Hallen arbejde, der kræver energi, fantasi og forståelse for, hvad oplever i øjeblikket en stigende interesse fra sponsorerer, og virksomhederne forventer, og hun forklarer, at det hele tiden pengene fra sponsoraterne skal bruges på arrangementer og er en udfordring at skaffe pengepræmier til hallens konkurrencer. Derfor har Mette Lauridsen måtte nytænke kontakten nye tiltag i hallen. »For at vi kan bevare hallens nye, pæne udtryk sælger vi til sponsorerne. »Hvis virksomhederne skal af med et stort, samlet beløb på ramperne til sponsorerne, der før kunne købe plads på væggene,« forklarer Mette Lauridsen, der nu skal i gang med at én gang, kan det virke voldsomt og afskrække nogle. Jeg har Af Cecillie Fabritius Andersen

H

Mette Lauridsen har været halinspektør i Sønderborg Skatehal i to år. Her tænker hun dagligt nye og anderledes tanker, der tiltrækker nye sponsorer til hallen.

Før var alle vægge i skatehallen fyldt med graffiti, men med et nyt initiativ fra halinspektør Mette Lauridsen er væggene nu malet hvide. Næste skridt bliver at male ramperne grå, så der er plads til reklamer fra sponsorerne.

24 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid


male alle ramperne i hallen grå, så der er plads til reklame og firmalogoer. Firmaer, der sponsorer, køber reklameplads på ramperne og får hver deres rampe i hallen. »Skaterne omtaler ramperne som eksempelvis BYGMA-rampen, fordi firmaets logo er på den, og på den måde ved alle, hvilken rampe der menes. Firmaernes navn bliver nævnt rigtig ofte i hallen, fordi hver rampe nu har et firmanavn, samtidig med at de får en form for ejerskab over rampen,« forklarer halinspektøren. På den måde kan væggene i hallen forblive hvide og skabe en rolig stemning med fokus på rampernes budskaber. Halinspektøren understreger, at det er vigtigt, at firmaerne kan se, at deres budskaber træder frem, så de kan se, at de får noget for deres penge. Som halinspektør stiller det krav til god sponsorpleje både på kort og lang sigt. »Jeg tror, det er vigtigt, at man som sponsor ikke føler sig fuldstændig lænset for penge. Det er svært at få sponsorer i

Gode råd til at finde sponsorer • Planlæg foreningens sponsorsøgning i god tid inden sæsonen starter, så I ikke kommer i tidsnød. Et halvt år før virksomhedernes budgetplanlægning vil være et godt starttidspunkt. Altså normalt om foråret. • Udarbejd en plan for arbejdet. • Forbered et oplæg for potentielle sponsorer, hvor I fortæller, hvad sponsorerne kan få ud af et samarbejde med jer, eksempelvis kontakt til stor medlemskreds, tilskuere, PR, reklameeffekt og godt omdømme i lokalområdet. Kilde: Arbejdernes Landsbank.

dag, og det kræver derfor, at man som halinspektør gør en ekstra indsats og tænker kreativt. Det er ikke bare et skilt,

der skal op i hallen. Det er simpelthen for nemt,« fortæller halinspektøren, der ser sig selv som hallens eventmager.

HER MØDES HELE BRANCHEN –ER I MED? Tag fat i os og hør nærmere om jeres muligheder for, at I også kan være med i fællesskabet omkring idræts-, kultur- og fritidssektoren.

venlige tiltag, uddannelse, bekendtgørelser, vedligehold m.m. og det gør I som leverandører til vores medlemmer også.

Fem gange om året udkommer HI med magasinet Idræt, kultur og fritid, som en helt central informationskilde for HI´s medlemmer såvel som de beslutnings- og indkøbsansvarlige inden for idræt, kultur og fritidsområdet hos alle landets kommuner. Vi dækker alt lige fra svømmehaller til idrætsanlæg – indendørs som udendørs, fra fitnesscentre til cafeer, fra uddannelse til Danmarks største messe inden for idræt-, kultur og fritidssektoren og meget mere end det.

Hvorfor skal vores medlemmer benytte jer som leverandør, hvordan kan I hjælpe dem bedst på vej nu og i fremtiden, hvad har I af nyheder, kampagner og andet, som de skal tage action på?

Alle udfordres vi dagligt i forhold til optimal drift, økonomi, indkøb, miljø-

Vis os det og fortæl om det præcis der, hvor vi mødes og samler inspiration og vidensdeler. VÆR MED i magasinet Idræt, kultur og fritid - mere målrettet bliver det ganske enkelt ikke.

RING TIL Anita og få en god snak om de mange muligheder, I har for at være med: Tlf. 51 17 14 24 eller skriv til hende på mail: ar@mediapunktet.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

25


SPONSORER  |  Gode råd

Udnyt netværket til at skaffe aftaler

Mette Lauridsen understreger, at det handler om at sælge sine idéer ind til sponsorerne og turde at tænke i nye utraditionelle baner, hvis man vil lykkes. »Jeg har taget kontakt til nogle af de store firmaer, der har lavet noget for os før, og som vi måske har haft et samarbejde med tidligere,« fortæller hun. Det er vigtigt, at man som halinspektør benytter sig af sit netværk i jagten på at skaffe sponsoraftaler, pointerer Mette Lauridsen: »Har vi eksempelvis haft et samarbejde med et stort firma om et stort byggeprojekt, så kontakter jeg dem efterfølgende, for så kan de måske give lidt tilbage på den måde.« Omtale i pressen

Hvert år er Sønderborg Skatehal medarrangør ved arrangementet BREAKDOWN. Eventet har stor reklameværdi for hallen og sponsorerne, fordi det er Danmarks største Street-event, hvor der kommer omkring 4000 mennesker på en weekend.

For halinspektøren i Sønderborg handler jagten på sponsorer i høj grad om at skabe synlighed og opmærksomhed omkring hallen i pressen, så sponsorerne får interesse for skatesporten at vejen til sponsorerne er kombinationen mellem god omtale og hallen. i pressen og en pæn og indbydende hal,« siger halinspektør »Det er vigtigt at få avisomtale, hvis man vil have sponsorer. Mette Lauridsen. Som halinspektør skal man Kan man skate uden graffiti? sørge for, at medierne dækKulturen har ændret sig inden ker, hvad der sker i hallen af Har vi eksempelvis haft et for de sidste ti år, hvor graffitiforskellige aktiviteter og arsamarbejde med et stort og skateverden er gået hver derangementer. I Sønderbog firma om et stort byggeres veje. Halinspektøren underSkatehal har vi været gode streger, at skatesporten ikke til at komme på forsiderne, projekt, så kontakter jeg længere er en del af hip hop, og det skaber interesse fra dem efterfølgende, for så men i dag i højere grad anses sponsorerne,« fortæller kan de måske give lidt for en seriøs sport. I dag ligner Mette Lauridsen og pointetilbage på den måde. skatehaller mere traditionelle rer, at man som moderne Mette Lauridsen, halinspektør, sportshaller, og mange skatere idrætshal aldrig må stå stilSønderborg Skatehal laver ikke graffiti. le, for så bliver man glemt i »I Sønderbog har vi dog rapmedierne og måske overhaperen LRon Harald, der gerne let af en mere proaktiv hal. maler om vinteren. Men nu har vi lagt kursen om og har sagt, Mette Lauridsen fik fortalt i den lokale avis, at Sønderborg at nu er vi ikke længere en hal med graffiti. Vi vil gerne være Skatehal manglede sponsorer til hallen. mere seriøse på samme måde som skatesporten,« forklarer »Halvanden time efter historien var bragt, havde vi samlet 15.500 kroner ind, og det var nok til det, vi manglede. Jeg tror, Mette Lauridsen.

Gode råd om sponsering fra halinspektør Mette Lauridsen • Sørg for at skabe omtale om hallen og komme i medierne, så sponsorerne lægger mærke til jer. • Stå aldrig stille. Vær opmærksom på hele tiden at tænke nyt og have fokus på udvikling af hallen og dens arrangementer. • Hold arrangementer og udnyt jeres netværk.

26 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid


Der følger ansvar med stillingen som halinspektør Som nyudnævnt halinspektør i Ulfborg har Stine Gadgaard en masse spændende udfordringer foran sig. Men hun mener, at der med stillingen følger et ansvar om, at hun er med til at udvikle og samle byen omkring fritidscentret.

Vestjydsk Fritidscenter fik i sensommeren ny halinspektør. Stine Gadgaard mener, at der med stillingen følger et ansvar om, at hun er med til at udvikle og samle byen omkring fritidscentret.

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

27


KARRIERESKIFT

Af Lotte Overbjerg

V

estjydsk Fritidscenters nye halinspektør er på flere måder utraditionel. Hun er kvinde, mor, 32 år og uddannet sygeplejerske. Hun har ingen håndværksmæssig erfaring, men til gengæld er hun sikker på, at hun kan skabe liv i fritidscentret ved at være åben, imødekommende og fuld af gode ideer. Ideen var faktisk allerede begyndt at spire i Stine Gadgaards hoved, da hun fik det første prik på skulderen af en bekendt. Halinspektøren i fritidscentret havde sagt op, og der blev annonceret efter en ny. »Jeg var allerede begyndt at overveje at søge, da flere venner og bekendte spurgte, om det ikke var en stilling for mig. Og derfor vidste jeg også, at hvis jeg ikke i det mindste undersøgte jobo-

I Vestjydsk Fritidscenters foyer er der gjort plads til uorganiseret leg og bevægelse.

28 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid

pslaget lidt nærmere, ville jeg fortryde det,« fortæller halinspektør Stine Gadgaard, der tiltrådte i jobbet i Vestjydsk Fritidscenter 1. august. Sygeplejerske bliver halinspektør

Stine Gadgaard har siden 2009 været sygeplejerske og arbejdede på dialyseafdelingen på Holstebro Sygehus. Et arbejde hun ellers var glad for men som nu er sat på hold. Hun er kommet i Vestjydsk Fritidscenter hele sit liv både som fodboldspiller, gymnast, træner, frivillig og mor. Og gennem årene har hun flere gange tænkt, at der var masser af uudnyttede muligheder i den lokale hal. »De forskellige halinspektører har gjort det godt – ingen tvivl om det. Men der er alligevel mange ting, jeg vil forsøge at få sat i gang og vil gøre anderledes,


KARRIERESKIFT

Den nytiltrådte halinspektør har blandt andet sørget for, at idrætscentrets kiosk er åben i hele hallens åbningstid – en lukket kiosk kommer nemt til at se uindbydende ud.

og det har jeg så chancen – og ansvaret – for nu,« siger Stine Gadgaard, der er mor til tre børn på 10, 7 og 4 år. Tillid skal give ansvar

Stine Gadgaards mål er at gøre hallen til byens samlingssted – det er en ambition, mange halinspektører rundt om i landet har, men Stine Gadgaard er allerede i gang med at opfylde den. »Da jeg var barn, var hallen et sted, hvor vi ofte bare opholdt os – også når vi ikke dyrkede sport. Det var et sted, hvor man altid kunne gå hen – der var altid åbent og altid nogen, man kendte. Sådan skal det være igen,« siger halinspektøren. De første skridt til mere uformelt og uorganiseret samvær i hallen er allerede taget. Blandt andet er der stillet en kasse med bolde frem, som børn og voksne frit kan bruge, når hallen er ledig. Det eneste krav er sund fornuft. »Vi vil gerne vise børnene i byen, at hallen er til for dem, og at de er velkomne her. Jeg tror på, at tilliden vil gøre, at de også tager ansvar – i tilfældet med boldkassen betyder det, at de skal rydde op efter sig og selvfølgelig komme og sige, hvis en af boldene er flade,« siger Stine Gadgaard. Desuden har hun blandt andet sørget for, at kiosken er åben i hele hallens åbningstid. Ikke kun for sportsfolk

Stine Gadgaard mener, at stillingen som halinspektør i 2016 strækker langt udover at have ansvar for aktiviteter og materiel i hallen.

Stine Gadgaard er 32 år, uddannet sygeplejerske og nu ansat som halinspektør i Vestjydsk Fritidscenter.

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

29


KARRIERESKIFT

om, at de passer kummer og bed foran idrætscentret til glæde for både dem selv og centrets gæster. Senere er planen, at blomsterpigerne, som Stine Gadgaard venskabeligt kalder dem, skal hjælpe med at indrette fritidscentrets store foyer, så den bliver hyggeligere. På samme måde vil Stine Gadgaard fremover forsøge at involvere erhvervslivet til at bruge idrætscentret til møder eller udstillinger. Et samlingssted

Halinspektør Stine Gadgaard ønsker, at Vestjydsk Fritidscenter skal være et uformelt opholdssted, hvor byens børn og unge blandt andet kan tage et spil bordfodbold.

»Ulfborg er en by med cirka 2000 indbyggere – vi er simpelthen for små til kun at være os selv nærmest. I mit perspektiv er det at være halinspektør en livsstil, og det betyder også, at man skal tage ansvar for, det der ikke direk-

te har med hallen at gøre. Vi skal forsøge at få flere af byens borgere til at komme i hallen,« forklarer halinspektøren. Hun har netop indgået en aftale med en gruppe lokale blomsterinteresserede

Den relativt nystartede halinspektør fortæller, at der lige nu er en generation af energi og velvilje i Ulfborg, og den håber hun at kunne ride med på. »Det er nu, mens der er mange småbørnsfamilier, vi skal vise os frem. Det tager tid at få opbygget en kultur, men jeg håber, at hallen bliver lige så livlig, som da jeg var barn. Jeg håber, at byens borgere vil lægge deres aftensmåltider, børnefødselsdage, kulturforedrag og fællesmøder her – for hvor der er mennesker, kommer der flere mennesker til, og det er mit mål,« siger Stine Gadgaard.

Det skal være hyggeligt at opholde sig i Vestjydsk Fritidscenter lige gyldigt, om man dyrker idræt eller bare slapper af eller venter.

30 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid


SENIORER PÅ TUR

HI’s Senior Tour 2016 – tre dage med oplevelser og hygge I september var 34 af HI’ seniorer og pårørende på en spændende og oplevelsesrig tur i det vestjyske, der bød på både kultur, natur, historie og hyggeligt samvær. Gunner Jespersen fra HI’s seniorudvalg har leveret dette referat af turen.

B

låvandshuk Fritidscenter er et stort anlæg med plads til mange forskellige aktiviteter, både inden- og udendørs. Vores gruppe på 34 personer blev modtaget af direktør Peter Nielsen, der blandt andet viste centrets nye hytter frem. Hytterne har

forskellig indretning og antal sovepladser. Det var spændende at se og høre om de fremtidsplaner, der arbejdes med for centeret. Efter aftensmaden kørte vi i kortege med egne biler og Calle som guide ud i de nærliggende klitplantager for at se og høre kronvildt.

KVALITETSNET DER FANGER Din net leverandør til: Fodbold, Håndbold Badminton,Tennis Volleyball, basketball afskærmningsnet samt mange andre net og specielle løsninger

Toosholmvej 9 7700 Thisted Tlf 97 93 84 50 norvo@norvosportsnet.dk www.maalnet.dk www.norvosportsnet.dk

Gruppen gjorde holdt ved Filsø Projektet, der skal genskabe området, så man får et større og levedygtigt naturreservat.

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

31


Det kommende Tirpitz Museum i Varde er tegnet af Bjarke Ingels Group og opføres på en gammel bunkerruin fra 2.verdenskrig.

Vi fik set nogle dyr, men de var så langt borte, at man skulle bruge kikkert. Herefter kørte vi videre ind i skoven til jægernes klubhus, men hverken så eller hørte noget mere. Derefter tog vi hjem til Danhostel til aftenhygge, og efter en lang dag tror jeg nok, at de fleste gik til ro forholdsvis tidligt. Krigsmuseum

Onsdag morgen kørte vi på en dagstur med bus og startede med at besøge byggepladsen for opførelsen af det nye Tirpitz Museum i Varde, hvor vi fik en rundvisning af direktør Klaus K. Jensen. Deltagerne på HI’s Senior Tour kiggede indenfor i Blåvandshuk Fritidscenters nye hytter.

32 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid


SENIORER ???? PÅ|  TUR ???

Det nye museum er tegnet af Bjarke Ingels Group og opføres på den gamle bunkerruin fra 2. Verdenskrig. Det vil indeholde fire store gallerier – hver med en udstilling med relationer til området. Der var folk i gang med at arbejde i hele bygningen, så der var larm overalt, men det er helt sikkert, at det bliver meget spændende at se, når det er færdigt. Museet forventes indviet i efteråret 2016. Projekt Filsø

Efter besøget på den spændende byggeplads kørte bussen en tur gennem Blåvand ud til Blåvand Fyr, hvor der var en mulighed for at komme op i fyret. Tilbage i klitplantagen fandt vi et godt sted at spise vores medbragte sandwich. Efter frokosten kørte vi til Filsø, hvor vi blev guidet rundt af naturvejleder Hanne Voetmann, som fortalte om Filsø Projektet, der med støtte fra Aage V. Jensens Naturfond skal genskabe området, så man får et større og levedygtigt naturområde.

Panser- og Brandbilsmuseet i Oksbøl blev gennemgået med en engageret og vidende guide.

Om aftenen var der underholdning med Hans Verners Forsamlingshus – han var meget underholdende og fik os til at være aktive, det var en god afslutning på dagen. Vi benyttede ventetiden efter aftensmaden til at synge adskillige sange fra højskolesangbogen. Det var ganske hyggeligt. Flygtningelejr og kirkebesøg

Torsdag morgen kørte vi til Panser- og

Brandbilsmuseet i Oksbøl. Her var det Major Bo Hagsten, der var vores guide gennem pansermuseet med de mange forskellige gamle panserkøretøjer, som vores guide kendte alt til. Turen rundt på brandbilmuseet var på egen hånd, og der var en masse gamle udtjente køretøjer fra diverse brandstationer samlet. Efter frokost blev vi delt op i to hold, Calle tog den lange tur til flygtningelej-

SPORTSLAKERING.DK • • • •

AFSLIBNINIG LAKERING OPSTREGNING VEDLIGEHOLDELSE

Vi bringer hal- og gymnastiksale op på mærkerne. Vi afsliber, opstreger og lakerer 1000 m2 på under en uge.

Helsingforsgade 23 • 8200 Århus N • Tlf. 86163688 • www.sportslakering.dk • info@ag-gulvservice.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

33


SENIORER PÅ TUR

På pansermuseet fik HI's seniorer set en masse spændende militærkøretøjer.

ren til fods, hvor han selv var guide. Flygtningelejren, hvor der nu kun er enkelte bygninger tilbage, blev nødtørftigt opført i 1945 og rummede efter tre måneder cirka 9.000 flygtninge fra Tyskland. Indtil lejren blev lukket i 1949, rummede den i alt cirka 36.000 flygtninge. Helga tog den korte tur, hvor vi kørte i biler til Aal kirke, og der var sognepræst Mette Frydendahl Tarbensen guide. Der-

efter besøgte vi den tyske gravlund for 1675 flygtninge og 121 tyske soldater fra 2. Verdenskrig. Næste års tur på plads

Turens sidste aften blev som altid afsluttet med festmiddag. For musikken og underholdningen denne aften stod spillemandsorkesteret Revl og Krat. Der var stor tak til Helga og Calle for det store arbejde, de havde lagt i arbejdet med at

lemmer d e m e r æ K valget og d u s g n i n Forret nsker ø I H i t e t a sekretari d jul. alle en go marbejde a s t d o g r Tak fo i 2016 til nye m e r f r e s i –v er de opgav n e d n æ p s i 2017

34 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid

arrangere årets tur og til Vagn Gram for at gå med i lokaludvalget. Peder kunne berette, at HI SENIOR TOUR 2017 næsten er helt programsat. Arrangementet afholdes med base i Skærbæk Fritidscenter fra mandag 4. september til torsdag 7. september 2017, hvor der nu er reserveret et antal feriehuse til os. På denne tur venter blandt andet en bytur til Ribe og traktorkørsel til Mandø. Året efter, i 2018 vil Sydsjællandsområdet gerne have os på besøg igen – her er det Knud Essendrup, der er kontaktperson. Det er ikke afklaret helt endnu, hvor vi skal bo denne gang. Men et lille lokaludvalg undersøger mulighederne. Rikard Dinesen har meddelt, at han ikke ønsker at opstille til valg til SU i 2017. Vi takker Rikard for hans arbejde i Seniorudvalget, hvor han har været med fra starten i 2000.

HI’s Senior Tour 2017 afholdes med base i Skærbæk Fritidscenter fra mandag 4. til torsdag 7. september 2017.


Nye opgaver  |  SEKRÆTARIATET

Nyt sekretariat for Rådet for Større Badesikkerhed HI er valgt til at varetage sekretariatsfunktionen for Rådet for Større Badesikkerhed. Det skaber grobund for et spændende samarbejde mellem de to parter, vurderer Rådets formand Sven Hedegaard.

Af Cecillie Fabritius Andersen

HI og medarbejderne på kontoret i Solrød Strand er blevet valgt til at varetage sekretariatsfunktionen for Rådet for Større Badesikkerhed. Tidligere er Rådets administrative opgaver blevet varetaget af et såkaldt CallCenter, men nu er HI valgt til at holde styr på opgaverne

vedrørende medlemmer, kontingenter og møder. Rådet for Større Badesikkerheds overordnede vision er, at antallet af druknede personer skal reduceres gen”Vandsikker Kommune” er et nyt aktivitetsområde, hvor Rådet forventer, at en række kommuner vil lade sig certificere som tegn på, at de har fokus på sikkerhed i, ved og på vand.

C E RT I F

ICERIN

G

1. Orga nisation for sikke rhedsa 2. Risiko rbejde vurder inger af Opfølgni vandom ng hvert 2. år råderne 3. Sikke rhed om kring va nd i bere 4. Svøm dskabs meunde planen rvisning til alle ko 5. Retn mmunen ingslinje s børn r for ba deudflug 6. Efter ter leve ”S ikkerhe d ved off 7. Redn entlige ingsuds ba deanlæ tyr opsti g” lles på 8. Infor relevan mation te stede til alle om r vand- og is-sikke rhed Juni 20 15 - Jun i 2017

Vandbesparende bruseløsninger m.v. til både renoveringsopgaver og nye anlæg NDFORBRUGET

VA SPAR OP TIL 50% PÅ Tempomix brusepanel

Tempo Soft tappeventil

Tempostop bruseventil

Tempostop servanteventil Tempostop Sporting

CMA er eksperter i løsninger til fælles badeanlæg i skoler, sportshaller, svømmehaller m.v.

Indbygningsmodel

GRATIS - uforbindende rådgivning om vandbesparelse og produktvalg

Alstrup Alle 2 - 8361 Hasselager www.cma-armatur.dk

86 28 77 66 nem øget sikkerhed og at styrke danidræt • kultur • fritid Nummer 250 

35


Borgmester Mogens Gade (th.) får overrakt ”Vandsikker Kommune” certificering på Gjøl havn af formand for Rådet Sven Hedegaard (i midten) og Steen Bjørn Pedersen fra DGI, medlem af Rådets bestyrelse (tv).

skernes – specielt børnenes – svømmefærdigheder og at sikre børns muligheder for en tidlig vandtilvænning. HI har været medlem af Rådet i mange år og har derfor et stort kendskab til, hvad rådet står for. Dette har medført en stor viden, som sekretariatet kan benytte, og det var derfor naturligt, at det er HI, som nu skal varetage opgaven, fortæller Rådsformand Sven Hedegaard. »Vi havde på forhånd besluttet, at alle bestyrelsesmøder fremover skulle holdes i HI’s lokaler. Nu slår vi to fluer med ét smæk, fordi vi også drager nytte af deres viden og erfaring, så det er meget positivt, at vi vælger HI som sekretariat,« siger Sven Hedegaard. Spændende samarbejde

Samarbejdet med HI giver nye muligheder for Rådet for Større Badesikkerhed, fordi de nu bliver en del af en ny netværksgruppe, hvor der vil være unik ad-

gang til viden omkring drift og vedligeholdelse af haller. »Vi er selvfølgelig mest interesseret i de våde haller og vil gerne være en del af et netværk, som har samme interesse, så vi kan drage nytte af hinanden, vidensdele og udveksle idéer«, siger badeformanden, der ikke er i tvivl om, at rådet bliver styrket med en stærk spiller som HI, der har gode kompetencer og den rette erfaring inden for området. Fremover bliver det lettere at dele informationer med hinanden og netværke på tværs. Og det er en stor fordel, fordi det betyder, at Rådet nu får en bredere information og viden om, hvad der foregår både i svømmehallerne, idrætshallerne og også i organisationerne i det øvrige Danmark, som har med fritidsaktiviteter at gøre. »Denne information er vigtig for, at vi kan følge med udviklingen og hele tiden være up-to-date,« forklarer Sven Hedegaard.

Udvidet samarbejde

Formand Sven Hedegaard håber, at det fælles sekretariat fremover kan udvides i takt med, at samarbejdet mellem Rådet for Større Badesikkerhed og HI udvikler sig. Certificering af flere kommuner som ”Vandsikker Kommune” er nemlig et af de udviklingsområder, Rådet har stort fokus på. »Hvis vi skal have flere specialister til at udvikle datastyring, kan det sagtens tænkes, at der kommer flere opgaver til sekretariatet i fremtiden. Her kan vi ikke undvære HI,« siger Sven Hedegaard, der ser frem til samarbejdet med HI. Rådet arbejder i øjeblikket på at lave flere dataindsamlinger, der er til gavn for hele det badende Danmark. »HI kan hjælpe os, fordi de kender os så godt. Vores samarbejde står på to ben: Hjælp til økonomi og den gængse sekretariats rådgivning. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med en god synergi,« siger han. Ekstra arbejde i sekretariatet

Rådet for Større Badesikkerhed • Rådet for Større Badesikkerhed er en uvildig, almennyttig og frivillig baseret organisation, der samarbejder med alle organisationer, foreninger og privatpersoner, der har samme mål om at reducere antallet af drukneulykker i Danmark. • Rådet arbejder for, at det skal være sikkert at færdes i og omkring vand samt styrke danskernes svømmefærdigheder.

36 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid

Medarbejderne i sekretariatet vil fremover vurdere, om der er opgaver, der kan samarbejdes om. Formand Jørgen Mosbæk slår dog fast, at HI’s medlemmer ikke skal frygte forringet service på forbundskontoret. »Det giver lidt ekstra arbejde her på kontoret, men det er en spændende organisation, og jeg er sikker på, at vi kan klare det,« siger Jørgen Mosbæk, der ser frem til at samarbejde med Rådet for Større Badesikkerhed.


Green Key på efterårstur Green Key’s medlemmer har i oktober været på den årlige 2-dages efterårstur, hvor flere interessante anlæg blev besøgt. Erritsø Idrætscenter i Fredericia har fået bygget om og har blandt andet fået en rigtig flot motionsafdeling med nye maskiner. Selvom Erritsø er en lille by, er idrætscenteret ifølge de lokale velbesøgt. Centret fungerer også som lokalt biblioteksafdeling. Turen gik videre til Vejen Idrætscenter, som altid et spændende sted at besøge. Også her fik vi fin modtagelse og fik set de sidste nye tiltag, fortæller Anita Primahl fra HI’s sekretariat. En af nyhederne i centret er blandt andet udendørs sauna med helårsbassin og udendørs boblebad. Herfra gik turen videre til Skærbæk Fritidscenter, som er et fantastisk anlæg med rigtig mange aktiviteter. Der er stort set ikke det, de ikke laver. Deres kunstnerhus, vævestue, værksteder, teater, der er udstillinger af lokale talenter både de professionelle og amatører, og de sælger produkterne. Enhver med interesse kan udforske sine kunstneriske evner, fortæller Anita Primdahl.

Skærbæk Fritidscenter har også driften af Hjemsted Oldtidspark, et museum med forskellige aktiviteter og muligheder. Sidste dag gik turen til Torring, hvor vi så deres produkter, som hovedsagelig består af fremstilling af skabsløsninger i solidt og holdbart materiale, der alle er fremstillet af papir, tilsat forskellige limkomponenter, der presses til ønskede forme.

Kommende kurser Teknisk Praktisk 2 26. januar 2017 Hedensted Teknisk Praktisk 1 28. februar 2017 Lokation kommer senere Teknisk Praktisk 3 29. marts 2017 Lokation kommer senere

Green Key’s medlemmer besøgte blandt andet Erritsø Fritidscenters nye motionsafdeling

76 Værløse Svømmehal 75 Vipperød Hallen 74 Viby Sj. Idrætscenter 73 Viborg Svømmehal 72 Vestbad I/S 71 Vejen Idrætscenter 70 Uvelse Fritids Center 69 Tinglev Fritidscenter 68 Tarm Idrætscenter 67 Søndervangshallen 66 Søndermarkshallen Sæby Svømmebad 65 Sydthy Kur- og Svømmebad 64 Svømmehallen i Nykøbing S 63 Svømmecenter Falster 62 Strandmarkens Fritidscenter 61 Solrød Idrætscenter 60 Snekkersten Idrætscenter 59 Smørum Idrætscenter 58 Slotssøbadet 57 Slangerup Idrætsanlæg 56 Skærbæk Fritidscenter 55 Sankt Jørgens Badet 54 Rørvig Hallen 53 Rønne Idrætshal 52 Rødovrehallen 51 Rødovre Stadionhal 50 Rødovre Skøjtearena 49 Roskilde Badet 48 Ringsted Svømmehal 47 Ringsted Idrætscenter 46 Næstved Hallerne 45 Nordfalster Svømmecenter 44 Nakskov Svømmehal 43 Maribo Svømmehal 42 Maribo Hallerne 41 Maglegårdsbadet 40 Lysholmbadet 39 Lalandia 38 Køge Svømmeland 37 Klemensker Idrætshal 36 Jersie Hallen 35 Ishøj Svømmehal 34 33 Ishøj Idræts- og Fritidscenter 32 Hvissinge Hallerne Hvidovre Stadion 31 Hundested Hallen 30 29 Holte Hallerne Helsingør Svømmehal 28 Helsingør Hallerne 27 Hedensted Centret 26 Havdruphallen 25 24 Hasle Idrætshal Halsnæs Hallerne 23 Hallerne i Nykøbing S 22 Glostrup Svømmehal 21 Glostrup Idrætspark 20 Gladsaxe Sportscenter 19 Furesøbadet 18 Frihedens Idrætscenter 17 Frederiksværk Svømmehal 16 Frederiksværk Hallen 15 Frederikssund Svømmehal 14 Fredericia Idrætscenter 13 Forum Horsens 12 Erritsø Hallen 11 Engelsborghallen 10 Ejby Hallen 9 Dansborghallen 8 Bagsværd Svømmehal 7 Bagsværd Stadion 6 Avedøre Stadion 5 Avedøre Idrætscenter 4 Augustenborghallerne 3 2 Arena Syd Arena Midt 1 idræt • kultur • fritid Nummer 250 

37


NYT OM NAVNE

Mærkedage Torben Pedersen Fredericia Idrætscenter 09/12 1956

Svend Aa.T. Nielsen Tidl. Vamdrup Svømmehal 13/11 1941

Erik Gade Augustenborg Hallerne 30/12 1956

Vagn Gram Tidl.Løjt Lands Idrætsanlæg 17/11 1941

70 år

80 år

Per Guldager Nielsen Skagen Kultur & Fritidscenter 10/12 1966

Erling Druedal Jensen Tidl. Frederikssund Stadion 011/0 1946

Gunnar Nielsen 25/11 1936

60 år

75 år

Brian Bust Smidstrup Hallen 14/10 1956

Keld Petersen Tidl. Rønnede Hallen 04/11 1941

Lasse Henriksen Køgehallerne 14/11 1956

Gunnar Jespersen Tidl.Humlehøj Hallen 05/11 1941

50 år Henrik Prindahlsen Grenaa IC 24/10 1966 Henrik Kjærgaard Rødovre Stadionhal 12/11 1966

HER FINDER DU ALT TIL DIT SVØMMEBAD!

Hvalen

Lillefant

Kontakt os for en uforpligtende samtale! Tlf: +45 8693 3922 info@lml-sport.dk www.lml-sport.dk LMLSport_annonce_HI.indd 1

38 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid

05/04/2016 11.23


FERIEHUSE

Udlejningspriser på HI’s feriehuse

Sauna Damp Fitness

Bønnerup Strand HI har et dejligt feriehus ved Bønnerup Strand, der ligger i det skønne område på Djursland, huset er på 80 m2, og der er plads til 8 personer fordelt i 4 dobbeltværelser. Højsæson Hele uger Weekend Ekstra dage

uge 01-26

uge 27-32

uge 33-52

2.150,00 1.150,00

3.400,00

2.150,00 1.150,00

300,00

Sauna

Vi kan hjælpe med alt fra renoveringer til komplette nye projekter, Fokus på funktion, økonomi og design. Saunaovne på el og gas gør, at vi kan hjælpe med alt fra den lille klassiske sauna til store event-gussaunaer med opmurerede saunaovne.

300,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr)

Marielyst På den naturskønne ø Falster ligger HI’s feriehus på 134 m2 i Marielyst. Der er plads til 12 personer med 8 sengepladser, fordelt i 4 værelser samt en hems til 4 børn. Højsæson Hele uger Weekend Ekstra dage

uge 01-26

uge 27-32

uge 33-52

3.550,00 1.975,00

6.550,00

3.550,00 1.975,00

400,00

400,00

Dampbad

I færdige sektioner med fliser eller i plast giver mulighed for at tilpasse dampbadet til alle placeringer. Med teknik fra de førende producenter, kan vi løse enhver opgave.

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr)

Booking: Kontakt HI på post@h-i.dk eller 56 14 74 44, hvis du vil booke et sommerhus eller har spørgsmål. Det er også her, du får svar på, hvornår husene er ledige.

den rækkefølge, bestillingerne indløber og kan udlejes som enkelt dage, weekender (fredag kl. 12.00-søndag kl. 15.00) eller som hele uger samt i to sammenhængende uger (lørdag kl. 15.00-lørdag kl. 11.00).

Der er inkluderet rengøring i lejepriserne.

Prøv som noget nyt at invitere jeres personale på en weekendtur til feriehusene, her kan I uforstyrret få afholdt jeres personalemøde o.l.

Lejeperioder: For begge feriehuse gælder det, at højsæsonen kun udlejes som hele uger. Resten af året finder udlejningen sted i

Alt i fitnessudstyr og tilbehør til private og professionelle Eks. Plamax Zone funktionel træningsstation. Sammensæt din Zone som du vil. Mange kombinationer med mulighed for både holdtræning, personlig træning og fri træning. Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

I har også mulighed for at leje feriehusene ud til jeres ansatte. 700 m 2 butik & showroom Mileparken 30 • 2730 Herlev Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

39


HOVEDBESTYRELSE – OMRÅDEFORMÆND ???  | ???? København, Nordsjælland og Bornholm

Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

Nordjylland

Kai Strandgaard Hansen Ishøj Idræts- og Fritidscenter Vejledalen 17, 2635 Ishøj Tlf. 4373 4083 Mail: ksh@ishoj.dk

Jørgen Thorlund Jepsen Ribe Fritidscenter og Svømmebad Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe Tlf: 7542 2562 Mail: jtj@ribefritidscenter.dk

Lolland/Falster, Sydsjlland/Møn og Vestsjælland

Midtjylland

Ebbe Edvardsen Rudbjerg Hallen Rudbjergvej 16 B, 4983 Dannemare Tlf. 3032 4020 Mail: ebed@lolland.dk

Jørn Juul Forum Horsens Langemarksvej 53, 8700 Hosens Tlf. 20 80 13 96 Mail: kujj@horsens.dk

Jan Frederiksen Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf.nr. 99 31 67 50 Mail: jan.frederiksen@aalborg.dk

VI VASKER DINE GULVE VI VASKER DINE GULVE

KA GULVSERVICE KA GULVSERVICE

INDEN VI LAKERER DEM INDEN VI LAKERER DEM

FORVENT BLOT LIDT MERE! FORVENT BLOT LIDT MERE!

Vi har en specialudviklet gulvvasker med Vi har en specialudviklet gulvvasker med ekstra sug, såekstra vi sikrer at så dine gulve at er dine helt gulve er helt sug, vi sikrer rene og tørre rene indenogvi tørre lakerer dem! inden vi lakerer dem!

KLARE KLARE LINJER LINJER – det kan de fleste – det kan de fleste forholde sig til. forholde sig til.

FRISKFRISK DIT HALGULV OP OP DIT HALGULV

Vi kigger gerne dit gulv og rådgiver Vi forbi, kiggervurderer gerne forbi, vurderer dit gulvdig. og rådgiver dig. Så kan vi giveSå digkan et uforpligtende tilbud på, hvad det vil vi give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få gulvet kostebehandlet. at få gulvet behandlet.

UNDGÅ UNDGÅ LAKBINDINGER LAKBINDINGER

Vi er et team afVi er et team af professionelleprofessionelle hånd­ hånd­ værkere med værkere mange med mange års erfaring påårs området. erfaring på området.

Ved at rulle lakken Ved atpårulle lakken på med vores metode med vores metode bevares den naturlige bevares den naturlige bevægelse, selv under selv under bevægelse, store forandringer store iforandringer i luftfugtigheden. luftfugtigheden.

MØD OS PÅ OS PÅ MØD STANDSTAND 108A 108A Vi står klar med ekstra Vi står klar med ekstra – forvent blot lidt mere! – forvent blot lidt mere! gode messetilbud! gode messetilbud! www.ka-gulv.dk www.ka-gulv.dk

40 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid

Super tilfreds med arbejdet Super tilfreds med arbejdet og god vejledning for og god vejledning for efterfølgende vedligehold. efterfølgende vedligehold. Brian Larsen, Arena SydLarsen, Arena Syd Brian


LEVERANDØRREGISTER ????  |  ??? Adgangskontrol

Scan Agentur Gejlåvej 12 6340 Kruså Tlf. + 45 74 67 00 50 e-mail: mail@scan-agentur.dk www.scan-agentur.dk

Fødevarer

Farm Frites/ MW Foodcircle Halsmose 22 Postboks 5600 Faaborg Tlf: 32461794

Gødning

DLF Højmevej 12 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld 40 21 02 14 Søren Drejer 40 21 02 13 www.DLF.dk

Bundsugere

Nordteknik Stjernevej 8 3100 Hornbæk Fax: 49 70 81 87 Tlf: 49 70 81 82 www.nordteknik.dk Café udstyr

KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 8210 Århus V Fax: 86 24 83 00 Tlf: 86 24 84 00 www.kenstorkoekken.dk

Fitnessudstyr

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

MedicSport A/S Industriparken 25 2750 Ballerup Fax: 39 55 19 87 Tlf: 39 55 19 97 www.medicsport.dk

PEDAN A/S Københavnsvej 224 4600 Køge Tlf: 56 65 64 65 www.pedan.dk Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Gulvafdækning

Sunstill Langgade 17, Lund 8700 Horsens Fax: 86 92 45 54 Tlf: 86 92 45 73 www.sunstill.dk

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK-6330 Padborg Tlf. 74 67 08 08 Fax 74 67 08 90 www.emarker.dk

Idrætsudstyr

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Gulvservice

A.G. Gulvservice ApS Helsingforsgade 23 8200 Århus N Tlf: 86 16 36 88 www.ag-gulvservice.dk

Polisan Gartnerivej 26 7500 Holstebro Tlf. 97 40 10 30 www.sportkote.dk www.polisan-sportsgulve.dk

Ytzen Sportslakering Helgolandsgade 28 6700 Esbjerg Tlf: 75 15 79 00 Mail: sportslakering@ytzen.dk www.ytzen.dk

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Europlay Industrivej 16 6630 Rødding Tlf. 75364822 Fax: 75364821 e-mail: jpb@europlay.dk

LML sport Sverigesvej 12 8700 Horsens Fax: 86 93 22 25 Tlf: 86 93 39 22 www.lmlsport.dk

Rantzows Sport Vitavej 71 8300 Odder Tlf: 71 99 83 41 Mail: info@rantzows.dk www.rantzows.dk

Trafik og Fritid ApS Lunderskovvej 7, Veerst 6600 Vejen Fax: 75 38 97 95 Tlf: 75 38 99 11 www.trafik-fritid.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

­Idrætsbelægning

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

OSCON ApS Walgerholm 7 Jonstrup 3500 VÆRLØSE Tlf.: 2080 8450 www.oscon.eu

Laiderz Sportsfaciliteter Aps International House Fuglebækvej 2A th, 2770 Kastrup Kontor/office: +453247 3260

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

41


LEVERANDØRREGISTER ???  | ???? Informationssystemer

HVL-Gruppen Valhøjvej 18 2500 Valby Telefon: 33 25 35 40 Email: salg@hvl-gruppen.dk Web: www.hvl-gruppen.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Kunstige planter

Klorelektrolyser

Nordteknik Stjernevej 8 3100 Hornbæk Fax: 49 70 81 87 Tlf: 49 70 81 82 www.nordteknik.dk Konfekture & ­Drikkevarer

Sügro Danmark A/S Bugattivej 18 7100 Vejle Fax: 75 63 09 40 Tlf: 75 63 09 60 www.sugro.dk Sügro Nord Kjeldsmarkvej 3-9 7600 Struer Tlf: 97 85 11 00 mail: nord@sugro.dk Sügro Syd Bugattivej 18 7100 Vejle Tlf: 73 56 16 66 mail: syd@sugro.dk Sügro Sjælland Greve Main 23 2670 Greve Tlf: 43 99 38 10 mail: greve@sugro.dk Sügro Bornholm Ved Lunden 18 3700 Rønne Tlf. 56 95 33 85 choko.bornholm@get2net.dk

Kunstgræsfodboldbaner

Laiderz Sportsfaciliteter Aps International House Fuglebækvej 2A th, 2770 Kastrup Kontor/office: +453247 3260

42 

Nummer 250 idræt • kultur • fritid

Hilmars ApS Brårupgade 16 7800 Skive Tlf: 97 52 85 20 www.hilmars.dk

Svenningsens Kastrup Tlf.: 32 50 29 02 Skanderborg Tlf.: 86 52 42 11 www.svenningsens.com

Messestande

PH-Service Hesselbjergvej 9 5953 Tranekær Fax: 62 55 12 09 Tlf: 62 55 12 07 www.phservice.dk

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Møbler Linjemaling

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK-6330 Padborg Tlf. 74 67 08 08 Fax 74 67 08 90 www.emarker.dk

Messetæpper

Messetæpper ApS Hesselbjergvej 9 5953 Tranekær Fax: 62 55 12 09 Tlf: 62 55 12 07 www.messetaepper.dk

Motionsudstyr

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Lydanlæg

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Ascon Trading A/S Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV Fax: 98 18 88 32 Tlf: 98 18 50 66 www.ascon.dk Unico Gruppen Søndergade 107 6600 Vejen Tlf: 75 36 57 79 mail: post@unico-gruppen.dk www.unico-gruppen.dk

Zederkof A/S Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia Tlf: 89 12 12 00 www.zederkof.dk THORSØ A/S Håndværkervej 1 8881 Thorsø Telefon: 86 96 60 75 www.thorsoe-moebler.dk

Your Brand Industrivej 16 6630 Rødding Tlf. 75364822 www.your-brand.dk E-mail: jpb@your-brand.dk

Multi- og squashbaner

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Maskiner

Lindholm Maskiner a/s Industrivej 10 A 5492 Vissenbjerg Tlf: 72 44 11 12 info@lindholmmaskiner.dk www.lindholmmaskiner.dk

Streamline ApS Kirke Værløsevej 16 3500 Værløse Fax: 44 48 02 10 Tlf: 44 48 00 95 www.streamline.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Rengøringsmaskiner

Adiatek Egestubben 4C 5270 Odense N Tlf. Søren Axel Lund/ +45 2830 0770 www.adiatek.dk Gulvvaskemaskiner


LEVERANDØRREGISTER Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Merkurvej 1 4700 Næstved Fax: 55 73 34 14 Tlf: 20 10 88 57 www.sssdk.dk Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Teglvænget 63 7400 Herning Fax: 97 22 54 44 Tlf: 97 12 30 30 www.sssdk.dk Rullegræs

DLF Højmevej 12 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld 40 21 02 14 Søren Drejer 40 21 02 13 www.DLF.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Årstiderne Arkitekter Dalgasgade 11 7400 Herning +45 97 22 42 27 www.aarstiderne.dk

ELTIME A/S Håndværkervangen 4 3550 Slangerup Fax: 47 38 01 03 Tlf: 47 38 03 03 www.eltime.dk Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Exit Zone Lysbjergvej 6 DK-6500 Vojens Tlf: +45 70 20 68 40 Fax: +45 70 20 68 45 Mail: jj@exitzone.dk www.exitzone.dk

Sauna

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Skabe og Værdiopbevaring

Promotec Scandinavia ApS Virksundvej 110 A, DK-8831 Løgstrup +45 40455995 www.promotec.dk

Sunstill Langgade 17, Lund 8700 Horsens Fax: 86 92 45 54 Tlf: 86 92 45 73 www.sunstill.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

Sportsnet

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Nørvo Sportsnet A/S Toosholmvej 9 Nr. Vorupør 7700 Thisted Fax: 97 93 83 94 Tlf: 97 93 84 50 www.maalnet.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Sportsgulve

Scener & Tribuner

Laiderz Sportsfaciliteter Aps International House Fuglebækvej 2A th, 2770 Kastrup Kontor/office: +453247 3260

Jan Schmidt Design – totale skilteløsninger til svømme- og idrætsanlæg m.fl. Maribovej 15, 6000 Kolding Tlf: 75 52 45 00 mail: post@jsr.dk www.jsr.dk

Scoringstavler

Sikkerhedsbelysning Rådgivning/Byggeri

Skilteløsninger

OSCON ApS Walgerholm 7 Jonstrup 3500 Værløse Tlf.: 2080 8450 www.oscon.eu

For annoncer og optagelse i leverandørregistret kontakt: Anita Rasmussen • AR@mediapunktet.dk Tlf. 5117 1424

Tidtagning­

IC RESULT Vitavej 71 8300 Odder Tlf. 53540587 www.ic.result.dk

Vandbehandlings­ leverandør

Aqua Wellness Fuglebækvej 2 A 2770 Kastrup Tlf: 29 44 65 46 www.aquawellness.dk

Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Tlf; +45 43 45 34 33 www.aquacare.dk

VVS – Vand- og energi­ besparende løsninger

CMA Armatur A/S Alstrup Alle 2 8361 Hasselager Fax: 86 28 77 68 Tlf: 86 28 77 66 www.cma-armatur.dk

Tandrup Water Solution A/S Gydevang 1 3450 Allerød Tlf.: 48 17 22 82 E-mail: tws@tandrup.dk www.tandrupwatersolutions.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 250 

43


KAST BOLDEN TIL OS!

SALGSKONSULENT Jørgen Ø. Trapp Midt- og Vestjylland 40 62 67 39 • jt@tress.dk

SALGSKONSULENT Jesper Borrisholt Nordjylland 40 62 67 33 • jb@tress.dk

SALGSKONSULENT Lars Leth Seehausen Østjylland 40 62 67 38 • lls@tress.dk

SALGSKONSULENT Sten D. Johansen Fyn 40 62 67 34 • sdj@tress.dk

SALGSKONSULENT Stephan Bach Nordsjælland 40 62 67 37 • sb@tress.dk

SALGSKONSULENT Klaus Larsen Midt- og Vestsjælland 40 62 67 35 • kl@tress.dk

SALGSKONSULENT Casper Mikkelsen København og Roskilde 41 62 67 77 • cm@tress.dk

SALGSKONSULENT Sascha Stephensen Vestegnen og Bornholm 40 62 67 36 • ses@tress.dk

Tlf: 86 52 22 00 tress@tress.dk www.tress.dk

SALGSDIREKTØR Johnny Jacobsen 40 62 67 46 • jja@tress.dk

Al henvendelse til: HI Sekretariatet Solrød-Centeret 571, 2680 Solrød Strand

SALGSKONSULENT Jan Wagner Syd- og Sønderjylland 40 59 71 65 • jw@tress.dk

SORTERET MAGASINPOST SMP

Vores vigtigste opgave er, at hjælpe lige nøjagtigt dig med at vælge det rigtige produkt. Derfor tilbyder vi gratis konsulentbesøg, hvor vi kan vise dig de seneste nyheder samt rådgive dig i forhold til de behov du har. Vi har altid haft et tæt forhold til vores kunder og derfor har vi lært en masse om, hvad der virker og hvad der ikke virker rundt omkring i Danmark. Så tøv ikke med at kontakte jeres lokale TRESS-ambassadør direkte eller ring til vores dygtige kolleger i kundeservice.

Profile for HI

Idræt kultur fritid 5 2016 web  

Idræt kultur fritid 5 2016 web  

Profile for hi279
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded