__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr. 253  • JUNI 2017

Nye spændende træningsformer i Vingsted

Læs alt om HI’s brancheudstilling i Vingsted

Udvidelse med hjælp fra HI’s Videncenter 

6

Årets HI’er deler æren med lokalsamfundet

14

Cafeer skal også med i Green Key 

30


Omklædningsrum... Om I skal skifte alle produkterne i Jeres omklædningsrum, eller skal have skiftet en enkel bænk eller knagerække, hjælper vi Jer med at gennemtænke løsningen, så den tager udgangspunkt i Jeres behov.

Resultattavler...

Håndboldmål.....

Vi leverer resultattavler til inden- og udendørs brug, som opfylder behovene hos amatørklubber og større resultattavler til sportsklubber på højt plan. Vi giver en ambitiøs rådgivning,når I har behov for vejledning til køb af Jeres resultattavle.

Håndboldmål i officielle størrelser til alle formål. Vi kan f.eks. tilbyde vores A-Sport VM håndboldmål i aluminium eller vores håndboldmål i træ. Alle målene overholder kravene fra DHF. Kontakt os for råd og vejledning.

Kontakt din lokale A-Sport konsulent for mere information eller ring til os på kontoret på tlf. 97 51 07 17

WWW.A-SPORT.DK


LEDER

LEDER af formand Jørgen Mosbæk

Sommerferien banker på

N

år Årsmødet i Vingsted er overstået, er der mange steder landet over gang i vedligeholdelsesarbejder, renoveringer og lakering af halgulve, og i mange svømmehaller har man her op til den 1.7 høj aktivitet for at kunne leve op til reglerne i ”den nye bekendtgørelse”. Leverandørerne kan ikke få flere svømmehaller ind i kalenderen inden den 1. juli, hvorefter der ikke længere kan fås dispensation fra bekendtgørelsen. Videncenter for Idrætsanlæg er med i en del projekter – læs mere her i bladet.

Forberedelser til næste sæson

Så selv om vi alle ved, at der er nedskæringer og kamp om de kommunale kroner, bygges og renoveres der heldigvis mange steder. Og selv om brugerne er på ferie, er der masser af aktivitet for at gøre alt klar til næste sæson. Flere kolleger landet over fortæller, at det forestående kommunalvalg til november giver masser af spørgsmål fra politikerne om, hvad forskellige projekter koster at få gennemført. Jo – der forberedes til en heftig valgkamp til efteråret, hvor borgerne skal tilbydes forbedringer – også på idrætsområdet – hvis de stemmer på den ene eller anden.

Brug giver slid – naturligvis

Er det så bare overbudspolitik alt sammen? På det spørgsmål kan der gives et klart nej. Lokale- og Anlægsfonden har i samarbejde med HI med få års intervaller fået gennemført undersøgelser, der klart viser, at der på facilitetsområdet er et stort efterslæb med nødvendige renoveringer. Mange haller og anlæg blev bygget i 1970’erne og 1980’erne og trænger mildest talt til en kærlig hånd. Selv om vore kolleger passer godt på faciliteterne i den daglige drift, så er hallerne brugt af mange aktive brugere året rundt – alle dage – og det slider naturligvis på bygninger og inventar. Det er jo faktisk det, de er der for. Rigtig god sommer til alle.

HI’s Campus 2017 bliver 28. november i Middelfart

Redaktion: JJ Kommunikation ApS Trekroner Centervej 57, 1. tv 4000 Roskilde Tlf. 4659 0550 info@jjkommunikation.dk Annonceansvarlig: Mediapunktet Anita Rasmussen Tlf. 5117 1424 ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk

Layout og ombrydning: JJ Kommunikation ApS Forsidefoto: HI’s brancheudstilling i Vingsted, 9. maj 2017. Foto Anders Brohus. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Forretningsudvalget: Formand Jørgen Mosbæk HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1. 2680 Solrød Strand Tlf. 5614 7444, Fax 5614 5372 jm@h-i.dk Næstformand: Henrik Høy-Caspersen Idrætshallerne i Halsnæs Kommune Stadionvej 40 3390 Hundested Tlf.nr. 60 23 07 01 hebc@halsnaes.dk

FU-repræsentanter: Carsten Clemmensen Bornholms Idrætsområder Torneværksvej 1 3700 Rønne Tlf. 3018 1758 Carsten.Clemmensen@brk.dk Valdemar Haumand Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2 8500 Grenaa Tlf. 2137 5344 vh@grenaa-ic.dk

Dette blad er sendt til PostDanmark i uge 27 og er udsendt til medlemmer samt abonnenter. Oplag: 1.600. Næste nummer udkommer i uge 38, 2017 – og stof og annoncer skal være indleveret senest 25. august 2017. HI Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren www.h-i.dk idræt • kultur • fritid Nummer 253 

3


to g Fl o

ancheudsti et br l li n k k g y l l ve

Indhold

10

Timeaukti on gav

Caf ee rs

l ka

åm o gs

30

l eft ertanke

Nummer 253 idræt • kultur • fritid

f ti sto re

4 

k

ar dk

28

de

36

ny t

ol

 6 Stor udvidelse med hjælp fra HI’s Videncenter 10 Flot og vellykket brancheudstilling 12 Nyt om navne 14 Årets HI’er deler æren med lokalsamfundet 16 Halinspektør giver tilbage til byen 18 Brug HI’s faglige konsulent 20 Vandtræning som vi aldrig har set det før 22 Aqua-opvisning trak mange tilskuere 24 Årsmødet i billeder 26 Årets nyhed genbruger armaturer 28 Timeauktion gav nyt koldkar 30 Cafeer skal også med i Green Key 32 Ingen dispensationer til svømmeanlæg 32 Svømmebade: Vi skal stille højere krav 33 Det sociale slår fleksibiliteten 34 Spændende nyheder og populære produkter 36 Ny afslutning gav ledere stof til eftertanke 38 Ny nanobeklædning giver mindre rengøring 41 Green Key 42 Mærkedage Ny afslutning gav le 43 Udlejningspriser på HI’s feriehuse 44 Hovedbestyrelse 45 Leverandørregister

ed i Green K ey


SKILLROW

20%

*

TM

INTRO

TRAIN LIKE A

CHAMPION

RABAT

TECHNOGYM SKILLROW FRA KR. 19.192,- (ekskl. moms) 15.355,- (ekskl. moms)

* Tilbudet er gældende til og med den 7. juli 2017 og kan ikke kombineres med andre tilbud.

www.pedan.dk

HOLDTRÆNING

AQUAFEEL

MULTIDRIVE

Tilbyd dine brugere en unik mulighed for at ro sammen som en rigtig besætning. At ro i grupper eller på hold har vist sig at være en god investering for fitnesscentre, og giver en ny og anderledes energi til dit center.

SKILLROW™ er med dens unikke design skabt til at følge den naturlige kurve, som et ægte rotag har. Hastigheden i håndtaget og hele den rytmiske bevægelse er tættere på den ægte oplevelse end nogen anden romaskine. Vi kalder det AQUAFEEL™.

Multidrive TECHNOLOGY™ giver luftmodstand en ny dimension. Den banebrydende nyskabelse giver sine brugere mulighed for både at træne cardio og styrke ved blot at justere modstandsniveauet.

TM


HALD EGE HALLEN  |  Videncenter for Idrætsanlæg

Stor udvidelse med hjælp fra HI’s Videncenter En spændende udvidelse af Hald Ege Hallen i Viborg er i gang. HI’s Videncenter har ifølge halformanden været en enorm hjælp i planlægningsfasen af byggeriet.

Af Lotte Overbjerg – Foto Anders Brohus og Lokale og Anlægsfonden

I

begyndelsen af næste år står en stor udvidelse af Hald Ege Hallen klar ved Viborg – der tilbygges en helt ny idrætshal på over 2.500 kvadratmeter, hvilket vil tredoble det nuværende areal, der blandt andet indeholder idrætshal og mødesal. Men længe inden første træningsses-

sion sættes i gang, har HI’s Videncenter for Idrætsanlæg haft en finger med i projektet Leif Andersen fra Videncentret har været med i hele opstartsfasen og har derfor en del af æren for, at projektet er lykkedes. »Vi hyrede Leif Andersen ind i begyndelsen, fordi der var en masse ting, som vi ganske enkelt ikke har erfaring med – udover vores halinspektør er de fleste af os frivillige, og vi kunne godt se, at med

sådan et stort projekt havde vi brug for hjælp,« fortæller Helle Doktor Simonsen, formand for Hald Ege Idrætscenter, der i øjeblikket udvides for mere end 30 millioner kroner. HI med i opstartsfasen

Leif Andersen fra HI’s Videncenter for Idrætsanlæg har været tovholder på hele opstartsfasen af udvidelsen af Hald Ege Hallen. Leif Andersen er oprindeligt uddannet bygningskonstruktør og har

HI’s Videncenter for Idrætsanlæg har blandt andet været inde over finansieringen af den over 30 millioner dyre udvidelse af Hald Ege Hallen i Viborg.

6 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid


Videncenter for Idrætsanlæg  |  HALD EGE HALLEN

Leif Andersen blev på årsmødet tildelt HI’s æresnål, blandt andet for sin store indsats i Videncenter for Idrætsanlæg.

selv en fortid som halinspektør. Han har været involveret i flere af de seneste års store halbyggerier som Arena Midt i Kjellerup, Arena Syd i Vandrup og Næstved Arena.

Leif Andersen og Videncentrets opgaver varierer fra projekt til projekt – i Hald Ege var Leif Andersen hyret ind til hele opstartsfasen og finansieringen. »Min opgave var reelt at gøre det hele

klar til, at byggeriet kunne gå i gang. Jeg har været tovholder på opstarten, hvilken betyder, at jeg har hjulpet med at få lavet planer over opgaver, har fået sat ting i system, har skabt kontakt til de folk, der skulle involveres de forskellige faser og i det hele taget været med til at få produceret opgavebeskrivelsen af projektet,« forklarer Leif Andersen. Helle Doktor Simonsen er ikke i tvivl om, at det var det helt rigtige valg at få Leif Andersen med på projektet. »Leif havde styr på hele processen, og vi drog stor nytte af hans erfaringer fra andre halbyggerier. Han kender alt til regler om bevillinger, ansøgninger og hele samspillet med kommunen,« fortæller Helle Doktor Simonsen. Finansieringen er svær

Leif Andersen glæder sig til at se det færdige resultat, når Hald Ege Hallen står klar i begyndelsen af 2018. Ved denne opgave var Videncentret kun

idræt • kultur • fritid Nummer 253 

7


HALD EGE HALLEN  |  Videncenter for Idrætsanlæg

Udover vores halinspektør er de fleste af os frivillige, og vi kunne godt se, at med sådan et stort projekt havde vi brug for hjælp. Helle Doktor Simonsen, formand for Hald Ege Idrætscenter. Udvidelsen af Hald Ege Idrætscenter skaber faciliteter for mange forskellige brugergrupper.

hyret ind til visionsprocessen, herunder skitseprojekt, finansiering og øvrig projektøkonomi samt medvirken til fundraising. »Det er for det meste en rigtig god oplevelse af være med ved et halbyggeri eller en renovering. Der er altid involveret frivillige, og fælles for dem er, at de brænder for deres hal og deres lokalområde,« fortæller Leif Andersen. Under projektet i Hald Ege var det særligt finansieringsdelen, de frivillige havde brug for hjælp til, og det er ikke atypisk. »Det er ofte, når pengene skal samles ind, at der opstår problemer, og derfor er det så vigtigt, at alt materiale er på plads, så man kan dokumentere sin anlægsøkonomi,« forklarer Leif Andersen. Han har heldigvis erfaring med at søge om tilskud og fonde, og det lykkedes blandt andet at skaffe ti millioner fra Viborg Kommune og seks millioner fra Lokale og Anlægsfonden. Indsamling

Der mangler stadig en del af finansieringen, som idrætscentret håber, kommer ind via diverse indsamlinger blandt private og erhvervslivet. Henover sommeren og efteråret er det så byggefolkene,

8 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid

der gør arbejdet, og Helle Doktor Simonsen håber på indvielse til januar. Den nye idrætshal kommer til at forbedre de almindelige indendørs idrætsaktiviteter som for eksempel boldspil for børn, unge og voksne, og der er også tænkt en sammenhæng med udenom liggende løberuter og ruter til mountainbikes. »Udvidelsen af Hald Ege Idrætscenter betyder, at vi får skabt »Et naturligt samlingspunkt« midt i Hald Ege Skoven. Dermed kan en lang række brugergrup-

per få glæde af faciliteterne, som har været efterspurgt i mange år af blandt andre skoler, håndboldspillere, fodboldspillere, MTB’ere, løbere, zumba-aktive, karateudøvere, handicapidræt, og mange flere. Vi er glade og stolte af processen med Lokale og Anlægsfonden, som har bidraget til, at vores projekt er fremtidssikret og bliver velegnet til mange aktiviteter – inde som ude,« siger Helle Doktor Simonsen, formand for Hald Ege Idrætscenter, om projektet.

• HI’s Videncenter for Idrætsanlæg blev etableret i 2012 og er bygget op omkring et rådgiverforum og et netværk af idrætsledere. • Formålet er at udnytte de mange ressourcer og kompetencer, der ligger blandt HI’s mange medlemmer og samarbejdspartnere. • Rådgiverne i HI’s Videncenter har hver deres kompetencer inden for blandt andet fundraising, organisationsudvikling, bygningsdrift, personaleudvikling, vedligehold, jura og projektledelse. Dermed besidder Videncentret al den nødvendige viden til at sikre optimal drift og fremtidssikret udvikling af idrætsanlæg.


SOMMEREN ‘17 SELVBETJENINGSBIDRAG VI LEVERER OVER 20.000 FORSKELLIGE VARER GOD SOMMER

KOMPLETT SORTIMENT

17%

til kafé, restaurant og hotell

GÆLDER PÅ ZEDERKOF.DK

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer og force majeure. Alle priser er ekskl. moms

Vi har åbent selvbetjeningsbidrag på zederkof.dk • 17% selvbetjeningsbidrag på zederkof.dk • 17% selvbetjeningsbidrag på

Trend stol - ny model Art.no. 09265A Før pris: 395

Tilbudspris

Fås i flere farver Ring 89 12 12 00

30 Bertram stole m. kobling inkl. vogn

327,85

Art.no. 092821 + 10200

Tilbudspris

11.850,-

Gasgrill m/6 blus Art.no. 22052 + 22056

Vogn Trend stol Art.no. 09454 Før pris: 2.195

Tilbudspris

1.821,85

Pris

Køb nu, og få understel med gratis

4.675,-

Værdi kr. 995,Ring 89 12 12 00

Standard XL180 bord Art.no. 12549

Pris

339,-

Event klapstol Art.no. 09224

Pris

80,-

Zown Plastbord XL150 Art.no. 12504 Før pris: 450,-

Tilbudspris

373,50

Vogn til plastbord /oprejst Art.no. 09258 Før pris: 3.495,-

Tilbudspris

2.900,85

Event klapstol vogn Art.no. 10205 Før pris: 2.895,-

Tilbudspris

2.402,85

Tak for en god messe BRANCHEUDSTILLINGEN

IDRÆT, KULTUR OG FRITID 2017 Prins Christians Kvarter 28 • 7000 Fredericia • 89 12 12 00 www.zederkof.dk • info@zederkof.dk


TAK FRA FORMANDEN  | Brancheudstilling

Flot og vellykket brancheudstilling Endnu en gang var udstillerne med til at skabe en flot brancheudstilling, og et nyt koncept for HI’s kammeratskabsaften blev en succes.

D

et var en glad og tilfreds formand for HI, Jørgen Mosbæk, der takkede af efter en flot brancheudstilling i Vingsted. »Det har været en rigtig god dag, hvor medlemmerne har mødtes, der er blevet udvekslet erfaringer og givet inspiration på kryds og tværs,« sagde Jørgen Mosbæk. Både i sin velkomsttale og efter årsmødet takkede Jørgen Mosbæk udstillerne, der igen i år har bakket rigtig flot op om brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid. »Vi er glade for og stolte over, at branchens spillere år efter år støtter så flot op om vores messe. Leverandører

inden for blandt andet idrætsudstyr, vedligehold ude og inde og energioptimering var flot repræsenterede. Allerede et par måneder før messen var alle stande udsolgt,« fortalte Jørgen Mosbæk. Nyt aqua-område

Også brancheudstillingens aqua-område blev godt modtaget. I år var en del af området foran Vingstedscentrets svømmehal inddraget som udstillingsområde, hvor særligt udstillere med tilknytning til det våde element havde plads. Området førte deltagerne ind i selve svømmehallen, hvor der i løbet af udstillingsdagen var aktiv fremvisning af nye træJørgen Mosbæk, formand for HI: Vi er glade for og stolte over, at branchens spillere år efter år støtter så flot op om vores messe.

ningsformer i vand – læs mere om dette på side 20. Nye tiltag blev godt modtaget

Der er blevet udvekslet erfaringer og givet inspiration på tværs på HI’s brancheudstilling 2017.

10 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid

I år var konceptet for kammeratskabsaftenen blevet udviklet, og det gav gode tilbagemeldinger fra deltagerne til HI. Som noget nyt blev deltagerne inviteret til at være med til aktiviteter som diverse stærk-mands-konkurrencer og endeligt et mini-gokart-ræs. Allerede i løbet af dagen var der flere, der planlagde hold og lagde taktikken. »Der var godt gang i den rundt om banen, og de fælles aktiviteter gav godt humør og uformelle kampe,« siger Jørgen Mosbæk. Aftenfesten var i år opdelt i mindre områder, hvor man blandt andet kunne vælge, om man ville danse og høre musik, deltage i aktiviteterne eller blot få en god snak med kollegerne.


Tak for en god messe

Vi ses igen i 2018

TOTALLØSNINGER TIL LYD OG TALE RÅDGIVNING og EKSPERTISE TILPASSET JERES BEHOV Teknikken og tankerne bag den gode lyd er større end de fleste tror, og det vigtigste er at systemerne fungerer optimalt, skaber den rette stemning, får budskabet ud og er nemt at betjene. Sammen med vor samarbejdspartnere hjælper vi jer gerne på vej til god lyd og taleforståelse i jeres løsninger. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres udfordringer eller ønsker - uanset hallens størrelse!

SPORTSHALLER • IDRÆTSANLÆG • SVØMMEHALLER MULTIHALLER • KULTURCENTRE • FRITID • ARENAER

Kinovox Scandinavia Marielundvej 45 2730 Herlev Tlf. 70 22 38 11 www.kinovox.com


MEDLEMSNYT  | Generalforsamling

Nyt om navne Traditionen tro blev der afholdt generalforsamling i HI dagen efter brancheudstillingen i Vingsted. Udover prisen til Årets HI’er, som blev givet til Lene Gravesen, Mørke Idrætscenter, blev der også uddelt en æresnål, og et enkelt medlem blev efter eget ønske skiftet ud i forretningsudvalget.

Carsten Clemmensen Carsten Clemmensen trådte på generalforsamlingen ud af HI’s forretningsudvalg. Carsten Clemmensen har været aktiv i forretningsudvalget i en årrække, og på generalforsamlingen takkede formand Jørgen Mosbæk ham for hans gode samarbejdsevner og initiativ. Den tidligere bankmand har blandt andet gjort et stort stykke arbejde inden for uddannelsesområdet i HI. Carsten Clemmensen fortsætter som menigt medlem af HI ved siden af sit job som idrætsinspektør hos Bornholms Regionskommune.

Leif Andersen Leif Andersen fik på generalforsamlingen overrakt HI’s æresnål for sit store arbejde i HI’s Videncenter. Leif Andersen har – både under videncentret og som selvstændig – spillet en stor rolle i flere spændende nybyggerier og renoveringer af idrætsanlæg. Heriblandt kan nævnes Arena Midt, Maribo Hallerne og Næstved Arena. Leif Andersen blev tydeligt overrasket og rørt over anerkendelsen, og det var en glad og fåmælt tidligere halinspektør, der indtog talerstolen og takkede for æresnålen.

Morten Ahlefeldt Hansen Ledelsen i HI får nye kræfter fra halinspektør i Nakskov Idrætscenter Morten Ahlefeldt Hansen, som takkede ja til pladsen i HI's forretningsudvalg efter Carsten Clemmensens udtræden. Morten Ahlefeldt Hansen har tidligere været daglig leder af svømmecentrene i Nykøbing og Nørre Alslev. Han er kendt i idrætsverdenen for at være en mand med meninger og initiativ, og de resterende medlemmer af forretningsudvalget ser frem til samarbejdet.

12 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid


TAK FOR BESØGET PÅ VORES STAND

Fitness Engros A/S | Snedkervej 4-6 | 2630 Taastrup | Tlf. (+45) 5614 1544 | info@fitnessengros.dk | www.fitnessengros.com


ÅRETS HI’ER  | Generalforsamling

Årets HI’er deler æren med lokalsamfundet Lene Munk Gravesen fra Mørke Idrætscenter er nøgleperson mellem idrætscenter, forening og lokalsamfund. Hun er et perfekt eksempel på, hvor langt en halinspektør kan komme med godt samarbejde, og det er hun nu blevet hædret for.

Af Lotte Overbjerg – Foto Anders Brohus

E

n uge efter udnævnelsen af Årets HI’er går Lene Munk Gravesen stadig rundt og kniber sig lidt i ar-

men. »Jeg er da superstolt over titlen og er beæret over, at vi i vores lille samfund

kan komme i betragtning som Årets HI’er,« siger Lene Munk Gravesen. Hun fik overrakt prisen på HI’s generalforsamling i Vingsted i maj. Lene Munk Gravesen er halinspektør i Mørke Idrætscenter, hvor hun kun med hjælp fra en flexjobber seks timer om ugen driver hal, kiosk og aktiviteter. Årets HI’er lægger vægt på, at æren

skal deles med både Mørke IF og med lokalsamfundet, da det er samspillet mellem center, forening og brugere, der fungerer så godt. »Vi er et lille samfund på 1.500 mennesker, og grunden til, at idrætscentret er så velbesøgt, er et godt samarbejde med foreningen og en gennemgående tillid til, at vi alle vil det bedste for byen

Lene Munk Gravesen fra Mørke Idrætscenter er Årets HI’er 2017. Hun er nøgleperson mellem idrætscenter, forening og lokalsamfund og er et perfekt eksempel på, hvor langt en halinspektør kan komme med godt samarbejde og det er hun nu blevet hædret for.

14 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid


Generalforsamling  |  ÅRETS HI’ER

Udsagn om Lene Munk Gravesen fra Mørke IF • Altid smilende og imødekommende og utroligt hjælpsom. • Omstillingsparat i ordets bedste betydning, da Mørke IF og Mørke Idrætscenter har undergået en kæmpe udvikling de senere år – senest med påbegyndelse af nyt springcenter i forbindelse med hallen, hvor Lene også har deltaget i planlægningen som medlem af byggeudvalget. • Yder en kæmpe arbejdsindsats både som lønnet medarbejder og som frivillig i Mørke IF. • Det skal da også fremhæves, at Lene er en af de trofaste til at deltage i HI’s arrangementer.

og hinanden,« fortæller Lene Munk Gravesen.

ved at bo og arbejde i et lille samfund,« fortæller Lene Munk Gravesen.

Vi vil det samme

Frivilligt arbejde og samarbejde

Mørke IF, som er den bærende kunde i Mørke Idrætscenter, består af en hovedafdeling med syv underafdelinger. Halinspektør Lene Munk Gravesen lægger vægt på, at kommunikationen mellem foreninger og center altid skal fungere, og det er grunden til, at hun hver måned deltager på et møde med foreningens underafdelinger. »Det fungerer rigtig godt, og her får vi talt stort og småt fra hverdagen igennem. Det er her, jeg kan informere om, hvis vi er nødt til at aflyse en træning på grund af et arrangement, og det er også her, foreningen giver besked, hvis der er brug for at holde længere åbent på grund af en kamp en hverdagsaften,« fortæller Lene Munk Gravesen. Hun har hørt flere historier, hvor haller og foreninger tit har konflikter, men det undgås stort set i Mørke. »Jeg synes, det er vigtigt, at man taler om småproblemerne, mens de stadig er små, og det lykkes os heldigvis at løse eventuelle konflikter, fordi vi i bund og grund vil det samme – vi vil have et idrætscenter med masser af aktiviteter og plads til alle. Det er en af fordelene

Mørke Idrætscenter er i øjeblikket ved at blive udvidet med en 800 kvadratmeter stor bygning med blandt andet et springcenter. Lene Munk Gravesen har siddet med ved alle byggemøderne og har hjulpet med at koordinere indsatsen fra byens frivillige. I forbindelse med byggeriet har halinspektøren endnu en gang set, hvor vigtigt samarbejdet i byen er. »En masse forskellige mennesker har budt ind med deres kompetencer – én har hjulpet med at regne, og en anden er dygtig til at tegne, og det har faktisk betydet, at da hele forarbejdet til projektet lå klar, havde vi kun brugt 3000 kroner til nogle jordbundsprøver. Ellers var alt lavet med frivillig arbejdskraft. Det er da imponerende,« siger Lene Munk Gravesen stolt og tilføjer, at det at være en del af det nye projekt giver et sundt ejerskab for byens borgere.

KVALITETSNET DER FANGER Din net leverandør til: Fodbold, Håndbold Badminton,Tennis Volleyball, basketball afskærmningsnet samt mange andre net og specielle løsninger

Toosholmvej 9 7700 Thisted Tlf 97 93 84 50 norvo@norvosportsnet.dk www.maalnet.dk www.norvosportsnet.dk

Imødekommende og omstillingsparat

Netop det flotte samarbejde er en af grundene til, at Lene Munk Gravesen blev kåret som Årets HI’er 2017.

idræt • kultur • fritid Nummer 253 

15


ÅRETS HI’ER  | Generalforsamling

Valdemar Haumand, centerleder i Grenaa Idrætscenter, har været med til at nominere Lene Munk Gravesen. »Det bør ikke kun være dem, der sidder på udvalgsposterne, der kan komme i betragtning. Lene er et aktiv for både foreningen og for idrætscentret, og det er et meget flot samarbejde, hun driver med brugerne. Et rigtig godt eksempel på, hvordan halinspektøren står som nøgleperson mellem idrætscenter og lokalsamfund,« siger Valdemar Haumand. Hovedformanden for Mørke IF, Riber Hog Anthonsen, bakker op og nævner at Lene Munk Gravesen gør et stort stykke arbejde både som lønnet medarbejder i centret og som frivillig i Mørke IF. »Hun er altid smilende, imødekommende og utroligt hjælpsom, og så er hun altid omstillingsparat, når forening og idrætscenter udvikler sig,« siger Riber Hog Anthonsen.

Lene Munk Gravesen, Årets HI’er 2017 • Har været halinspektør i Mørke Idrætscenter siden 2011. • 49 år, gift og mor til to voksne børn. • Oprindeligt uddannet i butik og har blandt andet arbejdet på produktionsvirksomhed i en årrække.

Halinspektør giver tilbage til byen Det er vigtigt for Lene Munk Gravesen, at der er muligheder for alle byens borgere i Mørke Idrætscenter. Her er også aktiviteter for de yngste, og det er ikke uden bagtanke fra halinspektøren.

I

drætscentret får et drifttilskud fra kommunen, og for at give lidt tilbage har Lene Munk Gravesen inviteret byens kommunale dagplejere og børnehaven til at bruge nogle lokaler hver uge. »Jeg tror, det er godt, at børnene kommer her, allerede fra de er små. Jeg er sikker på, at det er med til at få dem ind i idrætsforeningen, når de bliver lidt ældre, så udover at de er med til at skabe liv i hallen, ser jeg det også som en langtidsinvestering,« forklarer Lene Munk Gravesen. Giver og tager

Der er kommet en række nye børnefamilier til Mørke de seneste par år, og dem er Årets HI’er også opmærksom på. »Jeg sørger gerne for at være til stede, når forældrene afleverer deres små til dagplejernes legestue. Jeg tror, det er vigtigt, at jeg giver mig tid til en snak eller en rundvisning til forældrene – deres børn kan blive vores brugere på længere sigt, og forældrene selv kan måske også

16 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid

HI-formand Jørgen Mosbæk lagde på årsmødet i Vingsted vægt på, at Lene Munk Gravesen altid er imødekommende over for nye ideer og har skabt et rigtig godt samarbejde med forening og brugere.

lokkes med i en af foreningerne eller fitnesscentret,« forklarer Lene Munk Gravesen. Hun forklarer, at det med både at give og tage er en del af samarbejdet omkring idrætscentret. »Jeg er jo ikke en stor, stærk mand, og nogle gange har jeg brug for hjælp til noget fysisk. Så ved jeg altid, at hvis jeg har kaffe på kanden, bliver der aldrig sagt nej, når jeg beder om hjælp hos en

fra foreningen eller en forælder,« fortæller Lene Munk Gravesen. Forleden røg den ene ende af snoren på flagstangen eksempelvis uden for rækkevidde. Med en kop kaffe og et par pæne kommentarer om et par af formiddagsmotionisternes store muskler, fik hun hurtigt hjælp til at få lagt flagstangen ned, så den knækkede snor blev hevet ned. I fælleskab blev den lille opgave hurtigt ordnet.


Intelligente & vandbesparende

brusepaneler

FlexLine brusepaneler fås i 2 størrelser. Vælg mellem forblandet vand, skjult eller brugerbetjent termostat. Med filterbruser fjernes Legionella og andre bakterier effektivt fra vandet.

JUSTERBART OPHÆNGSBESLAG Nem montering: Justerbart ophængsbeslag gør det let at finde et egnet ophængspunkt og tilpasse højden.

HYGIEJNESKYL MED FORSKELLIGE TIDSINTERVALLER Undgå uønsket bakterievækst i stillestående vand. Alle paneler kan programmeres til hygiejneskyl og der er flere tidsintervaller at vælge imellem.

UNIK TELESKOPKOBLING Med teleskopkoblingen er det let at tilslutte brusepanelerne til faste rørinstallationer.

ON/OFF AKTIVERING MED PROGRAMMERBAR SKYLLETID Panelerne leveres som standard med 30 sek. skylletid, men de kan programmeres individuelt fra 2 til 180 sek. Brugerne kan til hver en tid slukke for vandet ved blot at trykke på on/off-knappen.

SKJULER GAMLE INSTALLATIONER Brusepanelerne leveres i flere bredder, så det er muligt at skjule gamle installationer uden yderligere arbejde.

MARKEDETS LAVESTE VANDFORBRUG Tænk grønt og økonomisk. Med et vandforbrug på kun 6 ltr. i minuttet bliver det ikke bedre. Og brusekomforten er helt i top.

Made in Denmark

Distrikschef, rådgivning og konsulent: Henrik G. Christensen   Tlf. 61 61 10 71 • hgc@tandrup.dk

Tandrup Water Solutions A/S • Gydevang 1 • 3450 Allerød Tlf.: 48 17 22 82 • www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk


MEDLEMSFORDELE

Brug HI’s faglige konsulent Faglig konsulent Joy Amandus Andersen er klar til at hjælpe og rådgive HI’s medlemmer i sager om blandt andet ansættelseskontrakter og pension og arbejdsskader. Hun opfordrer til, at medlemmerne giver deres ansættelsesforhold et sundhedstjek hvert fjerde eller femte år.

Af Lotte Overbjerg – Foto Anders Brohus

S

elvom faglig konsulent Joy Amandus Andersen kun har været ansat i HI et par måneder, har hun allerede nået at danne sig et godt overblik over medlemmernes arbejdsbetingelser og ansættelser. »HI’s medlemmer – de ledende medarbejdere i landets anlæg – er ansat på vidt forskellige kontrakter og vilkår, og derfor vil jeg gerne opfordre til, at I la-

der mig gennemgå jeres kontrakter, så vi er sikre på, at I får den løn, I er berettiget til, og at ferie, pension og så videre er, som det skal være,« siger Joy Amandus Andersen henvendt til HI’s medlemmer. Hun forklarer, at mange medlemmer har været i samme job i 10 eller 20 år, og selvom vi alle ved, at halinspektørens job ikke er et otte-til-fire-job, så er der stadig krav til blandt andet fridøgn, som skal overholdes. »Der er nogle helt basale ting som

lønstigninger og opsigelse, som bør være på plads, men som man som medlem jo ikke tænker over i det daglige – men det er det, I har os i HI’s sekretariat til, så husk at gøre brug af os,« opfordrer Joy Amandus Andersen. Den faglige konsulent opfordrer til, at medlemmerne med en fire-fem års mellemrum sender deres kontrakt til sundhedstjek hos HI – også selvom der ikke er sket nogle ændringer i deres arbejdsvilkår. »Det skader aldrig at få et par friske øjne på, så brug os,« siger Joy Amandus Andersen. Arbejdsmiljøloven

Faglig konsulent Joy Amandus Andersen, tv, passede HI’s egen stand på brancheudstillingen sammen med Anita Primdahl og Anette Sommur fra HI’s sekretariat.

18 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid

En stor del af HI’s medlemmer har personaleansvar på deres arbejdsplads – det vil sige, at de også har ansvar for, at arbejdsmiljøloven overholdes, og i den forbindelse er det også vigtigt at have de rette forhold. »Ofte er det halinspektøren eller centerlederen, der har ansvar for, at medarbejderne overholder loven og at der er de rette hjælpemidler til rådighed eksempelvis i forbindelse med tunge løft. I HI kan vi hjælpe med at få belyst, hvad kravene er på den enkelte arbejdsplads,« siger Joy Amandus Andersen, der hermed opfordrer til at være på den sikre side, inden uheldet sker. I samme åndedrag bør det nævnes, at medlemmerne også opfordres til at kontakte HI, hvis de kommer til skade under arbejdet. »Jeg fornemmer, at medlemmerne ikke er så gode til at kontakte HI, hvis de får et knæk i ryggen eller en forstræk-


MEDLEMSFORDELE

Brug den faglige konsulent i HI, når du har spørgsmål om • Kontrakter og løn

Fremtidens ”vandlås” er uden vand og selvrensende! - undgå dyrebar spildtid på rensninger og lugtgener fra ulækre og udtørrede vandlåse.

• Ferie • Pension • Sundhedssikring • Arbejdsskade • Mistanke om nedskæringer og opsigelser

ning under arbejdet. Men det er altså en rigtig god ide lige at ringe, så vi sikrer os, at medlemmet får den hjælp, de er berettiget til – man ved jo aldrig, om skaden bliver værre med tiden,« siger Joy Amandus Andersen. Tilbud om hjælp til bestyrelser

HI tilbyder også hjælp til bestyrelser for selvejende institutioner, så bestyrelsesmedlemmerne kan være sikre på, at de overholder reglerne og at deres halinspektør er ansat under fornuftige forhold. Det er ikke kun halinspektører og centerledere, der kan have glæde af HI’s faglige konsulent. Også en del af arbejdsgiverne, nemlig de selvejende institutioners bestyrelser, er velkomne til at gøre brug af Joy Amandus Andersens viden for et mindre beløb. »Bestyrelsesmedlemmerne har ikke nødvendigvis indblik i reglerne vedrørende kontrakter – derfor tilbyder vi forskellige former for hjælp, for at de kan sikre, at de ansætter deres halinspektør under de rigtige forhold,« fortæller Joy Amandus Andersen. Eksempelvis koster det 750 kroner i timen for en bestyrelse at få hjælp, og udfærdigelsen af en kontrakt koster blot 1.500-2.000 kroner.

• Den nye standard inden for lugtspærrer til gulvafløb • Anvendes allerede i mange idræts- og svømmehaller!

Pris

269,FRA KUN

ekskl. moms

GREEN DRAIN™ FAKTA: • • • • • • • • •

Nem installation uden brug af værktøj Høj vedvarende gennemstrømningshastighed Modvirker spildevandsgennemtrængning Vandfri Selvrensende Stopper ikke til Universal – kan anvendes i alle typer gulvafløb Forhindrer kloaklugt Ingen udtørrede vandlåse

FåS I Fire Forskellige STøRRELSER

FORHANDLES AF HOPE A/S ∙ Borupvang 3 ∙ DK-2750 Ballerup ∙ Tlf. +45 5353 5151 info@ho-pe.dk ∙ www.ho-pe.eu

idræt • kultur • fritid Nummer 253 

19


AQUAOMRÅDE  | Brancheudstilling

Vandtræning som vi aldrig har set det før HI’s brancheudstilling var i år udvidet med et aquaområde, der både bød på stande med produkter og inspiration til svømmehaller og smagsprøver på træning i vand.

I

Vingsted Svømmehal blev der under brancheudstillingen vist spring, balance og udholdenhedsøvelser, som de færreste nok har set udført i vand før. Et af årets nye initiativer på udstillingen var at bringe svømmehallen ind som udstillingsområde for at vise nye former for træning i vand og sende lidt våd inspiration med deltagerne hjem. HI’s nye samarbejde med AquAcademy blev i den grad sat i søen, da Rikke Hjort, der har udviklet AquAcademy-uddannelsen tændte musikken på bassinkanten og sendte sine to kolleger i vandet. Målet med vandtræningsopvisningen var at fremvise noget af det nye inden for blandt andet aqua yoga og aqua dance.

Vores instruktører er klædt på til at give de aktive en optimal træning, som bringer glæde, veltilfredshed, veltilpashed og masser af overskud. Rikke Hjort, udvikler af AquAcademy.

AquAcademy’s mission

Der var pænt fyldt op på tilskuerpladserne, da gæsterne fra AquAcademy indtog bassinet. Der blev indledt roligt med håndvægte, som de fleste kender, men senere blev et par trampoliner sænket ned i vandet. Da både instruktøren på land og de to motionister i vandet hoppede op på deres trampoliner,

blev der udført en række krævende akrobatiske spring, som man nemt kan forestille sig, er godt for både bagdel og bentøj. AquAcademys mission er at inspirere, uddanne og udvikle instruktører, og en uddannet AquAcademyinstruktør vil være blandt de bedste, mest kvalificerede og nyskabende instruktører til træning i vand. »Vores instruktører er klædt på til at give de aktive en optimal træning, som bringer glæde, veltilfredshed, veltilpashed og masser af overskud. Målet med træningen er bedre kondition, større udholdenhed og styrke,« fortæller Rikke Hjort, der har udviklet AquAcademy-uddannelsen.

Masser af inspiration De instruktører, der underviser på AquAcademys instruktøruddannelse, har alle deres specialer. »Derfor kan vi lave inspirationskurser med både høj faglighed og masser af praktisk videndeling,« fortæller Rikke Hjort, udvikler af AquAcademy-uddannelsen. Instruktør-inspirationskurser er typisk af én dags varighed og har overskrifter som: • Træning for personer med lidelser i bevægeapparatet • Vandtræning for gravide • Aqua Yoga • Aqua Combat • Aqua Dance • Pædagogisk sansemotorisk træning i vand 20 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid

AquAcademy ønsker at inspirere, uddanne og udvikle instruktører til træning i vand, fortæller Rikke Hjort, der har udviklet AquAcademy-uddannelsen.


Under opvisningen fra AquAcademy blev der udført en række krævende akrobatiske spring, som man nemt kan forestille sig, er godt for både bagdel og bentøj.

Gå ind p www.H å I tilmeld .dk og dig kurs et i uge 33 , så du k an blive ins truktør

idræt • kultur • fritid Nummer 253 

21


TRÆNING I VAND  | Brancheudstilling

Aqua-opvisning trak mange tilskuere Opvisningerne i træning i vand var rigtig pænt besøgte, og der blev hentet inspiration og gode råd med hjem fra bassinkanten.

P

å kanten under AquAcademys opvisning sad blandt andre Tove Jørgensen fra Sportshallerne i Brædstrup. Hun kom for at snuse til træningsformen og for at afgøre, om der skulle nye ideer med hjem til Brædstrup. »Vi har forskellige former for træning i vand i vores svømmehal, og det er ret populært, specielt i vinterhalvåret,« fortalte Tove Jørgensen. Hun var fascineret af blandt andet vandtrampolinerne, hvor deltagerne så ud til at have det rigtig sjovt under træningen, men var lidt bekymret for, hvad det vil kræve af en svømmehal at tilbyde træning, der kræver udstyr.

»Udstyret – om det så er trampoliner, måtter eller cykler til vand – skal jo opbevares. Vi har i forvejen for lidt opbevaringsplads i svømmehallen, så det vil være en udfordring for vores hal,« fortæller Tove Jørgensen. God ide at vise træning i vand

Også Per Østergaard fra Tarm Idrætscenter havde fået en plads på bassinkanten. Han havde lovet at tage nye ideer med hjem til sine kolleger i svømmehallen. »Der sker en masse nyt på området for træning i vand, og det er fint, at vi kan få lov at se det ’live’,« sagde Per Østergaard.

I Tarm Idrætscenters svømmehal kører der diverse hold med blandt andet aqua zumba og jogging, der ikke kræver meget udstyr, og netop udstyret er også en bekymring for Per Østergaard. »Dels fylder det, når det ikke bruges, og dels koster det jo nogle penge. Hvis du vil anskaffe trampoliner, er du næsten nødt til at købe en otte-ti stykker, så der er til et hold, og det er jo lidt af et sats, hvis det træningshold ikke bliver populært hos brugerne,« vurderer Per Østergaard. Kan haller deles om udstyr?

Mens instruktøren beder deltagerne i vandet om at hoppe op på de flydende

Tove Jørgensen fra Sportshallerne i Brædstrup (bagerst til højre) overværede aqua-opvisningen for at afgøre, om der skulle nye træningsformer med hjem til Brædstrup.

22 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid


Brancheudstilling  |  TRÆNING I VAND

yogamåtter, kommer Per Østergaard selv frem til en mulig løsning på udfordringen med det dyre og pladskrævende udstyr. »Måske kunne to svømmehaller deles om udstyret. Så kunne den ene hal måske prøve det af et par måneder og så levere det videre til den næste hal? Eller måske kunne man købe et sæt af det ene og et sæt med det andet og så bytte halvvejs i vintersæsonen? På den måde vil der også være variation i tilbuddene,« funderede Per Østergaard. Og dermed lykkedes projektet med aqua-opvisningen – tankerne var der sat i gang, og der er måske nye aktiviteter på vej til Tarm Idrætscenter.

HI har indgået et samarbejde med AquAcademy. Kontakt HI for at høre mere.

Per Østergaard og Jørgen Madsen fra Tarm Idrætscenter var på plads på bassinkanten og fik under opvisningen et par gode ideer til, hvor udfordringen med det dyre og pladskrævende udstyr kan løses.

SPORTSLAKERING.DK • • • •

AFSLIBNINIG LAKERING OPSTREGNING VEDLIGEHOLDELSE

Vi bringer hal- og gymnastiksale op på mærkerne. Vi afsliber, opstreger og lakerer 1000 m2 på under en uge.

Helsingforsgade 23 • 8200 Århus N • Tlf. 86163688 • www.sportslakering.dk • info@ag-gulvservice.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 253 

23


Tak til alle der deltog på HI’s årsmøde i Vingsted. Vi ses igen til næste år.

24 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid


idræt • kultur • fritid Nummer 253 

25


ÅRETS NYHED | Brancheudstilling   

Årets nyhed genbruger armaturer Årets Nyhed 2017 giver bedre lys, bedre økonomi og er også godt for miljøet. LED-systemet SPORT ReThinKit fra Fischer Lighting blev kåret af et enigt dommerpanel blandt fem nominerede nyheder.

M

ed den nye LED-løsning fra Fischer Lighting genbruges de eksisterende armaturer, når de gamle lysstofrør skiftes ud med LED – denne energibesparende og miljørigtige nytænkning blev belønnet som Årets Nyhed i HI. »Ved konventionelle løsninger pilles hele armaturet ned og et nyt sættes op, når man skifter til LED. Det smarte ved SPORT ReThinKit er, at man sparer en hel del på materialet ved at genbruge selve grundarmaturet,« forklarer Dennis Albertsen, salgschef i Fischer Lighting og uddyber: »Ofte fejler de eksisterende armatu-

Ofte fejler de eksisterende armaturer intet, og ved at genbruge dem og kun udskifte den forældede teknologi kan vi installere en fremtidssikret og intelligent løsning til en attraktiv pris. Dennis Albertsen, salgschef i Fischer Lighting om Årets Nyhed 2017.

ret intet, og ved at genbruge dem og kun udskifte den forældede teknologi kan vi installere en fremtidssikret og intelligent løsning til en attraktiv pris.« Enige dommere

Fischer Lightings SPORT ReThinKit blev

kåret til Årets Nyhed på HI’s brancheudstilling Idræt, Kultur og Fritid. Dommerpanelet bestod af Morten Harkjær Nielsen fra Maribo Hallerne, næstformand i HI Henrik Høj-Caspersen, Jens Øyås Møller fra Lokale og Anlægsfonden og HI-formand Jørgen Mosbæk.

Dennis Albertsen, salgschef i Fischer Lighting fik overrakt prisen for Årets Nyhed på HI’s brancheudstilling 2017.

26 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid


Brancheudstilling  |  ÅRETS NYHED

Det var en stolt salgschef i Fischer Lighting, Dennis Albertsen, der kunne placere statuetten for Årets Nyhed på sin stand på brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid efter overrækkelsen.

Sidstnævnte forklarede under overrækkelse af prisen, at dommerne var enige, fordi produktet optimerer en eksisterende løsning i et marked, hvor udviklingen går enormt hurtigt, og at produktet er relevant for en stor del af HI’s medlemmer. Desuden giver produktet energibesparelser og mindre krav til vedligehold. Gode erfaringer

Fischer Lighting har blandt andet stået for renovering af lyset i Kongeåhallen i Kolding, i flere haller i Rødovre Kommune og på Københavns Universitet samt i Skive Kommune. Det er Skive Kommunes mål at blive CO2-neutral inden 2029, og derfor blev en række sportshaller gennemgået, og lyset i Ørslevkloster Hallen blev renoveret med Fischer Lightings moduler. »Vi har stort fokus på at skabe energibesparelser og på miljøet, og derfor tiltalte det os, at vi kunne genbruge vores eksisterende armaturer,« sagde Alexander Laumann fra Energiservice i Skive Kommune ved den lejlighed.

idræt • kultur • fritid Nummer 253 

27


AUKTIONER | Brancheudstilling

Timeauktion gav nyt koldkar Igen i år blev en lang række varer sat på auktion på brancheudstillingens stande – enkelte varer nåede ud i en decideret budkrig, og her måtte dagens auktionariusser holde godt fast i hammer og lommeregner.

Af Lotte Overbjerg – Foto Anders Brohus

U

lla og Henning Holm fra Sydthy Kur- og Svømmebad fik andet end inspiration og gode oplevelser med hjem fra HI’s brancheudstilling i Vingsted. Bilen blev nemlig fyldt op med et stort dyppekar, som ægteparret købte på en af udstillingens mange timeauktioner. »Det er perfekt, det er lige sådan et, vi skal bruge hjemme i kurhaven,« sagde Ulla Holm, da auktionen var afgjort. Det var SagaTrim, der havde sat et 130 centimeter langt koldvandskar i speciallakeret kambalatræ til salg på en af udstillingens mange timeauktioner. Kurbadshaven

Ulla Holm fik karret for 8.700 kroner – normalprisen er 12.000 kroner. »Det var en god handel. Det var lidt ærgerligt, at der var kamp om det, for det pressede jo prisen op, men det er stadig meget fornuftigt,« sagde den nye ejer. Karret skal fremover stå i kurbadshaven i Sydthy Kur- og Svømmebad, der også byder på en udendørs sauna med glasbund, der er bygget på pæle i en sø med guldfisk. »Det nye kar kommer til at passe rigtig godt ind i haven. Vi har også en otte-personers spa og et vildmarksbad, der bliver fyret op med brænde,« forklarede Ulla Holm glad. Det var Jørn Juul fra Forum Horsens,

28 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid

Jørn Juul fra har skiftet jobbet i Forum Horsens midlertidigt ud med jobbet som auktionarius på en af brancheudstillingens mange timeauktioner. Ulla og Henning Holm blev de glade ejere af et koldtvandskar fra SagaTrim.

der havde fået æren af at være auktionarius på SagaTrims auktion, og han svingede altså hammeren, da højeste bud havde nået 8.700 kroner. Budkrig på timeauktion

Timeauktionerne er efterhånden blev en fast del af brancheudstillingen, og

Det var en god handel. Det var lidt ærgerligt, at der var kamp om det, for det pressede jo prisen op, men det er stadig meget fornuftigt. Ulla Holm, Sydthy Kur- og Svømmebad.

størstedelen af de deltagende stande havde pæn succes med at få bud på de varer, de satte på auktion. Proceduren for timeauktionerne er, at de enkelte stande inden messen tilmel-

der deres varer og sætter en fornuftig mindstepris. Inden åbningen bliver der udgivet en auktionsavis, hvor deltagerne kan se de bortauktionerede varer og se, hvornår de enkelte auktioner foregår på standene. I løbet af dagen – helt op til hammerslag – kan messedeltagerne byde på varen ved at skrive deres bud på en liste. Når tidspunktet for det endelige hammerslag nærmer sig, vil en HI-udpeget auktionarius møde op på standen og styre den endelige budrunde. På SagaTrims stand opstod der budkrig, da både Sydthy Kur- og Svømmebad og et par andre anlæg ville have koldtvandskarret med – men inden længe vil karret altså være at finde i kurbadshaven i Hurup Thy.


Skal det være livsfarligt at gå i svømmehal ? Legionella kan bekæmpes. Krüger Aquacare tilbyder en række metoder til effektiv bekæmpelse af legionella.

Krüger Aquacare leverer produkter, løsninger og service til vandbehandling, rensning og legionellabekæmpelse • Syn af varmtvands-systemer • UV-anlæg • Kemisk desinfektion • Rens og afsyring

Tag legionella alvorligt - det gør vi

www.aquacare.dk Tlf. 43 45 16 76

VI VASKER DINE GULVE VI VASKER DINE GULVE

KA GULVSERVICE KA GULVSERVICE

INDEN VI LAKERER DEM INDEN VI LAKERER DEM

FORVENT BLOT LIDT MERE! FORVENT BLOT LIDT MERE!

Vi har en specialudviklet gulvvasker med Vi har en specialudviklet gulvvasker med ekstra sug, såekstra vi sikrer at så dine gulve at er dine helt gulve er helt sug, vi sikrer rene og tørre rene indenogvi tørre lakerer dem! inden vi lakerer dem!

KLARE KLARE LINJER LINJER – det kan de fleste – det kan de fleste forholde sig til. forholde sig til.

FRISKFRISK DIT HALGULV OP OP DIT HALGULV

Vi kigger gerne dit gulv og rådgiver Vi forbi, kiggervurderer gerne forbi, vurderer dit gulvdig. og rådgiver dig. Så kan vi giveSå digkan et uforpligtende tilbud på, hvad det vil vi give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få gulvet kostebehandlet. at få gulvet behandlet.

UNDGÅ UNDGÅ LAKBINDINGER LAKBINDINGER

Vi er et team afVi er et team af professionelleprofessionelle hånd­ hånd­ værkere med værkere mange med mange års erfaring påårs området. erfaring på området.

Ved at rulle lakken Ved atpårulle lakken på med vores metode med vores metode bevares den naturlige bevares den naturlige bevægelse, selv under selv under bevægelse, store forandringer store iforandringer i luftfugtigheden. luftfugtigheden.

MØD OS PÅ OS PÅ MØD STANDSTAND 108A 108A Vi står klar med ekstra Vi står klar med ekstra – forvent blot lidt mere! – forvent blot lidt mere! gode messetilbud! gode messetilbud! www.ka-gulv.dk www.ka-gulv.dk

Super tilfreds med arbejdet Super tilfreds med arbejdet og god vejledning for og god vejledning for efterfølgende vedligehold. efterfølgende vedligehold. Brian Larsen, Arena SydLarsen, Arena Syd Brian


GREEN KEY | Grønne cafeer

Cafeer skal også med i Green Key Mange cafeer og cafeterier tilbyder gode sunde retter, snacks og drikkevarer. Derfor bør de også kunne Green Key-certificeres på lige fod med det anlæg, de ligger i. HI arbejder derfor for nye regler på området.

G

reen Key-repræsentanter i HI arbejder på at få ændret kriterierne for, om et spisested kan Green Key-certificeres. Hvis en hal er godkendt, og cafeen følger trop og arbejder efter samme retningslinjer inden for blandt andet personaleforhold og miljø, bør spisestedet også kunne brande sig med den grønne nøgle. Det mener blandt andre Michael

Simonsen, der er HI’s repræsentant i Green Keys styregruppe. Som reglerne er i dag, skal anlæg og spisesteder godkendes i Green Key-regi hver for sig. Der er nogle kriterier for idrætsanlæg og nogle andre kriterier for restauranter og spisesteder. »Men problemet for mange af vores medlemmers cafeer er, at de simpelthen er for små til at kunne opfylde de offi-

cielle internationale krav til restaurationsbranchen – mange steder er det jo en enkelt ansat, der sørger for cafeen, og mange steder er cafedriften endda en del af halinspektørens arbejde. Derfor kan der ikke laves dokumentation for

- Alt i ure, uranlæg og tidtagning. - Trådløse ure, varslings og ringe anlæg. - Service, vedligehold og reparationer af ure og uranlæg. - Lager af tilbehør og reservedele.

Håndværkervangen 4 - 3550 Slangerup Tlf. 47 38 03 03 - Fax: 47 38 01 03

30 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid


Grønne cafeer  |  GREEN KEY

SLIP FOR LUGT OG KLAGER - koncentrer dig om din kerneforretning

• Det originale vandfri urinal, uden brug af spærrevæsker! • Markedets uden sammenligning bedste vandfri urinal.

Mange cafeer – som eksempelvis her i Albertslund Idrætscenter – har pæn succes med deres sunde udvalg. Det er en af grundene til, at de bør kunne få plads i Green Key, mener Michael Simonsen. MB-ActiveTrap er en patenteret løsning som sikrer konstant forbrug af den Bio-Aktive blok der forbedrer hygiejnen, reducerer urinsten og forebygger blokering af afløb.

eksempelvis ledelses- og medarbejderforhold,« forklarer Michael Simonsen, der til daglig er driftsleder i Glostrup Idrætsanlæg. Velfortjent

Michael Simonsen erkender, at det tidligere var de færreste cafeterier, der fortjente retten til at flage med den grønne nøgle. »Det er jo velkendt, at vi har haft en kultur, hvor menuen i et hvert dansk halcafeteria bød på pølser, pomfritter og parisertoasts. Men i takt med at der er kommet øget fokus på den sunde mad og økologien er blevet til at betale, er der rigtig mange cafeer, der har skiftet fokus – blandt andet med Jump Food-konceptet,« siger Michael Simonsen og henviser til forsøgsordningen, der var en del af projektet SMIL – Sundere Mad i IdrætsLivet – og kørte i 30 idrætsanlæg landet over. HI’s Green Key-team synes derfor, at cafeerne bør have muligheden for at brande sig med den grønne nøgle og udnytte de markedsføringsværktøjer, der ligger i konceptet. Hvis HI kommer igennem med deres forslag, skal kriterierne ændres i Green Keys styregruppe.

xLERATOR TIME TO THROW IN THE TOWEL! • Spar penge på papirindkøb, undgå opfyldning og hold dine toiletter ordentlige. • Gennemsnitlig tilbagebetaling på kun 18 måneder! 5 åRS gARANTi

Få EgET LOGO På FRONTEN

FORHANDLES AF HOPE A/S ∙ Borupvang 3 ∙ DK-2750 Ballerup ∙ Tlf. +45 5353 5151 info@ho-pe.dk ∙ www.ho-pe.eu

idræt • kultur • fritid Nummer 253 

31


STATUS  | Svømmebadsbekendtgørelsen

Ingen dispensationer til svømmeanlæg En del af landets svømmeanlæg lever ikke op til nye krav og risikerer dermed at blive lukket ned. Miljøstyrelsen giver ikke mulighed for dispensationer.

D

en 1. juli 2017 var deadline – nu skal alle danske svømmeanlæg leve op til den nye svømmebadsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen indeholder en række nye og ændrede krav om blandt andet bassinvand og omsætningstider. HI’s Videncenter vurderer, at mange anlæg endnu ikke er opdaterede – uden at have et klart tal vurderer Videncentrets eksperter, at op mod en fjerdedel af anlæggene ikke opfylder de nye krav. Driftleder Kim Kupetz fra Sæby Svøm-

mebad er HI’s Videncenters specialist inden for svømmeanlæg er bekymret for de mange anlæg, der ikke lever op til bekendtgørelsen. »Det er typisk de mindre anlæg, der ikke er opdaterede, og helt konkret betyder det jo, at de risikerer at blive lukket ned,« siger Kim Kupetz. I bekendtgørelsen er der ikke givet mulighed for dispensation fra kravene, og Miljøstyrelsen forklarer HI, at de derfor opfordrer kommunerne til at indgå i dialog med berørte svømmebadsejere

med fokus på, at kravene i bekendtgørelsen skal overholdes, og for at fremme processen med eventuel lovliggørelse af svømmebadsanlæg.

For yderligere informationer om svømmebadsbekendtgørelsen, kontakt HI’s Videncenter på tlf. 56 14 74 44.

Svømmebade: Vi skal stille højere krav Med de skærpede krav i den nye svømmebadsbekendtgørelse er det nu endnu mere nødvendigt, at badegæsterne tager hygiejnen alvorligt. Driftleder opfordrer til fælles kampagne.

H

vis klorforbruget i landets svømmebade skal endnu længere ned, skal de badende ganske enkelt blive endnu bedre til at vaske sig – og svømmehaller og badelande skal være enige om at stille krav om ordentlig afvaskning. Det mener Michael Simonsen, driftleder i Glostrup Idrætsanlæg, og han opfordrer landets svømmeanlæg til at gå sammen om et opråb for bedre vaskevaner. »Vi er nødt til at sætte ind sammen. Det kan ikke nytte noget, at jeg står og råber ’ af med badebukserne’, hvis de ansatte i nabosvømmehallen er ligeglade. Derfor synes jeg, vi skal gå sammen om en kampagne eller lignende, hvor vi

32 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid

fortæller badegæsterne, hvor vigtigt det er, at de vasker sig ordentligt,« siger Michael Simonsen. Risikerer lukning

Med de nye krav skal der ikke meget ekstra forurening til, før en svømmehal må skrue op for kloren, og det kan hurtigt betyde, at kravene til vandkvaliteten ikke overholdes. Miljøstyrelsen slår over for HI fast, at der ikke er mulighed for at give dispensation fra svømmebadsbekendtgørelsens krav, og derfor mener Michael Simonsen ikke, svømmeanlæggene har råd til at lade stå til. »Det er vigtigt, at vi står sammen om at højne vandkvaliteten generelt, og

derfor skal vi i samlet flok ud og fortæller vores brugere, hvor meget det betyder, hvis de ikke vasker sig ordentligt – i sidste ende kan de jo være med til at lukke hallen, hvis de ikke tager badet seriøst,« siger Michael Simonsen. I samarbejde med HI vil han nu forsøge at få et informationssamarbejde i gang.

HI arbejder på at tilbyde en temadag om afvaskning i efteråret.


Individualitet | HOLDTRÆNING

Det sociale slår fleksibiliteten Centerleder deler erfaringer og peger på det vigtige i at blive ved med at udvikle holdtræningen. Det sociale er stadig vigtigt, viser erfaringerne fra Tarm Idrætscenter. Vi har længe hørt, at motionister ønsker fleksibilitet og at den uorganiserede idræt er tidens trend. I Tarm i Vestjylland går man dog imod denne trend – der er selvfølgelig altid nogen, der foretrækker at dyrke motion individuelt, når det passer ind i ens egen tidsplan, men overordnet er der stor søgning på holdidrætten. »Vi oplever i høj grad, at vores hold er populære. Det er ofte det sociale, der trækker, når folk skal dyrke idræt hos os,« siger Per Østergaard, centerleder i Tarm Idrætscenter. Rigtige mænd og håndboldsjov

Tarm Idrætscenter har pæn succes med

de træningshold, hvor latteren er med på sidelinjen. »Vi har blandt andet taget konceptet fra DR-programmerne med rigtige mænd op, og ud over det fornuftige i at gøre noget ved konditionen og måske tabe et par kilo, så er det helt klart det sociale, der får mændene til at komme igen. Og vi ser jo også, at de sidder og får en øl og en sodavand efter træning, så det er jo bare perfekt, at der er kommet et tilbud til denne gruppe,« siger Per Østergaard. På kvindesiden er et hold som håndbold-fitness populært, hvor det igen er de fysiske udfoldelser, der er grundstammen, men det er krydret med mas-

ser af grin og sjov. Så selvom der er mange ting, der taler for at gøre mere for at give den uorganiserede idræt gode betingelser, mener Per Østergaard, at udviklingspengene skal bruges på holdidrætten. »Vi er jo også nødt til at kigge på økonomien, og vi får ærlig talt ikke meget indtægt ud af at anlægge en parkour-bane, som folk kan komme og bruge gratis. Derimod har vi en fast kontigent hele vinteren, hvis vi får startet et hold op om om efteråret, som folk kommer igen på,« er meldingen fra centerlederen i Tarm Idrætscenter.

LUGTFRIE URINALER Med tilfredshedsgaranti • Intet vandforbrug

• Forbedret hygiejne

• 100% lugtfrit system med tilfredshedsgaranti

• Nem vedligeholdelse

Forårstilbud

• Stødsikker porcelæn

-35 %

Falcon Waterles s urinaler & hånd tørrer

WATERLESS HÅNDTØRRER BEDRE HYGIEJNE • Berøringsfri betjening • Antibakteriel overflade • Antimikrobiologisk HEPA-filter • Overskydende vand opfanges i beholder • Digital motor

HØJ KOMFORT • Lavt støjniveau • Indbygget duftblok “Zero smell” • 10-12 sekunders tørretid • Forbrug 1.000 watt • Kan sættes ned til 700 watt

Møllegade 23 · 6310 Broager · 20 14 50 84 · info@waterless.dk · www.waterless.dk


KORT NYT  |  Brancheudstilling

Spændende nyheder og populære produkter Mere end en måned før brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid var alle standpladser udsolgt. Som altid var der rigtig god opbakning til messen fra branchens leverandører, og over 100 stande var klar med alt det nyeste og gode tilbud på gamle kendinge inden for idrætsudstyr, interiør, vedligehold og energioptimering.

Nyt materiale i omklædningen

Spil bold og musik på egen bane

A-sport var messens nye hovedsponsor, og her fortalte konsulent Niels Hugger, at kompaktlaminat vil vinde endnu mere frem i blandt andet omklædningsrum. »Bænke af kompaktlaminat er superstabile, og der opstår sjældent hakker og mærker i fladerne, fordi produktet er så hårdt. Desuden er det nemt at rengøre, og det er stort set vedligeholdsfrit,« fortalte Niels Hugger.

Et af de produkter, UNO Koncept viste frem på brancheudstillingen, var den sekskantede multibane Panna med individuelt lys- og lydsystem. »Når du kan tænde lyset på den enkelte bane, giver det nye muligheder for, at den uorganiserede idræt kan trives, når spillerne har tid og lyst. Nu kan man tilmed medbringe sin egen musik på sin smartphone, som kan sendes ud af højttalerne, der er indbygget i banderne,« fortæller Jan Bech Hansen.

Niles Hugger fra A-sport på en bænk af kompaktlaminat.

Jan Bech Hansen udfordrer en kollega på den lille multibane med indbygget lys og lyd.

Fra havespil til halspil

Pak bruserummet ind i nano

Hvem husker ikke stangtennis fra haven, da vi var børn? Jimmy Seberg, webshopmanager hos TRESS fortæller, at der er stor efterspørgsel på det indendørs stangtennis-udstyr fra TRESS. »Det er så simpelt, og det fungerer bare. Stangen sættes ganske enkelt ned i en gulvbøsning størrelse 83 mm, som er standard for badmintonnet, og så er man i gang. Stangtennis kan spille af både skolebørn og seniorer og kan blandt andet bruges som opvarmning til andre former for ketsjersport,« siger Jimmy Seberg.

Virksomheden ACT.Global lægger et lag af nano-partikler på overfladerne i baderum, omklædningsrum og andre steder, hvor bakterier normalt trives. »Vi behandler overfladen med vores produkt, der hedder ACT CleanCoat®, som bruger lys og fugt i luften til at gøre overflader selvdesinficerende og derved aktivt bekæmper og nedbryder bakterier som f or eksempel E. Coli og Listeria,« forklarer tidligere fodboldspiller og europamester Henrik Larsen, der er konsulent for ACT.Global. Læs mere om ACT.Global på side 38.

Traditionel stangtennis er tilbage i mange haller og gymnastiksale, fortæller Jimmy Seberg, TRESS.

34 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid

Tidligere fodboldspiller og europamester Henrik Larsen er konsulent hos ACT.Global og deltog sammen med to kolleger på brancheudstillingen.


Skydebaneforeningen Danmark – tilbyder rådgivning og teknisk bistand til skytteforeninger og kommuner, der ønsker af renovere eller etablere skydebaner. Vi anbefaler fleksible løsninger, så faciliteterne kan anvendes af så mange forskellige brugere som muligt.

Vingstedvej 27 7182 Bredsten Tlf. +45 76 65 67 00 info@skydebaneforeningen.dk www.skydebaneforeningen.dk

Danmarks største program i bruseløsninger SPAR OP TIL 67% T PÅ VANDFORBRUGE

Til kv og vv Tempomix model 790220

Til forbl. vand Sporting model 714700

Til forbl. vand Advance model 749535

Til kv og vv Securitherm model 792300

Til kv og vv Tempomix model 790350

GRATIS - uforbindende rådgivning om vandbesparelse/produktvalg

Til forbl. vand Advance model 4000-X

Alstrup Alle 2 - 8361 Hasselager www.cma-armatur.dk

86 28 77 66


LEDELSESINSPIRATION | Brancheudstilling

Ny afslutning gav ledere stof til eftertanke Årets brancheudstilling blev afsluttet med fuld fart. Den tidligere racerkører og nuværende talenttræner og coach, Tommy Schröter, sluttede messen af med historier fra motorsportsverdenen, inspiration til god ledelse og en række tænkevækkende øvelser til messens deltagere.

I

ngen ringere end den dobbelte tidligere verdensmester i Formel 1, Mika Häkkinen, bød tilhørerne velkommen fra storskærmen, da Tommy Schröter afsluttede brancheudstillingen med et oplæg om adfærd og talentudvikling. »Menneskerne omkring dig er afgørende for din succes, og det kræver hårdt arbejde at have og vedligeholde gode, nyttige relationer,« sagde Mika Häkkinen blandt andet i en video. Denne opsang bragte Tommy Schröter videre til en snak om, hvordan vi som ledende medarbejdere i landets kultur og idrætsanlæg samarbejder med vores ansatte.

»Selvom vi ikke tænker over det, så arbejder vi alle sammen med talenter i vores hverdag, og det er vigtigt, at vi arbejder sammen med vores talenter om at få det bedste ud af dem,« sagde Tommy Schröter. Øvelser gav overvejelser

Den erfarne talenttræner satte tilhørerne i gang med en række øvelser, der blandt andet viste, at en leders kropssprog er utroligt vigtigt for, hvordan en besked bliver modtaget. Øvelsen satte tydeligvis gang i både grin og tanker hos publikum. »Det er velkendt, at kropsprog i nogle tilfælde er lige så vigtigt som de ord, vi

siger – der er bare mange af os, der glemmer det i hverdagen,« sagde Tommy Schröter. På humoristisk vis forsøgte han også at stresse publikum igennem en simpel taløvelse, hvor de fleste på grund af hans påtagede højrøstede kommanderen hurtigt mistede overblikket og overgav sig til latteren. »Denne øvelse et tydeligt bevis på, at vi mennesker arbejder forskelligt under stress. Nogle kan lukke en krævende chef og et stort pres ude, mens andre bliver utrygge og ikke få lavet deres ting, når der står en chef og kommanderer,« sagde Tommy Schröter. Husk at have det sjovt

Tommy Schröter, der blandt andet arbejder som talenttræner, lukkede HI's brancheudstilling med historier fra motorsportsverdenen, inspiration til god ledelse og en række tænkevækkende øvelser.

36 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid

Overordnet handlede Tommy Schröters foredrag om, at alle der arbejder med mennesker skal gøre sig umage med at se den enkelte medarbejder og lære at forstå, hvordan han eller hun bedst fungerer. »Der er stor forskel på, hvad der skal til for at mennesker trives på en arbejdsplads – vi har et fælles ansvar for, at hver enkelt medarbejder er glad for at gå på arbejde, og det er vigtigt, at vi ved, at vi selv kan være grunden til, at der bliver ydet mere eller mindre,« sagde Tommy Schröter fra scenen. Han sluttede af med opfordring, som mange nok også glemmer i en travl hverdag – vi skal huske at have det sjovt. »Når vi er glade, smitter det, og godt humør er det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde,« sluttede Tommy Schröter.


RENGØRING  | Nanobehandling

Ny nanobeklædning giver mindre rengøring En ny coating kan mindske behovet for rengøring i blandt andet omklædningsrum og baderum. Flere kolleger har gode erfaringer med coatingen, som består af bittesmå nanopartikler, der kan påføres på alle slags flader.

Af Lotte Overbjerg

M

indre tid på rengøring, mindre forbrug af rengøringsmidler og et renere omklædningsrum. Det lyder som en drøm for mange rengøringsansvarlige, og det er faktisk

hvad ACT.Global lover, man får ud af at behandle sit omklædningsrum eller vådafdeling med en ny nanobeklædning. »Vi behandler overfladen med vores produkt, der hedder ACT CleanCoat®. Det beskytter og nedbryder bakterier, så man sparer tid på at gøre rent og des-

uden bliver overfladen renere end før,« forklarer tidligere fodboldspiller og europamester Henrik Larsen, der er konsulent for ACT.Global. Nanocoatingen kan bruges i baderum, på bænke i omklædningen, på bassinkanten og andre steder, der udsættes for mange bakterier.

Christian Federspiel, Managing Director for Water & Wellness Flintholm: »Jeg kan godt lide, at vi er grønnere i vores rengøringsproces, men det afgørende punkt for mig var de operationelle besparelser både i penge og tid. Vi kan bruge mindre tid på rengøring og holde et bedre niveau af renlighed end ved traditionelle metoder.«

38 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid


Nanobehandling  |  RENGØRING

Water & Wellness Flintholm er klar til at blive behandlet med den nye nanobelægning. Foto: Martin Håkan / Coverganda.dk

Mindre rengøring

Virum Svømmehal fik sidste år behandlet både bassinhal, baderum og omklædning med ACT.Globals coat. Og godt et halvt år senere er Tina Hansen, serviceleder med ansvar for rengøring, godt tilfreds. »Det betyder jo ikke, at vi aldrig skal gøre rent, men det er helt sikkert blevet lettere, efter vi har fået coatet hallen,« siger Tina Hansen. Inden behandlingen havde svømmehallen – lige som så mange andre – udfordringer med at holde fedt, sæberester og kalk væk. Der blev brugt masser af rengøringsmidler og lige så meget knofedt. Men hvor eksempelvis baderummet tidligere blevet skummet over og skrubbet to gange om ugen, kan personale i dag nøjes med at gøre det en gang om måneden. Det samme gælder kalkfjerning. »Vi er stadig nødt til at fjerne kalk en gang i mellem, men det er slet ikke lige så tit som før, og der når at samle sig meget mindre kalk, end før vi fik behandlet hallen,« fortæller Tina Hansen tilfreds og slår fast: »Rengøringsarbejdet er blevet markant lettere, og så sparer vi kræfter. Jeg tror, vi har halveret arbejdstiden, når det drejer sig om at fjerne fedt, kalk og andet i baderummet,« siger hun. Nedbryder bakterier

ACT CleanCoat® er en fotokatalystisk coating, som bruger lys og fugt i luften til at gøre overflader selvdesinficerende og derved aktivt bekæmper og nedbryder bakterier som for eksempel E. Coli og Listeria. »Når først ACT CleanCoat® er påført, sikrer den en lang-

– så kan tiden bruges på sund aktivitet Markedets mest attraktive pris | Meget høj kvalitet Vedligeholdelsesfri | Fantastisk flexibel – du vælger selv indretning og underlag

Multibanen • Panna Bane • Goalbox Kunstgræs baner • Crossfit • Parkour

Tlf. 8680 6020 | winthergruppen.dk

1160644 Annonce - Sport & Fritid_86x130.indd 1

idræt • kultur • fritid Nummer 253 10/03/16 39 07.58


RENGØRING  | Nanobehandling

tidsbeskyttelse mod biologiske mikroorganismer som bakterier og vira. Når luften indeholder færre bakterier og mindre fugt, giver det et bedre arbejdsmiljø for de ansatte,« fortæller Henrik Larsen og tilføjer: »Nanopartiklerne er så små, at de ikke kan ses eller føles. Vi garanterer, at en behandling virker mindst et år,«. Teknologien blev udviklet i Malaysia for fire år siden, og Henrik Larsen er – blandt andet via sit kendte ansigt – nu med til at få en salgsafdeling op at stå i Danmark. Færre kemikalier

Når behandlingen først er gennemført, og coaten er lagt på, skiftes en god del af de gængse rengøringsprodukter ud med mindre skrappe produkter. Tina Hansen fortæller, at det faktisk først er efter, hun er holdt op med at bruge de gamle produkter, at hun har opdaget, hvor ubehagelige de var at færdes i. »En sjælden gang får vi brug for at skumme vægge og gulve ind, og da vi gjorde det for første gang i flere måneder, kunne jeg pludselig huske, hvor ubehageligt det er at gå inde i den fugtige kemikaliedunst. Det er jeg rigtig glad for, at jeg og mine kolleger slipper for,« fortæller hun.

På HI’s brancheudstilling i Vingsted var ACT.Global repræsenteret af Peter Møller, Sales Manager, Henrik ’Store’ Larsen, President, ACT.Global Sport og Ole Hedelund, Sales Manager, ACT.Global.

Længere åbningstid

Også Baandbyhallen i Storvorde i Nordjylland er blevet behandlet med ACT.

Det betyder jo ikke, at vi aldrig skal gøre rent, men det er helt sikkert blevet lettere, efter vi har fået coatet hallen. Tina Hansen, serviceleder, Virum Svømmehal.

Globals coating, og her er meldingen klar fra halinspektør Brian Carlsen. »Rengøringstiden i vores omklædningsrum og badeareal er faldet fra seks

timer til to timer per hovedrengøring. Samtidig kan jeg se, at brugen af skrappe kemikalier er faldet drastisk,« siger Brian Carlsen. I den anden ende af landet fik Helsingør Svømmehal sidste sommer mulighed for at forlænge åbningstiderne, problemet var bare, at omklædningsrummene var lukket på grund af rengøring. Men efter at hallen er blevet behandlet med coatingen, er behovet for rengøring faldet markant. Blandt andet skal personalet ikke længere bruge 16 timer om ugen på at spule baderummene, og det har resulteret i, at svømmehallen kan holde åbent ti timer længere hver uge.

Rengøringsansvarlige fra blandt andet Helsingør Svømmehal og Virum Svømmehal bruger i dag mindre tid og færre produkter til rengøring – Water & Wellness Flintholm er en af ACT.Global nyeste kunder. Foto: Martin Håkan / Coverganda.dk.

40 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid


GREEN KEY

75 Værløse Svømmehal 74 Viby Sj. Idrætscenter 73 Viborg Svømmehal 72 Vestbad I/S 71 Vejen Idrætscenter 70 Uvelse Fritids Center 69 Tinglev Fritidscenter 68 Tarm Idrætscenter 67 Søndermarkshallen 66 Sæby Svømmebad Sydthy Kur- og Svømmebad 65 Svømmehallen i Nykøbing S 64 Svømmecenter Falster 63 Strandmarkens Fritidscenter 62 Solrød Idrætscenter 61 Snekkersten Idrætscenter 60 Smørum Idrætscenter 59 Slangerup Idrætsanlæg 58 Skærbæk Fritidscenter 57 Sankt Jørgens Badet 56 Rørvig Hallen 55 Rønne Idrætshal 54 Rødovrehallen 53 Rødovre Stadionhal 52 Rødovre Skøjtearena 51 Rundforbi Idrætsanlæg 50 Roskilde Badet 49 Ringsted Svømmehal 48 Ringsted Idrætscenter 47 Næstved Hallerne 46 Nyborg Idræts- og Fritidscenter 45 Nordfalster Svømmecenter 44 Nakskov Svømmehal 43 Maribo Svømmehal 42 Maribo Hallerne 41 Maglegårdsbadet 40 Lysholmbadet 39 Lalandia 38 Køge Svømmeland 37 Klemensker Idrætshal 36 Jersie Hallen 35 Ishøj Svømmehal 34 33 Ishøj Idræts- og Fritidscenter 32 Hvissinge Hallerne Hvidovre Stadion 31 Hundested Hallen 30 29 Holte Hallerne Helsingør Svømmehal 28 Helsingør Hallerne 27 Hedensted Centret 26 Havdruphallen 25 24 Hasle Idrætshal Halsnæs Hallerne 23 Hallerne i Nykøbing S 22 Glostrup Svømmehal 21 Glostrup Idrætspark 20 Gladsaxe Sportscenter 19 Furesøbadet 18 Frihedens Idrætscenter 17 Frederiksværk Svømmehal 16 Frederiksværk Hallen 15 Frederikssund Svømmehal 14 Fredericia Idrætscenter 13 Forum Horsens 12 Erritsø Hallen 11 Engelsborghallen 10 Ejby Hallen 9 Dansborghallen 8 Bagsværd Svømmehal 7 Bagsværd Stadion 6 Avedøre Stadion 5 Avedøre Idrætscenter 4 Augustenborghallerne 3 2 Arena Syd Arena Næstved 1

Sol, vind og affald Temaet på Green Keys efterårstur er grøn energi – sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen 4. og 5. oktober. Turen går blandt andet til Århus, hvor vi skal besøg Rubæk & Co A/S, der er eksperter i affaldsløsninger og leverer nedgravede affaldscontainere. Rubæk & Co er totalleverandør af udstyr til miljørigtig kildesortering og affaldshåndtering og har i dag Skandinaviens største produktsortiment af maskiner og udstyr, både til indenog udendørs brug. Derudover skal vi besøge Europas største solcelleanlæg, der ligger på Sejling Hede ved Silkeborg. Her blev over 12.000 solfangere sat i drift sidste år – de dækker det årlige forbrug for 4.400 parcelhuse. Med et areal på 156.694 kvadratmeter er Silkeborg Forsynings nye solfangeranlæg Europas hidtil største.

Green Keys efterårstur går blandt andet til Europas største solcelleanlæg, der ligger på Sejling Hede ved Silkeborg. Foto: Anders Brohus

Informationsdag for medarbejdere HI’s Green Key-folk er ved at planlægge en informationsdag for anlæggenes miljømedarbejdere. På denne dag vil alle fordelene i Green Key blive gennemgået, der bliver mulighed for erfaringsudveksling, der bliver givet gode råd og meget mere. Hold øje med hjemmesiden og din mail – invitationen bliver sendt ud så snart datoen er fastsat.

Brug Green Key i din markedsføring Green Key er meget mere end et flag i flagstangen og et logo på døren – Green Key-konceptet indeholder også en værktøjskasse fuld af markedsføringsmateriale, som de certificerede anlæg må benytte. HI vil senere på året holde et informationsmøde, hvor Mikal Holt Jensen, miljøchef for Green Key i Horesta, vil gennemgå markedsføringsmaterialet, således at anlæggene kan profilere og gøre opmærksom på betydningen af, at kommunen har valgt, at idrætsanlægget skal være miljørigtigt. Datoen for dette møde bliver også lagt ud på h-i.dk, og der bliver sendt invitationer direkte til Green Key-medlemmerne, så snart vi har datoen på plads.

idræt • kultur • fritid Nummer 253 

41


NYT OM NAVNE ???  | ????

Mærkedage 50 år Lene Munk Gravesen Mørke Idrætscenter 01/06 1967 Mikael Hansen Herfølge-Hallen 03/06 1967 Janne Sømose Jørgensen Guldborgsund Hallerne 13/07 1967 Michael Bodi Lumby Guldborgsund Hallerne 25/09 1967

60 år Per Maretti Hansen Svømmecenter Nordvest 01/07 1957 Leif Baaring Pedersen Hou Hallen 13/07 1957 John Aaboe Jensen Ølgod Hallerne 21/07 1957

Preben Rasmussen Vestbad 01/08 1957 Tonny Borggaard Thy Hallen 20/08 1957 Leif Grønning Vingsted hotel & konferencecenter 25/08 1957 Jan Frederiksen Haraldslund Vand- og Kulturhus 01/09 1957

Svend Ove Hansen Langeskov Idrætscenter 01/09 1952 Carsten Clemmensen Bornholms Idrætsområder 03/09 1952

70 år Hans Ove Poulsen Tidl. Stubbekøbinghallen 01/07 1947

75 år

65 år

Knud Uffe Sloth Tidl.Havdruphallen 22/07 1942

Peter Dollerup Tidl. Vorbasse Fritidscenter 30/06 1952 Poul Søndberg Hobro Idrætscenter 16/07 1952 Benny Nielsen 18/08 1952 Leif Rohde Hansen Alslev Idrætsanlæg 23/08 1952 Nils Peter Nilsson Skovvang Stadion 29/08 1952

80 år Rikard Dinesen Tidl. Nyborg Idræts- & Fritidscenter 13/08 1937 Kaj Kristensen Tidl. Dagnæshallen 29/08 1937

HELLO AQUAFITMAT! ------------------ 220 cm ------------------

KAMPAGNETILBUD

• Vægt: 10 kg • Volume: 210 L • Maks vægt: 120 kg

---- 81 cm ----

Inspireret af yoga, pilates & fitness, dog skal alt nu gøres på en flydende Aquafitmat i vandet. Træningssekvenser med cardio, muskel- & balancetræning. Kontakt os for yderligere information på info@lml-sport.dk eller ring og book et møde på +45 86 93 39 22.

Find flere informationer på:

www.lml-sport.dk

42 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid


FERIEHUSE

Udlejningspriser på HI’s feriehuse

Sauna Damp Fitness

Bønnerup Strand HI har et dejligt feriehus ved Bønnerup Strand, der ligger i det skønne område på Djursland, huset er på 80 m2, og der er plads til 8 personer fordelt i 4 dobbeltværelser. Højsæson Hele uger Weekend Ekstra dage

uge 01-26

uge 27-32

uge 33-52

2.150,00 1.150,00

3.400,00

2.150,00 1.150,00

300,00

Sauna

Vi kan hjælpe med alt fra renoveringer til komplette nye projekter, Fokus på funktion, økonomi og design. Saunaovne på el og gas gør, at vi kan hjælpe med alt fra den lille klassiske sauna til store event-gussaunaer med opmurerede saunaovne.

300,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr)

Marielyst På den naturskønne ø Falster ligger HI’s feriehus på 134 m2 i Marielyst. Der er plads til 12 personer med 8 sengepladser, fordelt i 4 værelser samt en hems til 4 børn. Højsæson Hele uger Weekend Ekstra dage

uge 01-26

uge 27-32

uge 33-52

3.550,00 1.975,00

6.550,00

3.550,00 1.975,00

400,00

400,00

Dampbad

I færdige sektioner med fliser eller i plast giver mulighed for at tilpasse dampbadet til alle placeringer. Med teknik fra de førende producenter, kan vi løse enhver opgave.

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr)

Booking: Du kan nu booke sommerhusene direkte på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at ringe til sekretariatet.

og kan udlejes som enkelt dage, weekender (fredag kl. 12.00-søndag kl. 15.00) eller som hele uger samt i to sammenhængende uger (lørdag kl. 15.00-lørdag kl. 11.00).

Der er inkluderet rengøring i lejepriserne.

Prøv som noget nyt at invitere jeres personale på en weekendtur til feriehusene, her kan I uforstyrret få afholdt jeres personalemøde o.l.

Lejeperioder: For begge feriehuse gælder det, at højsæsonen kun udlejes som hele uger. Resten af året finder udlejningen sted i den rækkefølge, bestillingerne indløber

I har også mulighed for at leje feriehusene ud til jeres ansatte.

Alt i fitnessudstyr og tilbehør til private og professionelle Eks. Plamax Zone funktionel træningsstation. Sammensæt din Zone som du vil. Mange kombinationer med mulighed for både holdtræning, personlig træning og fri træning. Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

700 m 2 butik & showroom Mileparken 30 • 2730 Herlev Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk


HOVEDBESTYRELSE – OMRÅDEFORMÆND ???  | ???? Område 1. København, Nordsjælland og Bornholm

Område 3. Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

Kai Strandgaard Hansen Ishøj Idræts- og Fritidscenter Vejledalen 17, 2635 Ishøj Tlf. 4373 4083 Mail: ksh@ishoj.dk

Jørgen Thorlund Jepsen Ribe Fritidscenter og Svømmebad Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe Tlf: 7542 2562 Mail: jtj@ribefritidscenter.dk

Område 2. Lolland/Falster, Sydsjlland/Møn og Vestsjælland

Område 4. Midtjylland

Ebbe Edvardsen Rudbjerg Hallen Rudbjergvej 16 B, 4983 Dannemare Tlf. 3032 4020 Mail: ebed@lolland.dk

Jørn Juul Forum Horsens Langemarksvej 53, 8700 Hosens Tlf. 20 80 13 96 Mail: kujj@horsens.dk

Vi tager slæbet Vi tager slæbet for sporten..! for sporten..! 5 år s d i ve garant Pur s t r spo ng lakeri

Område 5. Nordjylland

Jan Frederiksen Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf.nr. 99 31 67 50 Mail: jan.frederiksen@aalborg.dk

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Mange års erfaring problemløsere -Vi er er Deres garanti for håndværksHar De et gulvproblem? mæssigt, korrekt udført arbejde. Spørg os - vi løser alle opgaver.

Vi er problemløsere Vi kommer overalt Har De et gulvproblem?

Vi er altid er for stort Spørg os -parate! vi løserIntet alle opgaver. - intet er for småt!

Vi kommer overalt Reperation Vi er altid parate! Intet er for stort - defekte parketstave, bøsninger intet er for småt! og beslag m.m udskiftes eller Reperation repareres. - defekte parketstave, bøsninger og beslag m.m udskiftes eller repareres.

Tlf.: 75 15 79 00 sportslakering@ytzen.dk Tlf.: 75 15 79 00 www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING •

sportslakering@ytzen.dk www.ytzengulvservice.dk OPSTREGNING AF BANER

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER

44 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid


LEVERANDØRREGISTER ????  |  ??? Adgangskontrol

Scan Agentur Gejlåvej 12, 6340 Kruså Tlf. + 45 74 67 00 50 e-mail: mail@scan-agentur.dk www.scan-agentur.dk Brusepaneler

Tandrup Water Solution A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf.: 48 17 22 82 E-mail: tws@tandrup.dk www.tandrupwatersolutions.dk

Bundsugere

Nordteknik Stjernevej 8, 3100 Hornbæk Fax: 49 70 81 87 Tlf: 49 70 81 82 www.nordteknik.dk Dampbad

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Fitnessudstyr

A-Sport A/S Katkjærvej 8, 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

MedicSport A/S Industriparken 25, 2750 Ballerup Fax: 39 55 19 87 Tlf: 39 55 19 97 www.medicsport.dk

PEDAN A/S Københavnsvej 224, 4600 Køge Tlf: 56 65 64 65 www.pedan.dk Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Gulvafdækning

A-Sport A/S Katkjærvej 8, 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Sunstill Langgade 17, Lund, 8700 Horsens Fax: 86 92 45 54 Tlf: 86 92 45 73 www.sunstill.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Gulvservice

A.G. Gulvservice ApS Helsingforsgade 23, 8200 Århus N Tlf: 86 16 36 88 ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-gulvservice.dk

KA Gulvservice Aps Teglvænget 67, 7400 Herning Tlf.23671728 www.ka-gulv.dk

Polisan Gartnerivej 26, 7500 Holstebro Tlf. 97 40 10 30 www.sportkote.dk www.polisan-sportsgulve.dk

Ytzen Sportslakering Helgolandsgade 28, 6700 Esbjerg Tlf: 75 15 79 00 Mail: sportslakering@ytzen.dk www.ytzen.dk

Gødning

DLF Højmevej 12, 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld 40 21 02 14 Søren Drejer 40 21 02 13 www.DLF.dk

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov, DK-6330 Padborg Tlf. 74 67 08 08 Fax 74 67 08 90 www.emarker.dk

Idrætsudstyr

A-Sport A/S Katkjærvej 8, 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Europlay Industrivej 16, 6630 Rødding Tlf. 75364822 Fax: 75364821 e-mail: jpb@europlay.dk

LML sport Sverigesvej 12, 8700 Horsens Fax: 86 93 22 25 Tlf: 86 93 39 22 www.lmlsport.dk

Rantzows Sport Vitavej 71, 8300 Odder Tlf: 71 99 83 41 Mail: info@rantzows.dk www.rantzows.dk

Trafik og Fritid ApS Lunderskovvej 7, Veerst, 6600 Vejen Fax: 75 38 97 95 Tlf: 75 38 99 11 www.trafik-fritid.dk

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2, 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

­Idrætsbelægning

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup 3500 VÆRLØSE Tlf.: 2080 8450 www.oscon.eu

Laiderz Sportsfaciliteter Aps Fuglebækvej 2A, 1. th, 2770 Kastrup Kontor/office: +45 3251 0700

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2, 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

Informationssystemer

HVL-Gruppen Valhøjvej 18, 2500 Valby Telefon: 33 25 35 40 Email: salg@hvl-gruppen.dk Web: www.hvl-gruppen.dk

Klorelektrolyser

Nordteknik Stjernevej 8, 3100 Hornbæk Fax: 49 70 81 87 Tlf: 49 70 81 82 www.nordteknik.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 253 

45


LEVERANDØRREGISTER ???  | ???? Konfekture & ­Drikkevarer

Sügro Danmark A/S Bugattivej 18, 7100 Vejle Fax: 75 63 09 40 Tlf: 75 63 09 60 www.sugro.dk Sügro Nord Kjeldsmarkvej 3-9, 7600 Struer Tlf: 97 85 11 00 mail: nord@sugro.dk Sügro Syd Bugattivej 18, 7100 Vejle Tlf: 73 56 16 66 mail: syd@sugro.dk

Sügro Sjælland Greve Main 23, 2670 Greve Tlf: 43 99 38 10 mail: greve@sugro.dk

Linjemaling

A-Sport A/S Katkjærvej 8, 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov, DK-6330 Padborg Tlf. 74 67 08 08 Fax 74 67 08 90 www.emarker.dk

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Konferenceanlæg

Kinovox Marielundsvej 45B, 2730 Herlev Tlf. 7022 3811 Mail: info@kinovox

Kunstgræsfodboldbaner

Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th, 2770 Kastrup Kontor/office: +45 3251 0700

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

LED Belysning

CO2LIGHT A/S Gørtlervej 21, 9000 Aalborg Tlf. +45 7070 1555 Sales: info@co2light.com www.co2light.com

46 

Nummer 253 idræt • kultur • fritid

PH-Service Hesselbjergvej 9, 5953 Tranekær Fax: 62 55 12 09 Tlf: 62 55 12 07 www.phservice.dk

Messetæpper

Messetæpper ApS Hesselbjergvej 9 5953 Tranekær Fax: 62 55 12 09 Tlf: 62 55 12 07 www.messetaepper.dk

Motionsudstyr

A-Sport A/S Katkjærvej 8, 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Lydanlæg

Ascon Trading ApS Thorndahlsvej 3, 9200 Aalborg SV Fax: 98 18 88 32 Tlf: 98 18 50 66 www.ascon.dk Kinovox Marielundsvej 45B, 2730 Herlev Tlf. 7022 3811 Mail: info@kinovox

Unico Gruppen Søndergade 107, 6600 Vejen Tlf: 75 36 57 79 mail: post@unico-gruppen.dk www.unico-gruppen.dk

Kunstige planter

Hilmars ApS Brårupgade 16, 7800 Skive Tlf: 97 52 85 20 www.hilmars.dk

Messestande

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Multi- og squashbaner

A-Sport A/S Katkjærvej 8, 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Maskiner

Lindholm Maskiner a/s Industrivej 10 A, 5492 Vissenbjerg Tlf: 72 44 11 12 info@lindholmmaskiner.dk www.lindholmmaskiner.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2, 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Møbler

Streamline ApS Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Fax: 44 48 02 10 Tlf: 44 48 00 95 www.streamline.dk

Zederkof A/S Prins Christians Kvarter 28, 7000 Fredericia Tlf: 89 12 12 00 www.zederkof.dk THORSØ A/S Håndværkervej 1, 8881 Thorsø Telefon: 86 96 60 75 www.thorsoe-moebler.dk

Your Brand Industrivej 16, 6630 Rødding Tlf. 75364822 www.your-brand.dk E-mail: jpb@your-brand.dk

Rengøringsmaskiner

Adiatek Egestubben 4C, 5270 Odense N Tlf. Søren Axel Lund/ +45 2830 0770 www.adiatek.dk Gulvvaskemaskiner

Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Merkurvej 1, 4700 Næstved Fax: 55 73 34 14 Tlf: 20 10 88 57 www.sssdk.dk


LEVERANDØRREGISTER ????  |  ??? Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Teglvænget 63, 7400 Herning Fax: 97 22 54 44 Tlf: 97 12 30 30 www.sssdk.dk

ELTIME A/S Håndværkervangen 4, 3550 Slangerup Fax: 47 38 01 03 Tlf: 47 38 03 03 www.eltime.dk

Rullegræs

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

DLF Højmevej 12, 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld 40 21 02 14 Søren Drejer 40 21 02 13 www.DLF.dk

Sauna

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Scener & Tribuner

A-Sport A/S Katkjærvej 8, 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Laiderz Sportsfaciliteter Aps Fuglebækvej 2A, 1. th, 2770 Kastrup Kontor/office: +45 3251 0700

Sunstill Langgade 17, Lund, 8700 Horsens Fax: 86 92 45 54 Tlf: 86 92 45 73 www.sunstill.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com Scoringstavler

A-Sport A/S Katkjærvej 8, 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Skabe og Værdiopbevaring

A-Sport A/S Katkjærvej 8, 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Promotec Scandinavia ApS Virksundvej 110 A, DK-8831 Løgstrup +45 40455995 www.promotec.dk

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Skilteløsninger

Jan Schmidt Design – totale skilteløsninger til svømme- og idrætsanlæg m.fl. Maribovej 15, 6000 Kolding Tlf: 75 52 45 00 mail: post@jsr.dk www.jsr.dk

Sportsnet

A-Sport A/S Katkjærvej 8, 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Nørvo Sportsnet A/S Toosholmvej 9, Nr. Vorupør 7700 Thisted Fax: 97 93 83 94 Tlf: 97 93 84 50 www.maalnet.dk

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Sportsgulve

Junckers Industrier A/S Værftsvej 4, 4600 Køge Tlf.: +45 7080 3000 www.junckers.dk www.junckers.com

OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup, 3500 Værløse Tlf.: 2080 8450 www.oscon.eu

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2, 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

Televarslingsanlæg

Kinovox Marielundsvej 45B, 2730 Herlev Tlf. 7022 3811 Mail: info@kinovox

Vandbehandlings­ leverandør

Aqua Wellness Fuglebækvej 2 A, 2770 Kastrup Tlf: 29 44 65 46 www.aquawellness.dk

Krüger Aquacare Fabriksparken 50, 2600 Glostrup Tlf; +45 43 45 34 33 www.aquacare.dk

VVS – Vand- og energi­ besparende løsninger

CMA Armatur A/S Alstrup Alle 2, 8361 Hasselager Fax: 86 28 77 68 Tlf: 86 28 77 66 www.cma-armatur.dk

Hope Borupvang 3, "World Trade Center", DK-2750 Ballerup Tlf. +45 5353 5151 www.ho-pe.eu

Tandrup Water Solution A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf.: 48 17 22 82 E-mail: tws@tandrup.dk www.tandrupwatersolutions.dk

For annoncer og optagelse i leverandørregistret kontakt: Anita Rasmussen AR@mediapunktet.dk · Tlf. 5117 1424

idræt • kultur • fritid Nummer 253 

47


DANSK KVALITET

Scoringsanlæg fremstillet i et tidløst design! Scoringsanlæg, udendørs - Nr. NHA3301 • • • •

Populært udendørs fodboldanlæg Rigtig god til de mindre stadions Store cifre. Læsbar op til 200 m Inkl. trådløs fjernbetjening

11.999,Vanvitting pris SPAR 5.000,-

Scoringsanlæg, indendørs - Nr. NA2130

På lager NU! Scoringsanlæg, indendørs - Nr. NHA2642T • • • • •

Et unikt anlæg med flere egenskaber Viser scoringer, tid og 2 udvisninger pr. hold Simpel indkodning af holdnavne Altid mulighed for special opbygning efter behov Inkl. trådløs kontrolpult

Ring og få et godt tilbud!

www.tress.dk

Tlf. 86 52 22 00

Al henvendelse til: HI Sekretariatet Solrød-Centeret 571, 2680 Solrød Strand

• • •

Utrolig flot anlæg der allerede findes i mange danske sportshaller Kan anvendes til alle indendørs sportsgrene Viser scoringer, tid og 1 udvisning pr. hold Inkl. trådløs kontrolpult

SORTERET MAGASINPOST SMP

Profile for HI

Idræt kultur fritid nr. 253  

Idræt kultur fritid nr. 253  

Profile for hi279
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded