__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr. 247  •  APRIL 2016

L æs a l HI’s å t om r sm ø de fra si de 31

Halinspektør har ansvar for 22 nøglehaller

44

Fleksibel aircondition i Royal Arena 

16

Sådan får vi mest ud af de frivillige

50


MESSER, EVENTS OG UDSTILLINGER PH service leverer alt hvad du skal bruge…

Vi kan bl.a. tilbyde: • Totalløsning indenfor udstillinger og messer overalt i Danmark. • Udstillingsopbygning fra 10 – 10.000 løbende meter. • Strøm og lys til alle formål. • Tæpper, stofbeklædning incl. montering. • Tæpper, stofbeklædning og tape leveres en gros.

Uforpligtende tilbud gives – konsulentbistand ydes gerne.

• Udstillinger • Messer • Standopbygninger • Rigsystemer • Belysning • Tæpper • Tekstiler etc.

Tlf.: 62 55 12 07 mail@phservice.dk www.phservice.dk


Ledelse  |  UDDANNELSE

Hvorfor skal jeg gå på kursus, når jeg har så meget at lave herhjemme? Jobbet som halinspektør ændrer sig markant i disse år – vi er nød til at følge med for at leve op til de krav, der i dag stilles til de ledende medarbejdere i landets idræts- og kulturanlæg. Det mener Carsten Clemmensen, der holder oplæg om emnet på årsmødet i Vingsted 1. juni.

Af Carsten Clemmensen, idrætsinspektør, Bornholm

S

ådan et spørgsmål kan vi alle sammen sagtens stille os selv. For alle har vi en travl hverdag med hundredevis af opgaver der skal klares for at gøre vores idrætsanlæg klar til brugerne. Og til trods for at vi gør vores bedste for at give de mange, der hver dag bruger vores idrætsanlæg, en rigtig god oplevelse, oplever mange af os, at der andre steder – måske i administrationen – sidder nogen og forandrer det, som vi jo selv opfatter som velfungerende. Det kan gøre os vrede eller kede af det, men lige lidt hjælper det, udviklingen lader sig ikke standse.

nød til at følge med, hvis vi skal leve op til de ændrede krav, der i dag stilles til de ledende medarbejdere i landets idræts- og kulturanlæg. Mange haller er blevet en del af større anlæg, og mange HI-medlemmer har i dag både ansvar for områder som forretning, økonomi og ledelse – krav som ikke stod beskrevet i stillingsannoncerne for 15 eller 20 år siden. Vi bliver nødt til at være en del af udviklingen, hvis vi fortsat vil være med. Vi skal forstå udviklingen og forholde os til den. Det kræver, at vi sætter os i stand til at forstå, hvad det er, der sker, vi skal have modet til at stille de rigtige spørgsmål, hvis noget er uklart eller direkte forkert. For at kunne sætte os selv i stand til dette, må vi udvikle os selv i takt med, at tingene omkring os udvikler sig. Kort og godt – vi må uddanne os.

Vi må uddanne os

Jobbet som halinspektør er i gang med at ændre sig markant – og vi er simpelthen

Carsten Clemmensen, idrætsinspektør på Bornholm, fortæller, at HI er klar med et nyt sammenhængende og kompetencegivende uddannelsesprogram.

90 har gennemført lederuddannelse

Livet er livslang læring, var der engang en klog mand der sagde. Men virkeligheden er, at mange af os ikke har deltaget i uddannelse i rigtig mange år – sikkert af mange gode grunde. Men den går bare ikke mere. Cirka 90 af vore kollegaer har indtil nu gennemført HI’s lederuddannelse og har givet sig selv nogle værdifulde værktøjer til at styrke deres personlige lederegenskaber. De har udviklet sig til at blive bedre ledere for de medarbejdere, de har ansvar for. Men det er ikke nok. Ledelse er meget mere end det. Brug for udvikling

Ledelse er også at forstå, at udviklin-

På H I’s 1. jun årsmøde iiV præs ingsted ente Cars rer te HI’s n n Clemm ense ye u n dda prog nnelsesram.

gen af fremtidens idrætsanlæg stiller krav til udvikling af fysiske rammer, aktiviteter samt måden, aktiviteterne organiseres på. Det er vigtigt at finde nye strategier for samarbejde med foreninger, kommunen, virksomheder og private borgere. Udgangspunktet for denne proces er en forståelse for udviklingen på idrætsområdet i Danmark, herunder nye krav fra brugerne samt helt nye brugergrupper som ønsker adgang til idrætsfaciliteterne. Dernæst kræves forståelse for igangsættelse af succesfulde udviklingsprocesser med udgangspunkt i den enkelte idrætsfacilitet. Klar med nyt uddannelsesprogram

Målet for HI er at skabe en relevant og sammenhængende uddannelsesrække, som tager udgangspunkt i den hverdag, vi har og den fremtid, der venter os. Sikre os, at de kompetencer, uddannelsen giver, er de kompetencer, der efterspørges, for at vi kan få succes i jobbet og måske komme i spil, når de attraktive stillinger skal besættes. Men det er også vigtigt for os, at de uddannelser, vi tilbyder, er knyttet op mod det officielle uddannelsessystem og giver adgang til deltagelse i disse, for de medlemmer, der vil gå endnu længere med deres uddannelse. På årsmødet i Vingsted vil vi løfte sløret for et nyt sammenhængende og kompetencegivende uddannelsesprogram, der vil give alle jer, der vil noget mere med jeres job, en fantastisk mulighed for at komme videre.

idræt • kultur • fritid Nummer 247 

3


INDHOLD

For en i

Indhold Leder: Få det bedste ud af de frivillige

 8

Herning Svømmehal udvidet til Danmarks største

16

Fleksibel aircondition i Royal Arena

22

Ny hal med skøjtende ledelse

31

Indstik om HI’s årsmøde

44

En hverdag med nøglehaller

46

Motorikbane på loftet

50

Få det bedste ud af de frivillige

59

Kurser/temadage 2016

60

Studietur med Dansk Svømmebadsteknisk Forening

He rn i

n

m vøm S g

ehal er nu lan

8

de ts s

e rst tø

 7

22

n de

ng

rive skøjtehal i Ør d l es ska ta

62 Nekrolog 66

Hovedbestyrelse

æs indsti k mid t–l tei e ød rsmdød ma Å l i t m tion Vingste KA N TAGE S

ti l år s

Nyt om navne

eld Tilm på nu dig h-i.dk w. ww

Klar

68 Leverandørregister

Invit3a1. maj-1. juni i

n

Friv il l i g e

31 statt e halinsp e er ekt k k i ør n e ka

50 4 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

UD

et sin ga

64

ling: eudstil branch byder rende 16 arks fø og Fritid 20 heder – Danm Kultur ændende ny at gøre r Idræt, sp n fo flere chance auktioner. i år på på dem er blandt god handel tig en rig

-i.dk

www.h


Mød os på Brancheudstillingen

Stand 75

NorthStar leverer topresultat hver gang - når lyd og billede skal være en oplevelse Totalløsninger af lyd og billede til sports- og multihaller God lyd i sports- og multihaller er ikke en selvfølge. Hallens design og materialevalg har stor indflydelse på akustikken. En hal skal i dag dække mange forskellige formål: Fra intense idrætsaktiviteter, koncerter og teater til foredrag med krav om høj taleforståelighed og lav baggrundsstøj. Og god lyd er afgørende for et arrangements succes. Med LED storskærme på væg eller som kube sikrer vi en total skærmløsning, så hallens tilskuere ikke går glip af noget - uanset om det er live video, reklamer eller scoreboard. NorthStar har stor ekspertise med sportshaller, multiarenaer og svømmehaller, og vi leverer kun skræddersyede AV-løsninger, der teknisk og økonomisk passer til dine ønsker og behov.

aps

NorthStar PROFESSIONEL LYD & BILLEDE

Farum Hovedgade 53-55 · 3520 Farum Tlf. 4495 0662 · www.northstar-aps.dk


Gør som delfinen Ariel – brug Nordteknik

Rengøring helt fra bunden af – se hvordan på stand nr. 42 i Vingsted.

Vi tager også gerne en snak om de nye elektrolyser.

Ring gerne for et tilbud eller en demo-kørsel i Dit eget bassin. Foto: P. Evinger/Kolmården

Nordteknik 6 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

Stjernevej 8 . 3100 Hornbæk . Tlf. 4970 8182 . mobil 2240 8185 . www.nordteknik.dk mail@nordteknik.dk


LEDER

LEDER af formand Jørgen Mosbæk

Få det bedste ud af de frivillige Sådan lyder en af overskrifterne i dette blad – artiklen er et interview med Esben Danielsen, direktør i LOA.

J

eg er meget enig med Esben Danielsen i hans betragtninger om rollefordelingen mellem ledere, medarbejdere og de frivillige. Jeg oplever flere kommuner, som bruger frivilligheden som den vigtigste årsag til at spare penge på lønbudgettet. I stedet bør frivilligheden bruges til at øge og forbedre de idrætstilbud og aktiviteter, som medlemmerne i klubberne kommer for. Ved et møde i Strøbyhallen udtalte formanden for gymnastikafdelingen: »Det jeg brænder for er at lave masser af gode gymnastikaktiviteter – det vil jeg gerne bruge min energi og fritid på – jeg vil ikke skulle forholde mig til varmeanlæg, utætheder i taget med mere. Det forventer jeg er i orden – det er fundamentet for, at jeg lykkes med min frivillighed”. Erfaringerne viser med al tydelighed, at der hvor idrætten – såvel foreningsidrætten som den uorganiserede idræt - trives bedst, er der, hvor der er en professionel drevet facilitet med et tæt samarbejde med brugerne, hvor ”de professionelle” støtter kraftig op om foreninger og aktiviteter i et tæt samarbejde. Det er her, frivilligheden har et stærkt fundament at bygge sine aktiviteter på. Mange af disse steder sker der det, at aktiviteterne er med til at generere indtægter, som må være langt bedre end blot besparelser – men med samme økonomiske konsekvens. Hvis frivilligheden blot skal understøtte besparelser, dør frivilligheden og dermed aktiviteter og til sidst faciliteter.

halvanden måned før – det har vi ikke tidligere oplevet – og jeg vil gerne takke de mange udstillere, som igen i år har vist deres store interesse og opbakning for HIs Brancheudstilling 2016. Til alle medlemmer og jeres ansatte på idrætsanlæggene, på de kommunale forvaltninger og i de mange selvejende hallers bestyrelse vil jeg opfordre til at benytte denne lejlighed til at få et bredt og indgående kendskab til, hvad leverandører til danske idrætsanlæg kan præstere – det er nemlig ikke småting. Tilmelding sker på His hjemmeside: www.h-i.dk. Sidste års succes med auktioner gentager vi igen i år. Følg med på His hjemmeside www.h-i.dk, hvor der i ugerne op til udstillingen vil blive vist, hvad der kommer på auktion denne dag. Så opfordringen er ikke til at tage fejl af: Vel mødt til denne store event i Vingsted 31.maj fra 10-16.

Ses vi i Vingsted?

Vi er nu snart klar til vores årsmøde i Vingsted med et spændende program. Hovedattraktionen er naturligvis Danmarks største fagmesse tirsdag den 31. maj. Alle stande er solgt her

Redaktion: JJ Kommunikation ApS Trekroner Centervej 57, 1. tv 4000 Roskilde Tlf. 4659 0550 info@jjkommunikation.dk Annonceansvarlig: Mediapunktet Anita Rasmussen Tlf. 5117 1424 ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk

Layout og ombrydning: JJ Kommunikation ApS Forsidefoto: Lars Møller Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Forretningsudvalget: Formand Jørgen Mosbæk HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1. 2680 Solrød Strand Tlf. 5614 7444, Fax 5614 5372 jm@h-i.dk

Næstformand: Karl-Åge Søltoft Ringsted Idrætsanlæg Tværalle 8 4100 Ringsted Tlf. 2329 2306 kst@ringsted.dk

Jan Frederiksen Haraldslund Vand- og Kulturhus, Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf. 2520 6770 jfr-kultur@aalborg.dk

FU-repræsentanter: Carsten Clemmensen Bornholms Idrætsområder Torneværksvej 1 3700 Rønne Tlf. 3018 1758 Carsten.Clemmensen@brk.dk

Valdemar Haumand Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2 8500 Grenaa Tlf. 2137 5344 vh@grenaa-ic.dk

Dette blad er sendt til PostDanmark i uge 17 og er udsendt til medlemmer samt abonnenter. Oplag: 1.900. Næste nummer udkommer i uge 25, 2016 – og stof og annoncer skal være indleveret senest 27. maj 2016. HI Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren www.h-i.dk idræt • kultur • fritid Nummer 247 

7


Herning Svømmehal udvidet til Danmarks største Herning Svømmehal åbnede kort tid efter nytår med et nyt 50-meter bassin, to undervisningsbassiner og nye foreningslokaler. Til sommer bliver udendørsbassinet også klart i Danmarks største svømmehal.

Af Annika Ipsen

D

er har været nok at se til for ansvarshavende halinspektør Jan Lyager Knudsen i Herning Svømmehal, siden kommunens politikere i 2013 besluttede at bruge en del af anlægsbudgettet på at udvide svømmehallen. 67 millioner kroner er der brugt på udvidelsen med et nyt 50-meter bassin,

to undervisningsbaner og nye foreningslokaler – ligesom der også kommer et nyt udendørsbassin, der forventes klart 1. juni. Byggeriet til Danmarks største svømmehalsanlæg med syv bassiner gik i gang i december 2014, og den nye del af svømmehallen slog dørene op for offentligheden med de 7.000 nye kvadratmetre den 15. februar i år. »Borgerne har taget godt imod vores

Vores vision er klar. Gæsterne skal føle sig velkomne i vores hus. De skal møde glade medarbejdere og aldrig opleve, at her er beskidt for hverken øjet eller næsen. Vi skal have det som, når vi inviterer nogen hjem til os selv. Jan Lyager Knudsen, ansvarshavende halinspektør, Herning Svømmehal.

8 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

flotte arkitektoniske svømmehal, som C.C. Contractors, der også har stået for Jyske Bank Boxen her i Herning, har stået for som totalentreprenører. De har skabt et fantastisk lydbillede, så her er en rar efterklang i hallen. Der er i byggeriet brugt smukt limtræ og Troldtekt-akustikplader af træ og cement,« siger halinspektør Jan Lyager Knudsen, der har været halinspektør siden 1974 – de sidste 31 år i Herning Svømmehal. Vulkansk vandrensning

Politikerne i Herning Kommune har fået en svømmehal, der kan øge sundheden for byens borgere – og der kan også holdes store, nationale svømmestævner, som var formålet. Under udvidelsen er vandbehandlingsanlæggene ændret til en ny energi- og ressourcebesparende rensningsmetode, som lever op til de


Annonce.pdf

1

23/04/15

10.59

Herning Svømmehal slog dørene op til 7.000 nye kvadratmetre tidligere på året.

En succeshistorie fortsættes DEN NYE TS 200 OG PS 312 SOM ET ULTRA KOMPAKT SYSTEM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NÅR LYDEN SKAL VÆRE Array i skøn I Vertical TOP forening med den velkendte PowerSub

Kabinettet i Vertical Array systemet står mål med de højeste standarder når det gælder lydkvalitet – selv under ekstreme lydtryk. I samspil mellem den faceliftede PowerSub 312 og den helt nye Vertical Array TS 200, tilbyder vi altså her et kompakt system der nådesløst slår luften ud af konkurrenterne, mens det arbejder sig gennem job efter job, på bedste Dynacord vis.

Sub 312 1 stk. Power 0 20 S 2 stk. T

Endnu mere b u 1 stk. Sub 11 nd? 2

,- hal6.675,Kontakt os for en løsning 29.99til5din THORNDAHLSVEJ 3

|

9200 AALBORG SV

|

TLF.: 98 18 50 66

|

ASCON@ASCON.DK

|

WWW.ASCON.DK

idræt • kultur • fritid Nummer 247 

9


ANLÆG  | Udvidelse

Skiltning i svømmehallen opfordrer gæsterne til at holde øje med deres børn og venner i vandet. Det er vigtigt at fortælle, at livredderne ikke ser alt.

nye, skærpede krav om badevandskvalitet. »Vandbehandlingsanlægget skulle både leve op til ny teknologi, og så skulle det være billigst i drift henover de næste 25 år. Vi endte med et Defender-filter med en beholder af Perlite, som er et vulkansk askeprodukt, der renser vandet,« siger Jan Lyager Knudsen om den nye vandrensningsmetode, som både bruges i de nye og gamle bassiner.

Det nye ventilationsanlæg i den nye afdeling af svømmehallen cirkulerer 80.000 kubikmeter luft i timen, for at skabe et så godt affugtet indeklima, som muligt. Visionen om 170.000 besøgende

Jan Lyager Knudsen deler halsinspektørrollen med souschef Jette Michelsen. Hun tager sig af personalet og kundekontakten, mens han selv tager sig af

det mere administrative som økonomi, kontakt til kommunens administration og politikere og alt det tekniske i svømmehallen. »Vores vision er klar. Gæsterne skal føle sig velkomne i vores hus. De skal møde glade medarbejdere og aldrig opleve, at her er beskidt for hverken øjet eller næsen. Vi skal have det som, når vi inviterer nogen hjem til os selv. De skal have en god og hyggelig oplevelse,«

Jan Lyager Knudsens ledelsesfilosofi er, at de 18 ansatte alle skal ses som individualister – og han leder efter værdier og ikke efter love og regler. »Jeg gør alt, hvad jeg kan for at gøre medarbejderne kompetente til deres job. Alle får livredderkurser, souschefen er i gang med en lederuddannelse, vi skal alle kunne gøre rent og være servicemindede over for kunderne,« siger han.

10 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


MØD OS PÅ HI-MESSEN

STAND 71

FITNESS ENGROS

HAR STOR ERFARING MED AT RÅDGIVE HALLER OG FORENINGER MED AT ETABLERE FITNESS

FITNESS ENGROS Fitness Engros er total leverandør inden for fitness, vi leverer alt fra maskiner til skabe og har den største serviceafdeling i danmark.

VI HJÆLPER MED FØLGENDE: · Indretning samt visualisering i form af 3D-tegninger · Vores Mastertrainer kan hjælpe med uddannelse i maskinerne · Stor viden om centerdrift samt nyeste trends · Vejledning i valg af rette udstyrspakke i forhold til målgruppen · Gode finansieringsmuligheder · Servicetekninkere i både Jylland og på Sjælland.

Fitness Engros A/S · Snedkervej 4-6 · 2630 Taastrup · Tlf. 5614 1544 · info@fitnessengros.dk · fitnessengros.com


siger Jan Lyager Knudsen, der derfor også har sat ambitiøse mål. Inden udgangen af 2017 skal der være 170.000 betalende gæster i Herning Svømmehal. Åbningstiden er også blevet udvidet – og der er åbent fra seks morgen til klokken ni om aftenen. »Folkesundheden skal styrkes, så vi skal have så mange som muligt til at bruge svømmehallen. Det er et ambitiøst mål med de 170.000 gæster, da det er mere end en fordobling af de 80.000

12 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

gæster, vi har om året i dag,« siger Jan Lyager Knudsen, der har hyret et reklamebureau til at hjælpe med den opgave. Markedsføringen vil især koncentrere sig om biografreklamer, facebook- og radioreklamer – og skal friste alle typer til at få motion i svømmehallen eller i det tilknyttede motionscenter – uden løftede pegefingre. Svømmehallens nye hjemmeside med responsivt design skal også være med til at tiltrække flere gæster.

Fra livreddere til badeværter

I forbindelse med udvidelsen har Jan Lyager Knudsen også omdøbt livredderne til badeværter. Det skyldes, at der skal forventningsafstemmes mellem gæsternes forventninger og virkeligheden. »Danskerne forventer, at en livredder ser alt, hvad samtlige badende laver. Men vi bliver nød til at fortælle borgerne, at det er lige så farligt at bade i en svømmehal som ved Vesterhavet eller i en sø. Derfor skal vi opdra-


Loftet er lavet at Troldtekt akustikpladser af naturens egne materialer – træ og cement. Pladerne, som er dansk produceret, skaber god akustik og et sund indeklima.

Fakta om udvidelsen af Herning Svømmehal • Den nye udvidelse indeholder et nyt bassin på 50 gange 25 meter og to nye undervisningsbassiner med i alt 2,7 millioner liter vand. Dertil kommer en lang række nye lokaler samt klubfaciliteter. Udvidelsen er på i alt 7000 kvadratmeter, mens byggefeltet i den eksisterende svømmehal er 5.5000 kvadratmeter. • Udvidelsen rummer også foreningslokaler for Herning Svømmeklub, Herning Vandpoloklub, Perlen Herning Sportsdykkerklub, Herning Kajakklub og Team Triathlon Herning. • De store spær i tagkonstruktionen er 43 meter lange og vejer 10 ton stykket. • Budgettet for byggeriet er 67 millioner kroner. • Det er Herning-firmaet C.C. Contractor der har haft totalentreprisen på byggeriet i et konsortium med arkitektfirmaet Bayarch, ingeniørfirmaet Moe og teknikfirmaet Aqua Teknik. ge gæsterne til at holde øje med dem, de er sammen med og de øvrige gæster. Vores badeværter kan selvfølgelig yde kvalificeret førstehjælp,« siger Jan Lyager Knudsen. Det budskab synliggør Herning Svømmehal på skilte – og allerede ude på hallens ydermur, som kan ses fra parkeringspladsen lyder det: ’Hjælp os med at holde øje – en livredder ser ikke alt hvert sekund!’. Som noget nyt er der et overvågnings-

rum i svømmehallen, hvor en medarbejder sidder og overvågner alle bassinerne på skærme. Det er nemlig lettere at se aktiviteten i vandet fra fugleperspektiv end fra bassinkanten. Justeringer efter byggeri

Jan Lyager Knudsen bruger meget af sin tid på de tekniske systemer i svømmehallen, for især tiden lige efter en afleveringsforretning mellem leverandører og svømmehallen er vigtig.

• I forbindelse med udvidelsen er der installeret moderne vandbesparende filtrering med vulkansk aske i stedet for sandfiltre. Samtidig lever Herning Svømmehal op til de miljøkrav, der indføres i alle landets svømmehaller fra 2017. Der er 4.250 kubikmeter vand, der skal renses.


ANLÆG  | Udvidelse

»Vi har jo fået overdraget systemerne i januar og februar og skal have styr på de fejl, der opstår i et nybyggeri. Jeg skal følge det her i et år, så vi kan se, hvordan det hele ser ud efter et års drift. Når man overtager så stort et byggeri, så er der mange tekniske ting – både i det nye og i det gamle – der skal justeres og på plads. Det er noget af en udfordring,« siger han. Der er her i starten mange fejl, der skal rettes – og derfor er Jan Lyager Knudsen i gang med en liste til leverandørerne. Stadig vilde fremtidsdrømme

Til trods for den nye udvidelse har Jan Lyager Knudsen stadig strategier for fremtidens Herning Svømmehal. Den skal udvides med spabade, vandrutchebaner, udvidelse af motionscentret, og der skal være varmvands- og terapibassiner. »Vi har en visionsplan for 2025, hvor der er aktiviteter hvert år. Den oprindelige svømmehal er fra 1970, så der er re-

Åbningstiden er også blevet udvidet i Herning Svømmehal – der er nu åbent fra seks morgen til klokken ni om aftenen.

novationer hele tiden. Vi taler også om, at vi gerne vil have gjort de grønne arealer uden for mere børnevenlige med legeaktiviteter. Der er langt til Vesterha-

vet og Silkeborgsøerne, så familierne skal kunne bruge svømmehallen, som et udflugtssted om sommeren,« siger Jan Lyager Knudsen.

Skal det være livsfarligt at gå i svømmehal ? Legionella kan bekæmpes. Krüger Aquacare tilbyder en række metoder til effektiv bekæmpelse af legionella.

Krüger Aquacare leverer produkter, løsninger og service til vandbehandling, rensning og legionellabekæmpelse • Syn af varmtvands-systemer • UV-anlæg • Kemisk desinfektion • Rens og afsyring

Tag legionella alvorligt - det gør vi

www.aquacare.dk Tlf. 43 45 16 76

14 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


VI BYGGER DANMARKS HALLER - og gør drømme til virkelighed

Mød os til Idræt, kultur og fritid 2016, stand 52

Dansk Halbyggeri A/S bygger Danmarks haller med mangeårig specialistkompetence. Vores værdier kvalitet, ordentlighed og handlekraft har givet os en førende position indenfor halbyggeri i Danmark. Referencelisten er lang. Vi er kendte for at levere kvalitet til tiden - og til den aftalte pris. Men for os er halbyggeri mere end det. For os handler halbyggeri om drømme. Drømme om fuld fleksibilitet, fri udfoldelse og masser af muligheder! Går I med en drøm om en hal – så kig forbi til en snak, når vi deltager på branchemessen Idræt, kultur og fritid 2016. Du finder os på stand 52, når messen afholdes på Vingsted hotel og konferencecenter.

Læs mere om haller og drømme på www.danskhalbyggeri.dk

Dansk Halbyggeri A/S Marktoften 9 DK-8464 Galten Tlf. 87541500


ANLÆG  | Køling

Fleksibel aircondition i Royal Arena Når Royal Arena i Ørestaden åbner dørene i starten af 2017, bliver det med et fleksibelt airconditionanlæg, der har en unik placering helt oppe under taget – 32 meter over gulvet i den nye store multiarena.

Af Joel Goodstein – Foto Lars Møller

E

t airconditionanlæg placeret 32 meter over gulvhøjde er en unik løsning. Men unikke løsninger er et speciale for kølefirmaet A-Comfort, som har vundet udbuddet og skal levere køleanlægget til den kommende Royal Arena i København, nærmere bestemt i Ørestaden på Amager. I begyndelsen af 2017 slår den nye store multiarena dørene op for de første events – med plads til 15.000 mennesker. »Vores anlæg skal levere koldt vand til ventilationsanlægget i arenaen. Meget usædvanligt for den type anlæg har man valgt at placere dem lige under taget, men det skyldes, at man ønsker at producere køling, hvor det skal bruges, nemlig i forbindelse med det centrale ventilationssystem, som også er placeret lige under taget,« siger Anders Dam, direktør i A-Comfort. Siden firmaets start i 2005 har målet været at lave unikke, innovative og skræddersyede køleanlæg til kunderne. Airconditionanlægget til Royal Arena er i allerhøjeste grad et skræddersyet anlæg, som med centimeters nøjagtighed skal passe ind i tagkonstruktionen på den kommende multiarena. Airconditionanlægget er delt op i to anlæg, som hver kan levere op til to MW køling. Mellem de to anlæg er der i luftlinje omkring 100 meters afstand. Hvert anlæg vejer 56 ton og skal opfyl-

16 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

de helt præcise dimensioner, dels for at kunne blive transporteret ad motor- og landevej fra A-Comfort i Køge til Ørestaden, dels for at kunne komme på plads i arenaens tagkonstruktion, hvor der også skal være plads til en række andre tekniske anlæg, heriblandt ventilationsanlægget, som er afhængig af det afkølede vand fra A-Comforts anlæg. Usædvanlig placering

Det er Københavns Kommune og Realdania, som investerer til sammen 650 millioner kroner i Royal Arena, der skal danne rammen om både sportsarrange-

Ved ice events om sommeren skal anlægget kunne levere vand ved 2,5 °C til en fyldt arena med 15.000 mennesker, selv om det er op til 32 °C udenfor. Anders Dam, direktør i A-Comfort.

menter og kulturelle events. For eksempel er det allerede nu planlagt, at VM i ishockey skal foregå i den nye arena i 2018. Hermed er ambitionsniveauet for arenaen også angivet, da man vil prøve at trække store internationale kultur- og sportevents til de 35.000 m2. I april blev de to køleanlæg løftet på plads under arenaens tag, og i løbet af efteråret 2016 skal køleanlægget sammen med de øvrige tekniske anlæg være klar til at blive idriftsat og overdraget til arenaens ejere.

Forskellige driftsscenarier

Airconditionanlægget til Royal Arena er delt op i to separate anlæg, som hver kan levere op til to MW køling – og til sammen fire MW køling. Men køleanlægget er designet til at kunne levere en meget fleksibel mængde køling – alt efter behovet i arenaen. Kølemidlet er ammoniak. Anlægget er designet til tre forskellige driftsscenarier: Ingen events i arenaen – her vil en lille kompressor på 100 kW levere den fornødne køling. ”Non-ice events” – her skal leveres vand ved en temperatur på 8 °C, hvor anlægget vil køre ved lav til medium last – alt efter årstiden. Under ”ice events” skal der leveres vand ved 2,5 °C, og her vil anlægget køre med op til maksimal kapacitet – alt efter årstiden. Jo varmere det er udenfor, desto mere energi kræves det af kompressoren for at skabe den ønskede vandtemperatur. »Ved ice events om sommeren skal anlægget kunne levere vand ved 2,5 °C til en fyldt arena med 15.000 mennesker, selv om det er op til 32 °C udenfor. Her vil anlægget køre ved maksimal last. Men det er ikke i denne driftssituation, at anlægget kører energimæssigt mest optimalt. Det vil formodentlig blive meget få

Projektleder Kasper Franch Drachmann og direktør Anders Dam, A-Comfort, har leveret airconditionanlægget til Royal Arena i Ørestaden.


idræt • kultur • fritid Nummer 247 

17


ANLÆG  | Køling

dage, hvor der er brug for at levere køling til ice events på meget varme sommerdage. Derfor vil det heller ikke kunne betale sig at dimensionere og designe anlægget til den driftssituation. I stedet er anlægget designet til den langt mere hyppige driftssituation ved non-ice events, hvor der skal leveres 8 °C varmt vand. Når arenaen er tom, og der ingen events er, vil en særskilt, lille kompressor levere den fornødne køling. På den måde har vi lavet et fleksibelt anlæg, som kan tilpasses forskellige driftssitua-

tioner, og som vil give det mest optimale energiforbrug, når man ser henover flere års drift,« siger Anders Dam. En del af anlægget er en tørkøler, der er placeret over taget af køleanlægget. Denne del er specialdesignet efter tagkonstruktionen i samarbejde med projektets rådgivere. Den udendørs del af anlægget er frostsikret med glykol. På de varmeste dage skal luften ved tørkøleren forstøves med vand. »Når man forstøver luften med vand, vil lufttemperaturen falde, og hermed

bliver tørkøleren mere effektiv. På sommerdage, hvor temperaturen når op på 24-25 °C og varmere, vil det være nødvendigt at køle luften ned ved en såkaldt adiabatisk proces, hvor man fugter luften med vand,« siger Anders Dam. Nøglefærdigt anlæg

Levering af køleanlægget er sket i tæt samarbejde med arenaselskabet og deres rådgivere. Anlægget bliver leveret fuldstændig nøglefærdigt i særlige selvbærende stål-

Airconditionanlægget bliver leveret fuldstændig nøglefærdigt i selvbærende stålhuse, så anlægget blot skal kobles til arenaens strømforsyning og CTS-anlæg. Anlægget placeres lige under arenaens loft - 32 m over gulvet.

18 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


Effektiv og økonomisk bekæmpelse af legionella

»

Neuthox kan fjerne og kontrollere Legionella i et anlæg og selv ved lavere temperatur (< 50°C) sker der generelt ingen tilvækst i cirkulationen. Søren Uldum, fagchef, Statens Serum Institut.

Danish Clean Water A/S leverer effektive og økonomiske desinfektionsanlæg til idrætsanlæg, svømmehaller og sportsfaciliteter. Med Danish Clean Waters teknologi kan varmtvandstemperaturen holdes nede, samtidig med at biofilm og bakterier i rørsystemerne dokumenteret bekæmpes på få uger.

Driftsomkostningerne er 5 øre pr. m3 anvendt vand. Der er ingen kemikaliehåndtering – kun 3-4 g almindeligt bordsalt pr. m3 vand.

Legionellabekæmpelsen foregår med desinfektionsvæsken Neuthox®, der indeholder hypoklorsyre produceret udelukkende på vand og salt. De kompakte DCW-units opstilles på stedet, er fuldautomatiske og kræver et minimum af service.

Neuthox® er et biocid, som er godkendt til desinfektion under artikel 95 (European Chemicals Agency). Fra 1. september 2015 må biocidholdige produkter kun gøres tilgængeligt på markedet i EU, hvis leverandøren er opført på artikel 95-listen.

Nørrekobbel 11 I 6400 Sønderborg I 7029 0900 I info@danishcleanwater.dk I danishcleanwater.dk


ANLÆG  | Køling

3D-tegning af køleanlægget til Royal Arena, som er designet til at kunne levere en meget fleksibel mængde køling – alt efter behovet i Royal Arena.

huse, så det blot skal kobles til arenaens strømforsyningen og CTS-anlæg. »Vi har bygget hele anlægget under fuldstændig kontrollable forhold på vores eget værksted. Det står tørt og varmt under hele processen. Og vi leverer ikke bare køleanlægget i egne stålhuse – hele kontrolrummet følger med. Når anlægget er placeret i arenaen, skal der bare kobles strøm til, og det skal forbindes til det overordnede kontrolsystem i arenaen. Vi håber, at der også kan indgås en serviceaftale med Royal Arena, så vi fortsat skal servicere og vedligeholde køleanlægget, og i så fald har vi mulighed for at overvåge driften online på distancen og kan således altid reagere hurtigt, hvis det bliver nødvendigt,« siger Anders Dam, som vurderer at anlægget skal inspiceres to til fire gange årligt. »Formelt er kravet et årligt eftersyn, men det er jo et kritisk anlæg, så man vil nok aftale lidt hyppigere inspektioner,« siger han videre.

20 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

Royal Arena • Royal Arena er Københavns nye multiarena, som skal danne ramme om en bred vifte af kulturelle og sportslige arrangementer. • Arenaen får plads til 12.500-15.000 gæster - alt efter type af arrangement. • Arenaen har et areal på 35.000 m2. • Realdania og Københavns Kommune investerer hver 325 mio. kroner i opførelsen af arenaen. • Når arenaen står færdig, overgår driften til Live Nation, der er valgt som operatør. • Royal Arena ligger i Ørestaden på Amager. • Arenaen åbner dørene for de første events i begyndelsen af 2017. • Allerede nu er det annonceret, at VM i ishockey i 2018 vil blive afviklet i Royal Arena og Boxen i Herning.


PAS GODT PÅ DIN KROP OG * MUSKLER

– PERFEKT EFTER TRÆNING

*Arla MOVE® er rig på protein, som hjælper med at vedligeholde og øge muskelmassen.


ANLÆG  |  Ny driftmodel

Ny hal med skøjtende ledelse Den nye Ørestad Skøjtehal skal drives af klubben Copenhagen Lions. Klubben vil få et årligt driftstilskud af Københavns Kommune og lover allerede, at ledelsen i hallen bliver aktiv på isen sammen med klubbens børn og andre brugere.

Af Lotte Overbjerg

N

år Ørestad Skøjtehal sidst på sommeren kører den første is på banen, ser en ny ledelseskonstellation dagens lys. Skøjtehallen

skal nemlig drives af en forening – og det eneste krav fra hallens ejer, Københavns Kommune er, at der skabes så mange skøjteaktiviteter i hallen som muligt. »Det er jo lidt en drøm for enhver skøjte- eller ishockeyforening,« siger

Mogens Friborg, som er stifter og formand for foreningen Copenhagen Lions. Den nybyggede skøjtehal vil have åbent 365 dage om året og skal huse ishockey og skøjteløb, både på foreningsbasis og med offentligt åbent. Copenhagen Lions, der blev stiftet i 2014 har

Driftsaftalen mellem Copenhagen Lions og Københavns Kommune betyder, at foreningen får 4,6 millioner i driftstilskud hvert år. For de penge vurderer Mogens Friborg, at der kan ansættes en leder og fire fuldtidsmedarbejdere.

22 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


ANLÆG  |  Ny driftmodel

siden august 2015 været i forhandlinger med Københavns Kommune, om at få overdraget den kommende drift af Ørestad Skøjtehal. Hallen ligger i det nye Arenakvarter som nabo den store multiarena i Ørestaden. Vil være en moderne halleder

Det er endnu ikke afgjort, hvem der skal være daglig leder i Ørestad Skøjtehal, men Mogens Friborg, der har været aktiv og leder i ishockeysporten i 40 år, håber, han bliver valgt, når stillingen slås op. »I foreningen har vi en masse ideer til, hvordan man driver en moderne skøjtehal. Vi skal væk fra den gammeldags banemand, der låser op om morgenen, kører is på et par gange i løbet af dagen og så ellers låser døren igen

Mogens Friborg er selv uddannet pædagog og har arbejdet med ledelse i Københavns Kommune siden 1997. Derfor håber han at få lov at føre sine ambitioner for Ørestad Skøjtehal ud i livet med jobbet som leder af hallen.

SPORTSLAKERING.DK • • • •

AFSLIBNINIG LAKERING OPSTREGNING VEDLIGEHOLDELSE

Vi bringer hal- og gymnastiksale op på mærkerne. Vi afsliber, opstreger og lakerer 1000 m2 på under en uge.

Helsingforsgade 23 • 8200 Århus N • Tlf. 86163688 • www.sportslakering.dk • info@ag-gulvservice.dk

24 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


KREATIVE IDRÆTSRUM SKABER NYE IDRÆTSMØNSTRE INSPIRATIONSKATALOGET KAN ALLEREDE NU SES PÅ VIRKLUND-SPORT.DK

VORES VIDEN OG ERFARING SIKRER JER DEN BEDSTE LØSNING FIND INSPIRATION I VINGSTED PÅ STAND NR. 34 - VI SES...

VIRKLUND SPORT A/S . TEL. +45 7020 0455 . WWW.VIRKLUND-SPORT.DK . VIRKLUND@VIRKLUND-SPORT.DK idræt • kultur • fritid Hovedkontor: Korshøjvej 2, DK-8600 Silkeborg . Afdeling: Baldersbuen 29C, DK-2640 Hedehusene

Nummer 247 

25


Ørestad Skøjtehal skal drives af foreningen Copenhagen Lions – og det eneste krav fra hallens ejer, Københavns Kommune er, at der skabes så mange skøjteaktiviteter i hallen som muligt.

om aftenen,« forklarer Mogens Friborg og slår fast: »En moderne halleder er en del af aktiviteterne og skal både være igangsætter, koordinator, træner, pædagog, tekniker og meget andet.« Det er meningen, at servicemedarbejderne skal stå for træning i forbindelse med skoler, daginstitutioner og andre, der bruger skøjtehallen. På den måde bliver de en aktiv del af klubben i samarbejdet med for eksempel skolerne i rekrutteringstiden – og derfor er erfaring på isen og en lyst til også at dyrke de bløde værdier sammen med brugerne en nødvendighed. »Både leder og medarbejdere skal være til stede sammen med brugerne – de skal være en del af foreningslivet,« mener Mogens Friborg.

26 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

Formand håber at blive leder

Mogens Friborg er selv uddannet pædagog og har arbejdet med ledelse i Københavns Kommune siden 1997. Derfor håber han at få lov at føre sine ambitioner for Ørestad Skøjtehal ud i livet med jobbet som leder af hallen.

En moderne halleder er en del af aktiviteterne og skal både være igangsætter, koordinator, træner, pædagog, tekniker og meget andet. Mogens Friborg, stifter og formand, Copenhagen Lions.

»Det vil være et drømmejob for mig, fordi jeg dels kan bruge min pædagogiske baggrund og dels får glæde af mine mange år inden for skøjteverdenen,« siger foreningsformanden.

En af planerne er også at oprette en fritidsklub i hallen om eftermiddagen, hvor områdets børn kan komme og skøjte og hygge sig. Hallen er på 4000 kvadratmeter og indeholder både klubfaciliteter, rum til foredrag, møder, udstillinger eller hvad der nu arrangeres. Desuden indrettes der en dansesal og et styrketræningsrum. Brugerne vil kunne leje sig ind i lokalerne eller på en af de to isbaner til private arrangementer, børnefødselsdage og så videre. Automatiserer anlæg

Men en ting er, at ideerne og foreningserfaringerne er der – en anden ting er den tekniske side ved at drive en topmoderne skøjtehal. Det mener Mogens Friborg dog ikke bliver et problem, hvis han bliver skøjtehalsleder. »Hele køleanlægget er så topmoderniseret, at det er ret simpelt at lære at


er slæbet sporten..!

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Vi er problemløsere

Halinspektørens Vidrøm kommer overalt

Har De et gulvproblem? Spørg os - vi løser alle opgaver. Vi er altid parate! Intet er for stort

4 PU behandling der tåler stærkt slid. - intet er for småt! Reperation 4 PU behandling der tåler harpiksfjerner. - defekte parketstave, bøsninger udskiftes eller 4 PU behandling med op tilog5beslag årsm.mgaranti repareres.

Tlf.: 75 15 79 00 sportslakering@ytzen.dk www.ytzengulvservice.dk

AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER

Vi tager slæbet for sporten..! Seneste referencer. Gentofte Sportspark - Sport & Event Park Esbjerg - Farum Arena - Frederiksberg Hallerne - Birkerød Idrætscenter - Virum Hallerne.

www.ytzengulvservice.dk

75157900

sportslakering@ytzen.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER idræt • kultur • fritid Nummer 247 

27


ANLÆG  |  Ny driftmodel

betjene i det daglige, og det samme gælder lys og ventilation. Montørerne vil komme og give et kursus i betjeningen, når det kommer op at køre. Selvfølgelig skal vi have en tekniker ind over til at indstille anlæggene, men der er bevidst valgt modeller, som er meget automatiserede,« forklarer Mogens Friborg, der også er frisk på at lære at køre ismaskinen. Skøjtehallen er gjort bæredygtig blandt andet ved hjælp af solceller til drift af køling og belysning, varmegenvinding på anlæg og kompressorer, genanvendelse af is via en effektiv smeltegrav med vandisvand-kredsløb, behovstyret ventilation, grønt tag, der giver biodiversitet og forsinkelse af regnvand samt lokal afvanding af regnvand til fælleden. I første omgang håbede Københavns Kommune, at hallen kunne bygges som en OPP-løsning – altså et offentligt-privat partnerskab, hvor en privat investor investerer i byggeriet, hvorefter kommunen kunne leje haltid – men planerne kunne ikke gennemføres, og skøjtehallen blev i stedet kommunens eget byggeri, der nu skal drives af Copenhagen Lions.

»Derudover vil driftsaftalen uden tvivl være med til at styrke den forestående opbygning af Copenhagen Lions og sikre udviklingen, da vi vil ansætte folk, der har de samme ambitioner om tilstedeværelse i skøjtehallen, som vi har,« siger Mogens Friborg. Der kan lægges fast gulv på banen i hallen, så den også i et lille omfang kan benyttes til andet end issport. Der er indlagt i driftsaftalen, at Københavns Kommune et antal dage om året kan råde over Ørestad Skøjtehal i forbindelse med store arrangementer i den nærliggende Royal Arena. Når VM i ishockey skal afholdes i arenaen i 2018, er skøjtehallen for eksempel reserve-

ret til enten træningshal eller pressecenter. »Derudover har vi mange planer for arrangementer i hallen, vi kan tjene ekstra penge til klubben på,« fortæller Mogens Friborg og nævner som eksempel firmaevents. »Det kunne være sjovt at få virksomheder til at bruge hallen, men i første omgang handler det naturligvis om skøjteaktiviteter og at få en fornuftig klub op at køre og om at holde åbent for offentligheden,« siger Mogens Friborg. Skøjtehallen forventes at åbne dørene i begyndelsen af august, mens selve multiarenaen, Royal Arena, forventes klar til åbning i starten af 2017.

Fakta om Ørestad Arena • Åbner til august 2016 • Skal drives af foreningen Copenhagen Lions • Består blandt andet af en stor og en lille bane plus klubfaciliteter, dansesal, styrketræningsrum og mødelokaler. • Copenhagen Lions får hvert år 4,6 millioner til drift af hallen

Årligt driftstilskud

Besøg Ørestad Skøjtehal

Driftsaftalen mellem Copenhagen Lions og Københavns Kommune betyder, at foreningen får 4,6 millioner i driftstilskud hvert år. For de penge vurderer Mogens Friborg, at der kan ansættes en leder og fire fuldtidsmedarbejdere.

Deltag i ERFA-møde for skøjtehalsledere og ansatte 3.-4. maj.

400 mm

Brusepanel til kampagnepris • • • •

Lavt vandforbrug - kun 7 ltr./minut. Rigtig god badekomfort Vandalsikkert brusehoved Easy Clean si-plade

Fra ku 1.995,- n kr.

Mød os på stand 76 på Brancheudstillingen, hvor vi har spændende nyt! Følg os på

Og få de seneste nyheder først Annonce til Idræt - kultur og fritid_Panel 400 mm_April 2016.indd 1

28 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

Tandrup Water Solutions A/S Gydevang 1 • 3450 Allerød • Tlf.: 48 17 22 82 www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk 07-04-2016 10:23:38


Se idrætten i et helt nyt lys

– og skær 60-80 % af elregningen LED-lys er ikke kun godt på den korte badmintonbane, men også på den lange håndboldbane. Lyset er klarere, Eco powers LED lyskilder lever op til ti gange længere, og så bruger lyskilderne væsentlig mindre energi. Godt for øjnene, økonomien og miljøet. Hos Eco Power får du en gennemtestet totalløsning, som også indebærer belysningen i omklædningsrum og på udendørsområder. Det giver dig maksimalt udbytte af investeringen i nyt lys, som typisk er tjent ind igen på bare 1-3 år. Få en gratis og uforpligtende beregning Med en konkret energiberegning står gevinsten for idrætshallens økonomi lysende klart. Bestil en beregning på vores hjemmeside: www.eco-power.dk. HIK Hellerup Tennisklub Med en LED-løsning fra Eco Power • • • •

En årlig el-besparelse på ca. 24.000 kr. ekskl. moms. Øget lysstyrken med 200-300 lux Bedre farvegengivelse Højere spillekomfort

Mød os på stand nr. 35

Forskellen er indlysende ALM. LYSSTOFRØR ECO POWER LED Levetid, timer Levetid, år Elforbrug, watt Lysstyrke, lumen pr. watt

8.000 timer 2-3 år 73 watt 71 lumen pr. watt

50.000-80.000 timer 25-30 år 22 watt 160 lumen pr. watt

HIK - Hellerup tennisklub før og efter billede med og uden vores gode LED lys!

Eco Power Danmark | T: 44 40 41 42 | M: info@eco-power.dk | W: eco-power.dk


HOPE leverer miljøvenlige løsninger til dine toiletfaciliteter... Vi har på Nordstrand Camping altid haft store problemer med lugt fra vores vandfrie urinaler med spærrevæske. Vi har nu skiftet til URIMAT og er nu helt uden lugtgener og brug af spærrevæske, samt minimeret den årlige vedligeholdelse væsentligt. Mogens Sønderkær Ejer af Nordstrand Camping XLERATOR Håndtørrere bruger for under 200 kr om året i strøm ved 100 tørringer pr. dag året rundt. Spar mange penge på skift fra papir! Tørre hænder på 10 sekunder.

Kampagnepris URIMAT Vandfrie urinaler Pr. stk inkl. VVS montering 3949,- ex. moms XLERATOR Håndtørrere Pr. stk. inkl. fragt 6499,- ex. moms Inkl. 5 års garanti. Tilbuddet gælder indtil 30.06.2016.

Se mere på www.ho-pe.dk

Kom og få en demonstration... på Brancheudstillingen Idræt, Kultur & Fritid den 31.05.2016.

HOPE A/S · Borupvang 3 · DK-2750 Ballerup Tlf. +45 22 44 92 44 · Mail. info@ho-pe.dk · www.ho-pe.dk Ring til konsulent Jakob Karstoft for Jylland/Fyn & Øerne +45 53 69 97 57 Ring til konsulent Peter Peitersen for Sjælland +45 22 44 92 44

30 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


K AN

TAG E

S UD

Invitation til Årsmøde 31. maj-1. juni i Vingsted

Tilmeld å dig nu p i.dk h . w w w

Idræt, Kultur og Fritid – Danmarks førende messe inden for idrætshaller, ledelse, udstyr og vedligehold.

www.h-i.dk


???  | ????

Årsmødet 2016

Glæd jer til HI’s årsmøde Der er lagt et spændende program for HI’s årsmøde og brancheudstilling 31. maj og 1. juni. Seminarer med fagrelevante oplægsholdere, kammeratskabsaften med underholdning, produktnyheder, over hundrede stande og masser af auktioner.

Al Lotte Overbjerg

N

år HI 31. maj og 1. juni 2016 holder årsmøde og brancheudstilling i Vingsted Hotel & Konferencecenter, kan deltagerne glæde sig til to spændende dage Over 100 stande er solgt til udstillingen, og en god del af udstillerne har ta-

get imod tilbuddet om at starte auktioner over deres egne varer på standene. I løbet af tirsdagen kommer branchens produktnyheder i centrum, når HI traditionen tro kårer Årets Nyhed 2016. Her vil tre dommere udpege det produkt, de mener er den bedste nyhed for de ledende medarbejdere i landets idræts-, kultur- og fritidscentre. Ud over time-auktionerne på standene vil der

Du kan stadig nå at tilmelde dig HI’s brancheudstilling og årsmøde. Tilmeld dig på His hjemmeside www.h-i.dk.

tirsdag eftermiddag blive afholdt en stor samlet afslutningsauktion, hvor en professionel auktionarius tager imod bud og styrer slagets gang. Produkter, rådgivning og uddannelse

Som nævnt vil der være over 100 forskellige stande på HI’s brancheudstilling, og her kan deltagerne møde så forskellige produkter og tilbud som sportsudstyr til indendørs og udendørs brug, hal- og tribuneudstyr, AV-udstyr og elektroniske tavler. Rengørings- og vedligeholdsbranchen bliver også rigt repræsenteret med rengøringsprodukter og diverse produkter til halgulve. Herudover vil en række stande bestå af forskellige spille-

Kammeratskabsaften med god dansk hygge Som altid bliver årets kammeratskabsaften et samlingssted, hvor faglig erfaringsudveksling og socialt samvær er i fokus.

G

od traditionel hygge kommer i højsædet, når de lange borde i år bliver skiftet ud med mindre runde borde med ternede duge. Det giver bedre muligheder for at få snakket med flere kolleger fra hele landet. »Meningen med denne aften er, at vi skal hygge os sammen, og selvfølgelig vil snakken også blive faglig. Her er en enestående mulighed for at høre om erfaringer fra anlæg i hele landet og måske endda få gode råd og inspiration med

32 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

hjem,« siger HI-formand Jørgen Mosbæk. Surprise-gæst underholder

Menuen bliver traditionel dansk mad – hjemmelavede tarteletter til forret, pariserbøf med masser af tilbehør til hovedret og så et spændende ostebord til sidst. Underholdningen leveres af dansebandet Party Smoothies, som spiller kendte hits fra 70’erne, 80’erne og frem til i dag.

HUSK

Kam m e ra ts k ab s af t e nen er

31. m aj

Derudover har HI inviteret en overraskelse, som også vil optræde for deltagerne. »Vi har valgt ikke at afsløre denne gæst endnu – men jeg lover, at det bliver anderledes og meget underholdende,« siger Jørgen Mosbæk.

Der bliver fest og glade dage, når Party Smoothies underholder til årsmødets kammeratskabsaften.


Brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid 2016 ????  |  ???

Seminar 2016

Pris for deltagelse Mandag 30. maj til onsdag 1. juni: 

4.765 kroner.

Tirsdag 31. maj til onsdag 1. juni: 

3.695 kroner.

Mandag 30. maj til tirsdag 31. maj:  2.795 kroner.

re inden for rådgivning, eksempelvis sikkerhed, forsikring, pension samt Green Key. Interessante oplæg

I løbet af onsdagen invitereres deltagerne til at overvære to spændende seminarer. Den ene oplægsholder er tidligere direktør i Brøndby IF, Per Bjerregaard, som fortæller om alle sine erfaringer fra foreningslivet og leverer anekdoter fra opog nedture gennem en lang karriere. Derudover bliver der med garanti givet brugbare tips, når ekspert i arbejdsglæde Thomas Milsted fortæller, hvad man selv kan gøre for at undgå stress og giver værktøjer til, hvordan man opdager faresignalerne, inden det bliver alvorligt.

Onsdag 1. juni i Vingsted Hotel & Konferencecenter Kl. 10.30-11.20 En branche med underskud på uddannelsessiden Der sættes fokus på de uddannelse- og tilskudsmuligheder, der er for at opkvalificerer sig. Der vil være flere oplægsholder, og Carsten Clemmensen vil være ordstyrer.

Kl. 10.30-11.20 Netværk for svømmehalsledere Flere medlemmer har efterspurgt at få etableret et netværk for ledere i svømmehaller. Denne opgave løses sammen med ConnectSport og hedder ConnectSwim. Kom og hør nærmere om tankerne bag og få indflydelse på samarbejdet.

kl. 11.30 Et liv med Brøndby Erfaringer og anekdoter fra tidligere formand og direktør Per Bjerregaards op- og nedture gennem 39 år i Brøndby IF.

Kl. 12.30 Frokost Kl. 13.30-15.00 Holder du aldrig fri?

Hvad betyder det for dig og dit helbred, at du ser mail og tager telefon i din ferie? Ved Thomas Milsted.

idræt • kultur • fritid Nummer 247 

33


???  | ????

Årsmødet 2016

Mød Mr. Brøndby på årsmødet På HI’s årsmøde kan deltagerne møde Per Bjerregaard – tidligere fodboldspiller, formand og administrerende direktør for Brøndby IF.

D

eltagerne vil med garanti høre anekdoter fra Per Bjerregaards op- og nedture gennem sine 39 år i Brøndby IF. Per Bjerregaard blev formand for klubben IF tilbage i 1973. Her stod han for Brøndbys implementering af professionel fodbold, børsnotering af klubben i 1987, samt opstarten af betydelige spillersalg til udlandet. Under hans ledelse rykkede klubben fra 1974 til 1982 fra landets 4. bedste række, Danmarksserien, op til landets førende liga, 1. division i 1982 I 1985 vandt Brøndby det første af i alt 10 danske mesterskaber, og året efter var Per Bjerregaard drivkraften, da Brøndby IF i 1986 som den første skandinaviske klub indførte fuldtidsprofessionelle tilstande. I 1987 var Per Bjerregaard igen hovedmanden, da Brøndby IF, som kun den anden klub i verden, lod sig børsnotere som aktieselskab. Fik Morten Olsen til klubben

I starten af 1990’erne formåede Per Bjerregaard at hente Morten Olsen ind som ny træner. Det gav resultater med det samme, da klubben var tæt på at spille sig i UEFA Cup-finalen – Brøndby tabte dog til AS Roma i semifinalen. I 2002 lavede Bjerregaard endnu en scoop på trænersiden, da han hentede den tidligere Brøndby-spiller og mangeårige landsholdsspiller Michael Laudrup ind som træner med John ”Faxe” Jensen som assisterende træner. Dette makkerpar opnåede også opnå pæn succes med både mesterskab og pokaltitel 2005 som højdepunktet. Efter flere år med kritik og helbredsmæssige problemer valgte Per Bjerregaard at stoppe som formand for Brøndby IF og samtidig trække sig fra bestyrelsen i 2012. I januar 2016 fyldte han 70 år.

Mød Per Bjerregaard i Vingsted onsdag 1. juni klokken 11.30. Thomas Milsted.

34 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


Brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid 2016 ????  |  ???

Per Bjerregaard

Fokus på stress Stress-ekspert Thomas Milsted holder oplæg på HI’s årsmøde.

P

å årsmødet 1. juni kan HI’s medlemmer møde en af landets mest benyttede foredragsholdere inden for stress, trivsel og arbejdsglæde. »Vores branche udvikler sig meget i disse år, og det betyder, at mange får nye og andre arbejdsopgaver i hverdagen. I HI ser vi, at rigtig mange af vores medlemmer rundt om i landet føler sig pressede, og flere føler, at de til tider har svært ved at leve op til forventningerne. Derfor har vi inviteret Thomas Milsted til en snak om trivsel og arbejdsglæde,« fortæller HI-formand Jørgen Mosbæk. Thomas Milsted har blandt andet skrevet bøger om, hvordan man tackler stress og lærer at trives bedre på sit arbejde.

»Når rigtig mange får stress i dag, skal vi måske mere betegne det som en frustration over forventninger, der ikke er blevet indfriet. Vi er ikke i stand til at nedtone vores forventninger og skrue ambitionsniveauet ned, og det fører til et nedbrud,« har Thomas Milsted tidligere udtalt. Han mener, vi skal holde op med at kræve, at alle mulige andre skal synes, det vi har lavet, er godt, før vi selv kan anerkende vores indsats. Hvis man hele tiden har brug for anerkendelse, er det tid til at stoppe op, for det er ikke sundt, siger han blandt andet. Kom og hør arbejdsglæde-eksperten give gode råd og få et par tips med hjem fra årsmødet.

idræt • kultur • fritid Nummer 247 

35


Årsmødet 2016

???  | ????

Standoversigt

Brancheudstilling IDRÆT, KULTUR OG FRITID 2016 I Vingsted hotel og konferencecenter 9m2

21m2

15m2 6m2 14 15

13

15m2

17

35

30m2

15m2 18

31

21

22 27

44

26

9m2

18m2

19m2

45

9m2 15m2 37

Cafè

15m2 24m2 32

9m2 36m2 38

30 6m2 29 12m2 6m2 28 33

34

12m2

16,5m2

21m2 36m2

39

24

10

15m2

9m2

7 12m2

5 15m2

4 3 15m2

9m2

2 9m2

42

69

23 6m2 47 8m2

11

39A 36m2 40 41

9m2

70 15m2

30m2

30m2

19,5m2

2 1B

22m2

12m2

48

1A

9m2 9m2 10m2

67A F

26,5m2

C

A

B

Hvad bliver årets nyhed 2016? 06.04.2016

Der kommer hele tiden nye og attraktive produkter, værktøjer og hjælpemidler til brug i landets idræts-, fritid- og kulturanlæg. Mange af dem bliver præsenteret på Brancheudstillingen 2016 og traditionen tro vil en dommerkomite kåre Årets Nyhed 2016 blandt udstillerne. Årets nyhed 2015

På sidste års brancheudstilling i Vingstedcentret præsenterede Toprent A/S fra Skanderborg deres nye I-Mop, der blev kåret som Årets Nyhed 2015. I-Moppen er en håndført gulvvaskemaskine, der har samme arbejdsbredde som andre gulvvaskere, men er ligeså fleksibel og let som en traditionel moppe. I-Moppen vejer kun omkring 25 kilo, når den er fyldt op, og den køres på hjul, så den er nem at rulle op ad trapper for anlæggenes rengøringspersonale.

36 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

9m2 53

52

Målestok 1:300


Brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid 2016 ????  |  ???

30m2

3 71

74

12m2 55

54 74A

12m2

9m2 57

78 12m2

9m2 80

24m2 9m2 73A 9m2 73

68

21m2

75

76

66

65

18m2

18m2

12m2

D

15m2

15m2 91 9m2

9m2

F

63

64 90

E

86

82

81

67

9m2 85A

9m2 15m2 12m2

12m2

9m2

85

15m2

9m2

18m2

61

84

79

104,6m2

33m2

59

92

92A

9m2

9m2

Indgang

93

12m2

94

12m2

95

Nyhed

Scene

6m2

96

12m2

108B

101

6m2

21m2

10m2

108A

12m2

10m2

9m2

102

30m2

108 107

UDENFOR:

109

104

110

9m2 111 6m2

15m2

105

12m2

9m2

106 INFO

Indgang

idræt • kultur • fritid Nummer 247 

37


Årsmødet 2016

???  | ????

Udstilleroversigt Alfabetisk – firmanavn Abena A/S

CompuSoft A/S

DBS lys A/S

EXIT ZONE

HI’s Lederuddannelse

Adiatek.dk

Connect Sport

DE TO A/S

Fitness Engros

HI’s Videncenter

AG Gulvservice ApS

Danish Clean Water A/S

Diversey

Fjordblink Swimming- Hope A/S Pools A/S 22 44 92 44

74 31 18 18 www.abena.dk Stand 78 28 30 07 70 www.adiatek.dk Stand 64 86 16 36 88 www.ag-gulvservice.dk Stand 31

Anteco Thermo Trade A/S 70 26 83 26 www.anteco.dk Stand 44

Aqua Wellness ApS

29 44 65 46 www.aquawellness.dk Stand 42

Ascon Trading A/S 98 18 50 66 www.ascon.dk Stand 33

A-Sport A/S

97 51 07 17 www.a-sport.dk Stand 40

BWT HOH A/S 43 97 02 16 www.bwt.dk Stand 65

CMA Armatur A/S

86 28 77 66 www.cma-armatur.dk Stand 10

CO2Light A/S

70 70 15 55 www.co2light.com Stand 106

38 

63 18 63 18 www.compusoft.dk Stand 84 24 77 45 03 www.connectsport.dk Stand 92A

43 45 35 44 www.dbslys.dk Stand 86 56 50 03 63 www.deto-denmark.dk Stand 13

70 10 66 11 www.diversey.com 70 29 09 00 www.danishcleanwater.dk Stand 55 Stand 57

DANREGN vandingsanlæg A/S 56 72 52 00 www.danregn.dk Stand 69

Dux Tællerfabrik 40 31 11 61 www.duxtaeller.dk Stand 95

70 20 68 40 www.exitzone.dk Stand 80 56 14 15 21 www.fittnesengros.com Stand 71

56 14 74 44 www.h-i.dk Stand D 56 14 74 44 www.h-i.dk Stand C

22 73 15 08 www.fjordblink.dk Stand 29

www. Ho-pe.dk Stand 70

Frederiksberg Vægtfabrik

56 28 80 00 www.hojagerbelysning.dk Stand 79

Højager Belysning A/S

33 24 02 10 www.frederiksbergvaegtfabrik.dk ECO POWER IC Result ApS Stand 15 DANMARK 53 54 05 87 www.ic-result.dk Dansk Belysnings 44 40 41 42 Stand 73A www.eco-power.dk Service A/S FS Trading ApS Stand 35 43 45 35 44 22 64 01 23 www.dbslys.dk www.trusty-step.dk Info-Center Stand 86 Stand 108 ELTIME A/S www.info-center.nu 30 73 67 04 47 38 03 03 Stand 108B www.eltime.dk Dansk Folie A/S FTF-A Stand 07 51522416 89 38 38 39 www.danskfolie.dk www.ftf-a.dk InfoScreens Stand 42 Stand 105 Elverdal A/S 40 60 04 60 www.infoscreens.dk 35 13 32 22 Stand 85A www.elverdal.dk Dansk Halbyggeri Green Key Stand 101 87 54 15 00 28 90 63 48 www.danskhalbyggeri.dk www.h-i.dk Ir-sauna Stand 52 Stand E Elverdal A/S 36 56 36 05 www.ir-sauna.dk 35 13 32 22 Stand 96 www.elverdal.dk Dansk kassesystem Helge Frandsen A/S Stand udenfor/indgangen 75 68 80 33 A/S www.hfas.dk 74 12 33 40 Jan Schmidt Reklame Stand 37 www.danskkassesystem. Erhvervsforsikring 75 52 45 00 dk www.jsr.dk Danmark A/S Stand 92 Stand 28 40 62 18 84 Hilmars ApS www.eforsikring97 52 85 20 danmark.dk www.hilmars.dk Dansk Legeplads Ji Sport A/S Stand 91 Stand 82 Administration ApS 70 26 75 88 82 30 40 66 www.jisport.dk www.dalea.dk Stand 93 EURO PLAY HI Stand 90 75 36 48 22 56 14 74 44 www.europlay.dk www.h-i.dk Stand 67 Stand INFO

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


Brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid 2016 ????  |  ??? Junckers Industrier A/S 72 41 12 30 www.junckers.dk Stand 18

KA-Gulv

23 67 17 28 www.ka-gulv.dk Stand 108A

Krüger Aquacare 43 45 34 33 www.aquacare.dk Stand 73

Lindholm Maskiner A/S

North Star ApS

44 95 06 62 www.northstar-aps.dk Stand 75

Nørvo Sportsnet A/S

97 93 84 50 www.norvosportsnet.dk Stand 45

Oscon ApS

27 20 02 33 www.oscon.eu Stand 23

Papirladen

55 56 31 00 www.papirladen.dk Stand 59

72 44 11 12 www.lindholmmaskiner.dk Stand 26 PEDAN A/S 56 65 64 65 www.pedan.dk LML sport Stand 74A 86 93 39 22 www.lml-sport.dk Stand 04 PFA Pension 39 17 50 00 www.pfa.dk LOCON ApS Stand 104 76 340 340 www.locon-shop.dk Stand 67A Polisan 97 40 10 30 www.polisan.dk MAAS A/S Stand 22 63 13 12 24 www.maas-int.dk Stand 63 Presenco Sport A/S 75 50 60 11 www.presencosport.dk MediaConnect Stand 111 InfoSystemer 70 25 55 85 www.mediaconnect.dk Pro-Partner AV Stand 14 solutions A/S 56 13 00 50 www.Pro-Partner.dk MedicSport A/S Stand 17 39 55 19 97 www.medicsport.dk Stand 39 Rantzows Sport 71 99 83 41 www.rantzows.dk Megasound Stand 21 33 25 89 09 www.megasound.dk Stand 47 RV Unique 73 66 12 04 www.rvunique.dk ms2solution Stand 32 51 22 75 44 www.ms2solution.dk Stand 102 Rådet for Større

Nordteknik

49 70 81 82 www.nordteknik.dk Stand 42

Badesikkerhed

70 27 55 55 www.badesikkerhed.dk Stand A

Sagatrim og Tylø 38 11 48 11 www.sagatrim.dk Stand 74

Schmidt Deluxe

20 46 08 19 www.schmidtdeluxe.dk Stand 24

Scooterracks123

TF SPORT & FRITID ApS

UNO KONCEPT A/S

22 73 81 33 www.TFsport-fritid.dk Stand 110

TG-Clean ApS

70 20 60 70 www.uno.dk Stand 61

Vikan A/S

96 14 26 00 www.vikan.com Stand 53

43 90 84 00 www.tg-clean.dk Stand 66

Virklund Sport A/S

28366302 www.scooterracks123. com Stand 94

Thorsø A/S

Screen Effect

Torring A/S

VORTEX DANMARK ApS

Silkeborg Stigefabrik

Trafik og Fritid ApS

Wannasport

Tress A/S

Winther Sport & Fritid

Tryg

Ytzen Gulvservice

22 31 00 00 www.screeneffect.dk Stand 81 30 62 92 44 www.silkeborgstigefabrik.dk Stand 38

Solarpark DK A/S 88 82 67 37 www.solarpark.dk Stand 11

Streamline ApS

44 48 00 95 www.streamline.dk Stand 54

70 20 04 55 www.virklund-sport.dk 86 96 60 75 www.thorsoe-moebler.dk Stand 34 Stand 68 75 80 10 78 www.torring.eu Stand 41

70 22 26 28 www.vortex-intl.com Stand 109

75 38 99 11 www.trafik-fritid.dk Stand 02 86 52 22 00 www.tress.dk Stand 27

86 80 60 20 www.winthersport.dk Stand 1B

70 11 20 20 www.trygvesta.com Stand 107

75 15 31 33 www.ytzengulvservice.dk Stand 03

Unisport Scandinavia Støvsugerspecialisterne ApS Danmark A/S 75 38 98 11 55 72 58 84 www.sssdk.dk Stand 48

www.unisport.com Stand 30

25 65 66 96 www.wannasport.dk Stand 1A

Årstiderne Arkitekter 70241000 www.aarstiderne.dk Stand 85B

Sunstill ApS

86 92 45 54 www.sunstill.dk Stand 05

Svenningsens

32 50 29 02 www.svenningsens.com Stand 39A

Tandrup Water Solution A/S

61 61 05 01 www.tandrupwatersolutions.dk Stand 76

idræt • kultur • fritid Nummer 247 

39


???  | ????

Årsmødet 2016

Masser af varer på årets auktioner Deltagerne på sidste års brancheudstilling tog pænt i mod auktionerne, som var et nyt tiltag i 2015. HI har nu tilpasset konceptet, så endnu flere får glæde af auktionerne på brancheudstillingen 2016.

Af Lotte Overbjerg – Foto Lars Møller

D

er bliver igen mulighed for at få gode køb med hjem fra Vingsted – auktionerne som blev afholdt for første gang 2015 vender nemlig tilbage. Igen i år bliver der afholdt mindre timeauktioner på de enkelte stande, og så sluttes udstillingen af med en samlet hovedauktion, hvor de

største varer kommer under hammeren. »Særligt hovedauktionen var velbesøgt sidste år, og mange besøgende var enige om, at det var en god måde at slutte udstillingen af på, så det gentager vi i år,« siger Anita Rasmussen fra Mediapunktet, der er koordinator på auktionerne.

Der var stor tilslutning til sidste års hovedauktion. Derfor gentages auktionen på brancheudstillingen i 2016.

40 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


Brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid 2016 ????  |  ???

Interesse for vedligeholdsprodukter

Gennemgangen af sidste års auktioner viser, at der var fin interesse for de produkter, som indgår i den daglige drift, blandt andet rengøringsprodukter og andet grej til vedligehold. Samtidig var der også efterspørgsel efter små remedier som bolde og andre mindre rekvisitter. Derimod måtte nogle udstillere slæbe et par lidt dyrere produkter i hundredetusindekroners klassen med hjem igen. Flere udstillere brugte også auktionerne som en markedsføringsplatform, fortæller Anita Rasmussen. »Der var blandt andet sat et spabad på auktion. Det var lavet efter mål, så leverandøren regnede ikke med at komme af med det. Til gengæld fik han flere henvendelser efterfølgende fra besøgende, som ville have et lignende spabad tilpasset deres hal. Så udstillerne var allerede sidste år gode til at se mulighederne i konceptet med auktionerne,« fortæller Anita Rasmussen. Timeauktioner optimeres

Alle disser erfaringer har koordinator Anita Rasmussen nu delt med dette års udstillere, så auktionerne bliver tilpasset efterspørgslen. Håbet er, at timeauktionerne bliver livlige samlingspunkter for de besøgende i løbet af dagen samtidig med, at der er gode tilbud til HI’s medlemmer. »Og så er jeg sikker på, at hovedauktionen også i år vil blive en inspirerende afslutning på en god dag,« siger Anita Rasmussen.

Flere tilbud om energioptimering til brancheudstilling Knapt 100 stande i Vingsted Hotel- og Konferencecenter er allerede solgt til udbydere af produkter til idræt, drift, vedligehold og energioptimering.

L

andets ledende halmedarbejdere er interessante kunder og samarbejdspartnere for mange forretningsdrivende, og det betyder, at stort set alle stande på HI’s brancheudstilling, der foregår den 31. marts, var solgt tre måneder før udstillingen. »Der har været rigtig stor efterspørgsel på at komme med på årets udstilling, og jeg er desværre nød til at sige nej til interesserede, fordi der er tæt på udsolgt,« siger Anita Rasmussen fra Mediapunktet, der står for salget af stande. Energioptimering

I kan stadig nå at sætte varer til salg – både på timeauktioner og på hovedauktionen. Kontakt Anita Rasmussen, Mediapunktet, ar@mediapunktet.dk Tlf. 5117 1424

Anita Rasmussen fortæller, at rigtig mange af udstillerne er gengangere inden for vedligehold, rengøring, materiel og generel drift. Men derudover har en ny branche fået øjnene op for HI’s udstilling. »Jeg har fået henvendelse fra flere udstillere, der beskæftiger sig med energioptimering, så det bliver spændende at se, hvad de kan tilbyde vores medlemmer, når de kommer til Vingsted,« siger Anita Rasmussen. Hun fortæller også, at der allerede nu også er stor interesse for de auktioner, der vil blive afholdt på standene i løbet af udstillingsdagen.

idræt • kultur • fritid Nummer 247 

41


???  | ????

Årsmødet 2016

Information om generalforsamling Årets generalforsamling holdes onsdag 1. juni 2016 kl. 9.00 i Vingsted Hotel & Konferencecenter. Tidligere blev beretningen og regnskabet fra HI tryk her i magasinet, men ligesom sidste år vil beretningen, seniorudvalgets beretning, dagsorden for generalforsamlingen, uddrag af regn-

skabet samt budgettet blive bragt i HI’s nyhedsbrev og udsendt per mail til alle, der har opgivet deres mailadresser. Desuden vil dagsorden, beretninger, regnskaber og budget samt eventuelt indkomne forslag kunne læses på HI’s hjemmeside inden årsmødet. Har du ikke tidligere oplyst din mail-

adresse, eller har du fået ny, er det vigtigt at få opdateret dine kontaktinformationer i vores medlemssystem. Send os gerne oplysninger om ny mailadresse til HI’s sekretariat på post@h-i.dk

Hovedsponsorer for HI 2016 TRESS AS

TRESS har netop lanceret en ny hjemmeside, der samler erfaringer og produkter til udendørs brug. Mange aktiviteter flytter fra halgulvet og ud i naturen – derfor skal hallernes udendørsområder i fokus til brug for den uorganiserede idræt, og her har TRESS de nyeste ideer og det mest spændende udstyr inden for parkour, boldbure, street, udendørs fitness og opholdssteder i det hele taget. TRESS er en fremtidsorienteret virksomhed med mange års erfaring som udstyrsleverandør af idrætsudstyr, genoptræningsudstyr, fitness, mål og net, motorik- og balanceaktiviteter, til blandt andet kommuner, skoler, idrætsanlæg, børneinstitutioner, haller og foreninger. Høj kvalitet i både produkt og service er hos os en selvfølge.

mere om privatforsikringer og Tryg Plus kundefordele på www.tryg.dk. Kontakt Tryg Erhverv og opnå yderligere 20 procent rabat. Messetæpper

Messetæpper leverer tæpper og tekstiler til udstillinger, shows og events fra dag til dag og har Danmarks største lager af messetæpper på 250.000 kvadratmeter med tæpper – tæpper og tekstiler specielt beregnet til udstillinger, shows og events. Messetæpper, der har hovedsæde på Langeland og afdeling i København, kan levere fra dag til dag. Vi har tæpper i alle farver på lager – blandt andet mange pangfarver, som er meget efterspurgte til udstillinger. Både tæpper og tekstiler er imprægneret og brandhæmmende, hvilket er et lovkrav, når de skal anvendes, hvor der er mange mennesker til stede.

Tryg

Tryg tilbyder fordelagtige forsikringer til idrætshaller og selvejende institutioner tilknyttet HI. Hos Tryg Erhverv kan vi hjælpe med en komplet og korrekt forsikring til jeres idrætshal eller kulturinstitution hvad enten, I har brug for ansvarsforsikring, løsøreforsikring, bygningsforsikring, netbankforsikring eller andet. Tryg Privat – som medlem af HI har du mulighed for at opnå store rabatter på udvalgte forsikringer hos Tryg, blandt andet på husforsikring, bilforsikring, familieforsikring og ulykkesforsikring. Læs

42 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

kompetencer hos A-Sport. Vi er et team, der byder på alt det, som skal til for at skabe effektiv rådgivning og vejledning, baseret på tillid og engagement – udført i tæt samarbejde med Jer som kunde.

A-Sport

Med en unik ekspertise inden for idrætsudstyr leverer A-Sport holdbare løsninger og rådgiver jer i valg af materialer, design og funktionalitet. Vi udvikler individuelle og gennemtænkte løsninger, som tager udgangspunkt i Jeres værdier og udfordringer. A-Sport kan give en ambitiøs rådgivning, der giver bedst mening for den aktuelle sag – lige fra de indledende strategiske spørgsmål til det færdige resultat. Du møder mange typer fagfolk og

PFA Pension

PFA Pension blev i 1917 dannet af en række arbejdsgiverorganisationer som et uafhængigt selskab med det ene formål at sikre medarbejdere og familier en tryg økonomisk fremtid. I dag er PFA vokset til at have ca. 1,1 mio. kunder i alt fra en lang række af Danmarks største virksomheder og organisationer. Men pejlemærket er stadig det samme. Det handler om at skabe størst mulig værdi til kunderne. Fitness Engros A/S

Fitness Engros A/S, Danmarks hurtigst voksende fitnessgrossist – har et bredt udvalg af agenturer, som gør Fitness Engros unik. Vi leverer styrketræningsmaskiner, kredsløbsmaskiner, udstyr til crossfit og til aerobic – samt enhver form for fitnesstilbehør, cykelbiograf, slyngetræning, skabe/bænke/skranker, gulvbelægninger samt lyd- og videosystemer. Service er én af vores stærke parametre, derfor har vi 17 serviceteknikere ansat med baser både i Danmark Norge og Sverige. Vores filosofi er, at vi skal kunne klare al service ”in house” – derfor har vi ansat flere elektrikere, flere mekanikere, en sadelmager samt en elektronikingeniør.


UDSTYR TIL DIN HAL...

2 stk. håndboldmål, 2 stk. håndboldnet og 2 stk. fangnet... Er Jeres håndboldmål klar til den næste indendørs sæson? Gør dine indkøb allerede nu og spar mange penge...

MESSETILBUD: KUN KR.

Sættet vi tilbyder her indeholder det gode håndboldmål i træ med faste netbøjler og kvalitetsnet, som passer til.

13.999.-

Sættet indeholder: • 2 stk. håndboldmål, halmodel, træ (Nr. VS300104) • 2 stk. håndboldnet, halmodel 6 cm (Nr. VS304301) • 2 stk. fangnet til træmål, hvid (Nr. VS3063001)

Excl. moms

Varenummer: VS300107 Pr. sæt 17.492,00

2 stk. Håndboldnet incl. 2 stk. fangnet Når du søger net til dit håndboldmål kan det være ideelt samtidig at montere et fangnet, så bolden ikke springer tilbage.Derfor kan det være hensigtsmæssigt at ophænge et fangnet bag mållinien. Afstanden mellem mållinien og fangnettet bør være ca. 70 cm - dog ikke under 60 cm. Sættet indeholder: • 2 stk. håndboldnet - alumål D95/95 cm. 5 mm rundflettet hvid nylon, 6 cm. masker. Passer til målstørrelse: 300x200 cm, Dybde: 125/125 cm • 2 stk. fangnet til alumål, Størrelse: H204xL312 cm, 4 mm hvid nylon, 12 cm masker.

Varenummer: VS3053056 Pr. sæt 5.598,00

Ring til din A-S port konsulent på tlf. 97 51 07 17

Scan QR-koden og se det store sortiment indenfor udstyr til hallen.

WWW.A-SPORT.DK · TLF. 97 51 07 17

NU PR. SÆT

2.999. Excl. moms


ORGANISATION  | Nøglehaller

En hverdag med nøglehaller Preben Klauber er nøglehalsinspektør. Der er både fordele og ulemper ved at have ansvar for 22 haller og 32 gymnastiksale.

Af Lotte Overbjerg

D

a Preben Klauber startede som halinspektør for 25 år siden, var han traditionel halmand med ansvar for Gødvadhallen plus lidt faste timer i Jysk Arena. Men i dag er stillingsbetegnelsen radikalt ændret – Preben Klauber har nu tilsyn samt brugerkontakten i 22 kommunale haller og 32 gymnastiksale »Mit job er meget anderledes i dag, end da jeg startede – på godt og ondt. Jeg har ikke den samme nærhed til brugerne som tidligere, men til gengæld er

Hvis jeg skal være ærlig, var jobbet mere stille og roligt og der var tid til en snak med brugerne i gamle dage. Men jobbet i dag har til gengæld flere faglige udfordringer og udviklingsmuligheder for mig personligt. Preben Klauber, halinspektør, Silkeborg Kommune.

mit område bliver markant bredere og det samme er mine kompetencer,« siger halinspektør Preben Klauber, Silkeborg Kommune.

»Den daglige drift og hverdagsvedligeholdet fungerer udmærket, selvom jeg selvfølgelig ikke selv kan nå rundt til alle haller på en uge,« siger Preben Klauber og forklarer, at idrætsforeningerne og andre brugere kontakter ham, når der er brug for hjælp. »Brugerne har fået en liste med telefonnumre, så de ved, at hvis et håndtag sidder løst, eller hvis der ikke er noget varmt vand, så skal de ringe til mig. Så sender jeg en mail til en teknisk servicemedarbejder på den pågældende arbejdsopgave,« forklarer halinspektøren. På den måde har Preben Klauber det store overblik over standen på kommunens haller, og Silkeborg Kommunes ejendomsafdeling har et godt hold af tekniske servicemedarbejdere, der er gode til at gå en runde og tjekke op, når de alligevel bliver sendt ud på en opgave i en given hal. Til dagligt har Preben Klauber har at gøre med blandt andet rådgivning, materiel og vedligehold. Låsene på hallerne er gjort elektroniske, så foreninger og brugere selv kan låse sig ind. Preben Klauber kan så fra sit kontor se, hvilke nøglekort, der har været brugt hvornår, hvis der skulle være brug for det.

Brugere melder ind

I januar 2012 overtog Kultur- og Fritidsafdelingen i Silkeborg Kommune al drift i alle kommunale idrætshaller og –sale. Dette betød, at vedligehold af inventar og udstyr, ansvarsmæssigt og økonomisk nu ligger hos Kultur og Fritid, hvor Preben Klauber er ansat.

44 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

Mister kontakten

Nærheden til kommunens borgere er dog forsvundet, efter at næsten alle kommunens haller er omdannet til nøglehaller. »Det er klart, at jeg ikke har samme føling med de 22 haller, som jeg havde


Nøglehaller  |  ORGANISATION

Fakta • Preben Klauber er halinspektør for 22 nøglehaller og 32 gymnastiksale. • Til sommer kan Preben Klauber fejre 25 års jubilæum som halinspektør.

Annonce 2015 Idræt Kultur Fritid:Layout 1 31/03/15 10.4

Totale skilteløsninger til idrætsanlæg m. fl. Der er et stykke fra Preben Klaubers kontor i administrationen i Silkeborg Kommune til de 22 nøglehaller, han er halinspektør for.

med Gødvadhallen – jeg må høre fra andre, hvordan det går derude, og det er jo en noget anden måde at være halinspektør på, end da jeg startede for 25 år siden. Men dengang var tiden og arbejdstempoet jo nok et andet,« vurderer Preben Klauber og kommer i tanke om et eksempel på den distance, der i dag er fra hallerne til Kultur- og Fritidsafdelingen. »Forleden aften var jeg ude efter noget værktøj i den hal, hvor jeg har været halinspektør i 20 år. Jeg plejede at kende langt de fleste brugere – de kendte i hvert fald mig. Men den aften var der pludselig ingen, der genkendte mig. Det var på en måde lidt mærkeligt – ikke kun for min egen skyld men lige så meget for alle brugerne,« siger Preben Klauber. Kæmpe underskud

Nedlægningen af halinspektørstillingerne i Silkeborg Kommune var en del af nogle markante besparelser. Kommunen

havde i 2010 et underskud på regnskabet på 238 millioner kroner. Og selvom besparelserne på halområdet ærgrer Preben Klauber, kan han godt se et større perspektiv. »Firkantet set er forholdene for vores idrætsudøvere blevet dårligere, fordi der ikke er samme service længere. Men på den anden side, så er de fleste af vores brugere jo sunde og raske mennesker, og måske er det fornuftigt, at det er her, der bliver sparet,« siger Preben Klauber. Han henviser til, at Silkeborg Kommune i 2010 måtte spare mange stillinger på bland andet ældreområde samt på Børne-og familieområdet. »Hvis jeg skal være ærlig, var jobbet mere stille og roligt og der var tid til en snak med brugerne i gamle dage. Men jobbet i dag har til gengæld flere faglige udfordringer og udviklingsmuligheder for mig personligt,« siger Preben Klauber.

Svømme- og idrætshalsskilte Design skilte

Sæbe

+

grundig afvaskning

+

Dørskilte Eksklusive skilte

UDEN BADETØJ!

Udskiftelige skilte Grundplanskilte Skilte til wellness Udendørs skilte Omklædning

mindre Renere +renere klor badevand! badevand!

r pagne gskam in n k s Afva

te aleskil Person

Personaleskilt med påmonteret display til udskiftning af medarbejderfoto m.v.

Jan Schmidt

REKLAME Grafisk tegnestue MARIBOVEJ p å5 teI N1G 6 0 0 0re Ks OkLilD STeL Ffle : 7552 4500 FAX: 7553 4533

75524500 · 23323562 sr.dk E-mail: post@jsr.dk www.j

idræt • kultur • fritid Nummer 247 

45


ANLÆG  |  Nye faciliteter

Motorikbane på loftet En motorikbane, der er hængt op på væggen og strækker sig otte meter i højden er ved at blive bygget i Resen Multipark. Banen har tre forskellige sværhedsgrader og udskiftelige QR-koder tilbyder aktiv læring via bogstavlege eller regneopgaver.

U

dfordringerne på motorikbanen må gerne give vores børn og unge et sug i maven. Og når de er kommet igennem banen, må de gerne udbryde et VAUW, jeg gjorde det, jeg kom igennem! Det siger borgernes talskvinde Lotte Brøndum om den motorikbane, som Resen Multipark kan indvie til september i et nybygget multihus. Motorikbanen er udviklet af A-Sport A/S i Skive og udnytte som noget nyt niveauforskelle til den motoriske udvikling af børn og unge. Samtidig giver banen en innovativ tilgang til styrkelse af motoriske færdigheder gennem en kombination af aktiv læring og udfordringer.

multihuset og den store sal og med en niveauforskel fra gulvplan til loftet i salen på otte meter. »For at samle inspiration var vi på besøg flere steder i landet for at se på multibaner. Den inspiration udformede vi til ønsker og ideer til A-Sport. Vores udgangspunkt var en motorikbane, der kunne udfordre og stimulere den motoriske udvikling og sansefærdigheder som taktil, balance og muskel/ledsansen hos det lille barn, skolebarnet og de unge. Samtidig ville vi gerne have en motorikbane som et ”levende” element i multihuset, og som udnyttede niveauforskellen mellem rum og sal uden at gå på kompromis med sikkerheden,« siger Lotte Brøndum.

Fra nul til otte meters højde

På forhånd var motorikbanen af arkitekten tænkt ind i multihuset på etagen over gangen, der forbinder alle rum i

Tre sværhedsgrader

Hos A-Sport var det idéudvikler og fagkonsulent Else Torp, som fik opgaven

med at udforme en løsning, som tilgodeså ønskerne fra multiparken – samtidig med at det var praktisk mulig i forhold til fæstning på betonvæggen i første sals niveau over gangen og til loftsspær. Efter sparring frem og tilbage med multiparkens arbejdsgruppe og entreprenøren udformede Else Torp i samarbejde med arkitekten hos A-Sport en motorikbane med tre forskellige sværhedsgrader til de forskellige aldersgrupper og med indbyggede muligheder for aktiv læring ved hjælp af QR-koder med tilhørende opgaver som bogstavlege eller regneopgaver. Motorikbanen er opbygget af ni sektioner med forskellige øvelser og sværhedsgrader, og for enden kan man kravle ind i en vertikal labyrint, som forbinder den ene endevæg i den store sal med motorikbanen på gangen.

Den kommende motorikbane i Resen Multipark får niveauforskelle fra gulvplan til loftet i salen på otte meter.

46 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


VI HAR MANGE ÅRS ERFARING med at rådgive haller og foreninger om etablering af fitness

FIND OS TIL HI-MESSEN PÅ STAND NR. 39

Glæd dig til en konkurrence med en fed præmie!

BORUP FITNESS, MIDTSJÆLLAND

MedicSport var meget venlige, professionelle og erfarne, hvilket var med til at give os troværdighed i vores søgen efter udstyr. De var også meget begejstrede for vores projekt og opsatte på at hjælpe os med at få det bedst mulige fitnesscenter

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NÅR DU SAMARBEJDER MED OS, HJÆLPER VI BL.A. MED:

KOM OG BESØG OS Vores salgskonsulenter står klar til at møde dig på messen!

/ / indretning og 3D-tegninger / / adgang til professionelt markedsføringsmateriale / / uddannelse i maskinerne samt løbende opfølgning / / service- og vedligeholdelsesaftaler / / viden omkring trends og tendenser i branchen Vi er officiel samarbejdspartner med Foreningsfitness, og med vores store erfaring på området kan vi hjælpe dig hele vejen fra opstartsfasen til det endelige resultat.

Esben

Brian

Daniel

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KONTAKT OS / / (+45) 4213 7935 / / info@medicsport.dk / / www.medicsport.dk


ANLÆG  |  Nye faciliteter

Sauna Damp Fitness

Sauna

Vi kan hjælpe med alt fra renoveringer til komplette nye projekter, Fokus på funktion, økonomi og design. Saunaovne på el og gas gør, at vi kan hjælpe med alt fra den lille klassiske sauna til store event-gussaunaer med opmurerede saunaovne.

Således er der også adgang til motorikbanen via labyrinten fra gulvplan i salen. »Dødpladsen på gangen og i salen har givet os muligheder for at skabe en motorikbane med et levende udtryk, hvor børnene og de unge kan kigge ned og de andre i multihuset op. Nedefra kan man også se, hvordan børnene og de unge bevæger sig hen over banen og bliver udfordret og stimuleret på flere niveauer på en sjov og innovativ måde,« forklarer Else Torp. Hun tilføjer, at det både kræver styrke og udholdenhed men også mod, rumog retningssans, balance og smidighed at gennemføre motorikbanen. »Samtidig har vi indføjet et konkurrenceelement med tidtagning, så man kan konkurrere med sig selv eller med andre,« siger Else Torp. Unik i Danmark

Hos multiparken vakte forslaget begej-

string, fortæller borgernes talskvinde Lotte Brøndum. »Forslaget har på alle måder levet op til vores ønsker og forventninger – både banens udformning, udfordringer og sværhedsgrader i forhold til vores forskellige aldersgrupper. Samtidig er det godt tænkt ind med QRkoderne til den aktive læring, for opgaverne kan løbende skiftes ud, så der hele tiden kan ske noget nyt i de ellers samme rammer. Vi er også glade for tidtagningen, der giver brugeren mulighed for at udfordre sig selv – både alene og sammen med andre,« siger Lotte Brøndum. Hun glæder sig til at se det færdige resultat til september. »Så vidt jeg ved, bliver vores motorikbane den første i Danmark, som er hængt op på en væg, så på alle måder får Resen Multipark en unik og individuelt skræddersyet motorikbane,« siger Lotte Brøndum.

Dampbad

I færdige sektioner med fliser eller i plast giver mulighed for at tilpasse dampbadet til alle placeringer. Med teknik fra de førende producenter, kan vi løse enhver opgave.

Alt i fitnessudstyr og tilbehør til private og professionelle Eks. Plamax Zone funktionel træningsstation. Sammensæt din Zone som du vil. Mange kombinationer med mulighed for både holdtræning, personlig træning og fri træning. Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

700 m 2 butik & showroom Mileparken 30 • 2730 Herlev Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk

48 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

A-sport er ved at installere en spændende motorikbane i Resen i Midtjylland.


TELESKOPTRIBUNER OG SPORTSGULVE I NÆSTVED OG ROSKILDE

SSL - HERRAR INNEBANDY

Mobilt trægulv Næstved Hallerne

Teleskoptribuner Roskilde Idræt Center

Sportsgulve

Teleskoptribune

Unisport er markedets førende inden for sportsgulve og installerer årligt ca. 100 000 m2 i Skandinavien. I vores sortiment findes bl.a. sportsgulvbelægningen Gerflor Taraflex, et af verdens mest anvendte sportsgulve. Unisport tilbyder komplette sportsgulv og sportsgulvsystemer med undergulvskonstruktioner og renoveringer af eksisterende gulve. I vores sortiment kan vi også tilbyde mobile løsninger, som er lette at lægges løst ved forskellige konkurrencer eller arrangementer.

Vores højkvalitets og motoriserede teleskoptribuner er lavet til dig som vil udnytte dit anlæg fuldt ud på en mere effektiv måde. På mindre end 2 minutter kan en sportshal eller gymnastiksal med teleskoptribuner med ca. 2.000 siddepladser forvandles til et helt åbent gulvareal, klar til brug for andre aktiviteter. Vores teleskoptribuner passer til både den mindre gymnastiksal som til en stor multiarena.

Komplet pakkeløsning Til den nya arenan i Næstved har vi leveret en komplet løsning: – teleskoptribuner og faste tribuner til ca 2600 siddepladser – et mobilt FIBA godkendt basketgulv - Speedlock – et Taraflex sportsgulv – med Unisport PW 33, velegnet til tunge belastninger.

www.unisport.com

Taraflex Sportsgulve har en slidestærk overflade for maksimal holdbarhed og med optimal friktionsevne, samt en Livscykelanalys giver god comfort foam bagside som og sikkerhed.

100% recyclable

Livscykelanalys REACH compliant


???  | ????

Esben Danielsen: »En frivillig kan aldrig erstatte en lønnet medarbejder, og det kan være hårdt arbejde at have ulønnede til at arbejde for sig – men jeg tror ikke, fremtidens halinspektør har noget valg.«

50 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


Få det bedste ud af de frivillige Driftsbudgetterne er pressede mange steder, og derfor stiger behovet for frivilligt arbejde. Esben Danielsen har mange års erfaring i at arbejde med frivillige, og han giver her en række gode råd til, hvordan man får mest ud af de ulønnede hænder. Af Lotte Overbjerg – Foto Esben Zøllner Olesen

idræt • kultur • fritid Nummer 247 

51


DRIFT  | Frivillige

D

e frivillige i landets idrætsanlæg er uvurderlige og uundværlige. Men de vil aldrig kunne erstatte en ansat leder som halinspektøren. Det mener fondsdirektør Esben Danielsen fra Lokale og Anlægsfonden om brugen af frivillige i kulturlivet. Esben Danielsen har over 20 års erfaring i at arbejde med ulønnede, og han har fulgt med i udviklingen og set, hvordan flere kommuner de seneste år har overdraget driften af haller og

svømmehaller til de frivillige i foreningerne. »Man skal virkelig være forsigtig, når man lader de frivillige tage over for de professionelle. Hvis det ikke gøres rigtigt, risikerer man at køre de frivillige trætte og køre anlægget ned,« siger Esben Danielsen. Kommuner sparer faste stillinger

Allerød Kommune er blandt dem, der har overdraget nøgler og budget til ud-

øvere og hjælpere. I 2011 skulle der spares på kommunens to svømmehaller, og derfor valgte man, at skære syv heltidsog deltidsstillinger væk og lade den lokale svømmeklub ansætte en daglig leder og selv stå for bemanding, rengøring, billettering og så videre – både i klubbens egen tid og i den offentlige åbningstid. Herved sparer Allerød Kommune en million kroner om året, og man kigger nu på, om der er andre muligheder for at lade brugerne drive deres lokaler rundt omkring i kommunen. Det skal man dog være meget varsom med, mener Esben Danielsen. »Der er brug for en tovholder, en fast person, som har ansvaret. Der skal altid være en, der har overblikket – og som så kan uddelegere arbejdet til frivillige,« forklarer han. Han trækker på sine erfaringer fra blandt andet Roskilde Festivalen, hvor han i 17 år var udviklingschef. Festivalen drives delvist af ulønnede, og derudover har Esben Danielsen været en af hovedkræfterne bag spillestedet Gimle i Roskilde, der til særlige events har over 100 frivillige i sving. Skaf frivillige ved store arrangementer

Direktør for Lokale og Anlægsfonden Esben Danielsen har over 20 års erfaring i at arbejde med ulønnede, og han har fulgt med i udviklingen og set, hvordan flere kommuner de seneste år har overdraget driften af haller og svømmehaller til de frivillige i foreningerne.

52 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

En stor del af HI’s medlemmer rundt om i landet oplever, at pengene til driften er små, og at der kræves optimeringer fra kommuner og bestyrelser. Derfor vurderer Esben Danielsen, at behovet for frivillig arbejdskraft vil stige, og det betyder, at de ledende medarbejdere i landets haller og idrætsanlæg også får andre arbejdsopgaver. »Hvis man vil have de frivillige til at give en hånd med at male eller gøre rent i hallen, skal halinspektøren fordele arbejdsopgaverne. Det er vigtigt, at han danner sig et overblik over, hvad han og personalet selv kan nå, og hvad han gerne vil have hjælp til. Opgaverne til de frivillige skal være overskuelige og afgrænsede – man skal ikke sige, at man vil have ordnet udendørsområderne. Man skal specifikt bede om at få slået græsset eller få malet rækværket – ellers bliver det en byrde,« råder Esben Danielsen. Samtidig tilføjer han, at man med fordel kan dele store opgaver op i min-


Mød os i

Vingste 31. maj d 2 på stand016 18

SLIDSTÆRKE PRODUKTER Mange løsninger kan forekomme rigtige på kort sigt, men når det drejer sig om sportsgulve, skal løsningen ses i et længere tidsperspektiv. Og gør man det, er den rigtige løsning billigere på lang sigt. Med den rette pleje og behandling holder et Junckers sportsgulv mere end 25 år, og kræver kun et minimum af vedligeholdelse.

HP SPORT

HARPIKSFJERNER

Junckers HP SPORT er en slidstærk, to-komponent vandbaseret lak, som sørger for at holde ethvert sportsgulv i topform.

Effektiv til opløsning af harpiks i sportshaller.

GRUNDLAK

HP SPORTSLINE

Junckers GrundLak er en hurtigtørrende grunder, der er velegnet til grundbehandling inden færdigbehandling med Junckers HP SPORT.

Junckers HP SportsLine er en stregmaling, som fås i 6 forskellige farver - alle med fantastisk god dækkeevne.

I KAN TRÆFFE KIM OG TORBEN PÅ VORES STAND I VINGSTED

junckers.dk I info.junckers.dk Telefon 7080 3000

Kim Hansen Key Account Manager Mobil 20 80 84 15 kh@junckers.dk

Torben Olsen Sales Manager Mobil 72 41 12 30 tol@junckers.dk


DRIFT  | Frivillige

dre delopgaver, så de bliver mindre tidskrævende. Tilpas opgaverne

konkret stævne eller opvisning, så deler man en begejstring for dette arrangement. Hvis en frivillig først har sat stole op til et succesfuldt stævne en gang, er det lettere at få ham til at spule omklædningsrummet en anden gang,« mener fondsdirektøren.

Forskning fra Socialforskningsinstituttet viser, at over en tredjedel af alle danskere laver frivilligt arbejde, og tallet er steget siden 1990’erne. Belønning er vigtigt For at få mest muligt ud af dem, råSelvom frivillige jo per definition er der Esben Danielsen til, at man tilpasser opgaverne til de ulønnede. Han op- ulønnede, er belønning faktisk en vigtig del, har Esben Danielsen erfaret. lever, at de fleste frivillige ønsker at være tilknyttet ad hoc – de vil gerne hjælpe til en gang imellem, Hvis en frivillig først har sat stole op men det er stadig til et succesfuldt stævne en gang, er svært at få nogen til at det lettere at få ham til at spule omforpligte sig til at være klædningsrummet en anden gang. fast træner en aften om ugen. Fra spillesteEsben Danielsen, direktør for Lokale og det Gimle husker han, Anlægsfonden. at det var langt nemmere at skaffe hjælp til »Man skal dog være forsigtig, når man et konkret koncert eller event end til det løse forefaldende arbejde. Når man belønner frivillige. Man kan vælge at give dem gratis medlemskab af foreniner flere sammen om arbejdet, får det gen eller at fejre dem ved en årlig fest – sociale betydning, og Socialforskningsinstituttet skriver i en rapport om frivil- min erfaring siger dog, at det er vigtigt, lighed, at det har styr betydning for fri- at belønningen ikke kan gøres op i penge, for hvis en frivillig pludselig føler, at villige, at de bliver opfordret til at deltage i arbejdet – rekruttering er afhæn- man prissætter hans arbejde til X antal kroner, kan der nemt opstå utilfredsgigt af sociale netværk, og det er hed,« fortæller Esben Danielsen. måske nemmere, at se meningen, når Han vurderer, at anderkendelse ganandre allerede er i gang. ske enkelt er den bedste belønning. »Når man arbejder sammen om et

Fakta Sådan udnytter man bedst den frivillige arbejdskraft – fem råd fra Esben Danielsen: • Vær klar til at tage styring og fordel arbejdet. • Del opgaverne til de frivillige op i små overskuelige dele. • Det er nemmere at skaffe hjælpere til enkeltstående events. • Der er forskel på frivillige – nogle vil have faglige udfordringer og andre er glade for fællesskabet. • Frivillige skal anderkendes og værdsættes.

54 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

»Nogle gange tror jeg, det er nok for en frivillig, at andre ved, at han gør en indsats, og at de værdsætter det. Hvis Emils far er fodboldtræner for drengeholdet, er han ofte godt tilfreds med, at Peter og Pouls fædre ved det, og at de anderkender det.« Et andet forslag kunne være, at de frivillige hyldes med klapsalver til den årlige generalforsamling. »En anden god måde er, at få omtalt de frivilliges arbejde i lokalavisen. Denne anderkendelse når ud i hele lokalsamfundet, og samtidig får hallen positiv omtale,« siger Esben Danielsen. Ny rolle til fremtidens halinspektør

Fremover vil halinspektøren komme til at fungere som en slags vært for de frivillige, mener Esben Danielsen. »Han skal selvfølgelig have sin faglighed på plads, og så skal han kunne planlægge og motivere. Men det er lige så vigtigt, at han og hallen er et samlingssted, hvor forældrene har lyst til at opholde sig, mens ungerne spiller fodbold. Så opstår det sociale fællesskab og tilhørsforholdet.« Desuden viser Esben Danielsens erfaringer fra kulturbranchen, at lederen/ halinspektøren skal være en god menneskekender. »Arbejdslederen er nød til at kunne læse de ulønnede, så han får givet dem den rette typer opgaver og den rette mængde. Folk trives med forskellige opgaver, og når det er frivilligt, skal man være ekstra opmærksom på folks præferencer i forhold til på en lønnet arbejdsplads. Hvis en far er teknisk uddannet, opnår han måske noget selvtilfredshed ved at fikse måltavlen, hvorimod andre måske i virkeligheden kommer for det sociale og så ikke har noget imod at sælge is og billetter samtidig,« siger Esben Danielsen. Han slår fast: »En frivillig kan aldrig erstatte en lønnet medarbejder, og det kan være hårdt arbejde at have ulønnede til at arbejde for sig – men jeg tror ikke, fremtidens halinspektør har noget valg.«


MED 15 ÅRS ERFARING ER SPORT KOTE DET BEDSTE VALG I DAG OG I FREMTIDEN TIL DINE TRÆGULVE... SPORT KOTE ER EN AF DE MEST AFPRØVEDE VANDIGE LAKKER PÅ MARKEDET.

“Med mange års erfaring med gulvlak og 25 års erfaring med rengøringsartikler giver det tilsammen et stærkt resultat på gulvene” Vi ses på messen i Vingsted Centret 31/5 - 2016

Afhøvling Opstregning Lakering Vedligehold

Gartnerivej 26 - 7500 Holstebro - Tlf. 97401030 - Fax 97403530 55 polisan@polisan.dk - www.polisan-sportsgulve.dk idræt • kultur • fritid Nummer 247 


Vandfrie, lugtfrie

URIMAT® Urinaler • LAVE DRIFTOMKOSTNINGER • LAVE ETABLERINGSOMKOSTNINGER • INGEN SPÆRREVÆSKE

+45 2244 9244

www.ho-pe.dk

Vandbesparende bruseløsninger m.v. til både renoveringsopgaver og nye anlæg NDFORBRUGET

VA SPAR OP TIL 50% PÅ Tempomix brusepanel

Tempo Soft tappeventil

Tempostop bruseventil

Tempostop servanteventil Tempostop Sporting

CMA er eksperter i løsninger til fælles badeanlæg i skoler, sportshaller, svømmehaller m.v.

56 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

Indbygningsmodel

GRATIS - uforbindende rådgivning om vandbesparelse og produktvalg

Alstrup Alle 2 - 8361 Hasselager www.cma-armatur.dk

86 28 77 66


ÅRSTIDERNE ARKITEKTER HJÆLPER DIT BYGGEPROJEKT VIDERE

Årstiderne Arkitekter er specialister i rådgivning omkring byggeri til idræt og fritid, og har lang erfaring med realisering af byggeri indenfor området. Vores opgaver spænder fra mindre haller og svømmebade i nærmiljøet til den landsdækkende arena Jyske Bank Boxen. Vi rådgiver bl.a. indenfor: Bygherrerådgivning Brugerprocesser Totalrådgivning Årstiderne Arkitekter deltager på brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid d. 31 maj 2016. Kig forbi vores stand, hvor du kan tale med Peter Kristiansen og Kim Mortensen om, hvordan vi kan hjælpe dig videre med dit projekt og dine ideer. Vi har så meget, vi gerne vil vise dig!

idræt • kultur • fritid Nummer 247 

57


GREEN KEY

Skal dit anlæg certificeres med Green Key?

KVALITETSNET DER FANGER Din net leverandør til: Fodbold, Håndbold Badminton,Tennis Volleyball, basketball afskærmningsnet samt mange andre net og specielle løsninger

Vil dit anlæg have besøg af en konsulent med henblik på at blive certificeret som Green Key-anlæg, kan du enten kontakte Michael Simonsen på tlf. 2890 6348 eller Kim Kupetz på tlf. 2081 5036 for at høre nærmere.

Hvad er Green Key?

Toosholmvej 9 7700 Thisted Tlf 97 93 84 50 norvo@norvosportsnet.dk www.maalnet.dk www.norvosportsnet.dk

En international miljømærkning med garanti for høj kvalitet og miljøhensyn. Globalt er over 2.200 virksomheder certificereret, og alene i Danmark har over 75 idrætsanlæg tilsluttet sig ordningen. Green Key-certificeringen er din sikkerhed for • Miljørigtig ledelse • Personaleinddragelse • Information til gæster • Kontrol af vandforbrug • Grøn vask og rengøring • Godkendt håndtering af affald • Reducering af energiforbrug

58 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

77 Værløse Svømmehal 76 Vipperød Hallen 75 Viby Sj. Idrætscenter 74 Viborg Svømmehal 73 Vestbad I/S 72 Vejen Idrætscenter 71 Uvelse Fritids Center 70 Tinglev Fritidscenter 69 Tarm Idrætscenter 68 Søndervangshallen 67 Søndermarkshallen 66 Sæby Svømmebad Sydthy Kur- og Svømmebad 65 Svømmehallen i Nykøbing S 64 Svømmecenter Falster 63 Strandmarkens Fritidscenter 62 Solrød Idrætscenter 61 Snekkersten Idrætscenter 60 Smørum Idrætscenter 59 Slotssøbadet 58 Slangerup Idrætsanlæg 57 Skærbæk Fritidscenter 56 Sankt Jørgens Badet 55 Rørvig Hallen 54 Rønne Idrætshal 53 Rødovrehallen 52 Rødovre Stadionhal 51 Rødovre Skøjtearena 50 Roskilde Badet 49 Ringsted Svømmehal 48 Ringsted Idrætscenter 47 Næstved Hallerne 46 Nordfalster Svømmecenter 45 Nakskov Svømmehal 44 Maribo Svømmehal 43 Maribo Hallerne 42 Maglegårdsbadet 41 Lysholmbadet 40 Lalandia 39 Køge Svømmeland 38 Klemensker Idrætshal 37 Jersie Hallen 36 Ishøj Svømmehal 35 Ishøj Idræts- og Fritidscenter 34 33 Hvissinge Hallerne 32 Hvidovre Stadion Hundested Hallen 31 Holte Hallerne 30 29 Helsingør Svømmehal Helsingør Hallerne 28 Hedensted Centret 27 Havdruphallen 26 Hasle Idrætshal 25 24 Halsnæs Hallerne Hallerne i Nykøbing S 23 Glostrup Svømmehal 22 Glostrup Idrætspark 21 Gladsaxe Sportscenter 20 Furesøbadet 19 Frihedens Idrætscenter 18 Frederiksværk Svømmehal 17 Frederiksværk Hallen 16 Frederikssund Svømmehal 15 Fredericia Idrætscenter 14 Forum Horsens 13 Erritsø Hallen 12 Engelsborghallen 11 Ejby Hallen 10 Dansborghallen 9 Bagsværd Svømmehal 8 Bagsværd Stadion 7 Avedøre Stadion 6 Avedøre Idrætscenter 5 Augustenborghallerne 4 Arena Syd 3 2 Arena Midt Antvorskovshallen 1


KURSER

Kurser/temadage 2016

Tilmelding til arrangementerne foregår enten via HI’s hjemmeside h-i.dk eller ved at sende en mail til post@h-i.dk. Arrangement

Sted

Dato

ERFA-møde Skøjtehalsledere og ansatte

Ørestad Skøjtehal – læs artikel om den nye hal på side 22

3.-4. maj

Ansvar af drift Sjælland Fokus på konsekvenserne af de tre brande i Nordsjælland, Jyllinge og Odsherred. Vi belyser, hvordan brandene opstod, kunne de være undgået, hvad har det betydet for foreningerne og brugerne, at anlæggene har været lukkede, forsikringsspørgsmål mm. Se programmet på hjemmesiden www.h-i.dk under kurser.

10. maj

Årsmøde Brancheudstilling og generalforsamling

Vingsted

31. maj-1. juni

Nyt om kunstgræs og sportsgulve Nyheder indenfor kunstgræs og sportsgulve, hvilke typer skal man vælge, hvordan skal de plejes året rundt? Erfaringer med kunstgræs fra første generation til nu. Hold øje med programmet på www.h-i.dk

Kendes endnu ikke

9. juni

Vandbehandling 1

Ringsted Sportscenter

14. juni

HER FINDER DU ALT TIL DIT SVØMMEBAD!

Hvalen

Lillefant

Kontakt os for en uforpligtende samtale! Tlf: +45 8693 3922 info@lml-sport.dk www.lml-sport.dk LMLSport_annonce_HI.indd 1

05/04/2016 11.23 idræt • kultur • fritid Nummer 247 

59


SVØMMEBADSTEKNISK FORENING  | Studietur

Studietur med Dansk Svømmebadsteknisk Forening Dansk Svømmebadsteknisk Forening arrangerer en studietur til Bergen, hvor vi blandt andet besøger AdO Arena, der har kostet over en milliard kroner at bygge. Foto: KHR Arkitekter

D

anske KHR Arkitekter har tegnet den fantastiske bygning, AdO Arena, der samler svømmehal og skole med plads til omkring 1.000 elever. Svømmebadet er et kommunalt anlæg for svømning og udspring, der er opkaldt efter det norske OL-håb Alexander Dale Oen, der desværre døde af en hjertefejl, inden han nåede at indfri sine drømme om OL-guldet. OL spiller en stor rolle i svømmebadet, der har et olympisk udspringsbassin, olympiske mål og i det hele taget bryster sig af høj kvalitet og af at være Europas bedste udspringshal. Dansk Svømmebadsteknisk Forening arrangerer i samarbejde med Håkon Johansen, der er leder i AdO Arena, en studietur til Bergen, hvor vi besøger AdO Arena, Osbadet samt flere andre sportsanlæg.

Program for turen

10. maj 2016: Kl. 8.20-9.40: Fly København-Bergen (mulighed for tilslutning fra Aalborg). Besøg i AdO Arena – indviet i 2014. Et besøg værd alene af den grund at projektet med svømmehal og skole rundede en milliard kroner, inden bygningerne stod færdige. Derudover er det en fantastisk smuk svømmehal med mange flotte detaljer. Projektet er tegnet af danske KHR arkitekter. Tur med svævebane til udsigtsrestaurant med vue over Bergen. 11. maj 2016: Besøg i Osbadet samt idræts- og sportsanlæg i Bergen Kommune, der også vil fortælle os om driften af sportsfaciliteter og planlægning og afholdelse af større events i Bergen. Kl. 20.05-21.25: Fly Bergen-København (mulighed for tilslutning til Aalborg).

Tilmeldin g på www.sv ommeba d.dk

Pris 4.99

5,-

per perso n (der pålæ gges ikke mom s).

60 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid


Lindholm

Maskiner a s

Vi stikke r dybere

31. MAj 2016 - STAND 26

Mød os den 31. maj 2016 på STAND 26 i Vingsted Hotel & Konferencecenter til Brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid

Se det fulde produktprogram til pleje af græsarealer og kunstgræs på www.lindholmmaskiner.dk

idræt • kultur72 • fritid 247  61 lindholmmaskiner.dk | info@lindholmmaskiner.dk | Telefon +45 44Nummer 11 12


NEKROLOG

FJORDBLIN VAND OG V FJORDBLINK

WATER & VELVÆRE WELLNESS VAND OG FJORDBLINK

WELLNESS OASER Sauna - Spa - Damp - Isbad

Nekrolog Halinspektørforeningens mangeårige formand Ib Madsen døde 23. februar, 84 år gammel. Ib Madsen var formand for HI fra 1984 til 2000. Hans baggrund var fem år i militæret, hvorefter han arbejdede i en fjernsynsforretning. Hans store fritidsinteresse var håndbold, både som spiller og som træner, så da Midtdjurshallen i Ryomgård blev opført, var det naturligt at kombinere handelsskoleuddannelsen og idrætten i et job som halinspektør. Ib Madsen var leder her i 29 år – med god støtte fra Ruth i alle årene. HI blev Ib Madsen også engageret i. Han var skribent til bladet i mange år, og han blev forhandler, det vil sige, at han kørte landet rundt og hjalp kolleger med alt fra kontrakter, advarsler og opsigelser til aftaler om overenskomster. Det var jo i den periode, hvor et utal af haller blev rejst landet over, ikke mindst i forlængelse af den første kommunalreform, hvor de mindre bysamfund fik støtte til at rejse en hal. Overenskomsten med KL blev til i 1975. Med Ibs kæmpe indsats og indsigt

Filtermaterialer: Aktiv kul: stenkul, kokoskul, hydroantracit Glas-medie Quartssand Perlite

Gl. Grenåvej Grenåvej 219 | DK-8960 DK-8960 Randers Gl. RandersSØ SØ Tlf.+45 +4586 86 49 49 46 46 22 | info@fjordblink.dk Tlf. info@fjordblink.dk

i mange områder blev Ib valgt til formand for HI i 1984. Ib var med til at professionalisere HI ved først at få et sekretariat i Tåstrup og derefter flytte til Solrød, hvor der var ansatte til at varetage sekretariatsopgaverne. Han havde blik for at udvikle foreningen i takt med medlemsfremgangen, og der var et stort engagement i medlemskredsen. Før hovedbestyrelsen havde HI et repræsentantskab, som mødtes to gange årligt i to dage. Da jeg kom med første gang i 1989, følte jeg straks et tæt fællesskab og en god stemning – man ville gerne hinanden. Ib havde i alle årene en aktiv kreds omkring sig, som lavede kurser, studieture, medlemsblad og ikke mindst årsmødet i Vingsted. I 2000 valgte Ib at stoppe som formand og blev helt naturligt udnævnt til æresmedlem. Han fik ligeledes et 10-turs-klippekort til årsmødet, og vi så ham hvert eneste år. Ib var dog ikke færdig med foreningsarbejdet - han kastede sig ind i ældresagen, først i bestyrelse i Midtdjurs, og senere blev han valgt til kredsformand for Djursland. Ruth har i alle årene været tæt på sin mand – når han var væk fra hallen var det Ruth, der tog over, så hun har i perioder været næsten lige så meget halinspektør som Ib, idet rejsetiden var længere end den er i dag. Ib har mange gange overnattet på sofaen på sekretariatet for at klare flere møder i forlængelse af hinanden. Vores tanker går til Ruth og hans 2 ”piger” og familierne. Æret være Ib Madsens minde. Jørgen Mosbæk.

www.fjordblink.dk


JEG ER MED I HVAD ER DINE

SUPERKRÆFTER? #jegermediconnectsporthvaderdinesuperkræfter? Om vi gir en kop kaffe? Det kan du tro, vi gør! Vi elsker selv en god kop kaffe. Og hvis du faktisk slet ikke er til kaffe, har vi også te! Så kom endelig forbi eller lad os besøge dig.

Peter Mejer Mortensen E-mail: pm@connectsport.dk Tel.: 2477 4503

www.connectsport.dk


NYT OM NAVNE ???  | ????

Mærkedage 50 år

60 år

Lars Norring Kildeskovshallen 08/05-1966

John Allan Andersen Holmegård-Hallen 04/05- 1956

Iben Gøttsche Ølstykke Svømmehal 1/05-1966

Ole Vebel Hansen Paarup-Hallerne 19/05-1956

Helge Jeppesen Kerteminde Idrætscenter 03/06-1956 Jørgen Hebsgaard Knudsen Tungelund Idræts- og Kulturcenter 08/06-1956

Nye medlemmer Stine Fredsted Watson Haslev Svømmehal

Dines Boye Ulstruphallerne

Gert Kjeldgaard Olsen Mørkøv Hallen

Lajla Thorsen Tannisbugt Hallen

Ole Torp AAb 1885

Mikael Binderup Klausen Salling Hallerne

VI VASKER DINE GULVE INDEN VI LAKERER DEM Vi har en specialudviklet gulvvasker med ekstra sug, så vi sikrer at dine gulve er helt rene og tørre inden vi lakerer dem!

Susanne Vistesen Sørensen Uldum Fritidscenter

KA GULVSERVICE FORVENT BLOT LIDT MERE!

FRISK DIT HALGULV OP

KLARE LINJER

Vi kigger gerne forbi, vurderer dit gulv og rådgiver dig. Så kan vi give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få gulvet behandlet.

– det kan de fleste forholde sig til.

UNDGÅ LAKBINDINGER

Vi er et team af professionelle hånd­ værkere med mange års erfaring på området.

Ved at rulle lakken på med vores metode bevares den naturlige bevægelse, selv under store forandringer i luftfugtigheden.

Super tilfreds med arbejdet og god vejledning for efterfølgende vedligehold.

MØD OS PÅ STAND 108A Vi står klar med ekstra gode messetilbud!

64 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

www.ka-gulv.dk

– forvent blot lidt mere!

Brian Larsen, Arena Syd


Readability (m): 200

Multisport Electronic Scoreboards NHA3308T

• Scoringsanlæg fra Nautronic • Ure- og uranlæg

G

H

• Tilbehør og reservedele • Service og vedligeholdelse

NA2130T

NS 2030

Wireless control panel, Naucon-1000

Håndværkervangen 4 3550 Slangerup

Tlf. 47 38 03 03 Fax: 47 38 01 03

The NTxx30/31 model is an indoor multi sport scoreboard. This makes it a very common used scoreboard in sport halls where different kind, of sports are played. All systems have a last minute count-down mode in tenths of seconds, as well as digital timeout timers. Each scoreboard features a digital time-of-day clock, when scoreboard is not in use for a game. More than one scoreboard can be operated from one control panel. Four-sided scoreboards are also delivered on request and in most cases custom requirements can be accommodated.

NAUTRONIC Eksperter i: SCOREBOARD SYSTEM

www.nautronic.com · nautronic@nautronic.com Danmarksvej 1B · DK-8660 Skanderborg · Tel.: +45 86 51 11 66 · Fax: +45 86 52 53 73

• Batterier Lyskilder • Armaturer • Special lamper • Autolamper • LED Danmarksvej 1B • DK-8660 Skanderborg • www.nautronic.com • El-materiel LED1166 lygter Tel.: +45• 8651 • Fax: +45 8652 5373 • nautronic@nautronic.com •

Mød os på stand 86 Vi har mere end 10.000 varenumre

www.dbslys.dk idræt • kultur • fritid Nummer 247 

65


HOVEDBESTYRELSE – OMRÅDEFORMÆND ???  | ???? 01-København/Køge Bugt

06-Fyn

12-Østjylland

Kai Strandgaard Hansen Ishøj Idræts- og Fritidscenter Vejledalen 17, 2635 Ishøj Tlf. 4373 4083 Mail: ksh@ishoj.dk

Hans Nygaard Nielsen Aarup Fritidscenter Ormehøjvej 4, 5560 Aarup Tlf. 6443 3555 Mail: mail@aarup-fritidscenter.dk

Niels-Jørn Mogensen Voldum-Hallen Voldum Rudvej 42, 8370 Hadsten Tlf. 8649 1500 Mail: voldum@vhallen.dk

02-Nordsjælland

07-Sønderjylland

14-Nordjylland

Kaare R. Jacobsen Frederikssund-Hallen Kalvøvej 13, 3600 Frederikssund Tlf. 4731 2800 Mail: kjako@frederikssund.dk

Erik Gade Augustenborg Hallen Kettingevej 19 A, 6440 Augustenborg Tlf. 7447 1666 Mail: erik@augustenborghallen.dk

Jan Frederiksen Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf.nr. 99 31 67 50 Mail: jan.frederiksen@aalborg.dk

03-Nordvestsjælland

08-Sydjylland

Aage Lauridsen Svinninge Sports Center Halvej 1, 4520 Svinninge Tlf. 5926 5016 Mail: aage.karin@gmail.com

Jørgen Thorlund Jepsen Ribe Fritidscenter og Svømmebad Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe Tlf: 7542 2562 Mail: jtj@ribefritidscenter.dk

04-Sydsjælland/Møn

09-Vestjylland

Henvendelse til sekretariatet.

15-Bornholm

Peter Jørgensen Nexø Hallen Stadionvej 22, 3730 Neksø Tlf. 5649 2218 Mail: nexoehallen@mail.tele.dk Senior-Udvalget

10-Midtjylland

Peder Stig Jørgensen Haslev Svømmehal Sofiendalsvej 42 B, 4690 Haslev Tlf: 5636 4570 Mail: pejo1@faxekommune.dk 05-Lolland/Falster

Ebbe Edvardsen Rudbjerg Hallen Rudbjergvej 16 B, 4983 Dannemare Tlf. 3032 4020 Mail: ebed@lolland.dk

66 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

Per Maretti Hansen Svømmecentret Nordvestbadet Nylandsvej 80, 8600 Silkeborg Tlf. 8682 7642 Mail: per.hansen@silkeborg.dk 11-Nordvestjylland

Henvendelse til sekretariatet.

Peder Jensen Formand Tlf: 4580 4850 Mail: p.jensen@comxnet.dk


Scooterracks 123 ApS Parkeringsspecialister til:

Løbehjul - Skateboards - Cykler - Waveboards Find os på Facebook Med vores flotte parkeringsstativer, har kunderne nu mulighed for at parkere, løbehjul, skateboards og waveboards pænt og samtidigt har de en nem låseanordning. Det eneste, der kræves er egen kode/ hængelås igennem bøjlerne. (på billedet til højre vises stativ til 32 løbehjul) Vores stativer laves enten varme galvaniseret eller pulverlakeret. Ved pulverlakering el galvaniseres, primes og til sidst påføres der en toplakering for at opnå et super resultat. Vi producerer standard modeller til cykler, løbehjul, skateboards mv, men designer også ofte stativer efter kundens ønske, da der kan være mål, der skal overholdes pga. brandvej eller lign. Med Scooterracks123 bliver der skabt orden inde eller ude og kunderne kan samtidigt overholde brandkrav om frie og ryddede flugtveje. Løbehjul er i dag et transportmiddel og derfor er der et stort behov for vores stativer. Scooterracks123 ApS er designbeskyttet og bliver produceret i DK. Vi designer, producerer, leverer og monterer efter kundens behov.

Scooterracks123 modellernes parkeringsmuligheder. Small : Løbehjul og waveboards. Medium : Løbehjul, skateboards og waveboards. Bike: Cykler. Combi : Cykler, løbehjul og skateboards. (billede nederst tv) Singleholder : Skateboard. Singleholder : Løbehjul. Universalholder: Løbehjul. Tag : Tag med hærdet glas til de fleste modeller.

Find os på IKF udstilling D. 31/5 stand nr. 94 Der vil være gode tilbud og til de heldige nogle super aktionstilbud

Scooteracks 123 ApS Johannes V Jensens Alle 28. 2000 Frederiksberg. mail : Info@scooterracks123.com

tlf 28 36 63 02—23 41 04 02

www.scooterracks123.com idræt • kultur • fritid Nummer 247 

67


LEVERANDØRREGISTER ???  | ???? Adgangskontrol

Scan Agentur Gejlåvej 12 6340 Kruså Tlf. + 45 74 67 00 50 e-mail: mail@scan-agentur.dk www.scan-agentur.dk

Fødevarer

Farm Frites/ MW Foodcircle Halsmose 22 Postboks 5600 Faaborg Tlf: 32461794

Gødning

DLF Højmevej 12 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld 40 21 02 14 Søren Drejer 40 21 02 13 www.DLF.dk

Bundsugere

Nordteknik Stjernevej 8 3100 Hornbæk Fax: 49 70 81 87 Tlf: 49 70 81 82 www.nordteknik.dk Café udstyr

KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 8210 Århus V Fax: 86 24 83 00 Tlf: 86 24 84 00 www.kenstorkoekken.dk

Fitnessudstyr

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

MedicSport A/S Industriparken 25 2750 Ballerup Fax: 39 55 19 87 Tlf: 39 55 19 97 www.medicsport.dk

PEDAN A/S Københavnsvej 224 4600 Køge Tlf: 56 65 64 65 www.pedan.dk Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

68 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

Gulvafdækning

Sunstill Langgade 17, Lund 8700 Horsens Fax: 86 92 45 54 Tlf: 86 92 45 73 www.sunstill.dk

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK-6330 Padborg Tlf. 74 67 08 08 Fax 74 67 08 90 www.emarker.dk

Idrætsudstyr

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Gulvservice

A.G. Gulvservice ApS Helsingforsgade 23 8200 Århus N Tlf: 86 16 36 88 www.ag-gulvservice.dk

Polisan Gartnerivej 26 7500 Holstebro Tlf. 97 40 10 30 www.sportkote.dk www.polisan-sportsgulve.dk

Ytzen Sportslakering Helgolandsgade 28 6700 Esbjerg Tlf: 75 15 79 00 Mail: sportslakering@ytzen.dk www.ytzen.dk

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Europlay Industrivej 16 6630 Rødding Tlf. 75364822 Fax: 75364821 e-mail: jpb@europlay.dk

LML sport Sverigesvej 12 8700 Horsens Fax: 86 93 22 25 Tlf: 86 93 39 22 www.lmlsport.dk

Rantzows Sport Vitavej 71 8300 Odder Tlf: 71 99 83 41 Mail: info@rantzows.dk www.rantzows.dk

Trafik og Fritid ApS Lunderskovvej 7, Veerst 6600 Vejen Fax: 75 38 97 95 Tlf: 75 38 99 11 www.trafik-fritid.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

­Idrætsbelægning

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

OSCON ApS Walgerholm 7 Jonstrup 3500 VÆRLØSE Tlf.: 2080 8450 www.oscon.eu

Laiderz Sportsfaciliteter Aps International House Center Boulevard 5, 301-304 DK-2300 København S Kontor/office: +453247 3260

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk


LEVERANDØRREGISTER ????  |  ??? Informationssystemer

HVL-Gruppen Valhøjvej 18 2500 Valby Telefon: 33 25 35 40 Email: salg@hvl-gruppen.dk Web: www.hvl-gruppen.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Kunstige planter

Klorelektrolyser

Nordteknik Stjernevej 8 3100 Hornbæk Fax: 49 70 81 87 Tlf: 49 70 81 82 www.nordteknik.dk Konfekture & ­Drikkevarer

Sügro Danmark A/S Bugattivej 18 7100 Vejle Fax: 75 63 09 40 Tlf: 75 63 09 60 www.sugro.dk Sügro Nord Kjeldsmarkvej 3-9 7600 Struer Tlf: 97 85 11 00 mail: nord@sugro.dk Sügro Syd Bugattivej 18 7100 Vejle Tlf: 73 56 16 66 mail: syd@sugro.dk Sügro Sjælland Greve Main 23 2670 Greve Tlf: 43 99 38 10 mail: greve@sugro.dk Sügro Bornholm Ved Lunden 18 3700 Rønne Tlf. 56 95 33 85 choko.bornholm@get2net.dk

Kunstgræsfodboldbaner

Laiderz Sportsfaciliteter Aps International House Center Boulevard 5, 301-304 DK-2300 København S Kontor/office: +453247 3260

Svenningsens Kastrup Tlf.: 32 50 29 02 Skanderborg Tlf.: 86 52 42 11 www.svenningsens.com

Messestande

Hilmars ApS Brårupgade 16 7800 Skive Tlf: 97 52 85 20 www.hilmars.dk

PH-Service Hesselbjergvej 9 5953 Tranekær Fax: 62 55 12 09 Tlf: 62 55 12 07 www.phservice.dk

Linjemaling

Messetæpper

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK-6330 Padborg Tlf. 74 67 08 08 Fax 74 67 08 90 www.emarker.dk

Messetæpper ApS Hesselbjergvej 9 5953 Tranekær Fax: 62 55 12 09 Tlf: 62 55 12 07 www.messetaepper.dk

Motionsudstyr

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Lydanlæg

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Ascon Trading A/S Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV Fax: 98 18 88 32 Tlf: 98 18 50 66 www.ascon.dk Unico Gruppen Søndergade 107 6600 Vejen Tlf: 75 36 57 79 mail: post@unico-gruppen.dk www.unico-gruppen.dk

Multi- og squashbaner

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Maskiner

Lindholm Maskiner a/s Industrivej 10 A 5492 Vissenbjerg Tlf: 72 44 11 12 info@lindholmmaskiner.dk www.lindholmmaskiner.dk

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Møbler

Streamline ApS Kirke Værløsevej 16 3500 Værløse Fax: 44 48 02 10 Tlf: 44 48 00 95 www.streamline.dk

Zederkof A/S Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia Tlf: 89 12 12 00 www.zederkof.dk THORSØ A/S Håndværkervej 1 8881 Thorsø Telefon: 86 96 60 75 www.thorsoe-moebler.dk

Your Brand Industrivej 16 6630 Rødding Tlf. 75364822 www.your-brand.dk E-mail: jpb@your-brand.dk

Rengøringsmaskiner

Adiatek Egestubben 4C 5270 Odense N Tlf. Søren Axel Lund/ +45 2830 0770 www.adiatek.dk Gulvvaskemaskiner

idræt • kultur • fritid Nummer 247 

69


LEVERANDØRREGISTER ???  | ???? Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Merkurvej 1 4700 Næstved Fax: 55 73 34 14 Tlf: 20 10 88 57 www.sssdk.dk Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Teglvænget 63 7400 Herning Fax: 97 22 54 44 Tlf: 97 12 30 30 www.sssdk.dk Rullegræs

DLF Højmevej 12 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld 40 21 02 14 Søren Drejer 40 21 02 13 www.DLF.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Årstiderne Arkitekter Dalgasgade 11 7400 Herning +45 97 22 42 27 www.aarstiderne.dk

ELTIME A/S Håndværkervangen 4 3550 Slangerup Fax: 47 38 01 03 Tlf: 47 38 03 03 www.eltime.dk Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Exit Zone Lysbjergvej 6 DK-6500 Vojens Tlf: +45 70 20 68 40 Fax: +45 70 20 68 45 Mail: jj@exitzone.dk www.exitzone.dk

Sauna

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Skabe og Værdiopbevaring

Promotec Scandinavia ApS Virksundvej 110 A, DK-8831 Løgstrup +45 40455995 www.promotec.dk

Sunstill Langgade 17, Lund 8700 Horsens Fax: 86 92 45 54 Tlf: 86 92 45 73 www.sunstill.dk

70 

Nummer 247 idræt • kultur • fritid

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

Sportsnet

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Nørvo Sportsnet A/S Toosholmvej 9 Nr. Vorupør 7700 Thisted Fax: 97 93 83 94 Tlf: 97 93 84 50 www.maalnet.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Sportsgulve

Scener & Tribuner

Laiderz Sportsfaciliteter Aps International House Center Boulevard 5, 301-304 DK-2300 København S Kontor/office: +453247 3260

Jan Schmidt Design – totale skilteløsninger til svømme- og idrætsanlæg m.fl. Maribovej 15, 6000 Kolding Tlf: 75 52 45 00 mail: post@jsr.dk www.jsr.dk

Scoringstavler

Sikkerhedsbelysning Rådgivning/Byggeri

Skilteløsninger

OSCON ApS Walgerholm 7 Jonstrup 3500 Værløse Tlf.: 2080 8450 www.oscon.eu

For annoncer og optagelse i leverandørregistret kontakt: Anita Rasmussen • AR@mediapunktet.dk Tlf. 5117 1424

Tidtagning­

IC RESULT Vitavej 71 8300 Odder Tlf. 53540587 www.ic.result.dk

Vandbehandlings­ leverandør

Aqua Wellness Fuglebækvej 2 A 2770 Kastrup Tlf: 29 44 65 46 www.aquawellness.dk

Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Tlf; +45 43 45 34 33 www.aquacare.dk

VVS – Vand- og energi­ besparende løsninger

CMA Armatur A/S Alstrup Alle 2 8361 Hasselager Fax: 86 28 77 68 Tlf: 86 28 77 66 www.cma-armatur.dk

Tandrup Water Solution A/S Gydevang 1 3450 Allerød Tlf.: 48 17 22 82 E-mail: tws@tandrup.dk www.tandrupwatersolutions.dk


OS ON

APS

Professionelle sportsgulve - Professionelle sportsgulve

OSCON tilbyder markedets bredeste program i sportsgulve: • Træ – massive eller lamel • Polyuretan, Sportsvinyl, Linoleum • Totalløsning, inkl. bøsninger og opstregninger • Komplet leverance i højeste kvalitet til danske og udenlandske projekter – altid til tiden • Kompetent rådgivning i hele forløbet

OSCON

udstiller på HI messen den 31. maj 2016, stand nr. 23.

• Specifikation / valg af sportsgulv ift. aktuelle behov • Rengørings- & vedligeholdelsesprogram

OSCON Aps

Walgerholm 7, 3500 Værløse info@oscon.eu • www.oscon-sportsgulve.dk

Ole Slott 2080 8450

Ernst Pedersen 2564 845071

idræt • kultur • fritid Nummer 247 


Vi løser opgaver, hver dag! Montører med mange års

Danmarksvej 34 • 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 22 00 • www.tress.dk

Al henvendelse til: HI Sekretariatet Solrød-Centeret 571, 2680 Solrød Strand

SORTERET MAGASINPOST SMP

erfaring, er din sikkerhed.

Profile for HI

Idræt kultur fritid nr. 247  

Idræt kultur fritid nr. 247  

Profile for hi279
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded