__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr. 251  • FEBRUAR 2017

Parkour er populært i Danmark. Få gode råd til, hvordan du selv bygger et parkour-anlæg

Læs om spændende nye kurser og arrangementer fra HI

Ny idrætsinspektør: Halinspektøren

22

skal være proaktiv

18

Hvem har ansvaret – Læs om ansvar og forsikringer i idrætsanlæg 

33


Lindholm

Maskiner a s

Vi stikke r dybere

Mød os i Vingsted Hotel & Konferencecenter til Brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid

Se det fulde produktprogram til pleje af græsarealer og kunstgræs på www.lindholmmaskiner.dk

lindholmmaskiner.dk | info@lindholmmaskiner.dk | Telefon +45 72 44 11 12


LEDER

LEDER af formand Jørgen Mosbæk

Hanne takker af

E

fter 12 særdeles aktive år for HI’s medlemmer takker HI’s faglige konsulent Hanne Schou Rasmussen af med udgangen af april i år for at gå på velfortjent pension. Der er ikke mange medlemmer. der ikke har talt med eller mødt Hanne i forbindelse med egne ansættelses- og lønforhold. Det er hendes spidskompetence. Hanne Rasmussen har også haft mange opgaver for ledere og bestyrelser med at skabe bedre og mere ordnede forhold. Vi kender hende som et yderst engageret og dedikeret menneske, som brænder for det, hun laver. Der skal her lyde en meget stor tak for en rigtig god indsats igennem alle årene – læs i øvrigt interview med Hanne i artikel side 30. Der bliver lejlighed til at sige farvel 23.marts på sekretariatet fra 14-17. HI er i skrivende stund næsten klar til at præsentere Hannes afløser. Alle medlemmer vil fortsat få en rigtig god hjælp i forbindelse ansættelse og lønforhandlinger. Jeg glæder mig til at præsentere jer for vor nye faglige konsulent.

nerne, ikke er mulig at levere for de ressourcer, som stilles til rådighed. Der er simpelthen gået regneark og besparelser i systemet udover det rimelige. Når samfundet på den ene side roser og forventer stor frivillig indsats fra forældre med flere til at aktivere vores børn og unge i idrætslivets glæder, så bør det være en forudsætning, at der stilles rimelige og gode faciliteter til rådighed. Det kræver, at vi, der er ledere af idrætsanlæggene og vores medarbejdere i branchen, også får mulighed for at yde denne service, så vi dermed kan tilbyde aktivitetstilbud til de mange grupper af borgere, som ikke er i foreningerne men ønsker at bruge vore faciliteter.

Pas nu på idrættens arenaer

Vi har i den sidste tid set idrætsledere klage i medierne over, at deres idrætsanlæg står åbne om natten, der ydes hærværk af udefrakommende, lokalerne er ikke klar til anvendelse, når brugerne møder op og lignende. Det er selvfølgeligt trist, at der ydes hærværk på vore idrætsanlæg. Men sandheden er også, at der nogle steder er sparet så kraftigt på ledere og medarbejdere, at den service, som det frivillige idrætsliv med rette kan forvente fra kommu-

Redaktion: JJ Kommunikation ApS Trekroner Centervej 57, 1. tv 4000 Roskilde Tlf. 4659 0550 info@jjkommunikation.dk Annonceansvarlig: Mediapunktet Anita Rasmussen Tlf. 5117 1424 ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk

Layout og ombrydning: JJ Kommunikation ApS Forsidefoto: Fra rapporten Parkourfaciliteter i Danmark af Signe Højbjerre Larsen Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Forretningsudvalget: Formand Jørgen Mosbæk HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1. 2680 Solrød Strand Tlf. 5614 7444, Fax 5614 5372 jm@h-i.dk Næstformand: Henrik Høy-Caspersen Idrætshallerne i Halsnæs Kommune Stadionvej 40 3390 Hundested Tlf.nr. 60 23 07 01 hebc@halsnaes.dk

FU-repræsentanter: Carsten Clemmensen Bornholms Idrætsområder Torneværksvej 1 3700 Rønne Tlf. 3018 1758 Carsten.Clemmensen@brk.dk Valdemar Haumand Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2 8500 Grenaa Tlf. 2137 5344 vh@grenaa-ic.dk

Dette blad er sendt til PostDanmark i uge 7 og er udsendt til medlemmer samt abonnenter. Oplag: 1.600. Næste nummer udkommer i uge 17, 2017 – og stof og annoncer skal være indleveret senest 24. marts 2017. HI Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren www.h-i.dk idræt • kultur • fritid Nummer 251 

3


500 børn i

nI Åben Idræt samler 500 børn i Hammel

10

Brancheudstillingen udvider – ekstra fokus på svømmehaller

12

Fart på parkour

27

Spar tid og penge – robot overtager banestregerne

30

Det bedste job – og det hårdeste

32

Skatteminister går ind i Bjert-sagen

33

Hvem har ansvaret, hvis skaden sker?

34

Hvordan bliver vi endnu bedre?

38

Fokus på idrætsfaciliteter under forandring

40

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

41

Det sker i Green Key i 2017

18

Idræ tt e ns

Idrættens Innovatører med inspiration til os alle

42 Mærkedage Udlejningspriser på HI’s feriehuse

Hv o

r vi endnu bed live re? b an d r

38

4 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

med insp irat tører a v i on o n In

28

lle

24

e

sa

Kurser/temadage 2017

kti v roa

22

linspektøren sk al v æ

o ti l

Ny idrætsinspektør: Halinspektøren skal være proaktiv

: Ha r ø kt

p re

18

6

Ny idr æts ins p

 6

45 Leverandørregister

m

Åb e

Indhold

43

Ha m

el

æ dr

INDHOLD

mler a s t


GØR DET TIL EN OPLEVELSE, DER HUSKES

SE, HØR OG MÆRK EN BIKINGOPLEVELSE SOM ALDRIG TIDLIGERE Dine medlemmer ønsker energi, engagement og entertainment..! Samtidig forventes det at træningsdata kan tilgås overalt og til enhver tid. Inspirerende videoer, musikkens rytmer, måling af watt, tracking af træningsdata og deling af de mange oplevelser – alt det er nu muligt med GROUP CYCLE fra Technogym. Og som det sidste nye kan de også sende og modtage ANT+ signaler. Gør dig klar til en tur for livet! Kontakt op på tlf. 56 65 64 65 eller læs mere på www.pedan.dk/groupcycle


FRIVILLIGE  | Nominering

Åben Idræt samler 500 børn i Hammel Arrangementet Åben Idræt i Hammel er et solstråleeksempel på, hvad idrætsanlæg og frivillige kan opnå i fælleskab. Arrangementet har været nomineret til en flot pris, og centerleder i Hammel Idrætscenter håber, at kolleger rundt i landet kan bruge erfaringerne fra arrangementet.

Af Lotte Overbjerg – Foto Hammel Idrætscenter

S

elvom det var Hammel Idrætscenter, der blev råbt op, var det på en måde hele det danske foreningsliv, der var nomineret til Danskernes Idrætspris 2016. Hammel Idrætscenter var nomineret til prisen for arrangementet Åben Idræt, som er et klassisk eksempel på, hvad foreningslivet og idrætsfaciliteterne kan udrette sammen. »Det er i virkeligheden så simpelt, og der er mange idrætscentre og foreninger der tilbyder noget lignende, så fra mit synspunkt var det hele foreningsdanmark, der fik et klap på skulderen via vores nominering,« siger centerchef Ole Sig fra Hammel Idrætscenter.

Centerchef Ole Sig fra Hammel Idrætscenter fortæller, at det er hårdt arbejde med også en stor fornøjelse at se størstedelen af byens børn og unge til Åben Idræt.

6 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid


????  |  ???

»Gryden er godt i kog, når over 400 børn indtager Hammel Idrætscenter til Åben Idræt,« fortæller centerchef Ole Sig.

Vinderen af Danskernes Idrætspris 2016 gik til FC Prostata, som er en fodboldklub for kræftramte, men Ole Sig er glad for den omtale i diverse radio-, tvog online-medier, som nomineringen af Åben Idræt har medført. »Den slags omtale er altid positiv for os, for selvom konceptet har eksisteret i årevis, er der forhåbentlig andre idrætsanlæg, der kan få inspiration af vores arrangement,« siger Ole Sig.

Fra mit synspunkt var det hele foreningsdanmark, der fik et klap på skulderen via vores nominering. Ole Sig, centerchef i Hammel Idrætscenter om nomineringen til Danskernes Idrætspris.

Stor variation i tilbud

Åben Idræt er et arrangement, der holdes tre lørdag aftener om året. Ole Sig og kollegerne i idrætscentret står for koordineringen og kontakten til byens foreninger. Fire haller, en svømmehal, et fitnesscenter og et cafeteria er åben for byens børn og unge med en masse forskellige idrætstilbud fra klokken 17 til 22. Der er lagt et fast program over, hvilke idrætsgrene der dyrkes hvornår,

idrætsgrenene varierer fra gang til gang – sidste år blev der udover de klassiske boldspil blandt andet tilbudt karate, brydning, curling, hockey, yoga, bob og diverse former for dans. Hele aftenen er der hygge og brætspil i anlæggets cafeteria.

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

7


FRIVILLIGE  | Nominering

Arrangementet Åben Idræt har eksisteret mange år – til at starte med, var det foreningerne der stod som arrangør, i dag er det Hammel Idrætscenter, der koordinerer aktiviteterne og de mange frivillige fra byens foreninger.

og der er instruktører i alle haller, så både øvede og nye kan prøve en masse forskellige sportsgrene. Aktiviteterne er inddelt, så de yngste børn har førsteret tidligt på aftenen, mens store børn og unge mennesker slår sig løs senere – i hallernes cafeteria er der hele aftenen hygge med brætspil, spisning og andet. Idrætsgrenen varierer fra gang til gang – sidste år blev der udover de klassiske boldspil blandt andet tilbudt karate, brydning, curling, hockey, yoga, bob og diverse former for dans. »Vi har en rigtig god gruppe frivillige,

og uden dem kunne arrangementet naturligvis ikke gennemføres,« siger centerchefen. Byens fyrtårn

Normalt samles mellem 450 og 500 børn, når der er Åben Idræt i Hammel, og deltagerrekorden er 620 børn plus omkring 50 frivillige. »Det er ret flot for en by med 7000 indbyggere. Jeg går ikke så meget op i, om foreningerne får nye medlemmer efter arrangementerne – vores mål med Åben Idræt er at stadfæste idrætscen-

tret, som byens kulturelle mødested, og det virker,« siger Ole Sig velvidende, at det er et mål, mange kolleger rundt i landet også kæmper for. »Jeg ved godt, at vi har en fordel her i Hammel, fordi idrætscentret er så stort et kompleks, at det er et naturligt mødested. Jeg håber dog alligevel, at andre kan bruge vores erfaringer til at se, at det kan lykkes at samle så stor en del af en by til et arrangement – opgaven er så bare at finde det arrangement, der passer til den enkelte by og idrætsanlæg,« siger Ole Sig.

DIF’s bestyrelse valgte BørneBasketFonden, Åben Idræt i Hammel og FC Prostata som finalister til Danskernes Idrætspris 2016 – vinderen blev FC Prostata, der modtog prisen ved DR’s store show Spor 2016, der blev holdt i Boxen i Herning i januar. Mellem 450 og 500 børn møder op, hver gang Hammel Idrætscenter inviterer til Åben Idræt. Arrangementer afholdes tre lørdag aftener om året.

8 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid


Intelligente & vandbesparende

brusepaneler

Markedets laveste forbrug: Kun 6 ltr. pr. minut

Alle brusepaneler fra Tandrup er intelligente. Dette betyder, at man kan programmere både løbetid og hygiejneskyl. ON/OFF AKTIVERING MED PROGRAMMERBAR SKYLLETID Panelerne leveres som standard med 30 sek. skylletid, men de kan programmeres individuelt fra 2 til 180 sek. Brugerne kan til hver en tid slukke for vandet ved blot at trykke på on/off-knappen. HYGIEJNESKYL MED FORSKELLIGE TIDSINTERVALLER Hygiejneskyl er vigtigt for at forebygge uønsket bakterievækst i stillestående vand. Alle Tandrups brusepaneler kan programmeres til hygiejneskyl - og der er flere tidsintervaller at vælge imellem. UNIK TELESKOPKOBLING Med teleskopkoblingen er det let at tilslutte brusepanelerne til faste rørinstallationer.

JUSTERBART OPHÆNGSBESLAG Selv hvis flisevæg ikke går helt til loft, er Tandrups brusepaneler nemme at montere. Med justerbart ophængsbeslag er det muligt at vælge det fixpunkt, der passer bedst. SKJULER GAMLE INSTALLATIONER Brusepanelerne leveres i flere bredder, så det også er muligt at skjule gamle installationer uden yderligere arbejde.

DANSK PRODUKT Brusepanelerne fra Tandrup er udviklet og produceret i Danmark INSTRUKTIONSVIDEOER M.M Du finder instruktionsvideoer samt yderligere information på vores hjemmeside: www.tandrupwatersolutions.dk

Distrikschef, rådgivning og konsulent: Henrik G. Christensen   Tlf. 61 61 10 71 • hgc@tandrup.dk

Tandrup Water Solutions A/S • Gydevang 1 • 3450 Allerød Tlf.: 48 17 22 82 • www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk


Brancheudstillingen udvider og sætter fokus på svømmehaller HI’s brancheudstilling bliver i år endnu større, og der bliver masser af inspiration og nye produkter – både til medarbejdere i tørre og våde haller.

N

år HI 9. maj slår dørene i Vingsted Hotel & Konferencecenter op til endnu en brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid 2017, bliver der endnu flere kvadratmeter at boltre sig på for besøgende og udstillere. Vi har i et par år haft ønske om at inddrage svømmehallen for at give endnu flere tilbud til medarbejdere i svømmehallerne, og i år får vi lov til både at inddrage bassinerne og arealet foran svømmehallen i brancheudstillingen.

Spændende samarbejde med AquAcademy

HI har indgået et samarbejde med AquAcademy, som vi glæder os rigtig meget over, fortæller Anita Rasmussen, koordinator for Idræt, Kultur og Fritid. Det betyder, at HI fremadrettet kan tilbyde AquAcademy Instruktør Uddannelsen, som har fokus på funktionel anatomi i vand, bevægeapparatets opbygning og funktion. »Uddannelsen fokuserer på instruktørens og andres sikkerhed, opbygning af programmer, vandets egenskaber, træning med og uden redskaber og forskellige målgrupper,« fortæller Anita Rasmussen. Samarbejdet mellem HI og t på d ø m l AquAcademy betyder, at medarVe lingen l i t s d bejdere i svømmehaller og badeheu t id branc og F r i r lande kan uddanne sig til at være u t l , Ku 017 2 j Idræt blandt de bedste og mest nyskaa m g 9. bende instruktører til træning i t i r sd a vand. Der vil være flere forskellige

10 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

kurser, og hver enkelt anlæg kan sammensætte deres eget kursus, som passer til de enkelte behov. AquAcademy står klar til at fortælle endnu mere om kurser og samarbejdet med HI på brancheudstillingen til maj. I bølgen blå

Som noget nyt rykker brancheudstillingen også ned i vandet, og i løbet af dagen vil Rikke Hjorth, stifter af AquAcademy vise forskellige træningsformer i vandet. »Det bliver en sjov, sund form for træning, som alle kan


være med til uanset form – så medbring gerne badetøjet og få den første smagsprøve,« siger Anita Rasmussen. Medarbejdere i svømmehallen opfordres til at være med og afprøve AquAcademys træningsmetoder, så de gode erfaringer kan bringes med tilbage til hallerne. Helt konkret bliver svømmehallen og arealet omkring denne omdannet til et aktivitetsområde, hvor deltagerne kan møde udstillingens leverandører til det våde element. »Når vi inddrager svømmehallen som udstillingsområde, giver det plads til, at leverandørernes produkter kan vises frem i deres rette element og få det ret-

EKSTERN

te fokus. Det kan være alt lige fra bademode, kanoer, aqua fitness-udstyr, trampoliner, overvågning og meget meget mere,« fortæller Anita Rasmussen. Timeauktioner optimeres

Timeauktioner på varer på de enkelte stande giver liv og skaber ekstra fokus på standene. De seneste to år har udstillerne kunne sætte deres varer på auktion, og disse timeauktioner skaber livlige samlingspunkter rundt om i hallen og er blevet rigtig godt modtaget. Derfor gentages timeauktionerne naturligvis i 2017. »Timeauktionerne har været rigtig populære – både for udstillerne, der kan få

På brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid kan du møde op mod 100 udstillere, der viser alt det nyeste frem inden for sportsredskaber, interiør, eneroptimering og vedligehold inde og ude.

solgt nogle varer og for de besøgende, der kan på produkter med hjem til en god pris. Derfor vil der igen i år være en masse spændende varer på auktion hver time,« fortæller Anita Rasmussen, der koordinerer auktionerne.

SÆLGER

Kan du sælge og inspirere?

Vi søger:

Kan du skabe værdi, tillid og arbejdsglæde?

Så er du måske den person, vi søger.

Du skal kunne arbejde selvstændig og planlægge din arbejdsdag. Du er fleksibel og lærenem indenfor nye produkter. Du er ikke bange for at sparke døren ind hos nye kunder. Kendskab til tøjsalg vil være en fordel.

Vi tilbyder et spændende salgsjob, indenfor badetøj og udstyr til svømmehaller, skoler, hospitaler, genoptræning, Wellnesscentre og hoteller. Vi har et stærkt produktprogram indenfor vores niche, som er kendt af kunderne. Jobbet består af: – – – – – –

Kundebesøg, hovedsageligt Sjælland, men Fyn og Jylland kan forekomme. Besøge eksisterende kunder samt nye kunder(canvas). Opsætning/opdatering af webshoppen. Kontakt til vores leverandører i Danmark og udlandet. Udsende reklamer og nyhedsbreve, samt følge op på disse. Være aktiv på de sociale medier.

Vi tilbyder: – – – –

Uddannelses i vores produkter, IT, kunder, m.m. Vi stiller bil til rådighed. Fleksible arbejdstider. God løn og pensionsvilkår.

Vi er et veletableret firma med 7 dygtige og dedikerede medarbejdere, som søger en ny kollega. Firmaet ligger i Kastrup. Hvis dette lyder interessant, så glæder vi os til at høre fra dig. Har du spørgsmål så kontakt Søren Jensen på 29446546. Men endnu bedre, send en ansøgning til: sj@aquawellness.dk

Aqua Wellness A/S | Fuglebækvej 1b | 2770 Kastrup | Telefonnummer +45 71 99 61 61 | E-mail: info@aquawellness.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

11


???  | ????

Fart på parkour Et hurtigt voksende antal parkour-anlæg har placeret Danmark blandt de førende parkour-nationer i verden. Parkour-baner ved idrætsanlæg giver nye muligheder for at inddrage den uorganiserede motion i idrætsanlæggene, ligesom sporten ofte aktiverer unge, der ikke i forvejen dyrker sport.

12 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid


????  |  ???

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

13


UORGANISERET IDRÆT  |  Parkour er populært

Af Lotte Overbjerg – Foto Videbæk Idræts- og Fritidscenter og rapporten Parkourfaciliteter i Danmark.

S

tore drenge der laver frygtløse spring, mindre børn der stædigt og beslutsomt bestiger stativet, og voksne der laver armbøjninger og udstrækningsøvelser. Der er gang i Aktivitetspark Videbæk både dag og aften, weekend og hverdag. Aktivitetsparken, der åbnede i 2015, ligger mellem Videbæk Idræts- og Fritidscenter og Videbæk Skole, og et af de helt populære tilholdssteder er parkour-banen, fortæller centerleder Henrik Juhl. »Parkour-banen bliver brugt meget. Skolebørnene bruger den til, når de er i SFO og i frikvarterne, og om aftenen er der både organiseret og uorganiseret idræt i gang. Det er lige netop blevet det samlingspunkt, vi havde håbet på,« siger Henrik Juhl.

14 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

Parkour-sporten vokser

Parkour og anden uorganiseret klatring og bevægelse er populært i Danmark i disse år. En rapport fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet viser, at antallet af parkour-baner er vokset gevaldigt de seneste år og har gjort Danmark til et foregangsland inden for udvikling og etablering af parkour-anlæg. De sidste 11 år er der etableret 126 faciliteter til parkour i Danmark – og heri er der kun regnet anlæg, der direkte er beregnet til parkour og ikke diverse bevægelseslegepladser og andet, der kan inspirere til sporten, fortæller Signe Højbjerre Larsen, der sammen med en gruppe kolleger står bag rapporten. Mange af de nye parkour-baner ligger i eller i forbindelse med idrætsanlæg, for eksempel ved Rønbæk Idrætscenter, SG Huset i Svendborg og StreetDome i Haderslev. »Selve banen tiltrækker en masse mennesker, som tager en hurtig klatretur, men parkour har også vist sig at

være en rigtig god måde at få flere børn og unge ind i idrætslivet på,« fortæller centerleder Henrik Juhl. Venteliste på parkour-hold

I Videbæk har den lokale gymnastikforening startet parkour-hold, der både bruger hal og udendørsområderne omkring hallen. Typisk starter træningen med øvelser indendørs, hvor udøverne blandt andet lærer grundspring og faldteknikker. Senere rykker træningen så udendørs – både på den etablerede parkour-bane og på diverse bænke, trapper, legestativer, som parkour-sporten nu foreskriver. »Mange af de børn og unge, der i dag dyrker parkour – både i og uden for gymnastikforeningen – er unge, der ikke tidligere var del af gymnastikforeningen, så på den måde er foreningen blevet udviklet samtidig med, at flere unge er blevet aktive. Det er virkelig positivt,« siger Henrik Juhl. I første sæson blev parkour-holdet i gymnastikforeningen hurtigt fyldt op,


Parkour er populært  |  UORGANISERET IDRÆT

Pluk fra rapporten Parkourfaciliteter i Danmark Lokale og Anlægsfonden har ved en optælling i foråret 2015 støttet 25 puljeprojekter og 28 fondsprojekter med parkourfaciliteter. Parkour blev oprindelig dyrket selvorganiseret i byrummet, hvor udøverne – ligesom for eksempel skatere brugte bænke, mure og gelændere til deres aktivitet. Med parkour-facilitet menes en facilitet, som er skabt til parkour altså med designmæssige elementer, som er etableret med henblik på parkour. I dag etableres flere og flere alternative bevægelsesområder, hvor parkour i princippet kan udfoldes. Som udviklingsorienteret fond fandt Lokale og Anlægsfonden allerede i 00’erne inspiration i parkour-udøvernes kreative tilgang til byens rum og har støttet flere forskellige facilitetsprojekter. Undersøgelsen er rekvireret og finansieret af Lokale og Anlægsfonden og udarbejdet af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet.

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

15


UORGANISERET IDRÆT  |  Parkour er populært

og der måtte laves venteliste, ind til foreningen fik uddannet flere instruktører til sporten. Giver arrangementer til hallen

I vinterhalvhåret har parkour-sporten genereret arrangementer til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. »De unge får interessen for parkour, når de prøver banen i fritiden, eller når de ser andre springe rundt. Det er nemt og uforpligtende lige at tage en tur i stativet, og det tiltrækker de unge, kan vi se. Derfor besluttede vi også at afprøve noget indendørstræning i samarbejde med gymnastikforeningen her i vinter, og det har været en stor succes, der tegner rigtig godt til forårssæsonen,« fortæller Henrik Juhl. Dermed er parkour-træningen et perfekt eksempel på visionen om, at hallerne skal til lægge rammer til aktiviteter, som foreningerne igangsætter. Den første parkour-bane i Danmark blev etableret på Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse i 2007.

Gode råd om parkour-baner i idrætsanlæg Signe Højbjerre Larsen, der har analyseret markedet, interessen og udviklingsmulighederne for parkour i Danmark, giver her en række gode råd til, hvordan man som idrætsanlæg kan skabe liv i og omkring sin anlæg med en parkour- eller bevægelsesbane. Hvor skal banen ligge? De aktive i gadeidrætsmiljøet tørster efter indendørs muligheder, så en halvtom forhal i en idrætshal er et oplagt sted at opsætte et par balance-rails og kasser, der kan springes fra. Det fantastiske ved parkour er jo nemlig, at det faciliteterne ikke behøver at være stramt designede. Bevægelsesidræt kan opstå overalt – brugerne skal bare vide, hvor de må klatre og opfordres til det. Målgruppen Det er vigtigt at gøre sig klart, hvem målgruppen er. Hvis det er f amilier med børn, man vil have i gang, skal elementerne tilpasses i størrelsen, så børn tør at klatre op og springe ned. Brug den lokale gymnastikforening eller en idrætslærer i skolen, der ved noget om, hvilke motorikøvelser børn i forskellige aldersgrupper holder af. Skal det være klatre, svinge, kravle gennem huller? De vigtigste er, at målgruppen kan og tør bevæge sig rundt på banen. Størrelse For at vurdere, hvor stor banen skal være, må man vide, hvad den skal bruges til. Skal det udelukkende være et tilbud om uorganiseret idræt, eller er tanken, at der på sigt skal oprettes hold og arrangeres undervisning? Hvis mange udøvere skal være i gang samtidig, skal faciliteten kunne rumme mange mennesker, så udøverne ikke keder sig, mens de venter på tur. Spørg evt. gymnastikforeningen til råds. Pris Der er ingen grund til at bruge mange penge på en prefabrikeret bane. Vores undersøgelse viser, at de baner, der er tilpasset brugerne, er de mest populære. Desuden er parkour jo i sin tid opstået ved spontan leg på eksisterende bebyggelse. Materialer Det behøver ikke være dyrt at bygge en parkour-facilitet. Et par betonklodser fra genbrugsstationen, der bliver vasket af, slebet til og malet. Et par gamle brædder, der slibes fri for splinter kan udgøre en mur. Et par træstubbe bliver til en balancebane, og nogle gamle rør kan ved hjælp af en svejser omdannes til bomme og rails. Inddragelse af brugere Når man vil bygge en parkour-facilitet, er det oplagt at inddrage målgruppen. Inviter byens unge til brainstorm – de har garanteret andre ideer end vi voksne. Hvis området har en god forældregruppe, kan frivillige evt. lokkes til at hjælpe med byggeriet, og de lokale håndværkere kan måske levere brugte materialer mod et sponsorskilt på banen.

16 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid


Omklædningsrum... Om du skal skifte alle produkterne i Jeres omklædningsrum, eller skal have skiftet en enkel bænk eller knagerække, hjælper vi Jer med at gennemtænke løsningen, så den tager udgangspunkt i Jeres behov.

Resultattavler...

Håndboldmål.....

Vi leverer resultattavler til inden- og udendørs brug, som opfylder behovene hos amatørklubber og større resultattavler til sportsklubber på højt plan. Vi giver en ambitiøs rådgivning,når I har behov for vejledning til køb af Jeres resultattavle.

Håndboldmål i officielle størrelser til alle formål. Vi kan f.eks. tilbyde vores A-Sport VM håndboldmål i aluminium eller vores håndboldmål i træ. Alle målene overholder kravene fra DHF. Kontakt os for råd og vejledning.

Kontakt din lokale A-Sport konsulent for mere information eller ring til os på kontoret på tlf. 97 51 07 17

WWW.A-SPORT.DK


PROFIL  |  Ny idrætsinspektør

Ny idrætsinspektør: Halinspektøren skal være proaktiv Som idrætsinspektør vil Claus Madsen inspirere sine halinspektører til at være udfarende, initiativrige og igangsættende. Vi skal skabe rammerne, så folk kan dyrke den idræt, de ønsker samtidig med, at de skal inspireres til at prøve nyt, siger Claus Madsen.

Af Lotte Overbjerg – Foto Thomas Heie Nielsen

D

a Claus Madsen blev opfordret til at søge stillingen som idrætsinspektør i Rudersdal Kommune, skulle han ikke betænke sig mange gange. Opgaverne, visionen og Rudersdals syn på fremtidens halinspektør var meget lig Claus Madsens egen – og sammen er de nu ved at forme fremtidens idrætsfaciliteter med udadvendte og proaktive halinspektører som omdrejningspunkt.

»Mange har desværre det billede, at halinspektøren bare er en, der låser dørene op og tænder lyset, inden træningen starter og lukker, slukker og fejer gulvet om aftenen. Vores vision er meget anderledes. I dag skal halinspektøren været idrætsanlæggets centrale figur, som både er initiativtager, serviceorgan og aktivitetsstarter,« siger idrætsinspektør Claus Madsen. Rudersdal Kommune råder over tre store idrætsanlæg, flere mindre haller og to svømmehaller i Rundforbi Idrætsanlæg og Birkerød Idrætscenter.

Som idrætsinspektør i Rudersdal Kommune har Claus Madsen to halinspektører under sig. De har det daglige ansvar for drift af idrætsanlæggene, arrangementer og aktiviteter, kontakt til foreningerne samt personaleledelse.

18 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

Halinspektører er lederens forlængede arm

Claus Madsen referer til kulturchefen i Rudersdal Kommune og har den overordnede ledelse på idrætsområdet – blandt andet er han ansvarlig for optimering af anlæggenes anvendelse og drift samt har den overordnede personaleledelse. Han har omkring 50 medarbejdere under sig, heriblandt to halinspektører og en ansvarlig for de grønne områder. Halinspektørerne har det daglige ansvar for drift af idrætsanlæggene, arrangementer og aktiviteter, kontakt til foreningerne og personaleledelse.  »Den største udfordring for mig i starten var, at jeg pludselig skulle til at lede på distancen. Jeg kan ikke være i alle haller hver uge, og det skal jeg selvfølgelig heller ikke. Heldigvis har jeg nogle dygtige og ansvarsfulde halinspektører, som er min forlængede arm, og det fungerer godt, fordi jeg ved, jeg kan stole på dem,« siger Claus Madsen. Proaktive halinspektører Halinspektørerne har det daglige ansvar for drift af idrætsanlæggene, arrangementer og aktiviteter, kontakt til foreningerne samt personaleledelse. Og i Rudersdal er det mange år siden, halinspektøren blot var ham med nøglen og kosten – udadvendthed og proaktivitet er nemlig nøgleordene for Stine Watson, der er halinspektør i Birkerød Idrætscenter, Søndervangshallen og Birkerød Badmintonhal og Steen Andersen,


Ny idrætsinspektør  |  PROFIL

Vinterbadning og løbeklub

Rundforbihallen er en af de haller, Claus Madsen har opsyn med på distancen. En opgave han lige skulle vænne sig til, men han får god sparing af en fast halinspektør.

der har ansvar for Rudegaard Idrætsanlæg, Rundforbi Idrætsanlæg og Vedbæk Stadion. Som i de fleste andre anlæg findes der en daglig og ugentlig tjekliste, som skal gennemgås af hensyn til det almindelige vedligehold. »Men halinspektører skal ikke bare tjekke om gulvet trænger til vask – han eller hun skal hele tiden kigge fremad for at gøre kommende arrangementer

bedre og for at se nye muligheder. Vi skal eksempelvis have et dansearrangement i en af hallerne i weekenden, og selvom det overordnede er aftalt med lejeren for flere måneder siden, tog vi alligevel kontakt til dem igen for fire uger siden. Her tjekkede vi, hvad de havde brug for af lyd, så vi kunne nå at tjekke det, og om der var kommet nogle ændringer i forhold til opstilling og så videre,« fortæller Claus Madsen.

En af de opgaver, Claus Madsen vil kaste sig over er at få noget samling på den uorganiserede udendørs idræt. »Vi ved alle sammen, at der er mange der foretrækker den frie individuelle motionsform, men hvis man alligevel løber sammen med en kammerat eller en løbegruppe, så skal vi sørge for, at denne gruppe mødes i idrætscentret og løber afsted herfra. Når cykelholdene samles, inden de kører på træningstur, skal det være her hos os – vi vil være mødestedet og udgangspunktet for idræt i området, også det uorganiserede. Det kunne da være fedt, hvis 30 motionister kommer her og puster ud efter deres løbetur, det vil med garanti gøre holdet endnu større ugen efter. For aktivitet skaber mere aktivitet, og vi vil være byens levende samlingspunkt,« siger Claus Madsen. I første omgang har han ikke nogen krav om, at omsætning i eksempelvis cafeen skal stige. Det kommer af sig selv,

SPORTSLAKERING.DK • • • •

AFSLIBNINIG LAKERING OPSTREGNING VEDLIGEHOLDELSE

Vi bringer hal- og gymnastiksale op på mærkerne. Vi afsliber, opstreger og lakerer 1000 m2 på under en uge.

Helsingforsgade 23 • 8200 Århus N • Tlf. 86163688 • www.sportslakering.dk • info@ag-gulvservice.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

19


2017

PROGRAM 13. Januar 18. Januar 25. Januar 1. Februar 22. Februar 2. Marts 6. April 19. April 3. Maj 11-14 Maj 30. Maj 8. Juni 17. August 23. August 7. September 15. September 27. September 5. Oktober 25. Oktober 1. November 21. November

Workshop Workshop Workshop Workshop Session Office workshop Play workshop Café workshop Session ConnectSport Grøn workshop Workshop Workshop Session Office workshop ConnectGolf Cleaning Session Play workshop Café workshop Session Workshop

Tema: E-Sport Tema: Halgulv og Padeltennis Tema: LED i fokus Tema: Svøm i fokus Tema: Tour de fitness – bustur til 4 lokationer Tema: Koda, forsikringer og SKAT Tema: Sport og Leg ude og inde Tema: Caféudvikling og drift Tema: Udvikling, ledelse og tendenser Netværkstur til Mallorca. Tema: Grønne arealer, baner, vedligeholdelse Tema: Digital, App. m.m. Tema: LED i fokus Tema: Udvikling, ledelse og tendenser Tema: Koda, forsikringer og SKAT Vores årlige golfturnering “ConnectSport Open” Tema: Rengøring i fokus Tema: Sport og Leg ude og inde Tema: Caféudvikling og drift Tema: Udvikling, ledelse og tendenser Tema: Svøm i focus

Der kommer selvstændige invitationer ud til hver session, workshop og netværkstur. Omkring workshops kommer der typisk en øst og vest del og her kan man selvfølgelig deltage i begge, såfremt man ønsker dette. Vi glæder os til et spændende 2017 og ønsker alle et godt 2017. TEAM CONNECTSPORT Kontakt ConnectSport

Peter Mortensen e-mail info@connectsport.dk tel. 24 77 45 03


Ny idrætsinspektør  |  PROFIL

SLIP FOR LUGT OG KLAGER - koncentrer dig om din kerneforretning

Idrætsinspektør Claus Madsen er sammen med sine cirka 50 medarbejdere ved at forme fremtidens idrætsfaciliteter med udadvendte og proaktive halinspektører som omdrejningspunkt.

når vi får mere liv i centrene, mener han. Derudover står der flere aktiviteter i svømmehallerne på idrætsinspektørens opgaveliste. Han vil både skabe større events og aktiviteter, som livredderne kan afvikle i dagligdagen, og så vil han næste år sætte gang i noget vinterbadning. »Mit job er hele tiden at udvikle idrætten, at se mulighederne og få dem ført ud i livet. Vi skal skabe rammerne, så folk kan dyrke den idræt, de ønsker, når de ønsker det samtidig med, at de skal inspireres til at prøve nyt,« siger idrætsinspektør Claus Madsen.

Claus Madsen er idrætsinspektør med ansvar for tre store idrætsanlæg, flere mindre haller og to svømmehaller i Rundforbi Idrætsanlæg og Birkerød Idrætscenter. Han har cirka 50 medarbejdere under sig.

• Det originale vandfri urinal, uden brug af spærrevæsker! • Markedets uden sammenligning bedste vandfri urinal.

MB-ActiveTrap er en patenteret løsning som sikrer konstant forbrug af den Bio-Aktive blok der forbedrer hygiejnen, reducerer urinsten og forebygger blokering af afløb.

xLERATOR TIME TO THROW IN THE TOWEL! • Spar penge på papirindkøb, undgå opfyldning og hold dine toiletter ordentlige. • Gennemsnitlig tilbagebetaling på kun 18 måneder! 5 åRS gARANTi

Få EgET LOGO På FRONTEN

FORHANDLES AF HOPE A/S ∙ Borupvang 3 ∙ DK-2750 Ballerup ∙ Tlf. +45 5353 5151 info@ho-pe.dk ∙ www.ho-pe.eu

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

21


UDDANNELSE  | HI

Uddannelse som AquAcademy instruktør HI samarbejder med AquAcademy om en uddannelse som AquAcademy-instruktør. Du bliver uddannet til at være blandt de mest kvalificerede og nyskabende instruktører til træning i vand. AquAcademys undervisere er sammensat af et internationalt trænerteam med høj faglighed, som kender de nyeste trends og har mange års erfaring. Deres mission er at give mennesker optimal træning som bringer glæde, veltilfredshed, veltilpashed og masser af overskud, bedre kondition, større udholdenhed og styrke. Uddannelse varer fem dage. Der må påregnes hjemmearbejde. Pris for medlemmer: Kr. 5.795,Pris for medlemmers ansatte: Kr. 6.395,Pris for øvrige deltagere: Kr. 6.795,Alle priser er ex. moms. Se mere på h-i.dk.

Kurser/temadage 2017 Tilmelding foregår på h-i.dk eller til post@h-i.dk. Dato

Arrangement

Sted

9. februar

Teknisk Vandbehandling 1

Ølstykke Svømmehal

16. februar

Teknisk Vandbehandling 2

Ølstykke Svømmehal

23. februar

Teknisk Vandbehandling 3

Ølstykke Svømmehal

28. februar

Teknisk Vandbehandling 1

Hedensted Centret

28. februar

Rammebetingelser for idrætsfaciliteter

Birkerød

16. marts

Lær at udnytte Facebook

Roskilde

21. marts

Svøm i fokus

Ikke fastsat

29. marts

Teknisk Vandbehandling 3

Hedensted Centret

4. april

ERFA-møde Green Key

Ikke fastsat

19. april

Start HI Lederuddannelse 2

Vejen Idrætscenter

20. april

Kursus, nye miljømedarbejdere

Frederiksberg

26. - 27. april

ERFA-møde Skøjtehalsledere

Silkeborg

9. maj

Brancheudstilling Idræt, Kultur og Fritid

Vingsted

10. maj

Generalforsamling/seminar

Vingsted

14.-16. juni

Aquafitness-uddannelse

Glostrup

31. august

Svøm i fokus

Ikke fastsat

Uge 41

Aquafitness-uddannelse

Ikke fastsat

28. november

CAMPUS 2017

Severin Middelfart

22 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid


HI  |  UDDANNELSE

Kom godt i gang på Facebook Er du administrator på jeres Facebook-side? Eller vil du bare gerne være klogere på, hvad der virker og ikke virker på Facebook? Så kom med når HI og JJ Kommunikation inviterer til Facebook-kursus. Konkurrencen om brugernes opmærksomhed bliver større og større. Kom og lær hvordan jeres anlæg bliver synlig på Facebook. JJ Kommunikation er specialister i kommunikation og markedsføring på Facebook og giver input til: • Opbygning af Facebook-profilen trin for trin. • Hvordan du laver en god strategi for brugen af Facebook. • Hvad er godt indhold. • Hvordan du skriver et godt opslag og vækker opmærksomhed. Der vil også være rig lejlighed til at stille spørgsmål og afprøve tingene i praksis på kurset. Vil du vide mere om, hvordan man som idrætsanlæg kan skabe værdi for sine brugere og øge synligheden i lokalsamfundet? Så tilmeld dig nu. Sammen gennemgår vi mulighederne. Tid og sted: Torsdag 16. marts 2017, kl. 9.30-15.30 hos JJ Kommunikation, Trekroner Centervej 57, 1. tv., 4000 Roskilde. Priser: Pris for medlemmer: Kr. 1.495,-. Pris for medlemmers ansatte: Kr. 1.650,Pris for øvrige deltagere: Kr. 1.800,Alle priser er ex. moms. Læs mere på h-i.dk

- Alt i ure, uranlæg og tidtagning. - Trådløse ure, varslings og ringe anlæg. - Service, vedligehold og reparationer af ure og uranlæg. - Lager af tilbehør og reservedele.

Håndværkervangen 4 - 3550 Slangerup Tlf. 47 38 03 03 - Fax: 47 38 01 03

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

23


???  | ????

Idrættens Innovatører med inspiration til os alle Idrættens Analyseinstitut har over et par år samlet en lang liste med aktører, der på den ene eller anden måde har sat sig for at udvikle idrætsområdet i Danmark. Listen tæller alt fra gymnastikforeninger og arkitektfirmaer til app-udviklere og kommuner.

Af Lotte Overbjerg – Foto Videbæk Idræts- og Fritidscenter og rapporten Parkourfaciliteter i Danmark.

24 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

S

om halinspektør står man i første række til at følge den spændende og lynhurtige udvikling, der sker i idrætsbilledet i disse år – ofte hjulpet på vej af teknologien og digitaliseringen. Idrættens Analyseinstitut, Idan, har samlet en lang række danske aktører, som på hver deres måde er en del af denne udvikling i projektet Idrættens Innovatører. »Vi kan se, at flere kommercielle og ikke-kommercielle aktører kaster sig ud

i at udvikle idrætten ud fra mange forskellige tilgange. Vi har masser af interessante virksomheder og enkeltpersoner, som søger efter måder at gøre tingene nemmere, smartere eller mere interessante på i idrætten,« siger Martin Hedal, projektleder og analytiker på projektet Idrættens Innovatører. Han fortæller, at de mennesker og virksomheder, Idrættens Analyseinstitut har samlet i projektet ganske enkelt er innovatører på området, og omdrej-


????  |  ???

• Projektet ’Idrættens Innovatører’ analyserer, hvordan værdifuld innovation opstår og udvikler sig i den brede idræt. En vigtig del af projektet er at afdække en bred vifte af aktører, som kan betegnes som innovatører inden for idrætten.

ningspunktet for dem er at tænke idræt på en anden måde. »De kan arbejde med teknologi, aktiviteter, faciliteter og økonomi og så videre. Det eneste der er fælles for innovatørerne er, at de ud fra en kvalitativ vurdering har potentiale til at forandre idrætten og tilføre idrætssektoren værdi,« siger Martin Hedal. Løbende information

Idrættens Innovatører er et projekt, der

kører løbende på Idrættens Analyseinstituts hjemmeside, hvor der jævnligt postes artikler om nye innovatører. »Projektet har ikke som formål at ende ud i en tyk rapport – målet er at skabe opmærksomhed om de mange spændende tiltag, der foregår i øjeblikket, og håbet er, at idrætsudøvere, kommuner, idrætsfaciliteter, ildsjæle og mange andre vil kunne finde inspiration i de projekter, idrættens innovatører arbejder med,« fortæller Martin Hedal.

• Idrættens Innovatører har som formål at give beslutningstagere, organisationer, virksomheder, udøvere med flere et solidt indblik i, hvordan forskellige aktører skaber innovation i idrætten netop nu – og hvad det betyder for idrætsdeltagelsen og idrætsoplevelsen. • Idrættens Innovatører er en del af netværket Idan Forum – Idrætssektorens Udviklingsforum (idanforum.dk). Forummet har både flere af innovatørerne fra analyserne som medlemmer og oplægsholdere.

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

25


PROJEKT  |  IDAN

Dansk Golf Union er med blandt Idrættens Innovatører. Med systemet Golfspilleren i Centrum vil Dansk Golf Union bringe loyalitetsmålinger ind i idrætten. Målet er at mindste frafaldet af golfspillere med 10 procent. Foto Dansk Golf Union.

Han udarbejder løbende notater, som er kvalitative analyser med afsæt i en bred vifte af de danske idrætsinnovatører. Notaterne besvarer spørgsmålet: Hvad er det overordnede mønster blandt idrættens innovatører, og hvilke tendenser skal aktørerne i den danske og internationale idrætssektor forholde sig til i fremtiden?

eningen Familieidræt, der vil være de københavnske børnefamiliers foretrukne idrætsforening, og Dansk Golf Union, der med systemet Golfspilleren i Centrum vil mindske frafaldet af golfspillere.

De er med

Martin Hedal, projektleder og analytiker og Idrættens Analyseinstitut, Idan, har samlet en lang række danske aktører, som på hver deres måde er med til at udvikle idrætsområdet i projektet Idrættens Innovatører.

26 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

Blandt de udvalgte virksomheder og projekter i Idrættens Innovatører er WannaSport, som har udviklet et sammenkørt bookingsystem, Svendborg Gymnastikforening, der har formået at tiltrække 1000 nye medlemmer på et år samt arkitektfirmaet Keingart, der blandt andet står bag atletik-eksperimentariet i Odense. Derudover kan blandt andet nævnes Aabenraa Kommune, der er gået i offensiven med en mobil-app, der skal øge borgernes fysiske aktivitetsniveau, for-

Kender du en virksomhed, forening, person eller organisation, der tænker idræt, sport eller motion på en ny og spændende måde? Så kontakt projektleder Martin Hedal på martin.hedal@idan.dk eller tlf. 4063 8217.


IDAN  |  PROJEKT

Spar tid og penge – robot overtager banestregerne To unge danskere har udviklet en robot, der automatisk kan optegne stregerne til udendørs håndbold- og fodboldbaner. Robotten sparer kommuner og anlæg for både mandetimer og maling, og virksomheden bag forventer at omsætte for 50 millioner kroner i 2017.

Af Martin Hedal, analytiker og projektleder for Idrættens Innovatører, Idan Forum og Lotte Overbjerg

H

edensted Kommune har ansvaret for 160 udendørs baner i forskellige størrelser fordelt på 22 idrætsanlæg. I stedet for at have folk til at optegne banerne købte kommunen efter sommerpausen i 2016 en robot, kaldet Intelligent One til at tegne de mange kilometer hvide streger op – det har allerede sparet kommunen for 197.000 kroner, og dermed er ro-

botten Intelligent One allerede betalt tilbage. »I april måned havde vi opstreget vores baner manuelt, hvilket indebærer udmåling og trækning af snore, hvorefter vi kørte ud med vores almindelige kridtmaskine – en enorm opgave, som krævede fem ansatte og tog tre uger med en samlet omkostning på 170.000 kroner. Efter vi har fået Intelligent One kan den samme opgave dette forår klares af én mand på fire uger,« fortæller Per Holm, der står for drift og vedligeholdelse af boldbaner i Hedensted Kommune.

Opstregning via gps

Ligesom 12 andre kommuner har Hedensted Kommune investeret i robotten Intelligent One fra det nordjyske firma Intelligent Marking. Virksomheden blev startet af to unge nordjyder, der med avanceret robotteknologi ville fjerne kridtmaskinen, skæve streger, overforbrug af mandetimer og adskillige bøtter maling. På to år har ideen om effektiv opstregning udviklet sig til et iværksættereventyr for Andreas Ydesen på 23 år og Anders Ulrik Sørensen på 21, som uafhængigt af hinanden fik ideen til en

Via gps-koordinater følger opstregningsrobotten de forprogrammerede linjer.

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

27


PROJEKT  |  IDAN

Den enkelte bane programmeres ind via den medfølgende tablet, og når en given bane er optegnet en gang, husker robotten gps-koordinaterne til næste opstregning.

Andreas Ydesen og Anders Ulrik Sørensen står bag Intelligent One – de fik uafhængigt af hinanden ideen til en robot, der kunne strege fodboldbaner op.

robot, der kunne strege fodboldbaner op. »Vi fik så god feedback fra mange prominente erhvervsfolk, at vi tænkte, at ideen var for god til at lade ligge. Så vi gjorde vores studier færdig, sagde vores jobs op og gik på fuld tid ind i Intelligent Marking og fandt en investor,« fortæller Anders Ulrik Sørensen. Intelligent Marking har taget adskillige internationale patenter på robotløsningen samt teknologien bag og huser i dag både hard- og softwareudviklingen in-house. Klubber og kommuner kan spare millioner

Den intelligente opstregningsrobot er tænkt som langt mere end en sjov gps-gimmick. Forretningsmodellen bygger på langsigtet tænkning i kommuner og fodboldklubber, der ifølge Anders Ulrik Sørensen sparer mange timer med kridtmaskinen og mindsker mængden af maling betydeligt. Derudover er der en sidegevinst for fodboldspillerne, da robotten rammer præcist: »Vi har lavet tests, hvor vi har kørt den samme bane fire gange over tre uger, og du kan ikke se, at den er malet op flere gange, fordi det er så præcist. Det tager cirka 30 minutter at male en fodboldbane op afhængigt af dimensionerne. Normalt vil en førsteopstregning tage mellem fire og seks timer per bane. Derudover laver man cirka 36 genopstregninger på et år. Det koster millioner og ofte mange arbejdstimer i en kommune med for eksempel 250 baner,« siger Anders Ulrik Sørensen.

Han understreger samtidig, at en kommune eller stor klub vil spare mange tusinde liter maling på et år, da man normalt bruger 10-25 liter maling på en bane, mens en opstregning med Intelligent Marking anvender to liter. Robotten koster omkring 200.000 kroner, og alt efter hvordan de forskellige kommuner opregner deres forbrug af mandetimer og maling, vil tilbagebetalingstiden ligge på et år eller to, selvfølgelig afhængig af mængden af baner, fortæller Andreas Ydesen. Målet om 25 solgte robotter i 2016 blev hurtigt nået, og målet for 2017 er en omsætning på 50 millioner kroner – det svarer til 300 solgte Intelligent Ones. Flere lande – flere idrætsgrene

Ambitionerne for Intelligent Marking, der i dag tæller syv fuldtidsmedarbejdere rækker langt ud over landets grænser. Der er ingen direkte konkurrenter på verdensmarkedet, og den nordjyske

iværksættervirksomhed er på vej ud på adskillige internationale eksportmarkeder, herunder Schweiz, Storbritannien, Italien og USA. »Vi er de første i verden til at komme med en fuldautomatisk løsning. Normalt ville man tro, at det var de store virksomheder i branchen, der kom med noget. Der har også været nogen, der har arbejdet på det, men det har været en teknisk stor udfordring, og Danmark har bare nogle dygtige ingeniører,« siger Anders Ulrik Sørensen. Det stopper dog ikke ved fodboldbaner. På sigt vil Intelligent Marking gå ind på rugbybaner og amerikanske fodboldbaner, og iværksætterne ser med den millimeterpræcise markering også muligheder i blandt andet løbebaner. »Vi vil være verdens mest brugte linemarking-brand. Vi er ikke bange for at tænke stort. Vi har fået meget positiv feedback fra alle og har ikke mødt en eneste, der sagde, at det ikke var en god ide. Folk undrer sig bare over, at der ikke er nogen, der har gjort det før,« siger Anders Ulrik Sørensen.

Intelligent Marking • Intelligent Marking er udvalgt af Idrættens Analyseinstitut som en del af projektet Idrættens Innovatører. • Intelligent Marking har i 2016 blandt andet solgt opstregningsrobotter til Odense, Gladsaxe, Slagelse, Egedal og Københavns Kommuner. • Robotten Intelligent One måler cirka en meter gange 80 centimeter og vejer 60 kilo. Det tager robotten 30 minutter at optegne en fodboldbane – en opgave der kan tage to mand fire til seks timer. • Når en given bane først er programmeret ind i robottens via gps-koordinater, huskes banen til næste opstregning.


Magasinet - Idræt, Kultur og Fritid HI’s magasin ”Idræt, Kultur og Fritid udkommer 5 gange årligt. I februar, april, juni, september og november. Magasinet er en central informationskilde for HI’s medlemmer. Magasinet sendes til alle ledende medarbejdere inden for idræt, kultur, og fritidssektoren, herunder beslutnings- og indkøbsansvarlige. Derudover distribueres det til beslutningstagere inden for idræt, kultur og fritidsområderne i alle landets kommuner. Læsere kan her holde sig opdateret omkring nye initiativer og arrangementer, læse inspirerende artikler om ledelse og ansvar, miljøvenlige tiltag og meget mere. Magasinet videns deler alle relevante informationer og er et attraktiv udstillingsvindue for såvel leverandører som medlemmer.

Om organisationen HI HI er en brancheorganisation og fagforening for ca. 800 ledende medarbejdere i idræt-, kultur- og fritidssektoren. HI blev grundlagt i 1963, og organisationens medlemmer bestrider typiske stillinger som direktør, halinspektør, centerchef, centerleder, anlægsinspektør, fritidskoordinator, assisterende halinspektør, idrætsinspektør eller idrætskoordinator. HI tilbyder endvidere deling af viden inden for branchen – HI’s Videncenter. Her er samlet en række af kompetente fagfolk med bred erfaring inden for blandt andet økonomi, fundraising, innovation, organisationsudvikling, strategi, bygningsdrift, vedligehold, jura og projektledelse. Videncenteret besidder al den nødvendige viden til at sikre optimal drift af idrætsanlæg samtidig med at det berørte personale bliver involveret i beslutningsprocessen. Målet er professionel rådgivning. HI udbyder løbende seminarer, temadage, efteruddannelse, kurser og andre brancherelevante aktiviteter. Ligesom man hvert år står bag den store brancheudstilling Idræt, Kultur og Fritid i Vingstedcentret i Vejle.

Brancheudstillingen – Idræt, Kultur og Fritid HI’s årlige tilbagevendende brancheudstilling ”Idræt, Kultur og Fritid” er sat til af foregå den 9. maj 2017 i Vingsted hotel og konferencecenter. Udstillingen er åben for alle fra kl. 10 til 16, og er den største messe af sin art herhjemme. Alle m2 bliver taget i brug. På HI´s brancheudstilling møder du Danmarks ledende medarbejdere med beslutnings- og indkøbsansvar i blandt andet kulturforvaltninger, haller, idrætsanlæg og private virksomheder. Allerede nu er mange af standene blevet solgt. Vi opfordrer derfor virksomheder, som kunne være interesseret i at deltage, til at rette henvendelse til HI, Anita Rasmussen, tlf.nr. 5117 1424 eller e-mail ar@mediapunktet.dk, for yderligere information. Se mere på www.h-i.dk.


PENSION  |  Tak for denne gang

Det bedste job – og det hårdeste HI’s faglige konsulent Hanne Rasmussen går på pension. Hun ser tilbage på 12 rigtig gode – men indimellem også hårde år i HI – og forudser samtidig, at hendes efterfølger får store udfordringer i fremtiden.

Af Lotte Overbjerg

A

t være faglig konsulent i HI er det bedste job, jeg har haft, siger Hanne Rasmussen, der takker af og går på pension sidst i marts efter 12 år i HI’s sekretariat. »Jobbet har været utroligt givende, blandt andet fordi jeg er kommet tæt på mange af vores medlemmer, men samtidig har det til tider været temmelig opslidende, fordi mange af de daglige ledere i landets idrætsanlæg er pressede på deres ansættelser. Så selvom jeg har nydt hver en dag og hver en sag, så glæder jeg mig til at blive pensionist,« siger Hanne Rasmussen, som fylder 70 til efteråret.

Medlemmer i klemme

De bedste stunder har blandt andet været, når jeg har forhandlet ansættelsesvilkår og løn til et langt bedre niveau for et medlem. Det er heldigvis sket rigtig mange gange i løbet af de 12 år, og

det er jeg stolt af. Det har været en glæde at hjælpe hver enkelt – også i de tilfælde, hvor det har krævet længere tids forhandling at få løst op og at nå til et godt resultat,« siger Hanne Rasmussen. Den afgående faglige konsulent for-

Kort afstand til medlemmerne

Gennem sin lange karriere har Hanne Rasmussen haft en række jobs inden for HR og personaleledelse – flere af jobbene med lederansvar. Hun har blandt andet arbejdet hos Salling Stormagasin i Århus, Dansk Supermarked, Jyllands-Posten, DSB og Metro, men hun har aldrig været så tæt på medarbejderne, som hun de sidste 12 år har været på HI’s medlemmer. »Efter at have været ansat i store virksomheder det meste af mit arbejdsliv, var det rart at komme til en mindre organisation, hvor afstanden til medlemmerne er mindre, og man direkte kan opleve, når man gør en forskel. Bare det at kunne følge med i mange af medlemmernes egne karrierer og møde de fleste af dem til HI’s arrangementer har været en god oplevelse,« siger Hanne Rasmussen.

30 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

Hanne Rasmussen har været faglig konsulent i HI i 12 år.


Tak for denne gang  |  PENSION

il Ko m t or t io n f p e c e r ds en afske smuss a R e Ha n n riat kreta e s ’s I iH r ts 23. ma 14-17 fra kl.

tæller dog, at jobbet også har været ekstremt hårdt, når medlemmer er stødt ind i problemer, som det ofte sker, og måske især i de seneste par år har vi set flere medlemmer komme i klemme i deres ansættelse på grund af omstruktureringer og centraliseringer og deraf følgende nedskæringer i kommunerne. Jeg har oplevet, at flere af vores medlemmer i den forbindelse er blevet behandlet rigtig dårligt, og sagerne har ofte været temmelig komplicerede, men det har blot motiveret mig endnu mere til at få dem løst bedst muligt« siger Hanne Rasmussen. Aktiviteterne uddør

I mange kommuner indskrænkes ledelseslaget i idrætsanlæggene blandt andet ved, at anlæggene lægges ind under nyoprettede ejendomscentre, og Hanne Rasmussen ser en trist ud-

vikling i retning af tomme idrætsanlæg, der ind imellem får besøg af et rengøringshold, og hvor brugerne kan komme og gå ved hjælp af et nøglekort. Hun har desværre også oplevet, at arbejdsforholdene kan være unødvendigt svære for den daglige leder i selvejende institutioner. »Her vil ordentlig kommunikation fra bestyrelsen kunne lette mange medlemmers hverdag. Bestyrelsen er selvsagt vores medlemmers arbejdsgivere, og det stiller store krav til deres kompetencer. Derfor har det også været en spændende opgave at få undervist nogle af idrætsanlæggenes bestyrelser i arbejdsgivernes væsentligste værktøjer på kryds og tværs i landet. Udfordringer fremover

Hanne forudser, at problemerne desværre ikke bliver mindre med tiden, derfor er der fortsat brug for en stærk person i jobbet som faglig konsulent. »Jeg tror, min afløser får sin sag for – der er intet der tyder på, at nedskæringerne i kommunerne stopper, og selvom vi kæmper for det dagligt, mangler mange daglige ledere ude i idrætsanlæggene stadig den respekt om deres job, som de fortjener. Men når det så er sagt, så er det stadig et rigtig dejligt job, min afløser overtager. HI har de bedste medlemmer, og det har været en stor glæde for mig at arbejde sammen med dem,« siger Hanne Rasmussen.

Danmarks største program i bruseløsninger SPAR OP TIL 67% T PÅ VANDFORBRUGE

Til kv og vv Tempomix model 790220

Til forbl. vand Sporting model 714700

Til forbl. vand Advance model 749535

Til kv og vv Securitherm model 792300

Til kv og vv Tempomix model 790350

GRATIS - uforbindende rådgivning om vandbesparelse/produktvalg

Til forbl. vand Advance model 4000-X

Alstrup Alle 2 - 8361 Hasselager www.cma-armatur.dk

86 28 77 66

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

31


???  | ????

Halinspektør i Bjert Hallen, Keld Venø får muligvis hjælp af skatteministeren i skattesagen, hvor Bjert Hallen efter 45 år som skattefritaget nu pludselig skal betale skat af overskuddet fra hallens udlejningslejligheder.

Skatteminister går ind i Bjert-sagen Der kan være hjælp at hente for Bjert Hallen og andre idrætsanlæg, der pludselig skal til at betale skat som en virksomhed. Skatteministeren har lovet at se på lovgivningen på området.

S

katteminister Karsten Lauritzen er positiv over for en ændring af lovgivning, så andre idrætsanlæg ikke havner i samme klemme, som Bjert Hallen i Sønderjylland. Efter en gennemgang af Bjert Hallens regnskab har SKAT slået fast, at hallen som noget nyt skal betale skat. Denne pludselige ændring i udgifterne er selvsagt alvorlig for Bjert Hallen og andre idrætsanlæg, der risikerer at komme i klemme på grund af den lov, som SKAT er begyndt at håndhæve. Brancheorganisationen Danske Sportsfaciliteters Brancheforening har derfor sat skatteministeren, Karsten Lauritzen stævne til en snak om reglerne, og ministeren lover nu at se på reglerne. Skat af overskud fra lejligheder

SKAT har foretaget en rutinemæssig gennemgang af Bjert Hallens regnskaber og konkluderer, at hallen fremover skal betale skat, fordi den kan betragtes som en virksomhed. Derfor skal hal-

32 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

len til at betale skat af eventuelt overskud, hvilket er nyt for hallen, der altid har betragtet sig selv som en almennyttig institution og aldrig førhen har betalt skat i de 45 år, som hallen har eksisteret. »I 1995 opkøbte vi det gamle Bjert Mejeri, der stod tomt og etablerede tre lejligheder i 1996. Når man gør det, så kommer man over i en anden skattemæssigkategori. Her har der været nogle forhold, vi ikke har været opmærksomme på i forbindelse med at indberette selvangivelse, fordi vi ikke har set os selv som erhverv,« forklarer halinspektør i Bjert Hallen Keld Venø. Keld Venø og hans kolleger har altid opfattet hallen som noget positivt for lokalsamfundet i Bjert og ikke som en konkurrence eller trussel mod erhvervslivet i området. Men indtægterne fra de tre lejligheder betyder, at Bjert Hallen er skattepligtig, slår konklusionen fra SKAT fast.

En revisor kan hjælpe

For Keld Venø er SKAT’s afgørelse bekymrende, da Bjert Hallen, på samme måde som andre haller, er afhængig af at kunne tjene penge ud over det kommunale tilskud. Danske Sportsfaciliteters Brancheforening (DSB) har bedt Revionsfirmaet BDO gennemgå reglerne for, hvilke konsekvenser loven kan have. Revisor Steen Mørup fra BDO siger til DSB, at SKAT ikke har noget økonomisk provenu af lovgivningen, da selvejende idrætsanlæg der er almennyttige er underlagt særlige bestemmelser, der gør, at de rent faktisk kan slippe for beskatningen. Det kræver dog, at hallerne har en regnskabskyndig med indgående kendskab til de komplicerede skattetekniske regler – som oftest en dyr revisor. Bestyrelsesmedlem og tidligere formand i DSB, Niels Bækgård, forventer, at der kommer en afgørelses i sagen i løbet af 2017.


SIKKERHED I HALLEN

Hvem har ansvaret, hvis skaden sker? Når flere hundrede mennesker hver dag færdes i et idrætsanlæg, kan det være svært at holde styr på, hvem der har ansvaret, hvis der sker et uheld, og noget i hallen går i stykker. HI’s samarbejdspartner Tryg Forsikring står klar til at rådgive om ansvar og dækning. Af Lotte Overbjerg

V

ores haller skal være åbne så mange timer som muligt og være samlingssted for mange forskellige mennesker – det er holdningen i landets idrætsanlæg. Samtidig fungerer en del haller efterhånden som nøglehaller, hvor der ikke er opsyn i store dele af åbningstiden. Mange mennesker i mange timer om ugen øger risikoen for uheld, og derfor er det en god ide at have styr på reglerne omkring ansvar og forsikring, fortæller Søren Krone, partnerchef i Tryg Erhverv, som er hovedsponsor på HI’s årlige brancheudstilling. De mange forskellige grupper, der færdes i landets idrætsanlæg – private brugere, foreninger, skoler og andre – gør området kompliceret, hvis der sker en skade. Derfor anbefaler Søren Krone, at man enten studerer reglerne nøje eller kontakter sin forsikringsrådgiver, når der er behov for det.

Halinspektørens vedligeholdspligt

Søren Krone fortæller, at anlægget som udgangspunkt skal leve op til deres vedligeholdspligt i forhold til hallens udstyr. »Det betyder, at halinspektøren eller stedets leder skal sørge for, at materiellet i hallen er i den stand, man kan forvente – det kunne være, at banderne selvfølgelig ikke er knækkede, og at målene er spændt ordentlig fast,« forklarer Søren Krone og fortsætter: »Samtidig følger der et produktansvar med fra leverandørerne af de produkter, der er i hallen – det kunne være måltavlen, som naturligvis skal være

skruet forsvarligt op på væggen, og her er det leverandøren, der har produktansvaret,« fortæller Søren Krone. Han tilføjer, at halinspektøren dog har pligt til at indberette til leverandøren, hvis der er noget, der trænger til efterspænding eller andet vedligehold. Hændeligt uheld eller uagtsomhed

Hvis der sker en ulykke i et idrætsanlæg, og der er en skade, der skal betales for, har man brug for at kunne afgøre, hvilken forsikring, der skal dække. Er det den person, der har forvoldt skaden eller er det hallens forsikring, der skal dække? Søren Krone forklarer, at der som udgangspunkt ses på to scenarier, hvis der sker et uheld – er skaden sket som et hændeligt uheld eller som resultat af en uagtsomhed. »Normalt dækker tingforsikringen før ansvarsforsikringen. Det betyder, at hvis en gæst i anlægget eksempelvis har ødelagt en af banderne, er det i første omgang hallens forsikring, der dækker. Men hvis skaden ikke kun er et uheld – hvis gæsten eksempelvis har sparket til banden i arrigskab – kan hallen kræve, at det skal være hans egen forsikring, der dækker,« forklarer forsikringsrådgiveren. En udfordring kan så opstå i tilfælde af, at man ikke kan blive enige om, om personen selv var skyld i skaden eller det var et hændeligt uheld, og den slags situationer bør man kontakte sit forsikringsselskab for at få hjælp. Kontakt gerne Tryg Forsikring på tlf. 7011 2020, hvis du har brug for hjælp til forsikringsspørgsmål i dit idrætsanlæg.

KVALITETSNET DER FANGER Din net leverandør til: Fodbold, Håndbold Badminton,Tennis Volleyball, basketball afskærmningsnet samt mange andre net og specielle løsninger

Toosholmvej 9 7700 Thisted Tlf 97 93 84 50 norvo@norvosportsnet.dk www.maalnet.dk www.norvosportsnet.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

33


Hvordan bliver vi endnu bedre?

34 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid


Forsker Peter Forsberg er ved at undersøge ledere og ledelse i danske idrætsfaciliteter. Hans mål er at finde frem til, hvad der skal til på ledersiden for at gøre anlæggene endnu bedre.

For at i nd s a m le d ata ha for s ke r r Pete r Fo r s bl a nd b e rg t a nde t besø Sk æ rb g t æk F r itidsc Fo r u m enter Hor s e , n s, S n H a l le e d s te n ve d d T h i s te Thyha d, l le r ne o g Hu r up H a l le r ne.

Skærbæk Fritidscenter er et af de anlæg, analytiker Peter Forsberg har besøgt for at klarlægge de fremtidige krav til landets ledere i kultur- og idrætsanlæg. Foto: Skærbæk Fritidscenter.

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

35


FORSKNING  | Forbedringer

Af Lotte Overbjerg

D

er er stor interesse om halinspektørenes arbejde, og lige nu er ph.d.-stipendiat og analytiker Peter Forsberg ved at finde ud af, hvordan vores idrætsanlæg bedst ledes fremover. Peter Forsberg vil undersøge, hvilken rolle halinspektøren skal spille, hvilken profil han skal have, og hvad det kræver for, at nutidens halinspektører kan følge med udviklingen. »Mit udgangspunkt er at se på de faciliteter, der findes herhjemme, og undersøge hvad lederens rolle bliver i fremtiden, og hvad han skal kunne for at gøre brugerne tilfredse. Dybest set handler projektet om, hvad det kræver at udvikle området til fremtidens efterspørgsel,« siger Peter Forsberg. Projektet er et ph.d.-projekt om strategisk ledelse af idrætsfaciliteter og er et samarbejde mellem Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut. Ph.d.-projektet er en del af et større forskningsprojekt om idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering nu og i fremtiden, som er støtte af Trygfonden og Lokale og Anlægsfonden.

Analytiker Peter Forsberg håber at kunne komme med nogle generelle anbefalinger til, hvordan man samlet set opkvalificerer landets ledere i idrætsanlæggene.

36 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

»Landets halinspektører arbejder i et spændende felt, hvor der er stor forskel på halinspektørernes baggrund og kompetencer og også stor forskel på anlæggenes størrelse,« siger Peter Forsberg, der blandt andet har besøgt Skærbæk Fritidscenter i sit analysearbejde. Foto: Skærbæk Fritidscenter.

Vidt forskellige anlæg og halinspektører

Peter Forsberg har gennem en årrække foretaget analyser af idrætsfaciliteter og deres brug i en række kommuner, og han har i løbet af sidste efterår besøgt en række anlæg i hele landet. Én af de ting, som gør området særligt spændende – men også udfordrende – er de store forskelle på feltet, og de mange forskellige arbejdsopgaver, halinspektørerne bestrider. »I den ene ende har vi de små lokale haller, som nærmest kører som nøglehaller, hvor halinspektørens rolle primært er opsyn på distancen, rengøring og lettere vedligehold. I den anden ende af skalaen finder vi store komplekser, hvor hallen i virkeligheden kun er en lille del af anlægget, der består af konferencefaciliteter, storkøkken og feriehytter. Det er et virkelig spændende felt med utrolig mange variationer af opgaver,« siger Peter Forsberg. Også den organisatoriske baggrund for anlæggene er vigtig. »Én af de ting jeg vil undersøge nærmere, er betydningen af at være kommunal eller selvejende. Nogle haller er en del af et stort ejendomscenter, mens andre har deres selvstændige økonomi – men hvordan påvirker det lederen og

de muligheder, der er for at tænke nyt, se fremad og agere strategisk?« spørger forskeren og fortsætter: »Der er også stor forskel på landets halinspektører og på deres baggrund og kompetencer, så jeg glæder mig til at komme dybere ned i projektet for at se, om jeg kan komme med nogle generelle anbefalinger, der kan komme alle anlæg til gode,« siger Peter Forsberg. Han bemærker dog, at han i sin undersøgelse er gået uden om de mindste haller, hvor halinspektøren – hvis der i det hele taget er en – reelt ikke har noget ledelsesansvar. Vil højne niveauet

Peter Forsberg startede sit projekt i sommeren 2016 og fortæller, at han håber, det vil munde ud i en nogle generelle anbefalinger til, hvordan man samlet set opkvalificerer landets ledere i idrætsanlæggene. Han har stor respekt for den viden, der allerede eksisterer om medlemmerne og deres arbejdsopgaver i HI, men han påpeger, at det bliver en fordel for den fremtidige optimering af ledelsen, at området nu bliver grundigt klarlagt. »Jeg forventer, at der fremover bliver brug for strategisk ledelse på dette område – derfor er det vigtigt, at vi allere-


Forbedringer  |  FORSKNING

Peter Forsberg Peter Forsberg er Ph.d.-stipendiat og analytiker på Idrættens Analyseinstitut/Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk. Han har i en årrække foretaget analyser i af faciliteter og facilitetsbrug i en række kommuner. Analyserne har blandt andet indeholdt en undersøgelse af faciliteternes brug, borgernes idrætsvaner og de lokale idrætsforeningers status.

de nu får et samlet billede af idrætsfaciliteternes og deres ledelse, så vi ved, hvilke udfordringer og begrænsninger der er. Ud fra det kan man så lokalt planlægge den strategi, der skal til for at højne niveauet på området – til glæde for både besøgende og medarbejdere,« siger Peter Forsberg.

Fremtidens ”vandlås” er uden vand og selvrensende! - undgå dyrebar spildtid på rensninger og lugtgener fra ulækre og udtørrede vandlåse.

• Den nye standard inden for lugtspærrer til gulvafløb • Anvendes allerede i mange idræts- og svømmehaller!

Pris

269,FRA KUN

Læs mere om projektet om strategisk ledelse af idrætsfaciliteter på www.idan.dk

ekskl. moms

GREEN DRAIN™ FAKTA:

• Peter Forsberg gennemfører i perioden 2016-2019 et ph.d.-projekt om strategisk ledelse af idrætsfaciliteter, som er et samarbejde mellem Idrættens Analyseinstitut og Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet.

• Certificeret af Teknologisk Institut - DS/EN 1253-1 VA godkendt af ETA Danmark • Nem installation uden brug af værktøj • Høj vedvarende gennemstrømningshastighed • Modvirker spildevandsgennemtrængning • Vandfri • Selvrensende • Stopper ikke til • Universal – kan anvendes i alle typer gulvafløb • Forhindrer kloaklugt • Ingen udtørrede vandlåse

FåS I Fire Forskellige STøRRELSER

• Projektet er en del af forskningsprojektet ’Fremtidens idrætsfaciliteter – drift ledelse og organisering’, som er støttet af Trygfonden og Lokale og Anlægsfonden. • Peter Forsberg er uddannet cand. scient. pol fra Københavns Universitet og har desuden en bachelor i idræt også fra Københavns Universitet.

FORHANDLES AF HOPE A/S ∙ Borupvang 3 ∙ DK-2750 Ballerup ∙ Tlf. +45 5353 5151 info@ho-pe.dk ∙ www.ho-pe.eu

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

37


SPORTSFAIR

Fokus på idrætsfaciliteter under forandring Få overblik og inspiration på konferencen og udstillingen SportsFair i Fredericia 15.-16. marts.

S

eks ud af ti voksne og otte ud af ti børn og unge dyrker idræt under en eller anden form, viser tal fra Idrættens Analyseinstitut. Derfor betyder idrætsfaciliteterne ganske meget for danskerne – og de er i disse år under markant ændring og udvik-

ling, samtidig med at myndighedskravene strammes på mange måder. Det er også et område som i allerhøjeste grad har kommunernes bevågenhed. Hvordan det står til og hvor udviklingen er på vej hen, bliver der sat et markant fokus på, når brancheforeningerne Sportsfaciliteter.dk og Dansk Svømmebadsteknisk Forening, inviterer til udstillingen og konferencen SportsFair onsdag-torsdag 15.16. marts i MESSE C i Fredericia. »Programmets mange punkter tegner et billede af, hvad der sker af nytænkning, ligesom det er en god lejlighed til at få inspiration til de mange renoveringer og nybyggerier, der er på vej landet over,« fortæller sekretariatsleder Karin Rye Riddermann fra de to brancheforeninger. Det nye forsamlingshus

Indholdet på SportsFair giver information og inspiration til kommuner, idrætsorganisationer, idrætsforeninger, byggebranchen, skoler og andre af fritidsområdets mange interessenter. »Oplevelser er et omdrejningspunkt for dét, danskerne ønsker. Og det stiller helt nye krav til idrætsfaciliteterne, som i højere grad skal forene de to modsatrettede ønsker: Den almindelig forbruger og sportens udøvere,« fortæller Karin Rye Riddermann. De mange indlæg på konferencen fortæller blandt andet om, hvordan idrætsfaciliteter kan udformes og ledes, samt hvordan idrætscentret kan overtage forsamlingshusets funktion på en helt ny måde. Der er også indlæg om energibesparelser, sikkerhed i svømmebade, ligesom en kommende database over danske idrætsfaciliteter præsenteres. Det er tredje år med SportsFair, hvor udstillingsdelen omfatter op mod 100 firmaer, som viser produkter og løsninger til indendørs og udendørs idrætsanlæg; våde såvel som tørre.

SportFair, MESSE C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

SportsFair: Deltagerne sidder ikke kun passivt og lytter til de mange inspirerende indlæg, men får også mulighed for at prøve udstyr til indendørs og udendørs idrætsanlæg.

38 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

Onsdag 15. marts kl. 9.30-16 (udstillingsdelen åbner kl. 12) og torsdag 16. marts kl. 9-15. Læs mere på www.sportsfair.dk.


FAGMESSEN FOR SPORTS- OG FRITIDSFACILITETER NY VIDEN OG INSPIRATION

NYT STORT DEMOBASSIN

Årets program byder på ny viden og inspiration,

På SportsFair 2017 vil der være et nyt stort demo

og du kan blandt andet høre indlæg om:

vandbassin, hvor du kan opleve:

OL-svømmer Daniel Skaaning – en elitesvømmers tanker om

Aqua fitness

faciliteterne i hallerne

Produkt demonstrationer

Danskernes sports- og motionsvaner 2016 oplæg fra IDAN

Spændende aqua nyheder

DIF præsentere undersøgelsen af de kommunale idrætsog facilitetspolitikker

SPÆNDENDE UDSTILLERE PÅ SPORTSFAIR På messen kan du møde udstillere med de nyeste produkter indenfor svømmebade og wellnesscentre, stadions, atletikanlæg, sportshaller, is- og skøjtebaner, grønne faciliteter, fodbold- og golfbaner samt meget mere.

FÅ MAX UD AF DIN DELTAGELSE Vil du opleve flere faglige indlæg, så tilmeld dig Dansk Svømmebadsteknisk Forening samt Danske Sportsfaciliteters Brancheforenings årsmøde

TILMELD DIG ÅRSMØDET HER

med faglige indlæg begge dage før messens åbningstid.

Registrering til besøgende på www.sportsfair.dk

Gratis entré og parkering

www.sportsfaciliteter.dk www.svommebad.dk

MESSE C ⋅ Vestre Ringvej 101 ⋅ 7000 Fredericia ⋅ www.messec.dk


Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling Medlemmer af HI indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tid: Onsdag 10. maj 2017 kl. 09:00-10:30 Sted: Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. Dagsorden for generalforsamlingen, beretninger, uddrag af regnskab samt budget vil blive udsendt i HI’s nyhedsbrev, ligesom det vil blive lagt ud på HI’s hjemmeside. I bedes være opmærksomme på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet senest 40 dage før generalforsamlingen. På Forretningsudvalgets vegne Jørgen Mosbæk Formand

VI VASKER DINE GULVE VI VASKER DINE GULVE

KA GULVSERVICE KA GULVSERVICE

INDEN VI LAKERER DEM INDEN VI LAKERER DEM

FORVENT BLOT LIDT MERE! FORVENT BLOT LIDT MERE!

Vi har en specialudviklet gulvvasker med Vi har en specialudviklet gulvvasker med ekstra sug, såekstra vi sikrer at så dine gulve at er dine helt gulve er helt sug, vi sikrer rene og tørre rene indenogvi tørre lakerer dem! inden vi lakerer dem!

KLARE KLARE LINJER LINJER – det kan de fleste – det kan de fleste forholde sig til. forholde sig til.

FRISKFRISK DIT HALGULV OP OP DIT HALGULV

Vi kigger gerne dit gulv og rådgiver Vi forbi, kiggervurderer gerne forbi, vurderer dit gulvdig. og rådgiver dig. Så kan vi giveSå digkan et uforpligtende tilbud på, hvad det vil vi give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få gulvet kostebehandlet. at få gulvet behandlet.

UNDGÅ UNDGÅ LAKBINDINGER LAKBINDINGER

Vi er et team afVi er et team af professionelleprofessionelle hånd­ hånd­ værkere med værkere mange med mange års erfaring påårs området. erfaring på området.

Ved at rulle lakken Ved atpårulle lakken på med vores metode med vores metode bevares den naturlige bevares den naturlige bevægelse, selv under selv under bevægelse, store forandringer store iforandringer i luftfugtigheden. luftfugtigheden.

MØD OS PÅ OS PÅ MØD STANDSTAND 108A 108A Vi står klar med ekstra Vi står klar med ekstra – forvent blot lidt mere! – forvent blot lidt mere! gode messetilbud! gode messetilbud! www.ka-gulv.dk www.ka-gulv.dk

40 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

Super tilfreds med arbejdet Super tilfreds med arbejdet og god vejledning for og god vejledning for efterfølgende vedligehold. efterfølgende vedligehold. Brian Larsen, Arena SydLarsen, Arena Syd Brian


Det sker i Green Key i 2017

H

I holder kursus for nye miljømedarbejdere 20. april 2017 på Frederiksberg. Derudover holdes der ERFA-møde 4. april og igen 4. og 5. oktober. Der vil komme en nærmere invitation ud. Hvad der vil blive sat fokus på i år på ERFA-møderne, er endnu ikke besluttet. Men vi ved, at mødet i oktober vil have indlæg om alternativ energi, solceller og vindmøller. Vores to miljøkonsulenter Michael

Simonsen og Kim Kupetz arbejder med at få flere med i gruppen af certificerede anlæg, til stor gavn for anlægget, miljøet og netværket for Green Key. Er I interesseret i at høre mere om krav til certificeringen, om jeres anlæg faktisk allerede vil have mulighed for at blive certificeret, så kontakt en af vores konsulenter. Michael Simonsen tager sig hovedsagelig af Sjælland og øerne, mens Kim Kupetz tager sig af Jylland og Fyn.

Kontakt Michael Simonsen på 28 90 63 48, Michael.Simonsen@glostrup.dk eller Kim Kupetz 20 81 50 36, kiku@frederikshavn.dk.

Hvad er Green Key? En international miljømærkning med garanti for høj kvalitet og miljøhensyn. Globalt er over 2.200 virksomheder certificereret, og alene i Danmark har over 75 idrætsanlæg tilsluttet sig ordningen. Green Key-certificeringen er din sikkerhed for • Miljørigtig ledelse • Personaleinddragelse • Information til gæster • Kontrol af vandforbrug • Grøn vask og rengøring • Godkendt håndtering af affald • Reducering af energiforbrug

72 Værløse Svømmehal 71 Viby Sj. Idrætscenter 70 Viborg Svømmehal 69 Vestbad I/S 68 Vejen Idrætscenter 67 Uvelse Fritids Center 66 Tinglev Fritidscenter Tarm Idrætscenter 65 Søndermarkshallen 64 Sæby Svømmebad 63 Sydthy Kur- og Svømmebad 62 Svømmehallen i Nykøbing S 61 Svømmecenter Falster 60 Strandmarkens Fritidscenter 59 Solrød Idrætscenter 58 Snekkersten Idrætscenter 57 Smørum Idrætscenter 56 Slangerup Idrætsanlæg 55 Skærbæk Fritidscenter 54 Sankt Jørgens Badet 53 Rørvig Hallen 52 Rønne Idrætshal 51 Rødovrehallen 50 Rødovre Stadionhal 49 Rødovre Skøjtearena 48 Roskilde Badet 47 Ringsted Svømmehal 46 Ringsted Idrætscenter 45 Næstved Hallerne 44 Nordfalster Svømmecenter 43 Nakskov Svømmehal 42 Maribo Svømmehal 41 Maribo Hallerne 40 Maglegårdsbadet 39 Lysholmbadet 38 Lalandia 37 Køge Svømmeland 36 Klemensker Idrætshal 35 Jersie Hallen 34 33 Ishøj Svømmehal 32 Ishøj Idræts- og Fritidscenter Hvissinge Hallerne 31 Hvidovre Stadion 30 29 Hundested Hallen Holte Hallerne 28 Helsingør Svømmehal 27 Helsingør Hallerne 26 Hedensted Centret 25 24 Havdruphallen Hasle Idrætshal 23 Halsnæs Hallerne 22 Hallerne i Nykøbing S 21 Glostrup Svømmehal 20 Glostrup Idrætspark 19 Gladsaxe Sportscenter 18 Furesøbadet 17 Frihedens Idrætscenter 16 Frederiksværk Svømmehal 15 Frederiksværk Hallen 14 Frederikssund Svømmehal 13 Fredericia Idrætscenter 12 Forum Horsens 11 Erritsø Hallen 10 Engelsborghallen 9 Ejby Hallen 8 Dansborghallen 7 Bagsværd Svømmehal 6 Bagsværd Stadion 5 Avedøre Stadion 4 Avedøre Idrætscenter 3 2 Augustenborghallerne Arena Syd 1

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

41


NYT OM NAVNE

Mærkedage Kim Abildgaard Bagsværd Svømmehal 21/02 1957

50 år Erik Bonnichsen Smørum Idrætscenter 08/02-1967

Lars Lundgaard Vesthallen 29/03 1957

Brian Goldenbeck Larsen Arena Syd 09/03 1967

65 år Steen Thuesen Fritidscenter Sct. Annagade 07/02 1952

60 år Jens Willum Larsen Københavns Boldklub 10/01 1957

75 år Leif Jensen Tidl. Vejle-Centret/Idrætt 07/01 1942

85 år Henning Kristensen 11/02 1932

70 år Finn Lillelund tidl. Uvelse Fritids Center 30/01 1947

Niels-Jørn Mogensen Voldum-Hallen 04/02 1957

Niels Nielsen tidl.: Lillerød-Hallerne 10/02 1947

Birgitte Andersen Sundsøre Hallen 16/02 1957

HELLO AQUAFITMAT! KAMPAGNETILBUD

i

------------------ 220 cm ------------------

er

s ur k ste d! ør rø f es lle or Hi v r e ed elle r lle ve g a Ski i d n eld nte m e l

Ti

• Vægt: 10 kg • Volume: 210 L • Maks vægt: 120 kg

---- 81 cm ----

Inspireret af yoga, pilates & fitness, dog skal alt nu gøres på en flydende Aquafitmat i vandet. Træningssekvenser med cardio, muskel- & balancetræning. Kontakt os for yderligere information på info@lml-sport.dk eller ring og book et møde på +45 86 93 39 22.

Find os på SportsFair Den 15. - 16. marts 2017

Vi giver opvisning i bassinet med bl.a. de nye Aquafitmat!

42 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid


FERIEHUSE

Udlejningspriser på HI’s feriehuse

Sauna Damp Fitness

Bønnerup Strand HI har et dejligt feriehus ved Bønnerup Strand, der ligger i det skønne område på Djursland, huset er på 80 m2, og der er plads til 8 personer fordelt i 4 dobbeltværelser. Højsæson Hele uger Weekend Ekstra dage

uge 01-26

uge 27-32

uge 33-52

2.150,00 1.150,00

3.400,00

2.150,00 1.150,00

300,00

Sauna

Vi kan hjælpe med alt fra renoveringer til komplette nye projekter, Fokus på funktion, økonomi og design. Saunaovne på el og gas gør, at vi kan hjælpe med alt fra den lille klassiske sauna til store event-gussaunaer med opmurerede saunaovne.

300,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr)

Marielyst På den naturskønne ø Falster ligger HI’s feriehus på 134 m2 i Marielyst. Der er plads til 12 personer med 8 sengepladser, fordelt i 4 værelser samt en hems til 4 børn. Højsæson Hele uger Weekend Ekstra dage

uge 01-26

uge 27-32

uge 33-52

3.550,00 1.975,00

6.550,00

3.550,00 1.975,00

400,00

400,00

Dampbad

I færdige sektioner med fliser eller i plast giver mulighed for at tilpasse dampbadet til alle placeringer. Med teknik fra de førende producenter, kan vi løse enhver opgave.

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr)

Booking: Kontakt HI på post@h-i.dk eller 56 14 74 44, hvis du vil booke et sommerhus eller har spørgsmål. Det er også her, du får svar på, hvornår husene er ledige.

den rækkefølge, bestillingerne indløber og kan udlejes som enkelt dage, weekender (fredag kl. 12.00-søndag kl. 15.00) eller som hele uger samt i to sammenhængende uger (lørdag kl. 15.00-lørdag kl. 11.00).

Der er inkluderet rengøring i lejepriserne.

Prøv som noget nyt at invitere jeres personale på en weekendtur til feriehusene, her kan I uforstyrret få afholdt jeres personalemøde o.l.

Lejeperioder: For begge feriehuse gælder det, at højsæsonen kun udlejes som hele uger. Resten af året finder udlejningen sted i

Alt i fitnessudstyr og tilbehør til private og professionelle Eks. Plamax Zone funktionel træningsstation. Sammensæt din Zone som du vil. Mange kombinationer med mulighed for både holdtræning, personlig træning og fri træning. Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

I har også mulighed for at leje feriehusene ud til jeres ansatte. 700 m 2 butik & showroom Mileparken 30 • 2730 Herlev Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

43


HOVEDBESTYRELSE – OMRÅDEFORMÆND ???  | ???? Område 1. København, Nordsjælland og Bornholm

Område 3. Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

Kai Strandgaard Hansen Ishøj Idræts- og Fritidscenter Vejledalen 17, 2635 Ishøj Tlf. 4373 4083 Mail: ksh@ishoj.dk

Jørgen Thorlund Jepsen Ribe Fritidscenter og Svømmebad Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe Tlf: 7542 2562 Mail: jtj@ribefritidscenter.dk

Område 2. Lolland/Falster, Sydsjlland/Møn og Vestsjælland

Område 4. Midtjylland

Ebbe Edvardsen Rudbjerg Hallen Rudbjergvej 16 B, 4983 Dannemare Tlf. 3032 4020 Mail: ebed@lolland.dk

Jørn Juul Forum Horsens Langemarksvej 53, 8700 Hosens Tlf. 20 80 13 96 Mail: kujj@horsens.dk

Vi tager slæbet Vi tager slæbet for sporten..! for sporten..! 5 år s d i ve garant Pur s t r spo ng lakeri

Område 5. Nordjylland

Jan Frederiksen Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf.nr. 99 31 67 50 Mail: jan.frederiksen@aalborg.dk

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Mange års erfaring problemløsere -Vi er er Deres garanti for håndværksHar De et gulvproblem? mæssigt, korrekt udført arbejde. Spørg os - vi løser alle opgaver.

Vi er problemløsere Vi kommer overalt Har De et gulvproblem?

Vi er altid er for stort Spørg os -parate! vi løserIntet alle opgaver. - intet er for småt!

Vi kommer overalt Reperation Vi er altid parate! Intet er for stort - defekte parketstave, bøsninger intet er for småt! og beslag m.m udskiftes eller Reperation repareres. - defekte parketstave, bøsninger og beslag m.m udskiftes eller repareres.

Tlf.: 75 15 79 00 sportslakering@ytzen.dk Tlf.: 75 15 79 00 www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING •

sportslakering@ytzen.dk www.ytzengulvservice.dk OPSTREGNING AF BANER

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER

44 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid


LEVERANDØRREGISTER ????  |  ??? Adgangskontrol

Scan Agentur Gejlåvej 12 6340 Kruså Tlf. + 45 74 67 00 50 e-mail: mail@scan-agentur.dk www.scan-agentur.dk Brusepaneler

Tandrup Water Solution A/S Gydevang 1 3450 Allerød Tlf.: 48 17 22 82 E-mail: tws@tandrup.dk www.tandrupwatersolutions.dk

Bundsugere

Nordteknik Stjernevej 8 3100 Hornbæk Fax: 49 70 81 87 Tlf: 49 70 81 82 www.nordteknik.dk Dampbad

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Fitnessudstyr

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

MedicSport A/S Industriparken 25 2750 Ballerup Fax: 39 55 19 87 Tlf: 39 55 19 97 www.medicsport.dk

PEDAN A/S Københavnsvej 224 4600 Køge Tlf: 56 65 64 65 www.pedan.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Gulvafdækning

Sunstill Langgade 17, Lund 8700 Horsens Fax: 86 92 45 54 Tlf: 86 92 45 73 www.sunstill.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Gulvservice

A.G. Gulvservice ApS Helsingforsgade 23 8200 Århus N Tlf: 86 16 36 88 ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-gulvservice.dk

KA Gulvservice Aps Teglvænget 67 7400 Herning Tlf.23671728 www.ka-gulv.dk

Polisan Gartnerivej 26 7500 Holstebro Tlf. 97 40 10 30 www.sportkote.dk www.polisan-sportsgulve.dk

Ytzen Sportslakering Helgolandsgade 28 6700 Esbjerg Tlf: 75 15 79 00 Mail: sportslakering@ytzen.dk www.ytzen.dk

Gødning

DLF Højmevej 12 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld 40 21 02 14 Søren Drejer 40 21 02 13 www.DLF.dk

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK-6330 Padborg Tlf. 74 67 08 08 Fax 74 67 08 90 www.emarker.dk

Idrætsudstyr

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Europlay Industrivej 16 6630 Rødding Tlf. 75364822 Fax: 75364821 e-mail: jpb@europlay.dk

LML sport Sverigesvej 12 8700 Horsens Fax: 86 93 22 25 Tlf: 86 93 39 22 www.lmlsport.dk

Rantzows Sport Vitavej 71 8300 Odder Tlf: 71 99 83 41 Mail: info@rantzows.dk www.rantzows.dk

Trafik og Fritid ApS Lunderskovvej 7, Veerst 6600 Vejen Fax: 75 38 97 95 Tlf: 75 38 99 11 www.trafik-fritid.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

­Idrætsbelægning

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

OSCON ApS Walgerholm 7 Jonstrup 3500 VÆRLØSE Tlf.: 2080 8450 www.oscon.eu

Laiderz Sportsfaciliteter Aps Fuglebækvej 2A, 1. th, 2770 Kastrup Kontor/office: +45 3251 0700

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

45


LEVERANDØRREGISTER ???  | ???? Informationssystemer

HVL-Gruppen Valhøjvej 18 2500 Valby Telefon: 33 25 35 40 Email: salg@hvl-gruppen.dk Web: www.hvl-gruppen.dk

Klorelektrolyser

Nordteknik Stjernevej 8 3100 Hornbæk Fax: 49 70 81 87 Tlf: 49 70 81 82 www.nordteknik.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Unico Gruppen Søndergade 107 6600 Vejen Tlf: 75 36 57 79 mail: post@unico-gruppen.dk www.unico-gruppen.dk

Kunstige planter

Maskiner

Hilmars ApS Brårupgade 16 7800 Skive Tlf: 97 52 85 20 www.hilmars.dk

LED Belysning Konfekture & ­Drikkevarer

Sügro Danmark A/S Bugattivej 18 7100 Vejle Fax: 75 63 09 40 Tlf: 75 63 09 60 www.sugro.dk Sügro Nord Kjeldsmarkvej 3-9 7600 Struer Tlf: 97 85 11 00 mail: nord@sugro.dk Sügro Syd Bugattivej 18 7100 Vejle Tlf: 73 56 16 66 mail: syd@sugro.dk Sügro Sjælland Greve Main 23 2670 Greve Tlf: 43 99 38 10 mail: greve@sugro.dk

CO2LIGHT A/S Gørtlervej 21 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 7070 1555 Sales: info@co2light.com www.co2light.com

Linjemaling

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK-6330 Padborg Tlf. 74 67 08 08 Fax 74 67 08 90 www.emarker.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Konferenceanlæg

Kinovox Marielundsvej 45B 2730 Herlev Tlf. 7022 3811 Mail: info@kinovox

Kunstgræsfodboldbaner

Laiderz Sportsfaciliteter Aps Fuglebækvej 2A, 1. th, 2770 Kastrup Kontor/office: +45 3251 0700

46 

Nummer 251 idræt • kultur • fritid

Lydanlæg

Ascon Trading A/S Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV Fax: 98 18 88 32 Tlf: 98 18 50 66 www.ascon.dk Kinovox Marielundsvej 45B 2730 Herlev Tlf. 7022 3811 Mail: info@kinovox

Lindholm Maskiner a/s Industrivej 10 A 5492 Vissenbjerg Tlf: 72 44 11 12 info@lindholmmaskiner.dk www.lindholmmaskiner.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

Messestande

PH-Service Hesselbjergvej 9 5953 Tranekær Fax: 62 55 12 09 Tlf: 62 55 12 07 www.phservice.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Messetæpper

Møbler

Messetæpper ApS Hesselbjergvej 9 5953 Tranekær Fax: 62 55 12 09 Tlf: 62 55 12 07 www.messetaepper.dk

Streamline ApS Kirke Værløsevej 16 3500 Værløse Fax: 44 48 02 10 Tlf: 44 48 00 95 www.streamline.dk

Motionsudstyr

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Multi- og squashbaner

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Zederkof A/S Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia Tlf: 89 12 12 00 www.zederkof.dk THORSØ A/S Håndværkervej 1 8881 Thorsø Telefon: 86 96 60 75 www.thorsoe-moebler.dk


LEVERANDØRREGISTER Your Brand Industrivej 16 6630 Rødding Tlf. 75364822 www.your-brand.dk E-mail: jpb@your-brand.dk

Rengøringsmaskiner

Adiatek Egestubben 4C 5270 Odense N Tlf. Søren Axel Lund/ +45 2830 0770 www.adiatek.dk Gulvvaskemaskiner

Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Merkurvej 1 4700 Næstved Fax: 55 73 34 14 Tlf: 20 10 88 57 www.sssdk.dk Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Teglvænget 63 7400 Herning Fax: 97 22 54 44 Tlf: 97 12 30 30 www.sssdk.dk Rullegræs

DLF Højmevej 12 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld 40 21 02 14 Søren Drejer 40 21 02 13 www.DLF.dk

Sauna

Saga Trim ApS/ Tylø Mileparken 30 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Scener & Tribuner

Laiderz Sportsfaciliteter Aps Fuglebækvej 2A, 1. th, 2770 Kastrup Kontor/office: +45 3251 0700

Sunstill Langgade 17, Lund 8700 Horsens Fax: 86 92 45 54 Tlf: 86 92 45 73 www.sunstill.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Sportsnet

A-Sport A/S Katkjærvej 8 7800 Skive Tlf. 9751 0717 www.a-sport.dk

Nørvo Sportsnet A/S Toosholmvej 9 Nr. Vorupør 7700 Thisted Fax: 97 93 83 94 Tlf: 97 93 84 50 www.maalnet.dk

Scoringstavler

ELTIME A/S Håndværkervangen 4 3550 Slangerup Fax: 47 38 01 03 Tlf: 47 38 03 03 www.eltime.dk Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Skabe og Værdiopbevaring

Promotec Scandinavia ApS Virksundvej 110 A, DK-8831 Løgstrup +45 40455995 www.promotec.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Skilteløsninger

Jan Schmidt Design – totale skilteløsninger til svømme- og idrætsanlæg m.fl. Maribovej 15, 6000 Kolding Tlf: 75 52 45 00 mail: post@jsr.dk www.jsr.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Sportsgulve

OSCON ApS Walgerholm 7 Jonstrup 3500 Værløse Tlf.: 2080 8450 www.oscon.eu

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29 3500 Værløse Fax: 75 38 98 13 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 8600 Silkeborg Tlf: 70 20 04 55 www.virklund-sport.dk

Televarslingsanlæg

Kinovox Marielundsvej 45B 2730 Herlev Tlf. 7022 3811 Mail: info@kinovox

Vandbehandlings­ leverandør

Aqua Wellness Fuglebækvej 2 A 2770 Kastrup Tlf: 29 44 65 46 www.aquawellness.dk

Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Tlf; +45 43 45 34 33 www.aquacare.dk

VVS – Vand- og energi­ besparende løsninger

CMA Armatur A/S Alstrup Alle 2 8361 Hasselager Fax: 86 28 77 68 Tlf: 86 28 77 66 www.cma-armatur.dk

Hope Borupvang 3 "World Trade Center" DK-2750 Ballerup Tlf. +45 5353 5151 www.ho-pe.eu

Tandrup Water Solution A/S Gydevang 1 3450 Allerød Tlf.: 48 17 22 82 E-mail: tws@tandrup.dk www.tandrupwatersolutions.dk

For annoncer og optagelse i leverandørregistret kontakt: Anita Rasmussen · AR@mediapunktet.dk · Tlf. 5117 1424

idræt • kultur • fritid Nummer 251 

47


KAST BOLDEN TIL OS!

SALGSKONSULENT Jørgen Ø. Trapp Midt- og Vestjylland 40 62 67 39 • jt@tress.dk

SALGSKONSULENT Jesper Borrisholt Nordjylland 40 62 67 33 • jb@tress.dk

SALGSKONSULENT Lars Leth Seehausen Østjylland 40 62 67 38 • lls@tress.dk

SALGSKONSULENT Sten D. Johansen Fyn 40 62 67 34 • sdj@tress.dk

SALGSKONSULENT Stephan Bach Nordsjælland 40 62 67 37 • sb@tress.dk

SALGSKONSULENT Klaus Larsen Midt- og Vestsjælland 40 62 67 35 • kl@tress.dk

SALGSKONSULENT Casper Mikkelsen København og Roskilde 41 62 67 77 • cm@tress.dk

SALGSKONSULENT Sascha Stephensen Vestegnen og Bornholm 40 62 67 36 • ses@tress.dk

Tlf: 86 52 22 00 tress@tress.dk www.tress.dk

SALGSDIREKTØR Johnny Jacobsen 40 62 67 46 • jja@tress.dk

Al henvendelse til: HI Sekretariatet Solrød-Centeret 571, 2680 Solrød Strand

SALGSKONSULENT Jan Wagner Syd- og Sønderjylland 40 59 71 65 • jw@tress.dk

SORTERET MAGASINPOST SMP

Vores vigtigste opgave er, at hjælpe lige nøjagtigt dig med at vælge det rigtige produkt. Derfor tilbyder vi gratis konsulentbesøg, hvor vi kan vise dig de seneste nyheder samt rådgive dig i forhold til de behov du har. Vi har altid haft et tæt forhold til vores kunder og derfor har vi lært en masse om, hvad der virker og hvad der ikke virker rundt omkring i Danmark. Så tøv ikke med at kontakte jeres lokale TRESS-ambassadør direkte eller ring til vores dygtige kolleger i kundeservice.

Profile for HI

Idræt kultur fritid nr. 251  

Idræt kultur fritid nr. 251  

Profile for hi279
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded