Page 1

BRANCHEUDSTILLINGEN

IDRÆT, KULTUR OG FRITID 2018 Danmarks største fagmess e – for ledende me darbejdere på idræts- og kulturo mrådet

Tirsdag 29. maj 2018 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter


Er du leverandør af produkter og teknologi til idrætsfaciliteter og kulturcentre? Så kom helt tæt på branchens ledende medarbejdere og bliv udstiller på brancheudstillingen Idræt, kultur og fritid 2018. På HI’s brancheudstilling Idræt, kultur og fritid møder du Danmarks ledende medarbejdere med beslutnings- og indkøbsansvar i blandt andet kulturforvaltninger, haller, idrætsanlæg og private virksomheder.

kultur og fritid for at få overblik over branchens nyeste ideer og produkter.

Over 100 udstillere

HI’s brancheudstilling har over 30 års erfaring og er den største messe af sin art herhjemme. Her kommer du i selskab med over 100 andre Udstillingens gæster samles i Vingsted Hotel udstillere, der viser deres nyeste tiltag inden & Konferencecenter for at skabe kontakter, udveksle erfaringer og få nye ideer. Og vigtigst for blandt andet wellness, svømmehaller, – landets halinspektører og ledende medarbej- idrætshaller, skøjtehaller, sanitet, rengøring, dere i kultur- og idrætsanlæg kommer på Idræt, udendørs og indendørs pleje, sportsartikler,


Det sagde de besøgende på Idræt, kultur og fritid:

Vi kommer for at finde nye varer til vores hal Vi kommer hvert år til Danmarks største fagmesse, her mødes stort set hele branchen legepladser, sund fast food, pension, a-kasse og uddannelser. Så kom og bliv en del af Idræt, kultur og fritid. Vis udstillingens gæster, hvad du og dit firma

Her har vi god tid til at snakke med sælgere

Man kan møde alle leverandører til branchen på en dag Jeg leder altid efter forbedringer

kan gøre, for at gæsternes arbejdsopgaver hjemme i anlæggene bliver lettere, hurtigere eller billigere – og hvad I kan gøre, for at de besøgende i anlæggene får en bedre, sjovere eller sundere oplevelse.

De ledende medarbejdere fra landets idræts- og kulturanlæg mødes på Idræt, kultur og fritid for at opleve branchens nye produkter og teknologier.


HOVEDAUKTION i nye klæder og oprustning af det nye svømmebadsareal I 2018 kommer I som udstillere igen i fokus. I får nu en fantastisk mulighed for at skabe ekstra interesse for jeres produkter og lave gode handler på selve messe dagen. Vi byder velkommen tilbage til hovedauktionen på scenen med vores professionelle auktionarius. MEN vi har ændret på spillereglerne – så I ikke kan sige nej til at deltage. • Hovedauktionen afholder vi på scenen fra kl. 15.30. • Pris pr. auktion er KUN 500,- kroner og det er IKKE en tastefejl! Det betyder at det er alt I kan sætte på auktion, det behøver ikke kun være de dyreste produkter. • Vi annoncerer produkterne på forhånd og deler ligeledes materiale ud på selve messedagen. Dette er med i de 500,kroner pr. auktion. • HI tager ikke noget salær. • Professionel auktionarius. Man må gerne oplyse en mindstepris på sit produkt, denne bliver ikke offentlig, men kan kun ses af auktionarius. Bliver mp ikke er opnået er varen ikke er solgt, og det oplyses af auktionarius. Med disse nye forbedringer af hovedauktionen, vælger vi at vi i 2018 at sætte alle sejl ind på hovedauktionen og afholder derfor ikke de små timesalg rundt på standene. Vi glæder os til mange gode auktioner på den

store hovedauktion, sørg endelig for at gejle de besøgende op, når de kommer rundt til jer på standene, vi skal også nok gøre vores til det. Tag fat i Anita Rasmussen på tlf. 51 17 14 24 eller på mail ar@mediapunktet.dk

Det nye svømmebadsareal I 2017 åbnede vi for første gang op for udstillere i arealet foran svømmehallen, og ligeledes for demonstration af træning i vand. I år udvider vi konceptet, så man som udstiller også har mulighed for at demonstrere produkter/maskiner i deres rette element, nemlig i vandet. Vi vil meget gerne have at der bliver tale om et mere aktivt område, og vi er allerede nu i gang med at planlægge hvordan vi skaber et bedre flow hallerne imellem, så de besøgende finder vej herud, og således at man kommer igennem alle haller og lader sig inspirere. Nu har vi fyldt samtlige 4 haller, så alle m2 er taget i brug.


Kom hel t tæt på de leden de meda rbejdere på idræt s- og kul turområ det i Danma rk.

Bliv set og hørt på HI’s brancheudstilling Standpriser

længden er variabel. Der tages udgangspunkt Pris per m er 645,00 kroner ekskl. moms. i den vedlagte plan fra 2017 – se standplan Dette inkluderer standvægge, friser (se under i denne folder. Vi forsøger at imødekomme PH-Service) og 1 spot per meter facade monte- særlige ønsker til standareal – påfør det ved ret som 1x3 spot på bagsiden af frisen samt et tilmeldingen. Hvis du ønsker at benytte for230 volt stik på 1.000 watt. trinsretten til genbestilling af standpladsen fra 2017, skal du bestille inden 6. november 2017. 2

PH-Service

Navn på frisen kan bestilles – max 14 cm i højden. Det koster 29 kroner pr. bogstav. Specialpris for logo (husk, hvis du selv tager navn med til frisen, skal du også selv tage det af). Andre tekniske bestillinger såsom lys, tæpper, leje af møbler og lignende får du sendt informationer om fra PH-Service.

Opbygning af stand Standene bygges op med en dybde på tre meter fra ydervæg (dog få undtagelser), mens

Opbygning af standene foregår fra mandag 28. maj 2018 kl. 7.00-22.00. Standene skal være klar tirsdag 29. maj kl. 9.00. Det er ikke tilladt at ophænge udstillingsmateriale, så det generer andre udstillere eller tager fokus fra deres stande.


Nedtagning af stand

Frokosten indtages i cafeen, uden for hvis vejVi henstiller til, at udstillerne først begynder at ret tillader det eller inde på selve messen, hvor tage stande ned, når messen slutter kl. 16, så vi sædvanen tro har adskillige områder placedet ikke forstyrrer gæster og andre udstillere. ret rundt omkring, som fint kan bruges til dette Nedtagning kan desuden foregå onsdag 10. formål. maj 2018 i tidsrummet kl. 7.00-8.00. Vi ser Kammeratskabsaften gerne at dette respekteres og overholdes, da HI inviterer traditionen tro to medarbejdere vi har fået henvendelser herom fra udstillere fra hver stand gratis med til kammeratskabsog besøgende. aftenen tirsdag 29. maj 2018 kl. 19.00. Her er Frokost lagt op til uformel snak i hyggelige omgivelser Når I har booket jeres stand, vil I modtage et med god mad og underholdning. Der er muliglink til ”nemtilmeld”, hvor I skal bestille det hed for at tilmelde flere gæster, men prisen er ønskede antal frokostbilletter. Når I ankommer endnu ikke fastsat. til Vingsted, så kig forbi HI infostanden ved ind- Overnatning for standpersonale gangen. Her få I udleveret de bestilte frokostDer er mulighed for at bestille værelser i billetter og en mappe med praktisk info. Vingsted Hotel og Konferencecenter. Vi kan Mangler man et par billetter på selve dagen, ikke garantere, at der er plads til alle kan de købes i receptionen.

Det sagde de besøgende på Idræt, kultur og fritid: Jeg kommer hvert år og får altid noget med hjem herfra Alle producenter er samlet, det gør overblikket nemmere

Rart at møde konsulenter, man kender Det rigtige sted at finde nye produkter, der kan lette vores arbejde


udstillere i centret, men alternativt kan vi bestille værelser på hoteller i nærheden. Værelserne vil blive fordelt efter ”først til mølle”-princippet. 

Årets nyhed 2018 Der kommer hele tiden nye gode produkter, værktøjer og hjælpemidler, som i den grad fortjener opmærksomhed fra beslutningstagere og indkøbere fra kommuner, idrætsanlæg og private virksomheder. Derfor kårer HI Årets Nyhed hvert år. Vinderen vælges af en dommerkomité, som i 2018 består af Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, Morten Nielsen, direktør i Maribohallerne og Jørgen Mosbæk, formand i HI.

Mange af de besøgende, vi taler med på udstillingen, kommer med konkrete opgaver, som vi så arbejder videre med efterfølgende. Ofte ender det med ordrer hos forskellige haller rundt om i Danmark. Thomas Ewers, salgschef, Thorsø A/S.

Annoncepriser, hovedauktioner

Vinderen af Årets Nyhed bliver kåret og fejret på brancheudstillingen og får overrakt en pokal som et synligt bevis på, at firmaet i særlig grad har præget brancheudstillingen Idræt, kultur og fritid. Ud over pokalen og fejringen på udstillingen får vinderen ligeledes en flot omtale med i vores populære fagblad Idræt, kultur og Fritid. Kandidaterne til Årets Nyhed vil alle være synlige på messen, så det er bestemt værd at gå efter titlen.

1/16 side: 500 kr. B: 93,5 x H: 31 mm Annoncen indeholder varens navn/beskrivelse og værdi.

Annoncesalg HI Messeansvarlig: Anita Rasmussen Tlf. 5117 1424 e-mail: ar@mediapunktet.dk


Vi deltager med glæde år efter år – udstillingen er en god mulighed for vores virksomhed for at hilse på eksisterende kunder, og vi får mulighed for at præsentere nye produkter direkte til potentielle kunder. Thomas Gadegaard, adm. direktør, TG-Clean A/S.

Flere end 100 udstillere deltog på brancheudstillingen 2017. Se kommentarer fra de besøgende på Idræt, kultur og fritid 2015 her:


BRANCHEUDSTILLINGEN • IDRÆT – KULTUR OG FRITID 2017

UDSTILLERTILMELDING til Idræt, kultur og fritid 2018 Firma: ____________________________ Branche: _______________________ Adresse: __________________________ By: ___________________________ Telefon/mobil: _______________________ Kontaktperson: ___________________ E-mail: ____________________________ www: __________________________ Areal for den ønskede stand (sæt kryds) 6 m2 12 m2 18 m2 24 m2 9 m2 15 m2 21 m2 27 m2

30 m2 andet

Sammenlægning af flere stande kan finde sted Anfør evt. ønsket standnummer: ________________

Scan tilmeldin gen og mail den ti l Anita Rasmu ssen, ar@mediapu nktet.dk

Eventuel ønske om standplacering Markeres med nummer fra standplan: ____________ Vi ønsker tilmelding af standpersonale til _______ personer til Kammeratskabsfesten tirsdag 29. maj 2018 (2 gratis billetter) _______ personer til overnatning tirsdag-onsdag

enkeltværelse

dobbeltværelse

Vi ønsker at melde os til Årets Nyhed 2018 Ja (skriv din email, så bliver du kontaktet) E-mail: ___________________________________________________________ Vi ønsker annoncering i Medlemsbladet Idræt, kultur og fritid.

www.h-i.dk


Brancheudstilling IDRÆT, KULTUR OG FRITID 2017 I Vingsted hotel og konferencecenter

Standoversigt

12m2 13

21m2

15m2 6m2 14 15

17

35

12A

15m2

30m2

21m2

18 31

21 22 44

26

27

9m2

45

9m2 18m2

Cafè

12B

15m2 37

15m2 24m2 32

9m2 36m2 38

30 6m2 29 12m2 6m2 33 28

15m2 12m2

34

16,5m2

21m2 36m2

24 9m2

15m2

10 9m2 12m2

7

5 15m2

9m2

39A 36m2

2 1B

22m2

1A

9m2 9m2 10m2

9m2 53

52

70 15m2

2 42

9m2 69

23 6m2

4 3 15m2

30m2

40 41

47 8m2 11

30m2

19,5m2 39

18m2

19m2

48

12m2 67A

F

26,5m2

AQUA OMRÅDE 2

Over hundrede virksomheder viser deres produkter frem inden for blandt andet wellness, svømmehaller, idrætshaller, skøjtehaller, sanitet, rengøring, pleje og sportsartikler.

06.03.2017

Målestok 1:300


71

74

12m2 55

54 74A

12m2

9m2 57

78 12m2

9m2 80

24m2 9m2 73A 9m2 68

73

21m2

18m2 15m2 12m2

12m2

9m2 75

76

66

65

18m2

18m2

12m2

64 90

2017

86

82

81

67

85

15m2

9m2

18m2

61

84

79

104,6m2

33m2

59

63 15m2

15m2 91

9m2

9m2

92

92A

9m2

9m2

Indgang

93

12m2

94

12m2

95 6m2

96

Nyhed

Scene

16m2

108B

101

6m2

21m2

10m2

108A

12m2

10m2

9m2

12m2

102

30m2

108 107

UDENFOR: 109

104

110

9m2 111 6m2

15m2

105

9m2

106

INFO Indgang

Med forbehold for ændringer.

30m2

3


Vigtige datoer og deadlines 2017 r e b m e Nov r 2017

be 6. novem

fortrinsat bruge r o f t is r f stande Sidste f stilling a e b n æt, e g il og på Idr lt e retten t d r e d lere, er for udstil itid 2017. Hereft r g man f g , or alle o f kultur o n e g in meld at få en åbnes til sikker på e r æ v e kan ikk stand. bestemt

April 201 8

Magasin et Idræt, kultur og med sær f ligt foku s på bran ritid udstilling cheen udkom mer og s til alle H endes I’s medle mmer.

8 April 201 2018 20. april

elding til t for tilm is r f e t s Sid åvel som tionen s k u f a d e v ho ndelse a or indse f e n li d a de t. materiale annonce

Tirsdag 29. maj 2018 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

www.h-i.dk

Hi udstillingsfolder 2018  
Hi udstillingsfolder 2018  
Advertisement