Page 1

14/ LEDELSE Kend dig selv!

19/ GALLERI Dragør Svømmehal

30/ BEREDSKAB Nyt kort på hånden

IDRÆT · KULTUR · FRITID 06/FREMTIDENS IDRÆT:

OTTE GODE ANBEFALINGER 10/FÆLLES SEKRETARIAT:

FÆLLESSKAB, DER GIVER OVERSKUD

# 265 · NOVEMBER 2019


BROBYVÆRK HALLEN

BROBYVÆRK HALLEN I Brobyværk Hallen har vi kreeret et motorikunivers for børn, hvor de kan lege og udfordre sig selv, i det tre etager høje aktivitetsrum. Når mor og far dyrker yoga, spiller badminton eller noget helt tredje, er der rig mulighed for at holde børnene beskæftiget på en både sjov og aktiv måde. Aktivitetsrummet er både underholdende i eget selskab, hvor børnene kan lege og udfordre sig selv – men også i samvær med andre, hvor forskellige lege kan igangsættes, og skaber et fællesskab blandt børnene. Udover dette er aktivitetsrummet tilegnet en bred aldersgruppe af børn, hvilket gør den attraktiv for mange, og derved er med til at skabe liv og glade dage i Brobyværk Hallen – hvor der både klatres, kravles og svinges.

HELSINGØR - AKTIVITETSRUM MED UDSIGT Der skal klatres, svinges og leges. Vi har i skolen i Bymidten Helsingør skabt et idrætshal, hvor børn på alle aldre kan udfordres på aktiv vis . De kan klatre på ribber, klatre i tove, svinge sig frem og tilbage i ringene, eller kravle rundt i kasserne på væggen som former sig som et ”levende vægmaleri. Med det rå og rustikke look er her rig mulighed for at være aktiv og bliver udfordret max, i de nye og lyse omgivelser i Helsingør.

A-SPORT A/S · KATKJÆRVEJ 8 · 7800 SKIVE ·TLF. 97 51 07 17 · WWW.A-SPORT.DK


KOMMENTA R

Otte fortræffelige anbefalinger Den 11. september 2019 blev vi præsenteret for konklusioner og anbefalinger i forbindelse med forskningsprojektet ”Fremtidens Idrætsfaciliteter”. Det er helt befriende, at der nu er forskningsmæssigt belæg for det, vi hele tiden har haft en fornemmelse af. Konklusionerne er klare: For det første skal vi som fag have fokus på uddannelse og kompetenceudvikling. Her kan vi i HI blot være glade for og stolte af det uddannelsessamarbejde, vi sammen med andre vigtige aktører i branchen netop har søsat. For det andet skal vi have fuldt fokus på kapacitetsudnyttelsen, der visse steder er skræmmende lav. Vi har som branche og fag helt enkelt pligt til dels at sikre, at kapaciteten udnyttes optimalt, dels at vi udfordrer gamle vaner og mønstre. Og der er flere anbefalinger, der taler direkte ind i vores job. Uanset om man repræsenterer et selvejende eller et kommunalt anlæg, skal vi være klar til at udfordre vores kommunale bagland. Det er trods alt derfra, pengene kommer. Kommunerne skal udfordres på klare strategier for at skabe øget offentlig værdi i anlæggene. Dels til gavn for brugere og

borgere. Dels for at fastholde budskabet om den afgørende betydning, som de danske idrætsanlæg spiller i forhold til sundhedsfremme, integration, socialisering og så fremdeles. Og nå ja, så slår forskningen fast, at de anlæg, der har egen ledelse, har højst brugertilfredshed og bedre bygningsstandard. Det vidste vi godt, og vi undrer os til stadighed over, at mange kommuner til trods herfor fortsætter en centraliseringsdagsorden, der altså er i modstrid med forskningens anbefalinger. I HI ser vi nu frem til at medvirke til en udmøntning af forskningsprojektets anbefalinger med henblik på at øge kvaliteten og sikre de bedste mulige rammer for danskernes aktive idræts- og fritidsliv. Vi vil i den kommende tid arrangere møder og konferencer, hvor vi fokuserer på, hvordan vi bedst muligt omsætter forskningsprojektets anbefalinger til virkelighed. Hold øje med hjemmeside og nyhedsbreve, hvor arrangementerne vil blive annonceret! I halen på ovenstående har elektronisk optælling af brugere i anlæggene været til debat. Nogle steder har denne form for registrering været udlagt som overvågning med den negative klang, som det begreb indeholder. Det forstår vi ikke. I HI udnævnte vi for halvandet år siden Hallmonitor til årets nyhed på udstillingen i Vingsted. Den udnævnelse står vi ved – ja, vi er endda lidt stolte af, at vi den gang så helt rigtigt. Systemet fungerer helt uden persongenkendelse – det tæller kun – og sikrer os et fuldstændig objektivt billede af kapacitetsudnyttelsen. I vores verden er dette et perfekt redskab, der hjælper os med at lægge det strategiske spor mod en optimering af kapacitetsudnyttelsen. Kameraanvendelse MED persongenkendelse findes i øvrigt over alt – og søges af regeringen nu indført endnu flere steder – så mon ikke vi kan leve med en helt anonym personregistrering? Læs også side 6!

AF HENRIK HØY-CASPERSEN FORMAND

Og der er flere anbefalinger, der taler direkte ind i vores job.

#265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

3


IND HOLD · #2 6 5 IDRÆT · KULTUR · FRITID

32

REDAKTION: Henrik Høy-Caspersen (ansvh.) HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1 · 2680 Solrød Strand Tlf: 5614 7444 · Fax: 5614 5372 Adam Pade (redaktion og layout) Ellepindevej 1, Grøfte · 4180 Sorø Tlf: 2444 8070 · post@adampade.dk www.adampade.dk ANNONCER: Mediapunktet · Anita Rasmussen Tlf : 5117 1424 · ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk OPLAG: 1.400 TRYK: Jørn Thomsen Elbo A/S FORRETNINGSUDVALGET: Formand: Henrik Høy-Caspersen HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1 · 2680 Solrød Strand Tlf: 5614 7444 · Fax: 5614 5372 Næstformand: Jørn Juul Forum Horsens Langemarksvej 53 · 8700 Horsens Tlf: 2080 1396 FU-repræsentanter: Morten Ahlefeldt Hansen Nakskov Idrætscenter A.E. Hansensvej 1 · 4900 Nakskov Tlf: 2310 7260 Mail: morten@nakskovic.dk Valdemar Haumand Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2 · 8500 Grenaa Tlf: 2137 5344 · Mail: vh@grenaa-ic.dk Claus Larsen Jyllingehallerne Planetvej 35 · 4040 Jyllinge Tlf. 4678 8555 Mail: info@jyllingehallerne.dk Dette blad er sendt til PostNord i uge 47 og er udsendt til medlemmer og abonnenter. Næste udgave udsendes i uge 7. Frist for redaktionelt materiale og annoncer er fredag den 17. januar.

22

28

06 06 · DECENTRAL LEDELSE GIVER STØRRE TILFREDSHED 09 · DEBAT FIK NY NÆRING 10 · FÆLLESSKAB, DER GIVER OVERSKUD 14 · KEND DIG SELV! 16 · NYE UDDANNELSESTILBUD PÅ AKADEMINIVEAU 18 · FORMANDSBREV 19 · GALLERI: DRAGØR SVØMMEHAL 22 · MILJØVENLIG RENGØRING FÅR NY DIMENSION 24 · AKTUELT 26 · FARLIGT KLORUDSLIP LAMMER BYMIDTE 28 · KØGE SVØMMELAND FORFULGT AF ULYKKER 30 · KORT GUIDER DIG TIL AT YDE SIKKER FØRSTEHJÆLP 32 · PORTRÆT: ET LIV LANGS BASSINKANTEN 36 · HVIS SYGDOM RAMMER, STÅR DU IKKE ALENE 38 · FERIEHUSE 40 · NAVNE

FORSIDEN: Dragør Svømmehal er åbnet for ganske nylig. Oplev, hvordan man har indrettet sig.

41 · BAG OM HI 42 · AKTUELT 44 · LEVERANDØRREGISTER

10


NYHED: FLERE ØVELSER PÅ MINDRE PLADS DUAL LEG EXTENSION/LEG CURL EKSKL. MOMS 31.800 DKK

LEASINGSPRIS*

pr. md. ekskl. moms

606 DKK

*Mdl. ydelse er beregnet med en leasingperiode på 60 mdr. uden udbetaling, og en endelig anvisningsværdi på 3.180 DKK. Prisen er inkl. rente- og stiftelsesomkostninger. Der tages forbehold for endelig kreditgodkendelse.

SELECTION 700 byder på 12 forskellige maskiner samt 3 kombinationsmaskiner (Dual). De pladsbesparende Dual-maskiner i serien gør det muligt at træne flere muskelgrupper på samme maskine og udføre hurtige skift i øvelserne. SELECTION 700 har bibeholdt det kendte design med fornyede detaljer. Nye farvemuligheder, nem og synlig regulering, ergonomiske håndtag og Smart Split, der giver mulighed for justering af belastning med 2,5 kilos interval. Kontakt os på tlf. 56 65 64 65 eller læs mere på www.pedan.dk


V ID EN

Decentral ledelse giver større tilfredshed

AF ADAM PADE

Bemandede idrætsanlæg giver gladere brugere, konstaterer Syddansk Universitet i treårigt forskningsprojekt. Men lederne skal uddannes, og gammeldags brugsmønstre i hallerne skal udfordres.

H

vordan benyttes landets idrætsanlæg? Er brugerne tilfredse med dem? Er de i en acceptabel fysisk tilstand? Således lød tre overordnede spørgsmål bag forskningsprojektet: ”Fremtidens idrætsfaciliteter – organisering, styring og ledelse”, hvis afslutning blev markeret med en konference på Syddansk Universitet i Odense i midten af september.

Spørgsmålene lyder enkle og ligetil, men bag dem gemmer sig et omfattende analysearbejde, der meget vel kan vise sig at blive rammeskabende for HI’s medlemmer i de kommende år: Hvordan drives og organiseres anlæggene bedst – centralt eller decentralt – og kommunalt eller i selveje? Kan enhver med blot sit gode talent komme ind fra gaden og virke som

OM PROJEKTET Gennemført af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund under Syddansk Universitet samt Idrættens Analyseinstitut i tiden 2016-2019. Støttet af TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden. Formål: At opbygge ny viden om idrætsanlægs organisering, styring og ledelse. 874 anlæg i 50 kommuner er indgået i projektet. 23 kommuner har medvirket aktivt i projektet 257 anlægs fysiske tilstand er vurderet af uvildige bygningskonstruktører, herunder grundlæggende konstruktioner, omklædningsrum etc. 22.238 brugere spurgt til deres tilfredshed

halinspektør, eller skal der målrettet uddannelse til? Skal klubber og foreninger på det nærmeste have hånd- og halsret over halgulvene? Bliver faciliteterne udnyttet godt nok? Og hvordan måler man den værdi, sektoren tilfører samfundet?

Hjørnesten i den danske model Professor Bjarne Ibsen indledte den ualmindeligt velbesøgte konference med at konkludere, at det går forholdsvis godt for – og i – landets idrætscentre, som han betegnede som en hjørnesten i den danske velfærdsmodel. Anlæggene udnyttes godt de fleste steder, bygningstilstanden er bedre end antaget, og brugerne er tilfredse. Men der er undtagelser og udsving fra kommune til kommune. Projektet har strakt sig over tre år og er det uden tvivl største forskningsarbejde af sin art i Danmark. Hele 874 anlæg er indgået i analysen, 23 kommuner har medvirket aktivt, og ikke færre end 22.000 brugere er blevet spurgt undervejs. Forskningsprojektets hovedkonklusioner er blevet til otte centrale anbefalinger,

TOMME HALLER KOSTER KASSEN 3.565 ubenyttede haltimer til den nette sum af 1.515.000 kroner. Sådan lød regnestykket, da Hedensted Kommune i forbindelse med SDU-projektet om fremtidens idrætsfaciliteter analyserede på udnyttelsesgraden i de lokale anlæg. Hedensted mellem Horsens og Vejle kan glæde sig over 13 selvejende idrætsanlæg med i alt 16 haller samt et antal mindre sale til kommunens 47.000 indbyggere. Men måske ville glæden ud fra et kommunalt synspunkt være større, hvis faciliteterne og dermed tilskudskronerne blev udnyttet bedre. »Vi kunne selvfølgelig ikke sidde disse benyttelsesforhold overhørig,«

6

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

Hedensted Kommune er én af 23 aktivt medvirkende kommuner i SDU-projekt. Det kom der iøjnefaldende resultater ud af. fastslog leder af kultur- og fritidsområdet i Hedensted, Teresa Egballe, da hun under SDU’s afslutningskonference i Odense i september fortalte om, hvordan kommunen har arbejdet med resultaterne fra SDU-analysen. Kommunen konstaterede, at udnyttelsen især var lav i døgnets ydertimer, i bestemte haller og inden for særlige idrætsgrene. Det blev til en dialog med haller og brugere, medvirken i timefordelingsmøder og til nye samarbejder med eksempelvis aftenskoler og handicapidræt. Løsningen blev imidlertid ikke at foranledige nogen hal lukket: Det vil

man jo ikke »i et ømfindtligt lokalområde,« som Teresa Egballe formulerede det. Første undersøgelse af udnyttelsen af halkapaciteten skete i 2017, og nu i år er analysen gennemført på ny. Med pæne resultater. Mens booking – benyttelse – fremmøde i 2017 lå på henholdsvis 76, 52 og 68 procent, var tallene nu steget til henholdsvis 80, 72 og 90. Men – erkendte Teresa Egballe – det kunne tænkes, at det fine resultat til dels er betinget af, at rygtet hurtigt går, når kommunen sætter gang i en undersøgelse. Ikke desto mindre har man dog oplevet, at klubber


V ID EN

Professor Bjarne Ibsen (i midten) lytter til Peter Rasztar, Vinding Idrætscenter. Tv. direktør i Odense Idrætspark. Rune Bille.

der for manges vedkommende knytter sig til anlæggenes ledere: Uddan lederne, så de bliver i stand til at arbejde mere strategisk og langsigtet, lyder det i Anbefaling

ligefrem sms’er rundt til medlemmerne for at erindre dem om at møde op. Et af de punkter, hvor hallerne kunne blive bedre, var booking og af-booking. Det nytter ikke, at af-booking skal ske flere uger før, reservationen skulle være brugt, og slet ikke, at det er besværligt at bruge systemet. Herudover kan tællersystemer beregne, hvor mange der rent faktisk er tilstede, når de skal være det ifølge bookingsystemet, men her er der alligevel lidt tøven: For næsten uanset hvordan man griber dén sag an, så lugter det lidt af overvågning, konstaterede Teresa Egballe.

2, og giv derefter lederne plads til at lede, hedder det dernæst i anbefaling 5: Forskerne er ofte stødt på ledere, der ”føler sig fanget” mellem politikere, foreningsliv og

andre lokale kræfter. Her må lederen vide, hvad han kan og må, og må understøttes af bestyrelse eller kommune. I anbefalingen før – Anbefaling 4 – hedder det da også, at

Leder af kultur- og fritidsområdet i Hedensted, Teresa Egballe om ubrugte haltider: »Man lukker jo ikke en hal i et ømfindtligt lokalområde.« #265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

7


V ID EN Forskerne bag projekt "Fremtidens idrætsfaciliteter" – fv. Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg og Evald Bundgaard Iversen.

kommunerne må blive bedre til at opstille klare målsætninger – ikke mindst af hensyn til lederne.

Fra strategi til rengøring Ikke overraskende viser analysen også, at det er vidt forskelligt, hvad lederen påtager sig af opgaver – lige fra ansættelse og afskedigelse til daglig rengøring. Ledere af idrætsanlæg halter voldsomt bagud i forhold til ledere af andre ”decentrale enheder” såsom børnehaver og skoler. 33 procent af lederne har ingen form for lederuddannelse bag sig, og kun 26 procent af dem har gennemført ”interne

kurser” mod 71 procent af lederne i en daginstitution. I Anbefaling 3 tages livtag med bemandede / ikke-bemandede anlæg: Her viser analysearbejdet, at anlæg, der ledes centralt fra en forvaltning, generelt har lavere brugertilfredshed end anlæg med bemanding, og at anlæg uden bemanding ofte er i fysisk dårligere stand (se graf).

Offentlig værdi I Anbefaling 7 opfordres anlæggenes ledelser til at se på mulighederne for at tiltrække andre brugere end lige foreninger (hvilket formentlig også må forudsætte et

DE OTTE ANBEFALINGER 01 Eksekvér på en idrætsfacilitetspolitik, der har fokus på at servicere flere forskellige målgrupper 02 Kommuner bør sikre kompetenceudvikling til ledere af idrætsanlæg 03 Kommuner bør være opmærksomme på fordelene ved en decentral ledelsesstruktur 04 Opstil klare målsætninger og sørg for god opfølgning og kommunikation 05 Definér et ledelsesrum og giv lederne mulighed for at agere i det 06 Formulér en strategi for, hvordan ”offentlig værdi” skabes og dokumenteres i forhold til alle brugere 07 Igangsæt handlinger, der fokuserer på at øge anlæggets benyttelse – og for andre end foreninger 08 Udfordr eksisterende tidsskemaer og historiske bestemte benyttelsesmønstre Anbefalingerne gennemgås i pjecen ”Fremtidens idrætsfaciliteter”, der kan findes på Idrættens Analyseinstituts hjemmeside på www.idan.dk.

8

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

vist ledelsesrum). Det må ligge i ledelsen, at denne aktivt sætter rammen for, hvad foreninger kan påvirke, og hvad de ikke kan påvirke, hedder det. En særlig anbefaling – Anbefaling 6 – bringer Harvard-professoren Mark C. Moores teori om offentlig værdiskabelse i spil: Moore har en teori om, at offentlig værdi som størrelse er summen af borgernes grundlæggende behov og graden af, hvordan disse opfyldes – det gælder både udgiften i forhold til indholdet og en fælles opfattelse af, hvad der skaber værdi. Her bør kommunerne formulere en strategi for, hvordan offentlig værdi skabes og dokumenteres i forhold til alle brugere. Anbefaling 8 opfordrer til, at der tages livtag med ”eksisterende tidsskemaer og historisk bestemte benyttelsesmønstre”. Her bør ses langt mere fordomsfrit på, hvordan haller og lokaler fordeles; op imod hver fjerde haltid udnyttes ikke i ”myldretidstimerne” 16.00-22.00.

Ude fra virkeligheden Resten af dagens program satte de otte anbefalinger ind i en bredere sammenhæng. Under tre debatspor redegjorde tre af de 23 aktivt medvirkende kommuner for måden, de har nyttiggjort forskningsresultaterne på. Professor Carsten Greve fra CBS introducerede nærmere til teorien bag begrebet Offentlig værdi, mens direktør for Odense Idrætspark, Rune Bille, og bestyrelsesmedlem for Vinding Idrætscenter, Peter Rasztar, omsatte teori til virkelighed. Dagen blev afsluttet med en paneldebat med repræsentanter for alle relevante aktører – lige fra by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i Odense til HI’s formand, Henrik Høy-Caspersen.


V ID EN

Debat fik ny næring Meget bidrager SDU’s projekt med. Men ikke til fælles enighed om, hvilket skridt må blive det næste. »Forskningsprojektet afslører et videnshul på ledelsesdelen,« lød det fra brugerne – repræsenteret ved Poul Broberg fra Dansk Idrætsforbund. »Det er noget helt andet at lede et idrætsanlæg i dag, end det var for 10 år siden. Lederne har brug for hjælp! Vi må stille krav om uddannelse som led i driftsoverenskomsten,« fulgte det politiske niveau op – repræsenteret ved rådmand i Odense, Jane Jegind (V). Efter formiddagens præsentation af forskningsprojektet Fremtidens Idrætsfaciliteter og tre workshops om udnyttelsen af projektets resultater var tiden inde til at udveksle holdninger blandt de ”centrale interessenter” i og omkring faciliteterne: Brugerne, politikerne, det kommunale system, tilskudsgiverne – og lederne af faciliteterne. Anbefaling for anbefaling gik det fem mand store panel

fald i ydertiderne – 16.00-22.00 – må klubber og foreninger prioriteres. Det stillede direktør for Lokale og Anlægsfonden Esben Danielsen i realiteten spørgsmålstegn ved: Man må støtte sig på fakta snarere end på tradition. Anbefaling 4 angriber det forhold, at lederne kan have svært ved at manøvrere i det kommunale bureaukrati på den ene side og de politiske målsætninger på den anden. Vær klar i mælet! lød opfordringen til kommunerne. Henrik Høy-Caspersen, formand for HI, følte sig ikke ukomfortabel med udmeldingen: »Det er fint at give os nogle pejlemærker; det har vi efterspurgt,« lød det fra HI-formanden. I henseende til udnyttelse af faciliteterne pegede han på en kombination af faste tilskud og ledernes egne evner til at fylde hallerne og dermed udnytte faciliteterne bedst Paneldebat. Fra venstre: Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden, rådmand Jane Jegind, Odense, Poul Broberg, Danmarks Idrætsforbund, HI's formand Henrik Høy-Caspersen og Kim Jessing, Kommunernes Landsforening.

forskningsprojektet igennem, og der var bestemt ikke altid enighed – måske netop fordi alles hjerter brændte for sagen.

200 deltagere Debatten om Anbefaling 2 – altså den om kompetenceudvikling af lederne – bød på af en mobiltelefon-afstemning i salen, hvor de knap 200 deltagere kunne tage stilling til, om kommunerne bør sikre kompetenceudvikling til ledere af idrætsanlæg. Kun 26 procent ville dog stille deciderede krav; 76 procent mente, at kommunerne bør opfordre til, at lederne har (eller modtager) en formel lederuddannelse. Antallet af stemmer, der ikke mente, kommunerne burde blande sig, var for småt til at blive målt. Anbefaling 8 – om at ”udfordre eksisterende tidsskemaer og historisk bestemte benyttelsesmønstre – fik følelserne op til overfladen. Poul Broberg mente, at i hvert

muligt: »Vi vil først og fremmest gerne tænke i aktiviteter i hallerne; aktiviteter, der har det overordnede formål at styrke folkesundheden. Det er vigtigere end at tænke kvantitativt,« lød det med en tilføjelse om, at »vi kommer ikke uden om kommunernes engagement; ellers risikerer vi, at de smallere behov ikke bliver tilgodeset.«

Svær at dokumentere Mere uhåndgribelig var anbefalingen – Anbefaling 6 – om en strategi for offentlig værdiskabelse. Alene at dokumentere denne kunne være vanskelig. Grundlæggende må det dreje sig om, at faciliteterne skal række ud efter flere målgrupper, lød det fra panelet. Her mente Henrik Høy-Caspersen, at hallerne generelt er godt med, når det gælder om at trække flere mennesker til og gøre hallerne til omdrejningspunkt for lokale begivenheder. Kun klokken satte et punktum for en debat, der med forskningsprojektet har fået ny næring. n

#265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

9


IND RE LINJER

Man kan sagtens slå pjalterne sammen på de indre linjer uden, at det går ud over den faglige identitet. Fv. Michael Petersen, Kim Bøje Madsen og Henrik Høy-Caspersen.

Nu er det en realitet: HI’s hovedkvarter i Solrød danner rammen om et fælles sekretariat for tre mindre foreninger af ledere i det offentlige og private.

Fællesskab, der giver overskud

AF ADAM PADE

Bedre bundlinje, bedre medlemsservice og mere rationel administration. Sådan lyder argumentet sædvanligvis for at lægge mindre organisationer sammen til store mastodonter – alt imens nærværet og den faglige identitet går fløjten, og det enkelte medlem føler sig som en meget lille kunde i en meget stor butik. Men hvad nu hvis man kan nå de samme mål uden at skulle sætte nærværet og den faglige identitet over styr? Det kan man, når en gruppe selvstændige organisationer vælger at lægge deres administrative funktioner sammen i et sekretariatsfællesskab, lærer at trække på hinandens ressourcer og får luft i hverdagen til at være der for medlemmerne

10

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

– uden i øvrigt at opgive navn, suverænitet eller faglig ledelse.

Servicerer godt 1.900 medlemmer I denne måned realiseres visionen om at skabe en fælles administration for Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Dansk Formands Forening og HI. Sekretariatet har til huse hos HI, og sammenlagt vil det sammen med de valgte ledelser servicere godt 1.900 medlemmer. Oven over de administrative funktioner etableres Fællessekretariatet, hvor de faglige kræfter fra de tre foreninger samles i én ”afdeling”. Det vil give et fagligt løft og dermed endnu stærkere fagretlig sagsbehandling. Det Offentlige Beredskabs Landsfor-

bund – DOBL – repræsenterer ledende medarbejdere inden for det offentlige beredskab – læs: De kommunale brandvæsener – og forhandler overenskomst med KL. I sin nuværende form har DOBL eksisteret siden 1969, selv om kommunalreformer og organisationsændringer løbende har sat sit præg på medlemssammensætning, tillidsmandsstruktur og medlemstal. Største forandring var sammenlægningen af de kommunale brandvæsener og Civilforsvaret i 1990’erne, men kommunernes adgang til at etablere fælleskommunale enheder – de såkaldte § 60-selskaber – har bestemt også påvirket. Foreningen er ikke større, end at formanden – Michael Petersen – har passet


IND RE LINJER Formands Forening. Foreningen organiserer ledere og mellemledere inden for både det offentlige og det private. Inden for det offentlige gælder det eksempelvis ledende medarbejdere i forsyningsselskaberne; i det private har DFF især medlemmer inden for bygge- og anlægsområdet. Dansk Formands Forening har overenskomst med Dansk Byggeri, DI, Asfaltindustriens

Arbejdsgivere, KL og Danske Regioner. Formanden siden 2004 hedder Kim Bøje Madsen og har indtil nu været stort set ene om at betjene sine godt 1.100 medlemmer, kun bistået af sin bogholder, Winnie Hansen, der nu har valgt at gå på efterløn. Kim Bøje Madsen har en fortid som byggeog anlægsmand. Foreningen hviler på otte lokalafdelinger landet over.

DET OFFENTLIGE BEREDSKABS LANDSFORBUND (DOBL)

DANSK FORMANDS FORENING (DFF)

HI – ORGANISATION FOR LEDENDE MEDARBEJDERE I IDRÆTS-, KULTUROG FRITIDSSEKTOREN

Stiftet 1969 Repræsenterer ledere inden for det offentlige beredskab Overenskomst med Kommunernes Landsforening A-kassedækning hos FTFa 390 medlemmer Formand: Michael Petersen www.dobl.dk

Stiftet 1899 Repræsenterer konduktører, mestre, formænd og andre mellemledere inden for en række offentlige og private brancher. Overenskomst med KL, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Asfalt­ industriens Arbejdsgivere. A-kassedækning hos Akademikernes A-kasse 1.100 medlemmer Formand: Kim Bøje Madsen www.dff.dk

Stiftet 1963 Repræsenterer ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren Overenskomst med KL A-kassedækning hos FTFa 450 medlemmer Formand: Henrik Høy-Caspersen www.h-i.dk

formandsjobbet hjemmefra bistået af sin bestyrelse. Dermed har han hidtil varetaget jobbet som administrationschef, fagretlig konsulent og chefforhandler. Inden han blev valgt som formand – var han beredskabschef på Vestlolland.

Otte lokalafdelinger Meget anderledes er det ikke for Dansk

OM FORENINGERNE

Vi tager slæbet for sporten..!

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Vi er problemløsere

Har De et gulvproblem? Spørg os - vi løser alle opgaver.

Vi kommer overalt

Vi er altid parate! Intet er for stort - intet er for småt!

Reperation

- defekte parketstave, bøsninger og beslag m.m udskiftes eller repareres.

Tlf.: 75 15 79 00 sportslakering@ytzen.dk www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER #265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

11


IND RE LINJER

Selv om vi fagligt og branchemæssigt er vidt forskellige, så har vi dét til fælles: At vi organiserer ledere på forskellige niveauer og for DFF’s og vores vedkommende både i det private og det offentlige. – Henrik Høy-Caspersen

DFF kan føre sin historie helt tilbage til 1899 – samme år som arbejdsgivere og lønmodtagere indgik Hovedaftalen, der så at sige er grundloven for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Mere end økonomi Både for Michael Petersen og Kim Bøje Madsen er der mere i det end ren økonomi. Dels følger der en vis sårbarhed med ved stort set at være ene mand om et foreningssekretariat, dels gør deres alder – de er henholdsvis 62 og 64 – at de gerne vil medvirke til at gøre det overskueligt på et tidspunkt at bringe stafetten videre. I det fælles sekretariat vil de inden for det rent faglige blive bakket op af HI’s Joy Amandus Andersen, der allerede har bistået Kim Bøje Madsen i enkelte sager og lært medlemmerne at kende under DFF’s seneste generalforsamling. I HI ser Henrik Høy-Caspersen sekretariatssamarbejdet både som en styrkelse og som en måde at fremtidssikre sin selvstændighed på.

Fælles medlemssystem I dette efterår har foreningerne arbejdet sammen om at opbygge et fælles medlemssystem, der smidiggør betjeningen af de forskellige medlemsgrupper. Herudover

12

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

følger de almindelige synergieffekter: Her skal kun bruges én kopimaskine, ét telefon­ anlæg, ét bogholderi og så fremdeles.

Ingen ny idé Overvejelserne om at slå de administrative kræfter sammen med andre organisationer er bestemt ikke nye. Men det gælder om at finde en eller flere partnere, der ligner én selv tilstrækkeligt, og hvor kemien mellem ledelserne bare fungerer. »Selv om vi fagligt og branchemæssigt er vidt forskellige, så har vi dét til fælles: At vi organiserer ledere på forskellige niveauer og for DFF’s og vores vedkommende både i det private og det offentlige,« argumenterer Henrik Høy-Caspersen. De tre foreninger har også tilhørsforholdet til Forhandlingskartellet til fælles – det var her, de fik øje for hinanden. Michael Petersen er enig: »95 procent af vores fagretlige arbejde er jo det samme.«

Giver luft til mere Den sammenlagte sekretariatsfunktion kan måske også give luft til mere. Det ærgrer Kim Bøje Madsen, at Dansk Formands Forening ikke er mere kendt, selv om den har mange medlemmer inden for mange brancher; her kunne gøres noget her, er han overbevist om.

Da de tre foreninger ligner hinanden og indimellem er repræsenteret de samme steder, vil formændene ind imellem kunne afløse eller supplere hinanden. Endelig giver den nye, tætte berøringsflade formentlig også grundlag for at udvikle enkelte fælles medlemstilbud – kursusaktiviteter eksempelvis. »Ja, mens vi har fået lov til at leje HI’s sommerhuse, så kan vi tilbyde et kriseberedskab ved traumatiske hændelser,« lyder det lunt fra Michael Petersen som eksempler på, hvordan foreningerne kan være hinanden til gavn. Michael Petersen vil fortsat arbejde hjemmefra, mens Kim Bøje Madsen – han er vant til at pendle helt fra Aalborg – vil rykke ind med sit skrivebord i Solrød. Herudover mødes de tre formænd en gang om måneden for at tale koordinering og udvikling af fællesskabet eller efter behov. Får sammenlægningen konsekvenser for det enkelte medlems kontingent? »Der bliver ingen forskelle for nogen fra før til nu. Medlemmerne vil forhåbentlig bare opleve det, der sker, som noget positivt,« fastslår Henrik Høy-Caspersen. Michael Petersen og Kim Bøje Madsen nikker samstemmende. n


INTELLIGENT ONE FREMTIDENS OPSTREGNINGSROBOT!

UANEDE MULIGHEDER • INTET ÅRLIGT ABONNEMENT • KRÆVER IKKE ET SIMKORT • ROBUST OG HOLDBAR • BEDSTE PRÆCISION • BRUGERVENLIG TABLET • HURTIG OG NEM AT SÆTTE OP

FINANSIERING PÅ DEN SIMPLE MÅDE! Inkluderer 12 måneders tilfredshedsgaranti fra købsdato! - skulle du mod forventning ikke være tilfreds, kan Intelligent One returneres efter det første år, uden det koster dig ekstra!

Førstegangsbetaling kun kr. 42.500,00 Inkluderer onsite levering og undervisning samt brug af Intelligent One i et helt år!

Årlig betaling kr. 42,500,00 År 2: kr. 42.500,00 År 3: kr. 42.500,00 År 4: kr. 42.500,00 År 5: kr. 42.500,00 I alt kun kr. 212.500,00

For yderligere information bedes du kontakte Anders Krohn, Salgschef, Danmark på telefon 30151514 eller email anders.krohn@imr.eu.

info@imr.eu • www.imr.eu


LED ELS E

Sauna Damp Fitness

En af forudsætningerne for at blive en god leder – og kunne trives med det – er at kende sig selv. Væksthus for Ledelse har udsendt en fin pjece, der sætter dig i gang. HI var med i kulissen.

Kend dig selv! AF ADAM PADE

Sauna

Vi kan hjælpe med alt fra renoveringer til komplette nye projekter, Fokus på funktion, økonomi og design. Saunaovne på el og gas gør, at vi kan hjælpe med alt fra den lille klassiske sauna til store event-gussaunaer med opmurerede saunaovne.

Dampbad

I færdige sektioner med fliser eller i plast giver mulighed for at tilpasse dampbadet til alle placeringer. Med teknik fra de førende producenter, kan vi løse enhver opgave.

Alt i fitnessudstyr og tilbehør til private og professionelle Eks. Plamax Zone funktionel træningsstation. Sammensæt din Zone som du vil. Mange kombinationer med mulighed for både holdtræning, personlig træning og fri træning. Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

700 m 2 butik & showroom Mileparken 30 • 2730 Herlev Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk

14

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

Der findes mange filosofier om, hvordan man bliver en god leder – nogle mere eller mindre modeprægede, og man kan blive helt træt af at høre på management-by-walking-around og synlig ledelse. Nu har Væksthus for Ledelse udgivet et fint lille hæfte med titlen ”Dit personlige lederskab”, og det skal næsten tages bogstaveligt, for her er tale om et skab med dine egne, personlige ledelsesværktøjer i; personlige, fordi der nu engang kun er én ”dig”. Hæftet er opdelt i de fire temaer: Ledelsesrum, Selvindsigt, Relationer og Kommunikation. Hvert tema indledes med en artikel af fire ledelseseksperter, hvorefter ledere på forskellige niveauer fortæller om deres egne erfaringer med relation til temaet.

Ledelsesrummet I Ledelsesrummet bliver vi opfordret til at finde ud af med os selv, om vi føler, vi bare drifter og administrerer andres beslutninger. I givet fald må vi blive klarere på vores ledelsesrum og tage lederskabet tilbage. Det kan blandt andet ske igennem at spørge sig selv, hvilke resultater man ønsker at blive målt på: Hvornår er jeg en succes? Det må afgøre dine prioriteringer som leder. Forfatter til afsnittet er ph.d., ekstern lektor på CBS, Anders Raastrup Kristensen, og blandt ”vidnerne” er en afdelingsleder inden for det tekniske område i en kommune. Og så skal du kende dig selv – dine værdier, dine vaner, dit følelsesliv. Mange af vores vaner – måden, vi opfører os på eller taler på for eksempel – er ofte ubevidste vaner, vi har båret med os gennem livet. Det kan måske ligge dybt i os at tage ansvar, mens vi har sværere ved at lægge ansvaret fra os. Vi bærer også nogle grundlæggende værdier med os, og dem skal vi kunne sætte ord på for at blive klogere på os selv.

I Kunsten at kende sig selv ligger også det med følelser, betegnet som emotionel intelligens. Vi skal afstemme, hvor meget vi skal lade følelserne råde, og hvornår vi skal kunne regulere os selv følelsesmæssigt. Skribent: Lone Dawe, cand.scient.pol., eksamineret coach og psykoterapeut. I tema 3 om relationer hører vi, at vi spejler os selv i andre ledere eller i en bestemt profil. Sæt ord på dem – og der åbner sig en dør til vigtig ledelsesmæssig selvafklaring, skriver Jacob Storch, phd., stifter og managing partner i konsulentvirksomheden Joint Action.

80 procent Og så – hvad skribenten, ph.d. i retorik og strategisk rådgiver Anne Katrine Lund – selv mener er vores vigtigste aktiv: Tema 4 – evnen til at kommunikere, fordi vi bruger 80 procent af vores tid på det. Vi er tilbøjelige til at overvurdere vores egne kommunikationsevner, konstaterer hun, og det er en farlig ting, for det kan skabe nervøse medarbejdere, når de ikke er sikre på, hvad du sætter dem til. Og uanset hvor åbent og nede-på-jorden, du møder dine medarbejdere, så er din magt altid i rummet med dig. Brug fem minutter ekstra på at igangsætte dine medarbejdere – forklar dem måske, hvorfor opgaven skal løses – og stil mentalt ind på den situation, du nu skal mestre; om det er et møde med en medarbejder eller en kommunaldirektør. Hvordan vil du møde de pågældende? Hvad skal du have ud af mødet? Bag arbejdet med pjecen står en projektgruppe, der har formuleret de fire temaer. Projektgruppen har bestået af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, DJØF – og HI.

Fælles gods »Målet var at skabe en pjece, der kunne inspirere lederen til at reflektere over sin


SÅDAN FÅR DU DIT EGET EKSEMPLAR · Slå op på www.lederweb. dk og klik på ”Udgivelser” · Vælg fra listen. Bestil trykt udgave eller nedtag hæftet som pdf-fil · 32 sider. Gratis egen måde at være leder på. Derfor indeholder teksten også mange spørgsmål, der maner til selvrefleksion,« siger HI’s mand i gruppen, for nyligt afgåede formand og tidligere medlem af Væksthus 3’s bestyrelse, Jørgen Mosbæk. Han var udpeget til gruppen som organisationernes – det vil sige Forhandlingsfællesskabets – repræsentant. »At være leder handler hele vejen igennem om, hvordan man forholder sig til sig selv som leder,« fortsætter Jørgen Mosbæk. »Det gælder egentlig uanset, om du er leder i et mindre anlæg, hvor du står for meget af det praktiske, eller om du er leder på et mere overordnet plan i et større anlæg med mange medarbejdere.« Ledelse er nemlig et mangesidigt begreb, der langtfra alene handler om at lede dem, der er under én.

Alle ser på dig »Man må gøre sig klart som leder, at alle ser på dig. Så ledelse handler også om alt det omkring dig. Dit anlægs omdømme. Evnen til at vinde indflydelse dér, hvor der er bevillinger at få – og så videre. Du bør give dig selv bare nogle enkelte værktøjer til at sætte tingene mentalt i system,« opfordrer Jørgen Mosbæk. n

OM VÆKSTHUS FOR LEDELSE · Er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet · Udvikler og formidler ledelsesværktøjer til offentlige ledere · Er finansieret med beløb aftalt ved overenskomstforhandlingerne · Udgiver nyhedsbrev hver fredag med let tilgængelige artikler og links til gode læsningsforslag Se mere på www.lederweb.dk #265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

15


KOMPET ENCER AF ADAM PADE · ILL: JUMPSTORY

Nye uddannelsestilbud på akademiniveau Under hatten ”akademiuddannelser” kan ledere og medarbejdere tage kortere og længerevarende uddannelser, der kan føre frem til en afsluttet uddannelse i oplevelsesøkonomi – alt sammen med afsæt i vores egen branche. Nu er det muligt at tage en samlet akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi med afsæt i vores egen branche. Uddannelsen består af 13 individuelle uddannelsesmoduler, der hver udløser ECTS-points*). Har man bestået et antal uddannelsesmoduler, så man har samlet 50 ECTS, er vejen åben for at skrive en afsluttende opgave, hvormed man har taget den samlede akademiuddannelse, der for vores branches vedkommende hedder en centerlederuddannelse. Men der er i øvrigt frit valg på alle hylder; man kan frit plukke i varekataloget, og ”man” kan både være leder og assisterende leder, ligesom et enkelt modul retter sig mod samspillet med frivillige. Blandt de længerevarende moduler er en uddannelse for ledere af ansatte på idræts- og fritidsfaciliteter, men der er også mulighed for specifikt at uddanne sig i strategisk udvikling af anlæg. Her er også et mindre modul til bestyrelsen, hvor bestyrelsesmedlemmer blandt andet forsynes med redskaber til at styrke samarbejdet i bestyrelsen og til at formulere handlingsorienterede strategier. Er man mere hooked er der også tilbud om en bestyrelsesuddannelse, der kaster fem ECTS-points af sig. Blandt øvrige overskrifter er ”Mere overskud og effektivitet i hverdagen”, ”Styrk markedsføringen af din facilitet” og ”Optimering af café- og restaurantdrift”.

De står bag Bag de nye uddannelsestilbud står et uddannelsesudvalg bestående af HI, IFFD, DGI, Svømmebadsteknisk Forening, Lokale og Anlægsfonden og IDAN. Udvalget blev etableret i 2018 med det formål, at branchen i fællesskab kan udarbejde et samlet kompetencegivende uddannelsestilbud målrettet branchen. Idrættens Udviklingscenter er i samarbejde med Erhvervsakademi Dania leverandør af uddannelserne. Udviklingen af modulerne og den samlede centerlederuddannelse har ikke

16

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

mindst sin baggrund i, at kravene til og udfordringerne for ledende medarbejdere i idræts- og fritidsfaciliteter er stigende. Som flere med ham peger Klaus Frejo, Idrættens Udviklings Center, på, at idræts-, fritids- og kulturfaciliteter er ved at være en forankret del af oplevelsesøkonomien; altså det støt stigende marked for køb og salg af oplevelser: »Idræts- og facilitetsbranchen er blevet en selvstændig branche med behov for branchespecifik uddannelse. Det indebærer en professionalisering af sektoren, som et kompetencegivende uddannelsestilbud kan skabe rammerne for. Det var da også de medvirkende idræts- og fritidsorganisationers motivation for at tage del i udviklingen af en samlet uddannelsestrategi. Fremover bliver det udvalgets opgave at sikre relevansen og kvaliteten af de uddannelser, der udbydes af Idrættens Udviklingscenter, så de hele tiden kan udbydes som ”branchegodkendte”.«

Skærpede krav Rundt om – senest under lanceringen af Syddansk Universitets projekt om fremtidens idrætsfaciliteter – lyder derfor i stigende grad et ønske om, at ledende medarbejdere i idræts- og fritidscentre forsynes med uddannelse. Samarbejdet dyrkes ivrigt af IUCE, fordi et tæt samspil med organisationerne sikrer, at uddannelserne forbliver relevante og kan siges at være ”branchegodkendte”.

Nyt i hovedstaden I HI’s Område 1 – København, Køge, Nordsjælland og Bornholm – er det besluttet at gøre uddannelse til en ”områdesag” – både for ledere og medarbejdere. Væsentligst står et ønske om, at de HI-medlemmer, der i sin tid har gennemført HI’s egen lederuddannelse, sikres merit i forbindelse med gennemførelsen af akademiuddannelsen. Det skal ske ved gennemførelse af fire uddannelsesmoduler samt


KOMPET ENCER

et realkompetenceafklaringsforløb, der er tilrettelagt af Idrættens Udviklingscenter og Erhvervsakademi Dania. Næste step for Område 1’s vedkommende bliver at tænke medarbejderne ind i uddannelsesforløb. »Vi vil gerne opgradere vores medarbejdere, så de er bedre gearet til de forandringer, der venter branchen, herunder stigende krav til at mestre de bløde værdier som kundefokus og service. Men vi gør det også for, at medarbejderne kommer lidt ind i den måde, vi også tænker på som ledere – trække lidt på samme hammel, så at sige,« fortæller Kai Strandgaard Hansen, fritids- og idrætsinspektør i Ishøj. Kai Strandgaard Hansen ser med slet skjult tilfredshed tilbage på udviklingen og gennemførelsen af et antal AMU-kurser sammen med TEC for omkring tre år siden. Under det seks uger lange forløb medvirke-

de hele 160 medarbejdere, og anlæggene fik tilskud til vikarbistand, mens medarbejderne var væk. Projektet strakte sig over knap halvandet år. Jo, det koster penge at tage hvert modul – ved første øjekast en pæn sum: Fra 8.500 op til 44.500 kroner alt efter varighed og behov for overnatninger. Men den gode nyhed er, at uddannelserne ifølge Klaus Frejo er billigere end tidligere uddannelser. Herudover er der nu tale om offentligt anerkendte uddannelsestilbud. Det betyder, at der kan hentes tilskud enten i Statens Omstillingsfond eller i kommunernes overenskomstbestemte kompetencefond. Under andre forudsætninger ydes der også ”Voksen-SU”. n

BLIV KLOGERE! · Læs om akademiuddannelsen som begreb på www.ug.dk · Se alle uddannelsesmodulerne på www. iuce.dk · Kontakt IUCE for en snak om uddannelsesmulighederne

*) ECTS-Points: En europæisk standard for måling af et uddannelseskompetence-niveau.

Ole & Torben er klar

Ole Aaby-Thiemer ole@lml-sport.dk mobil 2464 3922

Torben Laulund Løwendahl torben@lml-sport.dk mobil 4045 3922

De er klar til at vise dig et spændende 2020 program fra Beco, Aqua Sphere, og Malmsten. Ring nu og book en aftale!

Alt til svømmebadet Se mere på www.lml-sport.dk eller ring på tlf. 8693 3922 171x123mm HI 220719.indd 1

#265

23-07-2019 08:23:48

IDRÆT · KULTUR · FRITID

17


FORMA ND S BREV

Kære alle! Vi står nu midt i efteråret, hastigt på vej mod jul og årsskiftet, og for manges vedkommende midt i en travl sæson i idrætsfaciliteterne landet over. I løbet af efteråret har jeg deltaget i områdemøder i alle områder. For mig at se er en af HI’s absolutte styrker, at vi har en fasttømret regional (lokal) struktur. Vi sammenlagde for nogle år siden alle områderne og reducerede dermed antallet af disse. Det har betydet, at visse områder oplever en geografi, hvor afstanden til områdemøderne er blevet lige vel stor, og i visse tilfælde også for stor. Til foråret vil vi komme med et udspil til at løse op for den problematik. En ting er sikkert: Det har været en positiv oplevelse at møde jer – og dej­ ligt, at erfare, at der en reel vilje og energi til at deltage i områdeaktiviteterne og dermed i det netværk, der binder faget stærkt sammen. Mit formål med at deltage i områdemøderne har været at bidrage til at knytte områder og sekretariat tættere sammen – at få talt om, hvordan vi i HI kan medvirke til at udvikle os gøre os stærkere. Det, synes jeg, er lykkedes, og jeg glæder mig til at komme rundt igen til næste efterår. I HI har vi nedsat et kursus- og arrangementsudvalg. Udvalget skal komme med idéer til arrangementer og kurser i HI-regi. Foreløbig har Michael Simonsen og Morten Ahlefeldt meldt sig til udvalget, som har holdt sit første møde. Så snart vi har samlet trådene oven på dette, vil vi melde mere ud i et nyhedsbrev. Vi tør dog godt allerede nu love, at vi snart er klar med et ganske flot aktivitetsprogram for 2020, som vi forventer at præsentere for jer i december 2019. Sidst men ikke mindst skal nævnes vores nyhedsbreve, som vi for alvor introducerede i starten af efteråret. Tanken med disse er at udvikle et medie, der dels skal formidle store og små aktuelle nyheder, annoncere aktiviteter samt skabe debatter. Vi har indtil nu udelukkende modtaget rosende ord for tiltaget, som vi løbende udvikler på, og som vil være en fast bestanddel af HI’s tilbud til medlemmerne. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet via HI’s hjemmeside. Dette blad er årets sidste, så jeg benytter lejligheden til at ønske jer alle en god jul og et godt nytår. Med venlige hilsener Henrik Høy-Caspersen formand

HI, Solrød Center 57, 1 2680 Solrød Strand 18

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265


GALLERI FOTO: HENRIK NIELSEN

HVAD? – Dragør Svømmehal, 2791 Dragør HVORFOR? – Dragør Svømmehal er aldeles nyopført og blev indviet så sent som sidst i september. PROFIL? – 25 m bassin 16,5 x 25 m. Efterlever Fina-mål og er 3,8 m i den dybe ende – Øvebassin 8,4 x 9,6 m, dybde fra 0,6 til 0,9 m – Varmtvandsbassin 7,9 x 6,6 m – 2 x sauna, 1 i hver afdeling, 4,8 x 2,4 m – Foyer med borde og stole, der serviceres via caféen i forhallen

– Forventet antal brugere pr år: Anlægget er konstrueret til at tage imod 170 gæster i timen – 12,5 årsværk fordelt på hel- og deltidsansættelser HOVEDENTREPRENØR? – J.S. Steen og Stål Entreprenørfirma A/S LEDER? – Steen Jørgensen (billedet nedenfor) KOM SELV OG SE: HI AFHOLDER TEMADAG I DRAGØR SVØMMEHAL DEN 3. DECEMBER. GÅ IND PÅ WWW.H-I.DK OG TILMELD DIG!!

#265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

19


20

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265


#265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

21


GR EEN S PORT FACILIT Y AF ADAM PADE

Miljøvenlig rengøring får ny dimension

Grønne rengøringsprodukter kan i dag indgå i det naturlige kredsløb – og tilmed skabe bedre arbejdsmiljø, lød det under Green Sport Facilityanlæggenes ERFA-møde i oktober. Kristian Nedergaard, Tana, og Anne Baltser og Marlene Nørgaard (yderst th.) fra Abena introducerede til Tanas Green Care-produkter. Og de skal IKKE doseres mere, fordi produkterne er grønne, understregedes det.

En miljømærkning på emballagen og så i øvrigt bruge mindst muligt. Sådan har vi hidtil tænkt miljø og bæredygtighed ind i omgangen med rengøringsmidler. For sådan noget som cirkulær økonomi – altså lang levetid, retur til naturen og så fremdeles – har ligesom sin begrænsning, når først flasken er tom. Men der er udviklet voldsomt på de teknologier, der ligger bag produktionen af både indholdet i flasken, flasken selv og måden, vi doserer på – endog i en sådan grad, at man godt kan tale om vugge-til-grav-princippet. Blandt de centrale spillere i den henseende er Tana, der sammen med Abena – altså henholdsvis producent- og salgsled – fortalte om udviklingen under årets ERFA-møde for ledere og medarbejdere i de Green Sport Facility-certificerede anlæg den 2. og 3. oktober.

32 produkter »Hidtil har produkterne været svanemærket eller har opnået EU-blomsten. Det har gjort en fantastisk masse godt, men kemikalierne kan stadig indeholde ikke-bionedbrydelige materialer,« konsta-

22

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

terede landedirektør Kristian Nedergaard på vegne af Tana. Kristian Nedergaard berettede om Tanas vej frem imod sine bæredygtige løsninger; et sortiment med navnet Green Care bestående af i alt 32 produkter. Tana ville videre fra alene at producere lineært til cirkulært. Altså – frem for at ”udvinde – fremstille – smide ud” til at fremstille produkter, der indgår i den biologiske cyklus. Udfordringen har blandt andet været af finde nye ingredienser. Her har blandt andet været forsøgt med palmeolie, men her kan udvindingen udgøre et problem – og med ethanol, men da er nedbrydeligheden ikke optimal. Løsningen blev bioalkohol – baseret på hvede. Når det angår emballagerne – et forkætret plastprodukt – gik Tana selv i gang med at forske i, hvordan man kunne indkøbe og genbruge returplast. Fra 2016 var Tanas produkter emballeret i plast fremstillet af 100 procent genbrugsgranulat, hvilket koncernen har høstet priser for. Blandt forsamlingen var der dog enighed om, at man ellers godt kunne overveje en returordning – ligesom for flasker og batterier eksempel-

vis. Tana har også opført eget rensningsanlæg, ligesom der anvendes vedvarende energikilder ved produktionen. Med de mindre miljøbelastende materialer ændrer produkterne fareklasse, hvorved de også har et arbejdsmiljømæssigt aspekt.

Overdosering er spild Men meget står og falder med, hvordan produkterne bruges, og her synes der at være en tendens til, at jo grønnere et produkt er, desto mere bruger man af det. Og det er en ulykkelig misforståelse; ja, faktisk kan overdosering være til skade for omgivelserne – og for økonomien, idet korrekt dosering kompenserer for de eventuelle merpriser, som de grønne produkter har. Derfor præsenterede Kristian Nedergaard sammen med projektkonsulent Anne N. Baltser fra Abena en række produkter med indbyggede doseringsløsninger. Hertil følger udgivelsen af et antal letforståelige metodekort. Men ét er små flasker med egne doseringslåg. Noget andet hele tromler med


GR EEN S PORT FACILIT Y doseringsløsninger, der har svært ved at håndtere de helt små doser. Herudover støder anlæggene ind i de offentlige udbudskrav, der måske tager større hensyn til pris og mængde end grønne løsninger. Men anlæggene bliver bedre til at stille krav til udbuddene, vurderede Michael Simonsen, Glostrup, og både Tana og Abena var parate til at påtage sig den opgave at klæde medlemmerne på til den diskussion. Abena berettede om, hvordan virksomheden kan være med til at tilrettelægge forbruget af de forskellige rengøringsprodukter. Hos et rengøringsselskab lykkedes det at reducere antallet af produkter i det daglige sortiment fra 118 til 12. Heri ligger både økonomi og enklere arbejdsprocesser.

Krølfiber kræver mindre infill I det to dage lange ERFA-møde hørte deltagerne indlæg først fra Flemming Lauenborg, der redegjorde for kunstgræs i krølfiber med et mindre forbrug af infill.

Dernæst fortalte Keld Rindom fra Hope om Hopes produktsortiment, herunder det miljøvenlige Green Drain-lugtlukke til afløb. Om eftermiddagen besøgte deltagerne først Kompan – global leverandør af kreative løsninger til park og legepladser – og dernæst til Næsby Boldklub. ERFA-mødet blev sluttet af med indbyrdes snak om blandt andet intern kommunikation – læs: Brug Facebook-gruppen! – om mulighederne for et studiebesøg i Tanas forskningscenter – hjemmehørende under koncernen Werner & Mertz – i Mainz og perspektiverne i at bruge fundraising til at understøtte aktiviteter. Keld Arentoft – dagens vært i Nyborg Idrætscenter – viste rundt i det store anlæg, hvor der i øjeblikket bygges voldsomt om i svømmeanlægget. Alt i alt 80 anlæg er Green Sport Facility-certificerede indtil nu. Fra 1. januar har Green Sport Facility indgået et partnerskab med Tana. n

KVALITETSNET DER FANGER Din net leverandør til: Fodbold, Håndbold, Badminton, Tennis,

Volleyball, basketball

EN DAG I KOMPANS UNIVERS

afskærmningsnet samt mange andre net og specielle løsninger

Toosholmvej 9 7700 Thisted Tlf 97 93 84 50 norvo@norvosportsnet.dk www.maalnet.dk

Et univers af leg, stimulerende fysisk bevægelse og kreative miljøer. Deltagerne i ERFA-mødet for de Green Sport Facility-certificerede anlæg havde både en sjov og oplysende dag hos Kompan i Odense. Her blev de præsenteret for eksempler på Kompans produktion af legeredskaber, multibaner, anlæg til outdoorfitness og diverse inventar. Universet rækker endog bredere – til samarbejde og partnerskaber med eksempelvis Gehl Institute & Architects om projekt Aktive Byer, der går ud på investeringer i og design af rum til ”social interaktion og bevægelse gennem leg og motion til alle borger uanset alder og evne”,

som det hedder på Kompans hjemmeside. Kompan har også etableret sit helt eget Sport & Fitness Institute; et videncenter, der afsøger behov blandt brugerne og udvikler træningskoncepter – alt sammen i lyset af, at fysisk inaktivitet er de fire hovedårsager til for tidlig død. Under besøget hørte mødedeltagerne blandt andet om, hvordan Kompan kan medvirke til etableringen af et aktivitetsareal – med lige fra idé til færdige tegninger, eventuel fundrai­ sing og igennem anlægsfasen. Idræt·kultur·fritid vender tilbage med en nærmere historie herom.

#265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

23


A KT UELT

Brusepaneler

Danmarks største modelprogram Vandbesparende, mekaniske og tidsstyrede bruseløsninger til sportsanlæg m.v. Også elektroniske fingertouch og sensorstyrede modeller

Noget i det for alle parter: Vejen Idrætscenter har fået en multifunktionel tribune, og hovedsponsoren – Lindab – har fået et showroom i fuld skala.

MULTIFUNKTIONELT I VEJEN

TEMPOMIX

Intelligent vandtæt installationsboks for pex-rør

Samling og afspærring inde i boksen, gør service nem og enkel

SKÅN MILJØET

Stadion i Vejen har fået en ny multitribune med plads til mere end 260 tilskuere. Ud over overdækkede tilskuerpladser er tribunen forsynet med en stor lounge, og under opholdsområderne er der indrettet toiletter, garageanlæg og depotrum. Som afgørende sponsor for opførelsen står firmaet Lindab, der er en international leverandør af ventilationssystemer, byggekomponenter og byggesystemer. Sponsoratet har blandt andet bestået i inddækning og klinkbeklædning, stålplader, stållægter, sandwichpaneler og porte til tribunen. Ud over at Lindab gerne som virksomhed vil demonstrere sit engagement i lokalsamfundet, så fungerer tribunen også som et fullsize-showroom, hvor virksomheden har tilpasset materialerne, så de opfyldte arkitektens vision, lyder det fra administrerende direktør Mette Brøndum. Direktør for Vejen Idrætscenter Jakob Sander betegner tribunen som multifunktionel og glæder sig desuden over, at den kan bruges hele året rundt. »Vi har omkring 3.000 gæster hver eneste dag, og derfor var det vigtigt for os at komme frem til en løsning, der kan bruges hele året,« fortæller han.

- BRUG “GRØNT VAND”

INGEN BATTERI / STRØM - Mekanisk soft-tryk aktivering - Automatisk stop-funktion - Velegnet til børn og ældre - Reducerer vandspild - Til forblandet vand

ARMATUR

TEL: 86 28 77 66 www.cma.as

24

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

KØBENHAVN GENOPFINDER HALINSPEKTØREN Et antal ubemandede, københavnske idrætshaller har været så belastet af chikane og hærværk begået af grupper af utilpassede børn og unge, at kommunen har måttet tilkalde hjælp fra politi og private vagtværn, skriver Berlingske. I budgetaftalen for 2020 har Borgerrepræsentationen besluttet at afsætte seks millioner kroner årligt frem til 2023 for at få has på problemerne. Det skal blandt andet ske ved at genindføre halinspektører i Bellahøjhallerne, Ryparken Idrætsanlæg, Sundby Idrætspark og Vanløsehallerne. Ifølge Berlingske har de unge haft noget nær frit spil i hallerne, efter at politikerne i forbindelse med tidligere besparelser og effektiviseringer valgte at gøre hallerne til såkaldt bemandingsfri anlæg.


VI LEVERER OVER 20.000 PRODUKTER Her er et lille udvalg!

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer og force majeure. Alle priser er ekskl. moms. Se gældende salgs- og leveringsbetingelser på www.zederkof.dk

Trend stabelstol

Vogn til Trend stole

Art.nr. 09265A

Art.nr. 094541

Kun

495,-

Kun

Økonomi polster stabelstol

Vogn til Økonomi polster stabelstole

Art.nr. 09266

Kun

Art.nr. 10201

250,-

Kun

Zown Alex klapstol sort

3.743,-

Zown Alex klapstol vogn

Art.nr. 12530

Kun

2.495,-

Art.nr. 12532

149,-

Kun

3.119,-

Zown New Classic plastbord L 120x60 cm

Bordvogn rektangulære borde

Art.nr. 12514-NC

Art.nr. 09258

Kun

499,-

Kun

Zown New Classic plastbord XL 180x75 cm Art.nr. 12503-NC

Kun

Zown plastbord Cocktail Ø80 cm

599,-

Art.nr. 12522-NC

Kun

RING 8912 1200 SHOP zederkof.dk KOM Showroom Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia (v. E20)

499,-

Zown formdug Sort, Art.nr. 12680 Hvid, Art.nr. 12683

Kun

299,-

3.743,-


BERED S KA B

Farligt klorudslip lammer bymidte

AF ADAM PADE

En beredskabsøvelse er god til at trykteste, om anlæg og myndigheder spiller optimalt sammen, hvis ulykken skulle indtræffe, og om alle parter mestrer deres kompetencer. En borger henvender sig på skadestuen – han føler sig underligt utilpas. Siden kommer nok en borger – med de samme symptomer – og endelig dukker en tredje op, der falder om uden et ord. Ikke længe efter bliver sygehuset ringet op af Slotssøbadet, hvor man har en gæst – en ældre kvinde – med vejtrækningsproblemer. Straks efter meldes der om en medarbejder, der er faldet om, og som også har problemer med at trække vejret. Det står efterhånden svømmehal og sygehus klart, at der må være sket et klorudslip.

Alle mand på dæk Og jo: En medarbejder går til bekendelse og indrømmer, at han havde begået en doseringsfejl samme morgen, men havde jo håbet på, at det nok gik.

26

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

Vi befinder os i Kolding i september i fjor. Startskuddet er netop gået til den største, mest omfattende beredskabsøvelse, som det store svømmecenter endnu har gennemført. Det sker i samarbejde med alt, hvad der kan krybe og gå af offentligt beredskab: Trekantområdets Brandvæsen – også kaldet Trekantbrand – ambulancer, sygehus, Region Syddanmark, Kolding Kommune, Politiet og Slotssøbadet selv går sammen om at vise, at parterne hver især kan udfylde den rolle i beredskabet, de er tiltænkt, og om kommunikation, indsats og samspil fungerer optimalt. Det var en lang dag. Den strakte sig fra kl. 13.00 om eftermiddagen til kl. 21.00 om aftenen. Færrest mulig var naturligvis orienteret om, at der var tale om en øvelse – blot de nærmeste naboer (og dét kun en time før),

to medarbejdere og formanden for den svømmeklub, hvis medlemmer ellers skulle benytte hallen.

Så sker ulykken pludselig »Man reviderer sin beredskabsplan en gang hvert halve år og tror på, at ulykken aldrig sker. Så sker den pludselig. Vi fik meget ud af øvelsen. Mine folk gjorde det godt! Enkelte brød sammen, da de så en medarbejder ligge sammenkrøbet på gulvet – det er selvfølgelig hårdt. Falck, beredskabet og Politiet lærte måske mest ved det – det er dog ikke hver dag, vi har et klorudslip.« Sådan fortæller direktør Otto Skak, der tog initiativ til den omfattende beredskabs­ øvelse, der skabte præcis det (strukturerede!) kaos, der var meningen. Hele 170 personer – herunder figuranter – var indforskrevet, og noget af dagen havde


BERED S KA B Brandvæsenet afspærret vejstrækningen mellem Slotssøbadet og Kolding Sygehus. Øvelsen var særlig vigtig, idet Slotssøbadet – et stort anlæg med syv bassiner og tilhørende faciliteter – ligger tæt ved Kolding centrum. En ulykke i eller omkring anlægget ville altså under alle omstændigheder være en kompliceret sag.

Drejebogen

Der blev spillet på alle tangenter, da brandmænd, kommune, politi og mange flere øvede beredskabet i tilfælde af et alvorligt klorudslip i Slotssøbadet i Kolding.

Bag hele øvelsen lå en omhyggeligt udformet drejebog, der minut for minut skildrede, hvordan det var tænkt at foregå. Blandt de indtænkte episoder var den om en gruppe elever fra en ungdomsskole, der bliver samlet udenfor og spurgt, om der mangler nogen? Jo – Peter! Han blev siden fundet på bunden af bassinet. I planen indgik også, hvem der kunne og skulle udtale sig til pressen – og om hvad. »Vi gennemfører jævnligt mindre beredskabsøvelser – eksempelvis i, hvordan vi håndterer en brand i en sauna – men vi har ikke før gennemført en øvelse af denne beskaffenhed,« fortæller Otto Skak også. Han tøver ikke med at anbefale andre at teste beredskabet af med virkelighedstro øvelser. Ud over at gennemføre de mindre beredskabsøvelser sender Otto Skak samtlige

VI VASKER DINE GULVE INDEN VI LAKERER DEM

Vi har en specialudviklet gulvvasker med ekstra sug, så vi sikrer, at dine gulve er helt rene og tørre, inden vi lakerer dem!

KA GULVSERVICE FORVENT BLOT LIDT MERE!

FRISK DIT HALGULV OP

KLARE LINJER

Vi kigger gerne forbi, vurderer dit gulv og rådgiver dig. Så kan vi give dig et uforpligtende tilbud på, hvad vil koste at få gulvet behandlet.

– det kan de fleste forholde sig til.

UNDGÅ LAKBINDINGER

Vi er et team af professionelle håndværkere med mange års erfaring på området.

Ved at rulle lakken på med vores metode bevares den naturlige bevægelse, selv under store forandringer i luftfugtigheden.

Super tilfreds med arbejdet rbej ed og god vejledning ng for f efterfølgende vedligehold. www.ka-gulv.dk

– forvent blot lidt mere!

Brian Larsen, Arena Syd

#265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

27


medarbejdere på førstehjælpskursus en gang om året. Slotssøbadet – med Dronning Dorotheas Badstue og andre tilliggende faciliteter – er arbejdsplads for alt i alt 105 medarbejdere.

FOTO: CLAUS SALL

BERED S KA B

Uddrager læringspunkter Fra beredskabet lyder det fra brandinspektør Ronni Petersen, at beredskabsøvelser er gode til at teste beredskabsfolkenes kompetencer af. »Vi bruger ikke øvelserne til at uddanne vores medarbejdere. Derimod bruger vi øvelserne til at aflæse, hvordan eksempelvis reddere og brandfolk reagerer og bruger de kompetencer, de har fået under deres uddannelse. Det kommer der en række læringspunkter ud af, som vi tager op under næstfølgende uddannelsesforløb,« forklarer Ronni Petersen. Uddannelsen til brandmand bygger ikke på én enkelt grunduddannelse. Derimod er det et krav, at man som brandmand gennemfører et 24 timer langt uddannelsesforløb hvert andet år.

KØGE SVØMMELAND FORFULGT AF ULYKKER

Forventer, der sker fejl

SLOTSSØBADET, KOLDING · 7 bassiner – fra konkurrencebassin til spabad · Vandrutschebane · Handicap- og familiekabiner · Café · Spraypark – en indendørs vandlegeplads · Beliggende tæt ved Kolding centrum · Dronning Dorotheas Badstue – wellness Se mere på: www.ssbad.dk

28

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

FOTO: CLAUS SALL

»Vores opgave som beredskabsledelse er at beskrive et ulykkesscenarie og trykke på knappen. Vores observatører og vi går ind i øvelsen med en forventning om, at der sker fejl. Det er dem, der bliver til læringspunkter,« fortsætter Ronni Petersen, der betegner det som helt OK at fejle under en øvelse: »Hellere lave fejl, som vi kan lære af under en øvelse, end den dag, ulykken sker for alvor.« Otto Skak og Ronni Petersen har siden delt ud af de mange indvundne erfaringer under foredrag for diverse interesseparter. n

Ulykkerne regnede ned over Køge Svømmeland i august. Stort set på samme tid nåede en mand at få hjertestop i bassinet, en saunagæst var dehydreret, i motionslokalet faldt en bruger om, og endelig gik brandalarmen. Men der kom styr på det alt sammen, forsikrer assisterende halinspektør i Køge Svømmeland, Liselotte Jakobsen, og afslører, at her var tale om in situ-øvelser, altså øvelser dér, hvor det hele under ulykkelige omstændigheder ville foregå. Hun og hendes medarbejdere fik testet deres kompetencer, ligesom det blev prøvet af, om beredskab og alarmplan virker efter hensigten. »Vi gennemførte beredskabsøvelserne med en bemanding, der svarer til en lørdag – men efter almindelig åbningstid. Weekendteamet består af i alt seks medarbejdere – en medarbejder ved skranken og fem livreddere. Dem, der ikke var en del af weekend-bemandingen, var figuranter. Jeg instruerede figuranterne om, hvilken rolle de skulle spille, og så gjaldt det selvfølgelig for det team, der ”var på arbejde” om at handle efter beredskabsplanen,« fortæller Liselotte Jakobsen. Efter hver øvelse gennemgik de alle, hvordan det var gået. »Og det gik rigtig godt, men vi fik da også øje på nogle ting i beredskabsplanen, der kunne forbedres,« konkluderer Liselotte Jakobsen. Medarbejderne var også begejstrede for initiativet, og allerede nu er der sat kryds i kalenderen en aften i august 2020. Alt efter den enkelte situation blev det vurderet, om beredskabet virkede. Ved episoden i vandet måltes responsetiden; det kom for en dag, om nogen holdt øje med det kamera, der overvåger motionsrummet, der blev lejlighed til at øve sig i vurderingen af, om der skulle tilkaldes ambulance, evakueringsplanerne blev testet af, og hvordan sørger vi lige for psykisk krisehjælp til vidner til badeulykken og så fremdeles. Liselotte Jakobsen understreger, at beredskabsøvelsen selvfølgelig ikke træder i stedet for andre ting, herunder den jævnlige livreddertræning.


Idrætsudstyr fra Unisport Billige priser og rabat på kvalitets idrætsudstyr frem til 31. december Se det store udvalg i vores webshop på unisport.com eller virklund-sport.dk Mangler I lette og billige bandeplader? 1 stk. letvægtsplade 100 x 200 cm.

Kun 999,- kr. Spar 38% FØR pris kr. 1.599,- (ekskl. moms)

Stort udvalg af basket-net, kurve og plader F.eks. net i 5 mm flettet nylon

Kun 74,- kr. Spar 25%

Tilbud på alle rengøringsmidler til Pulastic og linoleumsgulve Pulastic: Basic clean, Eco clean og Deep clean. Linoleum: Lobacare Wipecare og Lobacare Remover

FØR pris kr. 99,- (ekskl. moms)

Spar 15% på alt

Nyt badmintonnet?

Kender I Unisport?

Model Super med sidekant. Til badmintonstøtter med netspor.

Unisport koncernen kan tilbyde et stort nordisk sortiment af idrætsudstyr i høj kvalitet, selvfølgelige også udstyr fra det velkendte Virklund Sport sortiment.

Kun 404,- kr. Spar 20% FØR pris kr. 505,- (ekskl. moms)

Kontakt os på tlf. 7538 9811 / 7020 0455

Få kompetent og erfaren rådgivning af vores salgsteam vedr. indendørs idræt: Salg, Sjælland / Fyn

Salg, Ekspedition

Salg, Jylland

Morten Friis

Nicolai Liebach

Trine Moesgaard

Lars Poulsen

Rasmus Børsting

Anne Mette Schwensen

Bente Nielsen

Sales Manager, Indoor

Sales Manager, Indoor

Sales Manager, Indoor

Sales Manager, Indoor

Sales Manager, Indoor

Sales, Indoor

Sales, Indoor

Mobil: +45 6155 4756 Mail: morten.friis @unisport.com

Tlf. +45 2232 6500 Mail: nicolai.liebach @unisport.com

Mobil +45 3015 3634 Mail: trine.moesgaard @unisport.com

Mobil: +45 4025 7025 Mail: lars.poulsen @unisport.com

Mobil: +45 3057 7837 Mail: rasmus.borsting @unisport.com

Mobil: +45 3076 1385 Mobil: +45 6161 7483 Mail: annemette.schwensen Mail: bente.nielsen @unisport.com @unisport.com

WWW.UNISPORT.COM WWW.VIRKLUND-SPORT.DK

#265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

29


BERED S KA B

Kort guider dig til at yde sikker førstehjælp Action-cards er en serie hurtigt læste kort, der viser vej til livredning og førstehjælp, når ulykken er ude.

Nu har medarbejdere i idræts- og svømmehaller fået et nyt kort på hånden, hvis de skal hjælpe en bruger, der er kommet til skade. Action-cards er små kort, der trin for trin beskriver, hvordan der skal ydes førstehjælp i en given situation. De er udviklet specifikt til målgruppen, så der er kort til idrætshaller, svømmehaller, restauranter osv.

Det begyndte med DGI »Kortene er blevet fantastisk godt modtaget,« siger Ivan T. Herrmann fra Copenhagen Risk & Safety Group (CORS), som er idémanden bag løsningen.

30

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

»Til at begynde med udviklede vi Action-cards til DGI Svømning, som har stor fokus på sikkerhed. Svømning er en verden, jeg har indsigt i fra min tid som svømmetræner og livredder. Både på strande og i svømmehaller er der mange forskellige aktiviteter og derfor også en vis sandsynlighed for, at der kan ske uheld. Selv om medarbejderne er kompetente, kan de have behov for at blive guidet, hvis de havner i en situation, hvor de skal hjælpe en tilskadekommen. Det kan jo ske for os alle, at vi måske glemmer vores lærdom, hvis vi pludselig bliver bragt i en uventet og stresset situation,« lyder det fra Ivan T. Herrmann.

Ivan T. Herrmann fra Action-cards introducerer kurset for deltagerne i Helsingør Svømmehal.


BERED S KA B Formand for HI, Henrik Høy-Caspersen, ser Action-cards som et glimrende redskab: »Kortene skal tjene som supplement til et i forvejen skarpt sikkerhedsberedskab i hallerne. Samtidig vil kortene hjælpe med at indsamle data til yderligere at forbedre vores beredskab,« siger han.

Opbygger en database af viden Action-cards foreligger i A6-format, hvilket vil sige ca 10 x 15 centimeter. De er trykt på et solidt plastmateriale, er samlet i et solidt ringbind og hænges gerne op i en klar kassette på et synligt sted. Det er Ivan T. Herrmanns erfaring, at i situationer, hvor der er brug for kortene, er det mest praktisk, at de er i en fysisk form og ikke først skal findes frem på en telefon eller et digitalt medie. Hvert kort er forsynet med en QR-kode. Når den scannes, bliver oplysningerne på kortet samlet i en database. Det tager dermed under et minut at registrere et uheld. På basis af registreringerne opbygger CORS med tiden en viden om, hvilken type uheld en given hal ofte er udsat for, så der kan sættes forebyggende ind. Den viden kan også komme andre haller til gode, påpeger Ivan T. Herrmann. Netop det element har også fået Rådet for Større Badesikkerhed til at bakke op om Action-cards, fortæller formand Sven Hedegaard: »Registreringen giver os flere og mere nuancerede data om uheld i svømmehallerne, så vi kan udvikle nye råd og vejledninger til at højne sikkerheden. Derfor ser Rådet udbredelsen af Action-cards som en win-win; vi får flere data, og livredderne/ svømmehallerne skal bruge meget mindre tid på at sende dem afsted.«

Et sted at slå op Ivan T. Hermann tilbyder et træningsforløb i anvendelsen af Action-cards. Det giver samtidig mulighed for at genopfriske basal førstehjælp blandt medarbejderne, og det bliver der sat pris på, konstaterer Ivan T. Hermann. I Helsingør beskæftiger Kristian Stokholm 12 livreddere og et antal vikarer i Helsingør Svømmehal. »Med Action-cards får de præcist beskrevet, hvordan de skal håndtere en akut situation. Selv om vi træner medarbejderne i førstehjælp med jævne mellemrum, er det altid rart at vide, at du har et sted, hvor du hurtigt kan slå op, hvordan du skal agere i en given situation. Vi var gennem en række praktiske opgaver og kom godt omkring hændelser, som kan ske i en svømmehal. Det har givet os endnu større sikkerhed i at kunne hjælpe vores gæster,« siger Kristian Stokholm. Klatre- og trampolinparken Airtrix i

FRA INDHOLDET Action-cards til sikker førstehjælp · Alarmering · Evakuering · Bevidstløshed og hjertelungeredning · Hjerteanfald og brystsmerter · Kraftig blødning · Hjernerystelse · Brud med synlig fejlstilling — på ben og arm · Forstuvning eller muligt brud — på ben og arm · Ledskred · Bevidsthedstab med muskelkramper — Epilepsi · Astma · Hedeslag · Dehydrering · Lavt blodsukker og sukkersyge · Småskader · Tvivl om behandling Københavns Nordhavn tilbyder brugerne en bred vifte af udfordrende aktiviteteter.

Skal kunne handle professionelt »Vi er 38 medarbejdere, hvoraf nogle har det som et fritidsjob. Med mange gæster i vores haller med klatrevægge, trampoliner, luftpude m.m. er der jo en vis risiko for, at der kan ske uheld, selv om det sjældent sker. Under alle omstændigheder ønsker vi at kunne agere professionelt og korrekt, hvis uheldet er ude. Derfor er Action-cards oplagt hos os og burde også være det hos andre action-parker,« siger daglig leder Mads Harretche. Ivan T. Herrmann glæder sig over, at der

Action-cards til robust beredskab · Alarmering · Evakuering · Brandslukning af mindre brande — i faststof, væske, gas eller el · Gasudslip indendørs · Vold og slagsmål (igangværende) · Trusler om vold · Hærværk og indbrud — uden gerningsperson · Pressehåndtering — for medarbejdere · Tvivl om handling

nu er stigende opmærksomhed om at kunne yde korrekt førstehjælp. Og det gælder ikke kun herhjemme. I oktober deltog han i en international konference i Sydafrika om at forebygge drukneulykker. Her vakte Action-cards interesse. »I det nye år holdes en europæisk workshop i Spanien om brugen af Action-cards. Det er det spanske livredningsforbund, som står for denne workshop, og jeg glæder mig naturligvis til at være med,« siger Ivan T. Herrmann. n

FÅ RABAT PÅ DINE ACTION-CARDS Action-cards til haller er udviklet i samarbejde med HI og Rådet for Større Badesikkerhed. De i alt 18 kort leveres i et ringbind, der placeres i en væghængt kassette. CORS gennemfører i dette efterår en turné blandt anlæggene sammen med samarbejdspartneren LML Sport. Kortene kan dog også købes i CORS’ egen webbutik på www.action-cards.com, eller CORS kan kontaktes på kontakt@ cours-group.com. Med rabatkode “HI-bladet” kan du få 10% rabat på dine Action-cards frem til januar 2020.

#265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

31


Det blev først til et vikarjob i Helsingør Svømmehal. I dag er Kristian Stokholm driftleder for alle Helsingørs sports- og idrætsfaciliteter.

Kristian Stokholm har været knyttet til Helsingør Svømmehal helt siden sine unge år. I dag er han tillige driftleder for alle Helsingørs sports- og idrætsanlæg.

Et liv langs bassinkanten AF ADAM PADE

D

et sort/hvide, en smule kornede fotografi er i hvert fald fra før 1973. Det er en stor forstørrelse af – måske et pressebillede. En gruppe yngre mennesker er placeret ved, hvad der dengang hed Helsingør Svømmestadion, en åben badeanstalt ved Øresund. I baggrunden oplever vi Kronborg. Billedet er ét i en hel serie. Det er ikke til at bedømme årstiden, men det ser koldt og ubarmhjertigt ud. Der er langt til vore dages varmtvandsbassin – under tag. »Billederne har vi haft hængende før, og vi skal have dem op igen, når vi er færdige med at gøre i stand ude på gangen. De er ret sjove,« siger Kristian Stokholm driftleder for Helsingør Hallen, det nys indviede stadion, Espergærde Idrætsby, henved 42 fodboldbaner, Snekkersten Hallen, et antal skolehaller og altså Svømmehallen, hvor han har sit hovedkvarter.

Serviceleder i 2005 Med sine 37 år har Kristian Stokholm været forskånet for det kolde gys en kølig efterårsmorgen under en gymnastiklærers stramme kommando, om end han ellers er vokset op tæt på: Dels i strandbyen Hornbæk, dels lidt længere væk i Gilleleje. Men så var karrieren måske gået en helt anden vej, for netop Helsingør Svømmehal – indviet i 1978 – kom tidligt til at danne rammen om hans tilværelse. Han blev tilbudt en vikarstilling efter afsluttet handelsskoleeksamen, hvilket snart blev til en fast deltidsstilling. Siden har

32

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

han været her altid med bare en enkelt afstikker til Birkerød Svømmehal og så langt væk som Handelshøjskolens bibliotek – dog med et bijob som tilkaldevikar i Helsingør. Uden nogen præcis stillingsbeskrivelse kom han fra begyndelsen rundt i hele anlæggets kringelkroge og lod sig oplære i at drive et svømmeanlæg. Det må han have gjort godt: I 2005 avancerede han til serviceleder, og i 2010 lød det fra hans forgænger som halinspektør, at nu måtte det være hans tur til at tage over.

Fælles drift letter I dag udfylder han rollen som driftleder for alle Helsingørs sports- og idrætsanlæg som led i en ny struktur og har ansvar for 26 medarbejdere. Ejendomsdriften er samlet i kommunens ejendomscenter, og det har Kristian Stokholm intet ondt at sige om. »Hvis det skal fungere godt, så kræver det et godt samarbejde med gode relationer med ejendomscenret. Og det har vi,« fastslår Kristian Stokholm. Svømmehallen består af et fuldskala-bassin, et varmtvandsbassin, dampbad, sauna og koldtvandskar samt et mindre motionscenter indrettet i det gamle cafeteria – med en prægtig udsigt ud over bassinet. Hallen modtager 300.000 gæster om året, herunder medlemmerne af en 2.800 medlemmer stor svømmeklub – heraf flere konkurrencesvømmere. Jo, den kunne godt være en dominerende bruger, men også her forløber samarbejdet optimalt, synes Kristian Stokholm. Inden for de kommende år åbner Helsingør


PORT RÆT Kommune et nyt sundhedscenter få hundrede meter fra hallen, og formentlig vil der også komme nye kunder herfra.

I bif’en med en badering Nye brugere vil det måske også trække, når Svømmehallen blænder op for en ”Swim in-bio” med forevisning af en film for henholdsvis børn og voksne, alt imens man plasker rundt i vandet med en badering; et arrangement faciliteret af Connect Sport – og nej: Her bliver ikke solgt popcorn! Helsingør Svømmehal er Green Sport Facility-certificeret. »Vi er nok ikke så gode til at markedsføre vores miljøprofil, men det er en god rettesnor, når vi køber ind,« lyder det. Alt i alt har Helsingør Kommune godt 62.000 indbyggere – ikke mindst derfor de forholdsvis mange decentrale faciliteter.

Espergærde I foråret åbnede Espergærde Idrætsby; en betydelig udbygning af den gamle halfacilitet i tilknytning til Espergærde Gymnasium. Faciliteten drives da også i samarbejde med gymnasiet. Idrætsbyen består af i alt syv ”huse”, herunder indgangsområdet Torvet med den kulørte klatrevæg og en stor, lys idrætshal med springgrav. De øvrige bygninger og rum er beregnet på alt lige fra grandprix-gymnastik til squash og fra babyrytmik til fitnesslokale. Og vist har Helsingør haft sit eget stadion helt siden 1923, men i dette forår indviedes et nyt – dimensioneret til 1. divisionsfodbold og med mulighed for at huse op til 4.000 stadiongæster. Banen er en kunstgræsbane. Hvordan går man fra at kunne koncentrere sig om et enkelt anlæg – Svømmehallen – til – som det hedder i von Triers film – nu at blive ”direktøren for det hele”? »Man lægger sin 100 dages plan og tager den derfra,« smiler Kristian Stokholm, der har to lederuddannelser bag sig at trække på. Men forudsætningen for trivsel og gode resultater er helt klart gode samarbejdspartnere både i kommunen og blandt brugerne, understreger han. Interiør fra Espergærde Idrætsby.

H2O-CAMP FORBEREDER ELEVERNE PÅ ET LIV VED VANDET Det tager kostbar undervisningstid at få drevet skolernes 3. og 4. klasser ind i dyre busser og få dem fragtet ud til den stedlige svømmehal, og tiden derude bliver alt for kort. Det er der nogle kommuner, der har taget livtag med, herunder Helsingør, der for omkring fire år siden etablerede, hvad man her på egnen kalder H2O Camp. »3. klasserne tilbringer to hele dage inden for en uge op til sommer-

ferien og to hele dage inden for uge efter sommerferien – som 4. klasses elever. Eleverne undervises en time i svømmehallen – herunder i at svømme med tøj på – og har derefter undervisningstimer i alt det, der foregår ved og i vand – førstehjælp, livredning og almindelig adfærd ved en kyst,« fortæller driftleder Kristian Stokholm. Om eftermiddagen har eleverne endnu en time i vandet, inden det går hjemad.

Undervisningen leveres af medlemmer af Helsingørs store svømmeklub, der har egne trænere. Ud over at tiden udnyttes bedre, og der spares regninger til den lokale busvognmand, så vinder eleverne rent fagligt ved det. »Vi udfører svømmeduelighedsprøver før og efter deres ophold, og den stiger i gennemsnit med 70 procent,« siger Kristian Stokholm.

#265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

33


Interiør, Espergærde Idrætsby.

Privat er bopælen stadig Hornbæk – sammen med kæresten og de to hunde – men inden han nåede så langt, var han omkring Sverige, hvor han boede i syv år, inden han vendte tilbage. Fritiden bruges gerne på aktive ferier: »Jeg holder meget af naturen. Holder at gå ture og tage på vandreferier,« lyder det. Når nu stort set hele dit professionelle liv har handlet Helsingørs nye stolthed: Stadion.

Fv. interiør fra stadion­ bygningen, belysning omkring banen, interiør fra Nordkyst Hallen.

34

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

om Helsingør Svømmehal, burde du vel selv være noget nær elitesvømmer? Næh nej. »Jeg svømmede en del, da jeg var yngre. I dag er det mere crossfit og olympisk vægtløftning; discipliner, som jeg også underviser i,« fortæller han. Det lyder som idrætsgrene, der er mindst ligeså alsidige som at være driftleder. n


1

KABINET

TERMOSTAT

2

Skjult

FlexLine 1100

Forblandet vand

Synlig

FlexLine 1400

SmartLine

DESIGN DIT EGET BRUSEPANEL www.t-safe.com Rustfri stål bruser

EC filterbruser Krom vægbruser

AiRex bruser

4

EKSTRA

Easy-Fix loftsbruser

BRUSER

3


MED LEMST ILBUD

Hvis sygdom rammer, står du ikke alene

AF LENE SØEMOD, FTFa · FOTO: KIM VADSKJÆR & SHUTTERSTOCK

Er du medlem af HI og FTFa, har du stærke sparringspartnere lige ved hånden, hvis det bliver svært eller umuligt at passe dit arbejde. FTFa’s socialrådgiver giver dig overblik over dine muligheder.

»V

i oplever, at vores medlemmer gør en ihærdig indsats for at klare sig, når de bliver ramt af sygdom. Det betyder ofte, at de har svært ved at finde overskud til at undersøge, hvilke muligheder der kan støtte dem.« Ordene kommer fra Denise Mortensen, som er socialrådgiver i a-kassen FTFa. Som socialrådgiver i a-kassen træffer Denise Mortensen ikke afgørelser. Men med et solidt kendskab til reglerne i både a-kasse og kommunalt regi guider hun dig, så du bliver bedre i stand til at agere i et system der er komplekst.

Skaber klarhed »Meget af mit arbejde handler i bund og grund om at skabe større klarhed for det menneske, jeg taler med. Det betyder for eksempel, at jeg gør mit bedste for at styrke medlemmets vidensgrundlag, så han eller hun har mulighed for at stille konkrete spørgsmål til arbejdsgiver, læge eller kommune undervejs i sygdomsforløbet.« Hvor meget sparring der er brug for, at Denise Mortensen giver, er individuelt fra medlem til medlem. Nogle har brug for vejledning, inden de sygemelder sig, mens andre har brug for en snak efterfølgende. De spørgsmål, medlemmerne ofte stiller, handler om et behov for at forstå reglerne, når de skal til møder med deres arbejdsgiver eller kommune. Det kan også være spørgsmål i forbindelse med, at der bliver truffet en afgørelse om deres mulighed for støttetilbud, eller ved overgangen mellem forskellige ydelser. I de seneste år har Denise Mortensen oplevet en stigning i henvendelser fra medlemmer, der arbejder på trods

36

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

af sygdom som for eksempel begyndende gigt eller rygproblemer. Selv om det kan lyde ubehageligt, er det faktisk en positiv udvikling. For som Denise Mortensen fremhæver: »Jo før du kontakter mig, des bedre kan jeg klæde dig på, så du kan påvirke dit eget forløb.«

Nedslidt eller pludselig opstået sygdom? Rådet fra Denise er derfor, at du tager kontakt tidligt i din sygdom, så du og din arbejdsgiver kan få kendskab til eventuelle støttemuligheder. Det kan gøre forskellen for, at du kan beholde et job, du er glad for. Årsagerne til sygdom kan være mange. Som halinspektør kan du være ansat på en lille arbejdsplads, hvor du står


MED LEMST ILBUD

FIRE OMRÅDER DENISE MORTENSEN BLANDT FLERE KAN VEJLEDE DIG OM · Når du er syg, passer et arbejde og ønsker sparring om støttemuligheder for arbejdsfastholdelse · Når du er syg og sygemeldt. Opmærksomhedspunkter, perspektiver og regler i et sygedagpengeforløb. · Når du er syg og ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår. alene med fysisk belastende funktioner, der slider på din krop. Du kan også være ansat på en større arbejdsplads, hvor der er mange forventninger og holdninger til dit arbejde, der måske slider psykisk. Uanset hvad din årsag er, sidder Denise Mortensen klar til at hjælp dig med skabe overblik: »Jeg lytter og spørger typisk ind til din konkrete situation. Er der allerede lavet ændringer i din arbejdsdag, og får du støtte? Derfra kan jeg hjælpe dig med at se situationen i et bredere og måske nyt perspektiv. Og så kan jeg undersøge dine muligheder, forklare reglerne og fremhæve opmærksomhedspunkter, så du bedre kan handle og træffe beslutninger.«

· Når du skal passe et alvorligt sygt familiemedlem og derfor har svært ved at passe dit arbejde.

Supplerende hjælp Under samtalen er Denise Mortensen opmærksom på supplerende hjælp. Supplerende hjælp kan være ekspertviden og hjælp fra for eksempel en interesseorganisation som Gigtforeningen. Står du i en situation, hvor du har brug for hjælp til dialog med din arbejdsgiver om dit arbejdsmiljø eller justeringer i din arbejdsfunktion, kan det være HI, der er den rette sparringspartner. Her tager Denise Mortensen typisk kontakt til Joy Andersen, der er faglig konsulent i HI. Denise Mortensen og Joy Andersen har et godt samarbejde og er opmærksomme på, hvordan deres faglige kompetencer kan supplere hinanden til gavn for dig. Har du brug for en sparringspartner, så kan du kontakte Denise Mortensen via tlf. 70131312 eller skrive en besked på FTFa’s Tast Selv-betjening. n

KORT OM DENISE MORTENSEN · Har arbejdet som socialrådgiver siden 2003 · Har erfaring fra det kommunale system med sygedagpenge, flexjob og revalidering mm. · Startede som FTFa’s socialrådgiver i 2007. Hendes force er kendskabet til såvel Arbejdsløshedsforsikringsloven og den sociale lovgivning.

#265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

37


FERIEHUS E

BOOK GENNEM WWW.H-I.DK

BØNNERUP STRAND

Du kan nu booke sommerhusene direkte på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at ringe til sekretariatet. Der er inkluderet rengøring i lejepriserne.

HI’s feriehus ved Bønnerup Strand ligger i det naturskønne område på Djursland. Huset er på 80 kvm, og der er plads til 8 personer fordelt i 4 dobbeltværelser.

LEJEPERIODER For begge feriehuse gælder, at højsæsonen kun udlejes som hele uger. Resten af året finder udlejningen sted i den rækkefølge, bestillingerne indløber og kan udlejes som enkeltdage, weekender (fredag kl. 12.00-søndag kl. 15.00) eller som hele uger samt i to sammenhængende uger (lørdag kl. 15.00-lørdag kl. 11.00). HØJSÆSON

WEEKENDTUR MED PERSONALET? Prøv som noget nyt at invitere jeres personale på en weekendtur til feriehusene, her kan I uforstyrret få afholdt jeres personalemøde o.l.

UGE 01-26

UGE 27-32

UGE 33-52

Hele uger

2.150,00

3.400,00

2.150,00

Weekend

1.150,00 1.150,00

Ekstra dage

300,00

300,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

I har også mulighed for at leje feriehusene ud til jeres ansatte.

MARIELYST HI’s feriehus i Marielyst på den naturskønne ø, Falster, omfatter 134 kvm. Her er plads til 12 personer med 8 sengeplader, fordelt i 4 værelser samt en hems til 4 børn.

HUSKER DU DINE HI-FORDELE? · Hjælp ved løn, ansættelse og kontrakt · Kurser og og uddannelse til reduceret pris · Lederuddannelse og lederservice · Netværk og fagligt fællesskab · Campus og brancheudstilling · Rabat på forsikringer hos Tryg Forsikring · Attraktiv pensions- og forsikringsordning uanset dine overenskomstforhold · Adgang til medlemskab af Forbrugsforeningen med masser af rabatter

Læs mere på www.h-i.dk!

IDRÆT · KULTUR · FRITID

UGE 01-26

UGE 27-32

UGE 33-52

Hele uger

3.550,00

6.550,00

3.550,00

Weekend

1.975,00 1.975,00

Ekstra dage

VIDEN INSPIRATION NETVÆRK

38

HØJSÆSON

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

#265

400,00

400,00


SPORTSGULVE OG IDRÆTSUDSTYR Sportsentreprise er din leverandør af sportsgulve af enhver beskaffenhed

Det leverer vi Sportsentreprise leverer sportsgulve til idrætsbyggeri, direkte til kommuner, selvejende institutioner og til entreprenører. Overfladevalget er bredt: Parket, PU, vinyl, linoleum. Sådan leverer vi Sportsentreprise gør det i gulve. Men via samarbejde med entreprenører og leverandører optræder vi som samlende faktor for hele leverancen, uanset hvad den omfatter af typisk idrætsudstyr ud over gulvene. Det står vi inde for Over 20 år har vi opbygget en viden og erfaring, der gør os stærke på rådgivning, og som sikrer dig imod mange af de typiske fejl ved materialer og udførelse. Velkommen i vores univers. Ring til Carsten Hansen Tel: 4016 7332 · carsten.hansen@sportsentreprise.dk

»Efter at være “bænket” i godt to år er jeg tilbage på banen ...« ELLEKÆR 5 N 2730 HERLEV TLF 4016 7332 INFO@SPORTSENTREPRISE.DK WWW.SPORTSENTREPRISE.DK

SPOR T S ENTREPRISE

SPORTSGULVE & IDRÆTSUDSTYR


NAV NE TIL LYKKE! 50 år STEFFEN NIKOLAISEN Bramdrupdam Sports- og Mødecenter mandag den 3. november 60 ÅR KATHRINE PETERSEN Aakirkeby-Hallerne mandag, den 2. december JØRGEN TH. JEPSEN Ribe Fritidscenter og Svømmebad torsdag den 12. december

JOHN ULLERUP-HANSEN Billund Idrætscenter torsdag den 19. december ANDERS BONDE ANDERSEN Otterup Hallerne lørdag den 28. december MOGENS KETELSEN Skinderskovhallen mandag den 30. december

70 år IVER RASMUSSEN Rødovre Idrætsanlæg torsdag den 21. november 75 ÅR POUL HERMANSEN Tidl. Nørresundby Idrætscenter mandag den 16. december

RIBE FRITIDSCENTER INVITERER Vores centerleder Jørgen Th. Jepsen fylder rundt. I den forbindelse vil det gælde os at se kunder, brugere, forretningsforbindelser og venner af huset i øvrigt til en uformel reception i Ribe Fritidscenter fredag den 13. december 2019 fra kl. 13 til kl. 17 – hvor vi byder på lidt godt til hals og gane. Vi håber, at rigtig mange vil kigge ind og ønske Jørgen tillykke. Venlig hilsen og på gensyn ... Bestyrelsen for

Sportsvej 8, 6760 Ribe

- Alt i ure, uranlæg og tidtagning. - Trådløse ure, varslings og ringe anlæg. - Service, vedligehold og reparationer af ure og uranlæg. - Lager af tilbehør og reservedele.

Håndværkervangen 4 - 3550 Slangerup Tlf. 47 38 03 03 - Fax: 47 38 01 03 40

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265


BAG OM HI OMRÅDE 1

OMRÅDE 3

OMRÅDE 5

København, Nordsjælland og Bornholm

Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

Nordjylland

CLAUS LARSEN Jyllingehallen Planetvej 35, 4040 Jyllinge Tlf: 46 78 85 55 Mail: claus@jyllingehallen.dk

JAN FREDERIKSEN Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf: 99 31 67 50 Mail: jan.frederiksen@aalborg.dk

BRIAN GOLDENBECK LARSEN Arena Syd Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup Tlf: 26 30 1658 Mail: bgl@arenasyd.dk

OMRÅDE 2

OMRÅDE 4

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn og Vestsjælland

Midtjylland

BENNY PETERSEN Herlufmagle-Hallen Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle Tlf: 20 20 17 13 Mail: info@herlufmagle-hallen.dk

JØRN JUUL Forum Horsens Langemarksvej 53, 8700 Horsens Tlf: 20 80 13 96 Mail: kujj@horsens.dk

Kupan Hal-, Svømmebad-, Pool- og Spa Kvalitets-produkter udført i HPL højtrykslaminat og udviklet til våd- og personale områder

TÆLLERFABRIK· TRADING

ENEBÆRVÆNGET 18 THURØ 5700 SVENDBORG

Kupans kundetilpasninger indeholder:

* * * * *

Værdibokse, skoreoler, håndklædereoler, bænke, omklædnings-og toiletenheder Skabe med selvlukkende døre, flere typer vaskeunits Tema døre og ophængte kabineprodukter tillader let rengøring uden forhindringer Patenteret børnesikret kabineserie ”Essence” Alle former for låseenheder, mekaniske eller elektroniske, tilpasset billetsystemer

DENMARK TEL: 40 31 11 61 info@duxtaeller.dk www.duxtaeller.dk

DUX har siden 1912 leveret professionelle løsninger inden for tælling og registrering #265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

41


A K T UELT

FOTO: DRGUTTORM/WIKIPEDIA

HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER FÅR FORMIDABELT AKTIVITETSOMRÅDE

REGULERING AF MIKROPLAST I KUNSTGRÆS TIDLIGST FRA 2022 Det bliver ikke foreløbig, at EU-Kommissionen melder sig på banen med et forbud mod gummigranulat i kunstgræsbaner og deslige. ECHA, det europæiske kemiagentur, anslår, at forbud eller regler om begrænsning tidligst kan træde i kraft i 2022 – og dét med overgangsperioder for en række branchers vedkommende. Det forudsætter naturligvis også, at Kommissionen betids får fremsat et direktivforslag. I september i fjor bad Europa-Parlamentet Kommissionen om at tage skridt til et decideret forbud mod anvendelse af mikroplast i blandt andet rengøringsprodukter allerede fra 2020 og begrænse tilsætningen i tekstiler, dæk og malinger. I januar i år barslede kemiagenturet med en rapport, der alene koncentrerer sig om bevidst tilsat mikroplast. Heri anbefales en begrænsning af brug af mikroplast, en

mærkningsordning samt en anmeldepligt til det europæiske kemiregister under kemikaliekontrolordningen REACH. Hvis ECHA’s anbefalinger følges, vil der spares udledning af mere end 400.000 tons mikroplast over 20 år. Enkelte lande er allerede grebet til regulering – især i forbindelse med hudplejeprodukter – og i Holland overvejes det helt konkret at indføre regler, der skal sænke grænseværdierne for otte forskellige kemikalier, der er indeholdt i kunstgræs og i belægninger til legepladser. Det ser dermed ud til, at eksisterende kunstgræsbaner kan få lov til at blive liggende lidt endnu. I mellemtiden kan man forlyste sig med den velgennemarbejdede, nu et år gamle vejledning fra Miljøstyrelsen med titlen Vejledning om kunstgræsbaner – planlægning, drift og affaldshåndtering.

Herlufsholm Idrætscenter i det sydsjællandske har netop igangsat opførelsen af et nyt bold- og bevægelsesområde, der skal åbne centret op mod nye brugere – lige fra selvorganiserede brugere til seniorer, fritidsordninger eller brugere med nedsatte fysiske funktionsevner. Bag projektet står Næstveds største idrætsforening, Herlufsholms Gymnastikforening med mere end 4.100 medlemmer og centret selv. Alt i alt er der tale om et anlæg til omkring 8,8 millioner kroner, når det står færdigt i maj 2020. Unisport Scandinavia kommer til at spille en hovedrolle ved opførelsen med en ordre til en værdi af 6,8 millioner kroner. »Bold og Bevægelse bliver et bud på, hvordan fremtidens atletikanlæg kan kombinere idræt og bevægelse med idræt på konkurrenceplan. Der bliver atletikbane, multibane, crossfit og fitness-arealer, Tarzan-sti og meget mere. Atletikanlægget bliver godkendt til stævner, men åbner samtidig op for mange flere aktiviteter for andre brugergrupper. Projektet bliver et stærkt eksempel på hvordan man kan fremtidssikre og udvikle de mange atletikstadions i Danmark,« lyder det fra salgsdirektør for Outdoor hos Unisport, Jan Lyngemark. »Det bliver et fantastisk projekt for Herlufsholm Idrætscenter og for os som leverandør, og det vil helt sikkert også vække international interesse.«

NY GENERATION I CMA ARMATUR Efter mere end 27 år i branchen takker direktør i CMA Armatur Christian Andersen af for at gå på pension. Christian Andersen er kendt som en af pionererne inden for salg og markedsføring af selvlukkende bruseventiler og armaturer. Christian Andersen etablerede CMA Armatur A/S i 1992 med rådgivning og salg af vand- og energibesparende løsninger til anlæg med mange brugere som forretningsgrundlag. For seks år siden igangsattes et generationsskifte, og Mads Fischer er i dag hovedaktionær i CMA Armatur, hvor han overtager direktørtitlen. Endvidere indtræder Claus Fischer i den daglige ledelse som intern salgsansvarlig og delpartner. Ud over specialløsninger til lige fra

42

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265

Christian Andersen grundlagde CMA Armatur i 1992. Nu siger han farvel til livsværket for at gå på pension.

fængsler til psykiatriske hospitaler er sortimentet over tid udvidet til også at omfatte termostatiske blandeventiler, nødbruseudstyr, vandfiltre samt branchens største program inden for rustfri sanitetsprodukter.

Crosfit-bane ved Herlufsholm Idrætscenter – detalje.


Man g Din g e år i bra nche aran og g ti for kva n! od s ervic litet e.

Fås i: 240x76, 183x76, 152x76, 122x61 cm

Fås i: Ø81x110 og Ø81x74 cm

Stort udvalg i stabelstole

Stolevogn og transportbur

VI KOMMER TIL DIG! Ingen opgave er for stor eller for lille, kontakt Per Goller på 4010 0578 eller pg@your-brand.dk for aftale om besøg eller yderligere information.


L EVERA ND ØRREGIST ER

ADGANGSKONTROL OG TÆLLER DUX Tællerfabrik – Trading Enebærvænget 18, 5700 Svendborg Tlf: 40 31 11 61 Mail: info@duxtaeller.dk www.duxtaeller.dk

PEDAN A/S Københavnsvej 224, 4600 Køge Tlf: 56 65 64 65 www.pedan.dk Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

BRUSEPANELER CMA Armatur A/S Alstrup Allé 2 8361 Hasselager Fax: 86 28 77 68 Tlf: 86 28 77 66 www.cma-armatur.dk

Johs. Tandrup A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf: 48 17 22 82 E-mail: info@t-safe.com www.t-safe.com

Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

BENT BRANDT Langdyssen 7, Lisbjerg 8200 Aarhus N Tlf: +89 30 00 00 Mail: bb@bentbrandt.dk www.bentbrandt.dk

GULVAFDÆKNING Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

DAMPBAD Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Rantzows Sport Vitavej 71, 8300 Odder Tlf: 71 99 83 41 Mail: info@rantzows.dk www.rantzows.dk

Polisan Gartnerivej 26, 7500 Holstebro Tlf: 97 40 10 30 www.sportkote.dk www.polisan-sportsgulve.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Ytzen Sportslakering Helgolandsgade 38 6700 Esbjerg Tlf: 75 15 79 00 Mail: sportslakering@ytzen.dk www.ytzen.dk

IDRÆTSBELÆGNING

GØDNING DLF Højmevej 12, 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld: 40 21 02 14 Søren Drejer: 40 21 02 13 www.dlf.dk

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov 6330 Padborg Tlf: 74 67 08 08 Fax: 74 67 08 90 www.emarker.dk

GULVSERVICE A.G. Sportsservice ApS Ødumvej 5, Selling 8370 Hadsten Tlf: 86 16 36 88 ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-gulvservice.dk

IDRÆTSUDSTYR EURO PLAY Industrivej 16, 6630 Rødding Tlf: 76 36 48 22 www.europlay.dk

FITNESSUDSTYR MedicSport A/S Industriparken 25, 2750 Ballerup Tlf: 39 55 19 97 Mail: info@medicsport.dk www.medicsport.dk

44

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

GREJ

CTS-RÅDGIVNING Expero ApS Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Tlf: 61 67 42 22 E-mail: andreas@expero.dk www.expero.dk

KA Gulvservice ApS Teglvænget 67, 7400 Herning Tlf: 23 67 17 28 www.ka-gulv.dk

IDRÆT · KULTUR · FRITID

LML sport Sverigesvej 12, 8700 Horsens Fax: 86 93 22 25 Tlf: 86 93 39 22 www.lmlsport.dk

#265

OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup 3500 Værløse Tlf: 20 80 84 50 www.oscon-sportsgulve.dk

Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00

KONFEKTURE OG DRIKKEVARER Dankonfekt Anelystparken 37 B, 8381 Tilst Tlf: 8861 8383 Mail: info@dankonfekt.dk www.dankonfekt.dk

Dankon ekt Sügro Danmark A/S Bugattivej 18, 7100 Vejle Fax: 75 63 09 40 Tlf: 75 63 09 60 www.sugro.dk


L EVERA ND ØRREGIST ER

Sügro Nord Kjeldsmarksvej 3-9 7600 Struer Tlf: 97 85 11 00 Mail: nord@sugro.dk Sügro Syd Bugattivej 18, 7100 Vejle Tlf: 73 56 16 66 Mail: syd@sugro.dk Sügro Sjælland Greave Main 23, 2670 Greve Tlf: 43 99 38 10 Mail: greve@sugro.dk

KONFERENCEANLÆG Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 Herlev Tlf: 70 22 38 11 info@kinovox.com www.kinovox.com

KUNSTGRÆSFODBOLDBANER Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

LED-BELYSNING CO2LIGHT A/S Gørtlervej 21, 9000 Aalborg Tlf: 70 70 15 55 Mail: info@co2light.com www.co2light.dk

LINJEMALING E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov 6330 Padborg Tlf: 74 67 08 08 Fax: 74 67 08 90 www.emarker.dk

Intelligent Marking Fanøvej 2, 9800 Hjørring Tlf: 71 999 401 Direkte: 61 692 238 www.imr.dk

Trafik og Fritid ApS Lunderskovvej 7, Veerst 6600 Vejen Fax: 75 38 97 95 Tlf: 75 38 99 11 www.trafik-fritid.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 HerlevTlf: 70 22 38 11 info@kinovox.com www.kinovox.com

Unico Gruppen Søndergade 107, 6600 Vejen Tlf: 75 36 57 79 Mail: post@unico-gruppen.dk www.unico-gruppen.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

MULTI- OG SQUASHBANER Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

MASKINER Lindholm Maskiner a/s Industrivej 10 A, 5492 Vissenbjerg Tlf: 72 44 11 12 info@lindholmmaskiner.dk www.lindholmmaskiner.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

MESSESTANDE

MØBLER

Compass Fairs Brunde Vest 17, 6230 Rødekro www.compassfairs.dk

Streamline ApS Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Tlf: 44 48 00 95 www.streamline.dk

MESSETÆPPER Compass Fairs Brunde Vest 17, 6230 Rødekro www.compassfairs.dk

YOUR BRAND Industrivej 16, 6630 Rødding Tlf: 75 36 48 22 www.your-brand.dk

MOTIONSUDSTYR

KUNSTIGE PLANTER

LYDANLÆG

Hilmars ApS Brårupgade 16, 7800 Skive Tlf: 97 52 85 20 www.hilmars.dk

Ascon Trading ApS Thorndahlsvej 3, 9200 Aalborg SV Tlf: 98 18 50 66 www.ascon.dk

Zederkof A/S Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia Tlf: 89 12 12 00 www.zederkof.dk

PEDAN A/S Københavnsvej 224, 4600 Køge Tlf: 56 65 64 65 www.pedan.dk

Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

#265

IDRÆT · KULTUR · FRITID

45


L EVERA ND ØRREGIST ER RENGØRINGSMASKINER

SCORINGSTAVLER

Curant Teknik Egestubben 4 C, 5270 Odense N Tlf: Finn Schmidt Holm, 53 76 76 44 Mail: adiatek@adiatek.dk www.adiatek.dk

ELTIME A/S Håndværkervangen 4, 3550 Slangerup Fax: 47 38 01 03 Tlf: 47 38 03 03 www.eltime.dk

RULLEGRÆS DLF Højmevej 12, 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld: 40 21 02 14 Søren Drejer: 40 21 02 13

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

SKABE OG VÆRDIOPBEVARING Promotec Scandinavia ApS Virksundsvej 110 A, 8831 Løgstrup Tlf: 40 45 59 95 www.promotec.dk

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Krüger Aquacare Fabriksparken 50, 2600 Glostrup Tlf: 43 45 34 33 www.aquacare.dk

SPORTSGULVE

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Junckers Industrier A/S Værftsvej 4, 4600 Køge Tlf: 70 80 30 00 www.junckers.dk www.junckers.com

OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup 3500 Værløse Tlf: 20 80 84 50 www.oscon-sportsgulve.dk

SAUNA Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

SCENER & TRIBUNER Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00

Sunstill ApS Langgade 17, Lund 8700 Horsens Tel: 86 92 45 54 www.sunstill.dk

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

SKILTELØSNINGER Jan Schmidt Design Totale skilteløsninger til svømme- og idrætsanlæg m.fl. Maribovej 15, 6000 Kolding Tlf: 75 52 45 00 Mail: post@jsr.dk www.jsr.dk

TELEVARSLINGSANLÆG Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 Herlev Tlf: 70 22 38 11 info@kinovox.com www.kinovox.com

VANDBEHANDLINGSLEVERANDØRER SPORTSNET

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Nørvo Sportsnet A/S Toosholmvej 9, Nr. Vorupør 7700 Thisted Fax: 97 93 83 94 Tlf: 97 93 84 50 www.maalnet.dk

FlowbyLaiderz Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00 www.flowbylaiderz.dk

VVS – VAND- OG ENERGIBESPARENDE LØSNINGER CMA Armatur A/S Alstrup Allé 2 8361 Hasselager Fax: 86 28 77 68 Tlf: 86 28 77 66 www.cma-armatur.dk

Hope A/S Islandsvej 1, 7100 Vejle Tlf: 53 53 51 51 www.ho-pe.eu

Johs. Tandrup A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf: 48 17 22 82 E-mail: info@t-safe.com www.t-safe.com

Aqua Wellness Fuglebækvej 2 A, 2779 Kastrup Tlf: 29 44 65 46 www.aquawellness.dk

FOR ANNONCER OG OPTAGELSE I LEVERANDØRREGISTRET – KONTAKT: Anita Rasmussen ar@mediapunktet.dk · Tlf. 51 17 14 24

46

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#265


PROGRAM Dato Tema 28. august 30. august 18. september 2. oktober 5. oktober 9. oktober 23. oktober 30. oktober 6. november 21. november 22. november 28. november 11. december 21. januar 5. februar 27. februar 2. marts 11. marts 25. marts 1. april 15. april 24. april 5. maj 27. maj 3. juni 17. juni

Sted

Office Workshop ConnectSport Open 2019 Cleaning Session Lederudvikling del 1 Halinspektøren og bestyrelsen Event Workshop Vest Event Workshp Øst Workshop FSB Messe Sport og Fritidsmesse November Session 2019 November Session 2019 Netværkstur til Formel 1 i Abu Dhabi og Dubai Workshop Workshop Lederudvikling del 2 Session 5 dages kursus ”Vejen mod det gode liv” med Mikael Kamber Workshop Workshop FIBO Messe Fitness messe Workshop Netværkstur Club La Santa Workshop Workshop Lederudvikling del 3 Workshop

Der kommer selvstændige invitationer ud til hver aktivitet. Ændringer kan forekomme. TEAM CONNECTSPORT Kontakt ConnectSport Peter Mortensen tel. 24 77 45 03 e-mail info@connectsport.dk

www.connectsport.dk

Kolding Fredericia Aabenraa Middelfart Kolding Arden Albertslund Holbæk Køln Århus Århus Abu Dhabi, Dubai Sted kommer Sted kommer Middelfart Sted kommer Sted kommer Sted kommer Sted kommer Køln Sted kommer La Santa Sted kommer Sted kommer Middelfart Sted kommer


HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?

Jesper Borrisholt

40 62 67 33 • jb@tress.dk

Jørgen Østergaard

40 62 67 39 • jt@tress.dk

Så tøv ikke med at kontakte jeres lokale TRESS-ambassadør direkte eller ring til vores dygtige kolleger i kundeservice.

Lars Seehausen

40 62 67 38 • lls@tress.dk

Jan Wagner

Sten Dissing Johansen

Klaus Larsen

Martin Andersen

Johnny Jacobsen

Stephan Bach

40 59 71 65 • jw@tress.dk

40 62 67 35 • kl@tress.dk

41 62 67 77 • jja@tress.dk

40 62 67 34 • sdj@tress.dk

40 62 67 36 • mea@tress.dk

40 62 67 37 • sb@tress.dk

GRATIS BESØG Her får du landets bedste råd og vejledning!

86 52 22 00 • www.tress.dk

Al henvendelse til: HI Sekretariatet Solrød Center 571, 2680 Solrød Strand

Vores vigtigste opgave er, at hjælpe lige nøjagtigt dig med at vælge det rigtige produkt. Derfor tilbyder vi

gratis konsulentbesøg, hvor vi vil vise dig de seneste nyheder samt rådgive dig i forhold til dine behov. Vi har altid haft et tæt forhold til vores kunder og derfor har vi lært en masse om, hvad der virker og hvad der ikke virker rundt omkring i Danmark.

SORTERET MAGASINPOST SMP

Sport og leg inspirerer og begejstrer børn og voksne over hele verden og er kilde til motion og sundhed. Med et sortiment af kvalitetsprodukter til mennesker i alle aldre, vil vi understøtte alle de positive konsekvenser af idræt, sport, leg og bevægelse.

Profile for HI

Idræt Kultur Fritid nr. 265  

Idræt Kultur Fritid nr. 265  

Profile for hi279
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded