__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

06/ OVERENSKOMST Tal til følelserne

12/ NY VIDEN I Vejen synger de i kor i saunaen

34/ TEKNOLOGI Om fem år slår alle kommuner græs med en robot

IDRÆT · KULTUR · FRITID

16/ NYBYGGERI

OM AT KUNNE BEGYNDE FORFRA 22/ PORTRÆT

SÅDAN GENOPFINDER MAN EN BY # 261 · FEBRUAR 2019


Danmarks største udvalg af brusepaneler

FlexLine 1100 - 6 modeller FlexLine 1400 - 6 modeller Med filter - 6 modeller SmartLine - 6 modeller

JUSTERBARE OPHÆNGSBESLAG Nem montering: De justerbare ophængsbeslag gør det let at finde et egnet ophængspunkt og tilpasse højden. UNIK TELESKOPKOBLING Med teleskopkoblingen er det let at tilslutte brusepanelerne til faste rørinstallationer. SKJULER GAMLE INSTALLATIONER Brusepanelerne leveres i flere bredder, så det er muligt at skjule gamle installationer uden yderligere arbejde. FREMTIDSSIKRET TEKNOLOGI Der er taget højde for fremtidig teknologisk udvikling samt lovmæssige ændringer, så panelerne nemt kan tilpasses.

Made in Denmark

Med front, der kan åbnes

HYGIEJNESKYL MED FORSKELLIGE TIDSINTERVALLER Undgå uønsket bakterievækst i stillestående vand. Alle paneler kan programmeres til hygiejneskyl og der er flere tidsintervaller at vælge imellem. ON/OFF AKTIVERING MED PROGRAMMERBAR SKYLLETID Panelerne leveres som standard med 30 sek. skylletid, men de kan programmeres individuelt fra 2 til 180 sek. Brugerne kan til hver en tid slukke for vandet ved blot at trykke på on/off-knappen. MARKEDETS LAVESTE VANDFORBRUG Tænk grønt og økonomisk. Med et vandforbrug på kun 6 ltr. i minuttet bliver det ikke bedre. Og brusekomforten er helt i top.

Distrikschef, rådgivning og konsulent: Henrik G. Christensen  Tlf. 61 61 10 71 • hgc@tandrup.dk

Tandrup Water Solutions A/S • Gydevang 1 • 3450 Allerød Tlf.: 48 17 22 82 • www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk


KOMMENTA R

D

KÆMPE BEHOV FOR INSPIRATION

en opmærksomme læser vil allerede havde noteret sig, at dette blad har skiftet udseende og stil. Årsagen er, at HI har lavet en samarbejdsaftale med journalist Adam Pade, som nu og fremadrettet laver vores blad: idræt, fritid og kultur. Adam Pade har allerede deltaget i flere arrangementer/møder, hvor HI er arrangør eller deltager – og jeg er meget glad for det engagement og den interesse, som Adam Pade op til dette første blad har udvist. Så hermed et stort velkommen til Adam Pade. I vil møde ham rundt omkring i landet, og jeg håber, alle vil tage godt imod ham derude. Et af de store mål for HI i 2019 er vores Brancheudstilling og Årsmøde i Vingsted til maj – nærmere bestemt den 14.

og 15. maj – reserver allerede nu disse dage i jeres kalender. Det er meget glædeligt, at vore udstillere allerede nu har booket samtlige stande. Hvorfor skal man så tage til Brancheudstilling igen? Der er et kæmpe behov for inspiration. Som det også fremgår af bladets artikler, er der rigtig god gang i byggeriet af nye faciliteter og renovering af gamle. Det gælder både den traditionelle idrætshal såvel som svømmebade – og nu også etablering af idrætsbyer, hvor man samler en lang række faciliteter og aktiviteter på samme lokation. HI Videncenter har været inviteret ud adskillige steder for at indgå i en dialog om ønskerne til at skabe nyt. Et sted bliver der drøftet og aftalt, at et boligselskab skal etablere boliger i samme bygningsmasse, som idrætsanlægget er beliggende i, og fokus på de samdriftsfordele, det kan give – og ikke mindst på beboernes nemme adgang til brug af faciliteterne – andre steder ønsket om at etablere svømmeanlæg, der favner brugerne langt mere end klubsvømningen. Du kan her i bladet få masser af inspiration fra de mange steder rundt i landet, hvor man har gjort sig en masse tanker og overvejelser om, hvad faciliteten skal kunne og samspillet med lokalsamfundet og dets borgere. God læselyst!

AF JØRGEN MOSBÆK FORMAND

Et af de store mål for HI i 2019 er vores Brancheudstilling og Årsmøde i Vingsted til maj – nærmere bestemt den 14. og 15. maj – reserver allerede nu disse dage i jeres kalender!

#261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

3


IND HOLD · #2 6 1 IDRÆT · KULTUR · FRITID REDAKTION: Jørgen Mosbæk (ansvh.) HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1 · 2680 Solrød Strand Tlf: 5614 744 · Fax: 5614 5372 Adam Pade (redaktion og layout) Ellepindevej 1, Grøfte · 4180 Sorø Tlf: 2444 8070 · post@adampade.dk www.adampade.dk ANNONCER: Mediapunktet · Anita Rasmussen Tlf : 5117 1424 · ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk

27

OPLAG: 1.400 TRYK: Jørn Thomsen Elbo A/S FORRETNINGSUDVALGET: Formand: Jørgen Mosbæk HI Sekretariatet Solrød Center 57, 1 · 2680 Solrød Strand Tlf: 5614 744 · Fax: 5614 5372

06

Næstformand: Henrik Høy-Caspersen Idrætshallerne i Halsnæs Kommune Stadionvej 40 · 3390 Hundested Tlf: 6023 0701 · Mail: hebc@halsnaes.dk

22

FU-repræsentanter: Morten Ahlefeldt Hansen Nakskov Idrætscenter A.E. Hansensvej 1 · 4900 Nakskov Tlf: 2310 7260 Mail: morten@nakskovic.dk Valdemar Haumand Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2 · 8500 Grenaa Tlf: 2137 5344 · Mail: vh@grenaa-ic.dk Jørn Juul Forum Horsens Langemarksvej 53 · 8700 Horsens Tlf: 2080 1396 Dette blad er sendt til PostNord i uge 7 og er udsendt til medlemmer og abonnenter. Næste udgave udsendes i uge 16. Frist for redaktionelt materiale og annoncer er fredag den 22. marts.

16 06 · TAL TIL FØLELSERNE 08 · GREEN SPORT FACILITY – NU ER DET OFFICIELT! 10 · EN DAG, DER GAV ERFARING 12 · I VEJEN SYNGER DE I KOR I SAUNAEN 16 · OM AT KUNNE BEGYNDE FORFRA 19 · NYE FORDELE HOS PFA 22 · SÅDAN GENOPFINDER MAN EN BY 26 · BRANCHEUDSTILLING: FULDT BOOKET! 27 · GALLERI: VESTBADET 32 · NYE RAMMER SIKRER UDSATTE HALINSTALLATIONER 34 · OM FEM ÅR SLÅR ALLE KOMMUNER GRÆS MED EN ROBOT 38 · FRA BRANCHEN 39 · FORENINGEN

FORSIDEN: Schneider har udviklet en ramme til stikkontakter, der beskytter mod vildfarne bolde. Læs historien side 32. Foto: Lars Møller

40 · NAVNE

34


BIOCIRCUIT® 30 MINUTTERS EFFEKTIV TRÆNING

Et login og du er igang! Træn på under 30 minutter og opnå præcis det fitnessmål, du ønsker. BIOCIRCUIT® har fem sikre træningsprogrammer, der indstilles individuelt til brugerens fitnessmål og behov. BIOCIRCUIT® tilbyder effektiv cirkeltræning med andre, med mulighed for individuelt fokus f.eks. på vægttab, styrke, udholdenhed, tonede muskler eller kondition. BIOCIRCUIT® er hurtig og effektiv træning, der altid er klar til dig, når du er parat. Scan og oplev BIOCIRCUIT®


OV ERENS KOMST

TAL TIL FØLELSERNE! AF ADAM PADE · FOTO: PHILIP DAVALI

Offentligt ansatte har et medansvar for at udvikle den offentlige sektor, hvilket skal afspejle sig i overenskomstkravene. Sådan lød hovedbudskabet, da Forhandlingsfællesskabet så tilbage på OK ’18 på et formandsmøde i januar.

D

er er seks afgørende parter, som det er afgørende at sikre den rette kommunikation iblandt under en overenskomstforhandling: Medlemmerne af forhandlingsudvalget, tillidsrepræsentanterne, medlemmerne, kloge-ågerne (læs: Kommentatorer, der tror, de ved, hvad de taler om; det gør de sjældent), politikerne og den brede offentlighed. Det er en udfordring; særlig når der står meget på spil for parterne, og der er tale om sektorer af helt konkret betydning for borgerne, så som daginstitutioner. Chefredaktør Lisbeth Knudsen gav sit syn på kommunikationsindsatsen under overenskomstforhandlingerne i 2018 under Forhandlingsfællesskabets formandsmøde i januar. Der var både ros og ris. Ifølge Lisbeth Knudsen begyndte det ikke godt. Uenighed om, hvilket år man beregnede lønudviklingen fra, frokostpauser, der var betalt eller ej, samt lærernes arbejdstid var ikke lige det, der kunne tænde sympatien i offentligheden. Bedre gik det, da de offentlige arbejdsgivere med brask og bram brølede voldsomt højt og truede med lockout. Og endnu bedre, da organisationerne anlagde en samfundsbekymret attitude snarere end at bruge klassekampsretorik. Det talte til følelserne og gav indtryk af, at organisationerne tog ansvar. Det tværgåen-

de møde mellem tillidsrepræsentanter fra et bredt spænd af Forhandlingsfællesskabets medlemsorganisationer var bestemt heller ikke af vejen for sympatien.

Budskaber blev styret Lisbeth Knudsen satte desuden flueben ud for organisationernes evne til at styre budskaberne og bruge forskellige personligheder til at servere dem, ligesom det lykkedes at mobilisere de menige medlemmer. Med OAO-medlemmernes (Offentligt Ansattes Organisationers) ”gennembrudsforlig” var det hele – sammenholdet, musketér-eden – dog ved at falde på gulvet. På den anden side var det fint at undgå en konflikt: For befolkningens sympati for de lockout’ede ville fuse ud i takt med, at konsekvenserne blev mærkbare for offentligheden, vurderede chefredaktøren. Dermed var scenen sat for en paneldebat med en vifte af formænd for medlemsorganisationerne som paneldeltagere.

Klimaaftale Samme morgen havde formanden for FOA, Mona Striib, offentliggjort sit ønske om en ”klimaaftale” mellem organisationerne og de offentlige arbejdsgivere. Meningen er at undgå opslidende begrebsdiskussioner som netop den om lønmodeller og løngab.

Chefredaktør Lisbeth Knudsen: Organisationerne tiltrak sig sympati ved at anlægge en samfundsbekymret attitude snarere end at bruge klassekampsretorik.

FORHANDLINGSFÆLLESSKABET · består af 51 organisationer – herunder HI – der repræsenterer i alt 565.000 ansatte inden for det kommunale og regionale område. · HI’s formand, Jørgen Mosbæk, er medlem af Fællesskabets bestyrelse. Blandt de mest centrale resultater af OK ’18 inden for HI’s område var:

6

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

· En samlet lønramme på plus 8,1 pct hen over OKperioden · Højere pensionsbidrag · Kompetencemidler til efteruddannelse blev bibeholdt · Seniordagene blev fastholdt


OV ERENS KOMST

»Vi skal et trin ned ad konflikttrappen,« som Mona Striib formulerede det. Udsagnet vandt genklang i debatten: Der skal i det hele taget være en bedre dialog mellem ansatte og arbejdsgivere imellem forhandlingsperioderne, og de offentligt ansatte skal påtage sig et ansvar for at videreudvikle den offentlige sektor – ikke mindst i lyset af det markante udgiftspres, som den demografiske udvikling kommer til at føre med sig. Det skal afspejle sig i overenskomstkrav med perspektiver. Grundlæggende var der enighed om, at Forhandlingsfællesskabet – et fællesskab af i alt 51 organisationer med mere end 560.000 medlemmer – fungerer. Ifølge Mona Striib må organisationerne komme hinanden endnu tættere og ifølge formanden for HK Kommunal Bodil Otto arbejde mere med færre, centrale fælleskrav: Hvad er fælles gods? Hvad må man klare selv?

Den danske model Et tema, som paneldeltagerne gentagent vendte tilbage til, var den danske models fortsatte duelighed. Den danske model

bygger som bekendt på, at arbejdsmarkedets parter aftaler sig frem til en række grundvilkår, herunder løn og arbejdstid. Modellen indebærer, at politikerne grundlæggende blander sig udenom under forhandlingerne. Der er både på det private og det offentlige arbejdsmarked enighed om, at den danske model har været afgørende for landets stigende velfærd. Men hvornår er noget politik, henholdsvis overenskomstanliggender? »Hvis vi først appellerer til politikerne én gang, så har vi lukket dem ind i forhandlingslokalet,« fastslog Lars Qvistgaard fra Akademikerne. Den danske model kan på den anden side lægge en hindring i vejen for nytænkning, fordi det kan være svært at gennemføre større ændringer af overenskomstvilkårene, uden at det bliver politisk. Og dermed vil også kommende overenskomstresultater blive til ”vedligeholdelsesforlig”, som FAOS – Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og organisationsstudier under Københavns Universitet – betegnede udkommet af forhandlingerne i 2018. n

Hvis vi først appellerer til politikerne én gang, så har vi lukket dem ind i forhandlingslokalet. – Lars Qvistgaard, Akademikerne

#261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

7


GREEN SPORT FACILITY – NU ER DET OFFICIELT Organisationen bag Green Key går nu ud med en offensiv for at fortælle om, at vores sektor har fået sin helt egen Green Key-ordning under titlen Green Sport Facility. Offensiven bliver rettet imod politikerne og de kommunale forvaltninger og består blandt andet af en pressemeddelelse, indlæg til fagbladet Danske Kommuner og aktivitet på de sociale medier. I januar udsendtes nye diplomer til de i alt 74 anlæg, der er tilsluttet ordningen, og efter bladets deadline i januar skulle medlemmerne også have modtaget opdaterede foldere, ligesom der er nye flag på vej. Og ved dette blads udgivelse skulle www. greensportfacility.dk være en realitet. Samme tankegang Det er stort set kun navnet, der er ændret – og dét blandt andet for at give vores sektor en ekstra markeringsmulighed. Ordningen følger den samme tankegang, de samme principper og de samme kontrolforanstaltninger. Ifølge sekretariatsleder Mikal Holt ventes kriterierne for at leve op til Green Sport Facility-mærkningen revideret i løbet af det kommende år. Nogle kriterier er optaget i lovgivningen, og andre skal føjes til, eksempelvis problematikken om affalds-granulat fra kunstgræsbaner. Behov for målrettet ordning »Green Key er primært for hotel- og turistbranchen, og der er behov for en ordning, der er målrettet idrætsanlæg,« udtaler HI’s formand, Jørgen Mosbæk i pressemeddelsen og fortsætter: »Det kan styrke politikernes bevågenhed for, hvordan langsigtede investeringer og planlægning, vedvarende fokus, erfaringsudveksling og belønning i forhold til indsats har givet store driftsbesparelser og sikkerhedsog fremtidssikret en masse anlæg.« Også brugere af og besøgende i anlæggene skal fremover inddrages mere – de kan hjælpe med at bruge skraldespanden, tænke på vandforbruget og drikke mere vand fra hanen og mindre kildevand, påpeges det. Internt i branchen markeres overgangen til Green Sport Facility med en række kurser og møder – se andetsteds på siden.

MARKEDSFØRINGSDAG Nyt materiale – nye muligheder: Green Key bliver til GREEN SPORT FACILITY! Deltag i HI og Horestas markedsføringsdag tirsdag den 5. marts 2019 kl. 10.00 – 14.00 i Ishøj Idræts & Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj Oplev dine muligheder med dit anlæg på de sociale medier! Tanken er at sparre med hinanden og få gode ideer til måder at promovere vores anlæg, herunder høre, hvordan andre har markedsført deres anlæg på de sociale medier. PROGRAM 10.00 Velkomst 10.05 Kjeld Arentoft, Nyborg Idræts- og Fritidscenter, har brugt de sociale medier i mange sammenhænge. Hør om deres erfaringer med netværk på Facebook, om, hvordan de markedsfører anlægget, og om, hvordan de gør opmærksom på, at anlægget er miljøbevidst. 11.00 Mikal Holt, Horesta, informerer om mulighederne for at få trykt eget materiale. Tag gerne pc’en med! 12.00 Frokost 13.00 Erfaringer fra øvrige deltagere om brugen af Facebook og andre medier i forbindelse med markedsføring af anlæg og miljøcertificering. 13.45 Tak for i dag. Pris: 595 kr. Tilmelding skal på www.h-i.dk senest den 21. februar.

ERFA-MØDE: GREEN SPORT FACILITY Mandag den 8. april 2019 kl. 10.00 – 15.00 i Fredericia Idrætscenter I Fredericia skal vi se deres projekt omkring koldtvandsbassinet. De har en spændende løsning, hvor driften en stor del af tiden foregår uden brug af kølekompressor; vi skal se en ny tilbygning, og så er der gennemført en kæmpe renovering af svømmehallen. Altså: Rigtig mange spændende ting at se og høre om i Fredericia til årets første ERFA-møde i Green Sport Facility – forkortet GSF. Velkommen til! Tilmelding skal ske på www.h-i.dk senest den 21. marts.

8

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261


Man g Din g e år i bra nche aran og g ti for kva n! od s ervic litet e.

Fås i: 240x76, 183x76, 152x76, 122x61 cm

Fås i: Ø81x110 og Ø81x74 cm

Stort udvalg i stabelstole

Stolevogn og transportbur

VI KOMMER TIL DIG! Ingen opgave er for stor eller for lille, kontakt Per Goller på 4010 0578 eller pg@your-brand.dk for aftale om besøg eller yderligere information.


HI HI Campus havde i år premiere på vores helt egen udgave af Mads & Monopolet. Henrik Høy-Caspersen fordeler ordet mellem fv. Claus Larsen, Jørn Juul og Joy Amandus Andersen.

En dag, der gav erfaring En intensiv dag med noget for enhver smag: De knap 100 medlemmer, enkelte gæster og medarbejdere drog erfaringsmættede hjem fra årets Campus i Middelfart i november. Som året før var dagen inddelt i indlæg for alle deltagere samt et antal workshops om alt lige fra ludomani og persondataforordningen til en drøftelse af HI’s strategi. Her løftedes også sløret for lanceringen af Green Sport Facility som en

”særudgave” af Green Key specielt orienteret mod haller og idrætsanlæg. Blandt de fælles indslag var noget nær en peptalk ved Maria Keiniche Davidsen fra arkitektfirmaet Keingart om betydningen af at skabe flere, mindre og alsidige tilbud i hallerne for at sikre, at de bliver benyttet af flest typer af brugere – i en tid, da den selvorganiserede idræt vokser på bekostning af holdidrætten.

Jens Høyer-Kruse fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet refererede fra en undersøgelse om ledelse i og udnyttelse af idrætsanlæg, hvorunder han afslørede, at udnyttelsen af hal- og idrætsfaciliteter i gennemsnit udgør 61 procent på hverdage – selv ved en bookingprocent på 82. Dagen blev afsluttet med HI’s helt egen udgave af Mads & Monopolet. Her kunne medlemmerne rejse personalepolitiske eller andre dilemmaer over for et panel bestående af Claus Larsen, formand i Område 1, Jørn Juul, formand i Område 4, og Joy Amandus Andersen, faglig konsulent i HI. Ud over indlæg og workshops nød Campus-dagen deltagelse af et antal leverandører til branchen. Efter alt at dømme var dagen også i år en instruktiv pause fra en travl hverdag. n

KA GULVSERVICE KA GULVSERVICE

VI VASKER GULVE VI DINE VASKER DINE GULVE INDEN VIINDEN LAKERER VI DEM LAKERER DEM

FORVENT BLOT LIDTBLOT MERE! LIDT MERE! FORVENT

Vi har en specialudviklet gulvvasker med Vi har en specialudviklet gulvvasker med ekstra sug, så ekstra vi sikrersug, at dine erat helt så vigulve sikrer dine gulve er helt rene og tørre inden vi lakerer dem!vi lakerer dem! rene og tørre inden

FRISK DIT HALGULV OP FRISK DIT HALGULV OP

KLARE KLARE LINJER LINJER

Vi kigger gerne dit gulv og rådgiver dig. Vi forbi, kiggervurderer gerne forbi, vurderer dit gulv og rådgiver dig. Så kan vi give Så digkan et uforpligtende på, hvadtilbud det vilpå, hvad det vil vi give dig et tilbud uforpligtende koste at få gulvet behandlet. koste at få gulvet behandlet.

– det kan de fleste – det kan de fleste forholde sig til. forholde sig til.

UNDGÅ UNDGÅ LAKBINDINGER LAKBINDINGER

Vi er et team afVi er et team af professionelle professionelle håndhåndværkere med mange værkere med mange års erfaring påårs området. erfaring på området.

Ved at rulle lakken pårulle lakken på Ved at med vores metode med vores metode bevares den naturlige bevares den naturlige bevægelse, selv under bevægelse, selv under store forandringer storei forandringer i luftfugtigheden. luftfugtigheden.

MØD OSMØD PÅ OS PÅ STAND 108A STAND 108A

Vi står klar med Vi ekstra står klar med ekstra – forvent blot lidt mere! – forvent blot lidt mere! gode messetilbud! gode messetilbud! www.ka-gulv.dk www.ka-gulv.dk

10

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

Super tilfreds med arbejdet Super tilfreds med arbejdet og god vejledning for og god vejledning for efterfølgende vedligehold. efterfølgende vedligehold. Brian Larsen, Arena SydLarsen, Arena Syd Brian


INTELLIGENT ONE FREMTIDENS OPSTREGNINGSROBOT!

UANEDE MULIGHEDER • INTET ÅRLIGT ABONNEMENT • KRÆVER IKKE ET SIMKORT • ROBUST OG HOLDBAR • BEDSTE PRÆCISION • BRUGERVENLIG TABLET • HURTIG OG NEM AT SÆTTE OP

FINANSIERING PÅ DEN SIMPLE MÅDE! Inkluderer 12 måneders tilfredshedsgaranti fra købsdato! - skulle du mod forventning ikke være tilfreds, kan Intelligent One returneres efter det første år, uden det koster dig ekstra!

Førstegangsbetaling kun kr. 42.500,00 Inkluderer onsite levering og undervisning samt brug af Intelligent One i et helt år!

Årlig betaling kr. 42,500,00 År 2: kr. 42.500,00 År 3: kr. 42.500,00 År 4: kr. 42.500,00 År 5: kr. 42.500,00 I alt kun kr. 212.500,00

For yderligere information bedes du kontakte Anders Krohn, Salgschef, Danmark på telefon 30151514 eller email anders.krohn@imr.eu.

info@imr.eu • www.imr.eu


NY V ID EN

Svømmehaller appellerer til mange forskellige brugere og er samtidig dyre at bygge eller udbygge. Lokale og Anlægsfonden har indsamlet erfaringer fra fire anlæg.

AF ADAM PADE

I Vejen synger de i kor i saunaen

H

vad er et velfungerende svømmeanlæg? Sådan lyder spørgsmålet på forsiden af en nyligt udsendt rapport, hvori det rådgivende ingeniørfirma Niras har undersøgt anvendel-

sen af og trivslen i fire forskellige svømmeanlæg landet over. Analysen er udført for Lokale og Anlægsfonden, der har støttet to af anlæggene. Noget tyder på, at det er svært at

tilgodese alle typer brugere i samme grad. Konkurrencesvømmere og motionsbadegæster kan i bogstavelig forstand komme på kollisionskurs. Evalueringen omfatter fire nyere svøm-

»VORES KERNEPRODUKT ER FÆLLESSKAB« I Vejen blev svømmehallen udvidet for knap 19 millioner kroner tilbage i 2015. Et 25 meter bassin, et soppe- og et springbassin blev suppleret med et varmtvandsbassin, et nyt udeområde, en sauna og spafaciliteter. Visionen bag udbygningen var at styrke sammenhængskraften og dét blandt flest mulige brugere: Mennesker vil gerne være sammen med mennesker, og det skal hal- og anlægsfaciliteter danne rum for. Idrætscentret er blevet udvidet løbende siden 1981, og for hver ny udbygning er der indrettet pladser, der har til formål at skabe fællesskaber: Den Blå Plads, Den Røde Plads, Den Grønne Plads. For fællesskaber er den eneste måde at bekæmpe ensomhed

12

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

på, lyder den grundlæggende holdning. Når direktør Jakob Sander bliver spurgt til forløbet bag evalueringen af Vejen Idrætscenters Svømmehal, peger han selv på, at den konklusion i rapporten, der har overrasket ham mest, er svømmeanlæggets samlede rekordstore score på brugertilfredshed – 87 procent erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse: Anlægget er langt fra det dyreste blandt de fire evaluerede anlæg, der er tænkt ud af posen under indretningen i alle fire tilfælde, og så har der ikke været en eneste offentlig krone involveret – direkte i hvert fald. Blot stillede Vejen Kommune garanti for et lån på 12,5 millioner kroner i Kommunekredit. Resten er finansieret via billetindtægter. »Forudsætningen var, at vi kunne

øge billetindtægterne med 1,8 million kroner om året. Nu – tre år efter – ligger vi faktisk på mellem 1,9 og 2,0 millioner kroner over, hvad vi lå på inden udbygningen,« specificerer Jakob Sander. Merindtægten er blandt andet skabt ved at fordoble åbningstiderne – fra 56 til 106 timer om ugen – og det er sket med kun en beskeden styrkelse af bemandingen. Det samlede idrætsanlæg omfatter mellem 2.500 og 3.000 besøgende om dagen – svarende til omkring to millioner om året. Samtidig viser erfaringerne, at det er betydeligt nemmere at lokke nye brugere ind i eksempelvis et fitnesscenter end i en svømmehal. For svømmehallens vedkommende kan Jakob Sander ikke genkende tendensen henimod et fald i holdidrætten;


NY V ID EN meanlæg: Valby Vandkulturhus blev opført i 2012 og ejes og drives af Københavns Kommune. Anlægget består af tre bassiner af vidt forskellig beskaffenhed – fra en vandfaldsrutschebane til et asymmetrisk udformet bassin med fire baner à 25 meter. Vejen Idrætscenters Svømmehal blev suppleret med et ekstra anlæg i 2015 og har fået tilføjet et varmtvandsbassin, et udeområde, en sauna og spafaciliteter. I Taastrup ved København indviedes en tilbygning til en eksisterende svømmehal i 2016. Bassinet er indrettet med 10 x 50 meter, men kan deles op på flere måder med adskillelsesbroer. Endelig indgår Ringkøbing Svømmehal, der har undergået en større renovering og nu omfatter tre bassiner, herunder et 25 meter bassin med mulighed for opsætning af en forhindringsbane. Endvidere indgår et varmtvandsbassin, et dybere udspringsbassin med klatrevæg, et varmtvandsbassin og en overdækket ”grotte”. Anlægsarbejderne i Valby og Ringkøbing er udført med støtte fra Lokale og Anlægsfonden, mens Taastrup og Vejen er udført uden støtte.

Udbredt tilfredshed Evalueringen har taget udgangspunkt i konkrete besøg i hallerne med brugerinterviews og yderligere dybtgående interviews med brugere, medarbejdere og andre interessenter. Helt overordnet viser analysen, at brugerne – uanset hvordan de bruger deres svømmehal – er tilfredse. I Ringkøbing udtrykker 77 procent af brugerne tilfredshed eller megen tilfredshed, og 76 procent er enige eller delvis enige i, at faciliteterne

tværtimod: »Det, der hitter helt vildt, er ryghold, genoptræningshold, cancerhold. Alle hold, vi opretter i vand, hvor man kan bunde, kan vi fylde,« konstaterer han, men kan for idrætshallernes vedkommende godt se et fald i den samlede kapacitetsudnyttelse i dag i forhold til for 10 år siden – blandt andet fordi brugeradfærden er blevet en anden. Rygtet om Vejen Idrætscenters Svømmehals gode resultater er nået vidt omkring. »Vi tager månedligt imod delegationer fra nær og fjern, hvor man selv står over for at skulle bygge nyt og bygge ud, og vi tager gladelig imod,« lyder det fra direktøren for Vejen Idrætscenter.

#261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

13


NY V ID EN

Vejen Idrætscenters svømmehal er blevet udvidet løbende siden 1981. For hver ny udbygning er der skabt pladser som rammen om fællesskab.

lever op til deres behov, og endnu bedre er tallene fra Vejen: Henholdsvis 87 og 88 procent. Baggrunden for den udbredte tilfredshed er blandt andet den, at svømmehallen er et socialt samlingssted – det gælder både caféfaciliteterne og saunaen. Således citeres direktør i Vejen Idrætscenter, Jakob Sander, for sin betragtning om morgensvømmernes trivsel: »Der er en fremragende akustik i sådan en sauna. Du kan lige forestille dig 15 mandestemmer, der synger. De kaldes ”Die Sauna-Sänger-Knaben”.« Med henblik på, at rapporten formentlig vil blive brugt ved projektering af nye eller nybyggede anlæg, har ingeniørerne set på, hvad der karakteriserer det velfungerende svømmeanlæg ud fra tre forskellige perspektiver: Mødet mellem de forskellige typer brugere, de fysiske rammer og driften. Blandt parametrene er selvsagt bassinerne og hertil understøttende faciliteter så som

omklædningsrum, indeklima, fornemmelsen af tryghed, design, tilgængelighed og samspillet med omgivelserne. Konklusionerne da? At det er svært at bygge bro mellem alle typer brugere: Fra leg over til vandsportsaktiviteter, fra genoptræning til konkurrencesvømning. Det gælder først og fremmest i anlæg, hvor man har lagt vægt på multifunktionalitet frem for opdeling af funktioner. Og hvor wellness-badegæster svømmer, når de har tid og lyst, så mødes konkurrencesvømmerne under mere faste rammer. Ønskerne om vandtemperaturer er af samme årsag svingende. I vandet mødes man høj som lav. Her udtrykker mange brugere, at håndteringen af kulturelle grænser og sociale spilleregler er vigtig.

Udsyn med indsigt Skal man kunne kigge ind til badegæster-

ne? For Lokale og Anlægsfonden er det vigtigt, at anlæg, der modtager støtte, spiller sammen med omkringliggende faciliteter. Det er man især glad for i Ringkøbing, hvor der er en flot, vid udsigt til Ringkøbing Fjord. Så ind- og udsyn er OK, synes det, men hensynet til almindelig blufærdighed tilsiger en vis afgrænsning til verden udenfor. Det er fint at eksperimentere med asymmetriske former – som tilfældet er i Valby – og spændende faciliteter. Men samtidig som det kan tiltrække nye brugeres interesse, så bryder man med brugernes vante forestillinger om – og forventninger til – hvad en svømmehal er. Altså: Nytænkning med omtanke. Som vanlig kan det aldrig betale sig at bygge billigst muligt. Rapporten beretter, at den del af anlæggenes drift, der har kostet mest, er udbedringer efter byggesjusk: Fejlproportionering, ujævne flisearealer, dyre eksperimenter med vandrensningsog ventilationsanlæg og så fremdeles.

Brugergrupper skal inddrages

SÅDAN LYDER ANBEFALINGERNE I sin sammenfatning giver forfatterne bag evalueringen af fire svømmeanlæg følgende gode råd ved om-, til- eller nybygning: · Prioritér! Hvem bygger du til? · Kan du ”knopskyde” med først et anlæg til et eller få formål og siden bygge ud? · Pas på med at eksperimentere med nye komponenter, materialer eller udformning af anlægget. Går det galt, kan efterfølgende opretning blive dyr · Fornyelse behøver ikke at koste kassen: Udskift belysningen og skab en ny stemning, tænk i varierende vandtemperaturer fra bassin til bassin, del åbningstiderne op af hensyn til forskellige brugergrupper · Gentænk ”overgangszonen” mellem svømmehal og ikke-svømmehal · Der må gerne være ind- og udsyn. Men beskyt brugerne og afgræns adgangen til svømmeområdet Læs hele rapporten på loafonden.dk

14

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

Fra HI lyder det, at rapportens konklusioner underbygger, at svømmeanlæg skal og bør favne en meget bred skare af brugere, selv om det kan være svært at tilfredsstille alle. »Og så er rapporten en understregning af, hvor vigtigt det er, at alle brugergrupper inddrages og høres, når der skal renoveres eller bygges nyt,« siger HI’s næstformand, Henrik Høy-Caspersen, der selv er leder af Frederiksværk Svømmehal. Henrik Høy-Caspersen peger også på betydningen af, at lederen til enhver tid har et blik for, hvilke trends og tendenser der er fremherskende. »Der bør være et konstant fokus på kompetenceudvikling – også på dette felt,« tilføjer han. n


2V2 FODBOLDBANE I VANLØSE HALLEN

TMF - MULTITRÆNINGSSTATIV PÅ HJEMLY IDRÆTSEFTERSKOLE Nøglen til en succesfuld træning er lige her! Dette er et nyudviklet træningsstativ... vi kalder det TMF - det står for Træning, Motorik og Fitness. Som et træningsredskab er det perfekt til konditions- og koordinationstræning. Som et fitnessredskab kan det bruges effektivt til Crossfit, TRX og cirkeltræning. Sidst men ikke mindst kan de yngste få trænet motorikken, hvor de på én og samme tid får sjov, leg og bevægelse kombineret, ved at udfordre sine klatre- og parkourskills.

MOTORIK-UNIVERS I SULDRUP HALLEN Hvor har man bare lyst til at boltre sig som et barn, når man går ind af døren til Suldrup Hallen - og det må man også godt! Indgangspartiet i hallen opfordrer til at bestige, kravle, gynge, hoppe, forcere og bare lege sig igennem. Et fantastisk miljø for børn og voksne, som gerne vil udfordres eller bare blive ”glad i låget” over de smil, som møder en fra alle vinkler. I dette miljø er det muligt at ”sætte børnene af ”når far eller mor skal spille badminton, floorball eller dyrke yoga i hallen.

A-SPORT A/S · KATKJÆRVEJ 8 · 7800 SKIVE ·TLF. 97 51 07 17 · WWW.A-SPORT.DK


NY BYGGERI

I Frederikssund ER vedtaget en langtrækkende helhedsplan for udvikling af et integreret sports- og idrætsområde. Først for står et NYT svømmeanlæg.

OM AT KUNNE BEGYNDE AF ADAM PADE · VISUALISERINGER VENLIGST UDLÅNT AF KEINGART ARKITEKTER OG GPP ARKITEKTER

T

ænk at kunne få lov at bygge helt forfra på en bar mark! I Frederikssund opfører man netop her – på en bar mark – et nyt idrætsanlæg og dét ud fra en gennemarbejdet helhedsplan, der rækker mange år frem i tiden. Planen skitserer, hvordan man vil samle faciliteter, der i dag ligger spredt rundt i byen og bringe en synergieffekt i spil, der gør, at aktive børn og voksne kan mødes på tværs af deres respektive idrætsgrene. Den eksisterende svømmehal er oprindelig et friluftsbad, der senere er blevet renoveret og overdækket. De nye vandbehandlingsregler fra 2017 og udsigten til en omkostningstung renovering af den eksisterende svømmehal var med til at skabe stor politisk opbakning til at opføre en ny moderne svømmehalsfacilitet, der ville kunne opfylde alle krav til vandkvalitet. Foruden en ny svømmehal arbejdede samrådet for den lokale idræt, Frederikssund Idrætsråd, for en politisk vision om dannelsen af et idrætscenter i de fire byer, der indgår i Frederikssund Kommune. Det blev afsættet for at skabe en helhedsplan for én idrætsby i Frederikssund.

16

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

Samlet set var der politisk vilje til at gøre noget andet end at reparere sig frem. Det blev til erhvervelsen af et op imod 30 hektar stort areal sydøst for bymidten; et kuperet terræn, der ville kunne inspirere til kreativ arkitektur. Tilmed var der god brug for den gamle svømmehals areal ude ved fjorden til realiseringen af et campusområde for byens stadig flere uddannelsesinstitutioner. Scenen var sat – sat for udviklingen af en langtrækkende vision for et kompleks af sports- og idrætsfaciliteter for alle brugergrupper; ja, tilmed ligger byens største skole, Ådalens Skole, lige overfor og i tilknytning hertil to haller.

Brugerinddragelsen Da først den politiske behandling var tilendebragt – det var i 2015 – blev tegnestuen Keingart bedt om at tegne et udkast til helhedsplanen. Dermed indledtes et omfattende brugerinddragelsesforløb, der skulle sikre, at alles ønsker blev hørt og i videst mulige omfang tilgodeset. Keingart har igennem årene specialiseret sig i idrætshaller og ditto anlæg landet over – i det hele taget rum udvendig og ind-


Multibane Oaks

Uopvarmet hal

Frugthave

Indkørsel

Udfordringsbane Depot

Petanque

Crocket

Parkering

Skøjtebane Svøm

Hal 1+2

Løbesti

400m løbebane Café

Hal 3

Stadion

Cykel P Cykel P

Sal Brandvej

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY

Sti til Vinge

Opvarmning

Parkering

Parkering

Puls tårn

Tennis

1200 m Løbesti Ophold Ophold/ Depot 1200 m Løbesti Løbesti

Indkørsel Ophold Shelters

Evt hytteby Indkørsel

FORFRA vendig, der ansporer til leg, læring og fysisk udfoldelse. »For os var det vigtigt at gennemføre en ordentlig proces – at vi inddrog brugerne lige fra idrætsforeninger til Ældreråd. Vi gennemførte et antal workshops, hvor vi med tre forskellige tematiske scenarier bredte et stort mulighedsfelt ud. En sådan proces betyder både, at vi får afdækket brugernes behov, og at brugerne faktisk selv taler sig til enighed,« fortæller medejer af Keingart, arkitekt Flemming Overgaard. Efter workshops med foreningslivet, kommunens kultur- og fritidsudvalg og hele byrådet tolkede Keingart de mange ønsker, behov og muligheder ind i et fjerde scenarie, hvorpå hele høringsprocessen blev gentaget. Forløbet tog fire måneder og blev afsluttet inden budgetforhandlingerne for 2017.

Særlig proces for svømmeanlægget Idet svømmeanlægget stod først foran en realisering, gentog kommune og tegnestue processen med workshops og tre scenarier alene for svømmeanlæggets vedkommen-

Løbesti Muddergrøft

Svævebane

High Rope

Skydebane Cykelsti

Store billede: GPP Arkitekters visualisering af facadeparti. Ovenfor Keingart Arkitekters skitse af helhedsplanen for udviklingen af Frederikssunds nye sports- og idrætsområde. Ovenfor: Snit af syd- henholdsvis vestfacade.

de. Det deraf følgende fjerde projekt blev vedtaget – og ligesom ved behandlingen af helhedsplanen fra 2015 af samtlige partier i byrådet med undtagelse af Enhedslisten. Spaden blev sat i jorden i fjor, og byggeriet ventes afleveret i starten af 2020. Dernæst følger formentlig anlægget af et antal fodboldbaner og derpå to halkomplekser. Anlæggets samlede areal på 3.000 kvadratmeter kommer til at omfatte faciliteter for alle brugergrupper – fra varmtvandsbassin til tre saunaer, heraf den ene med en prægtig udsigt. Det centrale bassin får et omfang af 25 x 25 kvadratmeter imod det eksisterende 12 x 25 kvadratmeterbassin. Hertil kommer særlige faciliteter som Danmarks første modstrømsbassin af sin art målrettet elitesvømmeres træning af deres teknik. I bunden af modstrømsbassinet indbygges et gangbånd, der kan anvendes ved genoptræning. Som hovedentreprenør virker G.V.L. Entreprise A/S, der inddrog tegnestuen GPP Arkitekter til at tegne anlægget. GPP har erfaring inden for feltet og har for nylig stået for et vandaktivitetshus i Lystrup ved Aarhus. #261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

17

Sti til Vinge


NY BYGGERI I Frederikssund føjer anlægget sig fornemt ind i det bakkede terræn. Syd for anlægget anlægges et aktivitetsområde – en udendørs gymnastiksal – i direkte tilknytning til indgangspartiet, hvor besøgende mødes af et fællesareal. Tanken om at bringe de gymnastiske elementer ud i det åbne rum og blande det med elementer fra boldspil var så spændende en tanke, at Lokale og Anlægsfonden er gået med i projektet.

Hvem bygger du for? Idrætsfaglig leder Kaare Rosenkrans Jakobsen og idrætskonsulent Martin Hald – henholdsvis på anlægs- og udøversiden – har selvsagt været med fra starten. Kaare Rosenkrans Jakobsen kalder brugerinddragelsen for en spændende proces og synes, det har været udfordrende at få blotlagt alle krav og ønsker. Martin Hald supplerer: »Vi har været meget tæt på brugerinddragelsen, der altid er vigtig: At gøre sig klart, hvem man bygger for.« Grundlæggende mener de begge, at det er lykkedes at bygge bro over de forskellige brugerbehov. I Frederikssund har idrætshallerne været drevet som én enhed siden kommunesammenlægningen med Slangerup og Jægerspris kommuner i 2007. Kaare Rosenkrans Jakobsen var selv med til at sammenlægge driften af de i alt seks haller i den nye kommune. »Jeg synes, samdriften fungerer. Omkostningen er, at man mister nærkontakten med brugerne, men vi har på den anden side ikke mærket til store protester fra brugerne selv,« siger Kaare Rosenkrans Jakobsen – der nærmest er født ind i en idrætshal, idet hans far i sin tid var leder af Frederikssundhallen. Her overtog Kaare Rosenkrans Jakobsen selv ledelsen i 1999.

Integreringen Den samlede helhedsplan stemmer fint overens med de tendenser, der tegner sig for udvikling af sports- og idrætsanlæg, ifølge arkitekt Flemming Overgaard; herunder samtænkningen af de forskellige idrætsgrene og tilmed en begyndende integrering af behandlersystemet. Dette sidste er både godt for patienterne og styrker udnyttelsesgraden af anlæggene. Og desuden: »Vi har i helhedsplanen forsøgt at indbygge muligheder for både den selvorganiserede og den holdorganiserede idræt, derfor den udendørs ”gymnastiksal”. Folk vil meget gerne noget udendørs – og efter eget forgodtbefindende.« I Frederikssund skal man nok komme til at befinde sig vel. n

Idrætskonsulent Martin Hald (bagest) og idrætsfaglig leder Kaare Rosenkrans Jakobsen: Den forudgående proces med brugerinddragelse medvirker helt klart til at afstemme forventninger.

18

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

FREDERIKSSUNDS NYE SVØMMEHAL Samlet areal: Ca. 3.000 kvm Faciliteter: · 25 x 25 kvm bassin · Varmtvandsbassin · Wellness-bassin · Sauna (3) · Forplads med aktivitetsplads Samlet pris for grundkøb, byggemodning og svømmerhal: 141 mio kr. Lokale og Anlægsfonden støtter udvikling af anlæggets bassin, fællesarealer og en udendørs aktivitetsplads. Ventes åbnet om et år.


NY BYGGERI

JO, MAN KAN GODT FORENE MANGE BRUGERGRUPPER Selv om den nye Frederikssund Svøm­­ mehal appellerer til mange bru­gere – fra konkurrencesvømmere til pensionister – og måske lidt frækt kan betegnes som et multifunktionsanlæg, så er der ikke tale om, at der er gået på kompromis med kvaliteten for at rumme det hele. Idrætskonsulent i Frederikssund Kommune, Martin Hald, går en smule i rette med Lokale og Anlægsfondens evaluering fra i fjor af fire svømmeanlæg (læs også side 12). Her fremhæves det, Martin Hald, at nok er alle tilfredse med de evaluereidrætskonsulent de svømmeanlæg, men tilfredsheden er i Frederikssund mindst dér, hvor de forskellige brugere Kommune. skal kæmpe om den samme plads. Altså må man gøre sig klart, hvem man bygger til, underforstået at det er svært at gøre alle tilfredse, og at der bør prioriteres under projekteringsfasen. »Vi synes, det er lykkedes at finde et fint snit, hvor der både er plads til elitesvømmerne, børnefamilierne og til patienter under genoptræning. 25 x 25 meter-bassinet er dimensioneret, så det opfylder internationale standarder for kortbanesvømning og fordobler arealet på træningsbassinet i forhold til det nuværende træningsbassin,«

siger Martin Hald og fortsætter: »Vi er meget opmærksomme på, at man ikke kan have alle brugergrupper i hallen på samme tid. Der vil være tidsrum, hvor der er fokus på bestemte brugergrupper og aktiviteter.« Ifølge Martin Hald er Lokale og Anlægsfondens evaluering af svømmefaciliteter meget værdifuld i arbejdet med at skabe nye svømmehaller. Men – »Jeg synes, det er relevant at se på, at tre af anlæggene i evalueringen er specialfaciliteter til en mindre brugergruppe. Specialfaciliteter øger selvsagt funktionaliteten af et anlæg på nogle parametre, men ekskluderer samtidig nogle brugergrupper fra helt at kunne få glæde af en svømmefacilitet. I vores proces med at inddrage interessenterne har der fra alle parter været en forståelse for og opmærksomhed om, hvordan man fastholder kvaliteten i aktiviteten samtidig med at skabe plads til alle. Når man ser på plantegningen, indretningsovervejelser og de faciliteter, vi får med projektet, så får vi et anlæg, der favner bredt på et meget højt niveau.« At alle parter formentlig også bliver tilfredse, kan ikke mindst tilskrives den omfattende brugerinddragelse, herunder med ekskursioner ud i landet, der gik forud for projekteringen af Frederikssund Svømmehal.

Danmarks største program i bruseløsninger SPAR OP TIL 67% T PÅ VANDFORBRUGE

Til kv og vv Tempomix model 790220

Til forbl. vand Sporting model 714700

Til forbl. vand Advance model 749535

Til kv og vv Securitherm model 792300

Til kv og vv Tempomix model 790350

Til forbl. vand Advance model 4000-X

Alstrup Alle 2 - 8361 Hasselager www.cma-armatur.dk

86 28 77 66

GRATIS - uforbindende rådgivning om vandbesparelse/produktvalg #261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

19


T RYGHED

PFA-aftalen er nu også for dig, der ikke er dækket af overenskomsten.

Nye fordele hos PFA HI forbedrede pensionsaftalen med PFA sidste år med blandt andet en styrket forsikringspakke samt lavere administrationsomkostninger, hvilket i sidste ende giver mere til dig og din alderdom. Forbedringerne er allerede trådt i kraft, og omfatter alle medlemmer med pension i PFA.

Mere sundhed Forsikringspakken er blandt andet styrket med PFA EarlyCare, som er tilknyttet PFA Erhvervsevne. Det giver mulighed for at ringe til PFA og få hjælp og sparring af PFA’s social- og sundhedsfaglige specialister, hvis du får en sygemelding på 14 dage eller mere. Du kan ringe til PFA EarlyCare på 7080 7505. PFA Helbredssikring er også blevet optimeret, så du kan få hurtig psykologhjælp

uden krav om lægehenvisning, hvis du oplever symptomer på stress eller lignende. Fremover er du altså godt dækket, hvis livet tager en uventet drejning.

Hvis du ikke er overenskomstdækket Er du privatansat eller selvstændig, og ikke automatisk omfattet af en pensionsordning, kan du som medlem af HI få en pensionsordning i PFA på samme vilkår som medlemmer omfattet af pensionsordning i PFA via overenskomst eller lignende. Det frivillige medlemstilbud giver dig blandt andet mulighed for at få en god forsikringspakke, der giver dig og dine nærmeste tryghed, hvis du bliver syg eller dør. Ring til PFA og kom i gang med det samme. En rådgiver fra PFA kan hjælpe dig med

at få oprettet ordningen, tilpasset forsikringsdækningerne og opsparingen, så det passer til dine ønsker og behov. Ring til PFA på 3917 4898 og hør mere om dine muligheder i PFA. n

VIL DU VIDE MERE? Log ind på mitpfa.dk og se, hvordan du er dækket i din pensionsordning. Har du spørgsmål til eller ønsker du at høre mere om det frivillige medlemstilbud, er du velkommen til at ringe til PFA på 3917 4898.

Har du styr på kemikalierne i dit svømmebad? Vi har mange års erfaring med i bagagen og er klar til at hjælpe dig!

MEMDOS SMART LD 10 Én pumpe til alle anlæg

Samme pumpestørrelse til alle anlæg, både til Syre og Klordosering, dette betyder, ingen forvirring med reservedele, og du behøver kun 1 reservepumpe!

20

Tlf.: 8693 3922 info@lml-sport.dk

171x123mm HI 140119.indd 1

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

Consept 420SMD

Én pumpe til alle anlæg Flexibel slangepumpe, til både klor, syre, og flokningsdosering. Mulighed for programmering til pulsindgang, eller fast indstilling til flokningsdosering

18-01-2019 07:09:05


PORT RÆT

SÅDAN GENOPFINDER MAN EN BY AF ADAM PADE

J

ørn Juul sætter et øjeblik tingene på spidsen: Er man lidt oppe i årene, handler service om personlig opmærksomhed og tilstedeværelse. Er man yngre, gør det stik modsatte sig gældende; man betjener helst sig selv. »Den røg jeg selv ind i, da vi for nogle år siden lagde to haller sammen. Sammenlægningen forudsatte en digitalisering, der satte brugerne i stand til selv at book’e en hal, hvor dørene var åbne og lyset tændt, når brugerne mødte ind. Det vakte forskellige reaktioner. Nogle syntes, det var fantastisk, andre det modsatte, og det var i nogen grad generationsbestemt.«

indledt, da Horsens Idrætspark, Horsens Svømmehal og den dengang ny-opførte Parkhallen blev slået sammen. Visionen om Forum Horsens blev historisk set grundfæstet med afholdelsen af DGI’s Landsstævne i 1990 med mere end 23.000 deltagere. Forud for stævnet blev Jørn Juul – dengang leder af Stensballe Hallen – sat ind i den arbejdsgruppe, der specielt havde med idræt at gøre. Og da der efter sammenlægningen af haller og anlæg blev brug for en samlende leder, faldt valget på ham. »Og vi har jo så bygget lidt ud siden,« som han nøgternt beskriver det.

Begyndte med Landsstævnet

Forum Horsens er en god historie, for den handler om meget mere end en idrætshal eller to. I stedet handler den om genopfindelsen af en by, der i menneskealdre har slæbt rundt på identiteten som byen med statsfængslet og var fanget i et ingenmandsland mellem det buldrende Trekantområde – Fredericia, Kolding og Vejle – og Aarhus, den jyske hovedstad, der kunne selv. Hertil kom, at byen endnu helt fremme i 1960’erne og 1970’erne var mentalt mærket af at have mistet betydning som stor industriby;

Episoden er et skoleeksempel på, hvordan halinspektørens rolle har ændret sig i takt med den moderne teknologi: Fra den allestedsnærværende, servicemindede ”husvært” til noget nær en konsulentrolle for brugerne. Halinspektørens arbejdsbeskrivelse er mildest talt ændret på samme tid som forbrugsvaner: Det er ikke længere givet, at her spilles badminton hver torsdag mellem 0900 og 1000. Jørn Juul (65) har gjort hele den rejse med, der blev

22

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

Lige midt på skiven


PORT RÆT

Forum Horsens har skabt en helt ny selvforståelse i den mellemstore provinsby, der i dag oplever sig som centrum i den østjyske korridor. Lederen hedder Jørn Juul.

FOTO: THOMAS MØLVIG FOR TROLDTEKT

en betydning, der svandt voldsomt ind under 1930’ernes barske økonomiske nedtur. Re-brandingen af Horsens lykkedes samtidig med opbygningen af den østjyske korridor, hvor Horsens nu var placeret lige midt på skiven. Denne handels- og erhvervskorridor er ikke mindst resultatet af en bedre infrastruktur med E45, der nu yderligere er tresporet på et længere stykke. Den er også et resultat af, at der skal mere til for at opnå gennemslagskraft som væksthub. Og frem for at være et passiv er fængslet blevet til et aktiv: Et kultur-, aktivitets- og iværksætterhus, der ligesom Forum Horsens sætter byen på landkortet. Hvordan sætter man sådan en udvikling i gang? Hvordan lykkes man? Jørn Juul er ikke i tvivl: »Politisk stabilitet. At byens politikere har stået sammen og har villet det her, også på tværs af byrådsperioderne. Det har været et fælles projekt,« lyder det. Afholdelsen af Landsstævnet – en kraftpræstation – skabte en politisk og folkelig tro på, at det kunne lade sig gøre; selvforståelsen blev en anden. Men han peger også på tendenser, der har været med

Horsens: Et idræts- og kulturudbud, som Forum Horsens præsterer, kan naturligvis ikke alene leve af det lokale marked. Der skal mere til. »Her oplever vi jo – måske især i vores branche og blandt de nye generationer – at man gerne vil engagere sig lokalt, at man prioriterer nærværet. Det være sig i grundejerforeningen, i hallen eller i skolebestyrelsen. Men man er samtidig parat til at rejse langt for at opleve det bedste.«

Holdt op med at tælle Over en årrække investerede Horsens Kommune et trecifret millionbeløb i det, vi i dag kalder Forum Horsens. Langt ud over bygrænsen kendes naturligvis selve arenaen – selve Forum – på de 4.000 kvadratmeter opført i 2003-04. »I min tale ved første spadestik sagde jeg, at hvis nogen nærede ønske om at følge med i byggeriet, så var de velkomne til at sende mig en mail … Jeg holdt op med at tælle efter de første 11.000,« fortæller Jørn Juul. Det blev til et utal af omvisninger for grupper og foreninger. »Jeg blev tit mødt med spørgsmålet: ”Men er det ikke kun for eliten”? Hvad lå der så i det spørgsmål? Jo, en vis #261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

23


PORT RÆT

Vi ønsker selvfølgelig al den bevågenhed, vi kan få – det er en del af gamet – men det betyder også, at der er mindre plads til at begå fejl. – Jørn Juul, Forum Horsens ”ét hus – få funktioner” frem for som et multihus. Et multihus lyder besnærende, men man risikerer at skræve over for meget og dermed gå på kompromis med den samlede kvalitet. Derfor ser Jørn Juul nu med spændt forventning frem til opførelsen af et selvstændigt kampsportscenter; en facilitet, der har været efterspørgsel på. Centret vil skulle erstatte et antal lejemål rundt om i byen.

Opvokset i det midtjyske

24

bekymring om, at det her fine hus nok ikke var ét, du selv ville komme i; man kunne ligeså godt have spurgt: ”Er det ikke for dyrt”? Derfor har det altid ligget os på sinde at have så bredt et spektrum af aktiviteter, at flest mulig får ærinde her – vi skal skabe ejerskab til huset blandt borgerne. Så vi har både børnehaver og SFO’er, der bruger selve Forum.«

Jørn Juul er opvokset i det midtjyske og gik i lære som elektriker. Han ”kørte på de store byggerier” igennem en årrække frem til et tidspunkt i 1980’erne, da byggeriet stod på pause. Tiden var måske inde til at prøve noget andet, og han reflekterede på et stillingsopslag fra Stensballe Hallen som halinspektør. Vist var han sportsinteresseret – han spillede håndbold på et helt pænt niveau, da han var yngre – men det var ikke sportsinteressen, der var afgørende. »Det, der drev mig, var at arbejde med mennesker. At være i en dialog, at præge et team,« fastslår han. Og – nej, hans hustru fulgte ikke med, og han husker, at dét var der nogen opmærksomhed om: At man nu for første gang ansatte en halinspektør uden mage – og oven i købet med bopæl et stykke væk. Selv om han i det hele anerkender, at servicebegrebet uafvendeligt har ændret sig, ser han med hjertevarme tilbage på tiden i Stensballe Hallen. »Man var jo med i alt. Det var der noget charmerende over. Men den verden eksisterer bare ikke mere,« lyder det – egentlig ikke med fortrydelse, men som en nøgtern konstatering. Forum Horsens er vokset fra en sammenlægning af hal-aktiviteter til et nationalt samlingspunkt. Hvordan vokser man selv under sådan et forløb? »Opgaverne er såmænd ikke så anderledes. De er bare større. Noget af det, jeg mest har skullet vænne mig til gennem årene, er den offentlige opmærksomhed, der følger med de store arrangementer. Vi ønsker selvfølgelig al den bevågenhed, vi kan få – det er en del af gamet – men det betyder også, at der er mindre plads til at begå fejl.«

Alliancerne

Man kan godt melde ud

Hertil kommer det vigtige samarbejde med eksempelvis byens hoteller, Fængslet og sponsorklubben Horsens & Friends, der i høj grad har grad har været med til at tiltrække de store koncertnavne. Samarbejdet betyder også, at der er det udvalg af kompetencer til stede, der kræves for at kunne udbyde det totale arrangement; om det er en idræts-, kultur- eller erhvervsbegivenhed. I dag drives hele 11 haller i omegnen under Forum Horsens’ paraply, og selve Forum Horsens omfatter AquaForum med tre separate bassiner (fra 2003), superliga-stadion’et CASA Arena (opført 2008), et friluftsbad, Hal 3 (fra 2016) og yderligere diverse haller og udendørs anlæg. Så vidt muligt drives Forum Horsens ud fra en tankegang om

Jørn Juul har holdt fast i at adskille arbejde og privatliv. Sammen med hustruen Marianne Wollenberg – hun er folkeskolelærer – bor han ”under åbent tag” mellem Brædstrup og Østbirk ikke langt fra Gudenåen. Til familien hører to døtre. I 2009 stillede Jørn Juul op for Socialdemokratiet til Horsens byråd. Han opnåede ikke valg, men fungerede som suppleant i en periode. »Jeg har altid interesseret mig for politik og syntes, det kunne være spændende at prøve. Det var spændende, og jeg lærte meget af det.« Mange ville som en forholdsvis offentlig person holde sig tilbage med at bekende politisk kulør?

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261


FOTO: THOMAS MØLVIG FOR TROLDTEKT

Sauna Damp Fitness

Sauna

Vi kan hjælpe med alt fra renoveringer til komplette nye projekter, Fokus på funktion, økonomi og design. Saunaovne på el og gas gør, at vi kan hjælpe med alt fra den lille klassiske sauna til store event-gussaunaer med opmurerede saunaovne.

Dampbad

I færdige sektioner med fliser eller i plast giver mulighed for at tilpasse dampbadet til alle placeringer. Med teknik fra de førende producenter, kan vi løse enhver opgave.

»Jeg synes, jeg mærkede respekt fra alle parter for at turde tage stilling. Jeg har aldrig følt, at der blev set skævt til, at jeg meldte ud rent politisk,« lyder svaret. Jørn Juul genopstillede ikke. Men stiller op for Horsens – det gør han. n

Alt i fitnessudstyr og tilbehør til private og professionelle Eks. Plamax Zone funktionel træningsstation. Sammensæt din Zone som du vil. Mange kombinationer med mulighed for både holdtræning, personlig træning og fri træning. Pris fra. 18.370,- ekskl. moms.

FAKTA OM FORUM HORSENS Leder: Jørn Juul. 4 medarbejdere i administrationen, 14 rundt i hallerne, inkl. livreddere. 13 haller

700 m 2 butik & showroom Mileparken 30 • 2730 Herlev Tlf. 38114811 • info@sagatrim.dk

Godt 550.000 brugere/gæster om året

www.sagatrim.dk

170 arrangementsdage (2018) #261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

25


FORENINGEN

Brancheudstillingen for ledere inden for idræt, kultur og fritid:

Fuldt booket!

Alt er ved at være på plads til årets mest centrale begivenhed i vores verden: Brancheudstillingen i Vingsted Centret 14. maj. På den ene side strides man bestandigt om kultur- og fritidsbudgetterne – på den anden side bygges om, bygges ud og bygges til rigtig mange steder rundt i landet. Det slår igennem på årets Brancheudstilling – landets største af sin art – i Vingsted Centret tirsdag den 14. maj. Omkring 100 udstillere har anmeldt deres komme, og enhver kvadratmeter er taget i brug. »Vi glæder os til at byde velkommen til alle de fast tilbagevendende og ikke mindst nye udstillere, der er med for første gang,« siger Anita Rasmussen, der har haft kontakt med hver og en.

Pæn aktivitet Dermed må du også have en fornemmelse af, hvordan branchen har det? »Branchen er positiv. Det lyder som om, der er nok at lave, og at der er pænt fyldt op i ordrebøgerne. Så pulsen er høj.« Lange optegnelser i ordrebøgerne gør det ikke mindre aktuelt at bruge en dag på at få kunderne – medlemmerne af HI og deres medarbejdere – i tale. »Brancheudstillingen er et velkomment pusterum, hvor man er lidt væk hjemmefra, og hvor man kan få den generelle snak og udveksling af tips og tricks, der ellers aldrig er tid til. Derfor glæder udstillerne sig også til at komme – og derfor er det også vildt vigtigt, at der kommer flest mulige medlemmer,« understreger Anita Rasmussen. »Og husk – hvis I selv er forhindrede, så send jeres medarbejdere! Det er jo ofte dem, der skal leve med købsbeslutningerne i hverdagen.«

26

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

Og husk – hvis I selv er forhindrede, så send jeres medarbejdere! Det er jo ofte dem, der skal leve med købsbeslutningerne i hverdagen. – Anita Rasmussen, Mediapunktet Udstillingen kommer til at rumme alle de kendte elementer. En dommerkomité skal udsøge sig ”Årets Nyhed”, og udstillingsdagen sluttes af med den mediekendte auktionarius Finn Campens auktion over produkter, som udstillerne gerne vil have afsat: Enten hyldevarer, der ikke længere er den store efterspørgsel på, eller produkter, de har medbragt til messen, og som der ikke er nogen grund til at skulle slæbe med

hjem igen. Auktionen er desuden en fin måde at få eksponeret et nyt produkt på over for hele branchen på én gang. Aftenen er i lighed med tidligere år sat af til kammeratlig snak og socialt samvær. I næste udgave af idræt·kultur·fritid ser vi som vanlig nærmere på de mange fristelser, der venter os i Vingsted – og husk det nu: Tirsdag den 14. maj! n


GALLERI AF ADAM PADE FOTO: HENRIK NIELSEN

HVAD Vestbadet, Nykær 26, 2605 Brøndby

HVORFOR Oprindelig bygning fra 1970. Wellness-, og morskabsbassiner bygget til i 2006. Komplet renoveret i 2017/18. Genindviet 15. august 2018

PROFIL 105 kvm varmtvandsbassin, 1,2-1,5 m dybt 387 kvm 25 meter bassin med startskamler, 1,4-1,8 m dybt 106 kvm dybtvandsbassin med klatrevæk, 1,5-3.4 m dybt 174 kvm leg- og morskabsbassin med forskellige vanddyser (modstrøm, 2 boblezoner, 2 vandkanoner, paddehat og boblebænke), 0,0-1,2 m dybt 56 kvm lille varmtvandsbassin, 1,2 m dybt 4,5 kvm spa, 0,8 m dybt Vandrutschebane med lyseffekter Daglig leder: Ulrik Olsen

MERE www.vestbad.dk

#261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

27


28

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261


#261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

29


30

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261


#261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

31


Som det første halkompleks herhjemme har Jyllingehallerne valgt at beskytte sine elektriske installationer imod slag og hærværk med en helt ny løsning.

KVALITETSNET DER FANGER Din net leverandør til: Fodbold, Håndbold, Badminton, Tennis,

Volleyball, basketball

Nye rammer sikrer udsatte halinstallationer

afskærmningsnet samt mange andre net og specielle løsninger

AF ALLAN PRIES POULSEN · MORSING – FOTO: LARS MØLLER

H

alinspektør Claus Larsen fik et chok af de større, da han i juli 2014 tændte for sin telefon under en familieferie i New York. Ind tikkede et hav af beskeder: Jyllingehallerne stod i flammer. I august 2018 blev det nye, genopbyggede halkompleks indviet, og det er på mange måder et forandret byggeri, som de lokale skolebørn og idrætsudøvere har fået i hænderne. Således er lejligheden blevet benyttet til at opgradere byggeriet på flere områder. Ikke mindst er der truffet en række beslutninger i forhold til bygningsautomation, således at Jyllingehallerne i dag opererer mere intelligent end tidligere. Blandt andet er der etableret en bedre lysstyring, ligesom ventilationsanlægget forbedrer rummenes indeklima ved at foretage målinger på eksempelvis CO2-indholdet. Det er godt nyt for brugerne, idet en række undersøgelser har påvist, at mennesker præsterer bedre både fysisk og intellektuelt, når indeklimaet er i top.

Toosholmvej 9 7700 Thisted Tlf 97 93 84 50 norvo@norvosportsnet.dk www.maalnet.dk

Hårdfør løsning til udsatte miljøer Halinspektør Claus Larsen fremhæver særligt én bygningsmæssig detalje, som han har store forventninger til. Der er tale om en ny beskyttelsesløsning i form af

32

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

en række ekstremt hårdføre rammer, der dækker og skjuler hallernes elinstallationer. Rammerne lyder navnet FUGA Strong og er udviklet til at højne sikkerheden i hårdføre miljøer, hvor afbrydere og stikkontakter løbende er udsat for eksempelvis slag, stød eller hærværk »Et idrætskompleks er per definition et hårdt miljø i den forstand, at materialer og installationer relativt let kan blive beskadiget på grund af en vildfaren bold, en tennisketsjer, en hockeystav eller alt muligt andet. Med så megen aktivitet er risikoen for skader langt større her end for eksempel i et almindeligt hjem. Derfor har vi besluttet at sikre installationerne så godt som muligt og forventer at kunne sænke driftsomkostningerne ad den vej,« fortæller Claus Larsen.

Altid et skrøbeligt byggeri »De nye Jyllingehaller er et arkitektonisk flot og moderne byggeri, men i forhold til de elektriske installationer vil et halkompleks altid være skrøbeligt. Sådan at forstå, at arkitekter typisk ikke tager hensyn til, om installationerne er placeret på udsatte steder. Det er de i Jyllingehallerne, og derfor er vi meget tilfredse med, at vi har fundet en løsning, der eliminerer den udfordring,« tilføjer halinspektøren, der i øvrigt selv er


Som det første halkompleks herhjemme har Jyllingehallerne valgt at beskytte sine elektriske installationer imod slag og hærværk med en helt ny løsning.

Produktet er udviklet på baggrund af en forespørgsel fra et fængsel, men er også velegnet til brug i haller, på skoler, i institutioner og på hospitaler. Kort fortalt; steder hvor installationerne kan blive udsat for lidt af hvert. Idet løsningen er ny, er Jyllingehallerne det første halkompleks til at gøre brug af den. n

OM LK FUGA STRONG FRA SCHNEIDER ELECTRIC

uddannet elektriker. Han hæfter sig ved udsigten til reducerede omkostninger til reparationer, ligesom Claus Larsen nævner en større personsikkerhed som en væsentlig detalje for et sted, hvor mange børn og unge opholder sig.

Rammerne fra Schneider Electric udmærker sig på den måde, at de er mulige at sætte oven på eksisterende installationer. Dermed er man ikke nødvendigvis nødt til at tænke produktet ind i byggeriet helt fra begyndelsen.

Ekstremt hårdføre beskyttelsesrammer til udsatte miljøer som fængsler, hospitaler, skoler, sportshaller, indkøbscentre og institutioner. Beskytter afbrydere og stikkontakter imod eksempelvis slag, stød, vildfarne bolde og hærværk. FUGA Strong kan monteres i både nye og eksisterende FUGA-installationer ved at skrue beskyttelsesrammerne fast på væggen oven på installationen.

Vi tager slæbet for sporten..!

Mange års erfaring

- er Deres garanti for håndværksmæssigt, korrekt udført arbejde.

Vi er problemløsere

Har De et gulvproblem? Spørg os - vi løser alle opgaver.

Vi kommer overalt

Vi er altid parate! Intet er for stort - intet er for småt!

Reperation

- defekte parketstave, bøsninger og beslag m.m udskiftes eller repareres.

Tlf.: 75 15 79 00 sportslakering@ytzen.dk www.ytzengulvservice.dk

SPORTSGULVE • AFSLIBNING OG LAKERING • OPSTREGNING AF BANER #261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

33


T EKNOLOGI

OM FEM ÅR SLÅR ALLE KOMMUNER GRÆS MED EN ROBOT AF ADAM PADE

D

et spændende er, når teknologien er ny – og skal ud i virkeligheden. Det er baggrunden for etableringen af netværksvirksomheden mayberobotics, der blev etableret så sent som i fjor. Visionen er at opbygge netværk af interessenter, der står over for at investere i – eller allerede har investeret i – robotteknologi til at løse driftopgaver. Det første af slagsen består af 18 kommuner, en konsulent og en privat virksomhed – alle med store græsarealer, der anvendes til idræt eller rekreative formål, og som nærer en rodfæstet eller gryende interesse for at indforskrive robotter til at klare græsslåning og stregoptegning. Selv om det lyder oplagt at få robotter til at overtage så løntunge aktiviteter, så er der afgjort belæg for at udveksle oplevelser med forskellige teknologier, driftsomkostninger og levetid. Robotterne koster immervæk fra omkring 200.000 kroner op til en trekvart million, og ikke mindst som kommune må man være bombesikker på, at teknologien fungerer. Og frem for at gøre sine egne dyrekøbte erfaringer, er det værd at lægge øre til andres.

Robot Valley Manden bag er produktionsingeniør Bjarke Falk Nielsen, der igennem to årtier har beskæftiget sig med robotteknologi. I første omgang var han med til at udvikle Legos Mindstorms, der er små robotter bygget i legoklodser. Siden fulgte tiden hos RoboCluster; dét innovationsnetværk, der med rod i Odense har været med til at sætte den fynske hovedstad på landkortet som forum for udvikling

34

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

af robotteknologi i Danmark. Men Bjarke Falk Nielsen befinder sig bedst der, hvor teknologien er på vej ind på markedet, som han udtrykker det. »Jeg følte behov for at komme ud af universitetsmiljøet og stå på egne ben. Jeg kom i kontakt med foreningen Groundsman Association, hvis medlemmer alle står for pleje af større græsarealer, herunder kommunerne. Mange står på nippet til at indføre robotteknologi, men hvordan finder man det rigtige produkt? Hvordan bruger man det rigtigt? Der var behov for et forum til at mødes om disse ting,« fortæller Bjarke Falk Nielsen, der med dette behov som afsæt etablerede sin egen virksomhed. Siden er det blevet til endnu et netværk om implementering af teknologiforståelse i folkeskolen. Netværksdeltagere er skoleledere, SFO-ansvarlige og tilsvarende interessenter.

Investeringerne er begyndt Robotter har holdt deres indtog i kommunerne, understreger Bjarke Falk Nielsen og nævner Silkeborg og Herning som nogle af de kommuner, der har investeret forholdsvis hæftigt i græsslåningsrobotter. I Københavns Kommune arbejdes der pt. på et stort udbud af robotter, og i Aalborg overvejes det at bruge flere af dem. En robot defineres i denne sammenhæng, som en indretning, der modtager en instruks udefra, kan bearbejde denne og herefter arbejde autonomt. Det er selvsagt voldsomt tids- og arbejdskraftbesparende at få en robot til at optegne streger på eksempelvis en boldbane – leverandører, som idræt·kultur·fritid har talt


ROBOTTER PÅ SKOLESKEMAET Tilblivelsen af Intelligent Markings stregoptegningsrobot er en ægte iværksætterhistorie. Den ligner den robot-græsslåmaskine, vi har hjemme i haven. Denne er dog til professionel brug og rummer navigationsudstyr af en helt anden kaliber.

Netværksvirksomheden Mayberobotics driver et netværk for blandt andre kommuner, der er på vej til at indkøbe robotter – til at opstrege sportsbaner eller til at slå græs.

Det startede alt sammen med et skoleprojekt. Anders Ulrik Sørensen (23) gik på HHX i Hjørring og havde innovation som valgfag. Sammen med skolekammeraten og den senere kompagnon, Andreas Ydesen (25), medvirkede han i en dyst med hold fra andre gymnasier – det såkaldte Company Programme, der afvikles af Fonden for Entreprenørskab. Her er opgaven at formulere en bæredygtig forretningsidé og præsentere den for et panel af dommere. Begge havde de siden folkeskoletiden gået med idéen om at udvikle robotteknologi til at bistå med den indimellem trælsomme opgave at opstrege sportsbaner. Her var chancen for at prøve idéen af. Den holdt – idéen. Og med bistand fra eksterne udviklingsfolk, investorer, en kassekredit og lån på gunstige vilkår fra Nordisk Udviklingsfond blev idéen også til virkelighed. Det var i 2015.

Odense var pioner »Odense var den første, der erhvervede en robot – i april 2016. Da var vi slet ikke klar over alle de udfordringer, der ventede os, så Odense blev en slags beta-tester,« erkender Anders. Men Odense Kommune havde en »innovativ tilgang«, som Anders udtrykker det, og i samarbejde med firmaet CenterLine har Intelligent Marking kunnet forfine robotten – med navnet Intelligent One – yderligere. Centerline opstreger mellem 12 og 15 baner hver

dag for Odenses boldklubber i løbet af en sæson – svarende til 25 kilometer. Teknologien bygger på et GPS-system, som Intelligent Marking selv har udviklet, eftersom der efter deres holdning ikke var andre, tilstrækkeligt præcise systemer på markedet. Med i pakken følger en basestation, der leverer det nødvendige referencesignal for at sikre robottens fremfærd. Dermed kommer afvigelsen ned på +/1 en centimeter.

Fordelene Fordelene ved at robotstyre stregoptegningen er flere: Der spares arbejdskraft, førstegangs- og genopstregningerne kan foregå på rekordtid – en 11-mands fodboldbane kan opstreges på 19 minutter, malingspildet minimeres, arbejdet kan ske i al slags vejr, og derudover medvirker robotten til at skåne græsset: Banerne kan forskydes i løbet af en sæson, så målfeltet skifter placering. Robotten kan også omstilles til at opstrege baner til andre idrætsgrene end fodbold. Odense Kommune har beregnet en driftbesparelse på baneplejen, der viser, at investeringen i en Intelligent One tjener sig ind på fire år. Men ellers gennemgår Intelligent Marking økonomien og forrentningsprofilen med hver enkelt kunde. Intelligent Marking samler selv robotterne i domicilet i Hjørring, men er herudover repræsenteret i USA med yderligere otte medarbejdere, og virksomheden leverer allerede til sportsarenaer i Europa, USA, Australien og Japan.

#261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

35


T EKNOLOGI

Jeg tror, det bliver almindeligt anerkendt, at mand og maskine følges ad. – Bjarke Falk Nielsen med, nævner omkring 20 minutter pr. bane mod hele timer til en førstegangsopstregning. Robotter kan som bekendt også slå græs, men til professionel brug er de af en noget anden støbning end ”skildpadden” hjemme på villagræsplænen.

Navigation og sikkerhed »Når det drejer sig om større parkanlæg eller græsbaner, er navigation og sikkerhed for alvor afgørende. Her er

ruten programmeret ind i robotten ved at køre hele ruten igennem, hvorpå den kan køre ruten selv,« siger Bjarke Falk Nielsen, der advarer imod at tro, at en robotløsning er lig med at trykke ”play”, hvorpå man kan forlade den. »Jeg tror, det bliver almindeligt anerkendt, at mand og maskine følges ad. Der slås græs med en almindelig maskine op ad for eksempel bede, og mens robotten tager sig af resten, kan medarbejderen beskære træer eller luge – blot robotten overvåges.«

Helt almindelige om fem år Endnu er antallet af græsslåningsrobotter i Danmark begrænset, men igen: Kommunerne står på spring og tørster efter viden om dem, »og om fem år er de helt almindelige ude i kommunerne,« anslår Bjarke Falk Nielsen, der også peger på private golfklubber og boligselskaber som oplagte målgrupper for græsslåningsrobotterne. Virksomheden Sidis Engineering i Sønderborg har konstrueret en dieseldreven robotplæneklipper, som blandt andre ejendomsadministrationsselskabet Domea har erhvervet til et antal store græsarealer i Haderslev. Prisseddelen lyder på knap en million, og hos Domea forestiller man sig, finansieringen kunne lettes, hvis man gik flere parter sammen om anskaffelsen – en kommune og en golfklub, måske. I mayberobotics’ netværk ser man netop nu på egnede plæneklipperrobotter til kommunerne. n

Efter lanceringen af en afmærkningsrobot til landmålere var det oplagt at se på, hvem der ellers kunne have nytte af den nye præcisionsteknologi. TinyMobileRobots er den ene af de to spillere på det danske marked.

DET STARTEDE MED EN ROBOT TIL LANDMÅLERE Man kommer under vejrs med en prototype til en robot, der kan foretage afmærkninger som led i en landmåling. Man produktionsmodner den, markedsfører den og får succes med den både her og i udlandet. Og spørger derpå, hvem der ellers kan have glæde af denne teknologi? »Opstregning af sportsbaner lå jo lige for. Vi kunne genbruge meget af teknologien fra afmærkningsrobotten, men skulle selvfølgelig ændre på konstruktionen, så den kunne styre en pumpe og et sprøjteaggregat,« fortæller Jens Peder Kristensen, elektronikingeniør og grundlægger af TinyMobileRobots i Malling. I dag producerer de samlet set 11 mand i Malling de to typer robotter side om side og for begges vedkommende fortsat med international succes. Robotten til landmålerne blev lanceret omkring 2014, og i 2015 gjorde tilkomne investorer det muligt at skalere udvikling og produktion op, hvorpå TinyMobileRobots blev grundlagt som virksomhed. Stregmarkeringsrobotten blev lanceret i 2017 – helt præcis

36

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261

den 1. april. Virksomheden eksporterer til lande som USA, Schweiz, Storbritannien og Belgien. I Danmark er solgt omkring 20 styk. »Der er et stort både dansk og internationalt markedspotentiale for opstregningsrobotter,« konstaterer Jens Peder Kristensen.

at der kan være noget fugt i atmosfæren, som forstyrrer GPS-signalet, når det bevæger sig de omkring 1.000 kilometer fra satellit til robot. I værste fald kan forstyrelsen betyde, at stregerne ligger lidt forskudt,« forklarer Jens Peder Kristensen.

Styres med en tablet

TinyMobileRobots sælges af Trafik & Fritid, der blev grundlagt i 1987 med produktion af udstyr til stregmarkering af både vej- og sportsbanearealer som hovedaktivitet. »Udviklingen bevæger sig klart hen imod flere opstregningsrobotter. Typisk beregner man to mand og to timer til en førstegangsopstregning. Det kan en robot fra TinyMobileRobots klare på under 20 minutter,« fastslår direktør i Trafik & Fritid John Madsen, der tilføjer, at en opstregningsrobot både tilgodeser effektiv drift og arbejdsmiljø.

Robotten fra TinyMobileRobots styres med en Samsung-tablet. Enten kan robotten arbejde efter faste kort-skabeloner lagt ind i IT-programmet med afsæt i de almindelige banemål, eller man kan så at sige vise robotten rundt og angive punktmarkeringer, som robotten lagrer som GPS-koordinater. Som referencesignal har TinyMobileRobots valgt en netværksløsning hos en serviceudbyder frem for at bruge en selvstændig enhed. »Netværksløsningen er meget lettere for brugeren, der ikke skal håndtere en ekstra enhed og samtidig lige så præcis. Behovet for et referencesignal skyldes,

Også god for arbejdsmiljøet


Gratis entré og parkering

REGISTRER DIG SOM BESØGENDE

HER www.sportsfair.dk

Fagmessen for sports- og fritidsfaciliteter Den 20. - 21. marts 2019 SportsFair 2019 er igang med opvarmningen til endnu en messe. Stærkere og fyldt med spændende nyheder og faglig viden på scenerne!

Fire gode grunde til at besøge SportsFair • Få inspiration og faglige oplæg fra scenen. •

Mød spændende udstillere med alle de nyeste produkter og trends inden for idrætsområdet

Disponer og handel på ét sted.

Mød dit faglige netværk og få viden med hjem.

Vi arbejder sammen med.. ...fagligt relevante og stærke samarbejdspartnere omkring programmet,innovationsområder og de nyeste trends fra branchen. •

Dansk Svømmebadsteknisk Forening

IFFD.dk

IDAN

LOA

IDKON.dk

Kom og deltag som udstiller eller besøgende, og få udvidet dit netværk eller kundekreds, samt få ny inspiration, når vi åbner dørene for SportsFair 2019 d. 20.-21 marts.

Læs mere på www.sportsfair.dk

Afholdes i MESSE C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia


FRA BRA NCHEN

HUN SÆTTER FINGEREN PÅ DET ØMME PUNKT Du kender det! Du kommer ind i en forretning, en virksomhed – eller et idrætscenter? – og kan fornemme, at noget ikke fungerer; medarbejderne kunne være gladere, eller der kunne komme flere brugere, der blev længere: Her er en forkert stemning – uden du sådan kan sætte ord på. Men sætte ord på kan Marianne Laiderz, der med en fortid som hoteldirektør og siden med relevant efteruddannelse har rutine i at se, om rum fungerer for de mennesker, der befinder sig i det. Derfor har hun nu valgt at supplere sin virksomhed, Laiderz ApS, med en aktivitet som virksomhedsrådgiver. Laiderz ApS kendes ellers i branchen for løsninger inden for kunststofbaner, faldunderlag, og hvad der ellers hører til i haller og idrætsanlæg. Her indtager Marianne Laiderz’ datter, Trine, nu en større rolle, hvilket giver frihed til at drive FlowbyLaiderz, som rådgivningsvirksomheden har fået som navn. Marianne Laiderz trækker dels på

Marianne Laiderz føjer en ny dimension til sin virksomhed: Rådgivning om trivsel på arbejdspladsen.

sin erfaring, dels på den årtusindgamle kinesiske filosofi om fengshui; en filosofi, der benyttes af både arkitekter og indretningsarkitekter verden over til at skabe et harmonisk samspil mellem mennesker og deres omgivelser. Synes man, noget ikke fungerer – skorter det på bruger- eller medarbejdertilfredshed i det daglige – kan FlowbyLaiderz formentlig stille den rette diagnose. Diagnosen bruger hun til at indhente fagfolk i sit store netværk, der kan skabe den harmoni, der måtte mangle.

BÆREDYGTIG LYDDÆMPNING Langå-snedkerfirmaet Boye Inventar har introduceret et lydabsorberende produkt baseret på bæredygtig plast. Echo Jazz er hovedsagelig fremstillet af PET-flasker, der ifølge byggerådgiver i Boye Inventar, Torben Bach Jensen, hidrører fra affald fisket op fra verdenshavene og fra affaldsbjerge rundt om i verden. »Echo Jazz har desuden den højeste europæiske brandhæmmende klassifikation og kan nedsætte støj med op til 95 procent,« siger Torben Bach Jensen. Echo Jazz indgår som lydabsorberende grundmateriale i Boye Inventars akustikprodukter. Echo Jazz fås i op til 20 farver og kan bruges på lofter, vægge eller være indbygget i inventaret.

Kupan Hal-, Svømmebad-, Pool- og Spa Kvalitets-produkter udført i HPL højtrykslaminat og udviklet til våd- og personale områder

TÆLLERFABRIK· TRADING

ENEBÆRVÆNGET 18 THURØ 5700 SVENDBORG

Kupans kundetilpasninger indeholder:

* * * * *

Værdibokse, skoreoler, håndklædereoler, bænke, omklædnings-og toiletenheder Skabe med selvlukkende døre, flere typer vaskeunits Tema døre og ophængte kabineprodukter tillader let rengøring uden forhindringer Patenteret børnesikret kabineserie ”Essence” Alle former for låseenheder, mekaniske eller elektroniske, tilpasset billetsystemer

DENMARK TEL: 40 31 11 61 info@duxtaeller.dk www.duxtaeller.dk

DUX har siden 1912 leveret professionelle løsninger inden for tælling og registrering

38

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261


FORENINGEN

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Medlemmer af HI indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Tid: Onsdag den 15. maj kl. 09.00 – 10.30 Sted: Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Dagsorden for generalforsamlingen, beretninger, uddrag af regnskab samt budget vil blive udsendt i HI’s nyhedsbrev, ligesom det vil blive lagt ud på HI’s hjemmeside. I bedes være opmærksomme på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet senest 40 dage før generalforsamlingen. På forretningsudvalgets vegne JØRGEN MOSBÆK Formand

FOTO: HENRIK NIELSEN

IDRÆT·KULTUR·FRITID FÅR NY REDAKTØR idræt·kultur·fritid har fået ny re­ dak­tør. Adam Pade (56) har som fagbladsjournalist virket for organisationer og foreninger inden for flere brancher – fra biler til bygge- og anlæg. »Fagbladet har en fantastisk styrke som bindeled mellem organisationen og medlemmerne, og det er et privilegium at skrive for en bestemt, målgruppe – for mennesker, man får

et personligt forhold til. Det er også udfordrende, fordi den høje troværdighed, der berettiger betegnelsen fagblad, er forudsat af præcision og indsigt. Her er jeg nu kommet på skolebænken,« siger Adam Pade, der ser frem til at lære nærmere om sit stofområde. »Det, der fænger mig ved idræt·kultur·fritid og den verden, bladet repræsenterer, er den betydning, medlemmerne spiller for – undskyld flosklen – den

lokale sammenhængskraft. Uanset om man er idrætsudøver eller ej, så er den lokale hal et samlingssted i ethvert lokalsamfund. Her er halinspektøren en daglig helt.« Adam Pade træffes gennem HI’s sekretariat eller på 2444 8070, email: post@adampade.dk Redaktionen består herudover af HI’s formand, Jørgen Mosbæk, der er bladets ansvarshavende redaktør. #261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

39


NAV NE TIL LYKKE! 50 ÅR MORTEN AHLEFELDT HANSEN Nakskov Idrætscenter, tirsdag den 8. januar

60 ÅR PETER ØSTERGAARD Idrætscentret i Tarm, onsdag den 16. januar

60 ÅR ERLING THRANE Tidl. Lem Hallen, søndag den 7. april

50 ÅR HENNING PHARAO BONDE Ensted Idrætsanlæg, søndag den 13. januar

60 ÅR JOHN HAMMER PEDERSEN Ejstrupholm Hallen, fredag den 25. januar

60 ÅR EIVIND PREBEN ANDERSEN Sundsøre Hallen, søndag den 14. april

50 ÅR ASBJØRN JENSEN Fursund-Hallen, søndag den 13. januar

60 ÅR ANDERS CLAUS JENSEN Nordfalster Svømmecenter, onsdag den 30. januar

70 ÅR KARL-ÅGE SØLTOFT Ringsted Sportcenter, onsdag den 30. januar

60 ÅR LARS MADSEN Billund Svømmebad, lørdag den 16. februar

60 ÅR LARS PETERSEN Hørning Hallen, fredag den 4. januar

75 ÅR PER BRUNO JENSEN Tidl. Iscenter Nord, tirsdag den 26. marts

60 ÅR CARL ERIK CALLESEN Aktiv Aabenraa, søndag den 24. marts

60 ÅR TOMMY LYSDAL ERIKSEN Bagsværd Svømmehal, onsdag den 9. januar

75 ÅR JOHN FREDERIKSEN Tidl. Bov Svømmehal, søndag den 7. april

SPORTSSERVICE.DK • • • •

AFSLIBNINIG LAKERING OPSTREGNING VEDLIGEHOLDELSE

Vi bringer hal- og gymnastiksale op på mærkerne. Vi afsliber, opstreger og lakerer 1000 m2 på under en uge.

AG Sportsservice ApS · Helsingforsgade 23 · 8200 Århus N · Tlf. 86163688 · ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-sportsservice.dk 40

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261


BAG OM HI OMRÅDE 1

OMRÅDE 3

OMRÅDE 5

København, Nordsjælland og Bornholm

Fyn, Sydjylland og Sønderjylland

Nordjylland

CLAUS LARSEN Jyllingehallen Planetvej 35, 4040 Jyllinge Tlf: 46 78 85 55 Mail: claus@jyllingehallen.dk

JAN FREDERIKSEN Haraldslund Vand- og Kulturhus Kastetvej 83, 9000 Aalborg Tlf: 99 31 67 50 Mail: jan.frederiksen@aalborg.dk

JØRGEN THORLUND JEPSEN Ribe Fritidscenter og Svømmebad Simon Hansens Vej 8. 6760 Ribe Tlf: 75 42 25 62 Mail: jtj@fribefritidscenter.dk

OMRÅDE 2

OMRÅDE 4

Lolland/Falster, Sydsjælland/Møn og Vestsjælland

Midtjylland

EBBE EDVARDSEN Rudbjerg Hallen Rudbjergvej 16 B, 4983 Dannemare Tlf: 30 32 40 20 Mail: ebed@lolland.dk

JØRN JUUL Forum Horsens Langemarksvej 53, 8700 Horsens Tlf: 20 80 13 96 Mail: kujj@horsens.dk

- Alt i ure, uranlæg og tidtagning. - Trådløse ure, varslings og ringe anlæg. - Service, vedligehold og reparationer af ure og uranlæg. - Lager af tilbehør og reservedele.

Håndværkervangen 4 - 3550 Slangerup Tlf. 47 38 03 03 - Fax: 47 38 01 03 #261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

41


FERIEHUS E

BOOK GENNEM WWW.H-I.DK

BØNNERUP STRAND

Du kan nu booke sommerhusene direkte på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at ringe til sekretariatet. Der er inkluderet rengøring i lejepriserne.

HI’s feriehus ved Bønnerup Strand ligger i det naturskønne område på Djursland. Huset er på 80 kvm, og der er plads til 8 personer fordelt i 4 dobbeltværelser.

LEJEPERIODER For begge feriehuse gælder, at højsæsonen kun udlejes som hele uger. Resten af året finder udlejningen sted i den rækkefølge, bestillingerne indløber og kan udlejes som enkeltdage, weekender (fredag kl. 12.00-søndag kl. 15.00) eller som hele uger samt i to sammenhængende uger (lørdag kl. 15.00-lørdag kl. 11.00). HØJSÆSON

WEEKENDTUR MED PERSONALET? Prøv som noget nytt invitere jeres personale på en weekendtur til feriehusene, her kan I uforstyrret få afholdt jeres personalemøde o.l.

UGE 01-26

UGE 27-32

UGE 33-52

Hele uger

2.150,00

3.400,00

2.150,00

Weekend

1.150,00 1.150,00

Ekstra dage

300,00

300,00

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

I har også mulighed for at leje feriehusene ud til jeres ansatte.

MARIELYST HI’s feriehus i Marielyst på den naturskønne ø, Falster, omfatter 134 kvm. Her er plads til 12 personer med 8 sengeplader, fordelt i 4 værelser samt en hems til 4 børn.

HUSKER DU DINE HI-FORDELE? · Hjælp ved løn, ansættelse og kontrakt · Kurser og og uddannelse til reduceret pris · Lederuddannelse og lederservice · Netværk og fagligt fællesskab · Campus og brancheudstilling · Rabat på forsikringer hos Tryg Forsikring · Attraktiv pensions- og forsikringsordning uanset dine overenskomstforhold · Adgang til medlemskab af Forbrugsforeningen med masser af rabatter

Læs mere på www.h-i.dk!

IDRÆT · KULTUR · FRITID

UGE 01-26

UGE 27-32

UGE 33-52

Hele uger

3.550,00

6.550,00

3.550,00

Weekend

1.975,00 1.975,00

Ekstra dage

VIDEN INSPIRATION NETVÆRK

42

HØJSÆSON

El-pris kostpris (pt. 2,50 kr.)

#261

400,00

400,00


Løkken Idrætscenter søger ny centerleder Løkken Idrætscenter er et sportsligt samlingspunkt for lokalbefolkningen med sportshal, motionscenter, svømmehal og kulturscene, men også et internationalt center, der tilbyder træningsophold for sportsgrupper - væsentligst fra de nordiske lande. Lejrskoleophold og drift af ”Løkken Hostel” bidrager til de ca. 10.000 årlige overnatninger.

Vores nuværende chef går på pension efter 15 år som leder. Jobbet Vi tilbyder et afvekslende og spændende job med mange udfordringer i et aktivt miljø med mange forskellige brugere, hvor du vil få ansvaret for: 1. Personale 2. Økonomi og daglig drift 3. Salg og marketing, produktudvikling 4. Bygninger

Der er tilknyttet en række eksterne samarbejdspartnere – blandt andre skoler, Hjørring Kommune, udenlandske rejsebureauer, bogføringsfirma, konsulenter til marketing, energirådgivning, WEB og FB. Du vil referere til centerets bestyrelse og repræsentantskab og kan forvente at møde et loyalt og vidende personale. Vi søger en leder med personale- og drift erfaring Du har økonomi- og forretningsforståelse, er visionær, en synlig og udadvendt leder og har ikke mindst gode analytiske evner. ”Her og nu løsninger” er en af dine stærke sider. Jobbet kræver også en vis teknisk indsigt (drift af svømmehal, solfanger, CTS-anlæg mv). Sprogkundskaber: Engelsk & tysk. Du skal bo i nærområdet eller være parat til at flytte til området. Ansøgere vil blive profiltestet. Ansættelse Fuldtidsstilling hvor du skal påregne aften- og weekendarbejde. Forventet tiltrædelse 1. september 2019 med et par måneders overlap med nuværende chef. Løn efter kvalifikationer. Ansøgning sendes på mail til centerets formand senest d. 15. april 2019: Carsten Dyrby, carstendyrby@mail.dk. Læs mere om jobbet på www.loekkenhallen.dk

Søndergade 42 · 9480 Løkken www.loekkenhallen.dk


L EVERA ND ØRREGIST ER

ADGANGSKONTROL OG TÆLLER DUX Tællerfabrik – Trading Enebærvænget 18, 5700 Svendborg Tlf: 40 31 11 61 Mail: info@duxtaeller.dk www.duxtaeller.dk

PEDAN A/S Københavnsvej 224, 4600 Køge Tlf: 56 65 64 65 www.pedan.dk Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

BRUSEPANELER CMA Agentur A/S Alstrup Allé 2 8361 Hasselager Fax: 86 28 77 68 Tlf: 86 28 77 66 www.cma-armatur.dk

Tandrup Water Solution A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf: 48 17 22 82 E-mail: tws@tandrup.dk www.tandrupwatersolutions.dk

Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

BENT BRANDT Langdyssen 7, Lisbjerg 8200 Aarhus N Tlf: +89 30 00 00 Mail: bb@bentbrandt.dk www.bentbrandt.dk

GULVAFDÆKNING Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

DAMPBAD Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Rantzows Sport Vitavej 71, 8300 Odder Tlf: 71 99 83 41 Mail: info@rantzows.dk www.rantzows.dk

Polisan Gartnerivej 26, 7500 Holstebro Tlf: 97 40 10 30 www.sportkote.dk www.polisan-sportsgulve.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Ytzen Sportslakering Helgolandsgade 38 6700 Esbjerg Tlf: 75 15 79 00 Mail: sportslakering@ytzen.dk www.ytzen.dk

IDRÆTSBELÆGNING

GØDNING DLF Højmevej 12, 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld: 40 21 02 14 Søren Drejer: 40 21 02 13 www.dlf.dk

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov 6330 Padborg Tlf: 74 67 08 08 Fax: 74 67 08 90 www.emarker.dk

GULVSERVICE A.G. Gulvservice ApS Helsingforsgade 23, 8200 Aarhus N Tlf: 86 16 36 88 ordre@ag-sportsservice.dk www.ag-gulvservice.dk

IDRÆTSUDSTYR EURO PLAY Industrivej 16, 6630 Rødding Tlf: 76 36 48 22 www.europlay.dk

FITNESSUDSTYR MedicSport A/S Industriparken 25, 2750 Ballerup Tlf: 39 55 19 97 Mail: info@medicsport.dk www.medicsport.dk

44

IDRÆT · KULTUR · FRITID

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

GREJ

CTS-RÅDGIVNING Expero ApS Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Tlf: 61 67 42 22 E-mail: andreas@expero.dk www.expero.dk

KA Gulvservice ApS Teglvænget 67, 7400 Herning Tlf: 23 67 17 28 www.ka-gulv.dk

LML sport Sverigesvej 12, 8700 Horsens Fax: 86 93 22 25 Tlf: 86 93 39 22 www.lmlsport.dk

#261

OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup 3500 Værløse Tæf: 20 80 84 50 www.oscon.eu

Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00

KONFEKTURE OG DRIKKEVARER Sügro Danmark A/S Bugattivej 18, 7100 Vejle Fax: 75 63 09 40 Tlf: 75 63 09 60 www.sugro.dk Sügro Nord Kjeldsmarksvej 3-9 7600 Struer Tlf: 97 85 11 00 Mail: nord@sugro.dk Sügro Syd Bugattivej 18, 7100 Vejle Tlf: 73 56 16 66 Mail: syd@sugro.dk


L EVERA ND ØRREGIST ER

Sügro Sjælland Greave Main 23, 2670 Greve Tlf: 43 99 38 10 Mail: greve@sugro.dk

LINJEMALING

MASKINER

MULTI- OG SQUASHBANER

E. Marker A/S Padborgvej 3, Bov 6330 Padborg Tlf: 74 67 08 08 Fax: 74 67 08 90 www.emarker.dk

Lindholm Maskiner a/s Industrivej 10 A, 5492 Vissenbjerg Tlf: 72 44 11 12 info@lindholmmaskiner.dk www.lindholmmaskiner.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Intelligent Marking Fanøvej 2, 9800 Hjørring Tlf: 71 999 401 Direkte: 61 692 238 www.imr.dk

MESSESTANDE

KONFERENCEANLÆG Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 Herlev Tlf: 70 22 38 11 info@kinovox.com www.kinovox.com

KUNSTGRÆSFODBOLDBANER Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

KUNSTIGE PLANTER Hilmars ApS Brårupgade 16, 7800 Skive Tlf: 97 52 85 20 www.hilmars.dk

LED-BELYSNING CO2LIGHT A/S Gørtlervej 21, 9000 Aalborg Tlf: 70 70 15 55 Mail: info@co2light.com www.co2light.dk

Trafik og Fritid ApS Lunderskovvej 7, Veerst 6600 Vejen Fax: 75 38 97 95 Tlf: 75 38 99 11 www.trafik-fritid.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

LYDANLÆG Ascon Trading ApS Thorndahlsvej 3, 9200 Aalborg SV Tlf: 98 18 50 66 www.ascon.dk

Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 HerlevTlf: 70 22 38 11 info@kinovox.com www.kinovox.com

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Compass Fairs Brunde Vest 17, 6230 Rødekro www.compassfairs.dk

MØBLER MESSETÆPPER

Streamline ApS Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Fax: 44 48 02 10 Tlf: 44 48 00 95

Compass Fairs Brunde Vest 17, 6230 Rødekro www.compassfairs.dk

MOTIONSUDSTYR

YOUR BRAND Industrivej 16, 6630 Rødding Tlf: 75 36 48 22 www.your-brand.dk

PEDAN A/S Københavnsvej 224, 4600 Køge Tlf: 56 65 64 65 www.pedan.dk

Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

Tress A/S Danmarksvej 34 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Zederkof A/S Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia Tlf: 89 12 12 00 www.zederkof.dk

RENGØRINGSMASKINER Curant Teknik Egestubben 4 C, 5270 Odense N Tlf: Finn Schmidt Holm, 53 76 76 44 Mail: adiatek@adiatek.dk www.adiatek.dk

Unico Gruppen Søndergade 107, 6600 Vejen Tlf: 75 36 57 79 Mail: post@unico-gruppen.dk www.unico-gruppen.dk

#261

IDRÆT · KULTUR · FRITID

45


L EVERA ND ØRREGIST ER RULLEGRÆS DLF Højmevej 12, 5250 Odense SV Fax: 63 17 16 19 Tlf: 63 17 16 00 Kasper Kildevæld: 40 21 02 14 Søren Drejer: 40 21 02 13

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

SKABE OG VÆRDIOPBEVARING

SAUNA Saga Trim ApS/Tylø Mileparken 30, 2730 Herlev Fax: 38 11 48 12 Tlf: 38 11 48 11 www.sagatrim.dk

SCENER & TRIBUNER Laiderz Sportsfaciliteter ApS Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00

Sunstill ApS Langgade 17, Lund 8700 Horsens Tel: 86 92 45 54 www.sunstill.dk

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

Promotec Scandinavia ApS Virksundsvej 110 A, 8831 Løgstrup Tlf: 40 45 59 95 www.promotec.dk

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

Junckers Industrier A/S Værftsvej 4, 4600 Køge Tlf: 70 80 30 00 www.junckers.dk www.junckers.com

OSCON ApS Walgerholm 7, Jonstrup 3500 Værløse Tlf: 20 80 84 50 www.oscon.eu

Unisport Scandinavia ApS Lejrvej 29, 3500 Værløse Fax: 75 38 9813 Tlf: 75 38 98 11 www.unisport.com

SKILTELØSNINGER

TELEVARSLINGSANLÆG

Jan Schmidt Design Totale skilteløsninger til svømme- og idrætsanlæg m.fl. Maribovej 15, 6000 Kolding Tlf: 75 52 45 00 Mail: post@jsr.dk www.jsr.dk

Kinovox Marielundsvej 45 B, 2730 Herlev Tlf: 70 22 38 11 info@kinovox.com www.kinovox.com

VANDBEHANDLINGSLEVERANDØRER SPORTSNET Nørvo Sportsnet A/S Toosholmvej 9, Nr. Vorupør 7700 Thisted Fax: 97 93 83 94 Tlf: 97 93 84 50 www.maalnet.dk

SCORINGSTAVLER ELTIME A/S Håndværkervangen 4, 3550 Slangerup Fax: 47 38 01 03 Tlf: 47 38 03 03 www.eltime.dk

SPORTSGULVE

Tress A/S Danmarksvej 34, 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 22 00 www.tress.dk

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING FlowbyLaiderz Fuglebækvej 2A, 1. th. 2770 Kastrup Kontor: 32 51 07 00 www.flowbylaiderz.dk

VVS – VAND- OG ENERGIBESPARENDE LØSNINGER CMA Agentur A/S Alstrup Allé 2 8361 Hasselager Fax: 86 28 77 68 Tlf: 86 28 77 66 www.cma-armatur.dk

Hope A/S Islandsvej 1, 7100 Vejle Tlf: 53 53 51 51 www.ho-pe.eu

Tandrup Water Solution A/S Gydevang 1, 3450 Allerød Tlf: 48 17 22 82 E-mail: tws@tandrup.dk www.tandrupwatersolutions.dk

Aqua Wellness Fuglebækvej 2 A, 2779 Kastrup Tlf: 29 44 65 46 www.aquawellness.dk

Krüger Aquacare Fabriksparken 50, 2600 Glostrup Tlf: 43 45 34 33 www.aquacare.dk

FOR ANNONCER OG OPTAGELSE I LEVERANDØRREGISTRET – KONTAKT: Anita Rasmussen ar@mediapunktet.dk · Tlf. 51 17 14 24

46

IDRÆT · KULTUR · FRITID

#261


PROGRAM Sted

Dato Tema 15. januar 23. januar 24. januar 30. januar 2. februar 8. februar 28. februar 6. marts 28. marts 10. april 25. april 22. maj 23. maj 24. maj 4. juni 6. juni 7. juni 13. juni 14. juni 19. juni 20. juni 28. august 18. september 2. oktober 30. oktober 21. november 22. november 11. december

Workshop Svøm LED i fokus LED i fokus Workshop Caféudvikling & drift ”fra minus til plus” Yoga uddannelse Session ledelse med BS Christensen & IDAN Workshop Emne: Overnatning og forretning Fremtidens aktive multifunktionelle uderum Workshop Svøm og aktiviteter Workshop udearealer HR Workshop Workshop Førstehjælpskursus Sjælland Førstehjælpskursus Fyn Session ledelse Førstehjælpskursus Jylland Førstehjælpskursus Jylland Førstehjælpskursus Jylland Førstehjælpskursus Jylland Workshop Førstehjælpskursus Sjælland Workshop Cleaning Session Session ledelse Workshop November Session 2019 November Session 2019 Workshop

Der kommer selvstændige invitationer ud til hver aktivitet. Ændringer kan forekomme. TEAM CONNECTSPORT Kontakt ConnectSport Peter Mortensen tel. 24 77 45 03 e-mail info@connectsport.dk

www.connectsport.dk

Glostrup Øst Vest Spektrum Odder Fredericia Arena Assens Arena Midt Sted kommer Bjerringbro Sted kommer Sted kommer Sted kommer Sted kommer Sted kommer Svendborg Sted kommer Sted kommer Sted kommer Sted kommer Sted kommer Sted kommer Sted kommer Aabenraa Sted kommer Holbæk Århus Århus Sted kommer


Hvad kan vi gøre for dig?

Jesper Borrisholt

40 62 67 33 • jb@tress.dk

Jørgen Østergaard

40 62 67 39 • jt@tress.dk

Så tøv ikke med at kontakte jeres lokale TRESS-ambassadør direkte eller ring til vores dygtige kolleger i kundeservice. Her får du landets bedste råd og vejledning!

Lars Seehausen

40 62 67 38 • lls@tress.dk

Jan Wagner

Sten Dissing Johansen

Klaus Larsen

Martin Andersen

Casper Mikkelsen

Stephan Bach

40 59 71 65 • jw@tress.dk

40 62 67 35 • kl@tress.dk

41 62 67 77 • cm@tress.dk

40 62 67 34 • sdj@tress.dk

40 62 67 36 • mea@tress.dk

40 62 67 37 • sb@tress.dk

www.tress.dk • 86 52 22 00

Al henvendelse til: HI Sekretariatet Solrød Center 571, 2680 Solrød Strand

Vores vigtigste opgave er, at hjælpe lige nøjagtigt dig med at vælge det rigtige produkt. Derfor tilbyder vi gratis konsulentbesøg, hvor vi vil vise dig de seneste nyheder samt rådgive dig i forhold til dine behov. Vi

har altid haft et tæt forhold til vores kunder og derfor har vi lært en masse om, hvad der virker og hvad der ikke virker rundt omkring i Danmark.

SORTERET MAGASINPOST SMP

Sport og leg inspirerer og begejstrer børn og voksne over hele verden og er kilde til motion og sundhed. Med et sortiment af kvalitetsprodukter til mennesker i alle aldre, vil vi understøtte alle de positive konsekvenser af idræt, sport, leg og bevægelse.

Profile for HI

Idræt Kultur Fritid nr. 261  

Idræt Kultur Fritid nr. 261  

Profile for hi279
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded