Page 1

SCANDINAVIAN JUMPER CLUB MAGAZINE Nr 3 • 12

Sverige är tillbaka i den allra högsta ligan

Stal de Muze • Nations Cup • Itot du Château


Vi finns där du finns I bankrelationer, precis som i alla andra relationer, är närheten central. Den skapar trygghet och enkelhet både för dig och för oss. Och det är grunden till bra affärer. Från Trelleborg till Kiruna har vi 461 kontor som står redo att hjälpa dig – var du än befinner dig. Mötet människor emellan är och kommer alltid vara mycket värt för oss. Därför ser vi till att alltid finnas där du finns. Välkommen till Handelsbanken – en bank som kan skog och lantbruk.

www.handelsbanken.se/skogochlantbruk


3 Innehåll

Show Jumping Nr 3, 2012 Utkommer fem gånger per år Utges av tidningsförlaget Lime AB i samarbete med Hopphästklubben www.hhklubben.se Ansvarig utgivare & chefredaktör Agneta Lilliehöök, agneta@lime.nu Redaktionsråd Ingvar Fredricson, Peter Ljungcrantz och Lisen Bratt Fredricson Redaktionella medarbetare i detta nummer Jenny Abrahamsson, Lotta Isacsson, Dirk Willem Rosie, Tessie Sjöstedt Jac Remijnse, Linda Belin, Jan Gyllensten, Peter Ljungcrantz, Luc Henry, Christian Persson Översättning Ann-Charlotte Cadier, Malin Ljungcrantz, Peter Ljungcrantz Tidningsproduktion Lime AB, Tejarps Gård, 233 76 Klågerup Telefon 040–40 86 80. Fax 040–40 86 86 www.lime.nu Grafisk form Charlotta Behrens Annonser Cathrine Lindqvist, cathrine.lindqvist@lime.nu Annonsmaterial skickas till annons@lime.nu Tryck Norra Skåne Offset, Hässleholm Omslagsfoto Henrik von Eckermann med Coupe de Cour, ett starkt kort i svenska landslaget inför OS. Foto: Jenny Abrahamsson Prenumeration Filippa Böckman Fribing LIME AB, Tejarps Gård, 233 76 Klågerup Telefon 040–40 86 80 Mån–fre 8.30–12.00 och 13.00–16.00 prenumeration@lime.nu Gäller även adressändringar och reklamationer.­ Glöm inte att meddela din nya adress vid flytt. Prenumerationspris helår 329 kr inkl moms. Porto tillkommer på utlandsprenumerationer. Bankgiro 5337–5762. Plusgiro 47 69 84–0

5 Ledaren: Bartelsakademien

10 Holland, Belgien och Holstein dominerar

14 Itot du Château – visade tidigt vad han gick för

19 Avelskrönikan: Vart är den s­venska sport­hästaveln på väg? 20 Joris de Brabander: Endast det bästa är gott nog

30 Är marknaden redo för klonade avkommor?

35 De starkaste nationerna gynnas

35

39 Toppligan som en förberedelse inför OS

41 Nations Cup: E­n global förändring är på väg

43 Svenskar på framfart!

44 Ung talang: Anna Persson

46 Ridsportförbundet har antagit en ny talangutvecklingsplan

50 Fullblodskillen från Australien 53 En liten häst med stort hjärta

20

50

14


Ledaren

Bartelsakademien Konstformer s­om

till exempel måleri, musik, dans och ridning bevaras, utvecklas och lärs ut på akademier. A­cademi var ursprungligen namnet på en olivlund intill Aten som användes för idrott. På 380-talet f.Kr. höll PlaFoto: Stina Fredricson ton där föreläsningar i f­ilosofi som kom att kal�las för den ”akademiska” skolan. Ordet academi betyder idag universitet och högskola men används också för att beteckna ett vittert, lärt eller konstfrämjande samfund. Den klassiska Spanska Ridskolan i Österrike och militärakademien Saumur i Frankrike med sin uppvisningstrupp Cadre Noir anses idag tillhöra världens mest berömda akademier för ridkonst. Lewin Ekelund och Ehrengranat ➤ I Sverige har ridakademier uppstått och försvunnit. Uppsala universitets anrika akademiska ridinstitution, som verkade från 1663 och i över 200 år i centrum av Uppsala, finns visserligen kvar till namnet men är idag en vanlig ridskola. Dock tillhör den fortfarande Uppsala universitet, som därigenom stöder studentridningen. Dess storhetstid som ridinstitution inföll under den skicklige stallmästaren Johan Lewin Ekelunds chefsperiod på 1750-talet. Då hovstallmästare Adam Ehrengranat var chef för F­lyinge (1814–1837) fanns där en berömd academi för högre r­id­ utbildning av svenska och utländska kavalleriofficerare. I sin klassiska bok ”Ridskolan”, som utkom 1837, sammanfattar han den tidens ganska omfattande internationella litteratur om ridkonst med sina egna erfarenheter av utbildning av hästar och ryttare. Han var även intresserad av forskning och skrev bland annat år 1818 uppsatsen ”Hästars rörelser i samband med ridkonsten”. Adam Ehrengranat anses vara grundare av svensk biomekanisk hästforskning, som nu leds så framgångsrikt av professor Lars Roepstorff vid SLU. Internationellt berömd ➤ Ehrengranats ridakadem­i, som upphörde 1837 i samband med att han avgick

4

SHOW JUMPING • NR 3 • 2012

som F­lyingechef, blev förebild för Arméns ridskola på S­trömsholm (RS). Den sattes upp 1868 och kom att bli internationellt berömd under de 100 år den fanns. I Nils Fischerströms minnesskrift, som utgavs i samband med att RS firade femtioårsjubileum 1908, står det: ”Så länge Hovstallmästaren Adam Ehrengranat, den store hippologen och mästaren på ridkonstens område, levde och verkade på Flyinge, torde officerare från samtliga r­egementen, som hade verklig håg för ridning, hava hos honom sökt den högre utbildning som man ej var som helst kunde erhålla. Det var en sorts högskola, och i min ungdom hörde man omtalas som merit för den eller den officeren, att ha ridit för Ehrengranat”. Då Flyingestiftelsen ö­vertog ansvaret för Statens hingstdepå och stuteri 1983 var ”Fullföljandet av den kulturgärning som ett mer än trehundraårigt arbete inom hästuppfödningen innebär” det v­iktigaste av dess högt ställda mål. För att nå det målet behövdes en hippologisk akademi för att vårda och utveckla detta unika kunskapsarv avseende avel, reproduktion, u­ppfödning och utbildning av hästar och ryttare. Flyingestiftelsen saknade dock möjlighet att själv bära de extra kostnader för personal, välutbildades skolhästar och tävlingsverksamhet som en hippologisk akademi på Flyinge skulle medföra. Dåvarande Volvochefen Pehr G Gyllenhamma­r förstod Flyingestiftelsens dilemma och såg 1987 till att en Ehrengranatakademi kunde skapas genom ekonomiskt stöd från AGRIA, ATG, SLR och VOLVO. Företagen betalade en årlig medlemsavgift och fick i utbyte exklusiv rätt att använda kulturinstitutionen Flyinge för sin marknadsföring. Ehrengranatvåningen i norra magasinet inreddes och blev en uppskattad mötesplats för dessa och andra sponsorföretag samt för uppfödare, ryttare, kuskar och andra Flyingevänner.

Ett unikt kunskapsarv ➤

Ehrengranatakademin u­t vecklades snabbt till ett attraktivt centrum för träning av unga talangfulla ryttare och kuskar. Kyra Kyrklund, Jan J­önsson, Peter Eriksson, Christer och Nicke Pålsson, Åke Henriksson, Göran Lindstrand och andra erfarna h­ä st­personligheter blev ett sammansvetsat och beundrat

Ehrengranatakademin ➤


lärarteam i Ehrengranat­a kademin. Tack vare dem fick många ungdomar värdefull regelbunden träning på Flyinge och nedanstående före detta Ehrengranatelever är idag internationellt framgångsrika inom sina respektive tävlings­ discipliner: Pernilla André (D), Imke Bartels-Schellinger (D), Ulrika Bentzer (H), Elisabeth Dengg-Ehrnrooth (D), Ebba von Essen (D), Jens Fredricson (H), Peder Fredricson (F+H), Tobias Grönberg (F), Anna Herman-Hilton (F), Emma Hindle (D), Mathias Jansson (D), Fredrik Jönsson (F+H), Pia Pansau (F+H) och prinsessan Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (D). I körning var det särskilt fyra elever som lät tala om sig i internationella sammanhang: Carina Ekenberg, Marie Kahrle och Cecilia Qvarnström vann bland annat världsmästerskap i lag för enbetskörning, liksom Fredrik Persson gjorde i fyrspannskörning.

Ingen reaktion ➤ Kanske är det därför nu dags för Sverige att låta sig inspireras av Bartelsakademien och skapa en EU-stödd högre svensk utbildning i ridkonst under konstnärlig ledning av SLU:s nyligen adjungerade professorer i ridkonst, Kyra Kyrklund och Jan Jönsson. För visst känns det lite underligt att Svenska Ridsportförbundet ännu inte har reagerat på att Ehrengranatakademin lagts ner och presenterat ett nytt attraktivt utbildningsprogram för de svenska ungdomar som vill satsa på en professionell karriär som ryttare.

Flyinge som förebild ➤ Alla

Grevlunda Nygård den 15 juni 2012

fina epoker kommer till ett slut och idag finns inte Ehrengranatakademin längre. Det är naturligt och ingen katastrof i sig eftersom det öppnar upp för nya möjligheter. Holländaren Joep Bartels, dåvarande FEI Dressage World Cup Director, besökte ofta Flyinge under det år hans dotter Imke var betalande dressyrelev i

Ehrengranatakademin. Han tyckte att samverkan mellan Flyinge och svenskt näringsliv kring en hippologisk akademi var en briljant idé. Utifrån Flyinge som förebild skapade han ”The Bartel Academy”, som nyligen fick en miljon Euro i EU-stöd för att utveckla unga talanger inom dressyrkonsten.

Ordförande Hopphästklubben

tränarportalen.se - det självklara valet för att söka tränare och unghästutbildare

breeders.se och tränarportalen.se arbetar för samverkan avel - utbildning - sport

breeders.se - salusajt för uppfödare och hästägare

SHOW JUMPING • NR 3 • 2012

5


Hopphästklubben informerar

Bästa avelstipsen!

Du som är intresserad av avel har möjlighet att träffa en av världens främsta a­velsrådgivare, Jac Reminjse, i Falsterbo. Han och flera av Hopphäst­ klubbens s­t yrelsemedlemmar kommer att finnas i Show Jumpings monter tors­dagen 12/7 och fredagen 13/7. De finns där i pauserna mellan klasserna. Ta med en kopia på härstamningen. Show Jumpings monter är placerad bakom den norra läktaren alldeles intill ryttargången mellan hoppbanan och framhoppningen. Välkomna!

Inbjudan till

SOMMARTRÄFF

UNDER FALSTERBO HORSE SHOW

Kallelse till Hopphästklubbens årsstämma 2012

Hopphästklubbens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsstämma torsdagen den 12 juli, kl. 13 i Tångvallaskolans aula i närheten av Falsterbo Horse Shows tävlingsområde. (följ Clemensagervägen västerut) Program: Årsstämma Styrelsen informerar om planerat upplägg av verksamheten under perioden 2013-2023 Grevlunda Nygård 2012-06-15 Ingvar Fredricson Ordförande HK

Torsdagen den 12 juli 2012 för att mingla och se Vellinge Kommuns Pris – kvalifikation till Longines Grand Prix Hopphästklubben håller traditionsenligt sin sommarträff i Stora VIP-tältet

Armadillo Aero Tendon

Ni är välkomna från kl. 14.30 Denna annons gäller som entrébiljett till Hopphästklubbens m­ottagning. OBS! Dock inte som biljett till själva tävlingsplatsen!

Hjärtligt välkomna! HOPPHÄSTKLUBBENS STYRELSE

6

SHOW JUMPING • NR 3 • 2012

www.kentucky-horsewear.com


vissa svenska unghästutbildare tar dubbelt så mycket betalt jämfört med vad det kostar i Holland eller Tyskland. Det finns inte heller någon c­ertifiering av de svenska unghäst­utbildarna liknande den beridar- och meisterutbildning som bedrivs i Tyskland. Därför är det omöjligt för den svenska uppfödaren att sätta sig in i vilka utbildare här hemma som är duktigast och därmed värda den kostnad de debiterar. På kontinenten finns också en helt annan tillgång på hästköpare från USA, Arabländerna, Östeuropa och Asien. Dollarn står just nu i en ovanligt gynnsam kurs mot euron och därför är i­ntresset stort från dessa länder.

Vårt unika indexsystem och databa­s blir urholkat om de intressantaste h­ästarna inte längre finns med” Varken tid eller resurser ➤

ASVH är ordentligt skadskjutet och håller snabbt på att förblöda. Den nye ordföranden, Lars Pelin, jobbar förtvivlat med att försöka rädda det som finns kvar. Det finns varken tid eller resurser för det visions- och målarbete som egentligen är minst lika viktigt. Detta innebär i sin tur att de uppfödare som verkligen inser vad som krävs för att hänga med i den internationella utvecklingen och för att få avsättning för sina produkter till vettiga priser, hittar nya vägar och samarbetspartners. De intressantaste hästarna ➤

Många registrerar nu sina föl i andra förbund och skickar sina unghästar för utbildning och försäljning nere på ko­ntinenten. Den bistra sanningen är att

Ytterligare en negativ konsekvens är att vårt unika indexsystem och databas blir urholkat om de intressantaste hästarna inte längre finns med. Ner till kontinenten ➤ För 20 år sedan var Breeders Trophy-systemet ett starkt incitament för våra svenska ryttare att köpa svenskfödda hästar. Förstapriset i Breedersfinalerna var cirka 100 000 krono­r vilket ungefär motsvarar det dubbla i dagens penningvärde. Detta medförde att de duktigaste ryttarna dammsög den svenska marknaden efter de mest lovande unghästarna. Detta medförde i sin tur att vårt så framgångsrika hopplandslag red på huvudsakligen svenskfödda hästar. Idag har kostnaderna för att deltaga i Breedersfinalerna skjutit i höjden samti-

Ljungcrantz

Över hela Europa minskar antalet betäckningar drastiskt. Antalet ston som semineras är mindre än hälften av de som användes för avel för några år sedan. Några entusiaster här i Sverige vägrar ge upp och försöker intala sig själv att om några år kommer det att bli brist på hästar och då kan man få bra betalt för sina uppfödningar. Tyvärr är nog den bistra sanningen att överflödet från övriga Europa flyter in även över våra gränser. Vi har däremot väldigt svårt att få tillgång till de nya penningstarka aktörer som letar toppstammade och välutbildade hästar och är beredda att betala bra för dessa näst intill färdigutbildade sportindivider.

Avelskrönika

Vart är den s­venska sport­ hästaveln på väg? Peter Ljungcrantz, Hopphästklubbens avelssektion

digt som prispengarna minskat i samma takt. Därför tar nu även de svenska ryttarna den enklaste utvägen och åker ner till kontinenten där de kan prova ett stort antal välutbildade hästar inom ett väldigt litet område.

De svenskfödda hästar som registreras i andra förbund och även utbildas och marknadsförs därnere gör ju reklam för sina moderförbund när de sedan tävlar på Grand Prix-nivå. Ännu färre ryttare ser då någon mening i att försöka hitta blivande hoppstjärnor i Sverige. I dessa avelsförbund arbetar de stenhårt på att förbättra sina marknadsföringsarrangemang och har tränare, ryttare och domare som hela tiden åker runt världen och berättar om förbundets framsteg. De mest framgångsrika förbunden arbetar dessutom stenhårt på att vidareutveckla kloningstekniken samt frysteknik för sperma och embryon. De uppfödare som äger de allra bästa stona har nu insett att dessa ston faktiskt, bokstavligt talat, producerar det ena guld­ ägget efter det andra och att det gäller att slå mynt av denna förmåga.

Guldäggen ➤

Krävs samarbete ➤ Vi måste slå våra kloka idéer samman och lista ut hur vi ska kunna använda de stora fördelar vi trots allt har här i Skandinavien. Och samtidigt samarbeta med de intressantaste aktörerna i Europa så att den ljusnande framtiden på sikt även kan bli vår.

Damshög i juni 2012 Peter Ljungcrantz SHOW JUMPING • NR 3 • 2012

7


Endast det bästa är gott nog Joris de Brabander var först i Belgien med att ägna sig åt embryotransfer och han har idag 500 surrogatston som bär eller väntar på att få bära ett annat stos föl. Av de cirka 600 hästar han inseminerar varje år är 250 med just embryotransfer. Av Jenny Abrahamsson

som kommer till stuteriet för att lämna embryon tävlar fortfarande. De hästarna får av naturliga skäl inga egna föl, men inte heller de ston som inte längre tävlar och lämnar embryon får egna föl. – Det är vår policy att man måste välja om man vill ta embryon eller låta stoet själv få föl. Det är betydligt svårare att ta ut ett embryo om stoet går med ett föl vid sidan, så man måste välja om man vill bedriva en långsam och k­lassisk

Hälften av de ston

”... nu försöker jag att hitta de bästa stona i världen för att kunna avla fram ännu bättre hästar”

fakta

Joris de Brabander Joris de Brabander blev färdig veterinär 1986 och startade eget 1993. Året efter påbörjade han sin avel med embryotransfer. Idag driver han Stal de Muze tillsammans med sin fru Katia som även hon är veterinär och alla deras tre barn är delaktiga i verksamheten. Förutom Stal de Muze så är Joris inblandad i stuteriet Haras de la Vie. www.jorisdebrabander.be

8

SHOW JUMPING • NR 3 • 2012

avel eller om man vill använda sig av embryotransfer, förklarar Joris de Brabander. Hur många embryon man sedan kan få från varje sto varierar väldigt mycket. På vissa hästar är det svårt att hitta ett enda embryo, medan det på andra går att hitta flera utan problem. Travare fungerar utmärkt ➤ – Det mesta vi har fått är åtta levande föl från samma sto på ett år. Surrogatstona som används är franska travare som har slutat träna. Joris berättar att de ofta är 3–4 år när de slutar träna och att det finns många fördelar med att använda just travare. Bland annat är de hanterade sedan unga år och ofta väldigt snälla. Dessutom är de i allmänhet friska och inte så dyra. – De är bra mammor med ett lugnt temperament och de behöver ju faktiskt inte kunna hoppa. Anledningen till att Stal de Muze har så många som 500 surrogatston är för att de ofta bara kan användas vartannat år. När surrogatstoet är 5–6 veckor in i dräktigheten flyttar hon till uppfödaren och kommer inte tillbaka förrän fölet är stort nog att separeras från stoet. Går att skicka ➤ – I Belgien är det vanliga att man delar på sto och föl när fölen är 4–5 månader gamla. Men de ston med föl som står kvar hos oss får gå tillsammans hela vintern, eftersom vi anser att det är det bästa systemet. Vill man inte ställa sitt sto på ett embryocenter för att ta ut embryon så går de att skicka. Du har hela tolv timmar på dig, kanske till och med lite mer tid, för att placera embryot i det nya stoet. Detta gör att Stal de Muze ibland får ta emot embryon som är uttagna i Sverige för att placera dem i de franska travarna. Varje år byts ungefär hundra av surrogatstona ut för att de har blivit för gamla för att vara dräktiga eller för att de av en eller annan anledning inte p­a ssar som fölston. – Om jag sätter in ett embryo i ett sto och det inte fungerar så har jag kvar henne som reserv. Sedan får hon en andra och en tredje chans, men fungerar det inte så säljs hon. Detsamma gäller om en kund lämnar tillbaka ett sto som visat sig varit svår eller kommer tillbaka i dåligt skick. Då säljs hon också.

>>

Vill du läsa resten av artikeln, får du bli medlem i Hopphästklubben eller alternativt prenumerera på Show Jumping. >> www.hhklubben.se >> prenumeration@lime.nu


Joris och hustrun Katia, även hon veterinär, driver Stal de Muze. Alla parets tre barn är också delaktiga i verksamheten.

En av Nabab de Reves många avkommor tre veckor gammal. Mamman är en av Markus Fuchs gamla tävlingshästar.

Butterfly Flip, som för andra året i rad står hos Stal de Muze för att lämna embryon, får visa upp sig. Joris har köpt de flesta embryona från Flippan och säger: - Jag försöker hela tiden att skapa nya blodslinjer och Butterfly Flip är ett av de absolut bästa tävlingsstona men hon har inte en så känd härstamning. SHOW JUMPING • NR 3 • 2012

9


Agria Kom-i-gång – rehab på riktigt

Lika viktig som veterinärbehandlingen är tiden som följer efter en skada, då hästen ska tränas upp och bli fullt frisk igen. Därför finns Agria Kom-i-gång, en försäkring för trygg igångsättning och långsiktig hållbarhet. Försäkringen ersätter: • Ridhjälp

• Arbete på vattenmatta

• Fysioterapi

• Sjukgymnastik

• Tömkörning

• Träningsprogram

• Kiropraktik

Våra kunder går på fyra ben Kontakta ditt lokala hästombud som du hittar på agria.se för att få veta mer. Du kan också ringa 020 -88 88 88.

Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

300 kronor om året


fakta

Toppligans historia

De starkaste nationerna gynnas År 2012 är ett annorlunda år för landslags­ ledarna. Matchningen inför OS gör det knepigt att använda de allra bästa hästarna i toppligan. Av Jenny Abrahamsson Toppligan består i år av åtta lag - Holland, Tyskland, Belgien, Schweiz, England, Frankrike, Irland och Sverige - men även arrangörsnationen får delta med ett lag på hemmaplan om de inte redan är med i ligan. Belgien och Sverige kvalade till toppligan genom Promotional League förra

Toppligan startade 2003 och hette då Samsung Super League. Då bestod ligan av 13 lag vilket har förändrats genom åren och i år är det åtta lag som deltar. Tyskland, som vann toppligan förra året, är det land som tillsammans med Frankrike har vunnit flest gånger med totalt fyra segrar var. Marco Kutscher är den ryttare som flest gånger deltagit i det vinnande laget - av 25 starter i toppligan har han varit i det vinnande laget 12 gånger. Nick Skelton och Christian Ahlmann leder tabellen över flest dubbelnollor fram till och med 2011. Båda har lyckats göra sju toppligor där de var felfria i båda omgångarna. Om vi bara tittar på säsongen 2011 så var det Hollands Eric van der Vleuten som var med i det vinnande laget flest gånger. Han startade i toppligan fem gånger och vann tre av dessa. Penelope Leprevost är däremot utan tvekan den ryttare som startade i flest omgångar förra året då hon deltog i alla åtta. Källa: www.fei.org

året, Belgien genom att vara bäst över kval­omgångarna och Sverige genom att vinna finalen. Danmark och USA som var förra årets bottenlag i toppligan fick lämna sina platser och kliva ner till ligan under - Promotional League. Med tanke på stundand­e OS så behöver lagledarna planera årets toppliga på ett lite annorlunda sätt än tidigare år. I skrivande stund är de tre första omgångarna avklarade – La Baule 11 maj, Rom 25 maj och St.Gallen 1juni – medan fem omgångar återstår

Annorlunda planering ➤

SHOW JUMPING • NR 3 • 2012

>> 11


”Målet är att göra Nationshoppningen universell, fräsch och spännande” HH PRINS FAISAL BIN ABDULLAH AL SAUD Rob Ehrens är Chef dÉquipe för Holland.

fakta Topp tre och ställning efter fyra omgångar La Baule 1. Belgien 2. Holland 3. Sverige

Rom 1. Tyskland 2. Schweiz 3. Belgien

St. Gallen 1. Holland 2. Schweiz 3. England

Rotterdam 1. Tyskland 2. Sverige 3. Frankrike

Total ranking 1. Tyskland – 30 poäng 2. Holland – 22,5 poäng 3. Belgien – 21 poäng 4. Schweiz – 20,5 poäng 5. Sverige – 16 poäng 6. England – 16 poäng 7. Frankrike – 14 poäng 8. Irland – 12 poäng

12

SHOW JUMPING • NR 3 • 2012

- R­otterdam 22 juni, Aachen 5 juli, Falsterbo 13 juli, Hickstead 20 juli och Dublin 17 augusti. Med tanke på att OS äger rum den 4–8 augusti blir det svårt för länderna att skicka sina bästa lag till Falsterbo, Hickstead, Dublin och troligtvis Aachen. Alltså hälften av alla omgångar. Detta gynnar såklart de starka ryttarnationerna som har många ryttare att välja på. Tittar vi på senaste världsrankingen, som är en indikation på hur stark nationen är, så har både England och Tyskland tolv ryttare var bland topp hundra, medan Holland har elva, Frankrike nio, Schweiz åtta, Belgien sju, Irland sex och Sverige fyra. Olika strategier ➤ Rob Ehrens, som är Chef dÉquipe för Holland, har hela tiden sagt att han vill ha ett lag som är i bästa möjliga form inför OS men att han samtidigt vill stanna kvar i toppligan till nästa år. Därför har han skickat väldigt starka lag till de första omgångarna för att kunna samla så mycket poäng som möjligt i början, vilket har lyckats. Med en andra plats och en vinst toppar de nu ligan.

Frankrikes Chef dÉquipe är Henk Nooren.

Frankrike hade ett väldigt starkt lag anmält till La Baule, men Chef dÉquipe Henk Nooren valde att i sista stund byta ut hela det ursprungliga laget på grund av ett virus i Normandie. Han ville inte r­iskera att någon av topphästarna skulle få en virus­infektion bara tre månader innan OS. Detta ledde också till sämsta tänkbara start för Frankrike som slutade på en sista plats och som efter tre omgångar fortfarande ligger sist i t­abellen. Saudi Equestrian Fund ➤ Innan årets toppliga startade klev Saudi Equestrian Fund in som sponsor för i år och för de fem nästkommande åren om ligans utformning förändras. Hur reglerna ska förändras är ännu inte bestämt men diskussioner pågår och Saudi Equestrian Funds huvudmål är att få toppligan mer global. – Vi tror att detta är en fantastisk möjlighet att bevara ett av FEI:s flaggskepp. Vi vill vara en del av den process som kommer att stärka Nationshoppningens koncept och hjälpa den att bli en global och modern produkt. Målet är att göra Nationshoppningen universell, fräsch och spännande, sa HH Prins Faisal Bin Abdullah Al Saud som är ordförande i Saudi Equestrian Funds i ett pressmeddelande från FEI. •


Det här var ett smakprov av Show Jumping

Vill du läsa mer? Då får du bli medlem i Hopphästklubben eller prenumerera på enbart tidningen.

www.hhklubben.se prenumeration@lime.nu

Show Jumping Nr3 2012  

Show Jumping Nr3 2012

Advertisement