Page 1

HH SANOMAT HH Embryo Oy:n verkkolehti

1

30.06.2015


HH EMBRYO OY

HH Embryo Oy on eläinaineksen genetiikkapalveluiden markkinointiin ja myyntiin erikoistunut yritys. HH on perustettu kesällä 2006, jolloin yrityksestämme tuli myös Alta Geneticsin Suomen edustaja. Yrityksemme tarjoaa asiakkailleen jalostusneuvontaa ja kansainvälisten huippusonnien spermaa Altan jälleenmyyjänä. Tuomme maahan myös ayrshire sonnien spermaa. Yhteistyökumppaneina meillä ovat pohjoisamerikkalaiset huippuyritykset TAG (Trans America Genetics) ja Select Sires sekä brittiläinen Cattle Services. Yrityksessämme toimii naudan- ja lampaanjalostuksen monialaisia osaajia, jotka kaikki palvelevat asiakkaitamme omalla toimialueellaan. Jokaisella edustajallamme on vahva käytännön kokemus lypsykarjan jalostuksesta ja lypsykarjatilan arkipäiväisestä työstä. Haluamme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua lypsykarjan jalostamiseen. Meiltä voit hankkia muun muassa siemennystarvikkeet, sonnien siemenannokset sekä jalostussuunnittelua karjan eläinaineksen kehittämiseksi ja parantamiseksi. Alueelliset palveluseminologimme huolehtivat asiakaskohteissamme lehmien keinosiemennyksestä ja hedelmällisyysneuvonnasta. Tarjoamme myös kehittynyttä ja vahvaa alkio-osaamista, alkionhuuhteluiden ja -siirtojen muodossa. Olemme Suomen ensimmäinen yksityinen keinosiemennysyritys. Yrityksemme kotipaikka ja pääkonttori on Lopella Huitin tilalla.

HH Sanomien seuraavassa numerossa juttua muun muassa HH Embryo Oy:n pässiasemasta - sen lampaista ja toiminnasta sekä sen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Kannessa HH Medalist Täällä. Kuvat ottanut Tiina Tahvonen.


TÄSSÄ NUMEROSSA

Pääkirjoitus

4

Jalostuksella karjaa omiin tarpeisiin

6–9

Elina ja Jouni Niskasen tilan esittely

AltaGPS-jalostussuunnittelu – Tie tasapainoiseen karjaan

10

”Karjanjalostus on yksi karjanhoidon peruskivistä.”

12–15

Seminologimme Päivi Suhosen tilan esittely

18–19

Eläinlääkärin sana

Niskasten karja esittelyssä sivuilla 6–9

ELL Stella Attia käsittelee poikimahalvausta ja erilaisia kalsiumvalmisteita

Saksalaisella tehokkuudella kymmenen miljoonaa litraa maitoa vuodessa

21–25

Kuinka Altan arvosteluja luetaan

26–27

Myyntitiimi esittäytyy

28

Yhteystiedot

30

Päivi Suhonen kertoo ajatuksia omasta karjastaan ja jalostuksesta sivuilla 12– 15

Merja Holma kävi HH:n matkalla Saksassa ja esittelee yhden suurtilan toimintaa sivuilla 21–25.

HH Embryo Oy 3


PÄÄKIRJOITUS

Yhdessä eteenpäin

V

iime aikoina maanviljelijää on viety 6-0 niin markkinoiden, politiikan kuin säidenkin puolesta. Viime ajat eivät ole olleet helpoimpia ja tekisikin mieli sanoa, että olisivatpa asiat niin kuin ennen vanhaan. Valitettavasti vanhaan palaaminen ei ole mahdollista ja näinä päivinä pitäisi nähdä tummienkin sadepilvien välistä hieman auringonvaloa ja odotella parempia, poutaisempia aikoja. Menneessä möyriminen ei kuitenkaan auta tätä päivää vaan katse on kohdistettava rohkeasti uusiin tuuliin ja käytäntöihin. Haasteellisina aikoina on hyvä tarkastella omaa tilaa ulkopuoli-

sen silmin – Missä olemme tällä hetkellä? Kuinka voisimme tehdä jotain paremmin? Millä asioilla saisimme lisätuottoa omalle työllemme? Mitkä asiat ovat meille tärkeitä? Näiden kysymysten avulla pystyy hahmottamaan omia vahvuuksia, heikkouksia kuin tulevaisuuden näkymiä. Onnistumiset ovat osa tätä ja ilman niitä ei tilan kehittäminenkään ole mielekästä. Haasteiden vastaanottamisessa suomalainen maanviljelijä on todella hyvä, mutta niiden voittamisen tuoma itsevarmuus palkitsee kaikista parhaiten. Kesällä 2016 tulee 10 vuotta siitä, kun perustimme HH Em-

bryo Oy:n. Alusta asti olemme olleet asiakkaan asialla ja olemme halunneet tarjota vaihtoehdon toimintatapoihin täällä Suomessa. Haluamme olla mukana kehittämässä suomalaista maataloutta parempaan suuntaan tarjoamalla niin palveluita, tuotteita kuin koulutusta teille kaikille asiasta kiinnostuneille. Tuomme maahan maailman parasta genetiikkaa, maamme parhaat asiantuntijat jakavat tietoaan teille koulutuksissamme ja osaava henkilökuntamme on aina valmiina palvelemaan maamme parasta asiakaskuntaa. Kaikkea tätä tarjoamalla haluamme teidän menestyvän työnne ja yrityksenne parissa. Investoimalla omaan osaamiseen auttaa teitä tekemään työnne paremmin. Genetiikkaan investointi tekee työstä mielekkäämpää niin konkreettisessa työssä kuin taloudellisestikin. Jos ja kun poutapilvet saapuvat, haluamme edelleen tehdä yhteistyötä kanssanne. Täytyy muistaa, että kukaan ei yksin ole täydellinen, mutta hyvä tiimi voi olla!

Hannu Huitti Toimitusjohtaja

4 HH Embryo Oy


Olemme Ek 1:llä, paikalla 739!

Olemme Lähitorin osastolla 5!

Yllätys-karjanäyttely Mäntsälässä 8.8 ELMA maaseutumessut Helsingissä 6.-8.11.

Lisäksi meidät löytää Etelä-Savon karjapäiviltä 14.8 sekä karjapäiviltä Käpiltä Lappeenrannasta 2.9. Olemme paikalla myös monissa navetan avajaisissa ja meijerimarkkinoilla ympäri vuoden!

Tule juttelemaan!


Jalostamalla karjaa omiin tarpeisiin teksti: Henna Viljakainen kuvat: Juulia Ahlholm

6 HH Embryo Oy 6 HH Embryo Oy

Kiira - AltaJENKINS


Jouni ja Elina Niskasen tila sijaitsee järvisissä maisemissa Kerisalonsaaressa, Joroisissa. EteläSavon pohjoisosassa sijaitsevan tilan 60 lehmästä pääosa on holsteinrotuisia ja eläinaineksen laatuun on aina haluttu panostaa, joten HH Embryo Oy on ollut Niskasille ilmeinen valinta.

E

lina ja Jouni ovat olleet vetovastuussa jo vuodesta 1991 ja nykyinen navetta rakennettiin tilalle vuonna 1997. Navettaa laajennettiin vuonna 2006, jolloin hiehoille ja rehunkäsittelylle saatiin uudet tilat ja navettaan mahtuu nykyisessä koossaan 160 päätä. Robotti on lypsänyt vuodesta 2007 lähtien. Sonnivasikat on päätetty kasvattaa itse teurasikään asti.

Taulukkossa Elinan ja Jounin HH:n sonnien jälkeläisten isät ja päivätuotokset. Kaikki ovat ensikoita.

Lehmä

Isä

Herunut

Jalotar

AltaIOTA ET

36,4 kg

Joulutar

AltaCALIBER ET

51,2 kg

Kiira

AltaCALIBER ET

40,9 kg

Kiira

AltaJENKINS

40,5 kg

Kerubi

BURDETTE

32,6 kg

Kaneli

AltaJENKINS

35,7 kg

Karelia

AltaBENTNER

38,4 kg

Kirsikka

AltaBENTNER

45,7 kg

Jalostus luonnollinen osa karjanhoitoa Elinan ja Jounin tilalla on panostettu jalostukseen aina ja sonneja on tutkittu tarkkaan jalostusvalin-

noissa. Niskaset eivät ole kuuluneet karjantarkkailuun kymmeneen vuoteen, joten eri sonnien indeksilukuja piti opetella lukemaan itse. – Ihan itseoppineita jalostajia olemme. Jouni on käynyt 3 kuukautta ja minä vuoden Huutokosken maatalousoppilaitosta, Elina naurahtaa. Kun Niskaset tutustuivat HH Embryo Oy:n tarjontaan, päätös siirtyä yrityksen asiakkaiksi ei ollut vaikea. HH:n asiakkaita Niskaset ovat olleet vuodesta 2012 lähtien eikä heidän tilallaan käytetä muita kuin HH:n sonneja. Elina kävi toimilupakurssin 2012 ja on siitä asti siementänyt itse kaikki lehmänsä ja hiehonsa.

Manuaalista kiimantarkkailua

Vasemmalla Joulutar ja oikealla Kiira, jotka molemmat ovat AltaCALIBERin tyttäriä.

Tilalla ei ole kiiman seurantalaitteita vaan kiimantarkkailu tehdään kolmesti päivässä muiden navettatöiden ohessa. Tilalla on hyvin harvoin hedelmällisyysongelmia. Elina alkaa siementämään kovalypsyisimpiä lehmiään vasta noin 100 päivää poikimisen jälkeen, jotta umpeenlaitto on aikanaan helpompaa. HH Embryo Oy 7


Karjanomistajat Jouni ja Elina Niskasen tavoitteena on saada karjaansa kestäviä, terveitä ja tuottoisia lehmiä.

Vaikka lypsyrobottia ei kiimantarkkailuun käytetäkään, niin robotin vaaka on tärkeä apuväline siemennyksen kannalta. Niskaset ovat huomanneet, että jos lehmän paino on ollut laskussa, niin lehmä harvoin jää tiineeksi. Ennen siementämistä Elina siis tarkistaa asian ja lehmän ruokintaa muutetaan tarvittaessa, jos paino on ollut laskussa.

Ruokinnassa laatu ratkaisee

88HH HHEmbryo EmbryoOy Oy

Vasemmalla Jalotar (AltaIOTA) ja oikealla Kiira (AltaJENKINS)

Niskasille on käytössä erillisruokinta. Laadukas säilörehu tehdään hapolla paaliin ja kioskeista lehmät saavat viljaa, tiivistettä ja kivennäisiä. Viljassa puolet on kauraa, neljäsosa vehnää ja loput ohraa. Robotilla lehmät saavat vielä houkutusrehua. Tilalla on 130 hehtaaria peltoa, josta 60 hehtaaria on nurmella ja loput viljalla. Nurmen seassa on


myös sinimailasta ja apilaa. Säilörehu paalataan ja Niskaset käyttävät oivaltavasti erivärisiä paalimuoveja erottaakseen apilanurmen tavallisesta. Myös 3. sato paalataan eriväriseen muoviin. Tämän avulla lehmille jaettu säilörehu pyritään pitämään mahdollisimman tasaisena ympäri vuoden. HH hoitaa homman Elina ja Jouni ovat olleet erittäin tyytyväisiä HH Embryo Oy:ltä saamaan palveluun ja tarjontaan. Heillä on poikinut jo kymmenkunta HH:n sonnien jälkeläistä ja osa on jo uudestaan tiineitä. Niskaset ovat olleet erityisen tyytyväisiä siihen, että ensikoilla oli kaikilla helpot poikimiset. Eläimet ovat myös tiinehtyneet hyvin. Esimerkiksi Niskasten toinen kuvissakin näkyvistä AltaCALIBERin jälkeläisistä on herunut yli 50 kg päivätuotokseen ja eläin jäi silti ensisiemennyksellä tiineeksi. Kaikkien lypsyssä olevien päivätuotos on erinomainen yli 38 kg.

Utare tärkein valintakriteeri Tärkein sonnin valintakriteeri on robottitilalla luonnollisesti utarerakenne. Tärkeinä Niskaset pitävät myös jalkojen rakennetta, maitotuotosta ja helppoja poikimisia. Tilalle on tehty AltaGPS jalostussuunnitelma, mutta Elina myöntää välillä poikkeavansa siitä. – HH:lla on niin paljon hyviä sonneja, että välillä tulee vähän shoppailtua annoksia ostaessa, Elina nauraa. Typpisäiliöstä löytyykin tällä hetkellä iso kirjo sonneja. Holstein sonneista muun muassa AltaEMBASSY, AltaMETEOR, AltaBANFF, AltaMOPAN, AltaCALIBER, AltaSUSTAIN ja AltaJENKINS. Punaisia holsteineja ovat AltaRIC-RED ja AltaMR P-RED. Ayrshire sonneista muun muassa Motown ja Shockwave.

Hyödyllisiä kursseja ja matkoja

milupakurssin vuonna 2012 ja suosittelee sitä lämpimästi kaikille. – Kurssilta sai hyvät valmiudet omatoimiseen siementämiseen, mutta sieltä sai myös erittäin hyviä neuvoja kiimantarkkailuun. Vaikka ei itse haluaisikaan siementää, niin kurssin jälkeen kiimoja seuraa ihan uudella silmällä. Niskaset ovat myös osallistuneet monelle HH:n järjestämälle ulkomaanmatkalle. Niskaset ovat käyneet muun muassa Hollannissa ja Saksassa. – HH:n reissuilla pääsee näkemään toisten maiden oikeasti hyviä karjoja. Ulkomaan matkojen jälkeen omaa karjaa katsoo vähän eri tavalla ja se innostaa kehittämään. Matkat myös estävät tilasokeuden syntymisen. Suosittelemme kyllä lämpimästi kaikille karjatilallisille, Elina ja Jouni kehottavat ja lisäävät vielä, että HH:n matkat ovat olleet myös erittäin hauskoja!

Elina kävi HH:n järjestämän toi-

Vasemmalta oikealle: Jalottaren päivätuotos 36,4kg, Kiiran tuotos 40,5kg, Jouluttaren tuotos on 51,2kg ja Kiiran päivätuotos 40,9kg.

HHEmbryo EmbryoOy Oy99 HH


AltaGPS – tie tasapainoiseen karjaan

M

itä haluat karjaltasi? Millä perusteilla valitset siemennyksissä käytettävät sonnit ja miksi joitakin lehmiä ei haluta enää siementää? Mitkä ovat karjasi parhaat yksilöt? Nämä kysymykset ovat välttämättömiä jokaiselle karjastaan välittävälle emännälle ja isännälle. Maitoa tuottavassa karjassa kaikki lähtee eläinaineksen kehittämisestä. On löydettävä karjakohtaisesti parhaat sonnit, joilla eläimiä aiotaan siementää. Jos sonnit on huonosti ja hutiloiden valittu, on jälkeläisistä vaikea saada parempia kuin emistään. T ä m ä n vuoksi valinnat ovat asioita, jotka lähtökohtaisesti ainoastaan merkitsevät. Ympäristöllä ja sattumalla on myös osansa tässä ketjussa, ja hyvää eläinten hoitoakaan ei voi sivuuttaa. Ainoa tie karjan kehitysjohtoiseen jalostamiseen ovat karjan kokonaiskuvan muodostaminen, puutteineen ja hyvine puolineen, sekä taito valita karjan kehitystarpeita parhaiten edistävät sonnit. Tässä auttaa jalostussuunnitteluohjelmisto. Puolet eläimestä on piilossa, geeneissä, joita ihminen ei pysty näkemään mutta kehittynyt jalostussuunnitteluohjelmisto pystyy laskemaan ja mittaamaan. AltaGenetic Plan & Strategy AltaGPS on ainutlaatuinen monien vuosien saatossa kehitelty ammattikäyttöön tarkoitettu jalostussuunnitteluohjelmisto. Vuonna 2014 AltaMate jäi historiaan, kun Alta lanseerasi uuden huomattavasti kehittyneemmän jalostussuunnitteluohjelmiston. Toimintaperiaate on kuitenkin sama. AltaGPS-jalostussuunnittelun tarkoituksena on parantaa koko karjaa, ei yksilöitä. Tietysti jokainen eläin otetaan yksilökohtaisesti huomioon, mutta perusperiaatteena on luoda tasaisen toimiva karja. Eläinten ryhmittely erinäisiin luokkiin luo hajanaisuutta ja jakaa karjan osiin, jonka vuoksi se ei edistä karjan kehittymistä kokonaisuutena. ”Huonoimmat” yksi-

10 HH Embryo Oy

löt voidaan yksinkertaisesti karsia karjasta siementämällä ne lihasonnilla. Toisaalta hieman heikommastakin yksilöstä voidaan saada hyvä jälkeläinen, mikäli sonnivalinta osataan tehdä oikein. Karjanomistajan omat tavoitteet ja karjan lähtötilanne luovat jalostustavoitteet, joiden mukaisesti karjaa lähdetään kehittämään. AltaGPS- jalostussuunnittelussa jokaisesta eläimestä kirjataan rakennetiedot ja käyttöominaisuudet ohjelmistoon. Lisäksi pohditaan yhdessä neuvojan kanssa eläinten lypsettävyyttä ja tuotosta, sekä mahdollisia tilakohtaisia ongelmia, kuten maidon solutasoja tai poikimaongelmia. Kaikki tiedot tallennetaan ohjelmistoon. Perustietojen muodostamisen jälkeen tehdään tärkein valinta; jalostussuunnittelussa käytettävät sonnit. Sonnien tyttäret määrittävät sen, miten jalostussuunnittelussa on onnistuttu. Mikäli karjassa ei tapahdu kehitystä vuosien saatossa, on usein suurin syy sonnivalinnassa. Sonneja ei kuitenkaan kannata valita liikaa, sillä karjan eläinaineksesta saadaan tasaisempaa kun hajontaa sonneissa on vähemmän. Vain muutama hyvin valittu sonni riittää. Karjakohtaisesti voidaan myös valita ns. robottisonneja, joiden periyttämät ominaisuudet kehittävät jälkeläisten sopivuutta robottilypsyyn. Toisaalta siemennyksiin voidaan valita myös sonneja, jotka eivät periytä kovin suuria jälkeläisiä, pieniä parsinavetoita ajatellen. Mahdollisuudet ovat moneen. Mikäli tilalla on typpipytyssä jo valmiina sonneja, saadaan nekin mukaan suunnitelmaan. Sonnivalinta on puolueeton Tärkein ominaisuus AltaGPSjalostussuunnittelussa on parhaan jälkeläisarvon tuottama paritus. AltaGPS-ohjelmisto on kehitetty parittamaan jokainen tilan eläin jokaisella suunnitelmassa olevalla sonnilla, ja

löytämään täten parhaimman parituksen tuottava yhdistelmä. Paras yhdistelmä on aina 1. siemennyssuositusvaihtoehto, sonnin alkuperästä riippumatta. Seuraavat kaksi vaihtoehtoa on laskettu samalla periaatteella. On kuitenkin muistettava, että mitä kauemmas ensimmäisestä vaihtoehdosta edetään, sitä hitaammaksi karjan edistyminen käy. Mikäli parituksessa ilmenisi geenivirheitä tms. poisrajattuja ominaisuuksia, ohjelmisto hylkää ne automaattisesti. Jalostussuunnittelun hyöty

taloudellinen

Jalostussuunnittelu säästää aikaa ja tuo rahaa, mikäli se on tehty huolella ja karjaa kehittävästi. Tähänkin asiaan on olemassa omat mittarinsa. Lähitulevaisuudessa AltaGPS tarjoaa apuvälineen karjan kehityskuvan hallintaan rahallisina lukuina. Meillä on mahdollisuus laskea lypsykarjatilalle siemennyssonnien ostoon kuluneen investoinnin tuottama rahallinen tulos/ tappio. Tällöin meillä on työkalu, jolla voimme hallita sonnien siemenannosten ostoa, kun AltaGPS laskee meille tulevaisuuden karjan arvon euroissa mitattuna. Vaihtelut ovat suuria eri siemennyssonneja käyttämällä. Hallitsemalla sonni-investointien tuottamaa tulosta, pystymme karsimaan jo ennen siemennyssonnien valintaa tappiolliset sonnit pois. Tällöin tilan rahallinen tulos paranee, ja taloudellinen korvaus siemenannoksiin kuluneesta investoinnista on ollut onnistunut.

Jalostusinnolla, nautinnollisia kesäiltoja toivottaen

Elina Toikka breeding advisor Lisätietoa AltaGPS-jalostussuunnitelmasta saa Elinalta sähköpostilla: elina.toikka@huitinholstein.net


UUDET SONNIT HOLSTEIN

AltaHUGHin odotetaan periyttävän pitkäikäisiä tyttäriä, joilla on korkea tuotostaso. Sonni on suvultaan Mogul x O-Style x Planet. Vedinsijaintinsa ja lypsynopeutensa puolesta sonni sopii hyvin käytettäväksi robottikarjoihin. Älä käytä lehmille, joilla on liian suora kinner. Hinta 29 euroa.

AltaSPRING periyttää maltillisen kokoisia tyttäriä. Sonnin arvostelut lupaavat erinomaista utare- ja jalkarakennetta joka osaalueella. Lisäksi AltaSPRING periyttää korkeaa tuotosta ja keskimääräistä pidempää tuotantoikää. Sonni on suvultaan Mogul x Gerard x Mascol, joten se sopii hieman erilaisen sukunsa puolesta laajaan käyttöön. Hinta 47 euroa.

AltaSILVER on suvultaan Iota x Planet x Bolton. Isänsä tavoin sonni periyttää korkeaa tuotosta ja raamikkaita, lypsytyyppisiä tyttäriä. Utarerakenteen paras osa-alue on kiinnitykset. Vetimet ovat hieman keskimäräistä lyhyemmät. Sonni sopii hyvin käytettäväksi lehmille, joilla on liian suora kinner. Hinta 26 euroa.

Otimme uudestaan myyntiin nyt jälkeläisarvostelun saaneen AltaCEOn. Sonni periyttää korkeita ja raamikkkaita tyttäriä, joilla on erityisen hyvä lantiorakenne. Utarerakennearvostelu on tasaisen vahva. Erityisenä vahvuusalueena ovat etu- ja takakiinnitykset. Hinta 26 euroa.

AYRSHIRE

Blind Buck Valley Poker's PEDRO (Poker x Soldier) on hieman erisukuinen sonni. Maitokilot ovat plussalla, samoin käyttöominaisuudet ovat paremmalla puolella. Erityisesti pitkämaitoisuus ja kestävyys ovat hyvä lisä. Sonni sopii myös hiehoille. Rakenteen puolesta Pedro periyttää hyvää kokonaisrakennetta ja eritysesti utarerakenne on sen vahvuus. Pedron emä on Blind Buck Vall Sol Redpepper EX94, joka on lypsänyt kolmella kaudella yhteensä yli 30tn maitoa hyvin pitoisuuksin. Hinta 18 euroa.

Family-Af-Ayr Reality DAZZLEn (Reality x Cornelius) takaa löytyy hyvin vahva lehmäperhe, johon kuuluu myös Doublwhammy. Dazzle periyttää keskimääräistä korkeampaa maitotuotosta, rakenne on hyvä, taas erityisesti utarerakenne on edukseen, mutta myös muut osa-alueet ovat kokonaisuuksissaan hyviä. Käyttöominaisuuksissa solut ovat alhaiset, kestävyys reilusti yli keskiarvon, samoin lypsynopeus on plussalla. Dazzlea ei suositella käytettäväksi hiehoille. Dazzlen emä Family-Af-Ayr Cornelius Daisy EX94 on lypsänyt lähes 100 tuhatta yhdeksellä kaudella. Hinta 20 euroa.

Palmyra Reality BRADOCK (Reality x Calimero) on taas uusi sonni Palmyrasta ja heidän mahtavista lehmäperheistään! Bradock periyttää selvästi keskiarvoa korkeampaa tuotosta, samoin hyviä pitoisuuksia. Myös rakenne on moitteeton, ja erityisesti dairy strength on tämän herran vahvuus. Käyttöominaisuuksissakaan ei hävitä, sillä Bradock periyttäää kestäviä lehmiä. Bradock sopii myös hiehoille käytettäväksi. Bradock kuuluu samaan lehmäperheeseen Burdeten kanssa. Bradockin emä Palmyra Calimero R. Bailey EX91 on neljällä kaudella lypsänyt lähes 65 tuhatta kiloa maitoa. Hinta 27 euroa.

HH Embryo Oy 11


MYYNNISSÄ OLEVAT ALKIOT

HH Embryo Oy:llä on myynnissä paljon alkioita niin ulkomailta kuin kotimaastakin. Alkioilla saat karjaasi uutta verta ilman tautiriskejä ja alkiovasikoiden myötä on mahdollista saada kotinavettaan kasvamaan uusi lehmäperhe, josta on iloa vielä myöhemminkin. Lisätietoja näistä alkioista ja tulevista huuhteluista saat Hannulta hannu.huitinholstein@pp.inet.fi .

HH. Snowman Gaydream ET x Zahbulls Alta1stClass Gaydreamin (Snowman x EX91 Goldwyn) emä on HBC G o l d w y n Daydream 4 joka ostettiin Hollannista Tulip Sale h u u t o k a u pa s t a . Daydream on menestynyt näyttelyissä Hollannissa, kuten sen tyttäretkin. Daydreamin paras 305 päivän tuotos on: 11872-507-4,27384-3,23. Gaydream on genomitestattu ja sen GLPI on 2727, ja maito 1340 kiloa plussan puolella! Gaydream kuuluu Dellia perheeseen, eli samaan mistä ovat peräisin mm. Daimion ja Durham.Alkioiden isä 1stClass on Suomessa saatavilla olevista Numero Unon pojista paras niin kokonaisjalostusarvossa kuin utarerakenteessa ja sen tyttäret sopivat robottilypsyyn. Kuvassa oleva lehmä on Gaydreamin emä Daydream. 400 €

Opsal Idori x 1stClass

Glamourette (Atwood x Mac) on suomen parhaan kokonaisrakenteen eli PTAT:n omaava hieho. Glamoureten emänemä on kuuluisa Tri-Day Ashlyn joka on voittanut World Dairy Expon Supreme Championin ja myöskin tunnettu hyvänä periyttäjänä. Mm. sen tyttären tytär Milksource Goldwyn Africa oli viime vuoden Wisconsin State Championship show'n reserve champion ja asetettiin ehdolle AllAmericaniksi. Kuvassa oleva lehmä on Glamouretten emänemä Ashlyn. 450 € Arvostelut osoitteessa: https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php? breed=HO&country=FIN&sex=F&regnum=11511950

HH Tötterö x Etevä

Idori (Sanchez x Rubens) on tuotu alkion yhdysvalloista ja sen emä Opsal Wilstar Dori EX94 on erittäin kestävä lehmä, joka on lypsänyt 12 vuotiaana yli 135000 kiloa maitoa. Dorilla on myös useita poikia myyty keinosiemennykseen. Idori on erittäin hyvä utareinen ja kookas lehmä. Kuvassa oleva lehmä on Idorin emä Dori. 400 € 12 HH Embryo Oy

Morsan Glamourette x 1stClass

Tötterö (K. Jymy x H. Himo) on erittäin hyvin säilynyt 8 kertaa poikinut suomenkarja lehmä. Se on parhaimpana kautenaan lypsänyt lähes 11000 kiloa maitoa ja sen elinikäistuotos on täl l ä het kel l ä 74052 kg! Tötterön siskon poika on myyty keinosiemennyskäyttöön ja Tötterö on myös menestynyt näyttelyissä. 300 €


MYYNNISSÄ OLEVAT ALKIOT HH. Atima Charmaine x Oodles-P Atima (Mr Minister x Buckeye) oli erittäin nopealypsyinen lehmä jonka paras 305 päivän tuotos oli yli 13000 kiloa! Se on aikanaan Ruotsista tuotua Charmainen lehmäperhettä. Syntyvistä vasikoista 50% on syntymänupoja. Kuvassa oleva lehmä on Atiman emän hieno utare. 400 €

HH. Labelle Larissa x T-Bone Sam Larissa (Valentino x Verdict) on kaikista parhaan suomalaisen jersey hiehon, Arethusa Autumn Athenan tytär. Athena voitti ensimmäistä näyttelyään lukuunottamatta, jossa se sijoittui toiseksi, kaikki hieholuokat joihin se osallistui ja se valittiin koko rodun championiksi kahdesti jättäen lehmän toiseksi. Athenan paras 305 päivän tuotos on 7760kg - 4,76% - 3,92%. Larissan omistaa Let's Cow syndikaatti. 400 €

Katie-P Red x Damartini Attitude Red (sexattu) Katie (Mitey-P x LawnBoy) oli punainen holstein saksalaisesta Anna perheestä. Alkioista syntyvät vasikat ovat 100% varmuudella punaisia! Kuvassa oleva hieho on Attitude-redin tytär. 450 €

Heydale Bur Graceful x BlackJack (sex) G r a c e f u l (Burdette x Conn) on ostettu alkiona Briteistä ja sen emä Heydale Winsome 110 on l uokitettu EX93! Briteissä on tästä lehmäperheestä paljon keinosiemennyssonneja ja näyttelyvoittajia. Syntyvistä vasikoista 90% on lehmävasikoita. Kuvassa oleva lehmä on Gracefulin emä Winsome 110. 400 €

Lobelta x 1stClass ja Exacter (sex) Lobeltan (Jenkins x Outbound) emä Isadonna on luokitettu ensikkona VG89 mikä on maksimi sen ikäiselle lehmälle. Sen ensimmäinen 305 päivän tuotos on 11721 kiloa. Isadonna on myös erittäin toimiva robottilehmä. Exacterilla huuhdelluista alkioista syntyy 90% lehmävasikoita. 1stClass-alkiot 450 € ja seksattu Exacter 500 € HH Embryo Oy 13


Päivi kertoo unelmalehmänsä ominaisuuksiksi terveyden, nopealypsyisyyden, hyvän rakenteen ja hyvän tuotoksen.

”Jalostus on yksi karjanhoidon peruskivistä” teksti: Henna Viljakainen kuvat: Juulia Ahlholm

Päivi Suhonen toimii seminologina HH Embryo Oy:lle Rantasalmen kunnan alueella. Seminologiksi hän valmistui vuonna 2008 ja on toiminut HH:n seminologina joulukuusta 2011 alkaen. Yrityksen sonneja hän on käyttänyt omassa karjassaan kuitenkin jo vuodesta 2008 alkaen.

P

äivin ja hänen miehensä Timo Suhosen tila sijaitsee Rantasalmella, Tuusmäen kylässä. Uotila on Timon kotitila ja sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2002. Päivi itse on kotoisin naapurikunnasta Juvalta ja hänenkin vanhemmillaan oli maatila. Suhos-

14 HH Embryo Oy

ten tilalla ei ole vierasta työvoimaa, vaan pariskunta hoitaa tilan kahdestaan. Vanha isäntä auttaa kuitenkin peltotöiden aikaan. Tilalla on noin 50 lehmää ja nuorkarjaa on toiset 50 eläintä. Sonnivasikat lähtevät välitykseen, mutta jotkut lupaavat yksilöt

myydään astutussonneiksi. Karjassa on 28 ayrshire- ja 22 holsteinrotuista lehmää ja karja on tällä hetkellä ensikkovoittoinen. Lehmät lypsetään 2x3 tandemlypsyasemalla, mutta suunnitelmissa on kenties robotin hankkiminen. EKM on tilalla ensikkovoittoisuudesta huolimatta 11 200 kg. Ensikoiden viimeisen 12 kuukauden EKM on 9 308 kg ja lehmien on 12 686 kg.

Jalostuksen tärkeys Päivi pitää lehmien jalostusta


Vasemmalla ensikko Uotilan Kaunotar (AltaMETEOR), keskellä ensikko Uotilan Jaspis (AltaMETEOR) ja oikealla 2 kertaa poikinut Uotilan JesJes (YesSir).

oleellisena osana karjanhoitoa. Päivi painottaa, että jalostukseen käytetty panos maksaa itsensä nopeasti takaisin. Hoitajan hyvinvointi ja työn mielekkyys nousevat nopeasti, kun jalostuksen avulla saadaan esimerkiksi kehitettyä utarerakennetta.

Utareen rakennetta parantamalla utareen terveys paranee ja lypsy helpottuu, kun utarekudos pysyy hyvänä. Eläinten hoito helpottuu, kun esimerkiksi jalat ovat kunnossa ja eläimiin saadaan rakennetta ja runkoa, jolloin syöntikykyä saadaan enemmän ja

poikimiset helpottuvat. Eläinten tuotoksen kasvu maksaa luonnollisesti itsensä takaisin nopeasti. Päivi on huomannut Altan sonnien jälkeläisissään myös sen positiivisen asian, että hiehot kehittyvät siemennyskokoisiksi nopeammin. Sonnien jälkeläisillä on

Lehmä

Isä

Rotu PoikiTuotos nut, lkm

Uotilan JesJes

YesSir

ay

2

1. kauden EKM 9505

Uotilan Juhlamokka

BURDETTE

ay

2

1. kauden EKM 8 133

Uotilan Jaspis

AltaMETEOR ET

hol

1

herunut 36 kg

Uotilan Kaunotar

AltaMETEOR ET

hol

1

herunut 40 kg

Uotilan Hemina

AltaHARDY ET

hol

3

1. kauden EKM 11587

Taulukkossa otos Päivin karjan HH:n sonnien jälkeläisten tuotoksista.

2. kauden EKM 13937 Uotilan Hopeahelmi

AltaAMAZING ET

hol

3

1. kauden EKM 10 546 2. kauden EKM 13 581 HH Embryo Oy 15


runkoa enemmän, joten siementämisen voi aloittaa hyvissä ajoin. Siten hiehot tiinehtyvät ja poikivat aiemmin ja optimaalisempaan aikaan. Hiehot myös ovat jääneet hyvin tiineiksi, joten näiden seikkojen summana Suhosten hiehojen keskipoikimaikä on 24 kuukautta.

Tyytyväisiä asiakkaita Hyvä tiinehtyvyys on myös ollut yksi palautteista, joita Päivi on siemennysasiakkailtaan saanut. – Siemennyskertojen väheneminen on niin pienellä kuin isommallakin tilalla suuri säästö. Tilat ovat kertoneet, etteivät ole keksineet laskeneelle siemennyskertojen määrälle muuta syytä kuin sonnien vaihtumisen, Päivi kertoo. Päivin mielestä siemennystoiminta oman karjan hoitamisen ohella on toiminut hyvin. Joustavuutta löytyy molemmin puolin ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun tuloajoista pystyy sopimaan suoraan Päivin kanssa. Asiakkaat ovat myös maininneet erityisesti, että HH:n sonnien jälkeläisillä on ollut helpot poikimiset. Seminologina on myös mukavaa päästä näkemään oman käden jäljen. – Olen joillakin nykyisistä asiakastiloistani käynyt jo vuosia ja on ollut ilahduttavaa nähdä miten eläinaines on jo ensimmäisessä polvessa muuttunut haluttuun suuntaan.

Luottamus HH:n sonneihin Päivi on vakuuttunut HH:n sonneista. – Olen käyttänyt HH:n sonneja jo vuosia ja niiden vuosien aikana on syntynyt luotto, että kaikki HH:n listoilla olevat sonnit ovat hyviä. Joukossa ei ole yhtään heikkoa yksilöä.

16 HH Embryo Oy

Talon nuori isäntä Matti ja Uotilan JesJes, jonka 1. kauden tuotos oli 9505 kg.

HH:n sonneista Päivillä on tällä hetkellä omassa karjassaan käytössä holsteineista esimerkiksi AltaCLOONEY, AltaHUGH ja Alta1STCLASS. Ayrshiren puolelta käytössä on muun muassa Dempsey ja Predator. Vielä poikimattomissa hiehoissa on runsaasti jälkeläisiä esimerkiksi sonneista Burdette, YesSir, AltaIOTA ja AltaMETOR. Päivi tekee yhdessä HH:n myyntiedustajan kanssa päätökset sonneista ja valintaperusteina ovat utarerakenne, jalat, lypsynopeus ja maitotuotos. Päivi pitää utarerakennetta erityisen tärkeänä, koska se vaikuttaa pal-

jon myös lypsymukavuuteen ja utareen terveyteen.

Hedelmällisyyden haasteet Kysyttäessä vinkkejä hedelmällisyyden parantamiseen, Päivi ei epäröi vastauksessaan. – Ruokinta on ehdottomasti tärkein asia hedelmällisyyden ja tiinehtyvyyden kannalta. Jos on ongelmia tiinehtyvyyden kanssa, niin ruokinta on ensimmäinen asia, joka kannattaa tarkistaa. Olen myös ehdottomasti sitä mieltä, että lehmät tarvitsevat rutiineja


Uotilan Kaunotar, jonka päivätuotos on 40 kg.

Uotilan Jaspis, jonka päivätuotos on 36 kg.

ja stressittömän elinympäristön, sillä stressaantunut lehmä ei tiinehdy. Lisäksi, ihmiset joskus unohtavat, että sonnienkin välillä on eroja , kaikki eivät tiineytä yhtä hyvin, Päivi luettelee. Suhosten tilalla karja ruokitaan appeella, johon siirryttiin vuosi sitten. Appeessa on laadukkaan säilörehun lisäksi kivennäisiä ja rypsiä sekä kotoista maissisäilörehua, jota tänä kesänä on kasvamassa jo toista vuotta peräkkäin. Ruokintakioskeista lehmät saavat puolitiivistettä ja viljaa, pääasiassa ohraa.

Ayrshire rodun haastellisuus

jalostuksen

Päivi on kiinnostunut ayrshire rodun jalostamisesta. Ayrshire on marginaalinen rotu maailmanlaajuisesti ja ayrshire lehmien jalostaminen puhtaana on haasteellista Suomessa. Tänä päivänä puhtaan

ayrshire sonnin löytäminen maailmallakin voi olla vaikeaa. Tämäkin on yksi syy, miksi Päivi käyttää HH:n sonneja. – HH:lla voi olla joidenkin mielestä kapea ayrshire tarjonta, mutta ainakin ne ovat kaikki puhtaita ayrshireitä.

Joskus kannattaa ottaa riskejä Päivi on myös osaomistaja kahteen Hollannissa ostettuun hiehoon. Hiehot Hfp Miss Mona ja Koepan Oak Regenia 137 ovat Hollannissa, mutta niistä on jo huuhdeltu alkioita ja Päivin säiliössä onkin niitä odottelemassa siirtoa. Päivi mainitsee, että niin kuin maatalousyrittämisessä muutenkin, jalostuksessakin voi joskus ottaa riskejä. – Hollannin hiehot ovat investointi parempaan eläinainekseen.

Alkiot ovat myös turvallinen tapa tuoda eläinainesta Suomeen ulkomailta. Näiden hiehojen avulla saan lisäksi uusia sukuja omaan karjaan, Päivi perustelee.

Uutta intoa muilta viljelijöiltä Vaikka Päivi on karjaansa tyytyväinen, jalostamisinto ei ole laantunut. Yksi syy innon ylläpysymiseen on se, että Suhoset kiertävät paljon katsomassa toisten tiloja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. – Toisten karjojen näkeminen kehittää omaa karjasilmää ja estää tilasokeuden. Varsinkin ulkomailla käyminen innostaa ja antaa paljon uusia ideoita, miten kehittää omaa tilaa. Kaipaisin Suomeen lisää avoimuutta ja kanssakäymistä toisten maanviljelijöiden kesken ja että uskallettaisiin kokeilla jotain uutta, Päivi toivoo.

HH Embryo Oy 17


ELÄINLÄÄKÄRIN SANA Umpikauden ruokinta ja haasteet – Poikimahalvaus

U

mpikausi aiheuttaa aina tappiota. Sinä aikana lehmä ei lypsä, mutta syö ja vie lypsävän paikan. Silti umpikausi on yksi tärkeimpiä aikoja lehmän elämässä, jotta se saataisiin terveenä tuottamaan seuraavalle kaudelle. Sinä aikana lehmän utareelle annetaan mahdollisuus parantua piilevistä utaretulehduksista. Luodaan pohja seuraavalle kaudelle. Kaudelle, jonka on tarkoitus alkaa hyvin ja olla kannattava. Poikimisen jälkeen alkaa lehmän tuottoisin vaihe, mutta myös erittäin herkkä vaihe kaikille ongelmille. Tässä artikkelissa pureudutaan kalsiumin puutteeseen, joka onkin yksi yleisimmistä ongelmista poikimisen aikaan. Poikimahalvaus on yksi tavallisimpia ongelmia alkulypsykaudella. Suomessa noin 5–7 % lypsylehmistä sairastuu siihen. Kuitenkin joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet useamman kerran poikineista sairastaa kalsiumin puutetta piilevänä. Sen taloudelliset tappiot itse asiassa voivat olla hyvinkin suuret. Kalsiumin puute voi esiintyä kliinisenä, jolloin lehmä mm. jää makaamaan tai piilevänä, jolloin syönti vähän tökkii. Kalsiumin puute altistaa monille ongelmille. Poikimavaikeudet, kun lehmä ei jaksa työntää sekä kohdun ulosluiskahdus on kalsiumin puutteesta johtuvaa. Jälkeiset jäävät helpommin, kun kohtu ei supistele ja näistä syistä myös kohtutulehduksen riski kasvaa. Syönti tökkii alussa joka altistaa ketoosille ja juoksutusmahavaivoille. 1–2 viikkoa ennen poikimista lehmien vastustuskyky on myös alimmillaan, joka lisää sairastumisherkkyyttä poikimisen tienoilla. Kalsiumin puute myös heikentää vastustuskykyä ja altistaa utaretulehduksille. On myös todettu että kalsiumin puute heikentää hedelmällisyyttä.

18 HH Embryo Oy

Kalsiumin puutteelle altistaa umpikauden ruokinnassa korkea kalsium, matala magnesium ja korkea kalium tai fosfori. Muita altistavia tekijöitä on naudan korkea ikä ja roduista jersey on sanottu olevan rotu, jolla esiintyy enemmän kalsiuminpuutetta. Lihavilla on jopa kolminkertainen riski sairastua poikimahalvaukseen kuin kuntoluokaltaan sopivilla. Umpikaudella lypsylehmän ruokinnan tulisi sisältää hyvin vähän kalsiumia. Ennen poikimista vain 20 g/päivä. Tämä lisää lisäkilpirauhashormonin eritystä ja elimistö vapauttaa kalsiumia luustosta, jolloin poikimisen jälkeen kalsium riittää korvaamaan nopeasti nousevan kalsiumin tarpeen. Yhden tutkimuksen mukaan umpikauden matala kalsium myös lisäsi maitotuotosta. Myös kationi-anionisuhdetta käytetään ruokinnassa hyväksi ehkäisemään poikimahalvauksia, koska elimistön korkea pH on yksi altistavista tekijöistä. Poikimisen aikaan lypsylehmän kalsiumin tarve kasvaa jopa kolminkertaiseksi lehmän heruessa. Tutkimusten mukaan isolla osalla useamman kerran poikineista on ainakin piilevää kalsiumin puutetta ja voisi olla perusteltua antaa riskilehmille suun kautta kalsiumia poikimisen yhteydessä ja 12 tuntia poikimisen jälkeen. Kolmas antokerta tarvittaessa vuorokausi poikimisesta. Osassa ohjeista suositellaan kalsiumin antoa jo 12–24 tuntia ennen poikimista, mutta käytännössä tämä voi olla hankalaa ennustaa ja kalsiumin anto liian aikaisin voi jopa altistaa halvaukselle. Suun kautta valmisteita voi antaa niin kauan kunnes lehmä pääsee seisomaan ja pystyy nielemään. Tällöin kalsium vaikuttaa 0,5–3 tunnin sisällä ja nostaa

kalsiumia veressä ainakin 4–6 tunnin ajaksi. Seisovan lehmän ja lehmän, jolla on piilevä kalsiumin puute, hoitaminen suonensisäisellä kalsiumilla voi olla vaarallista sydämelle, mutta ennen kaikkea se voi häiritä elimistön omaa kalsiumaineenvaihduntaa. Tällöin veren kalsiumpitoisuus ensin nousee ja sitten laskeekin jopa alhaisemmaksi kuin ennen hoitoa tai kuitenkin alle normaalitason. Jo makaavan lehmän ainoa oikea hoito on kuitenkin suonensisäinen kalsiuminfuusio. Suonensisäisen kalsiumin annon jälkeen tulee muistaa, että halvaus uusiutuu herkästi 12-18 tunnin sisällä ja siksi onkin perusteltua antaa lehmälle heti suun kautta kalkkia, kun se nousee ylös ja toinen annos tarvittaessa vielä myöhemmin. Tällöin kalsium ei ehkä laske niin alas ja halvaus ei pääse uusiutumaan.

Suun kautta annettavat valmisteet Suomessa myytävistä, suun kautta annettavista kalsiumvalmisteista on tehty lisensiaatin tutkielma, jossa vertaillaan eri valmisteita ja niiden tehoa. Alle olen koonnut lisensiaatin tutkielmasta taulukon, johon olen merkinnyt onko valmiste mahdollisesti riittävä ehkäisemään kalsiuminpuutetta. Pitää muistaa, että osasta valmisteista ei olla saatu riittäviä tietoja pitoisuuksista, jolloin kaikkien osalta taulukko ei ole välttämättä täysin luotettava. Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma löytyy internetistä nimellä: Naudan hypokalsemia ja sen hoitoon saatavilla olevat suun kautta annosteltavat kalsiumvalmisteet Suomessa. Tekijä on ELK Meri Grekula. Kalsiumvalmisteita vertailtaessa tärkeää olisi tietää mitä kalsiumsuoloja valmiste sisältää. Kalsiumpro-


Valmiste

Kalsiumsuola

Ca (g)

Kommentti

Milka Kalsimax-geeli

Kalsiumkarbonaatti

67

Ei riitä, koska imeytyy huonosti

ReCovin Kalsiumpasta

Kalsiumkloridi

49,3*

Riittävä pitoisuus

Milka Kalsium Plus-pasta Kalsiumpropionaatti ja -kloridi

Yht. 47,2*

Ei riitä

Bovikalc-bolus

Kalsiumkloridi ja-sulfaatti

31,4 + 11,6 = 43

Riittävä pitoisuus, tutkittu myös

Correct- Calsium Pro™pasta

Kalsiumpropionaatti + -kloridi + dikalsiumfosfaatti

31,73 + 7,52 + 2,94 = 42,2*

Riittää ehkä ennaltaehkäisyyn

Melli-Kalsiumbolus

Kalsiumkloridi ja-propionaatti

Yht. 40

Riittävä pitoisuus, tutkittu myös

CalsiumBalance®-liuos

Kalsiumkloridi

35

Milka Kalcivit-liuos

Kalsiumkloridi

35*

Cal Drench Plus-liuos

Kalsiumkloridi

26,7

Calprox-liuos

Kalsiumkloridi

24

Kalsigel-liuos

Kalsiumasetaatti

24

Minergel®-geeli

Kalsiumasetaatti

24

Kalsiumpropionaatti+ -kloridi+ glukonaatti Kalsiumformaatti + dikalsiumfosfaatti + -stearaatti

19,5-32,5 riippuen annosksesta 20 (annetaan kaksi kerrallaan) 13,5 (annetaan 2-4 kerrallaan)

Licvite®-liuos CALCImax-bolus Pelma Kalsium bolus

Kalsiumformaatti + -propionaatti

pionaattia tarvitaan 75-125 g/annos ennen kuin siitä on hyötyä. Sitä on monissa valmisteissa, mutta määrä jää hyvin pieneksi. Kalsiumkloridia tarvitaan 50 g. Hyvin lähelle tätä päästään näistä ainoastaan ReCovin kalsiumpastalla. Bovicalk-bolus on lähellä tätä riittävää rajaa ja Bovicalk-bolusta vastaavasta boluksesta on tutkimusta, että se nostaa lehmän kalsiumtasoa. Kalsiumkloridi, jota näissä kaikissa on, on erittäin ärsyttävää ja pahan makuista. ReCovin kalsiumpasta on suojattu öljyseoksella, joka tutkimustenkin mukaan suojaa ruunasulatuskanavan limakalvoja kalsiumkloridin aiheuttamilta vaurioilta. Toisaalta öljyseos saattaa huonontaa kalsiumin imeytymistä. Kalsiumkloridi on kitkerän makuista, ja lehmä voi olla haluton nielemään sitä, mikä aiheuttaa

Ei riittävä määrä, tarvitaan 50g Ei riittävä määrä, tarvitaan 50g Ei riittävä määrä, tarvitaan 50g Ei riittävä määrä, tarvitaan 50g Vaikuttava aine ei tehokas Vaikuttava aine ei tehokas Ei riittävä määrä Ei riittävä määrä, ärsyttää Ei riittävä määrä, ärsyttää

Taulukko 1. Taulukkoon on koottu Suomessa saatavilla olevat kalsiumvalmisteet ja niiden sisältämät kalsiumsuolat ja kalsiumin määrä. Tähdellä merkityt kalsiummäärät alkuperäinen kirjoittaja on laskenut saatavilla olevien arvojen perusteella. Näistä valmisteista valmistaja ei ole suoraan ilmoittanut kalsiummäärää grammoissa. Olen lisännyt taulukkoon kommentit kalsiummäärän riittävyydestä, ärsyttävyydestä ym.

suuren aspiraatioriskin. Tätä riskiä on pyritty vähentämään lisäämällä valmisteeseen aromia, jonka tarkoituksena on peittää pahaa makua. Bovicalk-boluksen pintaa peittää mono- ja diglyserideistä muodostuva päällys, joka suojaa lehmän limakalvoja kalsiumkloridin aiheuttamilta vaurioilta. Se on erittäin helppo annostella omalla asettimellaan eikä siinä ole varaa joutua keuhkoihin. Melli-bolus puolestaan on suojattu selluloosakapselilla. Tästä kapselista pieni varoituksen sana. Kapseli on pidempi eikä sitä saa annostella liian lyhyellä asettimella, ettei lehmä pure kapselia rikki. Sisällä oleva jauho on erittäin ärsyttävää ja

pölyävää, jolloin lehmä vetää tätä helposti keuhkoihinsa. Tälle bolukselle tulee käyttää omaa asetintaan joka suojaa koko kapselin. CalsiumBalance®-liuos, Milka Kalcivit-liuos, Cal Drench Plus-liuos ja Calprox-liuos sisältävät ärsyttävää kalsiumkloridia nestemäisessä muodossa, eikä ohjeen mukainen annos ole riittävä. Näissä pitää muistaa nostaa annosta ja miettiä tarkkaan aspiraatioriski ja ärsyttävyys.

Stella Attia Lisääntymistieteeseen erikoistunut eläinlääkäri stella.attia@huitinholstein.net HH Embryo Oy 19


HH Outbound Isadonna, kuvan ottanut Tiina Tahvonen

TEKEMÄLLÄ YHTEISTYÖTÄ HH:N KANSSA, saat    

Maailmanluokan sonneja karjasi jalostukseen Maksuttoman huippujalostussuunnitelman AltaGPS:n Ilmaisen typen 5% alennuksen ostaessasi vähintään 60 annosta

Asiakkaillemme on tarjolla lisäksi  Toimilupa-apua  Alkiotiineytyksiä hiehohotellissamme  Alkionhuuhteluita  Alkionsiirtoja  Monipuolista kurssitarjontaa  Elämyksellisiä matkoja Jos haluat pitkäaikaiseksi sopimusasiakkaaksemme, se on totta kai mahdollista. Sopimusasiakkaanamme saat lisäetuja jo mainittujen etujen lisäksi! Kysy lisää Hannu Huitilta (hannu.huitti@huitinholstein.net / 040 821 9315) tai Stina Kurjelta (stina.kurki@huitinholstein.net / 045 862 5303).

www.huitinholstein.net


Saksalaisella tehokkuudella 10 miljoonaa litraa maitoa vuodessa Claus Luerssen johtaa Rischenhofin maitotilaa saksalaisella täsmällisyydellä ja hyödyntää tehokkaasti erilaisia tuotannonhallintajärjestelmiä. Vahvan managementin ja yrityksen tunnuslukujen suvereenin hallinnan ansiosta keskikokoisesta tilasta on kasvanut menestyvä 880 lehmän suurtila. teksti: Merja Holma

Kuva: Henna Viljakainen

HH Embryo Embryo Oy Oy 21 21 HH


R

ischenhofin tilan nykyiset omistajat Claus ja Christiane Luerssen ovat kasvattaneet tuotannon, eläinmäärän, peltoalan ja työntekijöiden määrän monikertaiseksi otettuaan tilan haltuun vuonna 1985. Tällöin meijeriin meni maitoa 300 000 litraa. Tuotanto on vähitellen kasvanut, mutta varsinainen harppaus kehityksessä tehtiin, kun kaksi tilan lapsista oli jo mukana töissä. Vuonna 2008 rakennettiin 500 metrin päähän vanhasta talouskeskuksesta uusi navetta, jossa nyt on 880 lehmää. Navetan valmistumisen jälkeen rakennettiin biokaasulaitos, josta energiaa myydään jatkossa myös läheiseen kaupunkiin. Energiaa saadaan myös aurinkopaneeleista, jotka peittävät navetan katon. Ensimmäisenä vuonna uuden navetan valmistumisen jälkeen maitoa lähetettiin meijeriin 7,8 miljoonaa litraa. Kuluvan vuoden ennuste on jo yli 10 miljoonaa litraa. 10 miljoonan euron investointi Tilan kokonaisinvestoinnit nousevat 10 miljoonan euron tuntumaan. Navettarakennus maksoi 2,5 M€, lehmissä on kiinni 1,3 M€, rehuvarastoihin on panostettu 1 M€ ja uusiutuvaan energiaan 2,8 M€. Lisäksi kiintiöihin on jouduttu satsaamaan 2 M€, vaikka nyt kiintiöistä luovutaan. Isännän mukaan oleellista oli saada tuotanto täy-

22 HH Embryo Oy

Maidon tuotantokustannukset muodostuvat Rischenhofin tilalla seuraavista tekijöistä Kustannuserä

snt

Rehu

15

Karjan uudistus

1

Vieraan työvoiman palkka

4

Eläinlääkintä

0,8

Siemennys

0,5

Muut kulut

3,5

Pääomakulut (rakennukset etc)

2,2

Yhteensä

27

teen vauhtiin hyvissä ajoin ennen kiintiöiden lakkauttamista, siksi kiintiöiden osto oli välttämätöntä. Kannattavuuden tärkein tunnusluku on maitotuotto miinus rehukustannus. Rehukustannus on kokonaisuudessaan nyt noin 15 s/ maitolitra. Kun rehukulut vähennetään maitotilistä, jää katetta tällä hetkellä 5,8 €/lehmä/pv. Tästä summasta pitää maksaa palkat, eläinten terveys ja muut kulut. Puoli vuotta aiemmin maidon hinta oli korkeampi, jolloin tuotto oli 8 €/lehmä/pv. Rischenhofin tila menettää vuositasolla noin 700 000 € maidon hinnassa tapahtuneen laskun vuoksi. Jos rehukustannukset vielä kasvavat ja maidon hinta edelleen laskee, aletaan lähestyä kipurajaa, jolla lainan lyhennykset käyvät haasteelliseksi.

Maidon hinnan viime kuukausien lasku on vähentänyt pankkien halua rahoittaa navettainvestointeja. Ei ihme, että pankinjohtaja seuraa silmä tarkkana tilan kehitystä. Pankinjohtaja haluaa säännöllisesti raportit tilan tunnusluvuista. Maitomäärät, lehmien tiinehtyminen ja terveys kiinnostaa myös pankkia. Maidon tuotantokustannus on maitolitraa kohden tällä hetkellä yhteensä 27 senttiä. Tästä puuttuvat vielä tilan kehittämisen ja tulevan kasvun kulut sekä perheen palkka. Maidosta maksetaan nyt 32 s. Jokaisella työntekijällä on selkeä vastuualue Tilalla on täysipäiväsiä ulkopuolisia työntekijöitä 12 kpl. Osa-aikaisten

Vuonna 2008 rakennettu uusi pihatto. kuva: Merja Holma


Vastapoikineilla on vajaatäyttö, lypsävien osastossa hieman enemmän eläimiä kuin paikkoja. kuva: Merja Holma kanssa henkilöstön määrä kasvaa vielä neljällä. Tilan lapsista tytär Corinna toimii henkilöstöjohtajana ja hän suunnittelee kaikkien työntekijöiden työvuorot. Poika Claus jr. johtaa maidontuotantoon liittyviä prosesseja. Tilan eri toiminnot on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin. Työntekijöiden toimenkuvat ja vastuut on kuvattu organisaatiokaaviossa. Esimerkiksi eläinten poikimisen ajan hoito, terveys, hedelmällisyys, nuorkarja, ruokinta, puhdistus, kuivitus, lypsy ja

kuva: Merja Holma

energiantuotanto ovat erillisiä vastuualueita. Ruokinta perustuu maissiin Karkearehut tuotetaan yhteensä 330 hehtaarin alalla, joista 200 ha on omia sekä vuokramaita. 130 hehtaaria on sopimustuotannossa. Maissisäilörehu on ruokinnan perusta, sitä tuotetaan 180 hehtaarin alalla. 150 hehtaaria on nurmella, josta saadaan

5 satoa. 6 sato on niitetty biokaasulaitokseen. Urakoitsijalla teetetään 90 % peltotöistä. Jonkin verran tehdään myös tilojen välistä yhteistyötä. Väkirehut ostetaan tilan ulkopuolelta. Paikallinen rehutehdas toimittaa jauhetun maissiviljan sekä rapsi-soijaseoksen, jotka lisätään karkearehujen kanssa appeeseen. Jauhettuun maissiseokseen sekä valkuaisseokseen voidaan myös lisätä tehtaalla muita komponentteja, kuten vitamiineja, kivennäisiä, soodaa tai suojattua rasvaa. Ruokintaryhmästä riippuen appeeseen lisätään myös vaihteleva määrä sinimailasta, olkea, leikettä ja mäskiä. Ainoa viljanlähde on siis maissi, jonka avulla ruokinnan tärkkelystasoa voidaan turvallisesti nostaa yli 20 %:n, koska se ei aiheuta hapanpötsiongelmia samalla tavalla kuin ohra ja vehnä. Soodan avulla hapanpötsin riskiä voidaan myös vähentää. Viisi eri apeseosta Lehmät laitetaan umpeen 50 pv ennen laskettua poikimista. Vanhemmilla lehmillä umpiryhmiä on kaksi, mutta

HH HH Embryo Embryo Oy Oy 23


kuva: Juho Kinnunen

molemmat ryhmät saavat samaa apetta. 2 viikkoa ennen poikimista lehmät siirretään olkipohjaiseen luksusosastoon. Umpikausi on lyhyt ja appeessa on kaiken aikaa mukana maissin tärkkelystä sekä soijaa ja rypsiä, joten erilliseen tunnutusruokintaan ei ole tarvetta. Pötsin mikrobisto on valmiustilassa herutuskauden voimakkaaseen ruokintaan. Hiehoille on kaksi eri apetta ennen poikimista. Tarve on erilainen, koska ne kasvavat vielä itsekin. Vastapoikineilla on ensimmäisen kuukauden ajan eri ape kuin lypsykauden lehmillä. Vastapoikineille nostetaan rehuannoksen valkuaistasoa 19-20 % tasolle. Rapsin ja soijan yh-

teismäärä kasvaa 6,7 kiloon. Lypsykäyrän huipussa lehmien tuotos on keskimäärin 52 kiloa. Parhaat heruvat jopa 80 kiloon. Poikimisen aikaan panostetaan Lehmät poikivat olkipohjaisessa karsinassa, josta ne siirretään poikimisen jälkeen muutamaksi päiväksi pehmeän olkipohjaiseen ”sairaalaosastoon”, jossa vähintään toisen kerran poikivat lehmät saavat karjanhoitajan annostelemana kalsiumia suoneen. Seuraavaksi lehmät pääsevät vastapoikineiden osastoon, jossa

jokaisella on oma syväkuivitettu makuuparsi olki-kalkkikuivituksella. Oleellista on, että tässä osastossa pidetään vajaatäyttöä stressin minimoimiseksi, jotta lehmät saadaan houkuteltua ruokintapöydän ääreen. Jokaiselta lehmältä mitataan aamuisin kuume, kunnes poikimisesta on kulunut 10 vrk. Kaikille lehmille tehdään ketoositesti 4 Ja 10 päivää poikimisesta. Hedelmällisyyden kannalta on erityisen tärkeää, ettei tässä vaiheessa ole liian suurta energian vajausta. Tarvittaessa lehmille annetaan kuumelääkettä ja propyleeniglykolia. Kaikista hoitotoimenpiteistä on tarkat kirjalliset ohjeet, jotta jokainen työntekijä osaa toimia samalla tavalla. Myöhemmin lypsykaudella lypsäjät seuraavat tarkoin poikkeamia lehmien maitomäärissä. Jos kahdella peräkkäisellä lypsykerralla tuotos laahaa -2 kg, tarkistetaan lehmän terveys ja se viedään tarvittaessa sairasosastoon. Hedelmällisyyttä hallitaan maattisella hormonihoidolla

syste-

Hyvä hedelmällisyys varmistaa korkean tuotostason. Tärkeää on, että poikimaväli pysyy alle 400 päivän. Saksan suurissa karjoissa tiinehtyminen varHH Embryo Embryo Oy Oy 24 HH

Vasemmalla 880 lehmän navettarakennelma, jonka katoilla aurinkopaneelit, taustalla biokaasun tuotantolaitos ja säilörehuvarastot. kuva: Merja Holma


mistetaan prostaglandiinin avulla. PG piikki maksaa vain 2 €, joten se on edullista hoitoa, kun tilan oma väki hoitaa piikitykset. Jos PG-hoidosta huolimatta kiimaa ei tule tai lehmä ei tiinehdy siemennykseen, aloitetaan Ov -Synch ohjelma, jossa käytetään myös kiiman katkaisuun tarkoitettua GnRHhormonia. Siemennykset aloitetaan jo noin 50 pv poikimisesta. Näin hallitaan poikimaväliä, joka viimeisimmässä tarkastelujaksossa oli 395 päivää. Hedelmällisyyden tunnusluvut ovat seurannassa oleellisia. 150 pv poikimisesta korkeintaan 6 % lehmistä on ollut tyhjiä. Korkeasta tuotoksesta ja tehokkaasta tuotannosta huolimatta lehmät kestävät karjassa 3 lypsykautta. Elinikäistuotos on 36 000 kiloa. Pidemmän eliniän ja hiehojen aikaisemman poikimaiän ansiosta keskimääräinen maitotuotos elinpäivää kohden nousee 17,8 kiloon.

Rischenhofin tila käyttää jalostuksessaan vain ja ainoastaan Altan sonneja. Rischenhofin tila on ollut Altan asiakas jo kymmenen vuotta ja aikovat pysyä asiakkaina jatkossakin. Rischenhof on Altan asiakkaana saanut 880 lehmän tilansa keskituotokseksi 11 600 kg. Tilalla on käytössä yleensä 5-6 sonnia, jotka vaihtuvat noin 6 kuukauden välein ja lehmät siemennetään AltaMate (nykyinen AltaGPS) jalostussuunnitelman mukaan. Tilavierailun hetkellä tilalla oli käytössä neljä sonnia: AltaEMBASSY, AltaHALEY, AltaCALIBER sekä AltaVITTECK joista kolmea ensimmäistä on myynnissä Suomessa. teksti: HH

AltaEMBASSY AltaEMBASSYon genomisonni, jonka suku on Freddie x Planet x Shottle. Genomiarvostelujen mukaan sonnin vahvuudet ovat erityisesti terveys- ja kestävyysominaisuuksissa. Tämän lisäksi se periyttää myös hyvää rakennetta ja tuotosta. Embassyn jälkeläiset ovat maltillisen kokoisia, joten se sopii hyvin käytettäväksi navetoihin, joissa parsien koko aiheuttaa rajoituksia eläinten koolle.

Lypsykarusellin yhteydessä on tuotannonhallintajärjestelmiä Lehmät lypsetään kolme kertaa päivässä Boumaticin 50 paikan karuselliasemalla, jonka kapasiteetti on noin 250280 lehmää tunnissa. Lypsyyn kuluu aikaa noin 4 tuntia, illalla 3,5 tuntia, koska antibioottilehmät jätetään lypsämättä. Boumaticiin kuuluu lypsykarusellin lisäksi HerdMetrix- karjan ja lypsynhallintajärjestelmä, ajolaite, odotustilan puhtaanapito, automaattinen erottelu, sorkkaterveyden valvontajärjestelmä sekä sorkkakylpy. Maitoa tuotetaan nyt 28 000 litraa vuorokaudessa. Tankki vetää 30 tn, joten pieni kasvu on edelleen mahdollista. Tuotos näyttäisi olevan nousussa, viimeisimmällä tarkastelujaksolla 11 600 kiloa lehmää kohden vuodessa. Tuotantoa kehitetään ja tilaa laajennetaan varmasti myös jatkossa, sillä tilan poika Claus on parhaillaan USA:ssa opiskelemassa tilan johtamista. Tytär Corinna suunnittelee miehensä kanssa uuden 600 lehmän navetan rakentamista lähistölle.

AltaHALEY AltaHALEY on genomisonni, jonka suku on Meteor x Goldwyn x Oman. Sonni periyttää hyvää rakennetta ja keskimääräistä parempaa maitotuotosta. Helppojen poikimisten ansiosta sonnia voi hyvin käyttää myös hiehoparituksiin.

AltaCALIBER AltaCALIBER on Goldwynin poika, joka oli Suomessa käytössä jo genomiarvostelujensa perusteella. Sittemmin sonni on saanut jälkeläisarvostelunsa ja on edelleen kysytty. Caliber periyttää hyviä käyttö- ja rakenneominaisuuksia. Vedinten sijainnit ovat optimaaliset robotille. Suora kinner on kuitenkin hyvä huomioida parituksissa. Sonnin poikimavaikeudet ovat alhaiset, joten sitä voi suositella myös hiehoille.

HH Embryo Oy 25


Kuinka Altan arvosteluja luetaan

S

onnien arvosteluiden lukeminen voi olla hankalaa, jos niissä käytettävä sanasto tai menetelmät eivät ole tuttuja. Arvosteluiden lukemisen osaaminen on kuitenkin yksi niistä perusasioista, mikä jokaisen lehmistä kiinnostuneen on hyvä osata. Arvosteluita tutkimalla löydetään karjan käyttöön sonneja, jotka sopivat parhaiten täydentämään tilan lehmiä sekä auttavat pääsemään tilan omiin tavoitteisiin nopeammin. Tässä artikkelissa perehdytään USAn tyttäriin perustuvaan sonnin genomi- ja jälkeläisarvosteluun. Tule-

Kuvio 1. Sonniarvosteluissa esiintyvät termit ja niiden selitykset.

26 HH Embryo Oy

vissa numeroissa keskitymme tämän pintaraapaisun jälkeen tarkemmin eri osa-alueisiin. Myöhemmissä numeroissa paneudumme myös muihinkin, kuten CDN:n julkaisemiin arvosteluihin.

Mihin tietoihin arvostelut perustuvat? Sonnien arvostelut perustuvat joko vanhempien keskiarvoon, genomitietoon, jälkeläisten näyttöihin tai näiden yhdistelmiin. Nykypäivänä genomiarvostelu on osoittautunut hyväksi

keinoksi havaita sonnin perinnöllinen taso, mutta jälkeläisarvostelut ovat varmin tapa selvittää sonnin periyttämät ominaisuudet. Tällä hetkellä sonnien arvostelut perustuvat vertailuryhmään, lehmiin, jotka ovat syntyneet vuonna 2010. Joka viides vuosi tehdään ns. geneettisen tason muutos, jolloin vertailuryhmään vaihdetaan viisi vuotta nuoremmat lehmät. Tämä tehdään sen vuoksi, että arvostelut näyttävät oikein populaation keskiarvon, johon sonnien arvostelut pohjautuvat. Ilman tason muutosta sonnit näyttäisivät liian hyviltä verrattuna


populaatioon, sillä sonnien ohella myös lehmien geneettinen taso muuttuu koko ajan paremmaksi. Koska koko ajan pyritään parempiin ja parempiin lehmiin, eikä eläinpopulaatio ole koskaan valmis tai täydellinen, on taso korjattava oikealle kohdalle. USAlaisissa arvosteluissa kaikki indeksit ilmaistaan niin, että ne kertovat arvion jonkin ominaisuuden geneettisestä paremmuudesta tai huonommuudesta, jonka eläimen odotetaan polveuttavan jälkeläisilleen. Tämä ei ota huomioon emän tuomaa puolikasta tyttären perimään. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi maitotuotos, joka näkyy sonnin arvostelussa, on se puolikas, minkä isä periyttää tyttärelleen. USAlaisissa arvosteluissa normaalijakauman hajonnan lukuna toimii 1. Kuviossa 2 on esillä eri hajonnan yksiköt eri maissa ja kuinka niitä voidaan vertailla.

Tuotos- ja rakenneominaisuudet Tuotosominaisuuksissa maito-, valkuais- ja rasvatuotos ilmoitetaan paunoina, jonka suhde kilogrammoihin on 0,45. USAlaisissa arvosteluissa maitotuotos ilmaistaan suorana isän vaikutuksena tyttären tuotokseen. Vuonna 2011 amerikkalaisten holstein lehmien keskituotos on ollut 11 500 kg, joten se antaa osviittaa myös geneettisestä tasosta. Soluluvun keskiarvo on 3 ja kun sonnin soluluku on alle 3, tarkoittaa se, että utareterveys paranee tyttärillä. Rakenneominaisuudet perustuvat sonnin tyttärien ensimmäisellä

Kuvio 2. Hajonnan yksiköt eri maissa

laktaatiolla tehtyyn lineaariseen rakennearvosteluun - luokittaja arvioi lehmästä 17 eri ominaisuutta viidessä eri kategoriassa. Rakenteen eri osaalueilla jokaisella ominaisuudella on omat ääripäänsä, joiden optimit ovat kaikki positiivisella puolella jakaumaa. Voidaan siis sanoa, että mitä positiivisempi lukema on, sitä parempana sitä pidetään. Rakenneominaisuudet ilmoitetaan niin, että lukema normaalijakaumalla on puolet sonnin periyttämästä jalostusarvosta eli arvo on suora sonnin vaikutus keskiarvolehmään yhdistettynä. Alla olevassa taulukossa havainnollistetaan konkreettisia lukuja arvosteluiden takaa (taulukko 1).

Hedelmällisyysominaisuudet Hedelmällisyysominaisuuksissa käytetään prosenttiosuuksia, joten ne ovat helppoja hahmottaa. Kaikki tu-

Taulukko 1. Konkreettisia lukuja arvostelujen takaa

Lineaarinen rakenneominaisuus Takakorkeus Lantiokulma Lantion leveys Sorkkakulma Takautareen korkeus Takautareen leveys Keskiside Utaremuoto Takavedinten sijainti

Mittaaminen Korkeus lanneselän kohdalta Lantioluista istuinluihin Istuinluiden väli Kulma sorkan rajan ja lattian välillä Emättimen alaosan ja maitoa tuottavan kudoksen väli Utareen leveys siinä kohtaa, missä takautare kiinnittyy Keskisiteen syvyys takaneljännesten välissä Utareen pohjan matalimman kohdan ja kintereen väli Takavetimien välinen etäisyys

Mitat sentteinä Standardized Transmitting Ability STA -3

0

3

141

144

146

1,5 11,7

3,3 12,7

5,1 13,7

o

o

o

41

43

45

26,9

25,7

24,4

14

14,7

15,8

3,1

3,6

4,1

1,3

3,1

4,8

5,6

6,1

6,6

lokset ovat lehmien ensimmäiseltä poikimiselta, eli ne kertovat ensikkolehmien poikimaominaisuuksista. Näissä ominaisuuksissa mitä pienempi arvo on, sitä parempi se on. Poikimavaikeus isänä kertoo sonnin jälkeläisten poikimavaikeuksista ensikkolehmillä Jos arvo on 8 % tai enemmän, ei hiehoille käyttämistä suositella. Poikimavaikeus emänisänä kertoo, onko sonnin tyttären ensimmäisessä poikimisessa ollut ongelmia. Sire stillbirth tarkoittaa määrää, kuinka moni sonnin jälkeläisistä syntyy kuolleena tai kuolee ensimmäisen vuorokauden aikana poikimisesta. Keskiarvo on 8 % vasikkakuolleisuudessa. Daughter stillbirth tarkoittaa, kuinka moni sonnin tyttären jälkeläisistä syntyy kuolleena tai kuolee ensimmäisen vuorokauden aikana poikimisesta. Daughter fertilityssä oleva arvo on sitä parempi, mitä korkeampi se on. Suuremmalla arvolla olevat sonnien tyttäret tiinehtyvät nopeammin mitä huonommalla arvolla olevat sonnien tyttäret. Harjoittelu tekee mestarin sonnien arvosteluiden tutkimisessa, mutta vain kokeilemalla selviää se paras parituskumppani!

Juulia Ahlholm Ayrshire erikoisosaaja juulia.ahlholm@huitinholstein.net Lähteet: VanRaden, P. 2014. Genetic base changes for December 2014. usda.com. Meyer, C. 2014. Proof terminology explained. altagenetics.com. Verbeek, B. 2013. Breeding – the basics. PowerPoint-esitys. US. Holsteins. 2012. The breed of choice for America’s Dairy Producers. holsteinusa.com

HH Embryo Oy 27


Myyntitiimimme sinun ja karjasi palveluksessa Juho Kinnunen

Terhi Lyytikäinen

045-862 5302

050-400 6075

juho.kinnunen@huitinholstein.net

terhi.lyytikäinen@huitinholstein.fi

Kotipaikka: Riihimäki

Kotipaikka: Ristijärvi

Uusimaa, Häme, Pirkanmaa, Satakunta, Kymenlaakso, Keski-Suomi, Savo ja Etelä-Karjala

”Aina on hyvä olla edelläkävijöitten matkassa”

Kainuu ja Pohjois-Karjala ”Lähdin myyntityöhön, koska koin sen haasteena ja halusin olla tekemisissä ihmisten kanssa. Kanssakäyminen ihmisten kanssa onkin työssä parasta. Jalostus kiinnostaa oman karjan kautta ja haluan tarjota muillekin hyvää palvelua ja eläinainesta. ”

Taru Hietakangas

Sampo Uusitalo

044-995 8113

040-829 2011

taru.hietakangas@huitinholstein.net

sampo.uusitalo@huitinholstein.net

Kotipaikka: Ilmajoki

Kotipaikka: Toholampi

Etelä-Pohjanmaa

Keski– ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Lappi

”Olen nuori agrologi, joka tahtoo olla karjanomistajien auttavana kätenä karjanjalostuksessa.”

”Jalostus ja lehmät ovat olleet kiinnostuksen kohteitani jo pitkään ja näyttelyissä tulee vierailtua usein. Työssäni innostaa myös se, että sen kautta pääsee tutustumaan toisten karjoihin ja navetoihin.”

Outi Räisänen

Stina Kurki asiakkuuspäällikkö

040-748 8443

045-8625303

outi.raisanen@huitinholstein.net

stina.kurki@huitinholstein.net

Kotipaikka: Nilsiä

Kotipaikka: Punkaharju

Ylä-Savo ”Olen koulutukseltani tuotantoeläintenhoitaja sekä agrologi. Vanhempieni ja avomieheni tilojen kautta innostuin jalostamisesta. HH:n kautta pääsen näkemään hienoja eläimiä ja kehittymään ammatissani.”

28 HH Embryo Oy

”Tulin HH:lle töihin, koska vakuutuin heidän tar-

joamastaan sonnivalikoimasta ja palveluista. Pystyn suosittelemaan karjatilallisille sonnejamme tietäen, että kehitystä tapahtuu. Pienemmälle yritykselle työskentelyssä on se hyvä puoli, että yrityksen kehittämiseen pystyy osallistumaan itse ja kokonsa vuoksi HH pystyy myös sopeutumaan muutoksiin nopeasti.”


HH kurssitiedote HH Sorkanhoitokurssi karjanomistajille Heli Gröhnin pitämä sorkanhoitokurssi pureutuu nautojen sorkanhoitoon kattavasti, aina ennaltaehkäisystä itse sorkanhoitamiseen. Kurssiin kuuluu kaksi opetuspäivää Lopella Huitissa ja kaksi lähipäivää maakunnassa. Kurssi antaa valmiudet tunnistaa ongelmat sorkkaterveydessä ajoissa ja hoitaa itse oman karjan sorkat kuntoon. Kurssin hinta on 600 € ja seuraavan kurssin ajankohta on 7.-8. heinäkuuta 2015. HH Nautojen ensiapukurssi ELL Heidi Hiitiön pitämän suositun nautojen ensiapukurssin tavoitteena on antaa kattavat tiedot ja taidot sekä yllättävien tilanteiden hallitsemiseksi, että niiden ehkäisemiseksi nautatilalla. Kaksipäiväisellä kurssilla Lopella käydään läpi yleisimmät ensiapua ja erinäisiä jatkohoitoja vaativat tilat luentojen, kuvien ja harjoitusten avulla. Kurssilaiset saavat koko luentomateriaalin omaan käyttöönsä. Materiaali on koottu niin, että sitä voi käyttää ensiapu- ja ennaltaehkäisyoppaana omalla tilalla. Kurssin hinta on 250 €. Seuraava kurssi on 6.-7.10.2015. HH Tilasiemennyskurssi Kurssilla saat ymmärryksen naudan lisääntymisfysiologiasta. 95 prosenttia koulutuksen käynneistä tuottajista tekevät siemennykset itse kurssin suoritettuaan ja annettuaan näytön. Keinosiemennysmaksuissa saatu hyötysi on toissijainen tekijä verrattuna mahdollisuutesi valita itse siemennysajankohta omille töille ja etenkin siemennettävän naudan kiimavaiheille sopivaksi. Omatoimisiemennyksiä tekevänä tuottajana siemennystekniikan ja naudan gynekologian ymmärrys tuo lisää tehokkuutta tilasi tuotantoon. Kurssin luennot järjestetään Kaarinassa ja harjoitukset Paimion teurastamolla. Kurssin hinta on 1 200 €, seuraavan kurssin ajankohta on 12.-16.10. ja 27.-29.10.2015. HH Munasarjadiagnostiikkakurssi Kurssilla tutustutaan naudan lisääntymisanatomiaan ja -fysiologiaan sisältäen kiimakierron eri vaiheet, tiineystarkastukset kuin kohdun palautumisen normaaliksi. Kahden päivän kurssi Lopella sisältää kattavan teorian lisäksi myös runsaasti käytännön harjoituksia. Kurssin hinta on 500 € ja seuraava kurssi järjestetään lokakuussa 2015. HH Siemennyspalvelu HH Embryo Oy tarjoaa myös edullista siemennyspalvelua mm. Keski-Pohjanmaalla, EteläPohjanmaalla, Rantasalmella, Nilsiässä, Kiteellä, Itä-Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä. Ensimmäinen siemennys on 20 € ja seuraava 10 €.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset kursseille Hannu Huitti, p. 040 821 9315 tai hannu.huitti@huitinholstein.net www.huitinholstein.net HH Embryo Oy 29


HH TIIMI HH Embryo Oy Huitinraiti 33 12750 Pilpala Y-tunnus 2058625-6 etunimi.sukunimi@huitinholstein.net

Toimitusjohtaja Hannu Huitti

SIEMENNYSPALVELUT

Asiakaspäällikkö Stina Kurki

Alue Häme-Uusimaa: päivystys aamulla p. 0458691430

045-8625303

Seminologi: Terttu Hakala Seminologiharjoittelija: Olli Heino Alkionsiirtotilaukset: Hannu Huitti 040-8219315 Alue Askola, Lapinjärvi ja ympäristö: päivystys aamulla Seminologi: Suvi Rantanen p. 040-6585464 Seminologiharjoittelija: Niina Toikka p. 044-2104990 Alkionsiirtotilaukset: Hannu Huitti 040-8219315 Alue Rantasalmi: päivystys 8.30-9.00 p. 045-8645845 Seminologi: Päivi Suhonen Alkionsiirtotilaukset: Stina Kurki p. 045-8625303

040-8219315 Markkinointijohtaja Mikko Ranta 040-5819616

Asemaeläinlääkäri Stella Attia 040-7315361 Breeding Manager Elina Toikka 040-8288388 Ayrshire erikoisosaaja Juulia Ahlholm 044-3750456 Laskutukseen liittyvät asiat: Klacon, puh. 0400 395 566 tai sähköposti taloushallinto@klacon.fi

Alue Tohmajärvi: päivystys aamulla p. 050-3675531 Seminologi: Satu Halttunen

MYYJÄT

Alue Keski-Pohjanmaa: päivystys 8 - 9 p.045-8645843

Uusimaa, Varsinais-Suomi Häme, Pirkanmaa, Satakunta, Kymenlaakso, Keski-Suomi, Savo, Etelä-Karjala Juho Kinnunen puh: 045-8625302

Seminologi: Minna Kumpulainen Alkionsiirtotilaukset: Eija Kodis 0400-581950 (Nivala) ja Kimmo Kuorikoski 040-5251697 (Kaustinen) (alkionsiirtokoulutusohjelmassa) Alue Leppävirta ja ympäristö p. 0400-951074 Seminologi: Hans Hall (alkionsiirtokoulutusohjelmassa) Alue Etelä-Pohjanmaa (Isokyrö, Kauhava, Vöyri, Seinäjoki, Ilmajoki): p. 045-8645828 Seminologi: Matti Marttala

Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi Sampo Uusitalo puh. 040-8292011 Etelä-Pohjanmaa Taru Hietakangas puh. 044-9958113

Alue Nilsiä: päivystys aamulla p. 040-187 0494 Seminologiharjoittelija: Outi Räisänen

Alkionsiirtäjät muilla alueilla

Ylä-Savo Outi Räisänen puh. 040-7488443

Alkionsiirtoseminologi Marjo Jaakkola 044-0919770, Mynämäki

Kainuu, Pohjois-Karjala Terhi Lyytikäinen puh. 040-5801423

Koulutusohjelmassa: Sanna Saari 050-5756075, Lapua Heli Gröhn 040-5389250, Iisalmi Tiina Pekko 040-8209856, Artjärvi

Ahvenanmaa/ Åland Antti Ukkonen puh.040-5661708

30 HH Embryo Oy

HH Sanomat  

HH Embryo Oy:n verkkolehti 1/2015

HH Sanomat  

HH Embryo Oy:n verkkolehti 1/2015