Page 1

Helsefag Mediefag sfag Landbruk, natur- og utmark Lærerutdanninger Samfunnsfag illerfag Teaterproduksjon og skuesp Trafikklærer Økonomi og administrasjon

Høgskolen i Nord-Trøndelag

1


Hvorfor skal du velge HiNT? Det finnes mange gode grunner! Hvert år spør vi studentene våre hvordan de opplever livet som student hos oss. Og tilbakemeldingen er tydelig: hele 9 av 10 sier at de er fornøyde med læringsmiljøet og at de anbefaler HiNT til sine venner! Dette er for oss en god og verdifull bekreftelse på at vi lykkes med å sette deg, studenten, i sentrum. Den aller viktigste grunnen til å søke HiNT er at du vil oppleve nærhet til kunnskap, nærhet til dine med­ studenter og til faglærerne. Her forsvinner du ikke i mengden, for du blir sett og satt pris på. Ved HiNT er alle dører åpne, noe studentene verdsetter. Nærhet skaper trivsel, og trivsel er avgjørende for god læring. Faglig kvalitet, nærhet til fagmiljøet og god studenttrivsel er det HiNT scorer best på. Stadig flere velger å ta sin utdanning ved HiNT. Vi håper også du gjør det samme. Velkommen skal du være! Steinar Nebb rektor

Hvilke studier skal du velge?

innbyggere: 22 000

KOMME SEG TIL HINT: Tog, buss, bil 55 minutter med tog fra Trondheim Værnes flyplass

KOMME SEG TIL HINT: Tog, buss, bil. Kort vei fra Trondheim Værnes flyplass

Om byen: Levanger er vakker og har sin egen atmosfære. Her finner du sjarmerende kaféer, student­ utesteder og butikker på rekke og rad. Her er også Trønderhallen, et nytt, stort idrettsanlegg, som du kan benytte. På Campus finner du også barnehage og studentsamskipnad. Og ikke minst: mange andre kjekke studenter!

Om byen: Kommunen har et rikt tilbud av kultur- og fritids­aktiviteter. Her arrangeres Hell Bluesfestival, her er nattopera, Stjørdalsdagene og mange andre kulturarrangement i løpet av året. Et nytt kulturhus er på trappene! HiNT tilbyr trafikklærerutdanning i Stjørdal. Her har vi studentboliger på studiestedet.

innbyggere: 21 000

innbyggere: 13 000

Et årsstudium utgjør 60 studiepoeng i det norske utdanningssystemet. Her kan du velge mellom mange fagområder. Årsstudier kan inngå som del av andre utdanninger og inngå i en høgskolegrad, eller det kan tas som et selvstendig studium.

KOMME SEG TIL HINT: Tog, buss, bil 90 minutter med tog fra Trondheim Værnes flyplass

KOMME SEG TIL HiNT: Buss, bil, fly Namsos har egen flyplass. 3 timer med buss fra Trondheim Værnes flyplass

ET FLERÅRIG STUDIUM?

Om byen: Steinkjers natur rommer flørtestier og fiskevann, her er milevis med skiløyper både på fjellet og i tilknytning til skistadion. Ja, om du ikke vil følge i Bardals spor i hoppbakkene? Bare et steinkast fra høgskoleområdet finnes tre ulike trenings­ studioer og Steinkjerhallen, som for tiden er Nordens beste innendørs friidrettshall! For shoppinginteresserte nevner vi at Steinkjer har det største kjøpesenteret nord for Dovre.

Om byen: Rock City er Namsos sin nye storstue og samler byens rocketradisjoner. Åge Aleksandersen, D.D.E, Askil Holm og Chand Thorsvik er bare noen av de musikknavnene Namsos har fostret. Med Rock City har Namsos fått et spennende opplevelsessenter! Du som student liker kanskje å se en god film på kino? En splitter ny kino er bygget i Rock City, med det beste av lyd og bilde.

ET ÅRSSTUDIUM?

Et 3-årig fulltidsstudium tilsvarer 180 studiepoeng og gir etter spesielle regler bachelorgrad. Her har HiNT tilbud innen en rekke fagområder. Du kan også sette sammen din selvvalgte bachelorgrad. Grunnskolelærerutdanning er en 4-årig yrkesutdanning, som også gir en bachelorgrad. Et 2-årig fulltids høgskolestudium som f.eks. trafikklærerutdanning, gir rett til tittelen høgskolekandidat.

OG ETTERPÅ? Masterstudier passer for deg som ønsker å bygge på grunnutdanningen din. Dette kan være 2-årige studier som bygger på tidligere høgskole- eller universitetsutdanning. Det finnes et bredt utvalg av disse både i inn- og utland.

2

innbyggere: 18 900

Byen byr på kaféer, sentrumsbutikker og studentpub. Her er kulturhuset Dampsaga som huser både kinosaler og konserter. Steinkjer­ festivalen er en av flere anledninger til å gi liv til byens slagord ”Åpen, lys og glad”.

For HiNT er Sykehuset Namsos en viktig samarbeids­partner. Velger du sykepleierstudiet, får du veiledet praksis som del av undervisningen din her. I Namsos og omegn er også farmasøytiske bedrifter som blir din læringsarena om du ønsker å utdanne deg til reseptar. 3


Helsefag Her kan du velge blant følgende studier: Farmasi • Vernepleie • Sykepleie • Sykepleie, deltid

Farmasi

Sykepleie

Som farmasøyt blir du ekspert på legemidler. Da kan du jobbe i apotek, på sykehus-, forsknings- eller kontrollaboratorium, i legemiddelindustrien, hos grossist eller med utdanning og forskning. Farmasøyter har gode jobbmuligheter og lønnsbetingelser. HiNT har tatt i bruk og satser på digitale undervisningsmetoder, som i deler av studiet muliggjør deltakelse via nett. Etter tre år ved HiNT, kan du ta master ved Universitetet i Oslo, Bergen eller Tromsø.

I sykepleiestudiet lærer du å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort behov for sykepleiere. Studiet Sykepleie tilbys også som 4-årig deltidsstudium i Levanger. Etter å ha fullført studiet blir du offentlig godkjent sykepleier, med muligheter for arbeid i kommunehelse­ tjenesten, spesialisthelsetjenesten eller i private bedrifter. For sykepleiere er det mange muligheter for videreutdanning, og for mastergrad og doktorgrad.

BACHELORGRAD • STUDIESTED: NAMSOS Studiekode: 214 749 • www.hint.no/farmasi

Vernepleie Dette er en spennende utdanning der du lærer å bidra til at mennesker med funksjonsvansker får leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere kan blant annet jobbe i brukerens eget hjem/arbeidsplass, i kommunal helse- og omsorgstjeneste, i barnehage eller i skole. Du har også mange muligheter for videre- og masterutdanning innen helse og sosialfaglige profesjoner.

BACHELORGRAD • STUDIESTED: Levanger OG NAMSOS BACHELORGRAD • STUDIESTED: NAMSOS Studiekode: 214 060 • www.hint.no/vernepleie

4

Studiekode: • 214 058 Sykepleie Namsos • 214 050 Sykepleie Levanger • 214 051 Sykepleie deltid Levanger. • www.hint.no/sykepleie

5


Informasjonsteknologi

Landbruk, natur- og utmarksfag

Her kan du velge blant følgende studier: Multimedieteknologi • Spill- og opplevelsesteknologi

Her kan du velge blant følgende studier: Husdyrfag – Velferd og produksjon • Husdyrvelferd • Naturforvaltning • Sportsfiskebasert næringsvirksomhet • Utmarksforvaltning

Multimedieteknologi

Husdyrfag – velferd og produksjon

Vil du jobbe med medieproduksjoner? Da er dette noe for deg. Her vil du lære mye om det utstyr som brukes i til­knytning til større medieproduksjoner (både live og opptak) og arbeidsflyten her, samt at du vil få grundige kunnskaper og ferdigheter innen felt som medieproduksjon, 3D og visuelle effekter, prosjektarbeid og entreprenørskap. Digital scenografi (teater- og konsertoppsetninger med bruk av teknologi) og film vil være i hovedfokus.

Framtidas husdyrhold trenger dyktige fagfolk som ser muligheter og har evne til nytenkning. Studiet i husdyrfag passer for deg som er interessert i en moderne, økonomisk og effektiv husdyrproduksjon der det hele tiden er fokus på god dyrevelferd. Som veileder i husdyrhold kan du arbeide med spørsmål om ernæring, fôring, husdyrvelferd, produksjonsøkonomi og husdyrmiljø. Du får også et faglig grunnlag for å undervise i videregående skole.

Du kan arbeide med utvikling, tilrettelegging og produksjon for digitale medier. Du vil også bli attraktiv som medarbeider i bedrifter der informasjon og nye kommunikasjonsformer er viktig. Du kan ta mastergradsstudier, blant annet ved IT-universitetet i København, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer.

bachelorgrad • STUDIESTED: steinkjer Studiekode: 214 321 • www.hint.no/husdyrfag

Husdyrvelferd

bachelorGRAD • STUDIESTED: steinkjer Studiekode: 214 430 • www.hint.no/mmt

Er du interessert i husdyrhold med fokus på friske dyr og god dyrevelferd? Dyrevelferd får stadig større oppmerksomhet hos husdyreiere, veiledere i husdyrbruket, myndigheter og forbrukere. Ved å ta dette årsstudiet vil du lære mer om grunnleggende husdyrbiologi, husdyrmiljø og dyrevelferd, adferd, fôring og dyrehelse hos våre vanlige produksjonsdyr og sports- og familiedyr.

årsstudium • STUDIESTED: steinkjer Studiekode: 214 421 • www.hint.no/husdyrvelferd

Spill- og opplevelsesteknologi Har du lyst til å jobbe med spillutvikling? Her får du muligheten til å utvikle spill for både PC og mobile enheter (mobiltelefoner). Du får ta del i hele spillutviklingsprosessen og vil få grundige ferdigheter og kunnskaper innen blant annet design, fortellerteknikk, prosjektstyring, entreprenørskap, programmering, animering, 3D design og utvikling av spill både innen 2D og 3D. Du kan jobbe i firma som utvikler spill for underholdningsbransjen eller digitale hjelpemidler for undervisningssektoren, i selskap som lager reklame og spill for nettsteder og mobiltelefoner. Også med simulering og virtuelle beskrivelser for museer, opplevelsessenter og næringsliv.

Naturforvaltning Vil du være med å forvalte naturen? Da trenger du kunnskap om dyr og planter, landskapet, økologien, klima, jakt og fiske. Hvis du har realfagsfordypning fra videregående skole, er dette et studium for deg som ønsker en blanding av teori og praktisk arbeid ute i naturen.

Du kan ta mastergradsstudier, blant annet ved IT-universitetet i København og Høgskolen i Gjøvik.

6

bachelorGRAD • STUDIESTED: steinkjer

bachelorgrad • STUDIESTED: steinkjer

Studiekode: 214 673 • www.hint.no/spill

Studiekode: 214 388 • www.hint.no/naturforvaltning 7


Lærerutdanninger Her kan du velge blant følgende studier: Barnehagelærer • Grunnskolelærer for 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn • Faglærer, musikk – rytmisk profil • Faglærer, kroppsøving og idrettsfag Årsstudier: Engelsk • Friluftsliv • Idrett • Kroppøving • Kunst og håndverk • Musikk • Samfunnsfag

Sportsfiskebasert næringsvirksomhet

Barnehagelærer

Ønsker du å utdanne deg innenfor naturbasert reiseliv eller næring? Studiet Sportsfiske og næring utdanner deg for et målrettet praktisk fiske etter ulike arter i både fjellvann, elv og sjø. Vi tilbyr den eneste sertifiseringen for instruktør i fluekasting og fluefiske som har et høgskolestempel. Fagene naturbasert reiseliv og bedriftsstrategier gjør det mulig for deg å omsette dine sportsfiskekunnskaper til morgen­ dagens jobb, enten innenfor naturfor­ valtning, som guide og instruktør eller i en egen bedrift.

Det skjer utrolig mye i de første 5 årene av et barns liv. Som barnehagelærer vil du kunne være med å påvirke barns utvikling og livsglede. Denne utdanningen kvalifiserer deg til pedagogisk arbeid i barnehage og skolefritidsordning, eller oppgaver knyttet til barn i andre virksomheter. 20 uker praksis i løpet av de 3 studieårene gjør deg godt forberedt på hverdagen i barnehagen og jobb­ mulighetene er gode.

ÅRSSTUDIUM • STUDIESTED: steinkjer

bachelorgrad • STUDIESTED: Levanger

Studiekode: 214 420 • www.hint.no/sportsfiske

Studiekode: 214 130 • www.hint.no/larer

Utmarksforvaltning Er du naturinteressert? Vil du være med å forvalte naturen? Da trenger du kunnskap om dyr og planter, landskapet, økologien, klima, jakt og fiske. Vil du lære mer om naturen og liker en blanding av teori og praktisk arbeid er dette et studium for deg.

Grunnskolelærer for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Vi du utgjøre en forskjell for den kommende generasjon barn og unge? Da kan grunnskolelæreryrket være noe for deg! Grunnskolelærerutdanningen er en spennende og variert utdanning med mange muligheter. HiNT utdanner grunnskolelærere for både 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. I løpet av 4 studieår får du en solid faglig bakgrunn, samt 100 dager grunnleggende praksisopplæring for å bli en god grunnskolelærer. Grunnskolelærer er et sikkert yrkesvalg der du kan velge blant mange jobber over hele landet.

BACHELORGRAD: • STUDIESTED: Levanger foto: bilde fra filminnslag på vg.no

bachelorgrad • STUDIESTED: steinkjer Studiekode: 214 323 • www.hint.no/utmark

8

Studiekode: 214 547 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 214 651 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 214 548 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn deltid www.hint.no/larer

9


Faglærer, musikk – rytmisk profil

Idrett

Liker du å omgi deg med musikk? Faglærerutdanningen i musikk er et 3-årig bachelorgradsstudium som gir deg anledning til å videreutvikle deg som musiker både på hovedinstrument og biinstrumenter. Samtidig lærer du å undervise, instruere og inspirere andre. Studiet gir formell kompetanse til å undervise i musikk i grunnskole, videregående skole og kulturskole. For å bli tatt opp som student på faglærerutdanninga i musikk, må du bestå en opptaksprøve.

Årsstudiet i idrett legger et godt grunnlag for å arbeide som trener i frivillig idrett. Er du aktiv idrettsutøver gir studiet deg muligheter til egentrening og egenutvikling innenfor nye idrettgrener. Årsstudiet kan være en del av en selvvalgt bachelorgrad i idrett ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Idrett deltid er et studium på 60 studiepoeng som går over to år og som er lagt til Meråker. Studiet er tilpasset idrettsutøvere på høgt nivå, først og fremst innenfor disiplinene langrenn og skiskyting.

Bachelorgrad • STUDIESTED: Levanger

årsstudium • STUDIESTED: Levanger

Studiekode: 214 639 • www.hint.no/musikk

Studiekode: 214 185 • www.hint.no/idrett

Kroppsøving

Faglærer, kroppsøving og idrettsfag Liker du å bruke kroppen din og vil lære hvordan du kan legge til rette for god fysisk aktivitet hos barn, unge og voksne? Studiet gir en bred innføring i idretts- og kroppsøvingsteori i tillegg til praktisk utøvelse av lagidretter, individuelle idretter og andre aktiviteter. Du vil bli godt kvalifisert til å jobbe som faglærer innenfor kroppsøving og idrett i grunnskole og videregående skole, samt være attraktiv for en jobb innenfor idrett og idrettsrelaterte virksomheter.

BACHELORGRAD • STUDIESTED: Levanger Studiekode: 214 440 • www.hint.no/larer

Gjennom årsstudiet i kroppsøving lærer du å lede barn og unge i idrett, dans og friluftsliv. Du lærer også hvordan fysisk aktivitet påvirker helse og yteevne i dagliglivet. Du utvikler egne ferdigheter samtidig med at du får god øving i å lede andre i ulike fysiske aktiviteter.

årsstudium • STUDIESTED: Levanger Studiekode: 214 649 • www.hint.no/kroppsoving

Kunst og håndverk Liker du å bruke hendene til å skape noe gjennom ulike kunstneriske uttrykk? Årsstudiet i kunst og håndverk gir deg mulighet til å utvikle dine egne ferdigheter, samtidig som du tilegner deg god faglig innsikt i det å undervise i grunnskole og kulturskole.

årsstudium • STUDIESTED: Levanger

Engelsk How do you do? I’m fine, thank you. Språk er viktig i en globalisert verden. Årsstudiet i engelsk gir deg en bred innføring i engelsk og er rettet inn mot undervisning i engelsk på 5.-10. trinn. Et to uker langt opphold på Det norske studiesenter i York er en del av høstsemesteret på dette studiet.

årsstudium • STUDIESTED: Levanger Studiekode: 214 623 • www.hint.no/engelsk

Studiekode: 214 642 • www.hint.no/kunstoghandverk

Musikk På årsstudiet musikk får du muligheten til å spille, synge, arrangere og komponere musikk sammen med andre musikkinteresserte studenter. Studiet inneholder både teoretiske og praktiske emner. Du får utviklet deg som utøver og lærer hvordan du skal lede musikalske aktiviteter. I tillegg lærer du mye om barn og unges musikkultur, både i skole og fritid. Du velger et hovedinstrument som du fordyper deg i.

årsstudium • STUDIESTED: Levanger Studiekode: 214 667 • www.hint.no/musikk

10

Friluftsliv

Samfunnsfag

Er du glad i å ferdes ute i naturen i all slags vær og uansett årstid? Vil du lære mer om hvordan man kan ferdes trygt ute i naturen med kano, kajakk, bruksbåt, ski og tau? Er svaret ja, vil friluftslivsstudiet være noe for deg. Du lærer i tillegg om friluftsliv og naturkontakt som samfunnssak, og hvordan friluftsliv kan hjelpe mennesker til meningsfull og helsefremmende aktivitet på skole og i fritid.

Er du interessert i å ha mer kunnskap om samfunnspørsmål i inn- og utland? En god start er å ta et års­studium i samfunnsfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Her får du en grundig innføring i historie, geografi og samfunnskunnskap. I løpet av studiet får du delta på lokale ekskursjoner, et regionalt feltkurs (høst) og en internasjonal studietur (vår). Lær mer om lokale og internasjonale forhold, samt globale utfordringer!

årsstudium • STUDIESTED: Levanger

årsstudium • STUDIESTED: Levanger

Studiekode: 214 605 • www.hint.no/friluftsliv

Studiekode: 214 680 • www.hint.no/samfunnsfag 11


Samfunnsfag

Teaterproduksjon og skuespillerfag. Trafikklærer

Her kan du velge blant følgende studier: Geografi • Sosiologi

Her kan du velge blant følgende studier: Teaterproduksjon og skuespillerfag • Trafikklærer

Geografi

Teaterproduksjon og skuespillerfag

Vil du lære om hvordan landskapet på jorda blir formet både av naturkrefter og av menneskelig aktivitet, hvordan ressurser er fordelt mellom regioner og verdensdeler, om følgene av globalisering og om miljøkonsekvenser av menneskelig atferd, ja så er dette studiet for deg. Studiet er samlings- og nettbasert med 4 obligatoriske studiesamlinger. Etter årsstudiet kan du fortsette på bachelorgradsstudiet i geografi hos oss ved HiNT.

Føler du det kribler i kroppen når du får utfolde deg på en scene? Ved HiNT kan du få muligheten til å utvikle ditt skuespillertalent gjennom et treårig studium i teaterproduksjon og skuespillerfag. Studiet gir deg individuell utvikling som skuespiller samtidig som det fokuseres sterkt på ensemblet som ressurs.

ÅRSSTUDIum • STUDIESTED: Steinkjer Studiekode: 214 396 • www.hint.no/geografi

Sosiologi Sosiologifaget undersøker og analyserer forhold mellom enkeltmennesker og grupper i samfunnet. Både forhold på arbeidsplassen, moderne byliv, globale prosesser og nære relasjoner er interessante tema for sosiologien, sammen med mange andre emner. Sosiologi er et nyttig fag å ha om du skal arbeide i offentlig forvaltning, medier, organisasjoner eller i privat næringsliv. Studiet gir deg undervisningskompetanse i samfunnsfag i videregående skole. Årsstudiet kan kombineres med studier i andre samfunnsvitenskapelige fag, økonomi, data og ingeniørfag. Du kan ta sosiologi som del av en bachelorgrad, som ledd i lærerutdanning, eller som støttefag i en omsorgsrettet utdanning.

Våre tidligere studenter arbeider ved institusjonsteatre, i teaterkompanier og med film og andre medier. Noen kandidater jobber også internasjonalt. Vi har tilnærmet 100 % sysselsetting av våre tidligere studenter. Søknadsfrist for høsten 2013: Mandag 7. januar 2013 Søknadsfrist for høsten 2014: Mandag 6. januar 2014

bachelorgrad • STUDIESTED: verdal www.hint.no/teater

Trafikklærer

I dette 2-årige studiet lærer du om samspillet mellom mennesker, kjøretøy, trafikk og miljø. Du får utviklet din egen kjøredyktighet, og får trening i å planlegge, gjennomføre og vurdere kjøreundervisning på personbil. Praksisen gjennomføres ved øvingstrafikkskolen vår med egne trafikkskolebiler. Det du lærer i teoriundervisningen får du prøve ut i praksis med kjøreelever fra lokalmiljøet. Som trafikklærer er du kvalifisert for opplæring av personbilførere - førerkort klasse B. Du kan også bli førerprøvesensor og arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og transportbedrifter. Det finnes svært gode jobbmuligheter over hele landet for trafikklærere. Etter studiet Trafikklærer, høgskolekandidatstudiet kan du ta videreutdanning som kvalifiserer deg til å drive opplæring i de andre førerkortklassene og til å være faglig leder ved en trafikkskole. Du kan også bygge på studiet til en bachelorgrad i Trafikkpedagogikk som igjen kan brukes innenfor ulike masterløp.

12

ÅRSSTUDium • STUDIESTED: Steinkjer

yrkesutdanning • STUDIESTED: stjørdal

Studiekode: 214 240 • www.hint.no/sosiologi

Studiekode: 214 696 • www.hint.no/trafikklarer

13


Økonomi og administrasjon Her kan du velge blant følgende studier: bedriftsøkonomi • kommunal økonomi og ledelse • økonomi og administrasjon • regnskap • revisjon

Bedriftsøkonomi

Regnskap

Årsstudiet i bedriftsøkonomi gir grunnleggende kunnskaper i de mest sentrale økonomisk-administrative emner. Samfunnsøkonomi, juss, ledelse- og organisasjonsfag og bedriftsøkonomisk analyse.

Alle bedrifter er pålagt å føre regnskap. Jobbmulighetene er derfor mange! Bachelorgradsstudiet i regnskap er en praksisrettet utdanning som tilfredsstiller teorikravene for å bli autorisert som regnskapsfører.

Studiet gir viktig opplæring for å kunne jobbe med økonomisk-administrative oppgaver innen både offentlig og privat sektor. Som etter- og videreutdanning gir studiet tilleggskompetanse for å kunne utføre ledelses­ oppgaver og for å kunne gå inn i lederstillinger.

Du blir i stand til å føre regnskap i bedrifter eller for kunder i et regnskapsfirma. Som regnskapsfører er du en viktig økonomisk rådgiver. Bachelorgraden i regnskap kvalifiserer for ulike mastergradsstudier i Norge og i utlandet.

De som ønsker å studere videre med henblikk på å oppnå bachelorgrad i enten økonomi og administrasjon, regnskap eller revisjon, vil få godkjent hele bedriftsøkonomistudiet som del av et bachelorgradsstudium ved HiNT. Studiet kan innpasses i gradsstudier innenfor andre fagområder.

årsstudium • STUDIESTED: steinkjer Studiekode: 214 164 • www.hint.no/bedok

Kommunal økonomi og ledelse

bachelorgrad • STUDIESTED: steinkjer

Studiet er tilpasset studenter som arbeider i eller tar sikte på å arbeide i offentlig sektor, og som tar studiet som påbygging eller etter- og videreutdanning.

Studiekode: 214 516 • www.hint.no/regnskap

Kombinert med annen universitets-/høyskoleutdanning vil studiet gi deg muligheter for å jobbe i administra­ tive stillinger i det offentlige. Lederstillinger er også aktuelle, avhengig av tidligere utdanning og praksis. Årsstudiet kan kombineres med en rekke andre studier med sikte på å oppnå en bachelorgrad. Studiet kan også inngå som en del for opptak til mastergradsstudier.

årsstudium • STUDIESTED: steinkjer Studiekode: 214 419 • www.hint.no/kommok

Økonomi og administrasjon

Revisjon Bachelorgradsstudiet i revisjon er en treårig utdanning som tilfredsstiller teorikravet for å bli registrert revisor. Studiet tar primært sikte på å gi studentene teoretiske kunnskaper i økonomi- og revisjonsfag. Med bachelorgradstudiet i revisjon kan du bli registrert revisor. Du kan også bli autorisert regnskapsfører. Revisjonsstudiet er en bedriftsøkonomisk utdanning som gjør deg attraktiv til økonomirelaterte stillinger i privat og offentlig virksomhet. Bachelorgraden i revisjon kvalifiserer for høyere revisorstudium ved BI og NHH, samt ulike mastergradsstudier i Norge og i utlandet.

Bachelorstudiet går over 3 år og er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og juss. Samlet utgjør dette 180 studiepoeng og gir en solid basis innenfor både økonomi og administrasjon. Både privat næringsliv og offentlig virksomhet er aktuelle arbeidsgivere. Du tilegner deg også ferdigheter som setter deg bedre i stand til å starte egen virksomhet, og du har karrieremuligheter som leder. Studiet kan være en inngangsport til mastergradsstudier ved universiteter og høgskoler i både inn- og utland.

14

bachelorgrad • STUDIESTED: steinkjer

bachelorgrad • STUDIESTED: steinkjer

Studiekode: 214 369 • www.hint.no/okadm

Studiekode: 214 318 • www.hint.no/revisjon

15


Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har i alt rundt 4000 studenter fordelt på de fire studiestedene Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. I tillegg har HiNT studiet «Teaterproduksjon og skuespillerfag» i Verdal. HiNTs faglige profil er skole, oppvekst, kultur, helse, næring og forvaltning. Ved alle studiestedene er det et godt velferdstilbud i regi av Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag (SiNoT). Samskipnaden disponerer ca 460 boenheter og 70 barnehageplasser. Her finner du også bokhandel, kantine og tilbud om rådgivning. Vi legger til rette for at du skal kunne ta deler av studiet i utlandet. Vi samarbeider og har utvekslingsavtaler med universiteter og høgskoler i en rekke land rundt omkring i verden. Besøk oss på www.hint.no og ta kontakt med oss for å høre mer om det som interesserer deg mest.

HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Web: www.hint.no Sentralbord 74 11 20 00 Postboks 2501, NO-7729 Steinkjer E-post: postmottak@hint.no

Studiekatalogen for Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013  

Her kan du finne det studiet som passer best for deg!

Studiekatalogen for Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013  

Her kan du finne det studiet som passer best for deg!