Page 1

her a d e m i n g Tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek 20e Jaargang Nummer 75 Maart 2012 Losse nummers € 8,-

Hemel ‘Wie buiten u heb ik in de hemel?’ Klaas Spronk

‘Het begrijpen is mij te wonderbaar’ Arie van den Beukel

De hemel in beeld Casper Staal Herademing, nr. 75, maart 2012

Herademing75_3.indd 1

1

22-02-12 14:09


Herademing Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek 20e jaargang, nummer 75, maart 2012

Inhoud

Thema: Hemel

Cover Waterspiegel Foto: Paul Abspoel vrijspraak.wordpress.com

4 Kort nieuws 8 ‘Wie buiten u heb ik in de hemel?’ Klaas Spronk 14 ‘Het begrijpen is mij te wonderbaar’ Arie van den Beukel Intermezzo 19 Een klein gebaar Suzanne van der Schot Interview 20 ‘Op aarde zoals in de hemel’ Berthilde van der Zwaag Handreiking 25 De hemel en het hemelse als bronnen van inzicht Wim Reedijk

Rondom wie bidden dag aan dag zijn wondren, die geen oog ooit zag, een nieuw geloof, een nieuwe hoop, een nieuwe kracht door ’s Geestes

28 ‘Ik weet het nog, ik weet het nog’ Henk Burggraaff 33 Teresa van Avila: De hemel is in jezelf Kitty Bouwman

doop.

38 Boeken

Al wat geliefd is en vertrouwd,

Beeldmeditatie 40 God woont daar waar de mens hem binnenlaat! Ko Schuurmans

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt met glans en heerlijkheid verguld,

42 De hemel in beeld Casper Staal

want het bestaat in Gods geduld. Uit: Gezang 380, Liedboek voor de Kerken

Herademing, nr. 75, maart 2012

Herademing75_3.indd 3

3

22-02-12 14:09

Herademing  

Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek

Advertisement