Page 1

1

Projectboekje MOGELIJKHEDEN EN MATERIALEN

1


2

UITLEG PROJECT Eén keer in de twee jaar nodigt de HGJB gemeenten uit om mee te doen met een diaconaal project voor jong en oud. Bezinning en actie zijn de twee pijlers waarom het draait. In dit projectboekje ontdek je welke mogelijkheden en materialen er zijn om hiermee aan de slag te gaan met jong en oud. Visie diaconaat: wederkerigheid Wederkerigheid is een belangrijk principe van diaconaat. De mensen voor wie we in actie komen zijn niet alleen hulpvragers, het zijn vooral mensen van wie we kunnen leren. De levensverhalen van mensen in Egypte zijn spiegels die ons laten ontdekken wie wij zijn en hoe wij leven. ‘Open je ogen’ is het thema waarmee we in Nederland deze bezinning en bewustwording op gang willen brengen. Aansluiting jaarthema HGJB Het diaconaal project sluit aan bij het HGJB-jaarthema 2017/2018. In veel gemeenten is tijdens de opening van het winterwerk al nagedacht over ‘Open je ogen’. Het project en de verhalen uit Egypte vormen extra mogelijkheden om inspirerend verder te gaan met dit actuele thema. De kracht van het project ● Het project helpt om de diaconale vorming van jongeren concreet te maken en op de agenda te krijgen van de gemeente. ● Er is een inspirerend aanbod van multimediale middelen (filmpjes) om actief met kinderen, tieners en jongeren aan de slag te gaan. ● Het werkt verbindend in de gemeente, omdat je het samen doet met jongeren én ouderen. Zelfs het praktisch met elkaar bezig zijn, is al diaconaal... ● Het gaat niet alleen om geld. Het samen leren is net zo belangrijk. Dat geeft meer betekenis aan diaconaat. ● Het is mooi om met zoveel verschillende gemeenten in het land iets gemeenschappelijks te hebben. ● Het project is in veel gemeenten al jaren een begrip. Iedereen kent het en de mensen rekenen er gewoon weer op.

Projectboekje – onderdeel Algemeen


3

Youtube Voor het project ‘Open je ogen’ zijn Elizabeth, Sarah, Auke en Karel naar Egypte gegaan. Deze jongeren hebben daar hun ogen open gedaan. Wat zij gezien hebben, zien wij weer in hun YouTube afleveringen. YouTube kanaal Via de website zijn er meer beelden te zien van Egypte. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van plaatselijke situatie in Caïro en de omgeving daarvan. Zo is er voor elke doelgroep (kinderen, jongeren en volwassenen) materiaal beschikbaar.  Voor al deze doelgroepen kun je met elkaar in gesprek gaan. Wat vonden ze mooi, vreemd of snapten ze niet. Let er daarbij op dat niets goed of fout is, maar stimuleer het gesprek onderling over de situatie in Egypte. Een vraag kan ook zijn: Wat kunnen wij van de christenen in Nepal leren?

Open je ogen – film jongeren De filmpjes zijn bedoeld om vooral samen te kijken en met elkaar in gesprek te zijn over christen-zijn in Egypte en christen-zijn in Nederland.

 Kijkopdrachten zouden kunnen zijn: - Wat valt je op van de situatie in Egypte als het gaat om ‘Open je ogen’? - Wat zou je aan christenen in Egypte willen vragen? - Hoe stimuleren de kerk en christenen in Egypte jou om in Nederland als christen te leven? Wat leer je van hen?

Projectboekje – onderdeel Bezinning


4

Website Via de website www.diaconaalproject.nl is alle informatie rondom het project te vinden. Dit is anders dan voorgaande jaren, alle materialen zijn namelijk nu te downloaden in plaats van te bestellen via de HGJB of GZB. Verandering In de voorbereiding van het diaconale project hebben we gekozen om alle materialen digitaal aan te bieden. De belangrijkste twee redenen hiervan is dat we tegemoet willen komen in de wensen van gemeenten. Anderzijds willen we ook op een verantwoorde manier omgaan met onze investeringen en uitgaven in het project.

Materialen Materialen voor kinderen, tieners, jongeren ĂŠn heel de gemeente zijn via de website te downloaden.

Kentaa Een andere verandering is de actiesite, gekoppeld aan de website www.diaconaalproject.nl Via deze website wordt inzichtelijk welke acties er door heel Nederland gehouden worden en hoeveel geld er door ons is opgehaald!

Projectboekje – onderdeel Bezinning


5

Materialen voor het jeugdwerk Tijdens dit seizoen zullen de methoden voor het jeugdwerk – de mappen KIM (kinderwerk), TIM (tienerwerk) en JIM (jongerenwerk) aandacht geven aan het project door middel van een speciaal programma. Abonnees ontvangen deze automatisch. Ook in de (bijbehorende) bladen Clik en Pit wordt over het thema en het project geschreven.

Projectboekje – onderdeel Bezinning


6

Kluskaart kinderen Voor kinderen is er een eigen kluskaart gemaakt om hen te betrekken bij de actie voor Egypte. Door een klusje te doen, verdienen kinderen een ‘bouwsteen’. Elke steen is een euro waard voor Egypte. ● Download de kluskaart via www.diaconaalproject.nl ● Ieder kind ontvangt een kluskaart. Door allerlei kleine en grotere klusjes te doen, kunnen kinderen geld verdienen voor Egypte. ● Elk vakje staat voor een vast bedrag euro. Degene voor wie het kind een klusje doet (ouders, familie, buren, gemeenteleden), bepaalt wat de klus waard is. ● Een kluskaart is vol als alle bouwstenen gebruikt zijn. Natuurlijk kan een kind dan voor een tweede of zelfs een derde volle kluskaart gaan. Maak op een gezonde manier gebruik van het enthousiasme dat kinderen hebben en zorg voor voldoende kluskaarten. ● Maak een feestelijk moment van het inleveren van de volle kluskaarten. Laat een aantal kinderen vertellen wat ze hebben gedaan. Zorg voor een vlaggetjeslijn of een grotere vlag waarop je de totale opbrengst schrijft.

Projectboekje – onderdeel Bezinning


7

Acties! Een belangrijk onderdeel van het diaconaal project is fondswerving. Maar hoe betrek je daar nu de gehele gemeente bij? Ideeën voor acties ● Organiseer een dag waarbij bijvoorbeeld een groep vaders/moeders met hun zonen/dochters samen een sportieve uitdaging aangaan. Kijk welke mogelijkheden er bij jullie in de omgeving zijn en schakel verschillende gemeenteleden in om een onderdeel te organiseren. ● Veel gemeenten organiseren een fietstocht, wielerronde of mountainbiketocht om geld op te halen voor het project. Sportief én samenbindend! Eventueel zou dit zelfs samen met andere gemeenten in de omgeving opgepakt kunnen worden. ● Organiseer een fotowedstrijd. Daag de gehele gemeente uit om de beste en stoerste foto te maken. De foto moet iets met ‘Open je ogen’ te maken hebben. Laat de gemeente stemmen en hang de tien leukste foto’s op in het kerkgebouw. De mooiste foto’s kunnen op een later moment worden geveild. ● Organiseer een dienstenveiling. Hierbij worden diensten geveild. Diensten die iedereen uit de gemeente kan aanbieden. Bijvoorbeeld een dagje klussen, een rondleiding op een bedrijf of een leuke activiteit verzorgen. De aanboden wordt door de veilingmeester voorgelezen en vervolgens kunnen gemeenteleden daarop bieden. Om te voorkomen dat de prijzen zo hoog komen te liggen dat alleen de welgestelde gemeenteleden mee kunnen doen, kun je ook diensten voor een vaste prijs aangeboden. ● Maak een kookboek met recepten uit de gemeente. Verzamel verschillende recepten en voeg deze samen in een kookboek. Verkoop de gedrukte exemplaren of maak een ebook dat online verkocht kan worden. ● Organiseer een BBQ op een zaterdag voor iedereen uit de gemeente. Met de inschrijfkosten voor deze gezamenlijke maaltijd, dek je de kosten van de voorbereidingen en sponsor je het diaconale project.

Projectboekje – onderdeel Bezinning


8

Praktische informatie Adres HGJB Prins Bernhardlaan 1 3722 AE Bilthoven e-mail: info@hgjb.nl telefoon: 030-2285402 Contact Voor praktische of inhoudelijke vragen over het project: diaconaalproject@hgjb.nl Advies Vragen hoe het diaconaal project of jeugddiaconaat (beter) kan functioneren in de gemeente? Neem contact op met onze jeugdwerkadviseurs via ons telefoonnummer: 030-2285402 Giften Giften voor het project ‘Open je ogen’ kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL35 RABO 0308 3168 35 (onder vermelding van ‘Open je ogen').

Projectboekje diaconaal project HGJB & GZB, 2017-2018 v2  

Wil je ook in jouw gemeente aan de slag met het diaconale project? Doe het met elkaar, je vrienden, JV, club, catechesegroep of jong(eren) &...

Projectboekje diaconaal project HGJB & GZB, 2017-2018 v2  

Wil je ook in jouw gemeente aan de slag met het diaconale project? Doe het met elkaar, je vrienden, JV, club, catechesegroep of jong(eren) &...

Advertisement