Page 1

Ă…RSBERETNING

2015

Midtun Vekst AS - skaper veien til mestring Midtun Vekst 1


EQUASS Assurance has been awarded to

Midtun Vekst AS Norway

for the following services/departments: VTA (Varig tilrettelagt arbeid) VGS (Arbeidsutprøving for elever fra videregüende skole)

for the period from 13th of February 2016 to 13th of February 2018 In recognition of its proven Quality Assurance in the provision of social services.

Mr. Jean-Paul Essers Chairman of the EQUASS Awarding Committee

Midtun Vekst 2


ÅRSBERETNING FOR 2015 Midtun Vekst AS er et arbeidsmarkedstiltak, eid 100% av Bergen Kommune. Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape sysselsetting for gruppen arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker fremtidig drift. Bedriften har følgende produksjonsområder: søm, snekkeri, montering, pakking og kantinedrift. Kantinedriften foregår på Slåtthaug videregående skole, Fana Gymnas og Haraldsplass Diakonale Høgskole. Den øvrige produksjonen foregår i lokaler som bedriften eier i Osveien 16A på Nesttun.

Vurdering av fortsatt drift Årsregnskap for 2015 er satt opp under forutsetning av videre drift. Styret kan ikke se noen faktorer som taler for eller gir indikasjon på at selskapets drift er truet eller burde opphøre.

Visjon - Verdier Midtun Vekst AS sin visjon: Midtun Vekst AS - skaper veien til mestring. Gjennom arbeid gi meningsfulle arbeidsdager for den enkelte. Verdier: Tilhørighet: Trygghet: Utvikling: Kvalitet:

Stolt over min arbeidsplass. Trygghet til å ytre sin mening. Gjennom individuelle målsettinger. Vår kompetanse gir god kvalitet.

Daglig leder Eivind H. Hermansen er selskapets daglige leder.

Drift Hovedinntekten til drift av Midtun Vekst AS består av salg av habilitering og attføringstjenester til NAV. Virkemiddel i denne tjenesten er tilrettelagt arbeid og oppgaver relatert til restarbeidsevnen hos den enkelte arbeidstaker. Midtun Vekst AS har tilskudd for 32 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Ved inngangen til 2015 hadde Midtun Vekst AS 32 personer på 32 godkjente plasser i VTA. Ved utgangen av 2015 hadde vi 32 personer på 32 VTA-plasser ved bedriften. Det var ingen arbeidstakere som sluttet i 2015. Våre arbeidstakere har vært stabile og har hatt høy arbeidsglede på Midtun Vekst AS. Ved utgangen av året stod 13 søkere på venteliste til VTA. Dette er en økning på to plasser siden 2014. Vi står igjen med handlingsplaner for 32 arbeidstakere. 29 av 32 arbeidstakere har i stor grad eller full måloppnåelse ift. handlingsplanen. Dette utgjør 88%. Fire arbeidstakere har i liten grad måloppnåelse satt i handlingsplanen. Dette utgjør 12% Bedriften har i 2015 totalt hatt tolv elever fra ulike videregående skoler/tilrettelagt undervisning på arbeidsutprøving. I tillegg har vi hatt én elev fra videregående skole/helse- og sosialfag i praksis hos oss.

Midtun Vekst 3


Ved inngangen til 2015 var det to personer på APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet). En person avsluttet APS-tilbudet sitt da hun flyttet til en annen kommune i april 2015. Hun fikk tilbud om tiltaksplass i en arbeidsmarkedsbedrift nærmere hjemstedet sitt. Den andre APS-deltakeren avsluttet APS-plassen sin den 01.07.15, da Nav valgte å avvikle APS-tilbudet vårt med virkning fra 01.07.2015. Midtun Vekst AS har etter avtale med Bergen kommune også en person på kommunal VTAplass. Bedriften utfører arbeid for ordinær industri, kantinedrift for videregående skoler og høgskole, og har i tillegg produksjon av tre og tekstilprodukter i egen design. Produktene er solgt direkte fra Midtun Vekst, og ved sommer- og julemarkeder. Markedene hadde god oppslutning og det var stor interesse for kjøp av bedriftens produkter. Midtun Vekst er også gaveleverandør for Bergen Kommune og andre forretnings-partnere. Tjenesteproduksjon for grafisk industri, pakking, plastsveising og søm av støvmansjetter er bedriftens satsningsområde. I tillegg har vi satt sammen visittkortesker og limt pop-up søyler. Konvolutter er limt og Bergenskalenderen lagt i. I løpet av året er det blitt en hel del oppdrag med liming og pakking av reklame. Vi har satt på norsk etikett på poser med helsekost, norsk innholdsfortegnelse og id-lapper på sjokoladebarer. Pakket ringer i esker med id-merking på og billettlommer for konsertbillet-

ter. BIR hadde også avtale med oss angående pakking av julepapirposer som deles ut til alle husstandene sammen med Bossanova, info fra BIR. Oppdragsgivere i 2015 var blant andre Frank Mohn Fusa, Frank Mohn Services, Bodoni AS, Karl Staahl, Profil Embalasje, FLT avd. 14 Bergen, Vest Pharma, Sunkost, Kinsarvik, Harmonien, Jacobs Douwe Egberts Norge (JDE), Protector Skilt AS og Grønneviken AS. Bedriften har satset på vedlikehold av eksisterende utstyr, men det er kjøpt inn arbeidsbenk til vår kantine på Høyskolen Haraldsplass.

Tekstilavdeling/monteringsavdeling Det har vært 13 VTA arbeidstakere på tekstilavdelingen gjennom 2015. To arbeidsledere har hatt ansvar for driften. Nye i 2015: 1 Sluttet i 2015: 0. Vi har hatt fire perioder med praksiselever fra VGS i vårsemesteret og fire perioder med praksiselever i høstsemesteret. Nye arbeidsbord med lyse bordflater og skjermvegger er kjøpt inn og har gitt oss mye bedre arbeidsplasser til arbeidstakerne.

Snekkeravdeling/ monteringsavdeling Det er åtte arbeidstakere på VTA i snekkeriet, der en arbeidstaker går tredagersuke. Ingen sluttet på avdelingen i 2015. Det er lite fravær på avdelingen.

Midtun Vekst 4


I år har vi hatt lite produksjon av tre-produkter. Hovedvekten på arbeid på avdelingen har vært monterings– og pakkeoppdrag.

Vi har levert en del møtemat på bestilling til våre kunder. De er godt fornøyd og vi er stolt over maten vi leverer.

Vi har hatt tre elever fra den videregående skole gjennom året.

Samarbeidet med skolen har vært svært godt. Kantineutvalget med representanter fra elever, skolen, kantinen og Midtun Vekst har hatt et samarbeidsmøte. Her ble det tatt opp meny, mulighet for gratis skolefrokost to dager i uken og spørreundersøkelse blant elevene. Vi gikk igjennom spørsmålene og la til noen spørsmål for å hjelpe oss til å bli enda bedre. Resultatet av undersøkelsen får vi våren 2016. Vi har høy trivselsfaktor i kantinen. Samarbeidet blant alle er godt og med så lite fravær, kan vi konstatere at her er det godt å være.

Kantiner Midtun Vekst A/S drifter tre kantiner pr. 31.12.2015, henholdsvis på Slåtthaug videregående skole, Fana Gymnas og Haraldsplass Diakonale Høgskole. Kantinene produserer i hovedsak kaldmat. Kantinene leverer også møtemat på bestilling. Likeså fruktfat til div. kurs og møter. Det har vært en vesentlig økning av cateringoppdrag i 2015. Kantinene tilbyr godt og variert arbeid for de ansatte. Det jobber 4–6 arbeidstakere og en arbeidsleder i hver kantine. Slåtthaug Kantine

Fana Kantine Frem til sommer 2015 var det tre arbeidstakere på VTA i kantinen. Fra høsten av fikk vi en ny medarbeider på VTA. Arbeidstakeren fant seg fort til rette i kantinen sammen med de øvrige medarbeiderne.

I 2015 har vi vært én arbeidsleder og seks VTA-arbeidstakere. I tillegg er det en person som er ansatt på Slåtthaug videregående skole som jobber som assistent i 50% stilling.

Kantinen er blitt malt og det er gjort ytterlige forbedringer og tilrettelegging for fire arbeidstakere med ny heve- og senkebenk i rustfritt stål samt fått nytt lys over benken.

Fra 31. august begynte en arbeidstaker i midlertidig VTA plass 3 dager i uken.

Det er et godt miljø mellom arbeidstakere og arbeidsleder. Vi har faste møter der vi diskuterer menyer og andre oppgaver. Vi har hatt fokus på Equass. Visjonen og verdiene våre på Midtun Vekst har vært viktige tema på møtene. Arbeidstakerne har fått mulighet til å komme med sine synspunkter. Arbeidsleder har i høst hatt faste

I vår hadde vi to skoleelever fra VGS i praksis. En av arbeidstakerne har vært representert i Forum første halvår.

Midtun Vekst 5


rullerende fredagssamtaler med de respektive arbeidstakerne der vi har hatt fokus på handlingsplanen til den enkelte.

utvalg av pålegg. Vi har hatt produksjon og salg av kaker, småkaker/julekaker, brød, knekkebrød, diverse geleer og blåbærsyltet løk.

Kantinen har holdt et jevnt godt salg av hjemmelaget mat og produkter.

To ganger i året har studentrådet «Vafler og vitenskap» der lærerne går igjennom hva de har publisert. Da steker vi 180–200 vafler.

Høsten har vært preget av Hordaland Fylkeskommune sin avgjørelse om nedleggelse av Fana Gymnas. Dette har også preget våre arbeidstakere i kantinen. Elevene har vært svært omsorgsfulle med arbeidstakerne og arbeidsleder i denne prosessen.

Det har vært mange møter på Haraldsplass Diakonale høyskole i år på grunn av fusjonering mellom fire høyskoler fra 2016. Kantinen har høstet mye ros fra møtedeltakere for variert meny.

Det er et godt samarbeid mellom skolens elever, ansatte og kantinen.

Vi har i år hatt to store tapasselskap til sommer og juleavslutning. Dette gir andre utfordringer og erfaringer enn vanlig kantinedrift.

Haraldsplass Kantine

Haraldsplass Kantine er opptatt av å levere god og sunn mat til våre kunder. Vi har et meget godt samarbeid med skole og studentråd.

Haraldsplass Kantine har 4 VTA plasser, første halvår én APS plass og kantinen har hatt to elever utplassert i 2015. Det var en travel start på året med mange studenter i kantinen. I tillegg fikk vi en ny arbeidstaker på VTA som raskt kom inn i «gjengen». I februar er de fleste studentene ute i praksis. I denne rolige perioden produserer vi opp til travlere tider og får planlagt våren på en god måte.

På slutten av året ble det gjort en stor oppgradering av utstyret i kantinen. Ny oppvaskmaskin, ny kjøledisk, nytt kjøleskap, ny induksjonskomfyr, nytt salgsskap fra Tine og ny snackautomat. I tillegg har vi fått nytt gulvbelegg i salgsområdet. Kantinen har gode fasiliteter og arbeidsforholdene for arbeidstakerne er godt tilrettelagt.

Kantinen tilbyr et varmt måltid daglig som er laget fra bunnen, baking av rundstykker, knekkebrød og brød som selges sammen med et godt

Midtun Vekst 6


Strategiplan 2014–2018 Styret har vedtatt strategiplan for Midtun Vekst AS gjeldene fra 2014 til 2018:

Hovedmål Hovedmålet med Midtun Vekst AS er å bistå den enkelte til i størst mulig grad å kunne mestre et tilrettelagt arbeid, gi mulighet til å utvikle seg og bidra til at personer føler seg til nytte i samfunnet. Gjennom tilrettelagt arbeid skaper vi mulighet for utvikling og et godt sosialt arbeidsmiljø.

Strategi

i­nnskuddsbaserte tjenestepensjonsavtale til lovens maksimumsnivå.

Opplæring og kompetanseheving Daglig leder har vært på to samlinger/kurs med ASVL Vest (Årsmøte og Høstkonferanse). ­Bedriften har også hatt videreopplæring i bruk av datasystemet på Midtun Vekst AS. I samarbeid med attføringsbedriftene i Bergen har bedriften prøvd å iverksette Basiskurs i attføringsarbeid 2015. Det var i år for få påmeldte til at kurset kunne gjennomføres.

For å nå hovedmålet har bedriften følgende strategi: • En levedyktig bedrift med et økonomisk fundament som gir muligheter for utvikling • Et godt arbeidsmiljø for alle ansatte • Samarbeid og tett oppfølging • Velferdstilbud og sosial utfoldelse • Godt kvalifiserte ledere • God kontakt med offentlige instanser og det private næringslivet i lokalsamfunnet • Midtun Vekst skal bidra til nytenkning og utvikling av arbeidsplasser tilpasset en målgruppe i endring når det gjelder kapasitet og behov • Midtun Vekst skal være en effektiv og målrettet organisasjon som er løsningsorientert og har fokus på kontinuerlig forbedring • Ivareta og bygge videre på vårt gode omdømme

Det er gjennomført førstehjelpskurs med hjertestarter.

Arbeidsmiljø

Klager

I samsvar med gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over sykefraværet. Totalt sykefravær i 2015 var 133 dager. Herav var 104 dager langtidsfravær på en ansatt under behandling. Øvrig sykefravær på 29 dager utgjør 1,7% av total arbeidstid i 2015.

Bedriften har nå utviklet rutiner for intern og ekstern klagebehandling. Skjema for klage er nå tilgjengelig på alle avdelingene og er også tilgjengelig på bedriftens internettside. Det er i 2015 ikke mottatt klager.

Det er styrets bestemte oppfatning at arbeidsmiljø og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Den generelle internkontrollen fungerer etter forskriftene. Bedriften har bedriftshelsetjeneste via Arsana. Av selskapets åtte ansatte er det syv kvinner pr. 31.12.2015. Der er ikke differensiert lønn p.g.a. kjønn. Bedriften har offentlig tjenestepensjon for tre av sine ansatte. De resterende ansatte har

Foreleser PhD Jørn Isaksen holdt et kveldskurs for hele staben på Midtun Vekst AS, med temaet «Fra motstand til mestring,» med formål om å gi konkrete ideèr og forslag til målrettede tilretteleggingstiltak for personer med autismespekter-­ forstyrrelser. To ansatte var også på kurs med Jørn Isaksen. Emne: Autismespekterforstyrrelser. En person startet høsten 2015 på deltidsstudiet Veiledningspedagogikk på Høyskolen i Bergen. Studiet vil bli avsluttet våren 2016. Høsten 2015 dro de ansatte på personalsamling til Gdansk. Hovedtema for samlingen var forberedelse til ny Equass-sertifisering i februar 2016.

Arbeidstakermedvirkning For å øke arbeidstakermedvirkning har vi egne møter i bedriftens Forum. Forum er sammensatt av en representant fra hver avdeling (kantine, tekstilavdeling og snekker-avdeling), samt nestleder og daglig leder. Det er også valgt vararepresentanter til Forum. Forum har møte en gang pr. måned og forbereder saker til det månedlige allmøtet.

Midtun Vekst 7


Aktiviteter

Natteravnene

Tradisjonen tro arrangerte vi sommermarked/ åpent hus 25. juni med salg av våre egen­ produserte produkter og produkter fra Nordnes Verksteder AS. Kantinene våre bidro med ­varierte retter og bakverk til kafeen.

Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid. Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige, og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk. Det viktige arbeidet som Natteravnene gjør for å skape trygge oppvekstmiljøer støtter Midtun Vekst med et lite økonomisk bidrag.

Årets blåtur gikk til Os Asvo AS der vi først fikk omvisning i bedriften og deretter en velsmakende lunsj på Eran Kro. Etter lunsj fikk vi omvisning i Oselvarverkstaden. Julemarked/åpent hus ble arrangert 26. november med salg av egenproduserte produkter. Vi hadde og salg av produkter fra Nordnes Verksteder AS og Dagsenteret for yngre funksjonshemmede på Kokstad. Kantinen bidro med en flott og innholdsrik meny i vår kafe. I tillegg til at det var salg av julebrød, julevørterbrød, jule­ sjokolade, julekaker og geleer. Årets julebord ble arrangert sammen med Nordnes Verksteder AS 2. desember. Vi hadde god julemat med både dessert og kaker til kaffe. Det var både velkomsttale og takk-for-maten-tale som arbeidstakerne bidro med. Til dansen spilte vår faste Askøyduo variert dansemusikk så alle som ønsket det fikk seg en god svingom.

Leger Uten Grenser Midtun Vekst gir månedlig et lite bidrag til organisasjonen Leger Uten Grensers viktige arbeid. I 2015 var Liberia et av landene i Vest Afrika som ble hardest rammet av ebolaepidemien og Leger Uten Grenser driver klinikk i hovedstaden ­Monrovia for pasienter som overlevde ebola.

Attføringsarbeidet For våre tiltaksdeltakere, både fast ansatte (VTA) med tilrettelagt arbeid og arbeidsutprøving (APS) ved Midtun Vekst AS, foreligger det handlings­ planer med spesifiserte målsettinger, som evalueres jevnlig. Det orienteres om handlingsplaner for den enkelte arbeidstaker i Rådgivende Utvalg. Utvalget er høringsinstans i saker som vedrører helse, miljø og sikkerhet for arbeids­ takerne. Det foreligger samarbeidsavtale mellom Nav Hordaland og Midtun Vekst AS. Denne evalueres årlig. jfr. retningslinjer for tiltaket ­utarbeidet av NAV. Bedriften har hatt jevnlige møter i Rådgivende Utvalg sammen med representant fra Nav Tiltak, Intro og Marked (TIM). Midtun Vekst AS og Nav har hatt et godt samarbeid mht. oppfølging av mennesker med nedsatt arbeidsevne ved bedriften også i 2015. Bedriften har også hatt et årlig samarbeidsmøte med Nav.

TV-aksjonen 2015

Tverretatlig samarbeid:

Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden. De mange menneskene som er helt ­avhengige av regnskogen blir drevet ut i fattig­ dom når skogene raseres. Midtun Vekst AS bidro til høstens TV-aksjon for å gi en hjelpende hånd til de menneskene som kjemper for noe av det mest verdifulle vi har på kloden.

Midtun Vekst AS har jevnlig kontakt med Nav, bofellesskap, foreldre/pårørende, Botjeneste for utviklingshemmede, Habiliteringstjenesten for voksne, fastlege, Avdeling for psykisk helse og ulike videregående skoler. Bedriften deltar i ansvarsgruppe for den enkelte arbeidstaker etter behov.

Midtun Vekst 8


Evaluering av graden av suksess 2015. VTA Ved inngangen til 2015 hadde Midtun Vekst AS 32 personer på 32 godkjente plasser i VTA. Ved utgangen av 2015 hadde vi 32 personer på 32 VTA-plasser ved bedriften. Midtun Vekst AS fikk 01.01.2015 tildelt to nye VTA-plasser. En gjennomgang av arbeidstakerne på VTA og deres handlingsplaner pr. desember 2015 viser at Nav i liten grad har spesifiserte handlingsplaner utover at det skal gis et arbeidstilbud. Det er ingen arbeidstakere som har sluttet i løpet av året. To nye arbeidstakere begynte å jobbe hos oss i år 2015. Vi har 32 handlingsplaner for 32 arbeidstakere. 29 av 32 arbeidstakere har i stor grad eller full måloppnåelse ift. handlingsplanen. Dette utgjør 88 %. Fire arbeidstakere har liten grad måloppnåelse satt i handlingsplanen, som utgjør 12%.

VGS For skoleåret 2014/2015 hadde vi totalt tolv skole­elever inne på arbeidsutprøving, fordelt på de ulike avdelinger. En gjennomgang av rapportene til de videregående skolene viser at vi i alle tilfellene lyktes med å gjøre en god kartlegging og å gi en arbeidsforberedende arbeidspraksis. Ref: Elevenes individuelle mapper på attføringsansvarlig sitt kontor. Vi mener med dette å ha oppnådd en høy grad av måloppnåelse på vårt tjenestetilbud. Evaluering av antall prosent fornøyde interessepartnere. Følgende dokumentasjon viser deres tilfredshet med Midtun Vekst AS:

Eiere • Bergen kommune er godt fornøyd. Protokoll fra generalforsamling av 03.05.2015 • Nav gjennom Nav fylke er godt fornøyd. Ref: NAVvilkår og avtaler\2.3.2. Avtale av 13.04.2015 pdf • Rådgivende utvalg er godt fornøyd. Ref: Mappe på attføringsansvarlig sitt kontor • Nav institusjonelle tiltak er godt fornøyd Ref: Mappe på attføringsansvarlig sitt kontor

Arbeidstakerne/VTA er godt fornøyd. Dette dokumenteres ved resultatene fra spørreundersøkelse gjennomført i uke 47, år 2015. Den viser at 92% prosent av våre arbeidstakere er fornøyd med sitt arbeidstilbud. Elevene på VGS pr. juni 2015 er godt fornøyd. Resultatene fra spørreundersøkelsen gjennomført ved praksisperiodens slutt, viser at 96% av elevene var fornøyd med sin arbeidsutprøvingsperiode hos oss. Evaluering av antall prosent fornøyde interessepartnere. Følgende dokumentasjons viser deres tilfredshet med Midtun Vekst AS: Vi mener med dette å ha oppnådd en god grad av måloppnåelse på vårt tjenestetilbud.

Ytre miljø Selskapets drift forårsaker etter styrets oppfatning ingen negative miljøpåvirkninger.

Bedriften har et godt økonomisk resultat i 2015 • Overskuddet for 2015 ble kr. 1.219.871 • Sum driftsinntekter i Midtun Vekst AS økte til kr. 9.708.960 i 2015 • Midtun Vekst AS sin egenkapital var kr. 10.821.459 • Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 11.905.365 sammenliknet med 10.625.279 året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2015 var 91% Inntjeningen ligger ca. 500.000 over forventningene i budsjettet for 2015. Det gode attføringsfaglige arbeidet har bidratt til å gjøre bedriften attraktiv for mange videregående skoler som søker om praksisplasser for elever som har tilrettelagt undervisning ved bedriften. Praksisplassene er aktuelle for elever som har behov for avklaring i forhold til fremtidig VTA-plass. Midtun Vekst AS vil også fremover satse på kompetanseheving i attføringsarbeidet.

Midtun Vekst 9


Midtun Vekst AS har innført nytt time­ registreings­program for alle våre arbeidstakere. Elever fra videregående skole som har praksisplass hos oss blir også registrert i samme program. Bedriften benytter nettbasert verktøy til logistikk og vareleveranser i kantinene og knytter kantinene til bedriftens tjenester via nettet.

Oppsummering Bedriften har hatt varierte arbeidsoppgaver å tilby arbeidstakerne. Det har vært god tilgang på arbeid fra eksterne bedrifter/tjenesteproduksjon i 2015. Inntjeningen har dermed vært vesentlig større enn forventet i budsjett for 2015. Driften av kantinene har vært stabil, men med en økning av salget ved alle våre kantiner. Bedriften moderniserer produksjonsutstyret fortløpende. 2015 var det andre året vi tok i bruk våre nye lokaler for hele driftsåret. Utvidelsen har gitt oss muligheten til å kunne gi våre arbeidstakere et enda bedre arbeidsmiljø og enda bedre tilpassede arbeidsplasser. Siden arbeidsoppdragene har økt i 2015 har vi hatt stor glede av vårt nye lager som gjør logistikken lettere. Ved siden av bedriftens lokaler har vi en liten hytte som vi også benytter til lager. Hordaland Fylkeskommune sin avgjørelse om nedleggelse av Fana Gymnas fra høsten 2016

har preget de ansatte i kantinen. Midtun Vekst må derfor finne ny kantine for våre arbeidstakere. Vi har opplevd at elevene har vært svært omsorgsfulle mot arbeidstakerne og kantineleder i denne prosessen. Fylkestinget gjorde følgende vedtak: «Fylkes­ tinget ber rådmannen ivareta og leggja til rette for vidareføring av VTA-plassane ved kantine­ drifta på Fana vgs.» Vi er spent på den videre prosessen. Styret vedtok i november at snekkeravdelingen legges ned pr. 31.12.15 og at vi omstiller denne avdelingen til en montering- og pakkeavdeling. Dette gjøres for at vi skal stå bedre rustet til å ta imot den økte mengden med oppdrag Midtun Vekst AS har fått. I 2015 inngikk Midtun Vekst AS to samarbeids­ avtaler om nye oppdrag som vi mener vil være godt egnet for våre arbeidstakere. Dette vil medføre behov for større montering- og pakkeplass som vi vil få når vi tar i bruk maskinrommet. Bedriften har også arbeidet med implementering av Equass, et europeisk kvalitetssikringsprogram der alle bedriftens rutiner tas opp til revisjon. Revisjon av systemet Equass ved bedriften skal gjennomføres 24. og 25. februar 2016. Bedriften vil da få sin resertifisering av Equass som vil gjelde for 2016 til 2018. Dette er tredje gangen Midtun Vekst AS sertifiseres.

Bergen 14.03.2016

Lillian Blom styreleder

Anne Lorgen Riise styremedlem

Arvid Nilsen nestleder

Jonveig H. Johnsen personalrepresentat

Per E. Stiegler styremedlem

Eivind H. Hermansen daglig leder

Midtun Vekst 10


ATTFØRINGSSTATISTIKK – 2015 VTA: Antall godkjente plasser pr. 31.12.15: .............. 32 Antall kommunale plasser pr. 31.12.15: .............. 1 Faktiske plasser pr. 31.12.15: ........................... 33 Venteliste pr. 31.12.15: ......................................13 Tot. antall sluttet i VTA i løpet av 2015: Ordinært arbeid: ............................................... 0 Andre aktive tiltak: ............................................ 0 Utdanning: ........................................................ 0 Passive tiltak: .................................................... 0 Sum sluttet i VTA i 2015: ................................... 0 APS: Antall godkjente/tildelte plasser fram til 1.7.2015: 2 APS-tiltaket ble avsluttet 01.07.2015. Gjennomstrømning i APS ..................... Tot. Antall .....herav kvinner Antall deltakere pr. 01.01.2015: .......................... 2 ....................... 2 Inntak i løpet av året: ......................................... 0 ....................... 0 Antall deltakere ved avslutning 01.07.2015 ......... 1 ....................... 1

På årets blåtur besøkte vi Oselvarverkstaden i Os

Midtun Vekst 11


Resultatregnskap

Midtun Vekst 12


Balanse

Midtun Vekst 13


Balanse

Bergen 14. mars 2016

Lillian Blom styreleder

Anne Lorgen Riise styremedlem

Arvid Nilsen nestleder

Jonveig H. Johnsen personalrepresentat

Per E. Stiegler styremedlem

Eivind H. Hermansen daglig leder

Midtun Vekst 14


Noter 2015

Midtun Vekst 15


Noter 2015

Midtun Vekst 16


Noter 2015

Midtun Vekst 17


Midtun Vekst 18


Midtun Vekst 19


Midtun Vekst AS | Osvegen 16A | 5228 Nesttun | Tlf.: 55 11 63 60 | www.midtunvekst.no

Profile for Bodoni

Midtun Vekst årsberetning 2015 med regnskap  

Midtun Vekst årsberetning 2015 med regnskap  

Profile for hg-9