Page 1

Ă…RSBERETNING

2017

Midtun Vekst AS - skaper veien til mestring Midtun Vekst 1


EQUASS Assurance has been awarded to

Midtun Vekst AS Norway

for the following services/departments:

VTA (Varig tilrettelagt arbeid) VGS (Arbeidsutprøving for elever fra videregüende skole med tilrettelagt undervisning)

for the period from 14 of February 2018 to 14 of February 2020 In recognition of its proven Quality Assurance in the provision of social services.

Mr. Frits Wichers President of the European Platform for Rehabilitation

Midtun Vekst 2


ÅRSBERETNING FOR 2017 Midtun Vekst AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid 100% av Bergen Kommune. Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape sysselsetting for gruppen arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker fremtidig drift. I 2017 var det tid for ny Equass-sertifisering. Dette har preget oss på en positiv måte gjennom hele året. Bedriften har følgende produksjonsområder: søm, montering, pakking og kantinedrift. Kantinedriften foregår på Slåtthaug videregående skole, VID Betanien og VID Haraldsplass. Den øvrige produksjonen foregår i våre lokaler som bedriften eier i Osvegen 16A på Nesttun.

Vurdering av fortsatt drift Årsregnskap for 2017 er satt opp under forutsetning av videre drift. Styret kan ikke se noen faktorer som taler for eller gir indikasjon på at selskapets drift er truet eller burde opphøre.

Midtun Vekst AS har tilskudd for 33 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) hvorav 19 kvinner og 14 menn. Ved inngangen til 2017 hadde Midtun Vekst AS 32 personer på 32 godkjente plasser i VTA. Midtun Vekst AS fikk i løpet av året en ny VTA-plass. Ved utgangen av 2017 hadde vi 33 personer på 33 VTA-plasser ved bedriften. Tre arbeidstakere sluttet i 2017. Den ene arbeidstakeren startet i ordinær virksomhet, den andre arbeidstakeren søkte dagsentertilbud. Den tredje arbeidstakeren ble pensjonist. Tre nye arbeidstakere startet opp på VTA og en arbeidstaker kom tilbake etter å ha gått et år på folkehøyskole. Våre arbeidstakere har hatt lite fravær og har stor arbeidsglede. Ved utgangen av året stod ti søkere på venteliste til VTA. Dette er en liten nedgang fra året før, da elleve søkere sto på venteliste. Bedriften har i 2017 hatt 7 elever fra videregående skole på arbeidsutprøving (elever som går i klasse med redusert elevtall).

Midtun Vekst AS sin visjon:

Våren 2017 hadde vi sosionomstudent fra Høyskolen i Bergen. Gjennom sin praksisperiode på Midtun Vekst AS fikk studenten arbeidserfaring fra alle våre avdelinger i tillegg til faste veiledningstimer. Midtun Vekst anser det som viktig at vi kan bidra i utdanningsløpet

Midtun Vekst AS - skaper veien til mestring. Gjennom arbeid gi meningsfulle arbeidsdager for den enkelte.

Midtun Vekst AS har etter avtale med Bergen kommune også en arbeidstaker på kommunal VTA-plass.

Verdier: Tilhørighet: Trygghet: Utvikling: Kvalitet:

Eivind H. Hermansen er selskapets daglige leder.

Bedriften utfører arbeid for ordinær industri, kantinedrift for videregående skoler og høgskole. I tillegg har vi litt produksjon av tekstilprodukter i egen design. Produktene selges direkte fra Midtun Vekst AS og ved sommer- og julemarkeder. Markedene hadde god oppslutning og det var stor interesse for kjøp av blant annet varmmat, gjærbakst og kaker, samt bedriftens egne produkter.

Drift

Midtun Vekst er også gaveleverandør for Bergen Kommune og andre forretningspartnere.

Hovedinntekten til drift av Midtun Vekst AS består av salg av attføringstjenester til Nav. Virkemiddel i denne tjenesten er varig tilrettelagt arbeid og oppgaver relatert til restarbeidsevnen hos den enkelte arbeidstaker.

Tjenesteproduksjon for grafisk industri, pakking, plastsveising og søm av støvmansjetter er bedriftens satsningsområde.

Visjon - Verdier

Stolt over min arbeidsplass. Trygghet til å ytre sin mening. Gjennom individuelle målsettinger. Vår kompetanse gir god kvalitet.

Daglig leder

Midtun Vekst 3


I tillegg har vi satt sammen visittkortesker og limt pop-up søyler. Konvolutter er limt og Bergenskalenderen lagt i. I løpet av året er det blitt en hel del oppdrag med liming og pakking av reklame.

Tekstilavdeling/Monteringsavdeling

Vi setter på norsk etikett på poser med helsekost, norsk innholdsfortegnelse og id-lapper på sjokolade-barer. Maskindeler og pakninger er pakket i esker med id. merking og vi har laget billettlommer for konsertbilletter. BIR hadde også avtale med oss angående pakking av julesekker som deles ut til alle husstandene sammen med Bossanova, info fra BIR.

Skoleåret 2016/17 hadde vi tre elever i praksis to dager i uken. To arbeidsledere har ansvar for driften av tekstilavdelingen.

Oppdragsgivere i 2017 var blant andre Frank Mohn Fusa, Frank Mohn Services, Bodoni AS, Karl Staahl, Profil Emballasje, FLT avd. 14 Bergen, Vest Pharma, Kinsarvik Fruktutsalg AS, Grønneviken AS og Aleris. Bedriften har satset på vedlikehold av eksisterende utstyr, men det er kjøpt inn nytt kasseapparat til VID Betanien, samt at kantinen på VID Haraldsplass har fått en total renovering. I tillegg er det kjøpt inn to limemaskiner.

På tekstilavdelingen har det vært elleve arbeidstakere (VTA) gjennom 2017. En ny arbeidstaker startet opp i begynnelsen av året.

Året har stort sett vært preget av mange oppdrag fra grafisk industri. Vi har ellers våre faste bestillinger på støvmansjetter.

Montering- og pakkeavdeling Ved oppstart av 2017 hadde montering- og pakkeavdelingen åtte arbeidstakere hvorav tre gikk i redusert stilling. En arbeidstaker fikk permisjon i april for å prøve seg i «Helt-med-prosjektet.» Han fikk i løpet av året fast stilling i prosjektet og avsluttet sitt arbeidsforhold hos oss. Avdelingen har hatt en elev fra videregående skole på arbeidsutprøving gjennom året. Det har totalt sett vært lite fravær på avdelingen. Montering- og pakkeavdelingen hadde følgende arbeidsoppgaver i 2017: id-merking av poser og esker, lagt papp og ring i pose og til slutt sammensveising av posen. Vi har montert visittkortesker, limt sammen ulikt reklamemateriell, rullet og pakket kalendere sammen med lister for utsending, montert pop-up søyler for å nevne noe.

Kantiner Midtun Vekst A/S drifter tre kantiner pr. 31.12.2017, henholdsvis på Slåtthaug videregående skole, VID Haraldsplass og VID Betanien. Kantinene produserer i hovedsak kaldmat. Kantinene leverer også møtemat på bestilling. Likeså fruktfat til div. kurs og møter. Det har vært en vesentlig økning av cateringoppdrag i 2017. Kantinene tilbyr godt og variert arbeid for arbeidstakerne. Det jobber fire til seks arbeidstakere og en arbeidsleder i hver kantine.

Slåtthaug Kantine

Store mengder visittkortesker settes sammen og pakkes iløpet av året.

Slåtthaug kantine har vært et godt arbeidsted i 2017. Det har vært minimalt fravær som viser høy grad av trivsel. Det er seks arbeidstakere og en arbeidsleder i denne kantinen.

Midtun Vekst 4


Vi har opprettholdt leveringer til de faste kundene, kantinen har kun fått positive tilbakemeldinger på maten som er levert. Kantinen har stort fokus på å finne den rette balansen mellom elevens ønsker av mat som gjør at de bruker kantinen, og hva som er sunn lunsjmat. På slutten av 2017 satt vi enda større fokus på hvordan vårt eget kosthold kan påvirke vår livskvalitet. Vi fortsetter med denne bevisstgjøringen i 2018.

VID Betanien Kantine Det er ansatt fem arbeidstakere og en arbeidsleder i denne kantinen. Arbeidstakerne er godt kjent med sine faste rutiner. Vi har fellesmøter hvor dagens aktiviteter gjennomgås og fordeles. Arbeidstakerne trives svært godt i kantinen. Vi drifter Betanien kantine på andre året. Vi har blitt godt mottatt av studenter og de ansatte ved høyskolen. Vi lager varmmat, baker diverse brødmat og kaker. Det har vært litt bestillinger fra skolens ansatte i tillegg til eksterne kunder. VID Betanien er godt utstyrt med serverings- og kokeutstyr. Fra høsten 2017 har vi inngått kontrakt med en barnehage i bydelen, hvor avtalen er at vi lager varmmat to ganger pr. uke til 45 barn.

VID Haraldsplass Kantine Vi er for tiden fire arbeidstakere og en arbeidsleder i denne kantinen. En ny arbeidstaker ble fast ansatt i 2017. Året startet travelt med mange studenter på huset. En rolig periode i februar hvor studentene var ute i praksis gjorde at det ble produsert opp både kjøttboller, fiskekaker og vårruller til travlere tider. Kantinen tilbyr et varmt måltid daglig, stort sett laget fra bunnen, i tillegg til hjemmebakte rundstykker og brød som selges sammen med et bra utvalg av pålegg. Vi har hatt produksjon og salg av kaker, småkaker/julekaker, brød, lefser og diverse geleer/ syltetøy. Nytt i 2017 har vært at alle kaker har vært egenprodusert. Det har vært en del salg av dekorerte kaker til blant annet bursdager. Kantineleder har

gått på kurs i blomster- og figurlaging, og en arbeidstaker er nå under opplæring i kakedekor. Dette gir andre utfordringer og erfaringer enn vanlig kantinedrift. Vi har hatt en del møter med matservering, og høster gode tilbakemeldinger fra inn- og utenbys kunder. Haraldsplass kantine er opptatt av å levere sunn og god mat til sine kunder, og har et godt samarbeid med skole og studentråd. Utover studenter og ansatte har det vært en del eksterne kunder. Strategiplan for Midtun Vekst AS 2018 - 2022 Styret har vedtatt strategiplan for Midtun Vekst AS gjeldene fra 2018 til 2022.

Hovedmål Hovedmålet med Midtun Vekst AS er å bistå den enkelte til i størst mulig grad å kunne mestre et tilrettelagt arbeid, gi mulighet til å utvikle seg og bidra til at personer føler seg til nytte i samfunnet. Gjennom tilrettelagt arbeid skaper vi mulighet for utvikling og et godt sosialt arbeidsmiljø.

Strategi For å nå hovedmålet har bedriften følgende strategi: »» Et godt arbeidsmiljø for alle ansatte som også innbefatter likestilling. »» En levedyktig bedrift med et økonomisk fundament som gir mulighet for utvikling. »» Samarbeid og tett oppfølging med arbeidstakerne, Nav Hordaland og Bergen kommune. »» Velferdstilbud og sosial utfoldelse. »» Godt kvalifiserte ledere »» God kontakt med offentlige instanser og det private næringslivet i lokalsamfunnet. »» Midtun Vekst skal bidra til nytenking og utvikling av arbeidsplasser tilpasset en målgruppe i endring når det gjelder kapasitet og behov. »» Midtun Vekst skal være en effektiv og målrettet organisasjon som er løsningsorientert og har fokus på kontinuerlig forbedring. »» Ivareta å bygge videre på vårt gode omdømme.

Midtun Vekst 5


Arbeidsmiljø

Klager

I samsvar med gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over sykefraværet. Sykefraværet i 2017 var 47 dager, dette utgjør 2,3% totalt mot 2% i 2016.

Bedriften har prosedyrer for intern og ekstern klagebehandling. Skjema for klage er nå tilgjengelig på alle avdelingene og er også tilgjengelig på bedriftens internettside. Det er i 2017 ikke mottatt klager.

Det er styrets bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. Den generelle internkontrollen fungerer etter forskriftene. Bedriften har bedriftshelsetjeneste via Arsana. Av selskapets åtte ansatte er det sju kvinner pr. 31.12.2017. Det er ikke differensiert lønn på grunn av kjønn. Bedriften har offentlig tjenestepensjon for tre av sine ansatte. De resterende ansatte har innskuddsbaserte tjenestepensjonsavtale til lovens maksimumsnivå.

Opplæring og kompetanseheving Daglig leder har vært på en samling/kurs med ASVL Vest (Årsmøte med kurs på Solstrand), samt høstkonferansen til ASVL. Videre deltok daglig leder på Lederforum BI. I samarbeid med attføringsbedriftene i Bergen har bedriften prøvd å iverksette Basiskurs i attføringsarbeid 2017. Det var i år for få påmeldte til at kurset kunne gjennomføres. I mai deltok tre ansatte på SOR-konferanse (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming) i Bergen med temaet: «Frihet, omsorg, tvang og makt. Utfordringer og dilemma ved selvbestemmelse, kontroll, støtte og påvirkning i tjenester til personer med utviklingshemming.» I oktober deltok fire ansatte på SOR-konferansen i Oslo med temaet: «Ferdigheter for fremtiden. Målrettet og relasjonell miljøterapi og miljøarbeid. Utvikling av kompetanse hos tjenestebrukere og tjenesteytere.» Høsten 2017 dro de ansatte på personalsamling til København. Hovedtema for samlingen var resertifisering av Equass, herunder virksomhetsplan og HMS-plan for 2018.

Arbeidstakermedvirkning For å øke arbeidstakermedvirkning har vi egne møter i bedriftens Forum. Forum er sammensatt av en representant fra hver avdeling (kantine, tekstilavdeling og montering -og pakkeavdeling), samt nestleder og daglig leder. Det er også valgt vararepresentanter til Forum. Forum har møte en gang pr. måned og forbereder saker til det månedlige Allmøtet.

Aktiviteter: Åpent hus/sommermarked Tradisjonen tro arrangerte vi åpent hus/sommermarked 8. juni med salg av våre egenproduserte produkter og produkter fra Nordnes Verksteder AS og Dagsenteret for yngre funksjonshemmede på Kokstad. Kantinene våre bidro med varierte retter og bakverk til kafeen.

Blåtur Årets blåtur gikk til AKS Hardanger. Vi fikk omvisning på bedriftens hovedkontor og i produksjonsavdelingene. Deretter reiste vi til Thon Hotell Sandven og spiste en velsmakende lunsj. På blåturen markerte vi at en av våre arbeidstakere hadde vært ansatt i 25 år. Gaven hun fikk var en helikoptertur over Bergen etter eget ønske.

Åpent hus/julemarked Åpent hus/julemarked ble arrangert 7. desember med salg av egenproduserte produkter. Vi hadde også salg av produkter fra Nordnes Verksteder AS og Dagsenteret for yngre funksjonshemmede på Kokstad. Kantinen bidro med en flott og innholdsrik meny i vår kafe. I tillegg til at det var salg av julebrød, julevørterbrød, julesjokolade, julekaker og geleer.

Vi har hatt kollegaveiledning i gruppe gjennom deler av året. Alle arbeidstakerne har gjennomført førstehjelpskurs i samarbeid med Røde Kors.

Midtun Vekst 6


Julebord

Attføringsarbeidet

Årets julebord ble arrangert sammen med Nordnes Verksteder 13. desember på Beredt Catering sine lokaler på Apeltun. Vi fikk servert god julemat med både dessert og kaker til kaffen. Det var både velkomsttale og takk-for-maten-tale som arbeidstakerne bidro med. Til dansen spilte vår faste Askøyduo variert dansemusikk, alle som ønsket det fikk seg en god svingom.

Det foreligger handlingsplan med spesifiserte målsettinger for alle våre VTA-ansatte. På grunn av at to arbeidstakere har vært langtidssykemeldte i 2017, er to handlingsplaner ikke oppdaterte i 2017. Handlingsplanene evalueres jevnlig. Medarbeidersamtaler med VTA-ansatte gjennomføres årlig.

Sommerlunsj/julelunsj I forbindelse med siste arbeidsdag før sommerferien og siste arbeidsdag før juleferien har vi sommer- og julelunsj hvor våre pensjonister blir invitert. Dette er to fine avslutninger som alle setter stor pris på. På julelunsjen har vi egen pianist som spiller til julesangene.

Gaver: Leger Uten Grenser: Midtun Vekst gir månedlig et lite bidrag til organisasjonen Leger Uten Grensers viktige arbeid. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

Det orienteres om handlingsplaner for den enkelte arbeidstaker i Rådgivende Utvalg. Utvalget er høringsinstans i saker som vedrører helse, miljø og sikkerhet for arbeidstakerne. Det foreligger samarbeidsavtale mellom Nav Hordaland og Midtun Vekst AS. Denne evalueres årlig. jfr. retningslinjer for tiltaket utarbeidet av Nav. Bedriften har hatt jevnlige møter i Rådgivende Utvalg sammen med representant fra Nav Hordaland Markedstjenester. Midtun Vekst AS og Nav har hatt et godt samarbeid mht. oppfølging av mennesker med nedsatt arbeidsevne ved bedriften også i 2017. Bedriften har også hatt et årlig samarbeidsmøte med Nav.

TV-aksjonen 2017 Midttun Vekst gav også en liten sum til TV-aksjonen. TV-aksjonen gikk til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser. TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Natteravnene: Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid. Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige, og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk. Det viktige arbeidet som Natteravnene gjør for å skape trygge oppvekstmiljøer støtter Midtun Vekst med et lite økonomisk bidrag. Her limes og brettes det før montering

Midtun Vekst 7


På blåtur med Brannbussen til Hardanger AKS

Tverretatlig samarbeid Midtun Vekst AS har jevnlig kontakt med Nav, bofellesskap, foreldre/pårørende, Botjeneste for utviklingshemmede, Habiliteringstjenesten for voksne, fastlege, Avdeling for psykisk helse og ulike videregående skoler.

derfor ikke oppdaterte handlingsplaner. 25 av 31 arbeidstakere har i stor grad eller full måloppnåelse i forhold til handlingsplanen. Dette utgjør 81 %. 6 arbeidstakere har liten grad måloppnåelse satt i handlingsplanen, som utgjør 19 %.

Bedriften deltar i ansvarsgruppe for den enkelte arbeidstaker etter behov. I tillegg har vi i år hatt informasjonsutveksling av ansatte fra ulike bofelleskap på vårt personalmøte.

Evaluering av graden av suksess 2017. VTA Ved inngangen til 2017 hadde Midtun Vekst AS 32 personer på 32 godkjente plasser i VTA. Midtun Vekst AS fikk tildelt en ny VTA-plass i løpet av 2017. Ved utgangen av 2017 hadde Midtun Vekst AS 33 personer på 33 VTA-plasser ved bedriften. En gjennomgang av arbeidstakerne på VTA og deres handlingsplaner viser at Nav i liten grad har spesifiserte handlingsplaner utover at det skal gis et arbeidstilbud. Tre arbeidstakere sluttet i løpet av året. Fire nye arbeidstakere begynte å jobbe hos oss i 2017. Vi har 31 handlingsplaner for 33 arbeidstakere. To arbeidstakere har vært langtidssykemeldte i store deler av 2017 og har

Merking av ulike produkter

Midtun Vekst 8


VGS

Ytre miljø

For skoleåret 2016/17 hadde vi totalt 5 skoleelever inne på arbeidsutprøving, fordelt på de ulike avdelinger. En gjennomgang av rapportene til de videregående skolene viser at vi i alle tilfellene lyktes med å gjøre en god kartlegging og å gi en arbeidsforberedende arbeidspraksis. Ref.: Elevenes individuelle mapper på attføringsansvarlig sitt kontor.

Selskapets drift forårsaker etter styrets oppfatning ingen negative miljøpåvirkninger.

Vi mener med dette å ha oppnådd en høy grad av måloppnåelse på vårt tjenestetilbud. Evaluering av antall prosent fornøyde interessepartnere. Følgende dokumentasjon viser deres tilfredshet med Midtun Vekst AS:

Bedriften har et godt økonomisk resultat i 2017 Overskuddet for 2017 ble kr. 505.157,Sum driftsinntekter i Midtun Vekst AS økte fra kr. 9.748.273,- i 2016 til kr. 9.900.239,- i 2017. Midtun Vekst AS sin egenkapital var kr. 11.955.683,Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 13.312.111 sammenliknet med 12.776.630 året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2017 var 90% Inntjeningen ligger ca. 300.000,- over forventningene i budsjettet for 2017.

Følgende dokumentasjon viser deres tilfredshet med Midtun Vekst AS:

Oppsummering

Eiere: - Bergen kommune er godt fornøyd. Protokoll fra generalforsamling av 10.05.17

Bedriften har varierte arbeidsoppgaver å tilby arbeidstakerne. Det har vært god tilgang på arbeid fra eksterne bedrifter/tjenesteproduksjon i 2017. Inntjeningen har dermed blitt vesentlig større enn forventet i budsjett for 2017.

- Nav gjennom: »» Nav fylke er godt fornøyd. Ref.: Nav vilkår og avtaler\2.3.2. Avtale av 17.11.17 pdf »» Rådgivende utvalg er godt fornøyd. Ref.: Mappe på attføringsleder sitt kontor. »» Nav Markedstjenester Hordaland er godt fornøyd Ref.: Mappe på attføringsleder sitt kontor.

Driften av kantinene har vært stabil, men med en økning av salget ved alle våre kantiner. Bedriften moderniserer produksjonsutstyret fortløpende. Det gode attføringsfaglige arbeidet har bidratt til å gjøre bedriften attraktiv for mange videregående skoler som har behov for tilrettelagt arbeidsutprøving for sine elever.

- Videregående skolene: kontaktlærerne for elever i arbeidsutprøving gir tilbakemelding til oss om at de er godt fornøyd med arbeidsutprøvingsperiodene, jfr. spørreskjema som fylles ut ved praksisperiodens slutt. Ligger i mappe på attføringsansvarlig sitt kontor. Arbeidstakerne/VTA er godt fornøyd. Dette dokumenteres ved resultatene fra spørreundersøkelse gjennomført i uke 47 år 2017. Den viser at 92 % prosent av våre arbeidstakere er fornøyd med sitt arbeidstilbud. Elevene på VGS pr. juni 2017 er godt fornøyd. Resultatene fra spørreundersøkelsen gjennomført ved praksisperiodens slutt, viser at 91% av elevene var fornøyd med sin arbeidsutprøvingsperiode hos oss. Vi mener med dette å ha oppnådd en god grad av måloppnåelse på vårt tjenestetilbud. Pakking av gave-esker krever konsentrasjon og godt håndlag

Midtun Vekst 9


Balanse Midtun Vekst AS Balanse Midtun Midtun Vekst AS vil også fremover satse på Egenkapital og gjeld kompetanseheving i attføringsarbeidet.

VekstMidtun AS Vekst AS har fått utviklet en egen App

I Innskutt 2017 har vi fått produsert en ny presentasjonsegenkapital Egenkapital og gjeld brosjyre om Midtun Vekst AS. I tillegg har vi Aksjekapital oppdatert og fått ny layout på våre nettsider. Sum innskutt egenkapital

Innskutt egenkapital Aksjekapital Det er avholdt flere møter med Bergen NæOpptjent egenkapital Sum innskutt egenkapital ringsråd, som resulterte i at vi var deltaker på Annen egenkapital frokostmøte i Næringsrådet og fikk presentert Sum opptjent egenkapital Midtun Vekst AS. Opptjent egenkapital Annen egenkapital egenkapital ViSum mistet i 2017egenkapital avtalen med Jacobs Douwe Sum opptjent

Egberts Norge (JDE) som var en fast og god Gjeld Jacobs Douwe Egberts Norge (JDE) kunde. Sum egenkapital valgte å flytte sitt pakkeoppdrag til Moss der varen kommer gjeld inn til landet. Vi har derfor sett etter Kortsiktig Gjeld nye kunder som Leverandørgjeldkan gi oss nye eller tilsvarende oppdrag. Skyldig offentlige avgifter

Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum kortsiktig gjeld

2016 2015 somNote inneholder ukeplan, timeregistrering og registrering av kassaoppgjør. Bedriften har også arbeidet med implementering Note et europeisk 2016 2015 av Equass, kvalitetssikringsprogram 100 000 100 000 6 der alle bedriftens 100 rutiner revisjon. 000tas opp til100 000 Revisjon av systemet Equass ved bedriften ble 100 000 6 gjennomført 18. og100 19.000 desember 2017. 100 000 100 000 Bedriften fikk da sin resertifisering av Equass 11 350 527 10 721 459 som vil gjelde for 2018 til 2020. Dette er fjerde 350AS 527sertifiseres. 10 721 459 gangen Midtun11 Vekst

Sum egenkapital og gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

11 350 527

10 721 459

1 326 103 413 859 447 486 1 326 103 1 326 103

1 083 906 437 432 388 728 1 083 906 1 083 906

12 776 630 1 326 103

11 905 365 1 083 906

12 776 630

11 905 365

450 527 i mars 10 821 459 Styret avholdte 11 styreseminar med følgen11 350 527 10 721 459 de tema: Eierskapsmeldingen til Bergen kommune, samfunnsoppdraget til bedriften, utfordringer 11 450 527 10 821 459 i bransjen, styrearbeid, reserverte kontrakter, inkluderende kommune og inkluderende bedrift. Foruten styrets medlemmer 464 758 og varamedlemmer 257 746 deltok også representanter 413 859 fra Bergen 437 kommune 432 og ASVL. (Arbeidsgiverforening for Vekst447 486 388 728og 257 746 attføringsbedrifter).464 758

Bergen 03.04.2018

Bergen, 20.03.2017 Styret i Midtun Vekst AS Bergen, 20.03.2017 Styret i Midtun Vekst AS

Lillian Blom styreleder

Arvid Nilssen nestleder

Eivind Haldor Hermansen daglig leder

Lillian Blom styreleder

Arvid Nilssen nestleder

Eivind Haldor Hermansen daglig leder

Daniel Mekki styremedlem

Liv-Wigdis Løvvik styremedlem

Torill B. Fadnes styremedlem

Daniel Mekki styremedlem

Liv-Wigdis Løvvik styremedlem

Torill B. Fadnes styremedlem

Midtun Vekst AS

Side 4

Midtun Vekst AS

Side 4

Midtun Vekst 10


ATTFØRINGSSTATISTIKK – 2017 VTA: Tot. antall

Herav kvinner

33

19

1

0

Faktiske plasser pr. 31.12.17:

34

19

Venteliste pr. 31.12.17:

10

4

Ordinært arbeid:

1

0

Andre aktive tiltak:

0

0

Utdanning:

0

0

Passive tiltak:

2

2

Sum sluttet i VTA i 2017:

3

2

Antall godkjente plasser pr. 31.12.17: Antall kommunale plasser pr. 31.12.17:

Tot. antall sluttet i VTA i løpet av 2017:

Våre kantiner produserer i hovedsak kaldmat. Vi leverer også møtemat på bestilling.

Midtun Vekst 11


Resultatregnskap

Midtun Vekst 12


Balanse

Midtun Vekst 13


Balanse

Egenkapital og gjeld

Balanse Midtun Vekst AS Balanse Midtun Vekst AS

Note

2016

2015

Note 6

2016 100 000 100 000

2015 100 000 100 000

100 000 100 000 11 350 527 11 350 527

100 000 100 000 10 721 459 10 721 459

11 350 527 11 450 527 11 350 527

10 721 459 10 821 459 10 721 459

11 450 527

10 821 459

Kortsiktig gjeld Gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum kortsiktig gjeld

464 758 413 859 447 486 464 758 1 326 103 413 859 447 486 1 326 103 1 326 103

257 746 437 432 388 728 257 746 1 083 906 437 432 388 728 1 083 906 1 083 906

Sum egenkapital og gjeld Sum gjeld

12 776 630 1 326 103

11 905 365 1 083 906

12 776 630

11 905 365

Innskutt egenkapital Egenkapital og gjeld Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum opptjent egenkapital

6

Gjeld Sum egenkapital

Sum egenkapital og gjeld

Bergen, 20.03.2017 Styret i Midtun Vekst AS Bergen, 20.03.2017 Styret i Midtun Vekst AS

Lillian Blom styreleder

Arvid Nilssen nestleder

Eivind Haldor Hermansen daglig leder

Lillian Blom styreleder

Arvid Nilssen nestleder

Eivind Haldor Hermansen daglig leder

Daniel Mekki styremedlem

Liv-Wigdis Løvvik styremedlem

Torill B. Fadnes styremedlem

Daniel Mekki styremedlem

Liv-Wigdis Løvvik styremedlem

Torill B. Fadnes styremedlem

Midtun Vekst AS

Midtun Vekst AS

14

Side 4

Midtun Vekst

Side 4


Noter 2017

Midtun Vekst 15


Noter 2017

Midtun Vekst 16


Noter 2017

Midtun Vekst 17


Midtun Vekst 18


Midtun Vekst 19


Midtun Vekst AS | Osvegen 16A | 5228 Nesttun | Tlf.: 55 11 63 60 | www.midtunvekst.no

Profile for Bodoni

Midtun vekst årsberetning 2017  

Årsmelding for Midtun Vekst 2017

Midtun vekst årsberetning 2017  

Årsmelding for Midtun Vekst 2017

Profile for hg-9