Page 1

Afz. Heilige Familie, Eigenheerdstraat 8, 8900 Ieper

Driemaandelijks tijdschrift I Afgiftekantoor 8900 Ieper 1 I Erkenningsnr. P708312 | V.U. directeur Hans Debel, Eigenheerdstraat 8, 8900 Ieper

PIT

milieu

toerisme

familie tuin 2019-2020 I 72ste jaargang I nr 1 I OKTOBER


design your future design your future

OPEN OPEN CAMPUS CAMPUS zaterdag 7 maart zaterdag 7 maart zondag 8 maart zondag 8 maart 13-17u. 13-17u.

bachelor/graduaat bachelor/graduaat

BRUGGE BRUGGE KORTRIJK KORTRIJK OOSTENDE OOSTENDE ROESELARE ROESELARE TORHOUT TORHOUT

design your future

OPEN CAMPUS

Ga ook voor 6 maand gratis sanitair warm water per jaar via de zon!

Patrick Maes Nieuw adres: zaterdag 7 maartVeemarkt 1 Ieper zondag 8 maart 13-17u.

ENERGIEZUINIGE TECHNIEKEN, ZONNEBOILER, ZONNEGASCOMBI

Ga ook voor 6 maand gratis sanitair warm water per jaar via de zon

Vandenberghe bvba

057/20.02.78

Kruiskalsijdestraat 8 info@vdb-tech.be ENERGIEZUINIGE TECHNIEKEN 8900 Ieper www.vdb-tech.be ZONNEBOILER, ZONNEGASCOMBI 171002_ADV_VDB_Ad rem.indd 4

Vandenberghe bvba Kruiskalsijdestraat 8, 8900 Ieper - 057 200 278 info@vdb-tech.be - www.vdb-tech.be

2/10/17 11:18

bachelor/graduaat

BRUGGE KORTRIJK OOSTENDE ROESELARE TORHOUT


pagina

auteur

titel directoriaal

Hans Debel

04

PIT

Peter Deltour, Kizzy Doornaert

05

trommelvlies

Stefaan Dehaerne

06

interscholenveldloop

Herwig Sinnesael

07

sportdag 2019

Herwig Sinnesael

08 - 09

terugkomdag

Annemie Lietaert

10

op bezoek

Mieke D'heedene

11

Gerard Vermeersch Dju Dedju

Geert Opsomer

11

De Link

Stefaan Dehaerne

12

bezinning

Matthias Ingelbeen, Elicia Ruebens, Elke Vandenabeele

13

toerisme

Isabelle Spenninck

14

milieuwerkgroep

Klaas Staelens

15

proficiat

Stefaan Dehaerne

15

inleefreizen Cambodja

Jan Louagie

16

BK

Pascal Debruyne

17

geografische herkomst

Dieter De Praitere

18

tips voor trips

Lieselotte Depuydt

19

handel

Sabine Boutte

20

verkoop

Kornelia Debouvere

21

eerstejaarservaringen

Kizzy Doornaert, Tine Simoens

22

eerstejaarsweekend

Kathy Lemahieu, Kizzy Doornaert

23

nieuwe leerkrachten

Lies Popelier, Marion Bostyn, Widad Abouhait

24

werkplekleren

Kornelia Debouvere

25

taalstage

Nacha De Cooman

25

familienieuws

Lut Sinnesael

26

inhoud redactie Hans Debel Dieter De Praitere eindverantwoordelijke Dehaerne S. medewerkers Bostyn M. Boutte S. Debouvere K. Debruyne P. De Cooman N. Deltour P. Depuydt L. D'heedene M. Doornaert K. Ingelbeen M. Lemahieu K. Lietaert A. Louagie J. Opsomer G. Popelier L. Ruebens E. Simoens T. Sinnesael H. Sinnesael L. Spenninck I. Staelens K. Vandenabeele E.

ENT UW ABONNEM DOOR N A K HERNIEUWEN r jaargang)

(4 nummers pe

schrijven op e8,50 over te 60 4168 1065 73 8 rekeningnr. BE1 ensscholen Ieper aart van vzw Sint-M e Heilige Famili

raat 8 Eigenheerdstr 8900 Iepe


Hans Debel

4

directoriaal Beste lezer Wanneer u dit eerste exemplaar van de 72ste jaargang van ons schooltijdschrift openslaat, is het eerste trimester van dit schooljaar alweer halfweg. De tijd vliegt, en onze school staat niet stil! De zomervakantie bood ons de tijd om enkele infrastructuurwerken uit te voeren: een gedeelte van de speelplaats werd heraangelegd, enkele stookketels werden vervangen en de wetenschapsklas werd gerenoveerd. Tevens werden de tapkraantjes geïnstalleerd waarmee we onze inspanningen voortzetten om een gezonde en afvalarme school te worden. Intussen gingen onze leerkrachten aan de slag om de nieuwe leerplannen voor het eerste jaar van het ‘gemoderniseerde’ secundair onderwijs te implementeren. Bij de start van het schooljaar mochten we een mooi aantal inschrijvingen noteren. Ons algemene leerlingenaantal gaat er dit jaar licht op vooruit, na enkele jaren van achteruitgang of stagnatie. Vooral de spectaculaire groei in het eerste jaar stemt ons verheugd: 91 leerlingen vatten bij ons het vernieuwde eerste leerjaar aan, wat neerkomt op een stijging met meer dan 25 %. Deze eerstejaars zijn verspreid over vijf klassen: twee van het leerpad 1A Economie & IT, twee van het leerpad 1A Kunst & Creatie, en één klas van het leerpad 1B, waarin beide studiegebieden worden gecombineerd. Ook de horizons, die wij in onze school inrichten voor de eerstejaars van de scholengemeenschap, kennen een sterke aantrekkingskracht. Er zijn amper vrije plaatsen overgebleven in de vier horizons, en de horizon ‘Gamification’ moet zelfs in elke periode drie keer naast elkaar worden ingericht. Op de eerste schooldag stelden we aan alle leerlingen de nieuwe editie van ‘life@school.hfi’ voor. Deze brochure vormt ons interne schoolreglement en bevat ook heel wat praktische informatie. Voor dit schooljaar schuiven we vijf werkpunten naar voren. Ten eerste zetten we onze leerlingen ertoe aan op tijd te komen. Dat maakt de start van de schooldag voor iedereen aangenamer. Ten tweede vinden we het belangrijk dat voorziene afwezigheden correct en tijdig worden doorgegeven. Zo kunnen we heldere afspraken maken en verwarring vermijden. Ten derde besteden we aandacht aan het voorkomen van onze leerlingen door hen enkele duidelijke richtlijnen mee te geven. Schoolkledij is immers geen vrijetijdskledij. Ten vierde trekken we een heldere lijn wat betreft het gsm-gebruik op school. Leerlingen mogen hun gsm enkel tijdens de pauzes én buiten de gebouwen gebruiken, en nooit om te bellen, foto’s te nemen, filmpjes te maken of muziek te beluisteren. Ten vijfde benadrukken we het belang van een verzorgde communicatie met het personeel. Al deze werkpunten kaderen binnen ons pedagogisch project om leerlingen te begeleiden in hun groei naar volwassenheid, en om hen houdingen en vaardigheden bij te brengen die in het latere beroepsleven van pas kunnen komen.

Tot slot dient zich op het vlak van de scholengemeenschap eens te meer een jaar aan van belangrijke beslissingen met het oog op de toekomst. Nu de aankoop van de gronden nabij het VTI is afgerond, gaat de bouw van de nieuwe campus voor de tweede en derde graad de selectie- en ontwerpfase in. Intussen moeten de nodige voorbereidingen worden getroffen om onze school om te vormen tot een eerstegraadsschool. Principieel werd de beslissing genomen dat de Heilige Familie en het Lyceum één grote eerstegraadsschool zullen vormen, waarbij de leerlingen in de loop van hun schoolloopbaan les krijgen in beide gebouwencomplexen. In de komende maanden moet deze beslissing verder worden geconcretiseerd, zowel wat betreft de infrastructuur als de pedagogische inrichting van deze school. Hoewel het nog enkele jaren duurt vooraleer we met deze eerstegraadsschool kunnen starten, zal dit boeiende project in toenemende mate zijn stempel drukken op onze werking. U ziet het: de Heilige Familie is voortdurend in beweging. We blijven immers de ambitie koesteren om een bruisende en dynamische school te zijn. In dit nummer schetsen we graag een beeld van hoe we dit dag in, dag uit verder trachten waar te maken met onze leerlingen.


PIT

We zijn het nieuwe schooljaar ingestapt met handen vol hoop. "Handen vol hoop" is het jaarthema voorgesteld door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We besloten in overleg met de pastorale raden van alle Ieperse scholen om samen dit thema mee uit te dragen.

Hoop dat ze iets van ons kunnen leren uiteraard, maar ook hoop dat ze goede mensen zullen worden. Hoop ook dat we de wereld waarin ze opgroeien, samen met hen, richting kunnen geven.

We hoopten op mooi weer voor het openingsmoment op de eerste schooldag met zijn allen op de speelplaats en dat kregen we. Het was een warme verwelkoming door directie, leerlingenraad en PIT. Mijnheer Debruyne met de leerlingen van 7 DECO en de Drumband zorgden voor de nodige ondersteuning en ambiance bij het onthullen van het jaarthema.

Als hopen alleen maar wensen zou zijn, zou het misschien vanuit de luie zetel kunnen. Maar hopen is vooral bouwen en vertrouwen. Het is zaaien met handen vol hoop. Het heet ook hoop, omdat we veelal het resultaat van onze inzet niet instant kunnen meten of zien. Maar dan mogen we Adriaan Roland Holst parafraseren: “… doe ons in den oogst geloven, waarvoor we dienen.”

Katholieke dialoogscholen kunnen niet anders dan scholen van HOOP zijn. Vanuit onze christelijke inspiratie willen wij vertellers van een “blijde” boodschap zijn en aldus brengers van hoop.

De hoop laat zich voelen op onze speelplaatsen, in onze klassen en soms ver daarbuiten. Je merkt ze in de drive van het opvoedend personeel, in de ontvankelijkheid van leerlingen, in de visie van het beleid, in het vertrouwen van de ouders, in het pad van oud-leerlingen.

Onze hoop steunt op de belofte van God: “Ik zal er zijn”. Hoop zit ook ingebakken in het DNA van de leerkracht, de opvoeder, de directie en bij uitbreiding van het onderwijsproject. Wat zouden we onze leerlingen te bieden hebben, als we geen hoop hadden?

We weten nog bijlange niet wat het nieuwe schooljaar ons allemaal zal brengen, maar we steken vol enthousiasme onze handen vol hoop uit de mouwen om er weer samen iets moois van te maken!

Op dinsdag 8 oktober kwamen meer dan 330 leerlingen smullen van boterhammen met (h)eerlijke choco van de Oxfam Wereldwinkel Ieper. We zaten namelijk midden in de Fair Trade-week en het liep alvast heel ‘gesmeerd’.

Kizzy Doornaert

SMEER ZE

Peter Deltour

HANDEN VOL HOOP

5


Stefaan Dehaerne

6

trommelvlies Onze Drumband is ook weer meer dan goed opgestart, want we mochten 28 nieuwe leden verwelkomen uit het eerste jaar. Ook al blijft slechts de helft over op het einde van de rit, dan nog is dit een heel goeie oogst. Uiteraard doen we er alles aan om iedereen aan boord te houden, maar soms komen er andere interesses op de proppen. Zo hebben er ook een aantal derdes en vierdes laten weten dat ze niet meer komen om diverse redenen. Dat vinden we natuurlijk nooit fijn, want eigenlijk is dat een beetje familie die we verliezen. We wensen hen alvast veel plezier met de nieuwe invulling van hun vrije tijd, maar dat ze vooral onthouden: altijd welkom om terug te keren. Ondertussen hebben we al twee optredens achter de rug. Met de Drumband mochten we het schooljaar muzikaal op gang trekken om het jaarthema kenbaar te maken met grote trom. Dat lukte wonderwel en het publiek deed enthousiast mee. Op zondag 6 oktober trokken we met een mooie delegatie naar Westouter om de sportievelingen van de Highland Run op te zwepen met onze dynamische ritmes. Het herfstweer kon gelukkig de pret niet bederven. De Drumbandleden trommelden zich warm en tot slot was het bakje friet met bijhorende lekkernijen welgekomen om het energieverlies weer aan te vullen. Het vervolg van ons programma voor het eerste trimester ziet er als volgt uit: • Donderdag 31 oktober Halloween – 18.30 u. op school (in de herfstvakantie!) Na de herfstvakantie staan er een paar traditionals op het programma: • Donderdag 7 november 9 u. onthaal van Sint-Maarten voor de vrije basisschool Lyceum-H. Familie • Vrijdag 8 november vanaf 16 u. - Sint-Cecilia met verrassingsactiviteit + aperitief + maaltijd (op school) • Zondag 10 november 13 u. Poppies Run te Zonnebeke 16 u. Sint-Maartenskoeken met warme chocomelk of koffie op school 17 u. klaarmaken voor Sint-Maartensstoet Stad Ieper 19.30 u. terug op school • Dinsdag 12 november 18.45 u. speciale Last Post Bottrop 21 u. terug op school • Zondag 8 maart 2020 11 u. Drumbandwinterconcert 12 u. Kippenfestijn Drumband We hopen jullie zeker op 8 maart 2020 te mogen begroeten!


sport op school

Op woensdagnamiddag 25 september was er de interscholenveldloop. In barre weersomstandigheden stonden acht moedige leerlingen paraat om zich in de strijd te gooien. Het was glibberig, hobbelig en lastig, maar alle acht sportievelingen liepen een vlekkeloos parcours. Een dikke merci om onze schoolkleuren te verdedigen. Proficiat aan Jan Hadad en Milan Vanraes (1EiTa), Gerben Lejeune (1EiTb), Axelle Braem (1AKCa), Lily Goethals (1AKCb), Jari Salomez (2CV), Sam Ryheul (4HITa) en Fleur Vandamme (6H)!

Herwig Sinnesael

INTERSCHOLENVELDLOOP

7


Herwig Sinnesael

8

sport op school SPORTDAG 2019 Op vrijdag 27 september was het weer zover: een drukte van jewelste op de speelplaats, overal fietsen, en leerlingen uitgedost in sportkledij van hun favoriete sportclub. Aangezien veel verplaatsingen met de fiets gebeurden, was er fluo alom. Daar zijn wij natuurlijk heel blij om. Veiligheid en goed gezien worden in het verkeer zijn iets waar we de leerlingen duidelijk willen op attent maken. Jammer genoeg was de herfst reeds volop aanwezig, wat zorgde voor af en toe een regenbui tussenin. Hier en daar zorgde dit voor wat wrevel en natte kleren, maar meestal zag ik enthousiasme, teamspirit en veel ambiance. Ons streefdoel is dus bereikt: HFI in beweging, HFI als team, HFI als grote vriendengroep op verplaatsing. Onze eerstejaars begonnen in de voormiddag met atletiekproeven en in de namiddag fietsten zij naar Dikkebus voor een avonturenparcours. De tweedejaars trokken naar Harelbeke voor een teamchallenge in De Gavers. De derdejaars stapten op de trein richting Poperinge, waar ze werden ondergedompeld in de laatste fitnessrages. De vierdejaars fietsten naar Ice-Mountain, voor skiĂŤn/snowboarden en een hindernissentocht op 9 meter boven de grond.

De vijfdejaars voeren op de IJzer met de kano in combinatie met vlottenbouw, wakeboarden en BMX-fietsen. De zesdejaars fietsten onder politiebegeleiding naar Poperinge. Daar werden ze getrakteerd op paintball, quadrijden, teambuilding en deathride. Tenslotte fietsten de zevendejaars ook naar Poperinge voor bumperball, muurklimmen en lasershooten. Een hele boterham dus. De eerste grote HFI-activiteit zit erop. Op naar de volgende!


sport op school

9


Annemie Lietaert

10

terugkomdag TERUGKOMDAG 6I - 1993-1994 Op 5 oktober waanden we ons heel even terug 18! 25 jaar geleden stapten we de oude schoolpoort (toen nog 'een houten gedrocht' volgens sommigen) buiten en die zaterdag werden we in een frisse, moderne inkomhal verwelkomd door de huidige directeur. Het was een warme en hartelijke ontvangst, zoals we onze schooltijd in de Heilige Familie ook hadden beleefd. Het was duidelijk en meerdere keren te horen: "wij hebben hier een schone tijd gehad", "ik heb hier graag gezeten", "we hebben ons hier geweldig geamuseerd". Na een korte uiteenzetting van hoe het er nu aan toe gaat op school – en wij die meerdere keren onderbraken om te vertellen hoe het er in "onze" tijd aan toe ging – mochten we op rondleiding. Voor de meesten maakte deze rondleiding veel en nog levendige herinneringen wakker: namen van oud-leerkrachten kwamen naar boven, anekdotes uit bepaalde lessen werden opgehaald, en sommigen herkenden zelfs nog de geur van de turnzaal :-). Het was fijn om nog eens terug te zijn! Dankjewel aan de directeur om dit mogelijk te maken op een zaterdagavond!

TERUGKOMDAG ZESDES 2012-2013 Op 9 september was eveneens een blij weerzien met de zesdes van de lichting 2012-2013! Dank voor jullie komst en het ophalen van de fijne herinneringen.


op bezoek

In september trok ik met 3HT naar de bibliotheek in Ieper. Als leerkracht Nederlands en Engels probeer ik de leerlingen zoveel mogelijk aan te moedigen om te lezen. In dit geval gaat het zelfs om Engelstalige boeken. We zochten voor iedereen een paar boeken die in de smaak vielen. De meeste leerlingen kozen een “easy reader”, wat een goed begin is. Sommigen waagden zich zelfs aan Engelse adolescentenboeken. Ook de “graphic novels” werden uitgepikt. Vanochtend werd het eerste lesuur besteed aan het lezen van het boek. Er werd een halfuur volop gelezen. Wat echt niet begrepen werd, kon worden opgezocht in het woordenboek (in dit geval, hun gsm). Daarna volgde

de eerste opdracht. Het boek werd langs alle kanten bekeken en een fiche werd ingevuld. Toen volgde de moeilijkste taak. Meningen werden geschreven. Snap je de titel? Wie is het hoofdpersonage? Herken je iets van jezelf in een van de personages? Na dit uurtje zullen de leerlingen hun Engels boek thuis verder lezen. Ze kiezen dan nog een aantal opdrachten waar zij zich goed bij voelen. Een creatieve opdracht? Reclame voor het boek? Een spreekopdracht? Ik ben alvast benieuwd naar de resultaten …

Gerard DJU, DEDJU !

Leerlingen van het zesde jaar Toegepaste Beeldende Kunsten worden uitgedaagd om een tentoonstelling te ontwerpen en te realiseren in drie maanden tijd. De figuur waarrond ze werken is Gerard Vermeersch. De sfeer waarrond ze werken is die van de jaren 70. Ze krijgen de opdracht zoals een studiebureau die binnenkrijgt. Opdrachtgever Sandrin Coorevits van het Yper Museum gaf de inleiding en de opdracht begin september. De leerlingen werken in groepjes van drie en legden hun eerste ideeën eind september voor aan de verantwoordelijken van het museum. Sandrin en Katrien (de verantwoordelijken) zeiden in koor: het niveau is hoog en divers, het zal moeilijk worden om keuzes te maken.

En zeggen dat de Kwaremont in Ieper begon

16 november 2019 - 19 januari 2020 Yper Museum - lakenhallen Grote Markt 34 - 8900 Ieper

Nu begint het echte werk: het werk uitdiepen en optimaliseren. De deadline halen is moeilijk in schooltermen, maar motivatie en thuiswerk vormen hun drijfveer. Ze werken voor de eer. Pascal Debruyne, Dimitry Ramaut en Geert Opsomer trachten hen hierin zo goed mogelijk te begeleiden in hun praktijklessen. Een realistische opdracht die getoond kan worden aan een publiek is voor alle partijen een meerwaarde. Het publiek zelf kan de tentoonstelling bezoeken vanaf 16 november.

Geert Opsomer

GERARD VERMEERSCH DJU, DEDJU

Mieke D'Heedene

3HT READING PORTFOLIO

11


Stefaan Dehaerne

12

De Link Schoolwinkel de Link is ondertussen het 19de werkjaar gestart. Op vrijdag 20 september konden aandeelhouders, genodigden en klanten kennis maken met ons aangepaste assortiment. We blijven uiteraard vasthouden aan de retouches, die sedert jaar en dag onze vaste waarde zijn. Ook de streekproducten zijn nog altijd populair, zeker als mensen een cadeaudoos komen kiezen. Daarnaast hebben we op voorstel van de leerlingen dit schooljaar ook de ecologische kaart getrokken. Tijdens de opening bleek dat een goeie zet, want van dit nieuwe assortiment ging er nogal wat over de toonbank. Een goeie keuze dus. Straks tijdens onze kerstopening op vrijdag 22 november hopen we u van 16 u. tot 20 u. opnieuw te mogen begroeten om kennis te maken met ons winkelteam en cadeau-ideetjes voor de kerstperiode op te doen.

Ook te koop in schoolwinkel

Tempelstraat 15 8900 IEPER


bezinning

Op maandag 16 september vertrokken we met de klas op tweedaagse bezinning naar Sint-Idesbald. We werden begeleid door onze godsdienstleerkracht, meneer Moermans, en onze klastitularis, mevrouw Vandenberghe. ’s Morgens verzamelden we in de kapel van onze school. Er was een korte inleiding en de directeur las een stukje voor uit de Bijbel. Om 9 uur zijn we vertrokken richting zee. Het was een aangename sfeer in de auto met onze fantastische chauffeur Matthias. We zijn veilig en wel toegekomen aan zee. Nadat we onze bagage in de kamers hadden geplaatst, vertrokken we voor een lange wandeling langs de kust en het natuurdomein “Hoge Blekker” met onderweg verschillende groepsopdrachten. Dit zorgde meteen voor een goeie sfeer in de groep. Het was de aftrap van een geweldige tweedaagse.

Alles was mooi uitgestippeld door meneer Moermans. De wandeling heeft ons deugd gedaan en even onze hoofden leeggemaakt om er een mooi jaar van te maken in alle rust en vrede. Er waren verscheidene activiteiten en opdrachten - opdrachten waarbij wij elkaar moesten vertrouwen zoals het spel waar Elke de klas blindelings leidde a.d.h.v. codetaal. Daarnaast waren er ook activiteiten gericht op het samenwerken en op elkaar beter leren te kennen. ‘s Avonds gingen we samen naar de winkel en maakten we spaghetti klaar. De geslaagde saus van Elkes vader en van Anisha smaakte ons! Na het avondmaal was het tijd voor de verrassing van Elke en Matthias. Het muzikaal pak was een succes: leuke opdrachtjes waarbij er veel gelachen werd en natuurlijk de climax op het einde, waar meneer Moermans zijn cadeautje, koekjes met chocolade, in ontvangst mocht nemen. Hij was blij met zijn verdiende verrassing! Op deze manier konden wij hem als klas bedanken voor de voorbije jaren en ook voor het organiseren van deze bezinning.

Na de geslaagde avondactiviteit besloten we toch nog eens naar zee te gaan. Héél gezellig, het geruis van de zee, de vuurtoren, de lichtjes in de verte op zee, … Iedereen genoot op zijn/haar manier. Op dinsdag schreven we onze zorgen neer op een blaadje papier, we maakten er een bootje mee en lieten dit varen op zee. Het was fijn om bepaalde zaken los te laten, om verder te kunnen gaan… Een laatste opdracht was dat we, verdeeld in twee groepen, om ter hoogst moesten gaan staan binnen een bepaalde zone. De groep van Arne, op een hoge duin, dacht al dat ze gewonnen was, maar… nee, hoor, ons groepje (Matthias, Elicia, Anisha, Jeissy en Elke) kwam onverwacht boven op de 5de verdieping van een appartementsblok tevoorschijn. Een meneer van 92 jaar was zo vriendelijk geweest om ons binnen te laten op zijn balkon. Nadat we het huisje hadden gepoetst en alles weer netjes gemaakt hadden, keerden we huiswaarts. De bezinning was een zeer leerrijke ervaring. We leerden onszelf beter kennen, zowel individueel als in groep. De groepsband werd nog versterkt. Ook al zijn er enkele nieuwe leerlingen in de klas, het voelde aan alsof wij elkaar al langer kenden. Graag willen we langs deze weg meneer Moermans bedanken voor zijn inzet gedurende deze twee dagen. Meneer heeft ons prachtige dingen getoond en geleerd die we zullen blijven meedragen. Mooie levenslessen waren de ingrediënten voor deze geweldige tweedaagse die we elke klas toewensen. Het was een zeer toffe tweedaagse. Ook dank aan mevrouw Vandenberghe, onze klastitularis, die mee was om de klas te vergezellen. Het was top!

Matthias Ingelbeen, Elicia Ruebens, Elke Vandenabeele (7KA)

BEZINNING 7 KANTOOR

13


Isabelle Spenninck

14

toerisme WIJNBOUW IN DE WESTHOEK STEEDS MEER EEN UNIEKE TOERISTISCHE TROEF! De afdeling Toerisme kreeg op 23 september opnieuw de kans om een dagje te helpen bij de druivenpluk van wijndomein Entre-Deux-Monts. Het wijnhuis is omgeven door wijnranken en werd uitgebouwd tot een ruime en sfeervolle ontvangstplaats voor geïnteresseerde bezoekersgroepen en andere events. In de degustatieruimte of vanuit het groots terras met verrekijker, heb je een prachtig zicht op het glooiend landschap van Heuvelland! Entre-Deux-Monts is een van de meest noordelijk gelegen wijndomeinen van Europa. Gelegen in het uiterste zuiden van West-Vlaanderen, flirtend met de Noord-Franse grens, vindt dit 18 hectare groot domein beschutting tussen de Rode Berg en de Zwarte Berg – 'entre deux monts'. In de loop van de dag kregen we een korte instructie van Martin Bacquaert, een van de jongste wijnbouwers van het land en ‘hoofd’ van E-D-M, het grootste West-Vlaamse wijndomein en het derde grootste wijndomein van ons land. Entre-Deux-Monts won vorige maand als enige West-Vlaamse domein twee medailles op de wedstrijd ‘Beste Belgische Wijn’. De leerlingen begonnen heel enthousiast met het plukken van de mooie druiventrossen. De 'spirit’ zat er goed in en de blauwe bakken werden vlotjes gevuld. In de late namiddag werden de sporen van vermoeidheid en rugpijn duidelijk zicht- en voelbaar. Niet te onderschatten hoor, zo’n hele dag druiven plukken. Onze plukdag was zeker de moeite waard en met trots durf ik te stellen dat de wijn van oogstjaar 2019 zeker een topwijn zal zijn, en al zeker omdat wij – voor u – de druiventrossen met heel veel plezier geplukt hebben!

Om de dag af te sluiten kreeg elke ‘plukker’ nog een flesje ‘Zientje’, hun lekkere / frisse schuimwijn. Dit is de ideale manier om aan de leerlingen te tonen hoeveel hard labeur het is om die godendrank in de fles te krijgen! Ook het proces van wijn maken werd duidelijk uitgelegd aan de leerlingen. En bovendien was het vooral een manier om kennis te maken met onze toeristische troeven (een nieuwe wandelroute door de wijngaarden) en onze West-Vlaamse streekproducten. Santé! Voor wie meer wil weten of een bezoekje wil brengen: www.entre-deux-monts.be


milieu

Elke nieuwe leerling heeft bij het begin van het schooljaar gratis een hervulbare drinkfles en een brooddoos ontvangen. De leerlingen kunnen de drinkfles bijvullen aan onze mobiele tapkraantjes op de speelplaats. De drankautomaten zijn verdwenen uit onze school, waardoor er merkbaar minder PMD-afval aanwezig is! Hiermee werken we verder aan de doelstelling om van onze school een “school zonder afval” te maken.

Klaas Staelens

MILIEUWERKGROEPWEETJES

15

Dit schooljaar werken we met de werkgroep Milieu opnieuw mee aan het project “Operatie Proper” van de Mooimakers. We drijven de frequentie van zwerfvuilopruiming in de schoolomgeving op tot twee keer per maand. Ook dit jaar kunnen we opnieuw een beroep doen op de leerlingen van 6KA/V voor de organisatie van onze twee grote opruimacties in het tweede en derde trimester. De leerlingen zullen vanaf dit jaar in onze milieuwerking deelnemen, zodat we in samenwerking met de leerlingenraad nieuwe projecten rond milieu kunnen uitwerken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het aanbieden van afvalarme en gezonde tussendoortjes. Met onze school proberen we met deze projecten een klein steentje bij te dragen aan een groene(re) planeet!

Alweer een reden om nog eens fier te zijn op onze oud-leerling Dries Corneillie (rechts op de foto): tweede beste sommelier van België! Wie hem live aan het werk wil zien, kan terecht bij Restaurant De Jonkman in Sint-Kruis (Brugge). Of als je eens een wijnopleiding of -advies wenst, dan kan zijn website www.dvinum.be je zeker verder helpen.

Stefaan Dehaerne

proficiat


Jan Louagie

16

inleefreizen Cambodja HOOG BEZOEK UIT CAMBODJA Sinds 2016 gaat elk schooljaar een groep leerlingen en leerkrachten van onze school op inleefreis naar Cambodja. Hoofddoel daarbij is de armoede in het dorpje Rong Vean aan te pakken. Dit gebeurt met de steun van vzw Hope for the Children (Waregem). De bezieler van deze organisatie, dr. Thierry Dalewyn, is al jaren bevriend met Sinthay Neb, directeur van een NGO in Pnomh Penh. Sinthay werd geboren in Rong Vean tijdens het Pol Pot-regime en ondersteunt regelmatig dit dorp met privémiddelen. De voorbije jaren droeg ook HFI letterlijk en figuurlijk een steentje bij. Tijdens de eerste week van oktober bracht Sinthay een delegatie uit Phnom Srok naar België. Die bestond uit de gouverneur van het district, de directeur van het departement onderwijs, de directeur van de middelbare school van Phnom Srok en een drietal leerkrachten Engels. Na een bezoek aan de stad Waregem en de abdij van Zevenkerken, die ook het project ondersteunen, kwamen ze op vrijdag 4 oktober langs in Ieper. Daar werden ze opgewacht door leerkrachten Geert Opsomer, Sabine Van Maele en Jan Louagie, die samen met 13 leerlingen van het 5de jaar in april 2020 naar Cambodja trekken. Ook de leerlingen van 5 Secretariaat-Talen waren van de partij. Meteen een uitstekende oefening om hun kennis van het Engels aan de praktijk te toetsen. Na een wandeling op de vestingen kregen de Cambodjanen een korte rondleiding op onze school. De kapel, de vaklokalen Mode en Beeldende Kunsten, de sportzaal en het leerlingensecretariaat kregen daarbij speciale aandacht. Na een officieel welkomstwoord door onze directeur, waarin hij het belang van dit waardevolle project onderstreepte, werd hen een receptie aangeboden. Ook aanwezig waren de leerkrachten van de werkgroep Inleefreizen, de leerlingen die vorig jaar naar Cambodja reisden en zij die volgend jaar in hun voetsporen treden. Na een warm middagmaal brachten de Cambodjanen nog een bezoek aan de Menenpoort en het In Flanders Fields Museum, waarbij ze van op het belfort een prachtig uitzicht kregen op stad en streek. Tientallen foto’s werden gemaakt, vergezeld van de nodige “oochs en aachs”. Met elk een doosje ‘Belgian chocolates’ in de bagage zetten ze daarna respectievelijk koers naar Antwerpen en Parijs om zo, moe maar voldaan, weer naar hun vaderland af te reizen.


BK

Pascal Debruyne

PAPIERSCHEPPEN Papier ... voor ons allemaal gekend in alle mogelijke vormen, maten en gewichten. Papier is een vanzelfsprekendheid, iets waar we niet meer bij stilstaan. Het is heel belangrijk dat onze aanstormende talenten meer bewust zijn van het product papier, de basis van zoveel mooie werken. Zo leerden de leerlingen van 3BK dat Friedrich Keller omstreeks 1840 ontdekte dat men houtcellulose als papiergrondstof kon gebruiken. Hout ligt dus aan de basis van bijna al het papier dat we nu gebruiken. Ondertussen wordt ongeveer 70% van ons papier geproduceerd uit ingezameld afvalpapier. Voor de overige 30% wordt hout aangewend uit productiebossen die min of meer duurzaam beheerd worden. De papierindustrie gebruikt vooral dunningshout - kleine bomen en snoeihout als takken en kleine stammen - en zagerijresten. Naast de theorie over papier is het natuurlijk ook belangrijk dat de opgedane kennis wordt omgezet in de praktijk. Leerlingen moeten er zich bewust van zijn dat een “You

17

Tube-filmpje” niet altijd voldoende is om het goed te begrijpen. Dikwijls moeten we zelf eens wat uitproberen om iets echt onder de knie te krijgen of heel goed te kunnen begrijpen. Zo kregen de leerlingen een buitenles rond papier scheppen. We gebruikten krantenpapier, cellulosevellen en veel water. Mijn auto was even de pers… En hopelijk kregen ze hiermee een basis mee die voor altijd blijft hangen.


Dieter De Praitere

18

geografische herkomst U vraagt zich af waar onze leerlingen allemaal wonen? POSTCODE

GEMEENTE

AANTAL

1050

Elsene

1

7780

Komen

11

7781

Houthem

3

7782

Ploegsteert

2

7784

Waasten

2

8450

Bredene

1

8501

Bissegem

1

8510

Kooigem

1

8511

Aalbeke

2

8560

Wevelgem - Moorsele

9

8600

Diksmuide - Beerst

3

8630

Bulskamp

1

8640

Vleteren - Woesten - Oostvleteren - Westvleteren

15

8647

Lo-Reninge - Pollinkhove

3

8650

Houthulst - Merkem - Klerken

12

8690

Hoogstade

1

8691

Leisele - Beveren-Aan-Den-IJzer

3

8800

Roeselare

5

8820

Torhout

1

8840

Staden

5

8890

Moorslede - Dadizele

10

8900

Ieper - Dikkebus - Sint-Jan

159

8902

Zillebeke - Voormezele - Hollebeke

21

8904

Boezinge - Zuidschote

21

8906

Elverdinge

14

8908

Vlamertinge

23

8920

Langemark - Poelkapelle - Bikschote

63

8930

Menen

16

8940

Wervik - Geluwe

50

8950

Heuvelland - Nieuwkerke

7

8951

Dranouter

3

8953

Wijtschate

12

8954

Westouter - De Klijte

6

8956

Kemmel

4

8957

Mesen

10

8958

Loker

2

8970

Poperinge - Reningelst

24

8972

Proven - Krombeke - Roesbrugge-Haringe

4

8978

Watou

9

8980

Zonnebeke - Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde

80

59250

Halluin (Frankrijk)

1

59280

Armentières (Frankrijk)

1

59850

Nieppe (Frankrijk)

1

Totaal

623


tips voor trips

Dichtbij maar niet meer zo lang: CARLL CNEUT Tot en met 3 november stelt de Wervikse ereburger oud en nieuw werk tentoon in het Tabaksmuseum in Wervik. Cneut (°1969) - een befaamd illustrator - groeide op in Geluwe, deelgemeente van Wervik. Zijn boeken werden in meer dan 40 talen vertaald en zijn te vinden over de hele wereld. Hij won voor zijn prachtige, vaak mysterieuze kunstwerken al meerdere nationale en internationale prijzen. Het Tabaksmuseum maakt een volledige tentoonstellingszaal vrij voor het werk van Carll Cneut. Speciaal voor deze expo maakt hij een selectie uit zijn vroegere werken en verrast hij ons met splinternieuwe tekeningen en schilderijen. Zijn fantasierijke werken zijn pareltjes voor zowel kinderen als volwassenen. Ideaal om te combineren met een fietstochtje langs de Leie!

Iets verder maar nog in eigen land: STEPHAN VANFLETEREN Present is de eerste grote overzichtstentoonstelling van de gerenommeerde Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren (°1969).  Bij het grote publiek is hij vooral bekend om zijn indringende zwart-witportretten, maar de voorbije decennia leverden een brede waaier aan journalistieke, documentaire en artistieke fotografie op. In deze tentoonstelling krijgen zowel de iconische beelden als de ongekende parels een plaats, en wordt de evolutie in Vanfleterens oeuvre zichtbaar. Van 25 oktober tot 3 maart in het Antwerps fotomuseum, tussen het shoppen door misschien?

BEYOND BRUEGEL Vierhonderdvijftig jaar na de dood van de beroemde Vlaamse schilder kan u in het Paleis van de Dynastie in Brussel, net boven het Centraal Station, het werk van Pieter Bruegel de Oude herontdekken via wonderbaarlijke multimediale techniek. Beyond Bruegel is een originele en verrassende ontmoeting met de wereld van een geniaal en grensverleggend kunstenaar. Ervaar een onderdompeling in het hart van zijn fantastische landschappen, sfeerbeelden en werelden door middel van 360 graden projectie-technieken. Deze beleving is een unieke kans om de rijkdom en de gedetailleerdheid van de schilderijen en tekeningen ten volle te waarderen. Details komen tot leven die moeilijk met het blote oog te zien zijn in de context van een museumbezoek. Tijdens deze interessante visuele reis, doorspekt met imaginaire scènes, thema’s van religieuze en rurale oorsprong of uitingen van puur volksvermaak ontmoet u een veelheid van personages, soms grappig en humoristisch, soms bevreemdend, altijd intrigerend. Beyond Bruegel is een artistiek en zintuiglijk avontuur, dat u van licht naar duisternis voert, begeleid door engelen en duivels, van de Val van de Opstandige Engelen, via de Dulle Griet tot aan de voet van de Toren van Babel. Deze beleving verweeft naadloos beeld, geluid en licht tot een emotioneel geheel terwijl u door Bruegel zelf bij de hand wordt genomen om een kijkje te nemen in zijn wereld, zijn tijd en een glimp geeft van zijn spectaculair universum. Tip: Top voor Kinderen (vanaf 5 jaar)! Nog tot januari 2020 in Brussel. Gekend en geliefd: • Brancusi, Sublimation of Form, tot 12 januari 2020 in Bozar, Brussel • M HKA-expo ‘Soleil politique’ toont adembenemende veelzijdigheid van Marcel Broodthaers, van 4 oktober tot 19 januari in het M HKA, Antwerpen.

Lieselotte Depuydt

'Art is for everybody' - Keith Haring

19


Sabine Boutte

20

handel 3HIT BEZOEKT PETERSCHAPSBEDRIJF ARDO Dit is een vakoverschrijdend project, waarvoor de voorbereiding gebeurde tijdens de lessen Nederlands en Bedrijfseconomie. De antwoorden van de leerlingen werden verwerkt tot een Powerpointpresentatie tijdens de les Informatica en werden mondeling toegelicht tijdens de les Nederlands. Dit zijn enkele indrukken van de leerlingen: • Een leerzame uitstap, zeker gepast voor ons vanwege de studierichting die we volgen. • Het verbaasde me hoe snel de groenten verwerkt worden tot vriesverse groenten en hoeveel machines hiervoor nodig zijn, bijvoorbeeld erwtjes in max. 2 uur. • Ik schrok van sommige cijfers: de omzet 2018 was 1,1 miljoen euro, ± 940 000 ton volume verwerkt. • Interessant om te zien hoe Ardo begon als boerderij en nu nog steeds een familiebedrijf is maar wel met fabrieken in het buitenland. • Interessant om te zien wat ze voor het milieu doen, vb. hun water wordt 3 keer hergebruikt en gaat nadien gezuiverd in een waterbekken met een grootte van 60 olympische zwembaden. Lokale landbouwers hebben zo water voor hun producten. • Tijdens onze wandeling moesten we aangepaste kledij aantrekken: de hygiëne primeert en wij waren grappig gekleed. We kregen een koptelefoon op zodat we de gids steeds goed konden begrijpen. • We leerden in korte tijd veel bij over het bedrijf. Bedankt Ardo voor de uitgebreide presentatie en uiteraard ook een dank u wel voor mevr. Derumeaux en de mensen van de boekhouding!

INLICHTINGEN & INSCHRIJVINGEN

zaterdag 26 oktober 2019 9 u. tot 12 u.


verkoop

Winkeldiefstallen blijven een plaag voor heel wat handelaars, die ongeveer 1% à 2% van hun omzet eraan verloren zien gaan. Vooral voor kleinhandelaars, die vaak met krappe winstmarges kampen, is dit geen te onderschatten bedrag. Gelukkig kunnen de meeste artikelen tegen diefstal beveiligd worden. De wereld van de diefstalpreventie en beveiliging van goederen staat niet stil. Daar waar winkeldieven steeds inventiever worden, worden de beveiligingssystemen ook steeds complexer. Zo konden de leerlingen van het 5e Verkoop kennismaken met de diefstalpreventiemiddelen die van toepassing zijn in Artex Ieper. De leerlingen kregen een deskundige uitleg over ‘hardtags, softtags, inkttags, blistertags, optical tags, stickerlabels, bottletags’ en werden met z'n allen direct aan het werk gezet.

Hardtags worden aangebracht op de minst opvallende plaatsen en worden bij aankoop verwijderd. Hardtags dienen om allerhande producten te beveiligen. Deze zijn verkrijgbaar in diverse vormen, formaten en kleuren. In tegenstelling tot de stickertag is de hardtag herbruikbaar. De stickertag wordt aan de kassa gedesactiveerd met een speciale desactivatie-pad. Met de inkttag dienden de leerlingen voorzichtiger te zijn. Als deze niet op de correcte manier wordt verwijderd, komt er een lading onuitwisbare inkt op het artikel!

Kornelia Debouvere

MAAK VAN ‘DE DIEF' GEEN KLANT!

21


Kizzy Doornaert / Tine Simoens

22

eerstejaarservaringen De meters vind ik wel leuk. Je kan altijd terecht bij hen. De spelletjes die we gedaan hebben, waren ook leuk. De meters organiseren dingen zoals het klasweekend. Ik vind het een goed idee van de school om meters te kiezen. Door hen leer je ook andere mensen kennen. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn vriendin leren kennen. Phebe Osaer 1AEITb In de zomervakantie wou ik supergraag naar de middelbare school. Ik vind het hier tof en ik heb al veel vrienden. Ik vind het wel lastig om te studeren omdat ik in de lagere school bijna niks moest doen. Ik twijfelde om in de drumband te gaan maar ik heb het dan toch gedaan. Ik vind het super. Ik vind het hier heel leuk en ik hoop dat we nog veel toffe dingen gaan doen. Lennert Mostaert 1AEITb Ik vind het goed dat we horizons hebben. Je leert nieuwe vrienden kennen. Ik heb onder andere voor sport en gezondheid gekozen en ik ben blij met mijn keuze. Ik sport graag. Soms is het ook minder leuk. Gymnastiek en frisbee vond ik niet zo tof. Maar er zijn ook dingen die ik heel leuk vind. Emma Ipek 1AEITb

Dit jaar hebben we voor de eerste keer horizons. Het is een leuk concept want je hebt niet altijd dezelfde lessen. Je ziet ook kinderen terug van de lagere school. Ik heb gekozen voor de horizon Toerist zoekt bestemming. Ik vind het erg leuk. Je leert bij over andere landen en culturen en je maakt een eigen website. Mijn volgende horizon wordt Foodlab. Ik hoop dat ik daar ook iemand zal terug zien van mijn vroegere klas. Chloe Dominguez 1AEITb In het begin was ik een beetje bang. Ik leerde echter de school en nieuwe mensen kennen dus ik voelde mij snel thuis. Ik vind het echt een supertoffe school! Sommige leerkrachten zijn wat streng, maar ik probeer van de lessen te genieten. De kompasuren zijn ook wel eens leuk. Kyara Aeck 1AEITb De eerste keer horizons was wel spannend. Ik moest naar het lyceum in plaats van de Heilige Familie. Ik leerde er al gauw nieuwe vrienden kennen. De leraren zijn tof. In mijn horizon leer ik een Engelse documentaire maken. We zijn al naar de Palingbeek geweest om te filmen. Als we genoeg filmpjes hebben, zullen we alles bewerken. Ik vind het persoonlijk heel erg leuk. Aidan Verly 1AEITb Ik ben op zondag 1 september vroeg gaan slapen. Op maandag zat ik alleen op de trein. Ik had veel stress. Op de speelplaats ging iedereen naar zijn vrienden en ik stond alleen. Toen kwam er iemand naar me toe en leerde ik wat nieuwe vrienden kennen. Daarna gingen we naar de klas en toen begon de pret! En kijk, nu zit ik hier in het eerste jaar, met veel vrienden. De eerste maand vloog voorbij. CĂŠsar Motte 1AEITb

Het is leuk om zoveel leerkrachten te hebben. Er is variatie. We raken ze ook minder snel beu. Elke leerkracht heeft een andere manier van lesgeven. De namen zijn wel moeilijk te onthouden. We dachten dat mevrouw Werbrouck mevrouw Verhanneman heette, omdat ze samen lesgaven in de computerklas. De weg vinden op school was wel lastig, maar nu lukt het al goed. We zijn blij dat we tussen twee lessen door even mogen bewegen. Sommigen gingen voor het eerst met de trein of de bus naar school. Dat was ook spannend. De leerlingen van 1AKCb


eerstejaarsweekend

Kathy Lemahieu / Kizzy Doornaert

Onze eerstejaars kregen een unieke belevenis voorgeschoteld op vrijdagavond 11 en zaterdagvoormiddag 12 oktober: hun klasweekend! Er was een barbecue, de party en het nachtspel. Na een korte nacht in de 'slaap'zaal stonden er nog een ontbijt en toffe activiteiten (waaronder een ochtendgym) op het programma. Om 12 u. was iedereen spijtig dat het al afgelopen was!

23


Lies Popelier / Marion Bostyn / Widad Abouhait

24

nieuwe leerkrachten LIES POPELIER Een korte beschrijving van mezelf: In een warm en creatief nest groeide ik op in Harelbeke. Na mijn middelbare studies trok ik naar Brugge om Regentaat Plastische Kunsten te volgen. Daarna kon ik aan de slag als textielontwerpster bij een tapijtweverij in Beveren-Leie. Omdat het na 3 jaar toch steeds kriebelde om les te geven begon ik in mei ’89 aan een interimopdracht in het VTI te Roeselare. Het schooljaar daarop kon ik starten om halftijds les te geven, Plastische Opvoeding en beeldende vakken in de richting Hout-Decoratie, de vooropleiding van de afdeling schilderen en decoratie. Daar ben ik blijven plakken tot ik 4 jaar geleden een aanbieding kreeg om in het VTI in Ieper aan de slag te gaan als leerkracht Plastische Opvoeding, wat een stuk dichterbij huis is, aangezien ik in Elverdinge woon. Lucille, Lucca en Leone zijn de namen van mijn kinderen, Lucille studeert al verder, de 2 jongens volgen les in het VTI. Samen gaan we er regelmatig op uit, want we reizen graag om andere culturen en werelddelen te verkennen. Als ontspanning loop ik soms en ben ik creatief bezig, zo volg ik nu het 2e jaar Tekenkunst in de Academie in Ieper.

MARION BOSTYN Mijn naam is Marion Bostyn en in 2009 studeerde ik af als bachelor in de Toegepaste Psychologie, optie schoolpsychologie. Toen ik pas afgestudeerd was, deed ik ervaring op als leerlingenbegeleider, zowel in Immaculata als hier in de Heilige Familie. De laatste 7 schooljaren werkte ik als begeleider in het internaat van onze scholengemeenschap. Ik was er verantwoordelijk voor de tweede en de derde graad. Na het vertrek van mevr. Blaton startte ik in september als "leerlingenbegeleider zorg" op deze school. Als zorgcoördinator ben ik het aanspreekpunt voor alle leerlingen die nood hebben aan wat meer zorg, zoals leerlingen met dyslexie, dyscalculie,... Ook ben ik het aanspreekpunt voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit Ondersteuningsnetwerk West of het buitengewoon onderwijs. In tegenstelling tot mijn collega's in de leerlingenbegeleiding ben ik niet verantwoordelijk voor één graad, maar werk ik overkoepelend. Voor alle vragen rond zorg kunt u me steeds telefonisch of via Smartschool bereiken.

WIDAD ABOUHAIT Ik ben Widad Abouhait, geboren in Libanon en afkomstig van Palestina. Ondertussen woon ik nu al 8 jaar in België. Ik geef Engels in HFI en dat is ook mijn passie. Ik ben ook docent in VIVES Kortrijk. Op onze school geef ik ook remediëring aan leerlingen die moeite hebben met de Engelse taal. Leerlingen helpen met de leerstof maakt me super blij. Wie het moeilijk heeft met de grammatica, het spreken, lezen en schrijven van de Engelse taal is steeds welkom bij mij. Mijn hobby’s? Lezen en nog eens lezen, vooral oude of hedendaagse Engelse en Amerikaanse poëzie en romans. Ik hou ook van de Arabische taal. Hier is een vertaling van een citaat van de bekende Arabische schrijver Gibran Khalil Gibran: 'Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren.'


taalstage

Naar jaarlijkse traditie zijn de leerlingen van 4HIT en 4HT op taalstage gegaan. Op woensdag 2 oktober zijn we met de trein vertrokken richting Han-sur-Lesse om ons drie dagen onder te dompelen in een Frans taalbad. De leerlingen logeerden met 3 of 4 in een gastgezin. Op het programma stonden een bezoek aan de grotten en het dierenpark, een sportactiviteit zoals mountainbike of boogschieten en een nachtspel. Daarnaast konden de leerlingen ook hun Frans oefenen door middel van verschillende activiteiten: karaoke, quiz, enquêtes afnemen, taalopdrachten oplossen, mensen aanspreken, …

Nacha De Cooman

TAALSTAGE FRANS TE HAN-SUR-LESSE

25

Hieronder enkele bevindingen van onze leerlingen: “Nous avons beaucoup ri avec Sylvie. L’organisatrice est très cool!” “La famille d’accueil était très agréable. Nous nous sommes sentis immédiatement à la maison.” “Nous avons parlé avec les habitants de Rochefort.” “Le stage de langue était très intéressant pour parler le français.” “Les animateurs étaient très sympas.” “Les activités sont bien organisées. Rochefort et Han-sur-Lesse sont de beaux villages.” “Cela a été une belle expérience qui mérite d’être répétée.”

werkplekleren Kornelia Debouvere

Leerlingen uit het 5e Verkoop werden aan het werk gezet in de JBC te Ieper. Zo mochten ze de pashokservice doen, maar ook paspoppen kleden met eigen gekozen kledingcombinaties. Ze pasten ook telkens de correcte plooitechnieken binnen JBC toe.


Lut Sinnesael

26

familienieuws HUWELIJKEN • De heer Kevin Debaene (6Ha-2006) met Jorina Deraedt, te Ieper. • De heer Wim Vandenbussche en Steffi Florquin (6ST-2008) te Vlamertinge. • Mevrouw Annelie Vandamme en de heer Sören Van Ovenberghe te Dikkebus. • De heer Dieter De Praitere (adjunct-directeur) en de heer Rino Adam, te Ieper. • De heer Jochem Glorie met mejuffrouw Daphné Plancqueel, zoon van Werner en Carine Plancqueel-Bille (onderhoudspersoneel), te Watou. • Mejuffrouw Kim Bulckaen(6T-2010) en Dylan Bouckenooghe, beiden van Langemark. • Mejuffrouw Sien Vandamme (7KA-2012) uit Noordschote en Frederik Danneels uit Sint-Jan. • Mevrouw Petra Donze (6ST-2007) en Pedro Swaels, beiden van Dranouter. • Mejuffrouw Céline Braem (oud-lle) uit Ieper met de heer Thomas Vienne uit Oostende. GEBOORTEN • Cézanne, eerste dochtertje van Quinten (internaatsverantwoordelijke) en Joke DaledVanrobaeys, te Izegem. • Wolf, zoontje van Dieter Pots en Sylvie Cosman (ondersteuner) te Diksmuide. • Michelle, tweede kindje van Mattijs Uzeel en Kim Dugardin (7KA-2008), zusje van Nane te Vlamertinge. • Elize, tweede kindje van Anthony Berten en Amber Lignel (6CM-2012, zusje van Lowie te Passendale. • Charlie, eerste zoontje van Mattias Dehaene en Ann Depestel (leerkracht) te Gent. • Matisse, eerste kindje van Vincent Leenknegt (6T-2001) en Hannelore Baert, te Izegem. • Luca, tweede dochtertje van Lieselot Decroix en Hannes D’Hoop, zusje van Elena en kleinkind van Ivan en Hilde Decroix-De Meyer (leerkracht L.O.),te Kuurne. • Matteo, eerste zoontje van Bjorn (7KA-2008) en Elien Deruyter-Cappelle (3HT-2008) te Beselare. • Henri, zoontje van Thierry en Kristel DejonckheereThienpont en kleinzoontje van Lieven en Françoise Dejonckheere-Beele (leerkracht), te Wetteren • Fleur, dochtertje van Nick en Evy Sanders-Gryffon (oud-lle), petekindje van Doran Gryffon (7WV) • Peggy Sue, dochtertje van Ward Ameel en Greet Vanmoerbeke (6BK-2005) te Brielen. STERFGEVALLEN • De heer Paul Forrez, echtgenoot van mevr. Marianne Bruynooghe, nonkel van Gaulthier van Hagen (6BK-2019), thuis overleden te Zillebeke op 4 juni 2019. • De heer Marnik Carlu, echtgenoot van mevrouw Anita Bruneel, vader van Dr. Diego Van Cauwenberghe en Corine Carlu (5T-1995), thuis overleden op 19 juni 2019. • Jobriath Hovaere (1B-2019), zoontje van Veronique Stragier en Jo Hovaere, onverwacht overleden op 30 juni 2019. • De heer Gerard Adrien, echtgenoot van mevrouw Erna Desomer, opa van Floor Adriaen (3BK-2019), zachtjes ingeslapen te Ieper op 11 juli 2019. • De heer Ghislain Vandecasteele, echtgenoot van mevrouw Dolorès Pluym, vader van Michael en Sascha Vandecasteele (6ST-2008), overleden te Boezinge op 25 juli 2019.

• De heer Georges Vanderstichele, echtgenoot van mevrouw Lieve Goemaere, opa van Tim Lanszweert (6H-2019), overleden in Brielen op 16 augustus 2019. • Mevrouw Mariette Vangansbeke, weduwe van de heer Pascal De Voldere, moeder van Yannick (†) en Pascaline Hoet-Devoldere (3B-1975), van Regis en Marleen (†) Delannoy-De Voldere (3H-1974) en van Jacques en Arlette Deforche-Devoldere (3K-1973), ons ontvallen op 29 augustus 2019. • De heer Jan Nagels, echtgenoot van mevrouw Lief Van Hoof, lieve Vake van Wim en Eveline NagelsCoene (leerkracht) en van Jozefien Nagels (3HITa), heengegaan te Merksem op 3 september 2019. • Mevrouw Marie-José Dekiere (oud-lle), echtgenote van wijlen de heer André Bailleul, rustig heengegaan te Kuurne op 4 september 2019. • Mevrouw Gina Vandezande (6B-1978), weduwe van Geert Dedier, levenspartner van Danny Verkinderen (†) en Frankie Descan, heengegaan op 12 september 2019. • Mevrouw Roza Despeghel, echtgenote van Paul Saint-Germain, moeder van Dieter (6V-1994) en Carmen Yde en van Marieke (7KA-2001) en Peter Demeulenaere-Saint-Germain, rustig ingeslapen op 14 september 2019. • De heer Palmer Despeghel, echtgenoot van mevrouw Maria Slosse, opa van Warre Despeghel (4HITa), heengegaan te Ieper op 12 september 2019. • Mevrouw Erna Dequidt, oud-leerkracht, overleden op 17 september 2019. • De heer Michel De Wandel (extern jurylid HFI), broer van Marc De Wandel (oud-leerkracht), nonkel van Katrijn (6H-2012) en Merlijn De Wandel (7KA-2012), plots thuis overleden op 20 september 2019. • Mevrouw Maria Taffin, echtegenote van de heer Lucien Lewyllie, moeder van Ghislain en Lia Leroy-Lewyllie (6K-1981) en van Kris en Frieda Vandenweghe-Lewyllie (6K-1984), thuis overleden te Ieper op 23 september 2019. • Mevrouw Ilse Ostyn (6S-1987), overleden te Kortemark op 5 oktober 2019.


BUSREIZEN LENOIR Meenseweg 427 8902 Zillebeke info@reizenlenoir.be www.reizenlenoir.be 057 20 07 73

De lekkerste dagverse broodjes OPENINGSUREN 7.00 tot 17.30 uur deman.stefaan@telenet.be tel/fax 057 423 823 - gsm 0495/23 27 88

belegde- & panini broodjes broodjesmanden koffe & ontbijt

BEL 0497 10 40 65 WWW.STRONGIT.BE

Paddevijverstraat 50 8900 IEPER tel. +32(0)57 21 36 70 fax +32(0)57 21 36 80 info@westelec.be www.westelec.be

EEN DRAADLOOS ALARMYSYSTEEM MET APP BEDIENING VANAF 900 EURO


bezinning

sport

drumband

Eigenheerdstraat 8, 8900 Ieper - T 057 20 05 41 - F 057 21 70 89 - hf@smsi.be - www.hfieper.be

Profile for Christa Verhanneman

Familietuin Heilige Familie Ieper  

Familietuin 2019-2020 nr 1

Familietuin Heilige Familie Ieper  

Familietuin 2019-2020 nr 1

Profile for hfi-ieper
Advertisement