Page 1

BELGIĂ‹-BELGIQUE P.B. 8900 IEPER 1 4/571

driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor | 8900 ieper 1 erkenningsnr. P708312 verantw. uitgever: de directie Eigenheerdstraat 8 | 8900 ieper

Op bezoek

Vredesprijs

Mondiale dag

Valentijnontbijt

familie tuin 2013-2014 - 65e jaargang nr 3 / APRIL


Capaciteit van 30 tot 90 plaatsen

vives

design your future studeer zoals je zelf wil

427 )voorMeenseweg (e Prettwig 9 0 0 2 u st en 8902 Zillebeke ) igel(e & veilve ier ! 20 07 73 T 057 reisplez reizen ! F 057 21 73 53

Meenseweg 427 8902 Zillebeke T 057 20 07 73 F 057 21 73 53

info@reizenlenoir.be

centrale verwarming sanitaire inrichting zinkwerken professionele Vandenberghe BVBA bacheloropleidingen Kruiskalsijdestraat 8 · via dagonderwijs 8900 IEPER · via afstandsonderwijs tel. 057 20 02 78 · via werkplekleren fax 057 21 70 92 vandenberghe.bvba@skynet.be

vives.be Krachtige laptops aan zachte prijzen !

info@reizenlenoir.be

Intel Dual Core T2390 - 3Gb 160gb - windows vista home prem 15.4” tft - 256mb video + dvd-rw - wifi

e599 incl btw, config, tas & muis

brugge · KortrijK · oostende · roeselare · tielt · torhout

flyer A6 - peter de clerck.indd 1

24/02/14 08:40

2 jaar garantie Toshiba 17” met numeriek klavier Intel Core 2 Duo T5500 - 3Gb ram - 250gb vista home prem - 17” tft - 4x usb dvd-rw - wifi - numeriek klavier

e750

incl btw, met draagtas + muis, config 2 jaar garantie

e89 voor de all in one printer!

wenst u voor 2009 veel reisplezier !

centrale verwarming sanitaire inrichting zinkwerken

Vandenberghe BVBA Kruiskalsijdestraat 8 8900 IEPER Meenseweg 427 8902 Zillebeke ELEKTRO VANDENBROUCKE T 057 20 07 73 Rijselstraat 24 - 8900 IEPER F 057 21 73 53 info@reizenlenoir.be T. 057 20 05 72 - F 057 20 32 54

tel. 057 20 02 78 fax 057 21 70 92 info@vdb-tech.be vandenberghe.bvba@skynet.be


Directoriaal

Matthias Archie

Eerste graad

Ann Verbeerst, Karin Vandenabeele

Informaticabeheer

Mark De Wandel

06

Proficiat

Lieve Bevernage

06

Valentijnontbijt

Sabine Van Maele

07

Trommelvlies

Stefaan Dehaerne

08-09

eindverantwoordelijke Dehaerne S.

02 03-05

Middagsport

Dieter De Praitere

Mode

Rita Lenoor, Ann Verbeerst, Marlies Santy, Nadine Dekervel, Marijke Van Zele

BK

Geert Opsomer, Barbara-Ann Vandermarliere, Stefaan Dehaerne

PE & DECO

Romina Vlaminck

Vredesprijs

Lindsay Loose

Pag

Peter Deltour

Sport op school

Bart Ennaert, Hilde De Meyer

18

D端sseldorf

Stefaan Dehaerne

19

Leerlingenraad

Yaron Dassonneville

Toerisme

Isabelle Spenninck

Olyfran

Caroline Vansteelandt

Toerisme

Bertin Quaghebeur, Isabelle Spenninck

medewerkers Blaton B. Dassonneville Y. Debouvere K. Dehaerne I. Dekervel N. Deltour P. De Meyer H. De Praitere D. De Prycker G. De Temmerman G. Debrabandere H. Debouvere K. Dehaerne I. Dejonckheere S. Delaleeuw G. Denuwelaere L. Depestel A. Deroo T. De Wandel M. Ennaert B. Huyse A. Lenoor R. Loose L. Mouton B. Opsomer G. Santy M. Simoens T. Sinnesael L. Spenninck I. Struye I. Vandenabeele K. Vandermarliere B-A. Van Laere Van Maele S. Vansteelandt C. Van Zele M. Verbeerst A. Verhanneman C. Vlaminck R. Quaghebeur B. Werbrouck T.

10 10-13 14 15-16 16 16-17

20 20-24 24

>> Uitneembare affiche mode- en kunsthappening

25-26 middenkatern

Handel

Kornelia Debouvere, Geert De Temmerman Hilde Debrabandere, Inge Dehaerne

Skigebeuren

Liesbet Denuwelaere

31

Spreekuur

Begga Blaton

32

Wiskundeolympiade

Geert Delaleeuw

33

Op bezoek

Ann Huyse, Tine Simoens, Stefaan Dehaerne, Ann Depestel 34-36

Cambodja

Matthias Archie

Antipestactie

Mia Vanbeselaere, Tine Deroo

Tips voor trips

Ann Depestel

100-dagen

Iris Struye

Filipijnen

Stefaan Dehaerne

CLW

Kornelia Debouvere

Toerisme

Hilde De Meyer

27-31

37 38-39 39 40-41 41 42-43 43

Terug van weggeweest Sabine Dejonckheere

44

NMCT

Stefaan Dehaerne

45

Op bezoek

Karin Vandenabeele

45

Camtasia

Marc De Wandel

46

LO

Hilde De Meyer

46

Proficiat

Benoit Mouton, Christa Verhanneman

47

Familienieuws

Lut Sinnesael

Activiteitenkalender

Directie

redactie Archie M. Carton Y.

pagina

auteur

titel

inhoud

48 48-50

NIEUW ADRES >>

ment UW abonne kan door HERNIEUWEN r jaargang)

(4 nummers pe

schrijven op e6,50 over te 10 41 2850 4221 25 rekeningnr. BE ensscholen Ieper aart van vzw Sint-M e lig Hei e Famili

aat 8 Eigenheerdstr r 8900 Iepe

01


02

Matthias Archie

directoriaal

Solidariteit Het is niet iets van nu eens wel en dan weer niet. Het is niet eentje van de zovele jasjes die je bij gelegenheid eens kunt aantrekken. Het is niet iets dat afhangt van de zin of van het moment. Solidariteit is een levenshouding, iets wat je hele manier van leven doordringt. Je staat er mee op en soms kan je er niet van slapen.

Op vrijdag 14 maart namen al onze leerlingen deel aan de mondiale dag. De dag stond volledig in het teken van India. We hebben via getuigenissen, een film, een quiz en verschillende doe-opdrachten het land beter leren kennen. India is een prachtig land: het heeft enerzijds een zeer mooie en zeer gevarieerde natuur en is anderzijds één van de oudste culturen ter wereld en dat zie je in de gebruiken, kledij, godsdiensten, … Helaas is India ook nog steeds een heel arm land. Hoewel de economie heel sterk groeit, wordt de kloof tussen arm en rijk steeds maar groter. In sommige streken moet meer dan de helft van de mensen rondkomen met minder dan 1 euro per dag. Er is in deze streken veel te weinig onderwijs, er circuleert nog steeds veel dodelijke TBC door de gebrekkige hygiëne en tekort aan voldoende geneesmiddelen, de levensverwachting van de mensen is veel te laag waardoor te veel kindjes hun ouders vroeg verliezen en wees worden, …

Tijdens de mondiale dag hebben alle leerlingen geld ingezameld via een sponsortocht. We steunen hiermee twee initiatieven: Sevagram, een weeshuis voor ouderloze kinderen van 6 tot 18 jaar en de Damiaanactie, die alles in het werk stelt om melaatsheid en TBC terug te dringen in India. Het is duidelijk dat ‘solidariteit’ voor onze school meer is dan een jasje dat je aantrekt en weer afdoet. Solidariteit is voor onze school echt een levenshouding! De mondiale dag en deze solidariteit passen immers perfect binnen onze missie en zijn ingebakken in onze schoolcultuur. Onze schoolcultuur wordt getypeerd door volgende kernwoorden:

Bruisend: het fantastische mondiale-dag-team heeft maanden gewerkt om de mondiale dag te organiseren en alles vlekkeloos te laten verlopen. Chapeau! Ook het volledige korps heeft zich met heel veel enthousiasme ingezet tijdens de dag zelf. Christelijk: we proberen met deze mondiale dag de christelijke traditie en waarden van naastenliefde eigentijds en hedendaags in te vullen en verder te zetten. Zorgend: we willen met onze school niet enkel een zorgende school zijn voor de eigen leerlingen. We willen ook zorgend zijn voor de mensen die het heel wat minder goed hebben dan wij, zowel in het binnen- als buitenland. Zuurstof:

hoewel armoede een zwaar en soms heel schrijnend thema is, willen we toch ook een positieve boodschap meegeven: door te helpen en geld in te zamelen kunnen we écht een verschil maken.

Familie: we doen dit alles als een echte en hechte familie, waar we elkaar steunen door dik en dun. De leerlingen waren tijdens de mondiale dag trouwens ingedeeld in families, over de jaren heen. Deze woorden passen ook bij het feest van Pasen. Samen willen we deze boodschap verder uitdragen. Familietuin is een mega-editie geworden. Nu even tijd om wat gas terug te nemen en energie op te doen voor het derde trimester! Geniet ervan! Ik wens je veel leesplezier. Matthias Archie Directeur


03

eerste graad

Op vrijdag 14 februari vertrokken we om 10 uur met de fiets richting Aquafin. Ik had eigenlijk nog nooit over Aquafin gehoord. Aqua betekent water dus ons bezoek had iets met water te maken… Aquafin is gelegen aan de brug van de expresweg tussen Ieper en Vlamertinge. Daar werd er enkele jaren geleden een rioolwaterzuiveringsstation gebouwd. Dit station zorgt ervoor dat het afvalwater gezuiverd wordt vooraleer men het loost. Bij Aquafin werd uitgelegd hoe het water gezuiverd wordt. Dat gebeurt op twee manieren: • De primaire zuivering is de mechanische zuivering. Hierbij wordt met roosters allerlei grof en fijner vuil uit het water gehaald zoals zwerfvuil, plastic, papiertjes…. Een vetvanger doet de vetten en oliën bovendrijven en schraapt ze van het oppervlak. • De secondaire zuivering is de biologische zuivering. Hierbij worden micro-organismen gebruikt die het vuile water als voedingsbodem gebruiken. De micro-organismen worden gekweekt in een moederhuis. Het rioolwater wordt in een tank gemengd met bacteriën en andere micro-organismen, die wemelen in een actieve slibmassa. Door middel van ronddraaiende borstels en schroeven wordt er zuurstof aan het mengsel toegevoegd. Zuurstof is nodig om de afvalstoffen in het vuile water af te breken. Vervolgens probeert men met trage stroming het actieve slib te laten bezinken en tenslotte brengt men het actieve slib terug naar zijn oorspronkelijke plaats met grote schroeven of vijzels. Het propere water kan nu in de beek geloosd worden. Het vuile water legt een hele weg af om terug ‘proper’ te worden. Nu ik dit alles eens van dichtbij gezien heb, zal ik er zeker op letten om wat minder water te verbruiken. Want …. ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf!’ Stroobant Cyriel 1Ha

IVVO In het kader van de lessen techniek brachten de leerlingen van 2de Handel en 2de Creatie en Vormgeving een bezoek aan het composteringsbedrijf IVVO Toen we in het bedrijf aankwamen met de fiets werden we goed ontvangen in de vergaderzaal door de heer Del’haye. Bij een Cola kregen we een presentatie over wat IVVO precies doet. IVVO staat voor Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking voor de sector Veurne en Ommeland. Het bedrijf is actief in 12 gemeenten en heeft als doel de inzameling, verwijdering en verwerking van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, alsook organisch bedrijfsafval. Bij IVVO wordt het GFT-afval tot compost verwerkt. Tijdens dit proces wordt er ook groene energie opgewekt. Na de presentatie kregen we een rondleiding in de fabriek. Met onze neus konden we de minder aangename geuren goed waarnemen. We zagen het volledige proces van afval tot compost en ondertussen ook het opwekken van elektriciteit. Eerst gaat het afval door de trommelzeef. Daar wordt een opsplitsing gemaakt tussen het goed vergistbare materiaal en het houterige materiaal. Daarna gaat het afval door de pulper. Daar wordt het vaste afval omgezet in een vloeibare pulp. Ten derde gaat het afval door de hydrocycloon waar kleine steentjes en zand gescheiden worden van de pulp. Het afval verblijft minstens 2 weken in de reactoren. De bacteriën zullen het afval daar omzetten tot biogas. De 4de stap is de gasmotor. Daar wordt biogas verbrand in 4 biogasmotoren. Deze zetten het biogas om in elektriciteit en warmte. Dan volgt de pers waarbij het vloeibaar digestaat wordt ontwaterd. Ten slotte volgen nog de tunnelcompostering, narijping, zeef, opslag, waterzuivering en de luchtbehandeling. Ongelooflijk maar waar: na de luchtbehandeling konden we de vieze geur van bij het begin van het proces niet meer waarnemen. Gelukkig maar! Het was een boeiende uitstap waar we toch zeker ook uit geleerd hebben dat goed sorteren echt wel belangrijk is!

Ann Verbeerst

Bezoek Aquafin De leerlingen van 1ste Handel en 1ste Creatie en Vormgeving brachten in het kader van de lessen techniek een bezoek aan de rioolwaterzuivering Aquafin. Een overzicht van het bezoek krijg je van Cyriel.


04

Karin Vandenabeele

eerste graad ARCHEOLOGIE Op dinsdag 21 januari kwam archeoloog Hendrik Hameeuw onze eerstejaarsleerlingen inwijden in de archeologie. Elke klas werd 2 u. op sleeptouw genomen en mocht zelf uittesten hoe archeologen te werk gaan bij een opgraving. Hieronder enkele reacties uit 1Hb:

Jana Liebaert : We leerden wat archeologie precies is. Dat is het onderzoeken van de geschiedenis van de mens. Archeologen zoeken dingen op in de grond. Wat ze opgraven en wat ze zoeken is minimum een mensenleven oud. Naast luisteren mochten we ook vragen stellen en zelf dingen doen. Zo vond ik het werken met een microscoop heel leuk. Febe Ghijselinck: Ik vond de workshop “graven om te weten” heel interessant. De powerpoint die we te zien kregen over de opgravingen in Syrië vond ik heel mooi. Wat mij betreft mochten er nog meer filmpjes en foto’s getoond worden. Het skelet op de grond vond ik ook een tof onderdeel van de workshop, want hier zagen we dat de dode heel wat bezittingen mee kreeg in het graf. Toen was het tijd om zelf een beetje als archeoloog te werk te gaan. We werden in groepjes verdeeld en we mochten 3 opdrachten uitvoeren. Opzoeken van welke dieren de botten op tafel waren, vond ik de minst toffe opdracht. In opdracht 2 mochten we met de microscoop onderzoeken wat er allemaal in de aarde rond het graf in Syrië zat. De laatste opdracht was het herkennen van de verschillen tussen een schedel van een man en een vrouw. Dit was voor mij wel de meest interessante taak.

Nu weet ik dat een archeoloog eeen moeilijke, maar interessante job heeft. Eerst dacht ik dat archeologen rap iets ouds vonden in de grond en dat dan gingen onderzoeken. Nu besef ik dat hier heel wat meer bij komt kijken. Ik vond de workshop super! Jainny Decadt: Ik vond de workshop met meneer Hameeuw super chic. We zagen o.a. een opgegraven skelet (namaak) op de grond liggen, zoals zij het gevonden hadden in Syrië. We moesten achterhalen of het om een vrouw of een man ging. Het bleek een vrouw te zijn, want haar schedel was “minder vierkant” dan die van een man. Er lag ook nog een baby in het graf. Op de voeten van de vrouw lag een schedel van een dier. In de fiches hebben we ontdekt dat het ging om de kop van een schaap. Meneer Hameeuw had ook aarde mee van rond het graf in Syrië. Met de microscoop zagen we in de aarde steentjes, botjes, zelfs visgraten zitten. Wat ik zeker niet zal vergeten is dat ze het graf gevonden hebben onder een keukenvloer! Ik hoop dat de anderen het even fijn vonden als ik. Ceylan Bentein: Er werd heel wat uitleg gegeven over het werk van de archeoloog. Meneer Hameeuw vertelde heel gepassioneerd over zijn opgravingen. Soms moesten we lang nadenken over een vraag die hij stelde, maar het was heel interessant. Ik hoop dat de volgende eerstejaars deze workshop ook zullen meemaken. Het waren 2 geslaagde uren, vol interessante weetjes en feiten. Meneer Hameeuw mag van mij zeker terugkomen. Een geslaagde workshop dus!


05

eerste graad

Hélène Vancoilie (1ACVb) Ik vond het een zeer toffe workshop. We moesten niet alleen luisteren, er waren ook nog zeer toffe opdrachten. Alleen die strepen op ons gezicht gingen er achteraf moeilijk af! Sven vertelde ons op een boeiende manier hoe de homo sapiens leefde. Hij heeft dan ook voorbeelden getoond hoe je vuur moest maken met stenen. Daarna leerde hij ons jagen op knuffels. Dat was echt wel heel tof! We leerden ook hoe we speerpunten moeten maken van silexstenen. Het was echt superleuk! Liam Vanoverschelde (1ACVb) Toen we binnenkwamen werden we beschilderd op ons gezicht. Zo leken we al wat meer op een persoon uit de prehistorie. Toen we verder in het lokaal kwamen, zagen we een prachtige tent met allerlei attributen (stenen, dierenvellen, geweien,…). Toen iedereen op een stoel zat, vertelde Sven hoe de mensen leefden in de ijstijd. Hij toonde hoe ze jaagden met speren en daarna mochten we het zelf uitproberen. Hij verdeelde ons in 2 groepen: de meisjes tegen de jongens. Elk om beurt moesten we proberen een everzwijn of een konijn te doden. Natuurlijk geen echte, maar toch was het heel moeilijk. Hij toonde ons ook voor hoe je met vuurstenen pijlpunten kunt maken. Dat doe je met een klopsteen en een vuursteen. Je moest slaan op de zijkant van de steen en zo vlogen de stukken in het rond. Daarom droegen we ook allemaal een veiligheidsbril. Sven vertelde ons ook hoe je met behulp van urine de huid van dieren zacht kon krijgen. Je moest plassen in een put waarin de huid lag. Je laat de huid 4 weken liggen in de urine en daarna moest je op de huid kauwen. Het was een heel leuke, toffe, interessante en grappige workshop!

Lander Vanbecelaere (1ACVb) We kwamen binnen en kregen allemaal strepen op ons gezicht. Sven gaf wat uitleg over de vuursteen en daarna deden we het licht uit om te testen of we wel vuurvonken zagen. Dat was echt machtig om te zien! Daarna gingen we naar buiten en kregen we elk een speer. Eerst kwam een oefenronde en dan moesten we het tegen elkaar opnemen. We moesten mikken naar 2 knuffelbeertjes. Dat was superleuk. Toen we weer binnen waren, gaf hij ons uitleg over hoe men speerpunten maakte. Hij nam een steen en begon erop te kloppen tot hij kleine scherpe stukjes had. De beste koos hij dan uit en als ze niet scherp genoeg waren, zei hij dat je dat kon aanscherpen met een stuk gewei. Daarna mochten wij aan de slag. Ik vond het echt super tof. Ik heb heel veel bijgeleerd. Het was niet alleen grappig, maar ook interessant. Margot Pecceu (1ACVb) In de workshop leerden we hoe onze voorouders in de prehistorie leefden. In het begin moesten we elk op zijn beurt naar binnen gaan, waar Sven bruine strepen op ons gezicht verfde. Dat was wel grappig, aangezien Katrien een hartje vroeg voor Valentijn en dat ook gekregen heeft. Toen iedereen geverfd was en ging zitten, liep Sven naar zijn tent . Hij vertelde ons over vuurstenen en dat er in de ijstijden geen Noordzee was, alleen maar ijs en af en toe wat land met gras. Daarna liet hij ons een speer zien en toonde ons hoe je die moest vasthouden en wegwerpen. Het was moeilijker dan het eruit zag! We verdeelden ons in 2 groepen en namen deel aan een wedstrijd. Het was eventjes gelijkspel. Toen kwam ik aan de beurt. Sven zei dat hij de “killersblik” in mijn ogen zag, dat was wel grappig. We leerden ook nog stenen werktuigen maken door op vuursteen te kloppen. Toen rinkelde de bel en was de workshop gedaan. Het was super tof en ik zou het zo graag weer willen doen!

Karin Vandenabeele

een holbewoner op bezoek Op 13 en 14 februari waren de eerstejaars iets meer opgewonden dan op andere schooldagen. Er stond hen een heel speciale workshop geschiedenis te wachten! Onder leiding van archeoloog Sven Lambrecht werden onze twaalfjarigen ondergedompeld in de tijd van de homo sapiens. Hoe ze het ervaren hebben, lees je in onderstaande verslagen.


Marc De Wandel

06

informaticabeheer De leerlingen van 6 informaticabeheer gaven over de middag een initiatie programmeren met Scratch aan de eerstejaars. Scratch is een visuele programmeertaal en kan gemakkelijk aangeleerd worden. Er was veel interesse en de leerlingen van 6I zetten hun beste beentje voor.

a), ois (1AHa), Maud Berg (1AH boven van l naar r: Rhune Dub ) (3BK k werc Leeu Maaike Mahieu (3HT), Jana en Luna Plesier (1AHb) onder: Jolien Ooghe (2Ha)

Lieve Bevernage

rnooi lager secundair Interscholenvolleybalto iende 5de plaats undair behaalde een verd Onze meisjesploeg lager sec derde plaats een Na i. olenvolleybaltornoo (op 9 ploegen) in het intersch denschool mid de en teg heel sterke match in hun poule speelden ze een wonnen aike Ma en n e opslagen van Jolie van het atheneum. Met hard aan ciat Profi rs. cijfe jke plaats met overduideli ze hun match voor de 5de Rhune en Jana. Jolen, Maaike, Luna, Maud,


07

valentijnontbijt

Ruimte: De polyvalente zaal werd opgesmukt met alle inzendingen van de placematwedstrijd. Het resultaat: een mooie verzameling echte kunstwerken. Bijzondere vermelding: Proficiat aan Lisa PollĂŠe (1ACVa), winnares van de placematwedstrijd. Haar prijs: gratis ontbijt en roem voor altijd. Bediening: Vele vrijwillige leerkrachten zetten hun beste beentje voor, alles liep gesmeerd. Een welgemeende dankjewel! Sfeer: Topsfeer, dankzij alle enthousiaste leerlingen en leerkrachten, jullie waren prachtig !!! Eindresultaat: Zeker voor herhaling vatbaar!

Sabine Van Maele

KOMEN VALENTIJNONTBIJTEN Keuze: Voor ieder wat wils, iedereen kon zijn ontbijt zelf samenstellen, keuzes: - een broodje met confituur of choco; - een croissant of chocoladekoek; - een fruitsap of chocolademelk; - een yoghurt of banaan.


08

Stefaan Dehaerne

trommelvlies Drumband Heilige Familie Ieper in het nieuw! De Drumband Heilige Familie Ieper zit vanaf zondag 2 maart in een nieuw kleedje. Hun derde uniform was al meer dan 10 jaar oud en kon een restyling gebruiken. Het Drumbandcomité ging niet over één nacht ijs en nam ruim de tijd om alles uit te werken. Twee jaar geleden klonk het als muziek in de oren van de Drumband Heilige Familie Ieper: ze mochten de zoektocht starten naar een nieuw uniform, want het oog wil immers ook wat. Dat is wat we horen van Reinhart De Grendel, leerkracht Beeldende Kunsten en gewaardeerd lid van het Drumbandcomité. “De eerste stap in de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl was een logo-ontwerp. Door mijn ervaring in de reclamewereld wist ik onmiddellijk waarop er moest gelet worden om een trendy in het oog springend logo te ontwikkelen. De poppy in het logo is een verwijzing naar het historische verleden van onze vredesstad en ‘Flanders Fields’. De eigen vorm staat symbool voor het speelse en dynamische van de Drumband.” Maatwerk Toen het logo af was, kon de ontwikkeling van het nieuwe uniform beginnen. Reinhart De Grendel: “Na heel veel voorbereidende vergaderingen met het Drumbandcomité was het prototype eindelijk af en kon de productie beginnen. Alles is maatwerk! Voor de bovenkledij (shirt en vest) kozen we voor een Bioracer-outfit omdat die in alle weersomstandigheden comfortabel aanvoelt. De firma Bioracer kon het ontwerp uitvoeren via ‘high tech textiel print’. De gestreepte marinestijl is een avontuurlijke knipoog naar onze stad die dichtbij de Vlaamse kust ligt. De (korte!) zwarte driekwart broek verwijst naar ‘de jeugd met een persoonlijkheid’. We kozen voor een bestaand klassiek ontwerp. dat eigentijds werd vertaald door Vienna Depuydt, oud-leerlinge van onze Modeafdeling. Om het geheel af te maken kozen we ook voor een passende hoed, waardoor de Drumband Heilige Familie Ieper nog weerbestendiger is!” Samoerai-rugvlag De Drumband kan hun nieuwe outfit realiseren dankzij de financiële steun van het schoolbestuur, dat trots is op de bijna 30 jaar muzikale

traditie van de Drumband Heilige Familie. Dat horen we van adjunctdirecteur Yves Carton. “Het eerste uniform uit 1985 was gewoon een fluwelen broek met grijze sweater en schoollogo. In 1994 werd door Zuster Hilda Vanhoucke zaliger van de toenmalige kledingafdeling een nieuw uniform ontworpen en gemaakt: een lange broek met groen hemd. In 2003 kwam dan de bordeaux fleece trui en het dito vest (ook door zuster Vanhoucke met de modeafdeling), die tot eind februari 2014 de vaste outfit vormden voor onze Drumbandoptredens. Reinhart De Grendel bedacht en tekende het concept van de Samourairugvlagjes. Benoit Mouton (leerkacht techniek en Drumband(comité) lid) realiseerde de technische kant zodat dit op de rug gedragen kan worden. Eén van die samourai-vlagjes is uniek. Het is onze manier om dankjewel te zeggen tegen het schoolbestuur voor de financiële en andere steun. Via Wilfried Vermeulen kregen we ook financiële hulp van Kiwanis Ieper. Met al die hulp kunnen we een piekfijne ambassadeur zijn voor onze school en stad. Dat is een hele eer!” Winterbarbecue en Gevleugelde Stad Het trommelkorps werd opgericht in 1985 door toenmalig directeur Yvan Cauwelier en bestaat dus 29 jaar, “Het muzikaal project kreeg in de voorbije jaren ook steeds de steun van de vorige directeur Guido Soufflet. De nieuwe directeur, Matthias Archie, is gelukkig ook heel enthousiast over onze jeugdige percussiegroep, die voor deze opleiding en het uniform niets hoeft te betalen. Voor dirigent Wim Sijnave was de nieuwe huisstijl en het splinternieuwe uniform een teken om ook muzikaal aan de slag te gaan. Hij schreef nieuwe muziek die we op zondag 2 maart om 11 u. tijdens onze tweede winterbarbecue ook


trommelvlies in primeur hebben voorgesteld aan het publiek en sympathisanten. De tweede winterbarbecue van onze Drumband was dan ook een overweldigend succes. De weergoden hadden er duidelijk ook zin in. Onder een stralend blauwe hemel kon de Drumband het nieuwe uniform voorstellen aan het talrijk opgekomen publiek. Piekfijn, op maat gemaakt en in de pas marcheerden ze, terecht, heel fier het paradeplein op. Wie er dan niet bij kon zijn, krijgt een tweede kans: tijdens De Gevleugelde Stad (Drumbanddeelname op vrijdag 11 + zaterdag 12 april 2014). Dan stellen we ons nieuwe uniform en de nieuwe muziek voor aan de wereld!” Ondertussen hebben we een eerste opdracht te pakken in ons nieuwe uniform. Laten we hopen dat er nog veel mogen volgen. Op zondag 14 september worden we van 11 tot 13 u. verwacht in De Panne voor een straatoptreden. Noteer deze muzikale date alvast in je agenda!

Meer zien van het nieuwe uniform? Surf naar www.hfieper.be en klikken bij ‘media’ en ‘fotoarchief’.

09


10

Tafeltennis op school draait op volle toeren De investering in twee nieuwe tafels bij het begin van het schooljaar werpt zijn vruchten af: nooit eerder konden we rekenen op zo’n massale opkomst. Soms willen wel zo’n 30 (!) leerlingen een balletje slaan! Om alles vlot te doen verlopen, proberen we maximaal 25 jongeren toe te laten, zodat bijna iedereen een bat kan gebruiken en er slechts enkele ‘invallers’ overblijven. We verdelen het materiaal eerlijk: de hogere jaren krijgen twee tafels, de lagere jaren ook. En ook de bats worden mooi verdeeld en eventueel doorgegeven. Gelukkig kunnen we intussen rekenen op de goede medewerking van iedereen en kunnen we tijdens de middagpauze toch even stoom afblazen tussen de vele lessen door. Want sport verzet je zinnen en is bovendien gezond ook! Tijdens het derde trimester komt ons jaarlijks tornooitje er aan. Zin om mee te doen? Geef je naam dan vliegensvlug op aan Dieter De Praitere!

mode Rita Lenoor

Dieter De Praitere

middagsport

VDAB opleiding voor 6Mode Meteen na de kerstvakantie startten de leerlingen van 6 Mode met een opleiding bij VDAB in Beveren - Roeselare. De module ‘Modellen stikken’ werd een heuse training in nauwkeurig en correct afwerken van kledingstukken. In het compleet uitgeruste atelier konden de leerlingen een week lang aan de slag als stikster. De gesneden delen lagen hen al op te wachten, vergezeld van de nodige werkinstructieformulieren. Het was voor allen even wennen aan de omgeving, de omschrijvingen, nieuwe afwerkingen, maar ook de strenge evaluatie. Die evaluatie bestond uit gekleurde bolletjes: groen = verkoopbaar in een winkel, geel = goed voor in de solden, rood = totaal niet verkoopbaar. Iedereen kon op zijn eigen tempo zelfstandig werken. Was er een werkstuk klaar, dan werd er met de ‘Lectra – snijmachine’ samen met de instructeur een nieuw mode gesneden. Hieronder nog even wat reacties van de leerlingen: Hoe dacht je vooraf over deze stage? Julie Dewulf : Ik wist wel dat het leerrijk ging zijn en heb alweer meer ervaring voor de toekomst. Hoe denk ik nu over deze stage? Inès Schryvers : Het was een leuke ervaring, vooral omdat ik een week lang kon trainen op het stikwerk. Wat heb ik allemaal geleerd? Xana Verleure : Zelfstandig werk, andere manier bij het afwerken van kledingstukken. Zelf moeten nadenken en dit dan ook correct toepassen. Wat zal me vooral bijblijven? Stephanie Debrabandere : Streven naar een groen bolletje, tempo leggen op jezelf en toch kwaliteitswerk afleveren. Julie Van Hauwaert : Dat ik op mijn werk meer zelfcontrole moet uitvoeren, dat de kwantiteit niet belangrijk is, maar wel de kwaliteit. Zou ik het nog eens opnieuw doen? En waarom? Zelie Verolleman : Ja, ik zou kunnen werken aan mijn fouten zodat mijn kledingstukken nog kwaliteitsvoller zijn afgewerkt.


11

mode

Een logisch gevolg van deze actualisatie is het vormen van twee grote gehelen binnen moderealisatie en -presentatie • Een luik CPL: Commerciële Presentatie en Lifestyle, waarbij bredere vorming wordt nagestreefd. • Een luik Mode, met het accent op de technische aspecten en vaardigheden.

Ann Verbeerst

Vernieuwing binnen de 2de graad Moderealisatie en - presentatie Vanaf volgend schooljaar starten we met een vernieuwing binnen de 2de graad moderealisatie en -presentatie. Het belang van mode zal sterker geaccentueerd worden. Mode past in een breder concept van lifestyle. Verder is er de tendens dat bedrijven steeds meer de voorkeur geven aan veelzijdige medewerkers. Het is dus belangrijk om leerlingen breder te vormen. Leerlingen krijgen kansen om te groeien in zelfstandigheid. Hiervoor worden theorie en praktijk steeds geïntegreerd aangeboden. Er is ook de mogelijkheid om te differentiëren: leerlingen zijn niet allemaal gelijk maar ze krijgen wel dezelfde kansen. Met CPL willen we inspelen op de vraag naar breed opgeleide mensen met gevoel voor lifestyle, esthetiek, commerciële gerichtheid, kennis van de mode- en interieursector. CPL wordt een vak dat beschikt over een groot pakket lesuren, waardoor er veel ruimte is om breed, projectmatig en conceptueel te werken. Het modevak blijft focussen op technische vaardigheden, zowel voor mode, interieurartikelen en accessoires. Belangrijk is dat het modische aspect steeds centraal staat en dat hiervoor dus wordt samengewerkt met CPL. • Heb jij interesse voor mode en lifestyle in het algemeen? • Ben jij bereid om zowel zelfstandig aan het werk te gaan als samen te werken in een team? • Wil jij met nieuwe technieken leren werken en die toepassen in eigen realisaties? • Ben jij bereid om je voldoende in te zetten om nauwkeurig te werken? Dan zal moderealisatie en -presentatie zeker iets voor jou zijn. De leerlingen van 3de en 4de mode konden al eens proeven van de vernieuwingen binnen de afdeling. Ze gingen zelfstandig aan het werk om twee kinderrokjes te maken telkens in een verschillende grondstof. Uiteraard mochten ze hier ook een persoonlijke toets in verwerken. Ze zijn heel fier met hun resultaten.

Bij onze aankomst konden we er al meteen invliegen: de nieuwe mannequinpoppen werden geleverd en moesten binnen een zo kort mogelijke tijd uitgepakt worden. Dat vele handen licht werk maken, werd nog eens bevestigd. We waren hiermee opgewarmd en maakten hierdoor op een spontane manier kennis met het team. Ondertussen waren er zo’n duizend artikelen geleverd in grote bakken. Alles werd in gereedheid gebracht om deze stuks zo vlot mogelijk uit te pakken en te sorteren. Er moet met heel veel factoren rekening worden gehouden. Allemaal zaken waar je als gewone klant niet echt op let, maar die nu net dat ietsje méér betekenen voor

het beeld in de zaak. De vriendelijke medewerkers toonden ons alles voor. De juiste soort kapstok, etiketjes in de broekzak, kleine maten vooraan of links aan het rek, zijn slechts enkele voorbeelden. Deze voorbereidingen gebeuren in het magazijn. Millimeterwerk Kledingstukken die geplooid geleverd worden, worden volgens strenge normen opnieuw geplooid. Alle maten even groot en even breed, dezelfde tekening op de plooilijn! Zelfs de stickers die dan worden aangebracht, moeten tot op de millimeter op één lijn komen. Super moeilijk!!! Maar we deden ons uiterste best om de knepen onder de knie te krijgen. De tweede werkdag stond vooral de etalage op de planning. De leerlingen mochten samenwerken met de etalagist. Prijskaartjes voorbereiden, poppen aankleden, posters en blikvangers in de etalage voorzien. Ze waren de assistenten van dienst. Ook hier moet alles aan de voorgeschreven normen voldoen. De winkel werd ook verder in orde gebracht. De presentatie moest kloppen, de volgende dag was het immers opening. De visual merchandiser volgde alles op de voet. Kapstokken werden op keurige afstand van elkaar gehangen. Dit noemt ook niet voor niets ‘millimeteren’! Op vrijdagavond was de ‘opening ‘ een succes. Het nieuwe interieur in combinatie met de fleurige lentekleuren van de kleding, viel bij de klanten in de smaak. Dank u wel jbc voor deze unieke kans.

Rita Lenoor

Werkplekleren voor 5 Mode bij jbc De uitgekiende planning voor het werkplekleren bij jbc werd dit jaar een beetje anders dan andere jaren. Er stonden dit jaar grote verbouwingen op de kalender van jbc Ieper. Het volledige interieur werd vernieuwd. Maar ook intern, het presenteren van de artikelen, werd over een andere boeg gegooid. Kortom: een berg werk te verzetten! Waarom dan het werkplekleren niet inplannen kort vóór de opening van de winkel? Dit was inderdaad een unieke kans en een vraag die we niet onbeantwoord lieten. Op 4 en 6 februari mochten we meehelpen met de aankleding van de winkel.


12

Bezoek aan modestad Antwerpen Op 11 februari spoorden de leerlingen van het 3de, 4de en 5de Creatie en Mode naar Antwerpen, het Mekka van de Belgische mode. In de voormiddag werd een bezoek gebracht naar het MoMu (modemuseum) waar naar aanleiding van ‘50 jaar modeopleiding in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten’ een tentoonstelling werd ingericht. De tentoonstelling begint in de inkomhal waar de bezoeker in chronologische volgorde leert over de geschiedenis van de modeafdeling via foto en video. Het is meteen ook een leuk overzicht van de mode door de decennia heen. Het Modemuseum vond het belangrijk om afstudeerprojecten van studenten te incorporeren in de tentoonstelling. Dit was echter geen gemakkelijke klus. De oud-studenten waren soms moeilijk op te sporen aangezien ze zijn uitgewaaierd over de hele aardbol. Het team is er uiteindelijk in geslaagd om een 60-tal volledige looks van afstudeerprojecten te verzamelen en tentoon te stellen. Het is opvallend dat de creaties heel zelden met een commercieel oog zijn ontworpen. De modeopleiding wil de creativiteit van hun studenten dan ook zo min mogelijk beknotten en hen vooral hun eigen signatuur laten ontdekken.

‘The Antwerp Six’ kregen extra aandacht in de expo omdat ze een keerpunt waren in de geschiedenis van de opleiding. Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck en Marina Yee hebben ervoor gezorgd dat de Antwerpse modeopleiding internationaal op de kaart werd gezet en zijn dus mede verantwoordelijk voor de diverse nationaliteiten die tegenwoordig studeren aan de afdeling. Het bezoek werd in de namiddag afgesloten met een begeleide modewandeling langs de belangrijkste modehuizen. Onze leerlingen waren vooral onder de indruk van de gedrevenheid en het enthousiasme van onze modegids.

Werkstukken 2de BVL Mode We hebben het 1ste en 2de trimester niet stil gezeten in de lessen Mode. Van speldenkussen naar een opbergtas voor ons naaimateriaal, een super monsterknuffel en om al onze spullen in op te bergen een hippe tas eigen creatie. We zijn van nul gestart begin dit schooljaar en zijn verwonderd dat we al zoveel kunnen: de verschillende vaardigheden en gebruik van naaimachine. Het is telkens weer een uitdaging om aan een nieuw werkstuk te beginnen, want bij elk werkstuk leren we wel iets bij en zijn we terug een stapje dichter bij de modewereld. We zijn nu bezig met het maken van ons eigen portret in de vorm van een pop. Niet alleen het gezicht, maar ook de kledij beschrijft hoe wij eruit zien. We zijn zelf al benieuwd naar het eindresultaat. Een ontwerp van onze pyjama waar het thema typografie aan bod komt, staat ook al in de startblokken. We kijken alvast uit naar wat het schooljaar ons nog allemaal zal brengen. Vooral de modeshow, want voor ons zal het de 1ste keer zijn.

Marlies Santy

Marijke Van Zele & Nadine Dekervel

mode


13

mode Ann Verbeerst & Nadine Dekervel

Gekke troetels De leerlingen van 2 creatie en vormgeving hebben hun inspiratie op hol laten slaan bij de troetels. Ze ontwierpen een gekke troetel uit polar fleece. Elke knuffel kreeg een naam: Clouds, Plakky, Flysi, Swimpy, Pinker, Tjukie… De troetels worden helemaal persoonlijk door het gebruik van een stofje uit een favoriet kledingstuk of gewoon een lapje met een emotionele waarde. Hierbij een greep uit de bevindingen en creaties van de leerlingen. ZIZI - Samen met de vakken ‘creatie en praktische oefeningen’ hebben we een troetel gemaakt. Ik vond het een leuke opdracht omdat we een lievelingskledingstuk mochten gebruiken. Nu hebben we het kledingstuk altijd bij ons. Elodie TJUKIE - In de les ‘Creatie’ mochten we een troetel ontwerpen. We mochten het helemaal zelf kiezen. Er mocht een deel van een kledingstuk in zitten dat ons dierbaar was. In de les ‘praktische oefeningen’ hebben we alles uitgewerkt. Het werd een tof werkstuk. Jacy ROMI - De leerkrachten kwamen met een superleuke opdracht: een troetel ontwerpen in een zachte stof met daarin een verwerking van je lievelingskleding. Dit zou ik zeker nog eens willen doen. Raïsa PINKER - In onze nieuwe opdracht mochten we al onze creativiteit gebruiken. Dit was voor iedereen supertof omdat we een kledingstuk van ons erin mochten verwerken. Het eindresultaat is van iedereen fantastisch. Margaut WOFFIE - De troetel ontwerpen, de patronen tekenen, de delen uitknippen, alles aan elkaar stikken en opvullen: dat was een moeilijke, maar leuke opdracht. Patsy STELLA - Tijdens de lessen creatie en praktische oefeningen hebben we een troetel gemaakt. Dit was voor mij geen gemakkelijke opdracht. Het ontwerpen, het kiezen van de stof en de patronen maken, was toch een fijne ervaring. Maité OLVA - We mochten een dier maken dat niet bestond, een troetel. Mijn ontwerp gelijkt op een olifant en een varken. Vandaar ook de naam ‘OLVA’. Ik vond het een fantasie- en leerrijke opdracht. Echt voor herhaling vatbaar. Camille

SWIMPY - Ik heb mij geïnspiereerd op fruit. Levend fruit! Mijn troetel is in zwemuitrusting. Ik vond de opdracht en de uitwerking super leuk! Marieke LOMPIE - Mijn troetel heeft een verband rond zijn hoofd, een bult op zijn hoofd en daarom noem ik hem ook Lompie. Hij heeft een grote snor omdat ik dat grappig vind en het kostuum en de das maken het heleSarojini maal af! Ik vond het een super leuke opdracht. YBELLO - De gekke troetel is een leuke opdracht om uit te voeren. Je mag zelf kiezen hoe hij er uit ziet, bijvoorbeeld welk kleur, de vorm en de naam. Die van mij is Ybello. Je leert er ook dingen mee bij die je nog niet wist. Mocht er ooit nog eens een gelijkaardige opdracht zijn, dan zou ik dit echt leuk vinden. Kaitlyn COONE - We kregen de opdracht om een gekke troetel te creëren en daarna uit te werken. Ik haalde inspiratie uit mijn sport en mijn favoriete muziek. Zo groeide mijn ontwerp uit tot een rendier met een judopak met het Bass Events symbool erop. Hij kreeg de naam Coone. Camille D.

CLOUDS - In het begin was het zoeken om een mooi ontwerp voor een troetel te vinden. Uiteindelijk ben ik tevreden over mijn mooie en toffe troetel. De naam Clouds komt van de Engelse vertaling voor wolken en die wolken dienden als basis voor mijn ontwerp. Jonas

VALERIA - Ik ben begonnen vanuit een cirkel en daaruit heb ik 2 lange ogen getekend. Dan gaf ik haar pootjes en de grote vleugels die ik persoonlijk het leukst vind bij Valéra. Toen ik het begon te naaien dacht ik dat ik geen mooi resultaat zou bekomen. Tot mijn verbazing ben ik nu super tevreden. Wanneer je mijn troetel op haar kop bekijkt, dan lijkt het op een mengeling van een mug en een vleermuis. In de andere richting lijkt het meer op een slak en een vleermuis. Misschien zien jullie er nog iets anders in. Maral

FLYSI Het is voor mij een fantasierijk wezentje. Hij is kleurrijk en ik vind het een Emmy mooi resultaat. Ik hoop dat jullie dat ook vinden.

LARRY - Larry heeft wortelen op zijn hoofd en in zijn handen omdat ik dat graag eet. Hij is geel, dat is mijn lievelingskleur. Ik ben lid van de ksa, vandaar deze muts. Agi

PLAKKY - Ik kwam op het idee om mijn troetel 6 voetjes te geven, omdat dat de speelse eigenschap van de inktvis weergeeft. Daarom geef ik hem ook de naam Plakkyomdat deze naam bij de poten van mijn troetel past. Ook de kleur heb ik bewust gekozen. Het bevat een paar stofjes die een diepe betekenis hebben voor mij. Laura

MOLLY - Molly is mijn troetel waar ik heel trots op ben. We zijn al vriendjes geworden. Hij is een troetel die ik gemaakt heb met heel veel liefde en met naald en draad. Ik heb moeten doorzetten want op een bepaald moment wist ik niet meer wat ik moest doen. En toch heb ik doorgezet. Jill


14

Stefaan Dehaerne

HELLINGENROUTE De 21 leerlingen van het 5 Toegepaste Beeldende Kunsten van de Heilige Familie Ieper maakten elk een ontwerp onder begeleiding van Dimitry Ramaut, leerkracht grafische vormgeving. Voor het gemeentebestuur van Heuvelland, de opdrachtgever, was het geen eenvoudige opdracht om er één logo uit te kiezen dat de Hellingenroute mag promoten in alle publicaties. Elk ontwerp had immers zijn verdienste. Typografie, vorm- en kleurstudie waren belangrijke stappen in het ontwerpproces. Uiteindelijk koos de jury voor het logo van Tom Vanhee uit Proven. Zijn verwijzing naar de fietsketting, heuvels en knooppunten vormt zeker een meerwaarde. Etienne Cloet, schepen van toerisme in Heuvelland, zette ook nog het ontwerp van Celine Debaene uit Nieuwkerke in de bloemetjes. Beide ontwerpers kregen als attentie een weekendticket voor het Dranouter Festival. Geert Opsomer, afdelingsverantwoordelijke van Beeldende Kunsten, was ook tevreden over het hoge niveau van alle ontwerpen. Cultuurambtenaar Stef Decrock en sportfunctionaris Thierry Caignie traden hem hierin bij en voegden eraan toe dat alles heel professioneel werd uitgevoerd. Opdracht volbracht dus!

Barbara-Ann Vandermarliere

CRYSALIS Naar aanleiding van onze Kunsthappening verdiept 5 BK zich in de anatomie van onze Sint en zijn kompanen. Hoe ziet een oogbol eruit waarmee je constant voor 360 graden alle brave kindertjes in het oog kan houden? Met welke knieschijven kan je zo hoog en diep springen dat je werkelijk iedere schoorsteen binnengeraakt? Met deze vragen en al onze anatomische kennis zijn we gaan aankloppen bij het Textiel innovatie centrum te Ronse, TIO3 in de volksmond. Daar mochten we via het project Crysalis gebruik maken van hun textiellabo voor de uitwerking van ons project. De borduurmachine, de lasercutter en de zeefdrukinstallatie waren hier onze werkinstrumenten. Met een stroom aan technische uitleg gingen we van start. Hierop volgend konden we een hele dag lang van alles uitproberen, verschillende technieken gecombineerd met verschillende materialen. En dit alles in een prachtig decor met zicht op de Vlaamse Ardennen. Zeker de moeite waard!

Geert Opsomer

BK

BOITE DE JAZZ De klas 5BK ging op stap en zag de voorstelling ‘Boîte de Jazz’. Dat is een jazz club (in de vorm van een doos) die van stad tot stad trekt. Op donderdag 13 maart was de Grote Markt van Ieper aan de beurt.
Een totaal andere wereld ging voor ons open toen we de zwarte doos binnen stapten. Meteen werden we naar een gezellig donker cafeetje ergens in New Orleans gekatapulteerd. Grote letters die ‘La Boîte de Jazz’ toonden flikkerden en de show begon. Radiomaker Jan Hautekiet het verhaal aan elkaar. Hij was die dag als het ware onze leraar jazz. Samen met een pianist, saxofoonspeler, zangeres en danser zorgden ze voor een waar spektakel: 100 minuten livemuziek, video’s en verhalen over de geschiedenis van de jazzmuziek. Een inspirerende ervaring die zeker voor herhaling vatbaar is! Yasmine Jacob


15

PE & DECO

Het bureau van de directeur was wel dringend aan een opknapbeurt toe. De plannen werden gemaakt, het nieuwe meubilair besteld en de voorbereidende werken, van elektriciteit en behang, werden keurig door onze werkman JeanMarie uitgevoerd. Dan was het tijd om de leerlingen van 4PE aan de slag te laten gaan. Zij stonden namelijk in voor het uitvoeren van de schilderwerken. Alles moest een nieuw likje verf krijgen; muren, plafond, raamkozijnen, deuren, de oude kast en de radiators. De leerlingen hebben alle schuurwerk, primers en afwerkingslagen netjes uitgevoerd. Het eindresultaat mag dan zeker ook gezien worden.

“We begonnen vol enthousiasme aan onze projectweek. Deze week geen theorielessen, enkel onze handen uit de mouwen steken en schilderen. Eerst moesten we alle houtwerk schuren en heel veel afplakken. Iedereen had een eigen taak. Het leukste was natuurlijk het schilderen zelf. Elke laag zag je het geheel frisser en mooier worden. We hadden ook wel heel wat opkuiswerk op het einde. Gelukkig moesten we ons van de spatten op de vloer niets aantrekken, er zou een tapijt op komen. Na een hele week hard werken was het op tijd af. Als bedanking voor ons werk mochten we van de directeur met de hele klas frietjes gaan eten�. FlorianeDenys 4PE

Romina Vlaminck

Projectweek 4PE Schilderen van het bureau van de directeur.


vredesprijs

pag

Stemming vredesprijs Ieper Voorbereiding, uitvoering en beleving presenteren kandidaten door 5 Verkoop

MONDIALE DAG Voor onze mondiale dag hielden we dit jaar bewust maar één grote geldinzamelactie en steunen 2 projecten rond India.

Enkele klassen uit het vijfde jaar werden uitgekozen om de leerlingen van de andere jaren wegwijs te maken bij het stemmen voor de perfecte kandidaat voor de vredesprijs van Ieper 2014. Deze leerlingen kregen de kans om in groepjes telkens één van de genomineerde kandidaten voor te stellen aan hun medeleerlingen. 5 verkoop was, naast 5 kantoor en 5 handel a en b, één van die gekozen klassen. ‘Wie zijn dat, die kandidaten?’ Dat was de eerste vraag die de leerlingen stelden toen ik het nieuws vertelde in de klas. Na een kort informatiemoment begonnen ze echter onmiddellijk ijverig informatie op te zoeken rond ‘hun kandidaat’, want dat was meteen wat die persoon voor hen geworden was. Iemand waar ze als een blok konden achterstaan om te promoten bij anderen.

Sevagram, weeshuis in Kottayam (in de provincie Kerala - Zuidoost-India) Met het sponsorgeld steun je de kinderen (6-18 jaar) die verblijven in het weeshuis dat geïnspireerd is op de filosofie van S.O.S.-Kinderdorpen. De paters Karmelieten hebben dit weeshuis opgericht om zowel wezen als kinderen die in een voor hen, gevaarlijke opvoedingssituatie terechtgekomen zijn (*) op te vangen en een thuis te geven. Toen Rik Moermans, godsdienstleraar aan onze school, vorig jaar op bezoek ging bij zijn dochter Kaat, die er 3 maanden gewerkt heeft met die kinderen, zag hij dat die kinderen er samenleefden in groepen/families van 10 per huis onder begeleiding van een ‘mama’ (opvoedster). Wat hem echter nog meer is bijgebleven, is dat die kinderen er echt niets hebben buiten hun kledij en (gelukkig) hun lach.

Toen had ik ze echter nog niet verteld dat ze hun presentatie vier keer na elkaar zouden doen, voor zo’n 190 medeleerlingen uit tweede en derde graad. Dan nog in het auditorium, mét een microfoon. Dit element zorgde ervoor dat de leerlingen heel wat verantwoordelijkheid op hun schouders namen, want dan moeten we er zeker voor zorgen dat het écht goed is, als zij allemaal komen kijken naar ons...’

Damiaanactie (bestaat dit jaar 50 jaar!) Met je sponsorgeld kan je helpen om mensen met melaatsheid of TBC te genezen. De jonge dokter, Santhosh Kumar, wordt in Nelorre in Zuidoost-India geraakt door het leed van de vele slachtoffers van melaatsheid en TBC. Hij besluit er samen met de Damiaanactie zijn levenswerk van te maken.

Tijdens de volgende paar lessen bleek dat het echt niet zo vanzelfsprekend was om deze boegbeelden voor te stellen. De leerlingen worstelden even met alle informatie, wat normaal is. Zochrot, bijvoorbeeld, heeft voor heel wat hoofdpijn gezorgd.

Het programma Voor de mondiale dag werd niet gewerkt in klasverband, maar werden er nieuw samengestelde groepen gevormd waar leerlingen van elk jaar in vertegenwoordigd waren. In de voormiddag maakten ze kennis met de Indiase cultuur door een film (een aflevering uit de Birthdayserie van Lieve Blancquaert), getuigenis (van Kaat Moermans (Sevagram), Sebastiaan Vandekerkhove (Damiaanactie) en Evelyn Leroy) en een quiz. ‘s Middags kon iedereen (682 leerlingen plus leerkrachten) genieten van een Indiase maaltijd (kip, rijst en curry) klaargemaakt door onze eigen keuken o.l.v.

Na veel oefenen, presenteren en bijstellen in de klas, was de dag van de presentaties eindelijk aangebroken. Over de PowerPoints, informatie, taal en uiteraard ook de perfecte ‘presentatielooks’ was lang nagedacht. De eerste presentatieronde konden we als een ‘oefenronde’ beschouwen. Toen werden ook nog kleine ‘foutjes’ weggewerkt. Maar dan... Dan ging de bal echt aan het rollen. Daar stonden ze dan, de leerlingen van 5V, die zo hard gewerkt hebben aan deze presentaties. Ja hoor, ze konden het en dat wisten ze. Na de vierde presentatie was het iets dat ze ‘gemakkelijk nog honderd keer konden doen’. Ze waren blij dat het voorbij was, maar ook trots op zichzelf dat ze het goed gedaan hebben. Ikzelf was ook heel trots, maar ook een heleboel medeleerlingen en andere leerkrachten waren dat. De complimentjes deden hen deugd, dat kon je gewoon van hun gezicht aflezen. En nu is het wachten op de uitslag van de stemmen van onze school. Ze zijn razend benieuwd en hopen allemaal stiekem dat je op hun kandidaat gestemd hebt!

Peter Deltour

Lindsay Loose

16


pag kokkin Marijke Geldhof. Daarna waren ze klaar voor de sponsortocht van ongeveer 4 kilometer, waarvoor 3 lussen werden uitgedokterd. Tijdens de wandeltocht moesten de leerlingen diverse opdrachten oplossen. Omstreeks 15.30 u. was iedereen weer op school en was er het slotmoment, waarbij Bollywooddansen uiteraard niet kon ontbreken. Een waardige afsluiter van een schitterende dag waar ook onze medemens uit India de vruchten van zal kunnen plukken. (*): zo wordt een alleenstaande moeder met dochter aanzien als onbeschermd in India net omdat er geen ‘man’ in huis is… met als gevaar dat dit jonge meisje zou kunnen verkracht worden…

17


18

Bart Ennaert

sport op school INTERSCHOLENMINIVOETBALTORNOOI Op woensdag 22 januari namen we met 2 ploegen deel aan het interscholenminivoetbaltornooi. In de voorronde eindigden onze beide ploegen op de derde plaats. Zo moesten ze het in de finaleronde voor de 7de en 8ste plaats tegen elkaar opnemen. Heilige Familie 2 won in een verdienstelijke en faire wedstrijd met 4-2. Bedankt voor jullie sportieve aanwezigheid en fair play. Ook nog een dikke proficiat aan onze collega, mevrouw Bevernage, met het winnen van het tornooi met haar collegeploeg.

WAT DACHT U VAN

EEN PAASBOX?

Jens Tanghe (5Hb) – Jonas Six (5Hb) – Aaron Carrein (6Ha) – Baptiste Ameel (6Hb) – Jess Arschoot (5Hb) – Jonas Del’Haye (6Hb) (achteraan van links naar rechts) Kjell Gadeyne (5KA) Valentin Mahieu (5KA) – Jordi Six (5KA) – Ruben Vandooren (5KA) – Justin Derycke (5V) – Axel Delattre (5KA) (vooraan van links naar rechts)

15 euro voor 4 ambachtelijke streekproducten: 

advocaat (220 gr)

koffie (250 gr)

koerseklakske (33 cl)

paaseitjes (150 gr)

Hilde De Meyer

+ gratis feestelijke verpakking!

PIRAMIDE Een LO-les is allang niet meer de ‘turnles’ van vroeger… Piramides bouwen met de klas in de turnzaal bevordert de samenwerking, de creativiteit en het zelfstandig werken (6de jaren). En ook de principes van survival zwemmen werden geoefend in het zwembad door onze zesdes.

TEMPELSTRAAT 15 8900 IEPER


19

Düsseldorf Stefaan Dehaerne

EUROSHOP DÜSSELDORF Naar Euroshop? Voor een HELE dag? Jawel, maar niet naar Roeselare. Op 20 februari bezochten wij met 5V-6V-5M-5DECO-6DECO-7Wa+b de wereldwinkelbeurs Euroshop. Op 115000 m² kregen onze leerlingen de nieuwste trends op het vlak van winkelinrichting en –organisatie te zien. Er waren meer dan 2100 exposanten uit 51 landen. Het was de laatste beursdag en daarom viel er heel wat meer te rapen op deze editie! Hopelijk heeft iedereen ook nieuwe ideeën opgedaan voor de creatie van nieuwe etalages, zowel in schoolwinkel de Link als op hun stage. Wie weet hebben ze zelfs de smaak te pakken gekregen voor een eigen zaak. Een ding is zeker: na het bezoek was iedereen razend enthousiast over hetgeen ze (te zien) hebben gekregen!


Yaron Dassonneville (6I)

20

leerlingenraad Leerlingenraad HFIeper heeft eigen Facebook-pagina. In deze moderne maatschappij waar Facebook een goed marketingdomein is, konden we natuurlijk niet achterblijven. Sinds 5 januari 2014 heeft de leerlingenraad van onze school een eigen pagina op Facebook. Hierop doen we als leerlingenraad aankondigingen over activiteiten, plaatsen we foto’s en korte verslagjes van activiteiten en zullen we soms wel eens een wedstrijdje organiseren. Om onze Valentijnsdag wat op te vrolijken konden leerlingen via een berichtje naar onze pagina liedjes aanvragen die we op 14 februari afspeelden in Radio Romantiek, live vanuit HFI. Via de Facebook-pagina kon iedereen ook zijn of haar ultieme openingszin doorsturen. De winnaar van deze wedstrijd ging aan de haal met 2 cinematickets! Foto’s van onze Valentijnsactie zijn te vinden op de pagina! Ook jullie, leerlingen en leerkrachten, kunnen meebouwen aan onze facebookpagina. Heb je een leuke activiteit gedaan en heb je enkele sprekende foto’s? Stuur ze vergezeld van een tekstje door en we plaatsen ze met heel veel plezier op onze pagina! Wie onze pagina nog niet geliket heeft kan ons vinden via volgende link: http://www.facebook.com/LeerlingenraadHFIeper

toerisme Studiereis Tunesië – 5 en 6 Toerisme 09/02/14 – 17/02/14 ‘Op amper 3 uur vliegen van Brussel ligt Tunesië, een land vol kleurrijke tradities en tal van culturele en avontuurlijke mogelijkheden. De uitgelezen bestemming voor de jaarexcursie van de leerlingen 5 en 6 Toerisme. Het Tunesische reliëf is contrasterend met in het noorden de uitlopers van het Atlasgebergte. Naar de zee toe loopt de hoogte van het landschap snel af. Langs de kust in het noorden en het oosten zijn er veel zandstranden. Het zuidelijke deel is voornamelijk woestijn en is verdeeld in zoutmeren, rotsachtige plateaus en duinen van de Sahara. Tijdens onze 7-daagse rondreis kregen de leerlingen de kans om de geziene toeristische leerstof in de praktijk te ervaren: hoe verloopt het inchecken en boarden op een luchthaven, hoe zit het met chartervluchten, wat is de precieze taak van een hostess op een bestemming, hoe verloopt het inchecken in een hotel, wat is het toeristische aanbod in grote hotelketens, ... . Maar ook aspecten van aardrijkskunde (bv. erosiewerking, landschapsvorming, woestijnrozen, ... ) en kunst & cultuur (amfitheater, diverse bouwstijlen, antieke sites ...) konden uitgelicht worden. Allemaal heel interessant voor onze toekomstige toerismedeskundigen! We bezochten de hoofdstad Tunis, de antieke site van Carthago, het wit-blauwe dorpje Sidi Bou Saïd, de Grote Moskee van Kairouan, de bergoases van Chebika en Tamerza, Tozeur, het grootste zoutmeer van Chottel-Djerid, de poort tot de Sahara ‘Douz’, Gabes, Sfax, het gezellige Port El Kantaoui en het indrukwekkend bewaard gebleven amfitheater van El Jem. De laatste dagen hadden we zonnige temperaturen van meer dan 28 graden en een felblauwe lucht. Het was heel aangenaam om de leerlingen eens te leren kennen ‘buiten de schoolomgeving’. Het was een onvergetelijke excursie, waaraan we allemaal leuke herinneringen overhouden!’


21

toerisme Isabelle Spenninck

Enkele impressies van onze leerlingen: Zondag 9 februari 2014 “Het was eindelijk zo ver! 5 en 6 T vertrokken op langverwachte studiereis, samen met mevrouw Spenninck en mevrouw Callemeyn. Iedereen had kriebels en keek enorm uit naar onze reis naar Tunesië! Eenmaal aangekomen in Brussels Airport moesten de dagverantwoordelijken de groep aanmelden bij de Jetairbalie. Na het inchecken volgden nog de paspoortcontrole en de scanner. En dan was het zover, we stegen op (voor sommigen een eerste keer vliegen), lieten België achter ons en vlogen richting Enfidha. 2,5 uur later stond de hostess ons op te wachten om ons naar het hotel te brengen. Na het inchecken in ons hotel kon onze reis beginnen … .” Valentin Vanneste (6T) & Liese Vandoorne (5T) Maandag 10 februari 2014 “De eerste dag van de rondreis. Onze gids Lotfi bracht ons naar de hoofdstad Tunis, waar we de medina (oude stad) bezochten. Tunis is een heel drukke stad. In de medina wandelden we door de souks, marktjes waar je alles kan kopen. Na het wat opdringerige gedoe in de souks, ging het richting Sidi Bou Saïd. Een heel leuk en klein stadje met mooie landschappen, zeezicht en de typisch blauw-witte huisjes. Na onze lunch vertrokken we richting Carthago, één van de belangrijkste steden van het Punische rijk. We bezochten de Thermen van Antonius. Een indrukwekkende archeologische vindplaats, met badhuizen gebouwd door Keizer Antonius. Het waren de grootste badhuizen van

het Romeinse rijk, deels ondergronds gebouwd. Dat verklaart onmiddellijk waarom ze zo goed bewaard gebleven zijn. Echt de moeite!” Amy Logie (6 T) & Astrid Somers (5 T) Dinsdag 11 februari 2014 “Oh, wat moesten we vandaag vroeg opstaan. Om 7.15 uur vertrok ons busje al richting het zuiden. Er stond 440 km op ons programma. Iedereen was goedgeluimd, want het beloofde een interessante dag te worden. De Tunesische weergoden waren ons echter niet goed gezind: regen, fris en een sterke wind. Tijdens één van onze stops bezochten we de Grote Moskee van Kairouan, het meest heilige gebouw van Tunesië en Noord-Afrika, gebouwd met materialen uit Carthago. Volgende stop was de Moskee van de Barbier. Een prachtig en enorm kleurrijk gebouw. Op onze laatste halte, Sbeitla, zagen we de Romeinse ruïnes, met restanten van tempels, kerken, huizen, thermen (badhuizen), … .” Birgit Spruytte (6 T) & Nathan Nolf (5 T) Woensdag 12 februari 2014 “Om half negen gingen we richting een palmplantage in de oase van Tozeur. Hier leerden we dat palmbomen planten zijn en geen bomen! Net zoals in de stripverhalen is de oase in de zomer de meest koele plek van de streek. Ook Tozeur stond op ons programma. Lotfi, onze gids, vertelde ons over de typische bouwvoorschriften in de regio. Na de lunch wachtte ons de meest onvergetelijke namiddag van de hele reis! Eerst met de jeeps richting het Atlasgebergte (met onderweg fata morgana’s) en daarna een prachtige wandeling in de kloof nabij Chebika. Wat een prachtige uitzichten! Toen was het tijd voor avontuur en reden we door een woestijngebied met enkele steile heuvels, echt een avontuurlijke 4x4 tocht, iets om nooit meer te vergeten!


22

toerisme Onderweg stopten we af en toe om mooie foto’s te nemen. We aanschouwden prachtige uitzichten. Na het diner hadden we een animatieavond, georganiseerd door de leerlingen van 6 Toerisme. We speelden een quiz: ‘De Slimste Mens van Toerisme’. Super tof!” Ilana Pottilius (6 T) & Ditte Ferla (5 T) Donderdag 13 februari 2014 “Vandaag stond een relatief rustig programma op ons menu. Onderweg naar Douz reden we door het bekende zoutmeer van Chjott el-Djerid. Dit is het grootste, belangrijkste en bekendste zoutmeer van Noord-Afrika. Het beslaat 1/6 van de oppervlakte van ons land. Bij aankomst in Douz, de poort tot de Sahara, gaf onze gids wat uitleg. Daarna was er wat vrije tijd op de markt. Hier zag je goed het echte leven van de Tunesiërs, gezien dit een veel minder toeristisch marktje was. Voor ons westerlingen soms confronterend om te zien hoe met dieren werd omgegaan. In de middag was iedereen vrij en dit was voor ons de ideale gelegenheid om volop te genieten van het warme weer en de zon! Iedereen van de groep lag bij het zwembad te zonnen. In de late namiddag keerden we nog een keer terug naar Douz, waar we een facultatief dromedaristochtje maakten door de Sahara. Het was een hele leuke ervaring waar er veel gelachen werd, gepaard gaande met een prachtige zonsondergang als decor. Kortom: alweer een geslaagde dag!”

Valentin Vanneste (6 T) & Michiel Dezwarte (5 T) Vrijdag 14 februari 2014 “Vandaag brachten we een bezoek aan enkele grotwoningen in Matmata. De grotwoningen dateren uit de 19e eeuw en bieden enorm veel verkoeling tijdens de hete zomers. In de buurt waren ook opnames gemaakt voor één van de Star Wars films. Na de middag zijn we naar de kruidenmarkt


toerisme in Gabès geweest. Het was een heel rustige markt, waar je kruiden in alle geuren en kleuren kon kopen. Daarna volgde de medina van Sfax. Dit bezoek viel wat tegen door de opdringerige houding van de plaatselijke verkopers. Niet aangenaam om er rustig te wandelen. Op het eind van de dag trokken we richting ons hotel en hadden we weer een leuke avond samen.” Amy Logie (6 T) & Phaedra Verhaeghe (5 T) Zaterdag 15 februari 2014 “Vandaag stond El Jem gepland, een goed bewaard gebleven amfitheater, het 3e grootste ter wereld. We kregen heel wat interessante info van onze gids. Het amfitheater is veel beter bewaard gebleven dan het Colosseum te Rome. Het is te danken aan het betere klimaat en het feit dat het nog niet verwoest geweest is door oorlogen. Eén zijde van het theater is bijna volledig verwoest door de Engelse luchtmacht in WOII. Die wou vermijden dat de Duitsers het gingen gebruiken als kazerne of strategische uitvalbasis. Na het amfitheater zijn we naar het mozaïekmuseum

geweest, volledig in het kader van grondmozaïeken. De mozaïeken waren bedoeld om de vloer te versieren, op de muren hingen er fresco’s. Na het museum reden we naar Port El Kantaoui, het Saint-Tropez van Tunesië. De haven zelf was niet zo groot, maar het was wel tof om daar te wandelen. Er was een geweldige sfeer. Na het bezoek aan de haven zijn we naar het hotel gegaan. In de namiddag genoot iedereen van de zon die opnieuw voluit van de partij was. Het was maar liefst 28 graden en felblauwe hemel. Zalig!” Birgit Spruytte (6 T) & Liese Vandoorne (5 T) Zondag 16 februari 2014 “Het was zondag en vandaag mochten we uitslapen. Pas vanavond hadden we onze terugvlucht richting België. We maakten een strandwandeling langs de Middellandse Zee. Voor de laatste dag wilden we allemaal nog eens genieten van de zon en de warmte voor we terug naar het koude en regenachtige thuisfront moesten. Rond 19 uur stond de autocar van Jetair klaar om ons op te halen en naar de luchthaven te brengen. Na een vluchtduur van ongeveer vijf uur met een tussenlanding in Djerba kwamen we aan in Brussels Airport. Rond vijf uur ‘s morgens waren we allemaal thuis, heel tevreden van de reis maar toch spijtig dat het al voorbij was. Deze reis zal ons allemaal bijblijven! Er was een heel goede en positieve sfeer, zowel tussen onze beide toerismeklassen als tussen de leerkrachten en leerlingen!”

Ilana Pottilius (6 T) & Astrid Somers (5 T)

23


Isabelle Spenninck

24

toerisme Bezoek Jetair 21 januari 2014 Op dinsdag 21 januari trokken de 4 leerlingen van 6T naar het hoofdkantoor van touroperator Jetair in Oostende. Het succesvolle verhaal van dit WestVlaams toeristisch bedrijf begon in 1956 met de autocarreizen van Gerard Brackx, nl. Royal Tours. De eerste autocarreizen trokken richting GH Luxemburg, het Engelse vasteland en het Zwarte Woud. 10 jaar later begonnen ze met het organiseren van vliegvakanties naar Alicante en Benidorm. De vluchten werden uitgevoerd door onze toenmalige Belgische trots SABENA. In het winterseizoen 1971 - ‘72 werd de eerste brochure vliegvakanties op de markt gebracht, toen al onder de naam Jet-air nv. In die eerste brochure stonden slechts 2 toeristische bestemmingen: Alicante en Palma de Mallorca. Tussen 1972 en 1994 kwam er een grote diversificatie in het aanbod. Jet-air (toen nog anders geschreven) groeide uit tot een allround touroperator, inclusief verre vliegvakanties. In 1994 werd Jet-air de nummer 1 touroperator voor wat betreft vliegvakanties, de toenmalige concurrenten waren Sunair en Sunsnacks (waar is de tijd hé). Sinds 2001 maakt Jetair 100% deel uit van de Britse groep TUI. Jetairfly, de luchtvaartmaatschappij van Jetair, zag het levenslicht in 2004. Ondertussen hebben ze maar liefst 22 vliegtuigen in hun vloot, waaronder de prestigieuze Dreamliner, het nieuwste parardepaardje. Anno 2014 werken er 587 mensen in het hoofdkantoor te Oostende. De touroperator is voor de Oostendse regio dan ook een belangrijke werkgever. Jetair had in 2012 een omzet van 950 miljoen euro en had in België 2,2 miljoen klanten in haar portefeuille. Tot het grote Jetair behoren 5 merken: • Touroperator Jetair • Luchtvaartmaatschappij Jetairfly • Online touroperator Sunjets • Touroperator VTB • VIP-Selection Elk van die 5 merken heeft een eigen doelgroep en een eigen profilering. Jetair is een generalist, wat wil zeggen dat ze alle types vakanties voor de massatoerist en een breed publiek aanbieden.

Caroline Vansteelandt

Olyfran De 27e Vlaamse Olympiade van het Frans telde dit jaar 7860 deelnemers! Voor het eerst in de geschiedenis van Olyfran mocht de proef tijdens de lesuren doorgaan. We schreven 216 kandidaten in voor onze school en zij konden op woensdag 26 februari van 9:30 uur tot 11:30 uur de 100 meerkeuzevragen invullen. Hartelijk dank aan de directie voor de steun. We zijn benieuwd naar de resultaten van onze leerlingen!

Jetairfly is de luchtvaartmaatschappij en het verkoopskanaal voor de stoelen op het vliegtuig. VIP-Selection is gespecialiseerd in luxevakanties, terwijl je bij Sunjets enkel rechtstreeks kan boeken (niet via een reiskantoor). VTB is dan weer de specialist in Europese en wereldwijd begeleide groepsreizen. De leerlingen kregen een duidelijke uitleg over de verschillende stappen in productontwikkeling. Concreet: hoe ontstaat een reis: van idee tot publicatie in de brochure. Zaken die ze zeker kunnen meenemen in hun toeristische lessen. Onze interessante namiddag werd afgesloten met een rondleiding in de kantoren, waar we de honderden werknemers aan het werk zagen in hun eigen departementen. Opmerkelijk was dat in de centrale hal een heel grote afbeelding hangt met daarop de missie van het bedrijf, uitgebeeld via een toeristische tekening. Die hangt centraal zodat de werknemers er dagelijks zouden aan herinnerd worden. Heel interessant om zo eens een kijkje achter de schermen te kunnen nemen! Als West-Vlamingen mogen we ook eens chauvinistisch en trots zijn op dit mooie toeristische bedrijf!


25

toerisme

Ik had al eerder met kinderen samengewerkt in de speelpleinwerking. Dus wist ik wel hoe ik ze rustig en stil kon houden. Zolang de kinderen een fijne dag hebben is dat het enige wat telt voor mij. Ik vond het een superleuke dag! Er hing een geweldige sfeer, de kinderen amuseerden zich en wij ons ook. Deze dag was dus zeker geslaagd. Vroeger heb ik met school nooit mee gedaan aan kronkeldiedoe, wat ik dus nu na deze ervaring zeer jammer vind. Ik zou gerust de dag over willen doen. Liese Vandoorne Kronkeldiedoe was voor mij echt een superdag. Samen spelen met de kinderen, plezier maken en lachen. Het was in het begin even wennen omdat ik niet echt ervaring heb met zulke jonge kinderen, maar na 2 oefeningen waren al mijn zorgen weg. We werden zeer goed begeleid wat het natuurlijk wel gemakkelijker maakte. Het mooiste moment van de dag was toen de kinderen naar me toekwamen, me een knuffel gaven en zeiden dat ze een supertoffe dag beleefd hadden. Deze dag zou ik met plezier nog eens opnieuw doen. Ditte Ferla Kronkeldiedoedag was een zeer leuke ervaring. Toen we vertrokken was iedereen nog onzeker en zagen we er nog wat tegenop, maar wanneer we onze groepjes toegewezen kregen, kwam het kind in ons los. Samen met de kindjes op het springkasteel gaan als ze niet durfden, hun stelten vasthouden wanneer ze weer eens bijna vielen, schoentjes aan en uit doen en samen dansen op het kronkeldiedoelied. Het was ĂŠĂŠn van de leukste, maar ook interessantste projecten die we hebben mogen doen in Toerisme en ik zou het direct opnieuw doen! Astrid Somers Mijn ervaring van de kronkeldiedoedag was aangenaam. Ik was aangenaam verrast van het gedrag van de kinderen. Ze speelden alle spelletjes mee. De ene al wat meer dan de andere natuurlijk, maar grote problemen heb ik niet gehad. De kinderen waren gemotiveerd en enthousiast. Ikzelf was heel tevreden over mijn dag. Ik voelde mezelf

eventjes kind en dacht terug aan de tijd dat ik zelf met het lager naar kronkeldiedoe mocht. Dat was de leukste dag van het jaar. Nathan Nolf Ik vond kronkeldiedoe een hele leuke ervaring. Ik herinner me nog toen ik in het lager zat dat ik kronkeldiedoe echt superleuk vond. Het was heel leuk om te zien hoe enthousiast alle kinderen ook nu waren. Ik had nauwelijks problemen met de kinderen. Ze speelden allemaal mooi samen. Het leuke vond ik hoe rap ze allemaal waren als het kronkeldiedoedeuntje ging om in een treintje achter me te staan. De kindjes vonden het ook heel leuk dat ik zelf ook meedeed met de spelletjes. Die dag voelde ik me even terug kind. Michiel Dezwarte Kronkeldiedoe was voor mij een zeer toffe dag. In het begin was het even onwennig, want ik had niet veel ervaring om met een groep kleine kinderen om te gaan. Na verloop van tijd ging dat al veel beter. De kindjes genoten ervan en vonden het er zeer leuk. Als ik zou kunnen, zou ik deze dag direct nog eens opnieuw doen. Phaedra Verhaeghe

Bertin Quaghebeur

5 toerisme op kronkeldiedoe Toerisme is een heel ruime sector met een erg uiteenlopend takenpakket en heel wat verschillende jobprofielen. Om onze leerlingen een zo goed mogelijk beeld te geven van deze veelzijdigheid trachten we binnen de vakken Integrale Opdrachten en Sport & Recreatie projecten te kiezen die de leerlingen in contact brengen met de mogelijke doelgroepen waarmee je in de toeristische en vrijetijdssector te maken krijgt. Na een fietstocht begeleiden en een gidsbeurt verzorgen voor senioren in het eerste trimester was begin januari een veel jonger publiek aan de beurt. Naar jaarlijkse traditie werkten we terug samen met SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) voor hun Kronkeldiedoe te Vlamertinge. Kinderen van het eerste en tweede leerjaar kwamen genieten van allerlei sport-, spel- en bewegingsprikkels. Onze leerlingen begeleidden de hele dag de kinderen uit de ruime omgeving van Ieper. Je vindt een impressie van hun ervaringen hieronder...


affiche

gt

ilie

ren b R E P IE

M e t n ka

van r o t o ve m

atie e r c e d

Fam e g i l i de He

r e i V

g n i n e happ

t s n u e- en k fdelingen

meot dwerk van de a m

b

mode

iet a e r -c

o

dec a a k ee


Het nieuwe logo van de Sint-Maartensscholen bracht de mensen van Beeldende Kunsten, Creatie, Deco en Mode op ideeën. Waar deze creatieve afdelingen tot nu toe elk afzonderlijk evenementen organiseerden, doen ze het nu voor de eerste keer samen. Op donderdag 22 en vrijdag 23 mei komen ze naar buiten met ‘Vier Vierkant Mijter’. Deze mode- en kunsthappening vindt plaats in de voormalige bibliotheek en het gewezen cultuurcentrum De Meersen (ingang via de hoek van de Sint-Jansstraat en de Sint-Niklaasstraat).

r e ijt

M

2u 2 u 9 N1 A V i e 22 m 9u - 22u G A D R 1 DONDE 23 MEI VAN G VRIJDA sen per e r i e e t m in de laasstraa erkrijgen v ik ten te milie r a a sint-n k fa o : 8 eur n de heilige s j i r p inkom eceptie va r aan de

Vanaf 19 uur kunt u er deze 2 dagen terecht voor onze modeshow (19.30 u. en 21 u. beperkt aantal plaatsen), afzonderlijke acts en doorlopende tentoonstelling met als centrale thema’s ‘Sint-Maarten’ en ‘typografie’. Op het eerste zicht misschien een ietwat vreemde combinatie, maar wie komt kijken zal zien dat dit tot verrassend creatieve, artistieke en modieuze resultaten heeft geleid. Als publiek stel je zelf je programma samen. Onze zwarte pieten staan te popelen om u hierbij te helpen. We hopen u massaal te mogen begroeten op deze eerste gezamenlijke mode- en kunsthappening van de Heilige Familie. Kaarten: (8 euro) te koop via de receptie (T: 057200541).


Isabelle Spenninck

26

toerisme Interview met oud-toerismeleerlinge Eline Koether “Toerisme is dromen verkopen met een smile” Lezers die al eens binnengestapt zijn in het Jetaircenter in Ieper zullen haar wellicht kennen. De Boezingse oud-toerismeleerling Eline Koether (°1989) is 7 jaar ‘weg’ uit de Heilige Familie en ondertussen bijna 4 jaar afgestudeerd aan de KHBO Brugge, afdeling ‘Tourism & Recreation Management’. Eline, je hebt toerisme gestudeerd aan onze school. Wat was je motivatie om te kiezen voor die richting? “Mijn 2 grote motivaties om toerisme te studeren in de Heilige Familie waren dat ik in mijn jonge jaren altijd veel op reis geweest ben met mijn ouders. Ik heb het reizen als het ware met de paplepel mee gekregen en kan dus zeggen dat dit een heel bewuste keuze geweest is. Bovendien lag mijn interesseveld niet in de economische vakken, zoals boekhouden. In mijn middelbare periode kon je nog 4 schooljaren toerisme kiezen, nu is dat enkel nog vanaf het 5e middelbaar. Die 4 schooljaren gaven ons echt de kans om de toeristische theorie en praktijk voldoende eigen te maken.” Wat herinner je je vooral nog aan je periode als toerismeleerling in de Heilige Familie? “Ik durf echt wel zeggen dat ik als tiener ‘rijker’ geworden ben door mijn studiekeuze. Figuurlijk rijker. Veel van mijn vrienden studeerden ST of BI en in vergelijking met hen vond ik het enorm positief dat wij zoveel praktische vakken hadden. In de toeristische vakken leerden we alles over de meest populaire vakantiebestemmingen en over hoe het toerisme georganiseerd wordt. Dit zijn natuurlijk heel specifieke lessen, maar dat interesseerde me echt! In Integrale Opdrachten kregen we altijd uitdagende en leuke taken. Zo herinner ik me goed dat we voor alle 6e jaren een rondleiding mochten geven in het Franse Cassel en dat we animatie mochten organiseren voor een schooltje uit Komen. Een topherinnering was ook toen we op 10-daagse uitwisseling naar Schotland mochten, samen met mijnheer Louagie en mijnheer Wallecan. We kregen toen de kans om lessen bij te wonen in ‘Harry Potterachtige kastelen’. Een onvergetelijke ervaring! Op het einde van mijn 6e jaar kregen we de kans onze stage in het buitenland te doen. De eerste 2 stageweken verbleven we met heel de klasgroep in Kusadasi (Turkije). De weken daarop trokken we richting de Franse Alpen. Tijdens beide stageperiodes kregen we een heel divers takenpakket, gaande van skiles geven aan kinderen tot een groep toeristen animeren in ons Turks hotel.” En dan verder studeren aan de hogeschool? “Daarna volgden 3 jaren hogere toerismestudies. Mijn opleiding aan de Heilige Familie bleek een meer dan goede basis te zijn. Vooral wat betreft landenkennis, topografie en toeristische structuur had ik een enorme voorsprong! In 2007 ben ik afgestudeerd. En dan begon het … werk zoeken in de toeristische sector? Niet evident in de Ieperse regio. Mijn eerste maanden werkervaring kreeg ik in Flash Travel (nu Selectair Ieper), als vervanging van een zwangerschapsverlof. Daarna kon ik bijna onmiddellijk aan de slag bij Jetaircenter Ieper na een intensieve sollicitatie te hebben doorlopen. We kregen vanuit Jetaircenter een heel doorgedreven training. Moet ook wel, gezien we als reisagent nogal wat verantwoordelijkheid hebben. Als nieuwe werknemer ondervond ik onmiddellijk aan den lijve dat

Jetaircenter wil investeren in kwaliteit. Het is dan ook geen toeval dat Jetaircenter al enkele jaren op rij verkozen werd tot beste winkelketen / reiskantoor. Bovendien is mijn kantoorhoofd Ingrid Robyn in december ‘13 verkozen door Travel Magazine als reisagente van het jaar! Een titel waarop we uiteraard heel trots zijn!” Hoe kijk je terug op je eerste werkjaren in een reiskantoor? “Je moet toch wel een goed jaar rekenen vooraleer je je kan inwerken in een job. Zeker in de toeristische sector, waar alles zo vlug verandert en er telkens nieuwe hotels, bestemmingen en vervoersmogelijkheden bijkomen. Zo mag Jetair nu bijvoorbeeld de Dreamliner tot zijn vloot rekenen. Ondertussen zal het in april 4 jaar zijn dat ik hier werk. Nog steeds heb ik hetzelfde plezier en enthousiasme als in het begin. En dat is veelal het verschil tussen leerlingen die verder studeren in het toerisme en deze die dat niet doen. Alleen diegenen die echt gebeten zijn door de toerismemicrobe studeren verder! Toerisme studeren is iets heel specifieks, maar het is een richting met enorm veel potentieel. De toeristische sector is heel groot: evenementensector, animatiesector, reisbureau, dienst voor toerisme, touroperator, in het buitenland, prospector van nieuwe reizen, werken bij een toeristische overheid, … .” Waarom moeten mensen bij een reisagent hun reis boeken in plaats van via internet? “Als reisagenten bieden we een enorme meerwaarde voor onze klanten. Voor hen ben je echt een vertrouwenspersoon. Ze willen en zoeken de service die je als reisagent kan bieden. Zaken en informatie die ze niet op het wereldwijde web vinden. Het is niet omdat een hotel een score van 8/10 krijgt op een reisbeoordelingssite, dat dit hotel daarom het perfecte hotel is voor die klant. We zijn met 6 collega’s in ons reiskantoor en bij ons allen zit toerisme in ons DNA. Werken in een reiskantoor geeft mij echt veel uitdaging. Naast het verkopen van de vele pakketreizen uit de brochures, is vooral het samenstellen van à-la-carte reizen een uitdaging! Dit houdt je echt gemotiveerd en is een leuke drijfveer. Onlangs heb ik een 14-daagse reis naar China volledig zelf mogen samenstellen, volledig volgens de wensen van de klant. Op maat kan je voor elk budget en voor elke doelgroep wel een mooie reis samenstellen. Wat is voor jou persoonlijk een ideale reis? Dankzij mijn job heb ik al enorm veel plaatsjes op onze mooie aarde mogen bezoeken. Zo ben ik de laatste jaren naar Senegal, Lapland en Namibië mogen reizen. Privé ben ik o.a. op reis geweest naar de westkant van de VS, de Dominicaanse Republiek en Jamaïca. De perfecte reis is voor mij een gezonde mix van natuur en cultuur. 5 droombestemmingen die nog op mijn verlanglijstje staan zijn: Vietnam, Cambodja, Midden-Amerika, Oeganda en Borneo. Een mooie quote om mee te eindigen: ‘Travelling is the only thing you buy, that makes you richer’!” Eline, heel erg bedankt voor dit gesprek en nog veel succes in je verdere loopbaan!


27

handel

in de JBC te Ieper Het was super om de winkel mee te helpen klaarstomen tegen de openingsdatum, dit onder de professionele begeleiding van een ‘visual merchandiser’ en een ervaren ‘etalagiste’. Zowel de meisjes als de jongens mochten zelf outfits samenstellen die ze nadien ook op paspoppen moesten presenteren. Een hele klus om de paspop passend en netjes te kleden. Verder werden ze ook ingeschakeld om dozen uit te pakken, hardtags (antidiefstalsysteem) aan te brengen en de pas binnengekomen collectie mooi te helpen schikken. Vrijdag 7 februari was het de grote nieuwe winkelopening! Axelle: ‘Hier zou ik willen werken, dit is echt leuk en heerlijk om te doen!’ Ine: ‘Blij dat ik gekozen heb voor de richting ‘visual merchandising’, want dit doe ik echt graag’. in de FUN te Ieper  Leerlingen uit het 5e Verkoop leerden onlangs heel erg veel uit hun praktijkervaring in ‘de Fun’ te Ieper.  Het prijzen en inscannen van artikelen, goederen uit de stock halen, aanvullen van de winkelrekken en een display opstellen met kinderboekjes. 
 Zij deden hun werk blijkbaar heel erg goed, want kort daarna werd de groep ingeschakeld in de voorbereiding wat betreft ‘het opnemen van de jaarlijkse inventaris’. Geen makkelijk klusje.  Alle artikelen worden nauwkeurig geteld en genoteerd. Axelle: “Het was niet alleen een superleuke dag: we hebben bijgeleerd en wij  kunnen niet wachten om het volgende praktijkmoment te beleven”.  Thomas: “Dit was proeven van het echte beroepsleven: ‘spannend

Kornelia Debouvere

Leerlingen uit het 5e jaar Verkoop deden heel wat praktijkervaring op ...


28

Geert De Temmerman

handel Flanders Logistics Belevingstour De Flanders Logistics Belevingstour gaat op pad langs scholen in Vlaanderen en Brussel om leerlingen warm te maken voor boeiende opleidingen en jobs in de logistieke sector in Vlaanderen. Het is een sector die nog altijd heel wat openstaande vacatures heeft in Vlaanderen. Voor vele internationale ondernemingen is en blijft Vlaanderen een ideale uitvalsbasis voor de bevoorrading van de rest van Europa. Gedurende één uur werden de leerlingen uit de verschillende handelsrichtingen (zowel tso en bso) ondergedompeld in de wereld van de logistiek. Op een interactieve en dynamische manier konden de leerlingen kennismaken met hoe bijvoorbeeld de volledige logistieke keten van een paar schoenen wordt afgewikkeld, gaande van de productie over het vervoer tot en met de aankoop ervan door de consument. In al de fases van de bedrijfskolom wordt er systematisch aan logistiek gedaan en er is dan ook nood aan goed opgeleide medewerkers van uitvoerende taken zoals orderpickers tot en met mensen die instaan voor de volledige planning.  De Flanders Logistics Belevingstour wil leerlingen ervan bewust maken dat er heel wat kansen zijn om een job te vinden binnen de logistiek over de verschillende studiedomeinen heen. Gezien het belang van deze sector kunnen de leerlingen uit 5 Kantoor en 5 Verkoop sinds 1 september doelbewust kiezen voor de module logistiek medewerker binnen onze school.


29

handel Hilde Debrabandere

Mini onderneming 6 Handel B - BATH BOYS Tot op heden leverde dit toch wel niet te onderschatten project ons al heel wat nieuwe ervaringen op. Er waren natuurlijk wel enkele mindere momenten die wat spanningen tussen en binnen de verschillende departementen veroorzaakten. Bij de opstart kwam heel veel kijken, maar toen we eenmaal vertrokken waren, verliep alles vlot. We kozen voor een origineel concept met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Al snel kwamen de kerstexamens eraan en dit was bijgevolg een periode waarbij we de ‘mini-eventjes’ opzij moesten zetten. Bij de start van 2014 hebben we terug even de koppen bij elkaar gestoken en dit resulteerde in enkele goeie ideeën om de verkoop te stimuleren. Zo startten we met individuele verkopen en duoverkopen en brak de verkoopdag in Kuurne aan. De verkoop verliep best goed door enkele promoties en door de leuke Valentijnsfeer die er was. Door deze inspanningen hebben we het reilen en zeilen van de mini weer helemaal onder controle en gaan we er weer volledig voor! Citaat verkoop frituur: * Door per twee op zoek te moeten gaan naar een geschikte verkoopplaats en moment hebben we geleerd hoe moeilijk de organisatie van een verkoopmoment is. Anderzijds waren we aangenaam verrast door de steun en de positieve reacties van de klanten! Citaat verkoop Kuurne: * Tijdens de verkoop in Kuurne waren we omringd door andere scholen en hebben we dus heel wat nieuwe ideeën kunnen sprokkelen. We hebben die dag als klasgroep veel leuke momenten beleefd!

Inge Dehaerne

Beurs De leerlingen uit 5de handel hebben heel wat bijgeleerd over de Beurs. Dit dankzij de boeiende en concrete uiteenzetting van de heer Diederik Schoutetens (Bremhove). Zijn voorstelling was vooral gebaseerd op eigen ervaringen. Zo werd er hen onder meer uitgelegd waarop ze moeten letten bij het beleggen in aandelen. Sommige aandelen zijn eerder een hype en dus misschien risicovol om te kopen, andere aandelen zijn vaste waarden, maar dan weer minder spannend om te hebben. Het succes van een aandeel hangt af van een aantal factoren zoals winst van het bedrijf, de vooruitzichten, het consumentenvertrouwen…Ook weten de leerlingen nu of de koers te hoog of te laag is. Een ding is zeker: je moet toch de nodige kennis van zaken hebben, wil je met succes aandelen kopen en verkopen. Heb je deze kennis niet, dan kun je beter in fondsen beleggen. Een aantal leerlingen is ervan overtuigd later zeker in aandelen te beleggen. Ze kunnen alvast beginnen sparen!


30

Geert De Temmerman

handel Europe Junior Masterclass Brugge In het historische Provinciehuis te Brugge vond op vrijdag 21 februari voor de tweede maal een studiedag rond Europa 2020 plaats. Samen met de leerlingen uit 5 Handel namen we hieraan deel. Europa 2020 is de groeistrategie van de Europese Unie voor de komende tien jaar. Aan de hand van verschillende workshops hebben de leerlingen nagedacht over hoe de Europese Unie een slimme, duurzame en inclusieve economie moet worden in een snel veranderende wereld.

Europa zou eigenlijk gebruik moeten kunnen maken van de ‘CTR-ALTDEL-toets’ om het volledige Europese systeem te kunnen rebooten. De leerrijke studiedag, die zeker voor herhaling vatbaar is, werd afgesloten met een EU-quiz waar de leerlingen hun opgedane kennis konden meten met deelnemers uit andere scholen!

De leerlingen werden met allerlei doelstellingen geconfronteerd waar ze hun mening over kwijt konden.

Inge Dehaerne

Uit deze studiedag blijkt zeer duidelijk hoe belangrijk Europa is. Heel wat van onze Belgische wetgeving wordt gedicteerd vanuit Europa. De economieën van de verschillende lidstaten zijn zeer duidelijk met elkaar verweven. Om de crisis aan te pakken, wil de EU het beleid van de verschillende landen meer coördineren en beter op elkaar afstemmen.

ECOMAN produceert en verkoopt elektrische, milieuvriendelijke scooters. Het simulatiespel confronteert de leerlingen op een realistische en praktijkgerichte manier met de totaliteit van een bedrijf. In groepjes komen zij aan het hoofd te staan van een onderneming die door hen wordt overgenomen. Hierbij zijn de verschillende bedrijven concurrenten binnen eenzelfde markt. De leerlingen zijn een aantal weken de directeur van een welbepaalde afdeling (Algemeen Directeur, Marketingdirecteur, Logistiek Directeur, Productiedirecteur, Personeelsdirecteur, Financieel directeur). Samen bepalen zij een langetermijnstrategie voor hun onderneming. Ze proberen die te realiseren binnen een aantal fictieve boekjaren. Als een (h)echt managementteam nemen zij alle bedrijfsbeslissingen: verkoopprijs, marketing, onderzoek en ontwikkeling, personeel, opleiding en motivatie, lonen, productievolume, grondstoffen, machines en installaties, gebouwen, leningen, dividenden,... Zij moeten hierbij rekening houden met prognoses over de economische situatie en met de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen. In samenwerking met een begeleider van de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) van de HUB worden alle beslissingen in een softwareprogramma ingevoerd en wordt er via een concurrentie-analyse en financieel rapport een overzicht gegeven van de nieuwe situatie. Daarop baseren de managers zich om hun strategie bij te sturen, in het licht van hun geformuleerde langetermijndoelstellingen. Op die manier wordt de theoretische kennis uit de lessen bedrijfseconomie en bedrijfsbeheer in een concrete bedrijfscontext geplaatst. Het is een heel leerrijke ervaring voor de leerlingen. Hoe zij het simulatiespel ervaren hebben, kunt u hiernaast lezen!

EcoDrive Op donderdag hebben we een hele dag gewerkt rond het project Ecoman. Het was moeilijk om ons te concentreren vanwege de 100-dagen die voor de deur stonden, maar door de goede begeleiding van een verantwoordelijke ging dat heel vlotjes. Het was net alsof we in de echte bedrijfswereld werden gegooid. Voor ons bedrijf was het een moeizame start, maar na enkele boekjaren werd het kinderspel en ook wel leuk om te doen. We zagen duidelijk hoe ons bedrijf positief evolueerde en winst maakte. Met andere woorden, het was een geslaagde en leerrijke ervaring.


skigebeuren

Esmera

Met wat tips van hun leerkracht LO en gelegenheidscoach , konden de meesten hun tijd al een flink stuk verbeteren tijdens de 2de of 3de manche. De beste tijd bepaalde ook meteen de uitslag en ja…onze school was goed voor 2 podiumplaatsen: eerstejaarsleerling Esmera Vanacker werd 3de in de categorie miniemen meisjes en laatstejaarsleerling Baptiste Ameel werd 2de in de categorie scholieren jongens. Ook Harmen Pillaert, Frederik Candaele, Celine De Baene, Andreas Top, Emile Declercq, Thibault Doise, Cedric Van Lerberghe en Sander Vander Meiren skieden vlot tussen de blauwe en rode piketten door. Iedereen was enthousiast over deze ‘nieuwe’ naschoolse sportactiviteit en om op deze zonnige namiddag geen koude oren te hebben, kreeg elke deelnemer een leuke muts.

Baptist

ScooTech Het Ecoman project is een project dat deel uitmaakt van onze geïntegreerde proef. In het begin van ons project wisten we niet echt wat ons te wachten stond, maar het was een zeer toffe en educatieve ervaring. We hebben geleerd om in groep te werken en om op een interactieve manier een bedrijf te runnen. We begonnen met ons eerste boekjaar. Dit was zeker en vast niet gemakkelijk. Het eerste boekjaar deden we volledig in de les. Het tweede en derde boekjaar deden we op de begeleidingsdag. Op die dag kregen we uitleg over de dagindeling en werden de resultaten van ons eerste boekjaar besproken. Daarna namen we de beslissingen voor het tweede en derde boekjaar. Die verliepen al wat vlotter. We hebben het er uiteindelijk goed van af gebracht.

Het Scootie-managementteam Wij kregen de kans om deel te nemen aan een fictief bedrijfsspel. Gedurende 3 boekjaren namen we het bedrijf Ecoman over. Samen met het nieuw managementteam gaven we het bedrijf een nieuw concept. Per boekjaar namen we een aantal moeilijke beslissingen. Deze beslissingen zorgden ervoor dat we ecologische en veilige scooters konden produceren. Hierdoor verdienden we het Ecolabel. We vonden het allemaal een aangename en educatieve ervaring.

Liesbet Denuwelaere

Scholencompetitie ski woensdag 12 maart In het kader van ‘wintersport, sport van het jaar’, werd voor het eerst in WestVlaanderen een scholencompetitie skiën ingericht.10 dappere deelnemers uit onze school schreven zich in en maakten kennis met een echte slalomcompetitie. Na het inskiën en verkennen ging de eerste manche van start.

31


32

Begga Blaton

spreekuur Zorg en gelijke onderwijskansen Zorg in de Sint-Maartensscholen Vandaag de dag wordt van alle scholen verwacht dat ze een effectief zorgbeleid voeren. De Sint-Maartensscholen willen niet alleen ingaan op deze verwachting, maar stellen de zorg voor de leerlingen als prioritaire doelstelling voorop zoals verwoord in de missie van de scholengemeenschap. “Als scholengemeenschap bieden wij aan alle leerlingen kwalitatief onderwijs vanuit een christelijke inspiratie. Elk van de 5 scholen binnen de scholengemeenschap organiseert dit volgens een eigen opleidingsprofiel en schoolcultuur en in solidariteit en verbondenheid met elkaar. Daarbij staat de zorg voor de leerling centraal, waarbij juiste oriëntatie en goede begeleiding van elke leerling essentieel zijn. Door de scholengemeenschap te vormen, verhogen we onze professionaliteit en efficiëntie op educatief, administratief, organisatorisch en logistiek vlak.” De verschillende zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap komen regelmatig samen om deze visie handen en voeten te geven. Dit schooljaar stellen we een visietekst op waar alle scholen achter staan. Deze tekst zal aan de ouders worden voorgesteld. Wat verstaan we onder zorg en gelijke onderwijskansen (GOK)? De voorbije drie schooljaren koos onze school om te werken rond twee GOK-thema’s: preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden, studie- en gedragsproblemen enerzijds en doorstroming en oriëntering anderzijds. We geven een brede invulling aan zorg en gelijke onderwijskansen. We definiëren zorg en GOK als alle initiatieven die door alle schoolbetrokkenen worden genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden, studie- en gedragsproblemen Het zorg- en GOKbeleid vertrekt niet vanuit een deficit denken. We zien de beperking van een leerling als een sociale drempel. Een handicap is met ander woorden een situatie die ontstaat uit de confrontatie tussen de beperking van een persoon en een onaangepaste omgeving. Het is een belemmering die de persoon hindert bij het volwaardig deelnemen aan het onderwijs. Bijvoorbeeld: Iemand in een rolstoel heeft maar hinder van zijn beperking als er trappen of nauwe doorgangen zijn. Zolang alles toegankelijk is, heeft die persoon geen beperking. Hij kan rijden waar hij wil. Er ontstaat maar een beperking als de omgeving niet is aangepast (vb. drempels, trappen).

Zeker als het om mensen met een functiebeperking gaat, dan willen we nog teveel in uitzonderingen denken waardoor aanpassingen “extra” werk en kosten met zich mee brengen. Het voorbeeld dat ook in de afbeelding getoond wordt van de rolbaan voor iedereen, in plaats van een trap voor de grootste groep en (bv) een lift voor mensen in een rolstoel is dan een goede metafoor.

We streven ernaar om het onderwijs zo aan te bieden en te organiseren zodat alle leerlingen eraan kunnen deelnemen zonder al te veel bijkomende individuele aanpassing. We houden dus rekening met de diversiteit van de leerlingen. Het betekent dat onze school optimaal inspanning wil leveren om tegemoet te komen aan de noden van een heel diverse leerlingenpopulatie door flexibel om te springen met instructie, materialen, methoden, doelstellingen, evaluatie en het motiveren of betrekken van leerlingen bij het leerproces. Doorstroming en oriëntering De school wil alle leerlingen kansen bieden op maximale ondersteuning. Succesvol zijn betekent dat de leerling rond de leeftijd van 18 jaar het leerplichtonderwijs afsluit met een diploma of attest. De leerling heeft zich maximaal kunnen ontplooien in een richting die zijn interesse wegdraagt en aansluit bij zijn capaciteiten. Onderwijs moet iets teweegbrengen. Onderwijs moet zichtbare effecten en opbrengsten leveren. Opbrengsten die kinderen wapenen om hun weg te vinden in onze complexe maatschappij. Je kan dit maar bereiken door rekening te houden met de bagage van de leerling: zijn rugzak aan vaardigheden, waarden, ambities, capaciteiten … Die bagage wordt beïnvloed/gemaakt door zowel de thuissituatie en buurt (sociale en culturele achtergrond) als de school (met hun ontwikkeling- en leerdoelstellingen).

THUIS/BUURT

ASPIRATIES

LLN

CAPACITEITEN

SCHOOL Als school is het de uitdaging om rekening te houden met de verschillende rugzakken van de leerlingen en de schoolse praktijk zo aan te passen zodat het de bagage van de kwetsbare leerlingen compenseert. Als school besteden we heel wat aandacht aan de doorstroming en oriëntering van leerlingen. Voor de leerlingen uit het 6de leerjaar organiseren we bezoekdagen, infodagen en uitlegsessies. Er is regelmatig overleg tussen de lagere scholen en de secundaire scholen (tussen directies, zorgcoördinatoren en leerkrachten). We bezoeken elkaars scholen tijdens de lesuren om meer van elkaar te leren. Zo komen we tot een betere afstemming tussen lager en secundair onderwijs. In het tweede, vierde en zesde jaar besteedt de school veel aandacht aan het keuzeproces m.b.v. keuzeprocesboekjes, infoavonden, bezoek aan infobeurzen. Dieter Baesen, CLB-medewerker, is aanwezig op keuzeklassenraden en geeft op vraag individueel advies aan ouders en leerlingen. We betrekken dus zoveel mogelijk mensen bij het keuzeproces. Leerkrachten, directie, CLB, ouders en de leerling zelf geven elk hun mening opdat de leerling een juiste studiekeuze zou maken.


33

wiskundeolympiade Geert Delaleeuw

Maxime Room (6 Informaticabeheer) stoot door naar de tweede ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade Op woensdag 15 januari was het weer een wiskundige olympiadedag: 10812 leerlingen uit 394 scholen namen deel aan de eerste ronde van de Junior Wiskunde Olympiade (tweede graad) en 10497 leerlingen uit 398 scholen aan de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade (derde graad). Onze deelnemers: • 4 Handel: Finley Dekimpe en Ann-Sophie Dever. • 5BI: Yasmine Depover, Jason Logghe; • 6BI: Valentine Boudry, Michiel Demeyere, Jana Goethals, Harutyun Harutyunyan, Justine Maes, Aaron Morreeuw, Laure Verbrugghe; • 6I: Sébastien Messine, Maxime Room. Onze leerlingen namen deel op vrijwillige basis. Ze waren bereid om hun woensdagnamiddag ‘op te offeren’ om zich te verdiepen in allerlei wiskundige uitdagende oefeningen. Maar liefst dertig meerkeuzevragen werden hen voorgeschoteld en ze kregen hiervoor maximaal drie uur. Een voorbeeld van enkele vragen (derde graad):

Onze leerlingen hebben enorm hun best gedaan en ze verdienen bijgevolg allemaal een eervolle vermelding. Eén leerling heeft het er bijzonder goed van af gebracht: Maxime Room (6I). Hij behaalde maar liefst 111 punten op 150 op de Vlaamse Wiskunde Olympiade, terwijl de gemiddelde score voor de derde graad over het hele Vlaamse land 75,89 punten bedraagt. Om te mogen doorstoten naar de tweede ronde moesten de deelnemers minimum 105 punten behalen. Ongeveer 10 % van de Vlaamse leerlingen slaagden hierin. Maxime heeft dus bijzonder knap gepresteerd en we wensen hem hierbij een dikke proficiat! Zijn prestatie krijgt nog meer glans als je bedenkt dat er heel wat leerlingen deelnemen die zes tot acht wekelijkse lestijden wiskunde hebben, terwijl Maxime vier uur wiskunde per week krijgt. Maxime houdt van probleemoplossend denken en blikt tevreden terug: Ik deed nu voor de tweede maal mee aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade en ben deze keer geselecteerd voor de tweede ronde in Kortrijk. De vragen die je voorgeschoteld krijgt, zijn geen doorsneevragen zoals je die kent van in de wiskundelessen. Het gaat om dertig wiskundige problemen die je kan oplossen met al de kennis die je in de voorbije jaren hebt verzameld in combinatie met logisch denken. Ik heb niet meegedaan met als doel de tweede ronde te halen, maar wel omwille van die problemen. Je kan echt eens ‘je hoofd breken’ op sommige vragen en het geeft voldoening als je dan na veel zoeken het goede antwoord vindt. Op woensdag 12 maart nam Maxime in de Kulak te Kortrijk deel aan de tweede ronde. Hij heeft het goed gedaan, maar behaalde onvoldoende punten om door te stoten naar de grote finale in Brussel op 23 april. Die finale is immers voornamelijk weggelegd voor leerlingen met minstens zes uur wiskunde per week. Maar we zijn hoe dan ook fier op Maxime!


34

Excursie Brussel 6 Handel A (donderdag 20 februari) en 6 Handel B (donderdag 30 januari) In het kader van de lessen Frans zijn we naar Brussel geweest. We waren onderverdeeld in 3 groepen van 5 leerlingen. In de voormiddag bezochten we het Federaal Parlement. We zagen enkele bekende Vlamingen, zoals Sabine De Bethune, de voorzitster van de Senaat, die een delegatie politici uit Kenia ontving. In de namiddag kregen we een opdracht waarbij we een zoektocht moesten doen in het centrum van Brussel. Tijdens deze wandeling maakten we veel plezier en daardoor was de dag geslaagd. Diederick, Nino, Milan, Sander en Sébastien (6Ha)

Bezoek aan Gent: MSK en Sint-Baafs Op 30 januari lieten we ons (3PE en 4BK) onderdompelen in de wereld van de Vlaamse primitieven… ‘s Ochtends brachten we een bezoek aan het MSK - waar we trachtten te schilderen als een echte ‘Vlaamse Primitief’ en mochten we een blik werpen op ‘The real deal’: de restauratie van het Lam Gods van de broers van Eyck. Na de lunch doorkruisten we de stad richting de Sint-Baafskathedraal om met onze eigen ogen de pracht van het echte Lam Gods altaarstuk te gaan bewonderen. Volgens alle leerlingen een echt indrukwekkende ervaring!

We hadden een toffe dag in Brussel met onze klas. Eerst gingen we het Federaal Parlement bezoeken waar we een mooie rondleiding en uitleg kregen. Het was een ‘speciale’ dag voor het parlement: de senator van Kenia kwam op bezoek om een akkoord te ondertekenen. We hadden een kort gesprekje met de man. Daarna gingen we in groepjes van vijf leerlingen de stad verkennen via een uitgestippelde wandeling. Ondertussen moesten we verschillende opdrachten uitvoeren. Er zaten erg toffe dingen tussen. Zo moesten we onder andere “pain à la grecque” kopen in een bakkerij, in een typisch Brussels cafeetje iets drinken, een interview afnemen van een willekeurige persoon … . We namen tijdens onze dag ook enkele leuke foto’s. Eline, Charlotte, Aaron, Cédric en Jarne (6Ha) De meesten kennen Brussel als een drukke stad met gevaarlijk verkeer. Maar eenmaal je daar eens rustig kan rondwandelen en meerdere zaken kunt bezoeken, merk je de schoonheid van de stad op. Het bezoek aan het parlement was interessant en de stadswandeling heeft ons vele mooie plaatsen getoond. De uitstap was niet alleen cultureel, maar het was ook een toffe klasuitstap. Axana, Brecht, Jari, Simon en Evy (6Ha)

Bezoek aan Louvre Lens Op 06/02 brachten we met een aantal klassen - die kunstgeschiedenis volgen - een bezoek aan het paviljoen van het Louvre te Lens. Het gebouw is een pareltje wat hypermoderne architectuur betreft, ze herbergt echter een schat aan oude kunst. Je maakt er als bezoeker echt een tocht doorheen de kunstgeschiedenis en dit zowel chronologisch als geografisch. Een aanrader voor elke kunstliefhebber en nog tot 3 december grotendeels gratis!

Ann Depestel

Ann Huyse

op bezoek


35

op bezoek

Enkele leerlingen van 4KA/4V noteerden wat ze zeker wilden onthouden van dit bezoek: > Toen we op het plein met het SS-bureau stonden, leunde ik tegen de muur. Toen de gids ons zei dat, wanneer de gevangenen niet deden wat men vroeg, ze geduwd werden tegen diezelfde muur en dat hun kaak daarbij opengescheurd werd, vond ik dat verschrikkelijk. > Ismael Neumann was een kleine gevangene die heel veel afgezien heeft in het kamp. De SS-ers hebben hem zelfs doodgeslagen. > De mensen die in opstand kwamen tegen het nazisme hebben een hel moeten doorstaan in België. Ik zou willen dat dat nooit meer kan gebeuren. > Het feit dat de gevangenen behandeld werden als dieren. De omstandigheden waarin de gevangenen verbleven waren onmenselijk. De straffen die werden uitgedeeld waren onbeschrijfelijk. > Het heeft me echt geschokt te weten hoe erg de martelingen waren tijdens de oorlog. Ik heb die plek met eigen ogen kunnen zien. > De bewakers gokten daar op gevangenen en deden weddenschappen. Hoe lang zou een gevangene blijven leven? In hoeveel slagen kan ik iemand doodslaan? … Ik vraag me af waarom het zo wreed moest zijn. > Ik ga de isoleercellen niet vergeten. Hoe de mensen van het verzet het daar moesten overleven… Eén van de gevangenen moest de hele tijd rechtstaan, wat ook heel erg pijnlijk is voor je beenspieren. > In Breendonk had ik een raar gevoel in mijn maag. Als je wist dat op de plaats waar jij stond, mensen aan het lijden waren, dat er zelfs mensen vermoord werden. Dat was een raar gevoel.

Tine Simoens

BREENDONCK Op 18 februari trokken een aantal vierdejaars TSO en BSO naar Breendonk in het kader van de lessen godsdienst. In het tweede trimester focussen we immers op de chassidische joden en de jodenvervolging. We zien hoe de onverdraagzaamheid van de Nazi’s in de jaren 1930 en 1940 uitgroeide tot een ware massamoord. Breendonk is als het ware een zwarte pagina in de Belgische geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Ook daar werden Belgische gevangenen zwaar aangepakt door Duitse én Belgische SS’ers.


36

Stefaan Dehaerne

op bezoek Dagtrip naar Venetie? Het kan! Dat heeft collega Kurt Vangheluwe uit Brielen al meermaals bewezen. Sedert een zestal jaar neemt hij zelfs familie, vrienden en kennissen mee om hen op een alternatieve manier kennis te laten maken met de Stad der Dogen. En het is zelfs nog betaalbaar ook! In 20 jaar tijd is Kurt Vangheluwe toch wel al zeker 50 keer naar de buurt van Venetië afgereisd. “Ik reis immers niet altijd naar de stad Venetië, maar ga ook heel graag naar de eilanden er rond: Murano, Burano en Torcello. Toen ik 16 was gingen we thuis tijdens de zomer altijd op reis naar een camping in de buurt van het stadje Cavallino-Treporti. Terwijl mijn zussen en ouders aan de zee zaten, nam ik de boot om er de wereldberoemde tweejaarlijkse kunsttentoonstelling, de Biënnale van Venetië, te bezoeken die verspreid lag over verschillende kleine locaties. In de jaren dat er geen tentoonstelling was, bezocht ik dan de stad en de eilanden. Zo heb ik Venetië echt leren kennen, ver weg van het toerisme. Voor mij is Venetië de Efteling voor volwassenen. Je komt er in een magische mix van oost en west terecht. Voor ik het wist had het Venetië-virus me te pakken en nu kan ik er al mijn weg vinden zonder kaart of gps!” Geschiedenis met volkse inslag Toen trok Kurt alleen rond op verkenning, nu neemt hij zelf toeristen mee. “Ik wil mensen laten zien dat Venetië veel meer is dan het San Marco-plein met de duiven en de Rialtobrug. Veel toeristen doen enkel die twee plaatsen en zeggen dan dat Venetië veel te druk is, maar dat is totaal niet zo! De stad is een openbaring voor wie de geschiedenis, verhalen en achtergronden kent. Er zijn al veel mensen die een tweede of zelf meerdere keren terug meegegaan zijn. Als je op de juiste manier een stad verkent, dan gebeurt er iets magisch. De laatste jaren heb ik ervoor gekozen om geschiedkundige verhalen te vertellen met een volkse inslag. Soms komt er daar ook een beetje griezelen om de hoek kijken. Ik heb ondervonden dat mensen dit weten te appreciëren. Ik ben dit jaar geweest op 11 en 18 januari met twee verschillende groepen en had het ook gekoppeld aan de Italiaanse keuken.” 400 bruggen Zo’n dagtrip naar Venetië is volgens Kurt realistisch en heel betaalbaar. “Je vertrekt ’s morgens vroeg en je bent laat thuis, maar een ervaring rijker en hebt die dag een kleine 2000 km afgelegd. De prijzen voor het vliegtuig (Ryanair, red.) zijn het goedkoopst in januari. Afhankelijk van de groep, die over voldoende vrijheid beschikt, organiseer ik dan de tocht naar Charleroi met auto’s, bus of taxi. Alles zien is uiteraard niet realistisch en we bezoeken ook geen musea. Daarvoor is het buiten te mooi! We zijn meestal al rond 9 u. in Venetië en vertrekken er omstreeks 18 u. zodat we tegen middernacht terug in Ieper staan. In de Dogenstad maken we meestal een wandeling van ongeveer 18 km. Het helpt dus ook als je een goeie stapper bent. Het is niet enkel bij de Brug der Zuchten dat sommigen even op hun adem moeten trappen. Het is er immers niet plat en er zijn meer dan 400 bruggen, waarvan wij er één vierde doen!” Mix Het is duidelijk dat collega Karin Vandenabeele met volle teugen genoten heeft van deze daguitstap. “Je moet wel in vorm zijn om het tempo te kunnen volgen, maar op het einde van de dag heb je ontzettend veel gezien. We zijn dus niet naar Venetië gegaan om terrasjes te doen. De gids doorspekt zijn uitleg ook met wetenswaardigheden over Venetiaanse lekkernijen zoals de Spritz, een oranje aperitief, of de buranelli, de plaatselijke ringvor-

mige koekjes. Deze gidsbeurt is een mooie mix tussen historiciteit, wetenswaardigheden en couleur locale.” Voor de prijs moet je het alvast niet laten. “Voor de vlucht is het even zoeken om op het juiste moment te boeken, maar wij betaalden 70 euro (heen en terug, red.). Reken daar nog ca. 50 euro bij voor vervoer van Ieper naar Charleroi en van de Italiaanse luchthaven naar Venetië, dan zit je aan een heel aanvaardbare prijs! Alleen spijtig dat we de ganse dag regen gehad hebben, maar ook dan was Venetië mooi!” Voorbereidende avond Tussen het wandelen en de verhalen is er voldoende vrije tijd. Kurt Vangheluwe: “Met uitzondering van de zondag kan men er de vis- en groentemarkt bezoeken. Rond de middag krijgen de mensen dan vrij om iets te gaan eten in de buurt van San Marco. Wie wil kan dan de kathedraal bezoeken. In de namiddag krijgen ze nog eens vrij in de buurt rond Rialto. Nooit lang maar altijd genoeg. Uiteraard kunnen ze ook altijd ergens stoppen voor een Italiaans ijsje.” Het reisgezelschap trekt ook niet onvoorbereid naar Venetië. “Ze krijgen er een voorbereidende avond bovenop, want de woensdag voor ons vertrek komen we met iedereen samen om Venetië in een notendop te bekijken. Ondertussen heb ik toch al zo’n 200 personen kennis laten maken met deze prachtige stad.” Romantisch Uiteraard is reizen altijd een beetje improviseren. Dat weet Kurt ook als geen ander. “Het meest verrassende was toen we aankwamen in Venetië en het volledig onder water bleek te staan. Ik had me nochtans goed geïnformeerd, maar de weergoden hadden er op korte tijd anders over beslist. We hebben dan maar allemaal laarzen gekocht! Het meest spannende was toen onze vlucht in Treviso door mist geannuleerd werd. Gelukkig konden we vertrekken vanuit Marco Polo. Op 11 januari maakte onze groep een heel romantisch moment mee. Een van de mannen had rozen gekocht voor zijn jarige vrouw, maar was intussen de groep kwijtgespeeld. Gelukkig vinden geliefden elkaar steeds weer in Venetië,” besluit Kurt met een knipoog. Hij hoopt ooit ook eens in de zomermaanden met een groep de eilanden in de lagune te kunnen bezoeken. Geïnteresseerden voor een alternatieve Venetië-dagtrip mogen steeds contact opnemen met kurtvangheluwe@hotmail.com.


37

project Cambodja

Cambodja – land in ontwikkeling Cambodja is voorlopig één van de armste landen van ZuidOost-Azië, gelegen tussen Laos, Viëtnam en Thailand. Het land zelf is ongeveer zes keer zo groot als België en heeft een bevolking van zestien miljoen inwoners. Cambodja wil zich duurzaam ontwikkelen. Momenteel is meer dan 30% van de Cambodjaanse bevolking jonger dan 15 jaar en slechts 3% van de bevolking is ouder dan 65 jaar. Door het turbulente verleden is er in het land momenteel een groot tekort aan opleiding en knowhow om de duurzame ontwikkeling van Cambodja te kunnen realiseren. De Cambodjaanse overheid stelt dan ook een hoge prioriteit aan de ontwikkeling van het technisch onderwijs om toekomstige technici te kunnen opleiden voor de groeiende industrie in Cambodja. De buitenlandse ondersteuning van het onderwijs is van cruciaal belang voor de wederopbouw van Cambodja. Uitwisselingsprogramma In het verleden werkten reeds verscheidene leerkrachten van de Heilige Familie mee aan de opbouw van scholen in Cambodja. Om de initiatieven vanuit de Heilige Familie inzake de steun aan de ontwikkeling van het onderwijs in Cambodja nu verder te formaliseren en te concretiseren, wordt er een samenwerkingsakkoord ondertekend met het Ministerie van Onderwijs in Cambodja. De plechtige ondertekening vond plaats op maandag 27 januari in onze school. Het ministerie van onderwijs in Cambodja werd vertegenwoordigd door Zijne Excellentie V. Touch, onderminister van onderwijs in Cambodja. Dit document vormt dan de basis voor verdere uitwerking van het uitwisselingsprogramma tussen leerlingen en leerkrachten van de Heilige Familie en een aantal technische scholen in Cambodja. Leerlingen en leerkrachten van de Heilige Familie en de Cambodjaanse partners zullen met elkaar in contact kunnen komen en gezamenlijke projecten ontwikkelen. Ze zullen hun ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar bijleren. Tevens werden, tijdens het bezoek van Zijne Excellentie V. Touch aan België samenwerkingsovereenkomsten getekend tussen de Universiteit van Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) en het Ministerie van Onderwijs in Cambodja voor academische opleiding en onderzoek. Ondertussen is er intern op onze school een werkgroep opgestart waar een vijftiental collega’s in zetelen. Ze zullen de grote krijtlijnen uittekenen van het bezoek, dat normaal gezien in 2015 zou moeten plaatsvinden. We zijn er immers van overtuigd dat we ook in Cambodja een verschil kunnen maken. U leest er zeker nog meer over in één van onze volgende nummers!

Matthias Archie

Heilige Familie Ieper krijgt erkenning van Cambodjaanse overheid voor opleidingsprojecten Op maandag 27 januari werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Heilige Familie Ieper en het Ministerie van Onderwijs in Cambodja. Volgens de ConsulGeneraal van Cambodja, dhr. Chay Nowé, is dit vanuit de Cambodjaanse overheid een belangrijke erkenning en een stimulans voor alle betrokkenen bij de vele vruchtbare inspanningen voor scholenbouw en opleiding in Cambodja.


38

anti-pestactie Safer InterNet Day Op dinsdag 11 februari vond de elfde Safer Internet Day plaats. De werelddag voor een veilig Internet wordt elk jaar georganiseerd in meer dan 90 landen. De wereldwijde bewustmakingscampagne vestigt de aandacht op een goed gebruik van het Internet door jong en oud. In ons land volgden er zo’n 5000 leerlingen een speciaal programma in Kinepolisbioscopen. Zo ook onze leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar. Ze kregen eerst de film “Disconnect” te zien die via 3 verschillende verhalen de mogelijke gevaren en misbruiken van het Internet op een pijnlijke en beklijvende manier duidelijk maakte. Daarna konden er allerlei vragen gesteld worden aan mensen van de politie. Andere groepen kregen een nabespreking in klasverband. In elk geval maakte de film zelf heel wat reacties en emoties los bij de leerlingen en werd er de rest van de dag nog heel wat over nagepraat… Een greep uit de talrijke racties: “Met deze film werd duidelijk hoe gevaarlijk het internet kan zijn. Je leerde ook veel van wat je zeker niet mag doen op het internet. Sommige beelden in de film waren schokkend!” Gilles Pétillon 2Hb

“De film was heel emotioneel en pijnlijk. Ja, ik kon me gemakkelijk inleven in de persoon zelf. Het ergste vind ik dat mensen domme dingen doen op het internet;” Larissa Borry 1B

“Het is goed dat de film ons zo geconfronteerd heeft met de realiteit. Sommige mensen/jongeren letten niet zo goed op met wat ze op het internet posten. Misschien hebben sommige pesters in de zaal nu ook de gevolgen van hùn pestgedrag ingezien.” Alyssa Forestier 2Hb

“Als er een tweede deel zou zijn, zou ik zeker gaan kijken. Het was een schitterende film. De 3 verhalen waren alle 3 heel interessant, soms grappig en ontroerend.” Shauny Moerman 1B

“De film vond ik in het begin moeilijk omdat er 3 aparte verhalen waren.” Anke Leniere 2Hc “Handig dat we achteraf heel wat tips kregen.” Beau Louchaert 2Hc “Ik vond het een mooie film. Ik heb er wel iets van geleerd en zal nu beter opletten”. Kevin Callewaert 1B

“Het begin van de film vond ik een beetje erover. Maar uiteindelijk leren we wel uit die film! We beseffen nu dat we goed moeten omgaan met het internet en meer moeten stilstaan bij de dingen voor we iets doen.” Kelsy Van Ovenberghe 2BVL “Het doet je wel beseffen welke gevaren er alllemaal kunnen zijn op het internet! Het was een leuke infovoormiddag. Fijn om op die manier eens samen naar de bioscoop te gaan!” Shayla Polley 2BVL

“Een spannende en aangrijpende film. Graag had ik toch wat meer uitleg gekregen en minder film.” Jesse Dufloucq 2BVL “Er komen veel zaken voor die je zelf kunt meemaken en daarvoor willen ze ons waarschuwen. We leren er zeker uit en ik ben blij dat ze ons deze film getoond hebben.” Sarojini Derycke 2CV “Voor we de film bekeken, was er nog een kleine documentaire over pesten. De film die erop volgde, was op sommige momenten schokerend en triestig. Voor de rest een mooie en leerrijke film.” Jonas Bailleul 2CV “Een film waarvan je leerde dat cyberpesten heel slecht kan aflopen. Een emotionele film.” Tess Deschrevel 2CV


39

tips voor trips

“Zeer geloofwaardig omdat het zo gebaseerd is op het echte leven. Jammer dat we via deze film moeten aanzien dat sommigen verkeerd bezig zijn in hun leven. De film is een aanrader voor iedereen!” Fran Claeys 3Hc “Niet alleen de film vond ik heel leuk maar ook de uitleg achteraf. Door de film heb ik veel bijgeleerd en de politieman heeft ons heel wat tips gegeven. Je moet opletten wat je op internet zet, want daar gaat het tenslotte over!” “Een voor allen, allen voor safer internet!” Yari Saelens 3Hc

En 3BK tenslotte kwam tot een eensgezinde klassikale conclusie: “Op di. 11 febr. hebben we een heel boeiende film gezien in Kinepolis Kortrijk. Na een korte inleiding over cyberpesten begon de film en die was beter dan verwacht. Disconnect maakt verschillende onderwerpen zoals: cyberpesten, je lichaam verkopen via het net en je geld verliezen doordat je te veel gegevens online zette, bespreekbaar. Door de film weten we nu welke gevaren er precies zijn. Na de film gaf een agent van de federale politie, die speciaal voor ons uit Brussel kwam, ons enkele goede tips. Zo weten we nu hoe we ons beter kunnen beschermen op het net. We beseffen dat we soms té persoonlijke dingen via het internet verspreiden.”

Het thema (cyber)pesten kwam aan bod op de Safer Internet Day maar ook tijdens de antipestactie op de Grote Markt. Vanuit stad Ieper en het JOC werd een heuse actie op poten gezet waarbij alle scholen aanwezig waren. De slogan van de actie luidde als volgt: “Alleen kiekens pikken op elkaar. Reageer als er gepest wordt”. Niemand minder dan David Galle kwam verkleed als ‘kieken’ het podium op. Hij bracht het verhaal rond pesten op een ludieke manier en leidde ook het proppenspel. Hiervoor had elke leerling een foto bij van een gezicht. Iedereen moest proppen maken en naar het podium gooien. Wanneer de proppen terug opgeraapt moesten worden wees David Galle op de symboliek van dit verkreukelde gezicht. Hoe hard je ook je best deed, je kon het blad niet meer mooi glad maken. Eens terug op school werden handtekeningen verzameld tegen pesten en werd nog druk nagepraat over de actie.

“Kunst geeft grote energie” – Gerard Mortier “Alle grote dingen komen uit chaos, uit een ruïne, uit ontwrichting. Uit orde ontstaat enkel het kwaad. Als alles afgebakend is, opgedeeld, gecatalogeerd en iedereen zijn functie heeft, dan is niemand verantwoordelijk voor het totaalbeeld. Iedereen is onschuldig. De grote leugen van de perfectie. Perfectie doodt creativiteit, motivatie, inzet, dynamiek, enthousiasme. Een kunstenaar kan dus niet werken in een perfecte omgeving, in een perfecte maatschappij” - Jan Hoet Dit keer valt er heel wat ‘energie’ te halen in eigen land, waar volgende tentoonstellingen zeker een bezoekje waard zijn… . In Gent in het MSK: Géricault, ook zijn wereldberoemde Vlot van de Medusa valt er te bewonderen – weliswaar in één van zijn beste kopieën. Het echte werk mag het Louvre niet meer verlaten. Niet op maandag; Prijs 10 (8) euro; tot 25 mei.

In (rand van) Brussel In het museum van Elsene (Jean van Volsemstraat 71): De hyperrealistische beelden van Duane Hanson. Niet op maandag; Prijs 10 (8) euro; tot 25 mei. In de Bozar – Brussel (Baron Hortastraat 9): “As sweet as it gets”, een grote overzichtstentoonstelling met een 100-tal werken van Michaël Borremans. Niet op maandag; Prijs 12 (10) euro. Tot 29 mei loopt daar ook de expo met het werk van de Spaanse barokschilder Zurbaran. Combitickets (ook met NMBS) zijn mogelijk! - In de ING-filialen op het Koningsplein loopt tot 18 mei de tentoonstelling “To the point”, volledig gewijd aan het pointillistische ‘gestippelde’ portret. Nu bij ons te zien, later reist deze tentoonstelling door naar Amerika. Nog tot 18 mei, alle dagen open tussen 11 en 18 uur!

Meer tips zijn ook te vinden op: Uitinvlaanderen.be en Cobra.be

Ann De Pestel

2 citaten van 2 grote cultuurpromotoren, die recent van ons heengingen… “De film vond ik echt ontroerend en vertelt ons wat er nu in de maatschappij bezig is, hoe diep je iemand kunt kwetsen… Iedereen heeft toch wel iets uit die film geleerd. Ik heb ervan genoten en zelfs een traantje gelaten.” Ivet Smagghe 3Hc


40

Iris Struye

100-dagen 28 februari 2014, 120 leerlingen van de Heilige Familie vierden hun 100-dagen, een jaarlijkse traditie de laatste vrijdag voor de krokusvakantie. Voor alle klasverantwoordelijken begon het verhaal de 1ste week van januari. Elke maandagmiddag vergaderden we om van de 100-dagen een onvergetelijke dag, een dag uit 1000, te maken. We overlegden en kozen een boeiend dagverloop, we kozen een thema om de karren te versieren voor de optocht door de stad, met vrijwilligers werd een klasuitdagingsspel voor de voormiddag uitgewerkt, nog anderen staken een presentatie ineen voor het vrij podium van de namiddag, de creatievelingen bouwden de karversiering op, … je hoort het algauw… heel wat denk-, plan- en doewerk om de dag in goeie banen te leiden. Disney werd uitgekozen als schoolthema. Elke klas koos een Disneyfilm om zich te onderscheiden. Zo kwamen de Lion King, Pirates of the Carribbean, Pinokkio, Alice in wonderland, 101 Dalmatiërs, … weer tot leven. Met onze versierde Disney Up-kar, sleepten we dan ook een 2de prijs in de wacht in de strijd met de andere Ieperse scholen tijdens het ochtendprogramma van het JOC in Fenix.. Terug aangekomen op school zat de feestsfeer er dik in, we vertrokken met bussen naar zaal Lido voor een ochtendprogramma waarvoor enkele 6des een spel vol uitdagingen ineen hadden gestoken. We bleven er voor een aperitief en maaltijd. Omstreeks 14u trokken we naar school voor het langverwachte vrij podium van de 6des anno 2013-2014. Ook hier kwamen de Disneyfiguren in alle gedaanten in een act. Een mooie show doorspekt van gemixte muziek, humor, sketchen, dans, fun, gekte, … gezond plezier! De andere klassen van 1ste t.e.m. 5des bekeken de show en droomden heimelijk van hun 100dagen in spe.

6BI

6KA

6I

6Hb

6V

6M


41

Filipijnen

6Ha

Begin november 2013 raasde tyfoon Haiyan door de Filipijnen. De provincie Leyte bleek één van de meest getroffen gebieden. Onmiddellijk werden hulpacties opgezet om de eerste noden te lenigen, maar ook nu hebben ze nog veel hulp nodig voor de heropbouw. De Vrije Basisschool Immaculata, de Vrije Basisschool Capucienen en het secundair van de Heilige Familie Ieper zetten daarom een gezamenlijke actie op poten. Er werden niet bederfbare voeding, zomerkleding en speelgoed ingezameld. Voor de ESI-vrachtwagen van Stéphane Santy was het een koud kunstje om de container met die hulpgoederen naar het inzamelpunt in Diksmuide te transporteren. Ondertussen is die hulp al aangekomen. Omdat we beseften dat er na de media-aandacht ook nog meer dan hulp nodig zal zijn, tekenden de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van VBS Immaculata en het 3de Beeldende Kunsten van de Heilige Familie een set van vijf wenskaarten uit die verkocht werd voor 5 euro. Dankzij Printburo, de huisleverancier van ons schooldrukwerk, kon het volledige ingezamelde bedrag op de dag van Drie Koningen geschonken worden aan het dorp Capoocan, waarvan de mama van Theo D’haene (3BK) afkomstig is. Elke school had ook nog afzonderlijke inzamelacties georganiseerd. Uiteindelijk kon er een cheque van 3020 euro overhandigd worden aan de Filipijnse Citadel Bustillo en haar echtgenoot Steven D’haene (ouders van Theo). Zij zullen dit bedrag gebruiken om hun streekgenoten te helpen en houden ons verder op de hoogte van de realisaties ter plaatse.

6DECO

6ST

Dit kregen we eind februari doorgestuurd n.a.v. de ingezamelde goederen van de Basisschool Immaculata, Heilige Familie Ieper en de Capucienen Ieper die per container naar Cebu verscheept werden. Geniet met ons mee van de vele blije gezichtjes !

Stefaan Dehaerne

enk 6T + 6BK


42

Kornelia Debouvere

CLW Imago is alles. Visueel visitekaartje voor richting Verkoop. We laten ons elke dag beïnvloeden door het werk van de reclamebureaus,  de normmodellen en de ‘happy-smiley-family reclamefilmpjes’. Omdat ‘verkoop’ nu eenmaal zo werkt: reclame lokt, verleidt....en  doet kopen. In het proces van product naar consument is de allerlaatste tussenpersoon de verkoper/verkoopster zelf. Deze moet er op zijn beurt, naast “de vakkennis”, ook onberispelijk, goed, gezond en zo verzorgd mogelijk uitzien.  Hij adviseert en overtuigt de klant.   De verkoper/verkoopster is het ‘visitekaartje’ van de zaak!   Daarom is een goede presentatie dus echt wel superbelangrijk.  Omdat één van de vele motto’s in de reclamewereld “image is everything” is, wordt voor elke leerling een superprofessioneel visueel naamkaartje ontworpen. De fotografen zijn de hogerejaarsstudenten fotografie van de Menense Academie voor beeldende kunst onder leiding van Reinhart De Grendel en Tom Lagast. De afdeling fotokunst zoekt jaarlijks naar een aantal bijzondere fotografische uitdagingen en projecten .  De uitdaging om dit professioneel visueel visitekaartje te ontwerpen, te fotograferen, te layouten en te laten drukken, is dat de modellen gewone mensen zijn zoals u en ik. En dit maakt het voor de fotografen extra moeilijk.

Kleuren worden gecheckt, mogelijk licht wordt per persoon vastgelegd, er wordt gediscussieerd over indirect flitslicht, softbox-licht, reflectiescherm of niet, natuurlijk invallend raamlicht, streetshot, snapshot. Direct frontaal of sfeerportret. Er wordt met alles tot het laatste detail rekening gehouden. Een moodboard, een opnameplan wordt voorgesteld ‘per model’ en een eigen fotoshoot, met 5 visagistes en een kapster,  wordt georganiseerd.   De visagistes geven de leerlingen ondertussen nuttige tips o.a. over het correcte gebruik van make-up, over de kleuren die qua textiel het best bij hen passen,... Ondertussen worden de   leerlingen Verkoop langzaam ondergedompeld in de werking van de reclamewereld van glamour, luxe & glitter, maar ook natuurlijk met de wereld van “fake en photoshop”. De oogjes gaan open, een nieuwe wereld wordt ontdekt, verwondering maakt plaats voor kennis, super toch?! Het uiteindelijke en hoogste doel is dat de leerlingen Verkoop straks een superhip prof-naamkaartje kunnen afgeven aan hun toekomstige werkgever. Solliciteren voor  een vacante betrekking  wordt op deze manier nu echt anders, zelfzekerder en professioneler. Met bijzondere dank aan de studenten fotografie van de Menense Academie voor hun creatieve boost en energie. De naamkaartjes zijn gewoon top geworden.


43

CLW Kornelia Debouvere

De eindejaarsperiode is voor veel bedrijven ‘inventaristijd’. Het opnemen van de inventaris is tijdrovend. Een handige hulp hierbij zijn de leerlingen uit de richting ‘verkoop’ van het Centrum Leren Werken. De buurtwinkel ’t Spendiege’ in Roesbrugge gaf ons de kans om met de groep verkoop hieraan mee te werken. Alle artikelen werden nauwgezet geteld en nauwkeurig genoteerd. Dit was een ideale kans voor onze verkoopsleerlingen, zij hebben alweer bijgeleerd!

toerisme

Tijdens de periode zwemmen, zocht ik dus naar alternatieve zwemactiviteiten. Hier enkele sfeerbeelden van een les aquajogging door onze ‘toeristen’ met Ieperse senioren.

Hilde De Meyer

Aquajogging voor 5T Tijdens de lessen bewegingsrecreatie, proberen we de leerlingen van de afdeling toerisme te laten proeven van een groot gamma aan bewegingsactiviteiten.


44

Sabine Dejonckheere

terug van weggeweest VAN REISLEIDSTER TERUG NAAR SCHOOL… NA 12 JAAR IN ZUIDERSE BESTEMMINGEN TE HEBBEN GEWERKT ALS REISLEIDSTER KOMT ER PLOTS EEN EINDE AAN EEN LEVEN IN GEMIDDELD 25°C, VOL AVONTUUR & AFWISSELING… Met veel passie en zin ben ik 12 jaar reisleidster geweest op diverse buitenlandse bestemmingen (Senegal - Turkije – Griekenland – Egypte…) – maar omwille van reorganisatie en besparingen moest ik noodgedwongen een keuze maken. Plots konden we enkel nog werken via lokale contracten (d.w.z. tegen een lokaal loon en met beperkte sociale zekerheid), 6 dagen op 7 en soms 12 uur per dag… Dat stemt tot nadenken om de balans op te maken. Een keuze die voor mij héél moeilijk was. Sinds mei 2013 ben ik terug in België in tijdelijke banen. Intussen blijf ik ook uitkijken naar nieuwe uitdagingen en kansen. Ik heb jarenlang van mijn passie mijn beroep kunnen maken… en het is mooi geweest. Nu is het tijd voor iets anders, al blijkt het niet zo evident in tijden van crisis en besparingen. Toevallig kom ik terecht in de school waar ik zelf 25 jaar geleden 3 jaar Handel gevolgd heb… Het was een raar gevoel de eerste dagen. Ik was hier lang niet meer geweest – en de eerste keer dat je dan terug over de speelplaats loopt – dat voelt toch wat vreemd… Je ziet als het ware die film terug van 25 jaar geleden, alleen zijn er bijna overal andere figuranten… Geen bekende gezichten meer van toen, met uitzondering van een paar leerkrachten en collega’s. Wat gaat de tijd snel denk je dan! Ik zou geen 18 meer willen zijn, maar hmmm… 28 misschien wel! Je vraagt je af waar je klasgenoten van toen nu uithangen, wat er van iedereen geworden is? Ikzelf heb er ook best een gevarieerd parcours op zitten en steeds kunnen doen wat ik graag deed en waar ik goed in ben. Daar ben ik blij en dankbaar om. Ik heb veel levenservaring mogen opdoen in het buitenland. Ook veel contrasten gezien. Het contact met andere culturen en leefwerelden, dat is toch enorm verrijkend geweest. Vooral als je de échte wereld die achter het toerisme schuilgaat, beter leert kennen. Wat mij vooral bijblijft zijn de mensen, hun levensvreugde en hun respect en dankbaarheid. Ook de tijd heeft er een andere dimensie… Het levensritme hier in België ligt toch zeer hoog! Aan de andere kant is het hier wel een luxelandje, al zijn veel mensen de slaaf van hun luxe… Hoe ik dit werk ervaren heb ? Positief eigenlijk – hoewel het voor mij een aanpassing was om terug de ganse dag op kantoor te werken in een vast urensysteem en met een vast moment om te eten – ik was in mijn vorige job steeds onderweg en bezig, van hot naar her, van hotel naar hotel of naar de luchthaven en terug. Ik had geen uren en werkte 6 op 7 met soms nog de SOS-permanentie ’s nachts er bovenop. Pauze om te eten planden we zelf in, als er tijd was. Ik wist soms niet meer welke dag of welke maand het was… De 5-dagen werkweek hier en de sociale zekerheid is een luxe moet ik toegeven… En als je thuiskomt, dan heb je ook gedaan, in deze job althans. Vroeger was dat zeker niet het geval. Zo zie je maar weer dat aan alles plus- en minpuntjes zijn! Wat ik vooral mis van het zuiden is het zonnige klimaat, het buitenleven (’s morgens een kopje koffie op het terras met een altijd blauwe lucht en stralend zonnetje). Ook de gemoedelijke sfeer. Hier is er toch veel meer stress, er komt ook veel meer op je af. Mensen zijn beter geluimd door de zon en je geniet ook meer van je dag als de zon schijnt. Dat geeft positieve energie. Je leeft in het zuiden echt buiten waardoor er veel meer sociale contacten zijn. In België leef je vooral binnen, elk in zijn of haar coconnetje. En alles is gepland en op afspraak, dat is echt nog steeds wennen! Er is nog weinig spontaneïteit, jammer wel. Een lach of een vriendelijk woord, dat kost geen geld! Ergens op het onverwachts eens binnen-

wippen, dat gebeurt veel te weinig! Het werk in de receptie is wel fijn. Je ziet veel mensen en hebt veel telefonische contacten. Het kan er ook best hectisch zijn – administratie en computerwerk is terug wennen als je meer buitendienst gedaan hebt, maar na een tijdje kom je daar ook weer in. Ik ben vooral een contact- en servicepersoon en ik hou ook van afwisseling. Ik vind het plezant iets voor iemand te doen en heb graag fijne mensen om me heen. Het moet ook een beetje leuk blijven toch? Op school is er erg veel veranderd. Ten eerste de enorme waaier aan richtingen, dat was in mijn tijd veel minder. Ook de service naar de leerlingen toe is enorm uitgebreid. Ik zie dat de mensen van beide secetariaten bezige bijtjes zijn. Er is professionele opvang voor allerhande problemen en dat is super. Dat bestond toen niet. De leerlingen worden in de watten gelegd. Veel zaken kunnen op school ook verkregen of besteld worden, alles komt op de schoolrekening: papier, belegd broodje, fietsenverhuur… Er zijn kastjes voor hun gerief, wij moesten alles elke dag meenemen naar huis in loodzware boekentassen! Het is een andere tijd en dat is ook goed. Al heb ik het wat moeilijk met het verslavend gebruik van de sociale media hier. Multitasking is hot, maar genieten van wat je op het moment doet en beseffen waarmee je bezig bent, is toch belangrijker. Ik spreek nog altijd liever “live” af met mensen dan alles via de sociale media te regelen… Ik zal daarin misschien wat ouderwets zijn zeker? Een school is echt een bedrijf – dat zie je niet als je aan de kant van de leerlingen staat. Er komt organisatorisch enorm veel bij kijken en er worden ook veel nevenactiviteiten georganiseerd o.a. WinterBBQ drumband, kaas-en wijnavond, uitstappen per afdeling … Bovendien is er nu ook een bloeiend internaat, dat wist ik zelfs niet! Directie, leerkrachten en secretariaat zijn druk bevraagde personen. Ik denk dat hierbij een goeie samenwerking en collegialiteit van zeer groot belang is. Een nieuwe directeur en daarmee wellicht ook een nieuwe wind die doorheen de school waait, al kan ik niet vergelijken met de vorige jaren. Maar het voelt goed. De sfeer op de werkvloer, goeie bazen en collega’s, dat is meer dan de helft van de job. Het menselijke in de dingen, respect en af en toe wat plezier, dat maakt altijd en overal het verschil! Bedankt aan de directie en alle collega’s voor de aangename samenwerking en wie weet zien we mekaar nog terug, op school of elders. Ik ben altijd wel te vinden voor een babbel en een drankje. The world is a small place! (e-mail : dejonckheeresabine@hotmail.com)


45

NMCT Stefaan Dehaerne

De Kantooropleiding volgen in onze school is duidelijk een goeie voorbereiding om nog verder te studeren. Dat ondervond Merlijn De Wandel uit 7 Kantoor van de lichting ‘juni 2012’. “Ik deed dan eerst 5 weken een vakantiejob als inpakker. Genoeg om te beseffen dat ik zoiets niet heel mijn leven wilde doen. Ik koos voor de bacheloropleiding NMCT van Howest in Kortrijk: Die afkorting staat voor New Media and Communication Technology en is eigenlijk een andere naam voor toegepaste informatica en dat ligt me wel. Sommigen zeggen zelfs dat het in mijn genen zit. Mijn vader geeft daar trouwens ook les over in de Heilige Familie. Op mijn medeleerlingen had ik evenwel geen voorsprong, zeker niet wat wiskunde betrof. De opleiding is echt boeiend: je leert hoe je met soft- en hardware goed ontworpen, gebruiksvriendelijke en innovatieve toepassingen creëert zoals apps, websites of interactieve TV, datavisualisaties of netwerk- en cloudoplossingen. Als ik mijn NMCT-opleiding afgerond zal hebben, dan hoop ik op een job als netwerkbeheerder. Ik droom er eigenlijk van om bij de federale politie cybercriminologie te bestrijden. Dit is een uitstekende motivatie om mijn studie-ijver op peil te houden!”

op bezoek Karin Vandenabeele

Krakow (ZUID-Polen) Sedert enkele jaren behandel ik het thema Holocaust (mensenvervolgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog) in mijn lessen godsdienst 2de jaar 2de graad. Wie de actualiteit volgt, weet hoe hele bevolkingsgroepen het slachtoffer zijn van het machtsgevoel van minderheidsgroepen. Dit gegeven is jammer genoeg niet nieuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren miljoenen Untermenschen het slachtoffer van de grootheidswaanzin van de Duitse NSDAP. De gevolgen van deze hetze zijn niet te overzien. Dit mag nooit vergeten worden! Wie beweert dat jonge mensen hiervoor ongevoelig zijn, heeft het bij het verkeerde eind. Ik merk tijdens mijn lessen dat de interesse heel groot is. “Hoe is zoiets ooit mogelijk geweest, mevrouw?”. Wat antwoord je hier dan op? Dat de mens, ondanks zijn vrij hoog IQ, soms alleen gedreven wordt door zijn dierlijke instincten? Jaarlijks bezoeken we met de vierdejaars het fort van Breendonk, een kamp voor Belgische politieke gevangenen tijdens het naziregime. Hier komen onze jonge mensen vaak voor het eerst in contact met de daadwerkelijke gruwel van de mensenvervolgingen uit de vorige eeuw. Mijn droom is echter om hen mee te nemen naar Auschwitz-Birkenau. Ik zou hen willen confronteren met het bewijsmateriaal dat daar nog voor handen ligt. Je ziet er de bergen koffers van de laatste konvooien liggen, naast de duizenden schoenen, honderden tandenborstels, ontelbare brillen en de kilo’s haar van de laatste gevangenen. De koude rillingen lopen je er voortdurend over de rug. Wie ooit een bezoek bracht aan dit kamp, komt als een ander mens terug. Die ervaring wil ik hen geven. Aangezien een ééndagsreis naar Auschwitz eigenlijk gekkenwerk is, besloot ik om met enkele collega’s voor 4 dagen op prospectie te trekken naar Zuid-Polen. De organisatie van dit verblijf lieten we uitstippelen door 4Travel, een reisbureau dat zich specialiseert in vakanties voor scholen. Alles was piekfijn voorbereid! We verkenden de prachtige stad Krakow en trokken op excursie naar het uitroeiingskamp. Iedereen was onder de indruk! Volgend schooljaar ga ik zeker terug, maar dan met een 15-tal leerlingen!


46

Camtasia Studio 8 – 7 Kantoor Voor onze geïntegreerde proef Frans en administratie hadden wij de mogelijkheid om het pakket Camtasia Studio 8 eens nader te bekijken. De opdracht hield in dat wij een gewone of ongewone dag uit ons leven filmden en van (Franse) commentaar voorzagen. In dit programma maakten we gebruik van verschillende lagen: via greenscreening konden we onszelf klonen en we gebruikten voice over… Het pakket bevat nog veel meer functionaliteiten die tijdens de lessen aan bod kwamen. Het was voor ons een zeer leerrijke ervaring, zeker voor herhaling vatbaar. Camtasia is kortweg een fantastische tool die zeer toegankelijk is voor iedereen die graag met multimedia bezig is.

LO Hilde De Meyer

Marc De Wandel

Camtasia

Zelfstandig leren werken in de les LO met behulp van tablets. Wie denkt dat de L.O.-leerkracht zelf mag kiezen wat hij zijn leerlingen voorschotelt en bovendien gespaard blijft van lesvoorbereidingen en evaluaties heeft het lelijk mis. ‘Zelfstandig leertaken uitvoeren om een bewegingsopdracht tot een goed eind te brengen, rekening houdend met hun eigen kunnen’, ‘zélf een aangepaste leerweg kiezen voor het oplossen van bewegingsopdrachten’en ‘kunnen en willen leiding nemen in bewegingssituaties en leiding aanvaarden van medeleerlingen’…Het leek mij een uitdaging om deze doelstellingen te bereiken binnen de lessen toestelturnen, meer bepaald bij het aanleren van radslag, met behulp van tablets. Ik maakte vooraf in de turnzaal een 20-tal filmpjes van voorbereidende oefeningen om rad aan te leren. Deze filmpjes deelde ik op in 4 niveau’s, van niveau 0 tot moeilijke variaties zoals rad op een balk, rad vanuit kniezit, rad op één hand enz…en plaatste deze filmpjes op 4 verschillende tablets. Na een degelijke klassikale opwarming, konden de leerlingen met mijn hulp, hun niveau bepalen voor radslag. Er werden kleine groepjes gevormd, de tablets werden uitgedeeld en de leerlingen konden aan de slag. De eerste les was het een beetje wennen om zelfstandig te werken met tablets in een turnzaal, zowel voor de leerlingen als voor mezelf. De tweede les echter gingen de leerlingen onmiddellijk aan de slag en werd er in de meeste groepjes heel hard gewerkt. Ik verplaatste me van groepje naar groepje om bij te sturen, maar liet bewust het hoogste niveau, het meest zelfstandig werken. Ondertussen kreeg ik ook al snel een goed beeld van welke leerlingen zelfstandig kunnen werken en welke minder of niet. Sommige leerlingen hebben nu eenmaal de dwingende ogen en strakke bevelen nodig om zich in te spannen. Op het einde van deze les koos elke leerling zélf welke oefening hij/zij dacht goed te kunnen uitvoeren. Een leerling met een medisch attest, die niet meeturnde, kreeg de opdracht deze oefening te filmen. Dit filmmateriaal konden de leerlingen bekijken om een beeld te krijgen van zichzelf, maar het diende eveneens voor de evaluatie van de gekozen oefening. Dit beeldmateriaal deed me versteld staan van de bereikte resultaten: sommige leerlingen hadden werkelijk het hoogst haalbaar schoolniveau bereikt, maar vrijwel iedereen was een niveau ‘gestegen’. Uiteraard viel dit niet bij àlle leerlingen in de smaak. Sommigen leerlingen van 6 Informaticabeheer vroegen me “Mevrouw, waarom geef je niet ‘gewoon’ les?” Anderen waren echter héél enthousiast. Ikzelf vond het een uitdaging, maar besef dat zowel leerlingen als leerkrachten moeten ‘groeien’ in deze werkwijze. De ervaring leerde me dat vooral de goede turners enthousiast gebruik maakten van de extra uitdagende oefeningen. Dit bevestigden ook de leerlingen van 6 ST met wie ik deze werkwijze evalueerde. Ook het ‘middenniveau’ vond het leuk om niet opnieuw te moeten starten op het beginnersniveau. Bovendien bleken sommige leerlingen hun klasgenoten uitstekend bij te sturen en te helpen, terwijl anderen eigenlijk geen feedback wilden aanvaarden van klasgenoten.


proficiat

“Dit jaar werd gekozen om te werken rond het thema Sociale media” vertelt Christa Verhanneman. Een item dat aanslaat bij zowel jong als oud: 47 deelnemers werden die namiddag ondergedompeld in allerlei internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via sociale media. Dat de digitale kloof tussen beiden nog groot is, werd op deze namiddag duidelijk, maar het enthousiasme van onze leerlingen en leergierigheid van de senioren zorgden dat deze heel wat kleiner werd”. merkte medecollega Benoit Mouton op. Youtube, Facebook, Twitter, Skype, Spotify en andere interessante apps kwamen aan bod. Ook werd aandacht besteed aan de gevaren en privacyinstellingen van sociale media. Het idee om dit project te organiseren kwam tot stand bij een uitnodiging van Belgacom die al jaren investeert in het dichten van de digitale kloof tussen verschillende generaties, vertelt Christa verder. Samen met mijn collega staken we de koppen bij elkaar om deel te nemen aan dit initiatief. Vorig jaar organiseerden we de workshop “Fotocollage op het web”. De reacties waren zeer positief, wat ons motiveerde om terug een ICT-sessie te organiseren. Dit initiatief biedt ook een unieke kans voor de (groot)ouders om de schoolomgeving van hun kleinkinderen te zien, vulde Benoit Mouton aan. Dat dit project meer dan geslaagd is blijkt uit de positieve reacties achteraf van zowel de leerlingen als de senioren. Op naar volgend jaar! Ons initiatief wordt duidelijk ook gewaardeerd door de organisatoren van ‘web-expert’, want dit mailtje van Patrick Collin, Marketing Manager Belgacom voor het project Web Experts, belandde op 7 maart in onze mailbox: “Wij hebben uw getuigenissen goed gelezen en danken u voor deze actie. Wij houden super veel van uw aanpak en de acties die jullie met uw school gerealiseerd hebben. En ik heb goed nieuws voor uw school : wij hebben jullie initiatief zo goed gevonden, dat wij deze als ‘Winnende schoolproject van de maand’ hebben gekozen. Uw project zal dus op onze website in rubriek ‘winnaars’ voor de maand december 2013 gepubliceerd worden. Dit betekent dat jullie school 1000 euro wint om IT materiaal te kopen!”

Benoit Mouton & Christa Verhanneman

Heilige Familie verkleint de digitale kloof - Woensdag 19/02/2014 Voor het tweede jaar op rij organiseerden enkele leerkrachten ICT van de campus Heilige Familie het project “Webexperts”. Een initiatief waarbij leerlingen van het eerste jaar hun kennis van het internet delen met hun (groot)ouders.

47


48

familienieuws

activiteitenkalender

Lut Sinnesael

3de trimester schooljaar 2013-2014 GEBOORTEN Vik eerste kindje van Jakob en Marion Vandecandelaere-Bostyn, te Loker Zef

Sint-Maartensascholen Ieper - Heilige Familie

APRIL

tweede kindje van Kris (5BI-’94) en Katy D’Alleine-Schotte (Lkr.) en broertje van Ziggy, te Ieper.

reis Barcelona voor de ingeschreven 6de jaarsleerlingen van 5 april t.e.m. 12 april

Owen zoontje van Wim (6I-’93) en Monique Sohier-Beekmans, te Udenhout (Nederland)

paasvakantie van maandag 7 april t.e.m. maandag 21 april

OVERLIJDENS Mevrouw Christine Smis, echtgenote van de heer Firmin Gekiere, zus en schoonzus van Philippe en Martine Barbez-Smis (leerkracht), van Leo en Trui Pauwels-Smis (3Hb-75), en van Jan en Katrien Capoen-Smis (4Hb-’82), thuis overleden in Tielt op 16 december 2013.

uitwisselingsreis naar Zuid-Afrika van donderdag 3 april t.e.m. zondag 20 april maandag 21 april

paasmaandag – vrije dag

Juffrouw Irène Buysse (oud-leerkracht Huishoudkunde), zus van Cécile Buysse + (5B-’40) , van Jeanne Buysse (3B-’42), van Agnes Buysse (4K’47) en van Ivonne Buysse (oud-leerkracht L.O.), thuis overleden in Ieper op 19 december 2013.

inhaalproefwerken van dinsdag 22 t.e.m. vrijdag 25 april dinsdag 22 april

Mevrouw Hilde Vandewalle, mama van Isolde Van ‘tVelt (4Hd-’04), overleden op 29 december 2013. De heer Léon Sandelé, weduwnaar van mevr. Liliane Kina, vader en schoonvader van Peter en Micheline Simoens-Sandelé(directeur CVO), thuis overleden in De Haan op 4 januari 2014. Mevrouw Paula Depuydt, weduwe van dhr. Camiel Ryde,opa van Zoë Ryde (6Ka), overleden te Wijtschate op 22 januari 2014. De heer André Aernout, weduwnaar van mevr. Gabriella Bervoet, opa van Kjenta Leyn (3CM), overleden te Ieper op 23 januari 2014. De heer Marcellin Pittellioen, echtgenoot van mevr. Francine Ryckx (6B-’81), vader van Steven Pittellioen+ (7W- 2006), Stefanie Pittellioen (6Sta-2007) en van Valerie Pittellioen (4HT) en vriend Lander Lozie( 6H2013), overleden te Blankenberge op 31 januari 2014. De heer Luc Defever, echtgenoot van mevrouw Irène Butstraen, vader van Christel Defever (7C-’93) en Jos Monteyne, en van Christa Defever (7W-’94) en Jan Maes, overleden te Ieper op 3 februari 2014. Mevrouw Martha Vandaele, weduwe van dhr. Omer Deleye, oma van Ines Benaïssa (6ST), overleden te Roeselare op 21 februari 2014. De heer Luc Duthoo, echtgenoot van mevr. Jeanique Blanckaert, vader van Faith (1ACVa), thuis overleden op 2 maart 2014. Mevrouw Astrid Dumortier, echtgenote van dhr. Ronny Tant, moeder en schoonmoeder van Bart (leerkracht) en Stefanie Ennaert-Tant (3B’90), grootmoeder van Nick Ennaert (3Ha-2009), overleden te Poelkapelle op 5 maart 2014. Mevrouw Anja Decrock, echtgenote van dhr. Patrick D’Halluin, mama van Camille (1AHa), thuis overleden op 19 maart 2014. De heer Declerck, vader van Robin Declerck (7Wa), overleden te Gent op 23 maart 2014.

12.30-15 u. bezoek voor 5T aan IFF-museum

te Ieper

speeddating in de basisschool

13 u.

woensdag 23 april

8.25-10.10 u. Historisch Ieper: ondergronds

voor 3KA/V, 3M, 3PE

vergadering directies SG in VTI

9.15 u.

donderdag 24 april

tweedaagse bezinning voor 6ST

fotoshoot voor 6BK in het kader van de GIP

studiereis voor 2BVL naar Brugge

VM

management days voor 6H

en 7Wa te Kortrijk

bezoek voor 5H en 5BI aan

NM

bezoekerscentrum Jules

Destrooper te Lo

13-16.30 u. les BB voor 6V

vrijdag 25 april

bezinning voor 6ST

VM

medisch onderzoek voor 3CM

les BB voor 6KA

management days voor 5Ha,5ST

NM

en 6BI te Kortrijk

strafstudie

16-18 u.

maandag 28 april tweedaagse bezinning voor 6KA

9.30-16 u.

uitwisselingsproject voor 5H met

College Saint-Vincent uit

Soignies

16 u.

LOC en PR

19 u.

Raad van Bestuur in Aug. 60


49 dinsdag 29 april tweedaagse bezinning voor 6KA bezoek voor 6H en 6BK aan de dubbeltentoonstelling ‘oorlog en trauma’ in het Guislainmuseum te Gent en ‘oorlog en ambulanciers’ in het IFF-museum te Ieper 17.30 u. OC-SG in LYC 19 - 19.45 u. infosessie voor de ouders van de 2de jaren gevolgd door oudercontact tot 22 u. 19 - 20 u infosessie voor de ouders van leerlingen van de 4de jaren Handel en Handel-Talen gevolgd door oudercontact tot 22 u. Vanaf 19.30 u. oudercontact + advies 6de jaren woensdag 30 april 8.30 u. 10-12 u.

klasfotografie toneelvoorstelling ‘De Grote Oorlog – Hotel Modern’ voor

5de en 6 de jaren TSO/KSO

MEI donderdag 1 mei

feest van de arbeid - vrije dag

vrijdag 2 mei

vrije dag

maandag 5 mei start sperperiode activiteiten voor 6T tweedaagse bezinning voor 6V VM bezoek voor 4KA, 4V, 4HT aan asielcentrum te Menen NM bezoek voor 4BK aan asielcentrum te Menen

16 u.

personeelsvergadering

studiereis voor 3HT, 3M, 4M naar Rijsel 10.10 - 12.05 u. bedrijfsbezoek voor 7KA naar Markey te Langemark 13.30-16 u. werkplekleren voor 5KA/V (KLD) bij N-Allo te Ieper 19 u. algemene vergadering

tweedaagse bezinning voor 6M posterbeurs VM medisch onderzoek voor 3BK 16-18 u. strafstudie

18-20.30 u. infodag

zaterdag 10 mei

infodag

maandag 12 mei

bezinning voor 6V

studiereis voor 7de jaren naar Rijsel

VM

bezoek voor 3CM, 4CM en 4Ha

aan asielcentrum te Menen

koken op kot voor 6de jaarsleerlingen

17 u.

eindevaluatie GIP voor 6ST

19 u.

info avond voor leerlingen en

ouders van de 5de jaren over

het Hoger Onderwijs

schoolraad in VTI

19.30 u.

VM

selectief medisch onderzoek

donderdag 22 mei

bezoek voor 3H aan Coca Cola te Wilrijk

en shopping center te Wijnegem

10.10-12.05 u. bedrijfsbezoek voor 7KA

naar Jan Ypermanziekenhuis

te Ieper

mode- en kunsthappening

20 u.

in de Meersen

10.25-12.05 u. wandeling voor 1ACVa+b in Ieper Centrum

vrijdag 23 mei

einde proefwerken voor 6T

start sperperiode activiteiten voor 6H en 6I

studiereis voor 6ST naar het Ruhrgebied van

stagedag voor 7Wb

dinsdag 13 t.e.m. vrijdag 16 mei

VM

19 u.

algemene vergadering SG in HFI

HPV-vaccinatie voor de

meisjes van het 1ste jaar

les BB voor 6KA

themadag leerlingenraad 8.30-10.10 u. wandeling voor 1AHb in Ieper Centrum 10.25-12.05 u. wandeling voor 1AHa in Ieper Centrum Bezoek voor 5ST aan Drukkerij Dael te Ieper

16-18 u.

strafstudie

20 u.

mode- en kunsthappening

maandag 26 mei

dinsdag 13 mei

17.30 u.

OC-SG

werkplekleren voor 5V½ in Aveve te Ieper

9.15 u.

directievergadering in LYC

Blokstage voor 6T

dankvieringen

9.20u

3de jaren

11.15 u. 4de jaren

dinsdag 27 mei

tweedaagse studiereis voor 6BI, 6BK, 6DECO, 6H,

in de Meersen

van maandag 26 mei t.e.m. vrijdag 20 juni

woensdag 14 mei

6I, 6M, 6KA, 6V naar Parijs

14-17 u.

woensdag 21 mei

vrijdag 9 mei

dinsdag 6 mei

18 u.

miniondernemingen 6H

dinsdag 20 mei

dankvieringen

9.20u

1ste graad

11.15 u. 5de jaren

10.15-12.05 u. 5ST naar Jan Ypermanziekenhuis

van donderdag 15 mei t.e.m. vrijdag 16 mei woensdag 28 mei donderdag 15 mei

start sperperiode activiteiten voor 5BI, 5H en 5I

start proefwerken voor 6T

10.30-12 u. massajogging voor alle

16.15 u.

vergadering beginnende

leerlingen

leerkrachten en interimarissen donderdag 29 mei

woensdag 7 mei

bezoek voor 4M,4PE en 4Hb aan asielcentrum

te Menen

werkplekleren voor 5V½ in Aveve te Ieper

donderdag 8 mei start sperperiode SB’s voor 6T tweedaagse bezinning voor 6M posterbeurs

vrijdag 16 mei studiereis voor 5CM naar Hasselt studiereis voor 2H, 2CV naar Frans-Vlaanderen studiereis voor 4BK en 4CM naar Brugge studiereis 4H, 4HT, 3M en 4M naar Antwerpen studiereis voor 4PE, 5DECO, 5KA, 5V naar Rijsel studiereis voor 5BI, 5H, 5I, 5ST, 7KA en 7W naar Leuven

16-18 u.

strafstudie

O.-L.-H.-Hemelvaart – vrije dag

vrijdag 30 mei vrije dag


50

activiteitenkalender JUNI

maandag 2 juni

donderdag 12 juni

start sperperiode activiteiten voor

1ACV, 1AH, 2CV, 2H, 3BK, 3CM, 3HT,

3H, 4BK, 4CM, 4HT, 4H, 5BK, 5ST, 5T, 6BK,

vrijdag 13 juni

6DECO, 6H, 6I, 6KA, 6M, 7KA, 7Wa+b

start sperperiode SB’s voor 6H en 6I

8.30-9.20 u. voordracht voor 2BVL door

imker Dirk de Ridder

LOC+PR

16 u.

dinsdag 3 juni

start sperperiodeactiviteiten voor 1B, 3KA/V,

3PE, 4KA, 4PE, 4V, 5KA, 5V

16-18 u.

voor 2BVL, 3M, 4M, 5DECO, 5M

bijkomende proeven van woensdag 20 t.e.m.

19 u.

Raad van Bestuur in Aug. 60

vrijdag 22 augustus

LOC+PR dag

vrijdag 20 juni 12.05 u.

9.15 u.

12.05 u.

voor 6de en 7de jaren

proeven

18.30 u.

OC-SG

19.30 u.

schoolraad

overgangsjaren

in SVC

13.30 u.

deliberaties 6de en 7de jaren

dankviering

13.30-15.30 u. strafstudie

donderdag 5 juni

dinsdag 24 juni

start sperperiode SB’s voor 6DECO

VM

deliberaties 6de en 7de jaren

8.30 u.

NM

deliberaties overgangsjaren

13-16.30 u. les BB voor 6V

19 u.

proclamatie 6de en 7de jaren

in CC Het Perron

galabal

bijwonen musical 1914-18 voor 5de en

6de jaren DECO, KA, M en V en

woensdag 25 juni

7de jaren te Mechelen

Start sperperiode SB’s voor

deliberaties overgangsjaren

3BK, 3CM, 3HT, 3H,

donderdag 26 juni

4BK, 4CM, 4HT, 4H,

5BK, 5ST, 5T, 6BK

8.30 u.

voorstelling portfolio voor 5ST

vrijdag 27 juni

16-18 u.

strafstudie

deliberaties overgangsjaren

uitdeling en bespreking van de

rapporten voor 1ste t.e.m.

maandag 9 juni

5de jaren

15.30-18.30u. oudercontact 1ste t.e.m.

5de jaren

Blokstage voor 6KA, 6V, 7KA, 7Wa en 7Wb van dinsdag 10 t.e.m. vrijdag 13 juni

maandag 30 juni

vrije dag voor de leerlingen en leerkrachten

dinsdag 10 juni

17 u.

start sperperiode SB’s voor 1ACV, 1AH, 1B, 2CV,

2H, 3KA/V, 3PE, 4PE, 4KA, 5KA, 4V, 5V en 6M

info studieaanbod SG in CC Het Perron

woensdag 2 juli woensdag 11 juni

start sperperiode SB’s voor 2BVL, 3M, 4M,

5DECO,5M

9.30 u.

14 u.

deliberaties bijkomende

einde van de proefwerken voor

vergadering directies SG

VM

LOC+PR

maandag 25 augustus

21 u.

14 u.

einde van de proefwerken

maandag 23 juni

Pinkstermaandag – vrije dag

vergadering directies SG

vrijdag 6 juni

9.30 u.

dinsdag 17 juni

Start sperperiode SB’s voor 5BI, 5H en 5I

GIP voor 6BK en 7KA

maandag 25 augustus woensdag 20 augustus

11.15 u.

vrijdag 15 augustus

strafstudie

start sperperiode activiteiten

administratieve sluiting van vrijdag 11 juli t.e.m.

OC-SG in SVC

maandag 16 juni

woensdag 4 juni

17.30 u.

vergadering directies SG


trommelvlies

De Gevleugelde Stad Ieper 2014 Internationaal Promotiefestival Circus- en Straattheater

vrijdag 11 april 2014 van 20u00 tot 23u00 zaterdag 12 april 2014 van 14u30 tot 23u00 zondag 13 april 2014 van 14u30 tot 20u00

www.gevleugeldestad.com een organisatie van CC Ieper/ACCI vzw i.s.m. fv VOKOR naar een idee van Kurt Demey, Frank Poelvoorde en Jan Victoor foto Š Philip Groenweghe


Op bezoek

Holbewoner

Mode

Handel

Eigenheerdstraat 8 8900 Ieper T 057 20 05 41 F 057 21 70 89 m hf@smsi.be w www.hfieper.be

Op bezo

Ft apr14 lr  

Familietuin nr 3 / April 2014 Heilige Familie Ieper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you