Page 1

‫בס“ד‬

‫בס“ד‬

‫תפילה לזרע של קיימא‬

‫תפילה לזרע של קיימא‬

‫אבינו אב הרחמן כרחם אב על בנים כן תרחם על כל‬ ‫חשוכי הבנים ותפקוד אותם בזרע של קיימא לעבודתך‬ ‫וליראתך וכל העקרות שיפקדו לטובה חיש קל מהרה‬ ‫ויולידו ברחמיך הרבים בנים חיים וקיימים ויתרבו עמך‬ ‫בני ישראל כחול הים אשר לא יאמוד ולא יספר וכשם‬ ‫שגברו רחמיך על אבינו הראשון "אחד היה אברהם‬ ‫אבינו" ואשתו שרה אמנו‪ ,‬אשר זכרתם לטובה ותפקדם‬ ‫לעת זקנותם ונתת להם את יצחק והבטחתם להרבות‬ ‫זרעו ככוכבי השמיים‪ ,‬כן יהמו נא מעיך ורחמיך על כל‬ ‫עקרות עמק בית ישראל‪ ,‬אשר עיניהן תולות אליך לבד‪,‬‬ ‫שתתן להן זרע של קיימא לעבודתך וליראתך ובפרט‬ ‫)לפלוני בן פלונית ופלונית בת פלונית(‪,‬‬

‫אבינו אב הרחמן כרחם אב על בנים כן תרחם על כל‬ ‫חשוכי הבנים ותפקוד אותם בזרע של קיימא לעבודתך‬ ‫וליראתך וכל העקרות שיפקדו לטובה חיש קל מהרה‬ ‫ויולידו ברחמיך הרבים בנים חיים וקיימים ויתרבו עמך‬ ‫בני ישראל כחול הים אשר לא יאמוד ולא יספר וכשם‬ ‫שגברו רחמיך על אבינו הראשון "אחד היה אברהם‬ ‫אבינו" ואשתו שרה אמנו‪ ,‬אשר זכרתם לטובה ותפקדם‬ ‫לעת זקנותם ונתת להם את יצחק והבטחתם להרבות‬ ‫זרעו ככוכבי השמיים‪ ,‬כן יהמו נא מעיך ורחמיך על כל‬ ‫עקרות עמק בית ישראל‪ ,‬אשר עיניהן תולות אליך לבד‪,‬‬ ‫שתתן להן זרע של קיימא לעבודתך וליראתך ובפרט‬ ‫)לפלוני בן פלונית ופלונית בת פלונית(‪,‬‬

‫רחם עליהם למענך והעתר להם ותשמע תפילתם ומלא‬ ‫משאלותם ברחמים ופקדם לטובה בזרע של קיימא‬ ‫ותיתן לאשה הריון חיש קל מהרה‪ ,‬ויזכו להוליד בנים‬ ‫ובנות חיים וקיימים עוסקים בתורה ובמצוות ושישמחו‬ ‫אביהם ואמם בהם ויזכו לגדלם לתורה ולחופה ולמעשים‬ ‫טובים‪ ,‬לאורך ימים ושנים טובים‪ ,‬אמן כן יהי רצון‪.‬‬

‫רחם עליהם למענך והעתר להם ותשמע תפילתם ומלא‬ ‫משאלותם ברחמים ופקדם לטובה בזרע של קיימא‬ ‫ותיתן לאשה הריון חיש קל מהרה‪ ,‬ויזכו להוליד בנים‬ ‫ובנות חיים וקיימים עוסקים בתורה ובמצוות ושישמחו‬ ‫אביהם ואמם בהם ויזכו לגדלם לתורה ולחופה ולמעשים‬ ‫טובים‪ ,‬לאורך ימים ושנים טובים‪ ,‬אמן כן יהי רצון‪.‬‬

‫מתוך‪ :‬ליקוטי תפילות‪-‬רבי נחמן מברסלב‬

‫מתוך‪ :‬ליקוטי תפילות‪-‬רבי נחמן מברסלב‬

‫בס“ד‬

‫בס“ד‬

‫תפילה לזרע של קיימא‬

‫תפילה לזרע של קיימא‬

‫אבינו אב הרחמן כרחם אב על בנים כן תרחם על כל‬ ‫חשוכי הבנים ותפקוד אותם בזרע של קיימא לעבודתך‬ ‫וליראתך וכל העקרות שיפקדו לטובה חיש קל מהרה‬ ‫ויולידו ברחמיך הרבים בנים חיים וקיימים ויתרבו עמך‬ ‫בני ישראל כחול הים אשר לא יאמוד ולא יספר וכשם‬ ‫שגברו רחמיך על אבינו הראשון "אחד היה אברהם‬ ‫אבינו" ואשתו שרה אמנו‪ ,‬אשר זכרתם לטובה ותפקדם‬ ‫לעת זקנותם ונתת להם את יצחק והבטחתם להרבות‬ ‫זרעו ככוכבי השמיים‪ ,‬כן יהמו נא מעיך ורחמיך על כל‬ ‫עקרות עמק בית ישראל‪ ,‬אשר עיניהן תולות אליך לבד‪,‬‬ ‫שתתן להן זרע של קיימא לעבודתך וליראתך ובפרט‬ ‫)לפלוני בן פלונית ופלונית בת פלונית(‪,‬‬

‫אבינו אב הרחמן כרחם אב על בנים כן תרחם על כל‬ ‫חשוכי הבנים ותפקוד אותם בזרע של קיימא לעבודתך‬ ‫וליראתך וכל העקרות שיפקדו לטובה חיש קל מהרה‬ ‫ויולידו ברחמיך הרבים בנים חיים וקיימים ויתרבו עמך‬ ‫בני ישראל כחול הים אשר לא יאמוד ולא יספר וכשם‬ ‫שגברו רחמיך על אבינו הראשון "אחד היה אברהם‬ ‫אבינו" ואשתו שרה אמנו‪ ,‬אשר זכרתם לטובה ותפקדם‬ ‫לעת זקנותם ונתת להם את יצחק והבטחתם להרבות‬ ‫זרעו ככוכבי השמיים‪ ,‬כן יהמו נא מעיך ורחמיך על כל‬ ‫עקרות עמק בית ישראל‪ ,‬אשר עיניהן תולות אליך לבד‪,‬‬ ‫שתתן להן זרע של קיימא לעבודתך וליראתך ובפרט‬ ‫)לפלוני בן פלונית ופלונית בת פלונית(‪,‬‬

‫רחם עליהם למענך והעתר להם ותשמע תפילתם ומלא‬ ‫משאלותם ברחמים ופקדם לטובה בזרע של קיימא‬ ‫ותיתן לאשה הריון חיש קל מהרה‪ ,‬ויזכו להוליד בנים‬ ‫ובנות חיים וקיימים עוסקים בתורה ובמצוות ושישמחו‬ ‫אביהם ואמם בהם ויזכו לגדלם לתורה ולחופה ולמעשים‬ ‫טובים‪ ,‬לאורך ימים ושנים טובים‪ ,‬אמן כן יהי רצון‪.‬‬

‫רחם עליהם למענך והעתר להם ותשמע תפילתם ומלא‬ ‫משאלותם ברחמים ופקדם לטובה בזרע של קיימא‬ ‫ותיתן לאשה הריון חיש קל מהרה‪ ,‬ויזכו להוליד בנים‬ ‫ובנות חיים וקיימים עוסקים בתורה ובמצוות ושישמחו‬ ‫אביהם ואמם בהם ויזכו לגדלם לתורה ולחופה ולמעשים‬ ‫טובים‪ ,‬לאורך ימים ושנים טובים‪ ,‬אמן כן יהי רצון‪.‬‬

‫מתוך‪ :‬ליקוטי תפילות‪-‬רבי נחמן מברסלב‬

‫מתוך‪ :‬ליקוטי תפילות‪-‬רבי נחמן מברסלב‬

tfila_zerakayama_12_12  
tfila_zerakayama_12_12  
Advertisement