Digisprong

Page 1

Digisprong@HFAM voorwoord Beste ouder, Beste leerling,

Sterk Onderwijs, Warme Sfeer. Met een kwaliteitsvol aanbod, gericht op doorstroom naar het hoger onder­ wijs, streven we als school maximale leer- en ontwikkelingskansen na. We dagen onze leerlingen uit om creatief en kritisch mee te bouwen aan de wereld van morgen. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden maakt hiervan deel uit. Vanaf schooljaar 2022-2023 nemen we daarom een nieuwe belangrijke stap. Met digisprong@HFAM stappen leerkrachten en leerlingen samen in een nieuwe digitale leeromgeving die veel kansen biedt. De nieuwe situatie is uitdagend en nodigt leerlingen uit tot actief leren. De leerkracht blijft evenwel centraal staan en wordt niet vervangen door een scherm. De laptops zullen ingezet worden waar ze een meerwaarde bieden. In deze brochure geven we je heel wat info bij digisprong@HFAM. Voor bijkomende vragen, neem gerust contact op met onze school (directie@hfamilie.com).

Vriendelijke groeten,

Directieteam H. Familie Secundair

1


Visie van de school Via digisprong@HFAM willen we als school volgende doelstellingen realiseren: Gelijke(re) Onderwijskansen Elke leerling mee op de digitale trein! De school kiest er bewust voor om een uniform toestel aan te kopen voor alle leerlingen. Enkel een beperkte gebruiksvergoeding wordt aangerekend. Deze keuze komt voort uit enkele bedenkingen. • • • • • • • •

Er wordt een toestel aangeboden geschikt voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren. Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar. Er is een uniform servicepakket voor zowel software als hardware. Men betaalt een eerlijke gebruiksvergoeding voor een kwalitatief toestel. Er is een vlotter klasverloop door gelijke softwareversies. Er gebeurt een identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel. Elk toestel is uitgerust met een sterke wifi-kaart om vlot dataverkeer te garanderen. Via ICT-integratie in de lessen zijn we klaar voor afstandsonderwijs.

ICT-integratie Met digisprong@HFAM willen we de ICT-vaardigheden van onze leerlingen ontwikkelen en versterken via ICT-integratie in de meeste lessen. Het internet en de sociale media, die vandaag alomtegenwoordig zijn in onze leefwereld, willen we zodanig integreren dat ze een meerwaarde vormen voor ons onderwijs en een goede aanzet tot levenslang leren. In alle vakken zijn er heel wat mogelijkheden om leerwinst te boeken en extra kansen te creëren voor onderzoekend leren en om gedifferentieerd te werken. De nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs zetten sterk in op deze ICT-integratie. Ze kaderen binnen 16 sleutelcompetenties die de leerlingen doorheen alle lessen verwerven. Wat betreft mediawijsheid staan hierin voor alle studierichtingen volgende overkoepelende doelen vermeld: • • •

Leerlingen gebruiken digitale toepassingen om te creëren, te participeren en te interageren. Leerlingen gaan verantwoord, kritisch en ethisch om met digitale media en informatie. Leerlingen denken en handelen computationeel: ze leren problemen op te lossen met behulp van ICT.

Differentiatie Het wordt makkelijker voor de leerkracht om extra oefeningen aan te bieden en zo in te spelen op de individuele noden van leerlingen.

2


een laptop voor iedereen We hebben de keuze gemaakt om twee types toestellen te voorzien op basis van volgende criteria: •

Toestellen specifiek ontwikkeld voor onderwijs

Robuuste toestellen

Performante en toekomstgerichte processoren

Compacte en draagbare toestellen

Professionele batterijcapaciteit

Ingebouwde microfoon en webcam, geschikt voor afstandsonderwijs

Windows-toestellen omwille van de wijdverspreide toepassingen in de brede maatschappij

Met inbegrip van stevige beschermhoes

Laptop 1ste graad

Laptop 2de / 3de graad

Type

Asus BR1100

Lenovo L14

Processor

Intel Celeron N4500

AMD Ryzen 3Pro

RAM

8 GB

8 GB

Interne opslag

256 GB SSD

256 GB SSD

Beeldscherm

11,6” beeldscherm

14” beeldscherm

De school is en blijft eigenaar van alle toestellen en de leerlingen huren hun toestel. De leerling zal het toestel zowel thuis als op school kunnen gebruiken gedurende de periode dat de leerling ingeschreven is op onze school. Het toestel wordt uitgerust met een basispakket software.

3


financiële plaatje De overheid financiert Digisprong, maar deze middelen zijn ontoereikend om alle kosten te dragen. Onze school is dus genoodzaakt om een beperkte huurprijs (gebruiksvergoeding) aan te rekenen. Voor het toestel voor de 1ste graad bedraagt de huurprijs €35 per schooljaar. Dit bedrag wordt per trimester verrekend via de schoolfactuur (1ste trimester: €15 | 2de trimester: €10 | 3de trimester: €10) Voor het toestel voor de 2de en 3de graad bedraagt de huurprijs €50 per schooljaar. Dit bedrag wordt per trimester verrekend via de schoolfactuur (1ste trimester: €20 | 2de trimester: €15 | 3de trimester: €15) De huurprijs (gebruiksvergoeding) van de laptop is een extra kost. Dit trachten wij te compenseren door andere kosten te beperken. •

Schrappen van een aantal kosten (bv. schoolagenda, grafisch rekentoestel, …).

Streven naar minder kopieën.

Herbekijken van lesactiviteiten.

De komende jaren bekijken op welke manier de aankoop van leerboeken en werkboeken eventueel kan afgebouwd worden.

Wij vragen geen waarborg voor de toestellen.

De verzekering dekt het grootste gedeelte. Maar het is geen omnium. Ouders betalen €39 bij schadegevallen buiten garantie, bijvoorbeeld als iemand het toestel laat vallen, bewust slecht behandelt, … Wens je toch meer uitleg, dan kan je altijd contact opnemen met de school. Wij zullen je graag persoonlijk en vertrouwelijk te woord staan.

4


dagelijks gebruik •

Je brengt de laptop altijd mee naar school.

Je laadt de batterij elke avond thuis op zodat je de lesdag altijd start met een volledig opgeladen batterij.

Je zorgt voor een degelijke en stevige boekentas waarin de laptop met beschermhoes kan.

Je leent de laptop nooit uit aan andere leerlingen.

De laptop wordt na schooltijd niet op school bewaard, je neemt de laptop mee naar huis.

De laptop ligt niet voortdurend op je bank. Je gebruikt, sluit of steekt de laptop weg als de leerkracht dit vraagt.

Tijdens studie-uren kan je de laptop voor lesopdrachten gebruiken.

Het staat je vrij om een usb-muis of een apart klavier voor thuisgebruik aan te schaffen.

Kort na de ontvangst van je toestel zal je uitgebreid info krijgen je uitgebreid info over de werking van de laptop, het draadloos netwerk, je account, Office 365 en het online opslaan van documenten en bestanden.

Je account •

De account van de leerling heeft geen beheerdersrechten op het toestel. Je kan het toestel dus niet vrij gebruiken. Zelf programma’s installeren is dus niet mogelijk.

De gebruikersnaam is het schoolmailadres van de leerling.

H. Familie Secundair volgt strikt de wetgeving rond privacy en het gebruik van data. De school kan enkel een herinstallatie uitvoeren. Gegevens op de laptop zullen hierbij verloren gaan, maar de onlinegegevens blijven onaangeroerd.

Elke leerling kan de verschillende applicaties van Office 365 gratis en eenvoudig installeren vanuit de eigen HFAM-schoolaccount. Hoe dit kan, wordt op school getoond.

De laptop is in onze administratie op naam geregistreerd door middel van het serienummer dat ook digitaal in het geheugen van de laptop is opgeslagen. Zo vinden we de eigenaar van een verloren of achtergelaten toestel gemakkelijk terug.

Windows Defender staat standaard geïnstalleerd als antivirus en volstaat.

Online opslaan van bestanden Bij een defect kunnen op het toestel opgeslagen gegevens verloren gaan. We leren daarom onze leerlingen om hun bestanden steeds online op te slaan via OneDrive van Office 365. De school kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor bestanden die de leerling kwijtspeelt.

5


SOCIALE MEDIA We leren onze leerlingen mediawijze skills aan en spreken duidelijke grenzen af. Wijs omgaan met (sociale) media is de enige juiste oplossing. Betrokkenheid en toezicht houden blijft belangrijk, zowel thuis als op school. Ouders en school zijn hierin partners. Om de bandbreedte te garanderen, beperkt onze school de toegang tot (sociale) mediaplatformen. •

Je bent tijdens de schooluren via jouw laptop niet actief op sociale media.

Je bent steeds zelf verantwoordelijk voor wat je publiceert op die media.

Denk goed na voor je iets publiceert! Leerlingen, leerkrachten, … kwetsen kan nooit!

Ondersteuning, garantie en herstellingen In de huurprijs per schooljaar is een garantie ‘Next Business Day On-site’ inbegrepen. Bij een defect zal een technicus de volgende werkdag langskomen om het toestel te herstellen. Voor elke herstelling ga je naar het secretariaat en lever je het toestel met hoes in. Tijdens de schoolvakanties neem je hiervoor contact op met het servicecentum van SignPost. (Zie infoblad bij de laptop.) Op elk moment kan de leerling dus beschikken over een toestel, ook als de schade door de leerling zelf is toegebracht.

Technische problemen binnen garantie Herstellingen binnen garantie worden volledig gratis uitgevoerd.

Technische herstellingen buiten garantie Niet elke leerling gaat even voorzichtig met zijn toestel om. We kiezen daarom voor een verzekering tegen schade aangebracht door de leerling zelf (buiten de garantie). Het enige doel is de kost die zulke gevallen met zich meebrengt beheersbaar te houden voor de ouders. Er is wel een vrijstelling van €39 per schadegeval omdat de premie anders te hoog zou uitvallen. Deze vrijstelling wordt doorgerekend via de schoolfactuur.

6


Softwareproblemen Softwareproblemen kunnen vaak onmiddellijk op school opgelost worden. Alle software wordt daarbij vervangen door nieuwe, door het toestel in de oorspronkelijke toestand, zoals bij ontvangst, terug te zetten. De school is nooit verantwoordelijk voor dataverlies. Bewaar alle bestanden dus steeds online, zoals afgesproken.

Diefstal en verlies Diefstal is gedeeltelijk mee opgenomen in de uitgebreide garantie. In geval van diefstal wordt een vrijstelling van €39 aangerekend (via schoolfactuur) en ontvangt u een gelijkaardig, maar geen nieuw, toestel. Deze dekking is enkel geldig mits de diefstal wordt aangetoond door een aangifte bij de politie. Diefstal op school of zonder sporen van braak of bedreiging wordt niet gedekt. Verwittig bij diefstal of verlies ook steeds zo snel mogelijk het secretariaat. Bij verlies van de laptop verbindt de leerling zich tot betaling van de restwaarde van de laptop en de hoes aan de school. Boekjaar

Restwaarde

2022

100%

2023

80%

2024

60%

2025

40%

2026

20%

Elke laptop wordt in de schooladministratie op naam geregistreerd door middel van het serienummer. Dat nummer is ook digitaal in het geheugen van de laptop opgeslagen. Op deze manier kunnen we de rechtmatige gebruiker van een teruggevonden toestel achterhalen.

tot slot Onze school digitaliseren doen we niet van de ene dag op de andere. Digisprong is een verhaal van hardware, software maar zeker ook van mensen. We moeten samen leren omgaan met digitale middelen. De digitale wereld vergeeft veel, ook wat ‘trail & error’. Durf te springen, het komt goed!

7