Page 1

Dokumentuak

Oinarrizko Curriculum Diseinua

Ikastetxeko Curriculum Proiektua

Programazio didaktikoa

Marko orokorra da non preskripzio eta orientazio multzo bat formulatzen den hezkuntza eskolarraren asmo eta estrategia egokienei buruz. Izaera gidatzaile eta preskriptiboa dauka.

Eskola elkarteak bere aukerak adierazten dituen eta bere lehentasunak planteatzen dituen dokumentu nagusia da. Zentro konkretu batetzat, orokorra eta gidatzailea da.

Programazio didaktikoak curriculumaren arloen, materien eta eremuen planifikazioa, garapena eta ebaluaziorako tresnak dira. Programazioetan helburuak, edukiak, gaitasunak, metodologiaren elementu desberdinak eta ebaluazio egiteko irizpideak eta prozedurak.

Hezkuntza Administrazioak egiten Ikastetxe bakoitzak egingo du berea, du; Zientzia eta Hezkuntza bertako espezialistek, irakasleek, hain Ministerioak (MEC) eta erkidego zuzen. konpetentziadunak

Ikastetxeak berak. Ikastetxearen hezkuntza-proiektuan adierazi behar da nahitaezko erreferentziak gainerako dokumentuetarako, batez ere, Curriculum-Proiekturako eta Antolamenduari eta Jarduerari buruzko Araudirako.

Ezaugarriak

Zer da? Definizioa

Nork egin du?

Zeintzuk atalak?

dira

Dekretuan zenbait zehaztapen daude: ordutegia zehazteko bere irizpideak, garatu beharreko gaitasunak eta helburuak, printzipioak, jakintza arloak, irakasgaiak... Gainera, bi ataletan banatzen da; Derrigorrezko Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko

Irizpide metodologikoak, oinarrizko Helburuak, edukiak, ebaluazio gaitasunak, etapako xedeak, tutoretza irizpideak, aniztasunerako neurriak eta orientazio plana, aniztasunari eta metodologia. erantzuteko irizpide eta planak, arloetako curriculumak, ebaluazio irizpideak, helburuak, edukiak .


Bigarren Hezkuntza, zeintzuek 3na ziklotan banatzen diren. Zein da bere Europar Batasunak 8 hezkuntzazehaztapen maila? gaitasun bultzatzen ditu eta Baxua, ertaina, altua gaitasun hauek dira ikasle guztiek eskuratu beharrekoak. Hala ere, gaitasun hauek kontutan harturik, ikastetxeek autonomia dute euren Curriculuma antolatzeko. Ondorioz, dekretuaren zehaztapen maila baxua da, tarte handia uzten die ikastetxeei euren autonomia erabil dezaten; ikastetxeak bultzatzen ditu hezkuntzakomunitate bakoitzean aplikatuko den Curriculuma zehazteko plana betetzera.

Adibidea (esteka jarri)

Zehaztapen maila Oinarrizko Handia da, Curriculumarekin konparatuz zehatzagoa. zehatzagoa da. Zehaztapen maila ertaina du

EAE-ko Oinarrizko Hezkuntzaren http://www.kurtzebarribhi.hezkuntza.n curriculuma sortu eta ezartzeko et/web/guest/proyecto-educativo Dekretu moldatua. 97/2010 Dekretua

gainerakoena

baino

http://www.steeeilas.org/dok/OPE/OPE%202011/LEP 2011urtekoprogr.pdf

Curriculumaren zehaztapen mailak  

Curriculumaren zehaztapen mailak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you