Page 1

DIDAKTIKA OROKORRA (Asteartea otsailak 4)

AISIALDIA ESTEREOTIPOAK/ GENEROA: Oinarrizko helburutan elkarrekin bizitzen ikastea. 8. artikulua. EUSKAL KULTURA: 8. Artikulua. IKASLEEN INTERESAK ESKOLA PROGRAMAN: 28.artikulua SORMENA (Plastika/musika/Irakurketa/jolasa): 11,12,8, 10 Artikuluak. 10. Artikulua irakurketari buruz. AUTONOMIA: 8,23,6. Artikuluak LEIHAKORTASUNA: 11.artikulua IRAKASLEAREN ROLA: 3.artikulua TEKNOLOGIA: 6. Eta 7. Artikuluak ANIZTASUNA: 24. Eta 25. Artikuluak ESKOLARATZEA: 32. Artikulua TALDE-LANA: 8.artikulua AUTOESTIMA/ EMOZIOAK: 8.artikulua

Lotura dago sormena, teknologia eta aisialdiaren artean.


CURRICULUMEKO BOST ATALIK GARRANTZITSUENAK (Ostirala otsailaren 7a.) - Psikologia - Filosofia - Soziologia - Pedagogikoa -Epistemologikoa: iz. FIL. Zientzien historia, metodo eta oinarriez arduratzen den filosofiaren atala. •epistemologia genetiko. PSIKOL. Piageten ezagutza zientifikoari buruzko teoria, haurraren ezagutzaren garapenaren analisian eta zientzia bakoitzak bere historian zehar erabilitako nozioen eraketa-sistemaren azterketan oinarritutakoa.

Otsailak 4 asteartea gaiak eta artikuluen lotura  
Otsailak 4 asteartea gaiak eta artikuluen lotura  
Advertisement