Page 1

ARTE HEZKUNTZA BIGARREN ZIKLOA Edukiak Eduki multzoa. Musika entzumen bidez hautematea eta ulertzea •

Soinuen altuera eta iraupena entzunez bereiztea, izendatzea eta grafikoki irudikatzea.

EDUKIAK KONTZEPTUA: Soinuen altuera eta iraupena. PROZEDURA: Soinuen altuera eta iraupenaren bereizketa, izendapena eta grafikoaren irudikapena. HELBURUA 2 Arte hizkuntzen tekniken, baliabideen eta arauen oinarrizko ezagutza eta jakintza izatea, autonomia lortzeko arte-hizkuntzaren bidezko komunikazioan. EBALUAZIO IRIZPIDEAK

•

-

Artearen eta kultura-produktuen komunikazio-alderdia erabiltzen du.

-

Komunikazioan arte-hizkuntzen oinarrizko elementuak erabiltzen ditu.

-

Musika-gertaeraren ezagutzen ditu.

-

Hitzez adierazten ditu artelanari buruzko ideiak eta sentimenduak, eta egokiro azaltzen ditu.

-

Komunikatzeko bitarteko gisa erabiltzen ditu musika-adierazpeneko edo ikusizko adierazpen moduak

edo

ikusizko

gertaeraren

oinarrizko

ezaugarriak

Musika-adierazpeneko kode konbentzionalaren erabilerak eta oinarrizko funtzioak ulertzea.

EDUKIAK:

KONTZEPTUA:Musika-adierazpeneko kode konbentzionala.


PROZEDURA: Musika-adierazpeneko kode konbentzionalaren erabilpena eta oinarrizko funtzioen ulermena.

•

Hainbat estilo eta kulturarteko musika-konposizioak aktiboki entzutea, eta zenbait ezaugarri bereizgarri ezagutzea: melodiak, erritmoak, dinamika eta agogika.

EDUKIAK:

KONTZEPTUA: Hainbat estilo eta kulturatako musika-konposizioak PROZEDURA: Hainbat estilo eta kulturatako musika-konposizio entzumena eta ezaugarrien bereizketa

JARRERA:Aktiboki konposizioak

entzutea,

hainbat

estilo

eta

kulturatako

musika-

HELBURUAK 1: Oro har, ikusizko kulturako eta musika kulturako arteek eta produktuek ideiak, sentimenduak eta bizipenak jakinarazteko eta adierazteko eskaintzen dituzten aukerak ulertzea. EBALUAZIO IRIZPIDEAK

•

-

Hautematen ditu artearen gizarte-funtzioak.

-

Musika-mezuen eta ikusizko mezuen esanahia hautematen du.

-

Interesa ageri du bere kultura-ondarea eta beste kulturen ondarea ezagutzeko.

-

Bereizten ditu hainbat motatako kultura-adierazpenak.

-

Parte hartzen du kultura arteko jardueretan.

-

Errespetatzen du eta atsegin zaio zein-nahi kulturaren arte-jarduera.

Melodiak, erritmoak, harmoniak, formak konposizioetan duten funtzioa ezagutzea

eta

tinbreak

musika-


EDUKIAK:

KONTZEPTUA:Melodiak, erritmoak, harmoniak, formak eta tinbreak.

PROZEDURA: Musika-konposizioetan duten funtzioen ezagupena.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK:

Lehenengo edukiaren berdinak ditu.

•

Barne entzumena eta entzutezkoa barne oroimena sendotzea.

EDUKIAK:

KONTZEPTUA: Barne entzumena; entzutezko barne-oroimena.

PROZEDURA: Helburuaren zati bat izan daiteke.

•

Tresnen tinbrea entzunez bereiztea, eta hainbat taldeetan sailkatzea, soinuaren ekoizpen iturriaren eta soinu ezaugarrien arabera.

EDUKIAK: KONTZEPTUA: Tresnen tinbrea, soinuaren ekoizpen iturria eta soinu ezaugarriak.

PROZEDURA: Tresnen tinbreen entzuketa, bereizketa eta sailkapena. HELBURUA 4: Sormena erabiltzea hau eskatzen duten ariketak antolatuz, arte ekoizpeneko lanetan erabili ahal izateko.


EBALUAZIO IRIZPIDEAK:

•

-

Irudimena erabiltzen du musika-produktua edo ikusizko produktua egiteko.

-

Lan bat interpretatzeko edo berregiteko baliabideak erabiltzen ditu,

-

Inprobisatzeko edo sortzeko baliabideak erabiltzen ditu.

-

Musika-lanari edo ikusizko lanari originaltasuna emateko ideiak ematen ditu.

-

Taldean onartzen ditu ardurak.

-

Arreta jartzen die lana garatzeko bete beharreko jarraibideei.

-

Laguntzen du lana harmonikoki egiten.

-

Atsegin du jarduerak taldean egitea.

Tresna- eta/edo ahots-taldeen elkarren artean identifikatzea.

soinu-ezaugarriak

identifikatzea

eta

EDUKIAK: KONTZEPTUA: Tresna eta/edo ahots taldeen soinu ezaugarriak.

PROZEDURA:-

•

Musika osatzen duten elementuen oinarrizko kontzeptuak: melodia, erritmoa, harmonia, forma.

EDUKIAK:

KONTZEPTUA: Musika osatzen duten elementuen oinarrizko kontzeptuak.

PROZEDURA: HELBURUA 3: Teknikak, baliabideak eta arauak ikertzea eta aztertzea, lan horiek hobeto ulertzeko eta gehiago gozatzeko. EBALUAZIO IRIZPIDEAK:


-

Arte-ekoizpenean egin beharreko egokitzapenak egiteko baliabideak erabiltzen ditu.

-

Artelana egiteko egin beharreko urratsak antolatzen ditu.

-

Hobetzeko irtenbideak bilatuz konpontzen ditu arazoak.

Errepikatzen diren, elkarren artean desberdintzen diren eta azkenean abesti edo musika adibide bihurtzen diren musika-esaldien eta –zatien identifikazioa. Adibide garbia, eduki honekin ez digutela ezer garbirik esaten.

Kontzertuei eta musika emanaldiei buruzko balorazioa eta iritzia.

EDUKIAK:

KONTZEPTUA: Kontzertuak eta musika emanaldiak.

JARRERA: Balorazioa eta iritzia, kontzertuei era musika emanaldiei buruzkoa.

Ohiko soinuek dituzten ezaugarrien antza handirik ez duten soinu ezaugarri berriak aurkitzeko interesa.

EDUKIAK:

KONTZEPTUA: Ohiko soinuen ezaugarriak

JARRERA: Ohiko soinuak dituzten ezaugarrien antza handirik ez duten soinu ezaugarri berriak aurkitzeko interesa.

HELBURUA 9:


Konfiantza, gozamena eta norberaren ekarpena aintzat hartzea, autoestimua sendotzeko eta ideiak eta sentimenduak adierazteko gaitasuna hobetzeko. EBALUAZIO IRIZPIDEAK: -

Artelan jakin batek egiten dion ekarpena adierazten du.

-

Iritziak ematen ditu, lanaren musika-xehetasunak edo ikusizko xehetasunak azaltzen dituzten argudioak erabiliz.

-

Jarrera kritiko eta eraikitzailea du ikaskuntza-prozesuan.

•

Musika entzuteko arretaz eta isilik egotea.

EDUKIAK:

JARRERA: Musika entzuteko arretaz eta isilik egotea.

•

Zarata-egoerako eta kutsadura akustikoko egoerak identifikatzea.

EDUKIAK:

KONTZEPTUA: Zarata egoera; kutsadura akustikoa.

PROZEDURA: identifikazioa.

Zarata

egoerako

eta

kutsadura

akustikoko

EGILEAK: Ane Balerdi, Amaia Artola, Ainara Aizpurua, Leire Dominguez.

egoeren

Arte hezkuntza  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you