Page 1

11/2016

Téma

Trienále textilní tvorby

Uherské Hradiště

Opravy divadla skončily

Staré Město

První udělení Ceny města

Kunovice

Proč se slaví hody?

Těšte se na mladá vína i Slovácko v tradici V pátek 11. 11. v symbolických jedenáct hodin se na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti uskuteční už 10. ročník Žehnání svatomartinských vín. V 10.45 se na dlažbě náměstí objeví početná družina, v jejímž čele pojede Martin na bílém koni.

Po krátké scénce, která připomene svatomartinskou legendu, pak přijde čas na  obřad, při kterém kněz požehná letošním mladým vínům. Tradičně početné divácké publikum může vzápětí ochutnat, jak se letošní vína vydařila. Přímo na náměstí, jen několik málo metrů od hlavního pó-

dia, bude totiž připraven vinný stan i s cimbálovkou. Vyrobit pravé svatomartinské víno přitom není tak úplně jednoduché. Musí jít jen o následující rané odrůdy: bílé víno - Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský, červené víno Modrý Portugal a  Svatovavřinecké, růžové

víno, klaret Modrý Portugal, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké. Každý výrobce, který chce na  láhev svého vína umístit označení „svatomartinské“, musí navíc podstoupit zkoušku odborné komise, která kontroluje senzorické vlastnosti vína. Základní charakteristikou mladých vín je svěžest a ovocitost, kterou udává krátká doba zrání- zároveň už ale jednotlivé odrůdy musí vykazovat svůj osobitý charakter. Tato vína pak odborníci doporučují zkonzumovat do  jara, to aby netratila nic ze své svěžesti. Hned následující den, v  sobotu 12. 11., se pak v  uherskohradišťské Redutě uskuteční už VII. ročník přehlídky Slovácko v  tradici. Od  9.00 do  16.00 sem mohou vyrazit lidé za  řemeslným jarmarkem, ochutnávkou svatomartinských vín a také tradičních krajových specialit. Tím hlavním ale bude přehlídka výrobků jednotlivých nositelů ochranné

inzerce

známky Tradiční výrobek Slovácka. Těch je v současné chvíli bezmála sedmdesát, přičemž mezi nimi najdete například výrobce keramiky, krojových součástek, koláčků, medu, figurek ze šustí nebo třeba kraslic. Přímo na  místě bude také šance si některé z  tradičních technik vyzkoušet. Chybět nebude ani kulturní program, o  který se postarají děti. Obě akce se uskuteční pod patronátem Regionu Slovácko, s  Žehnáním svatomartinských vín ale vypomůže i Městské informační centrum.

inzerce

SLEVA NA DRUHÝ POHLED Kupte si od nás dioptrické brýle a druhé vám dáme

za půl ceny.

Uherské Hradiště, Hradební 1306 / tel.: 572 434 452

www.naome.cz


STUDijní obory • 23-41-M/01 Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby • 26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent • 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch

Učební obory • • • • •

65-51-H/01 Kuchař 65-51-H/01 Kuchař – číšník pro pohostinství 65-51-H/01 Číšník – barman, servírka - barmanka 29-54-H/01 Cukrář pro výrobu 66-51-H/01 Asistent prodeje

ZKrácené večerní STUDiUM • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

Nabízíme profesionální a vysoce kvalifikované služby v oblastech:

PNEUSERVIS AUTOSERVIS včetně ručního mytí

ON-LINE

objednání termínu na

www.prezutipneumatik.cz/kunovice PNEU MORAVA, s.r.o. Obchodní 883 l KUNOVICE NOVÝ TELEFON: 607 058 840

R.K. SERVIS, spol. R.K. SERVIS, spol. s r.o.s r.o.

držitel ISO 9001:2008

Správa a údržba domů a bytů Masarykovo nám. 157/8, Uherské Hradiště

www.rkservis.com

Vážení členové SVJ a malých bytových družstev, Správa a údržba bytových a nebytových domů: dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou služeb naší společnosti.

• více než 24 let na trhu • správa více než 3000 bytů a 300 nebyt. prostor • organizace zřízení a ustanovení SVJ • vedení podvojného účetnictví vč. vypracování daňového příznání • zajištění komplexní údržby bytů a domů • zajištění zákonných revizí vč. odstranění závad • odborná pomoc při získávání finančních zdrojů ( rekonstrukce apod.) • vedení pasportizace bytů a domů Naše je pravěpodobně největší ryze soukromou společností v bývalém okrese Uherské Hra• společnost nepřetržitou havarijní službu diště a pravděpodobně i ve Zlínském kraji působící v oblasti správy bytového fondu a představuje i po • jak právní a ochranu řešení problémů více 20 letechpomoc své existence pro své při klienty dlouhodobou jistotu péče o svěřené byty a s nimi souvi-

R.K. SERVIS, spol. s r.o. Uh. Hradiště byla založena v roce 1992 se záměrem zabývat se správou domů a bytů, včetně společných prostor domu. V oblasti správy bytových domů působí tedy na trhu v letošním roce již 23 let. K dnešnímu dni zajišťujeme správu bytových a nebytových domů vč. bytových fondů měst zejména v níže uvedených městech a obcích: ■ Uh. Hradiště, Uh. Brodě, St. Městě, Hluku, Strání atd. ■ V současné době zajišťujeme správu více než 3000 bytů a 270 obchodních nebytových prostor. Z tohoto celkového počtu je již více než 2300 bytů převedeno do osobního popř. družstevního vlastnictví (SVJ či malá bytová družstva) a působí pod správou naší společnosti. ■ Naše dlouhodobá práce pro městské úřady svědčí o spolehlivosti a spokojenosti s činností naší společnosti.

sející finanční prostředky. Od roku 2008 je naše společnost držitelem certifikátu managementu kvality ISO 9001:2008 pro předmět činnosti správa a údržba nemovitostí.

Tel.: 572 552 674, 572 553 695 l e-mail: rkservis@rkservis.com

Naší snahou je a vždy byla maximální spokojenost majitelů bytových jednotek a členů www.rkservis.com SVJ, kterým poskytujeme zejména následující služby a činnosti: ■ organizaci zřízení a ustanovení společenství vlastníků bytových jednotek jako právnické osoby včetně

podlahové studio zajištění všech potřebných náležitostí a služeb notáře

■ převzetí dokumentace, revizí a ostatních nezbytných podkladů od původního vlastníka ■ vedení podvojného účetnictví provozu bytového domu popř. družstva s měsíčními přehledy informací

o příjmech a vzniklých provozních nákladech(předávány zástupcům SVJ) vč. zpracování daňového přiznání SVJ či malého bytového družstva

■ zřízení samostatného běžného účtu pro potřeby Vašeho domu ve Vámi zvolené bance (dispoziční právo k účtu mají vlastníci bytů) tzn. budete mít přehled o okamžitém stavu financí na účtě a provedených operacích

■ kontrola správnosti veškerých faktur vč. třístupňové kontroly (žádná faktura od odavatelů služeb není uhrazena bez souhlasu a podpisu odpovědných zástupců SVJ)

■ předpis zálohových plateb za dodávky médií a služeb, aktualizace záloh s ohledem na počty osob v bytě a vývoj cen

■ vyúčtování zálohových plateb za uplynulý rok vždy k 31.3. kalendářního roku ■ pravidelná kontrola plateb vlastníků bytů popř. členů družstva vč. upomínání a event. soudního vymáhání, pokud dojde k situaci, že ojedinělý vlastník neplatí smluvené platby pro provoz společných prostor domu

prodej / doprava / montáž

■ odbornou pomoc při získávání finančních zdrojů sloužících pro rekonstrukci domů a bytů (stavební spoření, hypoteční úvěry, státní dotace atd.)

■ vedení pasportizace bytů a domů, aktualizace plateb do fondu oprav a fondu služeb, vyřizování po-

Přijmeme obsluhu www.stránek internetového obchodu.

jistných událostí

■ zajištění služeb a dodávek energií spojených s užíváním bytů (dodávka tepla, vody, elektřiny, servis výtahů apod.)

■ zajištění úklidu společných prostor domu ■ v případě Vašeho zájmu o právní pomoc a ochranu při řešení problémů vyplývajících se společného

bydlení. Již více jak 18 let spolupracujeme v této oblasti s renomovanými právními kancelářemi z našeho města.

Info: Kunovice, Olšavní 343, tel.: 608 475 476

všechny rodiče

a žáky na

ch dveří: dny otev. 2ř01e6 n15ý.00 až 17.30 hod. e Srdečně zvem

• pátek 25. 11 až 12.00 hod. 11. 2016 8.00 • sobota 26. 16.00 hod. až 0 .0 8 . 2016 • pátek 2. 12 ž 12.00 hod. a 00 8. . 2016 • sobota 3. 12 ozí ínu po předch • v jiném term luvě na tel. 572 433 914 m telefonické do

Kontakt: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště Kollárova 617 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 433 911 e-mail: ssphz@ssphz-uh.cz

www.ssphz-uh.cz Další informace o vzdělávací nabídce poskytne Mgr. Dana Tománková, tel.: 572 433 943, e-mail: tomankova@ssphz-uh.cz


TÉMA

Úvodník Dobrý den, milí čtenáři. Protože se nám minulá změna v termínu vydání celkem zalíbila, přinášíme vám i  listopadové číslo TVS Plus magazínu o  dva dny dřív, už 9. 11. Poslední letošní vydání jsme potom naplánovali na pátek 9. 12. Aktuální posun si vyžádaly dvě akce, na které vás chceme upoutat, abyste si stihli naplánovat jejich návštěvu. V  pátek 11. 11. se budou radovat všichni příznivci mladého vína, protože 49 minut před polednem proběhne na  Masarykově náměstí Žehnání svatomartinských vín. No a  hned v  sobotu 12. 11. jste všichni zváni do  Reduty na populární akci Slovácko v tradici. Tak teď už to všechno víte a jak s těmi informacemi a pozvánkami naložíte, je jen a jen na vás. Nedá mi, abych se vás alespoň řečnicky nezeptal, jak jste oslavili letošní státní svátek 28. října? Byli jste duchem na Hradě nebo spíš v  podhradí? Tragicky smutná příhoda kolem Dalajlámy, pana Bradyho a všech politických aktérů má pro mě jedno velmi špatné poselství. Zloba, lidská malost a lež mají pevné místo ve  vysokých patrech naší politiky. Morálka a mravnost couvají do kouta a  naděje na  lepší časy je čím dál tím menší. /jd/

Vydavatel: J. D. Production, s.r.o. • Evidenční číslo: MK ČR E 16466 • Vychází 10x ročně • Adresa redakce: Panská 25, 686 04 Kunovice, IČO: 25592939, tel./fax: 572  554  849, e-mail: redakce@tvslovacko.cz, www.tvslovacko.cz • Inzerce: Hana Klapilová – 603 486 310, Dana Dudková – 777 711 032, Staňka Janíková – 732  415  104 • Grafická příprava: HEXXA.CZ s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, www.hexxa.cz • Tisk: Hartpress, s.r.o. • Náklad: 16 500 kusů • Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah inzerce.

3

Jedinečný zážitek – trienále textilní tvorby Slovácké muzeum se opět podílí na mezinárodním projektu umělecké textilní tvorby, do kterého přistoupilo před třemi lety jako jediný výstavní reprezentant České republiky. Pod letošním názvem Textile Art of Today se znovu v Galerii Slováckého muzea představuje pohled do výtvarných ateliérů celého světa. Od  Japonska přes Austrálii, celou Evropu s  odbočkou do  Afriky, až po Ameriku. A kdo by si myslel, že před třemi lety už všechno viděl, velice se mýlí. Čtvrtý ročník tohoto mimořádného počinu posunuje obor do  překvapujících objevů a nových souvislostí. Původní technologické postupy, typické pro textilní tvorbu, jsou rozšířené o  nové materiály v  kombinacích s  originálními autorskými nápady a uměleckými záměry. Dřívější závislost na  klasických technikách (gobelín, tapisérie, artprotis aj.) se stále více přemísťuje do prostorových objektů, v nichž propojení různých matérií vytváří nezvyklé formace a kompozice. Řada světových umělců se také inspiruje využitím moderních médií, a  tak s  pomocí videozáznamů jsou dokumentovány pracovní postupy. V  mnoha případech je téma rozvedeno do širokých souvislostí mezi výtvarným základem a  odkazy na  společenské, sociální i čistě osobní problémy a  prožitky, jejichž výsledná působivost je podložená propracovaným scénářem, zdařilým kamerovým záznamem, zvukovým doprovodem a  kvalitním sestříháním. Výjimkou také není použití LED diod, fosforeskujících nanovláken, dálkového ovládání přes Smartphone a barev-

né proměny exponátů pomocí technologie Bluetooth. Bez nadsázky se jedná o vývoj naprosto jedinečný. Premiéra tohoto projektu se uskutečnila v  minulém roce v  historických prostorách Bratislavského hradu a ve spolupráci s Historickým muzeem SNM následovala výstava v  Tatranské galerii v  Popradu, dál putovala do  polského Muzea Historyczneho v  Bielsku–Bialej, odtud do  maďarského Rómer Flóris Müvészeti és Történeti múzeum v Györu, a poslední přehlídka se završuje právě v Uherském Hradišti. Bez hlavního organizátorského týmu by něco tak výjimečného nebylo možné. Hlubokou poklonu a uznání si zaslouží bratislavské občanské sdružení Trienále textilu bez hranic, které jako vysoce odborné a profesionálně komunikuje v celosvětovém měřítku se stovkami výtvarníků, organizuje výběrové komise, přijímá vybrané exponáty atd.

Jestliže minulý ročník byl považovaný za vrcholný úspěch, pak tento další předčil veškerá očekávání. Přihlásilo se 230 autorů (nabídli 470 výtvorů) z 5 světadílů, 41 zemí a bylo velice obtížné vybrat do výstavní kolekce ty nejlepší a také s přihlédnutím na prostorové možnosti interiérů jednotlivých partnerů. Výběrem 76 autorů vznikla kolekce přes osm desítek exponátů, přičemž velké skládané objekty posunují počet hodně přes stovku. Co dílo, to nápad, precizní zpracování a  překvapující vynalézavost. Autoři umělecké textilní tvorby se po celém světě snaží o co nejoriginálnější výsledek, a právě tento projekt jim dává příležitost k prezentaci i vzájemné konfrontaci. Výstava potrvá v Galerii Slováckého muzea do  15. 1. 2017. Marie Martykánová (redakčně zkráceno) inzerce


4

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Zavírání cyklostezek letos nepřálo počasí

Rozsáhlé opravy v divadle skončily Prostředí interiérů Slováckého divadla v Uherském Hradišti se významně změnilo. Nejen divadelní sál, ale i ostatní shromažďovací prostory divadla nyní zdobí nové obklady, koberce či závěsy. Investiční akce Výměna textilních obkladů Slováckého divadla si vyžádala náklady ve  výši 4,145 mil. korun. „Všichni si přejeme, aby se divákům v  divadle líbilo. Pohodlí, estetika, ale i technická stránka, například akustika, to všechno hraje v  divadle velmi důležitou roli. Jsem rád, že se akce podařila, prostředí velmi prokouklo a  je příjemné,“ nechal se slyšet starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Práce trvaly od  27. června do  12. září. Došlo při nich k výměně obkladových materiálů na  stěnách v  sále, výměně závěsů na balkonech a výměně podlahovin (koberců). „Stávající povrchy a materiály byly nahrazeny novými, splňujícími

kritéria nejen požární bezpečnosti, ale i akustiky,“ popsal místostarosta města Zdeněk Procházka. Dalšími souvisejícími pracemi byly demontáž a  opětovná montáž sedadel (včetně vyčištění), úprava elektroinstalace, osazení nových nástěnných a  podstropních svítidel, výměna, úprava a  zapravení podkladových povrchů. Zároveň byly renovovány další prvky, jako je horní obklad parapetu balkonů a kryty topení. Letošní opravy ale nejsou jediné, které by budova, ve  které divadlo sídlí, potřebovala. „V následujících letech určitě budeme řešit opravu balkonové části a nevyhovující stav sociálních zařízení,“ vzpomněl Procházka. Opravy v divadle město Uherské Hradiště financovalo ze svých zdrojů. JP

Mimořádný tepelný zlom v prvním říjnovém týdnu ovlivnil i  počet účastníků na  symbolickém zavírání cyklostezek Uherskohradišťska. Na  devět značených tras se vydalo celkem 369 registrovaných cyklistů a  pěších turistů, které nakonec nevlídné počasí neodradilo. Kromě domácích přijeli tuto akci podpořit i její příznivci z mnoha koutů České a  Slovenské republiky. Na  Masarykově náměstí v  Uherském Hradišti se tak potkali návštěvníci z  Prahy, Kolína, Mladé Boleslavi, Trutnova, Třebíče, Brna, Olomouce, Ostravy, Strážnice a  celého Zlínského kraje. Naše slovenské sousedy z nedaleké Myjavy, Staré Turé nebo Trenčína doplnili účast-

níci z Nitry, Žiliny, oravského Podbiel'a nebo východního regionu Šariš. V  odpoledním programu vystoupil folklorní soubor Kalina a dívčí pěvecký sborek Kalinka z Babic za doprovodu cimbálové muziky Cifra. Z registračních kuponů se losovalo o  lahodná vína, cyklistické doplňky, zážitkové poukazy a  další hodnotné dárky pro dospělé i děti, které věnovali partneři akce. Podzimní NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA uzavřelo nejenom cykloturistické trasy Slovácka, bylo i poslední událostí cyklu KRAJEM VÍNA 2016 na  Moravských vinařských stezkách a předposlední akcí letošního TOP týdne v  Uherském Hradišti a  okolí. Deta Vaculíková

Účastníci podzimní akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska před startem takto zaplnili Masarykovo náměstí.

Setkání s občany Štěpnic

město uher ské hr a diště a k l u b k u lt u r Y vá s z v o u n a v z p o m í n ko v o u a kc i

z p í vá n í k 17. l i s t o pa d u v i va

l a

m u s i c a

sm íšen ý p ě v eck ý s b o r gY m n á z i a u h er sk é h r a d i š t ě

u roz á r k Y n a m a r i á n sk ém n á m ě s t í 1 7. l i s t o p a d u 2 0 1 6 v 1 7.1 7 h o d i n t i c h á v z p o m í n k a u pa m át n í k u o B Ě t E m ko m u n i s m u p a l a c k É h o n á m Ě s t í , 1 6 . 4 5 h o d i n .

Ve středu 19. října se uskutečnila prezentace finální architektonicko-urbanistické studie revitalizace největšího sídliště ve  městě - Štěpnic. Ta řeší mj. parkování, zeleň, mobiliář, dětská a  sportovní hřiště i dopravu na sídlišti. Studie bude sloužit jako podklad k  žádostem o  dotace, které napomohou změny Štěpnic k lepšímu financovat.


UHERSKÉ HRADIŠTĚ

5

Bezpečnost ve městě hlídají nové kamery Městský kamerový systém v Uherském Hradišti dostal novou podobu. V rámci projektu „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Uherské Hradiště“ došlo ke kompletní výměně zastaralého analogového systému za plně digitální. Zvýší se tím kvalita přenosu i flexibilita ovládání kamer. Zkvalitnil se i pořízený záznam a jeho archivace. Náklady na  přestavbu včetně rozšíření monitorovacího pracoviště dosáhly zhruba 3,4 milionů korun. Celý kamerový dohlížecí systém

v Uherském Hradišti nyní čítá 33 kamerových bodů. Kamerový systém v  Uherském Hradišti se v  posledních letech významně podílí na  odhalování řady trestných činů i  přestupků a  prokazuje značnou efektivitu v prevenci kriminality.

Slavnostní předání Ceny města Uherské Hradiště Zakladatelka Charity v Uherském Hradišti Anastázie Majíčková a hudební pedagog Pavel Štulír se ve čtvrtek 13. října stali novými držiteli Ceny města Uherské Hradiště. Slavnostní předání Ceny města Uherské Hradiště se konalo v  prostorách uherskohradišťské Reduty za  přítomnosti vedení města, členů rady a  zastupitelstva města a  dalších zástupců veřejného, kulturního a  společenského života. Hudební složky slavnostního odpoledne se ujala muzika RabiGabi. Anastázie Majíčková pracovala ve  svém životě především pro uherskohradišťské děti a potřebné. Založila školku s křesťanskou výchovou, zasadila se o vznik Oblastní charity v Uherském Hradišti, založila také místní Diakonii – středisko Cesta. Její život patří péči o  potřebné, sociální sféře zasvětila veškerý svůj čas, úsilí a energii. Díky Anastázii Majíčko-

vé se dostalo pomoci nesčetnému počtu lidí, kteří ji potřebovali. „Ceny města si velmi vážím. Svou práci jsem ale kvůli ocenění nikdy nedělala,“ řekla s úsměvem Anastázie Majíčková. Pavel Štulír od roku 1978 vyučuje obor housle na  Základní umělecké škole Uherské Hradiště. Vychoval desítky úspěšných hudebníků, založil několik hudebních souborů, které později dosáhly věhlasu. V  cimbálové muzice Jaroslava Čecha působil 45 let, formoval a  položil základy cimbálových muzik Dolina a Stanislava Gabriela ml., vytvořil hudební soubory Cifra a  Harafica, úzce spolupracuje s  dětským souborem Hradišťánek. Mimo pedagogickou činnost v  současné době působí

v muzice RabiGabi. „Když jsem nastupoval na  místní hudební školu, tak mě samozřejmě ani ve snu nenapadlo, ani po dvaceti, třiceti letech pedagogické práce, že jednou budu přebírat Cenu města Uherské Hradiště,“ nechal se slyšet Pavel Štulír. Termín udělování Ceny města Uherské Hradiště – polovina

měsíce října – nebyl vybrán náhodou. „Patnáctý říjen je dnem, kdy si připomínáme založení našeho města. Proto jsme se snažili udělování Ceny města situovat co možná nejblíže tomuto datu,“ řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Příští rok město oslaví 760 let od svého založení v roce 1257. JP

Hřiště už slouží malým fotbalistům Město Uherské Hradiště 4. října slavnostně ukončilo investiční akci, při které bylo komplexně zrekonstruováno tréninkové hřiště v těsné blízkosti hlavního fotbalového stadionu. Akce stála přes 5 milio-

nů korun, hřiště je vybaveno nejmodernějším umělým povrchem a opraveno bylo také oplocení. Tréninkové hřiště slouží zejména žákům a juniorům, využíváno je také fotbalovou akademií. inzerce


6

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Sraz youtuberů v Uherském Hradišti Datel, Herdyn, Anna Šulc, Haggy, PeetaTV a další byli hvězdami setkání youtuberů nazvaného YoUHtube 2016, které se uskutečnilo 1. října v kině Hvězda. Do  kina zavítalo přes 500 nadšených teenagerů, kteří maximálně využili toho, že mají své idoly na  dosah ruky. Pětihodinový program probíhal zároveň

v sále i ve foyer, kdy se účinkující na  pódiu střídali v  ukázce a  komentování svých videí, vtipkování s  moderátorem celé akce Ondrou Vonšovským alias Freezym,

ale i odpovídáním nekonečných dotazů zvídavých účastníků. Ti využívali možnosti vyfotit se s  youtuberem v  improvizovaném fotokoutku i  podepisování na  trička, plakáty, různé části těla i  do  deníčků. Na  akci byly k  dispozici i  suvenýry ze stánků In-Style shopu a  Boostermanie nebo možnost zahrát si v herním koutku na  jednom ze tří počítačů třeba hru Minecraft. Přijela se podívat a  točit i  dětská televize Matýsek z Otrokovic, její štáb využili příležitosti a natočil sketche o  trollení youtuberů, které jsou teď hitem internetu. Hudební vystoupení přidal také raper Šafy, který zapojil do  svého výstupu i  publikum. Sraz youtuberů oficiálně podpořilo i město Uherské Hradiště a  zahájit jej přišel sám starosta pan Stanislav Blaha, který byl velmi překvapený energií celé akce a  nadšením všech účastníků, protože přislíbil podporu i příštímu ročníku. Nejdůležitější na  celé akci byl především fakt, že o  uspořádání akce se zasadila mládež z  žákovského a  studentského parlamentu, sami se na  ní podíleli významnou měrou jako dobrovolníci a  dokázali, že když něco

chtějí, tak si za tím umí sami jít (i  žádat o  záštitu). Partnery akce byla Městská kina, Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště a DDM Šikula, pod jehož vedením žákovský a  studentský parlament funguje. A na nás dospělých už byl „jen“ ten zbytek – pomoci jim, podpořit je a zároveň předat zkušenosti, které jsou neocenitelné. A tak i když my dospělí tomuto druhu zábavy moc nerozumíme, mladí si to užili a všechny nás to pozitivně nabilo na hodně dlouho. Jaroslava Krmela Vacková

Hematologicko transfuzní oddělení v nemocnici konečně sídlí v jedné budově Velkou obnovou prošla transfuzní stanice v Uherskohradišťské nemocnici. Její součástí se stala nová přístavba s  hematologickými ambulancemi a  stacionářem. Celá budova pak dostala nová okna, dveře, zateplení a  fasádu. Hematologická ambulance byla v  Uherskohradišťské nemocnici v provozu od roku 1999 v malém objektu u  staré vstupní brány. Postupným nárůstem počtu pacientů se však prostory staly nevyhovujícími. Hematologická am-

inzerce

bulance se stará o pacienty (přes 6 tisíc ošetření ročně) s poruchou krvetvorby, hematoonkologickými chorobami, i o pacienty s poruchou srážlivosti krve. V  rámci celé budovy byly také nově vybaveny a  zkulturněny prostory pro dárce krve (cca 16 tisíc odběrů ročně). Uherskohradišťskou nemocnici přišla obnova stanice na zhruba 15 milionů korun. Dle tiskové zprávy UHN


UHERSKÉ HRADIŠTĚ

7

Občané Vések a Míkovic diskutovali se starostou Výrazně zkvalitnit péči o  veřejné zelené plochy, zlepšit přepravu dětí autobusem do  školy, nastavit lepší podmínky pro užívání místních kulturních zařízení či pokračovat v opravách cest a chodníků, takové byly některé z  požadavků obyvatel městských částí Vésky a  Míkovice při jejich říjnových setkáních se

starostou města Stanislavem Blahou. Ten s lidmi hovořil o aktuálních problémech, ale také o budoucnosti. Ve  Véskách jsou připraveny například opravy ulice Na  Mrmově či další autobusové zastávky, v Míkovicích by se rekonstrukce měly dočkat ulice Radovy a Příkrá, podobně jako hasičská zbrojnice.

Zlaté kříže pro dárce krve Zlatým křížem I., II. a III. třídy za  80, 120 a  160 odběrů byli v pondělí 3. a 17. října na uherskohradišťské radnici oceněni bezpříspěvkoví dárci krve. Ocenění se kromě starosty města Stanislava Blahy zúčastnili také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, člen Rady Zlínského kraje Ladislav Kryštof, ředitel

Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek spolu s primářkou hematologicko – transfuzního oddělení Martou Černou, za Český červený kříž předsedkyně oblastní výkonné rady ČČK Jarmila Ulmanová, místopředsedkyně Jitka Štěpánová a  ředitelka Úřadu oblastního spolku Martina Kryšková.

Členy spolku Memoria a skauty přijal starosta Stanislav Blaha Slavnostní přijetí v  obřadní síni radnice se uskutečnilo jako výraz poděkování všem, kdo se podíleli na  otevření objektu bývalé věznice v  Uherském Hradišti a  na  prezentaci jeho historie v  rámci letošních Dnů evropského dědictví. Spolek Memoria je každoročně garantem důstojného průběhu otevřených dveří věznice a  akci zajišťuje po  stránce organizační i  osvětové. Připravuje tištěné materiály o  pohnuté historii objektu věznice, koordinuje instalaci uměleckých děl, která umocňují zážitky návštěvníků. Během akce se členové a  spolupracovníci spolku stávají průvodci s  vynikajícími znalostmi historie. Významný podíl na tom, že si návštěvníci odnášeli silné zážitky, měli také skauti. Jejich čestná stráž byla velmi působivá. inzerce

internet bezpečně www.freepoint.cz / tel: 800 888 949

Chraňte své děti a domácnost před riziky virtuálního světa. Rychlé a spolehlivé připojení až 100 Mb/s a navíc: — rodičovský zámek — filtr obsahu webu — bezpečnostní brána


8 inzerce

Beseda Na kafé do Café byla v mladistvém stylu Moderátoři pořadu Čekuj to rozjeli Hosty už třetí besedy Jana Dudka Na kafé do café byli tentokrát moderátoři pořadu Čekuj, který jste mohli vidět už ve  třech premiérách na  webu Regionální televize TVS, na  facebooku Čekuj a  v  telce. Řeč skutečně nestála, protože Ema a  Šimon měli celou dobu o čem povídat. Třeba kolik mají sourozenců, kdo s kým chodí nebo jaké mají plány do  budoucnosti. Povídali ale samozřejmě i  o  zážitcích z  natáčení, které je pořád baví. Oceňují totiž “spontaneitu“, jak říká Šimon. Myslel tím spontánnost a volnost, kterou dostali od  televizního štábu. Pořad tak tvoří společně „za  pochodu“. Někdy tak vznikají nečekané situace, které oko kamery s ra-

dostí natočí. Škodolibost totiž do Čekuj zkrátka patří. To ví i  youtuber Ondra alias Freezy, který oba protagonisty velice rád popichuje. Na  besedě měl možnost vžít se do  kůže obou a  vyzkoušet si speciální brýle z rubriky To dáš. Ty jsou neodmyslitelnou součástí natáčení. Nejde přes ně vidět a  co viděl on? Skvělou budoucnost pořadu, který má dobré moderátory a  jeho! Co více říct. Počkejte si na záznam z besedy, který uvedeme na webu Regionální televize TVS už brzy. Dalším hostem Jana Dudka bude 24. listopadu v kavárně Café 21 Tomáš Ježek, vydavatel, milovník výtvarného umění a zastánce neformálního životního stylu. BL


Platné od 4. 1. 2016

24hodinový program Regionální televize TVS

Na kafé do Café s Tomášem Ježkem (čtvrtek 24. 11. v 18.00) Jako lehký předkrm vám nabízím několik myšlenek, které jsem pro tuto příležitost ukradl z připravovaného rozhovoru s Tomášem Ježkem v občasníku ZVUK. Rozhovor s  ním vedl Bohuslav Matyáš. Mluvili spolu o  mnoha věcech, na které se při našem televizním setkání určitě nedostane. Ale dvě otázky a  odpovědi mě natolik pobavily, že jsem je vybral jako udičku pro osobní návštěvu našeho povídání v  Café 21. Těším se na vás i na Tomáše… JD Mám rád tvůj humor, protože je velice inteligentní. Jak se cítíš uprostřed uherskohradišťské bohémy (mohu-li to tak nazvat)? Bohémou se to jistě nazvat dá, ale je to spíše taková maloměstská bohéma. Netvoří se tu dějiny, ani neplánují „kulturní revoluce“. V Uherském Hradišti je několik řekněme kulturních center. V každém se schází jiný typ společnosti. Od  úplně nezávislé až punkové na klubu Mír, sportovně-pivní Na  Krčku, až po  literární kavárnu Portál. Byl jsem svého času frekventantem všech. Problém nastává, když si začne člověk více cenit času. A tak jsem pozvolna zmizel z tohoto místního bohémského světa, občas se objevím v kavárně Portál nebo na nějaké kulturní akci, ale jen zřídka. Protože pracuji doma a  jsem prakticky celý

den sám se sebou, občas musím své myšlenky ventilovat. Když už nechodím tolik ven, odnáší to chudák má žena. Teď máme malého buldoka, se kterým chodím pravidelně ven. Byl jsem několikrát kolemjdoucími přistižen, že s ním rozmlouvám. Je to opravdu tak a musím říct, že je to ideální společník do hovoru – poslouchá, neskáče mi do řeči (tak vysoko nedoskočí) a hlavně mi v ničem neoponuje. Když celé odpoledne chrápe na gauči, vím, že to je zaslouženě. Patříš k lidem, co mají blízko k folkloru a folklorismu? Moravské Slovácko je v tomto ohledu velmi různorodé a  lidové umění všeho druhu tu stále vyrůstá z velice životaschopného podhoubí… Život a  folklor jsou na  Hradišťsku v nefalšované jednotě. Já bych se charakterizoval tak, že jsem účastný pozorovatel, ale nejsem jeho bytostnou součástí. Folklor se nedá naučit, v něj musí člověk vrůst. Když má pak čistou podobu, je mi blízký svou prostotou a zemitostí. Jakmile se začíná folklor využívat, či dokonce zneužívat, v pompézních seshora organizovaných akcích, cítím v tom tak řečeno podvod na  voliče. Nebo když vidím nápis Centrum slováckých tradic, je zřejmé, že toto je již součástí jiného folkloru, kterému se dnes říká dotační podvody.

KULTURNÍ SERVIS

A

B

C

Premiérová hodina

17:00

Reprízy

čas vys.

ve 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod. název pořadu

17:00:00

Magazín Hodonín – premiéry ÚT, PÁ

17:10:00

Magazín Kyjov – premiéry ÚT, PÁ

17:20:00

Magazín Veselí n/Moravou – premiéry ÚT, PÁ

17:30:00

Magazín Valašsko – premiéry PO, ST, PÁ

17:45:00

Magazín Region – premiéry PO, ČT

Premiérová hodina

Reprízy

18:00 čas vys.

ve 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod. název pořadu

18:00:00

Magazín Uherské Hradiště – premiéry PO, ST, PÁ

18:10:00

Magazín Uherský Brod – premiéra PÁ

18:20:00

Zlínský kraj – premiéry ÚT, PÁ

18:30:00

Magazín Region – premiéry PO, ČT

18:45:00

Videotextové info / programové přílohy

Premiérová hodina

Reprízy

19:00 ve 23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod. čas vys.

název pořadu

19:00:00 Magazín Hodonín

D

19:10:00

Magazín Kyjov

19:20:00

Magazín Veselí n/Moravou

19:30:00

PO - ST Magazín Sport - premiéra PO ČT - NE CZ & SK magazín - premiéra ČT

19:45:00

Živá kamera / programové přílohy

Premiérová hodina

Reprízy

20:00 čas vys.

ve 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod. název pořadu

20:00:00 Magazín Uherské Hradiště – premiéry PO, ST, PÁ inzerce

20:10:00 Magazín Uherský Brod – premiéra PÁ 20:20:00 Zlínský kraj – premiéry ÚT, PÁ

po – pá 10.00 – 18.00 so – ne ZAVŘENO

Italská káva SAQUELLA Káva s sebou Domácí limonády a džusy Domácí zákusky a moučníky Dětský koutek, zahrádka Obědové menu Zaměstnáváme a pracujeme s klienty Sociálně terapeutické dílny. Prodej výrobků klientů Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. Cafe 21

Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště Tel.: 605 203 052

20:30:00

PO - ST Magazín Sport – premiéra PO ČT - NE CZ & SK magazín – premiéra ČT

20:45:00 Živá kamera /programové přílohy

Možnosti příjmu: • kabelové rozvody • IP TV • satelit volně dostupné na

MULTIPLEX 4 - kanál 42 a 45 pozemní digitální vysílání

ONLINE na www.tvslovacko.cz TVS

I NA SATELITU

V PROGRAMU REGIONÁLNÍ TELEVIZE CZ DENÍKY o délce 15 minut můžete zhlédnout v 6 vysílacích vstupech denně premiéra - 18:00 reprízy - 22:00, 02:00, 06:00, 10:00, 14:00

9


10

STARÉ MĚSTO

Historicky první osobnosti si ve Starém Městě převzaly Cenu města Cenu města Starého Města udělil v úterý 4. 10. 2016 na staroměstské radnici prvním třem oceněným osobnostem starosta města Josef Bazala. Z  celkového počtu šesti nominovaných této nově udílené ceny, které navrhli občané nebo spolky, byli radou města a  nakonec i  zastupitelstvem města vybráni tři naši spoluobčané. Josef Budař, Ladislav Prostředník a František Slavík si tak kromě pamětního listu, medaile, rytiny se symbolikou velkomoravského Veligradu a drobného dárku odnesli také finanční odměnu. Ocenění bude od  letošního roku udělovat radnice každoročně, a  to za  mimořádný přínos pro život města, jeho reprezentaci a  propagaci například v  oblasti rozvoje umění, kultury, sportu, podnikání nebo vzdělávací či charitativní činnosti. Po  převzetí jednotlivých ocenění a slavnostním přípitku byl pro všechny účastníky připraven drobný raut s  občerstvením. „Cenu města udělují již několik let v  podstatě všechna okolní města. Bylo tedy jen otázkou času, kdy ji začneme udělo-

Foto: Aleš Korvas

vat i my. Já sám jsem si s touto myšlenkou pohrával v hlavě už několik let,“ řekl starosta Josef Bazala. Návrhy nominací se řídí podle schválených pravidel, která jsou ke  stažení na  webových stránkách města. „Je důležité, abychom pochválili a poděkovali lidem, kteří se ve svém životě zasloužili o rozvoj města a tak přispěli k lepšímu spokojenému životu,“ řekl místostarosta Martin Zábranský. Josef Budař – stavitel kostela sv. Ducha, kulturní a  duchovní propagace nového centra náměstí Velké Moravy, rozvoj cestovního ruchu Oceněn za významnou činnost v oblasti rozvoje kulturního a duchovního života města. „Toto ocenění je pro mě něco naprosto nového. Moc takových ocenění nemám, proto mě bude jistě těšit ještě hodně dlouho.“

Ladislav Prostředník – dlouholetý reprezentant staroměstského hokeje a fotbalu, úspěšný trenér mládeže, který za svoji kariéru vychoval řadu sportovců. „Představte si, že před 40 lety získal takové ocenění můj otec. Na sportu jsem založil celý svůj život, proto si toho ocenění velmi vážím. O  nominaci jsem neměl ani tušení, až jsem se dozvěděl od kamarádů, že jsem byl navržen.“

Spolky převzaly od města finanční příspěvky na akce

Foto: Aleš Korvas

Druhou a letos již poslední část příspěvků na svoje aktivity převzali v úterý 4. 10. úspěšní žadatelé jednotlivých spolků ve  Starém Městě. Finanční prostředky uvolněné ve  2. kole programových dotací by měly pokrýt zejména náklady spojené s  organizací akcí pro veřejnost a aktivit spolků a sportovních klubů. Jed-

ná se o menší příspěvek, než jaký je udělován na  jaře, a  je určen především na  zajištění základního financování činnosti spolku. „Spolky musí připravit atraktivní program, kterého se může zúčastnit i veřejnost. Mám radost, že se to většině žadatelů podařilo,“ uvedl místostarosta Martin Zábranský. AK

Letošní hody opět nezklamaly, počasí chase vyšlo jak na objednávku Foto: Aleš Korvas

Ve znamení folkloru a  oslav Michalských hodů se nesl ve Starém Městě první říjnový víkend. Téměř tři stovky krojovaných a  bezpočet diváků měl průvod chasy, která se začala v sobotu po poledni scházet na náměstí Velké Moravy u kostela Sv. Ducha, aby oslavila každoroční svátek místního folkloru. Staršími stárky letos byli Jan Pluhař a Kristýna Vaculíková. Večer hody pokračovaly zábavou v prostorách Společensko kulturního centra ve Starém Městě. Program Michalských hodů měl své pokračování i  nedělní částí. Počasí druhý den již nepřálo. Ukryty před deštěm vyhrávaly alespoň místní kapely.

Foto: Aleš Korvas

Nejstarší občanka Nejstarší občankou Starého Města je Jarmila Rokosová, která oslavila 13. 10. již sedmadevadesáté narozeniny. Její vysoký věk jí nic neubral na vitalitě a  zájmu o  dění kolem sebe. Paní Rokosové přejeme vše nejlepší. AK

František Slavík – významně se zasloužil o osamostatnění Starého Města, bývalý starosta města a první hejtman Zlínského kraje, dlouholetý reprezentant Starého Města ve  sportovní oblasti, konkrétně ve volejbale a v hokeji. „Samotného mě to velmi překvapilo. Já sám jsem podával nominaci, ale nic se dlouhou dobu nedělo. Nakonec jsem dostal dopis, abych se dostavil k převzetí ocenění. AK

Ocenění pro knihovnici Miladu Rokytovou Zaslouženého ocenění se dočkala dlouholetá knihovnice Městské knihovny ve Starém Městě, paní Milada Rokytová. Zlínský kraj společně s  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně se ji rozhodly odměnit za dlouholetou a vynikající práci v knihovně a zapojení se do kulturního a  společenského dění města udělením zvláštního uznání. Paní Rokytová se věnuje práci knihovnice ve  Starém Městě již 32 let, do knihovny nastoupila v roce 1984. Je tak jednou z  nejdéle sloužících aktivních knihovnic. Sama s  touto činností začínala v Uherském Brodě. Knihovna pod jejím vedením je udržována dlouhodobě na vysoké úrovni, a  během jejího působení došlo k  pozitivním změnám v  organizaci i v činnostech pro veřejnost. AK Foto: Aleš Korvas


Region Slovácko Městské informační centrum Uherské Hradiště pořádá 10. ročník

Žehnání svatomartinského vína

ING. MONIKA MARKOVÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A REALITNÍ ČINNOST

v pátek 11. 11. 2016 10.45 - 18.00 hod. na Masarykově nám. v Uherském Hradišti

nabízí veškeré služby související se správou a údržbou budov, domů a bytů

www.uherske-hradiste.cz Změna kanceláře: Sídlosídla kanceláře: ul. Otakarova1253, Uh. Hradiště (budova ALFA 2 )

572 540 304, mobil: 603 349 975

Zdá se Vám, že sami už na to nestačíte? Nejste spokojeni se svým dosavadním správcem? Neváhejte nás kontaktovat, jsme připraveni Vám pomoci!

Tel.: 572 551 045 / Mob.: 602 749 301

Jednodenní zájezdy 2016 odjezdy vždy z Uh. Hradiště Maďarsko – Adventní Budapešť: Rakousko – Adventní Vídeň:

26. 11. 2016 3., 10. a 17. 12. 2016

cena: 800,- Kč cena: 590,- Kč

5.500,-

Na všechny termíny do Vídně máme zakoupené povolenky na vjezd do centra Vídně.

Na rok 2017 chystáme - Národní pouť ve Fatimě (Portugalsko) vedená kardinálem Dominikem Dukou 11. – 15. 9. 2017, letecky z Vídně (svoz z Uh. Hradiště a okolí zajištěn), cena cca: 15.000,- Kč. Včas se informujte, máme pouze omezený počet míst.

Prodej zimních zájezdů i zájezdů first minute na léto 2017 zahájen. Spolupracujeme se všemi spolehlivými a pojištěnými CK v ČR. Rádi Vám poradíme, s ochotou zajistíme Vaši dovolenou.

Všem našim klientům přejeme kouzelný advent, příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2017 hodně zdraví, štěstí a jenom krásné zážitky z cest.

Osobní dětské knihy s poutavým příběhem. A v nich vaše dítě hlavní postavou...

naše čtyři podzimní premiéry

www.OriginalniKnihy.cz


12

KULTURNÍ SERVIS


KULTURNÍ SERVIS

2. 11. v 18.00 Bez roucha 3. 11. v 19.00 Vojnarka 4. 11. v 10.00 Hra o pyžama (veřejná generálka) 5. 11. v 19.00 Hra o pyžama (premiéra) 6. 11. v 15.00 Tatínek není k zahození (pohádka, Divadlo Lokvar) 7. 11. v 8.45 Tatínek není k zahození a v 10. 30 (pohádka, Divadlo Lokvar) 7. 11. v 19.00 Hra o pyžama 8. 11. v 10.00 Hra o pyžama 9. 11. v 17.00 Nepřítel lidu (Síla interpretace) 10. 11. v 19.00 Hra o pyžama 11. 11. v 19.00 Rychlé šípy (uzavřené představení) 12. 11. v 19.00 Kniha o hřbitově

13. 11. v 19.00 D ovolená Ólinkluzif (divadelní spolek Hrozen) 14. 11. v 10.00 Hra o pyžama 15. 11. v 18.00 Pokrevní bratři 16. 11. v 17.00 Pokrevní bratři 18. 11. v 19.00 1+2 = 6 (Jeden a dvě je šest) 19. 11. v 19.00 Hra o pyžama (Noc divadel) 20. 11. v 19.00 Hra o pyžama 22. 11. v 18.00 Bez roucha 23. 11. v 17.00 Nepřítel lidu (Síla interpretace) 24. 11. v 19.00 Bez roucha 25. 11. v 10.00 Vojnarka (školy) 26. 11. v 19.00 Vojnarka 27. 11. v 19.00 Hra o pyžama 29. 11. v 18.00 Pokrevní bratři 30. 11. v 17.00 Bez roucha

Malá scéna 2. 11. v 18.00 Táta 15. 11. v 18.00 Táta 16. 11. v 18.00 Táta 24. 11. v 18.00 Táta 25. 11. v 10.00 A utista – Moje zatracené nervy! (školy) 29. 11. v 18.00 Táta 30. 11. v 18.00 Táta

slovácké muzeum ■ HLAVNÍ BUDOVA MUZEA VE SMETANOVÝCH SADECH MALÝ A VELKÝ SÁL Boskovický poklad Výstava připravená ve  spolupráci s  Moravským zemským muzeem Brno představuje část pokladu stříbrných mincí ukrytého v době třicetileté války u  Boskovic. Kromě mincí

z mnoha evropských zemí jsou vystaveny také zajímavé předměty z 16. a 17. století ze sbírek Slováckého muzea umožňující návštěvníkům vytvořit si představu o reálné hodnotě vystavených platidel. Hlavní budova Slováckého muzea ve  Smetanových sadech. Výstava potrvá do 31. prosince 2016.

V rámci výstavy „Boskovický poklad“ mohou děti navštívit výukový program, kde se dozví nejen celý příběh boskovického pokladu, ale také o výrobě a historii mincí či těžbě drahých kovů. Součástí programu je prohlídka výstavy, kde jsou prezentovány jedinečné dobové předměty a staré tisky ze sbírek Slováckého muzea. Program je připraven pro žáky 2. stupně ZŠ a  SŠ. Hlavní budova Slováckého muzea, od  13. října 2016 do  31. prosince 2016. Rezervace u  Mgr.  Markéty Varmužové, e-mail: marketa.varmuzova@slovackemuzeum.cz, mobil: 734  282  498. Další podrobnosti naleznete na www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy. VELKÝ SÁL 1. PATRO Zima na Slovácku Výstava věnovaná adventnímu a  vánočnímu období na Slovácku, nejen ve zvycích, ale především v  pracovních činnostech. Zima byla časem, kdy se lidé stěhovali do chalup a světnic, věnovali se domácím pracím a doplňkovým činnostem, chodilo se po besedách, draní peří i  přástkách. Stejně jako jindy během roku se tak prolínal každodenní život se svátky a slavnostmi výročně obyčejového cyklu.

Sportovní nabídka – listopad 2016 Pátek 11. 11. Volejbal: VSK Staré Město – LD Brno B, 18.00, sp. hala na Širůchu SM

Sobota 12. 11. Házená: ženy Kunovice – Olomouc B, 15.00, sp. hala Kunovice Fotbal: U17 1. FC Slovácko – Třinec, 10.00, hřiště na Širůchu SM Házená: ml. žačky Kunovice – Zubří, 12.45, sp. hala Kunovice Volejbal: SS Uh. Hradiště – VC Kroměříž, 10.00 + 13.00

Neděle 13. 11. Fotbal: Zlín B – 1. FC Slovácko B, 10.30, hřiště Zlín, Házená: muži Uh. Hradiště – Senice, 16.00, sp. hala v UH Čtvrtek 17. 11. Fotbal: dorostenky 1. FC Slovácko – Plzeň, 13.00, stadion na Širůchu SM Sobota 19. 11. Fotbal: muži 1. FC Slovácko – Hradec Králové, 17.00, stadion v UH Fotbal: U19 1. FC Slovácko – Příbram, 13.30, hřiště na Širůchu SM

Hlavní budova Slováckého muzea ve Smetanových sadech. Vernisáž ve čtvrtek 10. listopadu v  17.00. Výstava potrvá do  29. ledna 2017. V  rámci výstavy „Zima na  Slovácku“ je pro žáky připraven interaktivní edukační program, kde se dozví spoustu zajímavostí o  tradičních obchůzkách, svátcích a  pracích souvisejících právě se zimním obdobím. S  dětmi si povíme, proč chodily luce, co to byly přástky, kde se dralo peří. Zručnost prověří drhnutí kukuřice nebo vyšívání. Součástí programu je také komentovaná prohlídka výstavy. Program je připraven pro MŠ, ZŠ a  SŠ. Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště. Rezervace u Mgr. Lenky Vlkové, e-mail: lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz, mobil: 734 693 528, telefon: 572 551 370, klapka 117. Další podrobnosti naleznete na www. slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy. ■ GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA TEXTILE ART OF TODAY /2015 – 2017/ IV. ročník světové přehlídky umělecké textilní tvorby. Slovácké muzeum se už podruhé stává partnerem výjimečného projektu, jehož hlavním organizátorem je slovenské občanské sdružení Trienále textilu bez hranic. Od minulého roku se výstava realizovala postupně na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a teď zavítá do České republiky. Význam této kulturní události podtrhuje i  to, že záštitu nad ní převzali ministři kultury uvedených států. V Galerii SM se představí 76 výtvarníků z  Asie, Austrálie, Evropy, Afriky, Ameriky a jejich díla zaplní všechny výstavní sály. Různá autorská zpracování a  překvapivé kombinace ukáží, že textilní materiály a postupy jsou velkou inspirací s  nekonečnými možnostmi. V početném souboru budou mít čestná místa nejlepší oceněné práce a  kromě profesionálních umělců opět dostali příležitost i studenti výtvarných škol.

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště. Vernisáž ve čtvrtek 24. listopadu v  17.00. Výstava potrvá do  15. ledna 2017.

■ PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY VE STARÉM MĚSTĚ Multimediální expozice o dějinách Velkomoravské říše Otevírací doba: denně 9.00–12.00, 12.30–17.00

Vampyrismus Ve spolupráci Slováckého muzea v  Uherském Hradišti s  Moravským zemským muzeem v  Brně jsou v  Památníku zrekonstruovány nedávno objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Modré u Velehradu. Výstava potrvá do  31. prosince 2016. Od  28. 11. do  4. 12. bude expozice uzavřena (práce na antropologické rekonstrukci tváří + údržba světel). Cyrilometodějský Velehrad Výstava přibližující dějinné milníky spjaté s Velkomoravskou říší a Velehradem. Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885, Staré Město. Výstava potrvá od 1. října 2016 do  2. února 2017. KULTURNÍ AKCE, PŘEDNÁŠKY, BESEDY Zvídálkové, vzhůru do muzea! Nalezli jste někdy nějaký poklad? Zajímá vás příběh boskovického pokladu? Všechno se dozvíte právě třetí listopadovou neděli u nás v  muzeu. Součástí zábavného odpoledne budou pracovní listy a tvořivá dílna pro děti. Program ve stálé expozici začíná každou celou hodinu. Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, neděle 20. listopadu, od 13.00 do 17.00. Vstupné dítě 40 Kč, rodina 90 Kč. Výukové programy – Památník Velké Moravy Staré Město Součástí stálé multimediální expozice o dějinách Velkomoravské říše jsou doprovodné výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ: Po stopách Mojslava, Cyril a Metoděj – Příběh dvou bratrů, Velkomoravská Morava láká k prostřenému stolu. Rezervace u Mgr. Markéty Varmužové, e-mail: marketa.varmuzova@slovackemuzeum.cz, mobil: 734 282 498. Další podrobnosti naleznete na www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.

SLEVA ZE SLEVY KONČÍME

Házená: st. žáci Uh. Hradiště – Bystřice, 12.00, sp. hala v UH Házená: ml. žáci Uh. Hradiště – Bystřice, 10.00, sp. hala v UH

Volejbal: junioři VSK St. Město – VC Veselí, 13.00, sp. hala na Širůchu SM

Pátek 2. 12. Volejbal: muži VSK St. Město – Tesla Brno, 18.00, sp. hala na Širůchu SM

Sobota 26. 11. Fotbal: U17 1. FC Slovácko – Zlín, 10.00, stadion na Širůchu SM Sobota 3. 12. Házená: ml. žačky Kunovice – Uh. Hradiště Volejbal: muži VSK St. Město – Beskydy, 19.00, kluci, 9.30, sp. hala Kunovice sp. hala na Širůchu SM Absolutně bez kompromisu likvidujeme všechno zboží. Při nákupu jakéhokoliv nebo zboží odevzdání kuponu Volejbal: muži SS Uh. pánského Hradiště – UNI Zlín, dámského Volejbal: ženyaSS Uh. Hradištětohoto – SKV Hošťálplacení, Vám bude odečteno 20% z našich nízkých cen! Těchto 20% 10.00 +při 13.00, sp. hala v UH ková, 10.00 + 13.00, sp. hala v UH odečítáme i z již slevněného zboží! Obleky, kalhoty, saka, kravaty, vše Volejbal: muži SM B – Sp. Hulín,pánské 10.00 + košile Volejbal: juniorky Uh.Těšíme Hradiště –se Val.na Vás. nyní v VSK likvidaci! Např. již od 79,-SS Kč. Přijďte výhodně nakoupit. Platí do vyprodání zásob! 13.00, sp. hala na Širůchu SM Meziříčí, 10.00 + 13.00, sp. hala v UH www.modaprostejov.cz Volejbal: ženy SS Uh. Hradiště – UNI Zlín, 10.00 Petanque: halový turnaj O pohár starosty UH, + 13.00, sp. hala v UH 9.00, kulturák Sady

VÝPRODEJ

slovácké divadlo

13

STARÉ MĚSTO u Uh. Hradiště, Hradišťská 618


14

KUNOVICE


100 95 75

25 5 0

ZDARMA KALHOTY! N O V É KABÁTY! K jakémukoliv zakoupenému dámskému nebo pánskému kabátu si můžete vybrat zdarma pánské kalhoty bez ohledu na jejich cenu!!!

OVÉ H A L D PO O STUDNIÁ MONTÁŽ BOR

J + OD

PRODE

72 572

25 Tel. 57

NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT PODLAHOVIN + KOMPLETNÍ PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE!

www.modaprostejov.cz

Cukrářské potřeby RUZITA Uherské Hradiště, Vodní 121 tel.: 774 109 089

CUKRÁŘSKÉ POTŘEBY - pomůcky pro výrobu, suroviny i balící materiál.

CUKROVINKY KURZY DORTOVÉ MODELACE, POTAHOVÁNÍ A ZDOBENÍ DORTŮ

www.ruzita.cz

STARÉ MĚSTO u Uh. Hradiště, Hradišťská 618

Podlahové studio Radim Jegla, 687 03 Babice 38

Po - Pá 9.00 - 12.00 13.00-17.00

www.podlahyjegla.cz • info@podlahyjegla.cz


Příjem objednávek na Vánoční dárkoVé balíčky

zahájen! Objednávky do 15. 12.

se slevou 10% Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku 9:00 - 18:00 hod. v sobotu od 9:00 - 12:00 hod. Masarykovo náměstí 34 - dům U Hroznu UH

www.mlsnykocouruh.cz

Otevřeno: pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota

VÝKUP ŽELEZA, PAPÍRU A AUTOBATERIÍ, LIKVIDACE ODPADU, ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

7 - 17 7 - 17 7 - 17 7 - 17 7 - 17 8 - 12

FINALISTA KRAJSKÉHO KOLA VODAFONE FIRMA ROKU 2013, 2014, 2015 ZLÍNSKÉHO KRAJE

LIDL

NOV É ČESKÉ SEDACÍ SOUPRAVY

ČESK KU

-20%

SLEVA

NA NOVÉ MODELY

22

let TRADICE

• VYS • SKV • ZAM • NÁV • MO • SPL

STARÉ MĚSTO

www.toposnabyte

• LOŽNICE • SEDAČKY • POKOJE

24

let TRADICE

• VÝROBA NA MÍRU • MODERNÍ DESIGN

STARÉ MĚSTO

BRNĚNSKÁ 500 TEL.: 572 543 807

www.toposnabytek.cz

LOŽNICE • KUCHYNĚ • POKOJE

NA MÍRU

16 11 splus maketa  
16 11 splus maketa  
Advertisement