Page 1

2003

2013

H E K WE R K & TE R R E I N B EVE I L I G I N G

Nieuwsbulletin  

z o m e r

2013

nr.01

2003

HEXTA 10 JAAR! Dit jaar is het alweer tien jaar geleden dat een paar ervaren mensen uit de hekwerkindustrie uit onvrede met de toenmalige gang van zaken het nieuwe Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging begonnen. De hekwerkindustrie was in dat jaar (2003) een branche geworden die afspraken niet nakwam en het niet erg nauw nam met zaken als levertijden. Kortom de klant stond verre van centraal in die tijd. Het was indertijd voor Hexta-oprichter Toon Stapelbroek het teken om met een aantal

de stal van de Duitse kwaliteitsproducent Berlemann zorgde voor veel opdrachten uit

ervaren krachten uit de veilige omgeving te stappen en met een nieuw, fris elan Hexta

het bedrijfsleven en de overheidssector. Ook innovatie bleef een belangrijke drijfveer in

Hekwerk & Terreinbeveiliging te beginnen. Met de leus: ‘Hexta maakt het zeker!’ werd

de afgelopen jaren. Technische verbeteringen vonden plaats op een breed gebied. Van

in één slogan het verschil duidelijk gemaakt met de bestaande concurrentie. Het klonk

het verbeteren van een simpel scharnier van draaihekken tot de ontwikkeling van een

allemaal zo simpel: doen wat je belooft! En dat was het ook. Van begin af aan kwam

geavanceerd grond- en stroomschokbeveiligingssysteem. In 2006 nam Hexta Secuweb

Hexta haar afspraken na en pakte zaken op waar anderen die lieten liggen.

over, een toonaangevende producent en leverancier van hoogspanningsbeveiliging

Met een eigen montagehal in Wolvega schiep het bedrijf vanaf het allereerste begin de

en intelligente terreinbeveiligingssystemen met een sterk innovatief karakter. Met dit

mogelijkheden om deze beloftes na te komen. Met een kundige, technische ploeg in

laatste raken wij een andere belangrijke ontwikkeling van de afgelopen tien jaar: Hexta

Wolvega en mensen met kennis van zaken in Katwijk was de juiste synergie gevonden

Hekwerk & Terreinbeveiliging is een compleet full service bedrijf geworden. Expertise

om gezamenlijk waar te maken wat werd toegezegd. Het relatief kleine team, werkend in

van de ontwikkeling en productie van hekwerk, sport- en beveiligingscomponenten in

een platte organisatie, voorkwam bureaucratie en fouten in het proces van opdracht naar

de breedste zin van het woord behoort inmiddels tot het vaste basisrepertoire. Een

uitvoering. Op deze manier wist Hexta direct in de beginjaren een stevige plaats in de

scala aan producten op het gebied van hekwerk en beveiliging maakt deel uit van het

markt te veroveren.

assortiment dat Hexta anno 2013 biedt. Hoewel tien jaar oud is het bedrijf uit Katwijk

Naast service en zekerheid was Hexta gefocust op innovatie en kwalitatief goede

nog lang niet volwassen en daar zijn ze eigenlijk nog steeds blij mee. Nieuw en net even

producten. Met name de introductie van Hexta INOVA® elektrische schuifpoorten uit

anders zijn, dat is wat Hexta ook de komende tien jaar weer van plan is.

Is uw hek of poort minstens 10 jaar oud en aan vervanging toe? Neem contact met ons op en u krijgt van ons een gratis veiligheids-check. Tijdens deze veiligheids-check worden foto’s genomen van uw huidige hekwerk en poorten. We zullen u een vrijblijvende offerte doen mét impressie foto’s van de mogelijke nieuwe situatie. Gaat u in op de offerte, dan zorgen wij ervoor dat uw oude hekwerk en poorten gratis worden gedemonteerd en afgevoerd*.

jubileumactie

Voor meer informatie neem contact op met ons via info@hexta.nl *Vraag naar de actievoorwaarden

2013

Het SUTU Court: resultaat van samenwerking Hexta en Yalp

Hexta: kort nieuws: Hexta plaatst

ballenvangers in Haïti! Hexta plant 4 virtuele bomen per week! Hexta lanceert nieuwe 3D documentatie Hexta geeft lucht in Vught!

HC Zwolle: Adellijk blauw

In dit Hexta nieuws bulletin


Hexta maakt het zeker!

Het SUTU Court: resultaat van samenwerking Hexta en Yalp Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging in Katwijk is al

Interactieve voetbalmuur

vele jaren specialist op het gebied van sportveld-

De Sutu van Yalp vormt de eyecatcher van het Sutu Court. Deze

afrasteringen, speelkooien en voetbalcourts. Yalp

interactieve voetbalmuur daagt de jeugd uit om actief buiten te

uit Goor behoort tot de top van leveranciers van

gaan sporten in plaats van binnen achter de computer te blijven

sport- en speeltoestellen in ons land.

hangen. De muur heeft 16 interactieve felgekleurde LED panelen die reageren op de aanraking van de bal. De panelen lichten op als ze

Logisch dus dat beide ondernemingen de handen ineen hebben

geraakt moeten worden, en vier luidsprekers geven uitleg over een

geslagen. Resultaat is het Sutu Court: een multifunctionele,

spel of informatie wanneer een vlak geraakt is.

interactieve sportkooi, geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

De Sutu sluit aan op de belevingswereld van de jeugd en combineert de positieve punten van ‘gamen’ (spanning, levels halen, competitie)

Met zijn jarenlange ervaring op het gebied van hekwerken en

met het goede van buiten spelen (sociale ontwikkeling, gezond

sportveldafrasteringen ontwikkelde Hexta een omheining die

bewegen, betrokkenheid buurt). Inmiddels zijn er negen Sutu spellen

vrijwel onderhoudsvrij is en is gemaakt om het schot van een bal te

beschikbaar en zal Yalp de komende jaren nieuwe spellen blijven

weerstaan. Yalp ontwikkelde de Sutu, een interactieve voetbalmuur

ontwikkelen. Bekijk de Sutu video’s op www.bit.ly/158Jr6s

met LED-verlichting die de jeugd in hun eigen belevingswereld uitdaagt om actief buiten te spelen. Het Sutu Court bestaat altijd uit een interactieve voetbalmuur en een boarding van hekwerk. Daaraan kunnen naar keuze doeltjes en baskets toegevoegd worden. Ook kan er gevarieerd worden met het lijnenspel of het hekwerk.

Multifunctionele sportvelden Sport is belangrijk voor een gezonde leefstijl en voor ontmoeting in de openbare ruimte. De Sutu Courts dagen kinderen, jeugd, maar ook de professionele volwassen sporter uit om lekker actief te bewegen. De Sutu Courts kunnen gebruikt worden voor alle sporten, maar de stoere sportvelden nodigen met name uit tot een professioneel potje voetbal. De bal blijft door het hekwerk in het spel en leent zich daardoor prima voor een training op wendbaarheid, reactie, coördinatie, voetenwerk, mikken en schotkracht. Natuurlijk zijn ook andere sporten mogelijk op het veld zoals handbal, hockey of tennis.

Kort nieuws Hexta plaatst ballenvangers in Haïti!

Hexta plant 4 virtuele bomen per week!

Nadat al eerder voetbalvelden in Ghana waren voor-

Na het vervolmaken van de digitale bestekservice en

zien van Hexta hekwerk is het nu de beurt aan Haïti.

de nieuwe 3D-documentatie, kon de administratie van

Dit voorjaar zijn Hexta ballenvangers geplaatst bij een

Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging niet achterblijven.

voetbalcomplex in de hoofdstad Port au Prince.

Sinds 1 februari is het hoofdkantoor in Katwijk zo goed als papierloos. ‘Alleen de toiletrollen zijn blijven han-

Hexta kreeg deze internationale opdracht via Edelgrass, één van de

gen’ vertelt projectleider Henk de Boer lachend.

zeven gecertificeerde leveranciers in de wereld van kunstgrasvelden

Het heeft wat voeten in de aarde gehad voordat het

van de FIFA. Om te worden gekwalificeerd als preferred supplier

systeem vlekkeloos draaide, maar nu is het zover.

moet aan een groot aantal kwaliteitsvoorwaarden worden voldaan. Door met gecertificeerde leveranciers te werken is de FIFA verzekerd

Alle adminstratie, van offerte tot factuur, bevindt zich nu op één

van eenduidige kwaliteit en regelgeving.

centrale server waardoor alle medewerkers in één oogopslag over alle benodigde informatie beschikken. Niet alleen scheelt dit veel onnodig

Het materiaal is in januari verscheept en is dit voorjaar in gebruik

papiergebruik, maar het voorkomt ook gesleep met dossiers. Deze ont-

genomen. Hexta is best trots dat het de aangewezen partij is om als

wikkeling past in het beleid van Hexta om efficiënter om te gaan met

preferred supplier van de FIFA materiaal voor sportvelden te leveren,

natuurlijke hulpbronnen en verder op de kosten te besparen. De natuur

maar bovenal is Hexta erg blij met het feit dat nu ook de schoolkinde-

en u als klant varen er wel bij. Met het verminderde papierverbruik

ren in Port au Prince zorgeloos en veilig kunnen voetballen!

worden per maand vier bomen gespaard en bovendien zorgt efficiënter werken voor lagere productiekosten en dat vindt u terug in de prijs.


Hexta geeft lucht in Vught! In Vught heeft Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging onlangs een speciaal werk opgeleverd. De penitentiaire inrichting in Vught is het afgelopen jaar volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. Hexta werd door de BAM-groep ingeschakeld om deze zwaar beveiligde instelling te voorzien van zogenaamde ‘luchtkooien’ waar de gedetineerden van de buitenlucht kunnen genieten. Onnodig te vermelden dat het hier een uiterst secuur en zeker hekwerk betreft waarbij ontsnappen geen optie is. Hexta bouwde in zes weken tijd twee soorten luchtruimten. Het ene type is bestemd voor de ‘lichtere’ minder vluchtgevaarlijke gedetineerden en het tweede type voor gevangenen met een hoger vluchtrisico. Dit laatste type bouwwerk is volledig overkapt en nergens bevinden zich grote openingen.

Met de plaatsing van dit beveiligde hekwerk toont Hexta aan uitstekend in staat te zijn ook dergelijke speciale inrichtingen van uiterst betrouwbaar beveiligingshekwerk te voorzien. Uiteraard is men daar in Katwijk best trots op, en alleen al om die reden hopen de medewerkers van Hexta niet in een andere hoedanigheid het afgeleverde werk te bezoeken.

Kort nieuws Hexta lanceert nieuwe 3D-documentatie In het voorjaar van 2011 lanceerde Hexta Hekwerk &

Uw vertegenwoordiger is zo in staat om met u de constructie van de

Terreinbeveiliging haar volledig vernieuwde website.

producten van Hexta tot in detail te bekijken. Hierdoor wordt goed

Toen al kwam meer nadruk te liggen op Hexta als to-

inzichtelijk welke extra’s en voordelen deze producten hebben.

taalleverancier van hekwerk en beveiligingsprojecten.

Tevens is inzichtelijk gemaakt welke producten er bij bepaalde

Hexta heeft haar documentatie verder uitgebreid en

situaties nodig zijn. Het systeem is uniek en volledig door Hexta zelf

gedigitaliseerd met een complete 3D-documentatie.

ontwikkeld. Inmiddels is de 3D-documentatie (inclusief alle digitale typebladen) verkrijgbaar op een usb-stick.

De vernieuwde vormgeving van de website is ook doorgevoerd in de documentatie en brochures. Via de site is de vernieuwde documen-

Heeft u interesse?

tatie al downloadbaar. Om een en ander nog beter inzichtelijk te

Vraag vrijblijvend uw vertegenwoordiger voor een exemplaar.

maken, is een volledig 3D presentatie-systeem ontwikkeld. Op twee verschillende 3D plattegronden (een sport- en een bedrijfsterrein) zijn verschillende (beveiligings)onderdelen aanklikbaar. Vervolgens komt men bij de 3D-tekening van het betreffende onderdeel en kan deze tot in detail worden bekeken. Daar waar de producten zich er voor lenen (bijvoorbeeld de elektrische schuifpoorten) zijn animaties gemaakt die de werking van bijvoorbeeld de in de onderbalk weggewerkte motor laten zien.


Het project in Zwolle toont aan dat de aanleg van sportvelden nog steeds mooier en beter kan. Met het onderhoudscontract van 10 jaar is HC Zwolle voorlopig zeker van een robuust en fraai hekwerk!

HC Zwolle: Adellijk blauw Hockey is een teamsport pur sang. Met deze gedachte

bij de aanvraag. Bijna geen enkel onderdeel bleek ‘standaard’ en dat

in het achterhoofd zijn twee Zwolse hockeyclubs

maakt dit project tot een belangrijk item van dit Hexta nieuwsbulletin.

vorig jaar tot de conclusie gekomen dat ‘samen’ in dit geval ‘sterker’ betekent. De uit 1902 stammende

De dubbele bovenbuizen zijn dikker (60ø) dan normaal (42ø) en de

Zwolsche Mixed Hockeyclub en de in 1941 opgerichte

maasdikte van het dubbelstaafmat is fijner dan gebruikelijk. De afwij-

Tempo ’41 fuseerden afgelopen jaar tot HC Zwolle. Het

kende maatvoering zorgt voor een bijzondere uitstraling in alle opzich-

betekent in veel opzichten een nieuwe start.

ten. Dit gecombineerd met de moderne architectuur van het clubhuis maakt van HC Zwolle een vereniging die klaar is voor de toekomst en

Zo is het voormalig voetbalterrein ‘De Hoge Laar’ in korte tijd omge-

in vele opzichten verder zal uitgroeien tot de trots van Zwolle. Ondanks

toverd tot een hypermodern hockey-paleis. Zwolle maakt opnieuw zijn

dat design een belangrijke rol speelde bij het ontwerp van dit hekwerk

reputatie als ‘sportstad’ meer dan waar. Nadat stadsgenoot

mocht dit uiteraard niet ten koste gaan van de soliditeit. Sterker nog,

PEC Zwolle al eerder in een nieuw jasje was gestoken, keken beide

de hekwerken zijn aan alle kanten ‘hufterproof’ en de oplevering vond

hockeyclubs reikhalzend uit naar het moment dat ook zij hun sportieve

plaats in combinatie met een onderhoudscontract van 10 jaar!

dromen konden waarmaken. De Hoge Laar onderging een volledige remake waarmee men niet over één nacht ijs ging. Bij de oosterburen

Het eindresultaat is in alle opzichten geslaagd te noemen. Dat is voor

werd inspiratie opgedaan.

iedereen goed zichtbaar. Voor Hexta vormde dit project een enorme uitdaging omdat niets lijkt zoals het is. Daar waar hekwerkproducenten

De Duitsers staan bekend om hun Gründlichkeit en degelijkheid. Maar bij

gewend zijn zoveel mogelijk standaard werk te leveren is bij HC Zwolle

het ontwerp van dit moderne sportterrein is daar ook nog eens een flinke

zo’n beetje tegen alle heilige huisjes aangeschopt. Dit vroeg de nodige

dosis design aan toe gevoegd. Te beginnen bij het clubhuis dat rank

creativiteit van zowel monteurs als productiecentrum. Zo is voor het

oogt maar toch robuust centraal in het complex staat en natuurlijk het

vervaardigen van de dubbelstaafmatten (met een fijnere maaswijdte)

‘olympisch blauw’ van de hockeyvelden. Hoe kan het mooier in een stad

een speciale productielijn opgezet, die specifiek voor dit project de

die blauw als hoofdthema heeft omarmd. Ook het toegepaste hekwerk

matten produceerde. Ondanks de afwijkende formaten en materialen is

is geenszins alledaags, zo merkte Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging

het gehele project vrijwel vlekkeloos verlopen.

Uitgave van Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging: jaargang 10, nr 1 H E K WE R K & TE R R E I N B EVE I L I G I N G

Postbus 3095, 2220 CB Katwijk Ambachtsweg 7d, 2222 AH Katwijk

T 071 - 40 90 777 f 071 - 40 88 225 info@hexta.nl www.hexta.nl

Gerealiseerd door: Maris Media, Noordwijk

10 jaar Hexta Jubileum bulletin  
10 jaar Hexta Jubileum bulletin  
Advertisement